rolanda barthes´a co to jest
Definicja S/Z ROLANDA BARTHES´A. Co oznacza podręcznik analizuje krok po kroku porcje tekstu.

Czy przydatne?

Definicja S/Z ROLANDA BARTHES´A

Co to znaczy: Ta przełomowa podręcznik analizuje krok po kroku "porcje tekstu" (jednostki jego lektury, tak zwany poprzez Barthes´a lexie) jednej noweli Balzaca pt. Sarrasine, opowiadającej o tajemnicy kastrata Zambinelli i zakochanego w nim rzeźbiarza Sarrasine´a (´S/¬ to zapisana "fonologicznie" opozycja inicjałów obu protagonistów). Autor zatrzymuje się co jakiś czas, aby skomentować szerzej przebieg lektury, zakończonej cytatem całego tekstu Balzaca (już cytowanego w całości "wzdłuż" lektury, a zatem przytoczonego tutaj podwójnie). W założeniu S/Z miało demonstrować lekturę jednego tekstu, w zamian za zaprojektowaną przed kilkoma laty "analizę strukturalną opowiadań", do której wstęp napisał wtedy Barthes, zapowiadając, odpowiednio z programem semiotyki, analizę całego korpusu. Semiotyka jednak traciła z oczu sam tekst, poddając go swej obróbce. A przecież czytamy tekst, a nie abstrakcyjne znaki. Stąd projekt analizy "tekstowej", polegającej na czytaniu wyraz w wyraz, bez ?Xadnych z góry przyjętych "ujęć", a więc projekcji. To czytanie na oczach czytelnika będzie studiowaniem (niby w lustrze) własnego czytania, a więc, mówiąc uczenie, refleksją owego czytania. Tekst wybrany do czytania jest "normalny", więc innymi słowy realistyczny, lub przedstawiający (nie ma w nim, jak w poezji nowoczesnej, kryzysu przedstawiania, tak zwany kryzysu reprezentacji). Daje iluzję rzeczywistości przedstawionej. Jak tj. możliwe?Raz po raz Barthes przywołuje obrazek dziewczyny, która plecie nić na kołowrotku, wyciągając kilka drobnych niteczek lnu i oplatając je wokół siebie. Tymi niteczkami są wszelakie informacje, które posiadamy w formie tego, co się wie, zatem raczej stereotypy, pogrupowane w kilka "pęczków", zwanych kodami. Jest ich pięć i dotyczą tego, co wiemy o działaniach ludzkich (empiria), o dochodzeniu do prawdy (kod zagadki, hermeneutyczny), co wiemy z nauk (kod kulturowy), co wiemy o osobach (dzięki rozmaitym konotacjom) i wreszcie tego, co nabiera dla nas znaczenia symbolicznego (sedno, seks i kapitał). Niteczki kodów oplatają się wokół siebie, tworząc gęstość tekstu (tekstylnego, tkanego) dającego złudzenie rzeczywistości. Tekst jest "pluralizmem", jest nie tyle strukturą, co trwającym poprzez cały czas lektury ruchomym strukturowaniem ze strony czytelnika. Nadanie mu jednej struktury to gwałt, który polegałby na wybraniu jednego kodu przeciw wszystkim innym. Por. poststrukturalizm - problem tekstu. KK
Co znaczy SIELANKA:
Słownik bukolika, skotopaska, idylla, pasterka, wilaneska, pastorela, pastuszka) - Gatunek mieszany, ?Xączący w sobie cechy epiki i liryki. Antyczny rodowód sielanki wiąże się w pierwszej kolejności z s/z rolanda barthes´a.
Co znaczy STYL I JEGO ODMIANY:
Słownik definicja stylistyki, oznaczające sposób sfunkcjonalizowania różnych przedmiotów języka, umiejętny ich wybór, zgodny z intencją autora i odpowiadający regułom gatunku literackiego, gdzie poeta się s/z rolanda barthes´a.
Co znaczy STRUKTURALIZM AMERYKAŃSKI:
Słownik strukturalizmu w Stanach Zjednoczonych nigdy nie stworzyli metodologicznie spójnej i zorganizowanej szkoły, a tym, co ich łączyło, był początkowo wpływ (raczej francuskojęzycznych), wywodzących się z s/z rolanda barthes´a.

Czym jest S/Z ROLANDA BARTHES´A znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: