futuryzm fundamentalizm co to jest
Futuryzm, Fundamentalizm Islamski, Fundacja, Fulda, Fryderyk Wilhelm, Wielki Elektor, Fryderyk.

Postacie historyczne, biografia na F

 • Kim był Franciszek II Burbon Co zrobił Ferdynanda II; wprowadził rządy absolutne; zdetronizowany w momencie wyprawy Tysiąca na Sycylię pod wodzą G. Garibaldiego
 • Kim był forum Co zrobił w miastach i wsiach staroż. miejsce zamiany towarów i zgromadzeń obywateli
 • Kim był Fabian Society Co zrobił zał. w 1883; sprzeciwiali się marksistowskiej wizji socjalizmu, uważali, Iż do socjalizmu będzie można dojść nie na drodze rewolucji, lecz
 • Kim był Fabrycy Kazimierz Co zrobił Walki Czynnej (1908), później w Związku Strzeleckim w Galicji. 1914-17 w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim, w tym dowódca pułków, dowódca
 • Kim był faktorie Co zrobił państwa albo miasta w odległych od nich punktach, na słabo zaludnionych obszarach; osady handlowe Europejczyków w państwach kolonialnych
 • Kim był Familia Co zrobił rodzinami Czartoryskich, Poniatowskich i Lubomirskich powstałe pod koniec panowania Augusta II Sasa. Za Augusta III zmieniło swą postawę
 • Kim był Faraday Michael Co zrobił największych uczonych swej epoki. Odkrywca indukcji elektromagnetycznej, sformułował prawa elektrolizy, skroplił liczne gazy
 • Kim był Federalne Biuro Śledcze Co zrobił zjednoczonych ameryki z siedzibą w Waszyngtonie zajmujący się ochroną wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, utworzony w 1908 do walki ze
 • Kim był Feldman Wilhelm Co zrobił żyd.; samouk, należał do Związku Młodzieży Pol. Zet , potem zbliżył się do galic. ruchu ludowego i socjalist.; zwolennik asymilacji Żydów
 • Kim był faraon Co zrobił aa (egip. ogromny dom , a więc pałac); despotyczny charakter ich rządów miał uzasadnienie rel.: na początku jako bóstw, a w dalszym ciągu
 • Kim był Faszoda Co zrobił do głośnego incydentu pomiędzy wojskami bryt. odbijającymi Sudan z rąk powstańców arab. (derwiszów) a wojskową ekspedycją franc. kpt
 • Kim był faszyzm we Włoszech Co zrobił wywodzący się z założonych w 1919 poprzez B. Mussoliniego Związków Kombatantów (wł. Fasci). W 1921 powstała Narodowa Partia Faszystowska
 • Kim był Feliński Alojzy Co zrobił insurekcji 1794, sekretarz T. Kościuszki; czł. Tow. Przyjaciół Nauk, od 1818 prof. literatury pol. Liceum Krzemienieckiego; zwolennik
 • Kim był Feliński Zygmunt Szczęsny Co zrobił przebywał w Paryżu, w 1848 uczestnik stworzenia poznańskiego; studia teologiczne w Żytomierzu i Petersburgu, w 1855 dostał święcenia
 • Kim był Fenicja Co zrobił aktualnie część państwa Liban), zamieszkana poprzez Fenicjan, założycieli wielu kolonii (na przykład Kartaginy); w XI-VIII w. przed naszą
 • Kim był Ferdynand I Habsburg Co zrobił na skutek jego upośledzenia umysłowego w Austrii naprawdę rządził K. Metternich, w XII 1848 F. abdykował na rzecz Franciszka Józefa I
 • Kim był feudalizm Co zrobił kraju Karola Wielkiego, rozpowszechniony w średniow. w pierwszej kolejności w Europie Zach., związany z systemem gosp., oparty na
 • Kim był feuillianci Co zrobił klub polit. powstały w 1791 wskutek podziału jakobinów. Zajął postawę bardziej prawicową, popierając monarchię parlamentarną
 • Kim był Fielding Henry Co zrobił najpopularniejszych powieści XVIII w. Tom Jones, a więc dzieje podrzutka. Artysta nowożytnej powieści realistycznej
 • Kim był Filip II Co zrobił artysta jej polit. potęgi, rozszerzył granice państwa kosztem sąsiadów (Iliria, Tracja, zach. Tracja); po bitwie pod Cheroneją
 • Kim był Fiume Co zrobił poprzez wieki kolonizowany i w skutku w sporym stopniu zamieszkany poprzez Włochów. W XIX w. istotny port Austrii i Węgier, po I wojnie
 • Kim był Flamandowie Co zrobił aktualnie częściowo w Belgii, Holandii i pn.-wsch. Francji) pochodzenia germańskiego, posiadający wspólną tradycję i język (wywodzą się od
 • Kim był Foch Ferdinand Co zrobił operacyjną, która odegrała poważną rolę w bitwie nad Marną; 1915-16 dow. Ekipy Armii Północ , od 1916 dowodził siłami franc. nad Sommą. Od
 • Kim był Ford Henry Co zrobił inż.. W 1892 r. skonstruował swój pierwszy auto. W 1903 założył Ford Motor Company. Pierwszy zaczął taśmową produkcję samochodów dzięki
 • Kim był Franciszek I Habsburg Co zrobił niem. jako Franciszek II (1792-1806); pierwszy cesarz Austrii od 1804 jako Franciszek I; w 1810 wydał córkę Marię Ludwikę za Napoleona
 • Kim był Franciszek z Asyżu, św Co zrobił jednej z wypraw wojennych w wyniku przeżyć wewnętrznych radykalnie wymienił postawę życiową. Rozdał ubogim dorobek i poświęcił się
 • Kim był franciszkanie Co zrobił św. Franciszka z Asyżu, którego regułę papież zatwierdził w 1223, zajmujący się gł. kaznodziejstwem. Ideał ewangelicznego ubóstwa
 • Kim był Franco Bahamonde Francisco Co zrobił Zawodowy wojskowy od 1912; w 1926 został najmłodszym generałem w państwie, od 1933 szef sztabu generalnego. Po zwycięstwie lewicy w
 • Kim był Frank Hans Co zrobił latach 1939-1945 generalny gubernator w Generalnym Gubernatorstwie odpowiedzialny za nazistowską politykę względem Polaków. Osądzony
 • Kim był Filistyni Co zrobił niesemicki, osiadły od XII w. przed naszą erą w Palestynie. F. pochodzili najprawdopodobniej z Krety, wrogowie Izraelitów
 • Kim był Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe Co zrobił ogólnoniem. parlament (1848-49) zwołany w celu zjednoczenia Niemiec i uchwalenia konstytucji
 • Kim był Ferdynand Katolicki Co zrobił Kastylijską doprowadził do zjednoczenia Hiszpanii. Władca Hiszpanii od 1479. Za jego panowania powstały zręby imperium hiszp. zarówno w
 • Kim był Fourier Charles Co zrobił franc. socjalista utopijny; krytykował istniejące relacje społ.-ekon., przedstawił koncepcję organizacji społeczeństwa opartą na falansterze
 • Kim był falanga Co zrobił maced. i rzym. piechoty, opierający na ustawieniu ciężkozbrojnych wojowników do walki ciasno jeden w okolicy drugiego, w 8-12 szeregach
 • Kim był feudałowie Co zrobił pierwotnie posiadacze lenna (feudum), współcz. także ogromni obszarnicy
 • Kim był fizjokratyzm Co zrobił szkoła ekon. powstała w XVIII w. uznająca za jedyne źródło bogactwa narodów rolnictwo
 • Kim był Flandria Co zrobił dzisiejszych terenach Belgii, częściowo Francji) z kluczowymi miastami Brugią, Gandawą, Ypres, których fundamentem rozwoju od VIII w. była
 • Kim był folwark Co zrobił gospodarstwo rolne produkujące na zbyt. W Polsce folwarki zaczęto tworzyć od XV w., by produkować zboże. Wykorzystujące pańszczyznę f
 • Kim był Flottwell Eduard Heinrich Co zrobił Wielkiego Księstwa Poznańskiego; zwolennik i realizator polityki silnej ręki, dążył do osłabienia pozycji ekon. i polit. pol. ziemiaństwa i
 • Kim był Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern Co zrobił wojnie z Napoleonem w 1806- 07, na mocy pokoju w Tylży, utracił ziemię II i III rozbioru Polski; zgodził się na reformy prawno-adm., społ
 • Kim był Frank Jakub Co zrobił mistycznej sekty żydowskiej frankistów. Podawał się za Mesjasza, słynął ze sztuk magicznych, występował przeciw Talmudowi. Gdy rabini
 • Kim był Fijałkowski Antoni Melchior Co zrobił listopadowym kapelan polowy armii powstańczej, od 1844 administrator archidiecezji warsz.; w momencie manifestacji patriotycznych 1861
 • Kim był Franciszek Józef I Habsburg Co zrobił 1867, syn arcyks. Franciszka Karola; po stłumieniu rewolucji 1848-49 związał się z centralistyczną reakcją; niepowodzenia w polityce zagr
 • Kim był faktor Co zrobił dawniej przedstawiciel handlowy
 • Kim był Fronda Co zrobił nazwa franc. ruchu opozycyjnego wobec absolutystycznych rządów we Francji 1648-1653
 • Kim był Fraser John Malcolm Co zrobił prawicowy polityk australijski, premier Australii w latach 1975-83, jako szef rządu rzecznik ścisłego sojuszu polit.-militarnego z USA
 • Kim był Frei Montalva Eduardo Co zrobił chadeckiej, prezydent Chile w latach 1964-70, zwolennik demokratyzacji struktur państwa i współpracy z sąsiadami
 • Kim był falsyfikat Co zrobił podrobiony element, przeważnie dokument albo dzieło sztuki
 • Kim był Filmoteka Polska Co zrobił Centralne Archiwum Filmowe od 1955
 • Kim był Forum Romanum Co zrobił gł. i najstarsze forum w Rzymie, polit. i rel. centrum państwa rzym
 • Kim był Fredro Jan Maksymilian Co zrobił w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1812-14; od 1816 adiutant Aleksandra I; uczestniczył w życiu literackim Warszawy; w 1830
 • Kim był Freud Sigmund Co zrobił Opracował metodę leczenia histerii drogą ujawniania i odreagowywania w hipnozie podświadomych przeżyć traumatycznych. Artysta psychoanalizy
 • Kim był funt Co zrobił XIX w.; najpopularniejszy w średniow. f. karoliński (około 368 g); w Polsce w XIII-XV w. f. wahał się pomiędzy 317 a 400 g
 • Kim był Fulton Robert Co zrobił amer. wynalazca, opracował pierwszy statek parowy (1801), okręt podwodny. Zainicjował budowę statków parowych
 • Kim był fundamentalizm Co zrobił bezkompromisowe wcielanie w życie zasad ortodoksyjnie interpretowanej religii bądź ideologii
 • Kim był Franko Iwan Co zrobił sławny poeta i dziennikarz ukr., autor licznych utworów, badacz folkloru, jeden z artystów Ukraińsko-Ruskiej Partii Radykalnej (1890
 • Kim był Falanga Co zrobił 1934, a od 1937 jedyna partia (później organizacja) legalna za rządów gen. F. Franco. Ostatecznie rozwiązana 1977
 • Kim był Faidherbe Louis Co zrobił kolonii Senegal zręcznym łączeniem użycia siły i dyplomacji zasadniczo rozszerzył panowanie Francji w zach. Afryce, zwiększając
 • Kim był falanster Co zrobił Fouriera, osiedle, gdzie miało mieszkać 1620 ludzi we wspólnocie prowadzącej produkcję rolną i spoż. Produkty pracy miały być dzielone
 • Kim był fanarioci Co zrobił dzielnicy Fanar, gdzie zamieszkiwali) pełniący funkcje wysokich urzędników tureckich i duchownych prawosławnych. Z nich raczej rekrutowali
 • Kim był Faruk I Co zrobił popularność pośród poddanych po przegranej wojnie z Izraelem w 1948. Obalony w 1952 wskutek zamachu młodych oficerów pod wodzą G.A. Nasera
 • Kim był federacja Co zrobił zrzeszenie kilku (wielu) krajów bądź prowincji w jeden organizm polit. albo zrzeszenie różnorodnych stowarzyszeń, klubów czy miast
 • Kim był Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Co zrobił zrzeszenie organizacji młodzieżowych istniejących w latach PRL; zał. w 1973 funkcjonowało do 1981
 • Kim był federaliści Co zrobił Stanach Zjedn. - zwolennicy wzmocnienia władzy centralnej i ściślejszego związku stanów w latach 1789-1815 i w momencie wojny secesyjnej
 • Kim był feminizm Co zrobił postulujący przyznanie kobietom pełni praw społ., polit. i gosp. Aktualnie przybiera coraz częściej skrajne formy, domagając się
 • Kim był fenianie Co zrobił 1858; dążyła do uzyskania niepodległości poprzez Irlandię poprzez walkę zbrojną; działała w W. Brytanii i USA, przeprowadzała akcje
 • Kim był Fenicjanie Co zrobił lud w staroż., Semici, od III tys. przed naszą erą mieszkańcy Fenicji i jej kolonii (na przykład Kartaginy); znakomici żeglarze
 • Kim był Ferdynand I Burbon Co zrobił władca Neapolu i Sycylii, w 1805 usunięty poprzez Napoleona z Neapolu, w 1815 wrócił na tron, wprowadził rządy absolutne
 • Kim był Ferdynand II Burbon Co zrobił wprowadził mechanizm policyjny, stłumił rewolucję 1848-49 w Neapolu i Sycylii; po zbombardowaniu w 1848 Messyny dostał przydomek władca
 • Kim był Ferdynand III Co zrobił Zwolennik twardej rozprawy z obozem szwedz.-franc. w okresie wojny 30-letniej. Doprowadził do jej zakończenia w 1648
 • Kim był Ferdynand Karol Józef d'Este Co zrobił arcyksiążę, feldmarszałek austr.; w 1809 na czele 30-tys. korpusu wkroczył do Księstwa Warsz., w latach 1832-46 gubernator Galicji
 • Kim był Ferdynand VII Burbon Co zrobił władca Hiszpanii do 1808 i od 1814, sprawował rządy absolutne, za jego panowania Hiszpania utraciła kolonie w Ameryce (prócz Kuby
 • Kim był Fidiasz Co zrobił współpracownik Peryklesa, nadzorował rozbudowę Akropolu w Atenach; gł. dzieła to między innymi wspaniałe statuy Ateny Partenos na Akropolu
 • Kim był Filip Dobry Co zrobił książę Burgundii i hrabia Flandrii, jego rządy to czas szczytowej potęgi Burgundii
 • Kim był Filip II Co zrobił abdykacji ojca objął tron w Hiszpanii (1556). Doprowadził do zakończenia długoletniego konfliktu z Francją (1559); od 1562 toczył wojnę ze
 • Kim był Filip IV Piękny Co zrobił Kapetyngów. Był władcą nadzwyczajnie czynnym: podporządkował papiestwo Francji ( niewola awiniońska papiestwa), zwiększył domenę królewską
 • Kim był "finlandyzacja" Co zrobił statusu Finlandii w jej relacjach z ZSRR, gdy oficjalnie niezawisłe kraj uzgadnia wszystkie ważniejsze decyzje polit. ze swym potężnym
 • Kim był Fischer von Erlach Johann Bernhard Co zrobił najlepszych jego budowli należą kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu i kaplica Elektorska w katedrze wrocławskiej
 • Kim był Fiszer Stanisław Co zrobił wojny 1792, w 1794 adiutant T. Kościuszki, służył w Legii Naddunajskiej; od 1806 w armii Księstwa Warszawskiego, bliski współpracownik
 • Kim był Flaubert Gustave Co zrobił w., uważany za pierwszego przedstawiciela naturalizmu. Jego poczytne powieści łączyły realizm i naturalizm z wątkami romantycznymi. W
 • Kim był frakcja Co zrobił ugrupowania albo koło poselskie w parlamencie
 • Kim był frakcja "Partyzantów" Co zrobił PRL wokół min. spraw wewn. M. Moczara, wyznająca ideologię rządów twardej ręki , propagująca zwł. w latach 60. nacjonalizm i antysemityzm
 • Kim był Franciszek Ferdynand Habsburg Co zrobił zabity 28 VI 1914 w Sarajewie poprzez serb. zamachowca G. Principa, co stało się pretekstem austr. ultimatum kierującego do I wojny świat
 • Kim był Frakcja Czerwonej Armii Co zrobił założona po 1968, wspierana materialnie poprzez wschodnioniem. policję polit. Stasi, znana z wielu krwawych zamachów w Niemczech
 • Kim był Franklin Benjamin Co zrobił jeden z ojców założycieli Stanów Zjedn., współautor Deklaracji niepodległości (1776) i Konstytucji Stanów Zjednoczonych (1787). Autor
 • Kim był Falkowski Juliusz Co zrobił emigracyjny; uczestnik stworzenia listopadowego, poznańskiego i węg., współorganizator Legionu Polskiego na Węgrzech 1848-49; na emigracji
 • Kim był Filip II August Co zrobił Kapetyngów; uczestnik III krucjaty (1190-92). Walcząc z królem z angielskiego: Janem bez Ziemi odebrał mu liczne posiadłości na kontynencie
 • Kim był Ford Gerald Co zrobił zjednoczonych ameryki, prezydent (po rezygnacji R. Nixona przez wzgląd na aferą Watergate) od 9 VIII 1974. Przedtem nieprzerwanie zasiadał
 • Kim był Ferdynand II Co zrobił cesarz od 1619. Przeciwnik stanów czes. i obozu protestantów. Jego armia i armia Ligi Katolickiej pokonała w 1620 wojska czes. pod Białą
 • Kim był faszyzm Co zrobił po I wojnie świat. Nazwa od najwcześniej stworzonych wł. organizacji kombatanckich Fascio Italiani di Combattimento. Wspólnymi cechami
 • Kim był Frankowie Co zrobił na zach. ziemie cesarstwa rzym., w IV w. osiedlili się w Galii jako sprzymierzeńcy Rzymu; w V w. utworzyli tam kraj Franków
 • Kim był Frankonia Co zrobił kraina hist. w Niemczech (nad środk. Renem), stanowiła udzielne księstwo w IX w., które z czasem rozpadło się na mniejsze organizmy
 • Kim był Frankowski Leon Co zrobił 1860 aktywny w organizacjach konspiracyjnych, w 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych, działał pośród młodzieży szkolnej i
 • Kim był Frankowski Stanisław Co zrobił uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-61; w IX 1863 czł. Rządu Narodowego, potem emigrował, osiadł w Galicji
 • Kim był Frasyniuk Władysław Co zrobił 90 przewodniczący regionu Dolny Śląsk. Współzałożyciel ROAD, w dalszym ciągu we władzach UD i Unii Wolności. Poseł na sejm RP nieprzerwanie
 • Kim był Fredro Aleksander Co zrobił konserwatywny; od 1809 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1812-14; potem osiadł w majątku Beńkowa Wisznia w Galicji, od 1833 poseł
 • Kim był freikorpsy Co zrobił początku XIX w. do walki z Francuzami, a w 1918-19 do walki z rewolucją i pol. powstaniami na Śląsku. Z byłych członków f. rekrutowali się
 • Kim był fresk Co zrobił obraz malowany farbami na ścianie o mokrym tynku, również metoda jego wykonania
 • Kim był Frondizi Arturo Co zrobił polityk argent., znakomity działacz opozycji wobec J. Perona, prezydent Argentyny w latach 1958-62
 • Kim był Front Jedności Narodu Co zrobił blok polit. w latach PRL zainicjowany w 1956, skupiający wszystkie organizacje kontrolowane poprzez PZPR. Rozwiązany w 1983
 • Kim był front ludowy Co zrobił socjalistami i lewicowymi liberałami w celu przeciwstawienia się faszyzmowi w Europie. Zainicjowana 1934 poprzez Międzynarodówkę III
 • Kim był Front Morges Co zrobił zawartego w II 1936 w siedzibie I. Paderewskiego w Morges (Szwajcaria) poprzez pol. polityków centrowych przeciwnych sanacji i domagających
 • Kim był Fryderyk August Wettyn Co zrobił 1806, książę warsz. 1807-15; wnuk Augusta III; od 1806 wierny sojusznik Napoleona, na mocy pokoju w Tylży (1807) został władcą Księstwa
 • Kim był Fryderyk Barbarossa, Fryderyk I Rudobrody Co zrobił dyn. Hohenstaufów. U progu rządów zapewnił pokój wewn. w kraju, likwidując spór własnego rodu z rodem Welfów. W 1157 zmusił do uległości
 • Kim był Fryderyk II Co zrobił od 1211, cesarz od 1220, z dynastii Hohenstaufów, syn Henryka VI. Po koronacji cesarskiej koronę władca. przekazał synowi Konradowi IV
 • Kim był Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego Co zrobił spłat pol. zadłużenia zagr. Miała zajmować się między innymi wykupem polskiego długu zagr. poprzez podstawione spółki albo osoby; w 1991 po
 • Kim był Fryderyk II Co zrobił 1740. Odebrał Austrii Śląsk i utrzymał go w dwu wojnach śląskich (1740-42, 1744-45). W 1756 chcąc zająć Saksonię i Prusy Zach. zaczął
 • Kim był Fryderyk III Hohenzollern Co zrobił Wilhelma I; jako następca tronu znany z poglądów liberalnych; na skutek śmiertelnej dolegliwości panował tylko 99 dni
 • Kim był Fryderyk Wilhelm I Co zrobił 1713, wnuk Fryderyka Wilhelma Wielkiego Elektora. Scentralizował kraj prus. podporządkowując całość gospodarki i społeczeństwa armii
 • Kim był Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern Co zrobił Fryderyka II; prowadził niekonsekwentną politykę, początkowo zwolennik interwencji w rewol. Francji (1792-95), potem opowiadał się za
 • Kim był Fryderyk Wilhelm IV Hohenzollern Co zrobił III; w 1848 wprowadził reformy liberalne, nadał konstytucję, zmienioną w 1850 (utrzymała się do XI 1918), która potwierdzała równość
 • Kim był Fryderyk Wilhelm, Wielki Elektor Co zrobił dyn. Hohenzollernów (od 1640), zreformował armię. Od początku panowania prowadził walkę ze stanami poszczególnych prowincji swego państwa
 • Kim był Fulda Co zrobił benedyktyńskie założone w poł. VIII w., ośrodek kultury i literatury w IX w., miejsce stworzenia Roczników fuldajskich, obejmujących lata
 • Kim był fundacja Co zrobił założyciela (fundatora) gromadzi środki na określony poprzez niego cel, normalnie dobroczynny, naukowy albo kulturalny; 2. ofiarowanie
 • Kim był fundamentalizm islamski Co zrobił ruch rel.-polit. postulujący budowę sprawiedliwego ustroju opartego na koranicznych zasadach islamu. Zobacz także Koran
 • Kim był futuryzm Co zrobił poprzez F. Marinettiego w 1909. Cechował się buntem przeciw wszelkiej tradycji, fascynacją nowoczesnością i rozwojem technicznym. Widoczny

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Futuryzm, Fundamentalizm Islamski, Fundacja, Fulda, Fryderyk Wilhelm, Wielki Elektor, Fryderyk Wilhelm Iv Hohenzollern, Fryderyk Wilhelm Ii Hohenzollern zasługi.

Bohater Futuryzm, Fundamentalizm Islamski, Fundacja, Fulda co zrobił.