opowiadanie co to jest
Definicja OPOWIADANIE. Co oznacza względem opisu, jeden z dwóch fundamentalnych przedmiotów.

Czy przydatne?

Definicja OPOWIADANIE

Co to znaczy: 1. Opozycyjny względem opisu, jeden z dwóch fundamentalnych przedmiotów wypowiedzi narracyjnej. Cechy charakterystyczne opowiadania to: forma czasu przeszłego (czas teraźniejszy, tak zwany praesens historicum stosowany w razie opowiadania unaoczniającego, którego zadaniem jest uplastycznienie i urealnienie opowiadanych zdarzeń), następstwo przyczynowo-skutkowe. 2. Utwór prozatorski charakteryzujący się prostą, przeważnie jednowątkową fabułą. Od noweli, prócz większej swobody kompozycyjnej, jest różna możliwością wprowadzenia epizodów, dygresji, opisów i partii o charakterze refleksyjnym. Właściwością charakterystyczną opowiadania jest wyraźne eksponowanie pozycji narratora. Do wieku XX opowiadanie jako gatunek o nieprecyzyjnie sprecyzowanych cechach rozwija się niejako podrzędnie wobec innych gatunków epickich (na przykład powieści i noweli). MPi BIBLIOGRAFIA: H. Markiewicz: Kluczowe problemy wiedzy o poezji. Kraków 1980; R. Wellek, A. Warren: Teoria literatury. Warszawa 1976; Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Warszawa 1982
Co znaczy OPACKICH ANNY I IRENEUSZA RUCH KONWENCJI:
Słownik Zobacz Ruch konwencji A. i I. Opackich opowiadanie.
Co znaczy ORIENTALIZM:
Słownik literaturze polskiej słów pochodzenia wschodniego (azjatyckiego). Mickiewicz w Sonetach krymskich szokuje pisarzy-klasyków takimi orientalizmami, jak: Allach , Mirza , diwy (´złośliwe geniusze w opowiadanie.
Co znaczy OKSYMORON:
Słownik Wyrafinowana figura myślowa, bliska antytezie. Kolekcja słów, które pod jakimś względem wzajemnie się znaczeniowo wykluczają. Pojęcie oksymoronu: niezgodna zgoda rzeczy (formuła Horacego) mówi, że opowiadanie.

Czym jest OPOWIADANIE znaczenie w Leksykon definicja literatura O .

  • Dodano:
  • Autor: