literacka tradycja co to jest
Definicja TRADYCJA LITERACKA. Co oznacza przeszłości literackiej, które w danym miejscu i czasie.

Czy przydatne?

Definicja TRADYCJA LITERACKA

Co to znaczy: Te przedmioty przeszłości literackiej, które w danym miejscu i czasie stanowią składnik mechanizmu literackiego, aktywnie kształtują współczesną praktykę pisarską i upodobania i oczekiwania czytelników. To są więc pewne obszary wybrane z całej przeszłości literackiej, aktualizowane poprzez współczesnych i kontynuowane, lecz równocześnie przekształcane i modyfikowane. Tak rozumiana tradycja jest składnikiem okresu literackiego, prądu, twórczości ekipy literackiej, szkoły i poszczególnych pisarzy. Tradycja literacka jako wyselekcjonowany układ literacki nie jest dana raz na zawsze. Dane sektory stanowią tradycję o tyle, o ile tworzą czynny układ odniesień i dopóty, dopóki można się do nich odwoływać jako do akceptowanego albo negowanego wzorca. Można rzec, Iż w danym momencie tradycja stanowi "projekcję diachronii w synchronię" (J. Sławiński), będąc równoczesnością faktów z "różnego" czasu przeszłości. Z kolei każdy aktualizowany składnik przeszłości dociera do współczesności wspólnie z narosłymi w historii jego użycia znaczeniami. Tradycję jako czynny region odniesień może stanowić zarówno praktyka twórcza, jak także przedmioty świadomości literackiej, na przykład manifesty czy programy literackie. Elementarną jednostką tradycji jest norma literacka obejmująca zarówno realizacje wzorca z zakresu podsystemów literatury, jak i otwarte poprzez te realizacje możliwości dotąd niezrealizowane. Dla użytkowników tradycji funkcjonuje ona normalnie jako zespół konwencji literackich, a więc określonych historycznie kombinacji norm, tworzących swoiste "dialekty" literatury. Por. Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim Janusza Sławińskiego. RC BIBLIOGRAFIA: M. Głowiński: Tradycja literacka (Próba zarysowania problematyki). [w:] Problemy teorii literatury. S. 1. Red. H. Markiewicz. Wrocław 1987; J. Sławiński: Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim. [w:] Prace wybrane. T. 2. Dzieło - język - tradycja. Warszawa 1974
Co znaczy TEMAT:
Słownik powiązanych ze sobą motywów, stanowiący centrum świata przedstawionego. Temat jest ośrodkiem, który zapewnia spójność świata przedstawionego, jako Iż pozostałe motywy i wątki są jemu podporządkowane tradycja literacka.
Co znaczy TEATRALIZACJA ŻYCIA - BERTOLD BRECHT:
Słownik życia to jedno z głownych pojęć wprowadzonych poprzez Bertolta Brechta (1898-1956) w tekstach teoretycznych dotyczących życia teatralnego, koncepcji nowego teatru, a zarazem i obserwacji politycznej tradycja literacka.
Co znaczy TROCHEJ:
Słownik Zobacz wiersz polski tradycja literacka.

Czym jest TRADYCJA LITERACKA znaczenie w Leksykon definicja literatura T .

  • Dodano:
  • Autor: