sjużet co to jest
Definicja SJUŻET. Co oznacza drugie fundamentalne definicja użytkowane poprzez rosyjskich.

Czy przydatne?

Definicja SJUŻET

Co to znaczy: W okolicy fabuły drugie fundamentalne definicja użytkowane poprzez rosyjskich formalistów ( formalizm rosyjski) w analizie prozy. W tekstach formalistów termin ten nie był jednoznaczny - używano go lub wymiennie z definicją fabuły (stanowił wtedy przeciwieństwo fabuły), lub jako definicja opozycyjne względem fabuły, nie mniej jednak ten brak konsekwencji widać nie tylko w pracach różnych autorów, lecz także w różnych tekstach tego samego autora (na przykład B. Eichenbaum we poprzednich pracach przeciwstawia sjużet - konstrukcję - fabule - materiałowi, a w późniejszych używa tych pojęć wymiennie). Traktowanie fabuły i sjużetu jako pojęć różnych również nie jest jednoznaczne; "jedni, jak W. Szkłowski i B.W. Tomaszewski, nazywają fabułą materiał opowiadania, leżące u jego podstaw wydarzenie życiowe, zaś sjużetem nazywają formalne opracowanie tego opowiadania. Inni autorzy, na przykład Piotrowski, używają tych ustaleń akurat w znaczeniu odwrotnym i pod słowem sjużet rozumieją to zjawisko, które stało się pretekstem dla opowiadania, za fabułę z kolei uznają artystyczne ukształtowanie tego wydarzenia" (L. Wygotski). W toku dyskusji i polemik wokół zagadnienia sjużetu wyłoniło się przeważające (całkowitej jasności i jednoznaczności w omawianej kwestii nie powiodło się formalistom osiągnąć) stanowisko, odpowiednio z którym relacja fabuły i sjużetu jest stosunkiem materiału (schematu zdarzenia, "tego, co się rzeczywiście zdarzyło") i formy (konstrukcji, opracowanego schematu zdarzenia, metody, w jaki to, co się rzeczywiście zdarzyło, zostaje opowiedziane czytelnikowi). Fabuła to materiał, powtarzalne wydarzenie mogące stanowić podstawę każdego opowiadania; sjużet to materiał przekształcony, "przezwyciężony" poprzez formę, ułożony i uporządkowany w niepowtarzalnej konstrukcji konkretnego utworu. R. Zimand, zastanawiając się nad problemem przekładalności rosyjskiego terminu sjużet na j. polski, pokazuje, że ów niewygodny, błędnie transkrybowany termin nie jest niezastępowalny. Wg Zimanda "to, co formaliści określali jako fabułę, należałoby nazywać schematem fabularnym, to zaś, co określali mianem sjużet, byłoby po polsku fabułą". ASD BIBLIOGRAFIA: L. Wygotski: Lekki oddech. [w:] Psychologia sztuki. Kraków 1980; R. Zimand: "Siużet" - co to za zwierz?"Teksty" 1972, nr 6
Co znaczy STYLIZACJA:
Słownik ukształtowanie języka i kompozycji wybranego utworu, pozwalające na odczytywanie w nim innego wzorca (gatunkowego, językowego, historycznego). S. Skwarczyńska w swojej rozprawie (Stylizacja i jej sjużet.
Co znaczy SYLLEPSIS:
Słownik zbudowane zdanie, którego ośrodkiem konstrukcji jest homonim. Ośrodkiem zdania ksiądz mówi, Iż dwóch rzeczy nigdy nie odmawia - wódki i brewiarza jest homonim nie odmawiać ujawniający własną sjużet.
Co znaczy SŁOWO W POWIE¦CI I SŁOWO W POEZJI MICHAIŁA BACHTIN:
Słownik 1895-1975) to rosyjski literaturoznawca, jedna z w najwyższym stopniu wpływowych postaci rosyjskiej edukacji o poezji w XX wieku. Debiutował prawdopodobnie w 1919 roku krótkim artykułem Sztuka i sjużet.

Czym jest SJUŻET znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: