siemaszko józef siedmiogród co to jest
Siemaszko Józef, Siedmiogród, Siedem Sztuk Wyzwolonych, Sfragistyka, Sewastopol, Serwituty, Serbia.

Postacie historyczne, biografia na S

 • Kim był skryba Co zrobił dawniej poeta przepisujący teksty
 • Kim był Sierakowski Zygmunt Co zrobił 1857-59 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, organizator antycarskiej konspiracji w wojsku ros.; w 1863 wystąpił z
 • Kim był sierpień 1980 Co zrobił społ. spowodowane głębokim kryzysem gosp., a zwł. podwyżką od 1 VII cen żywności. Od poł. VII zaczęły się strajki na początku w Lublinie
 • Kim był Sikorski Władysław Eugeniusz Co zrobił współorganizator ruchu niepodl. w Galicji, 1914-17 szef departamentu wojsk. Naczelnego Komitetu Narodowego, pułkownik Legionów, 1922-23
 • Kim był Singapur Co zrobił ale b. mocne gosp. kraj w Azji Pd.-Wsch. Przewarzająca część ludności stanowią Chińczycy. Od 1819 posiadłość bryt. Kompanii
 • Kim był Siudrowie Co zrobił społeczeństwa staroż. Indii, obejmującej poświęconą do obowiązków służebnych ludność niearyjską (Ariowie zgrupowali się w pierwszych trzech
 • Kim był Siwa Co zrobił jeden z trzech naczelnych bogów w hinduizmie, pan i stwórca świata, lecz i niszczyciel, opiekun ascetów, dramatu, tańca i literatury
 • Kim był Siwicki Florian Co zrobił 1945. W latach 1983-90 min. obrony nar. W okresie stanu wojennego jeden z artystów i wpływowych członków WRON
 • Kim był Skarbimir Co zrobił Bolesława III Krzywoustego, z rodu Awdańców; organizator buntu przeciw Krzywoustemu - został pojmany i oślepiony
 • Kim był Skarga Piotr Co zrobił polskiej kontrreformacji. Nadworny kaznodzieja Zygmunta III. W słynnych Kazaniach sejmowych opowiadał się za wzmocnieniem władzy władca. i
 • Kim był Składkowski Sławoj Felicjan Co zrobił Legionach Piłsudskiego, później bliski i wierny współpracownik. 1926-29 i 1930-31 minister spraw wewn., od 1931 wiceminister spraw wojsk
 • Kim był Skrzynecki Jan Co zrobił listopadowego; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; uczestnik wojny z Austrią (1809), w kampanii 1812 (odznaczył się pod
 • Kim był Słowacja Co zrobił konsekwencji oddzielenia się (przy poparciu Niemiec) od Czechosłowacji 14 III 1939. Do 1945 Słowacja, której gł. postacią był ks. J. Tiso
 • Kim był Słowianie Co zrobił Indoeuropejczycy) charakteryzująca się przed okresem wędrówek wspólnym językiem tak zwany prasłowiańskim; pierwotne siedziby normalnie
 • Kim był Służba Bezpieczeństwa Co zrobił Urzędu Bezpieczeństwa). Mocno rozbudowana, inwigilowała nieomal całe życie publiczne w PRL, niszcząc opozycję wszelkimi sposobami ( ks
 • Kim był Smetona Antanas Co zrobił przewodn. litew. porady nar. (Taryby), proklamował 16 II 1918 niepodległość państwa litew. 1919-22 prezydent Litwy, 1926 po prawicowym
 • Kim był Smolka Franciszek Co zrobił latach 30. XIX w. czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego (jeden z czł. Zboru Głównego), 1841 aresztowany, w 1845 skazany na Zgon, w dalszym
 • Kim był Smołka Emanuel Co zrobił Śląsku, 1846-53 nauczyciel w szkole elementarnej w Bytomiu; czł. zarządu Tow. Pracującego dla Oświaty Ludu Górnośląskiego; 1848-49
 • Kim był sobór Co zrobił biskupów i kardynałów obradujący nad sprawami wiary, moralności i organizacji kościelnej. Określenia soborowe obejmują wszystkich wiernych
 • Kim był sobór trydencki Co zrobił domagano się zwołania soboru powszechnego w celu przeprowadzenia reformy w Kościele. Sobór w Trydencie zwołano jednak dopiero w 1545 i
 • Kim był Siemiradzki Henryk Co zrobił rysownik pol. mieszkający gł. w Rzymie. Artysta wielu dzieł o tematyce staroż., współautor Panoramy racławickiej
 • Kim był sobór w Konstancji Co zrobił Luksemburskiego w latach 1414-18 w celu zakończenia schizmy zachodniej; przewagę zdobyli na nim zwolennicy koncyliaryzmu. Ponadto s. w K
 • Kim był sobór watykański II Co zrobił Kościoła katol., który obradował w Rzymie pomiędzy 11 X 1962 a 8 XII 1965, wprowadzając jego głębokie przemiany. Brało w nim udział około 2
 • Kim był sobór ziemski Co zrobił kraju ros. forma zgromadzeń stanowych zwoływanych na wzór soborów kościelnych, lecz z udziałem przedstawicieli bojarów, szlachty i
 • Kim był socrealizm Co zrobił obowiązujący od 1932 w ZSRR program nowej sztuki, która ma odzwierciedlać wiernie rzeczywistość i spełniać istotne zadania propagandowe
 • Kim był mędrzec\. sofista, z gr Co zrobił V w. regularnie zmieniający miejsce pobytu, przygotowywał młodzież do życia publicznego poprzez naukę literatury, matematyki, zagadnień
 • Kim był Sojusz Lewicy Demokratycznej Co zrobił wywodzących się z tradycji PRL z SdRP i OPZZ na czele; powstał w 1991, a od wyborów w 1993 razem z PSL sprawował władzę do wyborów
 • Kim był "Sokół" Co zrobił wychowawcze, zał. w 1867 we Lwowie; od 1885 działało również w zaborze prus., od 1906 w Królestwie Pol.; przed 1914 przybrało charakter
 • Kim był Sokrates Co zrobił podobnie jak sofiści nauczał na ulicach, ale nie pobierał opłat. Głosił istnienie absolutnego dobra i prawdy, czym sprzeciwiał się sofistom
 • Kim był Solana Javier Co zrobił min. spr. zagr. Hiszpanii 1992-1995, w dalszym ciągu sekretarz generalny NATO 1995-1999, na tym stanowisku dał się poznać jako zwolennik
 • Kim był "Solidarność Walcząca" Co zrobił stanu wojennego w 1982 we Wrocławiu jako zakonspirowana struktura o programie niepodl. W 1990 jej przywódca K. Morawiecki założył w jej
 • Kim był Solon Co zrobił 594 przed naszą erą przeprowadził najważniejszą dla uformowania się ustroju Aten reformę państwowości: między innymi jednokrotnie zniósł
 • Kim był Solski Ludwik Co zrobił z Warszawą, lecz występujący także w Krakowie i Lwowie. 1931-32 i 1936-38 dyrektor Teatru Narodowego. Wspaniały w rolach sztuk Fredry
 • Kim był Sorbona Co zrobił powstałego oficjalnie w 1215, który stał się wzorem dla wielu innych wyższych uczelni. Po 1968 podzielona na kilkanaście uniwersytetów
 • Kim był Sosnkowski Kazimierz Co zrobił Organizacji Bojowej PPS, później współzałożyciel Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego w Galicji, 1914-16 szef sztabu I Brygady
 • Kim był Sowiński Józef Co zrobił uczestnik insurekcji 1794, oficer armii prus., od 1811 Księstwa Warsz. (w kampanii 1812 stracił nogę); w Królestwie Pol. komendant Szkoły
 • Kim był Spartakus Co zrobił instruktor w szkole gladiatorów, wódz największego stworzenia niewolników w dziejach staroż. Rzymu z 73-71 przed naszą erą Zebrał
 • Kim był Spasowicz Włodzimierz Co zrobił literatury; 1857-61 prof. prawa Uniw. w Petersburgu; poźniej adwokat (między innymi bronił w 1885 czł. I Proletariatu); liberał i
 • Kim był SPD Co zrobił Partia Niemiec. Powstała w 1875 w Gotha jako Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec ze zjednoczenia dwu mniejszych organizacji socjalist
 • Kim był spór o inwestyturę Co zrobił pomiędzy cesarstwem niem. a papiestwem realizującym postulaty reformy gregoriańskiej, pośród których znalazło się odebranie władcom
 • Kim był spór o uniwersalia, spór o powszechniki Co zrobił gł. w XI-XII w. ), którego obiektem były uniwersalia (powszechniki), a więc elementy ogólne, definicje (na przykład stół w ogóle , a nie
 • Kim był sprawa wileńska Co zrobił Wilno toczonego w momencie międzywojennym pomiędzy Litwą, uznającą to miasto za własną stolicę, a Polską, zdaniem której gród ten
 • Kim był sprzysiężenie Piotra Wysockiego Co zrobił wywołania stworzenia w Królestwie Pol.; zał. w XII 1828 poprzez ppor. P. Wysockiego w Szkole Podchorążych w Warszawie; w 1829 nawiązano
 • Kim był stachanowiec Co zrobił przodownika pracy A. Stachanowa (1906-77), który w 1935 zainicjował ruch socjalistycznego współzawodnictwa pracy robotników w ZSRR w jak
 • Kim był Szkoła Akademiczno-Górnicza Co zrobił utworzona w 1816 w Kielcach z inicjatywy S. Staszica; przygotowywała fachowców z zakresu górnictwa i hutnictwa; 1826 przeniesiona do
 • Kim był stalag Co zrobił dla żołnierzy i podoficerów. W okresie II wojny świat. były one rozrzucone po całej Europie. Do w najwyższym stopniu znanych stalagów
 • Kim był Dżugaszwili\. J\. , właśc\. Stalin Josif W Co zrobił partii socj. (od 1898), od 1903 bolszewik, po przewrocie bolszewickim XI 1917 komisarz ludowy do spraw narodowości, należący początkowo do
 • Kim był stan wojenny w PRL 1981-83 Co zrobił 1981 w obawie przed NSZZ Solidarność w celu ratowania zagrożonej dominacji komunistów w Polsce. Wykonywany poprzez ekipę gen. W
 • Kim był Stanisław August Poniatowski Co zrobił wykształcony, esteta, w młodości w służbie dyplomatycznej w Petersburgu, kochanek późniejszej carycy Katarzyny II. Wskazany poprzez nią
 • Kim był Stanisław Leszczyński Co zrobił w 1703 poparł króla szwedz. Karola XII. W 1705 wybrany pod naciskiem szwedz. antykrólem. Po klęsce połtawskiej (1709) na emigracji. Teść
 • Kim był Stany Generalne Co zrobił przedstawicieli duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa zwoływane od XIV w. we Francji poprzez króla, gł. w celu uchwalenia podatków; w
 • Kim był stańczycy Co zrobił polit. w Galicji, powstał w latach 60. XIX w. (nazwa od pamfletu polit. Teka Stańczyka drukowanego w Przeglądzie Polskim w 1869, a
 • Kim był START Co zrobił redukcji zbrojeń strategicznych podjęte w nowej formule obejmującej między innymi również broń kosmiczną. Negocjowane kilka lat pomiędzy
 • Kim był Starzyński Stefan Co zrobił latach 1934-39 prezydent m. Warszawy; komisarz cywilny obrony miasta w 1939, odegrał ogromną rolę w podnoszeniu ducha obrońców. W X 1939
 • Kim był Staszic Stanisław Co zrobił w momencie Sejmu Czteroletniego wspierał stronnictwo patriotyczne; po rozbiorach poświęcił się pracy nad postępem gosp. państwie, odkrył
 • Kim był Statut organiczny Co zrobił Mikołaja I w ramach represji po stworzeniu listopadowym zastępujący konstytucję Królestwa Pol.; zlikwidował samodzielną armię pol. i sejm
 • Kim był Stefański Walenty Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego; w 1839 otworzył księgarnię, a w 1840 drukarnię w Poznaniu; 1842 zał. Związek Plebejuszy; 1848 czł. Kom
 • Kim był Stein Karl von und zum Co zrobił przemysłu, przeprowadził przełomowe reformy (między innymi zniesienie ceł wewn., zniesienie poddaństwa chłopów, wprowadzenie samorządu
 • Kim był Stojałowski Stanisław Co zrobił Galicji; od 1875 red. i wydawca pism ludowych Wieniec i Pszczółka ; organizował wiece chłopskie, zakładał kółka roln., propagował oświatę
 • Kim był Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Co zrobił organizacja zawodowa skupiająca dziennikarzy aprobujących stan wojenny w PRL zał. z inicjatywy władz w 1982 w miejsce rozwiązanego SDP
 • Kim był Stowarzyszenie Ludu Polskiego Co zrobił działająca gł. w Galicji; zał. w II 1835; powstała z inspiracji emisariuszy Młodej Polski, władzą naczelną był Zbór Kluczowy w Krakowie
 • Kim był Stowarzyszenie "Pax" Co zrobił inteligencji katol. uważającej za niezbędną współpracę z władzami PRL; powstała w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro . Zarejestrowana jako
 • Kim był Stowe Harriet Beecher Co zrobił wuja Toma (1851-1852), powieści antyniewolniczej, która nie tylko stała się bestsellerem wydawniczym, lecz potem przerobiona na sztukę
 • Kim był strajk Co zrobił pracowników najemnych podejmowane dla obrony swych interesów ekon. albo polit. W ostatnich dwu wiekach wypracowano różne formy strajków: s
 • Kim był strajk szkolny Co zrobił młodzież szkolną, która przestała uczęszczać do szkół; przywódcy strajku związani byli z Ligą Nar.; domagano się przywrócenia szkół pol
 • Kim był Stresemann Gustav Co zrobił 29 min. spraw zagr. Autor zwrotu w polityce niem. od bojkotowania postanowień traktatu wersalskiego do współpracy z krajami zach. Powiodło
 • Kim był Stronnictwo Demokratyczne Co zrobił w 1938 poprzez lewicę sanacyjną. W okresie okupacji opanowane poprzez działaczy prokomunist.; 2. reaktywowane poprzez działaczy
 • Kim był Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe Co zrobił prawicowych w AWS. Założone w 1997 z połączenia Stronnictwa Chrześc.-Ludowego i Partii Konserwatywnej. Program zakłada wspieranie budowy w
 • Kim był Stronnictwo Ludowe Co zrobił pol. powstała w Galicji 23 VII 1895 w celu obrony interesów gosp., społ. i polit. chłopów; założycielami jej byli B. Wysłouch, K
 • Kim był Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne Co zrobił Królestwie Pol. jako masowa ekspozytura Ligi Narodowej; głosiła hasła demokr. i wolnościowe, później jednak zajmowała stanowisko ugodowe
 • Kim był Stroński Stanisław Co zrobił Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1927 KUL-u. Działacz Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego, później Stronnictwa Narodowego. W latach 1922
 • Kim był styl romański Co zrobił powstały we Francji, rozpowszechniany zwł. poprzez benedyktynów i cystersów, zaznaczył się w pierwszej kolejności w architekturze. Budowle
 • Kim był Suchocka Hanna Co zrobił SD. Po 1989 w obozie solidarnościowym. Od 1991 w Unii Demokratycznej, a w dalszym ciągu w Unii Wolności. 1992-93 premier rządu RP mającego
 • Kim był Sudety Co zrobił nazwa ziem pogranicznych Czechosłowacji i Niemiec i Austrii zamieszkanych poprzez mocną (powyżej 3 mln), stanowiącą na tych terenach
 • Kim był SS Co zrobił NSDAP utworzone w 1923 jako bojówki partii hitlerowskiej. Członkowie SS musieli spełniać wysokie wymogi fizyczne, rasowe ( czyste
 • Kim był Sułkowski Józef Co zrobił ros. 1792; na emigracji związał się z Deputacją; od 1796 oficer armii franc., jako adiutant Napoleona I walczył w kampanii wł. 1796-97 i
 • Kim był Sumerowie Co zrobił ze wsch. do pd. Mezopotamii w IV tys. przed naszą erą S. cywilizacyjnie przeważali nad miejscową ludnością, która poddała się ich wpływom
 • Kim był Suworow Aleksander W Co zrobił konfederację barską; uczestniczył w wojnach z Turcją (1768-73), tłumił stworzenie Pugaczowa (1773-74) i insurekcję 1794, między innymi
 • Kim był Swetoniusz Co zrobił cesarskich napisał wybitne dzieło Żywoty cezarów obejmujące 12 biografii od Cezara do Domicjana (81-96), będące kopalnią informacje o
 • Kim był syjonizm Co zrobił XIX w., zmierzający do wzmocnienia świadomości nar. Żydów i utworzenia państwa żyd. w Palestynie, był reakcją na pogromy, nacjonalizm i
 • Kim był syndykalizm Co zrobił nareszcie XIX w. w związkowym ruchu robotn., ?Xączący koncepcje anarchistyczne z socjalist., negujący konieczność istnienia państwa i
 • Kim był synod Co zrobił obradujący nad węzłowymi problemami Kościoła i w tej formie utrzymał się do dziś w katolicyzmie (na przykład zjazd biskupów państwie, zjazd
 • Kim był Ludwik Kondratowicz\. Syrokomla Władysław, właśc Co zrobił życiu umysłowym Wilna; 1861 więziony za udział w manifestacjach patriotycznych; autor popularnych gawęd wierszem i prozą, wierszy i
 • Kim był system nakładczy Co zrobił zapoczątkowana w miastach wł. XIII w. (jedwabnictwo, sukiennictwo), gdzie zamożny kupiec albo właściciel warsztatu (od tego momentu
 • Kim był Szczepanowski Stanisław Co zrobił od 1886 poseł do wiedeńskiej Porady Państwa, od 1889 do Sejmu Krajowego; zbliżony do demokratów, potem do Ligi Nar.; rzecznik
 • Kim był szeryf Co zrobił zarządzający hrabstwem (shire) z ramienia króla. Znaczenie jego spadło od XIV w., dziś tytuł honorowy nadawany poprzez króla z angielskiego
 • Kim był Szkoła Główna Warszawska Co zrobił składała się z 4 wydziałów, rektorem był J. Mianowski; istotny ośrodek edukacji i kultury pol., jej wychowankowie (między innymi Z. Gloger
 • Kim był Szkoła Prawa i Administracji Co zrobił 1808 (początkowo do 1811 jako Szkoła Prawa); edukacja trwała 3 lata; jej ukończenie było warunkiem otrzymania wyższych stanowisk w
 • Kim był Szkoła Rycerska Co zrobił korpus kadetów, założona w 1765 r. poprzez króla Stanisława Augusta, ucząca i wychowująca w duchu oświecenia (utrzymała się do 1794
 • Kim był szlachta Co zrobił stan powstały z rycerstwa w Europie Zach. od XIII w., a w Polsce od XIV w. Gł. obowiązkiem sz. była służba wojsk. (pospolite ruszenie). W
 • Kim był szlak bursztynowy Co zrobił Italii (Akwileja) nad Bałtyk (ujścia Odry i Wisły), stosowany w staroż. (zwł. I-II n.e.) poprzez kupców handlujących bursztynem, a również
 • Kim był sejmik Co zrobił użytkowana wobec lokalnego zebrania uprawnionych do tego mieszkańców albo ich przedstawicieli; 2. w Polsce od XIV w. regionalne zebranie
 • Kim był Szlezwik i Holsztyn Co zrobił podlegające przemiennie Danii i Niemcom. Od 1386 połączone z hrabstwem Holsztynu (zamieszkałym poprzez Sasów). Od 1460 w unii personalnej
 • Kim był szowinizm Co zrobił nacjonalizmu wyrażająca się w apoteozie własnego narodu, a zarazem propagująca pogardę i nienawiść do innych
 • Kim był Szujski Józef Co zrobił dziennikarz; w trakcie stworzenia styczniowego związany z obozem Czerwonych, potem zwolennik ugody z Austrią; 1869 jeden z autorów Teki
 • Kim był Szwarc Bronisław Co zrobił syn emigranta z 1831; 1855 ukończył politechnikę w Paryżu; 1861-62 zakładał w Białymstoku organizację konspiracyjną; 1862 wszedł do
 • Kim był Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy Co zrobił marksistowskim utworzona w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Pol. poprzez połączenie Związku Robotników Pol. i II Proletariatu
 • Kim był Śląsk Cieszyński Co zrobił później pod władzą Austrii. Teren zamieszkany poprzez Niemców, Czechów i Polaków. Dzięki rozkwitowi przemysłu zasiedlany w XIX w. poprzez
 • Kim był Śniadecki Jędrzej Co zrobił 1792-1822 kier. katedry chemii Uniw. Wileńskiego; zwolennik empiryzmu, artysta pol. słownictwa chemicznego, autor pierwszego pol
 • Kim był sowchoz Co zrobił ros. nazwa państwowych gospodarstw rolnych tworzonych od lat 30. XX w. w ZSRR
 • Kim był średniowiecze Co zrobił papieskiego Giovanniego de Bussis w 1469 jako ustalenie epoki uznanej za przejściową pomiędzy staroż. a jej odrodzeniem (stąd wieki średnie
 • Kim był świątynia Co zrobił przeznaczoną do oddawania w niej czci istotom boskim; w staroż. Egipcie prowadziła do niej ulica sfinksów, bramę umieszczano pomiędzy
 • Kim był Świerczewski Karol Co zrobił Armii Czerwonej; uczestnik wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-38 jako generał Walter; później znów w Armii Czerwonej. Od 1943 zast
 • Kim był Świetlisty Szlak Co zrobił Peru działający od 1970 z powodu rozłamu w Komunist. Partii Peru. Od 1980 prowadził liczne akcje zbrojne (niekiedy przy współpracy z mafią
 • Kim był Świętochowski Aleksander Co zrobił warsz., znany propagator pozytywizmu euro. w Polsce. W 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego wspierającej finansowo pol. prace
 • Kim był Świętosławski Zenon Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego i partyzantki J. Zaliwskiego (1833); na emigracji w Anglii, członek TDP, potem działacz i ideolog Ludu
 • Kim był Świtalski Kazimierz Co zrobił najwyższym stopniu zaufanych współpracowników J. Piłsudskiego. Od 1912 w Związku Strzeleckim, 1914-17 w Legionach. Obrońca Lwowa. Od 1918
 • Kim był Samosierra Co zrobił Hiszpania) głośne z szarży polskiego pułku szwoleżerów pod dow. J. Kozietulskiego, która w 1808 r. otworzyła armii napoleońskiej drogę na
 • Kim był Salazar António De Oliveira Co zrobił praktyce dyktator, zorganizował państwo na wzór faszystowski przeprowadzając także reformy społ. i gosp. wzorowane na wł. W okresie II
 • Kim był Sabaudia Co zrobił w pn.-zach. Włoszech, kraina, która dała dynastię Sardynii, a później Włochom. W 1860 przyłączona do Francji
 • Kim był sabotaż Co zrobił hamowania jej tempa albo zamierzonego uszkodzenia maszyn czy produktów dla wywołania szkód i tym samym szkodzenia producentowi czy państwu
 • Kim był Saddam Husajn Co zrobił Współorganizator rewolucji republikańskiej w 1968. Prezydent od 1979. Inicjator przegranych wojen: z Iranem 1980-88 i o Kuwejt 1990-91, z
 • Kim był sobór Co zrobił w Kościele prawosławnym świątynia (cerkiew) o charakterze katedralnym
 • Kim był SALT I Co zrobił strategicznych pomiędzy ZSRR a USA podjęte w 1969, a w dalszym ciągu również określany tą nazwą tymczasowy układ o ograniczeniu zbrojeń
 • Kim był "Samoobrona" Co zrobił poprzez zadłużonych rolników z A. Lepperem na czele. Zasłynął z radykalnych akcji protestacyjnych raczej w formie blokady dróg
 • Kim był samuraj Co zrobił w., odpowiadającej pod pewnymi względami euro. rycerstwu. Otrzymywał on dorobek ziemski i przywileje, w zamian zobowiązany był służyć w
 • Kim był sankiuloci Co zrobił ludu Paryża w okresie rewolucji franc.; pierwotnie pogardliwe ustalenie nadawane rewol. biedocie noszącej zamiast modnych, obcisłych spodni
 • Kim był socjalizm Co zrobił dążąca do zastąpienia gospodarki kapitalistycznej takim systemem społ.-polit., gdzie właścicielem większości środków produkcji będzie kraj
 • Kim był Sapieha Adam Co zrobił 1861 poseł do Sejmu Krajowego; 1863 lider obozu Białych w zaborze austr., kierował Komitetem Galicji Wsch., który zajmował się werbowaniem
 • Kim był Sapieha Leon Co zrobił jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego; współzałożyciel Galic. Kasy Oszczędności i Tow
 • Kim był Saudowie Co zrobił Arabii Saudyjskiej od 1932. Założycielem jej był Ibn Saud, władca Hedżasu. Saudowie sprawują opiekę nad świętymi miejscami muzułmanów
 • Kim był Savonarola Girolamo Co zrobił piętnujący zepsucie duchowieństwa. Po wypędzeniu z Florencji Medyceuszy 1494 wprowadził w tym mieście dyktaturę opartą na surowych zasadach
 • Kim był schizma wschodnia Co zrobił chrześcijaństwa na wsch. (prawosławne) i zach. (rzymskokatol.) w 1054. S.w. poprzedzały okresy napięć i zrywania jedności pomiędzy
 • Kim był suzeren Co zrobił w średniow. senior stojący na czele mechanizmu feudalnego w kraju (monarcha
 • Kim był sanktuarium Co zrobił miejsce kultowe, przeważnie budowla (świątynia) albo jej w najwyższym stopniu czczona część
 • Kim był satrapa Co zrobił kraju pers. po reformie adm. Dariusza I stał na czele okręgu - tak zwany satrapii. Zobacz Dariusz I; Persja
 • Kim był Sprzysiężenie Równych Co zrobił G. Babeufa i P. Buonarrotiego w środowisku dawnych jakobinów i sankiulotów; głosiła zlikwidowanie różnic majątkowych, równy podział
 • Kim był święci Co zrobił katol. kanonizacji, a więc ogłoszone jako święte; otaczane powszechną czcią i modlitwą (kult świętych), prezentowane jako wzór postępowania
 • Kim był Saint-Simone Claude Henri Co zrobił socjalista utopijny; uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjedn.; krytyk kapitalizmu, opowiadał się za społeczeństwem industrialnym
 • Kim był Samnium Co zrobił kraina w Italii środk. na wsch. od Lacjum
 • Kim był Socjalistyczny Związek Studentów Polskich Co zrobił młodzieżowa organizacja polit. pod kierownictwem PZPR działająca na wyższych uczelniach od 1973 do 1982, kiedy to został rozwiązany
 • Kim był Stalinogród Co zrobił 1953-1956 oficjalna nazwa Katowic
 • Kim był sunnici Co zrobił jeden z odłamów, lecz najliczniejszy islamu. Ortodoksyjni zwolennicy tradycji
 • Kim był Siemens William Co zrobił Anglii. Wynalazca nowej sposoby szybkiego wytopu stali zwanego później procesem Siemensa-Martina. Zobacz także Martin Pierre
 • Kim był Sylwester II Co zrobił Ottona III w realizacji planów uniwersalistycznych; wyraził zgodę wspólnie z Ottonem III na założenie metropolii gnieźnieńskiej ( zjazd
 • Kim był samizdat Co zrobił powszechnie stosowana nazwa druków publikowanych w ZSRR konspiracyjnie poza zasięgiem cenzury, krążących raczej w środowiskach dysydentów
 • Kim był Saraceni Co zrobił w średniow. ustalenie muzułmanów
 • Kim był socjalizm utopijny Co zrobił społeczeństwa w imię zasad sprawiedliwości społ.; oparta na marzeniach o idealnym społeczeństwie bezklasowym, rozwijana w XVI-XIX w.; jedną
 • Kim był Szare Szeregi Co zrobił Polskiego w momencie okupacji hitlerowskiej. Liczyły około 15 tys. członków; Sz.Sz. dzieliły się na kategorie wiekowe - Zawisza (najmłodsi
 • Kim był słowianofilstwo Co zrobił polit. albo kulturalne jednoczenie się Słowian, podkreślający odrębną tradycję i charakter nar. i odrębność, a nawet antagonizm wobec
 • Kim był Sun Yat-sen Co zrobił Organizator chiń. partii nar. Kuomintang. Został wybrany na pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej po rewolucji, która obaliła cesarstwo
 • Kim był Ściegienny Piotr Co zrobił ludowy w Chodlu (Lubelskie); 1843 wikary, organizator spisku zawiązanego w latach 1842-44 pośród inteligencji i chłopów (Związek Chłopski
 • Kim był sandiniści Co zrobił nazwie do A. Sandino, bohatera walk z interwencją USA) powstały w 1961 w Nikaragui, który dzięki Kuby i ZSRR zyskał władzę w tym państwie w
 • Kim był stany Co zrobił nazwa organów reprezentujących stan społ. w Europie XIII-XVIII w. na szczeblu lokalnym (na przykład sejmiki ziemskie), regionalnym (sejmiki
 • Kim był synagoga Co zrobił pierwsze s. powstawały w miejscowościach poza Jerozolimą w chwili rozproszenia się Żydów na obczyźnie, potem także w Jerozolimie
 • Kim był styl dorycki Co zrobił staroż. Grecji powstały w VII w. przed naszą erą, surowy, monumentalny, ciężkie proporcje, kolumny ostro żłobkowane, zwężające się ku górze
 • Kim był Swift Jonathan Co zrobił opowiadający się za równouprawnieniem Irlandczyków, czynny w prasie z angielskiego: Najsłynniejsze dzieło Podróże Guliwera w różne państwa
 • Kim był Spaak Paul Henri Co zrobił 49 premier Belgii, 1961-1966 min. spr. zagr. 1957-1961 sekr. gen. NATO . Wraz z R. Schumanem jeden z głównych inicjatorów jednoczenia
 • Kim był Skarbek Fryderyk Co zrobił 1818-31 prof. Uniw. Warsz.; 1821 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1842 artysta i pierwszy prezes Dyrekcji Ubezpieczeń; czołowy teoretyk
 • Kim był synkretyzm Co zrobił stapianie w jedną całość rozmaitych poglądów w filozofii, sztuce czy wierzeniach, na przykład s. religijny
 • Kim był Sasi Co zrobił średniow. na ziemiach obecnej Saksonii. W IV-V w. część S. wspólnie z Anglami i Jutami osiedliła się na W. Brytyjskich. Pozostałych na
 • Kim był sieć organizacji zakładowych Co zrobił porozumienie największych organizacji zakładowych NSZZ Solidarność w zakładach pracy całego państwie tworzone od III 1981
 • Kim był Sapieha Kazimierz Jan Co zrobił litew. (1682), jeden z przywódców obozu Sapiehów sprawującego hegemonię na Litwie w latach 1684-1700. Buta Sapiehów doprowadziła do wojny
 • Kim był Szylling Antoni Co zrobił 1917-1918 w wojsku pol. w Rosji. Od 1919 w Wojsku Polskim jako dow. pułku, później brygady, 1928-1937 dow. dywizji piechoty, później
 • Kim był sąd ostateczny Co zrobił kwestie z uczynków życia ludzkiego przed majestatem boskim. Dotyczy to pojedynczego człowieka, a również - zwł. w judaizmie
 • Kim był Smith Adam Co zrobił klasycznej ekonomii. Zwolennik liberalizmu w gospodarce, pozostawał pod wpływem franc. encyklopedystów i fizjokratów, stworzył jednak nową
 • Kim był Słowacki Juliusz Co zrobił reprezentant romantyzmu w poezji pol.; III 1831 na emigracji, w 1838 osiadł na stałe w Paryżu; 1842-43 pozostawał pod wpływem A
 • Kim był Szczerbiec Co zrobił miecz koronacyjny królów pol. od 1320. Zobacz insygnia koronacyjne
 • Kim był SA Co zrobił paramilitarnej Sturmabteilung, zał. w 1920 jako bojówka przy NSDAP, rozbudowywanej po 1925, która terrorem pomogła NSDAP w 1933 dojść do
 • Kim był Sapieha Adam Stefan Co zrobił metropolita krakowski (od 1925), kardynał (1946). W okresie I wojny świat. orga- nizator pomocy dla dotkniętych wojną. W 1937 w konflikcie
 • Kim był starosta Co zrobił Wacława II u schyłku XIII w. tytuł urzędnika, odpowiedzialnego za określone terytorium; od XVI w. tytularny urząd ziemski. Od 1918 urzędnik
 • Kim był sanacja Co zrobił poprzez J. Piłsudskiego po zamachu majowym programu sanacji , a więc uzdrowienia życia publicznego, a kolokwialnie rozumiany jako moment
 • Kim był Sikhowie Co zrobił Powstała w XVI w. wskutek próby pogodzenia hinduizmu i islamu. Aktualnie liczba Sikhów sięga 10 mln. Dążą oni do zbudowania niepodległego
 • Kim był Sukarno Achmed Co zrobił jeden z najpopularniejszych liderów Trzeciego Świata; w 1955 gospodarz konferencji w Bandungu. Prowadząc polity- kę prokomunist., utracił
 • Kim był Strzembosz Adam Co zrobił Uniwersytetu Lubelskiego, wiceminister sprawiedliwości 1989-1990, I prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu od 1990 do
 • Kim był Steyer Włodzimierz Co zrobił pol. Marynarce Wojennej na różnych stanowiskach, w tym komendant Portu Wojennego Gdynia. Od 1938 dowódca Rejonu Umocnionego Hel; w okresie
 • Kim był suweren Co zrobił król nie podlegający niczyjej zwierzchności
 • Kim był Saladyn Co zrobił wielkiego państwa tur. (objęło część Syrii i Mezopotamii). W 1187 zyskał Jerozolimę, co stało się powodem III krucjaty. Na mocy układu z
 • Kim był Słowenia Co zrobił pomiędzy Alpami a Adriatykiem. Państwo ten od XIV w. był pod rządami Habsburgów, od 1918 w składzie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców
 • Kim był "Strzelec" Co zrobił organizacji paramilitarnych założonych we Lwowie w 1910 z inicjatywy J. Piłsudskiego jako Związek Strzelecki, a w Krakowie jako Towarzystwo
 • Kim był styl joński Co zrobił Grecji (V w. przed naszą erą) styl charakteryzujący się lekkością, smukłością proporcji i dekoracyjnością; kolumny żłobkowane z głowicami
 • Kim był "puławianie" Co zrobił kierownictwie PZPR (nazwa od miejsca spotkań przy ul. Puławskiej w Warszawie) walczącej o władzę przed październikiem 1956, dążącej do
 • Kim był sułtan Co zrobił tytuł władcy krajów muzułmańskich. Stosowany w pracach hist. przeważnie odnosząc się do monarchy cesarstwa ottomańskiego (tureckiego
 • Kim był solidaryzm społeczny Co zrobił interesów różnych grup społ. w ramach jednego państwa. Częsta w różnych koncepcjach ideowych XIX i XX w., zwł. w ruchach nar., lecz także w
 • Kim był Siwak Albin Co zrobił stanu wojennego (1981-1986) czł. Biura Polit. KC PZPR; jeden z czołowych przedstawicieli tak zwany betonu partyjnego. W latach 1986-89 w
 • Kim był Schubert Franz Co zrobił romantyzmu w muzyce; artysta pieśni romantycznych (około 600, między innymi cykl Piękna młynarka; Małgorzata przy kołowrotku, Polna
 • Kim był Sczaniecka Emilia Co zrobił Poznańskiego; w okresie stworzenia listopadowego, wielkopolskiego 1848 i styczniowego organizowała pomoc rannym; 1870 współorganizatorka (z
 • Kim był Sejm Stanowy Galicyjski Co zrobił obradował we Lwowie; istniał w latach 1775-88, wznowiony w 1817, zbierał się do 1848; z jego petycjami rząd się nie liczył
 • Kim był Schuman Robert Co zrobił Francji w latach 1947-48; wielokrotny minister między innymi finansów i spraw zagr. Jeden z dwu głownych inicjatorów jednoczenia Europy
 • Kim był secesja Co zrobił przejawiający się zwł. w architekturze, wystroju wnętrz, rzemiośle artystycznym. Spora rola ozdób, motywy z natury, fantazyjność
 • Kim był sejm konwokacyjny Co zrobił s. wyjątkowy zwoływany poprzez prymasa po Zgonu króla. S.k. był skonfederowany, tzn. obowiązywała w jego obradach zasada większości głosów
 • Kim był Sejm Krajowy Galicyjski Co zrobił w Galicji w latach 1861-1914, obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 posłów
 • Kim był Seleucydzi Co zrobił jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego, Seleukosa I (około 358-281 przed naszą erą), władająca w Syrii od 312 do 64 przed naszą erą Zobacz
 • Kim był sekta Co zrobił większego organizmu, zwł. kościoła, silnie strzegąca własnej koncepcji wiary i etyki, normalnie opozycyjnie nastawiona wobec macierzystej
 • Kim był seniorat Co zrobił zwierzchność i opieka seniora nad wasalem; 2. zasada dziedzicznego obejmowania tronu monarszego, wg której przypadał on najstarszemu z rodu
 • Kim był Sherman William Tecumseh Co zrobił na zachodzie w wojnie secesyjnej 1861-65; w latach 1864-65 straszliwie spustoszył Georgię i Pd. Karolinę; 1869-84 nacz. dow. armii Stanów
 • Kim był Siarczyński Franciszek Co zrobił wykładowca w Collegium Nobilium; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; IX 1827 pierwszy dyr. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
 • Kim był Siemens Werner Co zrobił elektrotechnicznego. Wynalazł prądnicę, turbinę pozwalającą wspólnie z prądnicą przetworzyć energię wodną na prąd elektryczny, zbudował
 • Kim był Sieciech Co zrobił wywierał wielki wpływ i w jego imieniu rządził państwem; odsunięty od władzy siłą poprzez Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego i wygnany z
 • Kim był Sienkiewicz Henryk Co zrobił historycznych (Krzyżacy, Ogniem i mieczem, Potop, Quo vadis), laureat Nagrody Nobla. Zaangażowany w sprawę obrony polskości w zaborze prus
 • Kim był Sienkiewicz Karol Co zrobił 1823-31 bibliotekarz w Puławach, sekretarz A.J. Czartoryskiego; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związany z Hotelem
 • Kim był Sierakowski Józef Co zrobił Najwyższej Nar.; 1779 przybył z Wielkopolski do Warszawy; 1793 starszy cechu rzeźników; na przełomie 1793/94 wciągnięty poprzez J
 • Kim był sipajowie Co zrobił nazwa żołnierzy hinduskich wykorzystywanych w armii bryt. w XIX w. Zobacz stworzenie sipajów
 • Kim był Sinn Fein Co zrobił nazwa irl. partii nar. założonej w 1905, walczącej o niepodległość Irlandii. Jest ona polit. ramieniem Irlandzkiej Armii Republikańskiej
 • Kim był skryptorium Co zrobił w średniow. pomieszczenie poświęcone do ręcznego przepisywania ksiąg normalnie w klasztorach
 • Kim był Sobolewski Walenty Co zrobił polityk; 1816-19 min. spraw wewn.; 1826-30 prezes Porady Administracyjnej Królestwa Pol.; wierny wykonawca polityki w. ks. Konstantego
 • Kim był Skubiszewski Krzysztof Co zrobił w Prymasowskiej Radzie Społ.; w 1989-93 min. spraw zagr. we wszystkich gabinetach solidarnościowych. Artysta niezależnej polskiej
 • Kim był Sławek Walery Co zrobił Piłsudskiego. Początkowo w PPS, później w Legionach i POW, 1928 założyciel Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 1930-35 parokrotny
 • Kim był Słowianie połabscy Co zrobił osiadłe przynajmniej od VII w. pomiędzy Bałtykiem, Łabą, Soławą, Odrą, Nysą Łużycką, Rudawami. W skład S.p. wchodziły na pd. ekipa
 • Kim był Służba Zwycięstwu Polski Co zrobił organizacja utworzona w IX 1939 poprzez M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. Rozwiązana w XII 1939, jej miejsce zajął Związek Walki Zbrojnej
 • Kim był służka Co zrobił w architekturze gotyckiej smukła kolumienka wtopiona w mur albo filar podtrzymująca sklepienie dzięki połączeniu z gurtem albo żebrem
 • Kim był sobór laterański IV Co zrobił do Rzymu w 1215; poruszano sprawy doktrynalne, stąd potępiono ruchy heretyckie (między innymi albigensów i waldensów), uchwalono ściganie
 • Kim był sobór watykański I Co zrobił odbywający się od 8 XII 1869 do 9 X 1870; miał ustosunkować się do wyzwań stawianych Kościołowi katol. w XIX w. Gł. jego uchwałą było
 • Kim był Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej Co zrobił kadrowej i majątkowej bazie PZRR. Organ prasowy Trybuna . W kolejnych latach kluczowa siła lewicowego klubu parlamentarnego SLD po
 • Kim był Stadion Franz Co zrobił 48; 22 IV 1848 z własnej inicjatywy ogłosił patent cesarski zapowiadający zniesienie od 15 V pańszczyzny za odszkodowaniem; po odwołaniu z
 • Kim był Sofokles Co zrobił w akcji dramatu, ograniczając ingerencję boską, wprowadził trzeciego aktora; gł. dzieła to. między innymi Antygona, Elektra, Władca Edyp
 • Kim był sojusz trzech cesarzy Co zrobił 1873 sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Rosji deklaratywnie przeciw siłom rewol., w rzeczywistości, by odebrać Francji ewentualnych
 • Kim był solid Co zrobił poł. IV w. ); s. bito również w średniow. kraju Franków za Karolingów (stanowił równowartość 12 denarów
 • Kim był "Solidarność Pracy" Co zrobił socjaldemokr. organizacja zał. w 1991 między innymi poprzez grupę parlamentarzystów, którzy opuścili OKP, przekształcona w 1992 w Unię Pracy
 • Kim był "Solidarność Rolników Indywidualnych" Co zrobił związek zawodowy zał. jesienią 1980, w stanie wojennym zdelegalizowany, działał w konspiracji; ponownie zalegalizowany 20 IV 1989
 • Kim był Spielberg Co zrobił latach 1740-1858 jedno z najcięższych austr. więzień polit., gdzie więziono między innymi Polaków, uczestników konspiracji galic. lat 30. i
 • Kim był Sparta Co zrobił Grecji, zajmujące na pd. Peloponezu dolinę rz. Eurotas i Lakonię i Messenię. Pocz. S. stanowiło 5 osad, które wskutek podboju rozrosły się
 • Kim był Spencer Herbert Co zrobił angielskiego: Głosił konieczność korygującej roli państwa w relacjach międzyludzkich. Jeden z artystów organicyzmu łączącego ewolucjonizm z
 • Kim był spirytuałowie Co zrobił radykalny nurt w zakonie franciszkańskim protestujący (XIII-XIV w. ) przeciw złagodzeniu reguły zakonnej (gł. w sprawie ubóstwa
 • Kim był spisek koronacyjny Co zrobił Mikołaja I w trakcie jego koronacji na króla pol. w Warszawie w V 1829; miał być przeprowadzony poprzez czł. sprzysiężenia P. Wysockiego
 • Kim był Spychalski Marian Co zrobił Od 1931 r. w KPP; współorganizator PPR i GL w 1942. W PRL początkowo pełnił sporo wysokich stanowisk partyjnych i państwowych. W latach
 • Kim był stalinizm Co zrobił poł. lat 20. XX w., potem także w tak zwany państwach demokracji ludowej (od 1948) charakteryzującego się pełną kontrolą całego życia
 • Kim był Stalmach Paweł Co zrobił Śląsku Cieszyńskim; 1848 uczestnik zjazdu słowiańskiego w Pradze; od 1851 red. Gwiazdki Cieszyńskiej ; organizator pol. towarzystw gosp. i
 • Kim był stan trzeci Co zrobił przedrewolucyjnej na ustalenie ludności nie posiadającej przywilejów duchowieństwa (stan pierwszy) i szlachty (stan drugi). W praktyce w
 • Kim był Stanley Henry Co zrobił odegrał najważniejszą rolę w zwiększeniu zainteresowania Europejczyków słabo jeszcze poznanym czarnym kontynentem. W 1871 wysłany z wyprawą
 • Kim był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Co zrobił silna organizacja kombatancka zał. w 1990 po połączeniu krajowych i emigracyjnych skupisk byłych żołnierzy AK
 • Kim był stany sejmujące Co zrobił w Polsce od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) władca, senat i izba poselska
 • Kim był Stapiński Jan Co zrobił Stronnictwo Ludowe w Galicji w 1895, później od 1903 działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 1913 radykalnego PSL- Lewicy. Wieloletni
 • Kim był staroobrzędowcy Co zrobił w. wskutek reform patriarchy Nikona, a prowadzący się przeciw oficjalnemu prawosławiu. Regularnie wiązał się z ruchami społ., takimi jak
 • Kim był Statut westminsterski Co zrobił uchwalony w 1931 dawał wszystkim jej członkom (w tym dominiom) takie same równe prawa jak W. Brytanii, a obywatelom tych krajów prawo
 • Kim był starożytność Co zrobił Europy i Bliskiego Wschodu od około IV tys. przed naszą erą do IV-VI w. n.e., regularnie do 476 - umownie upadku cesarstwa rzym. na
 • Kim był statut Co zrobił prawnych działania ustalonych instytucji w społeczeństwie (odpowiednik dzisiejszej ustawy); zestaw praw przyznanych poprzez monarchę
 • Kim był Stefan Batory Co zrobił pol. (od 1575), walczył z Habsburgami o niezależność Siedmiogrodu. Znakomity dowódca. Po startowym konflikcie z opozycją w Polsce (wojna z
 • Kim był Stefan I Święty Co zrobił władca od 1001, z dynastii Arpadów. Wprowadził chrześcijaństwo na Węgrzech, założył arcybiskupstwo w Esztregomie w 1000. Podzielił państwo
 • Kim był Stołypin Piotr A Co zrobił i premier; krwawo stłumił rewolucję 1905-07; w 1907 rozwiązał II Dumę Państwową, w walce z ruchem rewol. stosował ostre środki; w latach
 • Kim był Stefan III Wielki Co zrobił Polskę w walce z Maciejem Korwinem (1467), zwycięsko zmagał się z Turkami (1475). W 1497 rozbił na Bukowinie wojska pol. pod wodzą Jana
 • Kim był Sto dni Co zrobił powrocie z Elby 20 III 1815 zakończone przegraną bitwą pod Waterloo; po powtórnej abdykacji (7 VII 1815) Napoleon został uwięziony poprzez
 • Kim był stolnik Co zrobił w średniow. Polsce urzędnik trzymający pieczę nad stołem monarchy; od XIV w. tytuł honorowy
 • Kim był Stolzman Karol Co zrobił Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; uczestnik stworzenia listopadowego, czł. Towarzystwa Patriotycznego (2); na emigracji związany z J
 • Kim był "światowa wieś" Co zrobił termin komunist. przywódcy ChRL Mao określający Chiny i ich sojuszników zagrożonych poprzez miasto - szeroko rozumianą cywilizację zach
 • Kim był strateg Co zrobił wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa powoływano kolegium 10 strategów; 2. w cesarstwie bizant. dowódca okręgu wojsk
 • Kim był Stomma Stanisław Co zrobił związany z Tygodnikiem Powszechnym ; w latach 1957-76 poseł na sejm z koła poselskiego symbol ; w trakcie głosowania w sejmie w 1976 zmian
 • Kim był Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Co zrobił w 1951. W latach 1980-81 współpracowała z NSZZ Solidarność , pomagając w tworzeniu wolnej prasy; w stanie wojennym zdelegalizowana
 • Kim był strategia "budowy mostów" Co zrobił zapoczątkowana poprzez Francję gen. de Gaulle'a próba poprawy stosunków pomiędzy ZSRR i krajami Europy Zach. kosztem ograniczenia roli USA
 • Kim był Swarożyc-Daćbóg Co zrobił ogólnosłowiański bóg ognia domowego i ofiarnego; u Wieletów również bóg wojny i kluczowy patron plemienny
 • Kim był Stronnictwo Narodowe Co zrobił 1928 ze Związku Ludowo-Narodowego i części Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego. W opozycji do sanacji początkowo broniło demokracji. Od
 • Kim był Stronnictwo Pracy Co zrobił Partii Robotniczej i Chrześcijańskiej Demokracji. Głosiło hasła solidaryzmu klasowego, opozycji do sanacji, opowiadało się za demokracją
 • Kim był struktury poziome w PZPR Co zrobił powstały po sierpniu 1980 ruch postulujący oddolne reformy w partii komunist., łamiący zasadę bezwzględnego posłuszeństwa partyjnej górze
 • Kim był Stwosz Wit Co zrobił przedstawicieli gotyku, działał w Norymberdze, a później w Krakowie, gdzie wykonał między innymi słynny ołtarz w Kościele Mariackim i
 • Kim był Sucharski Henryk Co zrobił niepodl., później oficer austr. Od 1918 w wojsku pol. na różnych stanowiskach. W stopniu majora dowodził 1-7 IX 1939 obroną pol. składnicy
 • Kim był swastyka Co zrobił ramionami, znany od starożytności znak Słońca, przejęty w 1920 jako symbol niem. ruchu nazistowskiego, 1933-45 nieodłączny symbol
 • Kim był Surowiecki Wawrzyniec Co zrobił 1807 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk, 1811-13 prof. Szkoły Prawa i Administracji; był jednym z pierwszych w Polsce zwolenników zasad
 • Kim był Susłow Michaił Co zrobił KPZR po Zgonu Stalina. Odegrał gł. rolę w obaleniu N. Chruszczowa w 1964. Za rządów L. Breżniewa druga osoba w kraju
 • Kim był sumy bajońskie Co zrobił wobec banków prus. przejęte w 1806 poprzez Napoleona I i odstąpione Księstwu Warsz. (za 24 mln franków płatnych pośrodku 4 lat) na mocy
 • Kim był Swantewit, Świętowit Co zrobił naczelne bóstwo czczone poprzez Słowian na Rugii, ogromny posąg S. o czterech głowach znajdował się w świątyni w Arkonie
 • Kim był symonia Co zrobił proceder obejmowania stanowisk (albo nabywania przywilejów) kościelnych, w zamian za wniesienie koszty, zwalczany poprzez ruchy
 • Kim był system wersalski Co zrobił podpisanymi (1919-20) wskutek paryskiej konferencji pokojowej traktatami kończącymi I wojnę świat. Nazwa od traktatu wersalskiego z
 • Kim był Szafranek Józef Co zrobił 1840 proboszcz w Bytomiu; 1848 jeden z założycieli Dziennika Górnośląskiego ; w 1848 i 1849 wybrany posłem z Bytomia do sejmu prus
 • Kim był "Sojusz dla Postępu" Co zrobił do rozwoju gosp. i przebudowy stosunków społ. w państwach Ameryki ?Xac. zaproponowany w 1961 poprzez prez. USA J. Kennedy'ego jako reakcja
 • Kim był "Solidarność 80" Co zrobił działaczy związkowych sprzeciwiających się porozumieniom Okrągłego Stołu i dominacji Lecha Wałęsy. Radykalnie broni interesów ludzi pracy
 • Kim był "syn niebios" Co zrobił tradycyjny tytuł cesarzy chiń. uzasadniający ich pozycję wolą boga niebios
 • Kim był szkarpa Co zrobił umieszczona na zewnątrz podpora muru w kształcie filara, do której dochodzą łuki oporowe przenoszące na nią z muru siłę działającą poziomo
 • Kim był szałas Co zrobił prymitywne pomieszczenie mieszkalne z chrustu, trawy, gałęzi, znane już homo erectus, stosowane gł. poprzez koczowników
 • Kim był Szamasz Co zrobił w staroż. Mezopotamii bóstwo Słońca, prawa i przepowiedni; poświęcono mu świątynię między innymi w Larsie
 • Kim był szczyt madrycki NATO Co zrobił 1997 w stolicy Hiszpanii, na którą zaproszono trzy państwa Polskę, Węgry i Czechy do konkretnych negocjacji w kwestii członkostwa
 • Kim był szejk Co zrobił naczelnika rodu albo całego plemienia, a w dalszym ciągu zwierzchnika jednostki adm., niekiedy ustala się tak także uczonych islamskich
 • Kim był Szlisselburg Co zrobił Ładoga; w latach 1730-1917 ciężkie więzienie polit. poświęcone dla osób szczególnie groźnych dla caratu (przebywali tu m. in. W
 • Kim był Szewińska Irena Co zrobił zdobywczyni 3 złotych medali olimpijskich (1964 w Tokio, 1968 w Meksyku, 1976 w Montrealu) i 2 srebrnych i 2 brązowych
 • Kim był szkaplerz Co zrobił prosty płat sukna noszony na habicie; 2. miniatura szkaplerza zakonnego noszona poprzez osoby świeckie albo medalik z wizerunkiem
 • Kim był Szkoła Wojskowa w Genui i Cuneo Co zrobił zgodą władz wł.; kształciła oficerów przyszłej armii powstańczej, działała X 1861-VII 1862; uczyło się w niej około 300 słuchaczy
 • Kim był śluby zakonne Co zrobił zobowiązania czynione w sposób uroczysty poprzez zakonników bądź kandydatów do zakonu o przestrzeganiu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa
 • Kim był Szlachcic Franciszek Co zrobił Od 1945 pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1971 min. spraw wewn., 1974-76 wicepremier. Pełnił sporo wysokich funkcji w
 • Kim był świat pozagrobowy Co zrobił przebywania umarłych; ś.p. odgrywał sporą rolę w wierzeniach staroż. Egiptu ( ka, mumia, Księga Umarłych); obecnie na przykład w
 • Kim był Sznajde Franciszek Co zrobił listopadowego; od 1806 służył w armii Księstwa Warsz.; 1815-30 w armii Królestwa Pol.; w 1831 walczył między innymi pod Dębem Ogromnym; na
 • Kim był szogun Co zrobił państwowych w feudalnej Japonii; szogunowie uzyskali bardzo mocną władzę w kraju, w praktyce odsuwając od rządów cesarzy (mechanizm rządów
 • Kim był szwoleżerowie Co zrobił pochodząca z jęz. franc. nazwa lekkiej kawalerii. Pułki sz. były w Księstwie Warsz. i II Rzeczpospolitej
 • Kim był szyici Co zrobił jeden z odłamów islamu dominujący na przykład w Iranie. Odrzucają późniejszą tradycję interpretacji Koranu
 • Kim był Szymanowski Karol Co zrobił najwybitniejszego pol. twórcę po F. Chopinie), pianista. W 1906 członek ekipy kompozytorów Młoda Polska. 1930-1932 rektor Wyższej Szkoły
 • Kim był Szymborska Wisława Co zrobił to raczej liryka refleksyjno-moralistyczna. Wiersze charakteryzują się lapidarnością i wspaniałym wyczuciem ironii. Zdobyła Literacką
 • Kim był Śniadecki Jan Co zrobił filozof; studiował w Krakowie, Getyndze i Paryżu; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; od 1807 prof. Uniw. Wileńskiego, artysta pol
 • Kim był Święte Przymierze Co zrobił zawarte w 1815 z inicjatywy Aleksandra I w celu obrony zasad legitymizmu i porządku polit. przyjętego poprzez kongres wiedeński; skierowane
 • Kim był Piotra\. denar św\. świętopietrze, tzw Co zrobił średniow. od około 990 poprzez państwa uznające zwierzchność kościelną i polit. papieża (w Polsce około 990-około poł. XVI w
 • Kim był Saara Co zrobił z Francją. W 1919 został oddany w administrację franc. pod auspicjami Ligi Narodów. Po plebiscycie w 1935 wrócił do Niemiec
 • Kim był Sacharow Andriej Co zrobił 1953, w dalszym ciągu od 1966 jeden z czołowych dysydentów w ZSRR. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1975. Po potępieniu agresji w
 • Kim był Sadat Anwar Co zrobił bliski współpracownik i następca G.A. Nasera; inicjator poprawy stosunków z USA i krajami Zachodu; zginął zamordowany poprzez
 • Kim był sagi Co zrobił opowieści o unikalnym klimacie, wprowadzające w świat mitów, legend, a również historii, spisane w XIII-XIV w. na Islandii; najsłynniejsze
 • Kim był Saint-Just Louis de Co zrobił Ocalenia Publicznego, bliski współpracownik M. Robespierre'a; zwolennik polityki terroru; po obaleniu dyktatury jakobinów stracony
 • Kim był Salomon Co zrobił erą, syn Dawida, jego rządy to czas rozkwitu gosp. (gł. handlu) i kulturalnego; wprowadził stałą armię i mechanizm podatkowy; zbudował
 • Kim był Samnici Co zrobił w staroż. lud italski zamieszkujący Samnium, podbity poprzez Rzym. Zobacz Samnium
 • Kim był "Samorządna Rzeczpospolita" Co zrobił przyjęty w trakcie zjazdu związku w IX 1981, postulujący rozwiązanie problemów spornych drogą dialogu, demokratyzację życia publicznego
 • Kim był Sanguszko Eustachy Erazm Co zrobił poparł Konstytucję 3 maja; w wojnie pol.-ros. odznaczył się pod Zieleńcami; uczestnik insurekcji 1794, w bitwie pod Szczekocinami uratował
 • Kim był Sanguszko Eustachy Stanisław Co zrobił 1873-1901 poseł do Sejmu Krajowego; 1873-79 poseł do wiedeńskiej Porady Państwa; 1895-98 namiestnik Galicji, zwolennik porozumienia pol
 • Kim był Sapieha Paweł Jan Co zrobił hetman w. litew. (od 1656), w 1655 przeciwnik Radziwiłłów i Karola X Gustawa opowiedział się za Janem Kazimierzem. Brał udział w
 • Kim był sanskryt Co zrobił język staroindyjski, stosowany poprzez indoeuropejskich Ariów, powstała w nim poezja rel., przetrwał do dziś
 • Kim był Saul Co zrobił pierwszy władca izrael., ustanowiony poprzez proroka Samuela; około 1020 zjednoczył plemiona izrael
 • Kim był sąd sejmowy Co zrobił trybunał powoływany poprzez sejm walny do rozpatrzenia największych zbrodni (na przykład zdrady arian w okresie wojny 1655-60, ateizmu w
 • Kim był Scheibler Karol Co zrobił niemieckiego Nadrenii; 1848 przybył do Polski, został dyr. przędzalni Schloesserów w Ozorkowie; 1854 zał. w Łodzi nowoczesną fabrykę
 • Kim był schizma Co zrobił części jego członków pod hasłami doktrynalnymi, społecznymi i tak dalej Przeważnie definicja s. odnosi się do rozerwania łączności z
 • Kim był Studenckie Komitety Solidarności Co zrobił niezależne organizacje studenckie grupujące od 1977 sympatyków opozycji demokr. w Polsce
 • Kim był SALT II Co zrobił zbrojenia ofensywne i określający liczebność strategicznych środków przenoszenia broni nuklearnej, podpisany w Wiedniu 18 VI 1979 poprzez J
 • Kim był Sołżenicyn Aleksander Co zrobił Literackiej Nagrody Nobla 1970; więzień radz. łagrów w latach 1945-53. Autor między innymi głośnej książki Archipelag Gułag. Deportowany z
 • Kim był "socjalizm z ludzką twarzą" Co zrobił reform w państwach bloku radz. rzucone między innymi poprzez I sekr. KC KPCz A. Dubczeka w dniach praskiej wiosny 1968
 • Kim był sarkofag Co zrobił grobowiec w kształcie trumny, zazwyczaj zdobiony
 • Kim był Szela Jakub Co zrobił Smarzowa w Jasielskiem, reprezentował wieś w procesach z właścicielami dóbr, Boguszami; w trakcie rabacji galicyjskiej kierował napadami na
 • Kim był Świnka Jakub Co zrobił mąż stanu. Walczył o przywrócenie jedności rozbitej dzielnicowo Polski; bronił polskości podległego mu Kościoła - zwł. języka nar. Popierał
 • Kim był Stanisław św Co zrobił przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu, wg Wincentego Kadłubka grożąc mu klątwą, jeżeli nie zaprzestanie okrutnych represji wobec poddanych
 • Kim był sfinks Co zrobił głową ludzką (albo barana czy jastrzębia). Nieraz umieszczane w rzędach po obu stronach alei prowadzącej do świątyń (ulica sfinksów
 • Kim był styl koryncki Co zrobił jońskiego w architekturze staroż. Grecji, w przeciwieństwie od niego głowica kolumny posiada dekorację w kształcie kosza ozdobionego liśćmi
 • Kim był samostanowienie narodów Co zrobił międzynar. uznająca prawo narodów do decydowania o swoim losie, statusie i ustroju. Wywodziła się z proklamacji rewolucji franc. 1790
 • Kim był sufrażystki Co zrobił angielskiego: suffrage) i równouprawnienie kobiet, gł. w Anglii i Stanach Zjedn. w 2 poł. XIX i na pocz. XX w. Uciekały się nawet do
 • Kim był stan Co zrobił feudalnego, której odrębność prawna kształtowała się od XIII w.; w dawnej Polsce odznacza się stany: rycerstwo (szlachta), duchowieństwo
 • Kim był Starobielsk Co zrobił miasto we wsch. Ukrainie, gdzie w latach 1939-1940 był obóz jeniecki dla około 4 tys. oficerów pol. zamordowanych potem pod Charkowem
 • Kim był schizma zachodnia Co zrobił antypapieży (XI-XII w. ) największy rozłam w średniow. Kościele rzymskokatol. Zapoczątkowany po niewoli awiniońskiej papieży, polegał na
 • Kim był spartiaci Co zrobił pełnię praw polit., trudnili się wyłącznie rzemiosłem wojennym, posiadali równe działki ziemi (stąd sami nazywali się wspólnotą jednakowych
 • Kim był Lenina\. Stocznia Gdańska im Co zrobił siedziba Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w trakcie strajku na Wybrzeżu w sierpniu 1980, tutaj zrodził się ruch Solidarności , a w
 • Kim był Szamil Co zrobił Kaukazu 1834-59, imam muzułmański; wprowadził jednolitą organizację rel.-polit. pośród górali Dagestanu, stworzył 30-tys. armię, walczył z
 • Kim był Schlieffen Alfred von Co zrobił oficer sztabowy, uczestnik wojny austr.-prus. (1866) i franc.-prus. (1870-71); 1888 gł. kwatermistrz i zastępca szefa sztabu; 1891-1906
 • Kim był Szaniawski Józef Kalasanty Co zrobił pol.; po 1815 konserwatywny polityk; uczestnik insurekcji 1794; od 1797 w Paryżu związany z Deputacją, od 1801 w państwie, czł. Warsz. Tow
 • Kim był scholastyka Co zrobił teologii w średniow. zorientowany na rozumowe dowodzenie prawd wiary chrześcijańskiej. Nie licząc doświadczenie opierano się z jednej
 • Kim był Schroeder Gerhard Co zrobił polityk niemiecki, socjaldemokrata, premier Dolnej Saksonii w latach 1990-1998. Od 1998 po zwycięstwie wyborczym SPD kanclerz RFN
 • Kim był Schulze-Delitzsch Hermann Co zrobił liberalny, artysta ruchu spółdzielczego; 1848-49 i od 1861 poseł do sejmu prus.; w latach 50. zakładał spółdzielnie oszczędnościowo
 • Kim był Schumann Robert Co zrobił romantyzmu w muzyce; 1834 zał. czasopismo Neue Zeitschrift fuer Musik ; jako krytyk muzyczny entuzjastycznie przyjął twórczość F. Chopina
 • Kim był Scott Walter sir Co zrobił powieściopisarz; gł. tematem jego twórczości była baśniowo-rycerska przeszłość Szkocji; stworzył wzór powieści hist. łączącej fakty i
 • Kim był SD Co zrobił wchodząca w skład SS. Początkowo nieliczna, po objęciu szefostwa poprzez R. Heydricha nastąpił przyrost jej znaczenia. W 1939 weszła w
 • Kim był SEATO, Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji Co zrobił IX 1954 w Manili) ?Xączący Australię, Filipiny, Francję, Nową Zelandię, Pakistan, Tajlandię, USA i W. Brytanię. Celem było powstrzymanie
 • Kim był sejm Co zrobił najwyższa reprezentacja społeczeństwa szlacheckiego. Składał się z 3 stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej. Po unii
 • Kim był Sejmem Wielkim\. też\. Sejm Czteroletni zw Co zrobił Warszawie. Kluczowym zadaniem S.Cz. była próba zreformowania archaicznej struktury państwa i chęć wyzwolenia się spod kurateli Rosji
 • Kim był Sejm RP Co zrobił ustawodawczy wybierany na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim, proporcjonalnym i tajnym. Złożona jest z
 • Kim był Sejm Królestwa Polskiego Co zrobił kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Królestwa Pol. z 1815; składał się z króla, senatu (64 osoby - biskupi
 • Kim był Sejm Księstwa Warszawskiego Co zrobił kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Księstwa Warsz. z 1807; jego kompetencje ograniczono na rzecz władzy
 • Kim był Sejm Niemy Co zrobił potwierdzający punkty traktatu warsz. zawartego między Augustem II a opozycjonistami z konfederacji tarnogrodzkiej (zawiązanej 26 XI 1715
 • Kim był Senat RP Co zrobił wyższa polskiego parlamentu składająca się ze 100 senatorów wybieranych na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i
 • Kim był sejmik generalny Co zrobił powstały ze zjazdów szlachty wielkopol. i małopolskiej i sejmów krajowych Mazowsza i Prus. Od XVI w. posłowie szlacheccy przed przybyciem
 • Kim był Semici Co zrobił ludność zamieszkująca od staroż. Azję Zach., należąca do semickiej ekipy językowej, której nazwa pochodzi od biblijnego Sema, syna Noego
 • Kim był senat Rzeczypospolitej Szlacheckiej Co zrobił ukształtowany z porady królewskiej na przeł. 1492/93 składający się z arcybiskupów (2), biskupów ordynariuszy, wojewodów, kasztelanów i
 • Kim był senat rzymski Co zrobił porada władca., w dalszym ciągu gł. organ rządzący republiką rzym., w momencie cesarstwa tracił etapowo na znaczeniu przekształcając się w
 • Kim był Senat Wolnego Miasta Krakowa Co zrobił funkcjonujący w Rzeczpospolitej Krakowskiej, utworzony w 1815; w jego skład wchodzili: prezes i 12 senatorów; Senat powoływał i odwoływał
 • Kim był senior Co zrobił mocy umowy ( komendacja) zwierzchność nad składającym mu hołd wasalem nadając mu lenno albo beneficjum; najwyższym seniorem w kraju był
 • Kim był Serbia Co zrobił opanowało przewarzająca część Bałkanów, po klęsce 1389 na Kosowym Polu państwo (od 1459) poprzez wieki poddany Turcji. Stworzenia 1804-16
 • Kim był serwituty Co zrobił dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były obiektem licznych zatargów pomiędzy wsią a dworem; w zaborze prus. zniesione
 • Kim był Sewastopol Co zrobił Krymie głośny z trwającej około roku bohaterskiej obrony w okresie wojny krymskiej (1854-55) przed wojskami franc., z angielskiego: i tur
 • Kim był sfragistyka Co zrobił przeszłości służyły do zamykania i nadawania wiarygodności dokumentów. Analizuje funkcje, znaczenie prawne, formy i przemiany treści
 • Kim był siedem sztuk wyzwolonych Co zrobił powinien posiadać człowiek wolny w przeciwieństwie od niewolnika; u progu średniow. ustalono ich liczbę na siedem i podzielono na dwa
 • Kim był Siedmiogród Co zrobił Transylwanią położona we wsch. łuku Karpatów. Od IX w. pod wpływami Węgrów, od XI w kraju węg. Osiedlano tam Węgrów i Sasów, lecz
 • Kim był Siemaszko Józef Co zrobił arcybp litew.-wileński (od 1840), metropolita tytularny (1852); 1827 przedstawił Mikołajowi I memoriał o ujednoliceniu liturgii unickiej z

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Siemaszko Józef, Siedmiogród, Siedem Sztuk Wyzwolonych, Sfragistyka, Sewastopol, Serwituty, Serbia, Senior, Senat Wolnego Miasta Krakowa, Senat Rzymski, Senat zasługi.

Bohater Siemaszko Józef, Siedmiogród, Siedem Sztuk Wyzwolonych co zrobił.