encyklopedia bitwa handel co to jest
SŁOWNIK Bitwa O Handel , Bank, Bitwa Na Lechowym Polu, Blanc Louis, Bush George, Brygada.

Postacie historyczne, biografia na B

 • Kim był HERBATY PICIE BOSTOŃSKIE Co zrobił użyte na opanowanie (16 XII 1773) z angielskiego: statków z herbatą wartości 18 tys. funtów w Bostonie i zatopienie tego ładunku poprzez przebranych za Indian bostońskie picie herbaty.
 • Kim był ANTHONY BLAIR Co zrobił przywódca Partii Pracy, która etapowo rezygnuje z socjalistycznych haseł i pod jego kierownictwem staje się partią bardziej centrową. Od 1997 po zwycięskich blair anthony.
 • Kim był SIMÓN BOLÍVAR Co zrobił wyzwolenie państw Ameryki Pd., uczestnik stworzenia 1810, lider powstań 1813, 1819 i 1821, które doprowadziły do wyzwolenia Wenezueli i Kolumbii, wraz z J. San bolívar simón.
 • Kim był BOLKO ŚWIDNICKO-JAWORSKI, INACZEJ BOLESŁAW II Co zrobił książę świdnicki od 1326, jaworski od 1346; ostatni z książąt śląskich broniących się przed złożeniem hołdu czes. królom z dyn. Luksemburgów bolko świdnicko-jaworski, inaczej bolesław ii.
 • Kim był BITWA POD BIAŁĄ CERKWIĄ Co zrobił armia pol.-litew. (dow. hetmani M. Potocki i J. Radziwiłł) 23 XI 1651 znalazła się pod Białą Cerkwią, gdzie po kilkudniowych walkach zawarto ugodę bitwa pod białą cerkwią.
 • Kim był BITWA W ZATOCE NAVARINO Co zrobił flota z angielskiego:-franc.-ros. 1827 zadała u wybrzeży pd. Grecji klęskę flocie tur., zaczynając tym samym obcą interwencję w walkach o niepodległość Grecji bitwa w zatoce navarino.
 • Kim był PLATEJAMI POD BITWA Co zrobił perskich stoczona w 479 przed naszą erą w pobliżu miasta Plateje (środk. Grecja), gdzie połączone siły Ateńczyków, Spartan i Tegejczyków pokonały liczniejszą bitwa pod platejami.
 • Kim był AUERSTEDT POD BITWA Co zrobił świetne zwycięstwo (14 X 1806) dysponującego 26 tys. żołnierzy franc. marsz. L.N. Davouta nad 50 tys. armią prus. w środk. Niemczech (na pn. od Jeny bitwa pod auerstedt.
 • Kim był LUCJAN BONAPARTE Co zrobił młodszy brat Napoleona I, uczestnik zamachu 18 brumaire'a, przyczynił się do jego powodzenia bonaparte lucjan.
 • Kim był BELLOTTO BERNARDO, ZW. CANALETTO Co zrobił rysownik wł. działający między innymi w Warszawie; jego obrazy przedstawiające gł. widoki miast (weduty) odznaczają się niemal fotograficzną precyzją bellotto bernardo, zw. canaletto.
 • Kim był STANISŁAW BRZÓSKA Co zrobił styczniowym na Podlasiu. W latach 1861-62 więziony za kazania patriotyczne, mianowany poprzez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem i generałem zorganizował brzóska stanisław.
 • Kim był ZACOFANIA KOŁO BŁĘDNE Co zrobił krajach świata, gdzie głód i nędza wywołują niski poziom wykształcenia i w ten sposób utrwalają zacofanie gosp., które skutkuje pogłębianie się w takich "błędne koło zacofania".
 • Kim był BARBAKAN Co zrobił fortyfikacjach kolista albo półkolista budowla wysunięta przed linię murów obronnych, przeznaczoną do obrony bocznej bramy bądź mostu prowadzących do miasta barbakan.
 • Kim był ARTHUR BALFOUR Co zrobił parokrotny minister, premier na pocz. XX w., w 1917 jako min. spraw zagr. autor deklaracji otwierającej drogę do osadnictwa żydowskiego w Palestynie balfour arthur.
 • Kim był BAROK Co zrobił końca XVI do 1 poł. XVIII w. W sztukach plastycznych odznacza się monumentalizmem, dynamiką. W architekturze sakralnej wzorcowym modelem kościoła stała się barok.
 • Kim był STEFAN BOBROWSKI Co zrobił okresie studiów w Petersburgu związany z organizacją spiskową pol. oficerów; od 1860 czł. Związku Trojnickiego. W I 1863 w Warszawie, czł. Centralnego bobrowski stefan.
 • Kim był VON WALTHER BRAUCHITSCH Co zrobił wojnie świat. oficer sztabowy, później na różnych stanowiskach w Reichswehrze. Od 1938 naczelny dowódca niem. sił lądowych, kierował zajęciem Austrii i brauchitsch walther von.
 • Kim był BETHMANN-HOLLWEG THEOBALD VON Co zrobił 07 min. spraw wewn. Prus, 1909-17 kanclerz Rzeszy i premier Prus; zwolennik koncepcji tak zwany Mitteleuropy (Europa Środkowa) - mechanizmu uzależnionych od bethmann-hollweg theobald von.
 • Kim był BOTTICELLI SANDRO, WŁAŚC. ALESSANDRO DI MARIANO FILIPEPI Co zrobił reprezentant szkoły florenckiej w malarstwie. Najsłynniejsze dzieło to Narodziny Wenus botticelli sandro, właśc. alessandro di mariano filipepi.
 • Kim był KRZYWOUSTY III BOLESŁAW Co zrobił Piastów, syn Władysława Hermana. Początkowo panował w Małopolsce i na Śląsku, po wojnie z bratem Zbigniewem w 1106-07 zajął posiadane poprzez niego bolesław iii krzywousty.
 • Kim był RASZYNEM POD BITWA Co zrobił Warszawy poprzez wojsko Księstwa Warsz., dowodzone poprzez księcia J. Poniatowskiego, z korpusem austr. pod wodzą arcyks. Ferdynanda d'Este. Polacy mimo bitwa pod raszynem.
 • Kim był JUTLANDZKA BITWA Co zrobił wojny świat., rozegrana 31 V-1 VI 1916 na zach. od Płw. Jutlandzkiego pomiędzy flotami niem. i z angielskiego: Została sprowokowana poprzez stronę niem bitwa jutlandzka.
 • Kim był SARATOGĄ POD BITWA Co zrobił wojny o niepodległość 17 IX- 8 X 1777 nad rz. Hudson. Oddziały amer. pod dowództwem gen. H. Gatesa zatrzymały i zmusiły do kapitulacji idącą z terenu bitwa pod saratogą.
 • Kim był ZAŁUSKICH BIBLIOTEKA Co zrobił pierwsza pol. biblioteka publiczna w Warszawie udostępniona poprzez braci Załuskich biblioteka załuskich.
 • Kim był EDUARD BERNSTEIN Co zrobił jeden z przywódców II Międzynarodówki, kluczowy teoretyk rewizjonizmu, poseł do Reichstagu. Od 1878 na emigracji w Szwajcarii i Londynie, w 1901 wrócił do bernstein eduard.
 • Kim był BRACTWO CYRYLA I METODEGO Co zrobił działająca w latach 1846-47 w Kijowie pośród studentów i intelektualistów; przywódcy: T. Szewczenko, M. Kostomarow, P. Kulisz. Propagowała idee słowianofilskie bractwo cyryla i metodego.
 • Kim był HOHENLINDEN POD BITWA Co zrobił Bawarii wojsk franc. dowodzonych poprzez gen. J.V. Moreau, wspieranych poprzez Legię Naddunajską gen. K. Kniaziewicza, nad wojskami austr. i bawarskimi bitwa pod hohenlinden.
 • Kim był BURSZENSZAFTY Co zrobił o charakterze samokształceniowym i polit.; pierwszy związek zał. w 1815 w Jenie. W 1817 w Eisenach na zamku w Wartburgu utworzono Ogólnoniem. Związek burszenszafty.
 • Kim był MARCELLO BACCIARELLI Co zrobił Warszawie w latach 1756-63 i od 1766. Rysownik nadworny Stanisława Augusta Poniatowskiego. Malował portrety, sceny hist. i rodzajowe, między innymi poczet bacciarelli marcello.
 • Kim był BABUR, BABER, BABAR, WŁAŚC. ZAHIR AD-DIN MUHAMMAD Co zrobił zdobywca Indii (1526-27); założyciel dynastii i imperium Ogromnych Mogołów babur, baber, babar, właśc. zahir ad-din muhammad.
 • Kim był BRAMINI Co zrobił najwyższa warna, u nie wszystkich autorów kasta - w dawnych Indiach, w jej skład wchodzili kapłani bramini.
 • Kim był NOVARĄ POD BITWA Co zrobił odniesione 23 III 1849 poprzez wprawione w boju wojska austr. dowodzone poprzez marsz. J. Radetzkiego nad wojskami sardyńskimi, którymi dowodził pol. gen. W bitwa pod novarą.
 • Kim był BAAS Co zrobił Odrodzenia Arabskiego (al-Baas), założona w 1943 w Damaszku. W programie sprecyzowanym w 1947 łączyła w swej ideologii wątki socjalist. z islamem i baas.
 • Kim był FRANCISZEK BOHOMOLEC Co zrobił pol. komediopisarz, dziennikarz, współzałożyciel i współredaktor czasopisma Monitor . Autor wierszy (Kurdesz nad kurdeszami bohomolec franciszek.
 • Kim był MARIA BOHUSZEWICZÓWNA Co zrobił nauczycielka; współpracowała z pismami warsz.: Prawdą i Przeglądem Tygodniowym ; od VII 1884 do IX 1885 kierowała Proletariatem (I); aresztowana w 1885, zm. w bohuszewiczówna maria.
 • Kim był BEZROBOCIE Co zrobił podaż rąk do pracy przewyższa popyt na nowych pracowników, w wyniku czego zainteresowani nie mogą uzyskać zatrudnienia. W Polsce ujawniło się po przemianach bezrobocie.
 • Kim był GUZOWEM POD BITWA Co zrobił rokoszu sandomierskiego pomiędzy rokoszanami (10 tys. jazdy, 600 piechoty) a armią koronną (9100 jazdy, 3200 piechoty, 24 działa), pod wodzą króla Zygmunta bitwa pod guzowem.
 • Kim był BASTYLIA Co zrobił twierdza paryska, zbudowana w XIV w., zmieniona potem na więzienie; pozyskana 14 VII 1789 - data szturmu została uznana za start rewolucji franc bastylia.
 • Kim był BUNDESRAT Co zrobił w Związku Północnoniemieckim, Rzeszy lat 1871-1918 i w RFN porada przedstawicieli krajów związkowych. Pełni funkcję wyższej izby parlamentu bundesrat.
 • Kim był BRANKA Co zrobił przeprowadzony w Warszawie w nocy z 14 na 15 I 1863 opierając się na imiennej listy zamiast do chwili obecnej stosowanego losowania. B. miała rozbić branka.
 • Kim był CZWORGA BANDA Co zrobił chińscy, pośród nich czwarta żona Mao Zedonga, którzy próbowali przejąć władzę po Zgonu Mao pod hasłami pogłębienia rewolucji kulturalnej ; aresztowani w 1976 "banda czworga".
 • Kim był BOEMUND Co zrobił hrabia Tarentu, jeden z przywódców I krucjaty, a w dalszym ciągu książę Antiochii boemund.
 • Kim był MŁODOŚĆ BEZCZASOWA Co zrobił w historii sztuki termin określający konwencję artystyczną w przedstawianiu postaci (na przykład władców) jako młodych bezwzględnie na rzeczywisty wiek "bezczasowa młodość".
 • Kim był LUETZEN POD BITWA Co zrobił trzydziestoletniej między armią szwedz. (19 tys., dow. władca szwedz. Gustaw II Adolf) a oddziałami cesarskimi A. Wallensteina (około 16 tys.). Gustaw Adolf bitwa pod luetzen.
 • Kim był BOSCH HIERONYMUS, WŁAŚC. HIERONYMUS VAN AEKEN Co zrobił malarzy niderl. przełomu XV i XVI w. Do najgłośniejszych obrazów należy Statek szaleńców. B. wywarł poważny wpływ na malarstwo niderl. XVI w bosch hieronymus, właśc. hieronymus van aeken.
 • Kim był FRANCIS BACON Co zrobił z angielskiego: polityk, filozof, reprezentant empiryzmu metodologicznego. Gł. dzieła Novum organum (1620) i utopia Nowa Atlantyda (1624 bacon francis.
 • Kim był BABIŃSKI ANTONI, WŁAŚC. ALOJZY BOGUSŁAWSKI Co zrobił Demokratycznego Polskiego, od 1832 na emigracji; wysłany w Poznańskie, w I 1847 za zranienie żandarma prus. skazany na Zgon, wyrok wykonano w Poznaniu; jego babiński antoni, właśc. alojzy bogusławski.
 • Kim był BANDOSI Co zrobił sezonowi robotnicy rolni wynajmujący się do prac polowych gł. latem i jesienią bandosi.
 • Kim był JÓZEF BEM Co zrobił pochodził z rodz. mieszczańskiej, od 1809 służył w armii Księstwa Warsz., w 1815-26 w armii Królestwa Pol., uczestnik kampanii ros. 1812, stworzenia bem józef.
 • Kim był MICHAŁ BOBRZYŃSKI Co zrobił konserwatywny, od 1877 prof. UJ, od 1878 czł. AU, od 1885 poseł na Sejm Krajowy i do Porady Państwa w Wiedniu. W 1908-13 namiestnik Galicji, dążył do bobrzyński michał.
 • Kim był STANISŁAW BADENI Co zrobił polityk, brat Kazimierza. W latach 1895-1901 i 1903-12 marszałek krajowy Galicji, usprawnił pracę wielu instytucji publicznych, w 1899 uzyskał zwrot Wawelu od badeni stanisław.
 • Kim był BUKOWINA Co zrobił Dniestrem a Karpatami. Od XIV w. w ramach Wołoszczyzny. 1775 oddana poprzez Turcję Austrii. Mocno skolonizowana poprzez Niemców, lecz częściowo także Polaków bukowina.
 • Kim był I BRZETYSŁAW Co zrobił Przemyślidów. Jeszcze za Bolesława Chrobrego albo Mieszka II oderwał od Polski Morawy, a w 1039 najechał na Wielkopolskę, łupiąc Gniezno i Poznań (między brzetysław i.
 • Kim był BOLSZEWICY Co zrobił socjaldemokracji ros., wyodrębnionego w 1903; dążyli do rewolucji socjalist. i dyktatury proletariatu. W 1912 utworzyli odrębną Socjaldemokratyczną Partię bolszewicy.
 • Kim był RADZIECKI BLOK Co zrobił na ustalenie ekipy krajów złożonej z ZSRR i jego sojuszników: Polski, Czechosłowacji, Węgier, NRD, Rumunii i Bułgarii, powstałej po 1945 po zajęciu tych krajów blok radziecki.
 • Kim był ZACHODNI BERLIN Co zrobił NRD utworzona ze stref okupacyjnych krajów zach. w Berlinie o pow. 480 km2. Od 1961 odgrodzony murem od Berlina Wschodniego. Po 1990 B.Z. wszedł w skład berlin zachodni.
 • Kim był BRAMANTE, WŁAŚC. DONATO DI PASCUCCIO D'ANTONIO Co zrobił Przebudowywał kościoły w Mediolanie i w Rzymie. W najwyższym stopniu znane to Tempietto w Rzymie przy kościele S. Pietro in Montorio i projekt bazyliki św bramante, właśc. donato di pascuccio d'antonio.
 • Kim był GROCHOWEM POD BITWA Co zrobił przedpolach Pragi pomiędzy gł. siłami pol. pod faktycznym dowództwem J. Chłopickiego z armią ros. dowodzoną poprzez I.I. Dybicza; mimo ciężkich walk o Olszynkę bitwa pod grochowem.
 • Kim był SAMUEL JERZY BANDTKIE Co zrobił badacz historii Śląska. W latach 1798-1811 przebywał we Wrocławiu, był nauczycielem języka pol. w tamtejszych gimnazjach; od 1811 kier. Biblioteki bandtkie jerzy samuel.
 • Kim był AKCJUM POD BITWA Co zrobił morska między zablokowaną flotą Marka Antoniusza (170 sporych okrętów, 60 okrętów egipskich i 300 transportowców) a flotą Oktawiana Augusta (260 lekkich bitwa pod akcjum.
 • Kim był BUCHARA Co zrobił XVI w. pod władzą uzbeckich emirów B.W 1868 Rosja wymusiła na nim uznanie swojej zwierzchności. Po 1920 republika radz., później teren jej podzielono pomiędzy buchara.
 • Kim był WOJCIECH BOGUSŁAWSKI Co zrobił teatralny, dyrektor teatru. Założył szkołę teatralną w Warszawie; autor bardzo licznych adaptacji sztuk Szekspira; z własnych utworów główny dramat Cud bogusławski wojciech.
 • Kim był LEON BILIŃSKI Co zrobił ekonomii polit. (1871-92) Uniw. Lwow.; członek Akademii Zdolności od 1882; od 1883 poseł do austr. Porady Państwa, umiarkowany konserwatysta; w latach 1895-97 biliński leon.
 • Kim był SYLVAIN JEAN BAILLY Co zrobił astronom i polityk franc., w latach 1789-91 mer Paryża, deputowany do Konstytuanty bailly jean sylvain.
 • Kim był GRAHAM ALEXANDER BELL Co zrobił pochodzenia szkoc. Początkowo uczył głuchych mówienia. Później podjął badania nad przekazywaniem głosu na odległość. W 1876 powiodło mu się przesłać drutem bell alexander graham.
 • Kim był LESZEK BALCEROWICZ Co zrobił gosp. zrealizowanego po 1989, którego celem było uzyskanie wewnętrznej wymienialności złotego, zrównoważenie budżetu państwa, zwalczenie hiperinflacji. Plan balcerowicz leszek.
 • Kim był BIAFRA Co zrobił latach 1967-70 wskutek secesji obfitującej w surowce mineralne pd. prowincji Nigerii zamieszkanej poprzez plemię Ibo. W wyniku krwawej wojny domowej tendencje biafra.
 • Kim był OSTROŁĘKĄ POD BITWA Co zrobił dowodzonych poprzez J. Skrzyneckiego z armią ros. I.I. Dybicza; Skrzynecki próbował zaatakować ros. korpus gwardii pomiędzy Ostrołęką a Łomżą, jednak w bitwa pod ostrołęką.
 • Kim był MARCIN BIELSKI Co zrobił żołnierz, poeta i historyk, autor Kroniki wszytkiego świata bielski marcin.
 • Kim był DAVID GURION BEN Co zrobił Polsce. Znany działacz syjonistyczny. Po latach aktywnej działalności jako współtwórca proklamował stworzenie państwa Izrael 14 V 1948. Był pierwszym premierem ben gurion david.
 • Kim był TERMOPILAMI POD BITWA Co zrobił naszą erą pomiędzy sprzymierzonymi pod wodzą Sparty Grekami a Persami w wąwozie Termopile, otwierającym przejście do środk. Grecji. Kiedy w wyniku zdrady bitwa pod termopilami.
 • Kim był HASTINGS POD BITWA Co zrobił wojskami anglosaskimi króla Harolda II a normandzkimi Wilhelma Zdobywcy. Przyniosła zwycięstwo Wilhelmowi i podbój Anglii poprzez Normanów bitwa pod hastings.
 • Kim był LEGNICĄ POD BITWA Co zrobił na Polskę 9 IV 1241 starcie między armią księcia śląskiego Henryka Pobożnego (do 2 tys.) i korpusem mong. Ordy (8-10 tys.). W okresie bitwy poniósł Zgon Henryk bitwa pod legnicą.
 • Kim był TANNENBERGIEM POD BITWA Co zrobił dow. P. von Hindenburg i E. Ludendorff) odniosła całkowite zwycięstwo nad wkraczającą do Prus Wsch. armią ros. gen. A. Samsonowa, w którego wyniku 120 tys bitwa pod tannenbergiem.
 • Kim był ALI ZULFIKAR BHUTTO Co zrobił 1963-66 min. spraw zagr., w dalszym ciągu w opozycji. Po klęsce w wojnie z Indiami w 1971 prezydent Pakistanu; od 1973 premier; obalony poprzez wojskowy bhutto zulfikar ali.
 • Kim był BONAPARTYZM Co zrobił kierunek polit. we Francji w XIX w., dążący do przywrócenia rządów dyn. Bonaparte bonapartyzm.
 • Kim był HENRY BESSEMER Co zrobił który opracował w 1856 mechanizm płynnego otrzymywania stali w tak zwany gruszce Bessemera, co pozwoliło na masową produkcję stali i stanowiło rewolucję w bessemer henry.
 • Kim był SIRIMAVO BANDARANAIKE Co zrobił cejloński, premier Sri Lanki w latach 1960-65 i 1970-77. Jako szef rządu przeprowadziła sporo poważnych reform w państwie. Oskarżana o nadużycia poprzez bandaranaike sirimavo.
 • Kim był NARODÓW WSPÓLNOTA BRYTYJSKA Co zrobił krajów dawnego Imperium Brytyjskiego, mająca zapewnić utrzymywanie pomiędzy członkami więzi polit. i gosp. Od 1949 funkcjonowała pod nazwą: Wspólnota Narodów brytyjska wspólnota narodów.
 • Kim był BURSZ Co zrobił student uniwersytetu niem. należący do korporacji studenckiej. Zobacz także burszenszafty bursz.
 • Kim był ZBIGNIEW BUJAK Co zrobił ciągu polityk wywodzący się z Solidarności . W latach 1980-90 przewodniczący Regionu Mazowsze. Współzałożyciel ROAD w 1990. Od 1992 jeden z przywódców Unii bujak zbigniew.
 • Kim był BARON Co zrobił tytuł bezpośrednich wasali królewskich, możnych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu władcy, generalnie - wyższej szlachty; w dobie nowoż. honorowy tytuł baron.
 • Kim był BULLA Co zrobił cesarski albo królewski, wystawiany w kwestiach ogromnej wagi; w średniow. sporządzany na pergaminie, wyposażony w metalową pieczęć. Również sama pieczęć bulla.
 • Kim był JEREMY BENTHAM Co zrobił bryt. prawnik, filozof i ekonomista; inicjator humanitarnych reform prawa karnego i więziennictwa, jeden z czołowych przedstawicieli liberalizmu i utylitaryzmu bentham jeremy.
 • Kim był BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM Co zrobił ugrupowanie polit. w Polsce założone przed wyborami w 1993 pod patronatem prez. L. Wałęsy. Poniosło klęskę wyborczą 21 IX 1997 bezpartyjny blok wspierania reform.
 • Kim był JERZY BUZEK Co zrobił Jeden z przywódców śląskiej podziemnej Solidarności w latach stanu wojennego. Premier RP od 30 X 1997 desygnowany poprzez koalicję AWS-UW. Jego przychodnia buzek jerzy.
 • Kim był DEN VAN BLOCKE Co zrobił Abraham (1572-1628), projektant Złotej Kamienicy; Isaak (?-1626), rysownik, autor obrazu Alegoria handlu gdańskiego; Willem (?-1628) - dekoracja rzeźbiarska blocke van den.
 • Kim był BEREZYNA Co zrobił rzeka na Białorusi; pod wsią Studzianka 26-29 XI 1812 odbyła się przeprawa poprzez tę rzekę resztek armii Napoleona, atakowanej poprzez wojska ros berezyna.
 • Kim był BIEDERMEIER Co zrobił urządzaniu wnętrz w Niemczech i Austrii w latach 1815-48, wyrażający mieszczańskie upodobanie do wygody i przytulności. W szerszym znaczeniu niem. kultura biedermeier.
 • Kim był VON LUDWIG BENEDEK Co zrobił stworzenie w Krakowie; w 1866 dowodził armią austr. w wojnie z Prusami, poniósł klęskę w bitwie pod Sadową (3 VII), co przesądziło o wyniku wojny benedek ludwig von.
 • Kim był JAKUB BOJKO Co zrobił współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego (1), poseł do sejmu galicyjskiego i parlamentu austr. 1913-1927 prezes PSL Piast , 1919-22 wicemarszałek Sejmu bojko jakub.
 • Kim był KSAWERY FRANCISZEK BRANICKI Co zrobił w. kor. (1774-93). Początkowo stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, walczył przeciw konfederacji barskiej, od 1775 w opozycji przeciw królowi. Zwalczał branicki franciszek ksawery.
 • Kim był ZYGMUNT SZYSZKO BOHUSZ Co zrobił od 1918 w Wojsku Pol. W kampanii wrześniowej dow. dywizji. 1940 organizator i dow. Brygady Strzelców Podhalańskich. Od 1941 w ZSRR, w tym jako szef sztabu bohusz-szyszko zygmunt.
 • Kim był RYSZARD BERWIŃSKI Co zrobił Studiował we Wrocławiu i Berlinie, od 1841 działał w demokr. organizacjach konspiracyjnych w Krakowie i Galicji, przyjaźnił się z K. Libeltem i E. Dembowskim berwiński ryszard.
 • Kim był BURGUNDOWIE Co zrobił V w. n.e. nad Menem, pod naciskiem Hunów osiedlili się w dolinie Rodanu (poł. V w. ); w 534 zostali podbici poprzez Franków ( kraj Franków burgundowie.
 • Kim był WARNĄ POD BITWA Co zrobił stoczona w 1444. Z rąk tureckich klęskę poniosły sprzymierzone siły gł. węg.-pol. Na polu bitwy poległ dowodzący armią chrześcijańską Władysław Warneńczyk bitwa pod warną.
 • Kim był BZURĄ NAD BITWA Co zrobił poprzez wojska pol. 9-18 IX 1939 w konsekwencji zwrotu zaczepnego znad Bzury w kierunku pd. 6 dyw. piechoty i 2 bryg. kawalerii armii Poznań i Pomorze , które bitwa nad bzurą.
 • Kim był BOLESŁAW BIERUT Co zrobił 1912 w PPS-Lewica, od 1918 w KPP, od 1930 współpracownik Kominternu, funkcjonariusz NKWD, od 1 I 1944 przewodniczący KRN, 1947-52 prezydent RP, 1952-54 premier bierut bolesław.
 • Kim był WAGRAM POD BITWA Co zrobił zwycięstwo Napoleona nad wojskami austriackimi 5-6 VI 1809 rozstrzygnęło wojnę zaczętą poprzez Austrię, a zakończoną pokojem w Schoenbrunnie bitwa pod wagram.
 • Kim był BOMBARDA Co zrobił w XIV-XV w. prymitywne działo o krótkiej lufie i sporym kalibrze, miotające kule kamienne, a w dalszym ciągu żelazne bombarda.
 • Kim był GRUNWALDEM POD BITWA Co zrobił trakcie wojny pol.-krzyżackiej k. miejscowości Grunwald (dziś woj. warmińsko-mazurskie) pomiędzy dowodzoną poprzez Władysława Jagiełłę i Witolda koalicją sił bitwa pod grunwaldem.
 • Kim był BASTEJA Co zrobił obiekt fortyfikacji na planie koła, półkola albo elipsy wysunięty przed linię mało niższych murów o pow. większej niż baszta zapewniający lepsze użycie broni basteja.
 • Kim był BARCLAY DE TOLLY MICHAIŁ B. Co zrobił pochodzenia szkockiego; głównodowodzący armii ros. w 1812, potem zastąpił go M. Kutuzow. W latach 1813-14 dowodził armią ros. i prus. w kampanii przeciw barclay de tolly michaił b..
 • Kim był SOLFERINO POD BITWA Co zrobił franc.-sardyńskie dowodzone poprzez Napoleona III pokonały armię austr. Jej następstwem był rozejm w Villafranca, potwierdzony pokojem w Zurychu; na jego mocy bitwa pod solferino.
 • Kim był MOSKWĄ POD BITWA Co zrobił o zdobycie stolicy ZSRR. Rozpoczęła się 30 IX 1941. Niemcy w sile około 1 mln żołnierzy, 1700 czołgów i powyżej 19 tys. dział Ekipy Armii Środek (dow. marsz. F bitwa pod moskwą.
 • Kim był ŚWIATOWY BANK Co zrobił i Rozwoju, utworzony w 1945 z siedzibą w Waszyngtonie. Celem jego działalności miała być pomoc finansowa państwom słabo rozwiniętym albo zniszczonym poprzez bank światowy.
 • Kim był BASZTA Co zrobił umocnień obronnych (fortyfikacji) stałych, budowla opierając się na koła albo prostokąta, wysunięta przed linię murów obronnych albo w ich narożnikach, również baszta.
 • Kim był GORLICAMI POD BITWA Co zrobił ros. poprzez wojska niem. i austro-węg. pod dow. marsz. von Mackensena, które z powodu doprowadziło do wypchnięcia wojsk ros. z zach. Galicji i otworzyło bitwa pod gorlicami.
 • Kim był CZESCY BRACIA Co zrobił się z husytyzmu. Rozwijał się od 1457. Prześladowani poprzez Habsburgów, zwł. po bitwie pod Białą Górą, emigrowali w tym także do Polski bracia czescy.
 • Kim był BUNDESWEHRA Co zrobił nazwa sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec tworzonych od 1949 r. Od 1955 wchodzą w skład sił NATO bundeswehra.
 • Kim był SADOWĄ POD BITWA Co zrobił austr.-prus., stoczone 3 VII 1866 w pn.-wsch. Czechach. Armia prus. uzbrojona w nowocześniejsze karabiny, dowodzona poprzez H. von Moltkego pokonała armię bitwa pod sadową.
 • Kim był BEDEL JEAN BOKASSA Co zrobił Początkowo żołnierz franc. armii kolonialnej w latach 1939-60. Po uzyskaniu niepodległości poprzez Republikę Środkowoafrykańską dowódca sił zbrojnych tego bokassa jean bedel.
 • Kim był SALAMINĄ POD BITWA Co zrobił przed naszą erą pomiędzy Grekami a Persami w toku wojen perskich. Na czele połączonych sił Związku Helleńskiego stał Spartanin Eurybiades, jednak faktycznym bitwa pod salaminą.
 • Kim był BURZA Co zrobił mobilizacyjnej podjętej poprzez Armię Krajową 1944-45, w ramach której tworzono spore jednostki wojsk. mające prowadzić dywersję na tyłach wojsk niem. i "burza".
 • Kim był BELLINI Co zrobił rodzina malarzy wł. ze szkoły weneckiej: Gentile (1429-1507), Giovanni (1430-1516), Jacopo (1400-70). Do uczniów Giovanniego należał między innymi Tycjan bellini.
 • Kim był BRUKSELA Co zrobił stolica Belgii, ostatnio coraz częściej kojarzona w Europie z siedzibą organizacji międzynar.: raczej UE od 1958 i europejskiego dowództwa NATO od 1966 bruksela.
 • Kim był BOREMLEM POD BITWA Co zrobił Ukrainie w obwodzie równieńskim; efekt taktyczny wojsk pol. dowodzonych poprzez gen. J. Dwernickiego w walce z ros. korpusem F. Ruedigera. Jednak mimo niego bitwa pod boremlem.
 • Kim był FILIPPO BRUNELLESCO BRUNELLESCHI Co zrobił wł. architekt i rzeźbiarz. Gł. dzieło to kopuła w kościele Santa Maria del Fiore we Florencji brunelleschi brunellesco filippo.
 • Kim był CHROBRY I BOLESŁAW Co zrobił od 1025, z dyn. Piastów, syn Mieszka I i Dobrawy; artysta potęgi wczesnofeudalnego państwa pol. Rządy w państwie zaczął od wygnania macochy Ody i przyrodniego bolesław i chrobry.
 • Kim był JENĄ POD BITWA Co zrobił zniszczenie w środk. Niemczech (Turyngia), wspomaganej poprzez Sasów, armii prus. (dow. ks. Hohenlohe) poprzez skoncentrowane błyskawicznie siły (56 tys bitwa pod jeną.
 • Kim był BABILONIA Co zrobił kraj semickie w pd. Mezopotamii ze stolicą w Babilonie, istniało od pocz. XIX w. przed naszą erą do 539 przed naszą erą Najwybitniejszym władcą był Hammurabi babilonia.
 • Kim był MARATONEM POD BITWA Co zrobił a Persami w 490 przed naszą erą k. miejscowości Maraton (42 km od Aten). Miltiades dowodzący 11 tys. hoplitów rozgromił około 20-tysięczną armię pers bitwa pod maratonem.
 • Kim był BENELUX Co zrobił Holandii i Luksemburga. Wiąże się z porozumieniem gosp. pomiędzy trzema krajami, zawartym 1 I 1948. Pomyślane początkowo jako unia celna etapowo było benelux.
 • Kim był BUDDYZM Co zrobił powstała w Indiach wskutek działalności Buddy w VI w. przed naszą erą; największy rozrost w III w. przed naszą erą Fundamentalne poglądy: wiara w wędrówkę dusz buddyzm.
 • Kim był BIZONIA Co zrobił angielskiego: i amer. stref okupacyjnych w pokonanych Niemczech. Był to pierwszy krok na drodze do powołania Republiki Federalnej Niemiec bizonia.
 • Kim był CEDYNIĄ POD BITWA Co zrobił Cedyni (nad dolną Odrą), gdzie Mieszko I odniósł zwycięstwo nad najeżdżającym jego ziemie margrabią Marchii Wschodniej, Hodonem. Dlatego zapewnił sobie bitwa pod cedynią.
 • Kim był XIV BOGUSŁAW Co zrobił zachodniopomorski (od 1625). W trakcie wojny 30-letniej utracił władzę na rzecz Szwedów; w 1648 jego dziedzictwo zostało podzielone między Szwecję (Pomorze tak bogusław xiv.
 • Kim był AHMED BELLA BEN Co zrobił liderów ruchu niepodl., więziony poprzez Francuzów w trakcie wojny algierskiej; premier, a w dalszym ciągu prezydent Algierii w latach 1962-65 realizujący ben bella ahmed.
 • Kim był POLITYCZNE BIURO Co zrobił organ wykonawczy komitetu centralnego w praktyce stanowiący o własnym składzie (przez kooptację następnych czł.) i podejmujący kluczowe decyzje polit. partii biuro polityczne.
 • Kim był LORENZO GIOVANNI BERNINI Co zrobił znakomity architekt i rzeźbiarz wł. baroku. Jego dzieła wyróżniają się dynamizmem, wirtuozerią (Ekstaza św. Teresy, fontanna del Tritone bernini giovanni lorenzo.
 • Kim był SOLOMON BANDARANAIKE Co zrobił Partii Wolności (1951) i jeden z czołowych liderów ruchu niepodl.; premier od 1956; zwolennik polityki neutralności, zginął wskutek zamachu bandaranaike solomon.
 • Kim był SOMMĄ NAD BITWA Co zrobił ofensywą franc.-z angielskiego:, a toczona w VI-VII 1916. Miała ona odciążyć siły franc. walczące w bitwie pod Verdun. Jedna z największych bitew materiałowych bitwa nad sommą.
 • Kim był ROMULO BETANCOURT Co zrobił prezydent w latach 1945-48 obalony wskutek zamachu stanu i wygnany z państwie; wrócił w 1958; ponownie sprawował urząd prezydenta w latach 1959-64 betancourt romulo.
 • Kim był BRUEGEL Co zrobił Pieter (1528-69), zw. Chłopskim, najwybitniejszy rysownik niderl. XVI w., kontynuator H. Boscha. Epigonami Pietera byli synowie Jan (1568-1625) zw bruegel.
 • Kim był BACHUS Co zrobił rozwiązłości, bez większego znaczenia w całości wierzeń, jego czciciele stanowili niewielką grupę społeczeństwa i oddawali mu cześć w tajemnych misteriach zw bachus.
 • Kim był DEMOKRATYCZNYCH STRONNICTW BLOK Co zrobił koalicja wyborcza PPR, PPS, SD i SL uformowana przed referendum w 1946. Ugrupowania te przejęły władzę w państwie po sfałszowaniu wyborów z 19 I 1947 blok stronnictw demokratycznych.
 • Kim był CUSTOZZĄ POD BITWA Co zrobił Włoszech, na zach. od Werony 25 VII 1848, zakończona zwycięstwem austr. gen. J. Radetzkiego nad wojskami Królestwa Sardynii pod wodzą króla Karola Alberta; 2 bitwa pod custozzą.
 • Kim był DUBIENKĄ POD BITWA Co zrobił Konstytucji 3 maja 18 VII 1792 stoczono b.p.D. nad Bugiem między dywizją T. Kościuszki a armią ros. (dow. gen. M. Kachowski). Kościuszko zajął pozycję obronną bitwa pod dubienką.
 • Kim był BUTRUS GHALI BUTRUS Co zrobił min. spraw zagr. i wicepremier od 1977. W latach 1991-96 sekr. generalny ONZ; nie uzyskał poparcia USA dla swej reelekcji i w odróżnieniu do swych poprzedników butrus-ghali butrus.
 • Kim był BEZPRYM Co zrobił Piastów, starszy syn Bolesława Chrobrego, poświęcony poprzez ojca do stanu duchownego, w koalicji z bratem Ottonem i możnymi objął rządy w Polsce, wypędzając bezprym.
 • Kim był POITIERS POD BITWA Co zrobił dowództwem Karola Młota zadała klęskę armii arab. Abd ar-Rahmana. Położyła ona kres ekspansji arab. na teren Galii. 2. w trakcie wojny stuletniej 17-19 IX 1356 bitwa pod poitiers.
 • Kim był CHŁOPSKIE BATALIONY Co zrobił Stronnictwa Ludowego zał. w VIII 1940 jako Chłopska Straż, od wiosny 1941 pod nazwą B.Ch. Komendant F. Kamiński. Cel: ochrona chłopów przed okupantem i walka z bataliony chłopskie.
 • Kim był BARBARZYŃCA Co zrobił cudzoziemiec nie mówiący po gr., po wojnach z Persami definicja to zdobyło niekorzystny odcień, przejęte poprzez Rzymian dla plemion koczujących na obszarach barbarzyńca.
 • Kim był MENACHEM BEGIN Co zrobił działacz syjonistyczny urodzony w Polsce. Aresztowany poprzez Rosjan w 1940 i zesłany na Syberię. Wspólnie z armią Andersa dotarł do Palestyny, gdzie begin menachem.
 • Kim był ORSZĄ POD BITWA Co zrobił moskiewskich na pocz. XVI w. armia moskiewska (80 tys., dow. I. Czeladin) po zajęciu Smoleńska ruszyła na zachód. Armia pol.-litew. (około 30 tys., dow. hetman bitwa pod orszą.
 • Kim był SEBASTIAN JAN BACH Co zrobił najwybitniejszy artysta barokowy. Uprawiał wszystkie gatunki muzyki barokowej. Do głownych utworów Bacha należą: Pasja wg św. Jana, Pasja wg św. Mateusza, 6 bach jan sebastian.
 • Kim był MAGENTA POD BITWA Co zrobił zwycięstwo 4 IV 1859 wojsk franc. i sardyńskich nad armią austr. w pn. Włoszech bitwa pod magenta.
 • Kim był BANTUSTANY Co zrobił tworzone poprzez rasistowskie władze Republiki Południowej Afryki państwa , a naprawdę autonomiczne regiony dla czarnej ludności. Rozwiązane w 1993 r bantustany.
 • Kim był BORODINO POD BITWA Co zrobił armii napoleońskiej z wojskami ros. na drodze do Moskwy wynikłe z decyzji M. Kutuzowa wydania przeciwnikowi walnej bitwy. Siły obu stron były zbliżone bitwa pod borodino.
 • Kim był CESARE BORGIA Co zrobił syn papieża Aleksandra VI, dążył do zdobycia własnego księstwa we Włoszech. Pierwowzór postaci Księcia N. Machiavellego borgia cesare.
 • Kim był LIPSKIEM POD BITWA Co zrobił 16-19 X 1813 pomiędzy wojskami koalicji (powyżej 200 tys. żołnierzy) a wielonarodowymi wojskami napoleońskimi (190 tys.). Celem sojuszników, którzy pierwsi już bitwa pod lipskiem.
 • Kim był RIGHTS OF BILL Co zrobił uchwalona poprzez parlament z angielskiego: po sławetnej rewolucji , jedna z podstaw z angielskiego: monarchii konstytucyjnej. Wprowadzała ona przewagę bill of rights.
 • Kim był JOHN BROWN Co zrobił zwolennik zbrojnej akcji na rzecz zniesienia niewolnictwa. Na początku atakował właścicieli niewolników w Kansas. W 1859 zorganizował stworzenie niewolników w brown john.
 • Kim był BEN ALI, ZIN EL-ABIDIN Co zrobił prezydent Tunezji od 1987, gdy obalił sędziwego Burgibę, skupiając w swych rękach wszystkie najważniejsze urzędy w państwie. Blisko związany z Francją ben ali, zin el-abidin.
 • Kim był INFORMACYJNY BIULETYN Co zrobił tytuł podziemnego tygodnika wyd. od XI 1939 do końca wojny poprzez ZWZ AK "biuletyn informacyjny".
 • Kim był BAŁTOWIE Co zrobił indoeuropejskich osiadłych na terenach na pd. wsch. od Bałtyku, wyodrębniona na przełomie II i I tys. przed naszą erą ze wspólnoty bałtosłowiańskiej; należą do bałtowie.
 • Kim był FRIEDLANDEM POD BITWA Co zrobił poprzez Napoleona na terenie Prus Wsch. (straciła 30 tys. ludzi), który zmusił Aleksandra I do zawarcia pokoju w Tylży. W bitwie brała udział legia pol. H bitwa pod friedlandem.
 • Kim był BARTOLOMEO BERRECCI Co zrobił wł. architekt i rzeźbiarz, artysta kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej (1517-33). Kierował przebudową zamku wawelskiego berrecci bartolomeo.
 • Kim był FRANCESCO BORROMINI Co zrobił baroku. Antagonista G.L. Berniniego. Zwolennik dynamizmu w architekturze, stworzył jeden z najciekawszych kościołów - S. Agnese w Rzymie, z dwuwieżową fasadą borromini francesco.
 • Kim był BELWEDERCZYCY Co zrobił ekipa członków sprzysiężenia P. Wysockiego, która pod wodzą L. Nabielaka i S. Goszczyńskiego 29 XI 1830 zaatakowała Belweder w Warszawie belwederczycy.
 • Kim był BONIFACY ŚW., WŁAŚC. WINFRYD Co zrobił prowadził liczne misje w Galii i Germanii, od 722 bp, 732 arcybp, organizował diecezje niem., założył słynny klasztor w Fuldzie. Zginął jako męczennik bonifacy św., właśc. winfryd.
 • Kim był VIII BONIFACY Co zrobił realizacji idei średniow. uniwersalizmu w oparciu o papiestwo, poprzez co popadł w konflikt z królem Francji Filipem IV Pięknym. Porażka w tym starciu bonifacy viii.
 • Kim był ISSOS POD BITWA Co zrobił armią maced. Aleksandra Wielkiego (około 40 tys.) a armią pers. Dariusza III (około 100 tys.). Aleksander rozstrzygnął bitwę uderzeniem na lewe skrzydło bitwa pod issos.
 • Kim był WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI Co zrobił W latach II wojny świat. żołnierz AK. Więzień obozu w Oświęcimiu, represjonowany również w PRL. W 1995 piastował urząd min. spraw zagr. do końca kadencji bartoszewski władysław.
 • Kim był BERŁO Co zrobił znak władzy władca. w kształcie ozdobnej laski; stosowane także jako oznaka władzy rektora wyższej uczelni berło.
 • Kim był BERNOULLI Co zrobił rodzina flam. zamieszkała w Szwajcarii, wydała kilku wybitnych fizyków i matematyków, między innymi Daniela (1700-82), Jakoba (1654-1705) i Johanna (1667-1748 bernoulli.
 • Kim był BOŻE, COŚ POLSKĘ , WŁAŚC. HYMN NA ROCZNICĘ OGŁOSZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO Co zrobił Aleksandra I poprzez A. Felińskiego do muzyki J. Kaszewskiego (ogłoszona w 1816 w Pamiętniku Warszawskim ); po zmianach pieśń rel.-patriotyczna (tytuł od "boże, coś polskę", właśc. hymn na rocznicę ogłoszenia królestwa polskiego.
 • Kim był HABIB BURGIBA Co zrobił polityk tunezyjski, jeden z liderów ruchu niepodl., w latach 1956-70 rządzący w sposób autokratyczny premier, a w 1957-87 prezydent burgiba habib.
 • Kim był KAZIMIERZ BADENI Co zrobił i austr., brat Stanisława. W latach 1888-95 namiestnik Galicji, zwolennik ugody pol.-ukr.; zwalczał ruch robotn. i ludowy; w 1890 uzyskał zgodę cesarza badeni kazimierz.
 • Kim był I LEONID BREŻNIEW Co zrobił latach 1964-82. Kierując polityką ZSRR umacniał mocarstwową pozycję tego państwie. Znany jako autor tak zwany doktryny B. o ograniczonej suwerenności państw breżniew leonid i..
 • Kim był BENAZIR BHUTTO Co zrobił Bhutto; w 1988 jako pierwsza kobieta została premierem w państwie muzułmańskim; przejściowo odsunięta od władzy w 1990 pod zarzutem korupcji i nepotyzmu bhutto benazir.
 • Kim był BEZDANY Co zrobił niedaleko Wilna na linii Petersburg-Warszawa; 26 IX 1908 miejsce zamachu na ros. pociąg pocztowy wiozący kapitał, przeprowadzonego poprzez grupę Organizacji bezdany.
 • Kim był ROGER BACON Co zrobił z angielskiego: filozof, prekursor empiryzmu bacon roger.
 • Kim był BANICJA Co zrobił rodzaj kary, tymczasowe albo dożywotnie wygnanie z państwie połączone z stratą wszelkich praw banicja.
 • Kim był GOTLIB JAN BLOCH Co zrobił działający w Królestwie Pol. i Rosji. Pochodził z rodz. żyd. (przyjął wyznanie ewang.-reformowane). Wzbogacił się przy budowie kolei w Rosji i Królestwie Pol bloch jan gotlib.
 • Kim był BISKUP Co zrobił zarządzający biskupstwem, w Kościele katol. posiadający tak zwany sukcesję apostolską i najwyższe święcenia upoważniające do udzielania święceń kapłańskich biskup.
 • Kim był RADZIWIŁŁÓWNA BARBARA Co zrobił potajemnie i wbrew recenzji szlacheckiej poślubiona poprzez króla. Przedwcześnie zmarła. Jej kontrowersyjna postać inspirowała literatów i filmowców pol barbara radziwiłłówna.
 • Kim był BUGIEM NAD BRZEŚĆ Co zrobił tak zwany pokoju brzeskiego z 1918 zawartego pomiędzy Niemcami a Rosją radz., a w 1930 na skutek umieszczenia w tamtejszym więzieniu przywódców opozycji brześć nad bugiem.
 • Kim był PŁOWCAMI POD BITWA Co zrobił wojskami pol. Władysława Łokietka a krzyżackimi. Zniszczono jeden z oddziałów zakonu, co stanowiło pierwszy moralny efekt Polaków w zmaganiach z tym bitwa pod płowcami.
 • Kim był RELIGIJNE BRACTWA Co zrobił wiernych świeckich, stawiające sobie za cel propagowanie jakiegoś kultu (na przykład konkretnego świętego) bądź także ustaloną działalność w społeczeństwie, na bractwa religijne.
 • Kim był CUDNOWEM POD BITWA Co zrobił moskiewsko-kozackiej 27 IX-2 X 1660 armia koronna (29 tys., dow. S. Potocki i J.S. Lubomirski) wspomagana poprzez Tatarów (15 tys. jazdy) zatrzymała pod bitwa pod cudnowem.
 • Kim był OBERTYNEM POD BITWA Co zrobił pol.-mołd. o Pokucie. Armia pol. (około 6 tys. ludzi, 12 dział, dow. hetman J. Tarnowski) po wyzwoleniu Pokucia pokonała siły gł. armii mołd. P. Raresza (17 bitwa pod obertynem.
 • Kim był ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI Co zrobił politolog amer. pol. pochodzenia, w latach 1977-80 doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa brzeziński zbigniew.
 • Kim był LAJOS BATTHYANY Co zrobił węg. polityk, uczestnik rewolucji węg. 1848-49; premier rządu węg. w 1848 batthyany lajos.
 • Kim był WOJNA BRUDNA Co zrobił propagandę komunist. na ustalenie konfliktu zbrojnego w latach 1946-54 pomiędzy wietn. komunistami a wojskami Francji próbującymi zachować kontrolę nad swą "brudna wojna".
 • Kim był GODUNOW BORYS Co zrobił ostatniego Rurykowicza, cara Fiodora I, w latach 1584-98 rzeczywisty król Moskwy; 1598 obwołany carem. Dążył do wzmocnienia władzy państwowej w oparciu o borys godunow.
 • Kim był KAZIMIERZ BARTEL Co zrobił prof. Politechniki Lwow. 1926-30 premier pierwszego rządu po przewrocie majowym i do 1939 wielokrotny premier, również min. oświecenia publicznego bartel kazimierz.
 • Kim był BITWA POD BIAŁĄ GÓRĄ Co zrobił początków wojny trzydziestoletniej. 8 XI 1620 na wzgórzach pod Pragą armia powstańców czes. (21 tys., dow. Chrystian von Anhalt) zajmowała mocną pozycję bitwa pod białą górą.
 • Kim był BESTIA Co zrobił 1. drapieżne, dzikie zwierzę; 2. w symbolice religijnej (na przykład Apokalipsie) potwór, istota o zwierzęcych i ludzkich cechach, siejąca grozę i zniszczenie bestia.
 • Kim był MORAWSCY BRACIA Co zrobił odłam niem. anabaptystów osiadły na Morawach (od 1525 bracia morawscy.
 • Kim był BENEDYKT Z NURSJI ŚW. Co zrobił założyciel klasztoru na Monte Cassino i zakonu benedyktynów, dla którego ułożył regułę zw. regułą św. Benedykta benedykt z nursji św..
 • Kim był NIKOŁAJ BUŁGANIN Co zrobił od 1955, brał aktywny udział w obaleniu Ł. Berii, utracił stanowisko w 1957 po nieszczęśliwym poparciu W. Mołotowa w jego rywalizacji o przywództwo z N bułganin nikołaj.
 • Kim był TRZEŹWOŚCI BRACTWA Co zrobił pijaństwem, rozwijały się w latach 40. XIX w. w całej niemal Europie; na ziemiach pol. wiele zwolenników miały b.t. w Galicji i Poznańskiem (około 500 tys bractwa trzeźwości.
 • Kim był DAI BAO Co zrobił w trakcie wojny wietnamskiej 1950-55 cesarz państwa utworzonego w Wietnamie Południowym przy poparciu Francji. Po przegranej wojnie od 1955 na emigracji bao dai.
 • Kim był BASTION Co zrobił fundamentalny obiekt obrony o kształcie pięciokąta. B. związane ze sobą zapewniały obronę prostych odcinków wałów (kurtyn) i pogłębiały obronę. Od końca XVIII bastion.
 • Kim był AUGUST MAURYCY BENIOWSKI Co zrobił barski. Wzięty do niewoli poprzez Rosjan w 1770, zesłany na Kamczatkę, zbiegł w 1771 do Europy. Od 1772 w służbie franc., zyskał Madagaskar. W 1784-85 beniowski maurycy august.
 • Kim był ARISTIDE BRIAND Co zrobił premier, min. spraw zagr., zwolennik rozbrojenia i porozumienia z Niemcami, współtwórca tak zwany paktu reńskiego 1925. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1926 briand aristide.
 • Kim był VON OTTO BISMARCK Co zrobił 1862 premier i min. spraw zagr. Prus. Dążył do zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus. Po zwycięskiej wojnie z Austrią (1866) i Francją (1870-71) doprowadził bismarck otto von.
 • Kim był EDMUND BURKE Co zrobił konserwatywny, polityk i filozof. Zwolennik wigów, po 1788 zbliżył się do torysów. Opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa, zwalczał idee rewolucji franc. z burke edmund.
 • Kim był POŁONKĄ POD BITWA Co zrobił moskiewskich 28 VI 1660 bitwa dywizji S. Czarnieckiego i P. Sapiehy (13 tys. ludzi, 7 dział) z armią moskiewską (26 tys. i 60 dział) I. Chowańskiego. Mimo bitwa pod połonką.
 • Kim był BUBBLE Co zrobił Kolokwialna nazwa akcji wypuszczanych poprzez nie wszystkie kompanie handlowe w W. Brytanii w XVIII w., które błyskawicznie stały się bezwartościowe bubble.
 • Kim był BUND Co zrobił żyd. partia socjalist., zał. w 1897 w Wilnie; w latach 1898-1902 i 1906-12 wchodził w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji. W Polsce działał do 1949 bund.
 • Kim był JÓZEF BAKA Co zrobił jezuita, pisarz i kaznodzieja. Gł. utwór to wierszowany traktat Uwagi rzeczy ostatecznych baka józef.
 • Kim był BALBOA VASCO NÚNEZ DE Co zrobił hiszp. konkwistador. Jako pierwszy dotarł do Oceanu Spokojnego (1513 balboa vasco núnez de.
 • Kim był BOJARSTWO Co zrobił stan społ. posiadający majątki na własność (wotczyny) i prawo opuszczenia zwierzchniego księcia (tak zwany ujazd); w Moskwie przestało istnieć wskutek reform bojarstwo.
 • Kim był BUNDESTAG Co zrobił izba niższa parlamentu RFN. Istnieje od 1949 bundestag.
 • Kim był FRANCISZEK BARSS Co zrobił polit. W trakcie Sejmu Czteroletniego współpracownik J. Dekerta, w 1791 nobilitowany, od 1792 na emigracji. Uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia 1794 barss franciszek.
 • Kim był ANTYSOCJALISTYCZNA USTAWA BISMARCKOWSKA Co zrobił zamachu na cesarza Wilhelma I obawiający się rosnącej popularności socjaldemokracji Bismarck przeforsował w Reichstagu w 1878 ustawę zakazującą tworzenia bismarckowska ustawa antysocjalistyczna.
 • Kim był BITWA POD SUCHYMI KRUTAMI Co zrobił Austrii, na pn. wsch. od Wiednia, władca czes. Przemysł Ottokar II poniósł klęskę (ginąc na polu bitwy) ulegając Rudolfowi I Habsburgowi bitwa pod suchymi krutami.
 • Kim był KARPACKICH STRZELCÓW BRYGADA Co zrobił 1940 r. na terenie franc. Syrii, dowodzona poprzez gen. S. Kopańskiego. Po klęsce Francji przeszła do Egiptu, walczyła w Afryce Pn. Broniła Tobruku. 1942 brygada strzelców karpackich.
 • Kim był LUBLINA Z BIERNAT Co zrobił autor pierwszego świeckiego utworu pol. Żywot Ezopa Fryga (około 1510) i pierwszej drukowanej książki pol. (1513 biernat z lublina.
 • Kim był KRZYSZTOF JAN BIELECKI Co zrobił Liberalno-Demokratycznego; premier rządu RP w 1991; od 1994 w Unii Wolności. Od 1993 przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie bielecki jan krzysztof.
 • Kim był OLIWĄ POD BITWA Co zrobił Gdańska) stoczono 28 XI 1627 potyczkę morską między flotą szwedz. (dow. N. Stierskold) i eskadrą pol. (dow. admirał A. Dickmann). Strona pol. zatopiła 1 okręt bitwa pod oliwą.
 • Kim był BHAGAWADGITA Co zrobił poemat filoz.-rel., ze względu wielkiej popularności i treści zw. biblią hinduizmu, część Mahabharaty ( hinduizm bhagawadgita.
 • Kim był HUARI BUMEDIEN Co zrobił ruchu niepodl. w momencie walk z Francją. Szef państwa po wojsk. zamachu stanu w 1965 jako przewodniczący Porady Rewolucyjnej; od 1976 prezydent Algierii bumedien huari.
 • Kim był POLSCY BRACIA Co zrobił antytrynitarze, zbór mniejszy; ruch religijny pol. reformacji wyłoniony z Kościoła kalwińskiego około 1562-65. B.p. odrzucali dogmat Trójcy Św., stąd ich bracia polscy.
 • Kim był BOLESŁAW II ŚMIAŁY, ZW. TEŻ SZCZODRYM Co zrobił w 1076-79, z dyn. Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Prowadził czynną politykę zagr.: interwencje w duży dynastyczne na Węgrzech i Rusi, wojny z Czechami, a bolesław ii śmiały, zw. też szczodrym.
 • Kim był CUSZIMĄ POD BITWA Co zrobił jap. (dow. adm. Togo) odniesione 27-28 V 1905 koło wysp Cuszima w Cieśninie Koreańskiej nad przybyłą z Bałtyku podwójnie silniejszą eskadrą rosyjską (adm. Z bitwa pod cuszimą.
 • Kim był WILLY BRANDT Co zrobił Partii Niemiec (SPD). W trakcie II wojny świat. na emigracji w Szwecji. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec 1969-74, przedtem wicekanclerz i min. spraw zagr brandt willy.
 • Kim był STEPAN BANDERA Co zrobił Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i organizator wielu akcji terrorystycznych przeciw władzom polskim, od 1940 lider frakcji rewol. OUN. Po próbie bandera stepan.
 • Kim był STANISŁAW BARZYKOWSKI Co zrobił sejm w Królestwie Pol., w momencie stworzenia listopadowego członek Rządu Narodowego, na emigracji współpracownik A.J. Czartoryskiego. Autor Historii barzykowski stanisław.
 • Kim był HERCEGOWINA I BOŚNIA Co zrobił części Płw. Bałkańskiego, zamieszkany poprzez Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Od XV w. pod panowaniem tur. W konsekwencji polityki zaborcy poważna część bośnia i hercegowina.
 • Kim był BUONACCORSI FILIPPO, ZW. KALLIMACHEM Co zrobił wł. humanista i poeta polit.; od 1470 w Polsce buonaccorsi filippo, zw. kallimachem.
 • Kim był CH ALEKSANDR BENCKENDORFF Co zrobił najbliższych współpracowników Mikołaja I, od 1826 szef żandarmerii i naczelnik III Oddziału Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości, sprawującej nadzór nad benckendorff aleksandr ch..
 • Kim był HIERONIM BONAPARTE Co zrobił młodszy brat Napoleona I, władca Westfalii 1807-13 bonaparte hieronim.
 • Kim był ALEKSIEJ BRUSIŁOW Co zrobił gen. ros., znany raczej z tak zwany ofensywy Brusiłowa w VI-IX 1916. Od 1920 w Armii Czerwonej brusiłow aleksiej.
 • Kim był BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Co zrobił Królestwie Pol., zał. w 1870 w oparciu o dom bankowy L. Kronenberga; finansował koleje, przemysł metal. i spoż., rozwinął również działalność w Rosji. W bank handlowy w warszawie sa.
 • Kim był BEOCJA Co zrobił środk. Grecji, od II tysiąclecia zamieszkana poprzez Beotów, w VII w. przed naszą erą gł. miasto Teby podporządkowało sobie pozostałe i utworzyło Związek beocja.
 • Kim był JEAN BODIN Co zrobił franc. teoretyk monarchii absolutnej. Zasady władzy absolutnej monarchii wyłożył w dziele Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej (1576 bodin jean.
 • Kim był POLSKI BANK Co zrobił Druckiego-Lubeckiego z siedzibą w Warszawie. Stanowił gł. instrument polityki gosp. rządu Królestwa Pol.: emitował kapitał papierowe (banknoty) i kruszcowe bank polski.
 • Kim był IGANIAMI POD BITWA Co zrobił stoczona 10 IV 1831 poprzez wojska pol. pod dowództwem I. Prądzyńskiego z wojskami ros. dowodzonymi poprzez gen. G. Rosena. Świetne zwycięstwo Polaków bitwa pod iganiami.
 • Kim był VAN LUDWIG BEETHOVEN Co zrobił największych artystów muzyki na przełomie klasycyzmu i romantyzmu. Autor 9 symfonii (w tym słynnej IX), opery Fidelio, głośnej mszy Missa Solemnis, koncertów beethoven ludwig van.
 • Kim był BURMISTRZ Co zrobił od średniow. głowa miasta, przewodniczący porady miejskiej; w Polsce powoływany od XIII w burmistrz.
 • Kim był ROBERT POWELL BADEN Co zrobił wojnach kolonialnych w Afryce. Od 1908 tworzył organizacje skautów. Jego przykład i publikacje, takie jak Skauting dla chłopców dały start ruchu skautowskiego baden-powell robert.
 • Kim był ATLANTYK O BITWA Co zrobił zbrojnych na Atlantyku w latach 1940-45 zmierzających ze strony niem. do odcięcia W. Brytanii od pomocy USA, a ze strony aliantów do zdobycia panowania na bitwa o atlantyk.
 • Kim był BATOHEM POD BITWA Co zrobił 1652 między wojskami kozacko-tatar. (22 tys., dow. B. Chmielnicki) a koronnymi (10 tys., dow. hetman M. Kalinowski). Źle ulokowany tabor pol. został rozerwany bitwa pod batohem.
 • Kim był MICHELE FILIPPO BUONARROTI Co zrobił we Francji, uczestnik spisku G. Babeufa, w 1807 zał. sekretną, antynapoleońską organizację adelfów, w 1818 Stow. Wzniosłych Mistrzów Doskonałości, w 1832 buonarroti filippo michele.
 • Kim był ARCOLE POD BITWA Co zrobił trudnych uwarunkowaniach terenowych 15-17 XI 1796 zwycięstwo Napoleona nad Austriakami na wsch. od Werony w pn. Włoszech. Słynne z poprowadzenia poprzez bitwa pod arcole.
 • Kim był BUROWIE Co zrobił osiedlających się od XVII w. w pd. Afryce; w XIX w. wypierani poprzez osadników z angielskiego: na pn., utworzyli republiki Oranię, Transwal, o których burowie.
 • Kim był A MICHAIŁ BAKUNIN Co zrobił z artystów anarchizmu. Od 1840 na emigracji; zwolennik demokr. federacji słowiańskiej, w 1848 uczestnik zjazdu słowiańskiego, w 1849 lider stworzenia w Dreźnie bakunin michaił a..
 • Kim był BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM Co zrobił przed wyborami 1928 celem zgromadzenia zwolenników sanacji dotąd rozproszonych po różnych partiach. Organizatorem był najbliższy współpracownik J bezpartyjny blok współpracy z rządem.
 • Kim był ENRICO BERLINGUER Co zrobił działacz komunist. we Włoszech, od 1972 sekr. generalny Włoskiej Partii Komunistycznej; współtwórca idei eurokomunizmu berlinguer enrico.
 • Kim był PRACA BENEDYKTYŃSKA Co zrobił w przenośni drobiazgowo precyzyjna i żmudna; nawiązując do pracy kopistów i iluminatorów w klasztorach benedyktyńskich benedyktyńska praca.
 • Kim był DE PAUL BARRAS Co zrobił polityk franc., jakobin. W 1794 należał do organizatorów przewrotu 9 thermidora, w latach 1795-99 członek Dyrektoriatu barras paul de.
 • Kim był EDWARD BENESZ Co zrobił przywódców czes. ruchu niepodl. w latach I wojny świat. W momencie międzywojennym nieprzerwanie poprzez 17 lat min. spraw zagr. Czechosłowacji. Od XII 1935 benesz edward.
 • Kim był BICZOWNICY Co zrobił opierający na wędrówkach grup ludzi biczujących się na symbol pokuty dla odwrócenia wojen, epidemii i tak dalej Poprzez Kościół uznani za heretyków biczownicy.
 • Kim był BIBLIA Co zrobił poprzez żydów i chrześcijan za zapis objawienia się Boga. Dla judaizmu B. stanowi Stary Testament, w trakcie gdy chrześcijanie dodatkowo uznają za natchnione biblia.
 • Kim był BENEDYKTYNI Co zrobił chrześcijaństwie zach., założony w 529 poprzez św. Benedykta, odegrał wielką rolę w krzewieniu kultury (przepisywanie rękopisów, postęp szkolnictwa benedyktyni.
 • Kim był CHOCIMIEM POD BITWA Co zrobił walki obronne armii pol. (25 tys., dow. J.K. Chodkiewicz, od 23 IX S. Lubomirski) i kozackiej (30 tys., dow. P. Konaszewicz-Sahajdaczny) z armią tur. Osmana II bitwa pod chocimiem.
 • Kim był JAKUB BERMAN Co zrobił Biura Polit. PPR i PZPR, minister bezpieczeństwa publicznego, wicepremier, współodpowiedzialny za krwawy terror stalinowski w czasach PRL berman jakub.
 • Kim był MĄTWAMI POD BITWA Co zrobił Lubomirskiego starcie 11 VII 1666 między chorągwiami rokoszan a armią królewską pod Inowrocławiem, zakończone zwycięstwem rokoszan. Utraty władca. były wysokie bitwa pod mątwami.
 • Kim był WŁADYSŁAW BAKA Co zrobił działacz komunist. współodpowiedzialny za program nieudanych reform gosp. w latach 1981-85. W latach 1988-1990 członek Biura Politycznego KC PZPR baka władysław.
 • Kim był BRAMINIZM Co zrobił Indiach, oparta na Wedach, następująca po jeszcze pierwotniejszej fazie religii ind. (wedyzmie); nazwa wzięta od braminów. Właściwością charakterystyczną b braminizm.
 • Kim był SILVIO BERLUSCONI Co zrobił przedsiębiorca zanotował sporo sukcesów, inwestując w różnorodne dziedziny gospodarki, między innymi budownictwo, handel, mass media. Wykorzystując swą pozycję berlusconi silvio.
 • Kim był MARENGO POD BITWA Co zrobił zach. Włoszech pomiędzy wojskami Napoleona i Austrii; dzięki dobremu współdziałaniu generałów franc. powiodło się pobić silniejsze wojska przeciwnika i wziąć bitwa pod marengo.
 • Kim był AZINCOURT POD BITWA Co zrobił X 1415 armia z angielskiego: (około 6 tys.) króla Henryka V pośrodku 3 godz. zniszczyła pod Azincourt (na pd. od Calais) armię franc.; łucznicy z angielskiego bitwa pod azincourt.
 • Kim był KIRCHOLMEM POD BITWA Co zrobił J.K. Chodkiewicza (około 3,5 tys. ludzi) a szwedz. Karola IX (około 10,5 tys.). Chodkiewicz wykorzystując wyższość taktyki litew. jazdy, jej lepsze bitwa pod kircholmem.
 • Kim był CECORĄ POD BITWA Co zrobił na terenie Mołdawii (dziś Rumunia) 19-20 X 1595 hetman J. Zamoyski założył umocniony obóz, gdzie odparł ataki oddziałów tur.; wskutek porozumienia Turcy bitwa pod cecorą.
 • Kim był SEDANEM POD BITWA Co zrobił Francuzów w wojnie z Prusami, kiedy to zamknięta poprzez siły prus. dowodzone poprzez H. von Moltkego obok twierdzy Sedan (pn.-wsch. Francja) armia Mac-Mahona bitwa pod sedanem.
 • Kim był BITWA NA MORZU KORALOWYM Co zrobił Melanezją 4-7 V 1942. Japończycy podjęli wówczas próbę desantu na Nowej Gwinei i Tulagi (W. Salomona). Dzięki złamaniu jap. szyfru uprzedzeni Amerykanie bitwa na morzu koralowym.
 • Kim był RACŁAWICAMI POD BITWA Co zrobił istotne propagandowo, zwycięstwo T. Kościuszki 4 IV 1794 nad zagrażającymi Krakowowi siłami ros. gen. Tormasowa. W bitwie tej ważną rolę odegrał chłopski bitwa pod racławicami.
 • Kim był POŁTAWĄ POD BITWA Co zrobił wojny północnej 8 VII 1709 między armią ros. Piotra I (47 tys.) a armią szwedz. Karola XI (26 tys.). Wskutek silnego natarcia ros. armia szwedz. rzuciła się do bitwa pod połtawą.
 • Kim był THOMAS HENRY BUCKLE Co zrobił socjolog bryt., autor głośnej History of Civilisation in England (1857-61), która dzięki przyjętej metodzie naukowej i szerokiemu obrazowi cywilizacji wywarła buckle henry thomas.
 • Kim był BENEFICJUM Co zrobił nadanie poprzez władcę czasowo albo dożywotnio ziemi powiązane z pewnymi powinnościami, gł. wojskowymi, w nagrodę za usługi (na przykład rycerzom albo beneficjum.
 • Kim był IUNIUS MARCUS BRUTUS Co zrobił rzym. polityk, poeta. Przeciwnik Cezara, w 48 r. ułaskawiony, w 44 r. przyłączył się do zamachu na Cezara Juliusza brutus marcus iunius.
 • Kim był BESTUŻEW-RIUMIN MICHAIŁ P. Co zrobił Jeden z przywódców Tow. Południowego (działającego na Ukrainie), konspiracyjnej organizacji oficerów ros. dążących do obalenia samowładztwa cara i zniesienia bestużew-riumin michaił p..
 • Kim był KORSUNIEM POD BITWA Co zrobił Chmielnickiego 26 V 1648 na pd. od Kijowa między armią kozacką (około 10 tys., dow. B. Chmielnicki) wspomaganą poprzez Tatarów a wojskiem koronnym pod bitwa pod korsuniem.
 • Kim był KONTYNENTALNA BLOKADA Co zrobił i jej koloniami a kontrolowaną poprzez Francję Europą, ogłoszony 21 XI 1806. Miała objąć cały kontynent, lecz wyłamały się z niej państwa nie sprzymierzone z blokada kontynentalna.
 • Kim był BIKINI Co zrobił atol w archipelagu Marshalla na Pacyfiku, gdzie USA dokonały w latach 1946-58 wielu próbnych eksplozji nuklearnych bikini.
 • Kim był ZYGMUNT BALICKI Co zrobił dziennikarz endecki; w 1887 współzałożyciel tajnej organizacji niepodl. Związek Młodzieży Polskiej Zet , od 1888 w Lidze Polskiej, w 1893 razem z R. Dmowskim balicki zygmunt.
 • Kim był BITWA POD PRUSKĄ IŁAWĄ Co zrobił krwawe, lecz nie rozstrzygnięte 7-8 II 1807 starcie armii Napoleona z wojskami ros. i prus. na terenie ówczesnych Prus Wsch bitwa pod pruską iławą.
 • Kim był BONA SFORZA D'ARAGON Co zrobił żona Zygmunta I Starego, energiczna zwolenniczka mocnych rządów,do-prowadziła do wydatnego zwiększenia majątków królewskich, stworzyła mocne stronnictwo bona sforza d'aragon.
 • Kim był VON ALEKSANDER BACH Co zrobił interesy ogromnej burżuazji dążącej do sojuszu z monarchią absolutną; 1849-59 min. spraw wewn., od 1852 naprawdę kierował rządem, przeprowadził reformy wewn bach aleksander von.
 • Kim był WIEDNIEM POD BITWA Co zrobił armię tur. (około 100 tys. żołnierzy, dow. Kara Mustafa) i armię pol.-austr.-niem. pod dowództwem Jana III Sobieskiego i księcia Karola Lotaryńskiego (około 70 bitwa pod wiedniem.
 • Kim był BIAŁOGWARDZIŚCI Co zrobił zbiorcza nazwa Rosjan walczących z władzą bolszewicką w wojnie domowej w Rosji 1918-21 białogwardziści.
 • Kim był KŁUSZYNEM POD BITWA Co zrobił moskiewskiej (1609-19) 4 VII 1610 pod Smoleńskiem między wojskiem pol. (7 tys. żołnierzy, dow. S. Żółkiewski) a armią moskiewską D. Szujskiego (około 30 tys bitwa pod kłuszynem.
 • Kim był F FIODOR BERG Co zrobił Królestwa Pol.; jako namiestnik (od IX 1863) stłumił stworzenie styczniowe, terroryzując społeczeństwo bezwzględnymi represjami, potem realizował politykę berg fiodor f..
 • Kim był BISKUPIN Co zrobił łużyckiej założona 650-500 przed naszą erą na wyspie (aktualnie półwyspie) Jez. Biskupińskiego w Bydgoskiem, od-kryta w 1933. Gród, liczący 600-800 mieszkańców biskupin.
 • Kim był BRANDENBURGIA Co zrobił ziemiach przedtem słow. (tereny aktualnych Niemiec Wsch.). Od 1415 pod władzą Hohenzollernów, 1618 rządzona z Księstwem Pruskim poprzez jednego władcę. Od 1701 brandenburgia.
 • Kim był CHERONEJĄ POD BITWA Co zrobił naszą erą w Beocji (Grecja) pomiędzy wojskami macedońskimi Filipa II a sprzymierzonych krajów gr. Zwycięstwo Macedonii zapewniło jej panowanie nad Grecją, a w bitwa pod cheroneją.
 • Kim był EDWARD BABIUCH Co zrobił działacz komunist. W PZPR od 1948, bliski współpracownik E. Gierka. II-VIII 1980 premier PRL. W 1981 wydalony z PZPR babiuch edward.
 • Kim był BESARABIA Co zrobił Czarnego pomiędzy Dniestrem a Prutem, zamieszkana poprzez ludność języka rum. i osadników ros. Od XIV w. była częścią Mołdawii; 1812 przyłączona do Rosji; 1856 besarabia.
 • Kim był STOCZKIEM POD BITWA Co zrobił jazda pol. (około 2000 ludzi) dowodzona poprzez J. Dwernickiego odniosła zwycięstwo nad brygadą ros. gen. F.K. Gejsmara. Rosjanie stracili 500, Polacy 87 bitwa pod stoczkiem.
 • Kim był ULM POD BITWA Co zrobił 1805 odniesione w zach. Bawarii nad 70-tysięczną armią austr. (z czego 30 tys. skapitulowało) feldmarszałka L.K. Macka. Zwycięstwo to umożliwiło Francuzom bitwa pod ulm.
 • Kim był POMOC BRATNIA Co zrobił wyższych uczelniach; pierwsze B. powstały w Galicji na UJ (1859) i Uniw. Lwow.; zajmowały się organizowaniem pomocy materialnej studentom i imprez kulturalnych bratnia pomoc.
 • Kim był PODHALAŃSKICH STRZELCÓW BRYGADA Co zrobił Francji. Pomiędzy IV a VI 1940 dowodzona poprzez gen. Z. Szyszko-Bohusza walczyła w Norwegii obok Narwiku. Po powrocie do Francji błyskawicznie rozbita brygada strzelców podhalańskich.
 • Kim był BANAT Co zrobił pomiędzy Dunajem, Cisą, Maruszą i pd. Karpatami. Należała do Węgier, od XVI w. do Turcji, od 1718 do Austrii, w 1920 została podzielona pomiędzy Rumunię, która banat.
 • Kim był FERNANDO TERRY BELAUNDE Co zrobił prezydent państwie w latach 1963-68 i 1980-85. Jako głowa państwa próbował zahamować kryzys gosp. i pokonać terror maoistycznego Świetlistego Szlaku belaunde terry fernando.
 • Kim był GABOR BETHLEN Co zrobił książę Siedmiogrodu (od 1613), władca Węgier 1620-21; lider stworzenia antyhabsburskiego 1619. Obległ w 1619 Wiedeń. W 1621 zrzekł się tytułu króla bethlen gabor.
 • Kim był HEPBURN JAMES BOTHWELL Co zrobił hrabia szkoc., morderca drugiego męża Marii Stuart Darnleya (1567). Zmuszony do ucieczki, zmarł na emigracji bothwell james hepburn.
 • Kim był GIOVANNI BOCCACCIO Co zrobił z najwybitniejszych artystów wł. XIV w.; gł. dzieło Dekameron (1353) zawiera 100 nowel w formie opowiadań relacjonowanych poprzez 10 młodych ludzi z Florencji boccaccio giovanni.
 • Kim był STALINGRADEM POD BITWA Co zrobił o to najważniejsze miasto nad Wołgą (dziś Wołgograd), istotne z racji na niem. plany zajęcia Kubania i Kaukazu. Obok Stalingradu 30 XI 1942 Rosjanie zamknęli bitwa pod stalingradem.
 • Kim był BIZANCJUM Co zrobił 1. w staroż. gr. kolonia założona nad Bosforem, na jej miejscu powstał Konstantynopol; 2. zobacz cesarstwo bizantyjskie bizancjum.
 • Kim był BLITZKRIEG Co zrobił wojny błyskawicznej w II wojnie świat. polegającej na zmasowanym zastosowaniu broni pancernej i lotnictwa dla zlikwidowania oporu przeciwnika blitzkrieg.
 • Kim był ARKADIUSZ BOŻEK Co zrobił działacz polit. na Śląsku, uczestnik powstań śląskich, wicewojewoda śląsko-dąbrowski po 1945. Odsunięty od władzy polit. w latach 50 bożek arkadiusz.
 • Kim był BACHANTKA Co zrobił 1. wg mitologii gr. służka towarzysząca Dionizosowi (Bachusowi) w jego pochodach; 2. uczestniczka obrzędów ku czci Bachusa (Dionizosa) w staroż. Rzymie bachantka.
 • Kim był BITWA NA ŁUKU KURSKIM Co zrobił wojny świat., próba przejęcia poprzez Niemców inicjatywy strategicznej, zaczęta 5 VII 1943 ofensywą 0,5 mln żołnierzy niem. pod dow. marsz. von Kluge celem bitwa na łuku kurskim.
 • Kim był BIALI Co zrobił ziemiaństwa, burżuazji i inteligencji, istniejący w latach 1861-63, przeciwny ugodowej polityce A. Wielopolskiego i planom powstańczym Czerwonych. W skład B biali.
 • Kim był BUDDA, DOSŁ. OŚWIECONY, PRZEBUDZONY , WŁAŚC. SIDDHARTHA GAUTAMA Co zrobił artysta buddyzmu budda, dosł. "oświecony, przebudzony", właśc. siddhartha gautama.
 • Kim był HENRI BERGSON Co zrobił franc. filozof - irracjonalista. Reprezentował reakcję na pozytywizm i mechaniczny determinizm. Zwrócił uwagę na zasadniczą rolę intuicji i pędu życiowego bergson henri.
 • Kim był WORSKLĄ NAD BITWA Co zrobił Worsklą (lewy dopływ Dniepru) poprzez wojska litew.-rus. pod wodzą Witolda, posiłkowane poprzez Krzyżaków, Polaków i zbuntowanych Tatarów, przeciwko armii bitwa nad worsklą.
 • Kim był PIERRE JACQUES BRISSOT Co zrobił dziennikarz i polityk franc., żyrondysta, autor pamfletów przeciwko Ludwikowi XVI; w Zgromadzeniu Prawodawczym przewodził zwolennikom monarchii konstytucyjnej brissot jacques pierre.
 • Kim był KĘDZIERZAWY BOLESŁAW Co zrobił Krzywoustego, książę mazowiecki i kujawski od 1138, krakowski od 1146 jako princeps po wygnaniu Władysława Wygnańca. W 1157 złożył cesarzowi Fryderykowi I bolesław kędzierzawy.
 • Kim był GIORDANO BRUNO Co zrobił panteizmu i materializmu. Oskarżony poprzez inkwizycję po długoletnim więzieniu spalony na stosie. Gł. dzieło Dell'infinito universo e mondi bruno giordano.
 • Kim był BUŁGARZY Co zrobił Bałkańskim, złożyły się na nią plemiona Słowian wsch. przybyłe w VII w. n.e. i koczownicy tur., zw. Protobułgarami, którzy w 2 poł. VII w. podbili tychże bułgarzy.
 • Kim był VERDUN POD BITWA Co zrobił najcięższych w okresie I wojny świat., toczona 21 II-18 XII 1916 o twierdzę Verdun w pn.-wsch. Francji. Celem niem. było przepołowienie frontu franc., otwarcie bitwa pod verdun.
 • Kim był BABILON Co zrobił staroż. miasto w Mezopotamii nad Eufratem, od czasów Hammurabiego stolica Babilonii babilon.
 • Kim był KAZIMIERZ BARCIKOWSKI Co zrobił działacz PZPR, jako wicepremier podpisał porozumienie z Komitetem Strajkowym w Szczecinie w sierpniu 1980 barcikowski kazimierz.
 • Kim był BITWA POD DĘBEM WIELKIM Co zrobił zwycięstwo (31 III 1831) wojsk pol. pod Dębem Ogromnym (na wsch. od Warszawy) dowodzonych poprzez gen. J. Skrzyneckiego nad ros. korpusem gen. G. Rosena bitwa pod dębem wielkim.
 • Kim był BATISTA Y ZALDIVAR FULGENCIO Co zrobił 1933 obalił dyktaturę G. Machado y Moralesa; 1934-44 dyktator; 1940-44 i 1954-58 prezydent. Po obaleniu poprzez F. Castro na emigracji w Hiszpanii batista y zaldivar fulgencio.
 • Kim był AUGUSTE LOUIS BLANQUI Co zrobił teoretyk socjalizmu; uczestnik rewolucji lipcowej 1830 i jeden z przywódców rewolucji lutowej 1848. Sprowadzał działalność rewolucyjną do działalności blanqui louis auguste.
 • Kim był PIOTR BIELIŃSKI Co zrobił poseł na Sejm Czteroletni, w 1807 sekr. Komisji Rządzącej, w 1827-29 prezes Sądu Sejmowego, który uwolnił przywódców i członków Tow. Patriotycznego od zarzutu bieliński piotr.
 • Kim był FRANCISZEK BIELIŃSKI Co zrobił od 1742 marszałek w. kor. zasłużony dla rozwoju Warszawy; działał na rzecz ulepszenia służb miejskich; od jego tytułu pochodzi nazwa ul. Marszałkowskiej bieliński franciszek.
 • Kim był MARNĄ NAD BITWA Co zrobił bitwa I wojny świat., stoczona 5-9 IX 1914 kilkadziesiąt kilometrów na wsch. od Paryża, zatrzymała zaplanowaną początkowo odpowiednio z planem Schlieffena, ale bitwa nad marną.
 • Kim był BERESTECZKIEM POD BITWA Co zrobił zwycięstw pol. nad Kozakami. Stoczona na zach. Ukrainie 28-30 VI 1651 między armią pol. (27 tys. żołnierzy regularnych i 30 tys. pospolitego ruszenia, dow bitwa pod beresteczkiem.
 • Kim był BITWA O WIELKĄ BRYTANIĘ Co zrobił związanych z obroną Anglii przed niem. ofensywą powietrzną, zaczętą 8 VIII 1940 celem zniszczenia żeglugi i portów, a w dalszym ciągu uzyskania panowania w bitwa o wielką brytanię.
 • Kim był I NIKOŁAJ BUCHARIN Co zrobił 1924-29 członek Biura Politycznego KC WKP(b). Istotny teoretyk partii; przeciwnik przymusowej kolektywizacji rolnictwa; 1929 usunięty ze stanowisk, 1938 bucharin nikołaj i..
 • Kim był BERNADOTTE JEAN BAPTISTE JULES Co zrobił 1804-10, od 1818 władca Szwecji i Norwegii (Karol XIV Jan). W 1810 adoptowany poprzez króla Szwecji Karola XIII, w 1812 doprowadził do sojuszu z Rosją, w 1813 bernadotte jean baptiste jules.
 • Kim był MIDWAY POD BITWA Co zrobił położone na zach. od Hawajów. Amer. lotnictwo i okręty podwodne zniszczyły 4 lotniskowce jap., uniemożliwiając zajęcie wysp. Bitwa ta była przełomem w wojnie bitwa pod midway.
 • Kim był TRAFALGAREM POD BITWA Co zrobił floty franc. i hiszp. w pobliżu przylądka Trafalgar, na zach. od Gibraltaru; to głośne zwycięstwo bryt. admirała H. Nelsona uniemożliwiło Napoleonowi bitwa pod trafalgarem.
 • Kim był VON GOETZ BERLICHINGEN Co zrobił rycerz niem., dowódca chłopów niem. w wojnie chłopskiej 1525, w dalszym ciągu kondotier w służbie Karola V berlichingen goetz von.
 • Kim był BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH SA W POZNANIU Co zrobił Spółdzielni Zarobkowych zrzeszający pol. spółdzielnie kredytowe zaboru prus.; udzielał pożyczek, wspierał postęp rolnictwa, a również przemysłu, na pocz. XX w bank związku spółek zarobkowych sa w poznaniu.
 • Kim był ZYGMUNT BERLING Co zrobił Wojsku Pol., IX 1939 internowany w ZSRR, 1941-42 w Armii Pol. (Andersa). Pozostawszy w ZSRR po jej ewakuacji organizował w pełni podporządkowaną władzom radz berling zygmunt.
 • Kim był BONIFRATRZY Co zrobił zakon kierujący szpitale założony w 1571 r. W Polsce prowadził zakłady opieki nad chorymi umysłowo bonifratrzy.
 • Kim był AUSTERLITZ POD BITWA Co zrobił odniesione (2 XII 1805) pod dzisiejszym Sławkowem na Morawach nad połączonymi siłami austr.-ros. (85 tys. żołnierzy), zwane bitwą trzech cesarzy . Pobici bitwa pod austerlitz.
 • Kim był KARTUSKA BEREZA Co zrobił utworzony w 1934 na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (na linii kolejowej Brześć-Baranowicze), gdzie bez wyroku sądowego osadzano przeciwników bereza kartuska.
 • Kim był ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA Co zrobił Sił Zbrojnych utworzona w VIII 1944; walcząca początkowo z Niemcami, później z siłami komunist. W 1945 poprzez Czechy przeszła do amer. strefy okupacyjnej brygada świętokrzyska.
 • Kim był GEORGE BUSH Co zrobił republikańskiej w stanach zjednoczonych ameryki. Prezydent tego państwie w ltach 1989-93. Przedtem żołnerz armii amer. w latach II wojny świat., przedstawiciel bush george.
 • Kim był LOUIS BLANC Co zrobił socjalista, jeden z przywódców rewolucji 1848, członek Rządu Tymczasowego, przewodn. Komisji Luksemburskiej zajmującej się sprawami robotniczymi. Uchodzi za blanc louis.
 • Kim był BITWA NA LECHOWYM POLU Co zrobił rozegrała się na nizinie nad rz. Lech w Bawarii w 955, gdzie król niem. Otton I Ogromny rozbił Węgrów, kładąc tym samym kres ich najazdom bitwa na lechowym polu.
 • Kim był BANK Co zrobił organizacja przeprowadzająca operacje pieniężne, zwł. kredytowe; pierwsze banki zakładano w średniow. (najstarszy w Wenecji w 1156 bank.
 • Kim był HANDEL O BITWA Co zrobił gosp. w latach planu 3-letniego 1947-49 w PRL, której celem była nacjonalizacja handlu i zniszczenie handlu prywatnego poprzez ustalanie cen max. i narzucanie "bitwa o handel".

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był SŁOWNIK Bitwa O Handel , Bank, Bitwa Na Lechowym Polu, Blanc Louis, Bush George, Brygada Świętokrzyska, Bereza Kartuska, Bitwa Pod Austerlitz, Bonifratrzy, Berling zasługi.

Bohater Encyklopedia Bitwa O Handel , Bank, Bitwa Na Lechowym Polu, Blanc Louis co zrobił.