estonia ewangeliarz euro co to jest
KRZYŻÓWKA Estonia, Ewangeliarz, Euro, Elektor, Eurokomunizm, Edykt Nantejski, Edward Viii, Edykt.

Postacie historyczne, biografia na E

 • Kim był PRIMUM CUM ENCYKLIKA Co zrobił XVI z 9 V 1832, skierowana do biskupów Królestwa Pol.; wydana pod naciskiem Rosji i Austrii, zawierała potępienie stworzenia listopadowego jako buntu przeciw encyklika "cum primum".
 • Kim był EURYPIDES Co zrobił gr. dramatopisarz, artysta tragedii psychologicznej, prekursor tragikomedii, gł. dzieła to między innymi Elektra, Medea eurypides.
 • Kim był ETA Co zrobił organizacja Basków dążących do uzyskania niepodległości i oderwania się od Hiszpanii, sięgająca regularnie do walki terrorystycznej z rządem w Madrycie. Nie eta.
 • Kim był EWANGELIA Co zrobił w chrześcijaństwie utwór opisujący życie i działalność Jezusa Chrystusa; w poczet ksiąg Nowego Testamentu ( Biblia) zaliczono 4 E. ( ewangelista ewangelia.
 • Kim był VII EDWARD Co zrobił od 1901), najstarszy syn królowej Wiktorii; przyczynił się do zawarcia sojuszu Anglii z Francją (1904) i Rosją (1907), nie angażował się z kolei w politykę edward vii.
 • Kim był EKUMENIZM Co zrobił porozumienie i współpracę między wieloma wyznaniami chrześc. dla przywrócenia jedności chrześcijan i wzajemnego zrozumienia (ekumeniczny - dosł. powszechny ekumenizm.
 • Kim był WALDO RALPH EMERSON Co zrobił filozof ruchu młodoamerykańskiego, przedstawiciel transcendentalizmu, ameryk. nurtu filozoficzno-moralnego, który przedstawił w dziele Nature. Był przekonany o emerson ralph waldo.
 • Kim był OJCZYZN EUROPA Co zrobił zbudowania ogromnej zjednoczonej Europy niezależnej od USA i ZSRR o strukturze federacyjnej, z poszanowaniem dla nar. odrębności tworzących ją krajów "europa ojczyzn".
 • Kim był ENCYKLOPEDIA Co zrobił informacje ze wszystkich dziedzin wiedzy albo jednej z nich; w średniow. encyklopedie przynosiły całość wiedzy o świecie. Najgłośniejsza była Ogromna encyklopedia.
 • Kim był PIOTROWNA I ELŻBIETA Co zrobił od 1741, objęła władzę dokonując zamachu stanu i obalając małoletniego Iwana VI. Odsunęła faworyta E. Birona od władzy. Wzmocniła pozycję cara. Fanatyczna elżbieta i piotrowna.
 • Kim był EKSTRADYCJA Co zrobił wydanie zbiegłego przestępcy państwu, które go poszukuje; e. jest regulowana normalnie szczególnymi umowami międzypaństwowymi ekstradycja.
 • Kim był BRĄZU EPOKA Co zrobił wyrobu narzędzi i broni, sytuuje się pomiędzy e. kamienia a e. żelaza, na Bliskim Wsch. od poł. III tys. przed naszą erą, w Europie i Chinach od pocz. II tys epoka brązu.
 • Kim był STAROŻYTNY EGIPT Co zrobił rozciągającym się wzdłuż Nilu, powstałe wskutek skupienia się niewielkich państewek w dwa: Górny i Dolny Egipt, które w dalszym ciągu zostały zjednoczone egipt starożytny.
 • Kim był EWANGELISTA Co zrobił autor Ewangelii, zwł. jeden z czterech autorów Ewangelii uznanych poprzez Kościół: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz albo św. Jan ewangelista.
 • Kim był DAVID DWIGHT EISENHOWER Co zrobił Bohater wojenny z czasów II wojny świat. W latach 1942-43 dowodzący w kampanii afrykańskiej i włoskiej, w 1944-45 naczelny dow. wojsk sprzymierzonych w inwazji eisenhower dwight david.
 • Kim był OBRONNA WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Co zrobił obronna organizacja militarna krajów Europy Zach. ściśle współpracująca z NATO europejska wspólnota obronna.
 • Kim był KAMIENIA EPOKA Co zrobił ludzkości, podział na starszą e.k. ( paleolit) i młodszą ( neolit), niektórzy dodają środkową (mezolit); nazwa od gł. surowca do wyrobu narzędzi epoka kamienia.
 • Kim był CIEPLARNIANY EFEKT Co zrobił stopniowy przyrost przeciętnej temp. na Ziemi wskutek niekontrolowanych skutków ubocznych działalności przemysłowej człowieka w czasach najnowszych "efekt cieplarniany".
 • Kim był EYCK VAN, BRACIA, HUBERT Co zrobił z artystów malarstwa nowoż. Twórczość Huberta nie jest znana. Jan osiągnął mistrzostwo w malarstwie portretowym (Zaślubiny Arnolfinich, 1434, Portret żony eyck van, bracia, hubert.
 • Kim był KOBIET EMANCYPACJA Co zrobił równych z mężczyznami praw majątkowych i polit. i dostępu do wykształcenia i pracy. Ruch społ. stawiający sobie takie cele został zapoczątkowany w W. Brytanii emancypacja kobiet.
 • Kim był MAREK EDELMAN Co zrobił doktor, ostatni dowódca stworzenia w getcie warszawskim 1943, czynny uczestnik opozycji demokratycznej w PRL od lat siedemdziesiątych edelman marek.
 • Kim był GOSPODARCZA WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Co zrobił traktaktów rzym. poprzez Belgię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, RFN, Włochy i etapowo rozszerzająca się na inne państwa Europy. W jej ramach europejska wspólnota gospodarcza.
 • Kim był II ELŻBIETA Co zrobił Irlandii Północnej i głowa Wspólnoty Narodów, panująca od 1952 po Zgonu Jerzego VI. Jej koronacja w 1953 była pierwszą ogromną uroczystością publiczną elżbieta ii.
 • Kim był ŁOKIETKÓWNA ELŻBIETA Co zrobił 42, córka Władysława Łokietka, żona Karola Roberta, matka Ludwika Węgierskiego, w którego imieniu rządziła w Polsce w 1370-79. Wpłynęła na wydanie przywileju elżbieta łokietkówna.
 • Kim był ENIGMA Co zrobił przygotowana przed II wojną świat. umożliwiająca automatyczne szyfrowanie tekstów. Jej kopię opracowali pol. eksperci i udostępnili Francji i Anglii, co enigma.
 • Kim był ŁASKI EDYKT Co zrobił XIII w 1629 gwarantujący hugenotom franc. wolność kultu (niezależnie od Paryża), a likwidujący strukturę polit. Kościoła kalwińskiego we Francji edykt łaski.
 • Kim był POSTINDUSTRIALNA EPOKA Co zrobił gosp. świata, który charakteryzują: pomniejszenie roli przemysłu w ekonomice w najwyższym stopniu rozwiniętych państw na rzecz szeroko rozumianego sektora epoka postindustrialna.
 • Kim był III EDWARD Co zrobił 1327, z dynastii Plantagenetów, wnuk Filipa IV Pięknego; zgłaszając pretensje do korony francuskiej po wygaśnięciu dyn. Kapetyngów stał się inicjatorem wojny edward iii.
 • Kim był VI EDWARD Co zrobił syn Henryka VIII i Jane Seymour. Władca Anglii i Irlandii od 1547. Za panowania Edwarda VI nastąpiło wzmocnienie antyrzym. tendencji w Kościele anglikańskim edward vi.
 • Kim był EREMICI Co zrobił odosobnieniu, pustelnicy, od IV w. żyjący wg określonych reguł zakonnych, w zbiorowościach gwarantujących im życie w odosobnieniu, odcięciu od świata eremici.
 • Kim był ESEROWCY Co zrobił rewolucjoniści. Powszechnie stosowana nazwa ros. partii powstałej 1901 z różnych grup narodników. Chłopstwo było dla niej kluczową siłą przyszłej rewolucji eserowcy.
 • Kim był EMIGRACJA Co zrobił przymusowe albo dobrowolne opuszczenie ojczyzny. Z migracjami na mniejszą skalę mamy do czynienia już w starożytności i średniow. Jako mechanizm masowy emigracja.
 • Kim był KAROL ESTREICHER Co zrobił literatury i teatru, bibliotekarz; w latach 1862-67 pracował w Szkole Głównej w Warszawie, w latach 1868-1905 dyr. Biblioteki Jagiellońskiej, której zbiory estreicher karol.
 • Kim był ERYTREA Co zrobił Czerwonym. Stanowiła część Cesarstwa Etiopskiego, a w dalszym ciągu od 1890 kolonię wł. Po II wojnie świat. znów część Etiopii. Separatystyczne tendencje w tej erytrea.
 • Kim był FRYDERYK ENGELS Co zrobił działacz polit., organizator ruchu robotn.; razem z K. Marksem stworzył teorię socjalizmu naukowego (materializm dialektyczny i historyczny). Wspólnie engels fryderyk.
 • Kim był THOMAS EDISON Co zrobił samouk. Autor licznych rozwiązań technicznych zwł. z zakresu telegrafii (automatyczny przekaźnik i odbiornik), telefonii, zapisu dźwięku (fonograf 1878 edison thomas.
 • Kim był ETRUSKOWIE Co zrobił zamieszkały w staroż. środk. Italii (Etrurii), założył ligę 12 miast-krajów; moment potęgi VI w. przed naszą erą, wysoka kultura (na przykład irygacja etruskowie.
 • Kim był ŻELAZA EPOKA Co zrobił ludzkości następująca po wykorzystaniu do wyrobu narzędzi żelaza w miejsce brązu; najwcześniej w Europie e.ż. nastąpiła około 1100 przed naszą erą i trwała epoka żelaza.
 • Kim był EFOROWIE Co zrobił powoływani na rok w liczbie pięciu do kontroli królów. Ponadto przewodniczyli obradom geruzji i zebrania, prowadzili finanse i politykę zagr., czuwali nad eforowie.
 • Kim był ELEKCJA Co zrobił władcy) poprzez wybór; w dawnej Polsce w okolicy dziedziczenia tronu e. monarchy pojawiała się już w XI-XIII w., a regułą stała się od 1385 elekcja.
 • Kim był ANTHONY EDEN Co zrobił mąż stanu, znany w momencie międzywojennym z niechęci do Niemiec i polityki appeasementu, poprzez to regularnie odsuwany na dalszy plan. Bliski współpracownik eden anthony.
 • Kim był EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU Co zrobił organizacja finansowa powołana 15 IV 1991 z siedzibą w Londynie. Celem była pomoc gospodarcza państwom postkomunistycznym w procesie transformacji gosp. i polit europejski bank odbudowy i rozwoju.
 • Kim był ALBERT EINSTEIN Co zrobił pochodzenia żyd., pracujący między innymi w Niemczech i Szwajcarii. Artysta teorii względności (E = mc2), która zrewolucjonizowała wiedzę na temat zjawisk einstein albert.
 • Kim był ENGHIEN HENRI JULES DE BOURBON DE CONDE D' Co zrobił syn Ludwika II de Bourbon de Conde. Kandydat dworu pol. do tronu w 1660-61. W dalszym ciągu kandydat na elekcji w 1697 enghien henri jules de bourbon de conde d'.
 • Kim był LUDWIK ERHARD Co zrobił kanclerz RFN w latach 1963-66. Przedtem poprzez sporo lat min. gospodarki reprezentujący CDU. Autor niem. reformy walutowej w 1948, która ustaliła potęgę marki erhard ludwik.
 • Kim był EMPIRE Co zrobił klasycyzm zrodzony we Francji od 1800 r., później rozpowszechniony w całej Europie, wykazujący mocne wpływy sztuki staroż. zarówno w architekturze empire.
 • Kim był SABAUDZKI EUGENIUSZ Co zrobił pochodzenia włos., najwybitniejszy wódz austr. XVIII w., reorganizator armii austr. Pogromca Turków (1697 Zenta, 1716 Petrovaradin) i wielokrotnie Francuzów w eugeniusz sabaudzki.
 • Kim był ENTENTA Co zrobił Brytanii i Rosji, powstał w latach 1904-07; e. stanowiła przeciwwagę dla zawiązanego w latach 1879-82 trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry i Włochy); na ententa.
 • Kim był EMISARIUSZ Co zrobił upadku stworzenia listopadowego mianem tym określano wysłanników (agentów) organizacji działających na emigracji; związani byli z węglarstwem, Młodą Polską emisariusz.
 • Kim był GUSTAW EHRENBERG Co zrobił był nieślubnym synem Aleksandra I; w latach 1833-36 student UJ, od 1836 czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego, w 1838 aresztowany i skazany na zesłanie na ehrenberg gustaw.
 • Kim był EFTA Co zrobił organizacja typu unii celnej integrująca gospodarczo państwa Europy Zach. Utworzona poprzez: W. Brytanię, Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię i efta.
 • Kim był ENTUZJASTKI Co zrobił latach 40. XIX w. w Królestwie Pol., związana z konspiracją niepodległościową; prowadziły także działalność oświatową i propagandową pośród uboższych warstw entuzjastki.
 • Kim był EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI Co zrobił Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy dla skoordynowania rozwoju gosp. tych państw i odbudowy ekon. RFN. Oparto ją na zasadach wolnej konkurencji europejska wspólnota węgla i stali.
 • Kim był WIELKA I ELŻBIETA Co zrobił Boleyn; królowa Anglii od 1558. Popierała ekspansję zamorską Anglii mimo groźby wojny z Hiszpanią. Podporządkowała sobie naprawdę Szkocję. Na kontynencie elżbieta i wielka.
 • Kim był EKSKOMUNIKA Co zrobił odmiennie klątwa, polegającej na wyłączeniu osoby jej podlegającej z udziału w kulcie publicznym (sakramenty, nabożeństwa), w razie duchownych również na ekskomunika.
 • Kim był ETATYZM Co zrobił państwowego opierający na regulowaniu gospodarki środkami adm. i na tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. Typowy zwł. dla gospodarki tak zwany państw etatyzm.
 • Kim był ENCYKLIKA Co zrobił zawierającego pouczenie albo dyscyplinującego, skierowanego do całego Kościoła albo jego części. Oficjalny dokument urzędu nauczycielskiego Kościoła. Termin encyklika.
 • Kim był FRIEDRICH EBERT Co zrobił Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił z programem szerokich reform społ.; 10 XI 1918 proklamował w Niemczech republikę. Przeciwstawił ebert friedrich.
 • Kim był EUROREGIONY Co zrobił dla współpracy pogranicznych regionów sąsiadujących ze sobą krajów jako jedna z metod integracji euro. Polska podpisała należytą konwencję w 1992 tworząc kilka euroregiony.
 • Kim był NOVARUM RERUM ENCYKLIKA Co zrobił z 1891. Pierwszy dokument formułujący formalnie społ. doktrynę Kościoła; stała się fundamentem działania chrześc. demokracji. Zobacz edukacja socjalna Kościoła encyklika "rerum novarum".
 • Kim był EMBARGO Co zrobił albo import istotnych z polit. punktu widzenia towarów (przeważnie broni) bądź usług poza granice państwie. Regularnie dotyczy agresorów albo państw, na embargo.
 • Kim był ERECHTEJON Co zrobił powstała w latach 421-405 przed naszą erą wspaniała świątynia w stylu jońskim na ateńskim Akropolu poświęcona Atenie i Posejdonowi. Zobacz również kariatydy erechtejon.
 • Kim był EURATOM Co zrobił Atomowej powstała na mocy traktatów rzym. w 1957 w celu koordynacji współpracy w dziedzinie pokojowego zastosowania energii atomowej euratom.
 • Kim był ETRURIA Co zrobił w staroż. państwo Etrusków w Italii Środk. (dziś Toskania). Zobacz Królestwo Etrurii etruria.
 • Kim był XIV ERYK Co zrobił Gustawa I Wazy. Znakomity reformator armii szwedz., prowadził wojnę inflancką. Obalony poprzez braci Jana III i Karola Sudermańskiego (późniejszego Karola IX eryk xiv.
 • Kim był EINHARD Co zrobił uczony frankijski, napisał Żywot Karola Wielkiego, na którego dworze był doradcą einhard.
 • Kim był ETIOPIA Co zrobił znane także jako Abisynia. Jedno z najstarszych krajów Afryki. Od IV w. częściowo schrystianizowane, zjednoczone jako cesarstwo od 1855. Od 1889 penetrowane etiopia.
 • Kim był EDYKT Co zrobił rozporządzenie publiczne wysokich urzędników (gł. pretorów), a potem wydawane poprzez cesarza, ustalające obowiązujące prawa; 2. w nie wszystkich monarchiach edykt.
 • Kim był VIII EDWARD Co zrobił 1936 do abdykacji 11 XII 1936, gdy to rząd (wiedząc o jego podejrzanych kontaktach z Niemcami) i parlament nie zgodziły się na jego małżeństwo z rozwódką edward viii.
 • Kim był NANTEJSKI EDYKT Co zrobił Henryka IV w 1598 gwarantujący kalwinistom franc. (tak zwany hugenotom) wolność kultu (niezależnie od Paryża) i w tajnej części przyznający im 100 miejsc edykt nantejski.
 • Kim był EUROKOMUNIZM Co zrobił komunistów w Europie Zach. lat 70. XX w. kwestionujący przywództwo Moskwy; rezygnował z przewrotu i dyktatury na rzecz demokracji parlamentarnej eurokomunizm.
 • Kim był ELEKTOR Co zrobił w Niemczech użytkowany od XII w. tytuł księcia albo bpa uprawnionego do wyboru króla czy cesarza elektor.
 • Kim był EURO Co zrobił członków UE, która etapowo zupełnie zastąpi waluty nar. najprawdopodobniej około 2002 w powszechnym obiegu. Decyzję o jej wprowadzeniu podjęła Porada euro.
 • Kim był EWANGELIARZ Co zrobił księga stosowana w liturgii Kościoła zawierająca fragmenty Ewangelii wybrane na poszczególne dni ewangeliarz.
 • Kim był ESTONIA Co zrobił niepodległość ogłoszono w II 1918 wskutek rozpadu cesarstwa ros., lecz naprawdę zyskano w XI 1919, kiedy to odparto Armię Czerwoną i wprowadzono ustrój estonia.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był KRZYŻÓWKA Estonia, Ewangeliarz, Euro, Elektor, Eurokomunizm, Edykt Nantejski, Edward Viii, Edykt, Etiopia, Einhard, Eryk Xiv, Etruria, Euratom, Erechtejon, Embargo zasługi.

Bohater Czym jest Estonia, Ewangeliarz, Euro, Elektor, Eurokomunizm, Edykt co zrobił.