literackie pokolenie co to jest
Definicja POKOLENIE LITERACKIE. Co oznacza zaczerpnięty z socjologii, w nauce o poezji służy do.

Czy przydatne?

Definicja POKOLENIE LITERACKIE

Co to znaczy: Termin pierwotnie zaczerpnięty z socjologii, w nauce o poezji służy do opisu populacji szeroko rozumianych autorów i ich odbiorców zbliżonej wiekowo, której elementem łączącym są: 1) tak zwany przeżycie pokoleniowe (z reguły istotne wydarzenie socjalne, regularnie polityczne, na przykład odzyskanie niepodległości w roku 1918, wybuch drugiej wojny światowej, włączenie Polski w sowiecką strefę wpływów, przełom 1956 roku, pierwsza "Solidarność" i stan wojenny, przemiany ustrojowe po roku 1989 i tym podobne) i wynikające z niego wspólne postrzeganie świata, 2) odmienna estetyka, czego dobitne przykłady odnaleźć można w poetyce sformułowanej czy manifestach ekipy literackiej, 3) opozycja wobec wartości artystycznych i poglądów politycznych / socjalnych propagowanych poprzez pokolenie poprzednie. Powstaje w ten sposób dosyć luźna wspólnota równolatków, która wspólnie z przybywaniem lat pozostaje jakoś wierna ideałom młodości. Gdy nowe pokolenie dorasta i zajmuje znaczne miejsce w życiu społecznym, promuje pisarzy ze swojej generacji, upowszechniając ich majątek, czyli przyczynia się tym samym do zejścia z rynku czytelniczego pisarzy poprzedniego pokolenia. Każde pokolenie ma swoja poetykę, mechanizm wartości artystycznych, odmienny gust i własnych pisarzy, czasopisma i wydawnictwa. Czasami pokolenie, w okolicy równolatków, wybiera również pisarzy ze starszego pokolenia z racji na problematykę ich twórczości i wartości moralne, podstawy filozoficzne, czy zdolność dostosowania się do oczekiwań artystycznych czytelników (L. Staff jako pisarz trzech pokoleń, czy Z. Herbert jako pisarz pokolenia, u którego podstaw wyróżnienia legła pierwsza "Solidarność" i stan wojenny). MP BIBLIOGRAFIA: J. Błoński: Zmiana warty. Kraków 1961; J. Maciejewski: Kategoria pokolenia w badaniach literackich. [w:] Dramat i teatr. Red. J. Trznadlowski. Warszawa 1967; E. Escarpit: Efekt i przetrwanie w poezji. Przeł. A Gettlich. [w:] W kręgu socjologii literatury. T. 1. Red. A. Mencwel. Warszawa 1977; K. Wyka: Pokolenie literackie. Karków 1977; J. Błoński: Glosy do "Zmiany warty". [w:] Odmarsz. Kraków 1978
Co znaczy PROWINCJONALIZM:
Słownik tylko w danym regionie państwie, lecz nie jako dialektyzm, ale jako dozwolony wariant leksyki ogólnonarodowej. Przykład: tuk (´tłuszc¬) w Poznańskiem, chołodziec (´zupa z buraków´) w języku pokolenie literackie.
Co znaczy PARENTEZA:
Słownik w zdaniu. Parenteza bywa normalnie wskaźnikiem stylu naukowego. W poezji pięknej może sygnalizować ironię: Nawet w trakcie drabantów i anglezów, które usiłowała zainaugurować młodzież wykwintniejsza pokolenie literackie.
Co znaczy PODMIOT CZYNNO¦CI TWÓRCZYCH:
Słownik Por. autor, komunikacja literacka, Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej pokolenie literackie.

Czym jest POKOLENIE LITERACKIE znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: