awarzy akwitania krzyżówka co to jest
Anarchia co znaczy antropogeneza krzyżówka Aranda Pedro Pablo hr. co to jest arcybiskupstwo.

Postacie historyczne, biografia na A

 • Kto to AWARZY Kto to azjatycki lud koczowniczy, od VI w. zajmowali tereny nad środk. Dunajem, założyli kraj rozbite poprzez Karola Wielkiego (796), ślad po nich zaginął w IX w porównanie awarzy.
 • Kim był AKWITANIA Kim był zach. Francji; w staroż. prowincja w rzym. Galii; od 507 w kraju Franków, od VIII w. samodzielne księstwo; 1154-1453 należała do Anglii; w 1472 definitywnie dlaczego akwitania.
 • życiorys MAZDA AHURA życiorys w zoroastryzmie bóg światłości, stwórca wszystkiego, uosobienie odwiecznego dobra, zmagający się ze złem upostaciowanym w Arymanie jak lepiej ahura mazda.
 • Kim jest NAWIGACYJNY AKT Kim jest poprzez parlament z angielskiego: zabraniająca przywozu do W. Brytanii towarów na innych statkach niż bryt. albo statkach krajów, gdzie wyroby te zostały kiedy akt nawigacyjny.
 • Bohater ANDEGAWENOWIE Bohater wywodząca się od Kapetyngów, zapoczątkowana poprzez księcia Andegawenii Karola. Panowali na Sycylii (do 1282) i w Neapolu, w dalszym ciągu na Węgrzech ( Karol od czego zależy andegawenowie.
 • Czego dokonał AIDS Czego dokonał zaniku odporności, dolegliwość rozwijająca się w konsekwencji upośledzenia komórek układu odpornościowego poprzez wirus HIV przenoszony poprzez przetaczanie na czym polega aids.
 • Kogo APOLLO Kogo Słońca i światła niosącego wiedzę, patron edukacji i sztuki, literaturze, piękna i geniuszu artystycznego, dawał moc przepowiadania wróżbiarzom i wyroczniom różnice apollo.
 • Biografia ACHEMENIDZI Biografia staroż. dynastia panująca w Persji około 550-330 przed naszą erą Zobacz także Cyrus II Starszy; Dariusz I Ogromny; Kserkses I; Persja wady i zalety achemenidzi.
 • Najważniejsze informacje AFRYKANERZY Najważniejsze informacje osadników hol. z XVII w. na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Na przestrzeni kilku wieków stworzyli własny język, a również politykę segregacji podobieństwa afrykanerzy.
 • Ciekawostki AKKON Ciekawostki ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej utrzymana poprzez nich do 1292. Zobacz także krucjaty czemu akkon.
 • Małżonek SALVADOR ALLENDE Małżonek w Chile, wielokrotnie wybierany deputowanym, pełnił również urząd min. zdrowia w latach 1939-41. Kilkakrotnie bez sukcesu ubiegał się o urząd prezydenta co gorsze allende salvador.
 • Partner ATLANTYDA Partner tajemnicza wyspa, mityczna kraina o wysokiej cywilizacji; miała z nieznanych przyczyn zapaść się w morze. Ciągle dyskutuje się istnienie i ewentualne położenie porównaj atlantyda.
 • Ile lat RE AMON Ile lat Egipcie, powstał z połączenia Amona i Re; tendencja ta ukazuje jedno z fundamentalnych przesłań religii w staroż. Egipcie, Iż te same siły boskie objawiają się porównanie amon-re.
 • Kto to AREOPAG Kto to najdawniejsza porada państwowa zbierająca się na wzgórzu Aresa (stąd nazwa). W momencie monarchii tworzyli ją przedstawiciele rodów, potem archonci (najwyżsi dlaczego areopag.
 • Kim był ABDULLAH Kim był od 1921, władca Jordanii od 1946. W 1949 zaanektował arab. część Palestyny, zamordowany w meczecie al-Aksa w Jerozolimie 20 VII 1951 w zemście za prowadzenie jak lepiej abdullah.
 • życiorys KRAKOWSKA AKADEMIA życiorys uczelnia w Polsce, założona w 1364 poprzez Kazimierza Wielkiego jako jedna z pierwszych w Europie pod nazwą AK; początkowo posiadała wydziały prawa, medycyny i kiedy akademia krakowska.
 • Kim jest AKT 5 LISTOPADA 1916 Kim jest gubernatorów okupowanego poprzez Niemcy i Austro-Węgry Królestwa Pol. zapowiadająca w imieniu cesarzy tych państw utworzenie samodzielnej Polski z dziedziczną od czego zależy akt 5 listopada 1916.
 • Bohater ARYSTOFANES Bohater komediopisarz gr., uprawiał satyrę polit., poruszał kwestie codzienne; gł. dzieła to między innymi Rycerze, Ptaki, Żaby, Bogactwo na czym polega arystofanes.
 • Czego dokonał HENRYKOWSKIE ARTYKUŁY Czego dokonał poprzez każdego króla-elekta zasady ustrojowe państwa uchwalone w 1573 na polu elekcyjnym pod Warszawą. Władca miał zwoływać sejmy co 2 lata na 6 tygodni różnice artykuły henrykowskie.
 • Kogo ROMANOW II ALEKSANDER Kogo syn Mikołaja I; po klęsce w wojnie krymskiej przeprowadził liberalne reformy: uwłaszczeniową (1861), w ramach której zniesiono poddaństwo chłopów i wady i zalety aleksander ii romanow.
 • Biografia AZTEKOWIE Biografia Meksyk od XIII do XV w. silnie zmilitaryzowany, lecz o dość luźnej organizacji społ., której kluczową fundamentem był klan. Te łączyły się w niezależne podobieństwa aztekowie.
 • Najważniejsze informacje CLEMENT ATTLEE Najważniejsze informacje premier W. Brytanii w latach 1945-51. Przedtem był nieprzerwanie parlamentarzystą, od 1922 reprezentując Partię Pracy, której przywódcą został w 1935. W czemu attlee clement.
 • Ciekawostki NIEDŹWIEDŹ ALBRECHT Ciekawostki margrabia Marchii Północnej od 1134, którą w 1157 przekształcił w Marchię Brandenburską, stając się pierwszym margrabią brandenburskim co gorsze albrecht niedźwiedź.
 • Małżonek ARYJCZYCY Małżonek termin stosowany w hitlerowskiej III Rzeszy na ustalenie osób, które w odróżnieniu do Żydów zachowały pełnię praw obywatelskich porównaj aryjczycy.
 • Partner BREMY Z ADAM Partner niem. kronikarz, jego Dzieje diecezji hamburskiej zawierają cenne dane o pn. Europie (w tym Słowiańszczyźnie porównanie adam z bremy.
 • Ile lat ATTYKA Ile lat w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (nad M. Egejskim), siedziba Ateńczyków ( Ateny dlaczego attyka.
 • Kto to ASTRONOMIA Kto to edukacja o budowie ciał niebieskich i ich przemieszczeniach jak lepiej astronomia.
 • Kim był VICTOR ADLER Kim był socjaldemokrata. W latach 1899-1918 przewodn. Socjaldemokr. Partii Austrii, jeden z gł. przedstawicieli austromarksizmu. Od 1905 poseł do Porady Państwa, lider kiedy adler victor.
 • życiorys AJAKS życiorys bohater Iliady ( Homer), syn króla Salaminy, uczestnik wojny trojańskiej, nieustraszony w walce; po przyznaniu zbroi Achillesa Odysowi wpadł w szał i wyrżnął od czego zależy ajaks.
 • Kim jest BENIGNO AQUINO Kim jest lider opozycji za rządów F. Marcosa, wielokrotnie więziony, zginął zamordowany po powrocie do państwie z emigracji w stanach zjednoczonych ameryki na czym polega aquino benigno.
 • Bohater AKROPOL Bohater w miastach staroż. Grecji część położona najwyżej, na początku o charakterze obronnym, potem mieściły się tam świątynie różnice akropol.
 • Czego dokonał SETTLEMENT OF ACT Czego dokonał dziedziczeniu (1701) uchwalona poprzez parlament z angielskiego: umacniała przewagę parlamentu nad władcą i dziedziczenie dyn. hanowerskiej w W. Brytanii wady i zalety act of settlement.
 • Kogo AKBAR DŻELAL ED-DIN MUHAMMAD Kogo wnuk Babura z dyn. Ogromnych Mogołów; zjednoczył Indie; zreformował administrację, wprowadzając urzędy wicekrólów podobieństwa akbar dżelal ed-din muhammad.
 • Biografia ANDERSA ARMIA Biografia popularna nazwa Armii Polskiej w ZSRR (1941-42 czemu armia andersa.
 • Najważniejsze informacje ARIOWIE Najważniejsze informacje nazwa koczowniczych plemion indoeuropejskich, które w poł. II tys. przed naszą erą opanowały dolinę Indusu, a w pocz. I tys. przed naszą erą dolinę Gangesu co gorsze ariowie.
 • Ciekawostki ARIANIE Ciekawostki zwolennicy arianizmu. Zobacz także bracia polscy porównaj arianie.
 • Małżonek ALBERT Małżonek 1312, w 1311 organizator i lider buntu niem. mieszczaństwa Krakowa i innych miast Małopolski przeciw Władysławowi Łokietkowi. Celem stłumionego buntu było porównanie albert.
 • Partner ARCYKSIĄŻĘ Partner tytuł nadawany poprzez cesarza Karola IV (XIV w.) nie wszystkim władcom niem. Od XVI w. tytuł zastrzeżony dla członków rodziny Habsburgów dlaczego arcyksiążę.
 • Ile lat APPIAN Ile lat historyk gr. z Aleksandrii (Egipt), napisał Historię rzymską obejmującą moment od założenia Rzymu do czasów mu współczesnych jak lepiej appian.
 • Kto to ARYMAN Kto to w zoroastryzmie bóg ciemności, uosobienie zła, lider złych duchów, toczący odwieczny bój z Ahura Mazdą kiedy aryman.
 • Kim był JAGIELLOŃCZYK I ALEKSANDER Kim był 06), zwolennik sojuszu z możnowładztwem pol. i litew., wydał tak zwany przywilej mielnicki. Wskutek przeciwdziałania szlachty doszło do uchwalenia konstytucji od czego zależy aleksander i jagiellończyk.
 • życiorys GIULIO ANDREOTTI życiorys Włoszech; poprzez długie lata poczynając od 1944 jedna z czołowych postaci wł. życia polit. W czasie swej kariery polit. kierował większością ministerstw na czym polega andreotti giulio.
 • Kim jest DYPLOMATYCZNY AZYL Kim jest udzielenie schronienia obywatelowi innego państwa na terenie placówki dyplomatycznej, wykonywany dzięki zasadzie eksterytorialności tych przedstawicielstw różnice azyl dyplomatyczny.
 • Bohater ANTYSEMITYZM Bohater nienawiści wobec Żydów i poglądy usiłujące uzasadnić taką postawę. W przeciwieństwie od antyjudaizmu, negatywnej postawy chrześcijan wobec Żydów jako wyznawców wady i zalety antysemityzm.
 • Czego dokonał NEWSKI ALEKSANDER Czego dokonał w 1236-51, w. ks. włodzimierski, z dyn. Rurykowiczów. Po zwycięstwie nad Szwedami w 1240 w bitwie nad Newą dostał przydomek Newski . W 1242 zadał klęskę podobieństwa aleksander newski.
 • Kogo BERLINGA ARMIA Kogo Armii Polskiej tworzonej w ZSRR pod patronatem Związku Patriotów Polskich, dowodzonej poprzez gen. Z. Berlinga. Zobacz Pierwsza Dywizja im. Tadeusza czemu armia berlinga.
 • Biografia KRAJOWA ARMIA Biografia organizacja wojsk. powstała 14 II 1942 ze Związku Walki Zbrojnej, która miała scalić wszystkie organizacje wojsk. uznające rząd Rzeczypospolitej Polskiej na co gorsze armia krajowa.
 • Najważniejsze informacje APSYDA Najważniejsze informacje w architekturze kościelnej półkoliste albo wieloboczne, zawierające ołtarz, pomieszczenie (wnęka), zamykające nawę albo prezbiterium porównaj apsyda.
 • Ciekawostki ALBA FERNANDO DE TOLEDO Ciekawostki wódz hiszp., namiestnik Niderlanów. Zasłynął z brutalnego postępowania z opozycją niderl. w 1566-73. Usiłował zreformować armię hiszp., kładąc nacisk na porównanie alba fernando de toledo.
 • Małżonek ARYSTOKRACJA Małżonek rządów, zwł. w Grecji, gdzie władza należała do przedstawicieli możnych rodów szczycących się pochodzeniem od legendarnego przodka; w dobie nowoż. warstwa dlaczego arystokracja.
 • Partner AKTYWIŚCI Partner zwolennicy rozwiązania kwestie pol. w oparciu o państwa centralne, przeważnie orientacji lewicowej albo reprezentujący inteligencję (tu zwł. Klub Państwowości jak lepiej aktywiści.
 • Ile lat LUDOWA ARMIA Ile lat organizacja zbrojna utworzona poprzez Krajową Radę Narodową na bazie Gwardii Ludowej. Dow. M. Rola-Żymierski. Organizowała zamachy przeciw Niemcom i oddziały kiedy armia ludowa.
 • Kto to ASYRYJCZYCY Kto to plemiona semickie w pn. Mezopotamii, założyciele państwa Asyrii od czego zależy asyryjczycy.
 • Kim był ABBASYDZI Kim był kalifów rządząca w l. 750-1258 ze stolicą w Damaszku, a od 762 w Bagdadzie. A. wywodzili własne pochodzenie od Abbasa, stryja Mahometa, objęli tron po obaleniu na czym polega abbasydzi.
 • życiorys ARTEMIDA życiorys władająca dziką przyrodą, zwł. zwierzyną łowną, wyobrażano ją sobie w formie dziewczęcej, z ekwipunkiem łowieckim; patronka myśliwych. Ponadto widziano w niej różnice artemida.
 • Kim jest WŁADYSŁAW ANDERS Kim jest w armii ros., od 1918 w wojsku pol., dow. pułku w wojnie 1920, w 1939 dow. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, nareszcie września 1939 aresztowany poprzez władze wady i zalety anders władysław.
 • Bohater APIS Bohater w staroż. Egipcie bóg Nilu; w dalszym ciągu występował pod postacią byka jako wcielenie boga Ptaha; stanowił jego święte zwierzę podobieństwa apis.
 • Czego dokonał FRANCUSKA AKCJA Czego dokonał nacjonalistyczna organizacja we Francji. Teoretyk Charles Maurras sterował nią w kierunku skrajnego nacjonalizmu, antyparlamentaryzmu i monarchizmu. Wywierała czemu akcja francuska.
 • Kogo ATAMAN Kogo 1. wybieralny wódz kozacki w XVI-XVIII w.; 2. tytuł S. Petlury przyjęty poprzez niego po objęciu władzy w obu republikach ukraińskich w 1919 co gorsze ataman.
 • Biografia ANUBIS Biografia w staroż. Egipcie bóg zmarłych, balsamistów i grobów, przedstawiany z głową szakala porównaj anubis.
 • Najważniejsze informacje AMFORA Najważniejsze informacje naczynie z wypalanej gliny o wydłużonym kształcie i dwóch uchwytach; stosowane na przykład w staroż. Grecji i Rzymie jako pojemnik na wino albo oliwę porównanie amfora.
 • Ciekawostki ALEKSANDER WIELKI, ALEKSANDER MACEDOŃSKI Ciekawostki erą władca Macedonii, uczeń Arystotelesa. W latach 334-327 przed naszą erą opanował kompletnie kraj pers., a decydujące znaczenie miały tu trzy zwycięskie dlaczego aleksander wielki, aleksander macedoński.
 • Małżonek PIOTR ABELARD Małżonek filozof, artysta tak zwany konceptualizmu, poglądu stwierdzającego, Iż nasza wiedza, a więc definicje ogólne, abstrakcyjne ujawniają się w chwili doświadczenia jak lepiej abelard piotr.
 • Partner AMNESTIA Partner powszechny akt łaski, oznaczający częściowe albo całkowite darowanie kary za przestępstwa popełnione w ustalonym czasie kiedy amnestia.
 • Ile lat AUBIGNE THEODORE AGRIPPA D' Ile lat franc. historyk i pisarz, obrońca hugenotów. Głównym dziełem jest Les tragiques od czego zależy aubigne theodore agrippa d'.
 • Kto to ROMANOW I ALEKSANDER Kto to władca Polski od 1815, syn Pawła I, brat Mikołaja I. W pierwszym okresie rządów prowadził politykę liberalną, zorganizował szkolnictwo i sądownictwo. W na czym polega aleksander i romanow.
 • Kim był EDWARD ABRAMOWSKI Kim był społ., filozof, socjolog i psycholog; studiował w Krakowie i Genewie; należał do przywódców II Proletariatu; w 1892 uczestniczył w zjeździe socjalistów w różnice abramowski edward.
 • życiorys MAGDEBURSKIE ARCYBISKUPSTWO życiorys cesarza Ottona I Wielkiego w 968 w Magdeburgu, prowadziło chrystianizację Słowian połabskich, wysuwało pretensje do zwierzchności nad biskupami polskimi wady i zalety arcybiskupstwo magdeburskie.
 • Kim jest GALICJI AUTONOMIA Kim jest uprawnienia nar. i polit. nadane Polakom w zaborze austr. w latach 1860-73 w momencie przekształceń ustrojowych monarchii habsburskiej w kraj dualistyczne podobieństwa autonomia galicji.
 • Bohater KOFI ANNAN Bohater wieloletni wysoki urzędnik w strukturach ONZ. Wybrany 17 XII 1996 poprzez Zebranie Ogólne ONZ na 7 sekretarza generalnego ONZ na kadencję od 1 I 1997 do 31 czemu annan kofi.
 • Czego dokonał NARODOWY KONGRES AFRYKAŃSKI Czego dokonał czarnej ludności Południowej Afryki utworzona w 1912; występowała przeciw systemowi segregacji rasowej ( apartheid); początkowo odwoływała się do pokojowych co gorsze afrykański kongres narodowy.
 • Kogo ANARCHIZM Kogo polit. rozwijający się raczej w XIX w., uznający kraj i wszelaką władzę polit. za źródło ucisku i wyzysku jednostki ludzkiej. Postulował likwidację państwa porównaj anarchizm.
 • Biografia AKWEDUKT Biografia kraju rzym., wodociąg wykorzystujący spadek terenu, doprowadzający wodę z odległych źródeł do miast, mógł biec pod ziemią bądź nad nią, umieszczony na systemie porównanie akwedukt.
 • Najważniejsze informacje POLITYCZNY AZYL Najważniejsze informacje schronienie w regionie jakiegoś państwa udzielane osobom prześladowanym we własnym państwie z racji na ich działalność polit dlaczego azyl polityczny.
 • Ciekawostki ATENA Ciekawostki mądrości, edukacji i sztuki, patronka bohaterów, rodzin, bogini wojny o słuszną sprawę i wreszcie opiekunka miasta Ateny, gdzie poświęcono jej świątynię na jak lepiej atena.
 • Małżonek ARABOWIE Małżonek posługująca się językiem arab., zamieszkiwali pierwotnie Płw. Arabski, w VII w. zjednoczeni poprzez islam rozpoczęli budowę potężnego państwa teokratycznego kiedy arabowie.
 • Partner SPOŁECZNYCH NAUK AKADEMIA Partner wyższa uczelnia kształcąca kadry dla PZPR i administracji PRL w latach 1984-90 od czego zależy akademia nauk społecznych.
 • Ile lat ARTUR Ile lat legendarny celtycki władca Brytanii, gł. bohater cyklu opowieści rycerskich, zwł. z angielskiego: legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu na czym polega artur.
 • Kto to ASSUR Kto to najstarsza stolica Asyrii, również imię naczelne czczonego tam boga różnice assur.
 • Kim był AKADEMIA MEDYKO-CHIRURGICZNA W WARSZAWIE Kim był kształcąca lekarzy i farmaceutów, utworzona w 1857; miała prawo nadawania stopni naukowych, rozwiązana w 1862 wspólnie z powstaniem Szkoły Głównej Warszawskiej wady i zalety akademia medyko-chirurgiczna w warszawie.
 • życiorys OŚWIECONY ABSOLUTYZM życiorys typowy zwł. dla XVIII w., w ramach którego król przeprowadza odgórnie konieczne dla państwa reformy, likwidując nie wszystkie instytucje feudalne. Za podobieństwa absolutyzm oświecony.
 • Kim jest AGENCJA Kim jest emigracyjna, utworzona w 1794 w Paryżu poprzez umiarkowanych działaczy insurekcji kościuszkowskiej skupionych wokół F. Barssa (w okresie insurekcji był czemu agencja.
 • Bohater AUGUST II MOCNY, FRYDERYK AUGUST WETTYN Bohater saski od 1694, władca Polski od 1697. Jako elektor saski zawarł sojusz z Danią i Rosją przeciw Szwecji. Pobity poprzez Szwedów pod Rygą (1701), Kliszowem (1702 co gorsze august ii mocny, fryderyk august wettyn.
 • Czego dokonał ZAMOJSKA AKADEMIA Czego dokonał szkoła zał. w 1595 poprzez J. Zamoyskiego w Zamościu, która dzięki wysokiemu poziomowi zyskała ogólnopolską sławę. W 1784 przekształcona w średnią szkołę austr porównaj akademia zamojska.
 • Kogo HABSBURG II ALBRECHT Kogo książę austr. od 1404 i władca niem. od 1438, ponadto w 1437 objął trony czes. i węg. po Zgonu swego teścia Zygmunta Luksemburskiego porównanie albrecht ii habsburg.
 • Biografia ADAMPOL Biografia nieopodal Stambułu; zał. w 1842 poprzez M. Czajkowskiego, gł. agenta Adama J. Czartoryskiego (nazwa A. od imienia Adam). Początkowo w A. lokowano wyłącznie dlaczego adampol.
 • Najważniejsze informacje ABSOLUTYZM Najważniejsze informacje forma rządów, gdzie król skupia w swych rękach pełnię nie kontrolowanej władzy jak lepiej absolutyzm.
 • Ciekawostki ARMIA POLSKA W ZSRR Ciekawostki ZSRR opierając się na układu Sikorski-Majski i umowy wojsk. z 14 VIII 1941 na początku na wsch. od Wołgi (Buzułuk), później w Uzbekistanie. Dow. gen. W. Anders kiedy armia polska w zsrr.
 • Małżonek ADAM ASNYK Małżonek działacz społ.; od 1857 student Akademii Medyko-Chirurgicznej, uczestnik konspiracji, w 1863 czł. Rządu Nar., od 1864 na emigracji, w 1866 osiadł w Galicji od czego zależy asnyk adam.
 • Partner APOKALIPSA Partner chrześcijaństwie utwór należący do tak zwany apokaliptyki, a więc literatury odkrywającej w sposób prorocki i symboliczny wizję przyszłości, zazwyczaj pełną na czym polega apokalipsa.
 • Ile lat HOHENZOLLERN ALBRECHT Ile lat Jagiellonki i Fryderyka margrabiego brandenburskiego, ogromny mistrz zakonu krzyżackiego od 1511, od 1525 po hołdzie pruskim złożonym królowi polskiemu różnice albrecht hohenzollern.
 • Kto to ARCYBISKUP Kto to tytuł biskupa zarządzającego archidiecezją wady i zalety arcybiskup.
 • Kim był ANEKSJA Kim był podłączenie poprzez jedno kraj części albo całości innego, przeważnie po wygranej wojnie. Współcześnie potępiana jako sprzeczna z prawem międzynar podobieństwa aneksja.
 • życiorys RICHARD ARKWRIGHT życiorys przemysłowiec i wynalazca. Jako pierwszy skonstruował mechaniczną przędzarkę (1769) i zastosował do niej napęd wodny własnej konstrukcji (1775), co było jednym czemu arkwright richard.
 • Kim jest ANTYK Kim jest akcja polskich władz podziemnych w latach 1943-44 mająca na celu pokonywanie propagandy komunist. i PPR, traktowanej jako agentura sowiecka co gorsze "antyk".
 • Bohater APPEASEMENT Bohater angielskiego: określający politykę bryt. lat 1936-39, której głównym celem było utrzymanie pokoju, a ceną ustępstwa wobec posunięć Hitlera. Za start jej porównaj appeasement.
 • Czego dokonał WISŁA AKCJA Czego dokonał połączone z masowymi wysiedleniami ludności ukr. z terenów Rzeszowszczyzny przeprowadzone latem 1947 w celu zlikwidowania społecznego zaplecza dla oddziałów porównanie akcja "wisła".
 • Kogo ARPADOWIE Kogo dyn. książąt i królów (od 1001) węg., panująca od początku państwa do 1301; nazwa od jej założyciela Arpada, pierwszego władcy Węgier w 889-907 dlaczego arpadowie.
 • Biografia AFRODYTA Biografia w mitol. gr. bogini miłości zmysłowej, piękna i zniewalającego wdzięku; patronka żeglarzy jak lepiej afrodyta.
 • Najważniejsze informacje ANZUS Najważniejsze informacje militarny Australii, Nowej Zelandii i USA, zawarty 1 IX 1951 w San Francisco, obowiązuje od 29 IV 1952. Celem paktu było zapewnienie bezpieczeństwa państw kiedy anzus.
 • Ciekawostki WILEŃSKA AKADEMIA Ciekawostki podniesiona w 1579 poprzez Stefana Batorego do rangi akademii. Pierwszym rektorem był ks. Piotr Skarga. Od 1780 Szkoła Kluczowa Litewska, a w dalszym ciągu od czego zależy akademia wileńska.
 • Małżonek AKWIZGRAN Małżonek Niemczech, stolica Karola Wielkiego, w latach 813-1531 miejsce koronacji królów frankijskich i niem. Słynna kaplica pałacowa Karola Wielkiego stanowi część na czym polega akwizgran.
 • Partner ANABAPTYŚCI Partner nie uznający chrztu dzieci, a jedynie świadomych decyzji osób dorosłych. Szczególnie mocny w początkach reformacji w Niemczech. A. w zasadniczym stopniu różnice anabaptyści.
 • Ile lat ATEIZM Ile lat pogląd zaprzeczający istnieniu Boga wady i zalety ateizm.
 • Kto to ALEMBERT JEAN LE ROND D' Kto to franc. filozof, matematyk, dziennikarz epoki oświecenia, współred. Ogromnej encyklopedii francuskiej podobieństwa alembert jean le rond d'.
 • Kim był ARNHEM Kim był Holandii znane z głośnej, aczkolwiek nieudanej alianckiej operacji desantowej przeprowadzonej 17-26 IX 1944, a mającej uchwycić przeprawy na Renie (kryptonim czemu arnhem.
 • życiorys BOLEYN ANNA życiorys angielskiego: Henryka VIII; dążenie do małżeństwa z A.B. skłoniło Henryka do zerwania z papiestwem i doprowadziło do schizmy Kościoła z angielskiego: Potem co gorsze anna boleyn.
 • Kim jest MAREK ANTONIUSZ Kim jest polityk, stronnik Cezara Juliusza, triumwir, od 37 zarządzał prowincjami wschodnimi, poślubił słynną z piękności ostatnią królową Egiptu Kleopatrę, co wpłynęło porównaj antoniusz marek.
 • Bohater ANIMIZM Bohater przypisywana religiom pradziejowym i dzisiejszym ludom, które trwają na niskim etapie rozwoju cywilizacyjnego. Animizm bazuje na wierze w obecność duchów i porównanie animizm.
 • Czego dokonał A ALEKSIEJ ARAKCZEJEW Czego dokonał artylerii, 1806-10 min. wojny; faworyt Aleksandra I. W latach 1815-25 naprawdę rządził w Rosji; ograniczył kompetencję kolegialnych instytucji państwowych dlaczego arakczejew aleksiej a..
 • Kogo KANTY JAN ANDRUSIKIEWICZ Kogo Kmietowiczem) stworzenia chochołowskiego 1846; od 1833 nauczyciel parafialny i organista w Chochołowie; prowadził pośród górali agitację demokr., przygotowywał jak lepiej andrusikiewicz jan kanty.
 • Biografia APARTHEID Biografia segregacji rasowej w Republice Południowej Afryki, ograniczający prawa kolorowej ludności tego państwie, wprowadzony po wyborach powszechnych w 1948 poprzez kiedy apartheid.
 • Najważniejsze informacje AMFITEATR Najważniejsze informacje widownia teatru rozłożona półkoliście na pagórku; w staroż. Rzymie budynek widowiskowy z miejscami dla widzów umieszczonymi wokół areny w formie stopni od czego zależy amfiteatr.
 • Ciekawostki ARIANIZM Ciekawostki ogromnych herezji w dziejach Kościoła katolickiego zapoczątkowana poprzez duchownego z Aleksandrii, Ariusza (około 256-336), sekta zanikła w VII w. Ariusz na czym polega arianizm.
 • Małżonek AKAD Małżonek poprzez Akadów (pierwszych znanych historycznie Semitów) w środk. Mezopotamii w 2 poł. III tys. przed naszą erą; w drodze podboju objęło także posiadłości różnice akad.
 • Partner ARCYBISKUPSTWO Partner odmiennie metropolia, archidiecezja, w Kościele rzymskokatolickim jednostka terytorialna nadrzędna wobec biskupstwa wady i zalety arcybiskupstwo.
 • Ile lat AURANGZEB Ile lat król Indii z dyn. Ogromnych Mogołów (od 1658). Za jego panowania Indie osiągnęły szczyt potęgi podobieństwa aurangzeb.
 • Kto to AUSTRALOPITEK Kto to najdawniejsza istota o cechach ludzkich (między innymi w uzębieniu i budowie kończyn, dwunożny chód), pojawiła się przed 4 mln lat w kilkunastoosobnikowych czemu australopitek.
 • Kim był JAGIELLONKA ANNA Kim był Zygmunta Augusta, ogłoszona królową Polski (1575), żona Stefana Batorego (1575), pozbawiona talentów polit., po Zgonu Stefana Batorego wycofała się z życia co gorsze anna jagiellonka.
 • życiorys ABOLICJONIZM życiorys zniesienia niewolnictwa, którego pocz. sięgają 1753 i 1775 (Towarzystwo za Zniesieniem Niewolnictwa utworzone poprzez B. Franklina). Rozwijał się zwł. od porównaj abolicjonizm.
 • Kim jest PRASKIE ARTYKUŁY Kim jest tak zwany cztery artykuły praskie. Zobacz husytyzm porównanie artykuły praskie.
 • Bohater HALLERA ARMIA Bohater Armii Polskiej we Francji 1917-18 tworzonej z Polaków wywodzących się z oddziałów ros., z emigracji na Zachodzie (zwł. USA) i z jeńców niem. narodowości pol dlaczego armia hallera.
 • Czego dokonał ANTYCHRYST Czego dokonał zwł. w Nowym Testamencie, postać stanowiąca uosobienie sił zła, człowiek nieprawości, w Apokalipsie przeciwnik Chrystusa i Królestwa Bożego - fałszywy mesjasz jak lepiej antychryst.
 • Kogo AMON Kogo w staroż. Egipcie bóg lokalny w Tebach, po ustanowieniu tam stolicy został uznany za naczelne bóstwo państwa i połączony z Re, poprzez co powstał Amon-Re kiedy amon.
 • Biografia AWICENA, AWICENNA, WŁAŚC. IBN SINA Biografia filozof i doktor irański, słynny w Europie średniow. jako komentator myśli Arystotelesa, wpłynął na scholastykę od czego zależy awicena, awicenna, właśc. ibn sina.
 • Najważniejsze informacje IWANOWNA ANNA Najważniejsze informacje przyrodniego brata Piotra I. Wdowa po księciu kurlandzkim Fryderyku Wilhelmie Kettlerze. Caryca ros. od 1730, dzięki poparciu szlachty dokonała na czym polega anna iwanowna.
 • Ciekawostki KRZYSZTOF ARCISZEWSKI Ciekawostki admirał hol. Skazany w Polsce za zabójstwo uciekł do Niderlandów. Walcząc w Brazylii dosłużył się stopnia gen. artylerii i admirała. Od 1646 w Polsce gen różnice arciszewski krzysztof.
 • Małżonek ANTYPAPIEŻ Małżonek osoba wybrana na tron papieski poprzez przeciwników przedtem wybranego papieża; ostatecznie nie uznana za prawowitego papieża. Zobacz schizma zachodnia wady i zalety antypapież.
 • Partner ROMANOW III ALEKSANDER Partner syn Aleksandra II. Prowadził politykę reakcyjną zwł. w zakresie oświaty i kultury, w momencie jego panowania nastąpiło wzmocnienie akcji rusyfikacyjnej wobec podobieństwa aleksander iii romanow.
 • Ile lat D ALFONSO ALBUQUERQUE Ile lat admirał portug., jeden z najwybitniejszych portug. zdobywców i artysta portug. imperium w Afryce Wsch. i Azji. Wicekról Indii czemu albuquerque alfonso d'.
 • Kto to ALKUIN Kto to mnich anglosaski, teolog i filozof, współtwórca tak zwany renesansu karolińskiego, doradca Karola Wielkiego i organizator jego słynnej szkoły pałacowej co gorsze alkuin.
 • Kim był AUTORYTARYZM Kim był mechanizm ustrojowy oparty na nie kontrolowanej władzy jednostki albo ekipy, jednak w odróżnieniu do totalitaryzmu nie dążący do pełnej kontroli życia obywateli porównaj autorytaryzm.
 • życiorys ANGELUS SILESIUS, WŁAŚC. JOHANNES SCHEFFLER życiorys pisarz niem. pochodzący ze Śląska, mistyk, autor między innymi epigramów Pątnik anielski (1657 porównanie angelus silesius, właśc. johannes scheffler.
 • Kim jest ARYSTOTELES Kim jest Stagiry genialny filozof gr., uczeń Platona, wychowawca Aleksandra Wielkiego, w 335 przed naszą erą założył swoją szkołę w Likejonie; wprowadził sporo terminów dlaczego arystoteles.
 • Bohater LOTARYNGIA I ALZACJA Bohater franc.-niem. położone na lewym brzegu Renu. Do XVII w. należały do Rzeszy, w 1648 częściowo, a po rewolucji franc. (1789) kompletnie włączone do Francji. Po jak lepiej alzacja i lotaryngia.
 • Czego dokonał RAKOWSKA AKADEMIA Czego dokonał szkoła założona w 1602 w Rakowie poprzez braci polskich, grupowała wybitnych wykładowców, wyróżniała się wysokim poziomem nauczania kiedy akademia rakowska.
 • Kogo RAMIZ ALIA Kogo od 1943 działacz komunist., od 1982 po Zgonu E. Hodży I sekr. Albańskiej Partii Pracy. Prezydent 1991-92; odsunięty od władzy na fali demokr. przemian w od czego zależy alia ramiz.
 • Biografia ABOLICJA Biografia uwolnienie od kary za popełnione albo domniemane przestępstwa; w PRL ogłoszono a. 13 XII 1981 po wprowadzeniu stanu wojennego; 2. przyznanie wolności na czym polega abolicja.
 • Najważniejsze informacje ANGLIKANIZM Najważniejsze informacje państwowego Kościoła w Anglii, wprowadzonego poprzez parlament w 1534 z inicjatywy króla Henryka VIII. A. odrzuca zwierzchność papieża, kult świętych, celibat różnice anglikanizm.
 • Ciekawostki ŻELAZO AFERA Ciekawostki nielegalne w czasach PRL kontakty polskiego Ministerstwa Spraw Wewn. ze światem przestępczym na Zachodzie, opierające na zdobywaniu środków materialnych do wady i zalety afera "żelazo".
 • Małżonek SAMUEL ADAMS Małżonek jeden z ojców założycieli Stanów Zjedn. Organizator oporu przeciw administracji bryt.; inspirator i lider akcji znanej jako bostońskie picie herbaty (tak podobieństwa adams samuel.
 • Partner QUINCY JOHN ADAMS Partner dyplomata, syn Johna; był posłem w Holandii, Prusach, Rosji (1809-14) i Anglii (1815-17); 1817-25 sekretarz stanu, w 1819 zawarł traktat z Hiszpanią o zakupie czemu adams john quincy.
 • Ile lat ANTYTRYNITARZE Ile lat 1. wyznawcy antytrynitaryzmu ( arianizm), 2. bracia polscy co gorsze antytrynitarze.
 • Kto to PALESTYŃSKA AUTONOMIA Kto to Palestyńczyków etapowo tworzony na terenach okupowanych poprzez Izrael opierając się na porozumienia izraelsko-palestyńskiego z 1993. W 1994 utworzono Radę porównaj autonomia palestyńska.
 • Kim był NEIL ARMSTRONG Kim był 1966 r. odbył swój pierwszy lot w kosmos jako dow. statku kosmicznego Gemini , a 21 VII 1969 był pierwszym człowiekiem, który stanął na Księżycu porównanie armstrong neil.
 • życiorys KATOLICKA AKCJA życiorys podporządkowany hierarchii kościelnej, rozwijający się od końca XIX w. w państwach euro., miał na celu zahamowanie laicyzacji, odnowienie życia katol. w dlaczego akcja katolicka.
 • Kim jest OSKAR AWEJDE Kim jest konspiracyjny w Królestwie Pol., uczestnik stworzenia styczniowego; związany z obozem Czerwonych, od 1862 czł. Centr. Kom. Nar., w 1863 czł. Rządu Nar jak lepiej awejde oskar.
 • Bohater AUGUST III SAS, FRYDERYK AUGUST III Bohater Mocnego, książę-elektor saski i władca Polski od 1733. Pozbawiony umiejętności polit. Odpowiedzialny za zniszczenie Saksonii w okresie wojny o sukcesję austr kiedy august iii sas, fryderyk august iii.
 • Czego dokonał WATERGATE AFERA Czego dokonał które doprowadziło do dymisji prezydenta USA R. Nixona z partii republikańskiej. Kwestia wyszła na jaw 17 VI 1972, gdy w siedzibie partii demokratycznej w od czego zależy afera watergate.
 • Kogo LUDOVICO ARIOSTO Kogo jeden z największych pisarzy wł. Autor głośnego renesansowego poematu Orland szalony i licznych komedii na czym polega ariosto ludovico.
 • Biografia JÓZSEF ANTALL Biografia premier pierwszego demokr. rządu po upadku komunist. dyktatury w 1990. Przedtem brał udział w stworzeniu węg. 1956, za co był represjonowany. Do życia polit różnice antall józsef.
 • Najważniejsze informacje KBWE KOŃCOWY AKT Najważniejsze informacje dokument podpisany poprzez przywódców 35 krajów w 1975 na zakończenie obrad KBWE wady i zalety akt końcowy kbwe.
 • Ciekawostki AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA Ciekawostki powołana po 1990 w celu kierowania gruntami byłych państwowych gospodarstw rolnych. Prowadzi także sprzedaż tych gruntów podobieństwa agencja własności rolnej skarbu państwa.
 • Małżonek AGENCJA POLSKA W LOZANNIE Małżonek Szwajcarii poprzez E. Piltza i M. Seydę organizacja informująca rządy zachodnie, a zwł. zaopatrująca prasę w materiały o Polsce. Pod koniec działania pod czemu agencja polska w lozannie.
 • Partner AMBASADOR Partner najwyższy rangą przedstawiciel dyplomatyczny państwa za granicą reprezentujący tam jego interesy co gorsze ambasador.
 • Ile lat STANISŁAW ADAMSKI Ile lat 1930), znany działacz społ. Zasłużony dla pracy nar. w zaborze prus. przed I wojną świat. Artysta pol. chrześc. związków zawodowych i spółdzielni kredytowych porównaj adamski stanisław.
 • Kto to ROMANOW MICHAJŁOWICZ ALEKSY Kto to 1649 doprowadził do kodyfikacji prawa (Sobornoje ułożenije), wzmacniając pozycję dworiaństwa (szlachty) wobec chłopów. Stłumił stworzenie Stieńki Razina (1670 porównanie aleksy michajłowicz romanow.
 • Kim był IDI DADA AMIN Kim był przedtem podoficer bryt. wojsk kolonialnych. Po przejęciu władzy w 1971 stosował masowy terror (oskarżano go również o kanibalizm). Jeden z najokrutniejszych dlaczego amin dada idi.
 • życiorys ARKADA życiorys w architekturze obiekt złożony z łuku i dwóch podpór (na przykład kolumn); a. normalnie występują w rzędach jak lepiej arkada.
 • Kim jest PRZYMIERZA ARKA Kim jest staroż. judaizmie; była to złocona skrzynia ozdobiona wizerunkami cherubinów (istot anielskich), gdzie przechowywano tablice kamienne z wyrytym tekstem kiedy arka przymierza.
 • Bohater JOHN ADAMS Bohater jeden z ojców założycieli USA; współautor Deklaracji niepodległości (1776), głoszącej formalne oddzielenie się kolonii amer. od W. Brytanii i utworzenie Stanów od czego zależy adams john.
 • Czego dokonał ŚW AUGUSTYN Czego dokonał najwybitniejszy myśliciel chrześcijaństwa, filozof i teolog, czerpiący z platonizmu, nauczyciel retoryki w Rzymie i Mediolanie, a potem bp w Hipponie (Afryka na czym polega augustyn św..
 • Kogo WIELKI AL Kogo szach pers. (od 1587). Znakomity król pers. z dyn. Safawidów. Prowadził zwycięskie wojny z Turcją. Wyparł Portugalczyków z Zat. Perskiej. Zreformował kraj pers różnice al wielki.
 • Biografia II ABDULHAMID Biografia 1909. W XII 1876 ogłosił pierwszą tur. konstytucję i powołał dwuizbowy parlament, po wojnie z Rosją 1877-78 przywrócił rządy despotyczne, przeprowadził jednak wady i zalety abdulhamid ii.
 • Najważniejsze informacje ALEKSANDER VI, RODRIGO DE BORGIA Najważniejsze informacje papież od 1492. Znakomity polityk wł., dążył do wzmocnienia papiestwa. Ogromny mecenas sztuki. Popierał swe dzieci Lukrecję i Cezara Borgiów. Zobacz nepotyzm podobieństwa aleksander vi, rodrigo de borgia.
 • Ciekawostki RICARDO RAUL ALFONSIN Ciekawostki polityk argent.; w latach 1983-89 pierwszy cywilny prezydent Argentyny i szef rządu po siedmiu latach rządów junty wojsk czemu alfonsin raul ricardo.
 • Małżonek AJSCHYLOS Małżonek tragediopisarz uznany za twórcę klasycznej tragedii greckiej, gł. dzieła to między innymi Persowie, Agamemnon, Prometeusz skowany co gorsze ajschylos.
 • Partner TOMASZ ARCISZEWSKI Partner działacz socjalist. Od 1896 w PPS, jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS, min. w rządach I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego, poseł na sejm 1919-35. Od porównaj arciszewski tomasz.
 • Ile lat AGRARYZM Ile lat polit. powstała w Niemczech w 2 poł. XIX w., na przeł. XIX i XX w. rozwinęła się w innych państwach, między innymi w Szwajcarii, Danii, USA, później także porównanie agraryzm.
 • Kto to JASER ARAFAT Kto to lider Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). Walczył o niezależność Palestyny od czasów wojny z Izraelem w 1948. Był założycielem zbrojnej organizacji al dlaczego arafat jaser.
 • Kim był LEXA ALOYS AEHRENTAL Kim był austr.-węg.; 1899-1906 ambasador w Petersburgu, od X 1906 min. spraw zagr., dążył do porozumienia z Rosją na Bałkanach, lecz równocześnie chciał wzmocnić jak lepiej aehrental aloys lexa.
 • życiorys AGORA życiorys pierwotnie termin oznaczający zebranie obywateli decydujące o kwestiach polit. i sądowych, w dalszym ciągu miejsce zgromadzeń: centralny plac miasta, targ kiedy agora.
 • Kim jest AUTONOMIA Kim jest szerokie uprawnienia samorządowe danego terytorium w obrębie jakiegoś państwa od czego zależy autonomia.
 • Bohater AGGIORNAMENTO Bohater ustalenie symbolizujące próby unowocześnienia metod pracy Kościoła katol. dokonane na Soborze Watykańskim II (1962-65 na czym polega aggiornamento.
 • Czego dokonał ARCHIWUM Czego dokonał powołana do przechowywania akt i dokumentów, które na co dzień nie są przydatne, ale zasługują na zachowanie z racji na dokumentowanie praw kupionych albo różnice archiwum.
 • Kogo REWOLUCJA AKSAMITNA Kogo władzy w Czechosłowacji z rąk komunistów poprzez demokratyczną opozycję wskutek dwunastodniowych (17-28 XI) nieustannych masowych demonstracji w całym państwie wady i zalety "aksamitna rewolucja".
 • Biografia CHRZCICIEL JAN ALBERTRANDI Biografia historyk, jezuita, zwolennik oświecenia; 1765 współzałożyciel Monitora , red. Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych , od 1773 lektor Stanisława Augusta podobieństwa albertrandi jan chrzciciel.
 • Najważniejsze informacje ROLNEGO RYNKU AGENCJA Najważniejsze informacje państwowa założona w 1990 w celu stabilizacji cen rynku rolnego drogą interwencji na giełdach rolnych w razie nadprodukcji albo niedoboru. Zajmuje się między czemu agencja rynku rolnego.
 • Ciekawostki ASYRIA Ciekawostki semickie założone u progu II tys. przed naszą erą w pn. Mezopotamii, istniało do 612 przed naszą erą Kolebką A. było miasto Assur, istotne centrum stanowiła co gorsze asyria.
 • Małżonek FATAH AL Małżonek organizacja Palestyńczyków powstała w 1958. W 1964 rozpoczęła akcje bojowe przeciw Izraelowi. W latach 60. najmocniejsza z organizacji palestyńskich wzięła pod porównaj al fatah.
 • Partner EST IACTA ALEA Partner zostały rzucone ; słynne zdanie Cezara Juliusza wypowiedziane w okresie przekraczania na czele wojsk granic Italii (rzeki Rubikon) w 49 przed naszą erą w porównanie "alea iacta est".
 • Ile lat CORAZON AQUINO Ile lat małżonka B. Aquino; wybrana prezydentem Filipin po tragicznej Zgonu męża w1986 sprawowała ten urząd do 1992. Odeszła oskarżana o korupcję i nadużycia władzy dlaczego aquino corazon.
 • Kto to ANEKSJA BOŚNI I HERCEGOWINY Kto to kongresu berlińskiego (1878) kończącego wojnę ros.-tur. Austro-Węgry dostały prawo wojsk. okupacji B. i H. (będących prawnie nadal własnością Turcji). W 1908 jak lepiej aneksja bośni i hercegowiny.
 • Kim był BAPTYSTA JAN ALCYATO Kim był Demokratycznego Polskiego. Uczestnik stworzenia listopadowego, potem na emigracji. Emisariusz w Wielkopolsce i Galicji, przewidziany na czł. Rządu Narodowego w kiedy alcyato jan baptysta.
 • życiorys JERZY ANDRZEJEWSKI życiorys pol. poeta, autor wielu powieści poruszających problemy moralne i polit.; najsłynniejsza powieść Popiół i diament. Od 1976 związany z opozycją demokr. w PRL od czego zależy andrzejewski jerzy.
 • Kim jest INTERNATIONAL AMNESTY Kim jest międzynar. zał. w 1961 w Londynie, zajmująca się pomocą represjonowanym za przekonania i pilnowaniem przestrzegania praw człowieka na całym świecie. Złożona na czym polega amnesty international.
 • Bohater SOLIDARNOŚĆ WYBORCZA AKCJA Bohater przedwyborcza kilkudziesięciu partii centroprawicowych i NSZZ Solidarność , powołana do życia w 1996 z decyzyjnym głosem (około 50% udziałów) związku różnice akcja wyborcza "solidarność".
 • Czego dokonał II ANDRZEJ Czego dokonał 1205 z dyn. Arpadów. W 1211 sprowadził na Węgry Krzyżaków, współorganizator nieudanej V krucjaty (1217-21). W 1222 wystawił Złotą Bullę nadającą rycerstwu węg wady i zalety andrzej ii.
 • Kogo KONRAD ADENAUER Kogo latach 1917-33 burmistrz Kolonii; odsunięty od czynnego życia polit. poprzez reżim nazistowski (podwójnie aresztowany). Po wojnie stał na czele Unii podobieństwa adenauer konrad.
 • Biografia L ALEKSANDR APUCHTIN Biografia okręgu szkolnego (który obejmował całe Królestwo Pol.) w 1879-97. Wprowadził całkowitą rusyfikację szkolnictwa (po 1880 język ros. obowiązywał w szkołach czemu apuchtin aleksandr l..
 • Najważniejsze informacje APOKALIPSA Najważniejsze informacje ostatnia z ksiąg zaliczonych do Nowego Testamentu, wiązana z osobą ucznia Jezusa Chrystusa, św. Jana Apostoła, zawiera proroczą wizję losów Kościoła przy co gorsze apokalipsa.
 • Ciekawostki STUART ANNA Ciekawostki Szkocji i Irlandii od 1702, córka Jakuba II, ostatnia z dyn. Stuartów na tronie bryt. Za jej panowania w wojnie o sukcesję hiszp. Anglia uzyskała Gibraltar porównaj anna stuart.
 • Małżonek ALLAH Małżonek imię jedynego Boga w religii islamskiej; zobacz islam porównanie allah.
 • Partner ANZUK Partner utworzony w 1971, ?Xączący Australię, Nową Zelandię i W. Brytanię w celu obrony niezależności Singapuru i Malezji. Sojusz stracił na znaczeniu po wycofaniu z dlaczego anzuk.
 • Ile lat WĘGRY AUSTRO Ile lat 1867 na ustalenie monarchii habsburskiej, kiedy to pomiędzy Cesarstwem Austriackim a Królestwem Węgierskim powstała unia realna. Wspólne dla obu krajów były jak lepiej austro-węgry.
 • Kto to ALGIERIA Kto to zach. Afryce. Od 1830 kolonia franc., mimo licznych ruchów antykolonialnych zasiedlana poprzez Francuzów, od 1954 Front Wyzwolenia Narodowego prowadził w niej kiedy algieria.
 • Kim był JURIJ ANDROPOW Kim był sekr. KC KPZR od X 1982. Na tym stanowisku w okresie 15 miesięcy swych rządów podjął próbę ograniczonych reform gosp. przy zachowaniu represyjnego mechanizmu od czego zależy andropow jurij.
 • życiorys ASYMILACJA życiorys kultury innego narodu; dobrowolna albo także będąca efektem polityki asymilacyjnej państwa, które dąży do wykorzenienia właściwości narodowych podbitego narodu na czym polega asymilacja.
 • Kim jest ARCYKAPŁAN Kim jest w staroż. religiach wsch. kapłan sprawujący najwyższą władzę, między innymi gł. kapłan świątyni jerozolimskiej różnice arcykapłan.
 • Bohater DOMINIUM ABSOLUTUM Bohater panowanie absolutne. W Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. zarzut wysuwany poprzez szlachtę wobec monarchy dążącego do wzmocnienia władzy królewskiej wady i zalety absolutum dominium.
 • Czego dokonał AUGUST Czego dokonał poprzez cesarzy rzym. w staroż. nawiązując do przydomka nadanego Oktawianowi ( Oktawian August) poprzez senat w 27 przed naszą erą, gwarantującego mu cześć podobieństwa august.
 • Kogo ANEKS Kogo pol. kwartalnik emigracyjny ukazujący się w Londynie w latach 1973-90. W PRL krążył w tak zwany drugim obiegu. Także wydawnictwo książkowe istniejące do dzisiaj czemu "aneks".
 • Biografia DOMOWA WOJNA ANGIELSKA Biografia z angielskiego: (1641-58), konflikt wewn. w Anglii wywołany walką opozycji parlamentarnej i rel. ( purytanie) z absolutystycznymi dążeniami Karola I. Po co gorsze angielska wojna domowa.
 • Najważniejsze informacje ASTROLOGIA Najważniejsze informacje wiedza nie mająca charakteru naukowego, dopatrująca się wpływu ciał niebieskich na życie człowieka porównaj astrologia.
 • Ciekawostki ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI I Ciekawostki polis gr. założony w 478/477 przed naszą erą pod przewodnictwem Aten w celu oswobodzenia spod panowania pers. miast- -krajów gr. w Azji Mniejszej, nie uległ on porównanie ateński związek morski i.
 • Małżonek MIAST AGRARYZACJA Małżonek w Rzeczypospolitej po okresie wojen XVII w. mechanizm straty poprzez mniejsze miasta charakteru rzemieślniczo-handlowego na rzecz zajęć roln dlaczego agraryzacja miast.
 • Partner AUKSZTOTA Partner dawna nazwa Litwy właściwej, nad średnim biegiem Niemna; kolebka państwa litewskiego. Zobacz mapka Bałtowie s. 37 jak lepiej auksztota.
 • Ile lat AL ASAD Ile lat prezydent Syrii od 1971, przedtem gen., dow. sił lotniczych w 1963-71, min. obrony od 1966, premier od 1970, lider lewego skrzydła partii BAAS. Poprzez sporo kiedy asad, al.
 • Kto to ANTROPOMORFIZM Kto to postacią ludzką sił przyrody, zjawisk stanowiących element wierzeń rel. (istot nadprzyrodzonych i tak dalej) i pojęć abstrakcyjnych (na przykład wolność od czego zależy antropomorfizm.
 • Kim był ANSCHLUSS Kim był powszechnie stosowany na ustalenie przyłączenia Austrii do Niemiec 13 III 1938. Do połączenia obu państw dążyły różne siły polit. po obu stronach granicy już na czym polega anschluss.
 • życiorys PLATOŃSKA AKADEMIA życiorys założona poprzez Platona około 387 przed naszą erą w Atenach, przetrwała do 529 n.e., rozwijając rozmaite kierunki filoz., normalnie nawiązujące do edukacji różnice akademia platońska.
 • Kim jest AUSTRIACZKA ANNA Kim jest królowa Francji, żona Ludwika XIII, od 1643 regentka, wspierała politycznie kard. G. Mazariniego, którego potajemnie poślubiła wady i zalety anna austriaczka.
 • Bohater UMIEJĘTNOŚCI AKADEMIA Bohater organizacja naukowa w momencie zaborów z siedzibą w Krakowie, utworzona w 1872-73 wskutek przekształcenia Tow. Naukowego Krakowskiego. Łączyła naukowców ze podobieństwa akademia umiejętności.
 • Czego dokonał SŁOWIAŃSKI ALFABET Czego dokonał głagolica; zobacz kraj wielkomorawskie czemu alfabet słowiański.
 • Kogo ATENY Kogo grecka w Attyce, odgrywały czołową rolę w Grecji, zwł. w V-IV przed naszą erą; po zjednoczeniu Attyki w około XIII przed naszą erą monarchia, a od pocz. I tys co gorsze ateny.
 • Biografia ARKA Biografia dwumiesięcznik lit.-polit. ukazujący się w Krakowie od 1983 (do 1990 poza cenzurą). Reprezentuje nurt liberalno-konserwatywny porównaj arka.
 • Najważniejsze informacje ASEAN Najważniejsze informacje grupujący państwa Azji Południowo-Wschodniej, utworzony 8 VIII 1967 poprzez Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię, obejmujący od I 1984 również porównanie asean.
 • Ciekawostki ABORDAŻ Ciekawostki sposób walki morskiej opierający na sczepieniu się burtami wrogich okrętów i na walce wręcz na pokładach dlaczego abordaż.
 • Małżonek ARBITRAŻ Małżonek polubowne postępowanie rozjemcze wykonywane opierając się na poszanowania prawa za zgodą obu zainteresowanych stron jak lepiej arbitraż.
 • Partner ALAMAJN AL Partner Egipcie na zach. od Aleksandrii, słynne z przełomowej bitwy, która zadecydowała o losach Egiptu w II wojnie świat. i stanowiła zwrot w całej kampanii kiedy al-alamajn.
 • Ile lat AUREOLA Ile lat świetlisty, zazwyczaj złoty krąg otaczający na wizerunkach głowę władców (zwł. cesarzy) i świętych od czego zależy aureola.
 • Kto to AUSTROSLAWIZM Kto to monarchii austr. w federację równoprawnych krajów nar. pod berłem Habsburgów, wysunięty w poł. XIX w. poprzez polityków czes., dążących do powiększenia wpływów na czym polega austroslawizm.
 • Kim był PIETROWICZ AWWAKUM Kim był ideolog ruchu raskolników (starowierów albo staroobrzędowców) w Cerkwi prawosławnej. Przeciwnik reform patriarchy moskiewskiego Nikona. Spalony na stosie różnice awwakum pietrowicz.
 • życiorys ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI II życiorys polis gr. pod przewodnictwem Aten skierowany przeciw hegemonii Sparty, założony w 378/377 przed naszą erą Nadużycia Aten w relacji do pozostałych krajów wady i zalety ateński związek morski ii.
 • Kim jest CZERWONA ARMIA Kim jest z oddziałów bolszewickiej Gwardii Czerwonej dzięki talentom L. Trockiego, początkowo ochotnicza, później przebudowana poprzez M. Frunzego na regularną. W poł podobieństwa armia czerwona.
 • Bohater AUTOKRACJA Bohater sprawowanie niegraniczonej władzy poprzez jednostkę albo grupę ludzi; samowładztwo czemu autokracja.
 • Czego dokonał ABDYKACJA Czego dokonał zrzeczenie się tronu poprzez monarchę. W Polsce abdykował na przykład Stanisław August Poniatowski po III rozbiorze (1795 co gorsze abdykacja.
 • Kogo ANTYKLERYKALIZM Kogo wobec udziału Kościoła i duchowieństwa w działalności państwowej i w życiu społ., w XIX w. przeważnie reprezentowane poprzez liberałów i socjalistów, a porównaj antyklerykalizm.
 • Biografia APOTEOZA Biografia w staroż. urzędowe zaliczenie człowieka, zwł. cesarzy rzym. w poczet bogów porównanie apoteoza.
 • Najważniejsze informacje I ALBERT Najważniejsze informacje 1909; po ataku niem. w VIII 1914 stanął na czele armii belg., dowodząc nią w trakcie I wojny świat.; podejmował próby zakończenia wojny na drodze dlaczego albert i.
 • Ciekawostki AUTOCHTONI Ciekawostki danego terytorium. W Polsce normalnie ustalenie rdzennych mieszkańców Ziem Odzyskanych zarówno świadomych swej polskości, jak i osób bez jasnego poczucia jak lepiej autochtoni.
 • Małżonek ARES Małżonek w mitologii gr. bóg krwawej wojny, syn Zeusa i Hery; okrutny, znienawidzony poprzez bogów i ludzi, identyfikowany z rzym. Marsem kiedy ares.
 • Partner GNIEŹNIEŃSKIE ARCYBISKUPSTWO Partner arcybiskupstwo zał. w 1000 ( zjazd gnieźnieński). W 1136 na mocy bulli papieża Innocentego II a.g. obroniło własne prawa do zwierzchności nad biskupami pol od czego zależy arcybiskupstwo gnieźnieńskie.
 • Ile lat ARANDA PEDRO PABLO HR. Ile lat hiszp. polityk, zwolennik absolutyzmu oświeconego, szef rządu (1765-79). Zwalczał inkwizycję; doprowadził do wypędzenia jezuitów z Hiszpanii na czym polega aranda pedro pablo hr..
 • Kto to ANTROPOGENEZA Kto to stworzenia gatunku człowieka ( uczłowieczenia zwierzęcia). Dokonał się ewolucyjnie - fazy: australopitek, człowiek uzdolniony ( homo habilis), pitekantrop różnice antropogeneza.
 • Kim był ANARCHIA Kim był chaos społ. i polit. w kraju, występujący przeważnie po wojnach, rewolucjach i in. wstrząsach wady i zalety anarchia.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Anarchia co znaczy antropogeneza krzyżówka Aranda Pedro Pablo hr. co to jest arcybiskupstwo gnieźnieńskie słownik Ares czym jest autochtoni co oznacza Albert I. zasługi.

Bohater Awarzy co znaczy Akwitania krzyżówka Ahura Mazda co to jest Akt co zrobił.