ludwik święty chapelier aac co to jest
Ludwik Ix Święty, Le Chapelier Isaac Rene Guy, Libelt Karol, Ława, Łan, Latynowie, Ludwik Xii.

Postacie historyczne, biografia na L

 • Kim był labirynt kreteński Co zrobił jeden z najsłynniejszych, wg legendy zbudowany poprzez Dedala z rozkazu Minosa na siedzibę dla Minotaura
 • Kim był Lacjum Co zrobił kraina w środk. Italii pomiędzy Apeninami a M. Tyrreńskim, w staroż. kolebka państwa rzym., zamieszkana poprzez Latynów
 • Kim był Lakonia Co zrobił w staroż. kraina hist. w Grecji (pd.-wsch. część Peloponezu), siedziba Spartan. Zobacz Sparta
 • Kim był litwacy Co zrobił przesiedlających się w obawie przed pogromami albo w konsekwencji represji adm. od końca XIX w. z Litwy, Białorusi i Ukrainy na teren
 • Kim był Lon Nol Co zrobił zamachu stanu w 1970, a w dalszym ciągu premier Kambodży. Prezydent w latach 1972-75, obalony poprzez Czerwonych Khmerów
 • Kim był landrat Co zrobił stojący na czele powiatu ziemskiego, sprawował władzę adm. i policyjną; od 1872 stał także na czele Wydzia-łu Powiatowego, organu
 • Kim był Langiewicz Marian Co zrobił uczestnik stworzenia poznańskiego 1848; w 1860 walczył w szeregach G. Garibaldiego; od 1861 wykładowca w pol. szkole wojsk. w Paryżu
 • Kim był Langner Władysław Co zrobił chwilą rozwiązania Legionów wcielony do armii austr. walczył we Włoszech. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku. Od 1928 w
 • Kim był Lebensraum Co zrobił życiową znany od pocz. XX w.; używany poprzez ideologów nacjonalistycznych, a zwł. poprzez A. Hitlera w Mein Kampf i w propagandzie
 • Kim był Ledóchowski, Halka-Ledóchowski Mieczysław Co zrobił dyplomacji papieskiej; od 1865 arcybp poznański i gnieźnieński; początkowo współpracował z władzami prus. ograniczając udział
 • Kim był Legia Cudzoziemska Co zrobił opłacanych obcokrajowców; utworzona w 1831 poprzez władze franc. z myślą o podbojach kolonialnych w Afryce i Azji; jednostki te kierowane
 • Kim był Legia Naddunajska Co zrobił poparciu Francji w Republice Batawskiej (dziś Holandia), dowodzony poprzez gen. K. Kniaziewicza; L.N. w 1800 walczyła w składzie armii
 • Kim był Legia Nadwiślańska Co zrobił części Legionów Polskich i jazdy Legii Naddunajskiej (7 pułk lansjerów); 1808-11 brała udział w walkach w Hiszpanii i kampanii rosyjskiej
 • Kim był Legion Polski na Węgrzech Co zrobił porozumienia z powstańczym rządem węg.; służyli w nim ochotnicy z Galicji, Królestwa Pol. i emigranci z gen. J. Wysockim na czele; w V 1849
 • Kim był Legiony Polskie 1914-17 Co zrobił przy armii austr. od VIII 1914, składająca się raczej z młodzieży szkolonej wojskowo przed 1914 w Galicji. Początkowo był Legion Zachodni i
 • Kim był legitymizm Co zrobił głosząca, Iż prawa historyczne dynastii są nienaruszalne; legitymizm, w okolicy równowagi sił, druga podstawowa zasada obowiązująca w
 • Kim był Leibniz Gottfried Wilhelm Co zrobił rachunek całkowy i różniczkowy (jednocześnie z Newtonem), prekursor oświecenia niem. W filozofii autor koncepcji monad, jest to
 • Kim był Uljanow\. I\. W\. , właśc\. Lenin Włodzimierz I Co zrobił radzieckiej. Od młodości w kółkach marksistowskich, jeden z organizatorów ruchu socjalist. w Rosji, od 1903 lider lewicowego skrzydła
 • Kim był lenno Co zrobił poprzez seniora wasalowi (składającemu hołd) o różnej rozpiętości terytorialnej (od księstw do majątków rycerskich) w zamian za służbę
 • Kim był Leon XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci Co zrobił z Rosją; 1887 doprowadził do zakończenia kulturkampfu w Niemczech. W 1891 wydał encyklikę Rerum novarum będącą przełomem w myśli społ
 • Kim był Leonardo da Vinci Co zrobił teoretyk, sztuki, genialny uczony. Znane dzieła malarskie to Dama z łasiczką, fresk Ostatnia wieczerza, portret Mona Lisa, Św. Jan
 • Kim był Leopold II Co zrobił przedsiębiorca; sfinansował badawczą wyprawę H.M. Stanleya (1879) do środk. Afryki i późniejsze wyprawy zdobywcze, gdzie wyniku w 1885
 • Kim był Levittoux Karol Co zrobił franc.; związany ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; 1841 aresztowany i osadzony w Cytadeli warsz.; popełnił samobójstwo
 • Kim był Li Syng-Man Co zrobił działacz ruchu niepodl. w Korei. W latach 1948-60 prezydent i premier Korei Pd. o dyktatorskiej władzy. Szef państwa w wojnie koreańskiej
 • Kim był libanizacja Co zrobił państwowości w wyniku podziału państwie pomiędzy zwalczające się zaciekle frakcje rel. bądź polit. dysponujące swoimi bojówkami. Nazwa
 • Kim był liberalizm Co zrobił oparta na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka; doktryna głosząca, Iż wolna i nieskrępowana działalność jednostek
 • Kim był liberum veto Co zrobił sprzeciwu jednego albo kilku posłów wobec projektu uchwał sejmowych (konstytucji). Wywodzi się ono z ogólnoeuropejskiej zasady co
 • Kim był Liceum w Krzemieńcu Co zrobił współpracy H. Kołłątaja, obejmowało częściowo program szkoły wyższej, edukacja trwała 10 lat; od 1819 podniesione do rangi liceum, w
 • Kim był Lie Trygve Halvdan Co zrobił ONZ w latach 1946-53. Próbując zachować niezależną postawę naraził się krajom Zachodu popierając wprowadzenie komunist. ChRL do ONZ, i
 • Kim był Lieberman Herman Co zrobił Śląska, poseł do parlamentu austr., później sejmu pol. (1919-33), więzień Brześcia (1930), 1941 min. rządu RP w Londynie
 • Kim był Liebknecht Wilhelm Co zrobił robotn.; uczestnik rewolucji 1848-49 w Niemczech, współorganizator niem. sekcji I Międzynarodówki, jeden z założycieli Socjaldemokr. Partii
 • Kim był Liga Narodowa Co zrobił Ligi Polskiej (2) w 1893; pełniła rolę ośrodka prowadzącego ruchem narodowodemokr. (endecją); gł. zadaniem L.N. było ujednolicenie polityki
 • Kim był Liga Narodów Co zrobił pokoju świat. i zapobiegać konfliktom zbrojnym, powołana do życia z inicjatywy prez. USA T. Wilsona. Pakt Ligi przyjęty 28 IV 1919 poprzez
 • Kim był Liga Państw Arabskich Co zrobił arabskie i OWP. Najwyższym organem jest Porada. Koryguje ona współdziałanie polit., wojsk., gosp. i wymianę kulturalną tych krajów. W
 • Kim był Limanowski Bolesław Co zrobił latach 70.) pol. dziennikarz socjalist. Od 1878 na emigracji, organizator kółek socjalist., oprócz tego historyk, socjolog. Jeden z
 • Kim był linia Curzona Co zrobił zbliżone do etnicznych wsch. granice Polski, zaproponowana 11 VII 1920 poprzez bryt. min. spraw zagr. lorda Curzona. Przebiegała od Suwałk
 • Kim był Lisowski Aleksander Józef Co zrobił lekkiej jazdy (osławionych lisowczyków ) głośnych z łupiestwa i grabieży. Uczestnik interwencji w Moskwie ( ogromna smuta
 • Kim był list żelazny Co zrobił udzielana poprzez władcę, w XX w. pismo wydawane poprzez organa sprawiedliwości oskarżonemu przebywającemu za granicą, gwarantujące mu
 • Kim był lista krajowa Co zrobił ułatwiająca wybór przywódców partyjnych poza okręgami wyborczymi. Szczególnie głośna z przełomowych wyborów 1989; 50 liderów polit. PRL z
 • Kim był Litwa Co zrobił zjednoczenia plemion bałtyckich w poł. XIII w. poprzez Mendoga, a rozbudowane o obszerne ziemie rus. poprzez Giedymina (XIV w. ) w Ogromne
 • Kim był Lizyp Co zrobił tworzył na dworze Aleksandra Wielkiego, wprowadził bardziej wysmuklony kanon ciała ludzkiego niż u Polikleta; znane dzieła L. to między
 • Kim był Locke John Co zrobił pionierów oświecenia euro. Był zwolennikiem empiryzmu - umysł ludzi w momencie narodzin był jego zdaniem niezapisaną tablicą (tabula rasa
 • Kim był Longobardowie Co zrobił pn. Italię i założył tam kraj zagrażające posiadłościom bizant., a później papiestwu. Na prośbę papieża Stefana II król Franków Pepin Mały
 • Kim był Lotar III Co zrobił 1125, cesarz od 1133; w 1135 na zjeździe w Merseburgu zhołdował Bolesława Krzywoustego, któremu jednak powiodło uzyskać się papieskie
 • Kim był Louvois Michel le Tellier de Co zrobił militarnej w czasach Ludwika XIV, reformator armii. Zniósł sprzedaż stopni oficerskich (niezależnie od kapitana i pułkownika), wprowadził
 • Kim był Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery Co zrobił konserwatywny; w latach 1794-1800 w armii ros., 1813-15 czł. Porady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warsz.; 1821-1830 min. skarbu Królestwa
 • Kim był Ludwik Filip I Co zrobił księcia orleańskiego Ludwika Filipa zw. galit, z młodszej linii Burbonów; w 1789-93 czł. klubu jakobinów, potem na emigracji; objął władzę
 • Kim był Ludendorff Erich Co zrobił wspólnie z P. v. Hindenburgiem) zwycięstwa nad Rosjanami w bitwie pod Tannenbergiem, VIII 1916-X 1918 generalny kwatermistrz armii niem. o
 • Kim był Ludwik XIII Co zrobił Medycejskiej, władca Francji od 1610 r. Od 1624 r. jego kluczowym współpracownikiem i faktycznym rządcą państwie był kard. A.J. Richelieu
 • Kim był Ludwik XIV Co zrobił władca Francji od 1643. Faktyczne rządy objął w 1661 po Zgonu kard. G. Mazariniego. Za jego czasów odsunięto kompletnie arystokrację od
 • Kim był Ludwik XVI Co zrobił we Francji 1774-92, prowadził niezdecydowaną politykę zarówno w momencie samodzielnych rządów (do 1789), jak i w okresie rewolucji wobec
 • Kim był Luksemburg Róża Co zrobił ruchu socjalist. Współzałożycielka SDKPiL, później lewicy niem. socjaldemokracji. Współzałożycielka Związku Spartakusa i Komunistycznej
 • Kim był Luksemburgowie Co zrobił XV w. ), w dalszym ciągu w XIV-XV w. w Czechach, na Węgrzech i w Brandenburgii; okresowo na tronie cesarskim; pierwszym władcą niem. z L
 • Kim był "Lusitania" Co zrobił zatopiony 7 V 1915 z 1200 osobami na pokładzie (w tym 120 obywateli amer.) poprzez niem. okręt podwodny. Spowodowało to olbrzymie wrażenie
 • Kim był Luter Marcin Co zrobił Początkowo zakonnik w klasztorze augustianów w Erfurcie; jako wykładowca Pisma św. na uniw. w Wittenberdze w 1517 ogłosił 95 tez, gdzie
 • Kim był Ławrow Piotr Co zrobił jeden z ideologów narodników; w 1870 zbiegł z zesłania za granicę, uczestnik Komuny Paryskiej, w latach 1873-77 redagował w Zurychu
 • Kim był Łemkowie Co zrobił Beskid Niski, zaznaczająca regularnie swą odrębność językową i kulturową, w 1947 przymusowo przesiedlona na Ziemie Odzyskane wskutek akcji
 • Kim był Łotwa Co zrobił okupacji niem. (w I wojnie świat.) i rozpadowi cesarstwa ros. w 1918. Wskutek paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR wymusił wejście tam radz
 • Kim był łuk tryumfalny Co zrobił dekorowanych okolicznościowo ścianach (rzeźby, napisy) wznoszona pierwotnie w staroż. Rzymie dla uczczenia bohatera (wodza, władcy i tym
 • Kim był Łukasiński Walerian Co zrobił Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., major 4 pułku piechoty liniowej ( Czwartacy ); w 1819 zał. Wolnomularstwo Narodowe, w 1821 Towarzystwo
 • Kim był latyfundium Co zrobił od czasów staroż. Rzymu olbrzymi, zwarty dorobek ziemski
 • Kim był Liga Katolicka Co zrobił sojusz katol. książąt Rzeszy z lat 1609-1632
 • Kim był List 34 Co zrobił i uczonych skierowane 14 III 1964 na ręce premiera J. Cyrankiewicza domagające się złagodzenia cenzury i większych przydziałów papieru
 • Kim był luddyści Co zrobił z angielskiego: uczestnicy wystąpień przeciwko wykorzystaniu maszyn w przemyśle nareszcie XVIII i na pocz. XIX w
 • Kim był lustracja Co zrobił próba wyeliminowania z życia publicznego sekretnych agentów komunist. Służby Bezpieczeństwa
 • Kim był Lamartine Alphonse de Co zrobił jeden z artystów francuskiego romantyzmu; w 1848 minister spraw zagranicznych w Rządzie Tymczasowym; w 1851, po zamachu stanu Ludwika
 • Kim był linia Maginota Co zrobił franc.-niem. budowany od 1929 z inicjatywy franc. min. obrony A. Maginota, a mający zabezpieczyć Francję przed agresją Niemiec. W kampanii
 • Kim był Liebknecht Karl Co zrobił współzałożyciel Związku Spartakusa, Komunistycznej Partii Niemiec, jedna z głównych postaci rewolucji niem. 1918, zamordowany I 1919
 • Kim był Lawrence Thomas E Co zrobił z angielskiego: pułkownik, orientalista, słynny sekretny agent w I wojnie świat.; w 1916-18 pomógł zmobilizować Arabów do walki z Turcją
 • Kim był Lloyd George David Co zrobił rządzie, w okresie I wojny świat. od 1915 min. zaopatrzenia; przyczynił się do wielkiego rozwinięcia produkcji zbrojeniowej (w tym gł
 • Kim był Łubieński Feliks Co zrobił ziemianin; poseł na Sejm Czteroletni, należał do stronnictwa patriotycznego; wprowadził w Księstwie Warsz. Kodeks Napoleona, przyczynił się
 • Kim był Laurion Co zrobił staroż. miejsce wydobycia rud srebra i ołowiu poprzez Ateny, co stanowiło jedną z podstaw ich zamożności; złoża wyczerpały się w I w. n.e
 • Kim był Laud William Co zrobił Doradca Karola I. Zwolennik wzmocnienia władzy królewskiej i pozycji wyższego duchowieństwa w Kościele anglikańskim. Przeciwnik purytan i
 • Kim był legat Co zrobił wysłannik do obcego państwa, a w dalszym ciągu dowódca legionu; w Kościele katol. wysłannik papieski obdarzony ustalonymi kompetencjami
 • Kim był Le Pen Jean Marie Co zrobił 1972 zał. partię Front Narodowy. Doskonały mówca, potrafi zdobyć poparcie dla swych kontrowersyjnych haseł
 • Kim był Luizjana Co zrobił położone raczej na zach. od Missisipi, zbadane w XVI w. poprzez Hiszpanów, później kolonizowane poprzez Francuzów (1717 założyli miasto
 • Kim był Legion Puławski Co zrobił tworzonego po stronie ros. w 1914. Ostatecznie zgłosiło się do niego tylko 900 osób. Istniał do września 1915, w dalszym ciągu wszedł w
 • Kim był Lee Robert Co zrobił wojnie secesyjnej; absolwent Akademii Wojsk. w West Point, walcząc w armii amer. brał udział w wojnie z Meksykiem 1848, w 1859 stłumił
 • Kim był Lud Polski Co zrobił demokr. działająca w latach 1835-46 w Anglii; członkami byli dawni żołnierze i podoficerowie stworzenia listopadowego gł. pochodzenia
 • Kim był Lumumba Patrice Co zrobił więziony poprzez władze kolonialne, od 1960 premier republiki Kongo, obalony poprzez zamach stanu S. Mobutu, w dalszym ciągu zamordowany
 • Kim był Lee Kuan Yew Co zrobił niepodległego Singapuru, premier w latach 1959-90. Potrafił zapewnić temu państwu moment wielkiego rozwoju gosp. stosując paternalistyczną
 • Kim był Luwr Co zrobił miejscu średniow. zamku (z 1190) Od XIV w. przebudowany na siedzibę królów Francji, w XVI przebudowany w stylu odrodzenia i dobudowany
 • Kim był Mieczyński\. A\. Lompa Józef, pseud Co zrobił poeta; autor i tłumacz podręczników szkolnych (Krótkie wyobrażenie Śląska dla szkół elementarnych, 1821), zbiorów opowiadań (w latach 1844
 • Kim był Liga Polska Co zrobił działające w latach 1848-50 w zaborze prus.; zał. w Berlinie z inicjatywy A. Cieszkowskiego; L.P. miała koordynować pracę organiczną w 3
 • Kim był liberalizm gospodarczy Co zrobił powstała w XVIII w., głosząca swobodę kapitalistycznej produkcji i handlu i walki konkurencyjnej, wolnej od ingerencji państwa, które
 • Kim był Ludwik Węgierski Co zrobił 1370, z dyn. Andegawenów, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny. Dzięki reformom wewn. zapewnił Węgrom wszechstronny rozrost na
 • Kim był La Fayette Marie Joseph de Co zrobił niepodległość Stanów Zjedn.; w 1789 wybrany do Stanów Generalnych, był inicjatorem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela; dowódca Gwardii
 • Kim był Luftwaffe Co zrobił rodzaj broni oficjalnie od 1935 na bazie już przedtem wbrew traktatowi wersalskiemu rozwijanych oddziałów lotniczych. Intensywnie
 • Kim był Leon III Co zrobił papież, zobacz Karol Ogromny
 • Kim był Leonidas Co zrobił władca Sparty od 491 przed naszą erą, zobacz bitwa pod Termopilami
 • Kim był lokacja Co zrobił zakładanie nowych osad albo organizowanie istniejących na nowych prawach, szerzej zobacz kolonizacja
 • Kim był Liakat Ali Khan Co zrobił polityk ind., członek Ligi Muzułmańskiej, zwolennik odrębnego państwa islamskiego, pierwszy szef rządu niepodległego Pakistanu po 1947
 • Kim był Ludwik II Jagiellończyk Co zrobił władca Węgier i Czech (od 1516), syn Władysława Jagiellończyka, zginął w bitwie z Turkami pod Mohaczem
 • Kim był La Fontaine Jean de Co zrobił ksiąg), które wzorowane na antycznych pierwowzorach stały się inspiracją dla wielu autorów kolejnych epok (między innymi A. Mickiewicza
 • Kim był labirynt Co zrobił mechanizm pomieszczeń i korytarzy uniemożliwiających osobie niewtajemniczonej wydostanie się na zewnątrz
 • Kim był Landsbergis Vytautas Co zrobił niepodległościowego Sajudis w latach 1988-93. Prezydent Litwy w latach 1990-92. Po wyborach w 1996 przewodniczący parlamentu
 • Kim był landtag Co zrobił sejm w państwach niem. W Polsce termin stosowany przeważnie odnosząc się do sejmu prus
 • Kim był Lateran Co zrobił przykład słynna bazylika św. Jana) w Rzymie na Mons Coelius; siedziba papieży do 1308, miejsce 5 soborów; dziś należy do państwa
 • Kim był Lassalle Ferdinand Co zrobił organizatorów ruchu robotn. w Niemczech; zwolennik zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus, rzecznik legalnych metod działania ruchu robotn
 • Kim był lennik Co zrobił wasal posiadający lenno, zobowiązany hołdem do wypełniania zobowiązań wobec seniora
 • Kim był Ledru-Rollin Alexandre Co zrobił w okresie monarchii lipcowej, w 1848 min. spraw wewn. Rządu Tymczasowego; przeciwnik Ludwika Napoleona. Zobacz Napoleon III
 • Kim był Lefebvre Marcel Co zrobił Watykan za samowolne decyzje i odrzucenie określeń Soboru Watykańskiego II. Stał na czele ruchu tradycjonalistów katol. sprzeciwiającym się
 • Kim był legenda Co zrobił fantastycznymi o postaciach i wydarzeniach hist. czerpiąca z podań ludowych (na przykład o świętych czy bohaterach), rozpowszechniona w
 • Kim był Legia Honorowa Co zrobił odznaczenie franc. nadawane za zasługi wojsk. i cywilne, ustanowione w 1802 poprzez Napoleona I
 • Kim był legion Co zrobił bojowa; w dobie wczesnej republiki rzym. armia konsularna składała się z 2 legionów i 2 skrzydeł sprzymierzeńców o sile legionu i podwójnej
 • Kim był legionista rzymski Co zrobił żołnierz legionu rzym.; uzbrojenie: hełm, pancerz, prostokątna tarcza, dwusieczny miecz, ciężka włócznia (oszczep) zw. pilum
 • Kim był Legiony Polskie we Włoszech Co zrobił zawartej, za zgodą Napoleona Bonaparte, ówczesnego dow. armii franc. we Włoszech, 9 I 1797 pomiędzy gen. J.H. Dąbrowskim (działającym na
 • Kim był Leon IX Co zrobił papież w 1049-1055, zobacz schizma wschodnia
 • Kim był Leon X, Giovanni de Medici Co zrobił papież od 1513; w 1517 zakończył V sobór laterański; potępił M. Lutra. Znakomity humanista, protektor twórców
 • Kim był Leopold I Habsburg Co zrobił cesarz od 1658, sojusznik Polski w momencie potopu (1655-60) i w latach wojny z Turcją (1683-99
 • Kim był Leopold II Habsburg Co zrobił Toskanii. We Włoszech zapisał się jako reformator w duchu absolutyzmu oświeconego. Cesarz od 1790, z uwagi na opór szlachty odwołał część
 • Kim był leseferyzm Co zrobił termin pochodzenia franc. oznaczający pełną swobodę produkowania i handlu. Powstał w XVIII, dostępny zwł. w XIX w
 • Kim był Lesseps Ferdinand Co zrobił latach 1859-69 prowadził budowę Kanału Sueskiego, w 1881 rozpoczął także przerwaną w 1889 budowę Kanału Panamskiego
 • Kim był Lewant Co zrobił stosowane w ubiegłych wiekach zbiorcze ustalenie państw wsch. części basenu M. Śródziemnego
 • Kim był Li Peng Co zrobił polityk chiń., premier od 1987, odpowiedzialny za wydarzenia na placu Tian'anmen w 1989
 • Kim był liberum rumpo Co zrobił dosł. wolne zrywam; w Rzeczypospolitej XVIII w. ustalenie na zdarzenie zrywania sejmów, sejmików i Trybunału
 • Kim był Liebig Justus Co zrobił organicznej. Opracował analizę elementarną (1831) i udowodnił, Iż składniki mineralne potrzebne do rozwoju rośliny czerpią z gleby (1840
 • Kim był liga Co zrobił W Europie Zach. od czasów średniow. odpowiednik konfederacji
 • Kim był Liga Obrony Kraju Co zrobił organizacja powołana w 1962, w miejsce wcześniejszej Ligi Przyjaciół Żołnierza, do szkolenia ludności w celu wzmocnienia obronności państwa
 • Kim był liturgia Co zrobił poprzez bogatych obywateli na rzecz polis (na przykład organizacja igrzysk, wystawienie okrętu wojennego); w chrześcijaństwie kult
 • Kim był Likejon Co zrobił znany gimnazjon w staroż. Atenach, gdzie wykładał Arystoteles; dziś ustalenie szkoły średniej nawiązujące do tej staroż. nazwy
 • Kim był Lincoln Abraham Co zrobił republikański, głośny mówca, zwolennik likwidacji niewolnictwa; jego wybór w 1860 na prezydenta uznany poprzez Południe USA za zagrożenie
 • Kim był Linde Samuel Bogumił Co zrobił na uniw. w Lipsku, od 1804 dyrektor Liceum Warsz., czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; w latach 1807-14 wydał Leksykon j. polskiego
 • Kim był "List Ojca Świętego Grzegorza Papieża do rolników i rzemieślników z Rzymu przysłany" Co zrobił poprzez P. Ściegiennego; krytykował panujące relacje społ. i kreślił wizję przyszłego społeczeństwa po uwłaszczeniu chłopów
 • Kim był Ludwik XVIII Co zrobił emigracji, po obaleniu Napoleona władca Francji od 1814; początkowo prowadził politykę liberalną, od 1821 oparł się na konserwatystach
 • Kim był Litwa Środkowa Co zrobił życia poprzez gen. L. Żeligowskiego w X 1920 na terenie zamieszkanej najczęściej poprzez Polaków Wileńszczyzny celem niedopuszczenia do
 • Kim był Liwiusz, Titus Livius Co zrobił autor historii Rzymu od jego założenia do 9 przed naszą erą pt. Ab urbe condita libri... (Od założenia miasta księgi
 • Kim był Locarno Co zrobił Belgia, Francja, W. Brytania, Niemcy i Włochy podpisały w 1925 tak zwany pakt reński. Państwa te gwarantowały zach. granicę Niemiec, a tym
 • Kim był ludzie luźni Co zrobił osoby nie posiadające stałego miejsca pobytu, nieokreślone pod względem stanowym. W Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. tworzyli odrębną
 • Kim był Lubomirski Jerzy Sebastian Co zrobił kor. od 1657. Znakomity wódz pol., rzeczywisty zwycięzca wojsk moskiewskich pod Cudnowem i Słobodyszczem (1660). Przeciwnik reform Jana
 • Kim był Lope Felix de Vega Carpio\. Lope de Vega, właśc Co zrobił hiszp. dramaturg i poeta, artysta hiszp. teatru nar. Napisał około 1500 komedii, z których zachowało się 500
 • Kim był Lotar I Co zrobił dyn. Karolingów, syn Ludwika I Pobożnego. W 841 pokonany poprzez braci zgodził się na podział państwa Franków w 843 ( traktat z Verdun
 • Kim był Loyola Ignacy, Inigo Lopez de Loyola św Co zrobił w 1534 założyciel zakonu jezuitów. Od 1541 jego pierwszy generał; kanonizowany w 1622. Powołał w Rzymie kolegium Il Gesu (1551
 • Kim był Ludowe Zespoły Sportowe Co zrobił kluby sportowe zakładane od 1946 w celu propagowania sportu na wsi
 • Kim był Ludwik I Pobożny Co zrobił władca Franków i cesarz rzym. z dyn. Karolingów, jedyny z synów Karola Wielkiego, który go przeżył
 • Kim był Ludwik Niemiec, Ludwik Niemiecki Co zrobił władca Franków z dyn. Karolingów, po podziale monarchii Karola Wielkiego w 843 objął we władanie późniejsze Niemcy
 • Kim był Ludwik XV Co zrobił 1715. Żonaty z Marią Leszczyńską, córką Stanisława Leszczyńskiego. Popierał starania Leszczyńskiego o koronę pol. Na rządy miały wpływ
 • Kim był ława Co zrobił pol. lokowanych na prawie niem.; złożony z wójta i ławników (zazwyczaj siedmiu). Zobacz także kolonizacja w Polsce
 • Kim był luteranizm Co zrobił poprzez M. Lutra. Zasady l. zostały wyłożone w Sporym katechizmie (1529), Augsburskim wyznaniu wiary (1530), Artykułach szmalkandzkich
 • Kim był łacina Co zrobił oficjalny język w imperium rzym., powszechnie stosowany w średniow. Europie Zach., dała start językom romańskim, wpłynęła na postęp
 • Kim był łagry Co zrobił przymusowej na rzecz NKWD czy potem KGB. W ZSRR kierowano do nich zarówno przeciwników polit., jak i zwyczajnych kryminalistów. Stworzono
 • Kim był Łambinowice Co zrobił I i II wojny świat. niem. obóz dla jeńców wojennych, po 1945 okryty niedobrą sławą obóz dla internowanych Niemców, wysiedlanych ze Śląska
 • Kim był Łaski Jan Co zrobił gnieźnieński od 1510. Jeden z przywódców szlacheckiego ruchu egzekucyjnego w Wielkopolsce. Z jego inicjatywy spisano zestaw statutów i
 • Kim był Łubianka Co zrobił aparatu bezpieczeństwa. W budynku tym znajdowało się także więzienie śledcze, dokonywano tam także straceń. Zobacz także CZEKA, NKWD
 • Kim był Łanskoj Wasilij Siergiejewicz Co zrobił gen. ros., w latach 1813-15 generał-gubernator Księstwa Warsz. i prezes Porady Najwyższej Tymczasowej, w 1825-28 min. spraw wewn. Rosji
 • Kim był Łukasiewicz Ignacy Co zrobił naftowego; w 1852 wskutek destylacji ropy naftowej wydzielił naftę, w 1853 skonstruował lampę naftową; 1854 zał. w Bobrze k. Krosna
 • Kim był Łyskowski Ignacy Co zrobił 1848 protestował w parlamencie frankfurckim przeciw planom włączenia Pomorza do Związku Niem.; 1848-50 działacz Ligi Polskiej; 1862-63
 • Kim był Lelewel Joachim Co zrobił w latach 1815-24 prof. Uniw. Wileńskiego; w okresie stworzenia listopadowego czł. Rządu Narodowego, prezes Tow. Patriotycznego (2); od XII
 • Kim był Leszek Biały Co zrobił w 1194-99, 1201 i 1202-27, z rodu Piastów, syn Kazimierza II Sprawiedliwego. Walczył o tron krakowski i jego utrzymanie z innymi książętami
 • Kim był Lombardia Co zrobił granicach Austrii, 1797-1815 pod wpływami Francji, później znów w Austrii, 1848 teren stworzenia nar., od 1859 w granicach Sardynii, 1861
 • Kim był Ludwik XII Co zrobił władca Francji (od 1498) z dyn. Walezjuszów. Kontynuował wojny włoskie, lecz zakończył je pokojem w 1514 r
 • Kim był Latynowie Co zrobił VI-IV w. przed naszą erą zawiązały Związek Latyński, gdzie przewodził Rzym, później doszło do walki pomiędzy Związkiem Latyńskim a Rzymem
 • Kim był łan Co zrobił powierzchni ziemi; początkowo (do XIII w.) dział ziemi dany osadnikowi pod uprawę. Podział: łan mały około 16 ha, łan ogromny około 25 ha
 • Kim był ława Co zrobił organ sądowniczy we wsiach pol. w średniow. lokowanych na prawie niem.; złożony z sołtysa i 7 ławników. Zobacz także kolonizacja w Polsce
 • Kim był Libelt Karol Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego, współorganizator Towarzystwa Naukowej Pomocy (1841); od 1839 należał do 5-osobowego komitetu
 • Kim był Le Chapelier Isaac Rene Guy Co zrobił ustawy, która zakazywała pracownikom najemnym tworzenia związków i organizowania strajków; obowiązywała we Francji do 1864
 • Kim był Ludwik IX Święty Co zrobił Kapetyngów. Wzmocnił władzę królewską, zreorganizował administrację państwową. W polityce zagr. nastawiony pokojowo, arbiter w sporach

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Ludwik Ix Święty, Le Chapelier Isaac Rene Guy, Libelt Karol, Ława, Łan, Latynowie, Ludwik Xii, Lombardia, Leszek Biały, Lelewel Joachim, Łyskowski Ignacy zasługi.

Bohater Ludwik Ix Święty, Le Chapelier Isaac Rene Guy, Libelt Karol co zrobił.