pamiętnik co to jest
Definicja PAMIĘTNIK. Co oznacza najpopularniejszych gatunków z pogranicza literatury i.

Czy przydatne?

Definicja PAMIĘTNIK

Co to znaczy: Jeden z najpopularniejszych gatunków z pogranicza literatury i piśmiennictwa (por. poezja a piśmiennictwo). To jest - wg w najwyższym stopniu rozpowszechnionej definicji - pierwszoosobowa stosunek prozatorska o zdarzeniach, których autor był bezpośrednim świadkiem albo uczestnikiem. Pamiętnikarską relację porządkują dwa przedmioty: 1. upływ czasu; 2. niewielki dystans czasowy dzielący narratora od czasu zdarzeń. Ten drugi obiekt odróżnia pamiętnik od dziennika. Zaś pierwszy z nich - zasada chronologii w przedstawianiu zdarzeń bywa poprzez pamiętnik naruszana przez wprowadzanie retrospekcji albo pomijanie w stosunku zdarzeń nie mających wpływu na życie bohatera-narratora czy ocenę przedstawionych zdarzeń, czego odpowiednikiem są np. Fantomy M. Kuncewiczowej i Anti-Mémories A. Malraux. Historyka literatury pamiętnik interesuje w trojakiej perspektywie: 1. jako źródło wiedzy historycznej, przekaz informacje o zdarzeniach, które jednak muszą ulec weryfikacji; 2. jako dokument osobisty, stanowiący świadectwo świadomości literackiej, politycznej, estetycznej, obyczajowej i tak dalej autora na tle epoki; 3. jako swoista forma piśmiennictwa, będąca wyrazem literackiej (obyczajowej, politycznej i tak dalej) epoki. Z racji na pierwszoosobowy i osobisty typ narracji i znikomą obecność w pamiętniku fikcji literackiej, stanowi on zazwyczaj wypowiedź autobiograficzną (por. autobiografia). W poezji polskiej gatunek pamiętnika kształtował się w XVII wieku i był ściśle związany z sarmacko-szlachecką kulturą literacką baroku, najwybitniejszą realizacją pamiętnika na polskim gruncie językowym i kulturowym są Pamiętniki J.Ch. Paska. "Pamiętnikowy" typ narracji miał wpływ na postęp powieści, czego w poezji polskiej w najwyższym stopniu znanymi przykładami są: Pamiętnik znaleziony w Saragossie J. Potockiego i Trans-Atlantyk W. Gombrowicza. JO
Co znaczy PARATAKSA:
Słownik Współrzędność dwu albo większej liczby zdań w jednym wypowiedzeniu czy okresie retorycznym. Por. hipotaksa, moment retoryczny. JP pamiętnik.
Co znaczy POETYKA IMMANENTNA:
Słownik budowy utworu literackiego możliwe do odczytania z samego dzieła. W takim ujęciu ustalona wypowiedź literacka świadczy o normach przyjętych poprzez pisarza i odsyła do określonego stanu poetyki pamiętnik.
Co znaczy PYTANIE RETORYCZNE:
Słownik pytającej zdania nie po to, aby uzyskać odpowiedź, ale po to, aby się utwierdzić we własnych przekonaniach. To jest zwykle pytanie bez adresata, pojawiające się regularnie w literaturze, na przykład pamiętnik.

Czym jest PAMIĘTNIK znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: