wojewoda wojciech wodzicki co to jest
Wojewoda, Wojciech Św., Wodzicki Ludwik, Włodkowic Paweł, Własow Andriej, Władysław Łokietek.

Postacie historyczne, biografia na W

 • Kim był wojna afgańska Co zrobił interwencją zbrojną ZSRR w Afganistanie w 1979 w celu wsparcia tamtejszych komunistów próbujących przejąć władzę drogą zamachu stanu. Po
 • Kim był wojna siedmioletnia 1756-63 Co zrobił Hanowerem, Prusami a koalicją Francji, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Saksonii, państw Rzeszy Niem. i Szwecji. Naprawdę działania wojenne
 • Kim był wojna amerykańsko-hiszpańska Co zrobił krwawa rozprawa Hiszpanów z powstańcami kubańskimi i niewyjaśniony wybuch na amer. okręcie Maine w porcie hawańskim. Istotną rolę w
 • Kim był wojna austriacko-polska Co zrobił Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys.) zaatakował
 • Kim był wojna austriacko-pruska Co zrobił hegemonię w Niemczech; przyczyną było zajęcie Holsztynu, dotąd administrowanego poprzez Austrię, poprzez wojska prus. Prusy wystąpiły razem
 • Kim był wojna domowa w Rosji Co zrobił Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak
 • Kim był wojna duńska Co zrobił wcielenia Szlezwiku (księstwa niem. Szlezwik i Holsztyn w latach 1460-1864 pozostawały w unii personalnej z Danią); Dania poniosła klęskę
 • Kim był wojna Dwóch Róż Co zrobił pomiędzy dwoma ogromnymi rodami z angielskiego:: Lancastrów (w herbie czerwona róża) i Yorków (w herbie biała róża). U źródeł konfliktu
 • Kim był wojna francusko-pruska Co zrobił pozostałymi krajami niem. (niezależnie od Austrii), spowodowana aspiracjami Prus do hegemonii w Niemczech, czemu przeciwstawiał się
 • Kim był wojna indochińska Co zrobił utrzymanie panowania kolonialnego nad kolonią zwaną wówczas Francuskimi Indochinami. W okresie II wojny rozwinęła się tam antyjapońska
 • Kim był wojna inflancka Co zrobił nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz
 • Kim był wojna krymska Co zrobił a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Anglią, Francją i Sardynią (Piemontem); spowodowana została próbą Rosji zdobycia kontroli nad Turcją, do
 • Kim był "wojna o krzyże" Co zrobił sprzeciw społ. w Polsce wobec akcji usuwania krzyży z sal szkolnych w okresie stanu wojennego (od XII 1981
 • Kim był wojna o sukcesję austriacką 1740-48 Co zrobił następstwo tronu austr. po cesarzu Karolu VI, który jeszcze w 1713 w tak zwany sankcji pragmatycznej ustalił zarówno niepodzielność państw
 • Kim był wojna o sukcesję bawarską 1778-79 Co zrobił Maksymiliana Józefa. Elektor Palatynatu Karol Teodor obiecał cesarzowi Józefowi II część Bawarii w zamian za poparcie. Wystąpił przeciw
 • Kim był wojna o sukcesję hiszpańską 1701-14 Co zrobił hiszp. po Zgonu bezdzietnego Karola II, ostatniego Habsburga na tronie hiszp. Po wymuszeniu poprzez króla franc. Ludwika XIV ogłoszenia
 • Kim był wojna o sukcesję polską 1733-35 Co zrobił Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i Rosji wywołany interwencją ros. i austr. w Polsce w trakcie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Gł
 • Kim był wojna polsko-moskiewska 1654-67 Co zrobił zaporoskich zwierzchności Moskwy. Latem 1654 armie moskiewskie zaatakowały ziemie wsch., opanowując pośrodku roku nie tylko Smoleńsk (3 X
 • Kim był wojna polsko-szwedzka Co zrobił pomocy króla szwedz. Karola Gustawa przeciw Moskwie w zamian za rekompensaty terytorialne. W VII 1655 rusza inwazja na Wielkopolskę i Litwę
 • Kim był wojna polsko-szwedzka 1600-35 Co zrobił Gdy sejm szwedz. zdetronizował Zygmunta III, ten ogłosił podłączenie Inflant do Polski. Wybuchła wojna. Mimo zwycięstw ( bitwa pod
 • Kim był wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią Co zrobił kierując się z zaskoczenia opanowali większą część m. Lwowa, a w dalszym ciągu zajęli przewarzająca część Galicji Wsch. po Przemyśl
 • Kim był wojna radziecko-fińska 1939-40 Co zrobił Finlandia znalazła się w radz. strefie wpływów, w X 1939 ZSRR zażądał od Finlandii terenów na tak zwany Przesmyku Karelskim blisko
 • Kim był wojna rosyjsko-japońska Co zrobił była konfliktem interesów w Korei i Chinach; wojnę zaczął 9 II 1904 niespodziewany atak jap. na flotę ros. w Port Arthur. Pod jego
 • Kim był wojna rosyjsko-turecka 1877-78 Co zrobił w Bośni i Hercegowinie krwawo stłumionych poprzez Turków. Uciemiężonym postanowiła pomóc Rosja marząca o zdobyciu dostępu do M
 • Kim był wojna secesyjna Co zrobił uprzemysłowionymi stanami Północy (Unia) a stanami Południa ( Konfederacja 5.), wywołana secesją liczących na pomoc Anglii stanów pd. (4 II
 • Kim był wojna stuletnia Co zrobił 1453. Bezpośrednią powodem wybuchu w.s. był spór o tron franc. po wygaśnięciu Kapetyngów. Łamiąc dawną zasadę prawa franc., eliminującą
 • Kim był wojna sześciodniowa Co zrobił VI 1967. Wobec zawarcia sojuszu wrogich krajów arab. (Egiptu, Syrii i Jordanii) i wiedząc o ich przygotowaniach do wojny mających na celu
 • Kim był wojna trojańska Co zrobił kolejności Homera Iliady i Odysei) wojna sprzymierzonych krajów gr. przeciwko Troi, około przeł. XIII/XII w. przed naszą erą Powodem miało
 • Kim był wojny bałkańskie Co zrobił 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały
 • Kim był wojny burskie Co zrobił Burom (osadnikom holenderskiego pochodzenia zamieszkującym pd. Afrykę) w celu zajęcia bogatych w pokłady złota i diamentów republik: Orania
 • Kim był wojna trzydziestoletnia 1618-48 Co zrobił wobec polityki dworów niem., konflikt protestantów i katolików, ambicje terytorialne mocarstw euro. Bezpośrednią powodem wojny był sprzeciw
 • Kim był wojny opiumowe Co zrobił XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było
 • Kim był wojny punickie Co zrobił przed naszą erą o panowanie nad zach. częścią basenu M. Śródziemnego; nazwa punickie pochodzi od państwie Puni i Punijczyków, rzym
 • Kim był wojny włoskie Co zrobił zapoczątkowany inwazją Królestwa Neapolu dokonaną poprzez króla franc. Karola VIII. Na przełomie XV i XVI w. doszło do stworzenia koalicji
 • Kim był wolnomularstwo Co zrobił głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow. bractw
 • Kim był Wolne Miasto Gdańsk Co zrobił traktatu wersalskiego w 1920 z Gdańska i okolicy pod opieką Ligi Narodów, połączona z Polską unią celną, o przewadze ludności i wpływów
 • Kim był Wolnomularstwo Narodowe Co zrobił Warszawie poprzez W. Łukasińskiego; jego celem było zjednoczenie i odbudowa niepodległości Polski; lewe skrzydło organizacji wysuwało hasło
 • Kim był Wolter Co zrobił swej bogatej twórczości publicystycznej (Listy o Anglikach, Powiastki filozoficzne) i literackiej (Kandyd Prostaczek) popularyzował idee
 • Kim był Wołyń Co zrobił górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem. Początkowo pod wpływami Rusi Kijowskiej, później samodzielne księstwo. Od czasów Kazimierza
 • Kim był Worcell Stanisław Co zrobił poseł na sejm powstańczy 1831; od 1832 na emigracji we Francji, uczestniczył w przygotowaniach do partyzantki J. Zaliwskiego; 1835
 • Kim był Września Co zrobił ze strajku dzieci pol. w 1901. Gdy w tamtejszej szkole zaczęto wprowadzać język niem. do szkolnej edukacji religii i na odpowiedzi w
 • Kim był Wspólnota Niepodległych Państw Co zrobił kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i
 • Kim był "Wspólnota Polska" Co zrobił pomocy Polakom w państwach byłego ZSRR i podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską
 • Kim był Wybicki Józef Co zrobił generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik
 • Kim był wojna polsko-turecka 1620-21 Co zrobił pod opiekę poprzez Rzeczypospolitą mołd. hospodara (wojewody) Gaspara Grazzianiego. Hetman w. kor. Stanisław Żółkiewski planował
 • Kim był wydarzenia czerwcowe 1976 Co zrobił polityki gosp. PRL i zamierzaną drastyczną podwyżką cen żywności. Największe zaburzenia na tym tle były 25 VI w Radomiu i Ursusie. W
 • Kim był wydarzenia grudniowe 1970 Co zrobił Szczecinie i Elblągu (14 XII- 18 XII) spowodowane podwyżką cen artykułów spożywczych zakończone strzelaniem poprzez wojsko i policję do
 • Kim był wyprawa egipska Co zrobił uczonych wyruszył 19 V 1798 na podbój Egiptu; zamierzał umocnić się na Bliskim Wsch. i w ten sposób zagrozić panowaniu Anglii w Indiach. 21
 • Kim był Wysłouch Bolesław Co zrobił Od 1889 wydawał we Lwowie z żoną Marią czasopismo Przyjaciel Ludu , które odegrało ogromną rolę w przygotowaniu stworzenia ruchu ludowego w
 • Kim był Wystawa Ziem Odzyskanych Co zrobił Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48
 • Kim był Wyszyński Stefan Co zrobił prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol
 • Kim był Wiosna Ludów Co zrobił 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy, Austrię i Węgry. Jego powodem był fakt, Iż mechanizm społ.-polit. utrwalony na
 • Kim był "Wachlarz" Co zrobił dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami
 • Kim był Wajda Andrzej Co zrobił reżyserów filmowych. Autor takich filmów, jak : Kanał , Popiół i diament , Człowiek z żelaza , Pan Tadeusz . W wyborach z 4 VI 1989 wybrany
 • Kim był Wałęsa Lech Co zrobił pierwszy prezydent Polski wybrany w wyborach powszechnych na lata 1990-95, laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Przyczynił się w
 • Kim był Waregowie Co zrobił wyprawy na Ruś i na tereny bizant. i arab., aktywni jako kupcy i wojownicy. W. odegrali znaczną rolę w pocz. Rusi, angażując się w
 • Kim był warny Co zrobił które podzieliła się pierwotnie społeczność Ariów: kapłanów ( bramini), wojowników ( kszatriowie) i chłopów, rzemieślników i kupców
 • Kim był Adolf Warszawski\. Warski Adolf, właśc Co zrobił pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski
 • Kim był Waryński Ludwik Co zrobił 1876-78 współtwórca kółek socjalist. w Królestwie Pol. pośród robotników i studentów; IX 1878 współautor pierwszego programu socjalistów
 • Kim był Waszyngton Jerzy, Washington George Co zrobił kolonialnej, uczestnik akcji niepodl. kolonii amer., organizator i naczelny dow. Armii Kontynentalnej w latach 1775-83, zwycięzca pod
 • Kim był Westerplatte Co zrobił Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H
 • Kim był Wettynowie Co zrobił rządząca całe wieki w Saksonii (do 1918), częściowo także Turyngii, a w latach 1697-1763 również w Polsce, gdzie była znana jako dynastia
 • Kim był Wawrzecki Tomasz Co zrobił insurekcji 1794; jeden z dowódców na Litwie; po bitwie pod Maciejowicami wybrany na naczelnika stworzenia; 16 XI pod Radoszycami wzięty do
 • Kim był Weber Max Co zrobił ekonomista. Autor b. cenionych studiów z zakresu metodologii badań społ. i socjologii władzy. W odróżnieniu do marksizmu podkreślał
 • Kim był Wedy Co zrobił braminizmu i hinduizmu, najstarsze teksty w poezji indoeuropejskiej, podzielone na 4 zbiory, powstały od około 2500 przed naszą erą do
 • Kim był Weihaiwei Co zrobił półwyspu Szantung, w latach 1898-1930 dzierżawiony poprzez W. Brytanię. Miał służyć za bazę szachującą Port Arthur
 • Kim był Wellington Arthur Co zrobił początkowo walczył w Indiach; od 1808 dowódca wojsk z angielskiego: na Płw. Pirenejskim, do 1814 wyparł wojska franc. z Portugalii i
 • Kim był Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi Co zrobił w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa
 • Kim był Wenus Co zrobił roślinności i ogrodów, w II w. przed naszą erą utożsamiona z gr. Afrodytą. Liczne przedstawienia w sztuce na czele z Wenus z Milo (Afrodyta
 • Kim był Wersal Co zrobił miasto pod Paryżem słynne z wspaniałego pałacu zbudowanego poprzez Ludwika XIV. Zobacz także traktat wersalski
 • Kim był Weygand Maxime Co zrobił sztabu marsz. F. Focha. W 1920 szef franc. misji wojsk. w Polsce, doradca pol. sztabu gener. W okresie kampanii franc.1940 nacz. dow. armii
 • Kim był wojna polsko-turecka 1672-76 Co zrobił kozacko-tatar. na Ukrainie. Ponadto Turcja wskutek reform wewn. prowadziła wówczas politykę ekspansji. Najazd tur. zaczął się w chwili
 • Kim był wiec Co zrobił zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych
 • Kim był Wielka Emigracja Co zrobił listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk
 • Kim był Wielka Nowenna Co zrobił i nar. na lata 1957-66 ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Bożego Ciała 1957 dla uczczenia Millennium Chrztu
 • Kim był Wielka Trwoga Co zrobił masowo atakowali dwory i klasztory niszcząc dokumenty zawierające wykazy feudalnych powinności i zagrażając życiu i mieniu szlachty
 • Kim był wielki książę Co zrobił na Rusi Kijowskiej, w Ogromnym Księstwie Litewskim i kraju moskiewskim (potem odnosząc się do przedstawicieli rodziny carów Rosji
 • Kim był "wielki skok" Co zrobił Chin w latach 1958-61 wykonywana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W skutku błędnych
 • Kim był wojny perskie Co zrobił pers. planami podboju Płw. Bałkańskiego. Bezpośrednią powodem było poparcie udzielone poprzez Grecję (zwł. poprzez Ateny) buntującym się
 • Kim był Walasiewiczówna Stanisława Co zrobił złoty medal na igrzyskach w Los Angeles (1932) i Berlinie (1936), wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i świata, dziesięciokrotna
 • Kim był Wyspy Kurylskie Co zrobił Sachalinem a jap. Hokkaido. Od 1875 w posiadaniu Japonii. 1945 zajęte poprzez ZSRR. Element sporu pomiędzy ZSRR a Japonią uniemożliwiający
 • Kim był wojna polsko-bolszewicka 1919-20 Co zrobił nareszcie 1918. Wobec posuwania się Armii Czerwonej na zach. (w ramach eksportu zwycięskiej rewolucji komunist.) i datujących się już od
 • Kim był witraż Co zrobił kolorowego szkła połączonych ramkami z ołowiu, wypełniająca okno. W. stosowano od wczesnego średniow., a w najwyższym stopniu dostępne były
 • Kim był Wigura Stanisław Co zrobił inż. lotniczy i pilot. Współkonstruktor samolotów RWD typów 1-5. Zobacz także F. Żwirko
 • Kim był Wolsinii Co zrobił w staroż. miasto etruskie pozyskane poprzez Rzym
 • Kim był Walonowie Co zrobił lud zamieszkujący pd. i środk. Belgię; wzięli udział w średniow. kolonizacji w Polsce
 • Kim był wyrocznia Co zrobił ich wypowiedź, przepowiednia, niejednokrotnie przekazywana poprzez wieszczów, kapłanów; 2. miejsce kultowe, zazwyczaj świątynia, gdzie
 • Kim był wielka smuta Co zrobił polit., gosp. i społ. w kraju moskiewskim na przełomie XVI i XVII w. (1584-1613). Za start w.s. uznaje się Zgon cara Iwana IV Groźnego
 • Kim był wielka wojna północna Co zrobił koalicją antyszwedz. (tak zwany Liga Północna), składającą się pocz. z Danii, Rosji i Saksonii; w 1715 w skład Ligi weszły jeszcze Prusy i
 • Kim był wychowanie spartańskie Co zrobił młodzieży kontrolowany poprzez kraj ( eforowie). Miało na celu zwł. przygotowanie idealnych żołnierzy, aczkolwiek obejmowało także
 • Kim był wiek Co zrobił moment stu lat mierzony od pierwszego roku następnego stulecia (na przykład w. X obejmował lata 901-1000
 • Kim był Wróblewski Walery Co zrobił stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego
 • Kim był Waszkowski Aleksander Co zrobił w okresie stworzenia styczniowego; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; II 1863 wykradł mapy sztabowe Królestwa Pol.; 6-9 VI 1863
 • Kim był WNP Co zrobił zobacz Wspólnota Niepodległych Krajów
 • Kim był Wojciechowski Stanisław Co zrobił założycieli i przywódców PPS, pionier ruchu spółdzielczego. 1917-18 w NKN. W 1919-20 min. spraw wewn., 20 XII 1922 wybrany na prezydenta
 • Kim był Wacław II Co zrobił 1283), książę krakowski od 1291, władca pol. od 1300, węg. od 1301, z dynastii Przemyślidów, syn Przemysła Ottokara II. Prowadził ekspansję
 • Kim był "wojny gwiezdne" Co zrobił Inicjatywa Obrony Strategicznej (SDI); była to inicjatywa administracji prez. USA R. Reagana z III 1983 zmierzająca do uzyskania przewagi
 • Kim był Wehrmacht Co zrobił obowiązująca od 1935. W. oparto od 16 III 1935 na obowiązkowej służbie wojsk. łamiąc zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego
 • Kim był wojna domowa w Hiszpanii Co zrobił sił prawicowych pod wodzą gen. F. Franco przeciw lewicowemu rządowi ludowemu. Wojna ta stała się poligonem mocarstw. Włochy i Niemcy
 • Kim był wojna polsko-turecka 1683-99 Co zrobił dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po
 • Kim był Wandea Co zrobił 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój
 • Kim był "Wolna Europa" Co zrobił nadającej od 1952 z Monachium audycje w językach państw bloku komunist. zapewniająca informację poza cenzurą dla społeczeństw tych krajów
 • Kim był Wallenstein Co zrobił jeden z najwybitniejszych organizatorów wojsk. w momencie wojny 30-letniej. Początkowo występował po stronie powstańców czes., później
 • Kim był Wysocki Józef Co zrobił listopadowego, na emigracji czł. TDP, wspólnie z L. Mierosławskim opracował plan trójzaborowego stworzenia 1846; w 1848 w Krakowie, czł
 • Kim był wielki kryzys 1929-1933 Co zrobił spadkiem kursów na giełdzie nowojorskiej. Powodem była nadprodukcja przemysłu w relacji do siły nabywczej ludności USA i spekulacje na
 • Kim był Wyspiański Stanisław Co zrobił reformator teatru; jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski; 1884-95 student Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; 1898-99 kier
 • Kim był wojna wietnamska Co zrobił Republiką Wietnamu wspieraną poprzez Chiny i cały obóz socjalistyczny a Republiką Wietnamu wspieraną poprzez USA. Geneza wojna indochińska
 • Kim był Woronicz Janusz Co zrobił działacz emigracyjny, dziennikarz, bratanek J.P. Woronicza; na emigracji stronnik J.A. Czartoryskiego, brał udział w misjach polit. do
 • Kim był Wieleci, Lucice, Lutycy Co zrobił zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4
 • Kim był Wielopolski Zygmunt Co zrobił Aleksandra; 1862-63 prezydent m. Warszawy; po 1864 starał się stworzyć obóz konserwatywno-ugodowy w Królestwie Pol, zrezygnował z
 • Kim był Wergiliusz Co zrobił rządów cesarza Oktawiana Augusta; gł. dzieła: Bukoliki - zestaw sielanek, Georgiki - poemat dydaktyczny sławiący trud rolnika i
 • Kim był Władysław III Warneńczyk Co zrobił od 1440 z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Gł. rolę w państwie za rządów W.W. odgrywał Zbigniew Oleśnicki. W 1444 W.W. podjął
 • Kim był wielkie bezkrólewie Co zrobił ostatniego władcy z rodu Hohenstaufów do objęcia tronu poprzez Rudolfa Habsburga; cechował go brak władzy centralnej (króla) przy wzroście
 • Kim był wieża Eiffla Co zrobił zbudowana na Polach Marsowych w Paryżu z okoliczności Wystawy Powszechnej w 1889 poprzez inżyniera Gustawa Eiffla (1832-1923). Pierwotnie
 • Kim był wikingowie Co zrobił podejmujący na łodziach wyprawy grabieżcze na tereny Europy w VIII-XI w., wpływając rzekami w głąb lądu; poprzez nie wszystkich autorów
 • Kim był Wiktor Emanuel II Co zrobił zjednoczonych Włoch, koronowany w 1861; w latach 1848-49 jako król Sardynii prowadził wojny z Austrią, 1859 za pomoc Francji w walce z
 • Kim był Wilhelm I Co zrobił 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na
 • Kim był Wilhelm I Orański Milczący Co zrobił Niderlandach. Od 1567 kierował walką o wolność. W 1581 został namiestnikiem i dowódcą armii Zjednoczonych Prowincji
 • Kim był wiryliści Co zrobił zasiadający w nich nie z wyboru, lecz w konsekwencji sprawowanego stanowiska, na przykład w sejmie galic. zasiadali jako wiryliści rektorzy
 • Kim był Witaszewski Kazimierz Co zrobił PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie polskiego października (1956) miał
 • Kim był Witte Siergiej Co zrobił finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu
 • Kim był wiza Co zrobił granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do
 • Kim był WKP Co zrobił skrót ros. nazwy partii bolszewickiej zobacz bolszewicy
 • Kim był Władysław II Wygnaniec Co zrobił śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił
 • Kim był Włodzimierz Wielki Co zrobił z dyn. Rurykowiczów; objął tron po pokonaniu brata. W 981 zajął Grody Czerwieńskie. W 988 przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum. Zapewnił
 • Kim był włócznia Co zrobił w staroż. i średniow. rodzaj broni wykonany z drzewca dł. do 2,5 m i osadzonego na nim ostrza, stosowana do pchnięcia
 • Kim był wojna algierska Co zrobił Francją poprzez algierski Front Wyzwolenia Nar. w latach 1954-62, zakończona proklamowaniem 3 VII 1962 niepodległości Algierii pod
 • Kim był wojna celna polsko-niemiecka Co zrobił wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce traktatem wersalskim. Gdy Niemcy ogłosiły, Iż nie zgodzą się na import
 • Kim był wojna iracko-irańska 1980-88 Co zrobił atakiem Iraku kierowanym poprzez Saddama Husajna na sąsiada, a równocześnie rywala w staraniach o zdobycie przewagi w basenie Zat. Perskiej
 • Kim był wojna koreańska 1950-53 Co zrobił agresją zachęconej zwycięstwem komunistów w Chinach komunist. Korei Pn. (lider Kim Ir Sen) na prozachodnią Koreę Pd. (25 VI 1950). Porada
 • Kim był wojna o Falklandy Co zrobił Argentyny w 1982 po zbrojnym zajęciu wysp poprzez wojska argentyńskie skończony zwycięstwem Londynu i przywróceniem bryt. administracji na
 • Kim był wojna peloponeska Co zrobił 404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek
 • Kim był wolne związki zawodowe Co zrobił związkowe powiązane z demokr. opozycją polit. w PRL; zał. w 1978 poprzez L. Wałęsę, B. Borusewicza i A. Gwiazdę
 • Kim był wojna pozycyjna Co zrobił zach. w I wojnie świat. po załamaniu się planu niem. wojny błyskawicznej we IX 1914. Wobec braku efektywnych środków przełamywania frontu
 • Kim był wojna smoleńska Co zrobił rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła
 • Kim był wojny napoleońskie Co zrobił i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna z II koalicją 1798-99 (Anglia, Turcja, Neapol, Rosja, Austria) przyniosła Francji początkowo
 • Kim był wojsko kwarciane Co zrobił stałego wojska utrzymywane z 1/4 (a więc kwarty ) dochodów z majątków króla (królewszczyzn). Liczbowo nie przekraczało 4 tys. ludzi
 • Kim był Wojsko Polskie we Francji Co zrobił Coetquidan w Bretanii. Składało się z 1. Dyw. Grenadierów, 2. Dyw. Strzelców Pieszych, 3. Dyw. Piechoty, 4. Dyw. Piechoty, Samodz. Bryg
 • Kim był Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Co zrobił utworzony 12/13 XII 1981, administrujący Polską w okresie stanu wojennego, kierowany poprzez gen. W. Jaruzelskiego
 • Kim był Wolność i Niezawisłość Co zrobił 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w
 • Kim był "Wolność i Pokój" Co zrobił pacyfistyczny ruch polit. założony w 1985, kontestujący rzeczywistość społ.-polit. w PRL
 • Kim był Wright Wilbur Co zrobił opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903 dokonali pierwszych przelotów samodzielnie skonstruowanym samolotem; najdłuższy lot
 • Kim był Wołos, Weles Co zrobił ogólnosłowiański naczelny bóg magii i pan zaświatów; stał na straży przysiąg
 • Kim był Wołoszczyzna Co zrobił Dunajem powstałe w XIV w. i rządzone poprzez hospodara. Od 1411 pod zwierzchnictwem tur., spod którego wielokrotnie próbowało się wyzwolić
 • Kim był Woronicz Jan Paweł Co zrobił krakowski, od 1828 arcybp warsz. i prymas Królestwa Pol. (koronował Mikołaja I na króla pol.); od 1800 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk
 • Kim był Wrangel Piotr Co zrobił domowej w Rosji walczył na początku w armii A. Denikina, później Armii Ochotniczej, w IV 1920 jako dowódca Frontu Południowego zajął Krym i
 • Kim był Wspólnota Europejska Co zrobił ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty
 • Kim był Tian'anmen\. wydarzenia na pl Co zrobił prowadzących na placu strajk okupacyjny pod hasłami powiększenia swobód obywatelskich i demokracji w Chinach dokonana poprzez komunist
 • Kim był Wyprawa Tysiąca Czerwonych Koszul Co zrobił powyżej 1000 ochotników przybył 11 V 1860 na Sycylię w celu wsparcia stworzenia przeciw Burbonom; pośrodku 3 miesięcy oswobodził wyspę
 • Kim był wyznawcy Co zrobił we inicjalnym chrześcijaństwie, które nie zmarły śmiercią męczeńską ( męczennicy); kategoria świętych ( święci) w Kościele katol
 • Kim był wywłaszczenie Co zrobił odebranie albo ograniczenie prawa własności danej osoby drogą ustawową
 • Kim był Wacław IV Luksemburski Co zrobił Karola IV Luksemburskiego. Zdetronizowany w Niemczech przez wzgląd na nieudolnością w prowadzeniu polityki
 • Kim był wyzwoleniec Co zrobił na drodze prawnej z łaski swego właściciela lub poprzez wykupienie wolności zazwyczaj za swoje oszczędności
 • Kim był Węgrzyn Józef Co zrobił lecz gościnnie i innych; idealny w sztukach klasycznych i rolach tragicznych. Grał także w kilkudziesięciu filmach
 • Kim był Wacław III Co zrobił został zamordowany w momencie przygotowywania wyprawy przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Jego Zgon oznaczała kres unii pol.-czes
 • Kim był wajsjowie Co zrobił trzecia warna (u nie wszystkich autorów kasta) w staroż. Indiach, utworzona z rolników, kupców, rzemieślników
 • Kim był Waldheim Kurt Co zrobił 1970, sekr. gen. ONZ w latach 1972-1981, prezydent Austrii 1986-1992, odszedł w niesławie, bo zataił swą nazistowską przeszłość
 • Kim był Walezjusze Co zrobił dynastia rządząca we Francji (1328-1589) wywodząca się od Kapetyngów
 • Kim był walka narodowowyzwoleńcza Co zrobił uzyskania prawa do samostanowienia i niepodległości, szczególnie nasilona na całym świecie po II wojnie świat
 • Kim był Wał Pomorski Co zrobił mającego chronić Rzeszę od wschodu budowanego w latach 1932-34, a później pod koniec II wojny świat. Główne punkty obronne były koło Wałcza
 • Kim był wały śląskie, wały Chrobrego Co zrobił powiązany z naturalnymi barierami (puszcze, bagna i tak dalej) powstały najprawdopodobniej w X-XI w.; rozciąga się wzdłuż rzeki Bóbr w jej
 • Kim był Wandalowie Co zrobił w IV w. osiedli nad Dunajem, później pod naporem Gotów u progu V w. wtargnęli do Hiszpanii, a w dalszym ciągu pn. Afryki, gdzie w 429
 • Kim był Wapowski Bernard Co zrobił 1526 wydał mapę Europy Wsch. (Sarmacji) - Tabulae Sarmatiae, a w dalszym ciągu pierwszą mapę Polski. Gł. dzieło hist. to Kronika obejmujące
 • Kim był Warcisław I Co zrobił książę Pomorza Zach. (Szczecińskie), od 1129 lennik Bolesława Krzywoustego, wprowadził chrześcijaństwo na Pomorzu
 • Kim był wasal Co zrobił seniorowi, po inwestyturze zostawał lennikiem, mógł równocześnie być seniorem dla własnych wasali, nawet władcą udzielnego państwa
 • Kim był Wasilewska Wanda Co zrobił Od 1923 w PPS. W 1941 wstąpiła do WKP(b), zaufana Stalina, organizatorka i przewodn. Związku Patriotów Polskich współorganizatorka
 • Kim był Wawelberg Hipolit Co zrobił bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie
 • Kim był Werwolf Co zrobił podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947
 • Kim był Wawrzyniak Piotr Co zrobił Poznańskiem; zasłużony jako organizator spółdzielczości kredytowej i roln.; w latach 1891-1910 patron Związku Firm Zarobkowych
 • Kim był welfare state Co zrobił daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi obywatelami wykonywaną przeważnie w silniej rozwiniętych gosp. państwach, których
 • Kim był wendeta, wendetta Co zrobił której zobowiązani byli członkowie rodziny osoby zamordowanej; powszechna w średniow., później użytkowana regularnie w pd. Włoszech i na
 • Kim był Wenus z Dolni Vestonice Co zrobił z epoki paleolitu, egzemplarz znalezisk określanych jako Wenus paleolityczna, a więc figurek przedstawiających kobietę o przesadnie
 • Kim był Węgierska Republika Rad Co zrobił Lider Bela Kun. Zlikwidowane wspólnymi akcjami zbrojnymi antykomunist. sił węg., wojsk czechosł. i rum. 1 VIII 1919
 • Kim był Węgrzy, Madziarzy Co zrobił ugrofińskiego przybyły nareszcie IX w. ze stepów nad M. Azowskim i Donem nad środk. bieg Dunaju, gdzie założyli kraj węg. Ich najazdy na
 • Kim był Whitman Walt Co zrobił myślicieli opiewających demokrację USA (Democratic Vistas). Największym jego dziełem był zestaw literaturze Źdźbła traw. Opiewał wolność
 • Kim był Wielka Koalicja Co zrobił antyhitlerowskich w II wojnie świat., gdzie kluczową rolę odgrywały USA, W. Brytania, i ZSRR. U podstaw W.K. leżała Karta Atlantycka, a w
 • Kim był Wielka Macierz Co zrobił już w dobie neolitu; liczne figuralne przedstawienia, na przykład rodzącej W.M. Zobacz także Izyda; Hathor; Artemida; Kybele
 • Kim był Wielka Trójka Co zrobił ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę
 • Kim był Wielki Mur Co zrobił obwarowań (dł. 2400 km) wzniesiony w Chinach nareszcie III w. przed naszą erą w celu obrony przed najazdami plemion koczowniczych; aktualny
 • Kim był włość Co zrobił poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w
 • Kim był wojna trzynastoletnia 1454-66 Co zrobił krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie) Prus do
 • Kim był Waruna Co zrobił strzegący jego praw i moralności, pierwotnie największy z bogów, stracił na znaczeniu w dobie hinduizmu
 • Kim był wojna niemiecko-radziecka Co zrobił armii skierowanych na Leningrad, Moskwę i Ukrainę. W XII 1941 Niemcy zostali zatrzymani w bitwie pod Moskwą. W V 1942 najmocniejsze
 • Kim był Watykan Co zrobił którego głową jest każdorazowy papież, powstałe opierając się na traktatu zawartego 11 II 1929 pomiędzy Królestwem Włoskim a papieżem
 • Kim był Walewski Aleksander Co zrobił Walewskiej; w trakcie stworzenia listopadowego czł. misji dyplomatycznej w Londynie; 1831-37 oficer armii franc.; 1851 ambasador franc. w
 • Kim był WHO Co zrobił agend ONZ. Powstała w 1946, a rozpoczęła działalność na rzecz poprawy ochrony zdrowia na świecie w 1948. Aktualnie liczy 187 członków z
 • Kim był Wysocki Piotr Co zrobił w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie; w 1828 współzałożyciel i lider spisku zw. sprzysiężeniem W.; 29 XI 1830 zaczął na czele
 • Kim był wydarzenia bydgoskie Co zrobił działaczom NSZZ Solidarność 19 III 1981 w Bydgoszczy, gdzie trzech przedstawicieli związku zostało brutalnie pobitych poprzez MO w trakcie
 • Kim był wędrówki ludów Co zrobił plemiennej, normalnie tym mianem ustala się przesunięcia na tereny cesarstwa rzym. i późniejszych krajów wczesnośredniow. plemion
 • Kim był wielka Grecja Co zrobił zasiedloną poprzez Greków w momencie kolonizacji (VIII-VI w. przed naszą erą), w walkach zakładanych polis z miejscowymi mieszkańcami gł
 • Kim był wielkie czystki w ZSRR Co zrobił bezwzlędnej walki J. Stalina z potencjalnymi i urojonymi przeciwnikami zapoczątkowany w 1934 śmiercią S. Kirowa. Szczyt przypadł na lata
 • Kim był Wielkie Księstwo Litewskie Co zrobił Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w
 • Kim był Wielkie Księstwo Poznańskie Co zrobił kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu; W.K
 • Kim był wielkie odkrycia geograficzne Co zrobił poszukiwanie kruszców szlachetnych i marzenie poznania drogi do Indii. W 1492 K. Kolumb odkrył Amerykę. Pd., część tego kontynentu
 • Kim był Wielopolski Aleksander Co zrobił 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej
 • Kim był wigowie Co zrobił nazwa zwolenników parlamentu, później tych, którzy chcieli wykluczyć Jakuba II, jako katolika, z prawa dziedziczenia w Anglii. Nareszcie
 • Kim był Wilhelm III Orański Co zrobił 1672), władca Anglii, Szkocji i Irlandii (od 1688). Wskutek stworzenia wyniesiony w Niderlandach do najwyższych godności, w 1688 zaproszony
 • Kim był Willisen Wilhelm Co zrobił uczestnik wojen napoleońskich; znawca spraw pol.; 24 III 1848 komisarz władca. w Ogromnym Księstwie Poznańskim, usiłował działać na rzecz
 • Kim był Wiclif\. Wycliffe, J\. Wyclif, J\. Wiklef Jan, pisany też: Wiklif John, J Co zrobił Oxfordzie), reformator rel., postulował wyrzeczenie się poprzez Kościół jego dóbr na rzecz ubóstwa, zniesienie organizacji kościelnej i
 • Kim był Wiktoria Co zrobił Irlandii od 1837, cesarzowa Indii od 1876. Wywodziła się z dyn. hanowerskiej. Usiłowała wywierać wpływ na rząd bez większego powodzenia; w
 • Kim był Wilhelm I Zdobywca Co zrobił Hastings władca Anglii, zapoczątkował dyn. normandzką w Anglii, a zarazem królestwo anglo-normandzkie; wprowadził, odmiennie niż na
 • Kim był Wilson Thomas Woodrow Co zrobił demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo
 • Kim był Windischgraetz Alfred von Co zrobił wojskowych, którzy w okresie Wiosny Ludów w najwyższym stopniu przyczynili się do uratowania monarchii habsburskiej: w 1848 stłumił
 • Kim był Wisznu Co zrobił jeden z trzech gł. bogów hinduizmu, zbawca i nauczyciel, w przypadku katastrof miał wspomagać ludzi w postaciach cielesnych
 • Kim był Witold Co zrobił stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399
 • Kim był Witos Wincenty Co zrobił 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu w Wiedniu, 1913 współzałożyciel Polskiego
 • Kim był Wizygoci Co zrobił uciekli znad M. Czarnego przed Hunami i schronili się w rzym. prowincji Tracji. W 410 złupili Rzym, w dalszym ciągu założyli kraj w pd
 • Kim był Władysław Herman Co zrobił Kazimierza Odnowiciela. Objął rządy po wygnaniu jego brata Bolesława Śmiałego. W polityce zagr. uznał zwierzchność cesarstwa i
 • Kim był Władysław II Jagiellończyk Co zrobił dyn. Jagiellonów, syn Kazimierza Jagiellończyka, tata Ludwika II. Ugodowy w relacji do magnaterii. Na zjeździe w Wiedniu (1515) z cesarzem
 • Kim był Władysław IV Waza Co zrobił od 1632) i car moskiewski (1610-34), bardzo dostępny pośród szlachty syn Zygmunta III. Brał udział w wojnie chocimskiej (1621). Dobrze
 • Kim był Władysław Jagiełło Co zrobił władca Polski od 1386. Na mocy aktu krewskiego przyjął chrześcijaństwo, poślubił Jadwigę, stając się królem pol. Po oddaniu Litwy w zarząd
 • Kim był Władysław Laskonogi Co zrobił 1202, 1228-31) z rodu Piastów syn Mieszka III Starego, po którego Zgonu (1202) nie zdołał utrzymać dzielnicy krakowskiej. Rywalizował o
 • Kim był Władysław Łokietek Co zrobił wielkopol., pomorski, krakowski i sandomierski; władca Polski od 1320, z rodu Piastów; jednoczyciel państwa pol. Walczył o tron krakowski
 • Kim był Własow Andriej Co zrobił w okresie II wojny świat. otrzymał się do niewoli niem.; w 1943 stanął na czele współpracującego z Niemcami Ros. Ruchu Wyzwoleńczego, a
 • Kim był Włodkowic Paweł Co zrobił na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu
 • Kim był Wodzicki Ludwik Co zrobił dziennikarz; w momencie stworzenia styczniowego współpracował z Hotelem Lambert, czł. Komitetu Nar. Zach. Galicji; VI 1863 walczył w
 • Kim był Wojciech św Co zrobił 983. Po wymordowaniu jego rodu w 995 przybył do Polski. W dalszym ciągu podjął misję w Prusach, w trakcie której poniósł Zgon męczeńską
 • Kim był wojewoda Co zrobił dworski (tak zwany palatyn), zastępca panującego gł. w wojskowości i sądownictwie; od XIII w. urzędnik lokalny (ziemski) stojący na czele

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Wojewoda, Wojciech Św., Wodzicki Ludwik, Włodkowic Paweł, Własow Andriej, Władysław Łokietek, Władysław Laskonogi, Władysław Jagiełło, Władysław Iv Waza zasługi.

Bohater Wojewoda, Wojciech Św., Wodzicki Ludwik, Włodkowic Paweł co zrobił.