solecyzm co to jest
Definicja SOLECYZM. Co oznacza poprzez pisarza nieprawidłowa składnia. W Ferdydurke Gombrowicza.

Czy przydatne?

Definicja SOLECYZM

Co to znaczy: Celowo użyta poprzez pisarza nieprawidłowa składnia. W Ferdydurke Gombrowicza "pensjonarka nie wiedziała o Norwidzie do Pimki. Pimko Norwidem się gorszył do pensjonarki". Oba zdania są - z pozoru - nieprawidłowe, ponieważ nie ma u nas składni "nie wiedzieć do kogoś..." ani "gorszyć się czymś do kogoś". W głębszej strukturze tych zdań tkwi podtekst: Ziuta przyjmuje pretensjonalną pozę (głupiej gęsi). Pimko zaleca się do niej, używając w tym celu swego oczytania. JP
Co znaczy SPIESZCZENIE:
Słownik Zobacz hypokoristikon solecyzm.
Co znaczy SEMIOTYKA FRANCUSKA I WŁOSKA:
Słownik ukształtowała się we Francji na początku pod nazwą semiologii (gr. semeion - symbol, lógos - wyraz, edukacja), nawiązującą do patrona XX-wiecznej humanistyki, genewskiego orientalisty F. de solecyzm.
Co znaczy SYNCHRONIA:
Słownik Zobacz Kurs językoznawstwa ogólnego F. de Saussure´a, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego solecyzm.

Czym jest SOLECYZM znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: