defenestracja praska dariusz co to jest
Defenestracja Praska, Dariusz I Wielki, Dekomunizacja, Dzierżyński Feliks, Dominium, Dwernicki.

Postacie historyczne, biografia na D

 • Kim był BARTŁOMIEJ DIAZ Co zrobił portug. żeglarz, odkrył Przylądek Dobrej Nadziei w trakcie wyprawy z l. 1487-88 diaz bartłomiej.
 • Kim był RP USTAW DZIENNIK Co zrobił urzędowy organ państwa pol. wychodzący od 1918. W latach 1952-89 pt. Dziennik Ustaw PRL dziennik ustaw rp.
 • Kim był RUDOLF DIESEL Co zrobił niem. inż. i wynalazca (w 1897) pierwszego silnika z zapłonem samoczynnym wykorzystującego olej napędowy diesel rudolf.
 • Kim był DACHAU Co zrobił tego, Iż na jego terenie hitlerowcy utworzyli w 1933 pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników reżimu. W sumie przeszło poprzez niego ćwierć miliona dachau.
 • Kim był IUDEX DAGOME Co zrobił pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie istotne jest "dagome iudex".
 • Kim był JACQUES GEORGES DANTON Co zrobił założyciel klubu kordelierów, od 1793 lider prawicy jakobinów; zwolennik porozumienia z żyrondystami; w 1794 opowiedział się przeciwko terrorowi M danton georges jacques.
 • Kim był CHARLES DARWIN Co zrobił przyrodzie, autor fundamentalnego dzieła O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859). Jego myśl wywarła zasadniczy wpływ na myśl XIX w. Darwinizm darwin charles.
 • Kim był IGNACY DASZYŃSKI Co zrobił parlamentarzysta, świetny mówca. Współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. Poseł do parlamentu austr. W okresie I wojny świat daszyński ignacy.
 • Kim był HENRYK JAN DĄBROWSKI Co zrobił Polskich we Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys. korpusu dąbrowski jan henryk.
 • Kim był DĄBROWSKI JAROSŁAW, PSEUD. ŁOKIETEK Co zrobił członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy rozbudował dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
 • Kim był EAMON VALERA DE Co zrobił jedyny lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957-73 sprawował de valera eamon.
 • Kim był KAZIMIERZ DECZYŃSKI Co zrobił stworzenia listopadowego, pochodził z rodz. chłopskiej; do 1828 uczył w szkole parafialnej, wcielony do armii Królestwa Pol., walczył w 1831 (awansował do deczyński kazimierz.
 • Kim był DEDAL Co zrobił w mitol. gr. wynalazca, architekt i rzeźbiarz ateński, znany między innymi jako budowniczy labiryntu kreteńskiego dedal.
 • Kim był DEKABRYŚCI Co zrobił szlacheccy z 1 poł. XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za dekabryści.
 • Kim był LEGII DEKADA Co zrobił Włoszech ukazujące się w 1799 (II-III) co 10 dni (stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane poprzez C. Godebskiego, zawierały bieżące wiadomości z prasy franc "dekada legii".
 • Kim był JAN DEKERT Co zrobił Warszawy (od 1789). Związany z H. Kołłątajem i S. Małachowskim. Organizator w okresie Sejmu Wielkiego (1789) tak zwany czarnej procesji przedstawicieli 141 dekert jan.
 • Kim był DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Co zrobił poprzez franc. Zebranie Narodowe jako wstęp do przyszłej konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do własności deklaracja praw człowieka i obywatela.
 • Kim był ALFRED DREYFUS Co zrobił kapitan sztabu generalnego; w 1894 aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i skazany na dożywotnie zesłanie do kolonii karnej dreyfus alfred.
 • Kim był GRUDNIOWY DEKRET Co zrobił Fryderyka Augusta; stanowił interpretację prawną art. 4 konstytucji Księstwa Warsz., który znosił poddaństwo chłopów; d.g. utrzymywał pańszczyznę, lecz dekret grudniowy.
 • Kim był DELEGATURA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA KRAJ Co zrobił organizacja państwa podziemnego, która między innymi zapoczątkowała walkę cywilną. Od XII 1940 delegat C. Ratajski zaczął rozbudowę aparatu delegatury i delegatura rządu rzeczypospolitej polskiej na kraj.
 • Kim był EDWARD DEMBOWSKI Co zrobił dziennikarz; w latach 1842-43 wydawał Przegląd Naukowy , wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy spiskowej w dembowski edward.
 • Kim był DEMILITARYZACJA Co zrobił militarnego na ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie Niemiec demilitaryzacja.
 • Kim był POLSKI DEMOKRATA Co zrobił Demokratycznego Polskiego, wychodził w Paryżu i Poitiers (1837-49), później w Londynie (1859-63); redagowany między innymi poprzez W. Darasza i S. Worcella "demokrata polski".
 • Kim był DENACJONALIZACJA Co zrobił przywrócenie własności prywatnej w relacji do majątku przedtem upaństwowionego denacjonalizacja.
 • Kim był DENAR Co zrobił srebrna moneta bita na początku w staroż. Rzymie; w średniow. podstawowa jednostka monetarna; bita także w Polsce od schyłku X do końca XIII w denar.
 • Kim był DENAZYFIKACJA Co zrobił podjęta 2 VIII 1945 na konferencji poczdamskiej, wykluczająca nazizm i jego pozostałości z życia polit. pokonanych Niemiec. Mechanizm weryfikacji obywateli III denazyfikacja.
 • Kim był JOACHIM DENISKO Co zrobił insurekcji 1794, od 1795 w Turcji, współdziałał z Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia ponownego denisko joachim.
 • Kim był DESEGREGACJA Co zrobił termin stosowany przeważnie w nawiązniu ze społ. akcją na rzecz równouprawnienia czarnych obywateli Afryki Południowej i USA prowadzoną po II wojnie świat desegregacja.
 • Kim był DESYGNACJA Co zrobił wskazanie, wyznaczenie kogoś do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w kraju desygnacja.
 • Kim był DENIS DIDEROT Co zrobił z najwybitniejszych myślicieli oświecenia euro. Red. (od 1745) Ogromnej encyklopedii francuskiej. W najwyższym stopniu znana i popularna do dziś jest jego diderot denis.
 • Kim był DIKSZTAJN Co zrobił jeden z pionierów socjalizmu w Polsce, od 1878 na emigracji w Szwajcarii i Francji; autor broszury Kto z czego żyje (1881) zawierającej dostępny wykład diksztajn.
 • Kim był DIOKLECJAN Co zrobił miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował chrześcijan dioklecjan.
 • Kim był DIONIZOS Co zrobił winnej latorośli, plonów, płodności natury, identyfikowany z rzym. Bachusem, bóg ekstazy; podróżował na rydwanie z orszakiem (między innymi bachantek, twórców dionizos.
 • Kim był DIPISI Co zrobił Persons - ustalenie osób, które wywiezione na roboty przymusowe do III Rzeszy w latach II wojny świat. nie wróciły do swych państw zaraz po zakończeniu wojny dipisi.
 • Kim był KSAWERY FRANCISZEK DMOCHOWSKI Co zrobił Kuźnicy Kołłątajowskiej; wraz z I. Potockim i H. Kołłątajem napisał O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja 1791; w trakcie insurekcji 1794 należał do tak dmochowski franciszek ksawery.
 • Kim był ROMAN DMOWSKI Co zrobił lider nar. Niepodległościową Ligę Polską przekształcił w 1893 w Ligę Narodową; od 1895 wydawał Przegląd Wszechpolski we Lwowie, w 1897 współtworzył Stronnictwo dmowski roman.
 • Kim był WIARY DOGMAT Co zrobił zasada wiary (pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i jako taka dogmat wiary.
 • Kim był MONROEGO DOKTRYNA Co zrobił formułowała zasady przeciwdziałania rozszerzaniu się wpływów i kolonizacji euro. na kontynencie amer. i nieinterwencji USA w kwestie Europy ( izolacjonizm doktryna monroego.
 • Kim był PARTII DOM Co zrobił na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu, wzniesiona w latach stalinowskich. Po 1990 Centrum Bankowo-Finansowe i pierwsza siedziba giełdy w Warszawie dom partii.
 • Kim był BOOK DOMESDAY Co zrobił Wilhelma Zdobywcy urzędowy lista gruntów (kataster), rejestrujący dane o ich dzierżawcach, obszarze, wartości ziemi i tak dalej Bezcenne źródło w badaniach "domesday book".
 • Kim był KAZNODZIEJE BRACIA DOMINIKANIE Co zrobił żebrzący, założony w Kościele katol. poprzez św. Dominika Guzmana w 1216 w celu przeciwstawienia się albigensom (nurtowi heretyckiemu w pd. Francji w XII-XIV dominikanie, bracia kaznodzieje.
 • Kim był BALTICI MARIS DOMINIUM Co zrobił ustalenie celu cyklu wojen toczonych w 2 poł. XVI w. między Danią, Litwą, Moskwą, Polską i Szwecją o dziedzictwo zakonu kawalerów mieczowych, a zwł. panowanie dominium maris baltici.
 • Kim był JÓZEF MUŚNICKI DOWBÓR Co zrobił początkowo w armii ros. dowodził dywizją na Kaukazie. Latem 1917 sformował Pierwszy Korpus Polski (zwany dowborczykami), który wiosną 1918 walczył z dowbór-muśnicki józef.
 • Kim był OSTEN NACH DRANG Co zrobił ekspansję niem. na ziemie słow. w średniow. i okresie nowoż.; 2. koncepcja hist.-polit. usprawiedliwiająca tę politykę; termin został użyty po raz pierwszy w 1 drang nach osten.
 • Kim był DYNASTIA Co zrobił ród, którego członkowie sprawują władzę w monarchii dynastia.
 • Kim był WAŁĘSY DRUŻYNA Co zrobił Solidarności w przełomowych wyborach 4 VI 1989, którzy w celu przeciwdziałania ewentualnym prowokacjom i dla czytelności podziału sceny polit. sfotografowali "drużyna wałęsy".
 • Kim był BARTOSZOWE DRUŻYNY Co zrobił zał. 1908; na mocy prawa działały w Galicji i nielegalnie w Królestwie Pol.; początkowo skupiały się na pracy oświat. (organizowanie uroczystości drużyny bartoszowe.
 • Kim był MICHAŁ DRZYMAŁA Co zrobił wieloletni spór z władzami prus. o budowę domu na działce kupionej w 1904 od Niemca we wsi Podgradowice; nie uzyskawszy zgody (ustawa osadnicza z 1904 drzymała michał.
 • Kim był DUALIZM Co zrobił przeciwstawnych (bądź uzupełniających się) zjawisk; dwutorowość rozwoju. 1. w filozofii i religii: pogląd postrzegający całą rzeczywistość w kategoriach dualizm.
 • Kim był PAŃSTWOWA DUMA Co zrobił Rosji. Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w kwestiach duma państwowa.
 • Kim był CHARLES DUMOURIEZ Co zrobił w Polsce wspierając konfederację barską; w 1792 dowódca rewolucyjnej armii franc.; pokonał Austriaków pod Jemappes, zajął Belgię i Holandię; w 1793 oskarżony dumouriez charles.
 • Kim był JOHN DUNLOP Co zrobił bryt. wynalazca opony pneumatycznej (1888) pomyślanej pierwotnie jako ogumienie roweru. Założyciel spółki oponiarskiej dunlop john.
 • Kim był PANUJĄCEGO DWÓR Co zrobił przy nim skupieni - urzędnicy, służba, gwardie królewskie. Osobny dwór posiadała królowa, dodatkowo towarzyszyły jej damy dworu i dworki. W dobie średniow dwór panującego.
 • Kim był DYMITR SAMOZWANIEC I, WŁAŚC. GRISZKA OTRIEPJEW Co zrobił Rzekomo cudem ocalony syn Iwana IV Dymitr. Przy użyciu pol. magnatów kresowych w 1605 wkroczył do Moskwy. Po Zgonu Borysa Godunowa ogłoszony carem. Wskutek dymitr samozwaniec i, właśc. griszka otriepjew.
 • Kim był GEORGI DYMITROW Co zrobił zbrojnego stworzenia antyrządowego w Bułgarii. Później na emigracji działacz Międzynarodówki Komunist., po 1935 jej sekr. generalny. W 1933 aresztowany w dymitrow georgi.
 • Kim był DZIEDZICE WOLNI DZIEDZICE Co zrobił zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli, popadając w zależność dziedzice, wolni dziedzice.
 • Kim był NIEPODLEGŁOŚCI DZIEŃ Co zrobił 1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia państwa pol. 2 dzień niepodległości.
 • Kim był MILOVAN DŻILAS Co zrobił liderów Komunist. Partii Jugosławii od 1938, równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie zasadniczo dżilas milovan.
 • Kim był DOGMATYCY Co zrobił jednej z frakcji walczących o wpływy i władzę w PZPR, zwł. w latach 50. Gromadziła ona bezkrytycznych zwolenników budowy realnego socjalizmu w PRL na wzór ZSRR dogmatycy.
 • Kim był DUCE Co zrobił tytuł stosowany poprzez B. Mussoliniego od 1927 duce.
 • Kim był DETRONIZACJA Co zrobił usuwanie władcy z tronu detronizacja.
 • Kim był DEMETER Co zrobił w mitol. gr. bogini pól uprawnych i urodzaju, płodnej natury, czczona zwł. poprzez rolników demeter.
 • Kim był CESARSTWO DRUGIE Co zrobił termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70 drugie cesarstwo.
 • Kim był DYKTATOR Co zrobił powoływany w wypadku wyjątkowego zagrożenia państwa na 6 miesięcy, posiadał nieograniczoną władzę wojsk. i cywilną; u schyłku republiki pojawia się nowy typ d dyktator.
 • Kim był DEPUTACJA Co zrobił istniejąca w Paryżu w latach 1795-97 skupiająca lewicowych działaczy insurekcji kościuszkowskiej, tak zwany jakobinów polskich; przywódcy - D. Mniewski, F.K deputacja.
 • Kim był DRAKON Co zrobił przed naszą erą, jako archont ( areopag) w 621 przed naszą erą spisał ówczesne prawo zwyczajowe w celu ukrócenia samowoli urzędników. Ze względu surowości tych drakon.
 • Kim był DEWALUACJA Co zrobił drastyczne obniżenie realnej wartości pieniędzy w wyniku decyzji rządu. Celem jest przeważnie przyrost eksportu dewaluacja.
 • Kim był GATES CHARLES DAWES Co zrobił zobacz plan Dawesa dawes charles gates.
 • Kim był DELIMITACJA Co zrobił szczegółowe wytyczenie na mapie przebiegu granicy pomiędzy zainteresowanymi krajami delimitacja.
 • Kim był DEMON Co zrobił w wierzeniach rel. pierwotnie konkretna moc nadprzyrodzona, później duch dobry albo niedobry; w chrześcijaństwie niedobry duch, upadły anioł demon.
 • Kim był DRIADA Co zrobił w mitol. gr. nimfa leśna, zamieszkująca w drzewie (dębie driada.
 • Kim był STOŁOWE DOBRA Co zrobił od 1562 w Polsce część dóbr królewskich przeznaczoną na utrzymanie króla i dworu dobra stołowe.
 • Kim był RZECZPOSPOLITA DRUGA Co zrobił polskiemu powstałemu w 1918. Zajmowało ono 388 tys. km2 (6 miejsce w Europie) i miało początkowo 27,2 mln mieszkańców (z tego 64% Polaków, resztę stanowiły druga rzeczpospolita.
 • Kim był FRANÇOIS DUVALIER Co zrobił polityk haitański, od 1957 prezydent, szef rządu i dyktator w jednej osobie. Założył dynastię przekazując władzę swemu synowi obalonemu w 1986 duvalier françois.
 • Kim był STEFAN BIERNACKI DĄB Co zrobił niepodległościowym w Galicji. W okresie I wojny świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I Dywizji Piechoty dąb-biernacki stefan.
 • Kim był UWŁASZCZENIOWE DEKRETY Co zrobił powstańczy Rząd Narodowy znosiły pańszczyznę i czynsze i przyznawały chłopom grunty, które uprawiali; bezrolni, o ile wezmą udział w stworzeniu, mieli dostać dekrety uwłaszczeniowe.
 • Kim był POLSKI KORPUS DRUGI Co zrobił Zbrojnych tworzona od 1942 w Palestynie, później w Iraku z jednostek ewakuowanej z ZSRR Armii Polskiej i oddziałów Wojska Polskiego na Wschodzie. D.K.P. pod drugi korpus polski.
 • Kim był ZJEDNOCZONYCH NARODÓW DEKLARACJA Co zrobił na początku poprzez 26, ostatecznie poprzez 51 krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego zwycięstwa w imię celów deklaracja narodów zjednoczonych.
 • Kim był DIP Co zrobił i Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury. Rozwiązane po dip.
 • Kim był TRUMANA DOKTRYNA Co zrobił prezydenta USA w 1947 zasady współżycia międzynar. oparte na poszanowaniu praw człowieka poprzez rządzących, swobodzie przepływu informacji i towarów, pełnej doktryna trumana.
 • Kim był ALEKSANDER DUBCZEK Co zrobił Czechosłowacji pomiędzy 5 I 1968 a 17 V 1969. Lider praskiej wiosny w 1968. Odsunięty od władzy poprzez reżim G. Husaka wrócił do polityki po aksamitnej dubczek aleksander.
 • Kim był DALAJLAMA Co zrobił Tybetu zajętego przemocą poprzez wojska komunist. Chin w 1959, mimo zbrojnego oporu jego poddanych. Aktualny dalajlama znajduje się na emigracji, gdzie stara dalajlama.
 • Kim był NICOLAS LOUIS DAVOUT Co zrobił najzdolniejszych dowódców napoleońskich, uczestnik wojen z lat 1796-1815; zwyciężył wojska prus. w bitwie pod Auerstedt (1806); dowódca wojsk franc. i pol davout louis nicolas.
 • Kim był ATEŃSKA DEMOKRACJA Co zrobił Aten, zapoczątkowany poprzez Klejstenesa, gdzie o istotnych kwestiach państwa decydowała większością głosów całość obywateli ( zebranie ludowe). Obywatelstwo demokracja ateńska.
 • Kim był DYBICZ Co zrobił pochodzenia niem., uczestnik kampanii antynapoleońskiej; w wojnie ros.-tur. 1828-29 nacz. wódz wojsk ros. na Bałkanach; dowódca armii ros. wysłanej do dybicz.
 • Kim był DEMOKRACJA Co zrobił ludu (typ ustroju, gdzie władza należy do ogółu obywateli); mówi się o: 1. d. bezpośredniej, gdy decyzje są podejmowane na zebraniu wszystkich obywateli (na demokracja.
 • Kim był DROBNOMIESZCZAŃSTWO Co zrobił warstwa socjalna, do której zalicza się posiadaczy warsztatów rzemieślniczych, sklepów, małych zakładów usługowych drobnomieszczaństwo.
 • Kim był DANINA Co zrobił ściągane w pieniądzu albo w naturze poprzez panujących (władców, kraj - od własnych obywateli bądź z krajów zależnych), Kościół, feudałów itd danina.
 • Kim był LOUIS JACQUES DAVID Co zrobił klasycystyczny znany z licznych obrazów ilustrujących epokę antyczną (na przykład Przysięga Horacjuszy), później także rewolucję franc. (Przysięga w sali do david jacques louis.
 • Kim był WOJCIECH DARASZ Co zrobił stworzenia listopadowego, na emigracji na początku we Francji, potem w Anglii, jeden z przywódców TDP, red. Demokraty Polskiego , w 1837-42 i od 1846 wchodził darasz wojciech.
 • Kim był DOMENA Co zrobił ziemi należącej wprost do cesarza; w średniow. d. pańska - ta część dóbr feudała, na której gospodarował bezpośrednio w oparciu o niewolną czeladź, poddanych domena.
 • Kim był EMSKA DEPESZA Co zrobił króla prus. Wilhelma I (dotycząca obsadzenia tronu hiszpańskiego - pod wpływem króla prus. książę Hohenzollern-Sigmaringen zrezygnował z kandydowania do tronu depesza emska.
 • Kim był HALLSTEINA DOKTRYNA Co zrobił sekretarza stanu w ministerstwie spraw zagr. RFN Waltera Hallsteina zakładająca niemożność utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami uznającymi doktryna hallsteina.
 • Kim był II SAMOZWANIEC DYMITR Co zrobił awanturnik podający się za ocalonego Dymitra I, rozpoznany poprzez żonę Dymitra I Marynę Mniszchównę. Zabity w czasie walk pod Moskwą dymitr samozwaniec ii.
 • Kim był XIAOPING DENG Co zrobił 80.; przedtem jeden z czołowych działaczy KPCh; bliski współpracownik Mao; odsunięty od elity władzy w latach rewolucji kulturalnej 1965-69. Wprowadził Chiny deng xiaoping.
 • Kim był HENRYK DEMBIŃSKI Co zrobił napoleońskich 1809, 1812 i 1813; w stworzeniu listopadowym odznaczył się w bitwach pod Dębem Ogromnym i Ostrołęką i w wyprawie na Litwę, po dymisji gen. J dembiński henryk.
 • Kim był ANTON DENIKIN Co zrobił białogwardzistów w wojnie domowej w Rosji 1917-20. Współorganizator Armii Ochotniczej, od 1920 jej dowódca. Zajął Kubań i część Ukrainy, działając na Moskwę denikin anton.
 • Kim był ŚWIATOWA WOJNA DRUGA Co zrobił hitlerowskie Niemcy, które nie tylko nie pogodziły się z stratą ziem spowodowaną traktatem wersalskim, lecz odpowiednio z ideologią nazistowską pragnęły zdobyć druga wojna światowa.
 • Kim był DIADEM Co zrobił noszone na głowie insygnium władzy królewskiej albo książęcej - obręcz wykonana ze szlachetnego metalu i wysadzana drogimi kamieniami diadem.
 • Kim był DZIESIĘCINA Co zrobił pobierana poprzez Kościół stała danina, pocz. w wysokości 1/10 plonów (stąd nazwa); w Polsce znana od X do XIX w dziesięcina.
 • Kim był DELFIN Co zrobił w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla delfin.
 • Kim był DELTA Co zrobił geogr. region przy ujściu rzeki zbudowany z jej osadów, przeważnie w kształcie trójkąta, co nasuwa podobieństwo do gr. litery o tej samej nazwie delta.
 • Kim był DECENTRALIZACJA Co zrobił mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych decentralizacja.
 • Kim był GOTTLIEB DAIMLER Co zrobił który w 1883 zbudował pierwszy szybkobieżny silnik benzynowy, dwa lata potem pierwszy motocykl, a w 1886 zastosował swój silnik w samochodzie własnej daimler gottlieb.
 • Kim był MOSZE DAJAN Co zrobił gen., polityk izrael., szef sztabu 1953-57, min. obrony Izraela 1967-74 i naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur dajan mosze.
 • Kim był WŁADYSŁAW DANIŁOWSKI Co zrobił styczniowego, zesłaniec; w 1862 czł. Kom. Miejskiego, w dalszym ciągu Kom. Centralnego Narodowego; zwolennik L. Mierosławskiego; aresztowany poprzez władze ros daniłowski władysław.
 • Kim był ALIGHIERI DANTE Co zrobił najwybitniejszy wł. pisarz, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata dante alighieri.
 • Kim był CAMILLE DESMOULINS Co zrobił franc. dziennikarz, polityk okresu rewolucji franc.; współorganizator klubu kordelierów, sekretarz G. Dantona; zwalczał żyrondystów; przeciwnik terroru desmoulins camille.
 • Kim był MOHAMMAD KHAN DAUD Co zrobił premier Afganistanu w latach 1953-63, obalił monarchię jako lider wojskowego zamachu stanu w 1973. Zginął obalony poprzez następny zamach stanu daud khan mohammad.
 • Kim był DAWID Co zrobił około 972 przed naszą erą), artysta silnego państwa o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi plemionami dawid.
 • Kim był FLORIAN DĄBROWSKI Co zrobił 1815 służył w armii Królestwa Pol., brał udział w stworzeniu listopadowym, potem na emigracji we Francji, od 1846 czł. TDP; w 1848 walczył w stworzeniu dąbrowski florian.
 • Kim był ALCIDE GASPERI DE Co zrobił wielokrotny premier Włoch w latach 1945-53. Artysta i przewodniczący włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie świat. Wprowadził Włochy do NATO i EWG de gasperi alcide.
 • Kim był DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH Co zrobił przedstawicieli 13 kolonii ogłosiła oddzielenie się od W. Brytanii i utworzenie nowego, w pełni suwerennego państwa. Gł. autorem był T. Jefferson deklaracja niepodległości stanów zjednoczonych.
 • Kim był DEKOLONIZACJA Co zrobił terytoriów uzależnionych od władzy ich europejskich metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; rozpoczął się po II wojnie świat., a apogeum dekolonizacja.
 • Kim był DEKRET Co zrobił przeważnie akt prawny o mocy ustawy wydawany poprzez organ władzy wykonawczej dekret.
 • Kim był MIEJSKA DELEGACJA Co zrobił 1861 w Warszawie po manifestacjach patriotycznych 25 i 27 II; sprawowała faktyczną władzę w mieście przy użyciu ochotniczej straży obywatelskiej, prowadziła delegacja miejska.
 • Kim był PARLAMENTARNA DEMOKRACJA Co zrobił najwyższym organem władzy jest parlament reprezentujący władzę ludu. Rząd tworzony jest w zasadzie poprzez przewarzająca część parlamentarną, a co najmniej demokracja parlamentarna.
 • Kim był LUDOWA DEMOKRACJA Co zrobił ustalenie mechanizmu naśladującego ZSRR, gdy chodzi o zasadnicze cechy ustroju polit. krajów gł. Europy Środk.-Wsch., które po II wojnie świat. znalazły się w demokracja ludowa.
 • Kim był SOCJALISTYCZNA DEMOKRACJA Co zrobił ukształtowany w państwach demokracji ludowej. Cechy charakterystyczne to uspołecznienie środków produkcji, gospodarka planowa i kierownicza rola partii demokracja socjalistyczna.
 • Kim był ABDERY Z DEMOKRYT Co zrobił materializmu; głosił, Iż w naturze dokonuje się nieustanny ruch atomów - w jego pojęciu - materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek demokryt z abdery.
 • Kim był SZLACHECKA DEMOKRACJA Co zrobił ustrój polityczny w Rzeczypospolitej ukształtowany ostatecznie w XVI w., gwarantujący całej szlachcie te same prawa polit. i osobiste demokracja szlachecka.
 • Kim był DEPARTAMENT Co zrobił terytorialnego państwa, okręg we Francji i w krajach pozostających pod jej wpływem (w nie wszystkich krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej; w Księstwie Warsz departament.
 • Kim był ZAMORSKIE DEPARTAMENTY Co zrobił Francji, które pozostały we władaniu Paryża. Aktualnie obdarzone pełnią praw polit. łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych organach departamenty zamorskie.
 • Kim był DESPOTYZM Co zrobił staroż. Egipcie), gdzie król posiada nieograniczoną i wyjętą spod jakiejkolwiek kontroli władzę, w praktyce wpływ na jego decyzje wywierało najbliższe despotyzm.
 • Kim był DÍAZ DEL CASTILLO BERNAL Co zrobił wyprawy H. Cortsa do Meksyku. Autor podstawowej stosunku z tej wyprawy - Pamiętnik żołnierza Kortesa, a więc prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii díaz del castillo bernal.
 • Kim był MARSZ DŁUGI Co zrobił wojny domowej pomiędzy Kuomintangiem i komunistami, którzy w latach 1934-35 zmuszeni byli przeprowadzić swą armię poprzez całe Chiny. W dzisiejszych Chinach długi marsz.
 • Kim był JAN DŁUGOSZ Co zrobił Zbigniewa Oleśnickiego, dyplomata i wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka, autor pierwszego ujęcia całości dziejów Polski - Roczniki, a więc Kroniki długosz jan.
 • Kim był JAN DOBRACZYŃSKI Co zrobił okupacji w AK. W czasach PRL działacz Stowarzyszenia Pax . W latach 1982-89 przewodniczył Radzie Krajowej PRON. Autor licznych powieści, w tym regularnie o dobraczyński jan.
 • Kim był DĄBRÓWKA DOBRAWA Co zrobił córka księcia Czech Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, pierwsza chrześc. księżna Polski dobrawa, dąbrówka.
 • Kim był BREŻNIEWA DOKTRYNA Co zrobił po inwazji na Czechosłowację w 1968 poprzez przywódcę ZSRR zasada ograniczonej suwerenności krajów tak zwany obozu socjalistycznego. Uzasadnieniem było prawo doktryna breżniewa.
 • Kim był SONNENFELDA DOKTRYNA Co zrobił ekspansji wpływów świat. ZSRR w 1975 poprzez wysokiego urzędnika administracji USA koncepcja wchłonięcia Europy Wsch. poprzez ZSRR dla jego zaspokojenia i doktryna sonnenfelda.
 • Kim był KRÓLEWSKA DOMENA Co zrobił 1. w momencie rozbicia feudalnego w zach. Europie ta część państwa, która podlegała bezpośredniej władzy króla; 2. w Europie nowoż. majątki królewskie domena królewska.
 • Kim był DOMEYKO Co zrobił przyjaciel A. Mickiewicza; w 1819 przyjęty do Tow. Filomatów, w stworzeniu listopadowym walczył na Litwie, w latach 1832-38 na emigracji we Francji, potem w domeyko.
 • Kim był DONAT AELIUS DONATUS Co zrobił znakomity rzym. nauczyciel retoryki i gramatyki, komentator dzieł Wergiliusza i Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki donatus aelius, donat.
 • Kim był PIOTR DOROSZENKO Co zrobił hetman kozacki (1665-76). Od 1666 zwolennik niezależno- ści Ukrainy. Orientował się na Turcję. W 1676 podstępnie uwięziony w Rosji doroszenko piotr.
 • Kim był DOŻA Co zrobił tytuł naczelników Wenecji (od 697) i Genui (od 1339) do zajęcia obu tych republik poprzez Francję w 1797 doża.
 • Kim był DONATELLO, WŁAŚC. DONATO DI BETTO Co zrobił najwybitniejszy rzeźbiarz wł. XV w., wywarł wpływ na dalszy postęp rzeźby wł. Autor między innymi Dawida donatello, właśc. donato di betto.
 • Kim był FIODOR DOSTOJEWSKI Co zrobił jeden z największych pisarzy ros. Autor słynnych powieści psychologicznych: Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Idioty dostojewski fiodor.
 • Kim był POLSKA DRUGA Co zrobił Gierka po 1970 wzywające do wytężonej pracy przy budowie ogromnych inwestycji tego okresu opartych na wielkich kredytach zagr. i mających zasadniczo zmienić "druga polska".
 • Kim był DREDNOT Co zrobił liniowego (pancernika) o dużej ilości dział wielkiego kalibru, mocnym opancerzeniu i sporej szybkości, z których pierwszy ( Dreadnought ) został zbudowany w drednot.
 • Kim był BOLESŁAW DROBNER Co zrobił po wojnie znany działacz PPS, w latach 1944-45 przewodniczący Porady Naczelnej PPS i pierwszy prezydent miasta Wrocławia w 1945. W latach 1956-57 I sekr. KW drobner bolesław.
 • Kim był DRUŻYNA Co zrobił podstawowa siła zbrojna monarchy (króla albo księcia) stacjonująca przy nim albo w grodach, będąca na jego utrzymaniu; utrzymała się do XII w., a część jej drużyna.
 • Kim był GNIEŹNIEŃSKIE DRZWI Co zrobił słynny zabytek sztuki romańskiej umieszczony w pd. portalu katedry gnieźnieńskiej; przedstawia 18 scen z życia patrona katedry św. Wojciecha drzwi gnieźnieńskie.
 • Kim był ALLEN DULLES Co zrobił polityk amerykański, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach zimnej wojny 1953-1961 dulles allen.
 • Kim był FORSTER JOHN DULLES Co zrobił Dullesa, w latach 1953-59 sekretarz stanu, zwolennik zdecydowanej polityki wobec dążeń ekspansjonistycznych ZSRR. W propagandzie komunist. przedstawiany jako dulles john forster.
 • Kim był JULIAN DUNAJEWSKI Co zrobił austr.; od 1860 prof. Uniw. Lwow., 1861-80 prof. UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii; osiągnął dunajewski julian.
 • Kim był HENRI DUNANT Co zrobił szwajc. filantrop i pacyfista; inicjator i współtwórca Czerwonego Krzyża; laureat pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901 dunant henri.
 • Kim był BENEDYKT DYBOWSKI Co zrobił styczniowego, zoolog, doktor, badacz Syberii i Kamczatki; od 1862 prof. w Szkole Głównej Warsz., za udział w stworzeniu skazany w 1864 na katorgę na Syberii dybowski benedykt.
 • Kim był VAN ANTON DYCK Co zrobił wybitny rysownik flam. XVII w., ustępujący jedynie Rubensowi. Stworzył własny styl portretowy (Karol I na łowach dyck anton van.
 • Kim był SASKA DYNASTIA Co zrobił imienia protoplasty rodu Ludolfa); dynastia panująca w Niemczech w latach 919-1024 jako królowie, a od 962 także jako cesarze; pierwszym z d.s. na tronie niem dynastia saska.
 • Kim był PAŹDZIERNIKOWY DYPLOM Co zrobił do dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu federalistycznym, między dyplom październikowy.
 • Kim był PAŃSKIEGO DZIĘKCZYNIENIA DZIEŃ Co zrobił zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty czwartek listopada ku upamiętnieniu lądowania ojców pielgrzymów , skrajnie purytańskich osadników (102) na statku dzień dziękczynienia pańskiego.
 • Kim był WALENTEGO ŚW DZIEŃ Co zrobił Zakochanych, obchodzony ku czci św. Walentego (III w. n.e.) chroniącego przed padaczką, podagrą i chorobami umysłowymi, również patrona zakochanych dzień św. walentego.
 • Kim był WOJNA DZIWNA Co zrobił II wojny świat. na Zachodzie powiązane z bezczynnością wojsk franc. i bryt. Zakończona uderzeniem Niemiec na Belgię, Holandię i Francję 10 V 1940 dziwna wojna.
 • Kim był DEKALOG PRZYKAZAŃ DZIESIĘCIORO Co zrobił chrześcijaństwie zestaw fundamentalnych norm rel. i moralnych sformułowanych w formie 10 zakazów i nakazów, dany wg Biblii Mojżeszowi na górze Synaj w formie dziesięcioro przykazań, dekalog.
 • Kim był DEMOSTENES Co zrobił ateński, działał na rzecz zjednoczenia Greków przeciw rosnącej wówczas potędze Macedonii i prowadził kampanię antymaced. w Atenach. Słynne mowy D., tak zwany demostenes.
 • Kim był PROLETARIATU DYKTATURA Co zrobił uzasadniająca terror. Przy pozorach władzy robotników faktyczna władza państwowa skupiona po rewolucji w rękach przywódców partii komunist., zmierzająca do dyktatura proletariatu.
 • Kim był DOKUMENT Co zrobił pismo o określonej formie, stwierdza albo ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz wyrażająca jakikolwiek dokument.
 • Kim był DEMAGOG Co zrobił staroż. Atenach (dosł. kierujący lud ); aktualnie polityk zdobywający popularność pochlebstwem, bezzasadnymi bądź fałszywymi obietnicami demagog.
 • Kim był DONACJE Co zrobił poprzez monarchę; w zaborze ros. i prus. były metodą nagradzania wyższych urzędników i wojskowych; w Księstwie Warsz. Napoleon nadawał d. Polakom i Francuzom donacje.
 • Kim był JÓZEF DWERNICKI Co zrobił uczestnik kampanii napoleońskich 1812-14; służył od 1809 w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; walczył w stworzeniu listopadowym, stoczył zwycięską bitwę dwernicki józef.
 • Kim był DOMINIUM Co zrobił bryt., która uzyskała niezwykły status autonomiczny, w tym prawo do własnego parlamentu i rządu; status dominiów posiadały początkowo tylko państwa rządzone dominium.
 • Kim był FELIKS DZIERŻYŃSKI Co zrobił komunista. Inicjator zjednoczenia polskiej i litewskiej socjaldemokracji w 1900, członek władz SDKPiL. Uczestnik rewolucji październikowej. Od XII 1917 dzierżyński feliks.
 • Kim był DEKOMUNIZACJA Co zrobił komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej nomenklatury i dekomunizacja.
 • Kim był WIELKI I DARIUSZ Co zrobił naszą erą, z dyn. Achemenidów; u progu rządów stłumił bunty wewnątrz państwie; zreorganizował administrację Persji, dzieląc ją na 20 namiestnictw (satrapii dariusz i wielki.
 • Kim był PRASKA DEFENESTRACJA Co zrobił 1618 poprzez przedstawicieli protestantów czes., niezadowolonych z tego, Iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch namiestników cesarza defenestracja praska.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Defenestracja Praska, Dariusz I Wielki, Dekomunizacja, Dzierżyński Feliks, Dominium, Dwernicki Józef, Donacje, Demagog, Dokument, Dyktatura Proletariatu zasługi.

Bohater Defenestracja Praska, Dariusz I Wielki, Dekomunizacja co zrobił.