przypowie parabola co to jest
Definicja PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć). Co oznacza wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący.

Czy przydatne?

Definicja PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć)

Co to znaczy: Narracyjny gatunek wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący historię jednostkową. Wydobywa z niej uniwersalne prawdy, które mają stać się pouczeniem moralnym, religijnym albo filozoficznym. Przypowieść pełni doniosłą rolę na przykład w buddyzmie zen, taoizmie, judaizmie (Stary Testament) i chrześcijaństwie (Nowy Testament), stając się metodą szerzenia pożądanych postaw moralnych przez nadanie doświadczeniu jednostkowemu wymiaru alegorycznego albo symbolicznego. Parabola regularnie używana jest w poezji o zacięciu moralizatorskim (A. Mickiewicz, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, J. Słowacki, Tata zadżumionych, Z. Herbert, Apollo i Marsjasz). Por. dydaktyzm w poezji. MP
Co znaczy POSTMODERNIZM:
Słownik terminem systematycznie mylącym, bo zdaje się określać coś, co nadeszło już po modernizmie i rozpoczęło swe panowanie jako nowa epoka, prąd filozoficzny czy także dyskursywna formacja. Zdaniem parabola (przypowie¦ć).
Co znaczy PAMIĘTNIK:
Słownik najpopularniejszych gatunków z pogranicza literatury i piśmiennictwa (por. poezja a piśmiennictwo). To jest - wg w najwyższym stopniu rozpowszechnionej definicji - pierwszoosobowa stosunek parabola (przypowie¦ć).
Co znaczy PRZERZUTNIA:
Słownik Zobacz wiersz polski parabola (przypowie¦ć).

Czym jest PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: