opowiadanie co to jest
Definicja OPOWIADANIE. Co oznacza względem opisu, jeden z dwóch fundamentalnych przedmiotów.

Czy przydatne?

Definicja OPOWIADANIE

Co znaczy OPOWIADANIE: 1. Opozycyjny względem opisu, jeden z dwóch fundamentalnych przedmiotów wypowiedzi narracyjnej. Cechy charakterystyczne opowiadania to: forma czasu przeszłego (czas teraźniejszy, tak zwany praesens historicum stosowany w razie opowiadania unaoczniającego, którego zadaniem jest uplastycznienie i urealnienie opowiadanych zdarzeń), następstwo przyczynowo-skutkowe. 2. Utwór prozatorski charakteryzujący się prostą, przeważnie jednowątkową fabułą. Od noweli, prócz większej swobody kompozycyjnej, jest różna możliwością wprowadzenia epizodów, dygresji, opisów i partii o charakterze refleksyjnym. Właściwością charakterystyczną opowiadania jest wyraźne eksponowanie pozycji narratora. Do wieku XX opowiadanie jako gatunek o nieprecyzyjnie sprecyzowanych cechach rozwija się niejako podrzędnie wobec innych gatunków epickich (na przykład powieści i noweli). MPi BIBLIOGRAFIA: H. Markiewicz: Kluczowe problemy wiedzy o poezji. Kraków 1980; R. Wellek, A. Warren: Teoria literatury. Warszawa 1976; Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Warszawa 1982
Co znaczy ODMIANA GATUNKOWA:
Porównanie Zobacz gatunek literacki opowiadanie co znaczy.
Krzyżówka OKRES LITERACKI:
Dlaczego Zobacz epoka literacka opowiadanie krzyżówka.
Co to jest OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKIEJ ALEKSANDRY RELACJE OSOBOWE W K:
Jak lepiej Zobacz Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej opowiadanie co to jest.

Czym jest OPOWIADANIE znaczenie w Leksykon definicja literatura O .

  • Dodano:
  • Autor: