czachowski dionizy cromwell co to jest
Czachowski Dionizy, Cromwell Oliver, Czuma Walerian, Chmielnicki Bohdan, Corot Camille.

Postacie historyczne, biografia na C

 • Kim był cechy Co zrobił rzemieślników jednej albo kilku pokrewnych specjalności. Zakładano je już w średniow. (od X w. ) w celu obrony interesów gosp. i praw ich
 • Kim był Car Stanisław Co zrobił Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa. 1928-29 i 1930 min. sprawiedliwości. Zbliżony do ekipy pułkowników . 1930-35 wicemarszałek sejmu
 • Kim był Carlos Co zrobił Wenezuelczyk, jeden z w najwyższym stopniu głośnych terrorystów lat 70. Wyszkolony poprzez KGB studiował w Moskwie i na Kubie; w dalszym
 • Kim był Castro Ruz Fidel Co zrobił sekretarz KC Komunistycznej Partii Kuby, premier, przewodniczący Porady Państwa. Przejął władzę na wyspie po zamachu stanu w 1959, etapowo
 • Kim był CEFTA Co zrobił Wolnego Handlu powołane 21 XII 1992 w Krakowie poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry. Porozumienie uszczegółowione w 4 II 1994 w Pradze
 • Kim był Cavaignac Louis Co zrobił min. wojny w Rządzie Tymczasowym krwawo stłumił czerwcowe stworzenie robotników paryskich, w dalszym ciągu premier. Kontrkandydat
 • Kim był CDU Co zrobił Demokratyczna, jedna z dwu głównych partii RFN powstała po II wojnie świat. (1945). W odróżnieniu do wcześniejszej partii niem
 • Kim był Ceauşescu Nicolae Co zrobił 89 stał na czele Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Prowadził częściowo niezależną od ZSRR politykę zagr., realizując równocześnie twardy
 • Kim był Celtowie Co zrobił zamieszkały pierwotnie nad górnym Renem, Dunajem i Menem. Pośrodku I tys. przed naszą erą plemiona celtyckie rozprzestrzeniły się na
 • Kim był CENTO Co zrobił od 1959 do 1979 Iran, Pakistan, Turcję, W. Brytanię i nieformalnie również USA (z siedzibą w Ankarze). Poprzednikiem CENTO był Pakt
 • Kim był Centralizacja Poznańska Co zrobił zorganizowanego poprzez wysłanników TDP, prowadzącego demokr. organizacją spiskową w latach 1844-46; C.P. przygotowywała stworzenie w
 • Kim był centralizm biurokratyczny Co zrobił ograniczające wpływ samorządu ludności; c. demokratyczny znaczy bezdyskusyjną moc obowiązującą decyzji władz organów wyższych dla niższego
 • Kim był Centralny Komitet Narodowy Co zrobił Piłsudskiego w Warszawie w I 1915, mająca stanowić polit. reprezentację Królestwa Pol. Weszły do niej PPS, Niezależny Związek Robotniczy i
 • Kim był Centralny Okręg Przemysłowy Co zrobił 39 przy sporym zaangażowaniu finansowym państwa w środk. Polsce (zwł. widłach Wisły, Dunajca i Sanu) ośrodka przem., szczególnie przemysłu
 • Kim był cenzor Co zrobił republiki nazwa urzędu; dwaj c. byli wybierani co 5 lat na rok i 6 miesięcy; wymagania: przeprowadzenie spisu majątków (cenzusu) i podziału
 • Kim był cenzura Co zrobił z ideami rewol. i nar. w wielu państwach. W zaborze austr. w 1801 powołano Urząd Cenzury we Lwowie, który kontrolował rękopisy oddane do
 • Kim był Cervantes Saavedra Miguel de Co zrobił hiszp. poeta, stworzył podstawy nowoż. powieści euro. Autor Don Kichota, jednego z najsłynniejszych dzieł literatury euro
 • Kim był cesarstwo łacińskie Co zrobił uczestniczących w IV krucjacie po zajęciu poprzez nich Konstantynopola na terenach euro. obalonego w ten sposób czasowo cesarstwa bizant. C
 • Kim był cesarstwo ottomańskie Co zrobił z księstwa Osmanów dzięki podbojom, w szczególności zaś podbiciu cesarstwa bizantyjskiego. W XVI w. obejmowało prócz Azji Mniejszej prawie
 • Kim był cesarstwo rzymskie Co zrobił Augusta uległo podziałowi w 395 na części wsch. i zach. (tak zwany cesarstwo wschodniorzym. i zachodniorzym.) rządzone poprzez dwie stolice
 • Kim był cesarz Co zrobił monarszy utworzony od imienia Juliusza Cezara, w staroż. nosili go władcy rzym. od Oktawiana Augusta; w średniow. i nowoż. władcy ogromnych
 • Kim był Cezar Juliusz, Caius Iulius Caesar Co zrobił 51 przed naszą erą), wyprawiał się za Ren i na wyspy brytyjskie. W oparciu o armię, po wojnie z Pompejuszem w 50-48 przed naszą erą, objął
 • Kim był cezaropapizm Co zrobił monarcha - cesarz stoi na czele instytucji państwowych i kościelnych. Definicja tj. pewną przenośnią, bo do połączenia władzy cesarskiej i
 • Kim był Chamberlain Arthur Neville Co zrobił Izby Gmin, wielokrotny minister, 1937-40 premier W. Brytanii, kluczowy wykonawca polityki appeasementu, wierzący w sposobność
 • Kim był chanat Co zrobił kraj albo księstwo feudalne (prowincja) podległe władzy chana bądź zakres jego władzy
 • Kim był chanat krymski Co zrobił Ordy, lecz wkrótce uzależnione od Turcji. Tatarzy krymscy aczkolwiek żyli raczej z rolnictwa i hodowli, regularnie podejmowali wyprawy
 • Kim był Chaplin Charles Co zrobił słynny komik i reżyser filmowy działający raczej w stanach zjednoczonych ameryki. Filmy: Dyktator, Gorączka złota, Światła wielkiego miasta
 • Kim był chasydyzm Co zrobił Żydów pol., dążący w odróżnieniu do surowości talmudycznej do nadania religii judaistycznej treści wewn. Duchowy lider chasydów, cadyk (a
 • Kim był Chińska Republika Ludowa Co zrobił zwycięstwie komunistów skupionych w najliczniejszej na świecie Komunist. Partii Chin (KPCh) nad siłami Kuomintangu w trwającej od wielu lat
 • Kim był Chirac Jacques Co zrobił przedtem podwójnie premier w latach 1974-76 i 1986-88. Od początku swej kariery politycznej związany z ruchem gaullistowskim, pracował u
 • Kim był Chjeno-Piast Co zrobił parlamentarnej powstałej w Polsce w V 1923 z PSL Piast i ugrupowań chrześcijańsko- i endecko- -demokr. w oparciu o kompromis tak zwany
 • Kim był Chrystian IV Co zrobił ambicjach absolutystycznych, dążył do wzmocnienia pozycji króla. W latach 1611-13 pokonał Szwecję (wojna kalmarska), w 1625-29 wciągnął
 • Kim był Chłopicki Józef Co zrobił uczestnik wojny pol.-ros. 1792, insurekcji 1794, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, od 1808 w Legii Nadwiślańskiej (w 1809
 • Kim był chłoporobotnicy Co zrobił indywidualnym gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem poza rolnictwem. W okresie recesji gosp. i wzrostu bezrobocia regularnie pozbawiani
 • Kim był Chmieleński Co zrobił uczestnik manifestacji patriotycznych 1861, jeden z organizatorów Komitetu Miejskiego i Komitetu Centralnego Narodowego, w 1862 inicjator
 • Kim był Chmielowski Adam, Brat Albert, św Co zrobił rysownik, zakonnik; walczył w oddziałach L. Frankowskiego i Z. Chmieleńskiego, ranny stracił nogę. Uczył się malarstwa w Warszawie i w
 • Kim był Chopin Fryderyk Co zrobił słynny pianista ?Xączący tradycje muzyki lud. i nar. ze stylem romantycznym. Najsłynniejsze są jego 2 koncerty i Etiuda rewolucyjna
 • Kim był Chruszczow Nikita Siergiejewicz Co zrobił z najbliższych współpracowników J. Stalina, od 1939 czł. Biura Politycznego KC WKP(b). Eliminując innych przywódców partii komunist
 • Kim był Chrzanowski Wojciech Co zrobił stworzenia listopadowego (szef Sztabu Gł.); na emigracji związał się z A.J. Czartoryskim; w 1849 objął naczelne dowództwo armii piemonckiej
 • Kim był chrzest Polski 966 Co zrobił Osobisty chrzest Mieszka I i jego otoczenia otwierał oficjalny mechanizm chrystianizacji całego państwie, który przedłużył się przynajmniej
 • Kim był chrześcijańska demokracja w Polsce Co zrobił Kościoła od 1902; głosiła solidaryzm klasowy, opowiadała się za wpływem Kościoła na oświatę i kulturę. Od 1918-39 występowała pod wieloma
 • Kim był chrześcijaństwo Co zrobił działalność Jezusa Chrystusa około 30 n.e. Na początku ściśle powiązane z judaizmem, w dalszym ciągu, zwł. dzięki działalności św. Pawła z
 • Kim był Churchill Winston, sir Co zrobił walczył także w Indiach, Sudanie i Afryce Południowej. W 1900 wybrany do Izby Gmin zaczął karierę polit. jako konserwatysta. Od 1908
 • Kim był Cimoszewicz Włodzimierz Co zrobił 1989 poseł na sejm. W 1990 kandydat lewicy na prezydenta RP. Od 1991 przewodniczący SLD. W latach 1993-95 wicepremier i min
 • Kim był Clinton Bill Co zrobił zjednoczonych ameryki. Prezydent 1993-2000. Przedtem gubernator stanu Arkansas. Jako prezydent zasłynął między innymi z licznych afer i
 • Kim był Constant de Rebecque Benjamin Co zrobił członek rewol. Trybunału w Paryżu. 1802-1814 jako opozycjonista antynapoleoński na emigracji. Po 1815 deputowany, zwalczał restaurację w
 • Kim był containment Co zrobił politykę powstrzymywania komunizmu zainicjowaną w trakcie prezydentury H. Trumana (1945-53) poprzez sekretarza stanu USA G. Marshalla
 • Kim był Cook James Co zrobił jeden z najgłośniejszych z angielskiego: żeglarzy i odkrywców. Odbył dwie podróże dookoła świata badając w pierwszej kolejności Oceanię
 • Kim był Courbet Gustave Co zrobił realistycznej poglądów lewicowych (skazany za udział w Komunie Paryskiej; na emigracji w Szwajcarii od 1873). W najwyższym stopniu znane
 • Kim był Cranach Lucas Starszy Co zrobił dzieła wykazują sporą oryginalność i zaangażowanie w idee reformacji; przygotował między innymi ilustracje do luterańskiego tłumaczenia
 • Kim był Craxi Bettino Co zrobił premier Włoch w latach 1983-87 zamieszany w liczne afery finansowe włoskiej klasy polit., których ujawnienie w latach 90. spowodowało
 • Kim był cuda nad urną Co zrobił dokonywanych w Polsce w wyborach 1928, a zwł. 1930, kiedy to unieważniono setki tys. głosów dla zapewnienia większości parlamentarnej BBWR
 • Kim był CUP Co zrobił XI 1945 w celu koordynowania rozwoju różnorodnych dziedzin gospodarki i opracowania dalekosiężnych planów i ekspertyz gosp
 • Kim był cystersi Co zrobił zał. w 1098 w Citeaux (Francja) poprzez Roberta Molesmes w oparciu o zaostrzoną regułę św. Benedykta; głosząc ideały ubóstwa c. mieli
 • Kim był cywilizacja chińska Co zrobił pierwotnie z ogromnymi rzekami; jej kolebkę stanowią obszary nad Huang-ho, w drugiej kolejności nad Jangcy-ciang; początki wg tradycji w
 • Kim był cywilizacja doliny Indusu Co zrobił erą w dolinie rz. Indus (aktualnie w Pakistanie); jej artysty mieszkali w miastach (największe miały do kilkudziesięciu tys. mieszkańców
 • Kim był cywilizacja minojska Co zrobił najstarsza cywilizacja na Krecie, rozwijająca się od przełomu IV i III tys., rozrost w 1 poł. II tys., moment dominacji Krety w basenie M
 • Kim był cywilizacja naukowo-techniczna Co zrobił państwach rozwiniętych gospodarczow XX w. Jego właściwością kluczową są wyraźne wzajemne zależności poziomu rozwoju edukacji, techniki i
 • Kim był Czaadajew Piotr J Co zrobił konieczność pojednania filozofii z religią. Autor Myśli filozoficznych przedstawiających b. pesymistyczne spojrzenie na dzieje Rosji jako
 • Kim był Czarniecki Stefan Co zrobił kor. (1665). Wybitny dowódca jazdy pol. Uczestniczył w wojnie z B. Chmielnickim (1648-49 w niewoli). W okresie potopu szwedzkiego 1655
 • Kim był Czartoryski Adam Kazimierz Co zrobił mecenas kultury, tata Adama Jerzego; w 1764 marszałek sejmu konwokacyjnego, orędownik reform państwowych, popierał kandydaturę Stanisława
 • Kim był Czartoryski Władysław Co zrobił Adama Jerzego; od 1848 pomagał tacie w działalności polit., od 1856 rzeczywisty lider Hotelu Lambert; dożywotni prezes (od 1861) Tow
 • Kim był Czechowicz Gabriel Co zrobił i 1926-1929 minister skarbu. Gdy rząd ówczesny z inicjatywy J. Piłsudskiego przekroczył ustawę budżetową nielegalnie finansując w 1928 r
 • Kim był czeladź Co zrobił średniow. służba na dworze (zamku) feudała bądź w okresie wypraw wojennych przy jego boku; od XV w. służba domowa u szlachty; XIX-XX w
 • Kim był Czernyszewski Nikołaj G Co zrobił socjalista utopijny, ideowy lider ruchu rewol. w Rosji w latach 60. XIX w.; autor powieści Co robić?, gdzie przedstawił ideał nowego
 • Kim był Czerwoni Co zrobił stworzenia styczniowego; dążył do połączenia walki zbrojnej o niepodległość z reformami społ.-ekon. (uwłaszczenie chłopów). C. kierowali
 • Kim był Częstochowa Co zrobił datuje się od założenia w 1382 klasztoru Paulinów ze słynnym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którego kult rozwijał się od XV w. i
 • Kim był Temudżyn\. Czyngis-chan, właśc Co zrobił po zjednoczeniu plemion koczowniczych na obszarze Mongolii przyjął tytuł wielkiego chana. Podboje zapewniły mu ostatecznie panowanie na
 • Kim był czynsz Co zrobił wnoszone często w pieniądzu albo naturze w zamian za użytkowanie ziemi. W Polsce od XII w. upowszechnił się dzięki kolonizacji, zwł. na
 • Kim był Corneille Pierre Co zrobił franc. dramatopisarz klasycystyczny; najsłynniejsze dzieło: tragikomedia Cyd
 • Kim był cywilizacja antyczna Co zrobił c. gr. i rzym. obejmująca wybrzeża M. Śródziemnego
 • Kim był Chaucer Geoffrey Co zrobił najwybitniejszy z angielskiego: pisarz w średniow., w Opowieściach kanterberyjskich barwnie przedstawił społeczeństwo ang
 • Kim był Czartoryski Adam Jerzy Co zrobił sztuki, syn Adama Kazimierza i Izabeli z Flemmingów; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, po 1795 zwolennik zjednoczenia ziem pol. pod berłem
 • Kim był czynszowanie Co zrobił naturaliach (a więc pańszczyzny) na rzecz czynszu pieniężnego; rozpoczęte w XVIII w. rozwinęło się w poł. XIX w.; poprzedziło uwłaszczenie
 • Kim był cesarstwo bizantyjskie Co zrobił Bałkański, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt i przejściowo Włochy i pn. Afrykę. Powstało u progu średniow. wskutek procesu podziału staroż
 • Kim był Chonsu Co zrobił w staroż. Egipcie bóg Księżyca
 • Kim był Cyd Co zrobił rycerz hiszp. walczący w służbie królów Kastylii przeciw Arabom w Hiszpanii; bohater cyklu opowieści rycerskich i dramatu P. Corneille'a
 • Kim był cyrk Co zrobił w staroż. stadion poświęcony do wyścigów rydwanów z amfiteatralnie ustawionymi trybunami
 • Kim był Czerwona Gwardia Co zrobił od rewolucji lutowej 1917, wkrótce zdominowana poprzez bolszewików. Odegrała sporą rolę w rewolucji październikowej. W III 1918 wcielona do
 • Kim był chrześcijańska demokracja Co zrobił wywodzący się ze społ. doktryny Kościoła katol. Najmocniejszy w cesarskich Niemczech (Partia Centrum), a w dalszym ciągu w RFN ( CDU/CSU
 • Kim był Centralna Agencja Wywiadowcza Co zrobił wywiadem i kontrwywiadem utworzona w 1947 na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie Nar. Jej pracę klasyfikuje ustawa o CIA z 1949. Prowadziła
 • Kim był Czajkowski Michał Co zrobił stworzenia listopadowego, na emigracji we Francji, czł. Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, potem związany z Hotelem Lambert; agent
 • Kim był Cluny Co zrobił tu słynne opactwo benedyktyńskie. Stanowiło ono centrum reform zach. chrześcijaństwa w X-XII w. Działalność reformatorska opactwa
 • Kim był Czechosłowacja Co zrobił parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy
 • Kim był Cavour Camillo di Co zrobił mąż stanu. Od 1852 premier i min. spraw zagr. Królestwa Sardynii, dążył do modernizacji państwa, w 1855 wciągnął Sardynię do wojny
 • Kim był cesarstwo niemieckie Co zrobił państwa niem. (poza Austrią i Szwajcarią), proklamowane w Wersalu 18 I 1871. Głową jego był każdorazowy władca Prus. Władzę ustawodawczą
 • Kim był Czyński Jan Co zrobił stworzenia listopadowego, wiceprezes Tow. Patriotycznego (2), podejrzewany o współorganizowanie wydarzeń 15 VIII 1831 w Warszawie; po
 • Kim był Centesimus annus Co zrobił w 1991 w 100-lecie encykliki Leona XIII - Rerum novarum. W pierwszej kolejności rozwija kluczowe tezy społ. edukacji kościoła u schyłku XX
 • Kim był C 14 Co zrobił sposób badań archeol. pozwalająca na precyzyjne ustalenie wieku zabytków pochodzenia organicznego
 • Kim był Carter Jimmy Co zrobił zjednoczonych ameryki; 1970-74 gubernator stanu Georgia. Prezydent USA w latach 1977-81. Za jego kadencji doszło do poważnego osłabienia
 • Kim był Cartwright Edmund Co zrobił mechanicznego (1785) i maszyny do przędzenia przędzy czesankowej (1789), urządzeń o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju przemysłu
 • Kim był Czang Kaj-szek Co zrobił partii Kuomintang i prezydent Republiki Chińskiej od 1928. Zjednoczył przewarzająca część ziem chiń., zreformował finanse państwa i oświatę
 • Kim był Centralna Agencja Fotograficzna Co zrobił powstała w 1950 organizacja prowadząca obsługę fotograficzną prasy pol. Od 1991 włączona do PAP
 • Kim był Czombe Moise Co zrobił ogłoszeniem niepodległości Konga proklamował secesję prowincji Katangi. Po krwawej wojnie domowej w przekonaniu zawartego kompromisu został
 • Kim był Czerwone Brygady Co zrobił założone w 1970 organizujące liczne zamachy w latach 1971-81, między innymi na czołową postać wł. sceny politycznej Aldo Moro (1978) czy
 • Kim był Centrum Co zrobił katolików; wykrystalizowało się w latach 1852-60 w sejmie prus. (nazwa pochodzi od miejsca zajmowanego w sejmie), przywódcą był L
 • Kim był cywilizacja starożytnego Wschodu Co zrobił wspólne cechy: położenie w dolinach ogromnych rzek ułatwiających komunikację i dających urodzajne gleby aluwialne; tworzenie organizacji
 • Kim był Castlereagh Robert Stewart Co zrobił wielokrotny minister, w 1800 doprowadził do unii Irlandii z Anglią; reprezentował Anglię na kongresie wiedeńskim
 • Kim był Chnum Co zrobił bóstwo egipskie, prezentowane w formie barana, opiekun wylewów Nilu, także bóg-stwórca
 • Kim był Chodowiecki Daniel Co zrobił gdańszczanin, malarz i rysownik. Pozostawił cykl Podróże do Gdańska, kapitalne źródło do badania życia codziennego XVIII w
 • Kim był Cuza Aleksander Co zrobił Aleksander Jan I) 1859-66; w 1859 obrany władcą Mołdawii i Wołoszczyzny, w 1862 połączył je unią personalną, przeprowadził reformy, nadał
 • Kim był Czerwoni Khmerzy Co zrobił prochińskiej i maoistowskiej kierowany poprzez Pol Pota. W trakcie sprawowania władzy w Phnom Penh (1975-78) stosowali nadzwyczajne
 • Kim był chorał Co zrobił odmiana śpiewów w liturgii kościelnej
 • Kim był Cyrankiewicz Józef Co zrobił 52 i 1954-70); przedtem działacz socjalist. (od 1930 w PPS) w latach 1945-1948 sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS
 • Kim był Calonne Charles Alexandre Co zrobił kontroler finansów za Ludwika XVI, chciał obciążyć szlachtę podatkiem gruntowym, odwołał się do Zebrania Notablów
 • Kim był Chefren Co zrobił faraon w poł. III tys. przed naszą erą, syn Cheopsa, uwieczniony w formie sfinksa w Gizie, budowniczy piramidy
 • Kim był Chodźko Leonard Co zrobił w Paryżu, propagator i obrońca kwestie pol. na obczyźnie, wydawca prac hist., geogr., statystycznych; w 1831 artysta i sekr. Komitetu
 • Kim był Czwarty Świat Co zrobił które z racji na klęski żywiołowe i nieustanne konflikty zbrojne stanęły wobec problemu masowego głodu swych obywateli
 • Kim był Caboto Co zrobił i hiszp.: Giovanni C. (w Anglii zwany John Cabot) (1450-98) odbył podróże na pn. Atlantyku, odkrywając Nową Fundlandię; Sebastiano (1472
 • Kim był cesarstwo nicejskie Co zrobił pn.-zach. części Azji Mniejszej wskutek zdobycia Konstantynopola i części ziem cesarstwa bizant. poprzez uczestników IV krucjaty, na
 • Kim był Childeryk III Co zrobił ostatni z królów Franków dyn. Merowingów, usunięty z tronu poprzez Pepina Małego w 751
 • Kim był Cieszkowski August Co zrobił studiował w Krakowie i Berlinie, w 1843 osiedlił się w Poznańskiem, inicjator założenia Ligi Polskiej, w 1848-65 poseł do sejmu prus. (1860
 • Kim był chan Co zrobił tytuł feudalnych władców mong. i tur
 • Kim był Campanella Tommaso Co zrobił dominikanin, filozof i teolog wł., reprezentant filozofii przyrody. Gł. dzieło Miasto Słońca (około 1602) przeznaczone teokratycznej utopii
 • Kim był cadyk Co zrobił sprawiedliwego. Termin od stworzenia chasydyzmu stosowany na ustalenie charyzmatycznego przywódcy rel., od XIX w. czczonego na podobieństwo
 • Kim był Calderón de la Barca Pedro Co zrobił najwybitniejszy hiszp. dramatopisarz barokowy. Autor około 300 sztuk, główne jego dzieła to Książę niezłomny, Alkad z Zalamei
 • Kim był Callot Jacques Co zrobił franc. grafik i malarz; zasłynął w pierwszej kolejności z cyklu scen z wojny 30-letniej pt. Okropności wojny
 • Kim był Cambronne Pierre Co zrobił gen. franc., uczestnik kampanii napoleońskich, w bitwie pod Waterloo dowodził 1. bat. gwardii, towarzyszył Napoleonowi na Elbie
 • Kim był car Co zrobił 2. od czasów Iwana III Srogiego tytuł władców Moskwy; 3. po uzyskaniu niepodległości poprzez Bułgarię tytuł stosowany poprzez władców
 • Kim był Michelangelo Merisi de Carravagio\. Carravagio, właśc Co zrobił Prekursor realizmu i malarstwa rodzajowego (Chłopiec ugryziony poprzez jaszczurkę). Wywarł poważny wpływ na malarstwo hol., wł., franc. i
 • Kim był Wielkim\. Cyrus II Starszy, zw Co zrobił władca Persji od 550 (558 ?) przed naszą erą, z dyn. Achemenidów, podbił kraj Medów i stworzył monarchię pers. Zobacz także Persja
 • Kim był Celsius Anders Co zrobił szwedz. fizyk i astronom, opracował 100-stopniową skalę temp. stosowaną do dziś, opierającą się na temp. topnienia lodu i wrzenia wody
 • Kim był Cegielski Hipolit Co zrobił społ.-polit.; w latach 1840-46 nauczyciel gimnazjalny, zwolniony ze szkoły poprzez władze pruskie otworzył sklep z wyrobami żelaznymi w
 • Kim był Cellini Benvenuto Co zrobił znakomity wł. rzeźbiarz i złotnik renesansowy (Perseusz z głową Meduzy), autor słynnego pamiętnika Benvenuta Celliniego żywot własny
 • Kim był Centralizacja Lwowska Co zrobił niepodległościowa, zał. w 1796 w Krakowie, potem przeniesiona do Lwowa, utrzymywała kontakty z Deputacją. Przygotowywała stworzenie licząc
 • Kim był Centralna Rada Związków Zawodowych Co zrobił 1949-80 centralny organ działających w PRL oficjalnych, podporządkowanych PZPR związków zawodowych
 • Kim był Centralny Komitet Obywatelski Co zrobił Warszawie. Organizował pomoc dla ofiar wojny. W opuszczonej poprzez Rosjan Warszawie funkcjonował jako samozwańcza władza Polaków; 14 IX
 • Kim był Centrolew Co zrobił polit., tworzonego od XI 1928 poprzez PSL Piast , PSL Wyzwolenie , Narodową Partię Robotniczą, Chrześcijańską Demokrację i PPS celem
 • Kim był Centrum Badania Opinii Społecznej Co zrobił założona poprzez rząd w 1982 w celu zapewnienia rządowi wiarygodnych informacji o nastrojach społ. w państwie
 • Kim był Centrum Zdrowia Dziecka Co zrobił ogólnopol. szpital dla dzieci w Międzylesiu pod Warszawą, zbudowany w latach 1973-77 ze składek społeczeństwa
 • Kim był Centrum Zdrowia Matki-Polki Co zrobił ogólnokrajowy szpital w Łodzi zbudowany ze składek społeczeństwa w latach 1983-88 jako pomnik wdzięczności dla kobiet pol
 • Kim był ceramika Co zrobił towary z gliny (na przykład naczynia) wypalone po uprzednim wysuszeniu, najszerzej stosowane w staroż., zwł. w życiu codziennym
 • Kim był Ceynowa Florian Co zrobił działacz demokr. o mocnych sympatiach proros. W 1846 uczestniczył w przygotowaniach powstańczych w zaborze prus., aresztowany i sądzony w
 • Kim był cezar, caesar Co zrobił przydomek Juliusza Cezara, noszony potem poprzez władców rzym. przed imieniem; od niego wywodzi się tytuł cesarza
 • Kim był chadecja Co zrobił popularna nazwa partii chrześcijańskiej demokracji
 • Kim był Barbarossa\. Chajr Ad-Din, zw Co zrobił jeden z najsłynniejszych korsarzy algierskich. Zawładnął Algierią i Tunezją. Od 1519 wasal tur. Zyskał wenecką Dalmację (1536
 • Kim był Chamanei Ali Co zrobił od 1979 członek Islamskiej Porady Rewolucyjnej, w latach 1981-89 prezydent Iranu. Po Zgonu - R. Chomeiniego w 1989 stał się jego następcą
 • Kim był Charon Co zrobił przewoźnik dusz zmarłych do Hadesu poprzez mityczną rzekę Styks. W usta zmarłych wkładano pieniążek na opłatę dla Ch
 • Kim był Chiwa Co zrobił zamieszkałe poprzez Uzbeków powstałe w XVI w. jako chanat. W 1873 przyłączone do Rosji. Obecnie podzielone pomiędzy Uzbekistan i Turkmenię
 • Kim był Chłapowski Dezydery Co zrobił uczestnik kampanii napoleońskich, w 1813 podał się do dymisji w stopniu pułkownika. W latach 1818-19 przebywał w Anglii, gdzie poznał
 • Kim był Chocim Co zrobił prawym brzegu Dniestru w Bukowinie, na dawnym pograniczu Mołdawii, najważniejsza w walkach pol.-tur. XVII w. Zobacz także bitwa pod
 • Kim był Chodkiewicz Jan Karol Co zrobił najwybitniejszych wodzów litew. i pol. XVII w. Zwyciężył Szwedów pod Białym Kamieniem (1603) i Kircholmem (1605). W 1621 naczelny wódz sił
 • Kim był Chomeini Ruhollah Co zrobił rządów szacha Rezy Pahlaviego jeden z liderów opozycji islamskiej. W latach 1964-1979 na wygnaniu między innymi we Francji, skąd kierował
 • Kim był chorał gregoriański Co zrobił rzymskokatol., bez akompaniamentu instrumentów muzycznych, nazwa od papieża Grzegorza I, który polecił go uporządkować i zebrać
 • Kim był chorągiew Co zrobił tak dalej w formie materiału umocowanego na drzewcu; specjalne znaczenie posiadała w średniow. formacjach wojskowych; 2. podstawowa
 • Kim był chronologia Co zrobił edukacja o dawnym mierzeniu czasu i o miarach czasu
 • Kim był Chrześcijańska Demokracja Trzeciej Rzeczpospolitej Co zrobił poprzez L. Wałęsę po wyborach parlamentarnych 21 IX 1997, która miała stanowić jego polit. zaplecze między innymi w wyborach prezydenckich
 • Kim był Chrzanowski Wiesław Co zrobił młodzieżowych, żołnierz AK, prawnik, prof. KUL. W latach 1948-54 więziony za działalność opozycyjną. Od 1980 doradca NSZZ Solidarność
 • Kim był Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne Co zrobił stowarzyszenie katolików świeckich w PRL. Powstało w 1957 jako ekipa secesjonistów, która odeszła z PAX-u. Od 1989 działa jako Unia
 • Kim był Colbert Jean Baptiste Co zrobił finansów, zwolennik skrajnie merkantylistycznych metod w polityce gosp. W swych rękach skoncentrował olbrzymią władzę, kierując sprawami
 • Kim był czarni pułkownicy Co zrobił ekipa oficerów, która drogą zamachu stanu 21 IV 1967 przejęła władzę w Grecji na 7 lat
 • Kim był Comte August Co zrobił Wprowadził nazwę socjologia na ustalenie edukacji o strukturze społeczeństwa, prawach jego rozwoju i metodach jego badania. Autor Wykładu
 • Kim był Cinciała Andrzej Co zrobił jeden z przywódców pol. odrodzenia nar. na Śląsku Cieszyńskim, notariusz; założyciel pol. czytelni, tow. rolniczych i teatrów amatorskich
 • Kim był Clemenceau Georges Co zrobił energia, entuzjazm i polityka twardej ręki w poważnym stopniu pomogły Francuzom przetrwać I wojnę świat. Czołowa postać paryskiej
 • Kim był contras Co zrobił wspieraną poprzez USA antykomunistyczną partyzantkę w takich państwach Ameryki Środk., gdzie usiłowano na wzór Kuby budować totalitarny
 • Kim był Corpus iuris canonici Co zrobił całokształt prawa kościelnego, zobacz Kodeks Justyniana
 • Kim był Cranmer Thomas Co zrobił arcybp Canterbury, prymas Anglii. Współtwórca Kościoła anglikańskiego. Za rządów Marii Tudor uwięziony i skazany na Zgon
 • Kim był "cud gospodarczy" Co zrobił uzyskany po II wojnie świat. dzięki uruchomieniu systemów gospodarki wolnorynkowej i pomocy USA. Państwem, który po 1945 zanotował
 • Kim był Cyceron, Marcus Tulius Cicero Co zrobił polityk i poeta. Jako konsul w 63 przed naszą erą stłumił spisek Katyliny, który przygotowywał zamach stanu. Obrońca swobód republikańskich
 • Kim był Czacki Tadeusz Co zrobił starający się o odrodzenie miast, handlu i rzemiosła; w 1800 współzałożyciel Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie; w 1805 założył Liceum
 • Kim był cywilizacja Co zrobił w określonej epoce; wyznaczniki: zastosowanie bogactw i sił przyrody, organizacja życia i instytucji społ.; 2. majątek kultury materialnej
 • Kim był cyrkuł Co zrobił było 18 cyrkułów ze starostą na czele; 2. obwód policyjny w sporych miastach Królestwa Pol., odpowiadał dzisiejszemu komisariatowi
 • Kim był Cytadela warszawska Co zrobił stworzeniu listopadowym (1832-34); mieściły się tam obiekty wojsk., więzienie dla więźniów polit. i sąd wojsk. Od 1834 osadzano tu
 • Kim był czarna śmierć Co zrobił powtarzających się cyklicznie (co 10-15 lat) epidemii dżumy (zw. także morem, morowym powietrzem); 2. ustalenie największej w dziejach
 • Kim był Czarny Wrzesień Co zrobił powstała w 1970 po wyparciu oddziałów palest. z Jordanii. Jej najgłośniejszym zamachem była masakra sportowców izrael. w okresie Igrzysk
 • Kim był Czartoryska z Flemmingów Izabela Co zrobił Jerzego, uczestniczka i organizatorka życia kulturalnego; w 1800 utworzyła w Puławach pierwsze polskie muzeum hist. (Świątynia Sybilli
 • Kim był czartyzm Co zrobił latach 1836-48 walczący o reformę prawa wyborczego; w 1836 założono Londyńskie Stow. Robotnicze, w 1837 opracowano kartę praw ludu
 • Kim był CZEKA Co zrobił do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - pierwszej radz. służby bezpieczeństwa utworzonej 19 XII 1917 pod przewodnictwem F. Dzierżyńskiego
 • Kim był "Caritas" Co zrobił charytatywna przejęta poprzez władze PRL, używana w walce propagandowej przeciw hierarchii kościelnej. Po 1989 reaktywowana jako największa
 • Kim był Czernienko Konstantin U Co zrobił sekr. generalny KPZR i lider ZSRR u schyłku życia (od 1984). W trakcie swych 13-miesięcznych rządów umacniał władzę aparatu partyjnego
 • Kim był cześnik Co zrobił zarządzający piwnicą królewską, w dalszym ciągu urząd tytularny; w Polsce szlacheckiej niewysokiej rangi urząd ziemski
 • Kim był "ciemny wiek" Co zrobił odnosząc się do średniow. moment zaniku znajomości pisma u świeckich i kultury antycznej w Europie Zach., identyfikowany normalnie z VII w
 • Kim był cztery wielkie reformy społeczne Co zrobił ugrupowań postsolidarnościowych AWS i UW w latach 1997-2000 w ramach gabinetu J. Buzka. Celem było zreformowanie państwa, jego modernizacja
 • Kim był Champlain Samuel de Co zrobił Kanadę (1603-15). Założył miasto Quebec. W latach 1612-29 i 1632-35 gubernator kolonii Nowej Francji, a więc Kanady
 • Kim był czarny rynek Co zrobił gospodarce reglamentowanej, również w okresach wojny i niedoborów na rynku. W latach PRL nielegalny z punktu widzenia władz handel
 • Kim był carstwo Bułgarii Co zrobił Bułgarów w VII w. n.e., podbite na pocz. XI w. poprzez Bizancjum; wskrzeszone pod koniec XII w.; rozpadło się na dwa państwa podbite
 • Kim był chrystianizacja Co zrobił terytoriach jeszcze nim nie objętych. Oficjalna ch. cesarstwa rzym. dokonała się w VI w. n.e. (zobacz Konstantyn Ogromny, Teodozjusz I
 • Kim był Corot Camille Co zrobił wrażliwym stylu uważany za jednego z największych twórców XIX w. Autor pięknych pejzaży (nierzadko z architekturą) początkowo
 • Kim był Chmielnicki Bohdan Co zrobił Po zatargu z pol. szlachcicem D. Czaplińskim podniósł bunt Kozaków zaporoskich w 1648. W sojuszu z Tatarami odniósł olśniewające zwycięstwa
 • Kim był Czuma Walerian Co zrobił w Galicji, 1914-1917 w II Brygadzie Legionów. Po jej przebiciu się poprzez front w tak zwany Dywizji Syberyjskiej walczył z bolszewikami
 • Kim był Cromwell Oliver Co zrobił parlamentu w okresie z angielskiego: wojny domowej. Od 1642 dowódca kawalerii w Armii Nowego Wzoru. Znakomity wódz. Zwyciężył wojska Karola
 • Kim był Czachowski Dionizy Co zrobił 1863, walczył pod Małogoszczą, Pieskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami; po uwięzieniu M. Langiewicza naczelnik wojenny woj

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Czachowski Dionizy, Cromwell Oliver, Czuma Walerian, Chmielnicki Bohdan, Corot Camille, Chrystianizacja, Carstwo Bułgarii, Czarny Rynek, Champlain Samuel De zasługi.

Bohater Czachowski Dionizy, Cromwell Oliver, Czuma Walerian co zrobił.