chrześcijańska demokracja co to jest
NAJLEPSZY Chrześcijańska Demokracja W Polsce, Chomeini Ruhollah, Centralizacja Lwowska, Cechy.

Postacie historyczne, biografia na C

 • Kim był RZYMSKIE CESARSTWO Co zrobił Oktawiana Augusta uległo podziałowi w 395 na części wsch. i zach. (tak zwany cesarstwo wschodniorzym. i zachodniorzym.) rządzone poprzez dwie stolice Rzym i cesarstwo rzymskie.
 • Kim był CHRONOLOGIA Co zrobił edukacja o dawnym mierzeniu czasu i o miarach czasu chronologia.
 • Kim był CHIWA Co zrobił Azji zamieszkałe poprzez Uzbeków powstałe w XVI w. jako chanat. W 1873 przyłączone do Rosji. Obecnie podzielone pomiędzy Uzbekistan i Turkmenię chiwa.
 • Kim był FLORIAN CEYNOWA Co zrobił kaszubskiego, działacz demokr. o mocnych sympatiach proros. W 1846 uczestniczył w przygotowaniach powstańczych w zaborze prus., aresztowany i sądzony w tak ceynowa florian.
 • Kim był IV CHRYSTIAN Co zrobił 1588. Król o ambicjach absolutystycznych, dążył do wzmocnienia pozycji króla. W latach 1611-13 pokonał Szwecję (wojna kalmarska), w 1625-29 wciągnął Danię do chrystian iv.
 • Kim był NARODOWY KOMITET CENTRALNY Co zrobił J. Piłsudskiego w Warszawie w I 1915, mająca stanowić polit. reprezentację Królestwa Pol. Weszły do niej PPS, Niezależny Związek Robotniczy i PSL Wyzwolenie centralny komitet narodowy.
 • Kim był CENZURA Co zrobił metodą walki z ideami rewol. i nar. w wielu państwach. W zaborze austr. w 1801 powołano Urząd Cenzury we Lwowie, który kontrolował rękopisy oddane do druku i cenzura.
 • Kim był U KONSTANTIN CZERNIENKO Co zrobił sekr. generalny KPZR i lider ZSRR u schyłku życia (od 1984). W trakcie swych 13-miesięcznych rządów umacniał władzę aparatu partyjnego czernienko konstantin u..
 • Kim był PIERRE CORNEILLE Co zrobił franc. dramatopisarz klasycystyczny; najsłynniejsze dzieło: tragikomedia Cyd corneille pierre.
 • Kim był CZARTORYSKA Z FLEMMINGÓW IZABELA Co zrobił Adama Jerzego, uczestniczka i organizatorka życia kulturalnego; w 1800 utworzyła w Puławach pierwsze polskie muzeum hist. (Świątynia Sybilli); prowadziła czartoryska z flemmingów izabela.
 • Kim był 14 C Co zrobił sposób badań archeol. pozwalająca na precyzyjne ustalenie wieku zabytków pochodzenia organicznego c 14.
 • Kim był CHOCIM Co zrobił twierdza na prawym brzegu Dniestru w Bukowinie, na dawnym pograniczu Mołdawii, najważniejsza w walkach pol.-tur. XVII w. Zobacz także bitwa pod Chocimiem chocim.
 • Kim był GWARDIA CZERWONA Co zrobił tworzona w Rosji od rewolucji lutowej 1917, wkrótce zdominowana poprzez bolszewików. Odegrała sporą rolę w rewolucji październikowej. W III 1918 wcielona do czerwona gwardia.
 • Kim był KHMERZY CZERWONI Co zrobił orientacji prochińskiej i maoistowskiej kierowany poprzez Pol Pota. W trakcie sprawowania władzy w Phnom Penh (1975-78) stosowali nadzwyczajne okrucieństwo czerwoni khmerzy.
 • Kim był CZEŚNIK Co zrobił w średniow. do XIV w. urzędnik dworski zarządzający piwnicą królewską, w dalszym ciągu urząd tytularny; w Polsce szlacheckiej niewysokiej rangi urząd ziemski cześnik.
 • Kim był BETTINO CRAXI Co zrobił socjalist., premier Włoch w latach 1983-87 zamieszany w liczne afery finansowe włoskiej klasy polit., których ujawnienie w latach 90. spowodowało poważne craxi bettino.
 • Kim był FIDEL RUZ CASTRO Co zrobił kubański, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Kuby, premier, przewodniczący Porady Państwa. Przejął władzę na wyspie po zamachu stanu w 1959, etapowo castro ruz fidel.
 • Kim był CAESAR CEZAR Co zrobił przydomek Juliusza Cezara, noszony potem poprzez władców rzym. przed imieniem; od niego wywodzi się tytuł cesarza cezar, caesar.
 • Kim był MICHAŁ CZAJKOWSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji we Francji, czł. Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, potem związany z Hotelem Lambert; agent dyplomatyczny czajkowski michał.
 • Kim był CUP Co zrobił utworzony 10 XI 1945 w celu koordynowania rozwoju różnorodnych dziedzin gospodarki i opracowania dalekosiężnych planów i ekspertyz gosp cup.
 • Kim był CAR Co zrobił Bułgarii; 2. od czasów Iwana III Srogiego tytuł władców Moskwy; 3. po uzyskaniu niepodległości poprzez Bułgarię tytuł stosowany poprzez władców bułgarskich car.
 • Kim był CZELADŹ Co zrobił zależna: od średniow. służba na dworze (zamku) feudała bądź w okresie wypraw wojennych przy jego boku; od XV w. służba domowa u szlachty; XIX-XX w. służba czeladź.
 • Kim był WARSZAWSKA CYTADELA Co zrobił Warszawie po stworzeniu listopadowym (1832-34); mieściły się tam obiekty wojsk., więzienie dla więźniów polit. i sąd wojsk. Od 1834 osadzano tu uczestników cytadela warszawska.
 • Kim był PUŁKOWNICY CZARNI Co zrobił ekipa oficerów, która drogą zamachu stanu 21 IV 1967 przejęła władzę w Grecji na 7 lat czarni pułkownicy.
 • Kim był CHONSU Co zrobił w staroż. Egipcie bóg Księżyca chonsu.
 • Kim był LUDOWA REPUBLIKA CHIŃSKA Co zrobił zwycięstwie komunistów skupionych w najliczniejszej na świecie Komunist. Partii Chin (KPCh) nad siłami Kuomintangu w trwającej od wielu lat, lecz wchodzącej w chińska republika ludowa.
 • Kim był ŚWIAT CZWARTY Co zrobił ekipa krajów (raczej afrykańskich), które z racji na klęski żywiołowe i nieustanne konflikty zbrojne stanęły wobec problemu masowego głodu swych obywateli czwarty świat.
 • Kim był ALEXANDRE CHARLES CALONNE Co zrobił polityk franc.; w 1783-87 generalny kontroler finansów za Ludwika XVI, chciał obciążyć szlachtę podatkiem gruntowym, odwołał się do Zebrania Notablów calonne charles alexandre.
 • Kim był CONTAINMENT Co zrobił oznaczający politykę powstrzymywania komunizmu zainicjowaną w trakcie prezydentury H. Trumana (1945-53) poprzez sekretarza stanu USA G. Marshalla containment.
 • Kim był CZTERY WIELKIE REFORMY SPOŁECZNE Co zrobił koalicja ugrupowań postsolidarnościowych AWS i UW w latach 1997-2000 w ramach gabinetu J. Buzka. Celem było zreformowanie państwa, jego modernizacja cztery wielkie reformy społeczne.
 • Kim był WRZESIEŃ CZARNY Co zrobił terrorystyczna powstała w 1970 po wyparciu oddziałów palest. z Jordanii. Jej najgłośniejszym zamachem była masakra sportowców izrael. w okresie Igrzysk czarny wrzesień.
 • Kim był KRYMSKI CHANAT Co zrobił części Złotej Ordy, lecz wkrótce uzależnione od Turcji. Tatarzy krymscy aczkolwiek żyli raczej z rolnictwa i hodowli, regularnie podejmowali wyprawy łupieżcze chanat krymski.
 • Kim był CYRK Co zrobił w staroż. stadion poświęcony do wyścigów rydwanów z amfiteatralnie ustawionymi trybunami cyrk.
 • Kim był NIEMIECKIE CESARSTWO Co zrobił wszystkie państwa niem. (poza Austrią i Szwajcarią), proklamowane w Wersalu 18 I 1871. Głową jego był każdorazowy władca Prus. Władzę ustawodawczą sprawowały cesarstwo niemieckie.
 • Kim był CENTO Co zrobił łącząca od 1959 do 1979 Iran, Pakistan, Turcję, W. Brytanię i nieformalnie również USA (z siedzibą w Ankarze). Poprzednikiem CENTO był Pakt Bagdadzki zawarty cento.
 • Kim był CENZOR Co zrobił momencie republiki nazwa urzędu; dwaj c. byli wybierani co 5 lat na rok i 6 miesięcy; wymagania: przeprowadzenie spisu majątków (cenzusu) i podziału obywateli cenzor.
 • Kim był CHNUM Co zrobił bóstwo egipskie, prezentowane w formie barana, opiekun wylewów Nilu, także bóg-stwórca chnum.
 • Kim był BOHDAN CHMIELNICKI Co zrobił Ukrainy. Po zatargu z pol. szlachcicem D. Czaplińskim podniósł bunt Kozaków zaporoskich w 1648. W sojuszu z Tatarami odniósł olśniewające zwycięstwa nad chmielnicki bohdan.
 • Kim był THOMAS CRANMER Co zrobił arcybp Canterbury, prymas Anglii. Współtwórca Kościoła anglikańskiego. Za rządów Marii Tudor uwięziony i skazany na Zgon cranmer thomas.
 • Kim był BIUROKRATYCZNY CENTRALIZM Co zrobił aparatu adm. ograniczające wpływ samorządu ludności; c. demokratyczny znaczy bezdyskusyjną moc obowiązującą decyzji władz organów wyższych dla niższego centralizm biurokratyczny.
 • Kim był CZYNSZ Co zrobił świadczenie wnoszone często w pieniądzu albo naturze w zamian za użytkowanie ziemi. W Polsce od XII w. upowszechnił się dzięki kolonizacji, zwł. na prawie czynsz.
 • Kim był DE SAMUEL CHAMPLAIN Co zrobił podróżnik franc. badał i kolonizował Kanadę (1603-15). Założył miasto Quebec. W latach 1612-29 i 1632-35 gubernator kolonii Nowej Francji, a więc Kanady champlain samuel de.
 • Kim był NICEJSKIE CESARSTWO Co zrobił od 1204 w pn.-zach. części Azji Mniejszej wskutek zdobycia Konstantynopola i części ziem cesarstwa bizant. poprzez uczestników IV krucjaty, na terenach nie cesarstwo nicejskie.
 • Kim był CZARTYZM Co zrobił Brytanii w latach 1836-48 walczący o reformę prawa wyborczego; w 1836 założono Londyńskie Stow. Robotnicze, w 1837 opracowano kartę praw ludu (People's Charter czartyzm.
 • Kim był TECHNICZNA NAUKOWO CYWILIZACJA Co zrobił się w państwach rozwiniętych gospodarczow XX w. Jego właściwością kluczową są wyraźne wzajemne zależności poziomu rozwoju edukacji, techniki i gospodarki cywilizacja naukowo-techniczna.
 • Kim był CAMILLE COROT Co zrobił prostym, lecz wrażliwym stylu uważany za jednego z największych twórców XIX w. Autor pięknych pejzaży (nierzadko z architekturą) początkowo naturalistycznych corot camille.
 • Kim był ŚMIERĆ CZARNA Co zrobił ustalenie powtarzających się cyklicznie (co 10-15 lat) epidemii dżumy (zw. także morem, morowym powietrzem); 2. ustalenie największej w dziejach Europy czarna śmierć.
 • Kim był CARRAVAGIO, WŁAŚC. MICHELANGELO MERISI DE CARRAVAGIO Co zrobił Prekursor realizmu i malarstwa rodzajowego (Chłopiec ugryziony poprzez jaszczurkę). Wywarł poważny wpływ na malarstwo hol., wł., franc. i hiszp. XVII w carravagio, właśc. michelangelo merisi de carravagio.
 • Kim był CLUNY Co zrobił 910 zał. tu słynne opactwo benedyktyńskie. Stanowiło ono centrum reform zach. chrześcijaństwa w X-XII w. Działalność reformatorska opactwa zaznaczyła się w cluny.
 • Kim był 966 POLSKI CHRZEST Co zrobił państwa pol. Osobisty chrzest Mieszka I i jego otoczenia otwierał oficjalny mechanizm chrystianizacji całego państwie, który przedłużył się przynajmniej do chrzest polski 966.
 • Kim był CEZAR JULIUSZ, CAIUS IULIUS CAESAR Co zrobił Galię (58-51 przed naszą erą), wyprawiał się za Ren i na wyspy brytyjskie. W oparciu o armię, po wojnie z Pompejuszem w 50-48 przed naszą erą, objął władzę w cezar juliusz, caius iulius caesar.
 • Kim był MINOJSKA CYWILIZACJA Co zrobił najstarsza cywilizacja na Krecie, rozwijająca się od przełomu IV i III tys., rozrost w 1 poł. II tys., moment dominacji Krety w basenie M. Egejskiego cywilizacja minojska.
 • Kim był CEFTA Co zrobił Stowarzyszenie Wolnego Handlu powołane 21 XII 1992 w Krakowie poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry. Porozumienie uszczegółowione w 4 II 1994 w Pradze cefta.
 • Kim był ŁACIŃSKIE CESARSTWO Co zrobił krzyżowców uczestniczących w IV krucjacie po zajęciu poprzez nich Konstantynopola na terenach euro. obalonego w ten sposób czasowo cesarstwa bizant. C.ł cesarstwo łacińskie.
 • Kim był CHRYSTIANIZACJA Co zrobił chrześcijaństwa na terytoriach jeszcze nim nie objętych. Oficjalna ch. cesarstwa rzym. dokonała się w VI w. n.e. (zobacz Konstantyn Ogromny, Teodozjusz I chrystianizacja.
 • Kim był NICOLAE CEAUŞESCU Co zrobił latach 1965-89 stał na czele Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Prowadził częściowo niezależną od ZSRR politykę zagr., realizując równocześnie twardy kurs w ceauşescu nicolae.
 • Kim był CENTROLEW Co zrobił sanacji bloku polit., tworzonego od XI 1928 poprzez PSL Piast , PSL Wyzwolenie , Narodową Partię Robotniczą, Chrześcijańską Demokrację i PPS celem przywrócenia centrolew.
 • Kim był CHASYDYZM Co zrobił pośród Żydów pol., dążący w odróżnieniu do surowości talmudycznej do nadania religii judaistycznej treści wewn. Duchowy lider chasydów, cadyk (a więc chasydyzm.
 • Kim był WSCHODU STAROŻYTNEGO CYWILIZACJA Co zrobił Wsch.; wspólne cechy: położenie w dolinach ogromnych rzek ułatwiających komunikację i dających urodzajne gleby aluwialne; tworzenie organizacji państwowych cywilizacja starożytnego wschodu.
 • Kim był WOJCIECH CHRZANOWSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego (szef Sztabu Gł.); na emigracji związał się z A.J. Czartoryskim; w 1849 objął naczelne dowództwo armii piemonckiej w wojnie chrzanowski wojciech.
 • Kim był POZNAŃSKA CENTRALIZACJA Co zrobił zorganizowanego poprzez wysłanników TDP, prowadzącego demokr. organizacją spiskową w latach 1844-46; C.P. przygotowywała stworzenie w trzech zaborach centralizacja poznańska.
 • Kim był CZECHOSŁOWACJA Co zrobił parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej. Miała czechosłowacja.
 • Kim był JACQUES CHIRAC Co zrobił maja 1995, przedtem podwójnie premier w latach 1974-76 i 1986-88. Od początku swej kariery politycznej związany z ruchem gaullistowskim, pracował u boku chirac jacques.
 • Kim był GOSPODARCZY CUD Co zrobił Zach. uzyskany po II wojnie świat. dzięki uruchomieniu systemów gospodarki wolnorynkowej i pomocy USA. Państwem, który po 1945 zanotował największy przyrost "cud gospodarczy".
 • Kim był CEZAROPAPIZM Co zrobił gdzie monarcha - cesarz stoi na czele instytucji państwowych i kościelnych. Definicja tj. pewną przenośnią, bo do połączenia władzy cesarskiej i papieskiej w cezaropapizm.
 • Kim był DEZYDERY CHŁAPOWSKI Co zrobił kulturalny, uczestnik kampanii napoleońskich, w 1813 podał się do dymisji w stopniu pułkownika. W latach 1818-19 przebywał w Anglii, gdzie poznał tamtejsze chłapowski dezydery.
 • Kim był CHARLES CHAPLIN Co zrobił słynny komik i reżyser filmowy działający raczej w stanach zjednoczonych ameryki. Filmy: Dyktator, Gorączka złota, Światła wielkiego miasta chaplin charles.
 • Kim był CHMIELEŃSKI Co zrobił Czerwonych; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861, jeden z organizatorów Komitetu Miejskiego i Komitetu Centralnego Narodowego, w 1862 inicjator zamachów chmieleński.
 • Kim był SIERGIEJEWICZ NIKITA CHRUSZCZOW Co zrobił KPZR. Jeden z najbliższych współpracowników J. Stalina, od 1939 czł. Biura Politycznego KC WKP(b). Eliminując innych przywódców partii komunist. etapowo chruszczow nikita siergiejewicz.
 • Kim był CZEKA Co zrobił Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - pierwszej radz. służby bezpieczeństwa utworzonej 19 XII 1917 pod przewodnictwem F. Dzierżyńskiego czeka.
 • Kim był WIESŁAW CHRZANOWSKI Co zrobił młodzieżowych, żołnierz AK, prawnik, prof. KUL. W latach 1948-54 więziony za działalność opozycyjną. Od 1980 doradca NSZZ Solidarność . Pierwszy chrzanowski wiesław.
 • Kim był FRYDERYK CHOPIN Co zrobił romantyczny i słynny pianista ?Xączący tradycje muzyki lud. i nar. ze stylem romantycznym. Najsłynniejsze są jego 2 koncerty i Etiuda rewolucyjna napisana pod chopin fryderyk.
 • Kim był CELTOWIE Co zrobił Indoeuropejczycy) zamieszkały pierwotnie nad górnym Renem, Dunajem i Menem. Pośrodku I tys. przed naszą erą plemiona celtyckie rozprzestrzeniły się na celtowie.
 • Kim był CABOTO Co zrobił angielskiego: i hiszp.: Giovanni C. (w Anglii zwany John Cabot) (1450-98) odbył podróże na pn. Atlantyku, odkrywając Nową Fundlandię; Sebastiano (1472-1557 caboto.
 • Kim był BRYGADY CZERWONE Co zrobił ugrupowanie lewackie założone w 1970 organizujące liczne zamachy w latach 1971-81, między innymi na czołową postać wł. sceny politycznej Aldo Moro (1978) czy czerwone brygady.
 • Kim był PIERRE CAMBRONNE Co zrobił gen. franc., uczestnik kampanii napoleońskich, w bitwie pod Waterloo dowodził 1. bat. gwardii, towarzyszył Napoleonowi na Elbie cambronne pierre.
 • Kim był CYWILIZACJA Co zrobił społeczeństwa w określonej epoce; wyznaczniki: zastosowanie bogactw i sił przyrody, organizacja życia i instytucji społ.; 2. majątek kultury materialnej danych cywilizacja.
 • Kim był JERZY ADAM CZARTORYSKI Co zrobił literatury i sztuki, syn Adama Kazimierza i Izabeli z Flemmingów; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, po 1795 zwolennik zjednoczenia ziem pol. pod berłem cara czartoryski adam jerzy.
 • Kim był GUSTAVE COURBET Co zrobił szkoły realistycznej poglądów lewicowych (skazany za udział w Komunie Paryskiej; na emigracji w Szwajcarii od 1873). W najwyższym stopniu znane dzieła to courbet gustave.
 • Kim był CYRKUŁ Co zrobił w 1792 było 18 cyrkułów ze starostą na czele; 2. obwód policyjny w sporych miastach Królestwa Pol., odpowiadał dzisiejszemu komisariatowi cyrkuł.
 • Kim był SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE Co zrobił komunist. stowarzyszenie katolików świeckich w PRL. Powstało w 1957 jako ekipa secesjonistów, która odeszła z PAX-u. Od 1989 działa jako Unia Chrześcijańsko chrześcijańskie stowarzyszenie społeczne.
 • Kim był GREGORIAŃSKI CHORAŁ Co zrobił Kościoła rzymskokatol., bez akompaniamentu instrumentów muzycznych, nazwa od papieża Grzegorza I, który polecił go uporządkować i zebrać chorał gregoriański.
 • Kim był DZIECKA ZDROWIA CENTRUM Co zrobił ogólnopol. szpital dla dzieci w Międzylesiu pod Warszawą, zbudowany w latach 1973-77 ze składek społeczeństwa centrum zdrowia dziecka.
 • Kim był J PIOTR CZAADAJEW Co zrobił głoszący konieczność pojednania filozofii z religią. Autor Myśli filozoficznych przedstawiających b. pesymistyczne spojrzenie na dzieje Rosji jako państwie czaadajew piotr j..
 • Kim był DEMOKRACJA CHRZEŚCIJAŃSKA Co zrobił XX w. wywodzący się ze społ. doktryny Kościoła katol. Najmocniejszy w cesarskich Niemczech (Partia Centrum), a w dalszym ciągu w RFN ( CDU/CSU), Włoszech (do chrześcijańska demokracja.
 • Kim był GEORGES CLEMENCEAU Co zrobił premier. Jego energia, entuzjazm i polityka twardej ręki w poważnym stopniu pomogły Francuzom przetrwać I wojnę świat. Czołowa postać paryskiej konferencji clemenceau georges.
 • Kim był STEFAN CZARNIECKI Co zrobił hetman polny kor. (1665). Wybitny dowódca jazdy pol. Uczestniczył w wojnie z B. Chmielnickim (1648-49 w niewoli). W okresie potopu szwedzkiego 1655 bronił czarniecki stefan.
 • Kim był CYSTERSI Co zrobił Kościele katol. zał. w 1098 w Citeaux (Francja) poprzez Roberta Molesmes w oparciu o zaostrzoną regułę św. Benedykta; głosząc ideały ubóstwa c. mieli cystersi.
 • Kim był HIPOLIT CEGIELSKI Co zrobił działacz społ.-polit.; w latach 1840-46 nauczyciel gimnazjalny, zwolniony ze szkoły poprzez władze pruskie otworzył sklep z wyrobami żelaznymi w Bazarze, który cegielski hipolit.
 • Kim był ANDRZEJ CINCIAŁA Co zrobił jeden z przywódców pol. odrodzenia nar. na Śląsku Cieszyńskim, notariusz; założyciel pol. czytelni, tow. rolniczych i teatrów amatorskich cinciała andrzej.
 • Kim był CONTRAS Co zrobił nazywano wspieraną poprzez USA antykomunistyczną partyzantkę w takich państwach Ameryki Środk., gdzie usiłowano na wzór Kuby budować totalitarny socjalizm, na contras.
 • Kim był FOTOGRAFICZNA AGENCJA CENTRALNA Co zrobił powstała w 1950 organizacja prowadząca obsługę fotograficzną prasy pol. Od 1991 włączona do PAP centralna agencja fotograficzna.
 • Kim był OLIVER CROMWELL Co zrobił Lider parlamentu w okresie z angielskiego: wojny domowej. Od 1642 dowódca kawalerii w Armii Nowego Wzoru. Znakomity wódz. Zwyciężył wojska Karola I pod Naseby cromwell oliver.
 • Kim był ANTYCZNA CYWILIZACJA Co zrobił c. gr. i rzym. obejmująca wybrzeża M. Śródziemnego cywilizacja antyczna.
 • Kim był CARITAS Co zrobił organizacja charytatywna przejęta poprzez władze PRL, używana w walce propagandowej przeciw hierarchii kościelnej. Po 1989 reaktywowana jako największa "caritas".
 • Kim był JACQUES CALLOT Co zrobił franc. grafik i malarz; zasłynął w pierwszej kolejności z cyklu scen z wojny 30-letniej pt. Okropności wojny callot jacques.
 • Kim był CHARON Co zrobił w mitol. gr. posępny starzec, przewoźnik dusz zmarłych do Hadesu poprzez mityczną rzekę Styks. W usta zmarłych wkładano pieniążek na opłatę dla Ch charon.
 • Kim był JIMMY CARTER Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki; 1970-74 gubernator stanu Georgia. Prezydent USA w latach 1977-81. Za jego kadencji doszło do poważnego osłabienia pozycji carter jimmy.
 • Kim był DIONIZY CZACHOWSKI Co zrobił stworzeniu 1863, walczył pod Małogoszczą, Pieskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami; po uwięzieniu M. Langiewicza naczelnik wojenny woj. sandomierskiego czachowski dionizy.
 • Kim był MOISE CZOMBE Co zrobił wspólnie z ogłoszeniem niepodległości Konga proklamował secesję prowincji Katangi. Po krwawej wojnie domowej w przekonaniu zawartego kompromisu został powołany czombe moise.
 • Kim był CZYNSZOWANIE Co zrobił robociźnie i naturaliach (a więc pańszczyzny) na rzecz czynszu pieniężnego; rozpoczęte w XVIII w. rozwinęło się w poł. XIX w.; poprzedziło uwłaszczenie czynszowanie.
 • Kim był ALI CHAMANEI Co zrobił polityk, od 1979 członek Islamskiej Porady Rewolucyjnej, w latach 1981-89 prezydent Iranu. Po Zgonu - R. Chomeiniego w 1989 stał się jego następcą religijnym i chamanei ali.
 • Kim był WALERIAN CZUMA Co zrobił niepodległ. w Galicji, 1914-1917 w II Brygadzie Legionów. Po jej przebiciu się poprzez front w tak zwany Dywizji Syberyjskiej walczył z bolszewikami. Od 1922 w czuma walerian.
 • Kim był CHANAT Co zrobił kraj albo księstwo feudalne (prowincja) podległe władzy chana bądź zakres jego władzy chanat.
 • Kim był SZEK KAJ CZANG Co zrobił przewodniczący partii Kuomintang i prezydent Republiki Chińskiej od 1928. Zjednoczył przewarzająca część ziem chiń., zreformował finanse państwa i oświatę. W czang kaj-szek.
 • Kim był CANONICI IURIS CORPUS Co zrobił całokształt prawa kościelnego, zobacz Kodeks Justyniana corpus iuris canonici.
 • Kim był CERVANTES SAAVEDRA MIGUEL DE Co zrobił hiszp. poeta, stworzył podstawy nowoż. powieści euro. Autor Don Kichota, jednego z najsłynniejszych dzieł literatury euro cervantes saavedra miguel de.
 • Kim był TADEUSZ CZACKI Co zrobił oświatowy starający się o odrodzenie miast, handlu i rzemiosła; w 1800 współzałożyciel Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie; w 1805 założył Liceum Krzemienieckie czacki tadeusz.
 • Kim był G NIKOŁAJ CZERNYSZEWSKI Co zrobił filozof-socjalista utopijny, ideowy lider ruchu rewol. w Rosji w latach 60. XIX w.; autor powieści Co robić?, gdzie przedstawił ideał nowego człowieka i wizję czernyszewski nikołaj g..
 • Kim był CHIŃSKA CYWILIZACJA Co zrobił związana pierwotnie z ogromnymi rzekami; jej kolebkę stanowią obszary nad Huang-ho, w drugiej kolejności nad Jangcy-ciang; początki wg tradycji w III tys cywilizacja chińska.
 • Kim był AUGUST COMTE Co zrobił pozytywista. Wprowadził nazwę socjologia na ustalenie edukacji o strukturze społeczeństwa, prawach jego rozwoju i metodach jego badania. Autor Wykładu comte august.
 • Kim był JÓZEF CHŁOPICKI Co zrobił listopadowego; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, insurekcji 1794, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, od 1808 w Legii Nadwiślańskiej (w 1809 mianowany gen chłopicki józef.
 • Kim był BENVENUTO CELLINI Co zrobił znakomity wł. rzeźbiarz i złotnik renesansowy (Perseusz z głową Meduzy), autor słynnego pamiętnika Benvenuta Celliniego żywot własny cellini benvenuto.
 • Kim był BAPTISTE JEAN COLBERT Co zrobił kontroler finansów, zwolennik skrajnie merkantylistycznych metod w polityce gosp. W swych rękach skoncentrował olbrzymią władzę, kierując sprawami gosp. i colbert jean baptiste.
 • Kim był BILL CLINTON Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki. Prezydent 1993-2000. Przedtem gubernator stanu Arkansas. Jako prezydent zasłynął między innymi z licznych afer i skandali clinton bill.
 • Kim był LOUIS CAVAIGNAC Co zrobił 1848 jako min. wojny w Rządzie Tymczasowym krwawo stłumił czerwcowe stworzenie robotników paryskich, w dalszym ciągu premier. Kontrkandydat (przegrany) Ludwika cavaignac louis.
 • Kim był WŁADYSŁAW CZARTORYSKI Co zrobił syn Adama Jerzego; od 1848 pomagał tacie w działalności polit., od 1856 rzeczywisty lider Hotelu Lambert; dożywotni prezes (od 1861) Tow. Historyczno czartoryski władysław.
 • Kim był JAN CZYŃSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego, wiceprezes Tow. Patriotycznego (2), podejrzewany o współorganizowanie wydarzeń 15 VIII 1831 w Warszawie; po stworzeniu na czyński jan.
 • Kim był BIZANTYJSKIE CESARSTWO Co zrobił Płw. Bałkański, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt i przejściowo Włochy i pn. Afrykę. Powstało u progu średniow. wskutek procesu podziału staroż. cesarstwa rzym. na cesarstwo bizantyjskie.
 • Kim był CHAN Co zrobił tytuł feudalnych władców mong. i tur chan.
 • Kim był CHRZEŚCIJAŃSTWO Co zrobił poprzez działalność Jezusa Chrystusa około 30 n.e. Na początku ściśle powiązane z judaizmem, w dalszym ciągu, zwł. dzięki działalności św. Pawła z Tarsu chrześcijaństwo.
 • Kim był URNĄ NAD CUDA Co zrobił wyborczych dokonywanych w Polsce w wyborach 1928, a zwł. 1930, kiedy to unieważniono setki tys. głosów dla zapewnienia większości parlamentarnej BBWR cuda nad urną.
 • Kim był CZERWONI Co zrobił w okresie stworzenia styczniowego; dążył do połączenia walki zbrojnej o niepodległość z reformami społ.-ekon. (uwłaszczenie chłopów). C. kierowali powstaniem czerwoni.
 • Kim był CENTRUM Co zrobił interesy katolików; wykrystalizowało się w latach 1852-60 w sejmie prus. (nazwa pochodzi od miejsca zajmowanego w sejmie), przywódcą był L. Windhorst. Po centrum.
 • Kim był PRZEMYSŁOWY OKRĘG CENTRALNY Co zrobił latach 1936-39 przy sporym zaangażowaniu finansowym państwa w środk. Polsce (zwł. widłach Wisły, Dunajca i Sanu) ośrodka przem., szczególnie przemysłu centralny okręg przemysłowy.
 • Kim był III CHILDERYK Co zrobił ostatni z królów Franków dyn. Merowingów, usunięty z tronu poprzez Pepina Małego w 751 childeryk iii.
 • Kim był STANISŁAW CAR Co zrobił szef Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa. 1928-29 i 1930 min. sprawiedliwości. Zbliżony do ekipy pułkowników . 1930-35 wicemarszałek sejmu, przewodniczący car stanisław.
 • Kim był WIEK CIEMNY Co zrobił odnosząc się do średniow. moment zaniku znajomości pisma u świeckich i kultury antycznej w Europie Zach., identyfikowany normalnie z VII w "ciemny wiek".
 • Kim był OTTOMAŃSKIE CESARSTWO Co zrobił wyrosłe w XV w. z księstwa Osmanów dzięki podbojom, w szczególności zaś podbiciu cesarstwa bizantyjskiego. W XVI w. obejmowało prócz Azji Mniejszej prawie całe cesarstwo ottomańskie.
 • Kim był CONSTANT DE REBECQUE BENJAMIN Co zrobił Od 1794 członek rewol. Trybunału w Paryżu. 1802-1814 jako opozycjonista antynapoleoński na emigracji. Po 1815 deputowany, zwalczał restaurację w duchu constant de rebecque benjamin.
 • Kim był NEVILLE ARTHUR CHAMBERLAIN Co zrobił Od 1918 czł. Izby Gmin, wielokrotny minister, 1937-40 premier W. Brytanii, kluczowy wykonawca polityki appeasementu, wierzący w sposobność porozumienia się z chamberlain arthur neville.
 • Kim był WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ Co zrobił PZPR. Od 1989 poseł na sejm. W 1990 kandydat lewicy na prezydenta RP. Od 1991 przewodniczący SLD. W latach 1993-95 wicepremier i min. sprawiedliwości. Po cimoszewicz włodzimierz.
 • Kim był CHORAŁ Co zrobił odmiana śpiewów w liturgii kościelnej chorał.
 • Kim był KAZIMIERZ ADAM CZARTORYSKI Co zrobił oświatowy, mecenas kultury, tata Adama Jerzego; w 1764 marszałek sejmu konwokacyjnego, orędownik reform państwowych, popierał kandydaturę Stanisława czartoryski adam kazimierz.
 • Kim był CHORĄGIEW Co zrobił organizacji i tak dalej w formie materiału umocowanego na drzewcu; specjalne znaczenie posiadała w średniow. formacjach wojskowych; 2. podstawowa jednostka chorągiew.
 • Kim był CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT, ŚW. Co zrobił styczniowego, rysownik, zakonnik; walczył w oddziałach L. Frankowskiego i Z. Chmieleńskiego, ranny stracił nogę. Uczył się malarstwa w Warszawie i w Monachium chmielowski adam, brat albert, św..
 • Kim był CHŁOPOROBOTNICY Co zrobił indywidualnym gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem poza rolnictwem. W okresie recesji gosp. i wzrostu bezrobocia regularnie pozbawiani pracy jako mający chłoporobotnicy.
 • Kim był CYRUS II STARSZY, ZW. WIELKIM Co zrobił władca Persji od 550 (558 ?) przed naszą erą, z dyn. Achemenidów, podbił kraj Medów i stworzył monarchię pers. Zobacz także Persja cyrus ii starszy, zw. wielkim.
 • Kim był PIAST CHJENO Co zrobił koalicji parlamentarnej powstałej w Polsce w V 1923 z PSL Piast i ugrupowań chrześcijańsko- i endecko- -demokr. w oparciu o kompromis tak zwany paktu chjeno-piast.
 • Kim był SIR WINSTON CHURCHILL Co zrobił publicysta, walczył także w Indiach, Sudanie i Afryce Południowej. W 1900 wybrany do Izby Gmin zaczął karierę polit. jako konserwatysta. Od 1908 wielokrotny churchill winston, sir.
 • Kim był WYWIADOWCZA AGENCJA CENTRALNA Co zrobił zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem utworzona w 1947 na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie Nar. Jej pracę klasyfikuje ustawa o CIA z 1949. Prowadziła różne centralna agencja wywiadowcza.
 • Kim był CDU Co zrobił Chrześcijańsko-Demokratyczna, jedna z dwu głównych partii RFN powstała po II wojnie świat. (1945). W odróżnieniu do wcześniejszej partii niem. chrześcijańskich cdu.
 • Kim był CESARZ Co zrobił tytuł monarszy utworzony od imienia Juliusza Cezara, w staroż. nosili go władcy rzym. od Oktawiana Augusta; w średniow. i nowoż. władcy ogromnych krajów cesarz.
 • Kim był ANNUS CENTESIMUS Co zrobił ogłoszona w 1991 w 100-lecie encykliki Leona XIII - Rerum novarum. W pierwszej kolejności rozwija kluczowe tezy społ. edukacji kościoła u schyłku XX w centesimus annus.
 • Kim był GEOFFREY CHAUCER Co zrobił najwybitniejszy z angielskiego: pisarz w średniow., w Opowieściach kanterberyjskich barwnie przedstawił społeczeństwo ang chaucer geoffrey.
 • Kim był STARSZY LUCAS CRANACH Co zrobił grafik, którego dzieła wykazują sporą oryginalność i zaangażowanie w idee reformacji; przygotował między innymi ilustracje do luterańskiego tłumaczenia Biblii cranach lucas starszy.
 • Kim był CALDERÓN DE LA BARCA PEDRO Co zrobił najwybitniejszy hiszp. dramatopisarz barokowy. Autor około 300 sztuk, główne jego dzieła to Książę niezłomny, Alkad z Zalamei calderón de la barca pedro.
 • Kim był ALEKSANDER CUZA Co zrobił Rumunii (Aleksander Jan I) 1859-66; w 1859 obrany władcą Mołdawii i Wołoszczyzny, w 1862 połączył je unią personalną, przeprowadził reformy, nadał konstytucję cuza aleksander.
 • Kim był BUŁGARII CARSTWO Co zrobił praprzodków Bułgarów w VII w. n.e., podbite na pocz. XI w. poprzez Bizancjum; wskrzeszone pod koniec XII w.; rozpadło się na dwa państwa podbite poprzez Turków carstwo bułgarii.
 • Kim był CARLOS Co zrobił Wenezuelczyk, jeden z w najwyższym stopniu głośnych terrorystów lat 70. Wyszkolony poprzez KGB studiował w Moskwie i na Kubie; w dalszym ciągu związany z carlos.
 • Kim był CHEFREN Co zrobił faraon w poł. III tys. przed naszą erą, syn Cheopsa, uwieczniony w formie sfinksa w Gizie, budowniczy piramidy chefren.
 • Kim był CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA TRZECIEJ RZECZPOSPOLITEJ Co zrobił powołana poprzez L. Wałęsę po wyborach parlamentarnych 21 IX 1997, która miała stanowić jego polit. zaplecze między innymi w wyborach prezydenckich 2000 chrześcijańska demokracja trzeciej rzeczpospolitej.
 • Kim był KAROL JAN CHODKIEWICZ Co zrobił Jeden z najwybitniejszych wodzów litew. i pol. XVII w. Zwyciężył Szwedów pod Białym Kamieniem (1603) i Kircholmem (1605). W 1621 naczelny wódz sił pol chodkiewicz jan karol.
 • Kim był CHADECJA Co zrobił popularna nazwa partii chrześcijańskiej demokracji chadecja.
 • Kim był CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ Co zrobił organizacja badająca opinię publiczną założona poprzez rząd w 1982 w celu zapewnienia rządowi wiarygodnych informacji o nastrojach społ. w państwie centrum badania opinii społecznej.
 • Kim był RYNEK CZARNY Co zrobił gospodarce reglamentowanej, również w okresach wojny i niedoborów na rynku. W latach PRL nielegalny z punktu widzenia władz handel deficytowymi towarami czarny rynek.
 • Kim był CZĘSTOCHOWA Co zrobił jego postęp datuje się od założenia w 1382 klasztoru Paulinów ze słynnym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którego kult rozwijał się od XV w. i powodował częstochowa.
 • Kim był STEWART ROBERT CASTLEREAGH Co zrobił z angielskiego: polityk konserwatywny, wielokrotny minister, w 1800 doprowadził do unii Irlandii z Anglią; reprezentował Anglię na kongresie wiedeńskim castlereagh robert stewart.
 • Kim był DI CAMILLO CAVOUR Co zrobił polityk i mąż stanu. Od 1852 premier i min. spraw zagr. Królestwa Sardynii, dążył do modernizacji państwa, w 1855 wciągnął Sardynię do wojny krymskiej. Oddał cavour camillo di.
 • Kim był CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Co zrobił 1949-80 centralny organ działających w PRL oficjalnych, podporządkowanych PZPR związków zawodowych centralna rada związków zawodowych.
 • Kim był CZYNGIS-CHAN, WŁAŚC. TEMUDŻYN Co zrobił mong. W 1206 po zjednoczeniu plemion koczowniczych na obszarze Mongolii przyjął tytuł wielkiego chana. Podboje zapewniły mu ostatecznie panowanie na szerokim czyngis-chan, właśc. temudżyn.
 • Kim był EDMUND CARTWRIGHT Co zrobił krosna mechanicznego (1785) i maszyny do przędzenia przędzy czesankowej (1789), urządzeń o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju przemysłu włókienniczego cartwright edmund.
 • Kim był JAMES COOK Co zrobił jeden z najgłośniejszych z angielskiego: żeglarzy i odkrywców. Odbył dwie podróże dookoła świata badając w pierwszej kolejności Oceanię cook james.
 • Kim był INDUSU DOLINY CYWILIZACJA Co zrobił przed naszą erą w dolinie rz. Indus (aktualnie w Pakistanie); jej artysty mieszkali w miastach (największe miały do kilkudziesięciu tys. mieszkańców), wysoka cywilizacja doliny indusu.
 • Kim był CYD Co zrobił rycerz hiszp. walczący w służbie królów Kastylii przeciw Arabom w Hiszpanii; bohater cyklu opowieści rycerskich i dramatu P. Corneille'a cyd.
 • Kim był GABRIEL CZECHOWICZ Co zrobił skarbowy. 1926 i 1926-1929 minister skarbu. Gdy rząd ówczesny z inicjatywy J. Piłsudskiego przekroczył ustawę budżetową nielegalnie finansując w 1928 r czechowicz gabriel.
 • Kim był CHAJR AD-DIN, ZW. BARBAROSSA Co zrobił jeden z najsłynniejszych korsarzy algierskich. Zawładnął Algierią i Tunezją. Od 1519 wasal tur. Zyskał wenecką Dalmację (1536 chajr ad-din, zw. barbarossa.
 • Kim był LEONARD CHODŹKO Co zrobił emigracyjny; od 1826 w Paryżu, propagator i obrońca kwestie pol. na obczyźnie, wydawca prac hist., geogr., statystycznych; w 1831 artysta i sekr. Komitetu chodźko leonard.
 • Kim był AUGUST CIESZKOWSKI Co zrobił polit.; studiował w Krakowie i Berlinie, w 1843 osiedlił się w Poznańskiem, inicjator założenia Ligi Polskiej, w 1848-65 poseł do sejmu prus. (1860-62 cieszkowski august.
 • Kim był TOMMASO CAMPANELLA Co zrobił dominikanin, filozof i teolog wł., reprezentant filozofii przyrody. Gł. dzieło Miasto Słońca (około 1602) przeznaczone teokratycznej utopii campanella tommaso.
 • Kim był CYCERON, MARCUS TULIUS CICERO Co zrobił rzym., polityk i poeta. Jako konsul w 63 przed naszą erą stłumił spisek Katyliny, który przygotowywał zamach stanu. Obrońca swobód republikańskich i władzy cyceron, marcus tulius cicero.
 • Kim był OBYWATELSKI KOMITET CENTRALNY Co zrobił 1914 w Warszawie. Organizował pomoc dla ofiar wojny. W opuszczonej poprzez Rosjan Warszawie funkcjonował jako samozwańcza władza Polaków; 14 IX 1915 rozwiązany centralny komitet obywatelski.
 • Kim był CENTRUM ZDROWIA MATKI-POLKI Co zrobił centrum naukowo-badawcze i ogólnokrajowy szpital w Łodzi zbudowany ze składek społeczeństwa w latach 1983-88 jako pomnik wdzięczności dla kobiet pol centrum zdrowia matki-polki.
 • Kim był DANIEL CHODOWIECKI Co zrobił gdańszczanin, malarz i rysownik. Pozostawił cykl Podróże do Gdańska, kapitalne źródło do badania życia codziennego XVIII w chodowiecki daniel.
 • Kim był CADYK Co zrobił człowieka sprawiedliwego. Termin od stworzenia chasydyzmu stosowany na ustalenie charyzmatycznego przywódcy rel., od XIX w. czczonego na podobieństwo świętego cadyk.
 • Kim był ANDERS CELSIUS Co zrobił szwedz. fizyk i astronom, opracował 100-stopniową skalę temp. stosowaną do dziś, opierającą się na temp. topnienia lodu i wrzenia wody celsius anders.
 • Kim był CERAMIKA Co zrobił towary z gliny (na przykład naczynia) wypalone po uprzednim wysuszeniu, najszerzej stosowane w staroż., zwł. w życiu codziennym ceramika.
 • Kim był JÓZEF CYRANKIEWICZ Co zrobił PRL (1947-52 i 1954-70); przedtem działacz socjalist. (od 1930 w PPS) w latach 1945-1948 sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS cyrankiewicz józef.
 • Kim był CECHY Co zrobił samodzielnych rzemieślników jednej albo kilku pokrewnych specjalności. Zakładano je już w średniow. (od X w. ) w celu obrony interesów gosp. i praw ich cechy.
 • Kim był LWOWSKA CENTRALIZACJA Co zrobił organizacja niepodległościowa, zał. w 1796 w Krakowie, potem przeniesiona do Lwowa, utrzymywała kontakty z Deputacją. Przygotowywała stworzenie licząc na pomoc centralizacja lwowska.
 • Kim był RUHOLLAH CHOMEINI Co zrobił czasach rządów szacha Rezy Pahlaviego jeden z liderów opozycji islamskiej. W latach 1964-1979 na wygnaniu między innymi we Francji, skąd kierował opozycją w chomeini ruhollah.
 • Kim był CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA W POLSCE Co zrobił doktrynie społ. Kościoła od 1902; głosiła solidaryzm klasowy, opowiadała się za wpływem Kościoła na oświatę i kulturę. Od 1918-39 występowała pod wieloma chrześcijańska demokracja w polsce.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był NAJLEPSZY Chrześcijańska Demokracja W Polsce, Chomeini Ruhollah, Centralizacja Lwowska, Cechy, Cyrankiewicz Józef, Ceramika, Celsius Anders, Cadyk, Chodowiecki Daniel zasługi.

Bohater Co oznacza Chrześcijańska Demokracja W Polsce, Chomeini Ruhollah co zrobił.