poetyzm co to jest
Definicja POETYZM. Co oznacza ewidentny dla odbiorcy rodowód poetycki (rozpoznawalny przez.

Czy przydatne?

Definicja POETYZM

Co to znaczy: Wyraz posiadające ewidentny dla odbiorcy rodowód poetycki (rozpoznawalny przez znajomość konkretnej konwencji języka poetyckiego). W dwudziestoleciu międzywojennym na przykład wyśmiewano charakterystyczne dla Młodej Polski patetyczne archaizmy i pseudoarchaizmy ("chram", "chuć", "gontyna", "kruż", "obiata", "osmętnica", "witeź"). JP
Co znaczy POETYKA W ¦WIETLE JĘZYKOZNAWSTWA ROMANA JAKOBSONA:
Słownik 1896-1982) to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli językoznawstwa strukturalnego. Jest także przedstawicielem rosyjskiej szkoły formalnej (por. formalizm rosyjski) i praskiej szkoły poetyzm.
Co znaczy POEMAT:
Słownik poetyk antycznych termin ten określał dowolny utwór literacki i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj w refleksji teoretycznej, aczkolwiek na przykład J. Derrida, dręczony niepokojem poznawczym, drążył poetyzm.
Co znaczy PARATAKSA:
Słownik Współrzędność dwu albo większej liczby zdań w jednym wypowiedzeniu czy okresie retorycznym. Por. hipotaksa, moment retoryczny. JP poetyzm.

Czym jest POETYZM znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: