poemat co to jest
Definicja POEMAT. Co oznacza poetyk antycznych termin ten określał dowolny utwór literacki i taki.

Czy przydatne?

Definicja POEMAT

Co to znaczy: Odpowiednio z normą poetyk antycznych termin ten określał dowolny utwór literacki i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj w refleksji teoretycznej, aczkolwiek na przykład J. Derrida, dręczony niepokojem poznawczym, drążył istotę poematu (określił ją mianem poematyczności). Dzisiaj w polskiej krytyce poemat oznacza tyle, co obszerny utwór poetycki, przeważnie z elementami narracji i fabuły. J. Łukasiewicz dostrzega we współczesnym poemacie coś, co nazywa mianem "poematowości" (monumentalizm, syntetyczność, liryczność, związek z szerszą, ponadindywidualną problematyką), wskazuje na technikę wielogłosowości, dominantę liryczną i na fakt, Iż "ja" liryczne regularnie realizuje się pod postacią bohatera lirycznego. Teoretyzowanie na temat poematu J. Sławiński uważa za niecelowe (polemizuje z tym Łukasiewicz), przyznając tej kategorii status definicje ogólnego, które podlega uszczegółowieniu przez człon określający złożonej nazwy genologicznej. Na przykład poemat epicki - zobacz inwokacja, epopeja (epos), poemat dygresyjny. Por. Che cos´e la poesia J. Derridy, gatunek literacki, inwokacja. MP BIBLIOGRAFIA: J. Łukasiewicz: Oko poematu. Wrocław 1991
Co znaczy PROFILOWANIE:
Słownik Zobacz kognitywizm poemat.
Co znaczy POKOLENIE LITERACKIE:
Słownik zaczerpnięty z socjologii, w nauce o poezji służy do opisu populacji szeroko rozumianych autorów i ich odbiorców zbliżonej wiekowo, której elementem łączącym są: 1) tak zwany przeżycie pokoleniowe (z poemat.
Co znaczy PRˇD (KIERUNEK) LITERACKI:
Słownik badaniach teoretycznych treść definicje prąd literacki nie jest jednoznacznie ustalona; krzyżuje się ono z takimi pojęciami jak moment literacki, epoka literacka, styl literacki. H. Markiewicz ujmuje poemat.

Czym jest POEMAT znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: