defenestracja praska dariusz co to jest
Defenestracja Praska, Dariusz I Wielki, Dekomunizacja, Dzierżyński Feliks, Dominium, Dwernicki.

Postacie historyczne, biografia na D

 • Kim był Diaz Bartłomiej Co zrobił portug. żeglarz, odkrył Przylądek Dobrej Nadziei w trakcie wyprawy z l. 1487-88
 • Kim był Dziennik Ustaw RP Co zrobił urzędowy organ państwa pol. wychodzący od 1918. W latach 1952-89 pt. Dziennik Ustaw PRL
 • Kim był Diesel Rudolf Co zrobił niem. inż. i wynalazca (w 1897) pierwszego silnika z zapłonem samoczynnym wykorzystującego olej napędowy
 • Kim był Dachau Co zrobił na jego terenie hitlerowcy utworzyli w 1933 pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników reżimu. W sumie przeszło poprzez niego ćwierć
 • Kim był "Dagome iudex" Co zrobił pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków
 • Kim był Danton Georges Jacques Co zrobił klubu kordelierów, od 1793 lider prawicy jakobinów; zwolennik porozumienia z żyrondystami; w 1794 opowiedział się przeciwko terrorowi M
 • Kim był Darwin Charles Co zrobił autor fundamentalnego dzieła O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859). Jego myśl wywarła zasadniczy wpływ na myśl XIX w
 • Kim był Daszyński Ignacy Co zrobił parlamentarzysta, świetny mówca. Współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. Poseł do parlamentu austr. W
 • Kim był Dąbrowski Jan Henryk Co zrobił Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys
 • Kim był Łokietek\. Dąbrowski Jarosław, pseud Co zrobił petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy
 • Kim był De Valera Eamon Co zrobił lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957-73
 • Kim był Deczyński Kazimierz Co zrobił stworzenia listopadowego, pochodził z rodz. chłopskiej; do 1828 uczył w szkole parafialnej, wcielony do armii Królestwa Pol., walczył w
 • Kim był Dedal Co zrobił w mitol. gr. wynalazca, architekt i rzeźbiarz ateński, znany między innymi jako budowniczy labiryntu kreteńskiego
 • Kim był dekabryści Co zrobił XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za
 • Kim był "Dekada Legii" Co zrobił ukazujące się w 1799 (II-III) co 10 dni (stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane poprzez C. Godebskiego, zawierały bieżące wiadomości z
 • Kim był Dekert Jan Co zrobił 1789). Związany z H. Kołłątajem i S. Małachowskim. Organizator w okresie Sejmu Wielkiego (1789) tak zwany czarnej procesji przedstawicieli
 • Kim był Deklaracja praw człowieka i obywatela Co zrobił Zebranie Narodowe jako wstęp do przyszłej konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do
 • Kim był Dreyfus Alfred Co zrobił sztabu generalnego; w 1894 aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i skazany na dożywotnie zesłanie do kolonii
 • Kim był dekret grudniowy Co zrobił Augusta; stanowił interpretację prawną art. 4 konstytucji Księstwa Warsz., który znosił poddaństwo chłopów; d.g. utrzymywał pańszczyznę
 • Kim był Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj Co zrobił podziemnego, która między innymi zapoczątkowała walkę cywilną. Od XII 1940 delegat C. Ratajski zaczął rozbudowę aparatu delegatury i
 • Kim był Dembowski Edward Co zrobił w latach 1842-43 wydawał Przegląd Naukowy , wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy spiskowej w
 • Kim był demilitaryzacja Co zrobił ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie Niemiec
 • Kim był "Demokrata Polski" Co zrobił Polskiego, wychodził w Paryżu i Poitiers (1837-49), później w Londynie (1859-63); redagowany między innymi poprzez W. Darasza i S. Worcella
 • Kim był denacjonalizacja Co zrobił przywrócenie własności prywatnej w relacji do majątku przedtem upaństwowionego
 • Kim był denar Co zrobił staroż. Rzymie; w średniow. podstawowa jednostka monetarna; bita także w Polsce od schyłku X do końca XIII w
 • Kim był denazyfikacja Co zrobił VIII 1945 na konferencji poczdamskiej, wykluczająca nazizm i jego pozostałości z życia polit. pokonanych Niemiec. Mechanizm weryfikacji
 • Kim był Denisko Joachim Co zrobił 1794, od 1795 w Turcji, współdziałał z Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia
 • Kim był desegregacja Co zrobił stosowany przeważnie w nawiązniu ze społ. akcją na rzecz równouprawnienia czarnych obywateli Afryki Południowej i USA prowadzoną po II
 • Kim był desygnacja Co zrobił wskazanie, wyznaczenie kogoś do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w kraju
 • Kim był Diderot Denis Co zrobił najwybitniejszych myślicieli oświecenia euro. Red. (od 1745) Ogromnej encyklopedii francuskiej. W najwyższym stopniu znana i popularna do
 • Kim był Diksztajn Co zrobił pionierów socjalizmu w Polsce, od 1878 na emigracji w Szwajcarii i Francji; autor broszury Kto z czego żyje (1881) zawierającej dostępny
 • Kim był Dioklecjan Co zrobił pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował
 • Kim był Dionizos Co zrobił latorośli, plonów, płodności natury, identyfikowany z rzym. Bachusem, bóg ekstazy; podróżował na rydwanie z orszakiem (między innymi
 • Kim był dipisi Co zrobił ustalenie osób, które wywiezione na roboty przymusowe do III Rzeszy w latach II wojny świat. nie wróciły do swych państw zaraz po
 • Kim był Dmochowski Franciszek Ksawery Co zrobił Kołłątajowskiej; wraz z I. Potockim i H. Kołłątajem napisał O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja 1791; w trakcie insurekcji 1794
 • Kim był Dmowski Roman Co zrobił Niepodległościową Ligę Polską przekształcił w 1893 w Ligę Narodową; od 1895 wydawał Przegląd Wszechpolski we Lwowie, w 1897 współtworzył
 • Kim był dogmat wiary Co zrobił pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i jako
 • Kim był doktryna Monroego Co zrobił zasady przeciwdziałania rozszerzaniu się wpływów i kolonizacji euro. na kontynencie amer. i nieinterwencji USA w kwestie Europy
 • Kim był Dom Partii Co zrobił skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu, wzniesiona w latach stalinowskich. Po 1990 Centrum Bankowo-Finansowe i pierwsza siedziba
 • Kim był "Domesday Book" Co zrobił Zdobywcy urzędowy lista gruntów (kataster), rejestrujący dane o ich dzierżawcach, obszarze, wartości ziemi i tak dalej Bezcenne źródło w
 • Kim był dominikanie, bracia kaznodzieje Co zrobił założony w Kościele katol. poprzez św. Dominika Guzmana w 1216 w celu przeciwstawienia się albigensom (nurtowi heretyckiemu w pd. Francji w
 • Kim był dominium Maris Baltici Co zrobił cyklu wojen toczonych w 2 poł. XVI w. między Danią, Litwą, Moskwą, Polską i Szwecją o dziedzictwo zakonu kawalerów mieczowych, a zwł
 • Kim był Dowbór-Muśnicki Józef Co zrobił początkowo w armii ros. dowodził dywizją na Kaukazie. Latem 1917 sformował Pierwszy Korpus Polski (zwany dowborczykami), który wiosną 1918
 • Kim był Drang nach Osten Co zrobił niem. na ziemie słow. w średniow. i okresie nowoż.; 2. koncepcja hist.-polit. usprawiedliwiająca tę politykę; termin został użyty po raz
 • Kim był dynastia Co zrobił ród, którego członkowie sprawują władzę w monarchii
 • Kim był "drużyna Wałęsy" Co zrobił przełomowych wyborach 4 VI 1989, którzy w celu przeciwdziałania ewentualnym prowokacjom i dla czytelności podziału sceny polit
 • Kim był Drużyny Bartoszowe Co zrobił na mocy prawa działały w Galicji i nielegalnie w Królestwie Pol.; początkowo skupiały się na pracy oświat. (organizowanie uroczystości
 • Kim był Drzymała Michał Co zrobił spór z władzami prus. o budowę domu na działce kupionej w 1904 od Niemca we wsi Podgradowice; nie uzyskawszy zgody (ustawa osadnicza z 1904
 • Kim był dualizm Co zrobił przeciwstawnych (bądź uzupełniających się) zjawisk; dwutorowość rozwoju. 1. w filozofii i religii: pogląd postrzegający całą rzeczywistość
 • Kim był Duma Państwowa Co zrobił Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w
 • Kim był Dumouriez Charles Co zrobił wspierając konfederację barską; w 1792 dowódca rewolucyjnej armii franc.; pokonał Austriaków pod Jemappes, zajął Belgię i Holandię; w 1793
 • Kim był Dunlop John Co zrobił bryt. wynalazca opony pneumatycznej (1888) pomyślanej pierwotnie jako ogumienie roweru. Założyciel spółki oponiarskiej
 • Kim był dwór panującego Co zrobił skupieni - urzędnicy, służba, gwardie królewskie. Osobny dwór posiadała królowa, dodatkowo towarzyszyły jej damy dworu i dworki. W dobie
 • Kim był Griszka Otriepjew\. Dymitr Samozwaniec I, właśc Co zrobił ocalony syn Iwana IV Dymitr. Przy użyciu pol. magnatów kresowych w 1605 wkroczył do Moskwy. Po Zgonu Borysa Godunowa ogłoszony carem
 • Kim był Dymitrow Georgi Co zrobił stworzenia antyrządowego w Bułgarii. Później na emigracji działacz Międzynarodówki Komunist., po 1935 jej sekr. generalny. W 1933
 • Kim był dziedzice, wolni dziedzice Co zrobił zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli
 • Kim był Dzień Niepodległości Co zrobił 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia
 • Kim był Dżilas Milovan Co zrobił Komunist. Partii Jugosławii od 1938, równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie
 • Kim był dogmatycy Co zrobił frakcji walczących o wpływy i władzę w PZPR, zwł. w latach 50. Gromadziła ona bezkrytycznych zwolenników budowy realnego socjalizmu w PRL
 • Kim był duce Co zrobił tytuł stosowany poprzez B. Mussoliniego od 1927
 • Kim był detronizacja Co zrobił usuwanie władcy z tronu
 • Kim był Demeter Co zrobił w mitol. gr. bogini pól uprawnych i urodzaju, płodnej natury, czczona zwł. poprzez rolników
 • Kim był Drugie Cesarstwo Co zrobił termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70
 • Kim był dyktator Co zrobił wypadku wyjątkowego zagrożenia państwa na 6 miesięcy, posiadał nieograniczoną władzę wojsk. i cywilną; u schyłku republiki pojawia się nowy
 • Kim był Deputacja Co zrobił Paryżu w latach 1795-97 skupiająca lewicowych działaczy insurekcji kościuszkowskiej, tak zwany jakobinów polskich; przywódcy - D. Mniewski
 • Kim był Drakon Co zrobił erą, jako archont ( areopag) w 621 przed naszą erą spisał ówczesne prawo zwyczajowe w celu ukrócenia samowoli urzędników. Ze względu
 • Kim był dewaluacja Co zrobił drastyczne obniżenie realnej wartości pieniędzy w wyniku decyzji rządu. Celem jest przeważnie przyrost eksportu
 • Kim był Dawes Charles Gates Co zrobił zobacz plan Dawesa
 • Kim był delimitacja Co zrobił szczegółowe wytyczenie na mapie przebiegu granicy pomiędzy zainteresowanymi krajami
 • Kim był demon Co zrobił w wierzeniach rel. pierwotnie konkretna moc nadprzyrodzona, później duch dobry albo niedobry; w chrześcijaństwie niedobry duch, upadły anioł
 • Kim był driada Co zrobił w mitol. gr. nimfa leśna, zamieszkująca w drzewie (dębie
 • Kim był dobra stołowe Co zrobił od 1562 w Polsce część dóbr królewskich przeznaczoną na utrzymanie króla i dworu
 • Kim był Druga Rzeczpospolita Co zrobił powstałemu w 1918. Zajmowało ono 388 tys. km2 (6 miejsce w Europie) i miało początkowo 27,2 mln mieszkańców (z tego 64% Polaków, resztę
 • Kim był Duvalier François Co zrobił szef rządu i dyktator w jednej osobie. Założył dynastię przekazując władzę swemu synowi obalonemu w 1986
 • Kim był Dąb-Biernacki Stefan Co zrobił niepodległościowym w Galicji. W okresie I wojny świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I
 • Kim był dekrety uwłaszczeniowe Co zrobił powstańczy Rząd Narodowy znosiły pańszczyznę i czynsze i przyznawały chłopom grunty, które uprawiali; bezrolni, o ile wezmą udział w
 • Kim był Drugi Korpus Polski Co zrobił tworzona od 1942 w Palestynie, później w Iraku z jednostek ewakuowanej z ZSRR Armii Polskiej i oddziałów Wojska Polskiego na Wschodzie. D.K
 • Kim był Deklaracja Narodów Zjednoczonych Co zrobił początku poprzez 26, ostatecznie poprzez 51 krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego
 • Kim był DiP Co zrobił Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury
 • Kim był doktryna Trumana Co zrobił 1947 zasady współżycia międzynar. oparte na poszanowaniu praw człowieka poprzez rządzących, swobodzie przepływu informacji i towarów
 • Kim był Dubczek Aleksander Co zrobił Czechosłowacji pomiędzy 5 I 1968 a 17 V 1969. Lider praskiej wiosny w 1968. Odsunięty od władzy poprzez reżim G. Husaka wrócił do polityki
 • Kim był dalajlama Co zrobił zajętego przemocą poprzez wojska komunist. Chin w 1959, mimo zbrojnego oporu jego poddanych. Aktualny dalajlama znajduje się na emigracji
 • Kim był Davout Louis Nicolas Co zrobił najzdolniejszych dowódców napoleońskich, uczestnik wojen z lat 1796-1815; zwyciężył wojska prus. w bitwie pod Auerstedt (1806); dowódca
 • Kim był demokracja ateńska Co zrobił zapoczątkowany poprzez Klejstenesa, gdzie o istotnych kwestiach państwa decydowała większością głosów całość obywateli ( zebranie ludowe
 • Kim był Dybicz Co zrobił uczestnik kampanii antynapoleońskiej; w wojnie ros.-tur. 1828-29 nacz. wódz wojsk ros. na Bałkanach; dowódca armii ros. wysłanej do
 • Kim był demokracja Co zrobił ustroju, gdzie władza należy do ogółu obywateli); mówi się o: 1. d. bezpośredniej, gdy decyzje są podejmowane na zebraniu wszystkich
 • Kim był drobnomieszczaństwo Co zrobił warstwa socjalna, do której zalicza się posiadaczy warsztatów rzemieślniczych, sklepów, małych zakładów usługowych
 • Kim był danina Co zrobił pieniądzu albo w naturze poprzez panujących (władców, kraj - od własnych obywateli bądź z krajów zależnych), Kościół, feudałów itd
 • Kim był David Jacques Louis Co zrobił licznych obrazów ilustrujących epokę antyczną (na przykład Przysięga Horacjuszy), później także rewolucję franc. (Przysięga w sali do gry w
 • Kim był Darasz Wojciech Co zrobił listopadowego, na emigracji na początku we Francji, potem w Anglii, jeden z przywódców TDP, red. Demokraty Polskiego , w 1837-42 i od 1846
 • Kim był domena Co zrobił należącej wprost do cesarza; w średniow. d. pańska - ta część dóbr feudała, na której gospodarował bezpośrednio w oparciu o niewolną
 • Kim był depesza emska Co zrobił Wilhelma I (dotycząca obsadzenia tronu hiszpańskiego - pod wpływem króla prus. książę Hohenzollern-Sigmaringen zrezygnował z kandydowania
 • Kim był doktryna Hallsteina Co zrobił stanu w ministerstwie spraw zagr. RFN Waltera Hallsteina zakładająca niemożność utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami uznającymi
 • Kim był Dymitr Samozwaniec II Co zrobił awanturnik podający się za ocalonego Dymitra I, rozpoznany poprzez żonę Dymitra I Marynę Mniszchównę. Zabity w czasie walk pod Moskwą
 • Kim był Deng Xiaoping Co zrobił przedtem jeden z czołowych działaczy KPCh; bliski współpracownik Mao; odsunięty od elity władzy w latach rewolucji kulturalnej 1965-69
 • Kim był Dembiński Henryk Co zrobił napoleońskich 1809, 1812 i 1813; w stworzeniu listopadowym odznaczył się w bitwach pod Dębem Ogromnym i Ostrołęką i w wyprawie na Litwę, po
 • Kim był Denikin Anton Co zrobił białogwardzistów w wojnie domowej w Rosji 1917-20. Współorganizator Armii Ochotniczej, od 1920 jej dowódca. Zajął Kubań i część Ukrainy
 • Kim był druga wojna światowa Co zrobił które nie tylko nie pogodziły się z stratą ziem spowodowaną traktatem wersalskim, lecz odpowiednio z ideologią nazistowską pragnęły zdobyć
 • Kim był diadem Co zrobił noszone na głowie insygnium władzy królewskiej albo książęcej - obręcz wykonana ze szlachetnego metalu i wysadzana drogimi kamieniami
 • Kim był dziesięcina Co zrobił pobierana poprzez Kościół stała danina, pocz. w wysokości 1/10 plonów (stąd nazwa); w Polsce znana od X do XIX w
 • Kim był delfin Co zrobił w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla
 • Kim był delta Co zrobił zbudowany z jej osadów, przeważnie w kształcie trójkąta, co nasuwa podobieństwo do gr. litery o tej samej nazwie
 • Kim był decentralizacja Co zrobił uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych
 • Kim był Daimler Gottlieb Co zrobił 1883 zbudował pierwszy szybkobieżny silnik benzynowy, dwa lata potem pierwszy motocykl, a w 1886 zastosował swój silnik w samochodzie
 • Kim był Dajan Mosze Co zrobił 57, min. obrony Izraela 1967-74 i naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur
 • Kim był Daniłowski Władysław Co zrobił zesłaniec; w 1862 czł. Kom. Miejskiego, w dalszym ciągu Kom. Centralnego Narodowego; zwolennik L. Mierosławskiego; aresztowany poprzez
 • Kim był Dante Alighieri Co zrobił najwybitniejszy wł. pisarz, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata
 • Kim był Desmoulins Camille Co zrobił rewolucji franc.; współorganizator klubu kordelierów, sekretarz G. Dantona; zwalczał żyrondystów; przeciwnik terroru
 • Kim był Daud Khan Mohammad Co zrobił Afganistanu w latach 1953-63, obalił monarchię jako lider wojskowego zamachu stanu w 1973. Zginął obalony poprzez następny zamach stanu
 • Kim był Dawid Co zrobił przed naszą erą), artysta silnego państwa o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi
 • Kim był Dąbrowski Florian Co zrobił w armii Królestwa Pol., brał udział w stworzeniu listopadowym, potem na emigracji we Francji, od 1846 czł. TDP; w 1848 walczył w stworzeniu
 • Kim był De Gasperi Alcide Co zrobił premier Włoch w latach 1945-53. Artysta i przewodniczący włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie świat. Wprowadził Włochy do NATO
 • Kim był Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Co zrobił przedstawicieli 13 kolonii ogłosiła oddzielenie się od W. Brytanii i utworzenie nowego, w pełni suwerennego państwa. Gł. autorem był T
 • Kim był dekolonizacja Co zrobił uzależnionych od władzy ich europejskich metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; rozpoczął się po II wojnie świat., a
 • Kim był dekret Co zrobił przeważnie akt prawny o mocy ustawy wydawany poprzez organ władzy wykonawczej
 • Kim był Delegacja Miejska Co zrobił Warszawie po manifestacjach patriotycznych 25 i 27 II; sprawowała faktyczną władzę w mieście przy użyciu ochotniczej straży obywatelskiej
 • Kim był demokracja parlamentarna Co zrobił organem władzy jest parlament reprezentujący władzę ludu. Rząd tworzony jest w zasadzie poprzez przewarzająca część parlamentarną, a co
 • Kim był demokracja ludowa Co zrobił mechanizmu naśladującego ZSRR, gdy chodzi o zasadnicze cechy ustroju polit. krajów gł. Europy Środk.-Wsch., które po II wojnie świat
 • Kim był demokracja socjalistyczna Co zrobił państwach demokracji ludowej. Cechy charakterystyczne to uspołecznienie środków produkcji, gospodarka planowa i kierownicza rola partii
 • Kim był Demokryt z Abdery Co zrobił materializmu; głosił, Iż w naturze dokonuje się nieustanny ruch atomów - w jego pojęciu - materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek
 • Kim był demokracja szlachecka Co zrobił ustrój polityczny w Rzeczypospolitej ukształtowany ostatecznie w XVI w., gwarantujący całej szlachcie te same prawa polit. i osobiste
 • Kim był departament Co zrobił państwa, okręg we Francji i w krajach pozostających pod jej wpływem (w nie wszystkich krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej; w Księstwie
 • Kim był departamenty zamorskie Co zrobił które pozostały we władaniu Paryża. Aktualnie obdarzone pełnią praw polit. łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych
 • Kim był despotyzm Co zrobił Egipcie), gdzie król posiada nieograniczoną i wyjętą spod jakiejkolwiek kontroli władzę, w praktyce wpływ na jego decyzje wywierało
 • Kim był Díaz del Castillo Bernal Co zrobił Cortsa do Meksyku. Autor podstawowej stosunku z tej wyprawy - Pamiętnik żołnierza Kortesa, a więc prawdziwa historia podboju Nowej
 • Kim był Długi Marsz Co zrobił domowej pomiędzy Kuomintangiem i komunistami, którzy w latach 1934-35 zmuszeni byli przeprowadzić swą armię poprzez całe Chiny. W
 • Kim był Długosz Jan Co zrobił Oleśnickiego, dyplomata i wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka, autor pierwszego ujęcia całości dziejów Polski - Roczniki, a więc
 • Kim był Dobraczyński Jan Co zrobił AK. W czasach PRL działacz Stowarzyszenia Pax . W latach 1982-89 przewodniczył Radzie Krajowej PRON. Autor licznych powieści, w tym
 • Kim był Dobrawa, Dąbrówka Co zrobił córka księcia Czech Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, pierwsza chrześc. księżna Polski
 • Kim był doktryna Breżniewa Co zrobił na Czechosłowację w 1968 poprzez przywódcę ZSRR zasada ograniczonej suwerenności krajów tak zwany obozu socjalistycznego. Uzasadnieniem
 • Kim był doktryna Sonnenfelda Co zrobił wpływów świat. ZSRR w 1975 poprzez wysokiego urzędnika administracji USA koncepcja wchłonięcia Europy Wsch. poprzez ZSRR dla jego
 • Kim był domena królewska Co zrobił zach. Europie ta część państwa, która podlegała bezpośredniej władzy króla; 2. w Europie nowoż. majątki królewskie
 • Kim był Domeyko Co zrobił A. Mickiewicza; w 1819 przyjęty do Tow. Filomatów, w stworzeniu listopadowym walczył na Litwie, w latach 1832-38 na emigracji we Francji
 • Kim był Donatus Aelius, Donat Co zrobił gramatyki, komentator dzieł Wergiliusza i Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki
 • Kim był Doroszenko Piotr Co zrobił hetman kozacki (1665-76). Od 1666 zwolennik niezależno- ści Ukrainy. Orientował się na Turcję. W 1676 podstępnie uwięziony w Rosji
 • Kim był doża Co zrobił tytuł naczelników Wenecji (od 697) i Genui (od 1339) do zajęcia obu tych republik poprzez Francję w 1797
 • Kim był Donato di Betto\. Donatello, właśc Co zrobił najwybitniejszy rzeźbiarz wł. XV w., wywarł wpływ na dalszy postęp rzeźby wł. Autor między innymi Dawida
 • Kim był Dostojewski Fiodor Co zrobił jeden z największych pisarzy ros. Autor słynnych powieści psychologicznych: Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Idioty
 • Kim był "Druga Polska" Co zrobił 1970 wzywające do wytężonej pracy przy budowie ogromnych inwestycji tego okresu opartych na wielkich kredytach zagr. i mających zasadniczo
 • Kim był drednot Co zrobił pancernika) o dużej ilości dział wielkiego kalibru, mocnym opancerzeniu i sporej szybkości, z których pierwszy ( Dreadnought ) został
 • Kim był Drobner Bolesław Co zrobił znany działacz PPS, w latach 1944-45 przewodniczący Porady Naczelnej PPS i pierwszy prezydent miasta Wrocławia w 1945. W latach 1956-57 I
 • Kim był drużyna Co zrobił zbrojna monarchy (króla albo księcia) stacjonująca przy nim albo w grodach, będąca na jego utrzymaniu; utrzymała się do XII w., a część
 • Kim był Drzwi Gnieźnieńskie Co zrobił słynny zabytek sztuki romańskiej umieszczony w pd. portalu katedry gnieźnieńskiej; przedstawia 18 scen z życia patrona katedry św. Wojciecha
 • Kim był Dulles Allen Co zrobił polityk amerykański, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach zimnej wojny 1953-1961
 • Kim był Dulles John Forster Co zrobił latach 1953-59 sekretarz stanu, zwolennik zdecydowanej polityki wobec dążeń ekspansjonistycznych ZSRR. W propagandzie komunist
 • Kim był Dunajewski Julian Co zrobił 1860 prof. Uniw. Lwow., 1861-80 prof. UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii
 • Kim był Dunant Henri Co zrobił szwajc. filantrop i pacyfista; inicjator i współtwórca Czerwonego Krzyża; laureat pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901
 • Kim był Dybowski Benedykt Co zrobił zoolog, doktor, badacz Syberii i Kamczatki; od 1862 prof. w Szkole Głównej Warsz., za udział w stworzeniu skazany w 1864 na katorgę na
 • Kim był Dyck Anton van Co zrobił wybitny rysownik flam. XVII w., ustępujący jedynie Rubensowi. Stworzył własny styl portretowy (Karol I na łowach
 • Kim był dynastia saska Co zrobił protoplasty rodu Ludolfa); dynastia panująca w Niemczech w latach 919-1024 jako królowie, a od 962 także jako cesarze; pierwszym z d.s. na
 • Kim był dyplom październikowy Co zrobił dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu
 • Kim był Dzień Dziękczynienia Pańskiego Co zrobił zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty czwartek listopada ku upamiętnieniu lądowania ojców pielgrzymów , skrajnie purytańskich
 • Kim był Walentego\. Dzień św Co zrobił obchodzony ku czci św. Walentego (III w. n.e.) chroniącego przed padaczką, podagrą i chorobami umysłowymi, również patrona zakochanych
 • Kim był dziwna wojna Co zrobił świat. na Zachodzie powiązane z bezczynnością wojsk franc. i bryt. Zakończona uderzeniem Niemiec na Belgię, Holandię i Francję 10 V 1940
 • Kim był Dziesięcioro Przykazań, Dekalog Co zrobił fundamentalnych norm rel. i moralnych sformułowanych w formie 10 zakazów i nakazów, dany wg Biblii Mojżeszowi na górze Synaj w formie
 • Kim był Demostenes Co zrobił działał na rzecz zjednoczenia Greków przeciw rosnącej wówczas potędze Macedonii i prowadził kampanię antymaced. w Atenach. Słynne mowy D
 • Kim był dyktatura proletariatu Co zrobił Przy pozorach władzy robotników faktyczna władza państwowa skupiona po rewolucji w rękach przywódców partii komunist., zmierzająca do
 • Kim był dokument Co zrobił określonej formie, stwierdza albo ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz wyrażająca
 • Kim był demagog Co zrobił Atenach (dosł. kierujący lud ); aktualnie polityk zdobywający popularność pochlebstwem, bezzasadnymi bądź fałszywymi obietnicami
 • Kim był donacje Co zrobił w zaborze ros. i prus. były metodą nagradzania wyższych urzędników i wojskowych; w Księstwie Warsz. Napoleon nadawał d. Polakom i
 • Kim był Dwernicki Józef Co zrobił kampanii napoleońskich 1812-14; służył od 1809 w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; walczył w stworzeniu listopadowym, stoczył
 • Kim był dominium Co zrobił która uzyskała niezwykły status autonomiczny, w tym prawo do własnego parlamentu i rządu; status dominiów posiadały początkowo tylko
 • Kim był Dzierżyński Feliks Co zrobił Inicjator zjednoczenia polskiej i litewskiej socjaldemokracji w 1900, członek władz SDKPiL. Uczestnik rewolucji październikowej. Od XII
 • Kim był dekomunizacja Co zrobił przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej
 • Kim był Dariusz I Wielki Co zrobił dyn. Achemenidów; u progu rządów stłumił bunty wewnątrz państwie; zreorganizował administrację Persji, dzieląc ją na 20 namiestnictw
 • Kim był defenestracja praska Co zrobił poprzez przedstawicieli protestantów czes., niezadowolonych z tego, Iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Defenestracja Praska, Dariusz I Wielki, Dekomunizacja, Dzierżyński Feliks, Dominium, Dwernicki Józef, Donacje, Demagog, Dokument, Dyktatura Proletariatu zasługi.

Bohater Defenestracja Praska, Dariusz I Wielki, Dekomunizacja co zrobił.