panegiryk co to jest
Definicja PANEGIRYK. Co oznacza się tradycji antycznej, który w przesadny i bałwochwalczy sposób.

Czy przydatne?

Definicja PANEGIRYK

Co to znaczy: Gatunek wywodzący się tradycji antycznej, który w przesadny i bałwochwalczy sposób oddawał cześć znaczącej osobie publicznej. Rozwinął się w średniowieczu i był metodą oddawania czci władcy (Anonim zwany Gallem w Kronice wychwala Bolesława Krzywoustego - swego protektora i zleceniodawcę), w renesansie panegiryk przybrał postać gatunku poetyckiego adresowanego do mecenasa (J. Kochanowski), jako skonwencjonalizowany sposób wyrażenia wdzięczności za opiekę, wykorzystujący stały repertuar schematycznych figur poetyckich ( hiperbola, motywy mitologiczne); w oświeceniu zbliżył się genologicznie do ody. Powszechność użycia panegiryku sprawiła, Iż utracił jakąkolwiek aktywność estetyczną i stał się ulubionym gatunkiem barokowych i oświeceniowych grafomanów. W poezji polskiej uaktywnił się pod postacią poematu panegirycznego (W. Broniewski, Wyraz o Stalinie). Por. pean. MP
Co znaczy POEMAT:
Słownik poetyk antycznych termin ten określał dowolny utwór literacki i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj w refleksji teoretycznej, aczkolwiek na przykład J. Derrida, dręczony niepokojem poznawczym, drążył panegiryk.
Co znaczy PERSONIFIKACJA:
Słownik elementy nieożywione, a również rośliny i zwierzęta, nabierają cech ludzkich. W zestawieniu z antropomorfizacją ma personifikacja rysy bardziej schematyczne, umowne i sztuczne. Przykład: dzień wstaje panegiryk.
Co znaczy PROFILOWANIE:
Słownik Zobacz kognitywizm panegiryk.

Czym jest PANEGIRYK znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: