refren co to jest
Definicja REFREN. Co oznacza przeważnie lirycznego, powtarzający się w jego obrębie często i w tej.

Czy przydatne?

Definicja REFREN

Co znaczy REFREN: Fragment utworu, przeważnie lirycznego, powtarzający się w jego obrębie często i w tej samej albo nieco zmienionej formie. Pojawia się w zakończeniach kolejno następujących po sobie strof albo pomiędzy strofami. Przeważnie wsytępuje w utworach o bardzo wyraźnie zaznaczonym układzie rytmicznym. Jest nieodzownym elementem pieśni ludowych, stąd także w liryce regularnie pojawia się w takich utworach, gdzie wyraźnie dostrzegalna jest stylizacja ludowa (na przykład Psalm wigilijny T. Nowaka zawierający podwójny refren otwierający następne strofy: Zwierzęta wierne zrąbane... i Próbuje fletu wargą...). Przykładami wierszy, gdzie występuje refren, mogą być na przykład Anioł Pański K. Przerwy-Tetmajera albo Deszcz jesienny L. Staffa. Refren może pełnić funkcję czystej ekspresji językowej (wykrzyknienia typu: Oj dana! Oj da dana!) albo także ważnego składnika konstrukcyjnego utworu (regularne powtarzanie danego fragmentu tekstu wykorzystywane uwypukleniu jego treści). Refreniczność prozy jest zjawiskiem wiele rzadszym, niemniej trzeba odnotować na przykład opowiadanie B. Prusa Z legend dawnego Egiptu, gdzie refren "O jakże marne są ludzkie nadzieje wobec..." pojawia się aż cztery razy. AD
Co znaczy REFLEKSJE WSPÓŁCZESNE O LITERATURZE:
Porównanie Por. Che cos´e la poesia J. Derridy, Dzieło otwarte U. Eco, krytyka feministyczna, postmodernizm, Przyjemność tekstu R. Barthes´a, semiotyka francuska i włoska, semiotyka radziecka, poststrukturalizm refren co znaczy.
Krzyżówka RECENZJA:
Dlaczego Por. krytyka literacka refren krzyżówka.
Co to jest RELACJE OSOBOWE W LITERACKIEJ KOMUNIKACJI ALEKSAND:
Jak lepiej literackiego sprawia, Iż wyodrębnienie w nim tylko trzech fundamentalnych (wspólnych wszystkim komunikatom językowym) ról osobowych (nadawcy, odbiorcy, bohatera) nie jest wystarczające. W komunikacji refren co to jest.

Czym jest REFREN znaczenie w Leksykon definicja literatura R .

  • Dodano:
  • Autor: