nowomowa co to jest
Definicja NOWOMOWA. Co oznacza władzy w ustrojach totalitarnych (z ich monopolem informacji.

Czy przydatne?

Definicja NOWOMOWA

Co to znaczy: Ustalenie "języka władzy" w ustrojach totalitarnych (z ich monopolem informacji, cenzurą prewencyjną). Funkcją nowomowy jest perswazja, wpajanie adresatom (wypowiedzi utrzymanych w nowomowie) ustalonych przekonań. To jest język nie tylko kłamliwy (fraza: "Ludu pracujący miast i wsi, wierzący i niewierzący" - czyż PZPR zależało na wierzących-), lecz i "poetycki", bo pełen peryfraz (zamiast "strajk" - "przerwy w pracy", zamiast "obóz Zgonu" - "obóz pracy" albo "obóz koncentracyjny" i tym podobne). Język nowomowy poddawał krytyce - przez zabiegi intertekstualne, parodiowanie i zdejmowanie zeń charyzmy nieomylności - S. Barańczak w tomach poetyckich Dziennik poranny (1972), Sztuczne oddychanie (1974), Ja wiem, Iż to niesłuszne (1974). Por. intertekstualność, peryfraza, realizm socjalistyczny. Nowomowa po polsku wg Michała Głowińskiego. JP BIBLIOGRAFIA: M. Głowiński: Nowomowa po polsku. Warszawa 1990; S. Bal [Balbus]: Dywersja w nowomowie. "Brulion" 1987, nr 2-3
Co znaczy NARRACJA:
Słownik narratora) o charakterze monologu, z którego wyłania się świat przedstawiony (składające się na fabułę wydarzenia i ich tło, postacie biorące udział w zdarzeniach, środowisko, gdzie działają) tekstu nowomowa.
Co znaczy NATURALIZM:
Słownik pierwszy użyty poprzez teoretyka prądu w poezji i sposoby twórczej wyrastającej z realizmu, Emila Zolę w 1865 na łamach Le Salut Public , potem uszczegółowiony w rozprawach Le Roman expérimental nowomowa.
Co znaczy NEOLOGIZM:
Słownik nowotwór językowy) wprowadzony do tekstu odpowiednio z regułami słowotwórczymi danego języka. Neologizm w języku artystycznym odgrywa istotną rolę ekspresywną: tworzy efekty eufoniczne (sporo nowomowa.

Czym jest NOWOMOWA znaczenie w Leksykon definicja literatura N .

  • Dodano:
  • Autor: