pamiętnik co to jest
Definicja PAMIĘTNIK. Co oznacza najpopularniejszych gatunków z pogranicza literatury i.

Czy przydatne?

Definicja PAMIĘTNIK

Co to znaczy: Jeden z najpopularniejszych gatunków z pogranicza literatury i piśmiennictwa (por. poezja a piśmiennictwo). To jest - wg w najwyższym stopniu rozpowszechnionej definicji - pierwszoosobowa stosunek prozatorska o zdarzeniach, których autor był bezpośrednim świadkiem albo uczestnikiem. Pamiętnikarską relację porządkują dwa przedmioty: 1. upływ czasu; 2. niewielki dystans czasowy dzielący narratora od czasu zdarzeń. Ten drugi obiekt odróżnia pamiętnik od dziennika. Zaś pierwszy z nich - zasada chronologii w przedstawianiu zdarzeń bywa poprzez pamiętnik naruszana przez wprowadzanie retrospekcji albo pomijanie w stosunku zdarzeń nie mających wpływu na życie bohatera-narratora czy ocenę przedstawionych zdarzeń, czego odpowiednikiem są np. Fantomy M. Kuncewiczowej i Anti-Mémories A. Malraux. Historyka literatury pamiętnik interesuje w trojakiej perspektywie: 1. jako źródło wiedzy historycznej, przekaz informacje o zdarzeniach, które jednak muszą ulec weryfikacji; 2. jako dokument osobisty, stanowiący świadectwo świadomości literackiej, politycznej, estetycznej, obyczajowej i tak dalej autora na tle epoki; 3. jako swoista forma piśmiennictwa, będąca wyrazem literackiej (obyczajowej, politycznej i tak dalej) epoki. Z racji na pierwszoosobowy i osobisty typ narracji i znikomą obecność w pamiętniku fikcji literackiej, stanowi on zazwyczaj wypowiedź autobiograficzną (por. autobiografia). W poezji polskiej gatunek pamiętnika kształtował się w XVII wieku i był ściśle związany z sarmacko-szlachecką kulturą literacką baroku, najwybitniejszą realizacją pamiętnika na polskim gruncie językowym i kulturowym są Pamiętniki J.Ch. Paska. "Pamiętnikowy" typ narracji miał wpływ na postęp powieści, czego w poezji polskiej w najwyższym stopniu znanymi przykładami są: Pamiętnik znaleziony w Saragossie J. Potockiego i Trans-Atlantyk W. Gombrowicza. JO
Co znaczy POKOLENIE LITERACKIE:
Słownik zaczerpnięty z socjologii, w nauce o poezji służy do opisu populacji szeroko rozumianych autorów i ich odbiorców zbliżonej wiekowo, której elementem łączącym są: 1) tak zwany przeżycie pokoleniowe (z pamiętnik.
Co znaczy PRZEŁOM ANTYPOZYTYWISTYCZNY:
Słownik sprzeciwu wobec filozofii scjentystycznej i naturalistycznej metodologii, przypadający na ostatnie dziesięciolecie XIX wieku, ustala się mianem przełomu antypozytywistycznego. Różnorodne były pamiętnik.
Co znaczy PARONOMAZJA:
Słownik figury etymologicznej. Paronomazja w poezji to zmyślone pokrewieństwo bliskich dźwiękowo wyrazów. Przyboś sugeruje powinowactwa etymologiczne pola i rzępolenia ( Dzień na polach nie przestawał pamiętnik.

Czym jest PAMIĘTNIK znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: