czachowski dionizy cromwell co to jest
Czachowski Dionizy, Cromwell Oliver, Czuma Walerian, Chmielnicki Bohdan, Corot Camille.

Postacie historyczne, biografia na C

 • Kim był CECHY Co zrobił samodzielnych rzemieślników jednej albo kilku pokrewnych specjalności. Zakładano je już w średniow. (od X w. ) w celu obrony interesów gosp. i praw ich cechy.
 • Kim był STANISŁAW CAR Co zrobił szef Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa. 1928-29 i 1930 min. sprawiedliwości. Zbliżony do ekipy pułkowników . 1930-35 wicemarszałek sejmu, przewodniczący car stanisław.
 • Kim był CARLOS Co zrobił Wenezuelczyk, jeden z w najwyższym stopniu głośnych terrorystów lat 70. Wyszkolony poprzez KGB studiował w Moskwie i na Kubie; w dalszym ciągu związany z carlos.
 • Kim był FIDEL RUZ CASTRO Co zrobił kubański, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Kuby, premier, przewodniczący Porady Państwa. Przejął władzę na wyspie po zamachu stanu w 1959, etapowo castro ruz fidel.
 • Kim był CEFTA Co zrobił Stowarzyszenie Wolnego Handlu powołane 21 XII 1992 w Krakowie poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry. Porozumienie uszczegółowione w 4 II 1994 w Pradze cefta.
 • Kim był LOUIS CAVAIGNAC Co zrobił 1848 jako min. wojny w Rządzie Tymczasowym krwawo stłumił czerwcowe stworzenie robotników paryskich, w dalszym ciągu premier. Kontrkandydat (przegrany) Ludwika cavaignac louis.
 • Kim był CDU Co zrobił Chrześcijańsko-Demokratyczna, jedna z dwu głównych partii RFN powstała po II wojnie świat. (1945). W odróżnieniu do wcześniejszej partii niem. chrześcijańskich cdu.
 • Kim był NICOLAE CEAUŞESCU Co zrobił latach 1965-89 stał na czele Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Prowadził częściowo niezależną od ZSRR politykę zagr., realizując równocześnie twardy kurs w ceauşescu nicolae.
 • Kim był CELTOWIE Co zrobił Indoeuropejczycy) zamieszkały pierwotnie nad górnym Renem, Dunajem i Menem. Pośrodku I tys. przed naszą erą plemiona celtyckie rozprzestrzeniły się na celtowie.
 • Kim był CENTO Co zrobił łącząca od 1959 do 1979 Iran, Pakistan, Turcję, W. Brytanię i nieformalnie również USA (z siedzibą w Ankarze). Poprzednikiem CENTO był Pakt Bagdadzki zawarty cento.
 • Kim był POZNAŃSKA CENTRALIZACJA Co zrobił zorganizowanego poprzez wysłanników TDP, prowadzącego demokr. organizacją spiskową w latach 1844-46; C.P. przygotowywała stworzenie w trzech zaborach centralizacja poznańska.
 • Kim był BIUROKRATYCZNY CENTRALIZM Co zrobił aparatu adm. ograniczające wpływ samorządu ludności; c. demokratyczny znaczy bezdyskusyjną moc obowiązującą decyzji władz organów wyższych dla niższego centralizm biurokratyczny.
 • Kim był NARODOWY KOMITET CENTRALNY Co zrobił J. Piłsudskiego w Warszawie w I 1915, mająca stanowić polit. reprezentację Królestwa Pol. Weszły do niej PPS, Niezależny Związek Robotniczy i PSL Wyzwolenie centralny komitet narodowy.
 • Kim był PRZEMYSŁOWY OKRĘG CENTRALNY Co zrobił latach 1936-39 przy sporym zaangażowaniu finansowym państwa w środk. Polsce (zwł. widłach Wisły, Dunajca i Sanu) ośrodka przem., szczególnie przemysłu centralny okręg przemysłowy.
 • Kim był CENZOR Co zrobił momencie republiki nazwa urzędu; dwaj c. byli wybierani co 5 lat na rok i 6 miesięcy; wymagania: przeprowadzenie spisu majątków (cenzusu) i podziału obywateli cenzor.
 • Kim był CENZURA Co zrobił metodą walki z ideami rewol. i nar. w wielu państwach. W zaborze austr. w 1801 powołano Urząd Cenzury we Lwowie, który kontrolował rękopisy oddane do druku i cenzura.
 • Kim był CERVANTES SAAVEDRA MIGUEL DE Co zrobił hiszp. poeta, stworzył podstawy nowoż. powieści euro. Autor Don Kichota, jednego z najsłynniejszych dzieł literatury euro cervantes saavedra miguel de.
 • Kim był ŁACIŃSKIE CESARSTWO Co zrobił krzyżowców uczestniczących w IV krucjacie po zajęciu poprzez nich Konstantynopola na terenach euro. obalonego w ten sposób czasowo cesarstwa bizant. C.ł cesarstwo łacińskie.
 • Kim był OTTOMAŃSKIE CESARSTWO Co zrobił wyrosłe w XV w. z księstwa Osmanów dzięki podbojom, w szczególności zaś podbiciu cesarstwa bizantyjskiego. W XVI w. obejmowało prócz Azji Mniejszej prawie całe cesarstwo ottomańskie.
 • Kim był RZYMSKIE CESARSTWO Co zrobił Oktawiana Augusta uległo podziałowi w 395 na części wsch. i zach. (tak zwany cesarstwo wschodniorzym. i zachodniorzym.) rządzone poprzez dwie stolice Rzym i cesarstwo rzymskie.
 • Kim był CESARZ Co zrobił tytuł monarszy utworzony od imienia Juliusza Cezara, w staroż. nosili go władcy rzym. od Oktawiana Augusta; w średniow. i nowoż. władcy ogromnych krajów cesarz.
 • Kim był CEZAR JULIUSZ, CAIUS IULIUS CAESAR Co zrobił Galię (58-51 przed naszą erą), wyprawiał się za Ren i na wyspy brytyjskie. W oparciu o armię, po wojnie z Pompejuszem w 50-48 przed naszą erą, objął władzę w cezar juliusz, caius iulius caesar.
 • Kim był CEZAROPAPIZM Co zrobił gdzie monarcha - cesarz stoi na czele instytucji państwowych i kościelnych. Definicja tj. pewną przenośnią, bo do połączenia władzy cesarskiej i papieskiej w cezaropapizm.
 • Kim był NEVILLE ARTHUR CHAMBERLAIN Co zrobił Od 1918 czł. Izby Gmin, wielokrotny minister, 1937-40 premier W. Brytanii, kluczowy wykonawca polityki appeasementu, wierzący w sposobność porozumienia się z chamberlain arthur neville.
 • Kim był CHANAT Co zrobił kraj albo księstwo feudalne (prowincja) podległe władzy chana bądź zakres jego władzy chanat.
 • Kim był KRYMSKI CHANAT Co zrobił części Złotej Ordy, lecz wkrótce uzależnione od Turcji. Tatarzy krymscy aczkolwiek żyli raczej z rolnictwa i hodowli, regularnie podejmowali wyprawy łupieżcze chanat krymski.
 • Kim był CHARLES CHAPLIN Co zrobił słynny komik i reżyser filmowy działający raczej w stanach zjednoczonych ameryki. Filmy: Dyktator, Gorączka złota, Światła wielkiego miasta chaplin charles.
 • Kim był CHASYDYZM Co zrobił pośród Żydów pol., dążący w odróżnieniu do surowości talmudycznej do nadania religii judaistycznej treści wewn. Duchowy lider chasydów, cadyk (a więc chasydyzm.
 • Kim był LUDOWA REPUBLIKA CHIŃSKA Co zrobił zwycięstwie komunistów skupionych w najliczniejszej na świecie Komunist. Partii Chin (KPCh) nad siłami Kuomintangu w trwającej od wielu lat, lecz wchodzącej w chińska republika ludowa.
 • Kim był JACQUES CHIRAC Co zrobił maja 1995, przedtem podwójnie premier w latach 1974-76 i 1986-88. Od początku swej kariery politycznej związany z ruchem gaullistowskim, pracował u boku chirac jacques.
 • Kim był PIAST CHJENO Co zrobił koalicji parlamentarnej powstałej w Polsce w V 1923 z PSL Piast i ugrupowań chrześcijańsko- i endecko- -demokr. w oparciu o kompromis tak zwany paktu chjeno-piast.
 • Kim był IV CHRYSTIAN Co zrobił 1588. Król o ambicjach absolutystycznych, dążył do wzmocnienia pozycji króla. W latach 1611-13 pokonał Szwecję (wojna kalmarska), w 1625-29 wciągnął Danię do chrystian iv.
 • Kim był JÓZEF CHŁOPICKI Co zrobił listopadowego; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, insurekcji 1794, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, od 1808 w Legii Nadwiślańskiej (w 1809 mianowany gen chłopicki józef.
 • Kim był CHŁOPOROBOTNICY Co zrobił indywidualnym gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem poza rolnictwem. W okresie recesji gosp. i wzrostu bezrobocia regularnie pozbawiani pracy jako mający chłoporobotnicy.
 • Kim był CHMIELEŃSKI Co zrobił Czerwonych; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861, jeden z organizatorów Komitetu Miejskiego i Komitetu Centralnego Narodowego, w 1862 inicjator zamachów chmieleński.
 • Kim był CHMIELOWSKI ADAM, BRAT ALBERT, ŚW. Co zrobił styczniowego, rysownik, zakonnik; walczył w oddziałach L. Frankowskiego i Z. Chmieleńskiego, ranny stracił nogę. Uczył się malarstwa w Warszawie i w Monachium chmielowski adam, brat albert, św..
 • Kim był FRYDERYK CHOPIN Co zrobił romantyczny i słynny pianista ?Xączący tradycje muzyki lud. i nar. ze stylem romantycznym. Najsłynniejsze są jego 2 koncerty i Etiuda rewolucyjna napisana pod chopin fryderyk.
 • Kim był SIERGIEJEWICZ NIKITA CHRUSZCZOW Co zrobił KPZR. Jeden z najbliższych współpracowników J. Stalina, od 1939 czł. Biura Politycznego KC WKP(b). Eliminując innych przywódców partii komunist. etapowo chruszczow nikita siergiejewicz.
 • Kim był WOJCIECH CHRZANOWSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego (szef Sztabu Gł.); na emigracji związał się z A.J. Czartoryskim; w 1849 objął naczelne dowództwo armii piemonckiej w wojnie chrzanowski wojciech.
 • Kim był 966 POLSKI CHRZEST Co zrobił państwa pol. Osobisty chrzest Mieszka I i jego otoczenia otwierał oficjalny mechanizm chrystianizacji całego państwie, który przedłużył się przynajmniej do chrzest polski 966.
 • Kim był CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA W POLSCE Co zrobił doktrynie społ. Kościoła od 1902; głosiła solidaryzm klasowy, opowiadała się za wpływem Kościoła na oświatę i kulturę. Od 1918-39 występowała pod wieloma chrześcijańska demokracja w polsce.
 • Kim był CHRZEŚCIJAŃSTWO Co zrobił poprzez działalność Jezusa Chrystusa około 30 n.e. Na początku ściśle powiązane z judaizmem, w dalszym ciągu, zwł. dzięki działalności św. Pawła z Tarsu chrześcijaństwo.
 • Kim był SIR WINSTON CHURCHILL Co zrobił publicysta, walczył także w Indiach, Sudanie i Afryce Południowej. W 1900 wybrany do Izby Gmin zaczął karierę polit. jako konserwatysta. Od 1908 wielokrotny churchill winston, sir.
 • Kim był WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ Co zrobił PZPR. Od 1989 poseł na sejm. W 1990 kandydat lewicy na prezydenta RP. Od 1991 przewodniczący SLD. W latach 1993-95 wicepremier i min. sprawiedliwości. Po cimoszewicz włodzimierz.
 • Kim był BILL CLINTON Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki. Prezydent 1993-2000. Przedtem gubernator stanu Arkansas. Jako prezydent zasłynął między innymi z licznych afer i skandali clinton bill.
 • Kim był CONSTANT DE REBECQUE BENJAMIN Co zrobił Od 1794 członek rewol. Trybunału w Paryżu. 1802-1814 jako opozycjonista antynapoleoński na emigracji. Po 1815 deputowany, zwalczał restaurację w duchu constant de rebecque benjamin.
 • Kim był CONTAINMENT Co zrobił oznaczający politykę powstrzymywania komunizmu zainicjowaną w trakcie prezydentury H. Trumana (1945-53) poprzez sekretarza stanu USA G. Marshalla containment.
 • Kim był JAMES COOK Co zrobił jeden z najgłośniejszych z angielskiego: żeglarzy i odkrywców. Odbył dwie podróże dookoła świata badając w pierwszej kolejności Oceanię cook james.
 • Kim był GUSTAVE COURBET Co zrobił szkoły realistycznej poglądów lewicowych (skazany za udział w Komunie Paryskiej; na emigracji w Szwajcarii od 1873). W najwyższym stopniu znane dzieła to courbet gustave.
 • Kim był STARSZY LUCAS CRANACH Co zrobił grafik, którego dzieła wykazują sporą oryginalność i zaangażowanie w idee reformacji; przygotował między innymi ilustracje do luterańskiego tłumaczenia Biblii cranach lucas starszy.
 • Kim był BETTINO CRAXI Co zrobił socjalist., premier Włoch w latach 1983-87 zamieszany w liczne afery finansowe włoskiej klasy polit., których ujawnienie w latach 90. spowodowało poważne craxi bettino.
 • Kim był URNĄ NAD CUDA Co zrobił wyborczych dokonywanych w Polsce w wyborach 1928, a zwł. 1930, kiedy to unieważniono setki tys. głosów dla zapewnienia większości parlamentarnej BBWR cuda nad urną.
 • Kim był CUP Co zrobił utworzony 10 XI 1945 w celu koordynowania rozwoju różnorodnych dziedzin gospodarki i opracowania dalekosiężnych planów i ekspertyz gosp cup.
 • Kim był CYSTERSI Co zrobił Kościele katol. zał. w 1098 w Citeaux (Francja) poprzez Roberta Molesmes w oparciu o zaostrzoną regułę św. Benedykta; głosząc ideały ubóstwa c. mieli cystersi.
 • Kim był CHIŃSKA CYWILIZACJA Co zrobił związana pierwotnie z ogromnymi rzekami; jej kolebkę stanowią obszary nad Huang-ho, w drugiej kolejności nad Jangcy-ciang; początki wg tradycji w III tys cywilizacja chińska.
 • Kim był INDUSU DOLINY CYWILIZACJA Co zrobił przed naszą erą w dolinie rz. Indus (aktualnie w Pakistanie); jej artysty mieszkali w miastach (największe miały do kilkudziesięciu tys. mieszkańców), wysoka cywilizacja doliny indusu.
 • Kim był MINOJSKA CYWILIZACJA Co zrobił najstarsza cywilizacja na Krecie, rozwijająca się od przełomu IV i III tys., rozrost w 1 poł. II tys., moment dominacji Krety w basenie M. Egejskiego cywilizacja minojska.
 • Kim był TECHNICZNA NAUKOWO CYWILIZACJA Co zrobił się w państwach rozwiniętych gospodarczow XX w. Jego właściwością kluczową są wyraźne wzajemne zależności poziomu rozwoju edukacji, techniki i gospodarki cywilizacja naukowo-techniczna.
 • Kim był J PIOTR CZAADAJEW Co zrobił głoszący konieczność pojednania filozofii z religią. Autor Myśli filozoficznych przedstawiających b. pesymistyczne spojrzenie na dzieje Rosji jako państwie czaadajew piotr j..
 • Kim był STEFAN CZARNIECKI Co zrobił hetman polny kor. (1665). Wybitny dowódca jazdy pol. Uczestniczył w wojnie z B. Chmielnickim (1648-49 w niewoli). W okresie potopu szwedzkiego 1655 bronił czarniecki stefan.
 • Kim był KAZIMIERZ ADAM CZARTORYSKI Co zrobił oświatowy, mecenas kultury, tata Adama Jerzego; w 1764 marszałek sejmu konwokacyjnego, orędownik reform państwowych, popierał kandydaturę Stanisława czartoryski adam kazimierz.
 • Kim był WŁADYSŁAW CZARTORYSKI Co zrobił syn Adama Jerzego; od 1848 pomagał tacie w działalności polit., od 1856 rzeczywisty lider Hotelu Lambert; dożywotni prezes (od 1861) Tow. Historyczno czartoryski władysław.
 • Kim był GABRIEL CZECHOWICZ Co zrobił skarbowy. 1926 i 1926-1929 minister skarbu. Gdy rząd ówczesny z inicjatywy J. Piłsudskiego przekroczył ustawę budżetową nielegalnie finansując w 1928 r czechowicz gabriel.
 • Kim był CZELADŹ Co zrobił zależna: od średniow. służba na dworze (zamku) feudała bądź w okresie wypraw wojennych przy jego boku; od XV w. służba domowa u szlachty; XIX-XX w. służba czeladź.
 • Kim był G NIKOŁAJ CZERNYSZEWSKI Co zrobił filozof-socjalista utopijny, ideowy lider ruchu rewol. w Rosji w latach 60. XIX w.; autor powieści Co robić?, gdzie przedstawił ideał nowego człowieka i wizję czernyszewski nikołaj g..
 • Kim był CZERWONI Co zrobił w okresie stworzenia styczniowego; dążył do połączenia walki zbrojnej o niepodległość z reformami społ.-ekon. (uwłaszczenie chłopów). C. kierowali powstaniem czerwoni.
 • Kim był CZĘSTOCHOWA Co zrobił jego postęp datuje się od założenia w 1382 klasztoru Paulinów ze słynnym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którego kult rozwijał się od XV w. i powodował częstochowa.
 • Kim był CZYNGIS-CHAN, WŁAŚC. TEMUDŻYN Co zrobił mong. W 1206 po zjednoczeniu plemion koczowniczych na obszarze Mongolii przyjął tytuł wielkiego chana. Podboje zapewniły mu ostatecznie panowanie na szerokim czyngis-chan, właśc. temudżyn.
 • Kim był CZYNSZ Co zrobił świadczenie wnoszone często w pieniądzu albo naturze w zamian za użytkowanie ziemi. W Polsce od XII w. upowszechnił się dzięki kolonizacji, zwł. na prawie czynsz.
 • Kim był PIERRE CORNEILLE Co zrobił franc. dramatopisarz klasycystyczny; najsłynniejsze dzieło: tragikomedia Cyd corneille pierre.
 • Kim był ANTYCZNA CYWILIZACJA Co zrobił c. gr. i rzym. obejmująca wybrzeża M. Śródziemnego cywilizacja antyczna.
 • Kim był GEOFFREY CHAUCER Co zrobił najwybitniejszy z angielskiego: pisarz w średniow., w Opowieściach kanterberyjskich barwnie przedstawił społeczeństwo ang chaucer geoffrey.
 • Kim był JERZY ADAM CZARTORYSKI Co zrobił literatury i sztuki, syn Adama Kazimierza i Izabeli z Flemmingów; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, po 1795 zwolennik zjednoczenia ziem pol. pod berłem cara czartoryski adam jerzy.
 • Kim był CZYNSZOWANIE Co zrobił robociźnie i naturaliach (a więc pańszczyzny) na rzecz czynszu pieniężnego; rozpoczęte w XVIII w. rozwinęło się w poł. XIX w.; poprzedziło uwłaszczenie czynszowanie.
 • Kim był BIZANTYJSKIE CESARSTWO Co zrobił Płw. Bałkański, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt i przejściowo Włochy i pn. Afrykę. Powstało u progu średniow. wskutek procesu podziału staroż. cesarstwa rzym. na cesarstwo bizantyjskie.
 • Kim był CHONSU Co zrobił w staroż. Egipcie bóg Księżyca chonsu.
 • Kim był CYD Co zrobił rycerz hiszp. walczący w służbie królów Kastylii przeciw Arabom w Hiszpanii; bohater cyklu opowieści rycerskich i dramatu P. Corneille'a cyd.
 • Kim był CYRK Co zrobił w staroż. stadion poświęcony do wyścigów rydwanów z amfiteatralnie ustawionymi trybunami cyrk.
 • Kim był GWARDIA CZERWONA Co zrobił tworzona w Rosji od rewolucji lutowej 1917, wkrótce zdominowana poprzez bolszewików. Odegrała sporą rolę w rewolucji październikowej. W III 1918 wcielona do czerwona gwardia.
 • Kim był DEMOKRACJA CHRZEŚCIJAŃSKA Co zrobił XX w. wywodzący się ze społ. doktryny Kościoła katol. Najmocniejszy w cesarskich Niemczech (Partia Centrum), a w dalszym ciągu w RFN ( CDU/CSU), Włoszech (do chrześcijańska demokracja.
 • Kim był WYWIADOWCZA AGENCJA CENTRALNA Co zrobił zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem utworzona w 1947 na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie Nar. Jej pracę klasyfikuje ustawa o CIA z 1949. Prowadziła różne centralna agencja wywiadowcza.
 • Kim był MICHAŁ CZAJKOWSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji we Francji, czł. Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, potem związany z Hotelem Lambert; agent dyplomatyczny czajkowski michał.
 • Kim był CLUNY Co zrobił 910 zał. tu słynne opactwo benedyktyńskie. Stanowiło ono centrum reform zach. chrześcijaństwa w X-XII w. Działalność reformatorska opactwa zaznaczyła się w cluny.
 • Kim był CZECHOSŁOWACJA Co zrobił parlamentarnym powołana do życia 28 X 1918 z należących wcześniej do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej. Miała czechosłowacja.
 • Kim był DI CAMILLO CAVOUR Co zrobił polityk i mąż stanu. Od 1852 premier i min. spraw zagr. Królestwa Sardynii, dążył do modernizacji państwa, w 1855 wciągnął Sardynię do wojny krymskiej. Oddał cavour camillo di.
 • Kim był NIEMIECKIE CESARSTWO Co zrobił wszystkie państwa niem. (poza Austrią i Szwajcarią), proklamowane w Wersalu 18 I 1871. Głową jego był każdorazowy władca Prus. Władzę ustawodawczą sprawowały cesarstwo niemieckie.
 • Kim był JAN CZYŃSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego, wiceprezes Tow. Patriotycznego (2), podejrzewany o współorganizowanie wydarzeń 15 VIII 1831 w Warszawie; po stworzeniu na czyński jan.
 • Kim był ANNUS CENTESIMUS Co zrobił ogłoszona w 1991 w 100-lecie encykliki Leona XIII - Rerum novarum. W pierwszej kolejności rozwija kluczowe tezy społ. edukacji kościoła u schyłku XX w centesimus annus.
 • Kim był 14 C Co zrobił sposób badań archeol. pozwalająca na precyzyjne ustalenie wieku zabytków pochodzenia organicznego c 14.
 • Kim był JIMMY CARTER Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki; 1970-74 gubernator stanu Georgia. Prezydent USA w latach 1977-81. Za jego kadencji doszło do poważnego osłabienia pozycji carter jimmy.
 • Kim był EDMUND CARTWRIGHT Co zrobił krosna mechanicznego (1785) i maszyny do przędzenia przędzy czesankowej (1789), urządzeń o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju przemysłu włókienniczego cartwright edmund.
 • Kim był SZEK KAJ CZANG Co zrobił przewodniczący partii Kuomintang i prezydent Republiki Chińskiej od 1928. Zjednoczył przewarzająca część ziem chiń., zreformował finanse państwa i oświatę. W czang kaj-szek.
 • Kim był FOTOGRAFICZNA AGENCJA CENTRALNA Co zrobił powstała w 1950 organizacja prowadząca obsługę fotograficzną prasy pol. Od 1991 włączona do PAP centralna agencja fotograficzna.
 • Kim był MOISE CZOMBE Co zrobił wspólnie z ogłoszeniem niepodległości Konga proklamował secesję prowincji Katangi. Po krwawej wojnie domowej w przekonaniu zawartego kompromisu został powołany czombe moise.
 • Kim był BRYGADY CZERWONE Co zrobił ugrupowanie lewackie założone w 1970 organizujące liczne zamachy w latach 1971-81, między innymi na czołową postać wł. sceny politycznej Aldo Moro (1978) czy czerwone brygady.
 • Kim był CENTRUM Co zrobił interesy katolików; wykrystalizowało się w latach 1852-60 w sejmie prus. (nazwa pochodzi od miejsca zajmowanego w sejmie), przywódcą był L. Windhorst. Po centrum.
 • Kim był WSCHODU STAROŻYTNEGO CYWILIZACJA Co zrobił Wsch.; wspólne cechy: położenie w dolinach ogromnych rzek ułatwiających komunikację i dających urodzajne gleby aluwialne; tworzenie organizacji państwowych cywilizacja starożytnego wschodu.
 • Kim był STEWART ROBERT CASTLEREAGH Co zrobił z angielskiego: polityk konserwatywny, wielokrotny minister, w 1800 doprowadził do unii Irlandii z Anglią; reprezentował Anglię na kongresie wiedeńskim castlereagh robert stewart.
 • Kim był CHNUM Co zrobił bóstwo egipskie, prezentowane w formie barana, opiekun wylewów Nilu, także bóg-stwórca chnum.
 • Kim był DANIEL CHODOWIECKI Co zrobił gdańszczanin, malarz i rysownik. Pozostawił cykl Podróże do Gdańska, kapitalne źródło do badania życia codziennego XVIII w chodowiecki daniel.
 • Kim był ALEKSANDER CUZA Co zrobił Rumunii (Aleksander Jan I) 1859-66; w 1859 obrany władcą Mołdawii i Wołoszczyzny, w 1862 połączył je unią personalną, przeprowadził reformy, nadał konstytucję cuza aleksander.
 • Kim był KHMERZY CZERWONI Co zrobił orientacji prochińskiej i maoistowskiej kierowany poprzez Pol Pota. W trakcie sprawowania władzy w Phnom Penh (1975-78) stosowali nadzwyczajne okrucieństwo czerwoni khmerzy.
 • Kim był CHORAŁ Co zrobił odmiana śpiewów w liturgii kościelnej chorał.
 • Kim był JÓZEF CYRANKIEWICZ Co zrobił PRL (1947-52 i 1954-70); przedtem działacz socjalist. (od 1930 w PPS) w latach 1945-1948 sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS cyrankiewicz józef.
 • Kim był ALEXANDRE CHARLES CALONNE Co zrobił polityk franc.; w 1783-87 generalny kontroler finansów za Ludwika XVI, chciał obciążyć szlachtę podatkiem gruntowym, odwołał się do Zebrania Notablów calonne charles alexandre.
 • Kim był CHEFREN Co zrobił faraon w poł. III tys. przed naszą erą, syn Cheopsa, uwieczniony w formie sfinksa w Gizie, budowniczy piramidy chefren.
 • Kim był LEONARD CHODŹKO Co zrobił emigracyjny; od 1826 w Paryżu, propagator i obrońca kwestie pol. na obczyźnie, wydawca prac hist., geogr., statystycznych; w 1831 artysta i sekr. Komitetu chodźko leonard.
 • Kim był ŚWIAT CZWARTY Co zrobił ekipa krajów (raczej afrykańskich), które z racji na klęski żywiołowe i nieustanne konflikty zbrojne stanęły wobec problemu masowego głodu swych obywateli czwarty świat.
 • Kim był CABOTO Co zrobił angielskiego: i hiszp.: Giovanni C. (w Anglii zwany John Cabot) (1450-98) odbył podróże na pn. Atlantyku, odkrywając Nową Fundlandię; Sebastiano (1472-1557 caboto.
 • Kim był NICEJSKIE CESARSTWO Co zrobił od 1204 w pn.-zach. części Azji Mniejszej wskutek zdobycia Konstantynopola i części ziem cesarstwa bizant. poprzez uczestników IV krucjaty, na terenach nie cesarstwo nicejskie.
 • Kim był III CHILDERYK Co zrobił ostatni z królów Franków dyn. Merowingów, usunięty z tronu poprzez Pepina Małego w 751 childeryk iii.
 • Kim był AUGUST CIESZKOWSKI Co zrobił polit.; studiował w Krakowie i Berlinie, w 1843 osiedlił się w Poznańskiem, inicjator założenia Ligi Polskiej, w 1848-65 poseł do sejmu prus. (1860-62 cieszkowski august.
 • Kim był CHAN Co zrobił tytuł feudalnych władców mong. i tur chan.
 • Kim był TOMMASO CAMPANELLA Co zrobił dominikanin, filozof i teolog wł., reprezentant filozofii przyrody. Gł. dzieło Miasto Słońca (około 1602) przeznaczone teokratycznej utopii campanella tommaso.
 • Kim był CADYK Co zrobił człowieka sprawiedliwego. Termin od stworzenia chasydyzmu stosowany na ustalenie charyzmatycznego przywódcy rel., od XIX w. czczonego na podobieństwo świętego cadyk.
 • Kim był CALDERÓN DE LA BARCA PEDRO Co zrobił najwybitniejszy hiszp. dramatopisarz barokowy. Autor około 300 sztuk, główne jego dzieła to Książę niezłomny, Alkad z Zalamei calderón de la barca pedro.
 • Kim był JACQUES CALLOT Co zrobił franc. grafik i malarz; zasłynął w pierwszej kolejności z cyklu scen z wojny 30-letniej pt. Okropności wojny callot jacques.
 • Kim był PIERRE CAMBRONNE Co zrobił gen. franc., uczestnik kampanii napoleońskich, w bitwie pod Waterloo dowodził 1. bat. gwardii, towarzyszył Napoleonowi na Elbie cambronne pierre.
 • Kim był CAR Co zrobił Bułgarii; 2. od czasów Iwana III Srogiego tytuł władców Moskwy; 3. po uzyskaniu niepodległości poprzez Bułgarię tytuł stosowany poprzez władców bułgarskich car.
 • Kim był CARRAVAGIO, WŁAŚC. MICHELANGELO MERISI DE CARRAVAGIO Co zrobił Prekursor realizmu i malarstwa rodzajowego (Chłopiec ugryziony poprzez jaszczurkę). Wywarł poważny wpływ na malarstwo hol., wł., franc. i hiszp. XVII w carravagio, właśc. michelangelo merisi de carravagio.
 • Kim był CYRUS II STARSZY, ZW. WIELKIM Co zrobił władca Persji od 550 (558 ?) przed naszą erą, z dyn. Achemenidów, podbił kraj Medów i stworzył monarchię pers. Zobacz także Persja cyrus ii starszy, zw. wielkim.
 • Kim był ANDERS CELSIUS Co zrobił szwedz. fizyk i astronom, opracował 100-stopniową skalę temp. stosowaną do dziś, opierającą się na temp. topnienia lodu i wrzenia wody celsius anders.
 • Kim był HIPOLIT CEGIELSKI Co zrobił działacz społ.-polit.; w latach 1840-46 nauczyciel gimnazjalny, zwolniony ze szkoły poprzez władze pruskie otworzył sklep z wyrobami żelaznymi w Bazarze, który cegielski hipolit.
 • Kim był BENVENUTO CELLINI Co zrobił znakomity wł. rzeźbiarz i złotnik renesansowy (Perseusz z głową Meduzy), autor słynnego pamiętnika Benvenuta Celliniego żywot własny cellini benvenuto.
 • Kim był LWOWSKA CENTRALIZACJA Co zrobił organizacja niepodległościowa, zał. w 1796 w Krakowie, potem przeniesiona do Lwowa, utrzymywała kontakty z Deputacją. Przygotowywała stworzenie licząc na pomoc centralizacja lwowska.
 • Kim był CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Co zrobił 1949-80 centralny organ działających w PRL oficjalnych, podporządkowanych PZPR związków zawodowych centralna rada związków zawodowych.
 • Kim był OBYWATELSKI KOMITET CENTRALNY Co zrobił 1914 w Warszawie. Organizował pomoc dla ofiar wojny. W opuszczonej poprzez Rosjan Warszawie funkcjonował jako samozwańcza władza Polaków; 14 IX 1915 rozwiązany centralny komitet obywatelski.
 • Kim był CENTROLEW Co zrobił sanacji bloku polit., tworzonego od XI 1928 poprzez PSL Piast , PSL Wyzwolenie , Narodową Partię Robotniczą, Chrześcijańską Demokrację i PPS celem przywrócenia centrolew.
 • Kim był CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ Co zrobił organizacja badająca opinię publiczną założona poprzez rząd w 1982 w celu zapewnienia rządowi wiarygodnych informacji o nastrojach społ. w państwie centrum badania opinii społecznej.
 • Kim był DZIECKA ZDROWIA CENTRUM Co zrobił ogólnopol. szpital dla dzieci w Międzylesiu pod Warszawą, zbudowany w latach 1973-77 ze składek społeczeństwa centrum zdrowia dziecka.
 • Kim był CENTRUM ZDROWIA MATKI-POLKI Co zrobił centrum naukowo-badawcze i ogólnokrajowy szpital w Łodzi zbudowany ze składek społeczeństwa w latach 1983-88 jako pomnik wdzięczności dla kobiet pol centrum zdrowia matki-polki.
 • Kim był CERAMIKA Co zrobił towary z gliny (na przykład naczynia) wypalone po uprzednim wysuszeniu, najszerzej stosowane w staroż., zwł. w życiu codziennym ceramika.
 • Kim był FLORIAN CEYNOWA Co zrobił kaszubskiego, działacz demokr. o mocnych sympatiach proros. W 1846 uczestniczył w przygotowaniach powstańczych w zaborze prus., aresztowany i sądzony w tak ceynowa florian.
 • Kim był CAESAR CEZAR Co zrobił przydomek Juliusza Cezara, noszony potem poprzez władców rzym. przed imieniem; od niego wywodzi się tytuł cesarza cezar, caesar.
 • Kim był CHADECJA Co zrobił popularna nazwa partii chrześcijańskiej demokracji chadecja.
 • Kim był CHAJR AD-DIN, ZW. BARBAROSSA Co zrobił jeden z najsłynniejszych korsarzy algierskich. Zawładnął Algierią i Tunezją. Od 1519 wasal tur. Zyskał wenecką Dalmację (1536 chajr ad-din, zw. barbarossa.
 • Kim był ALI CHAMANEI Co zrobił polityk, od 1979 członek Islamskiej Porady Rewolucyjnej, w latach 1981-89 prezydent Iranu. Po Zgonu - R. Chomeiniego w 1989 stał się jego następcą religijnym i chamanei ali.
 • Kim był CHARON Co zrobił w mitol. gr. posępny starzec, przewoźnik dusz zmarłych do Hadesu poprzez mityczną rzekę Styks. W usta zmarłych wkładano pieniążek na opłatę dla Ch charon.
 • Kim był CHIWA Co zrobił Azji zamieszkałe poprzez Uzbeków powstałe w XVI w. jako chanat. W 1873 przyłączone do Rosji. Obecnie podzielone pomiędzy Uzbekistan i Turkmenię chiwa.
 • Kim był DEZYDERY CHŁAPOWSKI Co zrobił kulturalny, uczestnik kampanii napoleońskich, w 1813 podał się do dymisji w stopniu pułkownika. W latach 1818-19 przebywał w Anglii, gdzie poznał tamtejsze chłapowski dezydery.
 • Kim był CHOCIM Co zrobił twierdza na prawym brzegu Dniestru w Bukowinie, na dawnym pograniczu Mołdawii, najważniejsza w walkach pol.-tur. XVII w. Zobacz także bitwa pod Chocimiem chocim.
 • Kim był KAROL JAN CHODKIEWICZ Co zrobił Jeden z najwybitniejszych wodzów litew. i pol. XVII w. Zwyciężył Szwedów pod Białym Kamieniem (1603) i Kircholmem (1605). W 1621 naczelny wódz sił pol chodkiewicz jan karol.
 • Kim był RUHOLLAH CHOMEINI Co zrobił czasach rządów szacha Rezy Pahlaviego jeden z liderów opozycji islamskiej. W latach 1964-1979 na wygnaniu między innymi we Francji, skąd kierował opozycją w chomeini ruhollah.
 • Kim był GREGORIAŃSKI CHORAŁ Co zrobił Kościoła rzymskokatol., bez akompaniamentu instrumentów muzycznych, nazwa od papieża Grzegorza I, który polecił go uporządkować i zebrać chorał gregoriański.
 • Kim był CHORĄGIEW Co zrobił organizacji i tak dalej w formie materiału umocowanego na drzewcu; specjalne znaczenie posiadała w średniow. formacjach wojskowych; 2. podstawowa jednostka chorągiew.
 • Kim był CHRONOLOGIA Co zrobił edukacja o dawnym mierzeniu czasu i o miarach czasu chronologia.
 • Kim był CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA TRZECIEJ RZECZPOSPOLITEJ Co zrobił powołana poprzez L. Wałęsę po wyborach parlamentarnych 21 IX 1997, która miała stanowić jego polit. zaplecze między innymi w wyborach prezydenckich 2000 chrześcijańska demokracja trzeciej rzeczpospolitej.
 • Kim był WIESŁAW CHRZANOWSKI Co zrobił młodzieżowych, żołnierz AK, prawnik, prof. KUL. W latach 1948-54 więziony za działalność opozycyjną. Od 1980 doradca NSZZ Solidarność . Pierwszy chrzanowski wiesław.
 • Kim był SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE Co zrobił komunist. stowarzyszenie katolików świeckich w PRL. Powstało w 1957 jako ekipa secesjonistów, która odeszła z PAX-u. Od 1989 działa jako Unia Chrześcijańsko chrześcijańskie stowarzyszenie społeczne.
 • Kim był BAPTISTE JEAN COLBERT Co zrobił kontroler finansów, zwolennik skrajnie merkantylistycznych metod w polityce gosp. W swych rękach skoncentrował olbrzymią władzę, kierując sprawami gosp. i colbert jean baptiste.
 • Kim był PUŁKOWNICY CZARNI Co zrobił ekipa oficerów, która drogą zamachu stanu 21 IV 1967 przejęła władzę w Grecji na 7 lat czarni pułkownicy.
 • Kim był AUGUST COMTE Co zrobił pozytywista. Wprowadził nazwę socjologia na ustalenie edukacji o strukturze społeczeństwa, prawach jego rozwoju i metodach jego badania. Autor Wykładu comte august.
 • Kim był ANDRZEJ CINCIAŁA Co zrobił jeden z przywódców pol. odrodzenia nar. na Śląsku Cieszyńskim, notariusz; założyciel pol. czytelni, tow. rolniczych i teatrów amatorskich cinciała andrzej.
 • Kim był GEORGES CLEMENCEAU Co zrobił premier. Jego energia, entuzjazm i polityka twardej ręki w poważnym stopniu pomogły Francuzom przetrwać I wojnę świat. Czołowa postać paryskiej konferencji clemenceau georges.
 • Kim był CONTRAS Co zrobił nazywano wspieraną poprzez USA antykomunistyczną partyzantkę w takich państwach Ameryki Środk., gdzie usiłowano na wzór Kuby budować totalitarny socjalizm, na contras.
 • Kim był CANONICI IURIS CORPUS Co zrobił całokształt prawa kościelnego, zobacz Kodeks Justyniana corpus iuris canonici.
 • Kim był THOMAS CRANMER Co zrobił arcybp Canterbury, prymas Anglii. Współtwórca Kościoła anglikańskiego. Za rządów Marii Tudor uwięziony i skazany na Zgon cranmer thomas.
 • Kim był GOSPODARCZY CUD Co zrobił Zach. uzyskany po II wojnie świat. dzięki uruchomieniu systemów gospodarki wolnorynkowej i pomocy USA. Państwem, który po 1945 zanotował największy przyrost "cud gospodarczy".
 • Kim był CYCERON, MARCUS TULIUS CICERO Co zrobił rzym., polityk i poeta. Jako konsul w 63 przed naszą erą stłumił spisek Katyliny, który przygotowywał zamach stanu. Obrońca swobód republikańskich i władzy cyceron, marcus tulius cicero.
 • Kim był TADEUSZ CZACKI Co zrobił oświatowy starający się o odrodzenie miast, handlu i rzemiosła; w 1800 współzałożyciel Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie; w 1805 założył Liceum Krzemienieckie czacki tadeusz.
 • Kim był CYWILIZACJA Co zrobił społeczeństwa w określonej epoce; wyznaczniki: zastosowanie bogactw i sił przyrody, organizacja życia i instytucji społ.; 2. majątek kultury materialnej danych cywilizacja.
 • Kim był CYRKUŁ Co zrobił w 1792 było 18 cyrkułów ze starostą na czele; 2. obwód policyjny w sporych miastach Królestwa Pol., odpowiadał dzisiejszemu komisariatowi cyrkuł.
 • Kim był WARSZAWSKA CYTADELA Co zrobił Warszawie po stworzeniu listopadowym (1832-34); mieściły się tam obiekty wojsk., więzienie dla więźniów polit. i sąd wojsk. Od 1834 osadzano tu uczestników cytadela warszawska.
 • Kim był ŚMIERĆ CZARNA Co zrobił ustalenie powtarzających się cyklicznie (co 10-15 lat) epidemii dżumy (zw. także morem, morowym powietrzem); 2. ustalenie największej w dziejach Europy czarna śmierć.
 • Kim był WRZESIEŃ CZARNY Co zrobił terrorystyczna powstała w 1970 po wyparciu oddziałów palest. z Jordanii. Jej najgłośniejszym zamachem była masakra sportowców izrael. w okresie Igrzysk czarny wrzesień.
 • Kim był CZARTORYSKA Z FLEMMINGÓW IZABELA Co zrobił Adama Jerzego, uczestniczka i organizatorka życia kulturalnego; w 1800 utworzyła w Puławach pierwsze polskie muzeum hist. (Świątynia Sybilli); prowadziła czartoryska z flemmingów izabela.
 • Kim był CZARTYZM Co zrobił Brytanii w latach 1836-48 walczący o reformę prawa wyborczego; w 1836 założono Londyńskie Stow. Robotnicze, w 1837 opracowano kartę praw ludu (People's Charter czartyzm.
 • Kim był CZEKA Co zrobił Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - pierwszej radz. służby bezpieczeństwa utworzonej 19 XII 1917 pod przewodnictwem F. Dzierżyńskiego czeka.
 • Kim był CARITAS Co zrobił organizacja charytatywna przejęta poprzez władze PRL, używana w walce propagandowej przeciw hierarchii kościelnej. Po 1989 reaktywowana jako największa "caritas".
 • Kim był U KONSTANTIN CZERNIENKO Co zrobił sekr. generalny KPZR i lider ZSRR u schyłku życia (od 1984). W trakcie swych 13-miesięcznych rządów umacniał władzę aparatu partyjnego czernienko konstantin u..
 • Kim był CZEŚNIK Co zrobił w średniow. do XIV w. urzędnik dworski zarządzający piwnicą królewską, w dalszym ciągu urząd tytularny; w Polsce szlacheckiej niewysokiej rangi urząd ziemski cześnik.
 • Kim był WIEK CIEMNY Co zrobił odnosząc się do średniow. moment zaniku znajomości pisma u świeckich i kultury antycznej w Europie Zach., identyfikowany normalnie z VII w "ciemny wiek".
 • Kim był CZTERY WIELKIE REFORMY SPOŁECZNE Co zrobił koalicja ugrupowań postsolidarnościowych AWS i UW w latach 1997-2000 w ramach gabinetu J. Buzka. Celem było zreformowanie państwa, jego modernizacja cztery wielkie reformy społeczne.
 • Kim był DE SAMUEL CHAMPLAIN Co zrobił podróżnik franc. badał i kolonizował Kanadę (1603-15). Założył miasto Quebec. W latach 1612-29 i 1632-35 gubernator kolonii Nowej Francji, a więc Kanady champlain samuel de.
 • Kim był RYNEK CZARNY Co zrobił gospodarce reglamentowanej, również w okresach wojny i niedoborów na rynku. W latach PRL nielegalny z punktu widzenia władz handel deficytowymi towarami czarny rynek.
 • Kim był BUŁGARII CARSTWO Co zrobił praprzodków Bułgarów w VII w. n.e., podbite na pocz. XI w. poprzez Bizancjum; wskrzeszone pod koniec XII w.; rozpadło się na dwa państwa podbite poprzez Turków carstwo bułgarii.
 • Kim był CHRYSTIANIZACJA Co zrobił chrześcijaństwa na terytoriach jeszcze nim nie objętych. Oficjalna ch. cesarstwa rzym. dokonała się w VI w. n.e. (zobacz Konstantyn Ogromny, Teodozjusz I chrystianizacja.
 • Kim był CAMILLE COROT Co zrobił prostym, lecz wrażliwym stylu uważany za jednego z największych twórców XIX w. Autor pięknych pejzaży (nierzadko z architekturą) początkowo naturalistycznych corot camille.
 • Kim był BOHDAN CHMIELNICKI Co zrobił Ukrainy. Po zatargu z pol. szlachcicem D. Czaplińskim podniósł bunt Kozaków zaporoskich w 1648. W sojuszu z Tatarami odniósł olśniewające zwycięstwa nad chmielnicki bohdan.
 • Kim był WALERIAN CZUMA Co zrobił niepodległ. w Galicji, 1914-1917 w II Brygadzie Legionów. Po jej przebiciu się poprzez front w tak zwany Dywizji Syberyjskiej walczył z bolszewikami. Od 1922 w czuma walerian.
 • Kim był OLIVER CROMWELL Co zrobił Lider parlamentu w okresie z angielskiego: wojny domowej. Od 1642 dowódca kawalerii w Armii Nowego Wzoru. Znakomity wódz. Zwyciężył wojska Karola I pod Naseby cromwell oliver.
 • Kim był DIONIZY CZACHOWSKI Co zrobił stworzeniu 1863, walczył pod Małogoszczą, Pieskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami; po uwięzieniu M. Langiewicza naczelnik wojenny woj. sandomierskiego czachowski dionizy.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Czachowski Dionizy, Cromwell Oliver, Czuma Walerian, Chmielnicki Bohdan, Corot Camille, Chrystianizacja, Carstwo Bułgarii, Czarny Rynek, Champlain Samuel De zasługi.

Bohater Czachowski Dionizy, Cromwell Oliver, Czuma Walerian co zrobił.