bitwa legnicą baszta co to jest
Bach Jan Sebastian co znaczy bitwa pod Cecorą krzyżówka Bach Aleksander von co to jest Borys.

Postacie historyczne, biografia na B

 • Kto to LEGNICĄ POD BITWA Kto to Mongołów na Polskę 9 IV 1241 starcie między armią księcia śląskiego Henryka Pobożnego (do 2 tys.) i korpusem mong. Ordy (8-10 tys.). W okresie bitwy poniósł porównanie bitwa pod legnicą.
 • Kim był BASZTA Kim był średniow. obiekt umocnień obronnych (fortyfikacji) stałych, budowla opierając się na koła albo prostokąta, wysunięta przed linię murów obronnych albo w ich dlaczego baszta.
 • życiorys BIAFRA życiorys powstałe w latach 1967-70 wskutek secesji obfitującej w surowce mineralne pd. prowincji Nigerii zamieszkanej poprzez plemię Ibo. W wyniku krwawej wojny domowej jak lepiej biafra.
 • Kim jest BONA SFORZA D'ARAGON Kim jest 1518-57); żona Zygmunta I Starego, energiczna zwolenniczka mocnych rządów,do-prowadziła do wydatnego zwiększenia majątków królewskich, stworzyła mocne kiedy bona sforza d'aragon.
 • Bohater CHŁOPSKIE BATALIONY Bohater wojskowa Stronnictwa Ludowego zał. w VIII 1940 jako Chłopska Straż, od wiosny 1941 pod nazwą B.Ch. Komendant F. Kamiński. Cel: ochrona chłopów przed okupantem od czego zależy bataliony chłopskie.
 • Czego dokonał BUROWIE Czego dokonał kolonistów hol. osiedlających się od XVII w. w pd. Afryce; w XIX w. wypierani poprzez osadników z angielskiego: na pn., utworzyli republiki Oranię, Transwal, o na czym polega burowie.
 • Kogo VERDUN POD BITWA Kogo najdłuższych i najcięższych w okresie I wojny świat., toczona 21 II-18 XII 1916 o twierdzę Verdun w pn.-wsch. Francji. Celem niem. było przepołowienie frontu różnice bitwa pod verdun.
 • Biografia LUBLINA Z BIERNAT Biografia autor pierwszego świeckiego utworu pol. Żywot Ezopa Fryga (około 1510) i pierwszej drukowanej książki pol. (1513 wady i zalety biernat z lublina.
 • Najważniejsze informacje BARON Najważniejsze informacje Zach. tytuł bezpośrednich wasali królewskich, możnych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu władcy, generalnie - wyższej szlachty; w dobie nowoż. honorowy podobieństwa baron.
 • Ciekawostki BATISTA Y ZALDIVAR FULGENCIO Ciekawostki generał; 1933 obalił dyktaturę G. Machado y Moralesa; 1934-44 dyktator; 1940-44 i 1954-58 prezydent. Po obaleniu poprzez F. Castro na emigracji w Hiszpanii czemu batista y zaldivar fulgencio.
 • Małżonek AZINCOURT POD BITWA Małżonek stuletniej 25 X 1415 armia z angielskiego: (około 6 tys.) króla Henryka V pośrodku 3 godz. zniszczyła pod Azincourt (na pd. od Calais) armię franc.; łucznicy z co gorsze bitwa pod azincourt.
 • Partner HERCEGOWINA I BOŚNIA Partner zach. części Płw. Bałkańskiego, zamieszkany poprzez Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Od XV w. pod panowaniem tur. W konsekwencji polityki zaborcy poważna część porównaj bośnia i hercegowina.
 • Ile lat EDWARD BENESZ Ile lat jeden z przywódców czes. ruchu niepodl. w latach I wojny świat. W momencie międzywojennym nieprzerwanie poprzez 17 lat min. spraw zagr. Czechosłowacji. Od XII porównanie benesz edward.
 • Kto to BENEDYKT Z NURSJI ŚW. Kto to założyciel klasztoru na Monte Cassino i zakonu benedyktynów, dla którego ułożył regułę zw. regułą św. Benedykta dlaczego benedykt z nursji św..
 • Kim był MĄTWAMI POD BITWA Kim był Lubomirskiego starcie 11 VII 1666 między chorągwiami rokoszan a armią królewską pod Inowrocławiem, zakończone zwycięstwem rokoszan. Utraty władca. były wysokie jak lepiej bitwa pod mątwami.
 • życiorys GROCHOWEM POD BITWA życiorys na wsch. przedpolach Pragi pomiędzy gł. siłami pol. pod faktycznym dowództwem J. Chłopickiego z armią ros. dowodzoną poprzez I.I. Dybicza; mimo ciężkich walk kiedy bitwa pod grochowem.
 • Kim jest KRZYWOUSTY III BOLESŁAW Kim jest z dyn. Piastów, syn Władysława Hermana. Początkowo panował w Małopolsce i na Śląsku, po wojnie z bratem Zbigniewem w 1106-07 zajął posiadane poprzez niego od czego zależy bolesław iii krzywousty.
 • Bohater DAI BAO Bohater w trakcie wojny wietnamskiej 1950-55 cesarz państwa utworzonego w Wietnamie Południowym przy poparciu Francji. Po przegranej wojnie od 1955 na emigracji na czym polega bao dai.
 • Czego dokonał ANTYSOCJALISTYCZNA USTAWA BISMARCKOWSKA Czego dokonał pretekst zamachu na cesarza Wilhelma I obawiający się rosnącej popularności socjaldemokracji Bismarck przeforsował w Reichstagu w 1878 ustawę zakazującą różnice bismarckowska ustawa antysocjalistyczna.
 • Kogo IUNIUS MARCUS BRUTUS Kogo rzym. polityk, poeta. Przeciwnik Cezara, w 48 r. ułaskawiony, w 44 r. przyłączył się do zamachu na Cezara Juliusza wady i zalety brutus marcus iunius.
 • Biografia SOLFERINO POD BITWA Biografia połączone wojska franc.-sardyńskie dowodzone poprzez Napoleona III pokonały armię austr. Jej następstwem był rozejm w Villafranca, potwierdzony pokojem w podobieństwa bitwa pod solferino.
 • Najważniejsze informacje BENEDYKTYNI Najważniejsze informacje chrześcijaństwie zach., założony w 529 poprzez św. Benedykta, odegrał wielką rolę w krzewieniu kultury (przepisywanie rękopisów, postęp szkolnictwa czemu benedyktyni.
 • Ciekawostki BUBBLE Ciekawostki Kolokwialna nazwa akcji wypuszczanych poprzez nie wszystkie kompanie handlowe w W. Brytanii w XVIII w., które błyskawicznie stały się bezwartościowe co gorsze bubble.
 • Małżonek BHAGAWADGITA Małżonek poemat filoz.-rel., ze względu wielkiej popularności i treści zw. biblią hinduizmu, część Mahabharaty ( hinduizm porównaj bhagawadgita.
 • Partner GIOVANNI BOCCACCIO Partner humanista, jeden z najwybitniejszych artystów wł. XIV w.; gł. dzieło Dekameron (1353) zawiera 100 nowel w formie opowiadań relacjonowanych poprzez 10 młodych porównanie boccaccio giovanni.
 • Ile lat BISKUP Ile lat zarządzający biskupstwem, w Kościele katol. posiadający tak zwany sukcesję apostolską i najwyższe święcenia upoważniające do udzielania święceń kapłańskich dlaczego biskup.
 • Kto to ZACOFANIA KOŁO BŁĘDNE Kto to najbiedniejszych krajach świata, gdzie głód i nędza wywołują niski poziom wykształcenia i w ten sposób utrwalają zacofanie gosp., które skutkuje pogłębianie jak lepiej "błędne koło zacofania".
 • Kim był RIGHTS OF BILL Kim był 1689) uchwalona poprzez parlament z angielskiego: po sławetnej rewolucji , jedna z podstaw z angielskiego: monarchii konstytucyjnej. Wprowadzała ona przewagę kiedy bill of rights.
 • życiorys BATOHEM POD BITWA życiorys 1-2 VI 1652 między wojskami kozacko-tatar. (22 tys., dow. B. Chmielnicki) a koronnymi (10 tys., dow. hetman M. Kalinowski). Źle ulokowany tabor pol. został od czego zależy bitwa pod batohem.
 • Kim jest VON LUDWIG BENEDEK Kim jest stłumił stworzenie w Krakowie; w 1866 dowodził armią austr. w wojnie z Prusami, poniósł klęskę w bitwie pod Sadową (3 VII), co przesądziło o wyniku wojny na czym polega benedek ludwig von.
 • Bohater BRAMINI Bohater najwyższa warna, u nie wszystkich autorów kasta - w dawnych Indiach, w jej skład wchodzili kapłani różnice bramini.
 • Czego dokonał ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI Czego dokonał politolog amer. pol. pochodzenia, w latach 1977-80 doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa wady i zalety brzeziński zbigniew.
 • Kogo BURSZ Kogo student uniwersytetu niem. należący do korporacji studenckiej. Zobacz także burszenszafty podobieństwa bursz.
 • Biografia GRUNWALDEM POD BITWA Biografia 1410 w trakcie wojny pol.-krzyżackiej k. miejscowości Grunwald (dziś woj. warmińsko-mazurskie) pomiędzy dowodzoną poprzez Władysława Jagiełłę i Witolda czemu bitwa pod grunwaldem.
 • Najważniejsze informacje BELLOTTO BERNARDO, ZW. CANALETTO Najważniejsze informacje rysownik wł. działający między innymi w Warszawie; jego obrazy przedstawiające gł. widoki miast (weduty) odznaczają się niemal fotograficzną precyzją co gorsze bellotto bernardo, zw. canaletto.
 • Ciekawostki KAZIMIERZ BADENI Ciekawostki polityk galic. i austr., brat Stanisława. W latach 1888-95 namiestnik Galicji, zwolennik ugody pol.-ukr.; zwalczał ruch robotn. i ludowy; w 1890 uzyskał zgodę porównaj badeni kazimierz.
 • Małżonek I LEONID BREŻNIEW Małżonek lider KPZR w latach 1964-82. Kierując polityką ZSRR umacniał mocarstwową pozycję tego państwie. Znany jako autor tak zwany doktryny B. o ograniczonej porównanie breżniew leonid i..
 • Partner ZYGMUNT BALICKI Partner dziennikarz endecki; w 1887 współzałożyciel tajnej organizacji niepodl. Związek Młodzieży Polskiej Zet , od 1888 w Lidze Polskiej, w 1893 razem z R. Dmowskim dlaczego balicki zygmunt.
 • Ile lat MARCELLO BACCIARELLI Ile lat działał w Warszawie w latach 1756-63 i od 1766. Rysownik nadworny Stanisława Augusta Poniatowskiego. Malował portrety, sceny hist. i rodzajowe, między innymi jak lepiej bacciarelli marcello.
 • Kto to BIZONIA Kto to I 1947 z angielskiego: i amer. stref okupacyjnych w pokonanych Niemczech. Był to pierwszy krok na drodze do powołania Republiki Federalnej Niemiec kiedy bizonia.
 • Kim był SAMUEL JERZY BANDTKIE Kim był bibliotekarz; badacz historii Śląska. W latach 1798-1811 przebywał we Wrocławiu, był nauczycielem języka pol. w tamtejszych gimnazjach; od 1811 kier od czego zależy bandtkie jerzy samuel.
 • życiorys JERZY BUZEK życiorys i polit. Jeden z przywódców śląskiej podziemnej Solidarności w latach stanu wojennego. Premier RP od 30 X 1997 desygnowany poprzez koalicję AWS-UW. Jego na czym polega buzek jerzy.
 • Kim jest POLITYCZNE BIURO Kim jest komunist. organ wykonawczy komitetu centralnego w praktyce stanowiący o własnym składzie (przez kooptację następnych czł.) i podejmujący kluczowe decyzje różnice biuro polityczne.
 • Bohater THOMAS HENRY BUCKLE Bohater historyk i socjolog bryt., autor głośnej History of Civilisation in England (1857-61), która dzięki przyjętej metodzie naukowej i szerokiemu obrazowi wady i zalety buckle henry thomas.
 • Czego dokonał MORAWSCY BRACIA Czego dokonał odłam niem. anabaptystów osiadły na Morawach (od 1525 podobieństwa bracia morawscy.
 • Kogo RADZIWIŁŁÓWNA BARBARA Kogo Augusta, potajemnie i wbrew recenzji szlacheckiej poślubiona poprzez króla. Przedwcześnie zmarła. Jej kontrowersyjna postać inspirowała literatów i filmowców czemu barbara radziwiłłówna.
 • Biografia BURZA Biografia mobilizacyjnej podjętej poprzez Armię Krajową 1944-45, w ramach której tworzono spore jednostki wojsk. mające prowadzić dywersję na tyłach wojsk niem. i co gorsze "burza".
 • Najważniejsze informacje CZESCY BRACIA Najważniejsze informacje wywodzący się z husytyzmu. Rozwijał się od 1457. Prześladowani poprzez Habsburgów, zwł. po bitwie pod Białą Górą, emigrowali w tym także do Polski porównaj bracia czescy.
 • Ciekawostki BONIFRATRZY Ciekawostki zakon kierujący szpitale założony w 1571 r. W Polsce prowadził zakłady opieki nad chorymi umysłowo porównanie bonifratrzy.
 • Małżonek AUGUST MAURYCY BENIOWSKI Małżonek konfederat barski. Wzięty do niewoli poprzez Rosjan w 1770, zesłany na Kamczatkę, zbiegł w 1771 do Europy. Od 1772 w służbie franc., zyskał Madagaskar. W 1784 dlaczego beniowski maurycy august.
 • Partner BUGIEM NAD BRZEŚĆ Partner głośne z tak zwany pokoju brzeskiego z 1918 zawartego pomiędzy Niemcami a Rosją radz., a w 1930 na skutek umieszczenia w tamtejszym więzieniu przywódców jak lepiej brześć nad bugiem.
 • Ile lat BITWA POD BIAŁĄ GÓRĄ Ile lat bitwa początków wojny trzydziestoletniej. 8 XI 1620 na wzgórzach pod Pragą armia powstańców czes. (21 tys., dow. Chrystian von Anhalt) zajmowała mocną pozycję kiedy bitwa pod białą górą.
 • Kto to SARATOGĄ POD BITWA Kto to amer. wojny o niepodległość 17 IX- 8 X 1777 nad rz. Hudson. Oddziały amer. pod dowództwem gen. H. Gatesa zatrzymały i zmusiły do kapitulacji idącą z terenu od czego zależy bitwa pod saratogą.
 • Kim był TRZEŹWOŚCI BRACTWA Kim był walczące z pijaństwem, rozwijały się w latach 40. XIX w. w całej niemal Europie; na ziemiach pol. wiele zwolenników miały b.t. w Galicji i Poznańskiem (około na czym polega bractwa trzeźwości.
 • życiorys BUDDA, DOSŁ. OŚWIECONY, PRZEBUDZONY , WŁAŚC. SIDDHARTHA GAUTAMA życiorys artysta buddyzmu różnice budda, dosł. "oświecony, przebudzony", właśc. siddhartha gautama.
 • Kim jest BUND Kim jest żyd. partia socjalist., zał. w 1897 w Wilnie; w latach 1898-1902 i 1906-12 wchodził w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji. W Polsce działał do 1949 wady i zalety bund.
 • Bohater DE PAUL BARRAS Bohater polityk franc., jakobin. W 1794 należał do organizatorów przewrotu 9 thermidora, w latach 1795-99 członek Dyrektoriatu podobieństwa barras paul de.
 • Czego dokonał AUGUSTE LOUIS BLANQUI Czego dokonał rewol., teoretyk socjalizmu; uczestnik rewolucji lipcowej 1830 i jeden z przywódców rewolucji lutowej 1848. Sprowadzał działalność rewolucyjną do działalności czemu blanqui louis auguste.
 • Kogo FRANCISZEK BIELIŃSKI Kogo od 1742 marszałek w. kor. zasłużony dla rozwoju Warszawy; działał na rzecz ulepszenia służb miejskich; od jego tytułu pochodzi nazwa ul. Marszałkowskiej co gorsze bieliński franciszek.
 • Biografia STOCZKIEM POD BITWA Biografia nieliczna jazda pol. (około 2000 ludzi) dowodzona poprzez J. Dwernickiego odniosła zwycięstwo nad brygadą ros. gen. F.K. Gejsmara. Rosjanie stracili 500 porównaj bitwa pod stoczkiem.
 • Najważniejsze informacje BEOCJA Najważniejsze informacje hist. w środk. Grecji, od II tysiąclecia zamieszkana poprzez Beotów, w VII w. przed naszą erą gł. miasto Teby podporządkowało sobie pozostałe i utworzyło porównanie beocja.
 • Ciekawostki PIERRE JACQUES BRISSOT Ciekawostki dziennikarz i polityk franc., żyrondysta, autor pamfletów przeciwko Ludwikowi XVI; w Zgromadzeniu Prawodawczym przewodził zwolennikom monarchii konstytucyjnej dlaczego brissot jacques pierre.
 • Małżonek CH ALEKSANDR BENCKENDORFF Małżonek najbliższych współpracowników Mikołaja I, od 1826 szef żandarmerii i naczelnik III Oddziału Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości, sprawującej nadzór nad jak lepiej benckendorff aleksandr ch..
 • Partner BELLINI Partner rodzina malarzy wł. ze szkoły weneckiej: Gentile (1429-1507), Giovanni (1430-1516), Jacopo (1400-70). Do uczniów Giovanniego należał między innymi Tycjan kiedy bellini.
 • Ile lat BEZDANY Ile lat kolejowa niedaleko Wilna na linii Petersburg-Warszawa; 26 IX 1908 miejsce zamachu na ros. pociąg pocztowy wiozący kapitał, przeprowadzonego poprzez grupę od czego zależy bezdany.
 • Kto to POŁTAWĄ POD BITWA Kto to ogromnej wojny północnej 8 VII 1709 między armią ros. Piotra I (47 tys.) a armią szwedz. Karola XI (26 tys.). Wskutek silnego natarcia ros. armia szwedz na czym polega bitwa pod połtawą.
 • Kim był HUARI BUMEDIEN Kim był działacz ruchu niepodl. w momencie walk z Francją. Szef państwa po wojsk. zamachu stanu w 1965 jako przewodniczący Porady Rewolucyjnej; od 1976 prezydent różnice bumedien huari.
 • życiorys OLIWĄ POD BITWA życiorys na pn. od Gdańska) stoczono 28 XI 1627 potyczkę morską między flotą szwedz. (dow. N. Stierskold) i eskadrą pol. (dow. admirał A. Dickmann). Strona pol wady i zalety bitwa pod oliwą.
 • Kim jest BURMISTRZ Kim jest od średniow. głowa miasta, przewodniczący porady miejskiej; w Polsce powoływany od XIII w podobieństwa burmistrz.
 • Bohater ALEKSIEJ BRUSIŁOW Bohater gen. ros., znany raczej z tak zwany ofensywy Brusiłowa w VI-IX 1916. Od 1920 w Armii Czerwonej czemu brusiłow aleksiej.
 • Czego dokonał BANK Czego dokonał organizacja przeprowadzająca operacje pieniężne, zwł. kredytowe; pierwsze banki zakładano w średniow. (najstarszy w Wenecji w 1156 co gorsze bank.
 • Kogo DEMOKRATYCZNYCH STRONNICTW BLOK Kogo koalicja wyborcza PPR, PPS, SD i SL uformowana przed referendum w 1946. Ugrupowania te przejęły władzę w państwie po sfałszowaniu wyborów z 19 I 1947 porównaj blok stronnictw demokratycznych.
 • Biografia GORLICAMI POD BITWA Biografia 1915 frontu ros. poprzez wojska niem. i austro-węg. pod dow. marsz. von Mackensena, które z powodu doprowadziło do wypchnięcia wojsk ros. z zach. Galicji i porównanie bitwa pod gorlicami.
 • Najważniejsze informacje CUSZIMĄ POD BITWA Najważniejsze informacje zwycięstwo floty jap. (dow. adm. Togo) odniesione 27-28 V 1905 koło wysp Cuszima w Cieśninie Koreańskiej nad przybyłą z Bałtyku podwójnie silniejszą eskadrą dlaczego bitwa pod cuszimą.
 • Ciekawostki HABIB BURGIBA Ciekawostki polityk tunezyjski, jeden z liderów ruchu niepodl., w latach 1956-70 rządzący w sposób autokratyczny premier, a w 1957-87 prezydent jak lepiej burgiba habib.
 • Małżonek JÓZEF BAKA Małżonek jezuita, pisarz i kaznodzieja. Gł. utwór to wierszowany traktat Uwagi rzeczy ostatecznych kiedy baka józef.
 • Partner BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH SA W POZNANIU Partner Związek Spółdzielni Zarobkowych zrzeszający pol. spółdzielnie kredytowe zaboru prus.; udzielał pożyczek, wspierał postęp rolnictwa, a również przemysłu, na od czego zależy bank związku spółek zarobkowych sa w poznaniu.
 • Ile lat GUZOWEM POD BITWA Ile lat w trakcie rokoszu sandomierskiego pomiędzy rokoszanami (10 tys. jazdy, 600 piechoty) a armią koronną (9100 jazdy, 3200 piechoty, 24 działa), pod wodzą króla na czym polega bitwa pod guzowem.
 • Kto to CUDNOWEM POD BITWA Kto to moskiewsko-kozackiej 27 IX-2 X 1660 armia koronna (29 tys., dow. S. Potocki i J.S. Lubomirski) wspomagana poprzez Tatarów (15 tys. jazdy) zatrzymała pod różnice bitwa pod cudnowem.
 • Kim był ZYGMUNT SZYSZKO BOHUSZ Kim był Legionach, od 1918 w Wojsku Pol. W kampanii wrześniowej dow. dywizji. 1940 organizator i dow. Brygady Strzelców Podhalańskich. Od 1941 w ZSRR, w tym jako szef wady i zalety bohusz-szyszko zygmunt.
 • życiorys BACHUS życiorys bóg wina i rozwiązłości, bez większego znaczenia w całości wierzeń, jego czciciele stanowili niewielką grupę społeczeństwa i oddawali mu cześć w tajemnych podobieństwa bachus.
 • Kim jest KSAWERY FRANCISZEK BRANICKI Kim jest 1772, hetman w. kor. (1774-93). Początkowo stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, walczył przeciw konfederacji barskiej, od 1775 w opozycji przeciw czemu branicki franciszek ksawery.
 • Bohater SADOWĄ POD BITWA Bohater w wojnie austr.-prus., stoczone 3 VII 1866 w pn.-wsch. Czechach. Armia prus. uzbrojona w nowocześniejsze karabiny, dowodzona poprzez H. von Moltkego pokonała co gorsze bitwa pod sadową.
 • Czego dokonał ROBERT POWELL BADEN Czego dokonał udział w wojnach kolonialnych w Afryce. Od 1908 tworzył organizacje skautów. Jego przykład i publikacje, takie jak Skauting dla chłopców dały start ruchu porównaj baden-powell robert.
 • Kogo SILVIO BERLUSCONI Kogo wł. Jako przedsiębiorca zanotował sporo sukcesów, inwestując w różnorodne dziedziny gospodarki, między innymi budownictwo, handel, mass media. Wykorzystując porównanie berlusconi silvio.
 • Biografia KARTUSKA BEREZA Biografia polit. utworzony w 1934 na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (na linii kolejowej Brześć-Baranowicze), gdzie bez wyroku sądowego osadzano przeciwników dlaczego bereza kartuska.
 • Najważniejsze informacje BRANKA Najważniejsze informacje przeprowadzony w Warszawie w nocy z 14 na 15 I 1863 opierając się na imiennej listy zamiast do chwili obecnej stosowanego losowania. B. miała rozbić jak lepiej branka.
 • Ciekawostki ROMULO BETANCOURT Ciekawostki prezydent w latach 1945-48 obalony wskutek zamachu stanu i wygnany z państwie; wrócił w 1958; ponownie sprawował urząd prezydenta w latach 1959-64 kiedy betancourt romulo.
 • Małżonek AUERSTEDT POD BITWA Małżonek świetne zwycięstwo (14 X 1806) dysponującego 26 tys. żołnierzy franc. marsz. L.N. Davouta nad 50 tys. armią prus. w środk. Niemczech (na pn. od Jeny od czego zależy bitwa pod auerstedt.
 • Partner ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA Partner Narodowych Sił Zbrojnych utworzona w VIII 1944; walcząca początkowo z Niemcami, później z siłami komunist. W 1945 poprzez Czechy przeszła do amer. strefy na czym polega brygada świętokrzyska.
 • Ile lat KAZIMIERZ BARTEL Ile lat matematyk, prof. Politechniki Lwow. 1926-30 premier pierwszego rządu po przewrocie majowym i do 1939 wielokrotny premier, również min. oświecenia publicznego różnice bartel kazimierz.
 • Kto to KAZIMIERZ BARCIKOWSKI Kto to działacz PZPR, jako wicepremier podpisał porozumienie z Komitetem Strajkowym w Szczecinie w sierpniu 1980 wady i zalety barcikowski kazimierz.
 • Kim był BITWA POD BIAŁĄ CERKWIĄ Kim był Beresteczkiem armia pol.-litew. (dow. hetmani M. Potocki i J. Radziwiłł) 23 XI 1651 znalazła się pod Białą Cerkwią, gdzie po kilkudniowych walkach zawarto podobieństwa bitwa pod białą cerkwią.
 • życiorys DUBIENKĄ POD BITWA życiorys obronie Konstytucji 3 maja 18 VII 1792 stoczono b.p.D. nad Bugiem między dywizją T. Kościuszki a armią ros. (dow. gen. M. Kachowski). Kościuszko zajął pozycję czemu bitwa pod dubienką.
 • Kim jest ULM POD BITWA Kim jest Napoleona 23 X 1805 odniesione w zach. Bawarii nad 70-tysięczną armią austr. (z czego 30 tys. skapitulowało) feldmarszałka L.K. Macka. Zwycięstwo to umożliwiło co gorsze bitwa pod ulm.
 • Bohater RYSZARD BERWIŃSKI Bohater wojskowy. Studiował we Wrocławiu i Berlinie, od 1841 działał w demokr. organizacjach konspiracyjnych w Krakowie i Galicji, przyjaźnił się z K. Libeltem i E porównaj berwiński ryszard.
 • Czego dokonał BAROK Czego dokonał kultury od końca XVI do 1 poł. XVIII w. W sztukach plastycznych odznacza się monumentalizmem, dynamiką. W architekturze sakralnej wzorcowym modelem kościoła porównanie barok.
 • Kogo BUTRUS GHALI BUTRUS Kogo egip., min. spraw zagr. i wicepremier od 1977. W latach 1991-96 sekr. generalny ONZ; nie uzyskał poparcia USA dla swej reelekcji i w odróżnieniu do swych dlaczego butrus-ghali butrus.
 • Biografia BABUR, BABER, BABAR, WŁAŚC. ZAHIR AD-DIN MUHAMMAD Biografia zdobywca Indii (1526-27); założyciel dynastii i imperium Ogromnych Mogołów jak lepiej babur, baber, babar, właśc. zahir ad-din muhammad.
 • Najważniejsze informacje BZURĄ NAD BITWA Najważniejsze informacje stoczonej poprzez wojska pol. 9-18 IX 1939 w konsekwencji zwrotu zaczepnego znad Bzury w kierunku pd. 6 dyw. piechoty i 2 bryg. kawalerii armii Poznań i kiedy bitwa nad bzurą.
 • Ciekawostki BIEDERMEIER Ciekawostki i urządzaniu wnętrz w Niemczech i Austrii w latach 1815-48, wyrażający mieszczańskie upodobanie do wygody i przytulności. W szerszym znaczeniu niem. kultura od czego zależy biedermeier.
 • Małżonek BERŁO Małżonek znak władzy władca. w kształcie ozdobnej laski; stosowane także jako oznaka władzy rektora wyższej uczelni na czym polega berło.
 • Partner AHMED BELLA BEN Partner jeden z liderów ruchu niepodl., więziony poprzez Francuzów w trakcie wojny algierskiej; premier, a w dalszym ciągu prezydent Algierii w latach 1962-65 różnice ben bella ahmed.
 • Ile lat RACŁAWICAMI POD BITWA Ile lat legendzie, istotne propagandowo, zwycięstwo T. Kościuszki 4 IV 1794 nad zagrażającymi Krakowowi siłami ros. gen. Tormasowa. W bitwie tej ważną rolę odegrał wady i zalety bitwa pod racławicami.
 • Kto to STALINGRADEM POD BITWA Kto to 2 II 1943 o to najważniejsze miasto nad Wołgą (dziś Wołgograd), istotne z racji na niem. plany zajęcia Kubania i Kaukazu. Obok Stalingradu 30 XI 1942 Rosjanie podobieństwa bitwa pod stalingradem.
 • Kim był MIDWAY POD BITWA Kim był 1942 o wyspy położone na zach. od Hawajów. Amer. lotnictwo i okręty podwodne zniszczyły 4 lotniskowce jap., uniemożliwiając zajęcie wysp. Bitwa ta była czemu bitwa pod midway.
 • życiorys HIERONIM BONAPARTE życiorys młodszy brat Napoleona I, władca Westfalii 1807-13 co gorsze bonaparte hieronim.
 • Kim jest STANISŁAW BRZÓSKA Kim jest stworzeniu styczniowym na Podlasiu. W latach 1861-62 więziony za kazania patriotyczne, mianowany poprzez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem i generałem porównaj brzóska stanisław.
 • Bohater BOSCH HIERONYMUS, WŁAŚC. HIERONYMUS VAN AEKEN Bohater najwybitniejszych malarzy niderl. przełomu XV i XVI w. Do najgłośniejszych obrazów należy Statek szaleńców. B. wywarł poważny wpływ na malarstwo niderl. XVI w porównanie bosch hieronymus, właśc. hieronymus van aeken.
 • Czego dokonał GOTLIB JAN BLOCH Czego dokonał przemysłowiec działający w Królestwie Pol. i Rosji. Pochodził z rodz. żyd. (przyjął wyznanie ewang.-reformowane). Wzbogacił się przy budowie kolei w Rosji i dlaczego bloch jan gotlib.
 • Kogo BUONACCORSI FILIPPO, ZW. KALLIMACHEM Kogo wł. humanista i poeta polit.; od 1470 w Polsce jak lepiej buonaccorsi filippo, zw. kallimachem.
 • Biografia BOLESŁAW II ŚMIAŁY, ZW. TEŻ SZCZODRYM Biografia 1058, władca w 1076-79, z dyn. Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Prowadził czynną politykę zagr.: interwencje w duży dynastyczne na Węgrzech i Rusi, wojny z kiedy bolesław ii śmiały, zw. też szczodrym.
 • Najważniejsze informacje BENAZIR BHUTTO Najważniejsze informacje córka Z. Bhutto; w 1988 jako pierwsza kobieta została premierem w państwie muzułmańskim; przejściowo odsunięta od władzy w 1990 pod zarzutem korupcji i od czego zależy bhutto benazir.
 • Ciekawostki BIBLIA Ciekawostki uznanych poprzez żydów i chrześcijan za zapis objawienia się Boga. Dla judaizmu B. stanowi Stary Testament, w trakcie gdy chrześcijanie dodatkowo uznają za na czym polega biblia.
 • Małżonek HENRY BESSEMER Małżonek angielskiego: który opracował w 1856 mechanizm płynnego otrzymywania stali w tak zwany gruszce Bessemera, co pozwoliło na masową produkcję stali i stanowiło różnice bessemer henry.
 • Partner BRAMINIZM Partner w staroż. Indiach, oparta na Wedach, następująca po jeszcze pierwotniejszej fazie religii ind. (wedyzmie); nazwa wzięta od braminów. Właściwością wady i zalety braminizm.
 • Ile lat HENRI BERGSON Ile lat franc. filozof - irracjonalista. Reprezentował reakcję na pozytywizm i mechaniczny determinizm. Zwrócił uwagę na zasadniczą rolę intuicji i pędu życiowego podobieństwa bergson henri.
 • Kto to BUNDESRAT Kto to w Związku Północnoniemieckim, Rzeszy lat 1871-1918 i w RFN porada przedstawicieli krajów związkowych. Pełni funkcję wyższej izby parlamentu czemu bundesrat.
 • Kim był MICHELE FILIPPO BUONARROTI Kim był działający we Francji, uczestnik spisku G. Babeufa, w 1807 zał. sekretną, antynapoleońską organizację adelfów, w 1818 Stow. Wzniosłych Mistrzów Doskonałości, w co gorsze buonarroti filippo michele.
 • życiorys ATLANTYK O BITWA życiorys działań zbrojnych na Atlantyku w latach 1940-45 zmierzających ze strony niem. do odcięcia W. Brytanii od pomocy USA, a ze strony aliantów do zdobycia panowania porównaj bitwa o atlantyk.
 • Kim jest OBERTYNEM POD BITWA Kim jest trakcie walk pol.-mołd. o Pokucie. Armia pol. (około 6 tys. ludzi, 12 dział, dow. hetman J. Tarnowski) po wyzwoleniu Pokucia pokonała siły gł. armii mołd. P porównanie bitwa pod obertynem.
 • Bohater BIKINI Bohater atol w archipelagu Marshalla na Pacyfiku, gdzie USA dokonały w latach 1946-58 wielu próbnych eksplozji nuklearnych dlaczego bikini.
 • Czego dokonał LEON BILIŃSKI Czego dokonał ekonomista; prof. ekonomii polit. (1871-92) Uniw. Lwow.; członek Akademii Zdolności od 1882; od 1883 poseł do austr. Porady Państwa, umiarkowany konserwatysta jak lepiej biliński leon.
 • Kogo FRANCIS BACON Kogo z angielskiego: polityk, filozof, reprezentant empiryzmu metodologicznego. Gł. dzieła Novum organum (1620) i utopia Nowa Atlantyda (1624 kiedy bacon francis.
 • Biografia FRIEDLANDEM POD BITWA Biografia armii ros. poprzez Napoleona na terenie Prus Wsch. (straciła 30 tys. ludzi), który zmusił Aleksandra I do zawarcia pokoju w Tylży. W bitwie brała udział legia od czego zależy bitwa pod friedlandem.
 • Najważniejsze informacje KRZYSZTOF JAN BIELECKI Najważniejsze informacje Kongresu Liberalno-Demokratycznego; premier rządu RP w 1991; od 1994 w Unii Wolności. Od 1993 przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w na czym polega bielecki jan krzysztof.
 • Ciekawostki BOTTICELLI SANDRO, WŁAŚC. ALESSANDRO DI MARIANO FILIPEPI Ciekawostki reprezentant szkoły florenckiej w malarstwie. Najsłynniejsze dzieło to Narodziny Wenus różnice botticelli sandro, właśc. alessandro di mariano filipepi.
 • Małżonek TANNENBERGIEM POD BITWA Małżonek armia niem. (dow. P. von Hindenburg i E. Ludendorff) odniosła całkowite zwycięstwo nad wkraczającą do Prus Wsch. armią ros. gen. A. Samsonowa, w którego wyniku wady i zalety bitwa pod tannenbergiem.
 • Partner WOJNA BRUDNA Partner poprzez propagandę komunist. na ustalenie konfliktu zbrojnego w latach 1946-54 pomiędzy wietn. komunistami a wojskami Francji próbującymi zachować kontrolę nad podobieństwa "brudna wojna".
 • Ile lat WORSKLĄ NAD BITWA Ile lat rz. Worsklą (lewy dopływ Dniepru) poprzez wojska litew.-rus. pod wodzą Witolda, posiłkowane poprzez Krzyżaków, Polaków i zbuntowanych Tatarów, przeciwko armii czemu bitwa nad worsklą.
 • Kto to FRANCESCO BORROMINI Kto to wł. baroku. Antagonista G.L. Berniniego. Zwolennik dynamizmu w architekturze, stworzył jeden z najciekawszych kościołów - S. Agnese w Rzymie, z dwuwieżową co gorsze borromini francesco.
 • Kim był MARATONEM POD BITWA Kim był Ateńczykami a Persami w 490 przed naszą erą k. miejscowości Maraton (42 km od Aten). Miltiades dowodzący 11 tys. hoplitów rozgromił około 20-tysięczną armię porównaj bitwa pod maratonem.
 • życiorys BERNOULLI życiorys rodzina flam. zamieszkała w Szwajcarii, wydała kilku wybitnych fizyków i matematyków, między innymi Daniela (1700-82), Jakoba (1654-1705) i Johanna (1667-1748 porównanie bernoulli.
 • Kim jest BUDDYZM Kim jest świat., powstała w Indiach wskutek działalności Buddy w VI w. przed naszą erą; największy rozrost w III w. przed naszą erą Fundamentalne poglądy: wiara w dlaczego buddyzm.
 • Bohater BULLA Bohater papieski, cesarski albo królewski, wystawiany w kwestiach ogromnej wagi; w średniow. sporządzany na pergaminie, wyposażony w metalową pieczęć. Również sama jak lepiej bulla.
 • Czego dokonał CEDYNIĄ POD BITWA Czego dokonał pobliżu Cedyni (nad dolną Odrą), gdzie Mieszko I odniósł zwycięstwo nad najeżdżającym jego ziemie margrabią Marchii Wschodniej, Hodonem. Dlatego zapewnił sobie kiedy bitwa pod cedynią.
 • Kogo BICZOWNICY Kogo średniow. opierający na wędrówkach grup ludzi biczujących się na symbol pokuty dla odwrócenia wojen, epidemii i tak dalej Poprzez Kościół uznani za heretyków od czego zależy biczownicy.
 • Biografia ARISTIDE BRIAND Biografia wielokrotny premier, min. spraw zagr., zwolennik rozbrojenia i porozumienia z Niemcami, współtwórca tak zwany paktu reńskiego 1925. Laureat Pokojowej Nagrody na czym polega briand aristide.
 • Najważniejsze informacje BUKOWINA Najważniejsze informacje pomiędzy środk. Dniestrem a Karpatami. Od XIV w. w ramach Wołoszczyzny. 1775 oddana poprzez Turcję Austrii. Mocno skolonizowana poprzez Niemców, lecz częściowo różnice bukowina.
 • Ciekawostki BEN ALI, ZIN EL-ABIDIN Ciekawostki prezydent Tunezji od 1987, gdy obalił sędziwego Burgibę, skupiając w swych rękach wszystkie najważniejsze urzędy w państwie. Blisko związany z Francją wady i zalety ben ali, zin el-abidin.
 • Małżonek WOJCIECH BOGUSŁAWSKI Małżonek aktor, reżyser teatralny, dyrektor teatru. Założył szkołę teatralną w Warszawie; autor bardzo licznych adaptacji sztuk Szekspira; z własnych utworów główny podobieństwa bogusławski wojciech.
 • Partner BOJARSTWO Partner wyższy stan społ. posiadający majątki na własność (wotczyny) i prawo opuszczenia zwierzchniego księcia (tak zwany ujazd); w Moskwie przestało istnieć wskutek czemu bojarstwo.
 • Ile lat GIORDANO BRUNO Ile lat zwolennik panteizmu i materializmu. Oskarżony poprzez inkwizycję po długoletnim więzieniu spalony na stosie. Gł. dzieło Dell'infinito universo e mondi co gorsze bruno giordano.
 • Kto to CESARE BORGIA Kto to syn papieża Aleksandra VI, dążył do zdobycia własnego księstwa we Włoszech. Pierwowzór postaci Księcia N. Machiavellego porównaj borgia cesare.
 • Kim był BEREZYNA Kim był rzeka na Białorusi; pod wsią Studzianka 26-29 XI 1812 odbyła się przeprawa poprzez tę rzekę resztek armii Napoleona, atakowanej poprzez wojska ros porównanie berezyna.
 • życiorys POITIERS POD BITWA życiorys Franków pod dowództwem Karola Młota zadała klęskę armii arab. Abd ar-Rahmana. Położyła ona kres ekspansji arab. na teren Galii. 2. w trakcie wojny stuletniej dlaczego bitwa pod poitiers.
 • Kim jest BRAMANTE, WŁAŚC. DONATO DI PASCUCCIO D'ANTONIO Kim jest rysownik. Przebudowywał kościoły w Mediolanie i w Rzymie. W najwyższym stopniu znane to Tempietto w Rzymie przy kościele S. Pietro in Montorio i projekt jak lepiej bramante, właśc. donato di pascuccio d'antonio.
 • Bohater BIZANCJUM Bohater 1. w staroż. gr. kolonia założona nad Bosforem, na jej miejscu powstał Konstantynopol; 2. zobacz cesarstwo bizantyjskie kiedy bizancjum.
 • Czego dokonał FRANCISZEK BOHOMOLEC Czego dokonał pol. komediopisarz, dziennikarz, współzałożyciel i współredaktor czasopisma Monitor . Autor wierszy (Kurdesz nad kurdeszami od czego zależy bohomolec franciszek.
 • Kogo NOVARĄ POD BITWA Kogo zwycięstwo odniesione 23 III 1849 poprzez wprawione w boju wojska austr. dowodzone poprzez marsz. J. Radetzkiego nad wojskami sardyńskimi, którymi dowodził pol na czym polega bitwa pod novarą.
 • Biografia BAŁTOWIE Biografia indoeuropejskich osiadłych na terenach na pd. wsch. od Bałtyku, wyodrębniona na przełomie II i I tys. przed naszą erą ze wspólnoty bałtosłowiańskiej; należą do różnice bałtowie.
 • Najważniejsze informacje TRAFALGAREM POD BITWA Najważniejsze informacje 21 X 1805 floty franc. i hiszp. w pobliżu przylądka Trafalgar, na zach. od Gibraltaru; to głośne zwycięstwo bryt. admirała H. Nelsona uniemożliwiło Napoleonowi wady i zalety bitwa pod trafalgarem.
 • Ciekawostki SOLOMON BANDARANAIKE Ciekawostki założyciel Partii Wolności (1951) i jeden z czołowych liderów ruchu niepodl.; premier od 1956; zwolennik polityki neutralności, zginął wskutek zamachu podobieństwa bandaranaike solomon.
 • Małżonek BALBOA VASCO NÚNEZ DE Małżonek hiszp. konkwistador. Jako pierwszy dotarł do Oceanu Spokojnego (1513 czemu balboa vasco núnez de.
 • Partner BETHMANN-HOLLWEG THEOBALD VON Partner latach 1905-07 min. spraw wewn. Prus, 1909-17 kanclerz Rzeszy i premier Prus; zwolennik koncepcji tak zwany Mitteleuropy (Europa Środkowa) - mechanizmu co gorsze bethmann-hollweg theobald von.
 • Ile lat MARCIN BIELSKI Ile lat żołnierz, poeta i historyk, autor Kroniki wszytkiego świata porównaj bielski marcin.
 • Kto to BANTUSTANY Kto to tworzone poprzez rasistowskie władze Republiki Południowej Afryki państwa , a naprawdę autonomiczne regiony dla czarnej ludności. Rozwiązane w 1993 r porównanie bantustany.
 • Kim był BERESTECZKIEM POD BITWA Kim był głośniejszych zwycięstw pol. nad Kozakami. Stoczona na zach. Ukrainie 28-30 VI 1651 między armią pol. (27 tys. żołnierzy regularnych i 30 tys. pospolitego dlaczego bitwa pod beresteczkiem.
 • życiorys RELIGIJNE BRACTWA życiorys zrzeszenie wiernych świeckich, stawiające sobie za cel propagowanie jakiegoś kultu (na przykład konkretnego świętego) bądź także ustaloną działalność w jak lepiej bractwa religijne.
 • Kim jest BUNDESTAG Kim jest izba niższa parlamentu RFN. Istnieje od 1949 kiedy bundestag.
 • Bohater FRANCISZEK BARSS Bohater działacz polit. W trakcie Sejmu Czteroletniego współpracownik J. Dekerta, w 1791 nobilitowany, od 1792 na emigracji. Uczestniczył w przygotowaniach do od czego zależy barss franciszek.
 • Czego dokonał BITWA POD PRUSKĄ IŁAWĄ Czego dokonał krwawe, lecz nie rozstrzygnięte 7-8 II 1807 starcie armii Napoleona z wojskami ros. i prus. na terenie ówczesnych Prus Wsch na czym polega bitwa pod pruską iławą.
 • Kogo MICHAŁ BOBRZYŃSKI Kogo konserwatywny, od 1877 prof. UJ, od 1878 czł. AU, od 1885 poseł na Sejm Krajowy i do Porady Państwa w Wiedniu. W 1908-13 namiestnik Galicji, dążył do różnice bobrzyński michał.
 • Biografia BOŻE, COŚ POLSKĘ , WŁAŚC. HYMN NA ROCZNICĘ OGŁOSZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO Biografia cześć Aleksandra I poprzez A. Felińskiego do muzyki J. Kaszewskiego (ogłoszona w 1816 w Pamiętniku Warszawskim ); po zmianach pieśń rel.-patriotyczna (tytuł od wady i zalety "boże, coś polskę", właśc. hymn na rocznicę ogłoszenia królestwa polskiego.
 • Najważniejsze informacje BASTION Najważniejsze informacje XVIII w. fundamentalny obiekt obrony o kształcie pięciokąta. B. związane ze sobą zapewniały obronę prostych odcinków wałów (kurtyn) i pogłębiały obronę. Od podobieństwa bastion.
 • Ciekawostki KIRCHOLMEM POD BITWA Ciekawostki armią litew. J.K. Chodkiewicza (około 3,5 tys. ludzi) a szwedz. Karola IX (około 10,5 tys.). Chodkiewicz wykorzystując wyższość taktyki litew. jazdy, jej czemu bitwa pod kircholmem.
 • Małżonek MENACHEM BEGIN Małżonek znakomity działacz syjonistyczny urodzony w Polsce. Aresztowany poprzez Rosjan w 1940 i zesłany na Syberię. Wspólnie z armią Andersa dotarł do Palestyny, gdzie co gorsze begin menachem.
 • Partner OSTROŁĘKĄ POD BITWA Partner wojsk pol. dowodzonych poprzez J. Skrzyneckiego z armią ros. I.I. Dybicza; Skrzynecki próbował zaatakować ros. korpus gwardii pomiędzy Ostrołęką a Łomżą porównaj bitwa pod ostrołęką.
 • Ile lat FILIPPO BRUNELLESCO BRUNELLESCHI Ile lat wł. architekt i rzeźbiarz. Gł. dzieło to kopuła w kościele Santa Maria del Fiore we Florencji porównanie brunelleschi brunellesco filippo.
 • Kto to DEN VAN BLOCKE Kto to gdańskich: Abraham (1572-1628), projektant Złotej Kamienicy; Isaak (?-1626), rysownik, autor obrazu Alegoria handlu gdańskiego; Willem (?-1628) - dekoracja dlaczego blocke van den.
 • Kim był BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM Kim był Polsce powołany przed wyborami 1928 celem zgromadzenia zwolenników sanacji dotąd rozproszonych po różnych partiach. Organizatorem był najbliższy współpracownik jak lepiej bezpartyjny blok współpracy z rządem.
 • życiorys JEREMY BENTHAM życiorys bryt. prawnik, filozof i ekonomista; inicjator humanitarnych reform prawa karnego i więziennictwa, jeden z czołowych przedstawicieli liberalizmu i utylitaryzmu kiedy bentham jeremy.
 • Kim jest HEPBURN JAMES BOTHWELL Kim jest hrabia szkoc., morderca drugiego męża Marii Stuart Darnleya (1567). Zmuszony do ucieczki, zmarł na emigracji od czego zależy bothwell james hepburn.
 • Bohater F FIODOR BERG Bohater namiestnik Królestwa Pol.; jako namiestnik (od IX 1863) stłumił stworzenie styczniowe, terroryzując społeczeństwo bezwzględnymi represjami, potem realizował na czym polega berg fiodor f..
 • Czego dokonał WIEDNIEM POD BITWA Czego dokonał poprzez armię tur. (około 100 tys. żołnierzy, dow. Kara Mustafa) i armię pol.-austr.-niem. pod dowództwem Jana III Sobieskiego i księcia Karola Lotaryńskiego różnice bitwa pod wiedniem.
 • Kogo BAAS Kogo Partia Odrodzenia Arabskiego (al-Baas), założona w 1943 w Damaszku. W programie sprecyzowanym w 1947 łączyła w swej ideologii wątki socjalist. z islamem i wady i zalety baas.
 • Biografia SIMÓN BOLÍVAR Biografia walk o wyzwolenie państw Ameryki Pd., uczestnik stworzenia 1810, lider powstań 1813, 1819 i 1821, które doprowadziły do wyzwolenia Wenezueli i Kolumbii, wraz z podobieństwa bolívar simón.
 • Najważniejsze informacje MARNĄ NAD BITWA Najważniejsze informacje najważniejsza bitwa I wojny świat., stoczona 5-9 IX 1914 kilkadziesiąt kilometrów na wsch. od Paryża, zatrzymała zaplanowaną początkowo odpowiednio z planem czemu bitwa nad marną.
 • Ciekawostki ZBIGNIEW BUJAK Ciekawostki dalszym ciągu polityk wywodzący się z Solidarności . W latach 1980-90 przewodniczący Regionu Mazowsze. Współzałożyciel ROAD w 1990. Od 1992 jeden z przywódców co gorsze bujak zbigniew.
 • Małżonek GEORGE BUSH Małżonek partii republikańskiej w stanach zjednoczonych ameryki. Prezydent tego państwie w ltach 1989-93. Przedtem żołnerz armii amer. w latach II wojny świat porównaj bush george.
 • Partner JENĄ POD BITWA Partner kompletne zniszczenie w środk. Niemczech (Turyngia), wspomaganej poprzez Sasów, armii prus. (dow. ks. Hohenlohe) poprzez skoncentrowane błyskawicznie siły (56 porównanie bitwa pod jeną.
 • Ile lat VAN LUDWIG BEETHOVEN Ile lat jeden z największych artystów muzyki na przełomie klasycyzmu i romantyzmu. Autor 9 symfonii (w tym słynnej IX), opery Fidelio, głośnej mszy Missa Solemnis dlaczego beethoven ludwig van.
 • Kto to WŁADYSŁAW BAKA Kto to znany działacz komunist. współodpowiedzialny za program nieudanych reform gosp. w latach 1981-85. W latach 1988-1990 członek Biura Politycznego KC PZPR jak lepiej baka władysław.
 • Kim był ZYGMUNT BERLING Kim był od 1918 w Wojsku Pol., IX 1939 internowany w ZSRR, 1941-42 w Armii Pol. (Andersa). Pozostawszy w ZSRR po jej ewakuacji organizował w pełni podporządkowaną kiedy berling zygmunt.
 • życiorys ALI ZULFIKAR BHUTTO życiorys w latach 1963-66 min. spraw zagr., w dalszym ciągu w opozycji. Po klęsce w wojnie z Indiami w 1971 prezydent Pakistanu; od 1973 premier; obalony poprzez od czego zależy bhutto zulfikar ali.
 • Kim jest BOLKO ŚWIDNICKO-JAWORSKI, INACZEJ BOLESŁAW II Kim jest książę świdnicki od 1326, jaworski od 1346; ostatni z książąt śląskich broniących się przed złożeniem hołdu czes. królom z dyn. Luksemburgów na czym polega bolko świdnicko-jaworski, inaczej bolesław ii.
 • Bohater STANISŁAW BADENI Bohater społ. i polityk, brat Kazimierza. W latach 1895-1901 i 1903-12 marszałek krajowy Galicji, usprawnił pracę wielu instytucji publicznych, w 1899 uzyskał zwrot różnice badeni stanisław.
 • Czego dokonał BRUKSELA Czego dokonał stolica Belgii, ostatnio coraz częściej kojarzona w Europie z siedzibą organizacji międzynar.: raczej UE od 1958 i europejskiego dowództwa NATO od 1966 wady i zalety bruksela.
 • Kogo DAVID GURION BEN Kogo urodzony w Polsce. Znany działacz syjonistyczny. Po latach aktywnej działalności jako współtwórca proklamował stworzenie państwa Izrael 14 V 1948. Był podobieństwa ben gurion david.
 • Biografia BENELUX Biografia Belgii, Holandii i Luksemburga. Wiąże się z porozumieniem gosp. pomiędzy trzema krajami, zawartym 1 I 1948. Pomyślane początkowo jako unia celna etapowo było czemu benelux.
 • Najważniejsze informacje HANDEL O BITWA Najważniejsze informacje akcji polit.-gosp. w latach planu 3-letniego 1947-49 w PRL, której celem była nacjonalizacja handlu i zniszczenie handlu prywatnego poprzez ustalanie cen max co gorsze "bitwa o handel".
 • Ciekawostki BARTOLOMEO BERRECCI Ciekawostki wł. architekt i rzeźbiarz, artysta kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej (1517-33). Kierował przebudową zamku wawelskiego porównaj berrecci bartolomeo.
 • Małżonek POMOC BRATNIA Małżonek samopomocowe na wyższych uczelniach; pierwsze B. powstały w Galicji na UJ (1859) i Uniw. Lwow.; zajmowały się organizowaniem pomocy materialnej studentom i porównanie bratnia pomoc.
 • Partner JEAN BODIN Partner franc. teoretyk monarchii absolutnej. Zasady władzy absolutnej monarchii wyłożył w dziele Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej (1576 dlaczego bodin jean.
 • Ile lat EDWARD BABIUCH Ile lat działacz komunist. W PZPR od 1948, bliski współpracownik E. Gierka. II-VIII 1980 premier PRL. W 1981 wydalony z PZPR jak lepiej babiuch edward.
 • Kto to BITWA NA MORZU KORALOWYM Kto to Australią i Melanezją 4-7 V 1942. Japończycy podjęli wówczas próbę desantu na Nowej Gwinei i Tulagi (W. Salomona). Dzięki złamaniu jap. szyfru uprzedzeni kiedy bitwa na morzu koralowym.
 • Kim był KĘDZIERZAWY BOLESŁAW Kim był Bolesława Krzywoustego, książę mazowiecki i kujawski od 1138, krakowski od 1146 jako princeps po wygnaniu Władysława Wygnańca. W 1157 złożył cesarzowi od czego zależy bolesław kędzierzawy.
 • życiorys PLATEJAMI POD BITWA życiorys toku wojen perskich stoczona w 479 przed naszą erą w pobliżu miasta Plateje (środk. Grecja), gdzie połączone siły Ateńczyków, Spartan i Tegejczyków pokonały na czym polega bitwa pod platejami.
 • Kim jest MARENGO POD BITWA Kim jest w pn.-zach. Włoszech pomiędzy wojskami Napoleona i Austrii; dzięki dobremu współdziałaniu generałów franc. powiodło się pobić silniejsze wojska przeciwnika i różnice bitwa pod marengo.
 • Bohater POŁONKĄ POD BITWA Bohater moskiewskich 28 VI 1660 bitwa dywizji S. Czarnieckiego i P. Sapiehy (13 tys. ludzi, 7 dział) z armią moskiewską (26 tys. i 60 dział) I. Chowańskiego. Mimo wady i zalety bitwa pod połonką.
 • Czego dokonał ENRICO BERLINGUER Czego dokonał działacz komunist. we Włoszech, od 1972 sekr. generalny Włoskiej Partii Komunistycznej; współtwórca idei eurokomunizmu podobieństwa berlinguer enrico.
 • Kogo WAGRAM POD BITWA Kogo zwycięstwo Napoleona nad wojskami austriackimi 5-6 VI 1809 rozstrzygnęło wojnę zaczętą poprzez Austrię, a zakończoną pokojem w Schoenbrunnie czemu bitwa pod wagram.
 • Biografia ROGER BACON Biografia z angielskiego: filozof, prekursor empiryzmu co gorsze bacon roger.
 • Najważniejsze informacje BESARABIA Najważniejsze informacje wybrzeżu M. Czarnego pomiędzy Dniestrem a Prutem, zamieszkana poprzez ludność języka rum. i osadników ros. Od XIV w. była częścią Mołdawii; 1812 przyłączona do porównaj besarabia.
 • Ciekawostki LOUIS BLANC Ciekawostki poeta polit., socjalista, jeden z przywódców rewolucji 1848, członek Rządu Tymczasowego, przewodn. Komisji Luksemburskiej zajmującej się sprawami robotniczymi porównanie blanc louis.
 • Małżonek JAKUB BOJKO Małżonek W 1895 współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego (1), poseł do sejmu galicyjskiego i parlamentu austr. 1913-1927 prezes PSL Piast , 1919-22 wicemarszałek dlaczego bojko jakub.
 • Partner WARNĄ POD BITWA Partner stoczona w 1444. Z rąk tureckich klęskę poniosły sprzymierzone siły gł. węg.-pol. Na polu bitwy poległ dowodzący armią chrześcijańską Władysław Warneńczyk jak lepiej bitwa pod warną.
 • Ile lat LESZEK BALCEROWICZ Ile lat autor planu gosp. zrealizowanego po 1989, którego celem było uzyskanie wewnętrznej wymienialności złotego, zrównoważenie budżetu państwa, zwalczenie kiedy balcerowicz leszek.
 • Kto to BANICJA Kto to rodzaj kary, tymczasowe albo dożywotnie wygnanie z państwie połączone z stratą wszelkich praw od czego zależy banicja.
 • Kim był BIALI Kim był liberalnego ziemiaństwa, burżuazji i inteligencji, istniejący w latach 1861-63, przeciwny ugodowej polityce A. Wielopolskiego i planom powstańczym Czerwonych na czym polega biali.
 • życiorys PŁOWCAMI POD BITWA życiorys pomiędzy wojskami pol. Władysława Łokietka a krzyżackimi. Zniszczono jeden z oddziałów zakonu, co stanowiło pierwszy moralny efekt Polaków w zmaganiach z tym różnice bitwa pod płowcami.
 • Kim jest INFORMACYJNY BIULETYN Kim jest tytuł podziemnego tygodnika wyd. od XI 1939 do końca wojny poprzez ZWZ AK wady i zalety "biuletyn informacyjny".
 • Bohater BITWA NA ŁUKU KURSKIM Bohater pancerna II wojny świat., próba przejęcia poprzez Niemców inicjatywy strategicznej, zaczęta 5 VII 1943 ofensywą 0,5 mln żołnierzy niem. pod dow. marsz. von podobieństwa bitwa na łuku kurskim.
 • Czego dokonał XIV BOGUSŁAW Czego dokonał zachodniopomorski (od 1625). W trakcie wojny 30-letniej utracił władzę na rzecz Szwedów; w 1648 jego dziedzictwo zostało podzielone między Szwecję (Pomorze tak czemu bogusław xiv.
 • Kogo VIII BONIFACY Kogo dążył do realizacji idei średniow. uniwersalizmu w oparciu o papiestwo, poprzez co popadł w konflikt z królem Francji Filipem IV Pięknym. Porażka w tym starciu co gorsze bonifacy viii.
 • Biografia BORODINO POD BITWA Biografia 1812 armii napoleońskiej z wojskami ros. na drodze do Moskwy wynikłe z decyzji M. Kutuzowa wydania przeciwnikowi walnej bitwy. Siły obu stron były zbliżone porównaj bitwa pod borodino.
 • Najważniejsze informacje HASTINGS POD BITWA Najważniejsze informacje pomiędzy wojskami anglosaskimi króla Harolda II a normandzkimi Wilhelma Zdobywcy. Przyniosła zwycięstwo Wilhelmowi i podbój Anglii poprzez Normanów porównanie bitwa pod hastings.
 • Ciekawostki VON WALTHER BRAUCHITSCH Ciekawostki W I wojnie świat. oficer sztabowy, później na różnych stanowiskach w Reichswehrze. Od 1938 naczelny dowódca niem. sił lądowych, kierował zajęciem Austrii i dlaczego brauchitsch walther von.
 • Małżonek CUSTOZZĄ POD BITWA Małżonek w pn. Włoszech, na zach. od Werony 25 VII 1848, zakończona zwycięstwem austr. gen. J. Radetzkiego nad wojskami Królestwa Sardynii pod wodzą króla Karola jak lepiej bitwa pod custozzą.
 • Partner EDUARD BERNSTEIN Partner socjaldemokracji niem., jeden z przywódców II Międzynarodówki, kluczowy teoretyk rewizjonizmu, poseł do Reichstagu. Od 1878 na emigracji w Szwajcarii i kiedy bernstein eduard.
 • Ile lat KŁUSZYNEM POD BITWA Ile lat wojny pol.-moskiewskiej (1609-19) 4 VII 1610 pod Smoleńskiem między wojskiem pol. (7 tys. żołnierzy, dow. S. Żółkiewski) a armią moskiewską D. Szujskiego od czego zależy bitwa pod kłuszynem.
 • Kto to BELWEDERCZYCY Kto to ekipa członków sprzysiężenia P. Wysockiego, która pod wodzą L. Nabielaka i S. Goszczyńskiego 29 XI 1830 zaatakowała Belweder w Warszawie na czym polega belwederczycy.
 • Kim był BOLSZEWICY Kim był ugrupowania socjaldemokracji ros., wyodrębnionego w 1903; dążyli do rewolucji socjalist. i dyktatury proletariatu. W 1912 utworzyli odrębną Socjaldemokratyczną różnice bolszewicy.
 • życiorys HOHENLINDEN POD BITWA życiorys 1800 w Bawarii wojsk franc. dowodzonych poprzez gen. J.V. Moreau, wspieranych poprzez Legię Naddunajską gen. K. Kniaziewicza, nad wojskami austr. i bawarskimi wady i zalety bitwa pod hohenlinden.
 • Kim jest HERBATY PICIE BOSTOŃSKIE Kim jest ustalenie użyte na opanowanie (16 XII 1773) z angielskiego: statków z herbatą wartości 18 tys. funtów w Bostonie i zatopienie tego ładunku poprzez przebranych podobieństwa bostońskie picie herbaty.
 • Bohater BURSZENSZAFTY Bohater studentów niem. o charakterze samokształceniowym i polit.; pierwszy związek zał. w 1815 w Jenie. W 1817 w Eisenach na zamku w Wartburgu utworzono Ogólnoniem czemu burszenszafty.
 • Czego dokonał JÓZEF BEM Czego dokonał węg. i tur.; pochodził z rodz. mieszczańskiej, od 1809 służył w armii Księstwa Warsz., w 1815-26 w armii Królestwa Pol., uczestnik kampanii ros. 1812 co gorsze bem józef.
 • Kogo MAGENTA POD BITWA Kogo zwycięstwo 4 IV 1859 wojsk franc. i sardyńskich nad armią austr. w pn. Włoszech porównaj bitwa pod magenta.
 • Biografia BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM Biografia ugrupowanie polit. w Polsce założone przed wyborami w 1993 pod patronatem prez. L. Wałęsy. Poniosło klęskę wyborczą 21 IX 1997 porównanie bezpartyjny blok wspierania reform.
 • Najważniejsze informacje BEZROBOCIE Najważniejsze informacje pracy, gdy podaż rąk do pracy przewyższa popyt na nowych pracowników, w wyniku czego zainteresowani nie mogą uzyskać zatrudnienia. W Polsce ujawniło się po dlaczego bezrobocie.
 • Ciekawostki LUCJAN BONAPARTE Ciekawostki młodszy brat Napoleona I, uczestnik zamachu 18 brumaire'a, przyczynił się do jego powodzenia jak lepiej bonaparte lucjan.
 • Małżonek RADZIECKI BLOK Małżonek stosowany na ustalenie ekipy krajów złożonej z ZSRR i jego sojuszników: Polski, Czechosłowacji, Węgier, NRD, Rumunii i Bułgarii, powstałej po 1945 po zajęciu kiedy blok radziecki.
 • Partner BUCHARA Partner Środk. Od XVI w. pod władzą uzbeckich emirów B.W 1868 Rosja wymusiła na nim uznanie swojej zwierzchności. Po 1920 republika radz., później teren jej od czego zależy buchara.
 • Ile lat LAJOS BATTHYANY Ile lat węg. polityk, uczestnik rewolucji węg. 1848-49; premier rządu węg. w 1848 na czym polega batthyany lajos.
 • Kto to ORSZĄ POD BITWA Kto to litew.-moskiewskich na pocz. XVI w. armia moskiewska (80 tys., dow. I. Czeladin) po zajęciu Smoleńska ruszyła na zachód. Armia pol.-litew. (około 30 tys., dow różnice bitwa pod orszą.
 • Kim był GRAHAM ALEXANDER BELL Kim był fizyk pochodzenia szkoc. Początkowo uczył głuchych mówienia. Później podjął badania nad przekazywaniem głosu na odległość. W 1876 powiodło mu się przesłać wady i zalety bell alexander graham.
 • życiorys BEZPRYM życiorys Polski z dyn. Piastów, starszy syn Bolesława Chrobrego, poświęcony poprzez ojca do stanu duchownego, w koalicji z bratem Ottonem i możnymi objął rządy w Polsce podobieństwa bezprym.
 • Kim jest KONTYNENTALNA BLOKADA Kim jest pomiędzy Anglią i jej koloniami a kontrolowaną poprzez Francję Europą, ogłoszony 21 XI 1806. Miała objąć cały kontynent, lecz wyłamały się z niej państwa nie czemu blokada kontynentalna.
 • Bohater SIRIMAVO BANDARANAIKE Bohater polityk cejloński, premier Sri Lanki w latach 1960-65 i 1970-77. Jako szef rządu przeprowadziła sporo poważnych reform w państwie. Oskarżana o nadużycia co gorsze bandaranaike sirimavo.
 • Czego dokonał KARPACKICH STRZELCÓW BRYGADA Czego dokonał powstała w 1940 r. na terenie franc. Syrii, dowodzona poprzez gen. S. Kopańskiego. Po klęsce Francji przeszła do Egiptu, walczyła w Afryce Pn. Broniła Tobruku porównaj brygada strzelców karpackich.
 • Kogo AKCJUM POD BITWA Kogo erą bitwa morska między zablokowaną flotą Marka Antoniusza (170 sporych okrętów, 60 okrętów egipskich i 300 transportowców) a flotą Oktawiana Augusta (260 porównanie bitwa pod akcjum.
 • Biografia POLSCY BRACIA Biografia socynianie, antytrynitarze, zbór mniejszy; ruch religijny pol. reformacji wyłoniony z Kościoła kalwińskiego około 1562-65. B.p. odrzucali dogmat Trójcy Św dlaczego bracia polscy.
 • Najważniejsze informacje I BRZETYSŁAW Najważniejsze informacje 1034 z dyn. Przemyślidów. Jeszcze za Bolesława Chrobrego albo Mieszka II oderwał od Polski Morawy, a w 1039 najechał na Wielkopolskę, łupiąc Gniezno i Poznań jak lepiej brzetysław i.
 • Ciekawostki BITWA NA LECHOWYM POLU Ciekawostki rozegrała się na nizinie nad rz. Lech w Bawarii w 955, gdzie król niem. Otton I Ogromny rozbił Węgrów, kładąc tym samym kres ich najazdom kiedy bitwa na lechowym polu.
 • Małżonek BOEMUND Małżonek hrabia Tarentu, jeden z przywódców I krucjaty, a w dalszym ciągu książę Antiochii od czego zależy boemund.
 • Partner BRACTWO CYRYLA I METODEGO Partner organizacja ukr., działająca w latach 1846-47 w Kijowie pośród studentów i intelektualistów; przywódcy: T. Szewczenko, M. Kostomarow, P. Kulisz. Propagowała na czym polega bractwo cyryla i metodego.
 • Ile lat BABIŃSKI ANTONI, WŁAŚC. ALOJZY BOGUSŁAWSKI Ile lat Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, od 1832 na emigracji; wysłany w Poznańskie, w I 1847 za zranienie żandarma prus. skazany na Zgon, wyrok wykonano w różnice babiński antoni, właśc. alojzy bogusławski.
 • Kto to PRACA BENEDYKTYŃSKA Kto to w przenośni drobiazgowo precyzyjna i żmudna; nawiązując do pracy kopistów i iluminatorów w klasztorach benedyktyńskich wady i zalety benedyktyńska praca.
 • Kim był BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Kim był akcyjny w Królestwie Pol., zał. w 1870 w oparciu o dom bankowy L. Kronenberga; finansował koleje, przemysł metal. i spoż., rozwinął również działalność w Rosji podobieństwa bank handlowy w warszawie sa.
 • życiorys BABILON życiorys staroż. miasto w Mezopotamii nad Eufratem, od czasów Hammurabiego stolica Babilonii czemu babilon.
 • Kim jest RASZYNEM POD BITWA Kim jest na pd. od Warszawy poprzez wojsko Księstwa Warsz., dowodzone poprzez księcia J. Poniatowskiego, z korpusem austr. pod wodzą arcyks. Ferdynanda d'Este. Polacy co gorsze bitwa pod raszynem.
 • Bohater MOSKWĄ POD BITWA Bohater wojska niem. o zdobycie stolicy ZSRR. Rozpoczęła się 30 IX 1941. Niemcy w sile około 1 mln żołnierzy, 1700 czołgów i powyżej 19 tys. dział Ekipy Armii Środek porównaj bitwa pod moskwą.
 • Czego dokonał WILLY BRANDT Czego dokonał Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). W trakcie II wojny świat. na emigracji w Szwecji. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec 1969-74, przedtem porównanie brandt willy.
 • Kogo BONAPARTYZM Kogo kierunek polit. we Francji w XIX w., dążący do przywrócenia rządów dyn. Bonaparte dlaczego bonapartyzm.
 • Biografia JUTLANDZKA BITWA Biografia morska I wojny świat., rozegrana 31 V-1 VI 1916 na zach. od Płw. Jutlandzkiego pomiędzy flotami niem. i z angielskiego: Została sprowokowana poprzez stronę jak lepiej bitwa jutlandzka.
 • Najważniejsze informacje VON GOETZ BERLICHINGEN Najważniejsze informacje rycerz niem., dowódca chłopów niem. w wojnie chłopskiej 1525, w dalszym ciągu kondotier w służbie Karola V kiedy berlichingen goetz von.
 • Ciekawostki SYLVAIN JEAN BAILLY Ciekawostki astronom i polityk franc., w latach 1789-91 mer Paryża, deputowany do Konstytuanty od czego zależy bailly jean sylvain.
 • Małżonek ANTHONY BLAIR Małżonek 1994 przywódca Partii Pracy, która etapowo rezygnuje z socjalistycznych haseł i pod jego kierownictwem staje się partią bardziej centrową. Od 1997 po na czym polega blair anthony.
 • Partner VON OTTO BISMARCK Partner stanu, od 1862 premier i min. spraw zagr. Prus. Dążył do zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus. Po zwycięskiej wojnie z Austrią (1866) i Francją (1870-71 różnice bismarck otto von.
 • Ile lat SEDANEM POD BITWA Ile lat IX 1870 Francuzów w wojnie z Prusami, kiedy to zamknięta poprzez siły prus. dowodzone poprzez H. von Moltkego obok twierdzy Sedan (pn.-wsch. Francja) armia Mac wady i zalety bitwa pod sedanem.
 • Kto to BOLESŁAW BIERUT Kto to komunist. Od 1912 w PPS-Lewica, od 1918 w KPP, od 1930 współpracownik Kominternu, funkcjonariusz NKWD, od 1 I 1944 przewodniczący KRN, 1947-52 prezydent RP podobieństwa bierut bolesław.
 • Kim był CHOCIMIEM POD BITWA Kim był 1621 walki obronne armii pol. (25 tys., dow. J.K. Chodkiewicz, od 23 IX S. Lubomirski) i kozackiej (30 tys., dow. P. Konaszewicz-Sahajdaczny) z armią tur czemu bitwa pod chocimiem.
 • życiorys BABILONIA życiorys kraj semickie w pd. Mezopotamii ze stolicą w Babilonie, istniało od pocz. XIX w. przed naszą erą do 539 przed naszą erą Najwybitniejszym władcą był Hammurabi co gorsze babilonia.
 • Kim jest LIPSKIEM POD BITWA Kim jest stoczona 16-19 X 1813 pomiędzy wojskami koalicji (powyżej 200 tys. żołnierzy) a wielonarodowymi wojskami napoleońskimi (190 tys.). Celem sojuszników, którzy porównaj bitwa pod lipskiem.
 • Bohater BURGUNDOWIE Bohater osiadły w pocz. V w. n.e. nad Menem, pod naciskiem Hunów osiedlili się w dolinie Rodanu (poł. V w. ); w 534 zostali podbici poprzez Franków ( kraj Franków porównanie burgundowie.
 • Czego dokonał CHROBRY I BOLESŁAW Czego dokonał 992, władca od 1025, z dyn. Piastów, syn Mieszka I i Dobrawy; artysta potęgi wczesnofeudalnego państwa pol. Rządy w państwie zaczął od wygnania macochy Ody i dlaczego bolesław i chrobry.
 • Kogo JAKUB BERMAN Kogo członek Biura Polit. PPR i PZPR, minister bezpieczeństwa publicznego, wicepremier, współodpowiedzialny za krwawy terror stalinowski w czasach PRL jak lepiej berman jakub.
 • Biografia NIKOŁAJ BUŁGANIN Biografia premier ZSRR od 1955, brał aktywny udział w obaleniu Ł. Berii, utracił stanowisko w 1957 po nieszczęśliwym poparciu W. Mołotowa w jego rywalizacji o kiedy bułganin nikołaj.
 • Najważniejsze informacje BACHANTKA Najważniejsze informacje 1. wg mitologii gr. służka towarzysząca Dionizosowi (Bachusowi) w jego pochodach; 2. uczestniczka obrzędów ku czci Bachusa (Dionizosa) w staroż. Rzymie od czego zależy bachantka.
 • Ciekawostki LUETZEN POD BITWA Ciekawostki okresie wojny trzydziestoletniej między armią szwedz. (19 tys., dow. władca szwedz. Gustaw II Adolf) a oddziałami cesarskimi A. Wallensteina (około 16 tys na czym polega bitwa pod luetzen.
 • Małżonek PIOTR BIELIŃSKI Małżonek Nieustającej, poseł na Sejm Czteroletni, w 1807 sekr. Komisji Rządzącej, w 1827-29 prezes Sądu Sejmowego, który uwolnił przywódców i członków Tow różnice bieliński piotr.
 • Partner ZACHODNI BERLIN Partner terytorialna wewnątrz NRD utworzona ze stref okupacyjnych krajów zach. w Berlinie o pow. 480 km2. Od 1961 odgrodzony murem od Berlina Wschodniego. Po 1990 B.Z wady i zalety berlin zachodni.
 • Ile lat BITWA POD SUCHYMI KRUTAMI Ile lat dzisiejszej Austrii, na pn. wsch. od Wiednia, władca czes. Przemysł Ottokar II poniósł klęskę (ginąc na polu bitwy) ulegając Rudolfowi I Habsburgowi podobieństwa bitwa pod suchymi krutami.
 • Kto to BARCLAY DE TOLLY MICHAIŁ B. Kto to pochodzenia szkockiego; głównodowodzący armii ros. w 1812, potem zastąpił go M. Kutuzow. W latach 1813-14 dowodził armią ros. i prus. w kampanii przeciw czemu barclay de tolly michaił b..
 • Kim był SOMMĄ NAD BITWA Kim był zaczęta ofensywą franc.-z angielskiego:, a toczona w VI-VII 1916. Miała ona odciążyć siły franc. walczące w bitwie pod Verdun. Jedna z największych bitew co gorsze bitwa nad sommą.
 • życiorys BOMBARDA życiorys w XIV-XV w. prymitywne działo o krótkiej lufie i sporym kalibrze, miotające kule kamienne, a w dalszym ciągu żelazne porównaj bombarda.
 • Kim jest BERNADOTTE JEAN BAPTISTE JULES Kim jest latach 1804-10, od 1818 władca Szwecji i Norwegii (Karol XIV Jan). W 1810 adoptowany poprzez króla Szwecji Karola XIII, w 1812 doprowadził do sojuszu z Rosją porównanie bernadotte jean baptiste jules.
 • Bohater BITWA O WIELKĄ BRYTANIĘ Bohater operacji związanych z obroną Anglii przed niem. ofensywą powietrzną, zaczętą 8 VIII 1940 celem zniszczenia żeglugi i portów, a w dalszym ciągu uzyskania dlaczego bitwa o wielką brytanię.
 • Czego dokonał SALAMINĄ POD BITWA Czego dokonał stoczona w 480 przed naszą erą pomiędzy Grekami a Persami w toku wojen perskich. Na czele połączonych sił Związku Helleńskiego stał Spartanin Eurybiades jak lepiej bitwa pod salaminą.
 • Kogo JOHN BROWN Kogo abolicjonista, zwolennik zbrojnej akcji na rzecz zniesienia niewolnictwa. Na początku atakował właścicieli niewolników w Kansas. W 1859 zorganizował stworzenie kiedy brown john.
 • Biografia EDMUND BURKE Biografia myśliciel konserwatywny, polityk i filozof. Zwolennik wigów, po 1788 zbliżył się do torysów. Opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa, zwalczał idee rewolucji od czego zależy burke edmund.
 • Najważniejsze informacje NARODÓW WSPÓLNOTA BRYTYJSKA Najważniejsze informacje organizacja krajów dawnego Imperium Brytyjskiego, mająca zapewnić utrzymywanie pomiędzy członkami więzi polit. i gosp. Od 1949 funkcjonowała pod nazwą na czym polega brytyjska wspólnota narodów.
 • Ciekawostki STEPAN BANDERA Ciekawostki członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i organizator wielu akcji terrorystycznych przeciw władzom polskim, od 1940 lider frakcji rewol. OUN. Po próbie różnice bandera stepan.
 • Małżonek BITWA POD DĘBEM WIELKIM Małżonek zwycięstwo (31 III 1831) wojsk pol. pod Dębem Ogromnym (na wsch. od Warszawy) dowodzonych poprzez gen. J. Skrzyneckiego nad ros. korpusem gen. G. Rosena wady i zalety bitwa pod dębem wielkim.
 • Partner BONIFACY ŚW., WŁAŚC. WINFRYD Partner anglosaski, od 716 prowadził liczne misje w Galii i Germanii, od 722 bp, 732 arcybp, organizował diecezje niem., założył słynny klasztor w Fuldzie. Zginął jako podobieństwa bonifacy św., właśc. winfryd.
 • Ile lat ARKADIUSZ BOŻEK Ile lat działacz polit. na Śląsku, uczestnik powstań śląskich, wicewojewoda śląsko-dąbrowski po 1945. Odsunięty od władzy polit. w latach 50 czemu bożek arkadiusz.
 • Kto to FERNANDO TERRY BELAUNDE Kto to prezydent państwie w latach 1963-68 i 1980-85. Jako głowa państwa próbował zahamować kryzys gosp. i pokonać terror maoistycznego Świetlistego Szlaku co gorsze belaunde terry fernando.
 • Kim był ZAŁUSKICH BIBLIOTEKA Kim był pierwsza pol. biblioteka publiczna w Warszawie udostępniona poprzez braci Załuskich porównaj biblioteka załuskich.
 • życiorys BOREMLEM POD BITWA życiorys na Ukrainie w obwodzie równieńskim; efekt taktyczny wojsk pol. dowodzonych poprzez gen. J. Dwernickiego w walce z ros. korpusem F. Ruedigera. Jednak mimo niego porównanie bitwa pod boremlem.
 • Kim jest BESTIA Kim jest 1. drapieżne, dzikie zwierzę; 2. w symbolice religijnej (na przykład Apokalipsie) potwór, istota o zwierzęcych i ludzkich cechach, siejąca grozę i zniszczenie dlaczego bestia.
 • Bohater BARBAKAN Bohater fortyfikacjach kolista albo półkolista budowla wysunięta przed linię murów obronnych, przeznaczoną do obrony bocznej bramy bądź mostu prowadzących do miasta jak lepiej barbakan.
 • Czego dokonał I NIKOŁAJ BUCHARIN Czego dokonał W latach 1924-29 członek Biura Politycznego KC WKP(b). Istotny teoretyk partii; przeciwnik przymusowej kolektywizacji rolnictwa; 1929 usunięty ze stanowisk kiedy bucharin nikołaj i..
 • Kogo A MICHAIŁ BAKUNIN Kogo demokrata, jeden z artystów anarchizmu. Od 1840 na emigracji; zwolennik demokr. federacji słowiańskiej, w 1848 uczestnik zjazdu słowiańskiego, w 1849 lider od czego zależy bakunin michaił a..
 • Biografia LORENZO GIOVANNI BERNINI Biografia znakomity architekt i rzeźbiarz wł. baroku. Jego dzieła wyróżniają się dynamizmem, wirtuozerią (Ekstaza św. Teresy, fontanna del Tritone na czym polega bernini giovanni lorenzo.
 • Najważniejsze informacje BANAT Najważniejsze informacje położona pomiędzy Dunajem, Cisą, Maruszą i pd. Karpatami. Należała do Węgier, od XVI w. do Turcji, od 1718 do Austrii, w 1920 została podzielona pomiędzy różnice banat.
 • Ciekawostki BESTUŻEW-RIUMIN MICHAIŁ P. Ciekawostki dekabrysta. Jeden z przywódców Tow. Południowego (działającego na Ukrainie), konspiracyjnej organizacji oficerów ros. dążących do obalenia samowładztwa cara i wady i zalety bestużew-riumin michaił p..
 • Małżonek BIAŁOGWARDZIŚCI Małżonek zbiorcza nazwa Rosjan walczących z władzą bolszewicką w wojnie domowej w Rosji 1918-21 podobieństwa białogwardziści.
 • Partner BLITZKRIEG Partner doktryny wojny błyskawicznej w II wojnie świat. polegającej na zmasowanym zastosowaniu broni pancernej i lotnictwa dla zlikwidowania oporu przeciwnika czemu blitzkrieg.
 • Ile lat BRANDENBURGIA Ile lat XII w. na ziemiach przedtem słow. (tereny aktualnych Niemiec Wsch.). Od 1415 pod władzą Hohenzollernów, 1618 rządzona z Księstwem Pruskim poprzez jednego co gorsze brandenburgia.
 • Kto to BUŁGARZY Kto to zamieszkująca na Płw. Bałkańskim, złożyły się na nią plemiona Słowian wsch. przybyłe w VII w. n.e. i koczownicy tur., zw. Protobułgarami, którzy w 2 poł. VII w porównaj bułgarzy.
 • Kim był BARBARZYŃCA Kim był cudzoziemiec nie mówiący po gr., po wojnach z Persami definicja to zdobyło niekorzystny odcień, przejęte poprzez Rzymian dla plemion koczujących na obszarach porównanie barbarzyńca.
 • życiorys MŁODOŚĆ BEZCZASOWA życiorys w historii sztuki termin określający konwencję artystyczną w przedstawianiu postaci (na przykład władców) jako młodych bezwzględnie na rzeczywisty wiek dlaczego "bezczasowa młodość".
 • Kim jest PODHALAŃSKICH STRZELCÓW BRYGADA Kim jest 1940 we Francji. Pomiędzy IV a VI 1940 dowodzona poprzez gen. Z. Szyszko-Bohusza walczyła w Norwegii obok Narwiku. Po powrocie do Francji błyskawicznie rozbita jak lepiej brygada strzelców podhalańskich.
 • Bohater GABOR BETHLEN Bohater książę Siedmiogrodu (od 1613), władca Węgier 1620-21; lider stworzenia antyhabsburskiego 1619. Obległ w 1619 Wiedeń. W 1621 zrzekł się tytułu króla kiedy bethlen gabor.
 • Czego dokonał BISKUPIN Czego dokonał kultury łużyckiej założona 650-500 przed naszą erą na wyspie (aktualnie półwyspie) Jez. Biskupińskiego w Bydgoskiem, od-kryta w 1933. Gród, liczący 600-800 od czego zależy biskupin.
 • Kogo AUSTERLITZ POD BITWA Kogo Napoleona odniesione (2 XII 1805) pod dzisiejszym Sławkowem na Morawach nad połączonymi siłami austr.-ros. (85 tys. żołnierzy), zwane bitwą trzech cesarzy na czym polega bitwa pod austerlitz.
 • Biografia MARIA BOHUSZEWICZÓWNA Biografia robotn., nauczycielka; współpracowała z pismami warsz.: Prawdą i Przeglądem Tygodniowym ; od VII 1884 do IX 1885 kierowała Proletariatem (I); aresztowana w różnice bohuszewiczówna maria.
 • Najważniejsze informacje BUNDESWEHRA Najważniejsze informacje nazwa sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec tworzonych od 1949 r. Od 1955 wchodzą w skład sił NATO wady i zalety bundeswehra.
 • Ciekawostki CHERONEJĄ POD BITWA Ciekawostki przed naszą erą w Beocji (Grecja) pomiędzy wojskami macedońskimi Filipa II a sprzymierzonych krajów gr. Zwycięstwo Macedonii zapewniło jej panowanie nad podobieństwa bitwa pod cheroneją.
 • Małżonek ARCOLE POD BITWA Małżonek w bardzo trudnych uwarunkowaniach terenowych 15-17 XI 1796 zwycięstwo Napoleona nad Austriakami na wsch. od Werony w pn. Włoszech. Słynne z poprowadzenia czemu bitwa pod arcole.
 • Partner CZWORGA BANDA Partner przywódcy chińscy, pośród nich czwarta żona Mao Zedonga, którzy próbowali przejąć władzę po Zgonu Mao pod hasłami pogłębienia rewolucji kulturalnej co gorsze "banda czworga".
 • Ile lat ŚWIATOWY BANK Ile lat Odbudowy i Rozwoju, utworzony w 1945 z siedzibą w Waszyngtonie. Celem jego działalności miała być pomoc finansowa państwom słabo rozwiniętym albo zniszczonym porównaj bank światowy.
 • Kto to BRUEGEL Kto to niderl. XVI w. ; Pieter (1528-69), zw. Chłopskim, najwybitniejszy rysownik niderl. XVI w., kontynuator H. Boscha. Epigonami Pietera byli synowie Jan (1568-1625 porównanie bruegel.
 • Kim był KORSUNIEM POD BITWA Kim był stworzenia Chmielnickiego 26 V 1648 na pd. od Kijowa między armią kozacką (około 10 tys., dow. B. Chmielnicki) wspomaganą poprzez Tatarów a wojskiem koronnym dlaczego bitwa pod korsuniem.
 • życiorys BANDOSI życiorys sezonowi robotnicy rolni wynajmujący się do prac polowych gł. latem i jesienią jak lepiej bandosi.
 • Kim jest STEFAN BOBROWSKI Kim jest Czerwonych, w okresie studiów w Petersburgu związany z organizacją spiskową pol. oficerów; od 1860 czł. Związku Trojnickiego. W I 1863 w Warszawie, czł kiedy bobrowski stefan.
 • Bohater STANISŁAW BARZYKOWSKI Bohater poseł na sejm w Królestwie Pol., w momencie stworzenia listopadowego członek Rządu Narodowego, na emigracji współpracownik A.J. Czartoryskiego. Autor Historii od czego zależy barzykowski stanisław.
 • Czego dokonał POLSKI BANK Czego dokonał F.K. Druckiego-Lubeckiego z siedzibą w Warszawie. Stanowił gł. instrument polityki gosp. rządu Królestwa Pol.: emitował kapitał papierowe (banknoty) i na czym polega bank polski.
 • Kogo WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI Kogo dyplomata. W latach II wojny świat. żołnierz AK. Więzień obozu w Oświęcimiu, represjonowany również w PRL. W 1995 piastował urząd min. spraw zagr. do końca różnice bartoszewski władysław.
 • Biografia BASTEJA Biografia XVI w. obiekt fortyfikacji na planie koła, półkola albo elipsy wysunięty przed linię mało niższych murów o pow. większej niż baszta zapewniający lepsze użycie wady i zalety basteja.
 • Najważniejsze informacje BASTYLIA Najważniejsze informacje twierdza paryska, zbudowana w XIV w., zmieniona potem na więzienie; pozyskana 14 VII 1789 - data szturmu została uznana za start rewolucji franc podobieństwa bastylia.
 • Ciekawostki TERMOPILAMI POD BITWA Ciekawostki przed naszą erą pomiędzy sprzymierzonymi pod wodzą Sparty Grekami a Persami w wąwozie Termopile, otwierającym przejście do środk. Grecji. Kiedy w wyniku czemu bitwa pod termopilami.
 • Małżonek BITWA W ZATOCE NAVARINO Małżonek flota z angielskiego:-franc.-ros. 1827 zadała u wybrzeży pd. Grecji klęskę flocie tur., zaczynając tym samym obcą interwencję w walkach o niepodległość Grecji co gorsze bitwa w zatoce navarino.
 • Partner BEDEL JEAN BOKASSA Partner środkowoafrykański. Początkowo żołnierz franc. armii kolonialnej w latach 1939-60. Po uzyskaniu niepodległości poprzez Republikę Środkowoafrykańską dowódca sił porównaj bokassa jean bedel.
 • Ile lat ISSOS POD BITWA Ile lat między armią maced. Aleksandra Wielkiego (około 40 tys.) a armią pers. Dariusza III (około 100 tys.). Aleksander rozstrzygnął bitwę uderzeniem na lewe porównanie bitwa pod issos.
 • Kto to ARTHUR BALFOUR Kto to polit. bryt., parokrotny minister, premier na pocz. XX w., w 1917 jako min. spraw zagr. autor deklaracji otwierającej drogę do osadnictwa żydowskiego w dlaczego balfour arthur.
 • Kim był BENEFICJUM Kim był początkowo nadanie poprzez władcę czasowo albo dożywotnio ziemi powiązane z pewnymi powinnościami, gł. wojskowymi, w nagrodę za usługi (na przykład rycerzom jak lepiej beneficjum.
 • życiorys IGANIAMI POD BITWA życiorys stoczona 10 IV 1831 poprzez wojska pol. pod dowództwem I. Prądzyńskiego z wojskami ros. dowodzonymi poprzez gen. G. Rosena. Świetne zwycięstwo Polaków kiedy bitwa pod iganiami.
 • Kim jest GODUNOW BORYS Kim jest szwagier ostatniego Rurykowicza, cara Fiodora I, w latach 1584-98 rzeczywisty król Moskwy; 1598 obwołany carem. Dążył do wzmocnienia władzy państwowej w od czego zależy borys godunow.
 • Bohater VON ALEKSANDER BACH Bohater reprezentował interesy ogromnej burżuazji dążącej do sojuszu z monarchią absolutną; 1849-59 min. spraw wewn., od 1852 naprawdę kierował rządem, przeprowadził na czym polega bach aleksander von.
 • Czego dokonał CECORĄ POD BITWA Czego dokonał niedaleko Jass na terenie Mołdawii (dziś Rumunia) 19-20 X 1595 hetman J. Zamoyski założył umocniony obóz, gdzie odparł ataki oddziałów tur.; wskutek różnice bitwa pod cecorą.
 • Kogo SEBASTIAN JAN BACH Kogo organista, najwybitniejszy artysta barokowy. Uprawiał wszystkie gatunki muzyki barokowej. Do głownych utworów Bacha należą: Pasja wg św. Jana, Pasja wg św wady i zalety bach jan sebastian.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Bach Jan Sebastian co znaczy bitwa pod Cecorą krzyżówka Bach Aleksander von co to jest Borys Godunow słownik bitwa pod Iganiami czym jest beneficjum co oznacza. zasługi.

Bohater Bitwa pod Legnicą co znaczy baszta krzyżówka Biafra co to jest Bona co zrobił.