przypowie parabola co to jest
Definicja PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć). Co oznacza wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący.

Czy przydatne?

Definicja PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć)

Co to znaczy: Narracyjny gatunek wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący historię jednostkową. Wydobywa z niej uniwersalne prawdy, które mają stać się pouczeniem moralnym, religijnym albo filozoficznym. Przypowieść pełni doniosłą rolę na przykład w buddyzmie zen, taoizmie, judaizmie (Stary Testament) i chrześcijaństwie (Nowy Testament), stając się metodą szerzenia pożądanych postaw moralnych przez nadanie doświadczeniu jednostkowemu wymiaru alegorycznego albo symbolicznego. Parabola regularnie używana jest w poezji o zacięciu moralizatorskim (A. Mickiewicz, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, J. Słowacki, Tata zadżumionych, Z. Herbert, Apollo i Marsjasz). Por. dydaktyzm w poezji. MP
Co znaczy PERYFRAZA:
Słownik zwyczajnego czy pospolitego przedmiotu. W Zimie miejskiej A. Mickiewicza fajka jest zaszyfrowana jako stambulskie gorycze , herbata - z chińskich ziół ciągnione treści , sanie - jako śliski powóz parabola (przypowie¦ć).
Co znaczy PSYCHOANALIZA:
Słownik krytyka literacka - wykorzystująca określenia psychologii głębi (Z. Freud, C.G. Jung) - w Polsce nie przyjęła się tak dobrze jak na Zachodzie. W pierwszym panseksualnym okresie praktyk krytycznych parabola (przypowie¦ć).
Co znaczy PRZEŁOM ANTYPOZYTYWISTYCZNY:
Słownik sprzeciwu wobec filozofii scjentystycznej i naturalistycznej metodologii, przypadający na ostatnie dziesięciolecie XIX wieku, ustala się mianem przełomu antypozytywistycznego. Różnorodne były parabola (przypowie¦ć).

Czym jest PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: