paralelizm co to jest
Definicja PARALELIZM. Co oznacza tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm.

Czy przydatne?

Definicja PARALELIZM

Co to znaczy: Powtarzalność tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również większych struktur fabularnych bądź tematycznych - wtedy można mówić o paralelizmie na poziomie kompozycji tekstu literackiego (na przykład trzy części Próchna W. Berenta będące opisami losów trzech następnych bohaterów powieści). Paralelizm w literaturze pełni funkcje powiązane z instrumentacją głoskową (rytm, rym): Stronami deszcze stronami pogoda stronami czarno stronami zielono stronami stepy a stronami woda J. Iwaszkiewicz Mapa pogody Niekiedy także paralelizm służy stylizacji na utwór ludowy, w prozie zaś - liryzacji oddającej na przykład emocje bohatera. Por. anafora, chiazm, epifora, refren. JP
Co znaczy POEMAT:
Słownik poetyk antycznych termin ten określał dowolny utwór literacki i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj w refleksji teoretycznej, aczkolwiek na przykład J. Derrida, dręczony niepokojem poznawczym, drążył paralelizm.
Co znaczy PASTISZ:
Słownik inne dzieło, lecz bez celów ośmieszających. Czasem to jest kontynuacja znanego poematu (Pan Tadeusz J. Słowackiego a wzorzec Mickiewicza). Wybitne pastisze wyszły spod pióra K. Wyki (Duchy pisarzy paralelizm.
Co znaczy POWIE¦Ć:
Słownik epickiej, którego kluczowymi elementami składowymi są narracja i świat przedstawiony. Bohaterzy (jako składnik świata przedstawionego) uczestniczący w wydarzeniach rozgrywających się w ustalonym paralelizm.

Czym jest PARALELIZM znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: