naczelna rada ludowa co to jest
Naczelna Rada Ludowa, Nomenklatura, Narodowe Siły Zbrojne, Nazarbajew Nursułtan, Narodowa.

Postacie historyczne, biografia na N

 • Kim był noc listopadowa Co zrobił listopadowe; około godz. 17 ekipa cywilów i niewielka ekipa podchorążych należących do spisku P. Wysockiego zaatakowała Belweder, siedzibę
 • Kim był Nabielak Ludwik Co zrobił uczestnik spisku P. Wysockiego; 29 XI 1830 dowodził oddziałem cywilów w ataku na Belweder; jeden z zał. Tow. Patriotycznego (2); na
 • Kim był Nachimow Paweł S Co zrobił flotą tur. pod Navarino (1827); w okresie wojny krymskiej (1853) rozbił eskadrę turecką pod Synopą; od 1855 komendant Sewastopola, wraz z
 • Kim był nacjonalizm Co zrobił miejscu znaczenie narodu w życiu społeczeństw; przyznaje narodowi absolutne pierwszeństwo nad interesami jednostki, od której wymaga
 • Kim był NAFTA Co zrobił oznaczających Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu pomiędzy Kanadą, Meksykiem i USA, które weszło w życie 1 I 1994
 • Kim był Nagy Imre Co zrobił stanowisk rządowych w latach 1944-55. Pozbawiony stanowiska premiera i wykluczony z Węg. Partii Pracujących za prowadzenie polityki
 • Kim był najazdy mongolskie Co zrobił Rusi poprzez Złotą Ordę rządzoną poprzez Batu-chana. I najazd z 1241 miał zapobiec udzieleniu pol. pomocy Węgrom, na których państwo
 • Kim był Najwyższa Izba Kontroli Co zrobił powołany już w 1919, reaktywowany w czasach PRL w 1949. Podlegał kolejno Radzie Państwa, sejmowi, premierowi i ponownie sejmowi
 • Kim był namiestnik Królestwa Polskiego Co zrobił mianowany poprzez cesarza ros.; urząd istniał w latach 1815-26 i 1832-74; zakres władzy namiestnika J. Zajączka określała konstytucja
 • Kim był Napoleon III, Ludwik Napoleon Bonaparte Co zrobił Francuzów 1852-70. Syn Ludwika Bonaparte, bratanek Napoleona I; wygrał wybory prezydenckie po rewolucji lutowej 1848, popierał postęp
 • Kim był Naprawa Co zrobił Rzeczypospolitej grupującego od 1926 lewicę sanacyjną domagającą się reform społ. i przeciwną nacjonalizmowi. Wysuwał hasło ściślejszego
 • Kim był Narodna Wola Co zrobił założona w 1879 wskutek rozłamu w Ziemli i Woli; dążyła do obalenia caratu i wprowadzenia swobód demokr., w zakresie ekon. postulowała
 • Kim był narodnicy Co zrobił 95; uważali się za reprezentantów interesów chłopów i drobnych wytwórców w społeczeństwie postfeudalnym; poszukiwali dróg
 • Kim był Narodowa Partia Robotnicza Co zrobił głosząca hasła solidaryzmu klasowego, stopniowych reform społ., uspołecznienia środków produkcji, zwalczała socjalizm i komunizm. Po 1926
 • Kim był Narvik Co zrobił końcowy pkt. linii kolejowej, którą wywożono szwedz. rudę żelazną z Kiruny; w okresie kampanii norweskiej wokół N. 9 IV-8 VI 1940 toczyły
 • Kim był Naser Gamal Abdel Co zrobił przywódców przewrotu, który obalił monarchię w Egipcie 1952, później czł. władz rewol., premier Egiptu od 17 IV 1954, a od 1956 prezydent i
 • Kim był "natolińczycy" Co zrobił walczących o władzę w 1956 zbierająca się w Natolinie (stąd nazwa). Jej działacze próbowali przed październikiem 1956 podsycić nastroje
 • Kim był nawa Co zrobił przeznaczoną dla wiernych, zazwyczaj pomiędzy rzędami kolumn; występuje podział na n. kluczową i boczną i na podłużną i poprzeczną
 • Kim był neokolonializm Co zrobił zachowania starych bądź uzyskania nowych wpływów polit., gosp., militarnych i kulturowych w dawnych państwach kolonialnych innymi niż
 • Kim był Nehru Jawaharlal Co zrobił Gandhiego, działacz niepodl. i lider Kongresu Narodowego, pierwszy premier Indii po uzyskaniu niepodległości (1947-64), utrwalił w tym
 • Kim był Nelson Horacy Co zrobił franc. pod Abu Kirem (Egipt), w 1805 zwyciężył pod Trafalgarem flotę franc.-hiszp., umacniając niekwestionowane już panowanie W. Brytanii
 • Kim był neoklasycyzm Co zrobił styl XIX-XX-wieczny nawiązujący do wzorów gr. i rzym. Przejawiał się w architekturze, poezji, sztuce
 • Kim był neolit Co zrobił moment dziejów ludzkości po przełomie neolitycznym zw. także rewolucją neolityczną, a przed epoką brązu. N. rozpoczął się na nie wszystkich
 • Kim był nepotyzm Co zrobił osobistości przy obsadzie znacznych stanowisk i godności; termin pierwotnie odnoszony do postępowania nie wszystkich papieży w dobie
 • Kim był neutralność Co zrobił mającego międzynar. gwarancje neutralności. Neutralna jest Szwajcaria na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z 1815, a była Austria (do
 • Kim był Niedziałkowski Mieczysław Co zrobił okresie I wojny jeden z przywódców PPS zaboru ros. Autor ordynacji wyborczej przyjętej w Polsce w 1919 r. W latach 1919-1939 członek Porady
 • Kim był Niegolewski Andrzej Co zrobił Księstwie Poznańskim; uczestnik wojen napoleońskich, brał udział w szarży pod Somosierrą (1808), walczył w stworzeniu listopadowym
 • Kim był Niemcewicz Julian Ursyn Co zrobił wychowanek Szkoły Rycerskiej, poseł na Sejm Czteroletni (od 1790), należał do stronnictwa patriotycznego; w insurekcji 1794 adiutant T
 • Kim był Niemiecka Republika Demokratyczna Co zrobił radz. strefy okupacyjnej we wsch. Niemczech. NRD powstała 7 X 1949 w odpowiedzi na utworzenie RFN. Rządziła w niej partia komunist. SED
 • Kim był Niemojowski Bonawentura Co zrobił Wincentego; 1820 poseł sejmowy w Królestwie Pol., jeden z przywódców opozycji liberalnej ( kaliszanie); uchodził za jednego z najlepszych
 • Kim był Nietzsche Friedrich Co zrobił nadczłowieka , koncepcję woli mocy i przewartościowanie obowiązujących wartości. Twierdził, Iż wszystkie działania ludzkie sprowadzają się
 • Kim był niewolą babilońską papieży\. niewola awiniońska papieży zw Co zrobił papieży stał się Awinion na pd. Francji. N.a.p. stanowiła moment polit. zależności papiestwa od królów Francji (zapoczątkowany porażką w
 • Kim był niezaangażowanie Co zrobił które dobrowolnie decyduje się pozostać poza sojuszami militarnymi i nie brać udziału w żadnych konfliktach zbrojnych. Zobacz także ruch
 • Kim był Niezależna Oficyna Wydawnicza Co zrobił publikujących w PRL poza zasięgiem cenzury. 1977-81 kierowane poprzez M. Chojeckiego, później poprzez G. Bogutę. Od 1989 działa jawnie
 • Kim był Niezwyciężona Armada Co zrobił 130 okrętów i 30 tys. żołnierzy) wysłanej 1588 na podbój Anglii. Atakowana poprzez jednostki z angielskiego: w kanale La Manche poniosła
 • Kim był Nihil novi Co zrobił w Radomiu w 1505. Głosiła, że nic nowego (z łaciny nihil novi ) nie można ustanowić w systemie prawnym państwa bez zgody obu izb parlamentu
 • Kim był Nixon Richard Co zrobił 1969-74. Przedtem wiceprezydent u boku A. Eisenhowera w latach 1952-60. Pomimo przegranej w wyborach prezydenckich (1960) w konkurencji z J
 • Kim był "noc długich noży" Co zrobił konkurentów i przeciwników Hitlera w Niemczech w nocy 30 VI 1934. Powodem akcji były groźne dla Fhrera ambicje przywódców błyskawicznie
 • Kim był "noc kryształowa" Co zrobił 9/10 XI 1938 pogromu Żydów w Rzeszy. Pretekstem do akcji stało się zamordowanie poprzez Żyda urzędnika ambasady niem. w Paryżu. W odwecie w
 • Kim był Bartłomieja\. noc św Co zrobił kalwinistach). Inspiratorzy rzezi (królowa Katarzyna Medycejska i jej młodszy syn Henryk, późniejszy władca Polski Henryk Walezy
 • Kim był Noriega Manuel Antonio Co zrobił narkotykami na międzynar. skalę, obalony w 1989 poprzez interwencję zbrojną USA. Skazany w Stanach Zjedn. za handel narkotykami na skalę
 • Kim był Normandia Co zrobił kanałem La Manche, zamieszkiwana poprzez Celtów (w staroż.), później Franków (od VI w. ); od 911 w rękach Normanów (stąd nazwa N.) jako
 • Kim był Normanowie Co zrobił inicjalnym średniow. Skandynawię i Płw. Jutlandzki. N. organizowali wyprawy na początku łupieskie ( wikingowie), potem również zdobywcze, w
 • Kim był Norwid Cyprian Kamil Co zrobił V 1842 wyjechał z państwie; w momencie Wiosny Ludów współpracował z Hotelem Lambert; w latach 1853-54 przebywał w Stanach Zjedn.; od 1855
 • Kim był nowa lewica Co zrobił masowymi protestami w państwach Zachodu od lat 50. po lata 70. Jej kluczową zasadą było odrzucenie tak kapitalizmu, jak i realnego
 • Kim był NSZZ "Solidarność" Co zrobił zarazem ogromny ruch społ. w państwach komunist. Powstał w Gdańsku 17 IX 1980 z powodu masowych strajków robotn. na Wybrzeżu latem 1980
 • Kim był numerus clausus Co zrobił poprzez władze nie wszystkich państw albo nie wszystkich uczelni, zakładająca, Iż proc. studiujących na wyższych uczelniach Żydów nie
 • Kim był Necker Jacques Co zrobił szwajc. bankier, w latach 1777-81 minister Ludwika XVI, zwolennik ostrożnych reform; po ujawnieniu rozrzutności dworu zdymisjonowany
 • Kim był Nkrumah Kwame Co zrobił dekolonizacji. Lider ruchu niepodl. w bryt. kolonii Złote Wybrzeże. 1957-60 szef rządu, a w latach 1960-66 prezydent niepodległej Ghany
 • Kim był naczelny prezes prowincji Co zrobił w Prusach urzędnik prowadzący administracją w prowincji
 • Kim był Napoleon I Bonaparte Co zrobił w dziejach, pierwszy konsul Francji, cesarz Francuzów. W 1796 objął nacz. dowództwo armii franc. we Włoszech, bijąc tam Austriaków; 1798
 • Kim był naród wybrany Co zrobił biblijne ustalenie narodu żyd. Zobacz także judaizm; Żydzi
 • Kim był naczelne Co zrobił definicja biologiczne, rząd z gromady ssaków obejmujący człowieka
 • Kim był "nieśmiertelni" Co zrobił ustalenie pieszej gwardii przybocznej królów Persji, między innymi Dariusza
 • Kim był nuncjusz Co zrobił krajów (dawniej dworach monarchów) utrzymujących z Watykanem relacje dyplomatyczne; na mocy określeń z 1815 i 1961 w randze ambasadora
 • Kim był narodowy socjalizm Co zrobił rasizmu powstała w Niemczech po I wojnie świat. (zobacz także NSDAP), będąca wyrazem frustracji po klęsce 1918. Głosiła konieczność
 • Kim był Nikon, Nikita Minow Co zrobił Przeprowadził zasadnicze reformy w Kościele prawosławnym, które doprowadziły do rozłamu (staroobrzędowcy). Od 1658 w klasztorze
 • Kim był NSDAP Co zrobił początkowo pod inną nazwą) partia skrajnych nacjonalistów posługująca się także sloganami sprawiedliwości społ., hasłami rasistowskimi
 • Kim był Naczelnik Państwa Co zrobił zatwierdzone poprzez małą konstytucję w lutym 1919 dla J. Piłsudskiego jako głowy państwa i najwyższej władzy wykonawczej. Zlikwidowane
 • Kim był Naruszewicz Adam Stanisław Co zrobił historyk; red. Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych ; sekretarz Porady Nieustającej; na prośbę króla przygotował Dzieje narodu polskiego
 • Kim był Narodowy Związek Robotniczy Co zrobił Królestwie Pol. z inicjatywy Ligi Narodowej; opowiadała się za szeroką autonomią Królestwa Pol., i poprawą warunków pracy i płacy
 • Kim był Nullo Francesco Co zrobił styczniowego; 1848 brał udział w walkach o wyzwolenie Włoch, od 1849 związany z G. Garibaldim; IV 1863 przybył do Krakowa wspólnie z
 • Kim był namiestnik Galicji Co zrobił latach 1849-1918 z siedzibą we Lwowie; mianowany poprzez cesarza; podlegały mu kwestie wewn., wyznaniowe, oświata, obrona krajowa i
 • Kim był nowomowa Co zrobił i tak zwany aparatu partyjno- -państwowego w PRL wykorzystywany normalnie zafałszowaniu rzeczywistości w walce z prawdziwymi i urojonymi
 • Kim był narodowa demokracja Co zrobił zwolenników obozem narodowym, a poprzez przeciwników endecją . Początki jego sięgają utworzonej 1893 i mającej działać we wszystkich
 • Kim był Ney Michel Co zrobił dowodził Armią Renu, w 1807 rozstrzygnął o zwycięstwie pod Friedlandem w Prusach Wsch., w 1812 osłaniał odwrót wojsk franc. spod Moskwy
 • Kim był NEP Co zrobił Ekonomicznej Polityki wprowadzonej w Rosji radz. w latach 1921-27, po okresie komunizmu wojennego czasów wojny domowej, który całkowicie
 • Kim był nowa polityka wschodnia Co zrobił konsekwencji utworzenia tak zwany ogromnej koalicji CDU i SPD i objęcia teki min. spraw zagr. poprzez W. Brandta, zmiana polityki zagr. RFN
 • Kim był najem przymusowy Co zrobił XVI-XVIII w. wymóg pracy na folwarku pańskim chłopców i dziewcząt (od 1 do 3 lat). W skrajnych wypadkach na przykład był czasowo
 • Kim był najem wolny Co zrobił W Rzeszy w XVI-XVIII w. zatrudnianie pracowników na folwarkach za zapłatę
 • Kim był Naczelna Organizacja Techniczna Co zrobił związek stowarzyszeń wyższej użyteczności skupiających od 1945 inżynierów i techników pol
 • Kim był Naczelny Sąd Administracyjny Co zrobił reaktywowany w 1980 organ sądownictwa adm. badający zgodność decyzji adm. z obowiązującym prawem
 • Kim był Nagasaki Co zrobił drugie po Hiroszimie miasto japońskie, na które 9 VIII 1945 Amerykanie zrzucili bombę atomową
 • Kim był Nagroda Nobla Co zrobił szwedz. wynalazcę dynamitu, Alfreda Nobla. Przyznawana od 1901 w 3 dziedzinach edukacji, z zakresu literatury i jako nagroda pokojowa
 • Kim był Namibia Co zrobił kolonia Rzeszy (pod nazwą Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia). Od 1920 jako Afryka Południowo-Zachodnia pocz. mandat Ligi Narodów
 • Kim był namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego Co zrobił Poznańskiego w latach 1815-30 A. Radziwiłł, pełnił gł. funkcje reprezentacyjne, naprawdę administracja podlegała nacz. prezesowi prowincji
 • Kim był Narodowy Bank Polski Co zrobił czasach PRL etapowo zdominował całą bankowość w Polsce. Po 1989 wrócił do roli banku emisyjnego, rezygnując po wyodrębnieniu się z niego 9
 • Kim był narzędzia kamienne Co zrobił myśliwych, na przykład obrobione otoczaki, pięściaki , ostrza (krzemienne czy kościane uzbrojone we wkładki kamienne, na przykład
 • Kim był nauka społeczna Kościoła katolickiego Co zrobił encyklikę Rerum novarum Leona XIII z 15 V 1891, podejmowała problem rozwiązania kwestii społ. (robotn.), który nabrzmiał w XIX w
 • Kim był neoslawizm Co zrobił słow., rozwijający się na pocz. XX w. jako nowa postać XIX-wiecznego panslawizmu; głosił konieczność zjednoczenia się Słowian pod
 • Kim był Neron, Nero Claudius Drusus Germanicus Co zrobił okrucieństwa, mordów bliskich sobie ludzi, spowodowania w 64 pożaru Rzymu, prześladowań chrześcijan. Popełnił samobójstwo
 • Kim był Neto Antonio Agostinho Co zrobił polityk angolski, działacz niepodl. za rządów portug. Po uzyskaniu niepodległości Angoli jej prezydent współpracujący ściśle z ZSRR
 • Kim był Newton Isaak sir Co zrobił astronom i filozof. Główne dzieło Philosophiae naturalis principia mathematica dotyczy prawie wszystkich działów fizyki. Sformułował sporo
 • Kim był Nieczajew Siergiej G Co zrobił anarchistyczny; uczestnik ruchów studenckich; w 1869 zał. organizację spiskową w Moskwie, w obawie przed zdemaskowaniem zorganizował
 • Kim był Niećko Józef Co zrobił działacz ruchu ludowego, w latach 1945-47 wiceprezes PSL, przeciwnik S. Mikołajczyka, współtwórca ZSL współpracującego ściśle z komunistami
 • Kim był nieograniczona wojna podwodna w I wojnie światowej Co zrobił celem wyczerpania gosp. W. Brytanii. Oznaczała atakowanie bez ostrzeżenia nie tylko statków ententy, ale również neutralnych. Ogłoszenie n
 • Kim był Niemiecka Afryka Wschodnia Co zrobił od 1884 do 1920 oficjalna nazwa kolonii niem. znanej później jako Tanganika (część dzisiejszej Tanzanii
 • Kim był Niemojowski Wincenty Co zrobił sejmowy w Królestwie Pol., lider opozycji liberalnej (kaliszanie), prześladowany poprzez w. ks. Konstantego (1825-30 w areszcie domowym); w
 • Kim był niewola babilońska Co zrobił Babilonii (Mezopotamii) w latach 597 - około 536 przed naszą erą po dwukrotnych przymusowych przesiedleniach (597 i 587 przed naszą erą
 • Kim był Norblin Jean Pierre Co zrobił Polsce. Malował i rysował liczne sceny rodzajowe, rodzaje ludzkie, sceny z życia polskiego, jak sejmiki i targi, a również istotne
 • Kim był niewolnictwo Co zrobił pewna warstwa ludności stanowi własność innej ekipy osób albo instytucji, które mogą bez przeszkód nimi dysponować. Znane od staroż., gdzie
 • Kim był niewolnicy Co zrobił element posiadania swego właściciela, który dysponuje nimi swobodnie (na przykład może ich sprzedać) i wyzyskuje ich pracę. Zobacz
 • Kim był Niezależne Zrzeszenie Studentów Co zrobił studencka działająca od 1980, organizująca liczne strajki na wyższych uczelniach w całym państwie. W stanie wojennym zakonspirowana. Od
 • Kim był nihiliści Co zrobił nazwa nadawana rewol. demokratom w Rosji w latach 60. i 70. XIX w., również anarchistom i rewolucjonistom w Europie środk. i zach XIX w
 • Kim był Nike Co zrobił przedstawiana w formie młodej kobiety ze skrzydłami z gałęzią palmy w dłoni; w Rzymie odpowiadała jej Wiktoria; najsłynniejszy posąg to
 • Kim był Nightingale Florence Co zrobił działaczka społ., twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa; w okresie wojny krymskiej zorganizowała w 1854 opiekę pielęgniarską nad rannymi
 • Kim był Nil Co zrobił najdłuższa na Ziemi (6671 km); płynie wyżłobioną poprzez siebie doliną o szer. od 1-3 km na pd. do 20 km na pn., przy ujściu rozlewa się
 • Kim był nimfa Co zrobił niższego rzędu) stanowiąca uosobienie sił przyrody, związana z konkretnymi miejscami (na przykład strumieniem, drzewem, górą
 • Kim był Nimrud Co zrobił miasto i twierdza Asyryjczyków nad rz. Tygrys, zał. XIII w. p.n.e
 • Kim był NKWD Co zrobił Komisariat Spraw Wewn. ZSRR, nazwa stosowana także na ustalenie podporządkowanej komisariatowi tajnej polit. policji radz. 1934-46
 • Kim był noc 15 sierpnia 1831 Co zrobił 16 VIII 1831; rozpoczęte poprzez Towarzystwo Patriotyczne (2) domagające się energicznego prowadzenia wojny i ukarania zdrajców, skończyły
 • Kim był non violence Co zrobił obywatelskie albo ich praktyczne wcielenie w życie wykluczająca wykorzystywanie przemocy albo groźby jej użycia bezwzględnie na
 • Kim był norbertanie, premonstratensi Co zrobił zakonów utworzonych z dawnych kapituł), zał. w 1120 poprzez św. Norberta z Xanten w Prmontr we Francji z przeznaczeniem do pracy misyjnej
 • Kim był nowa grecka cywilizacja Co zrobił w staroż. powstała po upadku kultury mykeńskiej, w pocz. I tys. p.n.e
 • Kim był Nowa Marchia Co zrobił pomiędzy Wielkopolską a Pomorzem Zach. opanowanym w poł. XIII w. poprzez margrabiów brandenburskich; w 1455 włączona do Brandenburgii
 • Kim był "Nowa Prawica" w USA Co zrobił renesans popularności szablonowych wartości i ideałów kapitalistycznych w latach 70. XX w., między innymi wolności i przedsiębiorczości
 • Kim był Nowak-Jeziorański Jan Co zrobił w latach 1948-76 w redakcji polskiej BBC w Londynie i dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa, autor wielu poczytnych książek
 • Kim był Nowotko Marceli Co zrobił członek KPP. 1941 członek przysłanej z Moskwy do państwie ekipy inicjatywnej, założył PPR. W 1942 zamordowany poprzez współtowarzyszy z PPR
 • Kim był Nyerere Julius Co zrobił 1961, a od połączenia z Zanzibarem w 1964 Tanzanii, wieloletni prezydent tego państwie. Niekwestionowany przywódca rządzącej partii TANU
 • Kim był nowela sierpniowa Co zrobił 1926 nowelizacja konstytucji marcowej powiększająca w Polsce władzę prezydenta i rządu kosztem uprawnień sejmu. Upoważniała ona prezydenta
 • Kim był Nowosilcow Nikołaj N Co zrobił Aleksandra I, zaprzyjaźniony z A.J. Czartoryskim; w latach 1815-30 nielubiany komisarz cesarski przy Radzie Stanu Królestwa Pol., w 1823
 • Kim był Naczelny Komitet Narodowy Co zrobił przedstawicielstwo ugrupowań Galicji opowiadających się w I wojnie świat. za rozwiązaniem kwestie pol. przy użyciu krajów centralnych
 • Kim był Narutowicz Gabriel Co zrobił 1908 prof. Politechniki w Zurychu, od 1920 parokrotny minister w Polsce. 9 XII 1922 wybrany pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej głosami
 • Kim był neogotyk Co zrobił rozwijający się od poł. XVIII do pocz. XX w., pochodzący z Anglii, ale upowszechniony w całej Europie, a zwł. w Niemczech. Cechował się
 • Kim był nacjonalizacja Co zrobił środków produkcji, jak: fabryki czy ogromna własność ziemska należących do osób prywatnych poprzez kraj. W Polsce n. została przeprowadzona
 • Kim był Narodowa Organizacja Wojskowa Co zrobił Stronnictwa Narodowego powstała w X 1939. W szczytowym okresie licząca około 80 tys. czł. W 1942 przewarzająca część została wcielona do
 • Kim był Nazarbajew Nursułtan Co zrobił Działacz KPZR od 1962, I sekr. KC KP Kazachstanu od 1989. Po 1990 prezydent niepodległego Kazachstanu. Zwolennik współpracy z Rosją w
 • Kim był Narodowe Siły Zbrojne Co zrobił organizacja wojsk. zał. w IX 1942 z części Narodowej Organizacji Wojskowej przeciwnej wcieleniu do AK, i innych organizacji. Oddziały
 • Kim był nomenklatura Co zrobił kierowniczych funkcjonującego w ZSRR i tak zwany państwach demokracji ludowej. Obsada wszystkich stanowisk kierowniczych adm. i gosp. była
 • Kim był Naczelna Rada Ludowa Co zrobił powstała 14 XI 1918 w Poznaniu z tajnego Centr. Komitetu Obywatelskiego. W terenie dysponowała lokalnymi poradami ludowymi. Organem

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Naczelna Rada Ludowa, Nomenklatura, Narodowe Siły Zbrojne, Nazarbajew Nursułtan, Narodowa Organizacja Wojskowa, Nacjonalizacja, Neogotyk, Narutowicz Gabriel zasługi.

Bohater Naczelna Rada Ludowa, Nomenklatura, Narodowe Siły Zbrojne co zrobił.