paralelizm co to jest
Definicja PARALELIZM. Co oznacza tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm.

Czy przydatne?

Definicja PARALELIZM

Co znaczy PARALELIZM: Powtarzalność tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również większych struktur fabularnych bądź tematycznych - wtedy można mówić o paralelizmie na poziomie kompozycji tekstu literackiego (na przykład trzy części Próchna W. Berenta będące opisami losów trzech następnych bohaterów powieści). Paralelizm w literaturze pełni funkcje powiązane z instrumentacją głoskową (rytm, rym): Stronami deszcze stronami pogoda stronami czarno stronami zielono stronami stepy a stronami woda J. Iwaszkiewicz Mapa pogody Niekiedy także paralelizm służy stylizacji na utwór ludowy, w prozie zaś - liryzacji oddającej na przykład emocje bohatera. Por. anafora, chiazm, epifora, refren. JP
Co znaczy POLIFONICZNO¦Ć:
Porównanie Zobacz dialogowość i polifoniczność paralelizm co znaczy.
Krzyżówka PEON TRZECI:
Dlaczego Zobacz wiersz polski paralelizm krzyżówka.
Co to jest POLISYNDETON:
Jak lepiej spójników w zdaniu złożonym współrzędnie. Użycie polisyndetonu jest właściwością utworów ludowych albo mowy dziecinnej (Nel na końcu W pustyni i w puszczy: I tatusiu! I nas porwali, i wieźli na paralelizm co to jest.

Czym jest PARALELIZM znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: