burgiba habib bund bułgarzy co to jest
Burgiba Habib, Bund, Bułgarzy, Bujak Zbigniew, Brzóska Stanisław, Bukowina, Brzetysław I, Brusiłow.

Postacie historyczne, biografia na B

 • Kim był "Burza" Co zrobił poprzez Armię Krajową 1944-45, w ramach której tworzono spore jednostki wojsk. mające prowadzić dywersję na tyłach wojsk niem. i wspomagać
 • Kim był Begin Menachem Co zrobił syjonistyczny urodzony w Polsce. Aresztowany poprzez Rosjan w 1940 i zesłany na Syberię. Wspólnie z armią Andersa dotarł do Palestyny
 • Kim był Bell Alexander Graham Co zrobił szkoc. Początkowo uczył głuchych mówienia. Później podjął badania nad przekazywaniem głosu na odległość. W 1876 powiodło mu się przesłać
 • Kim był Bentham Jeremy Co zrobił inicjator humanitarnych reform prawa karnego i więziennictwa, jeden z czołowych przedstawicieli liberalizmu i utylitaryzmu
 • Kim był Bem Józef Co zrobił z rodz. mieszczańskiej, od 1809 służył w armii Księstwa Warsz., w 1815-26 w armii Królestwa Pol., uczestnik kampanii ros. 1812, stworzenia
 • Kim był bitwa pod Ulm Co zrobił odniesione w zach. Bawarii nad 70-tysięczną armią austr. (z czego 30 tys. skapitulowało) feldmarszałka L.K. Macka. Zwycięstwo to umożliwiło
 • Kim był Babilonia Co zrobił stolicą w Babilonie, istniało od pocz. XIX w. przed naszą erą do 539 przed naszą erą Najwybitniejszym władcą był Hammurabi
 • Kim był Bacciarelli Marcello Co zrobił w latach 1756-63 i od 1766. Rysownik nadworny Stanisława Augusta Poniatowskiego. Malował portrety, sceny hist. i rodzajowe, między innymi
 • Kim był Bach Aleksander von Co zrobił ogromnej burżuazji dążącej do sojuszu z monarchią absolutną; 1849-59 min. spraw wewn., od 1852 naprawdę kierował rządem, przeprowadził
 • Kim był Bandaranaike Solomon Co zrobił Wolności (1951) i jeden z czołowych liderów ruchu niepodl.; premier od 1956; zwolennik polityki neutralności, zginął wskutek zamachu
 • Kim był Badeni Kazimierz Co zrobił brat Stanisława. W latach 1888-95 namiestnik Galicji, zwolennik ugody pol.-ukr.; zwalczał ruch robotn. i ludowy; w 1890 uzyskał zgodę
 • Kim był Bereza Kartuska Co zrobił 1934 na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (na linii kolejowej Brześć-Baranowicze), gdzie bez wyroku sądowego osadzano
 • Kim był Balcerowicz Leszek Co zrobił zrealizowanego po 1989, którego celem było uzyskanie wewnętrznej wymienialności złotego, zrównoważenie budżetu państwa, zwalczenie
 • Kim był Bandera Stepan Co zrobił Ukraińskich Nacjonalistów i organizator wielu akcji terrorystycznych przeciw władzom polskim, od 1940 lider frakcji rewol. OUN. Po próbie
 • Kim był Bank Handlowy w Warszawie SA Co zrobił Pol., zał. w 1870 w oparciu o dom bankowy L. Kronenberga; finansował koleje, przemysł metal. i spoż., rozwinął również działalność w Rosji
 • Kim był Bank Związku Spółek Zarobkowych SA w Poznaniu Co zrobił Zarobkowych zrzeszający pol. spółdzielnie kredytowe zaboru prus.; udzielał pożyczek, wspierał postęp rolnictwa, a również przemysłu, na
 • Kim był Bartoszewski Władysław Co zrobił II wojny świat. żołnierz AK. Więzień obozu w Oświęcimiu, represjonowany również w PRL. W 1995 piastował urząd min. spraw zagr. do końca
 • Kim był bastion Co zrobił fundamentalny obiekt obrony o kształcie pięciokąta. B. związane ze sobą zapewniały obronę prostych odcinków wałów (kurtyn) i pogłębiały
 • Kim był Bataliony Chłopskie Co zrobił Ludowego zał. w VIII 1940 jako Chłopska Straż, od wiosny 1941 pod nazwą B.Ch. Komendant F. Kamiński. Cel: ochrona chłopów przed okupantem i
 • Kim był Batthyany Lajos Co zrobił węg. polityk, uczestnik rewolucji węg. 1848-49; premier rządu węg. w 1848
 • Kim był Benedykt z Nursji św Co zrobił założyciel klasztoru na Monte Cassino i zakonu benedyktynów, dla którego ułożył regułę zw. regułą św. Benedykta
 • Kim był Benesz Edward Co zrobił czes. ruchu niepodl. w latach I wojny świat. W momencie międzywojennym nieprzerwanie poprzez 17 lat min. spraw zagr. Czechosłowacji. Od XII
 • Kim był Berlinguer Enrico Co zrobił działacz komunist. we Włoszech, od 1972 sekr. generalny Włoskiej Partii Komunistycznej; współtwórca idei eurokomunizmu
 • Kim był Berlusconi Silvio Co zrobił przedsiębiorca zanotował sporo sukcesów, inwestując w różnorodne dziedziny gospodarki, między innymi budownictwo, handel, mass media
 • Kim był Bernstein Eduard Co zrobił przywódców II Międzynarodówki, kluczowy teoretyk rewizjonizmu, poseł do Reichstagu. Od 1878 na emigracji w Szwajcarii i Londynie, w 1901
 • Kim był Besarabia Co zrobił pomiędzy Dniestrem a Prutem, zamieszkana poprzez ludność języka rum. i osadników ros. Od XIV w. była częścią Mołdawii; 1812 przyłączona do
 • Kim był bestia Co zrobił symbolice religijnej (na przykład Apokalipsie) potwór, istota o zwierzęcych i ludzkich cechach, siejąca grozę i zniszczenie
 • Kim był "bezczasowa młodość" Co zrobił konwencję artystyczną w przedstawianiu postaci (na przykład władców) jako młodych bezwzględnie na rzeczywisty wiek
 • Kim był Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Co zrobił wyborami 1928 celem zgromadzenia zwolenników sanacji dotąd rozproszonych po różnych partiach. Organizatorem był najbliższy współpracownik J
 • Kim był Bhutto Benazir Co zrobił 1988 jako pierwsza kobieta została premierem w państwie muzułmańskim; przejściowo odsunięta od władzy w 1990 pod zarzutem korupcji i
 • Kim był Bhutto Zulfikar Ali Co zrobił min. spraw zagr., w dalszym ciągu w opozycji. Po klęsce w wojnie z Indiami w 1971 prezydent Pakistanu; od 1973 premier; obalony poprzez
 • Kim był Biblia Co zrobił i chrześcijan za zapis objawienia się Boga. Dla judaizmu B. stanowi Stary Testament, w trakcie gdy chrześcijanie dodatkowo uznają za
 • Kim był białogwardziści Co zrobił zbiorcza nazwa Rosjan walczących z władzą bolszewicką w wojnie domowej w Rosji 1918-21
 • Kim był Bielecki Jan Krzysztof Co zrobił Demokratycznego; premier rządu RP w 1991; od 1994 w Unii Wolności. Od 1993 przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w
 • Kim był Bieliński Franciszek Co zrobił rozwoju Warszawy; działał na rzecz ulepszenia służb miejskich; od jego tytułu pochodzi nazwa ul. Marszałkowskiej
 • Kim był Bierut Bolesław Co zrobił Lewica, od 1918 w KPP, od 1930 współpracownik Kominternu, funkcjonariusz NKWD, od 1 I 1944 przewodniczący KRN, 1947-52 prezydent RP, 1952
 • Kim był Biskupin Co zrobił założona 650-500 przed naszą erą na wyspie (aktualnie półwyspie) Jez. Biskupińskiego w Bydgoskiem, od-kryta w 1933. Gród, liczący 600-800
 • Kim był Bismarck Otto von Co zrobił premier i min. spraw zagr. Prus. Dążył do zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus. Po zwycięskiej wojnie z Austrią (1866) i Francją (1870
 • Kim był bismarckowska ustawa antysocjalistyczna Co zrobił cesarza Wilhelma I obawiający się rosnącej popularności socjaldemokracji Bismarck przeforsował w Reichstagu w 1878 ustawę zakazującą
 • Kim był bitwa jutlandzka Co zrobił rozegrana 31 V-1 VI 1916 na zach. od Płw. Jutlandzkiego pomiędzy flotami niem. i z angielskiego: Została sprowokowana poprzez stronę niem
 • Kim był bitwa na łuku kurskim Co zrobił świat., próba przejęcia poprzez Niemców inicjatywy strategicznej, zaczęta 5 VII 1943 ofensywą 0,5 mln żołnierzy niem. pod dow. marsz. von
 • Kim był bitwa nad Bzurą Co zrobił wojska pol. 9-18 IX 1939 w konsekwencji zwrotu zaczepnego znad Bzury w kierunku pd. 6 dyw. piechoty i 2 bryg. kawalerii armii Poznań i
 • Kim był bitwa nad Marną Co zrobił świat., stoczona 5-9 IX 1914 kilkadziesiąt kilometrów na wsch. od Paryża, zatrzymała zaplanowaną początkowo odpowiednio z planem
 • Kim był bitwa o Atlantyk Co zrobił Atlantyku w latach 1940-45 zmierzających ze strony niem. do odcięcia W. Brytanii od pomocy USA, a ze strony aliantów do zdobycia panowania
 • Kim był "bitwa o handel" Co zrobił latach planu 3-letniego 1947-49 w PRL, której celem była nacjonalizacja handlu i zniszczenie handlu prywatnego poprzez ustalanie cen max. i
 • Kim był bitwa o Wielką Brytanię Co zrobił obroną Anglii przed niem. ofensywą powietrzną, zaczętą 8 VIII 1940 celem zniszczenia żeglugi i portów, a w dalszym ciągu uzyskania
 • Kim był bitwa pod Arcole Co zrobił uwarunkowaniach terenowych 15-17 XI 1796 zwycięstwo Napoleona nad Austriakami na wsch. od Werony w pn. Włoszech. Słynne z poprowadzenia
 • Kim był bitwa pod Cedynią Co zrobił dolną Odrą), gdzie Mieszko I odniósł zwycięstwo nad najeżdżającym jego ziemie margrabią Marchii Wschodniej, Hodonem. Dlatego zapewnił sobie
 • Kim był bitwa pod Beresteczkiem Co zrobił nad Kozakami. Stoczona na zach. Ukrainie 28-30 VI 1651 między armią pol. (27 tys. żołnierzy regularnych i 30 tys. pospolitego ruszenia, dow
 • Kim był bitwa pod Białą Górą Co zrobił trzydziestoletniej. 8 XI 1620 na wzgórzach pod Pragą armia powstańców czes. (21 tys., dow. Chrystian von Anhalt) zajmowała mocną pozycję
 • Kim był bitwa pod Cecorą Co zrobił terenie Mołdawii (dziś Rumunia) 19-20 X 1595 hetman J. Zamoyski założył umocniony obóz, gdzie odparł ataki oddziałów tur.; wskutek
 • Kim był bitwa pod Chocimiem Co zrobił armii pol. (25 tys., dow. J.K. Chodkiewicz, od 23 IX S. Lubomirski) i kozackiej (30 tys., dow. P. Konaszewicz-Sahajdaczny) z armią tur
 • Kim był bitwa pod Custozzą Co zrobił zach. od Werony 25 VII 1848, zakończona zwycięstwem austr. gen. J. Radetzkiego nad wojskami Królestwa Sardynii pod wodzą króla Karola
 • Kim był bitwa pod Friedlandem Co zrobił Napoleona na terenie Prus Wsch. (straciła 30 tys. ludzi), który zmusił Aleksandra I do zawarcia pokoju w Tylży. W bitwie brała udział legia
 • Kim był bitwa pod Grochowem Co zrobił przedpolach Pragi pomiędzy gł. siłami pol. pod faktycznym dowództwem J. Chłopickiego z armią ros. dowodzoną poprzez I.I. Dybicza; mimo
 • Kim był bitwa pod Grunwaldem Co zrobił pol.-krzyżackiej k. miejscowości Grunwald (dziś woj. warmińsko-mazurskie) pomiędzy dowodzoną poprzez Władysława Jagiełłę i Witolda koalicją
 • Kim był bitwa pod Guzowem Co zrobił sandomierskiego pomiędzy rokoszanami (10 tys. jazdy, 600 piechoty) a armią koronną (9100 jazdy, 3200 piechoty, 24 działa), pod wodzą króla
 • Kim był bitwa pod Hastings Co zrobił anglosaskimi króla Harolda II a normandzkimi Wilhelma Zdobywcy. Przyniosła zwycięstwo Wilhelmowi i podbój Anglii poprzez Normanów
 • Kim był bitwa pod Kircholmem Co zrobił Chodkiewicza (około 3,5 tys. ludzi) a szwedz. Karola IX (około 10,5 tys.). Chodkiewicz wykorzystując wyższość taktyki litew. jazdy, jej
 • Kim był bitwa pod Kłuszynem Co zrobił moskiewskiej (1609-19) 4 VII 1610 pod Smoleńskiem między wojskiem pol. (7 tys. żołnierzy, dow. S. Żółkiewski) a armią moskiewską D
 • Kim był bitwa pod Lipskiem Co zrobił 1813 pomiędzy wojskami koalicji (powyżej 200 tys. żołnierzy) a wielonarodowymi wojskami napoleońskimi (190 tys.). Celem sojuszników, którzy
 • Kim był bitwa pod Maratonem Co zrobił w 490 przed naszą erą k. miejscowości Maraton (42 km od Aten). Miltiades dowodzący 11 tys. hoplitów rozgromił około 20-tysięczną armię
 • Kim był bitwa pod Moskwą Co zrobił stolicy ZSRR. Rozpoczęła się 30 IX 1941. Niemcy w sile około 1 mln żołnierzy, 1700 czołgów i powyżej 19 tys. dział Ekipy Armii Środek (dow
 • Kim był bitwa pod Oliwą Co zrobił stoczono 28 XI 1627 potyczkę morską między flotą szwedz. (dow. N. Stierskold) i eskadrą pol. (dow. admirał A. Dickmann). Strona pol
 • Kim był Biblioteka Załuskich Co zrobił pierwsza pol. biblioteka publiczna w Warszawie udostępniona poprzez braci Załuskich
 • Kim był bitwa pod Ostrołęką Co zrobił dowodzonych poprzez J. Skrzyneckiego z armią ros. I.I. Dybicza; Skrzynecki próbował zaatakować ros. korpus gwardii pomiędzy Ostrołęką a
 • Kim był bitwa pod Poitiers Co zrobił Karola Młota zadała klęskę armii arab. Abd ar-Rahmana. Położyła ona kres ekspansji arab. na teren Galii. 2. w trakcie wojny stuletniej 17
 • Kim był bitwa pod Połtawą Co zrobił północnej 8 VII 1709 między armią ros. Piotra I (47 tys.) a armią szwedz. Karola XI (26 tys.). Wskutek silnego natarcia ros. armia szwedz
 • Kim był Bundesrat Co zrobił w Związku Północnoniemieckim, Rzeszy lat 1871-1918 i w RFN porada przedstawicieli krajów związkowych. Pełni funkcję wyższej izby parlamentu
 • Kim był bitwa pod Pruską Iławą Co zrobił krwawe, lecz nie rozstrzygnięte 7-8 II 1807 starcie armii Napoleona z wojskami ros. i prus. na terenie ówczesnych Prus Wsch
 • Kim był bitwa pod Raszynem Co zrobił poprzez wojsko Księstwa Warsz., dowodzone poprzez księcia J. Poniatowskiego, z korpusem austr. pod wodzą arcyks. Ferdynanda d'Este. Polacy
 • Kim był bitwa pod Salaminą Co zrobił erą pomiędzy Grekami a Persami w toku wojen perskich. Na czele połączonych sił Związku Helleńskiego stał Spartanin Eurybiades, jednak
 • Kim był bitwa pod Sedanem Co zrobił wojnie z Prusami, kiedy to zamknięta poprzez siły prus. dowodzone poprzez H. von Moltkego obok twierdzy Sedan (pn.-wsch. Francja) armia Mac
 • Kim był bitwa pod Stalingradem Co zrobił najważniejsze miasto nad Wołgą (dziś Wołgograd), istotne z racji na niem. plany zajęcia Kubania i Kaukazu. Obok Stalingradu 30 XI 1942
 • Kim był burmistrz Co zrobił od średniow. głowa miasta, przewodniczący porady miejskiej; w Polsce powoływany od XIII w
 • Kim był bitwa pod Termopilami Co zrobił pomiędzy sprzymierzonymi pod wodzą Sparty Grekami a Persami w wąwozie Termopile, otwierającym przejście do środk. Grecji. Kiedy w wyniku
 • Kim był bitwa pod Trafalgarem Co zrobił i hiszp. w pobliżu przylądka Trafalgar, na zach. od Gibraltaru; to głośne zwycięstwo bryt. admirała H. Nelsona uniemożliwiło Napoleonowi
 • Kim był bitwa pod Verdun Co zrobił okresie I wojny świat., toczona 21 II-18 XII 1916 o twierdzę Verdun w pn.-wsch. Francji. Celem niem. było przepołowienie frontu franc
 • Kim był bitwa pod Wiedniem Co zrobił około 100 tys. żołnierzy, dow. Kara Mustafa) i armię pol.-austr.-niem. pod dowództwem Jana III Sobieskiego i księcia Karola Lotaryńskiego
 • Kim był Bailly Jean Sylvain Co zrobił astronom i polityk franc., w latach 1789-91 mer Paryża, deputowany do Konstytuanty
 • Kim był Blair Anthony Co zrobił Pracy, która etapowo rezygnuje z socjalistycznych haseł i pod jego kierownictwem staje się partią bardziej centrową. Od 1997 po zwycięskich
 • Kim był Blanqui Louis Auguste Co zrobił socjalizmu; uczestnik rewolucji lipcowej 1830 i jeden z przywódców rewolucji lutowej 1848. Sprowadzał działalność rewolucyjną do
 • Kim był blok radziecki Co zrobił ustalenie ekipy krajów złożonej z ZSRR i jego sojuszników: Polski, Czechosłowacji, Węgier, NRD, Rumunii i Bułgarii, powstałej po 1945 po
 • Kim był blokada kontynentalna Co zrobił koloniami a kontrolowaną poprzez Francję Europą, ogłoszony 21 XI 1806. Miała objąć cały kontynent, lecz wyłamały się z niej państwa nie
 • Kim był Bobrzyński Michał Co zrobił 1877 prof. UJ, od 1878 czł. AU, od 1885 poseł na Sejm Krajowy i do Porady Państwa w Wiedniu. W 1908-13 namiestnik Galicji, dążył do
 • Kim był Bohusz-Szyszko Zygmunt Co zrobił w Wojsku Pol. W kampanii wrześniowej dow. dywizji. 1940 organizator i dow. Brygady Strzelców Podhalańskich. Od 1941 w ZSRR, w tym jako szef
 • Kim był Bojko Jakub Co zrobił współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego (1), poseł do sejmu galicyjskiego i parlamentu austr. 1913-1927 prezes PSL Piast , 1919-22
 • Kim był Bokassa Jean Bedel Co zrobił żołnierz franc. armii kolonialnej w latach 1939-60. Po uzyskaniu niepodległości poprzez Republikę Środkowoafrykańską dowódca sił zbrojnych
 • Kim był Bolesław I Chrobry Co zrobił dyn. Piastów, syn Mieszka I i Dobrawy; artysta potęgi wczesnofeudalnego państwa pol. Rządy w państwie zaczął od wygnania macochy Ody i
 • Kim był Bolesław III Krzywousty Co zrobił syn Władysława Hermana. Początkowo panował w Małopolsce i na Śląsku, po wojnie z bratem Zbigniewem w 1106-07 zajął posiadane poprzez niego
 • Kim był Bolesław Kędzierzawy Co zrobił Krzywoustego, książę mazowiecki i kujawski od 1138, krakowski od 1146 jako princeps po wygnaniu Władysława Wygnańca. W 1157 złożył
 • Kim był bostońskie picie herbaty Co zrobił opanowanie (16 XII 1773) z angielskiego: statków z herbatą wartości 18 tys. funtów w Bostonie i zatopienie tego ładunku poprzez przebranych
 • Kim był Borromini Francesco Co zrobił Antagonista G.L. Berniniego. Zwolennik dynamizmu w architekturze, stworzył jeden z najciekawszych kościołów - S. Agnese w Rzymie, z
 • Kim był Borys Godunow Co zrobił Rurykowicza, cara Fiodora I, w latach 1584-98 rzeczywisty król Moskwy; 1598 obwołany carem. Dążył do wzmocnienia władzy państwowej w
 • Kim był "banda czworga" Co zrobił pośród nich czwarta żona Mao Zedonga, którzy próbowali przejąć władzę po Zgonu Mao pod hasłami pogłębienia rewolucji kulturalnej
 • Kim był bandosi Co zrobił sezonowi robotnicy rolni wynajmujący się do prac polowych gł. latem i jesienią
 • Kim był Barcikowski Kazimierz Co zrobił działacz PZPR, jako wicepremier podpisał porozumienie z Komitetem Strajkowym w Szczecinie w sierpniu 1980
 • Kim był Biernat z Lublina Co zrobił autor pierwszego świeckiego utworu pol. Żywot Ezopa Fryga (około 1510) i pierwszej drukowanej książki pol. (1513
 • Kim był bombarda Co zrobił w XIV-XV w. prymitywne działo o krótkiej lufie i sporym kalibrze, miotające kule kamienne, a w dalszym ciągu żelazne
 • Kim był baron Co zrobił bezpośrednich wasali królewskich, możnych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu władcy, generalnie - wyższej szlachty; w dobie nowoż
 • Kim był burszenszafty Co zrobił charakterze samokształceniowym i polit.; pierwszy związek zał. w 1815 w Jenie. W 1817 w Eisenach na zamku w Wartburgu utworzono Ogólnoniem
 • Kim był "brudna wojna" Co zrobił komunist. na ustalenie konfliktu zbrojnego w latach 1946-54 pomiędzy wietn. komunistami a wojskami Francji próbującymi zachować kontrolę
 • Kim był Siddhartha Gautama\. "oświecony, przebudzony", właśc\. Budda, dosł Co zrobił artysta buddyzmu
 • Kim był Bessemer Henry Co zrobił opracował w 1856 mechanizm płynnego otrzymywania stali w tak zwany gruszce Bessemera, co pozwoliło na masową produkcję stali i stanowiło
 • Kim był Bogusław XIV Co zrobił 1625). W trakcie wojny 30-letniej utracił władzę na rzecz Szwedów; w 1648 jego dziedzictwo zostało podzielone między Szwecję (Pomorze tak
 • Kim był Bałtowie Co zrobił osiadłych na terenach na pd. wsch. od Bałtyku, wyodrębniona na przełomie II i I tys. przed naszą erą ze wspólnoty bałtosłowiańskiej; należą
 • Kim był Bonaparte Lucjan Co zrobił młodszy brat Napoleona I, uczestnik zamachu 18 brumaire'a, przyczynił się do jego powodzenia
 • Kim był bramini Co zrobił najwyższa warna, u nie wszystkich autorów kasta - w dawnych Indiach, w jej skład wchodzili kapłani
 • Kim był Bundestag Co zrobił izba niższa parlamentu RFN. Istnieje od 1949
 • Kim był Bacon Roger Co zrobił z angielskiego: filozof, prekursor empiryzmu
 • Kim był Berlin Zachodni Co zrobił utworzona ze stref okupacyjnych krajów zach. w Berlinie o pow. 480 km2. Od 1961 odgrodzony murem od Berlina Wschodniego. Po 1990 B.Z
 • Kim był bonapartyzm Co zrobił kierunek polit. we Francji w XIX w., dążący do przywrócenia rządów dyn. Bonaparte
 • Kim był Bernadotte Jean Baptiste Jules Co zrobił 1818 władca Szwecji i Norwegii (Karol XIV Jan). W 1810 adoptowany poprzez króla Szwecji Karola XIII, w 1812 doprowadził do sojuszu z Rosją
 • Kim był Banat Co zrobił Dunajem, Cisą, Maruszą i pd. Karpatami. Należała do Węgier, od XVI w. do Turcji, od 1718 do Austrii, w 1920 została podzielona pomiędzy
 • Kim był Barss Franciszek Co zrobił trakcie Sejmu Czteroletniego współpracownik J. Dekerta, w 1791 nobilitowany, od 1792 na emigracji. Uczestniczył w przygotowaniach do
 • Kim był bitwa na Morzu Koralowym Co zrobił 4-7 V 1942. Japończycy podjęli wówczas próbę desantu na Nowej Gwinei i Tulagi (W. Salomona). Dzięki złamaniu jap. szyfru uprzedzeni
 • Kim był Biali Co zrobił burżuazji i inteligencji, istniejący w latach 1861-63, przeciwny ugodowej polityce A. Wielopolskiego i planom powstańczym Czerwonych. W
 • Kim był Bonaparte Hieronim Co zrobił młodszy brat Napoleona I, władca Westfalii 1807-13
 • Kim był Balboa Vasco Núnez de Co zrobił hiszp. konkwistador. Jako pierwszy dotarł do Oceanu Spokojnego (1513
 • Kim był też Szczodrym\. Bolesław II Śmiały, zw Co zrobił z dyn. Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Prowadził czynną politykę zagr.: interwencje w duży dynastyczne na Węgrzech i Rusi, wojny z
 • Kim był Buchara Co zrobił pod władzą uzbeckich emirów B.W 1868 Rosja wymusiła na nim uznanie swojej zwierzchności. Po 1920 republika radz., później teren jej
 • Kim był Bach Jan Sebastian Co zrobił najwybitniejszy artysta barokowy. Uprawiał wszystkie gatunki muzyki barokowej. Do głownych utworów Bacha należą: Pasja wg św. Jana, Pasja
 • Kim był Ben Gurion David Co zrobił Znany działacz syjonistyczny. Po latach aktywnej działalności jako współtwórca proklamował stworzenie państwa Izrael 14 V 1948. Był
 • Kim był bitwa pod Akcjum Co zrobił między zablokowaną flotą Marka Antoniusza (170 sporych okrętów, 60 okrętów egipskich i 300 transportowców) a flotą Oktawiana Augusta (260
 • Kim był Blocke van den Co zrobił 1572-1628), projektant Złotej Kamienicy; Isaak (?-1626), rysownik, autor obrazu Alegoria handlu gdańskiego; Willem (?-1628) - dekoracja
 • Kim był Bobrowski Stefan Co zrobił studiów w Petersburgu związany z organizacją spiskową pol. oficerów; od 1860 czł. Związku Trojnickiego. W I 1863 w Warszawie, czł
 • Kim był bezrobocie Co zrobił do pracy przewyższa popyt na nowych pracowników, w wyniku czego zainteresowani nie mogą uzyskać zatrudnienia. W Polsce ujawniło się po
 • Kim był basteja Co zrobił fortyfikacji na planie koła, półkola albo elipsy wysunięty przed linię mało niższych murów o pow. większej niż baszta zapewniający lepsze
 • Kim był Buzek Jerzy Co zrobił przywódców śląskiej podziemnej Solidarności w latach stanu wojennego. Premier RP od 30 X 1997 desygnowany poprzez koalicję AWS-UW. Jego
 • Kim był Bacon Francis Co zrobił z angielskiego: polityk, filozof, reprezentant empiryzmu metodologicznego. Gł. dzieła Novum organum (1620) i utopia Nowa Atlantyda (1624
 • Kim był Balicki Zygmunt Co zrobił w 1887 współzałożyciel tajnej organizacji niepodl. Związek Młodzieży Polskiej Zet , od 1888 w Lidze Polskiej, w 1893 razem z R. Dmowskim
 • Kim był Berwiński Ryszard Co zrobił Wrocławiu i Berlinie, od 1841 działał w demokr. organizacjach konspiracyjnych w Krakowie i Galicji, przyjaźnił się z K. Libeltem i E
 • Kim był Bethmann-Hollweg Theobald von Co zrobił spraw wewn. Prus, 1909-17 kanclerz Rzeszy i premier Prus; zwolennik koncepcji tak zwany Mitteleuropy (Europa Środkowa) - mechanizmu
 • Kim był Bank Polski Co zrobił Lubeckiego z siedzibą w Warszawie. Stanowił gł. instrument polityki gosp. rządu Królestwa Pol.: emitował kapitał papierowe (banknoty) i
 • Kim był Winfryd\. , właśc\. Bonifacy św Co zrobił liczne misje w Galii i Germanii, od 722 bp, 732 arcybp, organizował diecezje niem., założył słynny klasztor w Fuldzie. Zginął jako
 • Kim był buddyzm Co zrobił Indiach wskutek działalności Buddy w VI w. przed naszą erą; największy rozrost w III w. przed naszą erą Fundamentalne poglądy: wiara w
 • Kim był Bestużew-Riumin Michaił P Co zrobił przywódców Tow. Południowego (działającego na Ukrainie), konspiracyjnej organizacji oficerów ros. dążących do obalenia samowładztwa cara i
 • Kim był bolszewicy Co zrobił socjaldemokracji ros., wyodrębnionego w 1903; dążyli do rewolucji socjalist. i dyktatury proletariatu. W 1912 utworzyli odrębną
 • Kim był bitwa pod Jeną Co zrobił środk. Niemczech (Turyngia), wspomaganej poprzez Sasów, armii prus. (dow. ks. Hohenlohe) poprzez skoncentrowane błyskawicznie siły (56 tys
 • Kim był Beniowski Maurycy August Co zrobił Wzięty do niewoli poprzez Rosjan w 1770, zesłany na Kamczatkę, zbiegł w 1771 do Europy. Od 1772 w służbie franc., zyskał Madagaskar. W 1784
 • Kim był bitwa pod Saratogą Co zrobił niepodległość 17 IX- 8 X 1777 nad rz. Hudson. Oddziały amer. pod dowództwem gen. H. Gatesa zatrzymały i zmusiły do kapitulacji idącą z
 • Kim był Berling Zygmunt Co zrobił IX 1939 internowany w ZSRR, 1941-42 w Armii Pol. (Andersa). Pozostawszy w ZSRR po jej ewakuacji organizował w pełni podporządkowaną
 • Kim był Bakunin Michaił A Co zrobił anarchizmu. Od 1840 na emigracji; zwolennik demokr. federacji słowiańskiej, w 1848 uczestnik zjazdu słowiańskiego, w 1849 lider stworzenia
 • Kim był barok Co zrobił do 1 poł. XVIII w. W sztukach plastycznych odznacza się monumentalizmem, dynamiką. W architekturze sakralnej wzorcowym modelem kościoła
 • Kim był bitwa pod Dubienką Co zrobił maja 18 VII 1792 stoczono b.p.D. nad Bugiem między dywizją T. Kościuszki a armią ros. (dow. gen. M. Kachowski). Kościuszko zajął pozycję
 • Kim był bitwa pod Batohem Co zrobił wojskami kozacko-tatar. (22 tys., dow. B. Chmielnicki) a koronnymi (10 tys., dow. hetman M. Kalinowski). Źle ulokowany tabor pol. został
 • Kim był bitwa pod Austerlitz Co zrobił 1805) pod dzisiejszym Sławkowem na Morawach nad połączonymi siłami austr.-ros. (85 tys. żołnierzy), zwane bitwą trzech cesarzy . Pobici
 • Kim był Bona Sforza d'Aragon Co zrobił I Starego, energiczna zwolenniczka mocnych rządów,do-prowadziła do wydatnego zwiększenia majątków królewskich, stworzyła mocne stronnictwo
 • Kim był Bush George Co zrobił republikańskiej w stanach zjednoczonych ameryki. Prezydent tego państwie w ltach 1989-93. Przedtem żołnerz armii amer. w latach II wojny
 • Kim był bitwa pod Luetzen Co zrobił trzydziestoletniej między armią szwedz. (19 tys., dow. władca szwedz. Gustaw II Adolf) a oddziałami cesarskimi A. Wallensteina (około 16
 • Kim był BAAS Co zrobił Arabskiego (al-Baas), założona w 1943 w Damaszku. W programie sprecyzowanym w 1947 łączyła w swej ideologii wątki socjalist. z islamem i
 • Kim był baszta Co zrobił obronnych (fortyfikacji) stałych, budowla opierając się na koła albo prostokąta, wysunięta przed linię murów obronnych albo w ich
 • Kim był Bielski Marcin Co zrobił żołnierz, poeta i historyk, autor Kroniki wszytkiego świata
 • Kim był Bundeswehra Co zrobił nazwa sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec tworzonych od 1949 r. Od 1955 wchodzą w skład sił NATO
 • Kim był Kallimachem\. Buonaccorsi Filippo, zw Co zrobił wł. humanista i poeta polit.; od 1470 w Polsce
 • Kim był Buonarroti Filippo Michele Co zrobił Francji, uczestnik spisku G. Babeufa, w 1807 zał. sekretną, antynapoleońską organizację adelfów, w 1818 Stow. Wzniosłych Mistrzów
 • Kim był bitwa pod Auerstedt Co zrobił dysponującego 26 tys. żołnierzy franc. marsz. L.N. Davouta nad 50 tys. armią prus. w środk. Niemczech (na pn. od Jeny
 • Kim był bracia czescy Co zrobił husytyzmu. Rozwijał się od 1457. Prześladowani poprzez Habsburgów, zwł. po bitwie pod Białą Górą, emigrowali w tym także do Polski
 • Kim był bracia morawscy Co zrobił odłam niem. anabaptystów osiadły na Morawach (od 1525
 • Kim był Brandenburgia Co zrobił przedtem słow. (tereny aktualnych Niemiec Wsch.). Od 1415 pod władzą Hohenzollernów, 1618 rządzona z Księstwem Pruskim poprzez jednego
 • Kim był branka Co zrobił Warszawie w nocy z 14 na 15 I 1863 opierając się na imiennej listy zamiast do chwili obecnej stosowanego losowania. B. miała rozbić
 • Kim był Brauchitsch Walther von Co zrobił oficer sztabowy, później na różnych stanowiskach w Reichswehrze. Od 1938 naczelny dowódca niem. sił lądowych, kierował zajęciem Austrii i
 • Kim był Breżniew Leonid I Co zrobił 82. Kierując polityką ZSRR umacniał mocarstwową pozycję tego państwie. Znany jako autor tak zwany doktryny B. o ograniczonej suwerenności
 • Kim był Bruegel Co zrobił 1528-69), zw. Chłopskim, najwybitniejszy rysownik niderl. XVI w., kontynuator H. Boscha. Epigonami Pietera byli synowie Jan (1568-1625
 • Kim był Bruno Giordano Co zrobił materializmu. Oskarżony poprzez inkwizycję po długoletnim więzieniu spalony na stosie. Gł. dzieło Dell'infinito universo e mondi
 • Kim był Briand Aristide Co zrobił min. spraw zagr., zwolennik rozbrojenia i porozumienia z Niemcami, współtwórca tak zwany paktu reńskiego 1925. Laureat Pokojowej Nagrody
 • Kim był Brissot Jacques Pierre Co zrobił żyrondysta, autor pamfletów przeciwko Ludwikowi XVI; w Zgromadzeniu Prawodawczym przewodził zwolennikom monarchii konstytucyjnej
 • Kim był Brown John Co zrobił zbrojnej akcji na rzecz zniesienia niewolnictwa. Na początku atakował właścicieli niewolników w Kansas. W 1859 zorganizował stworzenie
 • Kim był Brunelleschi Brunellesco Filippo Co zrobił wł. architekt i rzeźbiarz. Gł. dzieło to kopuła w kościele Santa Maria del Fiore we Florencji
 • Kim był Brutus Marcus Iunius Co zrobił rzym. polityk, poeta. Przeciwnik Cezara, w 48 r. ułaskawiony, w 44 r. przyłączył się do zamachu na Cezara Juliusza
 • Kim był Brygada Świętokrzyska Co zrobił Zbrojnych utworzona w VIII 1944; walcząca początkowo z Niemcami, później z siłami komunist. W 1945 poprzez Czechy przeszła do amer. strefy
 • Kim był Brytyjska Wspólnota Narodów Co zrobił dawnego Imperium Brytyjskiego, mająca zapewnić utrzymywanie pomiędzy członkami więzi polit. i gosp. Od 1949 funkcjonowała pod nazwą
 • Kim był Brzeziński Zbigniew Co zrobił politolog amer. pol. pochodzenia, w latach 1977-80 doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa
 • Kim był Bucharin Nikołaj I Co zrobił członek Biura Politycznego KC WKP(b). Istotny teoretyk partii; przeciwnik przymusowej kolektywizacji rolnictwa; 1929 usunięty ze stanowisk
 • Kim był Buckle Henry Thomas Co zrobił bryt., autor głośnej History of Civilisation in England (1857-61), która dzięki przyjętej metodzie naukowej i szerokiemu obrazowi
 • Kim był bubble Co zrobił akcji wypuszczanych poprzez nie wszystkie kompanie handlowe w W. Brytanii w XVIII w., które błyskawicznie stały się bezwartościowe
 • Kim był bulla Co zrobił albo królewski, wystawiany w kwestiach ogromnej wagi; w średniow. sporządzany na pergaminie, wyposażony w metalową pieczęć. Również sama
 • Kim był Bułganin Nikołaj Co zrobił brał aktywny udział w obaleniu Ł. Berii, utracił stanowisko w 1957 po nieszczęśliwym poparciu W. Mołotowa w jego rywalizacji o przywództwo
 • Kim był Bumedien Huari Co zrobił niepodl. w momencie walk z Francją. Szef państwa po wojsk. zamachu stanu w 1965 jako przewodniczący Porady Rewolucyjnej; od 1976 prezydent
 • Kim był "błędne koło zacofania" Co zrobił świata, gdzie głód i nędza wywołują niski poziom wykształcenia i w ten sposób utrwalają zacofanie gosp., które skutkuje pogłębianie się w
 • Kim był Boemund Co zrobił hrabia Tarentu, jeden z przywódców I krucjaty, a w dalszym ciągu książę Antiochii
 • Kim był Butrus-Ghali Butrus Co zrobił zagr. i wicepremier od 1977. W latach 1991-96 sekr. generalny ONZ; nie uzyskał poparcia USA dla swej reelekcji i w odróżnieniu do swych
 • Kim był Burgundowie Co zrobił nad Menem, pod naciskiem Hunów osiedlili się w dolinie Rodanu (poł. V w. ); w 534 zostali podbici poprzez Franków ( kraj Franków
 • Kim był Burke Edmund Co zrobił polityk i filozof. Zwolennik wigów, po 1788 zbliżył się do torysów. Opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa, zwalczał idee rewolucji
 • Kim był Burowie Co zrobił osiedlających się od XVII w. w pd. Afryce; w XIX w. wypierani poprzez osadników z angielskiego: na pn., utworzyli republiki Oranię
 • Kim był bursz Co zrobił student uniwersytetu niem. należący do korporacji studenckiej. Zobacz także burszenszafty
 • Kim był Barras Paul de Co zrobił polityk franc., jakobin. W 1794 należał do organizatorów przewrotu 9 thermidora, w latach 1795-99 członek Dyrektoriatu
 • Kim był Baka Józef Co zrobił jezuita, pisarz i kaznodzieja. Gł. utwór to wierszowany traktat Uwagi rzeczy ostatecznych
 • Kim był bitwa pod Hohenlinden Co zrobił franc. dowodzonych poprzez gen. J.V. Moreau, wspieranych poprzez Legię Naddunajską gen. K. Kniaziewicza, nad wojskami austr. i bawarskimi
 • Kim był benedyktyńska praca Co zrobił w przenośni drobiazgowo precyzyjna i żmudna; nawiązując do pracy kopistów i iluminatorów w klasztorach benedyktyńskich
 • Kim był Baka Władysław Co zrobił komunist. współodpowiedzialny za program nieudanych reform gosp. w latach 1981-85. W latach 1988-1990 członek Biura Politycznego KC PZPR
 • Kim był Alojzy Bogusławski\. Babiński Antoni, właśc Co zrobił Polskiego, od 1832 na emigracji; wysłany w Poznańskie, w I 1847 za zranienie żandarma prus. skazany na Zgon, wyrok wykonano w Poznaniu
 • Kim był Beocja Co zrobił od II tysiąclecia zamieszkana poprzez Beotów, w VII w. przed naszą erą gł. miasto Teby podporządkowało sobie pozostałe i utworzyło Związek
 • Kim był Zahir ad-Din Muhammad\. Babur, Baber, Babar, właśc Co zrobił zdobywca Indii (1526-27); założyciel dynastii i imperium Ogromnych Mogołów
 • Kim był bitwa pod Iganiami Co zrobił pod dowództwem I. Prądzyńskiego z wojskami ros. dowodzonymi poprzez gen. G. Rosena. Świetne zwycięstwo Polaków
 • Kim był bachantka Co zrobił Dionizosowi (Bachusowi) w jego pochodach; 2. uczestniczka obrzędów ku czci Bachusa (Dionizosa) w staroż. Rzymie
 • Kim był Bachus Co zrobił rozwiązłości, bez większego znaczenia w całości wierzeń, jego czciciele stanowili niewielką grupę społeczeństwa i oddawali mu cześć w
 • Kim był Badeni Stanisław Co zrobił Kazimierza. W latach 1895-1901 i 1903-12 marszałek krajowy Galicji, usprawnił pracę wielu instytucji publicznych, w 1899 uzyskał zwrot
 • Kim był Baden-Powell Robert Co zrobił kolonialnych w Afryce. Od 1908 tworzył organizacje skautów. Jego przykład i publikacje, takie jak Skauting dla chłopców dały start ruchu
 • Kim był Bandaranaike Sirimavo Co zrobił premier Sri Lanki w latach 1960-65 i 1970-77. Jako szef rządu przeprowadziła sporo poważnych reform w państwie. Oskarżana o nadużycia
 • Kim był Balfour Arthur Co zrobił minister, premier na pocz. XX w., w 1917 jako min. spraw zagr. autor deklaracji otwierającej drogę do osadnictwa żydowskiego w Palestynie
 • Kim był Bandtkie Jerzy Samuel Co zrobił Śląska. W latach 1798-1811 przebywał we Wrocławiu, był nauczycielem języka pol. w tamtejszych gimnazjach; od 1811 kier. Biblioteki
 • Kim był bank Co zrobił organizacja przeprowadzająca operacje pieniężne, zwł. kredytowe; pierwsze banki zakładano w średniow. (najstarszy w Wenecji w 1156
 • Kim był bantustany Co zrobił Republiki Południowej Afryki państwa , a naprawdę autonomiczne regiony dla czarnej ludności. Rozwiązane w 1993 r
 • Kim był Bao Dai Co zrobił cesarz państwa utworzonego w Wietnamie Południowym przy poparciu Francji. Po przegranej wojnie od 1955 na emigracji
 • Kim był barbakan Co zrobił albo półkolista budowla wysunięta przed linię murów obronnych, przeznaczoną do obrony bocznej bramy bądź mostu prowadzących do miasta albo
 • Kim był Barclay de Tolly Michaił B Co zrobił szkockiego; głównodowodzący armii ros. w 1812, potem zastąpił go M. Kutuzow. W latach 1813-14 dowodził armią ros. i prus. w kampanii
 • Kim był Bastylia Co zrobił zmieniona potem na więzienie; pozyskana 14 VII 1789 - data szturmu została uznana za start rewolucji franc
 • Kim był Bartel Kazimierz Co zrobił Politechniki Lwow. 1926-30 premier pierwszego rządu po przewrocie majowym i do 1939 wielokrotny premier, również min. oświecenia
 • Kim był Batista y Zaldivar Fulgencio Co zrobił dyktaturę G. Machado y Moralesa; 1934-44 dyktator; 1940-44 i 1954-58 prezydent. Po obaleniu poprzez F. Castro na emigracji w Hiszpanii
 • Kim był Ben Ali, Zin el-Abidin Co zrobił sędziwego Burgibę, skupiając w swych rękach wszystkie najważniejsze urzędy w państwie. Blisko związany z Francją
 • Kim był benedyktyni Co zrobił zach., założony w 529 poprzez św. Benedykta, odegrał wielką rolę w krzewieniu kultury (przepisywanie rękopisów, postęp szkolnictwa
 • Kim był Beethoven Ludwig van Co zrobił artystów muzyki na przełomie klasycyzmu i romantyzmu. Autor 9 symfonii (w tym słynnej IX), opery Fidelio, głośnej mszy Missa Solemnis
 • Kim był Belaunde Terry Fernando Co zrobił w latach 1963-68 i 1980-85. Jako głowa państwa próbował zahamować kryzys gosp. i pokonać terror maoistycznego Świetlistego Szlaku
 • Kim był Bellini Co zrobił Gentile (1429-1507), Giovanni (1430-1516), Jacopo (1400-70). Do uczniów Giovanniego należał między innymi Tycjan
 • Kim był Canaletto\. Bellotto Bernardo, zw Co zrobił Warszawie; jego obrazy przedstawiające gł. widoki miast (weduty) odznaczają się niemal fotograficzną precyzją
 • Kim był belwederczycy Co zrobił ekipa członków sprzysiężenia P. Wysockiego, która pod wodzą L. Nabielaka i S. Goszczyńskiego 29 XI 1830 zaatakowała Belweder w Warszawie
 • Kim był Benckendorff Aleksandr Ch Co zrobił współpracowników Mikołaja I, od 1826 szef żandarmerii i naczelnik III Oddziału Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości, sprawującej
 • Kim był Benedek Ludwig von Co zrobił w Krakowie; w 1866 dowodził armią austr. w wojnie z Prusami, poniósł klęskę w bitwie pod Sadową (3 VII), co przesądziło o wyniku wojny
 • Kim był Berezyna Co zrobił 26-29 XI 1812 odbyła się przeprawa poprzez tę rzekę resztek armii Napoleona, atakowanej poprzez wojska ros
 • Kim był Berg Fiodor F Co zrobił Pol.; jako namiestnik (od IX 1863) stłumił stworzenie styczniowe, terroryzując społeczeństwo bezwzględnymi represjami, potem realizował
 • Kim był Bergson Henri Co zrobił Reprezentował reakcję na pozytywizm i mechaniczny determinizm. Zwrócił uwagę na zasadniczą rolę intuicji i pędu życiowego
 • Kim był Berlichingen Goetz von Co zrobił rycerz niem., dowódca chłopów niem. w wojnie chłopskiej 1525, w dalszym ciągu kondotier w służbie Karola V
 • Kim był Berrecci Bartolomeo Co zrobił wł. architekt i rzeźbiarz, artysta kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej (1517-33). Kierował przebudową zamku wawelskiego
 • Kim był Bezpartyjny Blok Wspierania Reform Co zrobił ugrupowanie polit. w Polsce założone przed wyborami w 1993 pod patronatem prez. L. Wałęsy. Poniosło klęskę wyborczą 21 IX 1997
 • Kim był Berman Jakub Co zrobił PPR i PZPR, minister bezpieczeństwa publicznego, wicepremier, współodpowiedzialny za krwawy terror stalinowski w czasach PRL
 • Kim był Bernini Giovanni Lorenzo Co zrobił znakomity architekt i rzeźbiarz wł. baroku. Jego dzieła wyróżniają się dynamizmem, wirtuozerią (Ekstaza św. Teresy, fontanna del Tritone
 • Kim był Bernoulli Co zrobił wydała kilku wybitnych fizyków i matematyków, między innymi Daniela (1700-82), Jakoba (1654-1705) i Johanna (1667-1748
 • Kim był Betancourt Romulo Co zrobił 1945-48 obalony wskutek zamachu stanu i wygnany z państwie; wrócił w 1958; ponownie sprawował urząd prezydenta w latach 1959-64
 • Kim był Bethlen Gabor Co zrobił Węgier 1620-21; lider stworzenia antyhabsburskiego 1619. Obległ w 1619 Wiedeń. W 1621 zrzekł się tytułu króla
 • Kim był Bezprym Co zrobił starszy syn Bolesława Chrobrego, poświęcony poprzez ojca do stanu duchownego, w koalicji z bratem Ottonem i możnymi objął rządy w Polsce
 • Kim był Biafra Co zrobił 70 wskutek secesji obfitującej w surowce mineralne pd. prowincji Nigerii zamieszkanej poprzez plemię Ibo. W wyniku krwawej wojny domowej
 • Kim był biskup Co zrobił biskupstwem, w Kościele katol. posiadający tak zwany sukcesję apostolską i najwyższe święcenia upoważniające do udzielania święceń
 • Kim był biczownicy Co zrobił na wędrówkach grup ludzi biczujących się na symbol pokuty dla odwrócenia wojen, epidemii i tak dalej Poprzez Kościół uznani za heretyków
 • Kim był biedermeier Co zrobił w Niemczech i Austrii w latach 1815-48, wyrażający mieszczańskie upodobanie do wygody i przytulności. W szerszym znaczeniu niem. kultura
 • Kim był Bieliński Piotr Co zrobił Sejm Czteroletni, w 1807 sekr. Komisji Rządzącej, w 1827-29 prezes Sądu Sejmowego, który uwolnił przywódców i członków Tow. Patriotycznego
 • Kim był Bikini Co zrobił atol w archipelagu Marshalla na Pacyfiku, gdzie USA dokonały w latach 1946-58 wielu próbnych eksplozji nuklearnych
 • Kim był Bill of Rights Co zrobił poprzez parlament z angielskiego: po sławetnej rewolucji , jedna z podstaw z angielskiego: monarchii konstytucyjnej. Wprowadzała ona
 • Kim był Biliński Leon Co zrobił polit. (1871-92) Uniw. Lwow.; członek Akademii Zdolności od 1882; od 1883 poseł do austr. Porady Państwa, umiarkowany konserwatysta; w
 • Kim był bitwa na Lechowym Polu Co zrobił rozegrała się na nizinie nad rz. Lech w Bawarii w 955, gdzie król niem. Otton I Ogromny rozbił Węgrów, kładąc tym samym kres ich najazdom
 • Kim był bitwa nad Sommą Co zrobił franc.-z angielskiego:, a toczona w VI-VII 1916. Miała ona odciążyć siły franc. walczące w bitwie pod Verdun. Jedna z największych bitew
 • Kim był bitwa nad Worsklą Co zrobił dopływ Dniepru) poprzez wojska litew.-rus. pod wodzą Witolda, posiłkowane poprzez Krzyżaków, Polaków i zbuntowanych Tatarów, przeciwko
 • Kim był bitwa pod Azincourt Co zrobił armia z angielskiego: (około 6 tys.) króla Henryka V pośrodku 3 godz. zniszczyła pod Azincourt (na pd. od Calais) armię franc.; łucznicy z
 • Kim był bitwa pod Białą Cerkwią Co zrobił litew. (dow. hetmani M. Potocki i J. Radziwiłł) 23 XI 1651 znalazła się pod Białą Cerkwią, gdzie po kilkudniowych walkach zawarto ugodę
 • Kim był bitwa pod Boremlem Co zrobił obwodzie równieńskim; efekt taktyczny wojsk pol. dowodzonych poprzez gen. J. Dwernickiego w walce z ros. korpusem F. Ruedigera. Jednak mimo
 • Kim był bitwa pod Cheroneją Co zrobił Beocji (Grecja) pomiędzy wojskami macedońskimi Filipa II a sprzymierzonych krajów gr. Zwycięstwo Macedonii zapewniło jej panowanie nad
 • Kim był bitwa pod Cuszimą Co zrobił adm. Togo) odniesione 27-28 V 1905 koło wysp Cuszima w Cieśninie Koreańskiej nad przybyłą z Bałtyku podwójnie silniejszą eskadrą rosyjską
 • Kim był bitwa pod Dębem Wielkim Co zrobił Dębem Ogromnym (na wsch. od Warszawy) dowodzonych poprzez gen. J. Skrzyneckiego nad ros. korpusem gen. G. Rosena
 • Kim był bitwa pod Gorlicami Co zrobił poprzez wojska niem. i austro-węg. pod dow. marsz. von Mackensena, które z powodu doprowadziło do wypchnięcia wojsk ros. z zach. Galicji i
 • Kim był bitwa pod Issos Co zrobił Aleksandra Wielkiego (około 40 tys.) a armią pers. Dariusza III (około 100 tys.). Aleksander rozstrzygnął bitwę uderzeniem na lewe
 • Kim był bitwa pod Korsuniem Co zrobił Chmielnickiego 26 V 1648 na pd. od Kijowa między armią kozacką (około 10 tys., dow. B. Chmielnicki) wspomaganą poprzez Tatarów a wojskiem
 • Kim był bitwa pod Magenta Co zrobił zwycięstwo 4 IV 1859 wojsk franc. i sardyńskich nad armią austr. w pn. Włoszech
 • Kim był bitwa pod Marengo Co zrobił Włoszech pomiędzy wojskami Napoleona i Austrii; dzięki dobremu współdziałaniu generałów franc. powiodło się pobić silniejsze wojska
 • Kim był bitwa pod Mątwami Co zrobił 11 VII 1666 między chorągwiami rokoszan a armią królewską pod Inowrocławiem, zakończone zwycięstwem rokoszan. Utraty władca. były wysokie
 • Kim był bitwa pod Midway Co zrobił na zach. od Hawajów. Amer. lotnictwo i okręty podwodne zniszczyły 4 lotniskowce jap., uniemożliwiając zajęcie wysp. Bitwa ta była przełomem
 • Kim był bitwa pod Novarą Co zrobił 1849 poprzez wprawione w boju wojska austr. dowodzone poprzez marsz. J. Radetzkiego nad wojskami sardyńskimi, którymi dowodził pol. gen. W
 • Kim był bitwa pod Obertynem Co zrobił o Pokucie. Armia pol. (około 6 tys. ludzi, 12 dział, dow. hetman J. Tarnowski) po wyzwoleniu Pokucia pokonała siły gł. armii mołd. P
 • Kim był bitwa pod Platejami Co zrobił stoczona w 479 przed naszą erą w pobliżu miasta Plateje (środk. Grecja), gdzie połączone siły Ateńczyków, Spartan i Tegejczyków pokonały
 • Kim był bitwa pod Płowcami Co zrobił Władysława Łokietka a krzyżackimi. Zniszczono jeden z oddziałów zakonu, co stanowiło pierwszy moralny efekt Polaków w zmaganiach z tym
 • Kim był bitwa pod Połonką Co zrobił 1660 bitwa dywizji S. Czarnieckiego i P. Sapiehy (13 tys. ludzi, 7 dział) z armią moskiewską (26 tys. i 60 dział) I. Chowańskiego. Mimo
 • Kim był bitwa pod Sadową Co zrobił stoczone 3 VII 1866 w pn.-wsch. Czechach. Armia prus. uzbrojona w nowocześniejsze karabiny, dowodzona poprzez H. von Moltkego pokonała
 • Kim był bitwa pod Solferino Co zrobił sardyńskie dowodzone poprzez Napoleona III pokonały armię austr. Jej następstwem był rozejm w Villafranca, potwierdzony pokojem w Zurychu
 • Kim był bitwa pod Stoczkiem Co zrobił około 2000 ludzi) dowodzona poprzez J. Dwernickiego odniosła zwycięstwo nad brygadą ros. gen. F.K. Gejsmara. Rosjanie stracili 500
 • Kim był bitwa pod Wagram Co zrobił zwycięstwo Napoleona nad wojskami austriackimi 5-6 VI 1809 rozstrzygnęło wojnę zaczętą poprzez Austrię, a zakończoną pokojem w Schoenbrunnie
 • Kim był bitwa pod Suchymi Krutami Co zrobił na pn. wsch. od Wiednia, władca czes. Przemysł Ottokar II poniósł klęskę (ginąc na polu bitwy) ulegając Rudolfowi I Habsburgowi
 • Kim był bitwa pod Warną Co zrobił poniosły sprzymierzone siły gł. węg.-pol. Na polu bitwy poległ dowodzący armią chrześcijańską Władysław Warneńczyk
 • Kim był bitwa w Zatoce Navarino Co zrobił zadała u wybrzeży pd. Grecji klęskę flocie tur., zaczynając tym samym obcą interwencję w walkach o niepodległość Grecji
 • Kim był Bohomolec Franciszek Co zrobił pol. komediopisarz, dziennikarz, współzałożyciel i współredaktor czasopisma Monitor . Autor wierszy (Kurdesz nad kurdeszami
 • Kim był Bizancjum Co zrobił 1. w staroż. gr. kolonia założona nad Bosforem, na jej miejscu powstał Konstantynopol; 2. zobacz cesarstwo bizantyjskie
 • Kim był biuro polityczne Co zrobił wykonawczy komitetu centralnego w praktyce stanowiący o własnym składzie (przez kooptację następnych czł.) i podejmujący kluczowe decyzje
 • Kim był Bizonia Co zrobił angielskiego: i amer. stref okupacyjnych w pokonanych Niemczech. Był to pierwszy krok na drodze do powołania Republiki Federalnej Niemiec
 • Kim był Blitzkrieg Co zrobił błyskawicznej w II wojnie świat. polegającej na zmasowanym zastosowaniu broni pancernej i lotnictwa dla zlikwidowania oporu przeciwnika
 • Kim był blok stronnictw demokratycznych Co zrobił uformowana przed referendum w 1946. Ugrupowania te przejęły władzę w państwie po sfałszowaniu wyborów z 19 I 1947
 • Kim był Bodin Jean Co zrobił franc. teoretyk monarchii absolutnej. Zasady władzy absolutnej monarchii wyłożył w dziele Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej (1576
 • Kim był Bohuszewiczówna Maria Co zrobił współpracowała z pismami warsz.: Prawdą i Przeglądem Tygodniowym ; od VII 1884 do IX 1885 kierowała Proletariatem (I); aresztowana w 1885
 • Kim był bojarstwo Co zrobił posiadający majątki na własność (wotczyny) i prawo opuszczenia zwierzchniego księcia (tak zwany ujazd); w Moskwie przestało istnieć wskutek
 • Kim był Bolívar Simón Co zrobił państw Ameryki Pd., uczestnik stworzenia 1810, lider powstań 1813, 1819 i 1821, które doprowadziły do wyzwolenia Wenezueli i Kolumbii, wraz
 • Kim był Bolko świdnicko-jaworski, inaczej Bolesław II Co zrobił książę świdnicki od 1326, jaworski od 1346; ostatni z książąt śląskich broniących się przed złożeniem hołdu czes. królom z dyn. Luksemburgów
 • Kim był bonifratrzy Co zrobił zakon kierujący szpitale założony w 1571 r. W Polsce prowadził zakłady opieki nad chorymi umysłowo
 • Kim był Borgia Cesare Co zrobił syn papieża Aleksandra VI, dążył do zdobycia własnego księstwa we Włoszech. Pierwowzór postaci Księcia N. Machiavellego
 • Kim był Hieronymus van Aeken\. Bosch Hieronymus, właśc Co zrobił niderl. przełomu XV i XVI w. Do najgłośniejszych obrazów należy Statek szaleńców. B. wywarł poważny wpływ na malarstwo niderl. XVI w
 • Kim był Bhagawadgita Co zrobił poemat filoz.-rel., ze względu wielkiej popularności i treści zw. biblią hinduizmu, część Mahabharaty ( hinduizm
 • Kim był Bogusławski Wojciech Co zrobił dyrektor teatru. Założył szkołę teatralną w Warszawie; autor bardzo licznych adaptacji sztuk Szekspira; z własnych utworów główny dramat
 • Kim był Bonifacy VIII Co zrobił idei średniow. uniwersalizmu w oparciu o papiestwo, poprzez co popadł w konflikt z królem Francji Filipem IV Pięknym. Porażka w tym starciu
 • Kim był bitwa pod Orszą Co zrobił pocz. XVI w. armia moskiewska (80 tys., dow. I. Czeladin) po zajęciu Smoleńska ruszyła na zachód. Armia pol.-litew. (około 30 tys., dow
 • Kim był Barbara Radziwiłłówna Co zrobił wbrew recenzji szlacheckiej poślubiona poprzez króla. Przedwcześnie zmarła. Jej kontrowersyjna postać inspirowała literatów i filmowców pol
 • Kim był Blanc Louis Co zrobił socjalista, jeden z przywódców rewolucji 1848, członek Rządu Tymczasowego, przewodn. Komisji Luksemburskiej zajmującej się sprawami
 • Kim był Bezdany Co zrobił na linii Petersburg-Warszawa; 26 IX 1908 miejsce zamachu na ros. pociąg pocztowy wiozący kapitał, przeprowadzonego poprzez grupę
 • Kim był barbarzyńca Co zrobił mówiący po gr., po wojnach z Persami definicja to zdobyło niekorzystny odcień, przejęte poprzez Rzymian dla plemion koczujących na
 • Kim był berło Co zrobił znak władzy władca. w kształcie ozdobnej laski; stosowane także jako oznaka władzy rektora wyższej uczelni
 • Kim był bitwa pod Racławicami Co zrobił propagandowo, zwycięstwo T. Kościuszki 4 IV 1794 nad zagrażającymi Krakowowi siłami ros. gen. Tormasowa. W bitwie tej ważną rolę odegrał
 • Kim był Barzykowski Stanisław Co zrobił Królestwie Pol., w momencie stworzenia listopadowego członek Rządu Narodowego, na emigracji współpracownik A.J. Czartoryskiego. Autor
 • Kim był Benelux Co zrobił Luksemburga. Wiąże się z porozumieniem gosp. pomiędzy trzema krajami, zawartym 1 I 1948. Pomyślane początkowo jako unia celna etapowo było
 • Kim był Brześć nad Bugiem Co zrobił pokoju brzeskiego z 1918 zawartego pomiędzy Niemcami a Rosją radz., a w 1930 na skutek umieszczenia w tamtejszym więzieniu przywódców
 • Kim był bitwa pod Cudnowem Co zrobił kozackiej 27 IX-2 X 1660 armia koronna (29 tys., dow. S. Potocki i J.S. Lubomirski) wspomagana poprzez Tatarów (15 tys. jazdy) zatrzymała
 • Kim był bitwa pod Tannenbergiem Co zrobił von Hindenburg i E. Ludendorff) odniosła całkowite zwycięstwo nad wkraczającą do Prus Wsch. armią ros. gen. A. Samsonowa, w którego wyniku
 • Kim był Ben Bella Ahmed Co zrobił ruchu niepodl., więziony poprzez Francuzów w trakcie wojny algierskiej; premier, a w dalszym ciągu prezydent Algierii w latach 1962-65
 • Kim był bitwa pod Legnicą Co zrobił 9 IV 1241 starcie między armią księcia śląskiego Henryka Pobożnego (do 2 tys.) i korpusem mong. Ordy (8-10 tys.). W okresie bitwy poniósł
 • Kim był beneficjum Co zrobił poprzez władcę czasowo albo dożywotnio ziemi powiązane z pewnymi powinnościami, gł. wojskowymi, w nagrodę za usługi (na przykład rycerzom
 • Kim był bitwa pod Borodino Co zrobił napoleońskiej z wojskami ros. na drodze do Moskwy wynikłe z decyzji M. Kutuzowa wydania przeciwnikowi walnej bitwy. Siły obu stron były
 • Kim był Babilon Co zrobił staroż. miasto w Mezopotamii nad Eufratem, od czasów Hammurabiego stolica Babilonii
 • Kim był banicja Co zrobił rodzaj kary, tymczasowe albo dożywotnie wygnanie z państwie połączone z stratą wszelkich praw
 • Kim był Babiuch Edward Co zrobił działacz komunist. W PZPR od 1948, bliski współpracownik E. Gierka. II-VIII 1980 premier PRL. W 1981 wydalony z PZPR
 • Kim był Boccaccio Giovanni Co zrobił najwybitniejszych artystów wł. XIV w.; gł. dzieło Dekameron (1353) zawiera 100 nowel w formie opowiadań relacjonowanych poprzez 10 młodych
 • Kim był Brygada Strzelców Karpackich Co zrobił terenie franc. Syrii, dowodzona poprzez gen. S. Kopańskiego. Po klęsce Francji przeszła do Egiptu, walczyła w Afryce Pn. Broniła Tobruku
 • Kim był Bloch Jan Gotlib Co zrobił Królestwie Pol. i Rosji. Pochodził z rodz. żyd. (przyjął wyznanie ewang.-reformowane). Wzbogacił się przy budowie kolei w Rosji i
 • Kim był "Biuletyn Informacyjny" Co zrobił tytuł podziemnego tygodnika wyd. od XI 1939 do końca wojny poprzez ZWZ AK
 • Kim był Bank Światowy Co zrobił utworzony w 1945 z siedzibą w Waszyngtonie. Celem jego działalności miała być pomoc finansowa państwom słabo rozwiniętym albo zniszczonym
 • Kim był Bożek Arkadiusz Co zrobił działacz polit. na Śląsku, uczestnik powstań śląskich, wicewojewoda śląsko-dąbrowski po 1945. Odsunięty od władzy polit. w latach 50
 • Kim był Bośnia i Hercegowina Co zrobił Bałkańskiego, zamieszkany poprzez Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Od XV w. pod panowaniem tur. W konsekwencji polityki zaborcy poważna część
 • Kim był Bothwell James Hepburn Co zrobił hrabia szkoc., morderca drugiego męża Marii Stuart Darnleya (1567). Zmuszony do ucieczki, zmarł na emigracji
 • Kim był Alessandro di Mariano Filipepi\. Botticelli Sandro, właśc Co zrobił reprezentant szkoły florenckiej w malarstwie. Najsłynniejsze dzieło to Narodziny Wenus
 • Kim był Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego\. "Boże, coś Polskę", właśc Co zrobił poprzez A. Felińskiego do muzyki J. Kaszewskiego (ogłoszona w 1816 w Pamiętniku Warszawskim ); po zmianach pieśń rel.-patriotyczna (tytuł
 • Kim był bracia polscy Co zrobił antytrynitarze, zbór mniejszy; ruch religijny pol. reformacji wyłoniony z Kościoła kalwińskiego około 1562-65. B.p. odrzucali dogmat Trójcy
 • Kim był bractwa religijne Co zrobił świeckich, stawiające sobie za cel propagowanie jakiegoś kultu (na przykład konkretnego świętego) bądź także ustaloną działalność w
 • Kim był bractwa trzeźwości Co zrobił rozwijały się w latach 40. XIX w. w całej niemal Europie; na ziemiach pol. wiele zwolenników miały b.t. w Galicji i Poznańskiem (około 500
 • Kim był Bractwo Cyryla i Metodego Co zrobił latach 1846-47 w Kijowie pośród studentów i intelektualistów; przywódcy: T. Szewczenko, M. Kostomarow, P. Kulisz. Propagowała idee
 • Kim był Donato di Pascuccio d'Antonio\. Bramante, właśc Co zrobił kościoły w Mediolanie i w Rzymie. W najwyższym stopniu znane to Tempietto w Rzymie przy kościele S. Pietro in Montorio i projekt bazyliki
 • Kim był braminizm Co zrobił oparta na Wedach, następująca po jeszcze pierwotniejszej fazie religii ind. (wedyzmie); nazwa wzięta od braminów. Właściwością
 • Kim był Brandt Willy Co zrobił Niemiec (SPD). W trakcie II wojny świat. na emigracji w Szwecji. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec 1969-74, przedtem wicekanclerz i min
 • Kim był Branicki Franciszek Ksawery Co zrobił 1774-93). Początkowo stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, walczył przeciw konfederacji barskiej, od 1775 w opozycji przeciw królowi
 • Kim był Brygada Strzelców Podhalańskich Co zrobił Pomiędzy IV a VI 1940 dowodzona poprzez gen. Z. Szyszko-Bohusza walczyła w Norwegii obok Narwiku. Po powrocie do Francji błyskawicznie
 • Kim był Bratnia Pomoc Co zrobił uczelniach; pierwsze B. powstały w Galicji na UJ (1859) i Uniw. Lwow.; zajmowały się organizowaniem pomocy materialnej studentom i imprez
 • Kim był Bruksela Co zrobił kojarzona w Europie z siedzibą organizacji międzynar.: raczej UE od 1958 i europejskiego dowództwa NATO od 1966
 • Kim był Brusiłow Aleksiej Co zrobił gen. ros., znany raczej z tak zwany ofensywy Brusiłowa w VI-IX 1916. Od 1920 w Armii Czerwonej
 • Kim był Brzetysław I Co zrobił Przemyślidów. Jeszcze za Bolesława Chrobrego albo Mieszka II oderwał od Polski Morawy, a w 1039 najechał na Wielkopolskę, łupiąc Gniezno i
 • Kim był Bukowina Co zrobił a Karpatami. Od XIV w. w ramach Wołoszczyzny. 1775 oddana poprzez Turcję Austrii. Mocno skolonizowana poprzez Niemców, lecz częściowo także
 • Kim był Brzóska Stanisław Co zrobił styczniowym na Podlasiu. W latach 1861-62 więziony za kazania patriotyczne, mianowany poprzez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem i generałem
 • Kim był Bujak Zbigniew Co zrobił wywodzący się z Solidarności . W latach 1980-90 przewodniczący Regionu Mazowsze. Współzałożyciel ROAD w 1990. Od 1992 jeden z przywódców
 • Kim był Bułgarzy Co zrobił Bałkańskim, złożyły się na nią plemiona Słowian wsch. przybyłe w VII w. n.e. i koczownicy tur., zw. Protobułgarami, którzy w 2 poł. VII w
 • Kim był Bund Co zrobił Wilnie; w latach 1898-1902 i 1906-12 wchodził w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji. W Polsce działał do 1949
 • Kim był Burgiba Habib Co zrobił polityk tunezyjski, jeden z liderów ruchu niepodl., w latach 1956-70 rządzący w sposób autokratyczny premier, a w 1957-87 prezydent

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Burgiba Habib, Bund, Bułgarzy, Bujak Zbigniew, Brzóska Stanisław, Bukowina, Brzetysław I, Brusiłow Aleksiej, Bruksela, Bratnia Pomoc, Brygada Strzelców zasługi.

Bohater Burgiba Habib, Bund, Bułgarzy, Bujak Zbigniew, Brzóska co zrobił.