czernyszewski nikołaj co to jest
Czarniecki Stefan co znaczy Comte August krzyżówka Cranach Lucas Starszy co to jest chrześcijaństwo.

Postacie historyczne, biografia na C

 • Kto to G NIKOŁAJ CZERNYSZEWSKI Kto to demokrata, filozof-socjalista utopijny, ideowy lider ruchu rewol. w Rosji w latach 60. XIX w.; autor powieści Co robić?, gdzie przedstawił ideał nowego porównanie czernyszewski nikołaj g..
 • Kim był FOTOGRAFICZNA AGENCJA CENTRALNA Kim był powstała w 1950 organizacja prowadząca obsługę fotograficzną prasy pol. Od 1991 włączona do PAP dlaczego centralna agencja fotograficzna.
 • życiorys CYSTERSI życiorys kontemplacyjny w Kościele katol. zał. w 1098 w Citeaux (Francja) poprzez Roberta Molesmes w oparciu o zaostrzoną regułę św. Benedykta; głosząc ideały ubóstwa c jak lepiej cystersi.
 • Kim jest DEZYDERY CHŁAPOWSKI Kim jest i kulturalny, uczestnik kampanii napoleońskich, w 1813 podał się do dymisji w stopniu pułkownika. W latach 1818-19 przebywał w Anglii, gdzie poznał tamtejsze kiedy chłapowski dezydery.
 • Bohater GUSTAVE COURBET Bohater reprezentant szkoły realistycznej poglądów lewicowych (skazany za udział w Komunie Paryskiej; na emigracji w Szwajcarii od 1873). W najwyższym stopniu znane od czego zależy courbet gustave.
 • Czego dokonał CEZAROPAPIZM Czego dokonał mechanizmu władzy, gdzie monarcha - cesarz stoi na czele instytucji państwowych i kościelnych. Definicja tj. pewną przenośnią, bo do połączenia władzy na czym polega cezaropapizm.
 • Kogo CHŁOPOROBOTNICY Kogo pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem poza rolnictwem. W okresie recesji gosp. i wzrostu bezrobocia regularnie pozbawiani pracy jako różnice chłoporobotnicy.
 • Biografia DZIECKA ZDROWIA CENTRUM Biografia ogólnopol. szpital dla dzieci w Międzylesiu pod Warszawą, zbudowany w latach 1973-77 ze składek społeczeństwa wady i zalety centrum zdrowia dziecka.
 • Najważniejsze informacje CABOTO Najważniejsze informacje służbie z angielskiego: i hiszp.: Giovanni C. (w Anglii zwany John Cabot) (1450-98) odbył podróże na pn. Atlantyku, odkrywając Nową Fundlandię; Sebastiano podobieństwa caboto.
 • Ciekawostki III CHILDERYK Ciekawostki ostatni z królów Franków dyn. Merowingów, usunięty z tronu poprzez Pepina Małego w 751 czemu childeryk iii.
 • Małżonek CENTRUM Małżonek reprezentująca interesy katolików; wykrystalizowało się w latach 1852-60 w sejmie prus. (nazwa pochodzi od miejsca zajmowanego w sejmie), przywódcą był L co gorsze centrum.
 • Partner CENZURA Partner powszechnym metodą walki z ideami rewol. i nar. w wielu państwach. W zaborze austr. w 1801 powołano Urząd Cenzury we Lwowie, który kontrolował rękopisy oddane porównaj cenzura.
 • Ile lat NEVILLE ARTHUR CHAMBERLAIN Ile lat polityk bryt. Od 1918 czł. Izby Gmin, wielokrotny minister, 1937-40 premier W. Brytanii, kluczowy wykonawca polityki appeasementu, wierzący w sposobność porównanie chamberlain arthur neville.
 • Kto to ALEXANDRE CHARLES CALONNE Kto to polityk franc.; w 1783-87 generalny kontroler finansów za Ludwika XVI, chciał obciążyć szlachtę podatkiem gruntowym, odwołał się do Zebrania Notablów dlaczego calonne charles alexandre.
 • Kim był CYRK Kim był w staroż. stadion poświęcony do wyścigów rydwanów z amfiteatralnie ustawionymi trybunami jak lepiej cyrk.
 • życiorys 14 C życiorys sposób badań archeol. pozwalająca na precyzyjne ustalenie wieku zabytków pochodzenia organicznego kiedy c 14.
 • Kim jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA W POLSCE Kim jest na doktrynie społ. Kościoła od 1902; głosiła solidaryzm klasowy, opowiadała się za wpływem Kościoła na oświatę i kulturę. Od 1918-39 występowała pod wieloma od czego zależy chrześcijańska demokracja w polsce.
 • Bohater OTTOMAŃSKIE CESARSTWO Bohater wielonarodowe wyrosłe w XV w. z księstwa Osmanów dzięki podbojom, w szczególności zaś podbiciu cesarstwa bizantyjskiego. W XVI w. obejmowało prócz Azji na czym polega cesarstwo ottomańskie.
 • Czego dokonał GEOFFREY CHAUCER Czego dokonał najwybitniejszy z angielskiego: pisarz w średniow., w Opowieściach kanterberyjskich barwnie przedstawił społeczeństwo ang różnice chaucer geoffrey.
 • Kogo CHRONOLOGIA Kogo edukacja o dawnym mierzeniu czasu i o miarach czasu wady i zalety chronologia.
 • Biografia BILL CLINTON Biografia Demokr. w stanach zjednoczonych ameryki. Prezydent 1993-2000. Przedtem gubernator stanu Arkansas. Jako prezydent zasłynął między innymi z licznych afer i podobieństwa clinton bill.
 • Najważniejsze informacje CENTROLEW Najważniejsze informacje wobec sanacji bloku polit., tworzonego od XI 1928 poprzez PSL Piast , PSL Wyzwolenie , Narodową Partię Robotniczą, Chrześcijańską Demokrację i PPS celem czemu centrolew.
 • Ciekawostki CYWILIZACJA Ciekawostki rozwoju społeczeństwa w określonej epoce; wyznaczniki: zastosowanie bogactw i sił przyrody, organizacja życia i instytucji społ.; 2. majątek kultury co gorsze cywilizacja.
 • Małżonek BETTINO CRAXI Małżonek działacz socjalist., premier Włoch w latach 1983-87 zamieszany w liczne afery finansowe włoskiej klasy polit., których ujawnienie w latach 90. spowodowało porównaj craxi bettino.
 • Partner CHORAŁ Partner odmiana śpiewów w liturgii kościelnej porównanie chorał.
 • Ile lat RZYMSKIE CESARSTWO Ile lat poprzez Oktawiana Augusta uległo podziałowi w 395 na części wsch. i zach. (tak zwany cesarstwo wschodniorzym. i zachodniorzym.) rządzone poprzez dwie stolice dlaczego cesarstwo rzymskie.
 • Kto to CHONSU Kto to w staroż. Egipcie bóg Księżyca jak lepiej chonsu.
 • Kim był TECHNICZNA NAUKOWO CYWILIZACJA Kim był kształtujący się w państwach rozwiniętych gospodarczow XX w. Jego właściwością kluczową są wyraźne wzajemne zależności poziomu rozwoju edukacji, techniki i kiedy cywilizacja naukowo-techniczna.
 • życiorys LEONARD CHODŹKO życiorys emigracyjny; od 1826 w Paryżu, propagator i obrońca kwestie pol. na obczyźnie, wydawca prac hist., geogr., statystycznych; w 1831 artysta i sekr. Komitetu od czego zależy chodźko leonard.
 • Kim jest CZĘSTOCHOWA Kim jest XIV w.; jego postęp datuje się od założenia w 1382 klasztoru Paulinów ze słynnym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którego kult rozwijał się od XV w. i na czym polega częstochowa.
 • Bohater GWARDIA CZERWONA Bohater militarna tworzona w Rosji od rewolucji lutowej 1917, wkrótce zdominowana poprzez bolszewików. Odegrała sporą rolę w rewolucji październikowej. W III 1918 różnice czerwona gwardia.
 • Czego dokonał JÓZEF CHŁOPICKI Czego dokonał stworzenia listopadowego; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, insurekcji 1794, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, od 1808 w Legii Nadwiślańskiej (w 1809 wady i zalety chłopicki józef.
 • Kogo CYRUS II STARSZY, ZW. WIELKIM Kogo władca Persji od 550 (558 ?) przed naszą erą, z dyn. Achemenidów, podbił kraj Medów i stworzył monarchię pers. Zobacz także Persja podobieństwa cyrus ii starszy, zw. wielkim.
 • Biografia NICOLAE CEAUŞESCU Biografia Rumunii; w latach 1965-89 stał na czele Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Prowadził częściowo niezależną od ZSRR politykę zagr., realizując równocześnie twardy czemu ceauşescu nicolae.
 • Najważniejsze informacje DEMOKRACJA CHRZEŚCIJAŃSKA Najważniejsze informacje Europie XIX i XX w. wywodzący się ze społ. doktryny Kościoła katol. Najmocniejszy w cesarskich Niemczech (Partia Centrum), a w dalszym ciągu w RFN ( CDU/CSU co gorsze chrześcijańska demokracja.
 • Ciekawostki CELTOWIE Ciekawostki Indoeuropejczycy) zamieszkały pierwotnie nad górnym Renem, Dunajem i Menem. Pośrodku I tys. przed naszą erą plemiona celtyckie rozprzestrzeniły się na porównaj celtowie.
 • Małżonek CYCERON, MARCUS TULIUS CICERO Małżonek orator (mówca) rzym., polityk i poeta. Jako konsul w 63 przed naszą erą stłumił spisek Katyliny, który przygotowywał zamach stanu. Obrońca swobód porównanie cyceron, marcus tulius cicero.
 • Partner CYRKUŁ Partner Galicji; w 1792 było 18 cyrkułów ze starostą na czele; 2. obwód policyjny w sporych miastach Królestwa Pol., odpowiadał dzisiejszemu komisariatowi dlaczego cyrkuł.
 • Ile lat ŚWIAT CZWARTY Ile lat ekipa krajów (raczej afrykańskich), które z racji na klęski żywiołowe i nieustanne konflikty zbrojne stanęły wobec problemu masowego głodu swych obywateli jak lepiej czwarty świat.
 • Kto to CECHY Kto to skupiające samodzielnych rzemieślników jednej albo kilku pokrewnych specjalności. Zakładano je już w średniow. (od X w. ) w celu obrony interesów gosp. i praw kiedy cechy.
 • Kim był CARITAS Kim był kościelna organizacja charytatywna przejęta poprzez władze PRL, używana w walce propagandowej przeciw hierarchii kościelnej. Po 1989 reaktywowana jako od czego zależy "caritas".
 • życiorys BIUROKRATYCZNY CENTRALIZM życiorys rękach aparatu adm. ograniczające wpływ samorządu ludności; c. demokratyczny znaczy bezdyskusyjną moc obowiązującą decyzji władz organów wyższych dla niższego na czym polega centralizm biurokratyczny.
 • Kim jest CLUNY Kim jest Burgundii, w 910 zał. tu słynne opactwo benedyktyńskie. Stanowiło ono centrum reform zach. chrześcijaństwa w X-XII w. Działalność reformatorska opactwa różnice cluny.
 • Bohater CUP Bohater Planowania utworzony 10 XI 1945 w celu koordynowania rozwoju różnorodnych dziedzin gospodarki i opracowania dalekosiężnych planów i ekspertyz gosp wady i zalety cup.
 • Czego dokonał CHARON Czego dokonał w mitol. gr. posępny starzec, przewoźnik dusz zmarłych do Hadesu poprzez mityczną rzekę Styks. W usta zmarłych wkładano pieniążek na opłatę dla Ch podobieństwa charon.
 • Kogo ANTYCZNA CYWILIZACJA Kogo c. gr. i rzym. obejmująca wybrzeża M. Śródziemnego czemu cywilizacja antyczna.
 • Biografia GOSPODARCZY CUD Biografia Europy Zach. uzyskany po II wojnie świat. dzięki uruchomieniu systemów gospodarki wolnorynkowej i pomocy USA. Państwem, który po 1945 zanotował największy co gorsze "cud gospodarczy".
 • Najważniejsze informacje HIPOLIT CEGIELSKI Najważniejsze informacje przemysłowiec i działacz społ.-polit.; w latach 1840-46 nauczyciel gimnazjalny, zwolniony ze szkoły poprzez władze pruskie otworzył sklep z wyrobami żelaznymi porównaj cegielski hipolit.
 • Ciekawostki PRZEMYSŁOWY OKRĘG CENTRALNY Ciekawostki budowanego w latach 1936-39 przy sporym zaangażowaniu finansowym państwa w środk. Polsce (zwł. widłach Wisły, Dunajca i Sanu) ośrodka przem., szczególnie porównanie centralny okręg przemysłowy.
 • Małżonek JAMES COOK Małżonek jeden z najgłośniejszych z angielskiego: żeglarzy i odkrywców. Odbył dwie podróże dookoła świata badając w pierwszej kolejności Oceanię dlaczego cook james.
 • Partner CENTRUM ZDROWIA MATKI-POLKI Partner centrum naukowo-badawcze i ogólnokrajowy szpital w Łodzi zbudowany ze składek społeczeństwa w latach 1983-88 jako pomnik wdzięczności dla kobiet pol jak lepiej centrum zdrowia matki-polki.
 • Ile lat ANNUS CENTESIMUS Ile lat Jana Pawła II ogłoszona w 1991 w 100-lecie encykliki Leona XIII - Rerum novarum. W pierwszej kolejności rozwija kluczowe tezy społ. edukacji kościoła u schyłku kiedy centesimus annus.
 • Kto to CADYK Kto to ustalenie człowieka sprawiedliwego. Termin od stworzenia chasydyzmu stosowany na ustalenie charyzmatycznego przywódcy rel., od XIX w. czczonego na podobieństwo od czego zależy cadyk.
 • Kim był IV CHRYSTIAN Kim był Norwegii od 1588. Król o ambicjach absolutystycznych, dążył do wzmocnienia pozycji króla. W latach 1611-13 pokonał Szwecję (wojna kalmarska), w 1625-29 na czym polega chrystian iv.
 • życiorys RYNEK CZARNY życiorys dla państw o gospodarce reglamentowanej, również w okresach wojny i niedoborów na rynku. W latach PRL nielegalny z punktu widzenia władz handel deficytowymi różnice czarny rynek.
 • Kim jest CHRYSTIANIZACJA Kim jest chrześcijaństwa na terytoriach jeszcze nim nie objętych. Oficjalna ch. cesarstwa rzym. dokonała się w VI w. n.e. (zobacz Konstantyn Ogromny, Teodozjusz I wady i zalety chrystianizacja.
 • Bohater CEZAR JULIUSZ, CAIUS IULIUS CAESAR Bohater wódz. Podbił Galię (58-51 przed naszą erą), wyprawiał się za Ren i na wyspy brytyjskie. W oparciu o armię, po wojnie z Pompejuszem w 50-48 przed naszą erą podobieństwa cezar juliusz, caius iulius caesar.
 • Czego dokonał NIEMIECKIE CESARSTWO Czego dokonał łączące wszystkie państwa niem. (poza Austrią i Szwajcarią), proklamowane w Wersalu 18 I 1871. Głową jego był każdorazowy władca Prus. Władzę ustawodawczą czemu cesarstwo niemieckie.
 • Kogo LUDOWA REPUBLIKA CHIŃSKA Kogo X 1949 po zwycięstwie komunistów skupionych w najliczniejszej na świecie Komunist. Partii Chin (KPCh) nad siłami Kuomintangu w trwającej od wielu lat, lecz co gorsze chińska republika ludowa.
 • Biografia CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT, ŚW. Biografia stworzenia styczniowego, rysownik, zakonnik; walczył w oddziałach L. Frankowskiego i Z. Chmieleńskiego, ranny stracił nogę. Uczył się malarstwa w Warszawie i w porównaj chmielowski adam, brat albert, św..
 • Najważniejsze informacje GABRIEL CZECHOWICZ Najważniejsze informacje urzędnik skarbowy. 1926 i 1926-1929 minister skarbu. Gdy rząd ówczesny z inicjatywy J. Piłsudskiego przekroczył ustawę budżetową nielegalnie finansując w 1928 porównanie czechowicz gabriel.
 • Ciekawostki JERZY ADAM CZARTORYSKI Ciekawostki mecenas literatury i sztuki, syn Adama Kazimierza i Izabeli z Flemmingów; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, po 1795 zwolennik zjednoczenia ziem pol. pod berłem dlaczego czartoryski adam jerzy.
 • Małżonek CANONICI IURIS CORPUS Małżonek całokształt prawa kościelnego, zobacz Kodeks Justyniana jak lepiej corpus iuris canonici.
 • Partner CZTERY WIELKIE REFORMY SPOŁECZNE Partner wdrożyła koalicja ugrupowań postsolidarnościowych AWS i UW w latach 1997-2000 w ramach gabinetu J. Buzka. Celem było zreformowanie państwa, jego modernizacja kiedy cztery wielkie reformy społeczne.
 • Ile lat CONSTANT DE REBECQUE BENJAMIN Ile lat filozof społ. Od 1794 członek rewol. Trybunału w Paryżu. 1802-1814 jako opozycjonista antynapoleoński na emigracji. Po 1815 deputowany, zwalczał restaurację w od czego zależy constant de rebecque benjamin.
 • Kto to FLORIAN CEYNOWA Kto to folkloru kaszubskiego, działacz demokr. o mocnych sympatiach proros. W 1846 uczestniczył w przygotowaniach powstańczych w zaborze prus., aresztowany i sądzony na czym polega ceynowa florian.
 • Kim był CYD Kim był rycerz hiszp. walczący w służbie królów Kastylii przeciw Arabom w Hiszpanii; bohater cyklu opowieści rycerskich i dramatu P. Corneille'a różnice cyd.
 • życiorys OLIVER CROMWELL życiorys stanu. Lider parlamentu w okresie z angielskiego: wojny domowej. Od 1642 dowódca kawalerii w Armii Nowego Wzoru. Znakomity wódz. Zwyciężył wojska Karola I pod wady i zalety cromwell oliver.
 • Kim jest CARRAVAGIO, WŁAŚC. MICHELANGELO MERISI DE CARRAVAGIO Kim jest wczesnego baroku. Prekursor realizmu i malarstwa rodzajowego (Chłopiec ugryziony poprzez jaszczurkę). Wywarł poważny wpływ na malarstwo hol., wł., franc. i podobieństwa carravagio, właśc. michelangelo merisi de carravagio.
 • Bohater PIAST CHJENO Bohater rządowej koalicji parlamentarnej powstałej w Polsce w V 1923 z PSL Piast i ugrupowań chrześcijańsko- i endecko- -demokr. w oparciu o kompromis tak zwany paktu czemu chjeno-piast.
 • Czego dokonał FRYDERYK CHOPIN Czego dokonał kompozytor romantyczny i słynny pianista ?Xączący tradycje muzyki lud. i nar. ze stylem romantycznym. Najsłynniejsze są jego 2 koncerty i Etiuda rewolucyjna co gorsze chopin fryderyk.
 • Kogo JACQUES CALLOT Kogo franc. grafik i malarz; zasłynął w pierwszej kolejności z cyklu scen z wojny 30-letniej pt. Okropności wojny porównaj callot jacques.
 • Biografia DIONIZY CZACHOWSKI Biografia głośniejszych dow. w stworzeniu 1863, walczył pod Małogoszczą, Pieskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami; po uwięzieniu M. Langiewicza naczelnik wojenny woj porównanie czachowski dionizy.
 • Najważniejsze informacje CONTRAS Najważniejsze informacje którym nazywano wspieraną poprzez USA antykomunistyczną partyzantkę w takich państwach Ameryki Środk., gdzie usiłowano na wzór Kuby budować totalitarny dlaczego contras.
 • Ciekawostki CHNUM Ciekawostki bóstwo egipskie, prezentowane w formie barana, opiekun wylewów Nilu, także bóg-stwórca jak lepiej chnum.
 • Małżonek RUHOLLAH CHOMEINI Małżonek irański. W czasach rządów szacha Rezy Pahlaviego jeden z liderów opozycji islamskiej. W latach 1964-1979 na wygnaniu między innymi we Francji, skąd kierował kiedy chomeini ruhollah.
 • Partner NARODOWY KOMITET CENTRALNY Partner powołana poprzez J. Piłsudskiego w Warszawie w I 1915, mająca stanowić polit. reprezentację Królestwa Pol. Weszły do niej PPS, Niezależny Związek Robotniczy i od czego zależy centralny komitet narodowy.
 • Ile lat PUŁKOWNICY CZARNI Ile lat ekipa oficerów, która drogą zamachu stanu 21 IV 1967 przejęła władzę w Grecji na 7 lat na czym polega czarni pułkownicy.
 • Kto to BIZANTYJSKIE CESARSTWO Kto to niemal cały Płw. Bałkański, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt i przejściowo Włochy i pn. Afrykę. Powstało u progu średniow. wskutek procesu podziału staroż różnice cesarstwo bizantyjskie.
 • Kim był CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA TRZECIEJ RZECZPOSPOLITEJ Kim był partia polit. powołana poprzez L. Wałęsę po wyborach parlamentarnych 21 IX 1997, która miała stanowić jego polit. zaplecze między innymi w wyborach wady i zalety chrześcijańska demokracja trzeciej rzeczpospolitej.
 • życiorys WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ życiorys Od 1971 w PZPR. Od 1989 poseł na sejm. W 1990 kandydat lewicy na prezydenta RP. Od 1991 przewodniczący SLD. W latach 1993-95 wicepremier i min. sprawiedliwości podobieństwa cimoszewicz włodzimierz.
 • Kim jest CALDERÓN DE LA BARCA PEDRO Kim jest najwybitniejszy hiszp. dramatopisarz barokowy. Autor około 300 sztuk, główne jego dzieła to Książę niezłomny, Alkad z Zalamei czemu calderón de la barca pedro.
 • Bohater INDUSU DOLINY CYWILIZACJA Bohater III tys. przed naszą erą w dolinie rz. Indus (aktualnie w Pakistanie); jej artysty mieszkali w miastach (największe miały do kilkudziesięciu tys. mieszkańców co gorsze cywilizacja doliny indusu.
 • Czego dokonał STANISŁAW CAR Czego dokonał 1918-1923 szef Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa. 1928-29 i 1930 min. sprawiedliwości. Zbliżony do ekipy pułkowników . 1930-35 wicemarszałek sejmu porównaj car stanisław.
 • Kogo WŁADYSŁAW CZARTORYSKI Kogo konserwatywny, syn Adama Jerzego; od 1848 pomagał tacie w działalności polit., od 1856 rzeczywisty lider Hotelu Lambert; dożywotni prezes (od 1861) Tow porównanie czartoryski władysław.
 • Biografia SZEK KAJ CZANG Biografia przewodniczący partii Kuomintang i prezydent Republiki Chińskiej od 1928. Zjednoczył przewarzająca część ziem chiń., zreformował finanse państwa i oświatę dlaczego czang kaj-szek.
 • Najważniejsze informacje U KONSTANTIN CZERNIENKO Najważniejsze informacje sekr. generalny KPZR i lider ZSRR u schyłku życia (od 1984). W trakcie swych 13-miesięcznych rządów umacniał władzę aparatu partyjnego jak lepiej czernienko konstantin u..
 • Ciekawostki BUŁGARII CARSTWO Ciekawostki poprzez praprzodków Bułgarów w VII w. n.e., podbite na pocz. XI w. poprzez Bizancjum; wskrzeszone pod koniec XII w.; rozpadło się na dwa państwa podbite kiedy carstwo bułgarii.
 • Małżonek CHAJR AD-DIN, ZW. BARBAROSSA Małżonek jeden z najsłynniejszych korsarzy algierskich. Zawładnął Algierią i Tunezją. Od 1519 wasal tur. Zyskał wenecką Dalmację (1536 od czego zależy chajr ad-din, zw. barbarossa.
 • Partner CESARZ Partner najwyższy tytuł monarszy utworzony od imienia Juliusza Cezara, w staroż. nosili go władcy rzym. od Oktawiana Augusta; w średniow. i nowoż. władcy ogromnych na czym polega cesarz.
 • Ile lat JAN CZYŃSKI Ile lat poeta; uczestnik stworzenia listopadowego, wiceprezes Tow. Patriotycznego (2), podejrzewany o współorganizowanie wydarzeń 15 VIII 1831 w Warszawie; po różnice czyński jan.
 • Kto to CONTAINMENT Kto to termin oznaczający politykę powstrzymywania komunizmu zainicjowaną w trakcie prezydentury H. Trumana (1945-53) poprzez sekretarza stanu USA G. Marshalla wady i zalety containment.
 • Kim był KAROL JAN CHODKIEWICZ Kim był od 1605). Jeden z najwybitniejszych wodzów litew. i pol. XVII w. Zwyciężył Szwedów pod Białym Kamieniem (1603) i Kircholmem (1605). W 1621 naczelny wódz sił podobieństwa chodkiewicz jan karol.
 • życiorys CZELADŹ życiorys ludność zależna: od średniow. służba na dworze (zamku) feudała bądź w okresie wypraw wojennych przy jego boku; od XV w. służba domowa u szlachty; XIX-XX w czemu czeladź.
 • Kim jest LWOWSKA CENTRALIZACJA Kim jest organizacja niepodległościowa, zał. w 1796 w Krakowie, potem przeniesiona do Lwowa, utrzymywała kontakty z Deputacją. Przygotowywała stworzenie licząc na co gorsze centralizacja lwowska.
 • Bohater MOISE CZOMBE Bohater w 1960 wspólnie z ogłoszeniem niepodległości Konga proklamował secesję prowincji Katangi. Po krwawej wojnie domowej w przekonaniu zawartego kompromisu został porównaj czombe moise.
 • Czego dokonał WSCHODU STAROŻYTNEGO CYWILIZACJA Czego dokonał Daleki Wsch.; wspólne cechy: położenie w dolinach ogromnych rzek ułatwiających komunikację i dających urodzajne gleby aluwialne; tworzenie organizacji porównanie cywilizacja starożytnego wschodu.
 • Kogo BENVENUTO CELLINI Kogo znakomity wł. rzeźbiarz i złotnik renesansowy (Perseusz z głową Meduzy), autor słynnego pamiętnika Benvenuta Celliniego żywot własny dlaczego cellini benvenuto.
 • Biografia ALI CHAMANEI Biografia muzułmański, polityk, od 1979 członek Islamskiej Porady Rewolucyjnej, w latach 1981-89 prezydent Iranu. Po Zgonu - R. Chomeiniego w 1989 stał się jego następcą jak lepiej chamanei ali.
 • Najważniejsze informacje PIERRE CAMBRONNE Najważniejsze informacje gen. franc., uczestnik kampanii napoleońskich, w bitwie pod Waterloo dowodził 1. bat. gwardii, towarzyszył Napoleonowi na Elbie kiedy cambronne pierre.
 • Ciekawostki MINOJSKA CYWILIZACJA Ciekawostki legendarnego Minosa, najstarsza cywilizacja na Krecie, rozwijająca się od przełomu IV i III tys., rozrost w 1 poł. II tys., moment dominacji Krety w basenie M od czego zależy cywilizacja minojska.
 • Małżonek OBYWATELSKI KOMITET CENTRALNY Małżonek w VIII 1914 w Warszawie. Organizował pomoc dla ofiar wojny. W opuszczonej poprzez Rosjan Warszawie funkcjonował jako samozwańcza władza Polaków; 14 IX 1915 na czym polega centralny komitet obywatelski.
 • Partner CHOCIM Partner potężna twierdza na prawym brzegu Dniestru w Bukowinie, na dawnym pograniczu Mołdawii, najważniejsza w walkach pol.-tur. XVII w. Zobacz także bitwa pod różnice chocim.
 • Ile lat WOJCIECH CHRZANOWSKI Ile lat sztabowiec; uczestnik stworzenia listopadowego (szef Sztabu Gł.); na emigracji związał się z A.J. Czartoryskim; w 1849 objął naczelne dowództwo armii wady i zalety chrzanowski wojciech.
 • Kto to CZECHOSŁOWACJA Kto to demokr.-parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej podobieństwa czechosłowacja.
 • Kim był FIDEL RUZ CASTRO Kim był polityk kubański, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Kuby, premier, przewodniczący Porady Państwa. Przejął władzę na wyspie po zamachu stanu w 1959, etapowo czemu castro ruz fidel.
 • życiorys CZYNSZ życiorys stałe świadczenie wnoszone często w pieniądzu albo naturze w zamian za użytkowanie ziemi. W Polsce od XII w. upowszechnił się dzięki kolonizacji, zwł. na co gorsze czynsz.
 • Kim jest TADEUSZ CZACKI Kim jest gosp. i oświatowy starający się o odrodzenie miast, handlu i rzemiosła; w 1800 współzałożyciel Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie; w 1805 założył Liceum porównaj czacki tadeusz.
 • Bohater CZARTYZM Bohater w W. Brytanii w latach 1836-48 walczący o reformę prawa wyborczego; w 1836 założono Londyńskie Stow. Robotnicze, w 1837 opracowano kartę praw ludu (People's porównanie czartyzm.
 • Czego dokonał SIERGIEJEWICZ NIKITA CHRUSZCZOW Czego dokonał sekr. KC KPZR. Jeden z najbliższych współpracowników J. Stalina, od 1939 czł. Biura Politycznego KC WKP(b). Eliminując innych przywódców partii komunist dlaczego chruszczow nikita siergiejewicz.
 • Kogo JÓZEF CYRANKIEWICZ Kogo w czasach PRL (1947-52 i 1954-70); przedtem działacz socjalist. (od 1930 w PPS) w latach 1945-1948 sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS jak lepiej cyrankiewicz józef.
 • Biografia CHANAT Biografia kraj albo księstwo feudalne (prowincja) podległe władzy chana bądź zakres jego władzy kiedy chanat.
 • Najważniejsze informacje ALEKSANDER CUZA Najważniejsze informacje zjednoczonej Rumunii (Aleksander Jan I) 1859-66; w 1859 obrany władcą Mołdawii i Wołoszczyzny, w 1862 połączył je unią personalną, przeprowadził reformy, nadał od czego zależy cuza aleksander.
 • Ciekawostki LOUIS CAVAIGNAC Ciekawostki polityk, w 1848 jako min. wojny w Rządzie Tymczasowym krwawo stłumił czerwcowe stworzenie robotników paryskich, w dalszym ciągu premier. Kontrkandydat na czym polega cavaignac louis.
 • Małżonek 966 POLSKI CHRZEST Małżonek start państwa pol. Osobisty chrzest Mieszka I i jego otoczenia otwierał oficjalny mechanizm chrystianizacji całego państwie, który przedłużył się przynajmniej różnice chrzest polski 966.
 • Partner CHASYDYZM Partner w XVIII w. pośród Żydów pol., dążący w odróżnieniu do surowości talmudycznej do nadania religii judaistycznej treści wewn. Duchowy lider chasydów, cadyk (a wady i zalety chasydyzm.
 • Ile lat WARSZAWSKA CYTADELA Ile lat wybudowana w Warszawie po stworzeniu listopadowym (1832-34); mieściły się tam obiekty wojsk., więzienie dla więźniów polit. i sąd wojsk. Od 1834 osadzano tu podobieństwa cytadela warszawska.
 • Kto to CDU Kto to Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, jedna z dwu głównych partii RFN powstała po II wojnie świat. (1945). W odróżnieniu do wcześniejszej partii niem czemu cdu.
 • Kim był WALERIAN CZUMA Kim był Uczestnik ruchu niepodległ. w Galicji, 1914-1917 w II Brygadzie Legionów. Po jej przebiciu się poprzez front w tak zwany Dywizji Syberyjskiej walczył z co gorsze czuma walerian.
 • życiorys CERVANTES SAAVEDRA MIGUEL DE życiorys hiszp. poeta, stworzył podstawy nowoż. powieści euro. Autor Don Kichota, jednego z najsłynniejszych dzieł literatury euro porównaj cervantes saavedra miguel de.
 • Kim jest NICEJSKIE CESARSTWO Kim jest przejściowo od 1204 w pn.-zach. części Azji Mniejszej wskutek zdobycia Konstantynopola i części ziem cesarstwa bizant. poprzez uczestników IV krucjaty, na porównanie cesarstwo nicejskie.
 • Bohater CERAMIKA Bohater towary z gliny (na przykład naczynia) wypalone po uprzednim wysuszeniu, najszerzej stosowane w staroż., zwł. w życiu codziennym dlaczego ceramika.
 • Czego dokonał CHMIELEŃSKI Czego dokonał obozu Czerwonych; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861, jeden z organizatorów Komitetu Miejskiego i Komitetu Centralnego Narodowego, w 1862 inicjator jak lepiej chmieleński.
 • Kogo CZEŚNIK Kogo w średniow. do XIV w. urzędnik dworski zarządzający piwnicą królewską, w dalszym ciągu urząd tytularny; w Polsce szlacheckiej niewysokiej rangi urząd ziemski kiedy cześnik.
 • Biografia POZNAŃSKA CENTRALIZACJA Biografia ośrodka zorganizowanego poprzez wysłanników TDP, prowadzącego demokr. organizacją spiskową w latach 1844-46; C.P. przygotowywała stworzenie w trzech zaborach od czego zależy centralizacja poznańska.
 • Najważniejsze informacje EDMUND CARTWRIGHT Najważniejsze informacje wynalazca krosna mechanicznego (1785) i maszyny do przędzenia przędzy czesankowej (1789), urządzeń o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju przemysłu włókienniczego na czym polega cartwright edmund.
 • Ciekawostki AUGUST CIESZKOWSKI Ciekawostki działacz polit.; studiował w Krakowie i Berlinie, w 1843 osiedlił się w Poznańskiem, inicjator założenia Ligi Polskiej, w 1848-65 poseł do sejmu prus. (1860 różnice cieszkowski august.
 • Małżonek DI CAMILLO CAVOUR Małżonek piemoncki) i wł. polityk i mąż stanu. Od 1852 premier i min. spraw zagr. Królestwa Sardynii, dążył do modernizacji państwa, w 1855 wciągnął Sardynię do wojny wady i zalety cavour camillo di.
 • Partner J PIOTR CZAADAJEW Partner romantyczny głoszący konieczność pojednania filozofii z religią. Autor Myśli filozoficznych przedstawiających b. pesymistyczne spojrzenie na dzieje Rosji jako podobieństwa czaadajew piotr j..
 • Ile lat CZEKA Ile lat Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - pierwszej radz. służby bezpieczeństwa utworzonej 19 XII 1917 pod przewodnictwem F. Dzierżyńskiego czemu czeka.
 • Kto to CENZOR Kto to w momencie republiki nazwa urzędu; dwaj c. byli wybierani co 5 lat na rok i 6 miesięcy; wymagania: przeprowadzenie spisu majątków (cenzusu) i podziału co gorsze cenzor.
 • Kim był KAZIMIERZ ADAM CZARTORYSKI Kim był polit. i oświatowy, mecenas kultury, tata Adama Jerzego; w 1764 marszałek sejmu konwokacyjnego, orędownik reform państwowych, popierał kandydaturę Stanisława porównaj czartoryski adam kazimierz.
 • życiorys DANIEL CHODOWIECKI życiorys gdańszczanin, malarz i rysownik. Pozostawił cykl Podróże do Gdańska, kapitalne źródło do badania życia codziennego XVIII w porównanie chodowiecki daniel.
 • Kim jest CHORĄGIEW Kim jest miasta, organizacji i tak dalej w formie materiału umocowanego na drzewcu; specjalne znaczenie posiadała w średniow. formacjach wojskowych; 2. podstawowa dlaczego chorągiew.
 • Bohater CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ Bohater organizacja badająca opinię publiczną założona poprzez rząd w 1982 w celu zapewnienia rządowi wiarygodnych informacji o nastrojach społ. w państwie jak lepiej centrum badania opinii społecznej.
 • Czego dokonał CENTO Czego dokonał Centralnego łącząca od 1959 do 1979 Iran, Pakistan, Turcję, W. Brytanię i nieformalnie również USA (z siedzibą w Ankarze). Poprzednikiem CENTO był Pakt kiedy cento.
 • Kogo SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE Kogo władzami komunist. stowarzyszenie katolików świeckich w PRL. Powstało w 1957 jako ekipa secesjonistów, która odeszła z PAX-u. Od 1989 działa jako Unia od czego zależy chrześcijańskie stowarzyszenie społeczne.
 • Biografia CHAN Biografia tytuł feudalnych władców mong. i tur na czym polega chan.
 • Najważniejsze informacje CHADECJA Najważniejsze informacje popularna nazwa partii chrześcijańskiej demokracji różnice chadecja.
 • Ciekawostki CEFTA Ciekawostki Stowarzyszenie Wolnego Handlu powołane 21 XII 1992 w Krakowie poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry. Porozumienie uszczegółowione w 4 II 1994 w Pradze wady i zalety cefta.
 • Małżonek KRYMSKI CHANAT Małżonek 1427-33 z części Złotej Ordy, lecz wkrótce uzależnione od Turcji. Tatarzy krymscy aczkolwiek żyli raczej z rolnictwa i hodowli, regularnie podejmowali wyprawy podobieństwa chanat krymski.
 • Partner CZYNGIS-CHAN, WŁAŚC. TEMUDŻYN Partner imperium mong. W 1206 po zjednoczeniu plemion koczowniczych na obszarze Mongolii przyjął tytuł wielkiego chana. Podboje zapewniły mu ostatecznie panowanie na czemu czyngis-chan, właśc. temudżyn.
 • Ile lat SIR WINSTON CHURCHILL Ile lat młodości publicysta, walczył także w Indiach, Sudanie i Afryce Południowej. W 1900 wybrany do Izby Gmin zaczął karierę polit. jako konserwatysta. Od 1908 co gorsze churchill winston, sir.
 • Kto to CZERWONI Kto to obóz polit. w okresie stworzenia styczniowego; dążył do połączenia walki zbrojnej o niepodległość z reformami społ.-ekon. (uwłaszczenie chłopów). C. kierowali porównaj czerwoni.
 • Kim był GEORGES CLEMENCEAU Kim był 1917-20 premier. Jego energia, entuzjazm i polityka twardej ręki w poważnym stopniu pomogły Francuzom przetrwać I wojnę świat. Czołowa postać paryskiej porównanie clemenceau georges.
 • życiorys BOHDAN CHMIELNICKI życiorys bohater nar. Ukrainy. Po zatargu z pol. szlachcicem D. Czaplińskim podniósł bunt Kozaków zaporoskich w 1648. W sojuszu z Tatarami odniósł olśniewające dlaczego chmielnicki bohdan.
 • Kim jest JACQUES CHIRAC Kim jest prezydent od maja 1995, przedtem podwójnie premier w latach 1974-76 i 1986-88. Od początku swej kariery politycznej związany z ruchem gaullistowskim, pracował jak lepiej chirac jacques.
 • Bohater WYWIADOWCZA AGENCJA CENTRALNA Bohater rządowa zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem utworzona w 1947 na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie Nar. Jej pracę klasyfikuje ustawa o CIA z 1949. Prowadziła kiedy centralna agencja wywiadowcza.
 • Czego dokonał CAESAR CEZAR Czego dokonał przydomek Juliusza Cezara, noszony potem poprzez władców rzym. przed imieniem; od niego wywodzi się tytuł cesarza od czego zależy cezar, caesar.
 • Kogo URNĄ NAD CUDA Kogo nadużyć wyborczych dokonywanych w Polsce w wyborach 1928, a zwł. 1930, kiedy to unieważniono setki tys. głosów dla zapewnienia większości parlamentarnej BBWR na czym polega cuda nad urną.
 • Biografia CAMILLE COROT Biografia bardzo prostym, lecz wrażliwym stylu uważany za jednego z największych twórców XIX w. Autor pięknych pejzaży (nierzadko z architekturą) początkowo różnice corot camille.
 • Najważniejsze informacje CHIWA Najważniejsze informacje środk. Azji zamieszkałe poprzez Uzbeków powstałe w XVI w. jako chanat. W 1873 przyłączone do Rosji. Obecnie podzielone pomiędzy Uzbekistan i Turkmenię wady i zalety chiwa.
 • Ciekawostki JIMMY CARTER Ciekawostki demokr. w stanach zjednoczonych ameryki; 1970-74 gubernator stanu Georgia. Prezydent USA w latach 1977-81. Za jego kadencji doszło do poważnego osłabienia podobieństwa carter jimmy.
 • Małżonek KHMERZY CZERWONI Małżonek Kambodży o orientacji prochińskiej i maoistowskiej kierowany poprzez Pol Pota. W trakcie sprawowania władzy w Phnom Penh (1975-78) stosowali nadzwyczajne czemu czerwoni khmerzy.
 • Partner PIERRE CORNEILLE Partner franc. dramatopisarz klasycystyczny; najsłynniejsze dzieło: tragikomedia Cyd co gorsze corneille pierre.
 • Ile lat CARLOS Ile lat Ramirez Sanchez, Wenezuelczyk, jeden z w najwyższym stopniu głośnych terrorystów lat 70. Wyszkolony poprzez KGB studiował w Moskwie i na Kubie; w dalszym ciągu porównaj carlos.
 • Kto to ANDRZEJ CINCIAŁA Kto to jeden z przywódców pol. odrodzenia nar. na Śląsku Cieszyńskim, notariusz; założyciel pol. czytelni, tow. rolniczych i teatrów amatorskich porównanie cinciała andrzej.
 • Kim był WIESŁAW CHRZANOWSKI Kim był organizacji młodzieżowych, żołnierz AK, prawnik, prof. KUL. W latach 1948-54 więziony za działalność opozycyjną. Od 1980 doradca NSZZ Solidarność . Pierwszy dlaczego chrzanowski wiesław.
 • życiorys BRYGADY CZERWONE życiorys ugrupowanie lewackie założone w 1970 organizujące liczne zamachy w latach 1971-81, między innymi na czołową postać wł. sceny politycznej Aldo Moro (1978) czy jak lepiej czerwone brygady.
 • Kim jest CHARLES CHAPLIN Kim jest słynny komik i reżyser filmowy działający raczej w stanach zjednoczonych ameryki. Filmy: Dyktator, Gorączka złota, Światła wielkiego miasta kiedy chaplin charles.
 • Bohater ŚMIERĆ CZARNA Bohater średniow. ogólne ustalenie powtarzających się cyklicznie (co 10-15 lat) epidemii dżumy (zw. także morem, morowym powietrzem); 2. ustalenie największej w od czego zależy czarna śmierć.
 • Czego dokonał CHEFREN Czego dokonał faraon w poł. III tys. przed naszą erą, syn Cheopsa, uwieczniony w formie sfinksa w Gizie, budowniczy piramidy na czym polega chefren.
 • Kogo CZARTORYSKA Z FLEMMINGÓW IZABELA Kogo Kazimierza, matka Adama Jerzego, uczestniczka i organizatorka życia kulturalnego; w 1800 utworzyła w Puławach pierwsze polskie muzeum hist. (Świątynia Sybilli różnice czartoryska z flemmingów izabela.
 • Biografia GREGORIAŃSKI CHORAŁ Biografia w liturgii Kościoła rzymskokatol., bez akompaniamentu instrumentów muzycznych, nazwa od papieża Grzegorza I, który polecił go uporządkować i zebrać wady i zalety chorał gregoriański.
 • Najważniejsze informacje ŁACIŃSKIE CESARSTWO Najważniejsze informacje poprzez krzyżowców uczestniczących w IV krucjacie po zajęciu poprzez nich Konstantynopola na terenach euro. obalonego w ten sposób czasowo cesarstwa bizant. C podobieństwa cesarstwo łacińskie.
 • Ciekawostki WRZESIEŃ CZARNY Ciekawostki organizacja terrorystyczna powstała w 1970 po wyparciu oddziałów palest. z Jordanii. Jej najgłośniejszym zamachem była masakra sportowców izrael. w okresie czemu czarny wrzesień.
 • Małżonek CAR Małżonek tytuł władców Bułgarii; 2. od czasów Iwana III Srogiego tytuł władców Moskwy; 3. po uzyskaniu niepodległości poprzez Bułgarię tytuł stosowany poprzez władców co gorsze car.
 • Partner DE SAMUEL CHAMPLAIN Partner podróżnik franc. badał i kolonizował Kanadę (1603-15). Założył miasto Quebec. W latach 1612-29 i 1632-35 gubernator kolonii Nowej Francji, a więc Kanady porównaj champlain samuel de.
 • Ile lat MICHAŁ CZAJKOWSKI Ile lat dziennikarz; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji we Francji, czł. Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, potem związany z Hotelem Lambert; agent porównanie czajkowski michał.
 • Kto to CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Kto to 1949-80 centralny organ działających w PRL oficjalnych, podporządkowanych PZPR związków zawodowych dlaczego centralna rada związków zawodowych.
 • Kim był ANDERS CELSIUS Kim był szwedz. fizyk i astronom, opracował 100-stopniową skalę temp. stosowaną do dziś, opierającą się na temp. topnienia lodu i wrzenia wody jak lepiej celsius anders.
 • życiorys CZYNSZOWANIE życiorys świadczeń w robociźnie i naturaliach (a więc pańszczyzny) na rzecz czynszu pieniężnego; rozpoczęte w XVIII w. rozwinęło się w poł. XIX w.; poprzedziło kiedy czynszowanie.
 • Kim jest BAPTISTE JEAN COLBERT Kim jest generalny kontroler finansów, zwolennik skrajnie merkantylistycznych metod w polityce gosp. W swych rękach skoncentrował olbrzymią władzę, kierując sprawami od czego zależy colbert jean baptiste.
 • Bohater TOMMASO CAMPANELLA Bohater dominikanin, filozof i teolog wł., reprezentant filozofii przyrody. Gł. dzieło Miasto Słońca (około 1602) przeznaczone teokratycznej utopii na czym polega campanella tommaso.
 • Czego dokonał STEWART ROBERT CASTLEREAGH Czego dokonał z angielskiego: polityk konserwatywny, wielokrotny minister, w 1800 doprowadził do unii Irlandii z Anglią; reprezentował Anglię na kongresie wiedeńskim różnice castlereagh robert stewart.
 • Kogo CHIŃSKA CYWILIZACJA Kogo staroż., związana pierwotnie z ogromnymi rzekami; jej kolebkę stanowią obszary nad Huang-ho, w drugiej kolejności nad Jangcy-ciang; początki wg tradycji w III wady i zalety cywilizacja chińska.
 • Biografia THOMAS CRANMER Biografia arcybp Canterbury, prymas Anglii. Współtwórca Kościoła anglikańskiego. Za rządów Marii Tudor uwięziony i skazany na Zgon podobieństwa cranmer thomas.
 • Najważniejsze informacje WIEK CIEMNY Najważniejsze informacje odnosząc się do średniow. moment zaniku znajomości pisma u świeckich i kultury antycznej w Europie Zach., identyfikowany normalnie z VII w czemu "ciemny wiek".
 • Ciekawostki CHRZEŚCIJAŃSTWO Ciekawostki zapoczątkowana poprzez działalność Jezusa Chrystusa około 30 n.e. Na początku ściśle powiązane z judaizmem, w dalszym ciągu, zwł. dzięki działalności św. Pawła co gorsze chrześcijaństwo.
 • Małżonek STARSZY LUCAS CRANACH Małżonek rysownik i grafik, którego dzieła wykazują sporą oryginalność i zaangażowanie w idee reformacji; przygotował między innymi ilustracje do luterańskiego porównaj cranach lucas starszy.
 • Partner AUGUST COMTE Partner socjolog, pozytywista. Wprowadził nazwę socjologia na ustalenie edukacji o strukturze społeczeństwa, prawach jego rozwoju i metodach jego badania. Autor porównanie comte august.
 • Ile lat STEFAN CZARNIECKI Ile lat 1657, hetman polny kor. (1665). Wybitny dowódca jazdy pol. Uczestniczył w wojnie z B. Chmielnickim (1648-49 w niewoli). W okresie potopu szwedzkiego 1655 dlaczego czarniecki stefan.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Czarniecki Stefan co znaczy Comte August krzyżówka Cranach Lucas Starszy co to jest chrześcijaństwo słownik "ciemny wiek" czym jest Cranmer Thomas co oznacza. zasługi.

Bohater Czernyszewski Nikołaj G. co znaczy Centralna Agencja Fotograficzna co zrobił.