fundamentalizm federacja co to jest
KRZYŻÓWKA Fundamentalizm, Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, Feliński Alojzy.

Postacie historyczne, biografia na F

 • Kim był MAKSYMILIAN JAN FREDRO Co zrobił Aleksandra; od 1806 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1812-14; od 1816 adiutant Aleksandra I; uczestniczył w życiu literackim Warszawy; w 1830 fredro jan maksymilian.
 • Kim był FLAMANDOWIE Co zrobił Brabancji (aktualnie częściowo w Belgii, Holandii i pn.-wsch. Francji) pochodzenia germańskiego, posiadający wspólną tradycję i język (wywodzą się od odłamu flamandowie.
 • Kim był WETTYN AUGUST FRYDERYK Co zrobił saski od 1806, książę warsz. 1807-15; wnuk Augusta III; od 1806 wierny sojusznik Napoleona, na mocy pokoju w Tylży (1807) został władcą Księstwa Warsz fryderyk august wettyn.
 • Kim był ALEKSANDER FREDRO Co zrobił polityk konserwatywny; od 1809 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1812-14; potem osiadł w majątku Beńkowa Wisznia w Galicji, od 1833 poseł do Sejmu fredro aleksander.
 • Kim był II FRYDERYK Co zrobił władca Niemiec od 1211, cesarz od 1220, z dynastii Hohenstaufów, syn Henryka VI. Po koronacji cesarskiej koronę władca. przekazał synowi Konradowi IV fryderyk ii.
 • Kim był HENRY FIELDING Co zrobił z angielskiego: poeta, autor jednej z najpopularniejszych powieści XVIII w. Tom Jones, a więc dzieje podrzutka. Artysta nowożytnej powieści realistycznej fielding henry.
 • Kim był BURBON II FERDYNAND Co zrobił wprowadził mechanizm policyjny, stłumił rewolucję 1848-49 w Neapolu i Sycylii; po zbombardowaniu w 1848 Messyny dostał przydomek władca Bomba ferdynand ii burbon.
 • Kim był II FERDYNAND Co zrobił 1618-37), cesarz od 1619. Przeciwnik stanów czes. i obozu protestantów. Jego armia i armia Ligi Katolickiej pokonała w 1620 wojska czes. pod Białą Górą ferdynand ii.
 • Kim był FARAON Co zrobił egipskich od per-aa (egip. ogromny dom , a więc pałac); despotyczny charakter ich rządów miał uzasadnienie rel.: na początku jako bóstw, a w dalszym ciągu jako faraon.
 • Kim był FUNDUSZ OBSŁUGI ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO Co zrobił do obsługi spłat pol. zadłużenia zagr. Miała zajmować się między innymi wykupem polskiego długu zagr. poprzez podstawione spółki albo osoby; w 1991 po kontroli fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego.
 • Kim był SIGMUND FREUD Co zrobił pochodzenia. Opracował metodę leczenia histerii drogą ujawniania i odreagowywania w hipnozie podświadomych przeżyć traumatycznych. Artysta psychoanalizy freud sigmund.
 • Kim był WŁOSZECH WE FASZYZM Co zrobił totalitarny, wywodzący się z założonych w 1919 poprzez B. Mussoliniego Związków Kombatantów (wł. Fasci). W 1921 powstała Narodowa Partia Faszystowska faszyzm we włoszech.
 • Kim był SZCZĘSNY ZYGMUNT FELIŃSKI Co zrobił latach 1847-48 przebywał w Paryżu, w 1848 uczestnik stworzenia poznańskiego; studia teologiczne w Żytomierzu i Petersburgu, w 1855 dostał święcenia kapłańskie feliński zygmunt szczęsny.
 • Kim był FRYDERYK WILHELM, WIELKI ELEKTOR Co zrobił książę prus., z dyn. Hohenzollernów (od 1640), zreformował armię. Od początku panowania prowadził walkę ze stanami poszczególnych prowincji swego państwa fryderyk wilhelm, wielki elektor.
 • Kim był GUSTAVE FLAUBERT Co zrobił franc. XIX w., uważany za pierwszego przedstawiciela naturalizmu. Jego poczytne powieści łączyły realizm i naturalizm z wątkami romantycznymi. W najwyższym flaubert gustave.
 • Kim był FRANCISZEK Z ASYŻU, ŚW. Co zrobił trakcie jednej z wypraw wojennych w wyniku przeżyć wewnętrznych radykalnie wymienił postawę życiową. Rozdał ubogim dorobek i poświęcił się wędrownemu franciszek z asyżu, św..
 • Kim był FRANCISZKANIE Co zrobił 1209 poprzez św. Franciszka z Asyżu, którego regułę papież zatwierdził w 1223, zajmujący się gł. kaznodziejstwem. Ideał ewangelicznego ubóstwa, postulowany franciszkanie.
 • Kim był II FILIP Co zrobił Macedonii, artysta jej polit. potęgi, rozszerzył granice państwa kosztem sąsiadów (Iliria, Tracja, zach. Tracja); po bitwie pod Cheroneją podporządkował sobie filip ii.
 • Kim był FINLANDYZACJA Co zrobił specjalnego statusu Finlandii w jej relacjach z ZSRR, gdy oficjalnie niezawisłe kraj uzgadnia wszystkie ważniejsze decyzje polit. ze swym potężnym sąsiadem "finlandyzacja".
 • Kim był FILISTYNI Co zrobił jeden z tak zwany ludów morskich, niesemicki, osiadły od XII w. przed naszą erą w Palestynie. F. pochodzili najprawdopodobniej z Krety, wrogowie Izraelitów filistyni.
 • Kim był FRYDERYK WILHELM III HOHENZOLLERN Co zrobił przegranej wojnie z Napoleonem w 1806- 07, na mocy pokoju w Tylży, utracił ziemię II i III rozbioru Polski; zgodził się na reformy prawno-adm., społ. i gosp. i fryderyk wilhelm iii hohenzollern.
 • Kim był FENICJA Co zrobił Wschodzie (aktualnie część państwa Liban), zamieszkana poprzez Fenicjan, założycieli wielu kolonii (na przykład Kartaginy); w XI-VIII w. przed naszą erą fenicja.
 • Kim był FULDA Co zrobił benedyktyńskie założone w poł. VIII w., ośrodek kultury i literatury w IX w., miejsce stworzenia Roczników fuldajskich, obejmujących lata 838-901 fulda.
 • Kim był FIUME Co zrobił Adriatyku poprzez wieki kolonizowany i w skutku w sporym stopniu zamieszkany poprzez Włochów. W XIX w. istotny port Austrii i Węgier, po I wojnie świat fiume.
 • Kim był FIZJOKRATYZM Co zrobił szkoła ekon. powstała w XVIII w. uznająca za jedyne źródło bogactwa narodów rolnictwo fizjokratyzm.
 • Kim był FEMINIZM Co zrobił XIX w., postulujący przyznanie kobietom pełni praw społ., polit. i gosp. Aktualnie przybiera coraz częściej skrajne formy, domagając się specjalnych praw dla feminizm.
 • Kim był FEDERACJA Co zrobił zrzeszenie kilku (wielu) krajów bądź prowincji w jeden organizm polit. albo zrzeszenie różnorodnych stowarzyszeń, klubów czy miast federacja.
 • Kim był FRANKONIA Co zrobił kraina hist. w Niemczech (nad środk. Renem), stanowiła udzielne księstwo w IX w., które z czasem rozpadło się na mniejsze organizmy frankonia.
 • Kim był FRANCISCO BAHAMONDE FRANCO Co zrobił dyktator. Zawodowy wojskowy od 1912; w 1926 został najmłodszym generałem w państwie, od 1933 szef sztabu generalnego. Po zwycięstwie lewicy w wyborach 1936 i franco bahamonde francisco.
 • Kim był II FRYDERYK Co zrobił Hohenzollernów) od 1740. Odebrał Austrii Śląsk i utrzymał go w dwu wojnach śląskich (1740-42, 1744-45). W 1756 chcąc zająć Saksonię i Prusy Zach. zaczął wojnę fryderyk ii.
 • Kim był ARMII CZERWONEJ FRAKCJA Co zrobił lewacka założona po 1968, wspierana materialnie poprzez wschodnioniem. policję polit. Stasi, znana z wielu krwawych zamachów w Niemczech frakcja czerwonej armii.
 • Kim był ISLAMSKI FUNDAMENTALIZM Co zrobił w państwach muzułmańskich radykalny ruch rel.-polit. postulujący budowę sprawiedliwego ustroju opartego na koranicznych zasadach islamu. Zobacz także Koran fundamentalizm islamski.
 • Kim był FUNT Co zrobił jednostka masy stosowana w Europie do XIX w.; najpopularniejszy w średniow. f. karoliński (około 368 g); w Polsce w XIII-XV w. f. wahał się pomiędzy 317 a 400 g funt.
 • Kim był BENJAMIN FRANKLIN Co zrobił dyplomata, jeden z ojców założycieli Stanów Zjedn., współautor Deklaracji niepodległości (1776) i Konstytucji Stanów Zjednoczonych (1787). Autor pierwszej franklin benjamin.
 • Kim był FRYDERYK WILHELM IV HOHENZOLLERN Co zrobił Wilhelma III; w 1848 wprowadził reformy liberalne, nadał konstytucję, zmienioną w 1850 (utrzymała się do XI 1918), która potwierdzała równość obywateli wobec fryderyk wilhelm iv hohenzollern.
 • Kim był EDUARDO MONTALVA FREI Co zrobił polityk chilijski, przywódca partii chadeckiej, prezydent Chile w latach 1964-70, zwolennik demokratyzacji struktur państwa i współpracy z sąsiadami frei montalva eduardo.
 • Kim był LOUIS FAIDHERBE Co zrobił gubernator kolonii Senegal zręcznym łączeniem użycia siły i dyplomacji zasadniczo rozszerzył panowanie Francji w zach. Afryce, zwiększając jednocześnie zyski z faidherbe louis.
 • Kim był LUDOWY FRONT Co zrobił socjalistami i lewicowymi liberałami w celu przeciwstawienia się faszyzmowi w Europie. Zainicjowana 1934 poprzez Międzynarodówkę III Komunistyczną w reakcji front ludowy.
 • Kim był JULIUSZ FALKOWSKI Co zrobił emigracyjny; uczestnik stworzenia listopadowego, poznańskiego i węg., współorganizator Legionu Polskiego na Węgrzech 1848-49; na emigracji współpracownik falkowski juliusz.
 • Kim był BURBON VII FERDYNAND Co zrobił władca Hiszpanii do 1808 i od 1814, sprawował rządy absolutne, za jego panowania Hiszpania utraciła kolonie w Ameryce (prócz Kuby ferdynand vii burbon.
 • Kim był FEDERALIŚCI Co zrobił federalizmu; w Stanach Zjedn. - zwolennicy wzmocnienia władzy centralnej i ściślejszego związku stanów w latach 1789-1815 i w momencie wojny secesyjnej 1861-65 federaliści.
 • Kim był HENRY FORD Co zrobił motoryzacyjnego, inż.. W 1892 r. skonstruował swój pierwszy auto. W 1903 założył Ford Motor Company. Pierwszy zaczął taśmową produkcję samochodów dzięki czemu ford henry.
 • Kim był JAKUB FRANK Co zrobił mistycznej sekty żydowskiej frankistów. Podawał się za Mesjasza, słynął ze sztuk magicznych, występował przeciw Talmudowi. Gdy rabini rzucili na niego klątwę frank jakub.
 • Kim był PARTYZANTÓW FRAKCJA Co zrobił skupiona w PRL wokół min. spraw wewn. M. Moczara, wyznająca ideologię rządów twardej ręki , propagująca zwł. w latach 60. nacjonalizm i antysemityzm frakcja "partyzantów".
 • Kim był STANISŁAW FRANKOWSKI Co zrobił działacz lewicy Czerwonych, brat Leona; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-61; w IX 1863 czł. Rządu Narodowego, potem emigrował, osiadł w Galicji frankowski stanisław.
 • Kim był AUGUST II FILIP Co zrobił Kapetyngów; uczestnik III krucjaty (1190-92). Walcząc z królem z angielskiego: Janem bez Ziemi odebrał mu liczne posiadłości na kontynencie (między innymi filip ii august.
 • Kim był FRAKCJA Co zrobił ugrupowania albo koło poselskie w parlamencie frakcja.
 • Kim był ROMANUM FORUM Co zrobił gł. i najstarsze forum w Rzymie, polit. i rel. centrum państwa rzym forum romanum.
 • Kim był GERALD FORD Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki, prezydent (po rezygnacji R. Nixona przez wzgląd na aferą Watergate) od 9 VIII 1974. Przedtem nieprzerwanie zasiadał poprzez 25 ford gerald.
 • Kim był FRANCISZEK JÓZEF I HABSBURG Co zrobił węg. od 1867, syn arcyks. Franciszka Karola; po stłumieniu rewolucji 1848-49 związał się z centralistyczną reakcją; niepowodzenia w polityce zagr. (przegrana franciszek józef i habsburg.
 • Kim był BURBON I FERDYNAND Co zrobił władca Obojga Sycylii 1816-25; od 1759 władca Neapolu i Sycylii, w 1805 usunięty poprzez Napoleona z Neapolu, w 1815 wrócił na tron, wprowadził rządy absolutne ferdynand i burbon.
 • Kim był FEUILLIANCI Co zrobił klub polit. powstały w 1791 wskutek podziału jakobinów. Zajął postawę bardziej prawicową, popierając monarchię parlamentarną feuillianci.
 • Kim był FUTURYZM Co zrobił zapoczątkowany poprzez F. Marinettiego w 1909. Cechował się buntem przeciw wszelkiej tradycji, fascynacją nowoczesnością i rozwojem technicznym. Widoczny zwł futuryzm.
 • Kim był I FARUK Co zrobił Stracił popularność pośród poddanych po przegranej wojnie z Izraelem w 1948. Obalony w 1952 wskutek zamachu młodych oficerów pod wodzą G.A. Nasera, później na faruk i.
 • Kim był BURBON II FRANCISZEK Co zrobił władca Obojga Sycylii 1859-60, syn Ferdynanda II; wprowadził rządy absolutne; zdetronizowany w momencie wyprawy Tysiąca na Sycylię pod wodzą G. Garibaldiego franciszek ii burbon.
 • Kim był LEON FRANKOWSKI Co zrobił Czerwonych, od 1860 aktywny w organizacjach konspiracyjnych, w 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych, działał pośród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej frankowski leon.
 • Kim był FENICJANIE Co zrobił lud w staroż., Semici, od III tys. przed naszą erą mieszkańcy Fenicji i jej kolonii (na przykład Kartaginy); znakomici żeglarze fenicjanie.
 • Kim był FASZODA Co zrobił 1898 doszło do głośnego incydentu pomiędzy wojskami bryt. odbijającymi Sudan z rąk powstańców arab. (derwiszów) a wojskową ekspedycją franc. kpt. Marchanda faszoda.
 • Kim był HABSBURG FERDYNAND FRANCISZEK Co zrobił tronu, został zabity 28 VI 1914 w Sarajewie poprzez serb. zamachowca G. Principa, co stało się pretekstem austr. ultimatum kierującego do I wojny świat franciszek ferdynand habsburg.
 • Kim był FANARIOCI Co zrobił nazwa od dzielnicy Fanar, gdzie zamieszkiwali) pełniący funkcje wysokich urzędników tureckich i duchownych prawosławnych. Z nich raczej rekrutowali się fanarioci.
 • Kim był FAKTOR Co zrobił dawniej przedstawiciel handlowy faktor.
 • Kim był FIDIASZ Co zrobił w staroż., współpracownik Peryklesa, nadzorował rozbudowę Akropolu w Atenach; gł. dzieła to między innymi wspaniałe statuy Ateny Partenos na Akropolu, Zeusa fidiasz.
 • Kim był MALCOLM JOHN FRASER Co zrobił prawicowy polityk australijski, premier Australii w latach 1975-83, jako szef rządu rzecznik ścisłego sojuszu polit.-militarnego z USA fraser john malcolm.
 • Kim był HOHENZOLLERN III FRYDERYK Co zrobił władca prus. i cesarz niem. 1888, syn Wilhelma I; jako następca tronu znany z poglądów liberalnych; na skutek śmiertelnej dolegliwości panował tylko 99 dni fryderyk iii hohenzollern.
 • Kim był PIĘKNY IV FILIP Co zrobił Kapetyngów. Był władcą nadzwyczajnie czynnym: podporządkował papiestwo Francji ( niewola awiniońska papiestwa), zwiększył domenę królewską, zlikwidował zakon filip iv piękny.
 • Kim był CHARLES FOURIER Co zrobił franc. socjalista utopijny; krytykował istniejące relacje społ.-ekon., przedstawił koncepcję organizacji społeczeństwa opartą na falansterze fourier charles.
 • Kim był MORGES FRONT Co zrobił polit. zawartego w II 1936 w siedzibie I. Paderewskiego w Morges (Szwajcaria) poprzez pol. polityków centrowych przeciwnych sanacji i domagających się front morges.
 • Kim był HABSBURG I FERDYNAND Co zrobił Franciszka I; na skutek jego upośledzenia umysłowego w Austrii naprawdę rządził K. Metternich, w XII 1848 F. abdykował na rzecz Franciszka Józefa I ferdynand i habsburg.
 • Kim był FERDYNAND KAROL JÓZEF D'ESTE Co zrobił arcyksiążę, feldmarszałek austr.; w 1809 na czele 30-tys. korpusu wkroczył do Księstwa Warsz., w latach 1832-46 gubernator Galicji ferdynand karol józef d'este.
 • Kim był MICHAEL FARADAY Co zrobił chemik; jeden z największych uczonych swej epoki. Odkrywca indukcji elektromagnetycznej, sformułował prawa elektrolizy, skroplił liczne gazy faraday michael.
 • Kim był FEUDALIZM Co zrobił zapoczątkowany w kraju Karola Wielkiego, rozpowszechniony w średniow. w pierwszej kolejności w Europie Zach., związany z systemem gosp., oparty na feudalizm.
 • Kim był FRYDERYK WILHELM II HOHENZOLLERN Co zrobił bratanek Fryderyka II; prowadził niekonsekwentną politykę, początkowo zwolennik interwencji w rewol. Francji (1792-95), potem opowiadał się za neutralnością fryderyk wilhelm ii hohenzollern.
 • Kim był FALANSTER Co zrobił u Ch. Fouriera, osiedle, gdzie miało mieszkać 1620 ludzi we wspólnocie prowadzącej produkcję rolną i spoż. Produkty pracy miały być dzielone należycie do falanster.
 • Kim był FALSYFIKAT Co zrobił podrobiony element, przeważnie dokument albo dzieło sztuki falsyfikat.
 • Kim był IWAN FRANKO Co zrobił sławny poeta i dziennikarz ukr., autor licznych utworów, badacz folkloru, jeden z artystów Ukraińsko-Ruskiej Partii Radykalnej (1890 franko iwan.
 • Kim był DOBRY FILIP Co zrobił książę Burgundii i hrabia Flandrii, jego rządy to czas szczytowej potęgi Burgundii filip dobry.
 • Kim był FAMILIA Co zrobił powiązane z rodzinami Czartoryskich, Poniatowskich i Lubomirskich powstałe pod koniec panowania Augusta II Sasa. Za Augusta III zmieniło swą postawę wobec familia.
 • Kim był HABSBURG I FRANCISZEK Co zrobił cesarz rzym.- -niem. jako Franciszek II (1792-1806); pierwszy cesarz Austrii od 1804 jako Franciszek I; w 1810 wydał córkę Marię Ludwikę za Napoleona franciszek i habsburg.
 • Kim był FISCHER VON ERLACH JOHANN BERNHARD Co zrobił austr. architekt późnego baroku. Do najlepszych jego budowli należą kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu i kaplica Elektorska w katedrze wrocławskiej fischer von erlach johann bernhard.
 • Kim był FOLWARK Co zrobił szlacheckie gospodarstwo rolne produkujące na zbyt. W Polsce folwarki zaczęto tworzyć od XV w., by produkować zboże. Wykorzystujące pańszczyznę f folwark.
 • Kim był SOCIETY FABIAN Co zrobił socjalistów zał. w 1883; sprzeciwiali się marksistowskiej wizji socjalizmu, uważali, Iż do socjalizmu będzie można dojść nie na drodze rewolucji, lecz dzięki fabian society.
 • Kim był FLANDRIA Co zrobił Sommą (na dzisiejszych terenach Belgii, częściowo Francji) z kluczowymi miastami Brugią, Gandawą, Ypres, których fundamentem rozwoju od VIII w. była produkcja flandria.
 • Kim był FRYDERYK BARBAROSSA, FRYDERYK I RUDOBRODY Co zrobił od 1155, z dyn. Hohenstaufów. U progu rządów zapewnił pokój wewn. w kraju, likwidując spór własnego rodu z rodem Welfów. W 1157 zmusił do uległości Polskę fryderyk barbarossa, fryderyk i rudobrody.
 • Kim był FREIKORPSY Co zrobił tworzone w początku XIX w. do walki z Francuzami, a w 1918-19 do walki z rewolucją i pol. powstaniami na Śląsku. Z byłych członków f. rekrutowali się potem freikorpsy.
 • Kim był STANISŁAW FISZER Co zrobił Uczestnik wojny 1792, w 1794 adiutant T. Kościuszki, służył w Legii Naddunajskiej; od 1806 w armii Księstwa Warszawskiego, bliski współpracownik księcia J fiszer stanisław.
 • Kim był ROBERT FULTON Co zrobił amer. wynalazca, opracował pierwszy statek parowy (1801), okręt podwodny. Zainicjował budowę statków parowych fulton robert.
 • Kim był FEUDAŁOWIE Co zrobił pierwotnie posiadacze lenna (feudum), współcz. także ogromni obszarnicy feudałowie.
 • Kim był ŚLEDCZE BIURO FEDERALNE Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki z siedzibą w Waszyngtonie zajmujący się ochroną wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, utworzony w 1908 do walki ze zorganizowaną federalne biuro śledcze.
 • Kim był POLSKA FILMOTEKA Co zrobił Centralne Archiwum Filmowe od 1955 filmoteka polska.
 • Kim był WŁADYSŁAW FRASYNIUK Co zrobił latach 1980-90 przewodniczący regionu Dolny Śląsk. Współzałożyciel ROAD, w dalszym ciągu we władzach UD i Unii Wolności. Poseł na sejm RP nieprzerwanie od 1989 frasyniuk władysław.
 • Kim był II FILIP Co zrobił Habsburga. Po abdykacji ojca objął tron w Hiszpanii (1556). Doprowadził do zakończenia długoletniego konfliktu z Francją (1559); od 1562 toczył wojnę ze filip ii.
 • Kim był FRONDA Co zrobił nazwa franc. ruchu opozycyjnego wobec absolutystycznych rządów we Francji 1648-1653 fronda.
 • Kim był ARTURO FRONDIZI Co zrobił polityk argent., znakomity działacz opozycji wobec J. Perona, prezydent Argentyny w latach 1958-62 frondizi arturo.
 • Kim był KAZIMIERZ FABRYCY Co zrobił Związku Walki Czynnej (1908), później w Związku Strzeleckim w Galicji. 1914-17 w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim, w tym dowódca pułków, dowódca brygad fabrycy kazimierz.
 • Kim był FALANGA Co zrobił hiszp. partia faszystowska powstała w 1934, a od 1937 jedyna partia (później organizacja) legalna za rządów gen. F. Franco. Ostatecznie rozwiązana 1977 falanga.
 • Kim był KATOLICKI FERDYNAND Co zrobił z Izabelą Kastylijską doprowadził do zjednoczenia Hiszpanii. Władca Hiszpanii od 1479. Za jego panowania powstały zręby imperium hiszp. zarówno w Nowym Świecie ferdynand katolicki.
 • Kim był HEINRICH EDUARD FLOTTWELL Co zrobił prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; zwolennik i realizator polityki silnej ręki, dążył do osłabienia pozycji ekon. i polit. pol. ziemiaństwa i flottwell eduard heinrich.
 • Kim był FASZYZM Co zrobił występujący gł. po I wojnie świat. Nazwa od najwcześniej stworzonych wł. organizacji kombatanckich Fascio Italiani di Combattimento. Wspólnymi cechami faszyzm.
 • Kim był WILHELM FELDMAN Co zrobił pochodził z rodz. żyd.; samouk, należał do Związku Młodzieży Pol. Zet , potem zbliżył się do galic. ruchu ludowego i socjalist.; zwolennik asymilacji Żydów w feldman wilhelm.
 • Kim był HANS FRANK Co zrobił hitlerowski, w latach 1939-1945 generalny gubernator w Generalnym Gubernatorstwie odpowiedzialny za nazistowską politykę względem Polaków. Osądzony poprzez frank hans.
 • Kim był NARODOWE ZGROMADZENIE FRANKFURCKIE Co zrobił ogólnoniem. parlament (1848-49) zwołany w celu zjednoczenia Niemiec i uchwalenia konstytucji frankfurckie zgromadzenie narodowe.
 • Kim był MELCHIOR ANTONI FIJAŁKOWSKI Co zrobił listopadowym kapelan polowy armii powstańczej, od 1844 administrator archidiecezji warsz.; w momencie manifestacji patriotycznych 1861 zajął nieugiętą postawę fijałkowski antoni melchior.
 • Kim był FENIANIE Co zrobił zał. około 1858; dążyła do uzyskania niepodległości poprzez Irlandię poprzez walkę zbrojną; działała w W. Brytanii i USA, przeprowadzała akcje terrorystyczne fenianie.
 • Kim był III FERDYNAND Co zrobił syn Ferdynanda II, cesarz od 1637. Zwolennik twardej rozprawy z obozem szwedz.-franc. w okresie wojny 30-letniej. Doprowadził do jej zakończenia w 1648 ferdynand iii.
 • Kim był I WILHELM FRYDERYK Co zrobił Hohenzollernów) od 1713, wnuk Fryderyka Wilhelma Wielkiego Elektora. Scentralizował kraj prus. podporządkowując całość gospodarki i społeczeństwa armii fryderyk wilhelm i.
 • Kim był FORUM Co zrobił w miastach i wsiach staroż. miejsce zamiany towarów i zgromadzeń obywateli forum.
 • Kim był FUNDACJA Co zrobił założyciela (fundatora) gromadzi środki na określony poprzez niego cel, normalnie dobroczynny, naukowy albo kulturalny; 2. ofiarowanie czegoś na rzecz fundacja.
 • Kim był FERDINAND FOCH Co zrobił dowodził ekipą operacyjną, która odegrała poważną rolę w bitwie nad Marną; 1915-16 dow. Ekipy Armii Północ , od 1916 dowodził siłami franc. nad Sommą. Od 17 V foch ferdinand.
 • Kim był NARODU JEDNOŚCI FRONT Co zrobił blok polit. w latach PRL zainicjowany w 1956, skupiający wszystkie organizacje kontrolowane poprzez PZPR. Rozwiązany w 1983 front jedności narodu.
 • Kim był FRESK Co zrobił obraz malowany farbami na ścianie o mokrym tynku, również metoda jego wykonania fresk.
 • Kim był FALANGA Co zrobił egip., gr., maced. i rzym. piechoty, opierający na ustawieniu ciężkozbrojnych wojowników do walki ciasno jeden w okolicy drugiego, w 8-12 szeregach (później i falanga.
 • Kim był FRANKOWIE Co zrobił napadali na zach. ziemie cesarstwa rzym., w IV w. osiedlili się w Galii jako sprzymierzeńcy Rzymu; w V w. utworzyli tam kraj Franków frankowie.
 • Kim był FAKTORIE Co zrobił poprzez państwa albo miasta w odległych od nich punktach, na słabo zaludnionych obszarach; osady handlowe Europejczyków w państwach kolonialnych faktorie.
 • Kim był ALOJZY FELIŃSKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794, sekretarz T. Kościuszki; czł. Tow. Przyjaciół Nauk, od 1818 prof. literatury pol. Liceum Krzemienieckiego; zwolennik klasycyzmu feliński alojzy.
 • Kim był FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POLSKIEJ Co zrobił zrzeszenie organizacji młodzieżowych istniejących w latach PRL; zał. w 1973 funkcjonowało do 1981 federacja socjalistycznych związków młodzieży polskiej.
 • Kim był FUNDAMENTALIZM Co zrobił bezkompromisowe wcielanie w życie zasad ortodoksyjnie interpretowanej religii bądź ideologii fundamentalizm.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był KRZYŻÓWKA Fundamentalizm, Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, Feliński Alojzy, Faktorie, Frankowie, Falanga, Fresk, Front Jedności Narodu, Foch zasługi.

Bohater Definicja Fundamentalizm, Federacja Socjalistycznych Związków co zrobił.