metonimia co to jest
Definicja METONIMIA. Co oznacza gdzie zastępuje się ustalenie jakiegoś przedmiotu nazwą innego.

Czy przydatne?

Definicja METONIMIA

Co znaczy METONIMIA: Figura retoryczna, gdzie zastępuje się ustalenie jakiegoś przedmiotu nazwą innego zjawiska, pozostającego z poprzednim w realnym powiązaniu albo także w przyległości (na przykład "czytać Mickiewicza" zamiast "czytać poezje Mickiewicza"). Metonimie powstają także przez użycie imienia własnego zamiast pospolitego ("Nemrod" zamiast "myśliwy"), poprzez wskazanie narzędzia zamiast sprawcy ("świetne pióro" zamiast "dobry publicysta"), poprzez powołanie się na symbol czy alegorię zamiast wymieniania konkretnych ludzi ("pokonany półksiężyc" zamiast "pobita armia turecka"). Metonimia należy do podstawowego repertuaru języka i jest fenomenem przewidywalnym i łatwym do zaklasyfikowania, w trakcie gdy metafora jest nieprzewidywalna. Por. metafora, synekdocha. JP
Co znaczy MARKSIZM W BADANIACH LITERACKICH:
Porównanie odnieść można do szerokiego kręgu zagadnień literaturoznawczych związanych z wieloma formami obecności materializmu dialektycznego w tej dziedzinie. K. Marks i F. Engels mało miejsca w swych pismach metonimia co znaczy.
Krzyżówka MORFOLOGIA BAJKI WŁODZIMIERZA PROPPA:
Dlaczego tezę, że wszystkie bajki magiczne zbudowane są na bazie jednorodnego schematu. Na materiale 100 bajek o odmiennych fabułach, posługując się sposobem dedukcyjną, wyodrębnił przedmioty składowe metonimia krzyżówka.
Co to jest MOTYW:
Jak lepiej kompozycji utworu literackiego. Motywem może być zjawisko, przeżycie bohatera, przypadek, element, wygląd. Motywy kształtują wizerunek świata przedstawionego zarówno w jego cechach stałych (motywy metonimia co to jest.

Czym jest METONIMIA znaczenie w Leksykon definicja literatura M .

  • Dodano:
  • Autor: