przypowie parabola co to jest
Definicja PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć). Co oznacza wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący.

Czy przydatne?

Definicja PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć)

Co to znaczy: Narracyjny gatunek wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący historię jednostkową. Wydobywa z niej uniwersalne prawdy, które mają stać się pouczeniem moralnym, religijnym albo filozoficznym. Przypowieść pełni doniosłą rolę na przykład w buddyzmie zen, taoizmie, judaizmie (Stary Testament) i chrześcijaństwie (Nowy Testament), stając się metodą szerzenia pożądanych postaw moralnych przez nadanie doświadczeniu jednostkowemu wymiaru alegorycznego albo symbolicznego. Parabola regularnie używana jest w poezji o zacięciu moralizatorskim (A. Mickiewicz, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, J. Słowacki, Tata zadżumionych, Z. Herbert, Apollo i Marsjasz). Por. dydaktyzm w poezji. MP
Co znaczy PASTISZ:
Słownik inne dzieło, lecz bez celów ośmieszających. Czasem to jest kontynuacja znanego poematu (Pan Tadeusz J. Słowackiego a wzorzec Mickiewicza). Wybitne pastisze wyszły spod pióra K. Wyki (Duchy pisarzy parabola (przypowie¦ć).
Co znaczy POWIE¦Ć POETYCKA:
Słownik wierszowany, noszący cechy epickie i liryczne. Epickość powieści poetyckiej znajduje słowo w pierwszej kolejności w skoncentrowanej wokół głównego bohatera warstwie fabularnej, tworzącej parabola (przypowie¦ć).
Co znaczy PROWINCJONALIZM:
Słownik tylko w danym regionie państwie, lecz nie jako dialektyzm, ale jako dozwolony wariant leksyki ogólnonarodowej. Przykład: tuk (´tłuszc¬) w Poznańskiem, chołodziec (´zupa z buraków´) w języku parabola (przypowie¦ć).

Czym jest PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: