parafraza co to jest
Definicja PARAFRAZA. Co oznacza własnym słowami utworu literackiego (na przykład wydania dla dzieci.

Czy przydatne?

Definicja PARAFRAZA

Co to znaczy: 1. Opowiadanie własnym słowami utworu literackiego (na przykład wydania dla dzieci Robinsona Kruzoe, Podróży Guliwera czy baśni Tysiąca i jednej nocy). 2. Konstruowanie nowego dzieła poprzez wyzyskanie schematu innego utworu (w tym również jego części). Przykład: Ponieważ słuchajcie i zważcie u siebie, Iż wg Bożego rozkazu, Kto raz słowem trafił w sen ułudny, Ten nie zazna szczęścia ni razu! Tuwim przewrotnie wykorzystuje tu znane powszechnie słowa z Dziadów Mickiewiczowych. Por. parodia, pastisz, stylizacja. JP
Co znaczy PROTOTYP:
Słownik Zobacz kognitywizm parafraza.
Co znaczy PRASKA SZKOŁA STRUKTURALNA:
Słownik Zobacz strukturalizm czeski parafraza.
Co znaczy POETYKA IMMANENTNA:
Słownik budowy utworu literackiego możliwe do odczytania z samego dzieła. W takim ujęciu ustalona wypowiedź literacka świadczy o normach przyjętych poprzez pisarza i odsyła do określonego stanu poetyki parafraza.

Czym jest PARAFRAZA znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: