triolet co to jest
Definicja TRIOLET. Co oznacza stroficzny, który pojawił się w literaturze francuskiej około roku.

Czy przydatne?

Definicja TRIOLET

Co to znaczy: 8-wersowy układ stroficzny, który pojawił się w literaturze francuskiej około roku 1510. Złożona jest z ośmiu wersów opartych na dwu rymach o następującym układzie: abaaabab. Jego charakterystyczną właściwością to jest, Iż wers pierwszy powtarzany jest w całości albo częściowo jako wers czwarty i siódmy, a wers drugi - jako wers ósmy. Ten rzadki układ stroficzny pojawił się w poezji polskiej dopiero w XIX wieku. Przeważnie cytowanym odpowiednikiem tego układu stroficznego jest kunsztowny Triolet A. Mickiewicza. W romantyzmie uprawiał go również T. Zan. Poniżej podano przykład autorstwa R. Kwiatkowskiego pochodzący z Antologów chińskich (1914) - wybranych przekładów z literaturze chińskiej: Niechaj każdy sobie powie: człek człekowi bratem, wszyscy ludzie jednakowi, niechaj każdy sobie powie. Nic różnicy nie stanowi, tak Bóg rządzi światem - niechaj każdy sobie powie: człek człekowi bratem. Porada, z Konfucjusza AD BIBLIOGRAFIA: H. Morier: Dictionaire de poétique et de rhétorique. Paris 1975, s. 1111-1113
Co znaczy TETRASTYCH:
Słownik czterowiersz, strofa zbudowana z czterech połączonych rymami wersów. Ten rodzaj strofy aktualny jest w literaturze polskiej od czasów średniowiecza po dziś dzień. Występuje ona w każdym rodzaju triolet.
Co znaczy TRADYCJA KLUCZOWA:
Słownik Zobacz Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego triolet.
Co znaczy TEORIA WPŁYWU HAROLDA BLOOMA:
Słownik kluczy pozwalających na wgląd w nieco ezoteryczną, obficie czerpiącą z kabalistów teorię wpływów Harolda Blooma jest rewizjonizm , gdzie amerykański krytyk dostrzega nie tyleż Leninowską krytykę triolet.

Czym jest TRIOLET znaczenie w Leksykon definicja literatura T .

  • Dodano:
  • Autor: