retoryczne pytanie co to jest
Definicja PYTANIE RETORYCZNE. Co oznacza pytającej zdania nie po to, aby uzyskać odpowiedź, ale po.

Czy przydatne?

Definicja PYTANIE RETORYCZNE

Co to znaczy: Użycie formy pytającej zdania nie po to, aby uzyskać odpowiedź, ale po to, aby się utwierdzić we własnych przekonaniach. To jest zwykle pytanie bez adresata, pojawiające się regularnie w literaturze, na przykład w Panu Błyszczyńskim B. Leśmiana bohater zadaje serię pytań dziewczynie, która nie istnieje. Pytanie retoryczne jest także środkiem perswazji, oddziaływania na słuchacza, aby zmienić jego zapatrywania i pkt. widzenia. Por. retoryka. JP
Co znaczy POSTMODERNIZM:
Słownik terminem systematycznie mylącym, bo zdaje się określać coś, co nadeszło już po modernizmie i rozpoczęło swe panowanie jako nowa epoka, prąd filozoficzny czy także dyskursywna formacja. Zdaniem pytanie retoryczne.
Co znaczy PASTISZ:
Słownik inne dzieło, lecz bez celów ośmieszających. Czasem to jest kontynuacja znanego poematu (Pan Tadeusz J. Słowackiego a wzorzec Mickiewicza). Wybitne pastisze wyszły spod pióra K. Wyki (Duchy pisarzy pytanie retoryczne.
Co znaczy PROCES HISTORYCZNOLITERACKI:
Słownik Zobacz Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego pytanie retoryczne.

Czym jest PYTANIE RETORYCZNE znaczenie w Leksykon definicja literatura P .

  • Dodano:
  • Autor: