rabacja galicyjska rzym co to jest
Rabacja Galicyjska, Rzym, Radziwiłł Karol Stanisław, Zw. Panie Kochanku, Rewolucja Kulturalna.

Postacie historyczne, biografia na R

 • Kim był Reagan Ronald Co zrobił aktor filmowy i telewizyjny, 1967-75 gubernator Kalifornii; prezydent USA w latach 1981-89 z ramienia republikanów, znany z twardej postawy
 • Kim był referendum Co zrobił polegająca na głosowaniu ludowym, gdzie biorą udział wszyscy obywatele z aktywnym prawem wyborczym. Stwarza sposobność bezpośredniego
 • Kim był referendum 29 XI 1987 Co zrobił pytania: pierwsze dotyczyło zgody na przeprowadzenie reform gosp., drugie ewentualnej demokratyzacji mechanizmu polit. Gdyż frekwencja nie
 • Kim był Ronsard Pierre de Co zrobił zw. księciem pisarzy. Tworzył zarówno w gatunkach klasycznych (ody, hymny), jak i pod wpływem Petrarki sonety
 • Kim był Rouget de Lisle Claude Joseph Co zrobił oficer franc., pisarz i kompozytor; artysta muzyki i słów Marsylianki (1792), od 1795 hymnu nar. Francji
 • Kim był reforma gregoriańska Co zrobił Kościele katol. w XI-XII w. w celu usunięcia symonii (handlu godnościami i urzędami kościelnymi), wprowadzenia celibatu (bezżeństwa) księży
 • Kim był ród rycerski Co zrobił w średniow. ród oparty na wspólnocie: krwi, zasiedlanego terytorium i herbu, zawołania i przywilejów
 • Kim był ryty inicjacyjne Co zrobił obrzędy rel. wprowadzające młodego człowieka w krąg dorosłych
 • Kim był rytuał Co zrobił ustalony zestaw czynności magicznych albo praktyk rel., a w szerszym sensie również zewn. kształt obrzędów i uroczystości
 • Kim był Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa Co zrobił schyłkowym okresie PRL (1986) przez powołanie ciała doradczego przy przewodn. Porady Państwa gen. W. Jaruzelskim; w jej skład wchodzili gł
 • Kim był Rabin Icchak Co zrobił i od 1992 lider Partii Pracy, wielokrotny minister; premier 1974-77 i od 1992; w 1993 doprowadził do podpisania porozumienia z OWP; razem
 • Kim był Rada Europejska Co zrobił lecz opierając się na praktyki spotkań na szczycie szefów krajów i rządów UE od 1961. Zakres jej kompetencji nadal nie jest prawnie
 • Kim był Rada Jedności Narodowej Co zrobił 1944 poprzez Delegata Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało doradcze (następczyni Krajowej Reprezentacji Politycznej
 • Kim był Rada Narodowa Lwowska Co zrobił Galicji w momencie Wiosny Ludów; utworzony 14 IV 1848 w miejsce Komitetu Nar.; w jej skład wchodzili przedstawiciele ziemiaństwa
 • Kim był Rada Nieustająca Co zrobił złożona z 18 senatorów i 18 posłów, podzielona na 5 departamentów - interesów cudzoziemskich, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbowy
 • Kim był Rada Obrony Państwa Co zrobił wojny 1 VII 1920, w momencie zagrożenia egzystencji Polski najazdem bolszewickim. W jej skład wchodzili: wódz naczelny, marszałek sejmu
 • Kim był Rada Pięciuset Co zrobił władzy stworzony w 508 przed naszą erą poprzez Klejstenesa; R.P. podlegały: administracja, polityka zagr., prace zebrania ludowego (eklezji
 • Kim był Rada Stanu Księstwa Warszawskiego Co zrobił przygotowywała projekty ustaw sejmowych i dekretów władca., była sądem kasacyjnym, należało do niej sądownictwo adm.; w skład R.S
 • Kim był Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Co zrobił założona 25 I 1949 poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry. W dalszym ciągu dołączyły również Albania, NRD, Mongolia
 • Kim był Radetzky Joseph Co zrobił napoleońskich odznaczył się w bitwach pod Wagram i Lipskiem; w latach 1831-57 dowódca wojsk w Lombardii i Wenecji; rozstrzygnął na korzyść
 • Kim był Radkiewicz Stanisław Co zrobił KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w latach 1945-1955 członek Biura Polit. KC PPR, a w dalszym ciągu PZPR, od 1944 do 1954 kierownik Ministerstwa
 • Kim był Radziwiłł Antoni Henryk Co zrobił mecenas sztuki, w latach 1815-31 namiestnik W. Ks. Poznańskiego; ożeniony z księżniczką prus. Luizą (stryjeczną siostrą króla prus
 • Kim był Radziwiłł Janusz Co zrobił wybitny dowódca, walczył z powstańcami kozackimi. W 1655 opowiedział się za Szwedami. Zmarł w oblężonym Tykocinie
 • Kim był Radziwiłł Michał Co zrobił służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; w stworzeniu listopadowym formalny wódz nacz. armii pol. 20 I-26 II 1831, aczkolwiek
 • Kim był Raffaelo Santi\. Rafael, właśc Co zrobił budową bazyliki św. Piotra w Rzymie; gł. dzieła malarskie - freski w pałacu watykańskim (Szkoła ateńska) i słynne Madonny (Madonna
 • Kim był Rahman Tunku Abdul Co zrobił polityk malezyjski, od 1957 pierwszy premier Federacji Malajskiej. Stał na czele rządu niepodległej Malezji do 1970
 • Kim był rakiety SS-20 Co zrobił wycelowane w miasta zachodnioeuropejskie, za których pomocą ZSRR w latach 70. próbował prowadzić politykę zastraszania krajów euro
 • Kim był rasizm Co zrobił nawiązując do teorii Darwina, zakładająca zasadniczą nierówność biologiczną i psychiczną pomiędzy rasami ludzkimi. W jej stworzeniu sporą
 • Kim był ratyfikacja Co zrobił państwa albo parlament podpisanej przedtem poprzez rząd umowy międzynar. wymagane poprzez konstytucję albo zawarte w umowie dwóch stron
 • Kim był Renoir Auguste Co zrobił franc. rysownik, grafik i rzeźbiarz impresjonistyczny. W najwyższym stopniu znane dzieła: Śniadanie wioślarzy, Kąpiące się
 • Kim był reformacja w Polsce i na Litwie Co zrobił dzięki wyjazdom szlachty i kontaktom mieszczan (w tym pochodzenia niem.). Stąd luteranizm znajdował zwolenników w miastach prus., z kolei
 • Kim był reformy Grakchów Co zrobił przed naszą erą przeprowadzone poprzez braci Grakchów w celu ratowania od upadku osłabionej poprzez wojny punickie drobnej własności
 • Kim był regent Co zrobił imieniu małoletniego, nieobecnego albo chorego monarchy; 2. w nie wszystkich krajach Europy XVI-XVIII w. (Niderlandy, Prusy Książęce
 • Kim był rehabilitacja Co zrobił utraconych na mocy wyroku sądowego. W PRL niezbędne po latach terroru stalinowskiego i sfingowanych procesach. Na sporą skalę po 1956
 • Kim był Reichswehra Co zrobił 115 tys. ochotniczej i zawodowej armii niem. (co uniemożliwiało szkolenie rezerw), pozbawionej ciężkiej broni i lotnictwa bojowego. W 1935
 • Kim był rekonkwista Co zrobił poprzez ludność chrześcijańską (z udziałem rycerstwa z całej Europy Zach.) na Płw. Pirenejskim w celu całkowitego wyparcia stamtąd Arabów
 • Kim był rekonstrukcja Co zrobił zjednoczonych ameryki wobec byłych stanów Konfederacji w latach 1867-1877, której fundamentem było wprowadzenie na Południu rządów
 • Kim był relikwie Co zrobił po świętych (szczątki ciała, elementy z nimi powiązane i tak dalej), przechowywane w relikwiarzach (z metali szlachetnych zdobionych
 • Kim był Rembieliński Rajmund Co zrobił insurekcji 1794; czł. Tow. Republikanów Pol.; W Księstwie Warsz. i Królestwie Pol. wysoki urzędnik; 1820 marszałek sejmu; po 1832 wycofał
 • Kim był Rembrandt Harmensz van Rijn\. Rembrandt, właśc Co zrobił jeden z największych malarzy w dziejach. Odznacza się w jego twórczości 2 okresy: barokowy (1631-42) i klasyczny (1642-69). Mistrzostwo R
 • Kim był remilitaryzacja Co zrobił przejściowo pozbawionego sił zbrojnych, na przykład remilitaryzacja Niemiec w latach 1934-38. W latach zimnej wojny przeprowadzono r
 • Kim był renta feudalna Co zrobił wypracowana poprzez chłopów i przekazywana w formie danin w naturze albo pieniądzu ( czynsz) lub pańszczyzny ( renta odrobkowa
 • Kim był renta odrobkowa Co zrobił feudalnej polegająca na bezpłatnej pracy na polu pańskim. Postęp r.o. nastąpił w Europie Wsch. w XVI w. wspólnie z postępem folwarku
 • Kim był reparacje Co zrobił po wojnie mają płacić państwa odpowiedzialne za wojnę innym państwom. Problem reparacji (wobec ich olbrzymiej wysokości) był po I wojnie
 • Kim był Republika Federalna Niemiec Co zrobił życia 23 V 1949 z zach. stref okupacyjnych. Złożone z 10, a od 3 X 1990, po przyłączeniu dawnej NRD z 15 państw (landów). Pierwszym jej
 • Kim był Republika Francuska Co zrobił Konwent Narodowy po obaleniu monarchii Ludwika XVI istniała do 1804; II Republika, proklamowana 24 II 1848, istniała do 1852, kiedy to
 • Kim był Republika Tarnobrzeska Co zrobił Tarnobrzegu poprzez radykalnych chłopów pod przywództwem T. Dąbala i ks. E. Okonia, którzy przestali uznawać władze austr. i zaczęli
 • Kim był republika weimarska Co zrobił 33, państwa opartego na demokr. konstytucji uchwalonej w VII 1919 w Weimarze. Była krajem federacyjnym o większych niż za cesarstwa
 • Kim był Republika Wenecka Co zrobił powstałe w 421; w kolejnych wiekach (zwł. X-XVI) rozszerzyło się na tereny sięgające od Alp po Kretę i panowało w poważnej części basenu M
 • Kim był Republika Włoska Co zrobił Cisalpińskiej, w 1805 przekształcona w Królestwo Włoch; 2. powstała w 1946 po referendum, w konsekwencji którego zlikwidowano
 • Kim był restauracja Co zrobił odnowienie monarchii obalonej wskutek rewolucji; przywrócenie do władzy dynastii obalonej poprzez rewolucję
 • Kim był resursa Co zrobił zabawie i rozrywce, podejmującego także działalność kulturalną i charytatywną; r. skupiały ziemian (szlachtę), bogate mieszczaństwo i
 • Kim był rewizjonizm Co zrobił powstały nareszcie XIX w. występujący z hasłami rewizji marksizmu; artystą r. był E. Bernstein, który w pracy Zasady socjalizmu i zadania
 • Kim był rewolta październikowa Co zrobił prezydentem Rosji B. Jelcynem, zwolennikiem reform rynkowych i otwarcia Rosji na świat, a zdominowanym poprzez komunistów i nacjonalistów
 • Kim był rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich Co zrobił charakter walki o zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol. rozpoczęła się w I 1905 od strajków polit. w Warszawie, Łodzi i okręgu
 • Kim był rewolucja francuska Co zrobił gosp. i polit.; nieurodzaj i związana z tym drożyzna, uderzający w rodzimą gospodarkę układ handlowy z Anglią wywołały przyrost
 • Kim był rewolucja 1905-07 w Rosji Co zrobił 1900-03 i klęską w wojnie z Japonią; rozpoczęła się w I 1905 w Petersburgu ( krwawa niedziela ); do strajkujących robotników stolicy
 • Kim był rewolucja agrarna Co zrobił rolnictwie euro. zaczęte na Zachodzie (zwł. w Anglii i Holandii) na przełomie XVII i XVIII w. opierające na przejściu z trójpolówki do
 • Kim był rewolucja amerykańska Co zrobił politykę Anglii wobec 13 kolonii amer., która godziła w fundamentalne interesy gospodarki kolonii. Koloniści mający doświadczenia w walce z
 • Kim był rewolucja lipcowa 1830 we Francji Co zrobił przeciw rządom króla Karola X, który przywrócił przywileje arystokracji (między innymi szlachcie wypłacono odszkodowanie za utracone w
 • Kim był rewolucja lutowa 1848 we Francji Co zrobił Ludwika Filipa I i kryzysem ekon.-społ. (nieurodzaj, bezrobocie); opozycja republikańska z A. Ledru-Rollin na czele organizowała bankiety
 • Kim był rewolucja lutowa w Rosji Co zrobił gregoriańskiego kalendarza 12 III 1917), który doprowadził do obalenia caratu. Rewolucję rozpoczął spontaniczny strajk kobiet z fabryk
 • Kim był rewolucja młodoturecka Co zrobił poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo jedynie
 • Kim był rewolucja neolityczna Co zrobił przyswajającej na wytwórczą, gł. udomowienia roślin i zwierząt, co kończy paleolit. R.n. umożliwiła przyrost liczebności grup ludzi, bo
 • Kim był rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii Co zrobił pozwoliły na masową produkcję. Wykorzystanie węgla kamiennego do wytopu żelaza (1735 - A. Derby) pozwoliło na masową produkcję tego
 • Kim był Rousseau Jean-Jacques Co zrobił poeta polit. Jego Umowa socjalna akcentująca prawa człowieka odegrała ogromną rolę już w okresie rewolucji franc., a do dziś stanowi
 • Kim był rewolucja rumuńska Co zrobił inspirowane poprzez spisek w aparacie władzy komunist. przeciw dyktaturze N. Ceauşescu spowodowane dramatycznie niską stopą życiową w tym
 • Kim był rewolucja światowa Co zrobił przewrocie bolszewickim w Rosji zakładająca, Iż w kolejnym etapie komunizm musi zwyciężyć na całym świecie. Idea ta legła u podstaw
 • Kim był rewolucyjni demokraci Co zrobił latach 30.-70. XIX w. w Europie Środk. i Wsch., którego działacze dążyli do radykalnej likwidacji mechanizmu feudalnego przez uwłaszczenie
 • Kim był Richelieu Armand Jean du Plessis de Co zrobił 1606 bp Luçon, 1622 kardynał, od 1624 do Zgonu kluczowy i wszechpotężny minister króla Ludwika XIII; bezlitośnie likwidował opozycję
 • Kim był Rodezja Co zrobił Afryce. Właściwie od 1911 istniały Rodezja Pd. i Rodezja Pn. Nazwane zostały w 1894 na cześć C. Rhodesa. Rodezja Pn. od 1964 jest
 • Kim był rokoko Co zrobił schyłkową fazę baroku, datowany na lata 1720-1780. Cechowała go sielankowość i sentymentalność, forma lekka i wykwintna, egzotyczne motywy
 • Kim był rokosz Co zrobił wywarcia wpływu na politykę władcy w Polsce (XVI-XVIII w.); kolokwialnie wyłącznie związek szlachty o charakterze antykrólewskim
 • Kim był rokosz sandomierski Co zrobił zmierzające do wzmocnienia władzy władca. doprowadziły do wystąpienia w 1605 szlachty pol. pod przywództwem Mikołaja Zebrzydowskiego i
 • Kim był Roland Co zrobił zginął jako dowódca tylnej straży wojsk Karola w okresie wyprawy do Hiszpanii przeciw Arabom (778). W opowieściach rycerskich (zwł. słynnej
 • Kim był Roosevelt Theodore Co zrobił republikańskiej. Zyskał opinię dobrego organizatora jako zast. sekr. marynarki (1897-98), później jako gubernator stanu Nowy Jork (1899
 • Kim był rozbicie dzielnicowe Co zrobił faza w dziejach krajów feudalnych, na którym dochodziło do ich rozpadu na mniejsze struktury terytorialne, zdobywające coraz większą
 • Kim był rozbiory Polski Co zrobił XVIII w., które doprowadziły do straty niepodległości. Układy rozbiorowe Polski nie były wyjątkiem w XVIII w. (na przykład Hiszpania
 • Kim był Rozwadowski Tadeusz Co zrobił armii austr. Od 1913 generał. W I wojnie świat. początkowo walczył w armii austr. jako dow. brygady, dywizji. Od 1916 z przyczyn polit. w
 • Kim był Rómmel Juliusz Co zrobił od 1918 w wojsku pol. W wojnie 1919-20 dowódca pułku, później brygady, dywizji, nareszcie korpusu jazdy. 1921-1923 inspektor jazdy w
 • Kim był Różycki Edmund Co zrobił służył w armii ros.; od 1862 związany z obozem Czerwonych w Kijowie; lider Kom. Wołyńskiego; VII 1863 mianowany poprzez Rząd Nar. nacz
 • Kim był ruch egzekucyjny Co zrobił powstały na przełomie XV i XVI w. dążący do ograniczenia roli możnowładztwa zmierzającego do przekształcenia się w wyższy stan szlachecki
 • Kim był ruch oporu w okupowanej Europie Co zrobił Jugosławii, Włoszech, Grecji i Polsce. W wielu państwach (zwł. Francji, Włoszech, Grecji i Jugosławii) związany w komunistami. W
 • Kim był Ruprecht Karol Co zrobił obozu Białych; II 1846 aresztowany przez wzgląd na przygotowaniami do wywołania trójzaborowego stworzenia; zesłany na katorgę; od 1856 w
 • Kim był Rurykowicze Co zrobił dynastia książąt rus. od poł. IX w., a później carów moskiewskich wywodząca się od legendarnego Ruryka, wygasła w 1598
 • Kim był Ruś Co zrobił zaczerpnięte z języka fińskiego) plemion wschodniosłowiańskich i zamieszkiwanego poprzez nie terytorium, w XI w. utożsamiane z Rusią
 • Kim był Ruś Kijowska Co zrobił Europie Wsch. ze stolicą w Kijowie, w jego skład weszły plemiona ruskie ( Ruś); rządzone poprzez dyn. Rurykowiczów, objęło dorzecze górnej
 • Kim był Rybiński Maciej Co zrobił listopadowego; oficer armii Księstwa Warsz.; odbył kampanię 1809, 1812 (odznaczony Legią Honorową) i 1813; 3 XII 1830 poparł stworzenie
 • Kim był rycerstwo Co zrobił społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w kraju Franków z ciężkozbrojnej jazdy opartej na relacjach senior
 • Kim był Rydz-Śmigły Edward Co zrobił współpracownik J. Piłsudskiego. Od 1908 w Związku Walki Czynnej, od 1912 w Związku Strzeleckim, oficer I Brygady Legionów, 1917 komendant
 • Kim był Rząd Narodowy 1863-64 Co zrobił stworzenia styczniowego; od 22 I 1863 jako Tymczasowy Rząd Nar. wyłoniony z Komitetu Centralnego Nar.; po upadku dyktatury M. Langiewicza
 • Kim był Rzeczpospolita Krakowska Co zrobił utworzony na kongresie wiedeńskim (1815) jako miasto wolne pod opieką trzech mocarstw. Władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący
 • Kim był Rzesza Niemiecka Co zrobił niem. Deutsches Reich): I Rzesza ( cesarstwo rzym. fakt. niem. w 962-1806); II Rzesza (cesarstwo niem. powstałe wskutek zjednoczenia
 • Kim był radykalizm Co zrobił ustalenie ruchów i ideologii domagających się zasadniczych zmian w danej dziedzinie zarówno w poglądach, jak i metodach działania
 • Kim był reformacja Co zrobił Zachodnim zapoczątkowany wystąpieniem M. Lutra (31 X 1517) w Wittenberdze. Geneza i charakter - wokół genezy i charakteru r. toczy się
 • Kim był Rubikon Co zrobił jej granicę z Galią. Juliusz Cezar przekraczając ją w 49 r. przed Chr. zaczął wojnę domową z Pompejuszem. Odtąd definicja przysłowiowe
 • Kim był Roland Jeanne Marie Co zrobił głośnym salonie skupiła znakomitych przedstawicieli rewolucji, przeciwniczka terroru wprowadzonego poprzez jakobinów
 • Kim był Rada Komisarzy Ludowych Co zrobił organ spełniający funkcje rządu w Rosji bolszewickiej, ZSRR i republikach związkowych (do 1946
 • Kim był reformacja w innych krajach Europy Co zrobił Lutra zaczął w Zurichu nauczanie Ulrich Zwingli (1484-1531). Prócz głoszenia czystej ewangelii , odrzucenia wszystkich ceremonii nie
 • Kim był RAF Co zrobił oficjalna nazwa bryt. lotnictwa wojsk. od 1918
 • Kim był ratusz Co zrobił dawniej budowla wznoszona normalnie w centrum miasta jako siedziba władz miejskich i sądu
 • Kim był regalia Co zrobił dla władcy w ustalonych dziedzinach (na przykład dochody z bicia monety, eksploatacji kopalń, ceł, polowania); 2. również insygnia władzy
 • Kim był Rubens Peter Paul Co zrobił najwybitniejszych malarzy XVII w. w Europie. Przewarzająca część swej twórczości poświęcił tematyce rel., aczkolwiek nieobce mu były także
 • Kim był Rzewuski Seweryn Co zrobił przeciwnego reformom obozu hetmańskiego w okresie Sejmu Czteroletniego, w 1792 jeden z artystów konfederacji targowickiej
 • Kim był Rataj Maciej Co zrobił 1920-21 min. oświecenia publicznego, 1922-28 marszałek sejmu; po Zgonu Narutowicza (1922) i po zamachu majowym (1926) pełnił wymagania
 • Kim był Rada Administracyjna Co zrobił powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych poprzez króla; w latach 1826-30 stała się główną władzą
 • Kim był : odrodzenie\. renesans, in Co zrobił XVI w. ) i towarzyszący jej ruch społ.-kulturowy zapoczątkowany we Włoszech w XIV w. Epokę r. cechowały: wszechstronny postęp edukacji
 • Kim był Ruś Halicka Co zrobił Dniestru, Bugu i Styru, księstwo z gł. ośrodkiem w Haliczu. W 1199 R.H. weszła w skład księstwa halicko-włodzimierskiego powstałego ze
 • Kim był Rakowski Mieczysław Co zrobił PRL. Od 1946 w PPR, w dalszym ciągu w PZPR. W 1958-82 red. nacz. tygodnika Polityka umocnił jego opinię jako forum liberalnej frakcji w
 • Kim był Ryszard I Lwie Serce Co zrobił Plantagenetów. Z angielskiego: bohater wojen krzyżowych, opiewany w legendach. Jego nieobecność w państwie przez wzgląd na uczestnictwem w
 • Kim był Rada Państwa Co zrobił ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór nad poradami narodowymi, zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, dysponowała inicjatywą
 • Kim był ruch oporu w Polsce Co zrobił Krajowa, stworzenie warszawskie, Burza, Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo, Bataliony Chłopskie, Armia Ludowa
 • Kim był risorgimento Co zrobił w XIX w. o wyzwolenie nar. i zjednoczenie państwa; G. Mazzini i Młode Włochy i G. Garibaldi reprezentowali demokr. i republ. nurt r
 • Kim był Rada Stanu Królestwa Polskiego Co zrobił dzieliła się na Zebranie Ogólne i Radę Administracyjną (zebranie Ogólne przygotowywało projekty ustaw sejmowych i dekretów władca
 • Kim był Rommel Erwin Co zrobił Korps w okresie kampanii afrykańskiej od 1941 i udanych ofensyw wojsk Osi na Egipt. Pobity w bitwie pod Al-Alamajn (1942) poprzez
 • Kim był Reichsrat Co zrobił parlament austr. części monarchii austro-węg. (1867-1918), składający się z Izby Panów i Izby Deputowanych
 • Kim był Rwanda Co zrobił trwał konflikt dwu zamieszkujących je plemion: dominujących Tutsi i podporządkowanych im, lecz wiele liczniejszych Hutu. Walki pomiędzy
 • Kim był Rundstedt Gerd von Co zrobił później w Reichswehrze. Jeden z głośniejszych niem. dowódców II wojny świat. W kampanii wrześniowej dowódca Ekipy Armii Południe . W
 • Kim był rewolucja niemiecka 1918/19 Co zrobił marynarzy w Kilonii, później rozszerzyła się na państwo; 9 XI 1918 w Berlinie obwołano republikę, zmieniono rząd na socjalist. Wobec rządów
 • Kim był rewolucja niderlandzka Co zrobił historiografię marksistowską na stworzenie w Niderlandach. W tradycji niderl. ustalana jest mianem 80-letniej wojny o niepodległość (1568
 • Kim był referendum 30 VI 1946 Co zrobił wrażenia masowego poparcia dla nowej polityki komunistów w Polsce, a równocześnie próbą generalną przed planowanymi na rok kolejny wyborami
 • Kim był Republika Południowej Afryki Co zrobił pd. krańcu ogłoszone niepodległym w 1961, a powstałe z utworzonego w 1910 dominium bryt., Unii Pd. Afryki. W polityce wewn. biała
 • Kim był ród Co zrobił nazwisku, herbie, posługująca się tym samym dialektem. Więzi rodowe były fundamentem uformowania się tak zwany wspólnoty rodowej, która
 • Kim był reforma prawa wyborczego w Wielkiej Brytanii Co zrobił z 1832 rozszerzyła prawo wyborcze, lecz mimo to obejmowało ono tylko 20% mężczyzn. W 1835 prawo wyborcze otrzymali wszyscy płatnicy
 • Kim był rewolucja przemysłowa Co zrobił później także na zach. kontynentu euro., a kontynuowany w XIX w. w Europie Środk. i Wsch. i Ameryce i Azji opierający na masowym
 • Kim był rebelia Co zrobił inne ustalenie spisku, buntu albo stworzenia
 • Kim był rotunda Co zrobił budowla na planie koła
 • Kim był rubel transferowy Co zrobił umowna jednostka walutowa stosowana do rozliczeń w ramach RWPG
 • Kim był Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej Co zrobił niewielkie radykalnie antykomunist. ugrupowanie założone w 1992 poprzez J. Parysa
 • Kim był miles\. rycerz, łac Co zrobił członek warstwy rycerskiej ( rycerstwo
 • Kim był "rewizjoniści" Co zrobił tych kręgów w PZPR, które po 1956 konsekwentnie domagały się liberalizacji mechanizmu polit. i odnowy wewnątrz partii komunist
 • Kim był Ra Co zrobił w staroż. Egipcie główne bóstwo - bóg-Słońce przedstawiany jako człowiek z głową sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną
 • Kim był Rabelais François Co zrobił Autor arcydzieła Gargantua i Pantagruel opartego na tradycjach franc. kultury ludowej późnego średniow. Humor, wnikliwość obserwacji
 • Kim był Raczkiewicz Władysław Co zrobił na wychodźstwie od jesieni 1939; nie zgadzał się z polityką wobec ZSRR wykonywaną poprzez gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka, traktując
 • Kim był rojalista Co zrobił termin dostępny zwł. w okresie rewolucji franc. na ustalenie tych, którzy dążyli do przywrócenia władzy władca
 • Kim był Racine Jean Co zrobił tradycji gr. w dramacie. Sztuki jego wstrząsały współczesnymi siłą namiętności bohaterów. Gł. dzieła: Fedra, Brytanik
 • Kim był racja stanu Co zrobił teoretyków prawa w Europie XVI-XVIII w. w celu uzasadnienia absolutnej władzy monarchy, potem definicja stosowane na ustalenie
 • Kim był Rada Europy Co zrobił 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w zakresie polit., ekon. i kulturalnej. Jej członkiem może zostać każde kraj Europy, które
 • Kim był rada miejska Co zrobił najwyższy organ samorządu w miastach zakładanych na prawie niemieckim; w jej skład wchodzili rajcy i burmistrzowie; kierowała
 • Kim był Rada Najwyższa Co zrobił konstytucją 1936 w ZSRR. Składało się z wybieranej w wyborach powszechnych Porady Związku i Porady Narodowości. Istniało do końca ZSRR. W
 • Kim był Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego Co zrobił pol. organizacja utworzona 19 X 1918 przejęła 30 X władzę na Śląsku Cieszyńskim i ogłosiła jego przynależność do Polski. Istniała do 1920
 • Kim był Rada Regencyjna Co zrobił cesarzy Niemiec i Austro-Węgier jako najwyższa władza tymczasowa w Królestwie Pol. Skład: arcybp A. Kakowski, ks. Z. Lubomirski, hr. J
 • Kim był Radziwiłł Krzysztof II Co zrobił litew. (od 1615), hetman w. litew. (od 1635), walczył ze Szwedami w Inflantach (1617-18, 1621-22), odzyskał między innymi Mitawę. Bronił
 • Kim był Radiszczew Aleksander Co zrobił powieści Podróż z Petersburga do Moskwy (1790), opublikowanej poprzez nieuwagę cenzora, powieść zawierała tak krytyczny opis
 • Kim był rady delegatów robotniczych i żołnierskich Co zrobił rewolucjonistów ros., od rewolucji lutowej 1917 obejmujące władzę w terenie i starające się kontrolować organy państwa. Po przewrocie
 • Kim był radykałowie Co zrobił do skrajnej lewicy w parlamencie Trzeciej Republiki Francuskiej. Aczkolwiek początków jej można szukać w 1876, ukształtowała się
 • Kim był Radziwiłł Bogusław Co zrobił Beresteczkiem (1651). W potopie 1655 opowiedział się i walczył po stronie Karola X Gustawa, gubernator Prus Książęcych (1657-65
 • Kim był Rahman Mudżibur Co zrobił muzułmanów w Pakistanie Wsch. Po stworzeniu Bangladeszu ogłoszony prezydentem 1971-72, a w dalszym ciągu premier od 1972. Ponownie został
 • Kim był Piorunem\. Radziwiłł Krzysztof Mikołaj, zw Co zrobił dowodził zagonem w głąb państwa moskiewskiego sięgającym aż nad Wołgę i osłonił marsz Stefana Batorego na Psków. Walczył ze Szwedami w
 • Kim był Czarnym\. Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, zw Co zrobił w. litew. (od 1550), współtwórca znaczenia rodziny Radziwiłłów na Litwie, w 1547 dostał tytuł książęcy. Protektor kalwinów na Litwie
 • Kim był Rajk Laszlo Co zrobił 1945-48 czł. władz partii komunist., 1946-48 min. spraw wewn., aresztowany, oskarżony o działalność antypartyjną i antypaństwową, stracony
 • Kim był rakiety Cruise Co zrobił rozmieszczone w państwach Europy Zach. za kadencji prezydenta USA R. Reagana (1981-89) dla zrównoważenia strategicznej przewagi radz. w
 • Kim był Rapallo Co zrobił podpisanego 17 IV 1922 nieoczekiwanie dla świata traktatu niem.-radz., gdzie obie strony zrezygnowały z wzajemnych pretensji finansowych, a
 • Kim był Rapperswil Co zrobił Plater utworzył Muzeum Nar. Pol. Do 1927, kiedy zbiory muzeum sprowadzono do Warszawy, było ośrodkiem pol. życia na emigracji
 • Kim był Rasputin Grigorij Co zrobił ogromny wpływ na dwór ros., zwł. na carową Aleksandrę, żonę Mikołaja II, co umożliwiło mu ważny wpływ na decyzje polit. i personalne
 • Kim był Ramorino Girolamo Co zrobił Włoch; uczestnik wojen napoleońskich; w stworzeniu listopadowym dowódca korpusu, który działał niefortunnie na prawym brzegu Wisły, 18 IX
 • Kim był realiści Co zrobił ugodowego wobec Rosji Stronnictwa Polityki Realnej zał. w Warszawie w 1905; gł. działacze E. Piltz i Z. Wielkopolski
 • Kim był referendum 16 II 1996 Co zrobił prezydenta RP. Pytania dotyczyły przeprowadzenia uwłaszczenia obywateli. W głosowaniu nie wzięła udziału wymagana liczba obywateli
 • Kim był regaliści Co zrobił nazwa nadawana zwolennikom aktualnej polityki królewskiej ewentualnie członkom obozu dworskiego
 • Kim był reforma rolna w Polsce Ludowej Co zrobił bez odszkodowania właścicieli majątków ziemskich ponad 50 ha, na ziemiach zach. ponad 100 ha; w praktyce z naruszeniem prawa wywłaszczano
 • Kim był reformizm Co zrobił rewol. sposoby walki o socjalizm na rzecz reform; reformy społ.-polit. przeprowadzone na drodze parlamentarnej miały doprowadzić do
 • Kim był Reichstag Co zrobił przedstawicielstwo stanów do 1806, po zjednoczeniu Niemiec (1871) parlament wybierany w wyborach powszechnych
 • Kim był rejencja Co zrobił od niem. Regierungsbezirk) w XIX i XX w.; ogniwo pośrednie pomiędzy prowincją a powiatem. Rządził nią prezydent r
 • Kim był renesans karoliński Co zrobił ustalenie okresu rozkwitu kultury i oświaty w kraju Karola Wielkiego
 • Kim był repatriacja Co zrobił wcześniej z różnorodnych przyczyn poza jej granicami. W Polsce wystąpiła na masową skalę po 1945 (regularnie mylona z przesiedleniem
 • Kim był Repnin Nikołaj W Co zrobił Warszawie (1764-69), przeciwnik reform podejmowanych w Polsce. Doprowadził do zawiązania konfederacji radomskiej (1767); brutalnie
 • Kim był Republika Rzymska Co zrobił G. Mazziniego; po interwencji wojsk franc. w VII 1849 upadła i przywrócono Kraj Kościelne, gdzie stacjonowały wojska franc. do IX 1870
 • Kim był Republika Cisalpińska Co zrobił Bonaparte z Republiki Transpadańskiej, zwiększona o Republikę Cispadańską; stolica Mediolan, konstytucja wzorowana na franc.; w skład armii
 • Kim był Republika Cispadańska Co zrobił utworzona w 1796 poprzez Napoleona Bonaparte z księstwa Modeny i Reggio i Bolonii i Ferrary; w 1797 przyłączona do Republiki Cisalpińskiej
 • Kim był Republika Liguryjska Co zrobił utworzona poprzez Napoleona Bonaparte w 1797, obejmowała Genuę i okolice; w 1805 przyłączona do Francji
 • Kim był Republika Lombardzka Co zrobił Bonaparte, obejmowała okręg Mediolanu; w 1797 połączona z Republiką Cispadańską, wskutek czego powstała Republika Cisalpińska; w 1802-05
 • Kim był Republika Partenopejska Co zrobił utworzona w I 1799 po wypędzeniu Burbonów z Neapolu
 • Kim był republika Co zrobił forma ustroju państwa, gdzie władze zwierzchnie: prezydent i parlament obierane są na czas określony w wyborach
 • Kim był rewanżyzm Co zrobił pokonanym wobec krajów zwycięskich, na przykład silna we Francji po klęsce 1870, kiedy to domagano się odebrania Niemcom Alzacji i
 • Kim był rewolta Mau Mau Co zrobił Kenii przeciw kolonistom bryt. w latach 1952-60. Terrorystyczne sposoby tego ruchu wywołały utratę poparcia miejscowej ludności
 • Kim był rewolta studencka 1968 Co zrobił demonstracje, brutalne walki uliczne) młodzieży w bogatych państwach Zachodu (Francja, RFN, USA), rozpoczęty pod hasłami przerwania wojny
 • Kim był "rewolucja goździków" Co zrobił przeprowadzony 25 IV 1974 w celu obalenia mechanizmu autorytarnej dyktatury następcy A. Salazara, M. Caetano. Wydarzenia te zapoczątkowały
 • Kim był rewolucja islamska w Iranie Co zrobił autokratycznych, lecz opartych na współpracy z Zachodem rządów szacha Rezy Pahlaviego. Najmocniejsza opozycja pojawiła się w kołach rel
 • Kim był Riepin Ilia Co zrobił Autor słynnych Burłaków na Wołdze (1870-73). Szczyt twórczości w latach 80. (Car Iwan Groźny z synem Iwanem, Zaporożcy piszący list do
 • Kim był Robespierre Maximilien de Co zrobił deputowany do Stanów Generalnych, słynny jako nieprzekupny lider klubu jakobinów, autor przewrotu jakobińskiego 1793, w 1793-94 czł
 • Kim był Roland Jean Marie Co zrobił franc. polityk, min. spraw wewn. 1792-93, należał do stronnictwa żyrondystów
 • Kim był romanizacja Co zrobił kultury rzym. i języka ?Xac. poprzez barbarzyńców przeważnie poprzez osiedlanie się na obszarach albo w sąsiedztwie cesarstwa rzym. (bądź
 • Kim był Romulus Augustulus Co zrobił ostatni cesarz zachodniorzym. od 475, w 476 odsunięty od tronu poprzez Odoakra, co wg tradycji miało zakończyć epokę staroż
 • Kim był Rostopczin Fiodor W Co zrobił gubernator Moskwy; najprawdopodobniej z jego polecenia podpalono Moskwę, gdy wkraczały do miasta wojska franc. w poł. IX 1812
 • Kim był rozpad Czechosłowacji Co zrobił Słowaków po 74 latach wspólnej państwowości, który stał się rezultatem odmiennej ewolucji sceny polit. w obu państwach. Narastanie
 • Kim był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Co zrobił jawna organizacja opozycyjna w czasach PRL założona w 1977 poprzez środowiska niepodl. bez sformalizowanej struktury wewn
 • Kim był Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna Co zrobił T. Mazowieckiego utworzona w 1990 przed wyborami prezydenckimi. ROAD współtworzył w dalszym ciągu Unię Demokratyczną
 • Kim był Ruch Odbudowy Polski Co zrobił po wyborach prezydenckich w 1995 w oparciu o komitety wyborcze J. Olszewskiego, stawiające sobie za cel przejęcie władzy z rąk SLD. Znane z
 • Kim był Ruryk Co zrobił wódz normańskiego pochodzenia, wg Powieści minionych lat (latopis Nestora) miał panować w Nowogrodzie od 862, zapoczątkował dyn
 • Kim był rycerze Okrągłego Stołu Co zrobił bohaterzy cyklu legend średniow. związanych z osobą króla Artura
 • Kim był rugi pruskie Co zrobił obywatelstwa prus., gł. z terenu Poznańskiego i Śląska; akcja podjęta z inicjatywy O. v. Bismarcka na mocy rozporządzenia min. spraw wewn
 • Kim był Rycheza Co zrobił od 1013, matka Kazimierza I Odnowiciela. Wypędzona wspólnie z synem w 1034 z Polski po Zgonu męża. R. przypisuje się wywiezienie do Niemiec
 • Kim był rydwan Co zrobił w staroż. dwukołowy wóz otwarty z tyłu zaprzężony w konie, poświęcony do działań wojennych, igrzysk (wyścigi), ceremonii rel. i państwowych
 • Kim był Rylejew Kondratij F Co zrobił Mickiewicza; 1814-18 służył w armii ros., potem literat; od 1823 jeden z przywódców tajnego Związku Północnego; po upadku stworzenia
 • Kim był Ryszard II Co zrobił z dyn. Plantagenetów zdetronizowany poprzez możnowładztwo w 1399. Za jego rządów wybuchło stworzenie Wata Tylera
 • Kim był Rząd Narodowy 1830-31 Co zrobił stworzenia listopadowego; początkowo władzę wykonawczą sprawowały różne rządy czasowe: Porada Administracyjna, Rząd Tymczasowy; 29 I 1831
 • Kim był rząd Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie Co zrobił wobec internowania rządu RP w Rumunii) w oparciu o konstytucję kwietniową. Od 1940 urzędował na terenie W. Brytanii. Pierwszy premier W
 • Kim był reguła zakonna Co zrobił w Kościele zespół norm ustalających warunki życia zakonników dany poprzez założyciela i zatwierdzony poprzez biskupa albo papieża
 • Kim był Rhodes Cecil Co zrobił kolonialny, inicjator rozszerzenia panowania bryt. w Afryce Pd.; w 1885 przyczynił się do ustanowienia z angielskiego: protektoratu nad
 • Kim był rewolucja Meidżi Co zrobił 1912) cesarza Mutsuhito; przeprowadzono wówczas modernizację Japonii na wzór euro.: w 1868 zlikwidowano szogunat, zniesiono przywileje
 • Kim był Raczyński Edward Co zrobił innymi ambasador w W. Brytanii w latach 1934-45, minister spr. zagr. w rządzie Wł. Sikorskiego, prezydent RP na emigracji 1979-86
 • Kim był Rada Szkolna Krajowa Co zrobił szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w Galicji; utworzony w 1867 z inicjatywy namiestnika A. Gołuchowskiego i lwow. Porady
 • Kim był Ruch Młodej Polski Co zrobił inteligencji założona w 1979 w Gdańsku, wydająca poza cenzurą pismo Bratniak ; po VIII 1980 wsparła NSZZ Solidarność
 • Kim był Ribbentrop Joachim von Co zrobił współtwórca jej agresywnej polityki na arenie międzynar. Osądzony i skazany na Zgon w procesach norymberskich. Zobacz także pakt Ribbentrop
 • Kim był referendum 25 V 1997 Co zrobił odrzuceniu poprzez naród nowej konstytucji Rzeczypospolitej uchwalonej poprzez lewicowo-centrową przewarzająca część parlamentarną; 52
 • Kim był Rząd Narodowy 1846 Co zrobił krakowskim; ujawniony 22 II w składzie: L. Gorzkowski, A. Grzegorzewski i J. Tyssowski; wydał manifest; 24 II Tyssowski ogłosił się
 • Kim był Raczyński Edward Co zrobił mecenas edukacji i sztuki; 1807-10 służył w armii Księstwa Warsz.; 1827 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1829 ufundował bibliotekę
 • Kim był ruch państw "niezaangażowanych" Co zrobił normalnie do Trzeciego Świata zapoczątkowane w 1955 w Bandungu w celu rozszerzenia ich wpływu na politykę świat. i przeciwdziałania
 • Kim był Rokossowski Konstanty Co zrobił Polak, od 1918 w Armii Czerwonej, w II wojnie świat. jeden z najlepszych dow. radz., głośny zwł. z bitwy pod Stalingradem, dowódca Frontów
 • Kim był rząd pułkowników Co zrobił gabinetu pol. premiera K. Świtalskiego, złożonego w większości z w najwyższym stopniu zaufanych oficerów J. Piłsudskiego. Regularnie także
 • Kim był Grot\. Rowecki Stefan, pseud Co zrobił 1939, 1940-43 komendant Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, aresztowany poprzez Niemców 30 VI 1943, wywieziony do obozu w
 • Kim był roczniki Co zrobił powszechne w średniow., zwięzłe zbiory zapisów dotyczących najistotniejszch wydarzeń hist., ułożone wg dat rocznych
 • Kim był Roosevelt Franklin Delano Co zrobił partii demokr. Realizator programu zw. New Deal, który wyprowadził Amerykę z wielkiego kryzysu gosp. drogą powiększenia interwencji państwa
 • Kim był Rapacki Adam Co zrobił dalszym ciągu w PZPR. W PRL pełnił sporo wysokich funkcji państwowych i partyjnych. Jako min. spraw zagr. 1956-68 wystąpił w 1957 z planem
 • Kim był reforma rolna w II Rzeczypospolitej Co zrobił 1919 sejm przyjął uchwałę o zasadach reformy rolnej, lecz dopiero pod wpływem zagrożenia bolszewickiego 15 VII 1920 uchwalił ustawę
 • Kim był rewolucja kulturalna Co zrobił Chinach w latach 1965-76 zainicjowany poprzez Mao Zedonga w celu usunięcia narastającej opozycji w KPCh. Kluczową rolę w rewolucji odegrała
 • Kim był Panie Kochanku\. Radziwiłł Karol Stanisław, zw Co zrobił 1768-90), przeciwnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, lider konfederacji radomskiej (1767), zwolennik konfederacji barskiej, po jej
 • Kim był Rzym Co zrobił Włoszech), w staroż. stolica republiki i cesarstwa rzym. wg legendy zał. poprzez pierwszego króla Rz. Romulusa w 753 przed naszą erą
 • Kim był rabacja galicyjska Co zrobił antypowstańcze chłopów w II i III 1846 w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Jasła i Sanoka; rozpoczęły się w momencie ciężkiej sytuacji ekon

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Rabacja Galicyjska, Rzym, Radziwiłł Karol Stanisław, Zw. Panie Kochanku, Rewolucja Kulturalna, Reforma Rolna W Ii Rzeczypospolitej, Rapacki Adam, Roosevelt zasługi.

Bohater Rabacja Galicyjska, Rzym, Radziwiłł Karol Stanisław, Zw co zrobił.