dekada legii dymitr co to jest
Demokracja szlachecka co znaczy desygnacja krzyżówka departament co to jest Dobraczyński Jan.

Postacie historyczne, biografia na D

 • Kto to LEGII DEKADA Kto to Polskich we Włoszech ukazujące się w 1799 (II-III) co 10 dni (stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane poprzez C. Godebskiego, zawierały bieżące wiadomości z porównanie "dekada legii".
 • Kim był DYMITR SAMOZWANIEC I, WŁAŚC. GRISZKA OTRIEPJEW Kim był 1605. Rzekomo cudem ocalony syn Iwana IV Dymitr. Przy użyciu pol. magnatów kresowych w 1605 wkroczył do Moskwy. Po Zgonu Borysa Godunowa ogłoszony carem dlaczego dymitr samozwaniec i, właśc. griszka otriepjew.
 • życiorys DONATELLO, WŁAŚC. DONATO DI BETTO życiorys najwybitniejszy rzeźbiarz wł. XV w., wywarł wpływ na dalszy postęp rzeźby wł. Autor między innymi Dawida jak lepiej donatello, właśc. donato di betto.
 • Kim jest PAŹDZIERNIKOWY DYPLOM Kim jest odnosząc się do dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu kiedy dyplom październikowy.
 • Bohater GATES CHARLES DAWES Bohater zobacz plan Dawesa od czego zależy dawes charles gates.
 • Czego dokonał ZJEDNOCZONYCH NARODÓW DEKLARACJA Czego dokonał podpisana na początku poprzez 26, ostatecznie poprzez 51 krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego zwycięstwa w na czym polega deklaracja narodów zjednoczonych.
 • Kogo NICOLAS LOUIS DAVOUT Kogo jeden z najzdolniejszych dowódców napoleońskich, uczestnik wojen z lat 1796-1815; zwyciężył wojska prus. w bitwie pod Auerstedt (1806); dowódca wojsk franc. i różnice davout louis nicolas.
 • Biografia BALTICI MARIS DOMINIUM Biografia Xac. ustalenie celu cyklu wojen toczonych w 2 poł. XVI w. między Danią, Litwą, Moskwą, Polską i Szwecją o dziedzictwo zakonu kawalerów mieczowych, a zwł wady i zalety dominium maris baltici.
 • Najważniejsze informacje VAN ANTON DYCK Najważniejsze informacje wybitny rysownik flam. XVII w., ustępujący jedynie Rubensowi. Stworzył własny styl portretowy (Karol I na łowach podobieństwa dyck anton van.
 • Ciekawostki PRASKA DEFENESTRACJA Ciekawostki okno 23 V 1618 poprzez przedstawicieli protestantów czes., niezadowolonych z tego, Iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch namiestników czemu defenestracja praska.
 • Małżonek RZECZPOSPOLITA DRUGA Małżonek państwu polskiemu powstałemu w 1918. Zajmowało ono 388 tys. km2 (6 miejsce w Europie) i miało początkowo 27,2 mln mieszkańców (z tego 64% Polaków, resztę co gorsze druga rzeczpospolita.
 • Partner DESPOTYZM Partner przykład w staroż. Egipcie), gdzie król posiada nieograniczoną i wyjętą spod jakiejkolwiek kontroli władzę, w praktyce wpływ na jego decyzje wywierało porównaj despotyzm.
 • Ile lat LOUIS JACQUES DAVID Ile lat klasycystyczny znany z licznych obrazów ilustrujących epokę antyczną (na przykład Przysięga Horacjuszy), później także rewolucję franc. (Przysięga w sali do porównanie david jacques louis.
 • Kto to PROLETARIATU DYKTATURA Kto to uzasadniająca terror. Przy pozorach władzy robotników faktyczna władza państwowa skupiona po rewolucji w rękach przywódców partii komunist., zmierzająca do dlaczego dyktatura proletariatu.
 • Kim był FORSTER JOHN DULLES Kim był A. Dullesa, w latach 1953-59 sekretarz stanu, zwolennik zdecydowanej polityki wobec dążeń ekspansjonistycznych ZSRR. W propagandzie komunist. przedstawiany jak lepiej dulles john forster.
 • życiorys IUDEX DAGOME życiorys utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie kiedy "dagome iudex".
 • Kim jest SOCJALISTYCZNA DEMOKRACJA Kim jest ukształtowany w państwach demokracji ludowej. Cechy charakterystyczne to uspołecznienie środków produkcji, gospodarka planowa i kierownicza rola partii od czego zależy demokracja socjalistyczna.
 • Bohater WOJNA DZIWNA Bohater pierwszego okresu II wojny świat. na Zachodzie powiązane z bezczynnością wojsk franc. i bryt. Zakończona uderzeniem Niemiec na Belgię, Holandię i Francję 10 V na czym polega dziwna wojna.
 • Czego dokonał JOACHIM DENISKO Czego dokonał uczestnik insurekcji 1794, od 1795 w Turcji, współdziałał z Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia różnice denisko joachim.
 • Kogo DRIADA Kogo w mitol. gr. nimfa leśna, zamieszkująca w drzewie (dębie wady i zalety driada.
 • Biografia DÍAZ DEL CASTILLO BERNAL Biografia uczestnik wyprawy H. Cortsa do Meksyku. Autor podstawowej stosunku z tej wyprawy - Pamiętnik żołnierza Kortesa, a więc prawdziwa historia podboju Nowej podobieństwa díaz del castillo bernal.
 • Najważniejsze informacje JÓZEF DWERNICKI Najważniejsze informacje kawalerzysta, uczestnik kampanii napoleońskich 1812-14; służył od 1809 w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; walczył w stworzeniu listopadowym, stoczył czemu dwernicki józef.
 • Ciekawostki ALLEN DULLES Ciekawostki polityk amerykański, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach zimnej wojny 1953-1961 co gorsze dulles allen.
 • Małżonek ABDERY Z DEMOKRYT Małżonek przedstawiciel materializmu; głosił, Iż w naturze dokonuje się nieustanny ruch atomów - w jego pojęciu - materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek porównaj demokryt z abdery.
 • Partner JOHN DUNLOP Partner bryt. wynalazca opony pneumatycznej (1888) pomyślanej pierwotnie jako ogumienie roweru. Założyciel spółki oponiarskiej porównanie dunlop john.
 • Ile lat DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Ile lat 1789 poprzez franc. Zebranie Narodowe jako wstęp do przyszłej konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do dlaczego deklaracja praw człowieka i obywatela.
 • Kto to MIEJSKA DELEGACJA Kto to powołana 27 II 1861 w Warszawie po manifestacjach patriotycznych 25 i 27 II; sprawowała faktyczną władzę w mieście przy użyciu ochotniczej straży obywatelskiej jak lepiej delegacja miejska.
 • Kim był II SAMOZWANIEC DYMITR Kim był awanturnik podający się za ocalonego Dymitra I, rozpoznany poprzez żonę Dymitra I Marynę Mniszchównę. Zabity w czasie walk pod Moskwą kiedy dymitr samozwaniec ii.
 • życiorys DENAZYFIKACJA życiorys mocarstw podjęta 2 VIII 1945 na konferencji poczdamskiej, wykluczająca nazizm i jego pozostałości z życia polit. pokonanych Niemiec. Mechanizm weryfikacji od czego zależy denazyfikacja.
 • Kim jest NIEPODLEGŁOŚCI DZIEŃ Kim jest Polsce (1919-1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia na czym polega dzień niepodległości.
 • Bohater DEKALOG PRZYKAZAŃ DZIESIĘCIORO Bohater chrześcijaństwie zestaw fundamentalnych norm rel. i moralnych sformułowanych w formie 10 zakazów i nakazów, dany wg Biblii Mojżeszowi na górze Synaj w formie różnice dziesięcioro przykazań, dekalog.
 • Czego dokonał IGNACY DASZYŃSKI Czego dokonał głośny parlamentarzysta, świetny mówca. Współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. Poseł do parlamentu austr. W okresie I wojny wady i zalety daszyński ignacy.
 • Kogo DIKSZTAJN Kogo dziennikarz, jeden z pionierów socjalizmu w Polsce, od 1878 na emigracji w Szwajcarii i Francji; autor broszury Kto z czego żyje (1881) zawierającej dostępny podobieństwa diksztajn.
 • Biografia POLSKA DRUGA Biografia grupy E. Gierka po 1970 wzywające do wytężonej pracy przy budowie ogromnych inwestycji tego okresu opartych na wielkich kredytach zagr. i mających zasadniczo czemu "druga polska".
 • Najważniejsze informacje CESARSTWO DRUGIE Najważniejsze informacje termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70 co gorsze drugie cesarstwo.
 • Ciekawostki DYNASTIA Ciekawostki ród, którego członkowie sprawują władzę w monarchii porównaj dynastia.
 • Małżonek EMSKA DEPESZA Małżonek Ems poprzez króla prus. Wilhelma I (dotycząca obsadzenia tronu hiszpańskiego - pod wpływem króla prus. książę Hohenzollern-Sigmaringen zrezygnował z porównanie depesza emska.
 • Partner DEKRET Partner przeważnie akt prawny o mocy ustawy wydawany poprzez organ władzy wykonawczej dlaczego dekret.
 • Ile lat GOTTLIEB DAIMLER Ile lat konstruktor, który w 1883 zbudował pierwszy szybkobieżny silnik benzynowy, dwa lata potem pierwszy motocykl, a w 1886 zastosował swój silnik w samochodzie jak lepiej daimler gottlieb.
 • Kto to BENEDYKT DYBOWSKI Kto to stworzenia styczniowego, zoolog, doktor, badacz Syberii i Kamczatki; od 1862 prof. w Szkole Głównej Warsz., za udział w stworzeniu skazany w 1864 na katorgę na kiedy dybowski benedykt.
 • Kim był DUALIZM Kim był występowanie dwu przeciwstawnych (bądź uzupełniających się) zjawisk; dwutorowość rozwoju. 1. w filozofii i religii: pogląd postrzegający całą rzeczywistość w od czego zależy dualizm.
 • życiorys GNIEŹNIEŃSKIE DRZWI życiorys słynny zabytek sztuki romańskiej umieszczony w pd. portalu katedry gnieźnieńskiej; przedstawia 18 scen z życia patrona katedry św. Wojciecha na czym polega drzwi gnieźnieńskie.
 • Kim jest DROBNOMIESZCZAŃSTWO Kim jest warstwa socjalna, do której zalicza się posiadaczy warsztatów rzemieślniczych, sklepów, małych zakładów usługowych różnice drobnomieszczaństwo.
 • Bohater DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH Bohater 1776 poprzez przedstawicieli 13 kolonii ogłosiła oddzielenie się od W. Brytanii i utworzenie nowego, w pełni suwerennego państwa. Gł. autorem był T. Jefferson wady i zalety deklaracja niepodległości stanów zjednoczonych.
 • Czego dokonał DOKUMENT Czego dokonał przeważnie pismo o określonej formie, stwierdza albo ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz wyrażająca podobieństwa dokument.
 • Kogo PARTII DOM Kogo KC PZPR na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu, wzniesiona w latach stalinowskich. Po 1990 Centrum Bankowo-Finansowe i pierwsza siedziba giełdy w czemu dom partii.
 • Biografia OSTEN NACH DRANG Biografia stosowane na ekspansję niem. na ziemie słow. w średniow. i okresie nowoż.; 2. koncepcja hist.-polit. usprawiedliwiająca tę politykę; termin został użyty po raz co gorsze drang nach osten.
 • Najważniejsze informacje DOGMATYCY Najważniejsze informacje Polsce jednej z frakcji walczących o wpływy i władzę w PZPR, zwł. w latach 50. Gromadziła ona bezkrytycznych zwolenników budowy realnego socjalizmu w PRL na porównaj dogmatycy.
 • Ciekawostki PAŃSKIEGO DZIĘKCZYNIENIA DZIEŃ Ciekawostki stanach zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty czwartek listopada ku upamiętnieniu lądowania ojców pielgrzymów , skrajnie purytańskich osadników (102) na porównanie dzień dziękczynienia pańskiego.
 • Małżonek ROMAN DMOWSKI Małżonek ideolog i lider nar. Niepodległościową Ligę Polską przekształcił w 1893 w Ligę Narodową; od 1895 wydawał Przegląd Wszechpolski we Lwowie, w 1897 współtworzył dlaczego dmowski roman.
 • Partner DIPISI Partner Displaced Persons - ustalenie osób, które wywiezione na roboty przymusowe do III Rzeszy w latach II wojny świat. nie wróciły do swych państw zaraz po jak lepiej dipisi.
 • Ile lat CHARLES DUMOURIEZ Ile lat przebywał w Polsce wspierając konfederację barską; w 1792 dowódca rewolucyjnej armii franc.; pokonał Austriaków pod Jemappes, zajął Belgię i Holandię; w 1793 kiedy dumouriez charles.
 • Kto to XIAOPING DENG Kto to Chin od lat 80.; przedtem jeden z czołowych działaczy KPCh; bliski współpracownik Mao; odsunięty od elity władzy w latach rewolucji kulturalnej 1965-69 od czego zależy deng xiaoping.
 • Kim był PAŃSTWOWA DUMA Kim był parlamentu w Rosji. Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w na czym polega duma państwowa.
 • życiorys JAN DŁUGOSZ życiorys bpa Zbigniewa Oleśnickiego, dyplomata i wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka, autor pierwszego ujęcia całości dziejów Polski - Roczniki, a więc Kroniki różnice długosz jan.
 • Kim jest DREDNOT Kim jest typu okrętu liniowego (pancernika) o dużej ilości dział wielkiego kalibru, mocnym opancerzeniu i sporej szybkości, z których pierwszy ( Dreadnought ) został wady i zalety drednot.
 • Bohater MOSZE DAJAN Bohater gen., polityk izrael., szef sztabu 1953-57, min. obrony Izraela 1967-74 i naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur podobieństwa dajan mosze.
 • Czego dokonał DZIESIĘCINA Czego dokonał pobierana poprzez Kościół stała danina, pocz. w wysokości 1/10 plonów (stąd nazwa); w Polsce znana od X do XIX w czemu dziesięcina.
 • Kogo RUDOLF DIESEL Kogo niem. inż. i wynalazca (w 1897) pierwszego silnika z zapłonem samoczynnym wykorzystującego olej napędowy co gorsze diesel rudolf.
 • Biografia DETRONIZACJA Biografia usuwanie władcy z tronu porównaj detronizacja.
 • Najważniejsze informacje ŚWIATOWA WOJNA DRUGA Najważniejsze informacje hitlerowskie Niemcy, które nie tylko nie pogodziły się z stratą ziem spowodowaną traktatem wersalskim, lecz odpowiednio z ideologią nazistowską pragnęły zdobyć porównanie druga wojna światowa.
 • Ciekawostki ALIGHIERI DANTE Ciekawostki najwybitniejszy wł. pisarz, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata dlaczego dante alighieri.
 • Małżonek HENRYK DEMBIŃSKI Małżonek kampanii napoleońskich 1809, 1812 i 1813; w stworzeniu listopadowym odznaczył się w bitwach pod Dębem Ogromnym i Ostrołęką i w wyprawie na Litwę, po dymisji jak lepiej dembiński henryk.
 • Partner TRUMANA DOKTRYNA Partner poprzez prezydenta USA w 1947 zasady współżycia międzynar. oparte na poszanowaniu praw człowieka poprzez rządzących, swobodzie przepływu informacji i towarów kiedy doktryna trumana.
 • Ile lat DRAKON Ile lat z VII w. przed naszą erą, jako archont ( areopag) w 621 przed naszą erą spisał ówczesne prawo zwyczajowe w celu ukrócenia samowoli urzędników. Ze względu od czego zależy drakon.
 • Kto to DUCE Kto to tytuł stosowany poprzez B. Mussoliniego od 1927 na czym polega duce.
 • Kim był ALEKSANDER DUBCZEK Kim był Partii Czechosłowacji pomiędzy 5 I 1968 a 17 V 1969. Lider praskiej wiosny w 1968. Odsunięty od władzy poprzez reżim G. Husaka wrócił do polityki po różnice dubczek aleksander.
 • życiorys MICHAŁ DRZYMAŁA życiorys prowadził wieloletni spór z władzami prus. o budowę domu na działce kupionej w 1904 od Niemca we wsi Podgradowice; nie uzyskawszy zgody (ustawa osadnicza z wady i zalety drzymała michał.
 • Kim jest DEWALUACJA Kim jest drastyczne obniżenie realnej wartości pieniędzy w wyniku decyzji rządu. Celem jest przeważnie przyrost eksportu podobieństwa dewaluacja.
 • Bohater KAZIMIERZ DECZYŃSKI Bohater uczestnik stworzenia listopadowego, pochodził z rodz. chłopskiej; do 1828 uczył w szkole parafialnej, wcielony do armii Królestwa Pol., walczył w 1831 czemu deczyński kazimierz.
 • Czego dokonał SONNENFELDA DOKTRYNA Czego dokonał okresie ekspansji wpływów świat. ZSRR w 1975 poprzez wysokiego urzędnika administracji USA koncepcja wchłonięcia Europy Wsch. poprzez ZSRR dla jego co gorsze doktryna sonnenfelda.
 • Kogo POLSKI DEMOKRATA Kogo Demokratycznego Polskiego, wychodził w Paryżu i Poitiers (1837-49), później w Londynie (1859-63); redagowany między innymi poprzez W. Darasza i S. Worcella porównaj "demokrata polski".
 • Biografia CHARLES DARWIN Biografia ewolucji w przyrodzie, autor fundamentalnego dzieła O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859). Jego myśl wywarła zasadniczy wpływ na myśl XIX w porównanie darwin charles.
 • Najważniejsze informacje DIP Najważniejsze informacje Doświadczenie i Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury dlaczego dip.
 • Ciekawostki DANINA Ciekawostki świadczenie ściągane w pieniądzu albo w naturze poprzez panujących (władców, kraj - od własnych obywateli bądź z krajów zależnych), Kościół, feudałów itd jak lepiej danina.
 • Małżonek DEMOSTENES Małżonek mówca ateński, działał na rzecz zjednoczenia Greków przeciw rosnącej wówczas potędze Macedonii i prowadził kampanię antymaced. w Atenach. Słynne mowy D., tak kiedy demostenes.
 • Partner DOMENA Partner ustalenie ziemi należącej wprost do cesarza; w średniow. d. pańska - ta część dóbr feudała, na której gospodarował bezpośrednio w oparciu o niewolną czeladź od czego zależy domena.
 • Ile lat WAŁĘSY DRUŻYNA Ile lat kandydatów Solidarności w przełomowych wyborach 4 VI 1989, którzy w celu przeciwdziałania ewentualnym prowokacjom i dla czytelności podziału sceny polit na czym polega "drużyna wałęsy".
 • Kto to EDWARD DEMBOWSKI Kto to filozof i dziennikarz; w latach 1842-43 wydawał Przegląd Naukowy , wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy spiskowej różnice dembowski edward.
 • Kim był DELEGATURA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA KRAJ Kim był organizacja państwa podziemnego, która między innymi zapoczątkowała walkę cywilną. Od XII 1940 delegat C. Ratajski zaczął rozbudowę aparatu delegatury i wady i zalety delegatura rządu rzeczypospolitej polskiej na kraj.
 • życiorys SASKA DYNASTIA życiorys Ludolfingowie (od imienia protoplasty rodu Ludolfa); dynastia panująca w Niemczech w latach 919-1024 jako królowie, a od 962 także jako cesarze; pierwszym z d podobieństwa dynastia saska.
 • Kim jest UWŁASZCZENIOWE DEKRETY Kim jest poprzez pol. powstańczy Rząd Narodowy znosiły pańszczyznę i czynsze i przyznawały chłopom grunty, które uprawiali; bezrolni, o ile wezmą udział w stworzeniu czemu dekrety uwłaszczeniowe.
 • Bohater DONAT AELIUS DONATUS Bohater znakomity rzym. nauczyciel retoryki i gramatyki, komentator dzieł Wergiliusza i Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki co gorsze donatus aelius, donat.
 • Czego dokonał WŁADYSŁAW DANIŁOWSKI Czego dokonał stworzenia styczniowego, zesłaniec; w 1862 czł. Kom. Miejskiego, w dalszym ciągu Kom. Centralnego Narodowego; zwolennik L. Mierosławskiego; aresztowany poprzez porównaj daniłowski władysław.
 • Kogo DOMINIUM Kogo posiadłość bryt., która uzyskała niezwykły status autonomiczny, w tym prawo do własnego parlamentu i rządu; status dominiów posiadały początkowo tylko państwa porównanie dominium.
 • Biografia BREŻNIEWA DOKTRYNA Biografia pierwszy po inwazji na Czechosłowację w 1968 poprzez przywódcę ZSRR zasada ograniczonej suwerenności krajów tak zwany obozu socjalistycznego. Uzasadnieniem dlaczego doktryna breżniewa.
 • Najważniejsze informacje ALFRED DREYFUS Najważniejsze informacje pochodzenia żyd., kapitan sztabu generalnego; w 1894 aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i skazany na dożywotnie zesłanie do jak lepiej dreyfus alfred.
 • Ciekawostki MILOVAN DŻILAS Ciekawostki Jeden z liderów Komunist. Partii Jugosławii od 1938, równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie kiedy dżilas milovan.
 • Małżonek DONACJE Małżonek ziemskich poprzez monarchę; w zaborze ros. i prus. były metodą nagradzania wyższych urzędników i wojskowych; w Księstwie Warsz. Napoleon nadawał d. Polakom i od czego zależy donacje.
 • Partner JAN DEKERT Partner prezydent Warszawy (od 1789). Związany z H. Kołłątajem i S. Małachowskim. Organizator w okresie Sejmu Wielkiego (1789) tak zwany czarnej procesji na czym polega dekert jan.
 • Ile lat ALCIDE GASPERI DE Ile lat wielokrotny premier Włoch w latach 1945-53. Artysta i przewodniczący włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie świat. Wprowadził Włochy do NATO i różnice de gasperi alcide.
 • Kto to FELIKS DZIERŻYŃSKI Kto to później komunista. Inicjator zjednoczenia polskiej i litewskiej socjaldemokracji w 1900, członek władz SDKPiL. Uczestnik rewolucji październikowej. Od XII 1917 wady i zalety dzierżyński feliks.
 • Kim był DENAR Kim był srebrna moneta bita na początku w staroż. Rzymie; w średniow. podstawowa jednostka monetarna; bita także w Polsce od schyłku X do końca XIII w podobieństwa denar.
 • życiorys PIOTR DOROSZENKO życiorys hetman kozacki (1665-76). Od 1666 zwolennik niezależno- ści Ukrainy. Orientował się na Turcję. W 1676 podstępnie uwięziony w Rosji czemu doroszenko piotr.
 • Kim jest DĄBROWSKI JAROSŁAW, PSEUD. ŁOKIETEK Kim jest ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy co gorsze dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
 • Bohater BARTŁOMIEJ DIAZ Bohater portug. żeglarz, odkrył Przylądek Dobrej Nadziei w trakcie wyprawy z l. 1487-88 porównaj diaz bartłomiej.
 • Czego dokonał DAWID Czego dokonał około 1012-około 972 przed naszą erą), artysta silnego państwa o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi porównanie dawid.
 • Kogo DIOKLECJAN Kogo w miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował dlaczego dioklecjan.
 • Biografia DĄBRÓWKA DOBRAWA Biografia córka księcia Czech Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, pierwsza chrześc. księżna Polski jak lepiej dobrawa, dąbrówka.
 • Najważniejsze informacje HENRI DUNANT Najważniejsze informacje szwajc. filantrop i pacyfista; inicjator i współtwórca Czerwonego Krzyża; laureat pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901 kiedy dunant henri.
 • Ciekawostki KSAWERY FRANCISZEK DMOCHOWSKI Ciekawostki dziennikarz Kuźnicy Kołłątajowskiej; wraz z I. Potockim i H. Kołłątajem napisał O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja 1791; w trakcie insurekcji 1794 od czego zależy dmochowski franciszek ksawery.
 • Małżonek WOJCIECH DARASZ Małżonek uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji na początku we Francji, potem w Anglii, jeden z przywódców TDP, red. Demokraty Polskiego , w 1837-42 i od 1846 na czym polega darasz wojciech.
 • Partner ATEŃSKA DEMOKRACJA Partner staroż. Aten, zapoczątkowany poprzez Klejstenesa, gdzie o istotnych kwestiach państwa decydowała większością głosów całość obywateli ( zebranie ludowe różnice demokracja ateńska.
 • Ile lat DEMON Ile lat w wierzeniach rel. pierwotnie konkretna moc nadprzyrodzona, później duch dobry albo niedobry; w chrześcijaństwie niedobry duch, upadły anioł wady i zalety demon.
 • Kto to DECENTRALIZACJA Kto to mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych podobieństwa decentralizacja.
 • Kim był STEFAN BIERNACKI DĄB Kim był Działał w ruchu niepodległościowym w Galicji. W okresie I wojny świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I czemu dąb-biernacki stefan.
 • życiorys DEKOMUNIZACJA życiorys odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej co gorsze dekomunizacja.
 • Kim jest JACQUES GEORGES DANTON Kim jest adwokat, założyciel klubu kordelierów, od 1793 lider prawicy jakobinów; zwolennik porozumienia z żyrondystami; w 1794 opowiedział się przeciwko terrorowi M porównaj danton georges jacques.
 • Bohater GEORGI DYMITROW Bohater 1923 lider zbrojnego stworzenia antyrządowego w Bułgarii. Później na emigracji działacz Międzynarodówki Komunist., po 1935 jej sekr. generalny. W 1933 porównanie dymitrow georgi.
 • Czego dokonał MARSZ DŁUGI Czego dokonał etapu chiń. wojny domowej pomiędzy Kuomintangiem i komunistami, którzy w latach 1934-35 zmuszeni byli przeprowadzić swą armię poprzez całe Chiny. W dlaczego długi marsz.
 • Kogo RP USTAW DZIENNIK Kogo urzędowy organ państwa pol. wychodzący od 1918. W latach 1952-89 pt. Dziennik Ustaw PRL jak lepiej dziennik ustaw rp.
 • Biografia DACHAU Biografia Monachium głośne z tego, Iż na jego terenie hitlerowcy utworzyli w 1933 pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników reżimu. W sumie przeszło poprzez niego kiedy dachau.
 • Najważniejsze informacje DELFIN Najważniejsze informacje w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla od czego zależy delfin.
 • Ciekawostki DENACJONALIZACJA Ciekawostki przywrócenie własności prywatnej w relacji do majątku przedtem upaństwowionego na czym polega denacjonalizacja.
 • Małżonek CAMILLE DESMOULINS Małżonek franc. dziennikarz, polityk okresu rewolucji franc.; współorganizator klubu kordelierów, sekretarz G. Dantona; zwalczał żyrondystów; przeciwnik terroru różnice desmoulins camille.
 • Partner PARLAMENTARNA DEMOKRACJA Partner gdzie najwyższym organem władzy jest parlament reprezentujący władzę ludu. Rząd tworzony jest w zasadzie poprzez przewarzająca część parlamentarną, a co wady i zalety demokracja parlamentarna.
 • Ile lat POLSKI KORPUS DRUGI Ile lat Sił Zbrojnych tworzona od 1942 w Palestynie, później w Iraku z jednostek ewakuowanej z ZSRR Armii Polskiej i oddziałów Wojska Polskiego na Wschodzie. D.K.P podobieństwa drugi korpus polski.
 • Kto to ANTON DENIKIN Kto to tak zwany białogwardzistów w wojnie domowej w Rosji 1917-20. Współorganizator Armii Ochotniczej, od 1920 jej dowódca. Zajął Kubań i część Ukrainy, działając na czemu denikin anton.
 • Kim był FIODOR DOSTOJEWSKI Kim był jeden z największych pisarzy ros. Autor słynnych powieści psychologicznych: Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Idioty co gorsze dostojewski fiodor.
 • życiorys DYBICZ życiorys pochodzenia niem., uczestnik kampanii antynapoleońskiej; w wojnie ros.-tur. 1828-29 nacz. wódz wojsk ros. na Bałkanach; dowódca armii ros. wysłanej do porównaj dybicz.
 • Kim jest PANUJĄCEGO DWÓR Kim jest ludzie przy nim skupieni - urzędnicy, służba, gwardie królewskie. Osobny dwór posiadała królowa, dodatkowo towarzyszyły jej damy dworu i dworki. W dobie porównanie dwór panującego.
 • Bohater LUDOWA DEMOKRACJA Bohater 1945-90 ustalenie mechanizmu naśladującego ZSRR, gdy chodzi o zasadnicze cechy ustroju polit. krajów gł. Europy Środk.-Wsch., które po II wojnie świat dlaczego demokracja ludowa.
 • Czego dokonał JULIAN DUNAJEWSKI Czego dokonał galic. i austr.; od 1860 prof. Uniw. Lwow., 1861-80 prof. UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii jak lepiej dunajewski julian.
 • Kogo DEKOLONIZACJA Kogo wyzwalania się terytoriów uzależnionych od władzy ich europejskich metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; rozpoczął się po II wojnie kiedy dekolonizacja.
 • Biografia KAZNODZIEJE BRACIA DOMINIKANIE Biografia zakon żebrzący, założony w Kościele katol. poprzez św. Dominika Guzmana w 1216 w celu przeciwstawienia się albigensom (nurtowi heretyckiemu w pd. Francji w od czego zależy dominikanie, bracia kaznodzieje.
 • Najważniejsze informacje JÓZEF MUŚNICKI DOWBÓR Najważniejsze informacje wojnie świat. początkowo w armii ros. dowodził dywizją na Kaukazie. Latem 1917 sformował Pierwszy Korpus Polski (zwany dowborczykami), który wiosną 1918 na czym polega dowbór-muśnicki józef.
 • Ciekawostki DEMILITARYZACJA Ciekawostki potencjału militarnego na ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie różnice demilitaryzacja.
 • Małżonek DRUŻYNA Małżonek średniow. podstawowa siła zbrojna monarchy (króla albo księcia) stacjonująca przy nim albo w grodach, będąca na jego utrzymaniu; utrzymała się do XII w., a wady i zalety drużyna.
 • Partner EAMON VALERA DE Partner Działacz niepodl., jedyny lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957 podobieństwa de valera eamon.
 • Ile lat DIADEM Ile lat noszone na głowie insygnium władzy królewskiej albo książęcej - obręcz wykonana ze szlachetnego metalu i wysadzana drogimi kamieniami czemu diadem.
 • Kto to FLORIAN DĄBROWSKI Kto to nar.; od 1815 służył w armii Królestwa Pol., brał udział w stworzeniu listopadowym, potem na emigracji we Francji, od 1846 czł. TDP; w 1848 walczył w co gorsze dąbrowski florian.
 • Kim był WALENTEGO ŚW DZIEŃ Kim był Dzień Zakochanych, obchodzony ku czci św. Walentego (III w. n.e.) chroniącego przed padaczką, podagrą i chorobami umysłowymi, również patrona zakochanych porównaj dzień św. walentego.
 • życiorys MONROEGO DOKTRYNA życiorys zagr. USA; formułowała zasady przeciwdziałania rozszerzaniu się wpływów i kolonizacji euro. na kontynencie amer. i nieinterwencji USA w kwestie Europy porównanie doktryna monroego.
 • Kim jest FRANÇOIS DUVALIER Kim jest polityk haitański, od 1957 prezydent, szef rządu i dyktator w jednej osobie. Założył dynastię przekazując władzę swemu synowi obalonemu w 1986 dlaczego duvalier françois.
 • Bohater DELTA Bohater geogr. region przy ujściu rzeki zbudowany z jej osadów, przeważnie w kształcie trójkąta, co nasuwa podobieństwo do gr. litery o tej samej nazwie jak lepiej delta.
 • Czego dokonał WIARY DOGMAT Czego dokonał katol.) zasada wiary (pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i kiedy dogmat wiary.
 • Kogo DEMETER Kogo w mitol. gr. bogini pól uprawnych i urodzaju, płodnej natury, czczona zwł. poprzez rolników od czego zależy demeter.
 • Biografia DEDAL Biografia w mitol. gr. wynalazca, architekt i rzeźbiarz ateński, znany między innymi jako budowniczy labiryntu kreteńskiego na czym polega dedal.
 • Najważniejsze informacje DZIEDZICE WOLNI DZIEDZICE Najważniejsze informacje państwach zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli, popadając w różnice dziedzice, wolni dziedzice.
 • Ciekawostki HENRYK JAN DĄBROWSKI Ciekawostki Legionów Polskich we Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys wady i zalety dąbrowski jan henryk.
 • Małżonek BOLESŁAW DROBNER Małżonek od 1898, po wojnie znany działacz PPS, w latach 1944-45 przewodniczący Porady Naczelnej PPS i pierwszy prezydent miasta Wrocławia w 1945. W latach 1956-57 I podobieństwa drobner bolesław.
 • Partner DALAJLAMA Partner teokratycznego władcy Tybetu zajętego przemocą poprzez wojska komunist. Chin w 1959, mimo zbrojnego oporu jego poddanych. Aktualny dalajlama znajduje się na czemu dalajlama.
 • Ile lat DELIMITACJA Ile lat szczegółowe wytyczenie na mapie przebiegu granicy pomiędzy zainteresowanymi krajami co gorsze delimitacja.
 • Kto to DESEGREGACJA Kto to rasowe, termin stosowany przeważnie w nawiązniu ze społ. akcją na rzecz równouprawnienia czarnych obywateli Afryki Południowej i USA prowadzoną po II wojnie porównaj desegregacja.
 • Kim był MOHAMMAD KHAN DAUD Kim był gen. i premier Afganistanu w latach 1953-63, obalił monarchię jako lider wojskowego zamachu stanu w 1973. Zginął obalony poprzez następny zamach stanu porównanie daud khan mohammad.
 • życiorys KRÓLEWSKA DOMENA życiorys 1. w momencie rozbicia feudalnego w zach. Europie ta część państwa, która podlegała bezpośredniej władzy króla; 2. w Europie nowoż. majątki królewskie dlaczego domena królewska.
 • Kim jest DIONIZOS Kim jest wina i winnej latorośli, plonów, płodności natury, identyfikowany z rzym. Bachusem, bóg ekstazy; podróżował na rydwanie z orszakiem (między innymi bachantek jak lepiej dionizos.
 • Bohater DOŻA Bohater tytuł naczelników Wenecji (od 697) i Genui (od 1339) do zajęcia obu tych republik poprzez Francję w 1797 kiedy doża.
 • Czego dokonał STOŁOWE DOBRA Czego dokonał od 1562 w Polsce część dóbr królewskich przeznaczoną na utrzymanie króla i dworu od czego zależy dobra stołowe.
 • Kogo HALLSTEINA DOKTRYNA Kogo poprzez sekretarza stanu w ministerstwie spraw zagr. RFN Waltera Hallsteina zakładająca niemożność utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami uznającymi na czym polega doktryna hallsteina.
 • Biografia DOMEYKO Biografia geolog, przyjaciel A. Mickiewicza; w 1819 przyjęty do Tow. Filomatów, w stworzeniu listopadowym walczył na Litwie, w latach 1832-38 na emigracji we Francji różnice domeyko.
 • Najważniejsze informacje BOOK DOMESDAY Najważniejsze informacje inicjatywy Wilhelma Zdobywcy urzędowy lista gruntów (kataster), rejestrujący dane o ich dzierżawcach, obszarze, wartości ziemi i tak dalej Bezcenne źródło w wady i zalety "domesday book".
 • Ciekawostki DEMAGOG Ciekawostki polityk w staroż. Atenach (dosł. kierujący lud ); aktualnie polityk zdobywający popularność pochlebstwem, bezzasadnymi bądź fałszywymi obietnicami podobieństwa demagog.
 • Małżonek DEPUTACJA Małżonek emigracyjna istniejąca w Paryżu w latach 1795-97 skupiająca lewicowych działaczy insurekcji kościuszkowskiej, tak zwany jakobinów polskich; przywódcy - D czemu deputacja.
 • Partner GRUDNIOWY DEKRET Partner księcia warsz. Fryderyka Augusta; stanowił interpretację prawną art. 4 konstytucji Księstwa Warsz., który znosił poddaństwo chłopów; d.g. utrzymywał co gorsze dekret grudniowy.
 • Ile lat WIELKI I DARIUSZ Ile lat 522 przed naszą erą, z dyn. Achemenidów; u progu rządów stłumił bunty wewnątrz państwie; zreorganizował administrację Persji, dzieląc ją na 20 namiestnictw porównaj dariusz i wielki.
 • Kto to ZAMORSKIE DEPARTAMENTY Kto to kolonialne Francji, które pozostały we władaniu Paryża. Aktualnie obdarzone pełnią praw polit. łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych porównanie departamenty zamorskie.
 • Kim był DENIS DIDEROT Kim był filozof, jeden z najwybitniejszych myślicieli oświecenia euro. Red. (od 1745) Ogromnej encyklopedii francuskiej. W najwyższym stopniu znana i popularna do dziś dlaczego diderot denis.
 • życiorys DEMOKRACJA życiorys potocznym władza ludu (typ ustroju, gdzie władza należy do ogółu obywateli); mówi się o: 1. d. bezpośredniej, gdy decyzje są podejmowane na zebraniu wszystkich jak lepiej demokracja.
 • Kim jest DYKTATOR Kim jest urzędnik powoływany w wypadku wyjątkowego zagrożenia państwa na 6 miesięcy, posiadał nieograniczoną władzę wojsk. i cywilną; u schyłku republiki pojawia się kiedy dyktator.
 • Bohater DEKABRYŚCI Bohater szlacheccy z 1 poł. XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za od czego zależy dekabryści.
 • Czego dokonał BARTOSZOWE DRUŻYNY Czego dokonał paramilitarne, zał. 1908; na mocy prawa działały w Galicji i nielegalnie w Królestwie Pol.; początkowo skupiały się na pracy oświat. (organizowanie na czym polega drużyny bartoszowe.
 • Kogo JAN DOBRACZYŃSKI Kogo trakcie okupacji w AK. W czasach PRL działacz Stowarzyszenia Pax . W latach 1982-89 przewodniczył Radzie Krajowej PRON. Autor licznych powieści, w tym różnice dobraczyński jan.
 • Biografia DEPARTAMENT Biografia terytorialnego państwa, okręg we Francji i w krajach pozostających pod jej wpływem (w nie wszystkich krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej; w Księstwie Warsz wady i zalety departament.
 • Najważniejsze informacje DESYGNACJA Najważniejsze informacje wskazanie, wyznaczenie kogoś do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w kraju podobieństwa desygnacja.
 • Ciekawostki SZLACHECKA DEMOKRACJA Ciekawostki ustrój polityczny w Rzeczypospolitej ukształtowany ostatecznie w XVI w., gwarantujący całej szlachcie te same prawa polit. i osobiste czemu demokracja szlachecka.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Demokracja szlachecka co znaczy desygnacja krzyżówka departament co to jest Dobraczyński Jan słownik Drużyny Bartoszowe czym jest dekabryści co oznacza. zasługi.

Bohater "Dekada Legii" co znaczy Dymitr Samozwaniec I, właśc. Griszka co zrobił.