paralelizm co to jest
Definicja PARALELIZM. Co oznacza tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm.

Czy przydatne?

Definicja PARALELIZM

Co to znaczy: Powtarzalność tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również większych struktur fabularnych bądź tematycznych - wtedy można mówić o paralelizmie na poziomie kompozycji tekstu literackiego (na przykład trzy części Próchna W. Berenta będące opisami losów trzech następnych bohaterów powieści). Paralelizm w literaturze pełni funkcje powiązane z instrumentacją głoskową (rytm, rym): Stronami deszcze stronami pogoda stronami czarno stronami zielono stronami stepy a stronami woda J. Iwaszkiewicz Mapa pogody Niekiedy także paralelizm służy stylizacji na utwór ludowy, w prozie zaś - liryzacji oddającej na przykład emocje bohatera. Por. anafora, chiazm, epifora, refren. JP
Co znaczy PSALM:
Słownik biblijnej o charakterze modlitewnym. Zbiorem stu pięćdziesięciu kanonicznych realizacji tego gatunku jest starotestamentowa Księga Psalmów, której autorstwo (po części) jest przypisywane Dawidowi paralelizm.
Co znaczy POSTAĆ LITERACKA:
Słownik homo fictus) świata przedstawionego w dziele literackim. Nawet w powieści biograficznej albo historycznej, gdy ma faktyczny rodowód - postać w dziele literackim jest zawsze produktem wyobraźni paralelizm.
Co znaczy POETYZM:
Słownik ewidentny dla odbiorcy rodowód poetycki (rozpoznawalny przez znajomość konkretnej konwencji języka poetyckiego). W dwudziestoleciu międzywojennym na przykład wyśmiewano charakterystyczne dla Młodej paralelizm.

Czym jest PARALELIZM znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: