cyceron marcus tulius cicero co to jest
Cywilizacja doliny Indusu co znaczy C 14 krzyżówka Centralny Komitet Obywatelski co to jest Chińska.

Postacie historyczne, biografia na C

 • Kto to CYCERON, MARCUS TULIUS CICERO Kto to orator (mówca) rzym., polityk i poeta. Jako konsul w 63 przed naszą erą stłumił spisek Katyliny, który przygotowywał zamach stanu. Obrońca swobód porównanie cyceron, marcus tulius cicero.
 • Kim był KAROL JAN CHODKIEWICZ Kim był od 1605). Jeden z najwybitniejszych wodzów litew. i pol. XVII w. Zwyciężył Szwedów pod Białym Kamieniem (1603) i Kircholmem (1605). W 1621 naczelny wódz sił dlaczego chodkiewicz jan karol.
 • życiorys DANIEL CHODOWIECKI życiorys gdańszczanin, malarz i rysownik. Pozostawił cykl Podróże do Gdańska, kapitalne źródło do badania życia codziennego XVIII w jak lepiej chodowiecki daniel.
 • Kim jest CENTO Kim jest Centralnego łącząca od 1959 do 1979 Iran, Pakistan, Turcję, W. Brytanię i nieformalnie również USA (z siedzibą w Ankarze). Poprzednikiem CENTO był Pakt kiedy cento.
 • Bohater RYNEK CZARNY Bohater dla państw o gospodarce reglamentowanej, również w okresach wojny i niedoborów na rynku. W latach PRL nielegalny z punktu widzenia władz handel deficytowymi od czego zależy czarny rynek.
 • Czego dokonał CEZAR JULIUSZ, CAIUS IULIUS CAESAR Czego dokonał wódz. Podbił Galię (58-51 przed naszą erą), wyprawiał się za Ren i na wyspy brytyjskie. W oparciu o armię, po wojnie z Pompejuszem w 50-48 przed naszą erą na czym polega cezar juliusz, caius iulius caesar.
 • Kogo CELTOWIE Kogo Indoeuropejczycy) zamieszkały pierwotnie nad górnym Renem, Dunajem i Menem. Pośrodku I tys. przed naszą erą plemiona celtyckie rozprzestrzeniły się na różnice celtowie.
 • Biografia CERVANTES SAAVEDRA MIGUEL DE Biografia hiszp. poeta, stworzył podstawy nowoż. powieści euro. Autor Don Kichota, jednego z najsłynniejszych dzieł literatury euro wady i zalety cervantes saavedra miguel de.
 • Najważniejsze informacje CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Najważniejsze informacje 1949-80 centralny organ działających w PRL oficjalnych, podporządkowanych PZPR związków zawodowych podobieństwa centralna rada związków zawodowych.
 • Ciekawostki CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA TRZECIEJ RZECZPOSPOLITEJ Ciekawostki partia polit. powołana poprzez L. Wałęsę po wyborach parlamentarnych 21 IX 1997, która miała stanowić jego polit. zaplecze między innymi w wyborach czemu chrześcijańska demokracja trzeciej rzeczpospolitej.
 • Małżonek CARRAVAGIO, WŁAŚC. MICHELANGELO MERISI DE CARRAVAGIO Małżonek wczesnego baroku. Prekursor realizmu i malarstwa rodzajowego (Chłopiec ugryziony poprzez jaszczurkę). Wywarł poważny wpływ na malarstwo hol., wł., franc. i co gorsze carravagio, właśc. michelangelo merisi de carravagio.
 • Partner CZARTORYSKA Z FLEMMINGÓW IZABELA Partner Kazimierza, matka Adama Jerzego, uczestniczka i organizatorka życia kulturalnego; w 1800 utworzyła w Puławach pierwsze polskie muzeum hist. (Świątynia Sybilli porównaj czartoryska z flemmingów izabela.
 • Ile lat HIPOLIT CEGIELSKI Ile lat przemysłowiec i działacz społ.-polit.; w latach 1840-46 nauczyciel gimnazjalny, zwolniony ze szkoły poprzez władze pruskie otworzył sklep z wyrobami żelaznymi porównanie cegielski hipolit.
 • Kto to CEFTA Kto to Stowarzyszenie Wolnego Handlu powołane 21 XII 1992 w Krakowie poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry. Porozumienie uszczegółowione w 4 II 1994 w Pradze dlaczego cefta.
 • Kim był BRYGADY CZERWONE Kim był ugrupowanie lewackie założone w 1970 organizujące liczne zamachy w latach 1971-81, między innymi na czołową postać wł. sceny politycznej Aldo Moro (1978) czy jak lepiej czerwone brygady.
 • życiorys CENZURA życiorys powszechnym metodą walki z ideami rewol. i nar. w wielu państwach. W zaborze austr. w 1801 powołano Urząd Cenzury we Lwowie, który kontrolował rękopisy oddane kiedy cenzura.
 • Kim jest CHRONOLOGIA Kim jest edukacja o dawnym mierzeniu czasu i o miarach czasu od czego zależy chronologia.
 • Bohater CYD Bohater rycerz hiszp. walczący w służbie królów Kastylii przeciw Arabom w Hiszpanii; bohater cyklu opowieści rycerskich i dramatu P. Corneille'a na czym polega cyd.
 • Czego dokonał WARSZAWSKA CYTADELA Czego dokonał wybudowana w Warszawie po stworzeniu listopadowym (1832-34); mieściły się tam obiekty wojsk., więzienie dla więźniów polit. i sąd wojsk. Od 1834 osadzano tu różnice cytadela warszawska.
 • Kogo CLUNY Kogo Burgundii, w 910 zał. tu słynne opactwo benedyktyńskie. Stanowiło ono centrum reform zach. chrześcijaństwa w X-XII w. Działalność reformatorska opactwa wady i zalety cluny.
 • Biografia ALEXANDRE CHARLES CALONNE Biografia polityk franc.; w 1783-87 generalny kontroler finansów za Ludwika XVI, chciał obciążyć szlachtę podatkiem gruntowym, odwołał się do Zebrania Notablów podobieństwa calonne charles alexandre.
 • Najważniejsze informacje DZIECKA ZDROWIA CENTRUM Najważniejsze informacje ogólnopol. szpital dla dzieci w Międzylesiu pod Warszawą, zbudowany w latach 1973-77 ze składek społeczeństwa czemu centrum zdrowia dziecka.
 • Ciekawostki CZECHOSŁOWACJA Ciekawostki demokr.-parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej co gorsze czechosłowacja.
 • Małżonek CEZAROPAPIZM Małżonek mechanizmu władzy, gdzie monarcha - cesarz stoi na czele instytucji państwowych i kościelnych. Definicja tj. pewną przenośnią, bo do połączenia władzy porównaj cezaropapizm.
 • Partner CENZOR Partner w momencie republiki nazwa urzędu; dwaj c. byli wybierani co 5 lat na rok i 6 miesięcy; wymagania: przeprowadzenie spisu majątków (cenzusu) i podziału porównanie cenzor.
 • Ile lat STEWART ROBERT CASTLEREAGH Ile lat z angielskiego: polityk konserwatywny, wielokrotny minister, w 1800 doprowadził do unii Irlandii z Anglią; reprezentował Anglię na kongresie wiedeńskim dlaczego castlereagh robert stewart.
 • Kto to BAPTISTE JEAN COLBERT Kto to generalny kontroler finansów, zwolennik skrajnie merkantylistycznych metod w polityce gosp. W swych rękach skoncentrował olbrzymią władzę, kierując sprawami jak lepiej colbert jean baptiste.
 • Kim był ANTYCZNA CYWILIZACJA Kim był c. gr. i rzym. obejmująca wybrzeża M. Śródziemnego kiedy cywilizacja antyczna.
 • życiorys CUP życiorys Planowania utworzony 10 XI 1945 w celu koordynowania rozwoju różnorodnych dziedzin gospodarki i opracowania dalekosiężnych planów i ekspertyz gosp od czego zależy cup.
 • Kim jest JACQUES CALLOT Kim jest franc. grafik i malarz; zasłynął w pierwszej kolejności z cyklu scen z wojny 30-letniej pt. Okropności wojny na czym polega callot jacques.
 • Bohater GUSTAVE COURBET Bohater reprezentant szkoły realistycznej poglądów lewicowych (skazany za udział w Komunie Paryskiej; na emigracji w Szwajcarii od 1873). W najwyższym stopniu znane różnice courbet gustave.
 • Czego dokonał CHORAŁ Czego dokonał odmiana śpiewów w liturgii kościelnej wady i zalety chorał.
 • Kogo CAMILLE COROT Kogo bardzo prostym, lecz wrażliwym stylu uważany za jednego z największych twórców XIX w. Autor pięknych pejzaży (nierzadko z architekturą) początkowo podobieństwa corot camille.
 • Biografia WALERIAN CZUMA Biografia Uczestnik ruchu niepodległ. w Galicji, 1914-1917 w II Brygadzie Legionów. Po jej przebiciu się poprzez front w tak zwany Dywizji Syberyjskiej walczył z czemu czuma walerian.
 • Najważniejsze informacje CHRZEŚCIJAŃSTWO Najważniejsze informacje zapoczątkowana poprzez działalność Jezusa Chrystusa około 30 n.e. Na początku ściśle powiązane z judaizmem, w dalszym ciągu, zwł. dzięki działalności św. Pawła co gorsze chrześcijaństwo.
 • Ciekawostki PIERRE CORNEILLE Ciekawostki franc. dramatopisarz klasycystyczny; najsłynniejsze dzieło: tragikomedia Cyd porównaj corneille pierre.
 • Małżonek CHASYDYZM Małżonek w XVIII w. pośród Żydów pol., dążący w odróżnieniu do surowości talmudycznej do nadania religii judaistycznej treści wewn. Duchowy lider chasydów, cadyk (a porównanie chasydyzm.
 • Partner DEZYDERY CHŁAPOWSKI Partner i kulturalny, uczestnik kampanii napoleońskich, w 1813 podał się do dymisji w stopniu pułkownika. W latach 1818-19 przebywał w Anglii, gdzie poznał tamtejsze dlaczego chłapowski dezydery.
 • Ile lat CHARLES CHAPLIN Ile lat słynny komik i reżyser filmowy działający raczej w stanach zjednoczonych ameryki. Filmy: Dyktator, Gorączka złota, Światła wielkiego miasta jak lepiej chaplin charles.
 • Kto to 966 POLSKI CHRZEST Kto to start państwa pol. Osobisty chrzest Mieszka I i jego otoczenia otwierał oficjalny mechanizm chrystianizacji całego państwie, który przedłużył się przynajmniej kiedy chrzest polski 966.
 • Kim był TADEUSZ CZACKI Kim był gosp. i oświatowy starający się o odrodzenie miast, handlu i rzemiosła; w 1800 współzałożyciel Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie; w 1805 założył Liceum od czego zależy czacki tadeusz.
 • życiorys WYWIADOWCZA AGENCJA CENTRALNA życiorys rządowa zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem utworzona w 1947 na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie Nar. Jej pracę klasyfikuje ustawa o CIA z 1949. Prowadziła na czym polega centralna agencja wywiadowcza.
 • Kim jest CHAN Kim jest tytuł feudalnych władców mong. i tur różnice chan.
 • Bohater JERZY ADAM CZARTORYSKI Bohater mecenas literatury i sztuki, syn Adama Kazimierza i Izabeli z Flemmingów; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, po 1795 zwolennik zjednoczenia ziem pol. pod berłem wady i zalety czartoryski adam jerzy.
 • Czego dokonał ANDERS CELSIUS Czego dokonał szwedz. fizyk i astronom, opracował 100-stopniową skalę temp. stosowaną do dziś, opierającą się na temp. topnienia lodu i wrzenia wody podobieństwa celsius anders.
 • Kogo IV CHRYSTIAN Kogo Norwegii od 1588. Król o ambicjach absolutystycznych, dążył do wzmocnienia pozycji króla. W latach 1611-13 pokonał Szwecję (wojna kalmarska), w 1625-29 czemu chrystian iv.
 • Biografia PUŁKOWNICY CZARNI Biografia ekipa oficerów, która drogą zamachu stanu 21 IV 1967 przejęła władzę w Grecji na 7 lat co gorsze czarni pułkownicy.
 • Najważniejsze informacje ANDRZEJ CINCIAŁA Najważniejsze informacje jeden z przywódców pol. odrodzenia nar. na Śląsku Cieszyńskim, notariusz; założyciel pol. czytelni, tow. rolniczych i teatrów amatorskich porównaj cinciała andrzej.
 • Ciekawostki MOISE CZOMBE Ciekawostki w 1960 wspólnie z ogłoszeniem niepodległości Konga proklamował secesję prowincji Katangi. Po krwawej wojnie domowej w przekonaniu zawartego kompromisu został porównanie czombe moise.
 • Małżonek WIEK CIEMNY Małżonek odnosząc się do średniow. moment zaniku znajomości pisma u świeckich i kultury antycznej w Europie Zach., identyfikowany normalnie z VII w dlaczego "ciemny wiek".
 • Partner CECHY Partner skupiające samodzielnych rzemieślników jednej albo kilku pokrewnych specjalności. Zakładano je już w średniow. (od X w. ) w celu obrony interesów gosp. i praw jak lepiej cechy.
 • Ile lat BILL CLINTON Ile lat Demokr. w stanach zjednoczonych ameryki. Prezydent 1993-2000. Przedtem gubernator stanu Arkansas. Jako prezydent zasłynął między innymi z licznych afer i kiedy clinton bill.
 • Kto to WRZESIEŃ CZARNY Kto to organizacja terrorystyczna powstała w 1970 po wyparciu oddziałów palest. z Jordanii. Jej najgłośniejszym zamachem była masakra sportowców izrael. w okresie od czego zależy czarny wrzesień.
 • Kim był FRYDERYK CHOPIN Kim był kompozytor romantyczny i słynny pianista ?Xączący tradycje muzyki lud. i nar. ze stylem romantycznym. Najsłynniejsze są jego 2 koncerty i Etiuda rewolucyjna na czym polega chopin fryderyk.
 • życiorys SIERGIEJEWICZ NIKITA CHRUSZCZOW życiorys sekr. KC KPZR. Jeden z najbliższych współpracowników J. Stalina, od 1939 czł. Biura Politycznego KC WKP(b). Eliminując innych przywódców partii komunist różnice chruszczow nikita siergiejewicz.
 • Kim jest CHIWA Kim jest środk. Azji zamieszkałe poprzez Uzbeków powstałe w XVI w. jako chanat. W 1873 przyłączone do Rosji. Obecnie podzielone pomiędzy Uzbekistan i Turkmenię wady i zalety chiwa.
 • Bohater CZARTYZM Bohater w W. Brytanii w latach 1836-48 walczący o reformę prawa wyborczego; w 1836 założono Londyńskie Stow. Robotnicze, w 1837 opracowano kartę praw ludu (People's podobieństwa czartyzm.
 • Czego dokonał LWOWSKA CENTRALIZACJA Czego dokonał organizacja niepodległościowa, zał. w 1796 w Krakowie, potem przeniesiona do Lwowa, utrzymywała kontakty z Deputacją. Przygotowywała stworzenie licząc na czemu centralizacja lwowska.
 • Kogo NICEJSKIE CESARSTWO Kogo przejściowo od 1204 w pn.-zach. części Azji Mniejszej wskutek zdobycia Konstantynopola i części ziem cesarstwa bizant. poprzez uczestników IV krucjaty, na co gorsze cesarstwo nicejskie.
 • Biografia CHRYSTIANIZACJA Biografia chrześcijaństwa na terytoriach jeszcze nim nie objętych. Oficjalna ch. cesarstwa rzym. dokonała się w VI w. n.e. (zobacz Konstantyn Ogromny, Teodozjusz I porównaj chrystianizacja.
 • Najważniejsze informacje CENTROLEW Najważniejsze informacje wobec sanacji bloku polit., tworzonego od XI 1928 poprzez PSL Piast , PSL Wyzwolenie , Narodową Partię Robotniczą, Chrześcijańską Demokrację i PPS celem porównanie centrolew.
 • Ciekawostki BUŁGARII CARSTWO Ciekawostki poprzez praprzodków Bułgarów w VII w. n.e., podbite na pocz. XI w. poprzez Bizancjum; wskrzeszone pod koniec XII w.; rozpadło się na dwa państwa podbite dlaczego carstwo bułgarii.
 • Małżonek SZEK KAJ CZANG Małżonek przewodniczący partii Kuomintang i prezydent Republiki Chińskiej od 1928. Zjednoczył przewarzająca część ziem chiń., zreformował finanse państwa i oświatę jak lepiej czang kaj-szek.
 • Partner BENVENUTO CELLINI Partner znakomity wł. rzeźbiarz i złotnik renesansowy (Perseusz z głową Meduzy), autor słynnego pamiętnika Benvenuta Celliniego żywot własny kiedy cellini benvenuto.
 • Ile lat CALDERÓN DE LA BARCA PEDRO Ile lat najwybitniejszy hiszp. dramatopisarz barokowy. Autor około 300 sztuk, główne jego dzieła to Książę niezłomny, Alkad z Zalamei od czego zależy calderón de la barca pedro.
 • Kto to BIUROKRATYCZNY CENTRALIZM Kto to rękach aparatu adm. ograniczające wpływ samorządu ludności; c. demokratyczny znaczy bezdyskusyjną moc obowiązującą decyzji władz organów wyższych dla niższego na czym polega centralizm biurokratyczny.
 • Kim był CZELADŹ Kim był ludność zależna: od średniow. służba na dworze (zamku) feudała bądź w okresie wypraw wojennych przy jego boku; od XV w. służba domowa u szlachty; XIX-XX w różnice czeladź.
 • życiorys LOUIS CAVAIGNAC życiorys polityk, w 1848 jako min. wojny w Rządzie Tymczasowym krwawo stłumił czerwcowe stworzenie robotników paryskich, w dalszym ciągu premier. Kontrkandydat wady i zalety cavaignac louis.
 • Kim jest FIDEL RUZ CASTRO Kim jest polityk kubański, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Kuby, premier, przewodniczący Porady Państwa. Przejął władzę na wyspie po zamachu stanu w 1959, etapowo podobieństwa castro ruz fidel.
 • Bohater CZYNGIS-CHAN, WŁAŚC. TEMUDŻYN Bohater imperium mong. W 1206 po zjednoczeniu plemion koczowniczych na obszarze Mongolii przyjął tytuł wielkiego chana. Podboje zapewniły mu ostatecznie panowanie na czemu czyngis-chan, właśc. temudżyn.
 • Czego dokonał CZYNSZ Czego dokonał stałe świadczenie wnoszone często w pieniądzu albo naturze w zamian za użytkowanie ziemi. W Polsce od XII w. upowszechnił się dzięki kolonizacji, zwł. na co gorsze czynsz.
 • Kogo JAMES COOK Kogo jeden z najgłośniejszych z angielskiego: żeglarzy i odkrywców. Odbył dwie podróże dookoła świata badając w pierwszej kolejności Oceanię porównaj cook james.
 • Biografia TOMMASO CAMPANELLA Biografia dominikanin, filozof i teolog wł., reprezentant filozofii przyrody. Gł. dzieło Miasto Słońca (około 1602) przeznaczone teokratycznej utopii porównanie campanella tommaso.
 • Najważniejsze informacje CABOTO Najważniejsze informacje służbie z angielskiego: i hiszp.: Giovanni C. (w Anglii zwany John Cabot) (1450-98) odbył podróże na pn. Atlantyku, odkrywając Nową Fundlandię; Sebastiano dlaczego caboto.
 • Ciekawostki GOSPODARCZY CUD Ciekawostki Europy Zach. uzyskany po II wojnie świat. dzięki uruchomieniu systemów gospodarki wolnorynkowej i pomocy USA. Państwem, który po 1945 zanotował największy jak lepiej "cud gospodarczy".
 • Małżonek CHARON Małżonek w mitol. gr. posępny starzec, przewoźnik dusz zmarłych do Hadesu poprzez mityczną rzekę Styks. W usta zmarłych wkładano pieniążek na opłatę dla Ch kiedy charon.
 • Partner CHNUM Partner bóstwo egipskie, prezentowane w formie barana, opiekun wylewów Nilu, także bóg-stwórca od czego zależy chnum.
 • Ile lat CZYNSZOWANIE Ile lat świadczeń w robociźnie i naturaliach (a więc pańszczyzny) na rzecz czynszu pieniężnego; rozpoczęte w XVIII w. rozwinęło się w poł. XIX w.; poprzedziło na czym polega czynszowanie.
 • Kto to CHŁOPOROBOTNICY Kto to pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem poza rolnictwem. W okresie recesji gosp. i wzrostu bezrobocia regularnie pozbawiani pracy jako różnice chłoporobotnicy.
 • Kim był CYRK Kim był w staroż. stadion poświęcony do wyścigów rydwanów z amfiteatralnie ustawionymi trybunami wady i zalety cyrk.
 • życiorys ALI CHAMANEI życiorys muzułmański, polityk, od 1979 członek Islamskiej Porady Rewolucyjnej, w latach 1981-89 prezydent Iranu. Po Zgonu - R. Chomeiniego w 1989 stał się jego następcą podobieństwa chamanei ali.
 • Kim jest CONSTANT DE REBECQUE BENJAMIN Kim jest filozof społ. Od 1794 członek rewol. Trybunału w Paryżu. 1802-1814 jako opozycjonista antynapoleoński na emigracji. Po 1815 deputowany, zwalczał restaurację w czemu constant de rebecque benjamin.
 • Bohater JIMMY CARTER Bohater demokr. w stanach zjednoczonych ameryki; 1970-74 gubernator stanu Georgia. Prezydent USA w latach 1977-81. Za jego kadencji doszło do poważnego osłabienia co gorsze carter jimmy.
 • Czego dokonał WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ Czego dokonał Od 1971 w PZPR. Od 1989 poseł na sejm. W 1990 kandydat lewicy na prezydenta RP. Od 1991 przewodniczący SLD. W latach 1993-95 wicepremier i min. sprawiedliwości porównaj cimoszewicz włodzimierz.
 • Kogo SIR WINSTON CHURCHILL Kogo młodości publicysta, walczył także w Indiach, Sudanie i Afryce Południowej. W 1900 wybrany do Izby Gmin zaczął karierę polit. jako konserwatysta. Od 1908 porównanie churchill winston, sir.
 • Biografia DIONIZY CZACHOWSKI Biografia głośniejszych dow. w stworzeniu 1863, walczył pod Małogoszczą, Pieskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami; po uwięzieniu M. Langiewicza naczelnik wojenny woj dlaczego czachowski dionizy.
 • Najważniejsze informacje NICOLAE CEAUŞESCU Najważniejsze informacje Rumunii; w latach 1965-89 stał na czele Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Prowadził częściowo niezależną od ZSRR politykę zagr., realizując równocześnie twardy jak lepiej ceauşescu nicolae.
 • Ciekawostki CHMIELEŃSKI Ciekawostki obozu Czerwonych; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861, jeden z organizatorów Komitetu Miejskiego i Komitetu Centralnego Narodowego, w 1862 inicjator kiedy chmieleński.
 • Małżonek AUGUST COMTE Małżonek socjolog, pozytywista. Wprowadził nazwę socjologia na ustalenie edukacji o strukturze społeczeństwa, prawach jego rozwoju i metodach jego badania. Autor od czego zależy comte august.
 • Partner CHADECJA Partner popularna nazwa partii chrześcijańskiej demokracji na czym polega chadecja.
 • Ile lat CANONICI IURIS CORPUS Ile lat całokształt prawa kościelnego, zobacz Kodeks Justyniana różnice corpus iuris canonici.
 • Kto to CZTERY WIELKIE REFORMY SPOŁECZNE Kto to wdrożyła koalicja ugrupowań postsolidarnościowych AWS i UW w latach 1997-2000 w ramach gabinetu J. Buzka. Celem było zreformowanie państwa, jego modernizacja wady i zalety cztery wielkie reformy społeczne.
 • Kim był NEVILLE ARTHUR CHAMBERLAIN Kim był polityk bryt. Od 1918 czł. Izby Gmin, wielokrotny minister, 1937-40 premier W. Brytanii, kluczowy wykonawca polityki appeasementu, wierzący w sposobność podobieństwa chamberlain arthur neville.
 • życiorys GWARDIA CZERWONA życiorys militarna tworzona w Rosji od rewolucji lutowej 1917, wkrótce zdominowana poprzez bolszewików. Odegrała sporą rolę w rewolucji październikowej. W III 1918 czemu czerwona gwardia.
 • Kim jest GEORGES CLEMENCEAU Kim jest 1917-20 premier. Jego energia, entuzjazm i polityka twardej ręki w poważnym stopniu pomogły Francuzom przetrwać I wojnę świat. Czołowa postać paryskiej co gorsze clemenceau georges.
 • Bohater JÓZEF CHŁOPICKI Bohater stworzenia listopadowego; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, insurekcji 1794, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, od 1808 w Legii Nadwiślańskiej (w 1809 porównaj chłopicki józef.
 • Czego dokonał CHIŃSKA CYWILIZACJA Czego dokonał staroż., związana pierwotnie z ogromnymi rzekami; jej kolebkę stanowią obszary nad Huang-ho, w drugiej kolejności nad Jangcy-ciang; początki wg tradycji w III porównanie cywilizacja chińska.
 • Kogo WIESŁAW CHRZANOWSKI Kogo organizacji młodzieżowych, żołnierz AK, prawnik, prof. KUL. W latach 1948-54 więziony za działalność opozycyjną. Od 1980 doradca NSZZ Solidarność . Pierwszy dlaczego chrzanowski wiesław.
 • Biografia ŁACIŃSKIE CESARSTWO Biografia poprzez krzyżowców uczestniczących w IV krucjacie po zajęciu poprzez nich Konstantynopola na terenach euro. obalonego w ten sposób czasowo cesarstwa bizant. C jak lepiej cesarstwo łacińskie.
 • Najważniejsze informacje EDMUND CARTWRIGHT Najważniejsze informacje wynalazca krosna mechanicznego (1785) i maszyny do przędzenia przędzy czesankowej (1789), urządzeń o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju przemysłu włókienniczego kiedy cartwright edmund.
 • Ciekawostki BETTINO CRAXI Ciekawostki działacz socjalist., premier Włoch w latach 1983-87 zamieszany w liczne afery finansowe włoskiej klasy polit., których ujawnienie w latach 90. spowodowało od czego zależy craxi bettino.
 • Małżonek CHONSU Małżonek w staroż. Egipcie bóg Księżyca na czym polega chonsu.
 • Partner U KONSTANTIN CZERNIENKO Partner sekr. generalny KPZR i lider ZSRR u schyłku życia (od 1984). W trakcie swych 13-miesięcznych rządów umacniał władzę aparatu partyjnego różnice czernienko konstantin u..
 • Ile lat CAESAR CEZAR Ile lat przydomek Juliusza Cezara, noszony potem poprzez władców rzym. przed imieniem; od niego wywodzi się tytuł cesarza wady i zalety cezar, caesar.
 • Kto to KRYMSKI CHANAT Kto to 1427-33 z części Złotej Ordy, lecz wkrótce uzależnione od Turcji. Tatarzy krymscy aczkolwiek żyli raczej z rolnictwa i hodowli, regularnie podejmowali wyprawy podobieństwa chanat krymski.
 • Kim był G NIKOŁAJ CZERNYSZEWSKI Kim był demokrata, filozof-socjalista utopijny, ideowy lider ruchu rewol. w Rosji w latach 60. XIX w.; autor powieści Co robić?, gdzie przedstawił ideał nowego czemu czernyszewski nikołaj g..
 • życiorys URNĄ NAD CUDA życiorys nadużyć wyborczych dokonywanych w Polsce w wyborach 1928, a zwł. 1930, kiedy to unieważniono setki tys. głosów dla zapewnienia większości parlamentarnej BBWR co gorsze cuda nad urną.
 • Kim jest NIEMIECKIE CESARSTWO Kim jest łączące wszystkie państwa niem. (poza Austrią i Szwajcarią), proklamowane w Wersalu 18 I 1871. Głową jego był każdorazowy władca Prus. Władzę ustawodawczą porównaj cesarstwo niemieckie.
 • Bohater CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ Bohater organizacja badająca opinię publiczną założona poprzez rząd w 1982 w celu zapewnienia rządowi wiarygodnych informacji o nastrojach społ. w państwie porównanie centrum badania opinii społecznej.
 • Czego dokonał ALEKSANDER CUZA Czego dokonał zjednoczonej Rumunii (Aleksander Jan I) 1859-66; w 1859 obrany władcą Mołdawii i Wołoszczyzny, w 1862 połączył je unią personalną, przeprowadził reformy, nadał dlaczego cuza aleksander.
 • Kogo NARODOWY KOMITET CENTRALNY Kogo powołana poprzez J. Piłsudskiego w Warszawie w I 1915, mająca stanowić polit. reprezentację Królestwa Pol. Weszły do niej PPS, Niezależny Związek Robotniczy i jak lepiej centralny komitet narodowy.
 • Biografia CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT, ŚW. Biografia stworzenia styczniowego, rysownik, zakonnik; walczył w oddziałach L. Frankowskiego i Z. Chmieleńskiego, ranny stracił nogę. Uczył się malarstwa w Warszawie i w kiedy chmielowski adam, brat albert, św..
 • Najważniejsze informacje BIZANTYJSKIE CESARSTWO Najważniejsze informacje niemal cały Płw. Bałkański, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt i przejściowo Włochy i pn. Afrykę. Powstało u progu średniow. wskutek procesu podziału staroż od czego zależy cesarstwo bizantyjskie.
 • Ciekawostki III CHILDERYK Ciekawostki ostatni z królów Franków dyn. Merowingów, usunięty z tronu poprzez Pepina Małego w 751 na czym polega childeryk iii.
 • Małżonek MICHAŁ CZAJKOWSKI Małżonek dziennikarz; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji we Francji, czł. Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, potem związany z Hotelem Lambert; agent różnice czajkowski michał.
 • Partner CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA W POLSCE Partner na doktrynie społ. Kościoła od 1902; głosiła solidaryzm klasowy, opowiadała się za wpływem Kościoła na oświatę i kulturę. Od 1918-39 występowała pod wieloma wady i zalety chrześcijańska demokracja w polsce.
 • Ile lat CZEKA Ile lat Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - pierwszej radz. służby bezpieczeństwa utworzonej 19 XII 1917 pod przewodnictwem F. Dzierżyńskiego podobieństwa czeka.
 • Kto to POZNAŃSKA CENTRALIZACJA Kto to ośrodka zorganizowanego poprzez wysłanników TDP, prowadzącego demokr. organizacją spiskową w latach 1844-46; C.P. przygotowywała stworzenie w trzech zaborach czemu centralizacja poznańska.
 • Kim był WSCHODU STAROŻYTNEGO CYWILIZACJA Kim był Daleki Wsch.; wspólne cechy: położenie w dolinach ogromnych rzek ułatwiających komunikację i dających urodzajne gleby aluwialne; tworzenie organizacji co gorsze cywilizacja starożytnego wschodu.
 • życiorys GABRIEL CZECHOWICZ życiorys urzędnik skarbowy. 1926 i 1926-1929 minister skarbu. Gdy rząd ówczesny z inicjatywy J. Piłsudskiego przekroczył ustawę budżetową nielegalnie finansując w 1928 porównaj czechowicz gabriel.
 • Kim jest KAZIMIERZ ADAM CZARTORYSKI Kim jest polit. i oświatowy, mecenas kultury, tata Adama Jerzego; w 1764 marszałek sejmu konwokacyjnego, orędownik reform państwowych, popierał kandydaturę Stanisława porównanie czartoryski adam kazimierz.
 • Bohater PIAST CHJENO Bohater rządowej koalicji parlamentarnej powstałej w Polsce w V 1923 z PSL Piast i ugrupowań chrześcijańsko- i endecko- -demokr. w oparciu o kompromis tak zwany paktu dlaczego chjeno-piast.
 • Czego dokonał DE SAMUEL CHAMPLAIN Czego dokonał podróżnik franc. badał i kolonizował Kanadę (1603-15). Założył miasto Quebec. W latach 1612-29 i 1632-35 gubernator kolonii Nowej Francji, a więc Kanady jak lepiej champlain samuel de.
 • Kogo ANNUS CENTESIMUS Kogo Jana Pawła II ogłoszona w 1991 w 100-lecie encykliki Leona XIII - Rerum novarum. W pierwszej kolejności rozwija kluczowe tezy społ. edukacji kościoła u schyłku kiedy centesimus annus.
 • Biografia STANISŁAW CAR Biografia 1918-1923 szef Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa. 1928-29 i 1930 min. sprawiedliwości. Zbliżony do ekipy pułkowników . 1930-35 wicemarszałek sejmu od czego zależy car stanisław.
 • Najważniejsze informacje CDU Najważniejsze informacje Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, jedna z dwu głównych partii RFN powstała po II wojnie świat. (1945). W odróżnieniu do wcześniejszej partii niem na czym polega cdu.
 • Ciekawostki STARSZY LUCAS CRANACH Ciekawostki rysownik i grafik, którego dzieła wykazują sporą oryginalność i zaangażowanie w idee reformacji; przygotował między innymi ilustracje do luterańskiego różnice cranach lucas starszy.
 • Małżonek OTTOMAŃSKIE CESARSTWO Małżonek wielonarodowe wyrosłe w XV w. z księstwa Osmanów dzięki podbojom, w szczególności zaś podbiciu cesarstwa bizantyjskiego. W XVI w. obejmowało prócz Azji wady i zalety cesarstwo ottomańskie.
 • Partner CARLOS Partner Ramirez Sanchez, Wenezuelczyk, jeden z w najwyższym stopniu głośnych terrorystów lat 70. Wyszkolony poprzez KGB studiował w Moskwie i na Kubie; w dalszym ciągu podobieństwa carlos.
 • Ile lat CENTRUM ZDROWIA MATKI-POLKI Ile lat centrum naukowo-badawcze i ogólnokrajowy szpital w Łodzi zbudowany ze składek społeczeństwa w latach 1983-88 jako pomnik wdzięczności dla kobiet pol czemu centrum zdrowia matki-polki.
 • Kto to WŁADYSŁAW CZARTORYSKI Kto to konserwatywny, syn Adama Jerzego; od 1848 pomagał tacie w działalności polit., od 1856 rzeczywisty lider Hotelu Lambert; dożywotni prezes (od 1861) Tow co gorsze czartoryski władysław.
 • Kim był ŚMIERĆ CZARNA Kim był średniow. ogólne ustalenie powtarzających się cyklicznie (co 10-15 lat) epidemii dżumy (zw. także morem, morowym powietrzem); 2. ustalenie największej w porównaj czarna śmierć.
 • życiorys RZYMSKIE CESARSTWO życiorys poprzez Oktawiana Augusta uległo podziałowi w 395 na części wsch. i zach. (tak zwany cesarstwo wschodniorzym. i zachodniorzym.) rządzone poprzez dwie stolice porównanie cesarstwo rzymskie.
 • Kim jest STEFAN CZARNIECKI Kim jest 1657, hetman polny kor. (1665). Wybitny dowódca jazdy pol. Uczestniczył w wojnie z B. Chmielnickim (1648-49 w niewoli). W okresie potopu szwedzkiego 1655 dlaczego czarniecki stefan.
 • Bohater J PIOTR CZAADAJEW Bohater romantyczny głoszący konieczność pojednania filozofii z religią. Autor Myśli filozoficznych przedstawiających b. pesymistyczne spojrzenie na dzieje Rosji jako jak lepiej czaadajew piotr j..
 • Czego dokonał PIERRE CAMBRONNE Czego dokonał gen. franc., uczestnik kampanii napoleońskich, w bitwie pod Waterloo dowodził 1. bat. gwardii, towarzyszył Napoleonowi na Elbie kiedy cambronne pierre.
 • Kogo CZERWONI Kogo obóz polit. w okresie stworzenia styczniowego; dążył do połączenia walki zbrojnej o niepodległość z reformami społ.-ekon. (uwłaszczenie chłopów). C. kierowali od czego zależy czerwoni.
 • Biografia CYSTERSI Biografia kontemplacyjny w Kościele katol. zał. w 1098 w Citeaux (Francja) poprzez Roberta Molesmes w oparciu o zaostrzoną regułę św. Benedykta; głosząc ideały ubóstwa c na czym polega cystersi.
 • Najważniejsze informacje JACQUES CHIRAC Najważniejsze informacje prezydent od maja 1995, przedtem podwójnie premier w latach 1974-76 i 1986-88. Od początku swej kariery politycznej związany z ruchem gaullistowskim, pracował różnice chirac jacques.
 • Ciekawostki CZĘSTOCHOWA Ciekawostki XIV w.; jego postęp datuje się od założenia w 1382 klasztoru Paulinów ze słynnym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którego kult rozwijał się od XV w. i wady i zalety częstochowa.
 • Małżonek CONTAINMENT Małżonek termin oznaczający politykę powstrzymywania komunizmu zainicjowaną w trakcie prezydentury H. Trumana (1945-53) poprzez sekretarza stanu USA G. Marshalla podobieństwa containment.
 • Partner CENTRUM Partner reprezentująca interesy katolików; wykrystalizowało się w latach 1852-60 w sejmie prus. (nazwa pochodzi od miejsca zajmowanego w sejmie), przywódcą był L czemu centrum.
 • Ile lat FLORIAN CEYNOWA Ile lat folkloru kaszubskiego, działacz demokr. o mocnych sympatiach proros. W 1846 uczestniczył w przygotowaniach powstańczych w zaborze prus., aresztowany i sądzony co gorsze ceynowa florian.
 • Kto to CADYK Kto to ustalenie człowieka sprawiedliwego. Termin od stworzenia chasydyzmu stosowany na ustalenie charyzmatycznego przywódcy rel., od XIX w. czczonego na podobieństwo porównaj cadyk.
 • Kim był KHMERZY CZERWONI Kim był Kambodży o orientacji prochińskiej i maoistowskiej kierowany poprzez Pol Pota. W trakcie sprawowania władzy w Phnom Penh (1975-78) stosowali nadzwyczajne porównanie czerwoni khmerzy.
 • życiorys CYWILIZACJA życiorys rozwoju społeczeństwa w określonej epoce; wyznaczniki: zastosowanie bogactw i sił przyrody, organizacja życia i instytucji społ.; 2. majątek kultury dlaczego cywilizacja.
 • Kim jest FOTOGRAFICZNA AGENCJA CENTRALNA Kim jest powstała w 1950 organizacja prowadząca obsługę fotograficzną prasy pol. Od 1991 włączona do PAP jak lepiej centralna agencja fotograficzna.
 • Bohater JAN CZYŃSKI Bohater poeta; uczestnik stworzenia listopadowego, wiceprezes Tow. Patriotycznego (2), podejrzewany o współorganizowanie wydarzeń 15 VIII 1831 w Warszawie; po kiedy czyński jan.
 • Czego dokonał CARITAS Czego dokonał kościelna organizacja charytatywna przejęta poprzez władze PRL, używana w walce propagandowej przeciw hierarchii kościelnej. Po 1989 reaktywowana jako od czego zależy "caritas".
 • Kogo CAR Kogo tytuł władców Bułgarii; 2. od czasów Iwana III Srogiego tytuł władców Moskwy; 3. po uzyskaniu niepodległości poprzez Bułgarię tytuł stosowany poprzez władców na czym polega car.
 • Biografia CHANAT Biografia kraj albo księstwo feudalne (prowincja) podległe władzy chana bądź zakres jego władzy różnice chanat.
 • Najważniejsze informacje AUGUST CIESZKOWSKI Najważniejsze informacje działacz polit.; studiował w Krakowie i Berlinie, w 1843 osiedlił się w Poznańskiem, inicjator założenia Ligi Polskiej, w 1848-65 poseł do sejmu prus. (1860 wady i zalety cieszkowski august.
 • Ciekawostki CONTRAS Ciekawostki którym nazywano wspieraną poprzez USA antykomunistyczną partyzantkę w takich państwach Ameryki Środk., gdzie usiłowano na wzór Kuby budować totalitarny podobieństwa contras.
 • Małżonek RUHOLLAH CHOMEINI Małżonek irański. W czasach rządów szacha Rezy Pahlaviego jeden z liderów opozycji islamskiej. W latach 1964-1979 na wygnaniu między innymi we Francji, skąd kierował czemu chomeini ruhollah.
 • Partner BOHDAN CHMIELNICKI Partner bohater nar. Ukrainy. Po zatargu z pol. szlachcicem D. Czaplińskim podniósł bunt Kozaków zaporoskich w 1648. W sojuszu z Tatarami odniósł olśniewające co gorsze chmielnicki bohdan.
 • Ile lat CHOCIM Ile lat potężna twierdza na prawym brzegu Dniestru w Bukowinie, na dawnym pograniczu Mołdawii, najważniejsza w walkach pol.-tur. XVII w. Zobacz także bitwa pod porównaj chocim.
 • Kto to GREGORIAŃSKI CHORAŁ Kto to w liturgii Kościoła rzymskokatol., bez akompaniamentu instrumentów muzycznych, nazwa od papieża Grzegorza I, który polecił go uporządkować i zebrać porównanie chorał gregoriański.
 • Kim był CHORĄGIEW Kim był miasta, organizacji i tak dalej w formie materiału umocowanego na drzewcu; specjalne znaczenie posiadała w średniow. formacjach wojskowych; 2. podstawowa dlaczego chorągiew.
 • życiorys CHEFREN życiorys faraon w poł. III tys. przed naszą erą, syn Cheopsa, uwieczniony w formie sfinksa w Gizie, budowniczy piramidy jak lepiej chefren.
 • Kim jest PRZEMYSŁOWY OKRĘG CENTRALNY Kim jest budowanego w latach 1936-39 przy sporym zaangażowaniu finansowym państwa w środk. Polsce (zwł. widłach Wisły, Dunajca i Sanu) ośrodka przem., szczególnie kiedy centralny okręg przemysłowy.
 • Bohater JÓZEF CYRANKIEWICZ Bohater w czasach PRL (1947-52 i 1954-70); przedtem działacz socjalist. (od 1930 w PPS) w latach 1945-1948 sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS od czego zależy cyrankiewicz józef.
 • Czego dokonał WOJCIECH CHRZANOWSKI Czego dokonał sztabowiec; uczestnik stworzenia listopadowego (szef Sztabu Gł.); na emigracji związał się z A.J. Czartoryskim; w 1849 objął naczelne dowództwo armii na czym polega chrzanowski wojciech.
 • Kogo CYRKUŁ Kogo Galicji; w 1792 było 18 cyrkułów ze starostą na czele; 2. obwód policyjny w sporych miastach Królestwa Pol., odpowiadał dzisiejszemu komisariatowi różnice cyrkuł.
 • Biografia DEMOKRACJA CHRZEŚCIJAŃSKA Biografia Europie XIX i XX w. wywodzący się ze społ. doktryny Kościoła katol. Najmocniejszy w cesarskich Niemczech (Partia Centrum), a w dalszym ciągu w RFN ( CDU/CSU wady i zalety chrześcijańska demokracja.
 • Najważniejsze informacje OLIVER CROMWELL Najważniejsze informacje stanu. Lider parlamentu w okresie z angielskiego: wojny domowej. Od 1642 dowódca kawalerii w Armii Nowego Wzoru. Znakomity wódz. Zwyciężył wojska Karola I pod podobieństwa cromwell oliver.
 • Ciekawostki CHAJR AD-DIN, ZW. BARBAROSSA Ciekawostki jeden z najsłynniejszych korsarzy algierskich. Zawładnął Algierią i Tunezją. Od 1519 wasal tur. Zyskał wenecką Dalmację (1536 czemu chajr ad-din, zw. barbarossa.
 • Małżonek TECHNICZNA NAUKOWO CYWILIZACJA Małżonek kształtujący się w państwach rozwiniętych gospodarczow XX w. Jego właściwością kluczową są wyraźne wzajemne zależności poziomu rozwoju edukacji, techniki i co gorsze cywilizacja naukowo-techniczna.
 • Partner CESARZ Partner najwyższy tytuł monarszy utworzony od imienia Juliusza Cezara, w staroż. nosili go władcy rzym. od Oktawiana Augusta; w średniow. i nowoż. władcy ogromnych porównaj cesarz.
 • Ile lat CYRUS II STARSZY, ZW. WIELKIM Ile lat władca Persji od 550 (558 ?) przed naszą erą, z dyn. Achemenidów, podbił kraj Medów i stworzył monarchię pers. Zobacz także Persja porównanie cyrus ii starszy, zw. wielkim.
 • Kto to DI CAMILLO CAVOUR Kto to piemoncki) i wł. polityk i mąż stanu. Od 1852 premier i min. spraw zagr. Królestwa Sardynii, dążył do modernizacji państwa, w 1855 wciągnął Sardynię do wojny dlaczego cavour camillo di.
 • Kim był LEONARD CHODŹKO Kim był emigracyjny; od 1826 w Paryżu, propagator i obrońca kwestie pol. na obczyźnie, wydawca prac hist., geogr., statystycznych; w 1831 artysta i sekr. Komitetu jak lepiej chodźko leonard.
 • życiorys GEOFFREY CHAUCER życiorys najwybitniejszy z angielskiego: pisarz w średniow., w Opowieściach kanterberyjskich barwnie przedstawił społeczeństwo ang kiedy chaucer geoffrey.
 • Kim jest CERAMIKA Kim jest towary z gliny (na przykład naczynia) wypalone po uprzednim wysuszeniu, najszerzej stosowane w staroż., zwł. w życiu codziennym od czego zależy ceramika.
 • Bohater CZEŚNIK Bohater w średniow. do XIV w. urzędnik dworski zarządzający piwnicą królewską, w dalszym ciągu urząd tytularny; w Polsce szlacheckiej niewysokiej rangi urząd ziemski na czym polega cześnik.
 • Czego dokonał SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE Czego dokonał władzami komunist. stowarzyszenie katolików świeckich w PRL. Powstało w 1957 jako ekipa secesjonistów, która odeszła z PAX-u. Od 1989 działa jako Unia różnice chrześcijańskie stowarzyszenie społeczne.
 • Kogo MINOJSKA CYWILIZACJA Kogo legendarnego Minosa, najstarsza cywilizacja na Krecie, rozwijająca się od przełomu IV i III tys., rozrost w 1 poł. II tys., moment dominacji Krety w basenie M wady i zalety cywilizacja minojska.
 • Biografia THOMAS CRANMER Biografia arcybp Canterbury, prymas Anglii. Współtwórca Kościoła anglikańskiego. Za rządów Marii Tudor uwięziony i skazany na Zgon podobieństwa cranmer thomas.
 • Najważniejsze informacje ŚWIAT CZWARTY Najważniejsze informacje ekipa krajów (raczej afrykańskich), które z racji na klęski żywiołowe i nieustanne konflikty zbrojne stanęły wobec problemu masowego głodu swych obywateli czemu czwarty świat.
 • Ciekawostki LUDOWA REPUBLIKA CHIŃSKA Ciekawostki X 1949 po zwycięstwie komunistów skupionych w najliczniejszej na świecie Komunist. Partii Chin (KPCh) nad siłami Kuomintangu w trwającej od wielu lat, lecz co gorsze chińska republika ludowa.
 • Małżonek OBYWATELSKI KOMITET CENTRALNY Małżonek w VIII 1914 w Warszawie. Organizował pomoc dla ofiar wojny. W opuszczonej poprzez Rosjan Warszawie funkcjonował jako samozwańcza władza Polaków; 14 IX 1915 porównaj centralny komitet obywatelski.
 • Partner 14 C Partner sposób badań archeol. pozwalająca na precyzyjne ustalenie wieku zabytków pochodzenia organicznego porównanie c 14.
 • Ile lat INDUSU DOLINY CYWILIZACJA Ile lat III tys. przed naszą erą w dolinie rz. Indus (aktualnie w Pakistanie); jej artysty mieszkali w miastach (największe miały do kilkudziesięciu tys. mieszkańców dlaczego cywilizacja doliny indusu.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Cywilizacja doliny Indusu co znaczy C 14 krzyżówka Centralny Komitet Obywatelski co to jest Chińska Republika Ludowa słownik Czwarty Świat czym jest Cranmer. zasługi.

Bohater Cyceron, Marcus Tulius Cicero co znaczy Chodkiewicz Jan Karol co zrobił.