donatello właśc donato betto co to jest
Dobrawa, Dąbrówka co znaczy David Jacques Louis krzyżówka depesza emska co to jest Druga.

Postacie historyczne, biografia na D

 • Kto to DONATELLO, WŁAŚC. DONATO DI BETTO Kto to najwybitniejszy rzeźbiarz wł. XV w., wywarł wpływ na dalszy postęp rzeźby wł. Autor między innymi Dawida porównanie donatello, właśc. donato di betto.
 • Kim był JÓZEF DWERNICKI Kim był kawalerzysta, uczestnik kampanii napoleońskich 1812-14; służył od 1809 w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; walczył w stworzeniu listopadowym, stoczył dlaczego dwernicki józef.
 • życiorys DEKABRYŚCI życiorys szlacheccy z 1 poł. XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za jak lepiej dekabryści.
 • Kim jest FLORIAN DĄBROWSKI Kim jest nar.; od 1815 służył w armii Królestwa Pol., brał udział w stworzeniu listopadowym, potem na emigracji we Francji, od 1846 czł. TDP; w 1848 walczył w kiedy dąbrowski florian.
 • Bohater CHARLES DUMOURIEZ Bohater przebywał w Polsce wspierając konfederację barską; w 1792 dowódca rewolucyjnej armii franc.; pokonał Austriaków pod Jemappes, zajął Belgię i Holandię; w 1793 od czego zależy dumouriez charles.
 • Czego dokonał DEMETER Czego dokonał w mitol. gr. bogini pól uprawnych i urodzaju, płodnej natury, czczona zwł. poprzez rolników na czym polega demeter.
 • Kogo DEKALOG PRZYKAZAŃ DZIESIĘCIORO Kogo chrześcijaństwie zestaw fundamentalnych norm rel. i moralnych sformułowanych w formie 10 zakazów i nakazów, dany wg Biblii Mojżeszowi na górze Synaj w formie różnice dziesięcioro przykazań, dekalog.
 • Biografia KSAWERY FRANCISZEK DMOCHOWSKI Biografia dziennikarz Kuźnicy Kołłątajowskiej; wraz z I. Potockim i H. Kołłątajem napisał O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja 1791; w trakcie insurekcji 1794 wady i zalety dmochowski franciszek ksawery.
 • Najważniejsze informacje VAN ANTON DYCK Najważniejsze informacje wybitny rysownik flam. XVII w., ustępujący jedynie Rubensowi. Stworzył własny styl portretowy (Karol I na łowach podobieństwa dyck anton van.
 • Ciekawostki SONNENFELDA DOKTRYNA Ciekawostki okresie ekspansji wpływów świat. ZSRR w 1975 poprzez wysokiego urzędnika administracji USA koncepcja wchłonięcia Europy Wsch. poprzez ZSRR dla jego czemu doktryna sonnenfelda.
 • Małżonek PIOTR DOROSZENKO Małżonek hetman kozacki (1665-76). Od 1666 zwolennik niezależno- ści Ukrainy. Orientował się na Turcję. W 1676 podstępnie uwięziony w Rosji co gorsze doroszenko piotr.
 • Partner DEKRET Partner przeważnie akt prawny o mocy ustawy wydawany poprzez organ władzy wykonawczej porównaj dekret.
 • Ile lat DEMILITARYZACJA Ile lat potencjału militarnego na ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie porównanie demilitaryzacja.
 • Kto to JOACHIM DENISKO Kto to uczestnik insurekcji 1794, od 1795 w Turcji, współdziałał z Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia dlaczego denisko joachim.
 • Kim był FELIKS DZIERŻYŃSKI Kim był później komunista. Inicjator zjednoczenia polskiej i litewskiej socjaldemokracji w 1900, członek władz SDKPiL. Uczestnik rewolucji październikowej. Od XII 1917 jak lepiej dzierżyński feliks.
 • życiorys WOJNA DZIWNA życiorys pierwszego okresu II wojny świat. na Zachodzie powiązane z bezczynnością wojsk franc. i bryt. Zakończona uderzeniem Niemiec na Belgię, Holandię i Francję 10 V kiedy dziwna wojna.
 • Kim jest MOSZE DAJAN Kim jest gen., polityk izrael., szef sztabu 1953-57, min. obrony Izraela 1967-74 i naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur od czego zależy dajan mosze.
 • Bohater MONROEGO DOKTRYNA Bohater zagr. USA; formułowała zasady przeciwdziałania rozszerzaniu się wpływów i kolonizacji euro. na kontynencie amer. i nieinterwencji USA w kwestie Europy na czym polega doktryna monroego.
 • Czego dokonał DOMEYKO Czego dokonał geolog, przyjaciel A. Mickiewicza; w 1819 przyjęty do Tow. Filomatów, w stworzeniu listopadowym walczył na Litwie, w latach 1832-38 na emigracji we Francji różnice domeyko.
 • Kogo DYKTATOR Kogo urzędnik powoływany w wypadku wyjątkowego zagrożenia państwa na 6 miesięcy, posiadał nieograniczoną władzę wojsk. i cywilną; u schyłku republiki pojawia się wady i zalety dyktator.
 • Biografia ZJEDNOCZONYCH NARODÓW DEKLARACJA Biografia podpisana na początku poprzez 26, ostatecznie poprzez 51 krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego zwycięstwa w podobieństwa deklaracja narodów zjednoczonych.
 • Najważniejsze informacje JULIAN DUNAJEWSKI Najważniejsze informacje galic. i austr.; od 1860 prof. Uniw. Lwow., 1861-80 prof. UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii czemu dunajewski julian.
 • Ciekawostki MIEJSKA DELEGACJA Ciekawostki powołana 27 II 1861 w Warszawie po manifestacjach patriotycznych 25 i 27 II; sprawowała faktyczną władzę w mieście przy użyciu ochotniczej straży obywatelskiej co gorsze delegacja miejska.
 • Małżonek DESEGREGACJA Małżonek rasowe, termin stosowany przeważnie w nawiązniu ze społ. akcją na rzecz równouprawnienia czarnych obywateli Afryki Południowej i USA prowadzoną po II wojnie porównaj desegregacja.
 • Partner IGNACY DASZYŃSKI Partner głośny parlamentarzysta, świetny mówca. Współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. Poseł do parlamentu austr. W okresie I wojny porównanie daszyński ignacy.
 • Ile lat DZIEDZICE WOLNI DZIEDZICE Ile lat państwach zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli, popadając w dlaczego dziedzice, wolni dziedzice.
 • Kto to WOJCIECH DARASZ Kto to uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji na początku we Francji, potem w Anglii, jeden z przywódców TDP, red. Demokraty Polskiego , w 1837-42 i od 1846 jak lepiej darasz wojciech.
 • Kim był MICHAŁ DRZYMAŁA Kim był prowadził wieloletni spór z władzami prus. o budowę domu na działce kupionej w 1904 od Niemca we wsi Podgradowice; nie uzyskawszy zgody (ustawa osadnicza z kiedy drzymała michał.
 • życiorys LEGII DEKADA życiorys Polskich we Włoszech ukazujące się w 1799 (II-III) co 10 dni (stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane poprzez C. Godebskiego, zawierały bieżące wiadomości z od czego zależy "dekada legii".
 • Kim jest MARSZ DŁUGI Kim jest etapu chiń. wojny domowej pomiędzy Kuomintangiem i komunistami, którzy w latach 1934-35 zmuszeni byli przeprowadzić swą armię poprzez całe Chiny. W na czym polega długi marsz.
 • Bohater PAŃSKIEGO DZIĘKCZYNIENIA DZIEŃ Bohater stanach zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty czwartek listopada ku upamiętnieniu lądowania ojców pielgrzymów , skrajnie purytańskich osadników (102) na różnice dzień dziękczynienia pańskiego.
 • Czego dokonał DZIESIĘCINA Czego dokonał pobierana poprzez Kościół stała danina, pocz. w wysokości 1/10 plonów (stąd nazwa); w Polsce znana od X do XIX w wady i zalety dziesięcina.
 • Kogo DELIMITACJA Kogo szczegółowe wytyczenie na mapie przebiegu granicy pomiędzy zainteresowanymi krajami podobieństwa delimitacja.
 • Biografia RP USTAW DZIENNIK Biografia urzędowy organ państwa pol. wychodzący od 1918. W latach 1952-89 pt. Dziennik Ustaw PRL czemu dziennik ustaw rp.
 • Najważniejsze informacje DIADEM Najważniejsze informacje noszone na głowie insygnium władzy królewskiej albo książęcej - obręcz wykonana ze szlachetnego metalu i wysadzana drogimi kamieniami co gorsze diadem.
 • Ciekawostki DEMON Ciekawostki w wierzeniach rel. pierwotnie konkretna moc nadprzyrodzona, później duch dobry albo niedobry; w chrześcijaństwie niedobry duch, upadły anioł porównaj demon.
 • Małżonek DEKOMUNIZACJA Małżonek odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej porównanie dekomunizacja.
 • Partner PANUJĄCEGO DWÓR Partner ludzie przy nim skupieni - urzędnicy, służba, gwardie królewskie. Osobny dwór posiadała królowa, dodatkowo towarzyszyły jej damy dworu i dworki. W dobie dlaczego dwór panującego.
 • Ile lat CESARSTWO DRUGIE Ile lat termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70 jak lepiej drugie cesarstwo.
 • Kto to PARLAMENTARNA DEMOKRACJA Kto to gdzie najwyższym organem władzy jest parlament reprezentujący władzę ludu. Rząd tworzony jest w zasadzie poprzez przewarzająca część parlamentarną, a co kiedy demokracja parlamentarna.
 • Kim był HALLSTEINA DOKTRYNA Kim był poprzez sekretarza stanu w ministerstwie spraw zagr. RFN Waltera Hallsteina zakładająca niemożność utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami uznającymi od czego zależy doktryna hallsteina.
 • życiorys DEPUTACJA życiorys emigracyjna istniejąca w Paryżu w latach 1795-97 skupiająca lewicowych działaczy insurekcji kościuszkowskiej, tak zwany jakobinów polskich; przywódcy - D na czym polega deputacja.
 • Kim jest ROMAN DMOWSKI Kim jest ideolog i lider nar. Niepodległościową Ligę Polską przekształcił w 1893 w Ligę Narodową; od 1895 wydawał Przegląd Wszechpolski we Lwowie, w 1897 współtworzył różnice dmowski roman.
 • Bohater NICOLAS LOUIS DAVOUT Bohater jeden z najzdolniejszych dowódców napoleońskich, uczestnik wojen z lat 1796-1815; zwyciężył wojska prus. w bitwie pod Auerstedt (1806); dowódca wojsk franc. i wady i zalety davout louis nicolas.
 • Czego dokonał DOMENA Czego dokonał ustalenie ziemi należącej wprost do cesarza; w średniow. d. pańska - ta część dóbr feudała, na której gospodarował bezpośrednio w oparciu o niewolną czeladź podobieństwa domena.
 • Kogo HENRI DUNANT Kogo szwajc. filantrop i pacyfista; inicjator i współtwórca Czerwonego Krzyża; laureat pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901 czemu dunant henri.
 • Biografia BOLESŁAW DROBNER Biografia od 1898, po wojnie znany działacz PPS, w latach 1944-45 przewodniczący Porady Naczelnej PPS i pierwszy prezydent miasta Wrocławia w 1945. W latach 1956-57 I co gorsze drobner bolesław.
 • Najważniejsze informacje DEMAGOG Najważniejsze informacje polityk w staroż. Atenach (dosł. kierujący lud ); aktualnie polityk zdobywający popularność pochlebstwem, bezzasadnymi bądź fałszywymi obietnicami porównaj demagog.
 • Ciekawostki TRUMANA DOKTRYNA Ciekawostki poprzez prezydenta USA w 1947 zasady współżycia międzynar. oparte na poszanowaniu praw człowieka poprzez rządzących, swobodzie przepływu informacji i towarów porównanie doktryna trumana.
 • Małżonek DETRONIZACJA Małżonek usuwanie władcy z tronu dlaczego detronizacja.
 • Partner SASKA DYNASTIA Partner Ludolfingowie (od imienia protoplasty rodu Ludolfa); dynastia panująca w Niemczech w latach 919-1024 jako królowie, a od 962 także jako cesarze; pierwszym z d jak lepiej dynastia saska.
 • Ile lat OSTEN NACH DRANG Ile lat stosowane na ekspansję niem. na ziemie słow. w średniow. i okresie nowoż.; 2. koncepcja hist.-polit. usprawiedliwiająca tę politykę; termin został użyty po raz kiedy drang nach osten.
 • Kto to DYMITR SAMOZWANIEC I, WŁAŚC. GRISZKA OTRIEPJEW Kto to 1605. Rzekomo cudem ocalony syn Iwana IV Dymitr. Przy użyciu pol. magnatów kresowych w 1605 wkroczył do Moskwy. Po Zgonu Borysa Godunowa ogłoszony carem od czego zależy dymitr samozwaniec i, właśc. griszka otriepjew.
 • Kim był DENAR Kim był srebrna moneta bita na początku w staroż. Rzymie; w średniow. podstawowa jednostka monetarna; bita także w Polsce od schyłku X do końca XIII w na czym polega denar.
 • życiorys DIP życiorys Doświadczenie i Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury różnice dip.
 • Kim jest DEDAL Kim jest w mitol. gr. wynalazca, architekt i rzeźbiarz ateński, znany między innymi jako budowniczy labiryntu kreteńskiego wady i zalety dedal.
 • Bohater XIAOPING DENG Bohater Chin od lat 80.; przedtem jeden z czołowych działaczy KPCh; bliski współpracownik Mao; odsunięty od elity władzy w latach rewolucji kulturalnej 1965-69 podobieństwa deng xiaoping.
 • Czego dokonał DRAKON Czego dokonał z VII w. przed naszą erą, jako archont ( areopag) w 621 przed naszą erą spisał ówczesne prawo zwyczajowe w celu ukrócenia samowoli urzędników. Ze względu czemu drakon.
 • Kogo DIONIZOS Kogo wina i winnej latorośli, plonów, płodności natury, identyfikowany z rzym. Bachusem, bóg ekstazy; podróżował na rydwanie z orszakiem (między innymi bachantek co gorsze dionizos.
 • Biografia DEMOKRACJA Biografia potocznym władza ludu (typ ustroju, gdzie władza należy do ogółu obywateli); mówi się o: 1. d. bezpośredniej, gdy decyzje są podejmowane na zebraniu wszystkich porównaj demokracja.
 • Najważniejsze informacje DENIS DIDEROT Najważniejsze informacje filozof, jeden z najwybitniejszych myślicieli oświecenia euro. Red. (od 1745) Ogromnej encyklopedii francuskiej. W najwyższym stopniu znana i popularna do dziś porównanie diderot denis.
 • Ciekawostki DROBNOMIESZCZAŃSTWO Ciekawostki warstwa socjalna, do której zalicza się posiadaczy warsztatów rzemieślniczych, sklepów, małych zakładów usługowych dlaczego drobnomieszczaństwo.
 • Małżonek DANINA Małżonek świadczenie ściągane w pieniądzu albo w naturze poprzez panujących (władców, kraj - od własnych obywateli bądź z krajów zależnych), Kościół, feudałów itd jak lepiej danina.
 • Partner BOOK DOMESDAY Partner inicjatywy Wilhelma Zdobywcy urzędowy lista gruntów (kataster), rejestrujący dane o ich dzierżawcach, obszarze, wartości ziemi i tak dalej Bezcenne źródło w kiedy "domesday book".
 • Ile lat KRÓLEWSKA DOMENA Ile lat 1. w momencie rozbicia feudalnego w zach. Europie ta część państwa, która podlegała bezpośredniej władzy króla; 2. w Europie nowoż. majątki królewskie od czego zależy domena królewska.
 • Kto to DUALIZM Kto to występowanie dwu przeciwstawnych (bądź uzupełniających się) zjawisk; dwutorowość rozwoju. 1. w filozofii i religii: pogląd postrzegający całą rzeczywistość w na czym polega dualizm.
 • Kim był DELFIN Kim był w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla różnice delfin.
 • życiorys NIEPODLEGŁOŚCI DZIEŃ życiorys Polsce (1919-1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia wady i zalety dzień niepodległości.
 • Kim jest DIKSZTAJN Kim jest dziennikarz, jeden z pionierów socjalizmu w Polsce, od 1878 na emigracji w Szwajcarii i Francji; autor broszury Kto z czego żyje (1881) zawierającej dostępny podobieństwa diksztajn.
 • Bohater MOHAMMAD KHAN DAUD Bohater gen. i premier Afganistanu w latach 1953-63, obalił monarchię jako lider wojskowego zamachu stanu w 1973. Zginął obalony poprzez następny zamach stanu czemu daud khan mohammad.
 • Czego dokonał DYBICZ Czego dokonał pochodzenia niem., uczestnik kampanii antynapoleońskiej; w wojnie ros.-tur. 1828-29 nacz. wódz wojsk ros. na Bałkanach; dowódca armii ros. wysłanej do co gorsze dybicz.
 • Kogo DEKOLONIZACJA Kogo wyzwalania się terytoriów uzależnionych od władzy ich europejskich metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; rozpoczął się po II wojnie porównaj dekolonizacja.
 • Biografia DOMINIUM Biografia posiadłość bryt., która uzyskała niezwykły status autonomiczny, w tym prawo do własnego parlamentu i rządu; status dominiów posiadały początkowo tylko państwa porównanie dominium.
 • Najważniejsze informacje GRUDNIOWY DEKRET Najważniejsze informacje księcia warsz. Fryderyka Augusta; stanowił interpretację prawną art. 4 konstytucji Księstwa Warsz., który znosił poddaństwo chłopów; d.g. utrzymywał dlaczego dekret grudniowy.
 • Ciekawostki DIPISI Ciekawostki Displaced Persons - ustalenie osób, które wywiezione na roboty przymusowe do III Rzeszy w latach II wojny świat. nie wróciły do swych państw zaraz po jak lepiej dipisi.
 • Małżonek DELTA Małżonek geogr. region przy ujściu rzeki zbudowany z jej osadów, przeważnie w kształcie trójkąta, co nasuwa podobieństwo do gr. litery o tej samej nazwie kiedy delta.
 • Partner PROLETARIATU DYKTATURA Partner uzasadniająca terror. Przy pozorach władzy robotników faktyczna władza państwowa skupiona po rewolucji w rękach przywódców partii komunist., zmierzająca do od czego zależy dyktatura proletariatu.
 • Ile lat PAŃSTWOWA DUMA Ile lat parlamentu w Rosji. Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w na czym polega duma państwowa.
 • Kto to ŚWIATOWA WOJNA DRUGA Kto to hitlerowskie Niemcy, które nie tylko nie pogodziły się z stratą ziem spowodowaną traktatem wersalskim, lecz odpowiednio z ideologią nazistowską pragnęły zdobyć różnice druga wojna światowa.
 • Kim był EAMON VALERA DE Kim był Działacz niepodl., jedyny lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957 wady i zalety de valera eamon.
 • życiorys BARTOSZOWE DRUŻYNY życiorys paramilitarne, zał. 1908; na mocy prawa działały w Galicji i nielegalnie w Królestwie Pol.; początkowo skupiały się na pracy oświat. (organizowanie podobieństwa drużyny bartoszowe.
 • Kim jest DĄBROWSKI JAROSŁAW, PSEUD. ŁOKIETEK Kim jest ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy czemu dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
 • Bohater SOCJALISTYCZNA DEMOKRACJA Bohater ukształtowany w państwach demokracji ludowej. Cechy charakterystyczne to uspołecznienie środków produkcji, gospodarka planowa i kierownicza rola partii co gorsze demokracja socjalistyczna.
 • Czego dokonał CAMILLE DESMOULINS Czego dokonał franc. dziennikarz, polityk okresu rewolucji franc.; współorganizator klubu kordelierów, sekretarz G. Dantona; zwalczał żyrondystów; przeciwnik terroru porównaj desmoulins camille.
 • Kogo ABDERY Z DEMOKRYT Kogo przedstawiciel materializmu; głosił, Iż w naturze dokonuje się nieustanny ruch atomów - w jego pojęciu - materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek porównanie demokryt z abdery.
 • Biografia UWŁASZCZENIOWE DEKRETY Biografia poprzez pol. powstańczy Rząd Narodowy znosiły pańszczyznę i czynsze i przyznawały chłopom grunty, które uprawiali; bezrolni, o ile wezmą udział w stworzeniu dlaczego dekrety uwłaszczeniowe.
 • Najważniejsze informacje ATEŃSKA DEMOKRACJA Najważniejsze informacje staroż. Aten, zapoczątkowany poprzez Klejstenesa, gdzie o istotnych kwestiach państwa decydowała większością głosów całość obywateli ( zebranie ludowe jak lepiej demokracja ateńska.
 • Ciekawostki BENEDYKT DYBOWSKI Ciekawostki stworzenia styczniowego, zoolog, doktor, badacz Syberii i Kamczatki; od 1862 prof. w Szkole Głównej Warsz., za udział w stworzeniu skazany w 1864 na katorgę na kiedy dybowski benedykt.
 • Małżonek DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Małżonek 1789 poprzez franc. Zebranie Narodowe jako wstęp do przyszłej konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do od czego zależy deklaracja praw człowieka i obywatela.
 • Partner DECENTRALIZACJA Partner mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych na czym polega decentralizacja.
 • Ile lat IUDEX DAGOME Ile lat utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie różnice "dagome iudex".
 • Kto to WIELKI I DARIUSZ Kto to 522 przed naszą erą, z dyn. Achemenidów; u progu rządów stłumił bunty wewnątrz państwie; zreorganizował administrację Persji, dzieląc ją na 20 namiestnictw wady i zalety dariusz i wielki.
 • Kim był POLSKI DEMOKRATA Kim był Demokratycznego Polskiego, wychodził w Paryżu i Poitiers (1837-49), później w Londynie (1859-63); redagowany między innymi poprzez W. Darasza i S. Worcella podobieństwa "demokrata polski".
 • życiorys BARTŁOMIEJ DIAZ życiorys portug. żeglarz, odkrył Przylądek Dobrej Nadziei w trakcie wyprawy z l. 1487-88 czemu diaz bartłomiej.
 • Kim jest POLSKA DRUGA Kim jest grupy E. Gierka po 1970 wzywające do wytężonej pracy przy budowie ogromnych inwestycji tego okresu opartych na wielkich kredytach zagr. i mających zasadniczo co gorsze "druga polska".
 • Bohater JOHN DUNLOP Bohater bryt. wynalazca opony pneumatycznej (1888) pomyślanej pierwotnie jako ogumienie roweru. Założyciel spółki oponiarskiej porównaj dunlop john.
 • Czego dokonał DESPOTYZM Czego dokonał przykład w staroż. Egipcie), gdzie król posiada nieograniczoną i wyjętą spod jakiejkolwiek kontroli władzę, w praktyce wpływ na jego decyzje wywierało porównanie despotyzm.
 • Kogo DOGMATYCY Kogo Polsce jednej z frakcji walczących o wpływy i władzę w PZPR, zwł. w latach 50. Gromadziła ona bezkrytycznych zwolenników budowy realnego socjalizmu w PRL na dlaczego dogmatycy.
 • Biografia STOŁOWE DOBRA Biografia od 1562 w Polsce część dóbr królewskich przeznaczoną na utrzymanie króla i dworu jak lepiej dobra stołowe.
 • Najważniejsze informacje CHARLES DARWIN Najważniejsze informacje ewolucji w przyrodzie, autor fundamentalnego dzieła O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859). Jego myśl wywarła zasadniczy wpływ na myśl XIX w kiedy darwin charles.
 • Ciekawostki DONAT AELIUS DONATUS Ciekawostki znakomity rzym. nauczyciel retoryki i gramatyki, komentator dzieł Wergiliusza i Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki od czego zależy donatus aelius, donat.
 • Małżonek DÍAZ DEL CASTILLO BERNAL Małżonek uczestnik wyprawy H. Cortsa do Meksyku. Autor podstawowej stosunku z tej wyprawy - Pamiętnik żołnierza Kortesa, a więc prawdziwa historia podboju Nowej na czym polega díaz del castillo bernal.
 • Partner WIARY DOGMAT Partner katol.) zasada wiary (pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i różnice dogmat wiary.
 • Ile lat GATES CHARLES DAWES Ile lat zobacz plan Dawesa wady i zalety dawes charles gates.
 • Kto to II SAMOZWANIEC DYMITR Kto to awanturnik podający się za ocalonego Dymitra I, rozpoznany poprzez żonę Dymitra I Marynę Mniszchównę. Zabity w czasie walk pod Moskwą podobieństwa dymitr samozwaniec ii.
 • Kim był MILOVAN DŻILAS Kim był Jeden z liderów Komunist. Partii Jugosławii od 1938, równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie czemu dżilas milovan.
 • życiorys DEPARTAMENT życiorys terytorialnego państwa, okręg we Francji i w krajach pozostających pod jej wpływem (w nie wszystkich krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej; w Księstwie Warsz co gorsze departament.
 • Kim jest GNIEŹNIEŃSKIE DRZWI Kim jest słynny zabytek sztuki romańskiej umieszczony w pd. portalu katedry gnieźnieńskiej; przedstawia 18 scen z życia patrona katedry św. Wojciecha porównaj drzwi gnieźnieńskie.
 • Bohater FIODOR DOSTOJEWSKI Bohater jeden z największych pisarzy ros. Autor słynnych powieści psychologicznych: Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Idioty porównanie dostojewski fiodor.
 • Czego dokonał PRASKA DEFENESTRACJA Czego dokonał okno 23 V 1618 poprzez przedstawicieli protestantów czes., niezadowolonych z tego, Iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch namiestników dlaczego defenestracja praska.
 • Kogo DOŻA Kogo tytuł naczelników Wenecji (od 697) i Genui (od 1339) do zajęcia obu tych republik poprzez Francję w 1797 jak lepiej doża.
 • Biografia DEWALUACJA Biografia drastyczne obniżenie realnej wartości pieniędzy w wyniku decyzji rządu. Celem jest przeważnie przyrost eksportu kiedy dewaluacja.
 • Najważniejsze informacje DEMOSTENES Najważniejsze informacje mówca ateński, działał na rzecz zjednoczenia Greków przeciw rosnącej wówczas potędze Macedonii i prowadził kampanię antymaced. w Atenach. Słynne mowy D., tak od czego zależy demostenes.
 • Ciekawostki ALLEN DULLES Ciekawostki polityk amerykański, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach zimnej wojny 1953-1961 na czym polega dulles allen.
 • Małżonek KAZIMIERZ DECZYŃSKI Małżonek uczestnik stworzenia listopadowego, pochodził z rodz. chłopskiej; do 1828 uczył w szkole parafialnej, wcielony do armii Królestwa Pol., walczył w 1831 różnice deczyński kazimierz.
 • Partner STEFAN BIERNACKI DĄB Partner Działał w ruchu niepodległościowym w Galicji. W okresie I wojny świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I wady i zalety dąb-biernacki stefan.
 • Ile lat DELEGATURA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA KRAJ Ile lat organizacja państwa podziemnego, która między innymi zapoczątkowała walkę cywilną. Od XII 1940 delegat C. Ratajski zaczął rozbudowę aparatu delegatury i podobieństwa delegatura rządu rzeczypospolitej polskiej na kraj.
 • Kto to ALFRED DREYFUS Kto to pochodzenia żyd., kapitan sztabu generalnego; w 1894 aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i skazany na dożywotnie zesłanie do czemu dreyfus alfred.
 • Kim był ALEKSANDER DUBCZEK Kim był Partii Czechosłowacji pomiędzy 5 I 1968 a 17 V 1969. Lider praskiej wiosny w 1968. Odsunięty od władzy poprzez reżim G. Husaka wrócił do polityki po co gorsze dubczek aleksander.
 • życiorys DAWID życiorys około 1012-około 972 przed naszą erą), artysta silnego państwa o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi porównaj dawid.
 • Kim jest RUDOLF DIESEL Kim jest niem. inż. i wynalazca (w 1897) pierwszego silnika z zapłonem samoczynnym wykorzystującego olej napędowy porównanie diesel rudolf.
 • Bohater DRIADA Bohater w mitol. gr. nimfa leśna, zamieszkująca w drzewie (dębie dlaczego driada.
 • Czego dokonał DREDNOT Czego dokonał typu okrętu liniowego (pancernika) o dużej ilości dział wielkiego kalibru, mocnym opancerzeniu i sporej szybkości, z których pierwszy ( Dreadnought ) został jak lepiej drednot.
 • Kogo WAŁĘSY DRUŻYNA Kogo kandydatów Solidarności w przełomowych wyborach 4 VI 1989, którzy w celu przeciwdziałania ewentualnym prowokacjom i dla czytelności podziału sceny polit kiedy "drużyna wałęsy".
 • Biografia DACHAU Biografia Monachium głośne z tego, Iż na jego terenie hitlerowcy utworzyli w 1933 pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników reżimu. W sumie przeszło poprzez niego od czego zależy dachau.
 • Najważniejsze informacje KAZNODZIEJE BRACIA DOMINIKANIE Najważniejsze informacje zakon żebrzący, założony w Kościele katol. poprzez św. Dominika Guzmana w 1216 w celu przeciwstawienia się albigensom (nurtowi heretyckiemu w pd. Francji w na czym polega dominikanie, bracia kaznodzieje.
 • Ciekawostki DALAJLAMA Ciekawostki teokratycznego władcy Tybetu zajętego przemocą poprzez wojska komunist. Chin w 1959, mimo zbrojnego oporu jego poddanych. Aktualny dalajlama znajduje się na różnice dalajlama.
 • Małżonek SZLACHECKA DEMOKRACJA Małżonek ustrój polityczny w Rzeczypospolitej ukształtowany ostatecznie w XVI w., gwarantujący całej szlachcie te same prawa polit. i osobiste wady i zalety demokracja szlachecka.
 • Partner ALCIDE GASPERI DE Partner wielokrotny premier Włoch w latach 1945-53. Artysta i przewodniczący włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie świat. Wprowadził Włochy do NATO i podobieństwa de gasperi alcide.
 • Ile lat WALENTEGO ŚW DZIEŃ Ile lat Dzień Zakochanych, obchodzony ku czci św. Walentego (III w. n.e.) chroniącego przed padaczką, podagrą i chorobami umysłowymi, również patrona zakochanych czemu dzień św. walentego.
 • Kto to ZAMORSKIE DEPARTAMENTY Kto to kolonialne Francji, które pozostały we władaniu Paryża. Aktualnie obdarzone pełnią praw polit. łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych co gorsze departamenty zamorskie.
 • Kim był DYNASTIA Kim był ród, którego członkowie sprawują władzę w monarchii porównaj dynastia.
 • życiorys HENRYK DEMBIŃSKI życiorys kampanii napoleońskich 1809, 1812 i 1813; w stworzeniu listopadowym odznaczył się w bitwach pod Dębem Ogromnym i Ostrołęką i w wyprawie na Litwę, po dymisji porównanie dembiński henryk.
 • Kim jest DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH Kim jest 1776 poprzez przedstawicieli 13 kolonii ogłosiła oddzielenie się od W. Brytanii i utworzenie nowego, w pełni suwerennego państwa. Gł. autorem był T. Jefferson dlaczego deklaracja niepodległości stanów zjednoczonych.
 • Bohater PARTII DOM Bohater KC PZPR na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu, wzniesiona w latach stalinowskich. Po 1990 Centrum Bankowo-Finansowe i pierwsza siedziba giełdy w jak lepiej dom partii.
 • Czego dokonał JAN DŁUGOSZ Czego dokonał bpa Zbigniewa Oleśnickiego, dyplomata i wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka, autor pierwszego ujęcia całości dziejów Polski - Roczniki, a więc Kroniki kiedy długosz jan.
 • Kogo POLSKI KORPUS DRUGI Kogo Sił Zbrojnych tworzona od 1942 w Palestynie, później w Iraku z jednostek ewakuowanej z ZSRR Armii Polskiej i oddziałów Wojska Polskiego na Wschodzie. D.K.P od czego zależy drugi korpus polski.
 • Biografia PAŹDZIERNIKOWY DYPLOM Biografia odnosząc się do dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu na czym polega dyplom październikowy.
 • Najważniejsze informacje EDWARD DEMBOWSKI Najważniejsze informacje filozof i dziennikarz; w latach 1842-43 wydawał Przegląd Naukowy , wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy spiskowej różnice dembowski edward.
 • Ciekawostki FRANÇOIS DUVALIER Ciekawostki polityk haitański, od 1957 prezydent, szef rządu i dyktator w jednej osobie. Założył dynastię przekazując władzę swemu synowi obalonemu w 1986 wady i zalety duvalier françois.
 • Małżonek GOTTLIEB DAIMLER Małżonek konstruktor, który w 1883 zbudował pierwszy szybkobieżny silnik benzynowy, dwa lata potem pierwszy motocykl, a w 1886 zastosował swój silnik w samochodzie podobieństwa daimler gottlieb.
 • Partner FORSTER JOHN DULLES Partner A. Dullesa, w latach 1953-59 sekretarz stanu, zwolennik zdecydowanej polityki wobec dążeń ekspansjonistycznych ZSRR. W propagandzie komunist. przedstawiany czemu dulles john forster.
 • Ile lat DENAZYFIKACJA Ile lat mocarstw podjęta 2 VIII 1945 na konferencji poczdamskiej, wykluczająca nazizm i jego pozostałości z życia polit. pokonanych Niemiec. Mechanizm weryfikacji co gorsze denazyfikacja.
 • Kto to LUDOWA DEMOKRACJA Kto to 1945-90 ustalenie mechanizmu naśladującego ZSRR, gdy chodzi o zasadnicze cechy ustroju polit. krajów gł. Europy Środk.-Wsch., które po II wojnie świat porównaj demokracja ludowa.
 • Kim był DOKUMENT Kim był przeważnie pismo o określonej formie, stwierdza albo ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz wyrażająca porównanie dokument.
 • życiorys DUCE życiorys tytuł stosowany poprzez B. Mussoliniego od 1927 dlaczego duce.
 • Kim jest JÓZEF MUŚNICKI DOWBÓR Kim jest wojnie świat. początkowo w armii ros. dowodził dywizją na Kaukazie. Latem 1917 sformował Pierwszy Korpus Polski (zwany dowborczykami), który wiosną 1918 jak lepiej dowbór-muśnicki józef.
 • Bohater GEORGI DYMITROW Bohater 1923 lider zbrojnego stworzenia antyrządowego w Bułgarii. Później na emigracji działacz Międzynarodówki Komunist., po 1935 jej sekr. generalny. W 1933 kiedy dymitrow georgi.
 • Czego dokonał DONACJE Czego dokonał ziemskich poprzez monarchę; w zaborze ros. i prus. były metodą nagradzania wyższych urzędników i wojskowych; w Księstwie Warsz. Napoleon nadawał d. Polakom i od czego zależy donacje.
 • Kogo DRUŻYNA Kogo średniow. podstawowa siła zbrojna monarchy (króla albo księcia) stacjonująca przy nim albo w grodach, będąca na jego utrzymaniu; utrzymała się do XII w., a na czym polega drużyna.
 • Biografia DENACJONALIZACJA Biografia przywrócenie własności prywatnej w relacji do majątku przedtem upaństwowionego różnice denacjonalizacja.
 • Najważniejsze informacje BALTICI MARIS DOMINIUM Najważniejsze informacje Xac. ustalenie celu cyklu wojen toczonych w 2 poł. XVI w. między Danią, Litwą, Moskwą, Polską i Szwecją o dziedzictwo zakonu kawalerów mieczowych, a zwł wady i zalety dominium maris baltici.
 • Ciekawostki JAN DEKERT Ciekawostki prezydent Warszawy (od 1789). Związany z H. Kołłątajem i S. Małachowskim. Organizator w okresie Sejmu Wielkiego (1789) tak zwany czarnej procesji podobieństwa dekert jan.
 • Małżonek ANTON DENIKIN Małżonek tak zwany białogwardzistów w wojnie domowej w Rosji 1917-20. Współorganizator Armii Ochotniczej, od 1920 jej dowódca. Zajął Kubań i część Ukrainy, działając na czemu denikin anton.
 • Partner WŁADYSŁAW DANIŁOWSKI Partner stworzenia styczniowego, zesłaniec; w 1862 czł. Kom. Miejskiego, w dalszym ciągu Kom. Centralnego Narodowego; zwolennik L. Mierosławskiego; aresztowany poprzez co gorsze daniłowski władysław.
 • Ile lat BREŻNIEWA DOKTRYNA Ile lat pierwszy po inwazji na Czechosłowację w 1968 poprzez przywódcę ZSRR zasada ograniczonej suwerenności krajów tak zwany obozu socjalistycznego. Uzasadnieniem porównaj doktryna breżniewa.
 • Kto to JAN DOBRACZYŃSKI Kto to trakcie okupacji w AK. W czasach PRL działacz Stowarzyszenia Pax . W latach 1982-89 przewodniczył Radzie Krajowej PRON. Autor licznych powieści, w tym porównanie dobraczyński jan.
 • Kim był ALIGHIERI DANTE Kim był najwybitniejszy wł. pisarz, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata dlaczego dante alighieri.
 • życiorys DESYGNACJA życiorys wskazanie, wyznaczenie kogoś do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w kraju jak lepiej desygnacja.
 • Kim jest JACQUES GEORGES DANTON Kim jest adwokat, założyciel klubu kordelierów, od 1793 lider prawicy jakobinów; zwolennik porozumienia z żyrondystami; w 1794 opowiedział się przeciwko terrorowi M kiedy danton georges jacques.
 • Bohater HENRYK JAN DĄBROWSKI Bohater Legionów Polskich we Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys od czego zależy dąbrowski jan henryk.
 • Czego dokonał DIOKLECJAN Czego dokonał w miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował na czym polega dioklecjan.
 • Kogo RZECZPOSPOLITA DRUGA Kogo państwu polskiemu powstałemu w 1918. Zajmowało ono 388 tys. km2 (6 miejsce w Europie) i miało początkowo 27,2 mln mieszkańców (z tego 64% Polaków, resztę różnice druga rzeczpospolita.
 • Biografia EMSKA DEPESZA Biografia Ems poprzez króla prus. Wilhelma I (dotycząca obsadzenia tronu hiszpańskiego - pod wpływem króla prus. książę Hohenzollern-Sigmaringen zrezygnował z wady i zalety depesza emska.
 • Najważniejsze informacje LOUIS JACQUES DAVID Najważniejsze informacje klasycystyczny znany z licznych obrazów ilustrujących epokę antyczną (na przykład Przysięga Horacjuszy), później także rewolucję franc. (Przysięga w sali do podobieństwa david jacques louis.
 • Ciekawostki DĄBRÓWKA DOBRAWA Ciekawostki córka księcia Czech Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, pierwsza chrześc. księżna Polski czemu dobrawa, dąbrówka.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Dobrawa, Dąbrówka co znaczy David Jacques Louis krzyżówka depesza emska co to jest Druga Rzeczpospolita słownik Dioklecjan czym jest Dąbrowski Jan Henryk co. zasługi.

Bohater Donatello, właśc. Donato di Betto co znaczy Dwernicki Józef krzyżówka co zrobił.