wiersz co to jest
Definicja WIERSZ. Co oznacza ukształtowania wypowiedzi, który, przez rozbicie na wersy, odróżnia ją.

Czy przydatne?

Definicja WIERSZ

Co to znaczy: Taki sposób ukształtowania wypowiedzi, który, przez rozbicie na wersy, odróżnia ją od ciągłej wypowiedzi prozatorskiej. Tajemnica takiej kompozycji wypowiedzi tkwi nie tylko w układzie wersowym, stałej albo zmiennej ilości sylab w wersie, w rymach, intonacji czy rytmie. Metody tego specjalnego wierszotwórczego uporządkowania nałożone na mechanizm językowy uzależnione są od charakteru języka i jego możliwości fonetycznych, deklinacyjnych, typu reguł słowotwórczych, składniowych i tym podobne (na przykład długie i krótkie samogłoski, stały czy zmienny akcent, intonacja), dlatego cechy wierszotwórcze opisywane są oddzielnie dla języków narodowych. Por. liryka - odmiany, - rodzaje, - dzieje rodzaju, wiersz polski, wersyfikacja. MP
Co znaczy WIERSZ NIEREGULARNY:
Słownik Zobacz wiersz polski wiersz.
Co znaczy WˇTEK:
Słownik Zobacz fabuła wiersz.
Co znaczy WARTO¦CIOWANIE DZIEŁA LITERACKIEGO:
Słownik Zobacz interpretacja dzieła literackiego wiersz.

Czym jest WIERSZ znaczenie w Leksykon definicja literatura W .

  • Dodano:
  • Autor: