solecyzm co to jest
Definicja SOLECYZM. Co oznacza poprzez pisarza nieprawidłowa składnia. W Ferdydurke Gombrowicza.

Czy przydatne?

Definicja SOLECYZM

Co to znaczy: Celowo użyta poprzez pisarza nieprawidłowa składnia. W Ferdydurke Gombrowicza "pensjonarka nie wiedziała o Norwidzie do Pimki. Pimko Norwidem się gorszył do pensjonarki". Oba zdania są - z pozoru - nieprawidłowe, ponieważ nie ma u nas składni "nie wiedzieć do kogoś..." ani "gorszyć się czymś do kogoś". W głębszej strukturze tych zdań tkwi podtekst: Ziuta przyjmuje pretensjonalną pozę (głupiej gęsi). Pimko zaleca się do niej, używając w tym celu swego oczytania. JP
Co znaczy SYNCHRONIA I DIACHRONIA W PROCESIE HISTORYCZNOLITE:
Słownik zagadnień literaturoznawstwa o orientacji strukturalnej jest problem procesu historycznoliterackiego, czyli w istocie rzeczy problem rozwoju literatury i uczestnictwa w tym rozwoju pojedynczego solecyzm.
Co znaczy SYNEKDOCHA:
Słownik W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie części zamiast całości (pars pro toto) o tendencji - jak pisze J. Ziomek - partykularyzującej: na przykład żagiel zamiast statek solecyzm.
Co znaczy STRUKTURALIZM CZESKI:
Słownik strukturalna była metodologiczną kontynuacją, przeformułowaniem i rozwinięciem lingwistyki Ferdynanda de Saussure´a i literaturoznawczych badań rosyjskich formalistów. Skupieni wokół Praskiego Koła solecyzm.

Czym jest SOLECYZM znaczenie w Leksykon definicja literatura S .

  • Dodano:
  • Autor: