frakcja czerwonej armii co to jest
Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern co znaczy Ford Henry krzyżówka feudalizm co to jest Franklin.

Postacie historyczne, biografia na F

 • Kto to ARMII CZERWONEJ FRAKCJA Kto to organizacja lewacka założona po 1968, wspierana materialnie poprzez wschodnioniem. policję polit. Stasi, znana z wielu krwawych zamachów w Niemczech porównanie frakcja czerwonej armii.
 • Kim był FOLWARK Kim był przeważnie szlacheckie gospodarstwo rolne produkujące na zbyt. W Polsce folwarki zaczęto tworzyć od XV w., by produkować zboże. Wykorzystujące pańszczyznę f dlaczego folwark.
 • życiorys FERDYNAND KAROL JÓZEF D'ESTE życiorys arcyksiążę, feldmarszałek austr.; w 1809 na czele 30-tys. korpusu wkroczył do Księstwa Warsz., w latach 1832-46 gubernator Galicji jak lepiej ferdynand karol józef d'este.
 • Kim jest BURBON II FRANCISZEK Kim jest władca Obojga Sycylii 1859-60, syn Ferdynanda II; wprowadził rządy absolutne; zdetronizowany w momencie wyprawy Tysiąca na Sycylię pod wodzą G. Garibaldiego kiedy franciszek ii burbon.
 • Bohater ARTURO FRONDIZI Bohater polityk argent., znakomity działacz opozycji wobec J. Perona, prezydent Argentyny w latach 1958-62 od czego zależy frondizi arturo.
 • Czego dokonał HEINRICH EDUARD FLOTTWELL Czego dokonał 1830-40 nacz. prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; zwolennik i realizator polityki silnej ręki, dążył do osłabienia pozycji ekon. i polit. pol. ziemiaństwa na czym polega flottwell eduard heinrich.
 • Kogo ALOJZY FELIŃSKI Kogo pisarz, uczestnik insurekcji 1794, sekretarz T. Kościuszki; czł. Tow. Przyjaciół Nauk, od 1818 prof. literatury pol. Liceum Krzemienieckiego; zwolennik różnice feliński alojzy.
 • Biografia FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POLSKIEJ Biografia zrzeszenie organizacji młodzieżowych istniejących w latach PRL; zał. w 1973 funkcjonowało do 1981 wady i zalety federacja socjalistycznych związków młodzieży polskiej.
 • Najważniejsze informacje FALANSTER Najważniejsze informacje utopijnym, zwł. u Ch. Fouriera, osiedle, gdzie miało mieszkać 1620 ludzi we wspólnocie prowadzącej produkcję rolną i spoż. Produkty pracy miały być dzielone podobieństwa falanster.
 • Ciekawostki EDUARDO MONTALVA FREI Ciekawostki polityk chilijski, przywódca partii chadeckiej, prezydent Chile w latach 1964-70, zwolennik demokratyzacji struktur państwa i współpracy z sąsiadami czemu frei montalva eduardo.
 • Małżonek FRANKONIA Małżonek kraina hist. w Niemczech (nad środk. Renem), stanowiła udzielne księstwo w IX w., które z czasem rozpadło się na mniejsze organizmy co gorsze frankonia.
 • Partner II FILIP Partner erą władca Macedonii, artysta jej polit. potęgi, rozszerzył granice państwa kosztem sąsiadów (Iliria, Tracja, zach. Tracja); po bitwie pod Cheroneją porównaj filip ii.
 • Ile lat HANS FRANK Ile lat funkcjonariusz hitlerowski, w latach 1939-1945 generalny gubernator w Generalnym Gubernatorstwie odpowiedzialny za nazistowską politykę względem Polaków porównanie frank hans.
 • Kto to FIDIASZ Kto to rzeźbiarz w staroż., współpracownik Peryklesa, nadzorował rozbudowę Akropolu w Atenach; gł. dzieła to między innymi wspaniałe statuy Ateny Partenos na Akropolu dlaczego fidiasz.
 • Kim był FRANKOWIE Kim był od III w. napadali na zach. ziemie cesarstwa rzym., w IV w. osiedlili się w Galii jako sprzymierzeńcy Rzymu; w V w. utworzyli tam kraj Franków jak lepiej frankowie.
 • życiorys II FILIP życiorys V Habsburga. Po abdykacji ojca objął tron w Hiszpanii (1556). Doprowadził do zakończenia długoletniego konfliktu z Francją (1559); od 1562 toczył wojnę ze kiedy filip ii.
 • Kim jest GUSTAVE FLAUBERT Kim jest największych pisarzy franc. XIX w., uważany za pierwszego przedstawiciela naturalizmu. Jego poczytne powieści łączyły realizm i naturalizm z wątkami od czego zależy flaubert gustave.
 • Bohater FEUDAŁOWIE Bohater pierwotnie posiadacze lenna (feudum), współcz. także ogromni obszarnicy na czym polega feudałowie.
 • Czego dokonał HABSBURG I FRANCISZEK Czego dokonał ostatni cesarz rzym.- -niem. jako Franciszek II (1792-1806); pierwszy cesarz Austrii od 1804 jako Franciszek I; w 1810 wydał córkę Marię Ludwikę za Napoleona różnice franciszek i habsburg.
 • Kogo JULIUSZ FALKOWSKI Kogo działacz emigracyjny; uczestnik stworzenia listopadowego, poznańskiego i węg., współorganizator Legionu Polskiego na Węgrzech 1848-49; na emigracji wady i zalety falkowski juliusz.
 • Biografia MALCOLM JOHN FRASER Biografia prawicowy polityk australijski, premier Australii w latach 1975-83, jako szef rządu rzecznik ścisłego sojuszu polit.-militarnego z USA podobieństwa fraser john malcolm.
 • Najważniejsze informacje ISLAMSKI FUNDAMENTALIZM Najważniejsze informacje w państwach muzułmańskich radykalny ruch rel.-polit. postulujący budowę sprawiedliwego ustroju opartego na koranicznych zasadach islamu. Zobacz także Koran czemu fundamentalizm islamski.
 • Ciekawostki FORUM Ciekawostki w miastach i wsiach staroż. miejsce zamiany towarów i zgromadzeń obywateli co gorsze forum.
 • Małżonek HENRY FIELDING Małżonek z angielskiego: poeta, autor jednej z najpopularniejszych powieści XVIII w. Tom Jones, a więc dzieje podrzutka. Artysta nowożytnej powieści realistycznej porównaj fielding henry.
 • Partner FEUILLIANCI Partner klub polit. powstały w 1791 wskutek podziału jakobinów. Zajął postawę bardziej prawicową, popierając monarchię parlamentarną porównanie feuillianci.
 • Ile lat FENICJA Ile lat Bliskim Wschodzie (aktualnie część państwa Liban), zamieszkana poprzez Fenicjan, założycieli wielu kolonii (na przykład Kartaginy); w XI-VIII w. przed naszą dlaczego fenicja.
 • Kto to FENICJANIE Kto to lud w staroż., Semici, od III tys. przed naszą erą mieszkańcy Fenicji i jej kolonii (na przykład Kartaginy); znakomici żeglarze jak lepiej fenicjanie.
 • Kim był FARAON Kim był władców egipskich od per-aa (egip. ogromny dom , a więc pałac); despotyczny charakter ich rządów miał uzasadnienie rel.: na początku jako bóstw, a w dalszym kiedy faraon.
 • życiorys FREIKORPSY życiorys ochotnicze tworzone w początku XIX w. do walki z Francuzami, a w 1918-19 do walki z rewolucją i pol. powstaniami na Śląsku. Z byłych członków f. rekrutowali od czego zależy freikorpsy.
 • Kim jest HABSBURG I FERDYNAND Kim jest 48, syn Franciszka I; na skutek jego upośledzenia umysłowego w Austrii naprawdę rządził K. Metternich, w XII 1848 F. abdykował na rzecz Franciszka Józefa I na czym polega ferdynand i habsburg.
 • Bohater FEDERALIŚCI Bohater federacji, federalizmu; w Stanach Zjedn. - zwolennicy wzmocnienia władzy centralnej i ściślejszego związku stanów w latach 1789-1815 i w momencie wojny różnice federaliści.
 • Czego dokonał MICHAEL FARADAY Czego dokonał fizyk i chemik; jeden z największych uczonych swej epoki. Odkrywca indukcji elektromagnetycznej, sformułował prawa elektrolizy, skroplił liczne gazy wady i zalety faraday michael.
 • Kogo MAKSYMILIAN JAN FREDRO Kogo Aleksandra; od 1806 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1812-14; od 1816 adiutant Aleksandra I; uczestniczył w życiu literackim Warszawy; w 1830 podobieństwa fredro jan maksymilian.
 • Biografia II FERDYNAND Biografia 37), węg. (1618-37), cesarz od 1619. Przeciwnik stanów czes. i obozu protestantów. Jego armia i armia Ligi Katolickiej pokonała w 1620 wojska czes. pod Białą czemu ferdynand ii.
 • Najważniejsze informacje ROMANUM FORUM Najważniejsze informacje gł. i najstarsze forum w Rzymie, polit. i rel. centrum państwa rzym co gorsze forum romanum.
 • Ciekawostki FUNDACJA Ciekawostki która z woli założyciela (fundatora) gromadzi środki na określony poprzez niego cel, normalnie dobroczynny, naukowy albo kulturalny; 2. ofiarowanie czegoś na porównaj fundacja.
 • Małżonek FILISTYNI Małżonek jeden z tak zwany ludów morskich, niesemicki, osiadły od XII w. przed naszą erą w Palestynie. F. pochodzili najprawdopodobniej z Krety, wrogowie Izraelitów porównanie filistyni.
 • Partner LUDOWY FRONT Partner sojuszu z socjalistami i lewicowymi liberałami w celu przeciwstawienia się faszyzmowi w Europie. Zainicjowana 1934 poprzez Międzynarodówkę III Komunistyczną w dlaczego front ludowy.
 • Ile lat III FERDYNAND Ile lat syn Ferdynanda II, cesarz od 1637. Zwolennik twardej rozprawy z obozem szwedz.-franc. w okresie wojny 30-letniej. Doprowadził do jej zakończenia w 1648 jak lepiej ferdynand iii.
 • Kto to FANARIOCI Kto to konstantynopolitańscy (nazwa od dzielnicy Fanar, gdzie zamieszkiwali) pełniący funkcje wysokich urzędników tureckich i duchownych prawosławnych. Z nich raczej kiedy fanarioci.
 • Kim był FIZJOKRATYZM Kim był szkoła ekon. powstała w XVIII w. uznająca za jedyne źródło bogactwa narodów rolnictwo od czego zależy fizjokratyzm.
 • życiorys II FRYDERYK życiorys Hohenzollernów) od 1740. Odebrał Austrii Śląsk i utrzymał go w dwu wojnach śląskich (1740-42, 1744-45). W 1756 chcąc zająć Saksonię i Prusy Zach. zaczął na czym polega fryderyk ii.
 • Kim jest MORGES FRONT Kim jest porozumienia polit. zawartego w II 1936 w siedzibie I. Paderewskiego w Morges (Szwajcaria) poprzez pol. polityków centrowych przeciwnych sanacji i domagających różnice front morges.
 • Bohater SIGMUND FREUD Bohater żyd. pochodzenia. Opracował metodę leczenia histerii drogą ujawniania i odreagowywania w hipnozie podświadomych przeżyć traumatycznych. Artysta psychoanalizy wady i zalety freud sigmund.
 • Czego dokonał FUNDAMENTALIZM Czego dokonał bezkompromisowe wcielanie w życie zasad ortodoksyjnie interpretowanej religii bądź ideologii podobieństwa fundamentalizm.
 • Kogo FALANGA Kogo hiszp. partia faszystowska powstała w 1934, a od 1937 jedyna partia (później organizacja) legalna za rządów gen. F. Franco. Ostatecznie rozwiązana 1977 czemu falanga.
 • Biografia DOBRY FILIP Biografia książę Burgundii i hrabia Flandrii, jego rządy to czas szczytowej potęgi Burgundii co gorsze filip dobry.
 • Najważniejsze informacje FLAMANDOWIE Najważniejsze informacje i pn. Brabancji (aktualnie częściowo w Belgii, Holandii i pn.-wsch. Francji) pochodzenia germańskiego, posiadający wspólną tradycję i język (wywodzą się od porównaj flamandowie.
 • Ciekawostki FISCHER VON ERLACH JOHANN BERNHARD Ciekawostki austr. architekt późnego baroku. Do najlepszych jego budowli należą kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu i kaplica Elektorska w katedrze wrocławskiej porównanie fischer von erlach johann bernhard.
 • Małżonek WŁOSZECH WE FASZYZM Małżonek nacjonalistyczny i totalitarny, wywodzący się z założonych w 1919 poprzez B. Mussoliniego Związków Kombatantów (wł. Fasci). W 1921 powstała Narodowa Partia dlaczego faszyzm we włoszech.
 • Partner NARODU JEDNOŚCI FRONT Partner blok polit. w latach PRL zainicjowany w 1956, skupiający wszystkie organizacje kontrolowane poprzez PZPR. Rozwiązany w 1983 jak lepiej front jedności narodu.
 • Ile lat FRONDA Ile lat nazwa franc. ruchu opozycyjnego wobec absolutystycznych rządów we Francji 1648-1653 kiedy fronda.
 • Kto to IWAN FRANKO Kto to sławny poeta i dziennikarz ukr., autor licznych utworów, badacz folkloru, jeden z artystów Ukraińsko-Ruskiej Partii Radykalnej (1890 od czego zależy franko iwan.
 • Kim był NARODOWE ZGROMADZENIE FRANKFURCKIE Kim był ogólnoniem. parlament (1848-49) zwołany w celu zjednoczenia Niemiec i uchwalenia konstytucji na czym polega frankfurckie zgromadzenie narodowe.
 • życiorys FRAKCJA życiorys ugrupowania albo koło poselskie w parlamencie różnice frakcja.
 • Kim jest STANISŁAW FRANKOWSKI Kim jest działacz lewicy Czerwonych, brat Leona; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-61; w IX 1863 czł. Rządu Narodowego, potem emigrował, osiadł w Galicji wady i zalety frankowski stanisław.
 • Bohater FAMILIA Bohater magnackie powiązane z rodzinami Czartoryskich, Poniatowskich i Lubomirskich powstałe pod koniec panowania Augusta II Sasa. Za Augusta III zmieniło swą postawę podobieństwa familia.
 • Czego dokonał FRANCISZEK JÓZEF I HABSBURG Czego dokonał 1848, władca węg. od 1867, syn arcyks. Franciszka Karola; po stłumieniu rewolucji 1848-49 związał się z centralistyczną reakcją; niepowodzenia w polityce zagr czemu franciszek józef i habsburg.
 • Kogo FRANCISCO BAHAMONDE FRANCO Kogo polityk, dyktator. Zawodowy wojskowy od 1912; w 1926 został najmłodszym generałem w państwie, od 1933 szef sztabu generalnego. Po zwycięstwie lewicy w wyborach co gorsze franco bahamonde francisco.
 • Biografia WILHELM FELDMAN Biografia dziennikarz, pochodził z rodz. żyd.; samouk, należał do Związku Młodzieży Pol. Zet , potem zbliżył się do galic. ruchu ludowego i socjalist.; zwolennik porównaj feldman wilhelm.
 • Najważniejsze informacje FASZODA Najważniejsze informacje gdzie w 1898 doszło do głośnego incydentu pomiędzy wojskami bryt. odbijającymi Sudan z rąk powstańców arab. (derwiszów) a wojskową ekspedycją franc. kpt porównanie faszoda.
 • Ciekawostki PARTYZANTÓW FRAKCJA Ciekawostki partyzantów AL skupiona w PRL wokół min. spraw wewn. M. Moczara, wyznająca ideologię rządów twardej ręki , propagująca zwł. w latach 60. nacjonalizm i dlaczego frakcja "partyzantów".
 • Małżonek JAKUB FRANK Małżonek założyciel mistycznej sekty żydowskiej frankistów. Podawał się za Mesjasza, słynął ze sztuk magicznych, występował przeciw Talmudowi. Gdy rabini rzucili na jak lepiej frank jakub.
 • Partner FLANDRIA Partner Skaldą a Sommą (na dzisiejszych terenach Belgii, częściowo Francji) z kluczowymi miastami Brugią, Gandawą, Ypres, których fundamentem rozwoju od VIII w. była kiedy flandria.
 • Ile lat FULDA Ile lat opactwo benedyktyńskie założone w poł. VIII w., ośrodek kultury i literatury w IX w., miejsce stworzenia Roczników fuldajskich, obejmujących lata 838-901 od czego zależy fulda.
 • Kto to FERDINAND FOCH Kto to 1914 dowodził ekipą operacyjną, która odegrała poważną rolę w bitwie nad Marną; 1915-16 dow. Ekipy Armii Północ , od 1916 dowodził siłami franc. nad Sommą. Od na czym polega foch ferdinand.
 • Kim był FRYDERYK WILHELM II HOHENZOLLERN Kim był 1786, bratanek Fryderyka II; prowadził niekonsekwentną politykę, początkowo zwolennik interwencji w rewol. Francji (1792-95), potem opowiadał się za różnice fryderyk wilhelm ii hohenzollern.
 • życiorys WŁADYSŁAW FRASYNIUK życiorys Solidarności , w latach 1980-90 przewodniczący regionu Dolny Śląsk. Współzałożyciel ROAD, w dalszym ciągu we władzach UD i Unii Wolności. Poseł na sejm RP wady i zalety frasyniuk władysław.
 • Kim jest STANISŁAW FISZER Kim jest rodz. niem. Uczestnik wojny 1792, w 1794 adiutant T. Kościuszki, służył w Legii Naddunajskiej; od 1806 w armii Księstwa Warszawskiego, bliski współpracownik podobieństwa fiszer stanisław.
 • Bohater KATOLICKI FERDYNAND Bohater małżeństwem z Izabelą Kastylijską doprowadził do zjednoczenia Hiszpanii. Władca Hiszpanii od 1479. Za jego panowania powstały zręby imperium hiszp. zarówno w czemu ferdynand katolicki.
 • Czego dokonał MELCHIOR ANTONI FIJAŁKOWSKI Czego dokonał stworzeniu listopadowym kapelan polowy armii powstańczej, od 1844 administrator archidiecezji warsz.; w momencie manifestacji patriotycznych 1861 zajął co gorsze fijałkowski antoni melchior.
 • Kogo FASZYZM Kogo polit. występujący gł. po I wojnie świat. Nazwa od najwcześniej stworzonych wł. organizacji kombatanckich Fascio Italiani di Combattimento. Wspólnymi cechami porównaj faszyzm.
 • Biografia HOHENZOLLERN III FRYDERYK Biografia władca prus. i cesarz niem. 1888, syn Wilhelma I; jako następca tronu znany z poglądów liberalnych; na skutek śmiertelnej dolegliwości panował tylko 99 dni porównanie fryderyk iii hohenzollern.
 • Najważniejsze informacje LOUIS FAIDHERBE Najważniejsze informacje latach 1852-65 gubernator kolonii Senegal zręcznym łączeniem użycia siły i dyplomacji zasadniczo rozszerzył panowanie Francji w zach. Afryce, zwiększając dlaczego faidherbe louis.
 • Ciekawostki WETTYN AUGUST FRYDERYK Ciekawostki 1763, władca saski od 1806, książę warsz. 1807-15; wnuk Augusta III; od 1806 wierny sojusznik Napoleona, na mocy pokoju w Tylży (1807) został władcą Księstwa jak lepiej fryderyk august wettyn.
 • Małżonek BURBON I FERDYNAND Małżonek władca Obojga Sycylii 1816-25; od 1759 władca Neapolu i Sycylii, w 1805 usunięty poprzez Napoleona z Neapolu, w 1815 wrócił na tron, wprowadził rządy absolutne kiedy ferdynand i burbon.
 • Partner FUTURYZM Partner zapoczątkowany poprzez F. Marinettiego w 1909. Cechował się buntem przeciw wszelkiej tradycji, fascynacją nowoczesnością i rozwojem technicznym. Widoczny zwł od czego zależy futuryzm.
 • Ile lat FRYDERYK WILHELM IV HOHENZOLLERN Ile lat Fryderyka Wilhelma III; w 1848 wprowadził reformy liberalne, nadał konstytucję, zmienioną w 1850 (utrzymała się do XI 1918), która potwierdzała równość na czym polega fryderyk wilhelm iv hohenzollern.
 • Kto to GERALD FORD Kto to republikański w stanach zjednoczonych ameryki, prezydent (po rezygnacji R. Nixona przez wzgląd na aferą Watergate) od 9 VIII 1974. Przedtem nieprzerwanie różnice ford gerald.
 • Kim był FEDERACJA Kim był zrzeszenie kilku (wielu) krajów bądź prowincji w jeden organizm polit. albo zrzeszenie różnorodnych stowarzyszeń, klubów czy miast wady i zalety federacja.
 • życiorys I WILHELM FRYDERYK życiorys Hohenzollernów) od 1713, wnuk Fryderyka Wilhelma Wielkiego Elektora. Scentralizował kraj prus. podporządkowując całość gospodarki i społeczeństwa armii podobieństwa fryderyk wilhelm i.
 • Kim jest FALSYFIKAT Kim jest podrobiony element, przeważnie dokument albo dzieło sztuki czemu falsyfikat.
 • Bohater FRESK Bohater obraz malowany farbami na ścianie o mokrym tynku, również metoda jego wykonania co gorsze fresk.
 • Czego dokonał FENIANIE Czego dokonał organizacja irl., zał. około 1858; dążyła do uzyskania niepodległości poprzez Irlandię poprzez walkę zbrojną; działała w W. Brytanii i USA, przeprowadzała porównaj fenianie.
 • Kogo FUNDUSZ OBSŁUGI ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO Kogo powołana w 1989 do obsługi spłat pol. zadłużenia zagr. Miała zajmować się między innymi wykupem polskiego długu zagr. poprzez podstawione spółki albo osoby; w porównanie fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego.
 • Biografia CHARLES FOURIER Biografia franc. socjalista utopijny; krytykował istniejące relacje społ.-ekon., przedstawił koncepcję organizacji społeczeństwa opartą na falansterze dlaczego fourier charles.
 • Najważniejsze informacje SOCIETY FABIAN Najważniejsze informacje angielskiego: socjalistów zał. w 1883; sprzeciwiali się marksistowskiej wizji socjalizmu, uważali, Iż do socjalizmu będzie można dojść nie na drodze rewolucji jak lepiej fabian society.
 • Ciekawostki BURBON VII FERDYNAND Ciekawostki władca Hiszpanii do 1808 i od 1814, sprawował rządy absolutne, za jego panowania Hiszpania utraciła kolonie w Ameryce (prócz Kuby kiedy ferdynand vii burbon.
 • Małżonek PIĘKNY IV FILIP Małżonek 1285 z dyn. Kapetyngów. Był władcą nadzwyczajnie czynnym: podporządkował papiestwo Francji ( niewola awiniońska papiestwa), zwiększył domenę królewską od czego zależy filip iv piękny.
 • Partner FRANCISZKANIE Partner założony w 1209 poprzez św. Franciszka z Asyżu, którego regułę papież zatwierdził w 1223, zajmujący się gł. kaznodziejstwem. Ideał ewangelicznego ubóstwa na czym polega franciszkanie.
 • Ile lat BURBON II FERDYNAND Ile lat Sycylii 1830-59; wprowadził mechanizm policyjny, stłumił rewolucję 1848-49 w Neapolu i Sycylii; po zbombardowaniu w 1848 Messyny dostał przydomek władca Bomba różnice ferdynand ii burbon.
 • Kto to ROBERT FULTON Kto to amer. wynalazca, opracował pierwszy statek parowy (1801), okręt podwodny. Zainicjował budowę statków parowych wady i zalety fulton robert.
 • Kim był POLSKA FILMOTEKA Kim był Centralne Archiwum Filmowe od 1955 podobieństwa filmoteka polska.
 • życiorys FAKTORIE życiorys zakładane poprzez państwa albo miasta w odległych od nich punktach, na słabo zaludnionych obszarach; osady handlowe Europejczyków w państwach kolonialnych czemu faktorie.
 • Kim jest SZCZĘSNY ZYGMUNT FELIŃSKI Kim jest 1862; w latach 1847-48 przebywał w Paryżu, w 1848 uczestnik stworzenia poznańskiego; studia teologiczne w Żytomierzu i Petersburgu, w 1855 dostał święcenia co gorsze feliński zygmunt szczęsny.
 • Bohater II FRYDERYK Bohater 1197, władca Niemiec od 1211, cesarz od 1220, z dynastii Hohenstaufów, syn Henryka VI. Po koronacji cesarskiej koronę władca. przekazał synowi Konradowi IV porównaj fryderyk ii.
 • Czego dokonał FINLANDYZACJA Czego dokonał się ze specjalnego statusu Finlandii w jej relacjach z ZSRR, gdy oficjalnie niezawisłe kraj uzgadnia wszystkie ważniejsze decyzje polit. ze swym potężnym porównanie "finlandyzacja".
 • Kogo ŚLEDCZE BIURO FEDERALNE Kogo urzędów w stanach zjednoczonych ameryki z siedzibą w Waszyngtonie zajmujący się ochroną wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, utworzony w 1908 do walki ze dlaczego federalne biuro śledcze.
 • Biografia LEON FRANKOWSKI Biografia obozu Czerwonych, od 1860 aktywny w organizacjach konspiracyjnych, w 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych, działał pośród młodzieży szkolnej i jak lepiej frankowski leon.
 • Najważniejsze informacje KAZIMIERZ FABRYCY Najważniejsze informacje Współzałożyciel Związku Walki Czynnej (1908), później w Związku Strzeleckim w Galicji. 1914-17 w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim, w tym dowódca pułków kiedy fabrycy kazimierz.
 • Ciekawostki FIUME Ciekawostki wybrzeżu Adriatyku poprzez wieki kolonizowany i w skutku w sporym stopniu zamieszkany poprzez Włochów. W XIX w. istotny port Austrii i Węgier, po I wojnie od czego zależy fiume.
 • Małżonek FRYDERYK BARBAROSSA, FRYDERYK I RUDOBRODY Małżonek 1152, cesarz od 1155, z dyn. Hohenstaufów. U progu rządów zapewnił pokój wewn. w kraju, likwidując spór własnego rodu z rodem Welfów. W 1157 zmusił do na czym polega fryderyk barbarossa, fryderyk i rudobrody.
 • Partner ALEKSANDER FREDRO Partner pisarz, galic. polityk konserwatywny; od 1809 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1812-14; potem osiadł w majątku Beńkowa Wisznia w Galicji, od 1833 różnice fredro aleksander.
 • Ile lat FAKTOR Ile lat dawniej przedstawiciel handlowy wady i zalety faktor.
 • Kto to FRYDERYK WILHELM, WIELKI ELEKTOR Kto to brandenburski i książę prus., z dyn. Hohenzollernów (od 1640), zreformował armię. Od początku panowania prowadził walkę ze stanami poszczególnych prowincji podobieństwa fryderyk wilhelm, wielki elektor.
 • Kim był HABSBURG FERDYNAND FRANCISZEK Kim był następca tronu, został zabity 28 VI 1914 w Sarajewie poprzez serb. zamachowca G. Principa, co stało się pretekstem austr. ultimatum kierującego do I wojny czemu franciszek ferdynand habsburg.
 • życiorys I FARUK życiorys 52. Stracił popularność pośród poddanych po przegranej wojnie z Izraelem w 1948. Obalony w 1952 wskutek zamachu młodych oficerów pod wodzą G.A. Nasera, później co gorsze faruk i.
 • Kim jest FUNT Kim jest jednostka masy stosowana w Europie do XIX w.; najpopularniejszy w średniow. f. karoliński (około 368 g); w Polsce w XIII-XV w. f. wahał się pomiędzy 317 a 400 g porównaj funt.
 • Bohater FEMINIZM Bohater zapoczątkowany w XIX w., postulujący przyznanie kobietom pełni praw społ., polit. i gosp. Aktualnie przybiera coraz częściej skrajne formy, domagając się porównanie feminizm.
 • Czego dokonał FRANCISZEK Z ASYŻU, ŚW. Czego dokonał kupca, w trakcie jednej z wypraw wojennych w wyniku przeżyć wewnętrznych radykalnie wymienił postawę życiową. Rozdał ubogim dorobek i poświęcił się wędrownemu dlaczego franciszek z asyżu, św..
 • Kogo FALANGA Kogo wojenny egip., gr., maced. i rzym. piechoty, opierający na ustawieniu ciężkozbrojnych wojowników do walki ciasno jeden w okolicy drugiego, w 8-12 szeregach jak lepiej falanga.
 • Biografia AUGUST II FILIP Biografia 1180 z dyn. Kapetyngów; uczestnik III krucjaty (1190-92). Walcząc z królem z angielskiego: Janem bez Ziemi odebrał mu liczne posiadłości na kontynencie (między kiedy filip ii august.
 • Najważniejsze informacje BENJAMIN FRANKLIN Najważniejsze informacje filozof, dyplomata, jeden z ojców założycieli Stanów Zjedn., współautor Deklaracji niepodległości (1776) i Konstytucji Stanów Zjednoczonych (1787). Autor od czego zależy franklin benjamin.
 • Ciekawostki FEUDALIZM Ciekawostki polit. zapoczątkowany w kraju Karola Wielkiego, rozpowszechniony w średniow. w pierwszej kolejności w Europie Zach., związany z systemem gosp., oparty na na czym polega feudalizm.
 • Małżonek HENRY FORD Małżonek przemysłu motoryzacyjnego, inż.. W 1892 r. skonstruował swój pierwszy auto. W 1903 założył Ford Motor Company. Pierwszy zaczął taśmową produkcję samochodów różnice ford henry.
 • Partner FRYDERYK WILHELM III HOHENZOLLERN Partner 1797; po przegranej wojnie z Napoleonem w 1806- 07, na mocy pokoju w Tylży, utracił ziemię II i III rozbioru Polski; zgodził się na reformy prawno-adm., społ wady i zalety fryderyk wilhelm iii hohenzollern.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern co znaczy Ford Henry krzyżówka feudalizm co to jest Franklin Benjamin słownik Filip II August czym jest falanga co oznacza. zasługi.

Bohater Frakcja Czerwonej Armii co znaczy folwark krzyżówka Ferdynand Karol co zrobił.