gapon gandhi mohandas co to jest
Gapon, Gandhi Mohandas Karamchand Zw. Mahatmą, Gandhi Indira, Gałęzowski Seweryn, Gallipoli, Gall.

Postacie historyczne, biografia na G

 • Kim był Garibaldi Giuseppe Co zrobił walce o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch, w 1833 wstąpił do Młodych Włoch, w 1835 wyjechał do Ameryki Pd., walczył w Brazylii i Urugwaju; na
 • Kim był Gaudi Antonio Co zrobił który po 1890 wykształcił własny, unikalny styl. Tworzył w Barcelonie. Najsłynniejszym dziełem kościół Sagrada Familia
 • Kim był Gaulle Charles de Co zrobił Francji w VI 1940 przywód-ca tak zwany Wolnej Francji na terenie W. Brytanii, organizator oddziałów Wolnych Francuzów , od 1943 przewodn
 • Kim był "Gazeta Wyborcza" Co zrobił opozycji solidarnościowej, ukazujący się od 1989 decyzją Okrągłego Stołu . Kierowany poprzez A. Michnika osiągnął największy nakład w III
 • Kim był Gebethner i Wolff Co zrobił w Warszawie poprzez G. Gebethnera i R. Wolffa; wydawała nie tylko literaturę piękną (dzieła H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego
 • Kim był Generalne Gubernatorstwo Co zrobił Niemców 12 X 1939 na terenie okupowanych centralnych ziem pol., złożona z tak zwany dystryktów: krakowskiego, radomskiego, lubelskiego i
 • Kim był generał-gubernator Co zrobił administracji i wojska na obszarze kilku guberni; w latach 1813-15 g.-g. zarządzał ziemiami Księstwa Warsz., od 1874 Państwem
 • Kim był Geremek Bronisław Co zrobił wydarzeniach 1968 sympatyzując z opozycją; polityk od 1980 związany z Solidarnością , jeden z jej czołowych doradców. Po 1989 przewodn. OKP
 • Kim był germanizacja Co zrobił kultury niem. ludności i państwom poddanym władzy niem. jako obcej (również przyjmowanie kultury niem.); politykę g. prowadziły władze prus
 • Kim był Geyer Ludwik Co zrobił Saksonii; w 1828 założył fabrykę wyrobów bawełnianych; w 1833 sprowadził nieznane dotąd w Łodzi maszyny do drukowania perkali uzyskując
 • Kim był Germanowie Co zrobił ich kolebką była pd. Skandynawia i Płw. Jutlandzki (przełom II/I tys. przed naszą erą). Migracje G. prowadzone tak na pn., jak i na pd
 • Kim był Gerson Wojciech Co zrobił Petersburgu, od 1858 w Warszawie, gdzie prowadził swoją pracownię, uczył między innymi J. Chełmońskiego, L. Wyczółkowskiego; w 1860
 • Kim był Giedroyc Jerzy Co zrobił Raczyńskiego w Rumunii do 1939 r., założyciel Instytutu Literackiego w Rzymie, od 1947 w Paryżu. Wydawał Kulturę i Zeszyty Historyczne
 • Kim był Gierek Edward Co zrobił latach 1970-80 I sekr. KC PZPR. Realizował nieudaną politykę forsownego rozwoju gosp. opartego na finansowej pomocy Zachodu, która
 • Kim był Giller Agaton Co zrobił w 1853 zesłany na Syberię, po amnestii powrócił do państwie; od 1862 członek Komitetu Centralnego Narodowego. Przeciwnik szybkiego wybuchu
 • Kim był gimnazjon Co zrobił poświęcony do uprawiania sportu i życia towarzyskiego, zazwyczaj gaj z odpowiednimi przedmiotami (bieżnią, boiskiem, łaźniami i tym podobne
 • Kim był GISZ Co zrobił Polsce 1926-39, mający przygotować państwo do wojny. Na jego czele do 1935 stał J. Piłsudski, a później E. Rydz-Śmigły
 • Kim był Gladstone William Co zrobił słynny mówca, znakomity parlamentarzysta; wielokrotny minister, w latach 1868-74, 1880-85, 1886 i 1892-94 premier; przeprowadził istotne
 • Kim był "głasnost" Co zrobił realizującego program gruntownych reform w ZSRR, zmierzające do uzyskania jawności życia publicznego i otwarcia informacyjnego na świat
 • Kim był Główny Urząd Statystyczny Co zrobił zał. w 1918, prowadzi stałe badania dotyczące życia społ.-gosp. w Polsce, wydaje między innymi Rocznik Statystyczny i inne czasopisma
 • Kim był gmina miejska Co zrobił forma samorządu miast we Włoszech, upowszechniona w innych państwach euro. G.m. powstały w wyniku wyzwolenia się miast spod władzy
 • Kim był Godebski Cyprian Co zrobił Czteroletniego, emisariusz Centralizacji Lwowskiej; w latach 1798-1801 w Legionach Polskich, potem w armii Księstwa Warsz.; od 1805 czł
 • Kim był Godlewski Józef Co zrobił insurekcji 1794; w 1809 i 1811 poseł na sejm Księstwa Warsz., na którym zasłynął jako krytyk polityki rządu, w 1818-25 poseł na sejm
 • Kim był Goering Hermann Co zrobił NSDAP od 1922, jeden z najbliższych współpracowników A. Hitlera; 1932 przewodn. Reichstagu, 1933 min. lotnictwa i premier Prus
 • Kim był Gogh Vincent van Co zrobił hol. Słynne są jego różne wersje Słoneczników, lecz także: Most w Arles, Kościół w Auvers, Autoportret przy sztalugach
 • Kim był Gwiazda Andrzej Co zrobił Zawodowych w 1978; w VIII 1980 wiceprzewodn. MKS w Gdańsku. Od 1990 przywódca reaktywowanych Wolnych Związków Zawodowych
 • Kim był Gomułka Władysław Co zrobił związkowy, od 1926 w KPP, od 1942 działacz PPR. W latach 1943-48 sekr. generalny PPR, w 1945-48 wicepremier i min. Ziem Odzyskanych, w 1948
 • Kim był Goncz Arpad Co zrobił udział w stworzeniu węg. w 1956, amnestionowany w 1963 został znanym literatem. W 1988 założył Związek Wolnych Demokratów i w 1990 został
 • Kim był Gorbaczow Michaił S Co zrobił KPZR w latach 1985-91. Realizując politykę pierestrojki dał nieformalne przyzwolenie na stopniowy demontaż obozu socjalist. Od 1990
 • Kim był Gorczakow Michaił D Co zrobił wojenny w Warszawie, w 1855-61 namiestnik Królestwa Pol.; popierał politykę rusyfikacyjną w szkolnictwie; w 1861 w momencie manifestacji
 • Kim był Goslar Julian Co zrobił Dembowskim; 1836-37 czł. Stow. Ludu Pol., potem Konfederacji Powszechnej Narodu Pol. i Młodej Sarmacji; prowadził działalność agitacyjną
 • Kim był gospodarka wytwórcza Co zrobił miejsce myślistwa - hodowla, zbieractwa - uprawa roli; pojawiła się u schyłku epoki kamienia, stanowi gł. wyróżnik neolitu
 • Kim był gospodarka żarowa Co zrobił prymitywny mechanizm uprawy roli, polegał na obsiewaniu zbożem terenów wypalonego lasu - urodzajność gleby na kilka lat zapewniał popiół
 • Kim był gotyk Co zrobił styl w architekturze, a później sztukach plast.; zapoczątkowany w XII w. we Francji, występujący do XVI w. G. dotyczył gł. budownictwa
 • Kim był Górny Karabach Co zrobił Azerbejdżanu. Wielokrotnie w XX w. (na przykład po rewolucji październikowej) element sporu Armenii i Azerbejdżanu
 • Kim był Górny Śląsk Co zrobił dostała powiaty katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, świętochłowicki i tarnogórski o pow. 3,2 tys. km2 z 996 tys. ludności (w tym
 • Kim był Grabski Władysław Co zrobił VI-VII 1920, później 19 XII 1923-12 XI 1925 premier i min. skarbu; skończył z inflacją w Polsce przeprowadzając reformę walutową i tworząc
 • Kim był Grecy Co zrobił poprzez Rzymian najprawdopodobniej od plemienia Graików. Ludzie od pocz. II tys. przed naszą erą osiadali w Grecji, przybywając znad
 • Kim był Greenpeace Co zrobił kanadyjskich działaczy organizacja początkowo prowadząca akcje antynuklearne, w tym zwł. przeszkadzająca we franc. próbach atomowych na
 • Kim był Gromada Rewolucyjna Londyn Co zrobił poprzez Z. Świętorzeckiego, L. Oborskiego, H. Abichta; była próbą odnowienia Ludu Polskiego; istniała do 1861; próba nawiązania kontaktów z
 • Kim był gród Co zrobił otoczona wałem, fosą i tak dalej); na ziemiach pol. g. znane już były w momencie kultury łużyckiej, a potem plemiennym. W kraju pol. do
 • Kim był Grzegorzewski Aleksander Co zrobił sybirak; od 1845 zamieszkał w Krakowie; w stworzeniu 1846 wszedł w skład Rządu Nar. w okolicy J. Tyssowskiego i L. Gorzkowskiego
 • Kim był Guesde Jules Co zrobił franc. Federację Partii Robotników Socjalistów o charakterze marksistowskim. Od 1882 lider Francuskiej Partii Robotniczej. Od 1904
 • Kim był Guizot François Co zrobił Sorbony, jeden z artystów doktryny liberalnej; w latach 1832-37 min. oświaty, przyczynił się do upowszechnienia nauczania podstawowego; w
 • Kim był Gustaw II Adolf Waza Co zrobił Szwecji od 1611. Przeprowadził głębokie reformy armii szwedz., przekształcając ją w idealną armię Europy. Odniósł liczne zwycięstwa
 • Kim był "Głos" Co zrobił prawicowy miesięcznik polit. ukazujący się w PRL poza cenzurą od 1977, red. nacz. A. Macierewicz
 • Kim był grecki ogień Co zrobił substancja zapalająca w płynie użytkowana w Bizancjum. Zapewnił niejednokrotnie zwycięstwa Bizancjum w walce, między innymi z Arabami
 • Kim był goszyzm Co zrobił nurty ideowe 2 poł. XX w., upowszechniony w szczególności po 1968. Symbolizuje idee rewolucji proletariackiej i egalitaryzmu, lansowane
 • Kim był Girard Philippe Co zrobił 1825-44 przebywał w Królestwie Pol., artysta sposoby przędzenia lnu na mokro; w 1833 zorganizował przędzalnie lnu w Marymoncie i w Rudzie
 • Kim był Grecja Co zrobił w staroż. nazwa w znaczeniu geograficznym i kulturowym na ustalenie ekipy miast-krajów gr., a nie jednolitego państwa
 • Kim był Gibraltar Co zrobił Pirenejskim u wejścia na M. Śródziemne. W 1704 zajęta poprzez W. Brytanię. Odegrała ogromną rolę w obu wojnach świat. Element długotrwałego
 • Kim był Grant Ulysses Co zrobił latach 1845-48 uczestniczył w wojnie z Meksykiem. W wojnie secesyjnej 1861-65 walczył po stronie Północy, zdobywając sławę jako dowódca na
 • Kim był Grzegorz VII, Hildebrand Co zrobił zaangażowany w reformę Kościoła nazwaną od jego imienia gregoriańską, której realizacja doprowadziła do sporu o inwestyturę. G. VII
 • Kim był Gagarin Jurij Co zrobił pierwszy w historii lot człowieka w kosmos okrążając Ziemię w 1 godz. 48 min na statku kosmicznym Wostok 1. Zginął tragicznie w trakcie
 • Kim był gość Co zrobił ludności kolonizującej pustkowia na zasadzie czasowej dzierżawy za wyjątkiem swobody opuszczenia gospodarstwa, bez prawa dziedziczenia. Po
 • Kim był gladiator Co zrobił igrzyska) walczący na Zgon i życie z przeciwnikiem (człowiekiem albo zwierzęciem) dzięki miecza (stąd nazwa gladiator od ?Xac. gladius
 • Kim był Gierymski Maksymilian Co zrobił styczniowego; walczył w oddziale J. Oxińskiego; studiował malarstwo w Warszawie i Monachium; zdobył sławę jako autor pejzaży i kompozycji
 • Kim był gwardia narodowa Co zrobił wzór regularnego wojska; milicja obywatelska; 1. oddziały samoobrony powstałe w VII 1879 we Francji do obrony państwie i utrzymania
 • Kim był Gog i Magog Co zrobił Aleksandrem Ogromnym, a również potem z wczesnośredniow. Anglią), nieraz utożsamiane ze sobą, znane w Biblii. Ludy Goga i Magoga w
 • Kim był Grottger Artur Co zrobił i Wiedniu; sławę przyniósł mu cykl grafik dotyczących okresu manifestacji patriotycznych w Królestwie Pol. przed 1863 i stworzenia
 • Kim był Goya y Lucientes Francisco de Co zrobił rysownik dworu hiszp. malował portrety króla Karola IV i rodziny królewskiej. Później tworzył dzieła coraz bardziej ekspresyjne ilustrując
 • Kim był Gdynia Co zrobił rybackiej od 1922. W 1923 zawinął tu pierwszy statek; 1926 start portu, później błyskawicznie rozbudowywany
 • Kim był gułag Co zrobił nazwa mechanizmu obozów pracy w ZSRR. W ramach mechanizmu zatrudniano więźniów na wielu budowach przem., przy budowie kanałów śródlądowych
 • Kim był Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Co zrobił istniejący oficjalnie od 1946 (naprawdę od 1945), działający opierając się na tak zwany zapisów cenzury, zlikwidowany w 1990
 • Kim był Galia Co zrobił Belgia i częściowo Holandia, Niemcy i Szwajcaria), nazwa od zamieszkujących tam Celtów poprzez Rzymian zw. Galami; podbita ostatecznie w
 • Kim był geopolityka Co zrobił doktryna polit. powstała na przeł. XIX i XX w., głosząca, Iż położenie geogr. krajów powoduje ich politykę
 • Kim był Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki Co zrobił organ administracji powołany w 1948 w celu nadzorowania kultury fizycznej
 • Kim był Galileusz, Galileo Galilei Co zrobił licznych odkryć w przyrodoznawstwie i w astronomii, zwolennik teorii Kopernika, za jej propagowanie zmuszony poprzez inkwizycję do
 • Kim był gallikanizm Co zrobił katol. we Francji datujący się od XIII w. Miał on poparcie królów franc., prowadził do konfliktów z papiestwem (zwł. za Filipa IV Pięknego
 • Kim był Gama Vasco da Co zrobił żeglarz portug., odkrywca morskiej drogi do Indii (1497-99), założyciel portug. faktorii w Mozambiku (Afryka) i Indiach
 • Kim był Gandhi Rajiv Co zrobił Zgonu objął kierownictwo Indyjskiego Kongresu Narodowego i został premierem Indii. Próbował prowadzić politykę jednakowego dystansu wobec
 • Kim był Garczyński Stefan Co zrobił listopadowego; w 1831 na emigracji w Dreźnie i Szwajcarii; przyjaźnił się z A. Mickiewiczem, który korzystał z jego stosunku pisząc Redutę
 • Kim był genealogia Co zrobił dzieje rodu, pochodzenie rodowe (rodowód); edukacja pomocnicza historii badająca międzyludzkie więzy pokrewieństwa
 • Kim był generacja Co zrobił dziejowym (regularnie nieomal rówieśnicza) albo pozostających w jednakowym relacji pokrewieństwa ze znanym powszechnie przodkiem
 • Kim był gentry Co zrobił opierająca swą egzystencję na intensywnej gospodarce rolnej ( ogradzanie). G. wywodziła się zarówno ze średniozamożnej szlachty rodowej
 • Kim był giermek Co zrobił w średniow. młody człowiek (14-20 lat) przygotowujący się u boku doświadczonego rycerza do przyjęcia w szeregi rycerstwa
 • Kim był geruzja Co zrobił w staroż. Sparcie porada starszych, licząca 28 obywateli w wieku ponad 60 lat, wybieranych poprzez zebranie ludowe
 • Kim był gestapo Co zrobił powszechnie stosowana nazwa hitlerowskiej policji polit. utworzonej w 1933, od 1934 podległej SS. Słynna z szeroko rozwiniętego mechanizmu
 • Kim był getto Co zrobił poprzez ustaloną grupę rel. albo nar.; ustalenie g. pojawiło się w średniow. odnosząc się do ulic i dzielnic zajmowanych dobrowolnie
 • Kim był gezowie Co zrobił panowaniem hiszp., początkowo w lasach (g. leśni), a w dalszym ciągu na morzu (g. morscy). Zajęcie poprzez nich w 1572 portu Briel wywołało
 • Kim był Giedymin Co zrobił terytorialny Litwy kosztem Rusi. Walczył z Krzyżakami zawierając sojusz z Polską przypieczętowany w 1325 małżeństwem córki Aldony z
 • Kim był giełda pieniężna Co zrobił ułatwienia obrotu papierami wartościowymi, akcjami, dewizami; w Polsce od 1817, zamknięta w PRL, wznowiła działalność w 1991
 • Kim był Giełgud Antoni Co zrobił uczestnik kampanii 1812; od 1818 generał; w 1831 odznaczył się w bitwach pod Wawrem i Grochowem; po bitwie pod Ostrołęką podjął działania
 • Kim był Gieysztor Jakub Co zrobił organizacji spiskowych na Litwie, w 1863 prezes Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy; w 1865 skazany na 12 lat ciężkich robót; w 1872
 • Kim był gildia Co zrobił średniow. w celach obronnych, rel., ochrony interesów zawodowych i tak dalej W najwyższym stopniu rozpowszechnione były gildie kupieckie
 • Kim był Giotto di Bondone Co zrobił słynny rysownik i architekt wł., tworzył obrazy i freski, stał się prekursorem renesansu przełamując tradycje sztuki bizant
 • Kim był Giza Co zrobił miasto w Egipcie k. Kairu, w pobliżu ruiny piramid (między innymi Chefrena, Cheopsa), słynny sfinks. Zobacz także Chefren; sfinks
 • Kim był Gizewiusz Herman Co zrobił walczył o prawne uznanie języka pol. na Mazurach, w szczególności w szkolnictwie; w 1848 wybrany na posła do sejmu prus
 • Kim był glejt Co zrobił list żelazny, w średniow. dokument wystawiany poprzez panującego zapewniający danej osobie nietykalność w regionie jego państwa
 • Kim był Glemp Józef Co zrobił karierze duchownej kolejno: pracuje w sekretariacie prymasa Polski 1967-79, w dalszym ciągu bp warmiński 1979-81 i od 1981 arcybp
 • Kim był Główny Zarząd Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej Co zrobił organ kontrwywiadu wojsk., znany z organizowania sfabrykowanych pokazowych mechanizmów polit. w latach stalinowskich. Zlikwidowany w 1955
 • Kim był Gobineau Joseph Arthur Co zrobił franc. poeta i dyplomata, autor dzieła O nierówności ras ludzkich, które stało się biblią rasizmu
 • Kim był Goci Co zrobił Skandynawii, w III w. n.e. znad pd. brzegów M. Bałtyckiego zawędrowały na stepy nadczarnomorskie, po czym podzieliły się na dwa odłamy
 • Kim był Goebbels Joseph Co zrobił stopniu utalentowanych współpracowników A. Hitlera, publicysta, organizator mechanizmu totalnej propagandy. Od 1933 min. propagandy i
 • Kim był Goethe Johann Wolfgang Co zrobił największy pisarz niem. romantyzmu. Działał gł. w Weimarze. Najsłynniejsze dzieła: Faust, Cierpienia młodego Wertera
 • Kim był Gołuchowski Agenor Co zrobił w 1859 min. spraw wewn., w 1860 min. stanu; w wydanym tak zwany dyplomie październikowym zapowiadał federacyjną przebudowę Austrii; w
 • Kim był Gołuchowski Agenor, młodszy Co zrobił służbie dyplomatycznej, w latach 1895-96 min. spraw zagr. Austro-Węgier; dążył do utrzymania dobrych stosunków z Niemcami i Rosją
 • Kim był GOPR Co zrobił zał. w 1952 (w miejsce Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) do niesienia pomocy ofiarom wypadków w pol. górach
 • Kim był Gonta Iwan Co zrobił jeden z przywódców stworzenia chłopskiego na Ukrainie w 1768; pochwycony poprzez Rosjan, wydany władzom pol. i stracony
 • Kim był Gordon Charles George Co zrobił gen. bryt. w służbie egipskiej, gubernator Sudanu. W niebezpieczeństwie powstaniem Mahdiego bronił Chartumu. Zginął przy obronie miasta
 • Kim był Gorzkowski Franciszek Co zrobił insurekcji 1794; w 1796 przygotował we wsi Cisie na Podhalu stworzenie chłopskie, chciał wprowadzić ustrój republikański i obalić
 • Kim był gospodarka przyswajająca Co zrobił oparta na przyswajaniu gotowych płodów natury, prymitywna, myślistwo, zbieractwo
 • Kim był Gottwald Klement Co zrobił Czechosłowackiej w latach 1948-53. W 1921 jeden z artystów, od 1929 sekr. gener. Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Premier rządu
 • Kim był GPU Co zrobił ros. skrót Państwowy Zarząd Polityczny. W latach 1922-34 nazwa radz. policji politycznej. Zobacz także CZEKA; NKWD
 • Kim był Graal św Co zrobił miała być zgromadzona krew ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa; stanowił on przedmiot poszukiwań rycerzy Okrągłego Stołu ( Artur
 • Kim był Grocholski Kazimierz Co zrobił w młodości członek sekretnych związków; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do wiedeńskiej Porady Państwa (długoletni prezes Koła
 • Kim był Grody Czerwieńskie Co zrobił stanowiący element sporów pomiędzy Polską a Rusią z Czerwieniem jako gł. grodem (dziś Czermno pod Tomaszowem Lubelskim). W 1018-31 przy
 • Kim był Gromyko Andriej Co zrobił zagr. ZSRR (1957-85), przedtem ambasador ZSRR w stanach zjednoczonych ameryki (1943-46), ambasador w W. Brytanii (1952-55). Po odejściu z
 • Kim był Grotewohl Otto Co zrobił działacz komunist. w Niemczech, po 1945 współorganizator partii komunist. we wschodniej części Niemiec. Premier NRD od 1949
 • Kim był Grotius Hugo Co zrobił niderl. prawnik, polityk, dyplomata, artysta podstaw nowożytnego prawa międzynar. Fundamentalne dzieło Trzy księgi o prawie wojny i pokoju
 • Kim był "gruba kreska" Co zrobił premiera T. Mazowieckiego w IX 1989, określająca relacja nowych władz do PRL. Oznaczać miała odcięcie się od komunist. przeszłości w Polsce
 • Kim był Grudzińska Joanna Co zrobił żona w. ks. Konstantego, księżna łowicka; w 1820 poślubiła Konstantego, który dla niej zrzekł się praw do tronu ros
 • Kim był Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Co zrobił związkowych przeciwnych L. Wałęsie i jego polityce, kierowana poprzez A. Gwiazdę, w dalszym ciągu lidera Solidarności 80
 • Kim był Grupa Wyszehradzka Co zrobił Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją zawarty 15 II 1991 w Wyszehradzie. Celem miała być współpraca gosp., polit., obronna, kulturalna
 • Kim był gurt Co zrobił w architekturze płaski łuk podtrzymujący sklepienie, również obiekt dekoracyjny
 • Kim był Grzegorz I Wielki, św Co zrobił twórczość (zwł. słynne Dialogi) była popularna w całym średniow., zreformował liturgię ( chorał gregoriański). Wysłał misjonarzy do Anglii
 • Kim był Grzegorz IX Co zrobił postanowienie soboru laterańskiego IV o powołaniu inkwizycji, a w 1233 tryb postępowania jej trybunałów, które powierzył dominikanom
 • Kim był grzywna Co zrobił w średniow. i czasach nowoż. jednostka wagowo-pieniężna, w Polsce (około 210 g), Czechach i na Rusi; również kara pieniężna
 • Kim był gubernia Co zrobił złożona z kilku albo kilkunastu powiatów; w Królestwie Pol. wprowadzono g. w 1837 w miejsce dawnych województw
 • Kim był gubernium lwowskie Co zrobił podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na
 • Kim był Guevara Che Ernesto Co zrobił całej Ameryce Południowej. Walczył między innymi u boku F. Castro i wszedł do rządu rewol. Kuby. Stworzył swoją oryginalną teorię wojny
 • Kim był Guttry Aleksander Co zrobił uczestnik powstań narodowych; w 1831 walczył jako ochotnik, potem członek organizacji spiskowej; w stworzeniu poznańskim 1848 adiutant L
 • Kim był gwarancje dla Polski Co zrobił oświadczeniu premiera N. Chamberlaina 31 III 1939. Gwarancje te sprowokowały Hitlera do wypowiedzenia 28 IV pol.-niem. deklaracji o
 • Kim był Gzowski Kazimierz Stanisław Co zrobił listopadowego, w 1833 deportowany do Stanów Zjedn., w 1849-53 budował pierwszą kanadyjską linię kolejową nad rz. Niagara
 • Kim był Gaj Ljudevit Co zrobił chorw. działacz polit. i społ., współtwórca reformy pisowni języka chorw., autor pieśni patriotycznych
 • Kim był Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Co zrobił przeprowadzenia dochodzeń w kwestii zbrodni okupanta, w 1991 przekształcona w Kluczową Komisję Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu
 • Kim był Grabowski Stanisław Co zrobił E. Grabowskiej, od 1820 min. wyznań rel. i oświecenia publicznego w Królestwie Pol.; reprezentował poglądy klerykalno-zachowawcze
 • Kim był Gwardia Ludowa Co zrobił Robotniczej; utworzona w III 1942. Słynna ze spektakularnych akcji przeciw Niemcom, jak zamach na Caf Club w Warszawie w X 1942. Od V 1942
 • Kim był Gorzkowski Ludwik Co zrobił adiunkt UJ, czł. Stow. Ludu Pol., potem Konfederacji Powszechnej Narodu Pol., od 1844 czł. komitetu konspiracyjnego w Krakowie; w 1846 w
 • Kim był Goszczyński Seweryn Co zrobił czł. Związku Wolnych Polaków i sprzysiężenia P. Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego; w latach 1832-38 przebywał w Galicji
 • Kim był Gaszyński Konstanty Co zrobił stworzenia listopadowego, walczył na Litwie w korpusie A. Giełguda, poźniej emigrował, od 1833 we Francji; autor popularnych wierszy i
 • Kim był gotyk płomienisty Co zrobił odmiana późnego gotyku, nacechowana między innymi powiększoną jasnością wnętrz i wzbogaconą dekoracją sklepień
 • Kim był Gustaw I Waza, Gustaw Ericksson Waza Co zrobił antyduńskiego w Szwecji w 1521. Władca Szwecji od 1523. Doprowadził do stworzenia szwedz. Kościoła nar. Stworzył podstawy pod nowożytne
 • Kim był Galicja Co zrobił nawiązująca do pretensji monarchów węgierskich do Halicza nazwa nadana zajętej poprzez Austrię w rozbiorach części Polski. Granice do
 • Kim był Galicyjska Kasa Oszczędności Co zrobił zał. we Lwowie w 1844; gromadziła oszczędności i udzielała pożyczek hipotecznych i pod zastaw nieruchomości; kredytowała przedsięwzięcia
 • Kim był Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze Co zrobił propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. także chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję
 • Kim był Gallem\. Gall Anonim, Anonim zw Co zrobił przypuszczalnie benedyktyn, pochodzący z Francji albo Włoch, nadworny kronikarz Bolesława Krzywoustego, którego panowaniu w pierwszej
 • Kim był Gallipoli Co zrobił cieśniny Dardanele prowadzącej na M. Czarne, znany gł. z desantu i walk wojsk z angielskiego:--franc. od IV 1915 do I 1916. Celem tej
 • Kim był Gałęzowski Seweryn Co zrobił listopadowego, działacz emigracyjny; studia medyczne odbył w Wilnie, w okresie stworzenia 1831 kierował lazaretami, po 1831 na emigracji w
 • Kim był Gandhi Indira Co zrobił rozpoczęła szybką karierę polit., zostając w 1966 przywódcą Indyjskiego Kongresu Narodowego i premierem. Utraciła władzę po klęsce
 • Kim był Mahatmą\. Gandhi Mohandas Karamchand zw Co zrobił inicjator akcji biernego oporu (polegającej na niepłaceniu podatków i cywilnym nieposłuszeństwie) przeciw władzom bryt. w Indiach. Jego
 • Kim był Gapon Co zrobił zgodą policji utworzył Stowarzyszenie Rosyjskich Robotników Fabrycznych Miasta Petersburga; 22 I 1905 zorganizował pochód pod Pałac Zimowy

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Gapon, Gandhi Mohandas Karamchand Zw. Mahatmą, Gandhi Indira, Gałęzowski Seweryn, Gallipoli, Gall Anonim, Anonim Zw. Gallem, Galicyjskie Towarzystwo zasługi.

Bohater Gapon, Gandhi Mohandas Karamchand Zw. Mahatmą, Gandhi co zrobił.