solecyzm co to jest
Definicja SOLECYZM. Co oznacza poprzez pisarza nieprawidłowa składnia. W Ferdydurke Gombrowicza.

Czy przydatne?

Definicja SOLECYZM

Co to znaczy: Celowo użyta poprzez pisarza nieprawidłowa składnia. W Ferdydurke Gombrowicza "pensjonarka nie wiedziała o Norwidzie do Pimki. Pimko Norwidem się gorszył do pensjonarki". Oba zdania są - z pozoru - nieprawidłowe, ponieważ nie ma u nas składni "nie wiedzieć do kogoś..." ani "gorszyć się czymś do kogoś". W głębszej strukturze tych zdań tkwi podtekst: Ziuta przyjmuje pretensjonalną pozę (głupiej gęsi). Pimko zaleca się do niej, używając w tym celu swego oczytania. JP
Co znaczy STRUKTURALIZM AMERYKAŃSKI:
Słownik strukturalizmu w Stanach Zjednoczonych nigdy nie stworzyli metodologicznie spójnej i zorganizowanej szkoły, a tym, co ich łączyło, był początkowo wpływ (raczej francuskojęzycznych), wywodzących się z solecyzm.
Co znaczy SIGNIFIÉ:
Słownik Zobacz Kurs językoznawstwa ogólnego F. de Saussure´a solecyzm.
Co znaczy STYLISTYKA:
Słownik poetyki. Współcześnie odróżnia się stylistykę lingwistyczną, domenę badań językoznawców, i stylistykę literaturoznawczą - pole dociekań krytyków i interpretatorów literatury pięknej. Bardzo płodne są solecyzm.

Czym jest SOLECYZM znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: