akcentowy zestrój co to jest
Definicja ZESTRÓJ AKCENTOWY. Co oznacza do badań prozodyjnych poprzez M. Dłuską w rozprawie.

Czy przydatne?

Definicja ZESTRÓJ AKCENTOWY

Co to znaczy: Termin wprowadzony do badań prozodyjnych poprzez M. Dłuską w rozprawie Prozodia j. polskiego z 1947 roku. Zestrój akcentowy to odcinek wypowiedzi składający się z jednej albo kilku sylab skupionych na jednym akcencie kluczowym albo na jednym akcencie kluczowym i akcentach pobocznych. Zestrój akcentowy może tworzyć jeden słowo mocno akcentowany albo kilka wyrazów, z których jeden jest mocno akcentowany, a pozostałe są nieakcentowane. Dla przykładu w wierszu W czterech ścianach mego bólu... Aleksandra Wata (inc.) czytamy taki wers: Odmierzają ślepe trwanie - jego podział na zestroje akcentowe, czyli najmniejsze cząstki posiadające znaczenie wygląda tak (w pierwszym 4-sylabowym wyrazie nawiasem zaznaczono akcent poboczny): _ (_/) _ _/_ | _/_ | _/_ AD
Co znaczy ZDROBNIENIE:
Słownik Zobacz deminutyw zestrój akcentowy co to jest.
Co znaczy ZEUGMA:
Słownik Zdanie, gdzie jeden słowo odnosi się do dwu członów wypowiedzi, lecz nie jest - jak w syllepsis homonimem. Przykład: Podniesiono ręce i głowy ; Złożono wieńce i wiązanki kwiatów (S. Barańczak). JP zestrój akcentowy definicja.
Co znaczy ŻARGON:
Słownik socjalnej albo zawodowej (na przykład złodziei czy informatyków). Żargon odznacza się nie tyle składnią, co leksyką. W żargonie złodziejskim dom jest na przykład chawirą , wytrych to klawisz zestrój akcentowy co znaczy.

Czym jest ZESTRÓJ AKCENTOWY znaczenie w Leksykon definicja literatura Z .

  • Dodano:
  • Autor: