metajęzyk co to jest
Definicja METAJĘZYK. Co oznacza na język (wypowiedź w tym języku sformułowaną) drugiego stopnia , a.

Czy przydatne?

Definicja METAJĘZYK

Co to znaczy: Termin wskazujący na język (wypowiedź w tym języku sformułowaną) "drugiego stopnia", a więc informację komentującą albo objaśniającą sedno użytych poprzez autora słów. W szerokim rozumieniu słowa metajęzyk może być wypowiedzią autotematyczną, a więc dotyczącą całego dzieła i problematyzującą mechanizm pisania. Odpowiednikiem może być powieść awangardowa w rodzaju Fałszerzy A. Gide´a, gdzie mówi się o pisaniu tejże powieści albo Pałuba K. Irzykowskiego, którą autor opatrzył aparatem przypisów i tekstów wyjaśniających, które równocześnie należą do komunikatu literackiego i komentują go jakby "z zewnątrz". JP
Co znaczy MODELE LITERATURY:
Słownik Zobacz poezja a społeczeństwo metajęzyk.
Co znaczy MARKSIZM W BADANIACH LITERACKICH:
Słownik odnieść można do szerokiego kręgu zagadnień literaturoznawczych związanych z wieloma formami obecności materializmu dialektycznego w tej dziedzinie. K. Marks i F. Engels mało miejsca w swych pismach metajęzyk.
Co znaczy MONOLOG:
Słownik Zobacz dialog - monolog metajęzyk.

Czym jest METAJĘZYK znaczenie w Leksykon definicja literatura M .

  • Dodano:
  • Autor: