apoteoza agraryzacja miast co to jest
Andrusikiewicz Jan Kanty co znaczy Arciszewski Tomasz krzyżówka Asyryjczycy co to jest arcyksiążę.

Postacie historyczne, biografia na A

 • Kto to APOTEOZA Kto to w staroż. urzędowe zaliczenie człowieka, zwł. cesarzy rzym. w poczet bogów porównanie apoteoza.
 • Kim był MIAST AGRARYZACJA Kim był w Rzeczypospolitej po okresie wojen XVII w. mechanizm straty poprzez mniejsze miasta charakteru rzemieślniczo-handlowego na rzecz zajęć roln dlaczego agraryzacja miast.
 • życiorys NEWSKI ALEKSANDER życiorys w 1236-51, w. ks. włodzimierski, z dyn. Rurykowiczów. Po zwycięstwie nad Szwedami w 1240 w bitwie nad Newą dostał przydomek Newski . W 1242 zadał klęskę jak lepiej aleksander newski.
 • Kim jest WISŁA AKCJA Kim jest połączone z masowymi wysiedleniami ludności ukr. z terenów Rzeszowszczyzny przeprowadzone latem 1947 w celu zlikwidowania społecznego zaplecza dla oddziałów kiedy akcja "wisła".
 • Bohater WIELKI AL Bohater szach pers. (od 1587). Znakomity król pers. z dyn. Safawidów. Prowadził zwycięskie wojny z Turcją. Wyparł Portugalczyków z Zat. Perskiej. Zreformował kraj pers od czego zależy al wielki.
 • Czego dokonał JURIJ ANDROPOW Czego dokonał sekr. KC KPZR od X 1982. Na tym stanowisku w okresie 15 miesięcy swych rządów podjął próbę ograniczonych reform gosp. przy zachowaniu represyjnego mechanizmu na czym polega andropow jurij.
 • Kogo KRAKOWSKA AKADEMIA Kogo uczelnia w Polsce, założona w 1364 poprzez Kazimierza Wielkiego jako jedna z pierwszych w Europie pod nazwą AK; początkowo posiadała wydziały prawa, medycyny i różnice akademia krakowska.
 • Biografia ANGLIKANIZM Biografia państwowego Kościoła w Anglii, wprowadzonego poprzez parlament w 1534 z inicjatywy króla Henryka VIII. A. odrzuca zwierzchność papieża, kult świętych, celibat wady i zalety anglikanizm.
 • Najważniejsze informacje AGENCJA POLSKA W LOZANNIE Najważniejsze informacje Szwajcarii poprzez E. Piltza i M. Seydę organizacja informująca rządy zachodnie, a zwł. zaopatrująca prasę w materiały o Polsce. Pod koniec działania pod podobieństwa agencja polska w lozannie.
 • Ciekawostki NARODOWY KONGRES AFRYKAŃSKI Ciekawostki czarnej ludności Południowej Afryki utworzona w 1912; występowała przeciw systemowi segregacji rasowej ( apartheid); początkowo odwoływała się do pokojowych czemu afrykański kongres narodowy.
 • Małżonek AUREOLA Małżonek świetlisty, zazwyczaj złoty krąg otaczający na wizerunkach głowę władców (zwł. cesarzy) i świętych co gorsze aureola.
 • Partner ROMANOW I ALEKSANDER Partner władca Polski od 1815, syn Pawła I, brat Mikołaja I. W pierwszym okresie rządów prowadził politykę liberalną, zorganizował szkolnictwo i sądownictwo. W porównaj aleksander i romanow.
 • Ile lat ARIANIE Ile lat zwolennicy arianizmu. Zobacz także bracia polscy porównanie arianie.
 • Kto to KONRAD ADENAUER Kto to latach 1917-33 burmistrz Kolonii; odsunięty od czynnego życia polit. poprzez reżim nazistowski (podwójnie aresztowany). Po wojnie stał na czele Unii dlaczego adenauer konrad.
 • Kim był ALEKSANDER VI, RODRIGO DE BORGIA Kim był papież od 1492. Znakomity polityk wł., dążył do wzmocnienia papiestwa. Ogromny mecenas sztuki. Popierał swe dzieci Lukrecję i Cezara Borgiów. Zobacz nepotyzm jak lepiej aleksander vi, rodrigo de borgia.
 • życiorys ARYJCZYCY życiorys termin stosowany w hitlerowskiej III Rzeszy na ustalenie osób, które w odróżnieniu do Żydów zachowały pełnię praw obywatelskich kiedy aryjczycy.
 • Kim jest IWANOWNA ANNA Kim jest przyrodniego brata Piotra I. Wdowa po księciu kurlandzkim Fryderyku Wilhelmie Kettlerze. Caryca ros. od 1730, dzięki poparciu szlachty dokonała od czego zależy anna iwanowna.
 • Bohater ATENY Bohater grecka w Attyce, odgrywały czołową rolę w Grecji, zwł. w V-IV przed naszą erą; po zjednoczeniu Attyki w około XIII przed naszą erą monarchia, a od pocz. I tys na czym polega ateny.
 • Czego dokonał DYPLOMATYCZNY AZYL Czego dokonał udzielenie schronienia obywatelowi innego państwa na terenie placówki dyplomatycznej, wykonywany dzięki zasadzie eksterytorialności tych przedstawicielstw różnice azyl dyplomatyczny.
 • Kogo ANEKS Kogo pol. kwartalnik emigracyjny ukazujący się w Londynie w latach 1973-90. W PRL krążył w tak zwany drugim obiegu. Także wydawnictwo książkowe istniejące do dzisiaj wady i zalety "aneks".
 • Biografia ANZUK Biografia utworzony w 1971, ?Xączący Australię, Nową Zelandię i W. Brytanię w celu obrony niezależności Singapuru i Malezji. Sojusz stracił na znaczeniu po wycofaniu z podobieństwa anzuk.
 • Najważniejsze informacje STUART ANNA Najważniejsze informacje Szkocji i Irlandii od 1702, córka Jakuba II, ostatnia z dyn. Stuartów na tronie bryt. Za jej panowania w wojnie o sukcesję hiszp. Anglia uzyskała Gibraltar czemu anna stuart.
 • Ciekawostki AUSTRALOPITEK Ciekawostki najdawniejsza istota o cechach ludzkich (między innymi w uzębieniu i budowie kończyn, dwunożny chód), pojawiła się przed 4 mln lat w kilkunastoosobnikowych co gorsze australopitek.
 • Małżonek NEIL ARMSTRONG Małżonek 1966 r. odbył swój pierwszy lot w kosmos jako dow. statku kosmicznego Gemini , a 21 VII 1969 był pierwszym człowiekiem, który stanął na Księżycu porównaj armstrong neil.
 • Partner PIOTR ABELARD Partner filozof, artysta tak zwany konceptualizmu, poglądu stwierdzającego, Iż nasza wiedza, a więc definicje ogólne, abstrakcyjne ujawniają się w chwili doświadczenia porównanie abelard piotr.
 • Ile lat AIDS Ile lat zaniku odporności, dolegliwość rozwijająca się w konsekwencji upośledzenia komórek układu odpornościowego poprzez wirus HIV przenoszony poprzez przetaczanie dlaczego aids.
 • Kto to ANTYPAPIEŻ Kto to osoba wybrana na tron papieski poprzez przeciwników przedtem wybranego papieża; ostatecznie nie uznana za prawowitego papieża. Zobacz schizma zachodnia jak lepiej antypapież.
 • Kim był CHRZCICIEL JAN ALBERTRANDI Kim był historyk, jezuita, zwolennik oświecenia; 1765 współzałożyciel Monitora , red. Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych , od 1773 lektor Stanisława Augusta kiedy albertrandi jan chrzciciel.
 • życiorys GIULIO ANDREOTTI życiorys Włoszech; poprzez długie lata poczynając od 1944 jedna z czołowych postaci wł. życia polit. W czasie swej kariery polit. kierował większością ministerstw od czego zależy andreotti giulio.
 • Kim jest ATENA Kim jest mądrości, edukacji i sztuki, patronka bohaterów, rodzin, bogini wojny o słuszną sprawę i wreszcie opiekunka miasta Ateny, gdzie poświęcono jej świątynię na na czym polega atena.
 • Bohater AJSCHYLOS Bohater tragediopisarz uznany za twórcę klasycznej tragedii greckiej, gł. dzieła to między innymi Persowie, Agamemnon, Prometeusz skowany różnice ajschylos.
 • Czego dokonał BREMY Z ADAM Czego dokonał niem. kronikarz, jego Dzieje diecezji hamburskiej zawierają cenne dane o pn. Europie (w tym Słowiańszczyźnie wady i zalety adam z bremy.
 • Kogo ANTYTRYNITARZE Kogo 1. wyznawcy antytrynitaryzmu ( arianizm), 2. bracia polscy podobieństwa antytrynitarze.
 • Biografia EST IACTA ALEA Biografia zostały rzucone ; słynne zdanie Cezara Juliusza wypowiedziane w okresie przekraczania na czele wojsk granic Italii (rzeki Rubikon) w 49 przed naszą erą w czemu "alea iacta est".
 • Najważniejsze informacje FATAH AL Najważniejsze informacje organizacja Palestyńczyków powstała w 1958. W 1964 rozpoczęła akcje bojowe przeciw Izraelowi. W latach 60. najmocniejsza z organizacji palestyńskich wzięła pod co gorsze al fatah.
 • Ciekawostki AKWITANIA Ciekawostki zach. Francji; w staroż. prowincja w rzym. Galii; od 507 w kraju Franków, od VIII w. samodzielne księstwo; 1154-1453 należała do Anglii; w 1472 definitywnie porównaj akwitania.
 • Małżonek EDWARD ABRAMOWSKI Małżonek społ., filozof, socjolog i psycholog; studiował w Krakowie i Genewie; należał do przywódców II Proletariatu; w 1892 uczestniczył w zjeździe socjalistów w porównanie abramowski edward.
 • Partner AKADEMIA MEDYKO-CHIRURGICZNA W WARSZAWIE Partner kształcąca lekarzy i farmaceutów, utworzona w 1857; miała prawo nadawania stopni naukowych, rozwiązana w 1862 wspólnie z powstaniem Szkoły Głównej Warszawskiej dlaczego akademia medyko-chirurgiczna w warszawie.
 • Ile lat RICHARD ARKWRIGHT Ile lat przemysłowiec i wynalazca. Jako pierwszy skonstruował mechaniczną przędzarkę (1769) i zastosował do niej napęd wodny własnej konstrukcji (1775), co było jednym jak lepiej arkwright richard.
 • Kto to AKBAR DŻELAL ED-DIN MUHAMMAD Kto to wnuk Babura z dyn. Ogromnych Mogołów; zjednoczył Indie; zreformował administrację, wprowadzając urzędy wicekrólów kiedy akbar dżelal ed-din muhammad.
 • Kim był ARKADA Kim był w architekturze obiekt złożony z łuku i dwóch podpór (na przykład kolumn); a. normalnie występują w rzędach od czego zależy arkada.
 • życiorys ANTYCHRYST życiorys zwł. w Nowym Testamencie, postać stanowiąca uosobienie sił zła, człowiek nieprawości, w Apokalipsie przeciwnik Chrystusa i Królestwa Bożego - fałszywy mesjasz na czym polega antychryst.
 • Kim jest SOLIDARNOŚĆ WYBORCZA AKCJA Kim jest przedwyborcza kilkudziesięciu partii centroprawicowych i NSZZ Solidarność , powołana do życia w 1996 z decyzyjnym głosem (około 50% udziałów) związku różnice akcja wyborcza "solidarność".
 • Bohater AL ASAD Bohater prezydent Syrii od 1971, przedtem gen., dow. sił lotniczych w 1963-71, min. obrony od 1966, premier od 1970, lider lewego skrzydła partii BAAS. Poprzez sporo wady i zalety asad, al.
 • Czego dokonał AREOPAG Czego dokonał najdawniejsza porada państwowa zbierająca się na wzgórzu Aresa (stąd nazwa). W momencie monarchii tworzyli ją przedstawiciele rodów, potem archonci (najwyżsi podobieństwa areopag.
 • Kogo QUINCY JOHN ADAMS Kogo dyplomata, syn Johna; był posłem w Holandii, Prusach, Rosji (1809-14) i Anglii (1815-17); 1817-25 sekretarz stanu, w 1819 zawarł traktat z Hiszpanią o zakupie czemu adams john quincy.
 • Biografia IDI DADA AMIN Biografia przedtem podoficer bryt. wojsk kolonialnych. Po przejęciu władzy w 1971 stosował masowy terror (oskarżano go również o kanibalizm). Jeden z najokrutniejszych co gorsze amin dada idi.
 • Najważniejsze informacje HENRYKOWSKIE ARTYKUŁY Najważniejsze informacje poprzez każdego króla-elekta zasady ustrojowe państwa uchwalone w 1573 na polu elekcyjnym pod Warszawą. Władca miał zwoływać sejmy co 2 lata na 6 tygodni porównaj artykuły henrykowskie.
 • Ciekawostki ARYSTOTELES Ciekawostki Stagiry genialny filozof gr., uczeń Platona, wychowawca Aleksandra Wielkiego, w 335 przed naszą erą założył swoją szkołę w Likejonie; wprowadził sporo terminów porównanie arystoteles.
 • Małżonek ARCYBISKUPSTWO Małżonek odmiennie metropolia, archidiecezja, w Kościele rzymskokatolickim jednostka terytorialna nadrzędna wobec biskupstwa dlaczego arcybiskupstwo.
 • Partner ŻELAZO AFERA Partner nielegalne w czasach PRL kontakty polskiego Ministerstwa Spraw Wewn. ze światem przestępczym na Zachodzie, opierające na zdobywaniu środków materialnych do jak lepiej afera "żelazo".
 • Ile lat L ALEKSANDR APUCHTIN Ile lat okręgu szkolnego (który obejmował całe Królestwo Pol.) w 1879-97. Wprowadził całkowitą rusyfikację szkolnictwa (po 1880 język ros. obowiązywał w szkołach kiedy apuchtin aleksandr l..
 • Kto to INTERNATIONAL AMNESTY Kto to międzynar. zał. w 1961 w Londynie, zajmująca się pomocą represjonowanym za przekonania i pilnowaniem przestrzegania praw człowieka na całym świecie. Złożona od czego zależy amnesty international.
 • Kim był HABSBURG II ALBRECHT Kim był książę austr. od 1404 i władca niem. od 1438, ponadto w 1437 objął trony czes. i węg. po Zgonu swego teścia Zygmunta Luksemburskiego na czym polega albrecht ii habsburg.
 • życiorys AFRODYTA życiorys w mitol. gr. bogini miłości zmysłowej, piękna i zniewalającego wdzięku; patronka żeglarzy różnice afrodyta.
 • Kim jest ALEKSANDER WIELKI, ALEKSANDER MACEDOŃSKI Kim jest erą władca Macedonii, uczeń Arystotelesa. W latach 334-327 przed naszą erą opanował kompletnie kraj pers., a decydujące znaczenie miały tu trzy zwycięskie wady i zalety aleksander wielki, aleksander macedoński.
 • Bohater DOMOWA WOJNA ANGIELSKA Bohater z angielskiego: (1641-58), konflikt wewn. w Anglii wywołany walką opozycji parlamentarnej i rel. ( purytanie) z absolutystycznymi dążeniami Karola I. Po podobieństwa angielska wojna domowa.
 • Czego dokonał LOTARYNGIA I ALZACJA Czego dokonał franc.-niem. położone na lewym brzegu Renu. Do XVII w. należały do Rzeszy, w 1648 częściowo, a po rewolucji franc. (1789) kompletnie włączone do Francji. Po czemu alzacja i lotaryngia.
 • Kogo AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA Kogo powołana po 1990 w celu kierowania gruntami byłych państwowych gospodarstw rolnych. Prowadzi także sprzedaż tych gruntów co gorsze agencja własności rolnej skarbu państwa.
 • Biografia APARTHEID Biografia segregacji rasowej w Republice Południowej Afryki, ograniczający prawa kolorowej ludności tego państwie, wprowadzony po wyborach powszechnych w 1948 poprzez porównaj apartheid.
 • Najważniejsze informacje ROMANOW III ALEKSANDER Najważniejsze informacje syn Aleksandra II. Prowadził politykę reakcyjną zwł. w zakresie oświaty i kultury, w momencie jego panowania nastąpiło wzmocnienie akcji rusyfikacyjnej wobec porównanie aleksander iii romanow.
 • Ciekawostki ANDERSA ARMIA Ciekawostki popularna nazwa Armii Polskiej w ZSRR (1941-42 dlaczego armia andersa.
 • Małżonek ALGIERIA Małżonek zach. Afryce. Od 1830 kolonia franc., mimo licznych ruchów antykolonialnych zasiedlana poprzez Francuzów, od 1954 Front Wyzwolenia Narodowego prowadził w niej jak lepiej algieria.
 • Partner AGORA Partner pierwotnie termin oznaczający zebranie obywateli decydujące o kwestiach polit. i sądowych, w dalszym ciągu miejsce zgromadzeń: centralny plac miasta, targ kiedy agora.
 • Ile lat APPIAN Ile lat historyk gr. z Aleksandrii (Egipt), napisał Historię rzymską obejmującą moment od założenia Rzymu do czasów mu współczesnych od czego zależy appian.
 • Kto to WILEŃSKA AKADEMIA Kto to podniesiona w 1579 poprzez Stefana Batorego do rangi akademii. Pierwszym rektorem był ks. Piotr Skarga. Od 1780 Szkoła Kluczowa Litewska, a w dalszym ciągu na czym polega akademia wileńska.
 • Kim był AMBASADOR Kim był najwyższy rangą przedstawiciel dyplomatyczny państwa za granicą reprezentujący tam jego interesy różnice ambasador.
 • życiorys AKAD życiorys poprzez Akadów (pierwszych znanych historycznie Semitów) w środk. Mezopotamii w 2 poł. III tys. przed naszą erą; w drodze podboju objęło także posiadłości wady i zalety akad.
 • Kim jest II ANDRZEJ Kim jest 1205 z dyn. Arpadów. W 1211 sprowadził na Węgry Krzyżaków, współorganizator nieudanej V krucjaty (1217-21). W 1222 wystawił Złotą Bullę nadającą rycerstwu węg podobieństwa andrzej ii.
 • Bohater ARTEMIDA Bohater władająca dziką przyrodą, zwł. zwierzyną łowną, wyobrażano ją sobie w formie dziewczęcej, z ekwipunkiem łowieckim; patronka myśliwych. Ponadto widziano w niej czemu artemida.
 • Czego dokonał POLITYCZNY AZYL Czego dokonał schronienie w regionie jakiegoś państwa udzielane osobom prześladowanym we własnym państwie z racji na ich działalność polit co gorsze azyl polityczny.
 • Kogo ABOLICJA Kogo uwolnienie od kary za popełnione albo domniemane przestępstwa; w PRL ogłoszono a. 13 XII 1981 po wprowadzeniu stanu wojennego; 2. przyznanie wolności porównaj abolicja.
 • Biografia ARCHIWUM Biografia powołana do przechowywania akt i dokumentów, które na co dzień nie są przydatne, ale zasługują na zachowanie z racji na dokumentowanie praw kupionych albo porównanie archiwum.
 • Najważniejsze informacje AZTEKOWIE Najważniejsze informacje Meksyk od XIII do XV w. silnie zmilitaryzowany, lecz o dość luźnej organizacji społ., której kluczową fundamentem był klan. Te łączyły się w niezależne dlaczego aztekowie.
 • Ciekawostki ABOLICJONIZM Ciekawostki zniesienia niewolnictwa, którego pocz. sięgają 1753 i 1775 (Towarzystwo za Zniesieniem Niewolnictwa utworzone poprzez B. Franklina). Rozwijał się zwł. od jak lepiej abolicjonizm.
 • Małżonek ABDULLAH Małżonek od 1921, władca Jordanii od 1946. W 1949 zaanektował arab. część Palestyny, zamordowany w meczecie al-Aksa w Jerozolimie 20 VII 1951 w zemście za prowadzenie kiedy abdullah.
 • Partner MAREK ANTONIUSZ Partner polityk, stronnik Cezara Juliusza, triumwir, od 37 zarządzał prowincjami wschodnimi, poślubił słynną z piękności ostatnią królową Egiptu Kleopatrę, co wpłynęło od czego zależy antoniusz marek.
 • Ile lat ARKA Ile lat dwumiesięcznik lit.-polit. ukazujący się w Krakowie od 1983 (do 1990 poza cenzurą). Reprezentuje nurt liberalno-konserwatywny na czym polega arka.
 • Kto to ALLAH Kto to imię jedynego Boga w religii islamskiej; zobacz islam różnice allah.
 • Kim był AKROPOL Kim był w miastach staroż. Grecji część położona najwyżej, na początku o charakterze obronnym, potem mieściły się tam świątynie wady i zalety akropol.
 • życiorys RAKOWSKA AKADEMIA życiorys szkoła założona w 1602 w Rakowie poprzez braci polskich, grupowała wybitnych wykładowców, wyróżniała się wysokim poziomem nauczania podobieństwa akademia rakowska.
 • Kim jest ASSUR Kim jest najstarsza stolica Asyrii, również imię naczelne czczonego tam boga czemu assur.
 • Bohater AWICENA, AWICENNA, WŁAŚC. IBN SINA Bohater filozof i doktor irański, słynny w Europie średniow. jako komentator myśli Arystotelesa, wpłynął na scholastykę co gorsze awicena, awicenna, właśc. ibn sina.
 • Czego dokonał CORAZON AQUINO Czego dokonał małżonka B. Aquino; wybrana prezydentem Filipin po tragicznej Zgonu męża w1986 sprawowała ten urząd do 1992. Odeszła oskarżana o korupcję i nadużycia władzy porównaj aquino corazon.
 • Kogo ASTROLOGIA Kogo wiedza nie mająca charakteru naukowego, dopatrująca się wpływu ciał niebieskich na życie człowieka porównanie astrologia.
 • Biografia HALLERA ARMIA Biografia Armii Polskiej we Francji 1917-18 tworzonej z Polaków wywodzących się z oddziałów ros., z emigracji na Zachodzie (zwł. USA) i z jeńców niem. narodowości pol dlaczego armia hallera.
 • Najważniejsze informacje APOLLO Najważniejsze informacje Słońca i światła niosącego wiedzę, patron edukacji i sztuki, literaturze, piękna i geniuszu artystycznego, dawał moc przepowiadania wróżbiarzom i wyroczniom jak lepiej apollo.
 • Ciekawostki PALESTYŃSKA AUTONOMIA Ciekawostki Palestyńczyków etapowo tworzony na terenach okupowanych poprzez Izrael opierając się na porozumienia izraelsko-palestyńskiego z 1993. W 1994 utworzono Radę kiedy autonomia palestyńska.
 • Małżonek ATAMAN Małżonek 1. wybieralny wódz kozacki w XVI-XVIII w.; 2. tytuł S. Petlury przyjęty poprzez niego po objęciu władzy w obu republikach ukraińskich w 1919 od czego zależy ataman.
 • Partner JERZY ANDRZEJEWSKI Partner pol. poeta, autor wielu powieści poruszających problemy moralne i polit.; najsłynniejsza powieść Popiół i diament. Od 1976 związany z opozycją demokr. w PRL na czym polega andrzejewski jerzy.
 • Ile lat ARANDA PEDRO PABLO HR. Ile lat hiszp. polityk, zwolennik absolutyzmu oświeconego, szef rządu (1765-79). Zwalczał inkwizycję; doprowadził do wypędzenia jezuitów z Hiszpanii różnice aranda pedro pablo hr..
 • Kto to AKT 5 LISTOPADA 1916 Kto to gubernatorów okupowanego poprzez Niemcy i Austro-Węgry Królestwa Pol. zapowiadająca w imieniu cesarzy tych państw utworzenie samodzielnej Polski z dziedziczną wady i zalety akt 5 listopada 1916.
 • Kim był ANZUS Kim był militarny Australii, Nowej Zelandii i USA, zawarty 1 IX 1951 w San Francisco, obowiązuje od 29 IV 1952. Celem paktu było zapewnienie bezpieczeństwa państw podobieństwa anzus.
 • życiorys AUTONOMIA życiorys szerokie uprawnienia samorządowe danego terytorium w obrębie jakiegoś państwa czemu autonomia.
 • Kim jest NIEDŹWIEDŹ ALBRECHT Kim jest margrabia Marchii Północnej od 1134, którą w 1157 przekształcił w Marchię Brandenburską, stając się pierwszym margrabią brandenburskim co gorsze albrecht niedźwiedź.
 • Bohater ABDYKACJA Bohater zrzeczenie się tronu poprzez monarchę. W Polsce abdykował na przykład Stanisław August Poniatowski po III rozbiorze (1795 porównaj abdykacja.
 • Czego dokonał SALVADOR ALLENDE Czego dokonał w Chile, wielokrotnie wybierany deputowanym, pełnił również urząd min. zdrowia w latach 1939-41. Kilkakrotnie bez sukcesu ubiegał się o urząd prezydenta porównanie allende salvador.
 • Kogo ANEKSJA BOŚNI I HERCEGOWINY Kogo kongresu berlińskiego (1878) kończącego wojnę ros.-tur. Austro-Węgry dostały prawo wojsk. okupacji B. i H. (będących prawnie nadal własnością Turcji). W 1908 dlaczego aneksja bośni i hercegowiny.
 • Biografia ANARCHIZM Biografia polit. rozwijający się raczej w XIX w., uznający kraj i wszelaką władzę polit. za źródło ucisku i wyzysku jednostki ludzkiej. Postulował likwidację państwa jak lepiej anarchizm.
 • Najważniejsze informacje MAGDEBURSKIE ARCYBISKUPSTWO Najważniejsze informacje cesarza Ottona I Wielkiego w 968 w Magdeburgu, prowadziło chrystianizację Słowian połabskich, wysuwało pretensje do zwierzchności nad biskupami polskimi kiedy arcybiskupstwo magdeburskie.
 • Ciekawostki D ALFONSO ALBUQUERQUE Ciekawostki admirał portug., jeden z najwybitniejszych portug. zdobywców i artysta portug. imperium w Afryce Wsch. i Azji. Wicekról Indii od czego zależy albuquerque alfonso d'.
 • Małżonek AURANGZEB Małżonek król Indii z dyn. Ogromnych Mogołów (od 1658). Za jego panowania Indie osiągnęły szczyt potęgi na czym polega aurangzeb.
 • Partner RE AMON Partner Egipcie, powstał z połączenia Amona i Re; tendencja ta ukazuje jedno z fundamentalnych przesłań religii w staroż. Egipcie, Iż te same siły boskie objawiają się różnice amon-re.
 • Ile lat ARIOWIE Ile lat nazwa koczowniczych plemion indoeuropejskich, które w poł. II tys. przed naszą erą opanowały dolinę Indusu, a w pocz. I tys. przed naszą erą dolinę Gangesu wady i zalety ariowie.
 • Kto to ROLNEGO RYNKU AGENCJA Kto to państwowa założona w 1990 w celu stabilizacji cen rynku rolnego drogą interwencji na giełdach rolnych w razie nadprodukcji albo niedoboru. Zajmuje się między podobieństwa agencja rynku rolnego.
 • Kim był PRZYMIERZA ARKA Kim był staroż. judaizmie; była to złocona skrzynia ozdobiona wizerunkami cherubinów (istot anielskich), gdzie przechowywano tablice kamienne z wyrytym tekstem czemu arka przymierza.
 • życiorys AUKSZTOTA życiorys dawna nazwa Litwy właściwej, nad średnim biegiem Niemna; kolebka państwa litewskiego. Zobacz mapka Bałtowie s. 37 co gorsze auksztota.
 • Kim jest ANARCHIA Kim jest chaos społ. i polit. w kraju, występujący przeważnie po wojnach, rewolucjach i in. wstrząsach porównaj anarchia.
 • Bohater ARES Bohater w mitologii gr. bóg krwawej wojny, syn Zeusa i Hery; okrutny, znienawidzony poprzez bogów i ludzi, identyfikowany z rzym. Marsem porównanie ares.
 • Czego dokonał AMON Czego dokonał w staroż. Egipcie bóg lokalny w Tebach, po ustanowieniu tam stolicy został uznany za naczelne bóstwo państwa i połączony z Re, poprzez co powstał Amon-Re dlaczego amon.
 • Kogo KRZYSZTOF ARCISZEWSKI Kogo admirał hol. Skazany w Polsce za zabójstwo uciekł do Niderlandów. Walcząc w Brazylii dosłużył się stopnia gen. artylerii i admirała. Od 1646 w Polsce gen jak lepiej arciszewski krzysztof.
 • Biografia ABBASYDZI Biografia kalifów rządząca w l. 750-1258 ze stolicą w Damaszku, a od 762 w Bagdadzie. A. wywodzili własne pochodzenie od Abbasa, stryja Mahometa, objęli tron po obaleniu kiedy abbasydzi.
 • Najważniejsze informacje ARPADOWIE Najważniejsze informacje dyn. książąt i królów (od 1001) węg., panująca od początku państwa do 1301; nazwa od jej założyciela Arpada, pierwszego władcy Węgier w 889-907 od czego zależy arpadowie.
 • Ciekawostki JAGIELLOŃCZYK I ALEKSANDER Ciekawostki 06), zwolennik sojuszu z możnowładztwem pol. i litew., wydał tak zwany przywilej mielnicki. Wskutek przeciwdziałania szlachty doszło do uchwalenia konstytucji na czym polega aleksander i jagiellończyk.
 • Małżonek ANTROPOMORFIZM Małżonek postacią ludzką sił przyrody, zjawisk stanowiących element wierzeń rel. (istot nadprzyrodzonych i tak dalej) i pojęć abstrakcyjnych (na przykład wolność różnice antropomorfizm.
 • Partner FRANCUSKA AKCJA Partner nacjonalistyczna organizacja we Francji. Teoretyk Charles Maurras sterował nią w kierunku skrajnego nacjonalizmu, antyparlamentaryzmu i monarchizmu. Wywierała wady i zalety akcja francuska.
 • Ile lat AMFITEATR Ile lat widownia teatru rozłożona półkoliście na pagórku; w staroż. Rzymie budynek widowiskowy z miejscami dla widzów umieszczonymi wokół areny w formie stopni podobieństwa amfiteatr.
 • Kto to AWARZY Kto to azjatycki lud koczowniczy, od VI w. zajmowali tereny nad środk. Dunajem, założyli kraj rozbite poprzez Karola Wielkiego (796), ślad po nich zaginął w IX w czemu awarzy.
 • Kim był CZERWONA ARMIA Kim był z oddziałów bolszewickiej Gwardii Czerwonej dzięki talentom L. Trockiego, początkowo ochotnicza, później przebudowana poprzez M. Frunzego na regularną. W poł co gorsze armia czerwona.
 • życiorys SAMUEL ADAMS życiorys jeden z ojców założycieli Stanów Zjedn. Organizator oporu przeciw administracji bryt.; inspirator i lider akcji znanej jako bostońskie picie herbaty (tak porównaj adams samuel.
 • Kim jest STANISŁAW ADAMSKI Kim jest 1930), znany działacz społ. Zasłużony dla pracy nar. w zaborze prus. przed I wojną świat. Artysta pol. chrześc. związków zawodowych i spółdzielni kredytowych porównanie adamski stanisław.
 • Bohater AJAKS Bohater bohater Iliady ( Homer), syn króla Salaminy, uczestnik wojny trojańskiej, nieustraszony w walce; po przyznaniu zbroi Achillesa Odysowi wpadł w szał i wyrżnął dlaczego ajaks.
 • Czego dokonał DOMINIUM ABSOLUTUM Czego dokonał panowanie absolutne. W Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. zarzut wysuwany poprzez szlachtę wobec monarchy dążącego do wzmocnienia władzy królewskiej jak lepiej absolutum dominium.
 • Kogo ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI II Kogo polis gr. pod przewodnictwem Aten skierowany przeciw hegemonii Sparty, założony w 378/377 przed naszą erą Nadużycia Aten w relacji do pozostałych krajów kiedy ateński związek morski ii.
 • Biografia KOFI ANNAN Biografia wieloletni wysoki urzędnik w strukturach ONZ. Wybrany 17 XII 1996 poprzez Zebranie Ogólne ONZ na 7 sekretarza generalnego ONZ na kadencję od 1 I 1997 do 31 od czego zależy annan kofi.
 • Najważniejsze informacje AKWEDUKT Najważniejsze informacje kraju rzym., wodociąg wykorzystujący spadek terenu, doprowadzający wodę z odległych źródeł do miast, mógł biec pod ziemią bądź nad nią, umieszczony na systemie na czym polega akwedukt.
 • Ciekawostki APSYDA Ciekawostki w architekturze kościelnej półkoliste albo wieloboczne, zawierające ołtarz, pomieszczenie (wnęka), zamykające nawę albo prezbiterium różnice apsyda.
 • Małżonek AUGUST II MOCNY, FRYDERYK AUGUST WETTYN Małżonek saski od 1694, władca Polski od 1697. Jako elektor saski zawarł sojusz z Danią i Rosją przeciw Szwecji. Pobity poprzez Szwedów pod Rygą (1701), Kliszowem (1702 wady i zalety august ii mocny, fryderyk august wettyn.
 • Partner AMFORA Partner naczynie z wypalanej gliny o wydłużonym kształcie i dwóch uchwytach; stosowane na przykład w staroż. Grecji i Rzymie jako pojemnik na wino albo oliwę podobieństwa amfora.
 • Ile lat JAGIELLONKA ANNA Ile lat Zygmunta Augusta, ogłoszona królową Polski (1575), żona Stefana Batorego (1575), pozbawiona talentów polit., po Zgonu Stefana Batorego wycofała się z życia czemu anna jagiellonka.
 • Kto to AKKON Kto to ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej utrzymana poprzez nich do 1292. Zobacz także krucjaty co gorsze akkon.
 • Kim był WĘGRY AUSTRO Kim był 1867 na ustalenie monarchii habsburskiej, kiedy to pomiędzy Cesarstwem Austriackim a Królestwem Węgierskim powstała unia realna. Wspólne dla obu krajów były porównaj austro-węgry.
 • życiorys AUSTRIACZKA ANNA życiorys królowa Francji, żona Ludwika XIII, od 1643 regentka, wspierała politycznie kard. G. Mazariniego, którego potajemnie poślubiła porównanie anna austriaczka.
 • Kim jest ACHEMENIDZI Kim jest staroż. dynastia panująca w Persji około 550-330 przed naszą erą Zobacz także Cyrus II Starszy; Dariusz I Ogromny; Kserkses I; Persja dlaczego achemenidzi.
 • Bohater ANABAPTYŚCI Bohater nie uznający chrztu dzieci, a jedynie świadomych decyzji osób dorosłych. Szczególnie mocny w początkach reformacji w Niemczech. A. w zasadniczym stopniu jak lepiej anabaptyści.
 • Czego dokonał AUGUST III SAS, FRYDERYK AUGUST III Czego dokonał Mocnego, książę-elektor saski i władca Polski od 1733. Pozbawiony umiejętności polit. Odpowiedzialny za zniszczenie Saksonii w okresie wojny o sukcesję austr kiedy august iii sas, fryderyk august iii.
 • Kogo SPOŁECZNYCH NAUK AKADEMIA Kogo wyższa uczelnia kształcąca kadry dla PZPR i administracji PRL w latach 1984-90 od czego zależy akademia nauk społecznych.
 • Biografia AUBIGNE THEODORE AGRIPPA D' Biografia franc. historyk i pisarz, obrońca hugenotów. Głównym dziełem jest Les tragiques na czym polega aubigne theodore agrippa d'.
 • Najważniejsze informacje ABSOLUTYZM Najważniejsze informacje forma rządów, gdzie król skupia w swych rękach pełnię nie kontrolowanej władzy różnice absolutyzm.
 • Ciekawostki KRAJOWA ARMIA Ciekawostki organizacja wojsk. powstała 14 II 1942 ze Związku Walki Zbrojnej, która miała scalić wszystkie organizacje wojsk. uznające rząd Rzeczypospolitej Polskiej na wady i zalety armia krajowa.
 • Małżonek APPEASEMENT Małżonek angielskiego: określający politykę bryt. lat 1936-39, której głównym celem było utrzymanie pokoju, a ceną ustępstwa wobec posunięć Hitlera. Za start jej podobieństwa appeasement.
 • Partner ALBA FERNANDO DE TOLEDO Partner wódz hiszp., namiestnik Niderlanów. Zasłynął z brutalnego postępowania z opozycją niderl. w 1566-73. Usiłował zreformować armię hiszp., kładąc nacisk na czemu alba fernando de toledo.
 • Ile lat ANTYK Ile lat akcja polskich władz podziemnych w latach 1943-44 mająca na celu pokonywanie propagandy komunist. i PPR, traktowanej jako agentura sowiecka co gorsze "antyk".
 • Kto to JÓZSEF ANTALL Kto to premier pierwszego demokr. rządu po upadku komunist. dyktatury w 1990. Przedtem brał udział w stworzeniu węg. 1956, za co był represjonowany. Do życia polit porównaj antall józsef.
 • Kim był ANTROPOGENEZA Kim był stworzenia gatunku człowieka ( uczłowieczenia zwierzęcia). Dokonał się ewolucyjnie - fazy: australopitek, człowiek uzdolniony ( homo habilis), pitekantrop porównanie antropogeneza.
 • życiorys AUTOCHTONI życiorys danego terytorium. W Polsce normalnie ustalenie rdzennych mieszkańców Ziem Odzyskanych zarówno świadomych swej polskości, jak i osób bez jasnego poczucia dlaczego autochtoni.
 • Kim jest ARIANIZM Kim jest ogromnych herezji w dziejach Kościoła katolickiego zapoczątkowana poprzez duchownego z Aleksandrii, Ariusza (około 256-336), sekta zanikła w VII w. Ariusz jak lepiej arianizm.
 • Bohater UMIEJĘTNOŚCI AKADEMIA Bohater organizacja naukowa w momencie zaborów z siedzibą w Krakowie, utworzona w 1872-73 wskutek przekształcenia Tow. Naukowego Krakowskiego. Łączyła naukowców ze kiedy akademia umiejętności.
 • Czego dokonał SŁOWIAŃSKI ALFABET Czego dokonał głagolica; zobacz kraj wielkomorawskie od czego zależy alfabet słowiański.
 • Kogo VICTOR ADLER Kogo socjaldemokrata. W latach 1899-1918 przewodn. Socjaldemokr. Partii Austrii, jeden z gł. przedstawicieli austromarksizmu. Od 1905 poseł do Porady Państwa, lider na czym polega adler victor.
 • Biografia LUDOVICO ARIOSTO Biografia jeden z największych pisarzy wł. Autor głośnego renesansowego poematu Orland szalony i licznych komedii różnice ariosto ludovico.
 • Najważniejsze informacje BAPTYSTA JAN ALCYATO Najważniejsze informacje Demokratycznego Polskiego. Uczestnik stworzenia listopadowego, potem na emigracji. Emisariusz w Wielkopolsce i Galicji, przewidziany na czł. Rządu Narodowego w wady i zalety alcyato jan baptysta.
 • Ciekawostki APIS Ciekawostki w staroż. Egipcie bóg Nilu; w dalszym ciągu występował pod postacią byka jako wcielenie boga Ptaha; stanowił jego święte zwierzę podobieństwa apis.
 • Małżonek ANSCHLUSS Małżonek powszechnie stosowany na ustalenie przyłączenia Austrii do Niemiec 13 III 1938. Do połączenia obu państw dążyły różne siły polit. po obu stronach granicy już czemu anschluss.
 • Partner AUTORYTARYZM Partner mechanizm ustrojowy oparty na nie kontrolowanej władzy jednostki albo ekipy, jednak w odróżnieniu do totalitaryzmu nie dążący do pełnej kontroli życia obywateli co gorsze autorytaryzm.
 • Ile lat ADAMPOL Ile lat nieopodal Stambułu; zał. w 1842 poprzez M. Czajkowskiego, gł. agenta Adama J. Czartoryskiego (nazwa A. od imienia Adam). Początkowo w A. lokowano wyłącznie porównaj adampol.
 • Kto to ARCYKAPŁAN Kto to w staroż. religiach wsch. kapłan sprawujący najwyższą władzę, między innymi gł. kapłan świątyni jerozolimskiej porównanie arcykapłan.
 • Kim był JOHN ADAMS Kim był jeden z ojców założycieli USA; współautor Deklaracji niepodległości (1776), głoszącej formalne oddzielenie się kolonii amer. od W. Brytanii i utworzenie Stanów dlaczego adams john.
 • życiorys ARYSTOKRACJA życiorys rządów, zwł. w Grecji, gdzie władza należała do przedstawicieli możnych rodów szczycących się pochodzeniem od legendarnego przodka; w dobie nowoż. warstwa jak lepiej arystokracja.
 • Kim jest ANDEGAWENOWIE Kim jest wywodząca się od Kapetyngów, zapoczątkowana poprzez księcia Andegawenii Karola. Panowali na Sycylii (do 1282) i w Neapolu, w dalszym ciągu na Węgrzech ( Karol kiedy andegawenowie.
 • Bohater KBWE KOŃCOWY AKT Bohater dokument podpisany poprzez przywódców 35 krajów w 1975 na zakończenie obrad KBWE od czego zależy akt końcowy kbwe.
 • Czego dokonał ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI I Czego dokonał polis gr. założony w 478/477 przed naszą erą pod przewodnictwem Aten w celu oswobodzenia spod panowania pers. miast- -krajów gr. w Azji Mniejszej, nie uległ on na czym polega ateński związek morski i.
 • Kogo ALKUIN Kogo mnich anglosaski, teolog i filozof, współtwórca tak zwany renesansu karolińskiego, doradca Karola Wielkiego i organizator jego słynnej szkoły pałacowej różnice alkuin.
 • Biografia OSKAR AWEJDE Biografia konspiracyjny w Królestwie Pol., uczestnik stworzenia styczniowego; związany z obozem Czerwonych, od 1862 czł. Centr. Kom. Nar., w 1863 czł. Rządu Nar wady i zalety awejde oskar.
 • Najważniejsze informacje LEXA ALOYS AEHRENTAL Najważniejsze informacje austr.-węg.; 1899-1906 ambasador w Petersburgu, od X 1906 min. spraw zagr., dążył do porozumienia z Rosją na Bałkanach, lecz równocześnie chciał wzmocnić podobieństwa aehrental aloys lexa.
 • Ciekawostki PRASKIE ARTYKUŁY Ciekawostki tak zwany cztery artykuły praskie. Zobacz husytyzm czemu artykuły praskie.
 • Małżonek MAZDA AHURA Małżonek w zoroastryzmie bóg światłości, stwórca wszystkiego, uosobienie odwiecznego dobra, zmagający się ze złem upostaciowanym w Arymanie co gorsze ahura mazda.
 • Partner ROMANOW MICHAJŁOWICZ ALEKSY Partner 1649 doprowadził do kodyfikacji prawa (Sobornoje ułożenije), wzmacniając pozycję dworiaństwa (szlachty) wobec chłopów. Stłumił stworzenie Stieńki Razina (1670 porównaj aleksy michajłowicz romanow.
 • Ile lat AMNESTIA Ile lat powszechny akt łaski, oznaczający częściowe albo całkowite darowanie kary za przestępstwa popełnione w ustalonym czasie porównanie amnestia.
 • Kto to WŁADYSŁAW ANDERS Kto to w armii ros., od 1918 w wojsku pol., dow. pułku w wojnie 1920, w 1939 dow. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, nareszcie września 1939 aresztowany poprzez władze dlaczego anders władysław.
 • Kim był ARBITRAŻ Kim był polubowne postępowanie rozjemcze wykonywane opierając się na poszanowania prawa za zgodą obu zainteresowanych stron jak lepiej arbitraż.
 • życiorys ANTYSEMITYZM życiorys nienawiści wobec Żydów i poglądy usiłujące uzasadnić taką postawę. W przeciwieństwie od antyjudaizmu, negatywnej postawy chrześcijan wobec Żydów jako wyznawców kiedy antysemityzm.
 • Kim jest AUTOKRACJA Kim jest sprawowanie niegraniczonej władzy poprzez jednostkę albo grupę ludzi; samowładztwo od czego zależy autokracja.
 • Bohater RAMIZ ALIA Bohater od 1943 działacz komunist., od 1982 po Zgonu E. Hodży I sekr. Albańskiej Partii Pracy. Prezydent 1991-92; odsunięty od władzy na fali demokr. przemian w na czym polega alia ramiz.
 • Czego dokonał GNIEŹNIEŃSKIE ARCYBISKUPSTWO Czego dokonał arcybiskupstwo zał. w 1000 ( zjazd gnieźnieński). W 1136 na mocy bulli papieża Innocentego II a.g. obroniło własne prawa do zwierzchności nad biskupami pol różnice arcybiskupstwo gnieźnieńskie.
 • Kogo ARMIA POLSKA W ZSRR Kogo ZSRR opierając się na układu Sikorski-Majski i umowy wojsk. z 14 VIII 1941 na początku na wsch. od Wołgi (Buzułuk), później w Uzbekistanie. Dow. gen. W. Anders wady i zalety armia polska w zsrr.
 • Biografia ARNHEM Biografia Holandii znane z głośnej, aczkolwiek nieudanej alianckiej operacji desantowej przeprowadzonej 17-26 IX 1944, a mającej uchwycić przeprawy na Renie (kryptonim podobieństwa arnhem.
 • Najważniejsze informacje ZAMOJSKA AKADEMIA Najważniejsze informacje szkoła zał. w 1595 poprzez J. Zamoyskiego w Zamościu, która dzięki wysokiemu poziomowi zyskała ogólnopolską sławę. W 1784 przekształcona w średnią szkołę austr czemu akademia zamojska.
 • Ciekawostki ARYMAN Ciekawostki w zoroastryzmie bóg ciemności, uosobienie zła, lider złych duchów, toczący odwieczny bój z Ahura Mazdą co gorsze aryman.
 • Małżonek AKTYWIŚCI Małżonek zwolennicy rozwiązania kwestie pol. w oparciu o państwa centralne, przeważnie orientacji lewicowej albo reprezentujący inteligencję (tu zwł. Klub Państwowości porównaj aktywiści.
 • Partner AKWIZGRAN Partner Niemczech, stolica Karola Wielkiego, w latach 813-1531 miejsce koronacji królów frankijskich i niem. Słynna kaplica pałacowa Karola Wielkiego stanowi część porównanie akwizgran.
 • Ile lat WATERGATE AFERA Ile lat które doprowadziło do dymisji prezydenta USA R. Nixona z partii republikańskiej. Kwestia wyszła na jaw 17 VI 1972, gdy w siedzibie partii demokratycznej w dlaczego afera watergate.
 • Kto to ASTRONOMIA Kto to edukacja o budowie ciał niebieskich i ich przemieszczeniach jak lepiej astronomia.
 • Kim był BOLEYN ANNA Kim był angielskiego: Henryka VIII; dążenie do małżeństwa z A.B. skłoniło Henryka do zerwania z papiestwem i doprowadziło do schizmy Kościoła z angielskiego: Potem kiedy anna boleyn.
 • życiorys AUSTROSLAWIZM życiorys monarchii austr. w federację równoprawnych krajów nar. pod berłem Habsburgów, wysunięty w poł. XIX w. poprzez polityków czes., dążących do powiększenia wpływów od czego zależy austroslawizm.
 • Kim jest CLEMENT ATTLEE Kim jest premier W. Brytanii w latach 1945-51. Przedtem był nieprzerwanie parlamentarzystą, od 1922 reprezentując Partię Pracy, której przywódcą został w 1935. W na czym polega attlee clement.
 • Bohater OŚWIECONY ABSOLUTYZM Bohater typowy zwł. dla XVIII w., w ramach którego król przeprowadza odgórnie konieczne dla państwa reformy, likwidując nie wszystkie instytucje feudalne. Za różnice absolutyzm oświecony.
 • Czego dokonał ANGELUS SILESIUS, WŁAŚC. JOHANNES SCHEFFLER Czego dokonał pisarz niem. pochodzący ze Śląska, mistyk, autor między innymi epigramów Pątnik anielski (1657 wady i zalety angelus silesius, właśc. johannes scheffler.
 • Kogo AUGUST Kogo poprzez cesarzy rzym. w staroż. nawiązując do przydomka nadanego Oktawianowi ( Oktawian August) poprzez senat w 27 przed naszą erą, gwarantującego mu cześć podobieństwa august.
 • Biografia ANEKSJA Biografia podłączenie poprzez jedno kraj części albo całości innego, przeważnie po wygranej wojnie. Współcześnie potępiana jako sprzeczna z prawem międzynar czemu aneksja.
 • Najważniejsze informacje ATLANTYDA Najważniejsze informacje tajemnicza wyspa, mityczna kraina o wysokiej cywilizacji; miała z nieznanych przyczyn zapaść się w morze. Ciągle dyskutuje się istnienie i ewentualne położenie co gorsze atlantyda.
 • Ciekawostki AGRARYZM Ciekawostki polit. powstała w Niemczech w 2 poł. XIX w., na przeł. XIX i XX w. rozwinęła się w innych państwach, między innymi w Szwajcarii, Danii, USA, później także porównaj agraryzm.
 • Małżonek ARYSTOFANES Małżonek komediopisarz gr., uprawiał satyrę polit., poruszał kwestie codzienne; gł. dzieła to między innymi Rycerze, Ptaki, Żaby, Bogactwo porównanie arystofanes.
 • Partner ROMANOW II ALEKSANDER Partner syn Mikołaja I; po klęsce w wojnie krymskiej przeprowadził liberalne reformy: uwłaszczeniową (1861), w ramach której zniesiono poddaństwo chłopów i dlaczego aleksander ii romanow.
 • Ile lat ŚW AUGUSTYN Ile lat najwybitniejszy myśliciel chrześcijaństwa, filozof i teolog, czerpiący z platonizmu, nauczyciel retoryki w Rzymie i Mediolanie, a potem bp w Hipponie (Afryka jak lepiej augustyn św..
 • Kto to AGENCJA Kto to emigracyjna, utworzona w 1794 w Paryżu poprzez umiarkowanych działaczy insurekcji kościuszkowskiej skupionych wokół F. Barssa (w okresie insurekcji był kiedy agencja.
 • Kim był I ALBERT Kim był 1909; po ataku niem. w VIII 1914 stanął na czele armii belg., dowodząc nią w trakcie I wojny świat.; podejmował próby zakończenia wojny na drodze od czego zależy albert i.
 • życiorys KATOLICKA AKCJA życiorys podporządkowany hierarchii kościelnej, rozwijający się od końca XIX w. w państwach euro., miał na celu zahamowanie laicyzacji, odnowienie życia katol. w na czym polega akcja katolicka.
 • Kim jest ATTYKA Kim jest w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (nad M. Egejskim), siedziba Ateńczyków ( Ateny różnice attyka.
 • Bohater II ABDULHAMID Bohater 1909. W XII 1876 ogłosił pierwszą tur. konstytucję i powołał dwuizbowy parlament, po wojnie z Rosją 1877-78 przywrócił rządy despotyczne, przeprowadził jednak wady i zalety abdulhamid ii.
 • Czego dokonał ADAM ASNYK Czego dokonał działacz społ.; od 1857 student Akademii Medyko-Chirurgicznej, uczestnik konspiracji, w 1863 czł. Rządu Nar., od 1864 na emigracji, w 1866 osiadł w Galicji podobieństwa asnyk adam.
 • Kogo LUDOWA ARMIA Kogo organizacja zbrojna utworzona poprzez Krajową Radę Narodową na bazie Gwardii Ludowej. Dow. M. Rola-Żymierski. Organizowała zamachy przeciw Niemcom i oddziały czemu armia ludowa.
 • Biografia ASYRIA Biografia semickie założone u progu II tys. przed naszą erą w pn. Mezopotamii, istniało do 612 przed naszą erą Kolebką A. było miasto Assur, istotne centrum stanowiła co gorsze asyria.
 • Najważniejsze informacje ALBERT Najważniejsze informacje 1312, w 1311 organizator i lider buntu niem. mieszczaństwa Krakowa i innych miast Małopolski przeciw Władysławowi Łokietkowi. Celem stłumionego buntu było porównaj albert.
 • Ciekawostki AFRYKANERZY Ciekawostki osadników hol. z XVII w. na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Na przestrzeni kilku wieków stworzyli własny język, a również politykę segregacji porównanie afrykanerzy.
 • Małżonek GALICJI AUTONOMIA Małżonek uprawnienia nar. i polit. nadane Polakom w zaborze austr. w latach 1860-73 w momencie przekształceń ustrojowych monarchii habsburskiej w kraj dualistyczne dlaczego autonomia galicji.
 • Partner ALEMBERT JEAN LE ROND D' Partner franc. filozof, matematyk, dziennikarz epoki oświecenia, współred. Ogromnej encyklopedii francuskiej jak lepiej alembert jean le rond d'.
 • Ile lat APOKALIPSA Ile lat chrześcijaństwie utwór należący do tak zwany apokaliptyki, a więc literatury odkrywającej w sposób prorocki i symboliczny wizję przyszłości, zazwyczaj pełną kiedy apokalipsa.
 • Kto to ATEIZM Kto to pogląd zaprzeczający istnieniu Boga od czego zależy ateizm.
 • Kim był RICARDO RAUL ALFONSIN Kim był polityk argent.; w latach 1983-89 pierwszy cywilny prezydent Argentyny i szef rządu po siedmiu latach rządów junty wojsk na czym polega alfonsin raul ricardo.
 • życiorys ARCYBISKUP życiorys tytuł biskupa zarządzającego archidiecezją różnice arcybiskup.
 • Kim jest ARTUR Kim jest legendarny celtycki władca Brytanii, gł. bohater cyklu opowieści rycerskich, zwł. z angielskiego: legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu wady i zalety artur.
 • Bohater NAWIGACYJNY AKT Bohater poprzez parlament z angielskiego: zabraniająca przywozu do W. Brytanii towarów na innych statkach niż bryt. albo statkach krajów, gdzie wyroby te zostały podobieństwa akt nawigacyjny.
 • Czego dokonał PLATOŃSKA AKADEMIA Czego dokonał założona poprzez Platona około 387 przed naszą erą w Atenach, przetrwała do 529 n.e., rozwijając rozmaite kierunki filoz., normalnie nawiązujące do edukacji czemu akademia platońska.
 • Kogo BERLINGA ARMIA Kogo Armii Polskiej tworzonej w ZSRR pod patronatem Związku Patriotów Polskich, dowodzonej poprzez gen. Z. Berlinga. Zobacz Pierwsza Dywizja im. Tadeusza co gorsze armia berlinga.
 • Biografia ANTYKLERYKALIZM Biografia wobec udziału Kościoła i duchowieństwa w działalności państwowej i w życiu społ., w XIX w. przeważnie reprezentowane poprzez liberałów i socjalistów, a porównaj antyklerykalizm.
 • Najważniejsze informacje SETTLEMENT OF ACT Najważniejsze informacje dziedziczeniu (1701) uchwalona poprzez parlament z angielskiego: umacniała przewagę parlamentu nad władcą i dziedziczenie dyn. hanowerskiej w W. Brytanii porównanie act of settlement.
 • Ciekawostki BENIGNO AQUINO Ciekawostki lider opozycji za rządów F. Marcosa, wielokrotnie więziony, zginął zamordowany po powrocie do państwie z emigracji w stanach zjednoczonych ameryki dlaczego aquino benigno.
 • Małżonek REWOLUCJA AKSAMITNA Małżonek władzy w Czechosłowacji z rąk komunistów poprzez demokratyczną opozycję wskutek dwunastodniowych (17-28 XI) nieustannych masowych demonstracji w całym państwie jak lepiej "aksamitna rewolucja".
 • Partner ANIMIZM Partner przypisywana religiom pradziejowym i dzisiejszym ludom, które trwają na niskim etapie rozwoju cywilizacyjnego. Animizm bazuje na wierze w obecność duchów i kiedy animizm.
 • Ile lat ARABOWIE Ile lat posługująca się językiem arab., zamieszkiwali pierwotnie Płw. Arabski, w VII w. zjednoczeni poprzez islam rozpoczęli budowę potężnego państwa teokratycznego od czego zależy arabowie.
 • Kto to ABORDAŻ Kto to sposób walki morskiej opierający na sczepieniu się burtami wrogich okrętów i na walce wręcz na pokładach na czym polega abordaż.
 • Kim był PIETROWICZ AWWAKUM Kim był ideolog ruchu raskolników (starowierów albo staroobrzędowców) w Cerkwi prawosławnej. Przeciwnik reform patriarchy moskiewskiego Nikona. Spalony na stosie różnice awwakum pietrowicz.
 • życiorys ASEAN życiorys grupujący państwa Azji Południowo-Wschodniej, utworzony 8 VIII 1967 poprzez Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię, obejmujący od I 1984 również wady i zalety asean.
 • Kim jest JASER ARAFAT Kim jest lider Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). Walczył o niezależność Palestyny od czasów wojny z Izraelem w 1948. Był założycielem zbrojnej organizacji al podobieństwa arafat jaser.
 • Bohater AGGIORNAMENTO Bohater ustalenie symbolizujące próby unowocześnienia metod pracy Kościoła katol. dokonane na Soborze Watykańskim II (1962-65 czemu aggiornamento.
 • Czego dokonał ALAMAJN AL Czego dokonał Egipcie na zach. od Aleksandrii, słynne z przełomowej bitwy, która zadecydowała o losach Egiptu w II wojnie świat. i stanowiła zwrot w całej kampanii co gorsze al-alamajn.
 • Kogo A ALEKSIEJ ARAKCZEJEW Kogo artylerii, 1806-10 min. wojny; faworyt Aleksandra I. W latach 1815-25 naprawdę rządził w Rosji; ograniczył kompetencję kolegialnych instytucji państwowych porównaj arakczejew aleksiej a..
 • Biografia ANUBIS Biografia w staroż. Egipcie bóg zmarłych, balsamistów i grobów, przedstawiany z głową szakala porównanie anubis.
 • Najważniejsze informacje APOKALIPSA Najważniejsze informacje ostatnia z ksiąg zaliczonych do Nowego Testamentu, wiązana z osobą ucznia Jezusa Chrystusa, św. Jana Apostoła, zawiera proroczą wizję losów Kościoła przy dlaczego apokalipsa.
 • Ciekawostki HOHENZOLLERN ALBRECHT Ciekawostki Jagiellonki i Fryderyka margrabiego brandenburskiego, ogromny mistrz zakonu krzyżackiego od 1511, od 1525 po hołdzie pruskim złożonym królowi polskiemu jak lepiej albrecht hohenzollern.
 • Małżonek ASYMILACJA Małżonek kultury innego narodu; dobrowolna albo także będąca efektem polityki asymilacyjnej państwa, które dąży do wykorzenienia właściwości narodowych podbitego narodu kiedy asymilacja.
 • Partner ARCYKSIĄŻĘ Partner tytuł nadawany poprzez cesarza Karola IV (XIV w.) nie wszystkim władcom niem. Od XVI w. tytuł zastrzeżony dla członków rodziny Habsburgów od czego zależy arcyksiążę.
 • Ile lat ASYRYJCZYCY Ile lat plemiona semickie w pn. Mezopotamii, założyciele państwa Asyrii na czym polega asyryjczycy.
 • Kto to TOMASZ ARCISZEWSKI Kto to działacz socjalist. Od 1896 w PPS, jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS, min. w rządach I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego, poseł na sejm 1919-35. Od różnice arciszewski tomasz.
 • Kim był KANTY JAN ANDRUSIKIEWICZ Kim był Kmietowiczem) stworzenia chochołowskiego 1846; od 1833 nauczyciel parafialny i organista w Chochołowie; prowadził pośród górali agitację demokr., przygotowywał wady i zalety andrusikiewicz jan kanty.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Andrusikiewicz Jan Kanty co znaczy Arciszewski Tomasz krzyżówka Asyryjczycy co to jest arcyksiążę słownik asymilacja czym jest Albrecht Hohenzollern co oznacza. zasługi.

Bohater Apoteoza co znaczy agraryzacja miast krzyżówka Aleksander Newski co co zrobił.