górny karabach grottger artur co to jest
Giermek co znaczy gospodarka przyswajająca krzyżówka Gaj Ljudevit co to jest giełda pieniężna.

Postacie historyczne, biografia na G

 • Kto to KARABACH GÓRNY Kto to niewielka enklawa armeńska w regionie Azerbejdżanu. Wielokrotnie w XX w. (na przykład po rewolucji październikowej) element sporu Armenii i Azerbejdżanu porównanie górny karabach.
 • Kim był ARTUR GROTTGER Kim był studiował w Krakowie i Wiedniu; sławę przyniósł mu cykl grafik dotyczących okresu manifestacji patriotycznych w Królestwie Pol. przed 1863 i stworzenia dlaczego grottger artur.
 • życiorys WŁADYSŁAW GRABSKI życiorys prawicowy polityk. Premier VI-VII 1920, później 19 XII 1923-12 XI 1925 premier i min. skarbu; skończył z inflacją w Polsce przeprowadzając reformę walutową i jak lepiej grabski władysław.
 • Kim jest SEWERYN GOSZCZYŃSKI Kim jest pisarz romantyczny; czł. Związku Wolnych Polaków i sprzysiężenia P. Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego; w latach 1832-38 przebywał w Galicji kiedy goszczyński seweryn.
 • Bohater GŁÓWNY URZĄD KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK Bohater centralny urząd cenzury w PRL, istniejący oficjalnie od 1946 (naprawdę od 1945), działający opierając się na tak zwany zapisów cenzury, zlikwidowany w 1990 od czego zależy główny urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk.
 • Czego dokonał ALEKSANDER GUTTRY Czego dokonał działacz demokr., uczestnik powstań narodowych; w 1831 walczył jako ochotnik, potem członek organizacji spiskowej; w stworzeniu poznańskim 1848 adiutant L na czym polega guttry aleksander.
 • Kogo GLEJT Kogo list żelazny, w średniow. dokument wystawiany poprzez panującego zapewniający danej osobie nietykalność w regionie jego państwa różnice glejt.
 • Biografia GRÓD Biografia sztucznie ufortyfikowana (otoczona wałem, fosą i tak dalej); na ziemiach pol. g. znane już były w momencie kultury łużyckiej, a potem plemiennym. W kraju pol wady i zalety gród.
 • Najważniejsze informacje GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND ZW. MAHATMĄ Najważniejsze informacje lider nar., inicjator akcji biernego oporu (polegającej na niepłaceniu podatków i cywilnym nieposłuszeństwie) przeciw władzom bryt. w Indiach. Jego taktyka podobieństwa gandhi mohandas karamchand zw. mahatmą.
 • Ciekawostki GŁOS Ciekawostki prawicowy miesięcznik polit. ukazujący się w PRL poza cenzurą od 1977, red. nacz. A. Macierewicz czemu "głos".
 • Małżonek STANISŁAW KAZIMIERZ GZOWSKI Małżonek powstaniec, inż.; uczestnik stworzenia listopadowego, w 1833 deportowany do Stanów Zjedn., w 1849-53 budował pierwszą kanadyjską linię kolejową nad rz. Niagara co gorsze gzowski kazimierz stanisław.
 • Partner POLSKI DLA GWARANCJE Partner W. Brytania w oświadczeniu premiera N. Chamberlaina 31 III 1939. Gwarancje te sprowokowały Hitlera do wypowiedzenia 28 IV pol.-niem. deklaracji o niestosowaniu porównaj gwarancje dla polski.
 • Ile lat GIMNAZJON Ile lat region miejski poświęcony do uprawiania sportu i życia towarzyskiego, zazwyczaj gaj z odpowiednimi przedmiotami (bieżnią, boiskiem, łaźniami i tym podobne), a porównanie gimnazjon.
 • Kto to JURIJ GAGARIN Kto to 12 IV 1961 odbył pierwszy w historii lot człowieka w kosmos okrążając Ziemię w 1 godz. 48 min na statku kosmicznym Wostok 1. Zginął tragicznie w trakcie lotu dlaczego gagarin jurij.
 • Kim był BRONISŁAW GEREMEK Kim był opuścił PZPR po wydarzeniach 1968 sympatyzując z opozycją; polityk od 1980 związany z Solidarnością , jeden z jej czołowych doradców. Po 1989 przewodn. OKP, a jak lepiej geremek bronisław.
 • życiorys GIUSEPPE GARIBALDI życiorys demokr. skrzydła w walce o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch, w 1833 wstąpił do Młodych Włoch, w 1835 wyjechał do Ameryki Pd., walczył w Brazylii i Urugwaju; na kiedy garibaldi giuseppe.
 • Kim jest HERMAN GIZEWIUSZ Kim jest działacz mazurski, pastor w Ostródzie; walczył o prawne uznanie języka pol. na Mazurach, w szczególności w szkolnictwie; w 1848 wybrany na posła do sejmu prus od czego zależy gizewiusz herman.
 • Bohater WYTWÓRCZA GOSPODARKA Bohater wyparła gospodarkę przyswajającą, w miejsce myślistwa - hodowla, zbieractwa - uprawa roli; pojawiła się u schyłku epoki kamienia, stanowi gł. wyróżnik neolitu na czym polega gospodarka wytwórcza.
 • Czego dokonał WYBORCZA GAZETA Czego dokonał początkowo całej opozycji solidarnościowej, ukazujący się od 1989 decyzją Okrągłego Stołu . Kierowany poprzez A. Michnika osiągnął największy nakład w III RP różnice "gazeta wyborcza".
 • Kogo GŁÓWNA KOMISJA BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH W POLSCE Kogo powołana w 1945 do przeprowadzenia dochodzeń w kwestii zbrodni okupanta, w 1991 przekształcona w Kluczową Komisję Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu wady i zalety główna komisja badania zbrodni hitlerowskich w polsce.
 • Biografia GALLIKANIZM Biografia autonomii Kościoła katol. we Francji datujący się od XIII w. Miał on poparcie królów franc., prowadził do konfliktów z papiestwem (zwł. za Filipa IV Pięknego podobieństwa gallikanizm.
 • Najważniejsze informacje GERUZJA Najważniejsze informacje w staroż. Sparcie porada starszych, licząca 28 obywateli w wieku ponad 60 lat, wybieranych poprzez zebranie ludowe czemu geruzja.
 • Ciekawostki ULYSSES GRANT Ciekawostki prezydent Stanów Zjedn.; w latach 1845-48 uczestniczył w wojnie z Meksykiem. W wojnie secesyjnej 1861-65 walczył po stronie Północy, zdobywając sławę jako co gorsze grant ulysses.
 • Małżonek SEWERYN GAŁĘZOWSKI Małżonek stworzenia listopadowego, działacz emigracyjny; studia medyczne odbył w Wilnie, w okresie stworzenia 1831 kierował lazaretami, po 1831 na emigracji w Niemczech porównaj gałęzowski seweryn.
 • Partner GEOPOLITYKA Partner doktryna polit. powstała na przeł. XIX i XX w., głosząca, Iż położenie geogr. krajów powoduje ich politykę porównanie geopolityka.
 • Ile lat STANISŁAW GRABOWSKI Ile lat Augusta Poniatowskiego i E. Grabowskiej, od 1820 min. wyznań rel. i oświecenia publicznego w Królestwie Pol.; reprezentował poglądy klerykalno-zachowawcze dlaczego grabowski stanisław.
 • Kto to FRANÇOIS GUIZOT Kto to historyk, prof. Sorbony, jeden z artystów doktryny liberalnej; w latach 1832-37 min. oświaty, przyczynił się do upowszechnienia nauczania podstawowego; w 1840 jak lepiej guizot françois.
 • Kim był LUDWIK GORZKOWSKI Kim był latach 1835-38 adiunkt UJ, czł. Stow. Ludu Pol., potem Konfederacji Powszechnej Narodu Pol., od 1844 czł. komitetu konspiracyjnego w Krakowie; w 1846 w trakcie kiedy gorzkowski ludwik.
 • życiorys NARODOWA GWARDIA życiorys zorganizowane na wzór regularnego wojska; milicja obywatelska; 1. oddziały samoobrony powstałe w VII 1879 we Francji do obrony państwie i utrzymania porządku od czego zależy gwardia narodowa.
 • Kim jest GETTO Kim jest miasta zamieszkiwana poprzez ustaloną grupę rel. albo nar.; ustalenie g. pojawiło się w średniow. odnosząc się do ulic i dzielnic zajmowanych dobrowolnie na czym polega getto.
 • Bohater IX GRZEGORZ Bohater papież, w 1231 zatwierdził postanowienie soboru laterańskiego IV o powołaniu inkwizycji, a w 1233 tryb postępowania jej trybunałów, które powierzył dominikanom różnice grzegorz ix.
 • Czego dokonał MAGOG I GOG Czego dokonał wiązane z Aleksandrem Ogromnym, a również potem z wczesnośredniow. Anglią), nieraz utożsamiane ze sobą, znane w Biblii. Ludy Goga i Magoga w Apokalipsie św wady i zalety gog i magog.
 • Kogo GEZOWIE Kogo walczący od 1567 z panowaniem hiszp., początkowo w lasach (g. leśni), a w dalszym ciągu na morzu (g. morscy). Zajęcie poprzez nich w 1572 portu Briel wywołało podobieństwa gezowie.
 • Biografia GALILEI GALILEO GALILEUSZ Biografia filozof. Dokonał licznych odkryć w przyrodoznawstwie i w astronomii, zwolennik teorii Kopernika, za jej propagowanie zmuszony poprzez inkwizycję do odwołania czemu galileusz, galileo galilei.
 • Najważniejsze informacje MAKSYMILIAN GIERYMSKI Najważniejsze informacje stworzenia styczniowego; walczył w oddziale J. Oxińskiego; studiował malarstwo w Warszawie i Monachium; zdobył sławę jako autor pejzaży i kompozycji hist.; w co gorsze gierymski maksymilian.
 • Ciekawostki D MICHAIŁ GORCZAKOW Ciekawostki 1846 ros. gubernator wojenny w Warszawie, w 1855-61 namiestnik Królestwa Pol.; popierał politykę rusyfikacyjną w szkolnictwie; w 1861 w momencie manifestacji porównaj gorczakow michaił d..
 • Małżonek LWOWSKIE GUBERNIUM Małżonek centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na porównanie gubernium lwowskie.
 • Partner GŁÓWNY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI Partner organ administracji powołany w 1948 w celu nadzorowania kultury fizycznej dlaczego główny komitet kultury fizycznej i turystyki.
 • Ile lat IWAN GONTA Ile lat jeden z przywódców stworzenia chłopskiego na Ukrainie w 1768; pochwycony poprzez Rosjan, wydany władzom pol. i stracony jak lepiej gonta iwan.
 • Kto to WYSZEHRADZKA GRUPA Kto to regionalnej pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją zawarty 15 II 1991 w Wyszehradzie. Celem miała być współpraca gosp., polit., obronna, kulturalna kiedy grupa wyszehradzka.
 • Kim był JULES GUESDE Kim był W 1879 utworzył franc. Federację Partii Robotników Socjalistów o charakterze marksistowskim. Od 1882 lider Francuskiej Partii Robotniczej. Od 1904 Zjednoczonej od czego zależy guesde jules.
 • życiorys S MICHAIŁ GORBACZOW życiorys ostatni sekr. generalny KPZR w latach 1985-91. Realizując politykę pierestrojki dał nieformalne przyzwolenie na stopniowy demontaż obozu socjalist. Od 1990 na czym polega gorbaczow michaił s..
 • Kim jest ANTONIO GAUDI Kim jest głośny architekt hiszp. (wł. kataloński), który po 1890 wykształcił własny, unikalny styl. Tworzył w Barcelonie. Najsłynniejszym dziełem kościół Sagrada Familia różnice gaudi antonio.
 • Bohater ANTONI GIEŁGUD Bohater stworzeniu listopadowym; uczestnik kampanii 1812; od 1818 generał; w 1831 odznaczył się w bitwach pod Wawrem i Grochowem; po bitwie pod Ostrołęką podjął wady i zalety giełgud antoni.
 • Czego dokonał DA VASCO GAMA Czego dokonał żeglarz portug., odkrywca morskiej drogi do Indii (1497-99), założyciel portug. faktorii w Mozambiku (Afryka) i Indiach podobieństwa gama vasco da.
 • Kogo LONDYN REWOLUCYJNA GROMADA Kogo emigracyjna zał. w 1856 poprzez Z. Świętorzeckiego, L. Oborskiego, H. Abichta; była próbą odnowienia Ludu Polskiego; istniała do 1861; próba nawiązania czemu gromada rewolucyjna londyn.
 • Biografia GILDIA Biografia zawiązywanych od średniow. w celach obronnych, rel., ochrony interesów zawodowych i tak dalej W najwyższym stopniu rozpowszechnione były gildie kupieckie co gorsze gildia.
 • Najważniejsze informacje GUŁAG Najważniejsze informacje poprzez A. Sołżenicyna nazwa mechanizmu obozów pracy w ZSRR. W ramach mechanizmu zatrudniano więźniów na wielu budowach przem., przy budowie kanałów porównaj gułag.
 • Ciekawostki GOSZYZM Ciekawostki skrajnie lewicowe nurty ideowe 2 poł. XX w., upowszechniony w szczególności po 1968. Symbolizuje idee rewolucji proletariackiej i egalitaryzmu, lansowane porównanie goszyzm.
 • Małżonek GIEDYMIN Małżonek 1316. Zapewnił postęp terytorialny Litwy kosztem Rusi. Walczył z Krzyżakami zawierając sojusz z Polską przypieczętowany w 1325 małżeństwem córki Aldony z dlaczego giedymin.
 • Partner VAN VINCENT GOGH Partner głośny postimpresjonistyczny rysownik hol. Słynne są jego różne wersje Słoneczników, lecz także: Most w Arles, Kościół w Auvers, Autoportret przy sztalugach jak lepiej gogh vincent van.
 • Ile lat ALEKSANDER GRZEGORZEWSKI Ile lat Rządu Nar. 1846, sybirak; od 1845 zamieszkał w Krakowie; w stworzeniu 1846 wszedł w skład Rządu Nar. w okolicy J. Tyssowskiego i L. Gorzkowskiego reprezentując kiedy grzegorzewski aleksander.
 • Kto to KAZIMIERZ GROCHOLSKI Kto to polityk, lider podolaków; w młodości członek sekretnych związków; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do wiedeńskiej Porady Państwa (długoletni prezes od czego zależy grocholski kazimierz.
 • Kim był GIZA Kim był miasto w Egipcie k. Kairu, w pobliżu ruiny piramid (między innymi Chefrena, Cheopsa), słynny sfinks. Zobacz także Chefren; sfinks na czym polega giza.
 • życiorys GPU życiorys ros. skrót Państwowy Zarząd Polityczny. W latach 1922-34 nazwa radz. policji politycznej. Zobacz także CZEKA; NKWD różnice gpu.
 • Kim jest GUSTAW I WAZA, GUSTAW ERICKSSON WAZA Kim jest Lider stworzenia antyduńskiego w Szwecji w 1521. Władca Szwecji od 1523. Doprowadził do stworzenia szwedz. Kościoła nar. Stworzył podstawy pod nowożytne kraj wady i zalety gustaw i waza, gustaw ericksson waza.
 • Bohater RAJIV GANDHI Bohater Gandhi, po jej Zgonu objął kierownictwo Indyjskiego Kongresu Narodowego i został premierem Indii. Próbował prowadzić politykę jednakowego dystansu wobec USA podobieństwa gandhi rajiv.
 • Czego dokonał PHILIPPE GIRARD Czego dokonał wynalazca, w latach 1825-44 przebywał w Królestwie Pol., artysta sposoby przędzenia lnu na mokro; w 1833 zorganizował przędzalnie lnu w Marymoncie i w Rudzie czemu girard philippe.
 • Kogo FRANCISZEK GORZKOWSKI Kogo polski. Uczestnik insurekcji 1794; w 1796 przygotował we wsi Cisie na Podhalu stworzenie chłopskie, chciał wprowadzić ustrój republikański i obalić przywileje co gorsze gorzkowski franciszek.
 • Biografia GLADIATOR Biografia zawodnik cyrkowy ( igrzyska) walczący na Zgon i życie z przeciwnikiem (człowiekiem albo zwierzęciem) dzięki miecza (stąd nazwa gladiator od ?Xac. gladius porównaj gladiator.
 • Najważniejsze informacje GRECJA Najważniejsze informacje w staroż. nazwa w znaczeniu geograficznym i kulturowym na ustalenie ekipy miast-krajów gr., a nie jednolitego państwa porównanie grecja.
 • Ciekawostki JOANNA GRUDZIŃSKA Ciekawostki żona w. ks. Konstantego, księżna łowicka; w 1820 poślubiła Konstantego, który dla niej zrzekł się praw do tronu ros dlaczego grudzińska joanna.
 • Małżonek STEFAN GARCZYŃSKI Małżonek stworzenia listopadowego; w 1831 na emigracji w Dreźnie i Szwajcarii; przyjaźnił się z A. Mickiewiczem, który korzystał z jego stosunku pisząc Redutę Ordona jak lepiej garczyński stefan.
 • Partner WILLIAM GLADSTONE Partner polityk, liberał, słynny mówca, znakomity parlamentarzysta; wielokrotny minister, w latach 1868-74, 1880-85, 1886 i 1892-94 premier; przeprowadził istotne kiedy gladstone william.
 • Ile lat OTTO GROTEWOHL Ile lat działacz komunist. w Niemczech, po 1945 współorganizator partii komunist. we wschodniej części Niemiec. Premier NRD od 1949 od czego zależy grotewohl otto.
 • Kto to KRESKA GRUBA Kto to sformułowana poprzez premiera T. Mazowieckiego w IX 1989, określająca relacja nowych władz do PRL. Oznaczać miała odcięcie się od komunist. przeszłości w na czym polega "gruba kreska".
 • Kim był CZERWIEŃSKIE GRODY Kim był ziem granicznych stanowiący element sporów pomiędzy Polską a Rusią z Czerwieniem jako gł. grodem (dziś Czermno pod Tomaszowem Lubelskim). W 1018-31 przy Polsce różnice grody czerwieńskie.
 • życiorys GŁASNOST życiorys Gorbaczowa realizującego program gruntownych reform w ZSRR, zmierzające do uzyskania jawności życia publicznego i otwarcia informacyjnego na świat wady i zalety "głasnost".
 • Kim jest GERMANOWIE Kim jest indoeuropejskie ( Indoeuropejczycy), ich kolebką była pd. Skandynawia i Płw. Jutlandzki (przełom II/I tys. przed naszą erą). Migracje G. prowadzone tak na pn podobieństwa germanowie.
 • Bohater GOŚĆ Bohater Europie Zach. kategoria ludności kolonizującej pustkowia na zasadzie czasowej dzierżawy za wyjątkiem swobody opuszczenia gospodarstwa, bez prawa dziedziczenia czemu gość.
 • Czego dokonał GENTRY Czego dokonał w. nowa szlachta opierająca swą egzystencję na intensywnej gospodarce rolnej ( ogradzanie). G. wywodziła się zarówno ze średniozamożnej szlachty rodowej, jak co gorsze gentry.
 • Kogo GDYNIA Kogo port i miasto budowane na miejscu wsi rybackiej od 1922. W 1923 zawinął tu pierwszy statek; 1926 start portu, później błyskawicznie rozbudowywany porównaj gdynia.
 • Biografia GUSTAW II ADOLF WAZA Biografia Sudermańskiego, władca Szwecji od 1611. Przeprowadził głębokie reformy armii szwedz., przekształcając ją w idealną armię Europy. Odniósł liczne zwycięstwa porównanie gustaw ii adolf waza.
 • Najważniejsze informacje HUGO GROTIUS Najważniejsze informacje niderl. prawnik, polityk, dyplomata, artysta podstaw nowożytnego prawa międzynar. Fundamentalne dzieło Trzy księgi o prawie wojny i pokoju dlaczego grotius hugo.
 • Ciekawostki GOPR Ciekawostki Pogotowie Ratunkowe zał. w 1952 (w miejsce Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) do niesienia pomocy ofiarom wypadków w pol. górach jak lepiej gopr.
 • Małżonek GENEALOGIA Małżonek dzieje rodu, pochodzenie rodowe (rodowód); edukacja pomocnicza historii badająca międzyludzkie więzy pokrewieństwa kiedy genealogia.
 • Partner GRUPA ROBOCZA KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Partner zał. w 1987 poprzez działaczy związkowych przeciwnych L. Wałęsie i jego polityce, kierowana poprzez A. Gwiazdę, w dalszym ciągu lidera Solidarności 80 od czego zależy grupa robocza komisji krajowej nszz "solidarność".
 • Ile lat EDWARD GIEREK Ile lat komunist. w PRL. W latach 1970-80 I sekr. KC PZPR. Realizował nieudaną politykę forsownego rozwoju gosp. opartego na finansowej pomocy Zachodu, która na czym polega gierek edward.
 • Kto to GERMANIZACJA Kto to zmierzające do narzucenia kultury niem. ludności i państwom poddanym władzy niem. jako obcej (również przyjmowanie kultury niem.); politykę g. prowadziły różnice germanizacja.
 • Kim był ARTHUR JOSEPH GOBINEAU Kim był franc. poeta i dyplomata, autor dzieła O nierówności ras ludzkich, które stało się biblią rasizmu wady i zalety gobineau joseph arthur.
 • życiorys GURT życiorys w architekturze płaski łuk podtrzymujący sklepienie, również obiekt dekoracyjny podobieństwa gurt.
 • Kim jest MŁODSZY AGENOR GOŁUCHOWSKI Kim jest od 1872 w austr. służbie dyplomatycznej, w latach 1895-96 min. spraw zagr. Austro-Węgier; dążył do utrzymania dobrych stosunków z Niemcami i Rosją czemu gołuchowski agenor, młodszy.
 • Bohater WOJCIECH GERSON Bohater studiował w Warszawie i Petersburgu, od 1858 w Warszawie, gdzie prowadził swoją pracownię, uczył między innymi J. Chełmońskiego, L. Wyczółkowskiego; w 1860 co gorsze gerson wojciech.
 • Czego dokonał GRECY Czego dokonał Hellenowie, nazwa wprowadzona poprzez Rzymian najprawdopodobniej od plemienia Graików. Ludzie od pocz. II tys. przed naszą erą osiadali w Grecji, przybywając porównaj grecy.
 • Kogo KONSTANTY GASZYŃSKI Kogo uczestnik stworzenia listopadowego, walczył na Litwie w korpusie A. Giełguda, poźniej emigrował, od 1833 we Francji; autor popularnych wierszy i piosenek porównanie gaszyński konstanty.
 • Biografia OSZCZĘDNOŚCI KASA GALICYJSKA Biografia oszczędnościowa i kredytowa, zał. we Lwowie w 1844; gromadziła oszczędności i udzielała pożyczek hipotecznych i pod zastaw nieruchomości; kredytowała dlaczego galicyjska kasa oszczędności.
 • Najważniejsze informacje ŻAROWA GOSPODARKA Najważniejsze informacje wypaleniskowa, łanowa; prymitywny mechanizm uprawy roli, polegał na obsiewaniu zbożem terenów wypalonego lasu - urodzajność gleby na kilka lat zapewniał popiół jak lepiej gospodarka żarowa.
 • Ciekawostki STATYSTYCZNY URZĄD GŁÓWNY Ciekawostki zał. w 1918, prowadzi stałe badania dotyczące życia społ.-gosp. w Polsce, wydaje między innymi Rocznik Statystyczny i inne czasopisma kiedy główny urząd statystyczny.
 • Małżonek ŚLĄSK GÓRNY Małżonek 21 X 1921. Polska dostała powiaty katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, świętochłowicki i tarnogórski o pow. 3,2 tys. km2 z 996 tys. ludności (w tym od czego zależy górny śląsk.
 • Partner ERNESTO CHE GUEVARA Partner rewolucjonista działający w całej Ameryce Południowej. Walczył między innymi u boku F. Castro i wszedł do rządu rewol. Kuby. Stworzył swoją oryginalną teorię na czym polega guevara che ernesto.
 • Ile lat ŚW GRAAL Ile lat wg legend średniow. kielich, gdzie miała być zgromadzona krew ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa; stanowił on przedmiot poszukiwań rycerzy Okrągłego Stołu ( Artur różnice graal św..
 • Kto to GAPON Kto to tajnej policji; za zgodą policji utworzył Stowarzyszenie Rosyjskich Robotników Fabrycznych Miasta Petersburga; 22 I 1905 zorganizował pochód pod Pałac Zimowy w wady i zalety gapon.
 • Kim był GENERACJA Kim był urodzonych w danym okresie dziejowym (regularnie nieomal rówieśnicza) albo pozostających w jednakowym relacji pokrewieństwa ze znanym powszechnie przodkiem podobieństwa generacja.
 • życiorys GREENPEACE życiorys poprzez kanadyjskich działaczy organizacja początkowo prowadząca akcje antynuklearne, w tym zwł. przeszkadzająca we franc. próbach atomowych na Pacyfiku (1975 czemu greenpeace.
 • Kim jest GEORGE CHARLES GORDON Kim jest gen. bryt. w służbie egipskiej, gubernator Sudanu. W niebezpieczeństwie powstaniem Mahdiego bronił Chartumu. Zginął przy obronie miasta co gorsze gordon charles george.
 • Bohater HILDEBRAND VII GRZEGORZ Bohater przedtem zaangażowany w reformę Kościoła nazwaną od jego imienia gregoriańską, której realizacja doprowadziła do sporu o inwestyturę. G. VII zorganizował obóz porównaj grzegorz vii, hildebrand.
 • Czego dokonał GISZ Czego dokonał naczelny organ wojsk. istniejący w Polsce 1926-39, mający przygotować państwo do wojny. Na jego czele do 1935 stał J. Piłsudski, a później E. Rydz-Śmigły porównanie gisz.
 • Kogo GALLIPOLI Kogo Egejskim u wejścia do cieśniny Dardanele prowadzącej na M. Czarne, znany gł. z desantu i walk wojsk z angielskiego:--franc. od IV 1915 do I 1916. Celem tej dlaczego gallipoli.
 • Biografia ANDRZEJ GWIAZDA Biografia współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych w 1978; w VIII 1980 wiceprzewodn. MKS w Gdańsku. Od 1990 przywódca reaktywowanych Wolnych Związków Zawodowych jak lepiej gwiazda andrzej.
 • Najważniejsze informacje GALICJA Najważniejsze informacje Galicji i Lodomerii, nawiązująca do pretensji monarchów węgierskich do Halicza nazwa nadana zajętej poprzez Austrię w rozbiorach części Polski. Granice do kiedy galicja.
 • Ciekawostki AGENOR GOŁUCHOWSKI Ciekawostki polityk, konserwatysta; w 1859 min. spraw wewn., w 1860 min. stanu; w wydanym tak zwany dyplomie październikowym zapowiadał federacyjną przebudowę Austrii; w od czego zależy gołuchowski agenor.
 • Małżonek WOLFF I GEBETHNER Małżonek księgarska zał. w 1857 w Warszawie poprzez G. Gebethnera i R. Wolffa; wydawała nie tylko literaturę piękną (dzieła H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego na czym polega gebethner i wolff.
 • Partner GIBRALTAR Partner baza na Płw. Pirenejskim u wejścia na M. Śródziemne. W 1704 zajęta poprzez W. Brytanię. Odegrała ogromną rolę w obu wojnach świat. Element długotrwałego sporu różnice gibraltar.
 • Ile lat GUBERNATORSTWO GENERALNE Ile lat adm. utworzona poprzez Niemców 12 X 1939 na terenie okupowanych centralnych ziem pol., złożona z tak zwany dystryktów: krakowskiego, radomskiego, lubelskiego i wady i zalety generalne gubernatorstwo.
 • Kto to GOCI Kto to pochodzące ze Skandynawii, w III w. n.e. znad pd. brzegów M. Bałtyckiego zawędrowały na stepy nadczarnomorskie, po czym podzieliły się na dwa odłamy podobieństwa goci.
 • Kim był OGIEŃ GRECKI Kim był substancja zapalająca w płynie użytkowana w Bizancjum. Zapewnił niejednokrotnie zwycięstwa Bizancjum w walce, między innymi z Arabami czemu grecki ogień.
 • życiorys GOTYK życiorys Gotów; w średniow. styl w architekturze, a później sztukach plast.; zapoczątkowany w XII w. we Francji, występujący do XVI w. G. dotyczył gł. budownictwa co gorsze gotyk.
 • Kim jest GALL ANONIM, ANONIM ZW. GALLEM Kim jest imieniu, przypuszczalnie benedyktyn, pochodzący z Francji albo Włoch, nadworny kronikarz Bolesława Krzywoustego, którego panowaniu w pierwszej kolejności porównaj gall anonim, anonim zw. gallem.
 • Bohater JERZY GIEDROYC Bohater sekretarz amb. Rogera Raczyńskiego w Rumunii do 1939 r., założyciel Instytutu Literackiego w Rzymie, od 1947 w Paryżu. Wydawał Kulturę i Zeszyty Historyczne porównanie giedroyc jerzy.
 • Czego dokonał JÓZEF GLEMP Czego dokonał kardynał od 1983. W swej karierze duchownej kolejno: pracuje w sekretariacie prymasa Polski 1967-79, w dalszym ciągu bp warmiński 1979-81 i od 1981 arcybp dlaczego glemp józef.
 • Kogo JULIAN GOSLAR Kogo współpracował z E. Dembowskim; 1836-37 czł. Stow. Ludu Pol., potem Konfederacji Powszechnej Narodu Pol. i Młodej Sarmacji; prowadził działalność agitacyjną jak lepiej goslar julian.
 • Biografia GOSPODARCZE TOWARZYSTWO GALICYJSKIE Biografia 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. także chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję kiedy galicyjskie towarzystwo gospodarcze.
 • Najważniejsze informacje GUBERNATOR GENERAŁ Najważniejsze informacje zwierzchnik administracji i wojska na obszarze kilku guberni; w latach 1813-15 g.-g. zarządzał ziemiami Księstwa Warsz., od 1874 Państwem Przywiślańskim (a od czego zależy generał-gubernator.
 • Ciekawostki CYPRIAN GODEBSKI Ciekawostki reform Sejmu Czteroletniego, emisariusz Centralizacji Lwowskiej; w latach 1798-1801 w Legionach Polskich, potem w armii Księstwa Warsz.; od 1805 czł. Warsz na czym polega godebski cyprian.
 • Małżonek AGATON GILLER Małżonek dziennikarz, działacz polit., w 1853 zesłany na Syberię, po amnestii powrócił do państwie; od 1862 członek Komitetu Centralnego Narodowego. Przeciwnik różnice giller agaton.
 • Partner PŁOMIENISTY GOTYK Partner odmiana późnego gotyku, nacechowana między innymi powiększoną jasnością wnętrz i wzbogaconą dekoracją sklepień wady i zalety gotyk płomienisty.
 • Ile lat WOLFGANG JOHANN GOETHE Ile lat największy pisarz niem. romantyzmu. Działał gł. w Weimarze. Najsłynniejsze dzieła: Faust, Cierpienia młodego Wertera podobieństwa goethe johann wolfgang.
 • Kto to BONDONE DI GIOTTO Kto to słynny rysownik i architekt wł., tworzył obrazy i freski, stał się prekursorem renesansu przełamując tradycje sztuki bizant czemu giotto di bondone.
 • Kim był ARPAD GONCZ Kim był skazany na dożywocie za udział w stworzeniu węg. w 1956, amnestionowany w 1963 został znanym literatem. W 1988 założył Związek Wolnych Demokratów i w 1990 co gorsze goncz arpad.
 • życiorys GESTAPO życiorys Geheime Staatspolizei, powszechnie stosowana nazwa hitlerowskiej policji polit. utworzonej w 1933, od 1934 podległej SS. Słynna z szeroko rozwiniętego porównaj gestapo.
 • Kim jest ANDRIEJ GROMYKO Kim jest wieloletni min. spraw zagr. ZSRR (1957-85), przedtem ambasador ZSRR w stanach zjednoczonych ameryki (1943-46), ambasador w W. Brytanii (1952-55). Po odejściu z porównanie gromyko andriej.
 • Bohater WŁADYSŁAW GOMUŁKA Bohater Od 1922 działacz związkowy, od 1926 w KPP, od 1942 działacz PPR. W latach 1943-48 sekr. generalny PPR, w 1945-48 wicepremier i min. Ziem Odzyskanych, w 1948 dlaczego gomułka władysław.
 • Czego dokonał JÓZEF GODLEWSKI Czego dokonał polit., uczestnik insurekcji 1794; w 1809 i 1811 poseł na sejm Księstwa Warsz., na którym zasłynął jako krytyk polityki rządu, w 1818-25 poseł na sejm jak lepiej godlewski józef.
 • Kogo JOSEPH GOEBBELS Kogo najbliższych i w najwyższym stopniu utalentowanych współpracowników A. Hitlera, publicysta, organizator mechanizmu totalnej propagandy. Od 1933 min. propagandy kiedy goebbels joseph.
 • Biografia GALIA Biografia aktualnie Francja, Belgia i częściowo Holandia, Niemcy i Szwajcaria), nazwa od zamieszkujących tam Celtów poprzez Rzymian zw. Galami; podbita ostatecznie w poł od czego zależy galia.
 • Najważniejsze informacje LUDWIK GEYER Najważniejsze informacje łódzki, pochodził z Saksonii; w 1828 założył fabrykę wyrobów bawełnianych; w 1833 sprowadził nieznane dotąd w Łodzi maszyny do drukowania perkali uzyskując na czym polega geyer ludwik.
 • Ciekawostki GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO DE Ciekawostki romantyczny. Oficjalny rysownik dworu hiszp. malował portrety króla Karola IV i rodziny królewskiej. Później tworzył dzieła coraz bardziej ekspresyjne różnice goya y lucientes francisco de.
 • Małżonek KLEMENT GOTTWALD Małżonek prezydent Republiki Czechosłowackiej w latach 1948-53. W 1921 jeden z artystów, od 1929 sekr. gener. Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Premier rządu wady i zalety gottwald klement.
 • Partner GRZYWNA Partner w średniow. i czasach nowoż. jednostka wagowo-pieniężna, w Polsce (około 210 g), Czechach i na Rusi; również kara pieniężna podobieństwa grzywna.
 • Ile lat MIEJSKA GMINA Ile lat wykształcona w średniow. forma samorządu miast we Włoszech, upowszechniona w innych państwach euro. G.m. powstały w wyniku wyzwolenia się miast spod władzy czemu gmina miejska.
 • Kto to GUBERNIA Kto to jednostka adm. w Rosji i Królestwie Pol. złożona z kilku albo kilkunastu powiatów; w Królestwie Pol. wprowadzono g. w 1837 w miejsce dawnych województw co gorsze gubernia.
 • Kim był JAKUB GIEYSZTOR Kim był Białych; od 1861 artysta organizacji spiskowych na Litwie, w 1863 prezes Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy; w 1865 skazany na 12 lat ciężkich robót; w porównaj gieysztor jakub.
 • życiorys INDIRA GANDHI życiorys J. Nehru, po 1947 rozpoczęła szybką karierę polit., zostając w 1966 przywódcą Indyjskiego Kongresu Narodowego i premierem. Utraciła władzę po klęsce wyborczej porównanie gandhi indira.
 • Kim jest LUDOWA GWARDIA Kim jest Polskiej Partii Robotniczej; utworzona w III 1942. Słynna ze spektakularnych akcji przeciw Niemcom, jak zamach na Caf Club w Warszawie w X 1942. Od V 1942 dlaczego gwardia ludowa.
 • Bohater GRZEGORZ I WIELKI, ŚW. Bohater Kościoła, jego twórczość (zwł. słynne Dialogi) była popularna w całym średniow., zreformował liturgię ( chorał gregoriański). Wysłał misjonarzy do Anglii (św jak lepiej grzegorz i wielki, św..
 • Czego dokonał GŁÓWNY ZARZĄD INFORMACJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Czego dokonał radz. oficerów organ kontrwywiadu wojsk., znany z organizowania sfabrykowanych pokazowych mechanizmów polit. w latach stalinowskich. Zlikwidowany w 1955 kiedy główny zarząd informacji ministerstwa obrony narodowej.
 • Kogo DE CHARLES GAULLE Kogo franc. Po kapitulacji Francji w VI 1940 przywód-ca tak zwany Wolnej Francji na terenie W. Brytanii, organizator oddziałów Wolnych Francuzów , od 1943 przewodn od czego zależy gaulle charles de.
 • Biografia HERMANN GOERING Biografia marszałek niem. Członek NSDAP od 1922, jeden z najbliższych współpracowników A. Hitlera; 1932 przewodn. Reichstagu, 1933 min. lotnictwa i premier Prus na czym polega goering hermann.
 • Najważniejsze informacje PIENIĘŻNA GIEŁDA Najważniejsze informacje organizacja gosp. powołana do ułatwienia obrotu papierami wartościowymi, akcjami, dewizami; w Polsce od 1817, zamknięta w PRL, wznowiła działalność w 1991 różnice giełda pieniężna.
 • Ciekawostki LJUDEVIT GAJ Ciekawostki chorw. działacz polit. i społ., współtwórca reformy pisowni języka chorw., autor pieśni patriotycznych wady i zalety gaj ljudevit.
 • Małżonek PRZYSWAJAJĄCA GOSPODARKA Małżonek oparta na przyswajaniu gotowych płodów natury, prymitywna, myślistwo, zbieractwo podobieństwa gospodarka przyswajająca.
 • Partner GIERMEK Partner w średniow. młody człowiek (14-20 lat) przygotowujący się u boku doświadczonego rycerza do przyjęcia w szeregi rycerstwa czemu giermek.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Giermek co znaczy gospodarka przyswajająca krzyżówka Gaj Ljudevit co to jest giełda pieniężna słownik Goering Hermann czym jest Gaulle Charles de co oznacza. zasługi.

Bohater Górny Karabach co znaczy Grottger Artur krzyżówka Grabski Władysław co zrobił.