pean co to jest
Definicja PEAN. Co oznacza wiernopoddańcza pieśń dziękczynna w stylu patetycznym, pochodząca z.

Czy przydatne?

Definicja PEAN

Co to znaczy: Panegiryczna, wiernopoddańcza pieśń dziękczynna w stylu patetycznym, pochodząca z tradycji greckiej. W poezji polskiej ożywienie gatunku nastąpiło w czasach socrealizmu (peany na cześć J. Stalina, B. Bieruta i innych przywódców partyjnych, na przykład J. Putrament, List do Stalina, A. Ważyk, Rzeka). Por. panegiryk. MP
Co znaczy POEMAT:
Słownik poetyk antycznych termin ten określał dowolny utwór literacki i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj w refleksji teoretycznej, aczkolwiek na przykład J. Derrida, dręczony niepokojem poznawczym, drążył pean.
Co znaczy PASTISZ:
Słownik inne dzieło, lecz bez celów ośmieszających. Czasem to jest kontynuacja znanego poematu (Pan Tadeusz J. Słowackiego a wzorzec Mickiewicza). Wybitne pastisze wyszły spod pióra K. Wyki (Duchy pisarzy pean.
Co znaczy POSTSTRUKTURALIZM:
Słownik jest stworzonym wewnątrz strukturalizmu krytycznym kierunkiem myślenia o strukturalizmie. O ile strukturalizm kierował swój wzrok ku głębi, ku strukturom i systemom wytwarzającym powierzchniowe pean.

Czym jest PEAN znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: