encyklopedia godlewski józef co to jest
ZNACZENIE Godlewski Józef, Gordon Charles George, Górny Karabach, Giza, Guizot François, Gospodarka.

Postacie historyczne, biografia na G

 • Kim był GŁASNOST Co zrobił Gorbaczowa realizującego program gruntownych reform w ZSRR, zmierzające do uzyskania jawności życia publicznego i otwarcia informacyjnego na świat "głasnost".
 • Kim był GOCI Co zrobił pochodzące ze Skandynawii, w III w. n.e. znad pd. brzegów M. Bałtyckiego zawędrowały na stepy nadczarnomorskie, po czym podzieliły się na dwa odłamy: Wizygotów goci.
 • Kim był GILDIA Co zrobił zawiązywanych od średniow. w celach obronnych, rel., ochrony interesów zawodowych i tak dalej W najwyższym stopniu rozpowszechnione były gildie kupieckie gildia.
 • Kim był AGENOR GOŁUCHOWSKI Co zrobił konserwatysta; w 1859 min. spraw wewn., w 1860 min. stanu; w wydanym tak zwany dyplomie październikowym zapowiadał federacyjną przebudowę Austrii; w latach gołuchowski agenor.
 • Kim był GPU Co zrobił ros. skrót Państwowy Zarząd Polityczny. W latach 1922-34 nazwa radz. policji politycznej. Zobacz także CZEKA; NKWD gpu.
 • Kim był GERMANIZACJA Co zrobił narzucenia kultury niem. ludności i państwom poddanym władzy niem. jako obcej (również przyjmowanie kultury niem.); politykę g. prowadziły władze prus. i austr germanizacja.
 • Kim był GUŁAG Co zrobił Sołżenicyna nazwa mechanizmu obozów pracy w ZSRR. W ramach mechanizmu zatrudniano więźniów na wielu budowach przem., przy budowie kanałów śródlądowych, linii gułag.
 • Kim był GŁÓWNY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI Co zrobił organ administracji powołany w 1948 w celu nadzorowania kultury fizycznej główny komitet kultury fizycznej i turystyki.
 • Kim był GESTAPO Co zrobił Staatspolizei, powszechnie stosowana nazwa hitlerowskiej policji polit. utworzonej w 1933, od 1934 podległej SS. Słynna z szeroko rozwiniętego mechanizmu gestapo.
 • Kim był GALILEI GALILEO GALILEUSZ Co zrobił Dokonał licznych odkryć w przyrodoznawstwie i w astronomii, zwolennik teorii Kopernika, za jej propagowanie zmuszony poprzez inkwizycję do odwołania swoich galileusz, galileo galilei.
 • Kim był ULYSSES GRANT Co zrobił Zjedn.; w latach 1845-48 uczestniczył w wojnie z Meksykiem. W wojnie secesyjnej 1861-65 walczył po stronie Północy, zdobywając sławę jako dowódca na zach grant ulysses.
 • Kim był LWOWSKIE GUBERNIUM Co zrobił któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na czele gubernium lwowskie.
 • Kim był ARTUR GROTTGER Co zrobił w Krakowie i Wiedniu; sławę przyniósł mu cykl grafik dotyczących okresu manifestacji patriotycznych w Królestwie Pol. przed 1863 i stworzenia styczniowego grottger artur.
 • Kim był GUSTAW II ADOLF WAZA Co zrobił władca Szwecji od 1611. Przeprowadził głębokie reformy armii szwedz., przekształcając ją w idealną armię Europy. Odniósł liczne zwycięstwa umacniając pozycję gustaw ii adolf waza.
 • Kim był ANDRIEJ GROMYKO Co zrobił min. spraw zagr. ZSRR (1957-85), przedtem ambasador ZSRR w stanach zjednoczonych ameryki (1943-46), ambasador w W. Brytanii (1952-55). Po odejściu z dyplomacji gromyko andriej.
 • Kim był GDYNIA Co zrobił port i miasto budowane na miejscu wsi rybackiej od 1922. W 1923 zawinął tu pierwszy statek; 1926 start portu, później błyskawicznie rozbudowywany gdynia.
 • Kim był HERMANN GOERING Co zrobił niem. Członek NSDAP od 1922, jeden z najbliższych współpracowników A. Hitlera; 1932 przewodn. Reichstagu, 1933 min. lotnictwa i premier Prus, współtwórca goering hermann.
 • Kim był GENEALOGIA Co zrobił dzieje rodu, pochodzenie rodowe (rodowód); edukacja pomocnicza historii badająca międzyludzkie więzy pokrewieństwa genealogia.
 • Kim był MIEJSKA GMINA Co zrobił w średniow. forma samorządu miast we Włoszech, upowszechniona w innych państwach euro. G.m. powstały w wyniku wyzwolenia się miast spod władzy feudałów. W gmina miejska.
 • Kim był AGATON GILLER Co zrobił działacz polit., w 1853 zesłany na Syberię, po amnestii powrócił do państwie; od 1862 członek Komitetu Centralnego Narodowego. Przeciwnik szybkiego wybuchu giller agaton.
 • Kim był IX GRZEGORZ Co zrobił papież, w 1231 zatwierdził postanowienie soboru laterańskiego IV o powołaniu inkwizycji, a w 1233 tryb postępowania jej trybunałów, które powierzył dominikanom grzegorz ix.
 • Kim był PHILIPPE GIRARD Co zrobił w latach 1825-44 przebywał w Królestwie Pol., artysta sposoby przędzenia lnu na mokro; w 1833 zorganizował przędzalnie lnu w Marymoncie i w Rudzie Guzowskiej girard philippe.
 • Kim był GUBERNATORSTWO GENERALNE Co zrobił utworzona poprzez Niemców 12 X 1939 na terenie okupowanych centralnych ziem pol., złożona z tak zwany dystryktów: krakowskiego, radomskiego, lubelskiego i generalne gubernatorstwo.
 • Kim był DE CHARLES GAULLE Co zrobił kapitulacji Francji w VI 1940 przywód-ca tak zwany Wolnej Francji na terenie W. Brytanii, organizator oddziałów Wolnych Francuzów , od 1943 przewodn gaulle charles de.
 • Kim był HILDEBRAND VII GRZEGORZ Co zrobił zaangażowany w reformę Kościoła nazwaną od jego imienia gregoriańską, której realizacja doprowadziła do sporu o inwestyturę. G. VII zorganizował obóz tak zwany grzegorz vii, hildebrand.
 • Kim był WILLIAM GLADSTONE Co zrobił liberał, słynny mówca, znakomity parlamentarzysta; wielokrotny minister, w latach 1868-74, 1880-85, 1886 i 1892-94 premier; przeprowadził istotne reformy polit gladstone william.
 • Kim był ANDRZEJ GWIAZDA Co zrobił współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych w 1978; w VIII 1980 wiceprzewodn. MKS w Gdańsku. Od 1990 przywódca reaktywowanych Wolnych Związków Zawodowych gwiazda andrzej.
 • Kim był GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO DE Co zrobił Oficjalny rysownik dworu hiszp. malował portrety króla Karola IV i rodziny królewskiej. Później tworzył dzieła coraz bardziej ekspresyjne ilustrując także goya y lucientes francisco de.
 • Kim był LONDYN REWOLUCYJNA GROMADA Co zrobił w 1856 poprzez Z. Świętorzeckiego, L. Oborskiego, H. Abichta; była próbą odnowienia Ludu Polskiego; istniała do 1861; próba nawiązania kontaktów z Wielkopolską gromada rewolucyjna londyn.
 • Kim był MAGOG I GOG Co zrobił z Aleksandrem Ogromnym, a również potem z wczesnośredniow. Anglią), nieraz utożsamiane ze sobą, znane w Biblii. Ludy Goga i Magoga w Apokalipsie św. Jana to gog i magog.
 • Kim był JULIAN GOSLAR Co zrobił współpracował z E. Dembowskim; 1836-37 czł. Stow. Ludu Pol., potem Konfederacji Powszechnej Narodu Pol. i Młodej Sarmacji; prowadził działalność agitacyjną goslar julian.
 • Kim był PIENIĘŻNA GIEŁDA Co zrobił organizacja gosp. powołana do ułatwienia obrotu papierami wartościowymi, akcjami, dewizami; w Polsce od 1817, zamknięta w PRL, wznowiła działalność w 1991 giełda pieniężna.
 • Kim był PRZYSWAJAJĄCA GOSPODARKA Co zrobił oparta na przyswajaniu gotowych płodów natury, prymitywna, myślistwo, zbieractwo gospodarka przyswajająca.
 • Kim był WOJCIECH GERSON Co zrobił Warszawie i Petersburgu, od 1858 w Warszawie, gdzie prowadził swoją pracownię, uczył między innymi J. Chełmońskiego, L. Wyczółkowskiego; w 1860 współzałożyciel gerson wojciech.
 • Kim był GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND ZW. MAHATMĄ Co zrobił inicjator akcji biernego oporu (polegającej na niepłaceniu podatków i cywilnym nieposłuszeństwie) przeciw władzom bryt. w Indiach. Jego taktyka walki o gandhi mohandas karamchand zw. mahatmą.
 • Kim był WYTWÓRCZA GOSPODARKA Co zrobił wyparła gospodarkę przyswajającą, w miejsce myślistwa - hodowla, zbieractwa - uprawa roli; pojawiła się u schyłku epoki kamienia, stanowi gł. wyróżnik neolitu gospodarka wytwórcza.
 • Kim był CZERWIEŃSKIE GRODY Co zrobił granicznych stanowiący element sporów pomiędzy Polską a Rusią z Czerwieniem jako gł. grodem (dziś Czermno pod Tomaszowem Lubelskim). W 1018-31 przy Polsce grody czerwieńskie.
 • Kim był HERMAN GIZEWIUSZ Co zrobił działacz mazurski, pastor w Ostródzie; walczył o prawne uznanie języka pol. na Mazurach, w szczególności w szkolnictwie; w 1848 wybrany na posła do sejmu prus gizewiusz herman.
 • Kim był GŁÓWNY ZARZĄD INFORMACJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Co zrobił oficerów organ kontrwywiadu wojsk., znany z organizowania sfabrykowanych pokazowych mechanizmów polit. w latach stalinowskich. Zlikwidowany w 1955 główny zarząd informacji ministerstwa obrony narodowej.
 • Kim był GOTYK Co zrobił średniow. styl w architekturze, a później sztukach plast.; zapoczątkowany w XII w. we Francji, występujący do XVI w. G. dotyczył gł. budownictwa kościelnego gotyk.
 • Kim był BRONISŁAW GEREMEK Co zrobił po wydarzeniach 1968 sympatyzując z opozycją; polityk od 1980 związany z Solidarnością , jeden z jej czołowych doradców. Po 1989 przewodn. OKP, a w dalszym geremek bronisław.
 • Kim był CYPRIAN GODEBSKI Co zrobił Sejmu Czteroletniego, emisariusz Centralizacji Lwowskiej; w latach 1798-1801 w Legionach Polskich, potem w armii Księstwa Warsz.; od 1805 czł. Warsz godebski cyprian.
 • Kim był GUBERNIA Co zrobił jednostka adm. w Rosji i Królestwie Pol. złożona z kilku albo kilkunastu powiatów; w Królestwie Pol. wprowadzono g. w 1837 w miejsce dawnych województw gubernia.
 • Kim był GUSTAW I WAZA, GUSTAW ERICKSSON WAZA Co zrobił stworzenia antyduńskiego w Szwecji w 1521. Władca Szwecji od 1523. Doprowadził do stworzenia szwedz. Kościoła nar. Stworzył podstawy pod nowożytne kraj szwedz gustaw i waza, gustaw ericksson waza.
 • Kim był JULES GUESDE Co zrobił utworzył franc. Federację Partii Robotników Socjalistów o charakterze marksistowskim. Od 1882 lider Francuskiej Partii Robotniczej. Od 1904 Zjednoczonej Partii guesde jules.
 • Kim był EDWARD GIEREK Co zrobił w PRL. W latach 1970-80 I sekr. KC PZPR. Realizował nieudaną politykę forsownego rozwoju gosp. opartego na finansowej pomocy Zachodu, która doprowadziła do gierek edward.
 • Kim był ARTHUR JOSEPH GOBINEAU Co zrobił franc. poeta i dyplomata, autor dzieła O nierówności ras ludzkich, które stało się biblią rasizmu gobineau joseph arthur.
 • Kim był LUDWIK GEYER Co zrobił pochodził z Saksonii; w 1828 założył fabrykę wyrobów bawełnianych; w 1833 sprowadził nieznane dotąd w Łodzi maszyny do drukowania perkali uzyskując przewagę geyer ludwik.
 • Kim był GALIA Co zrobił Francja, Belgia i częściowo Holandia, Niemcy i Szwajcaria), nazwa od zamieszkujących tam Celtów poprzez Rzymian zw. Galami; podbita ostatecznie w poł. I w galia.
 • Kim był GENTRY Co zrobił szlachta opierająca swą egzystencję na intensywnej gospodarce rolnej ( ogradzanie). G. wywodziła się zarówno ze średniozamożnej szlachty rodowej, jak i gentry.
 • Kim był JÓZEF GLEMP Co zrobił 1983. W swej karierze duchownej kolejno: pracuje w sekretariacie prymasa Polski 1967-79, w dalszym ciągu bp warmiński 1979-81 i od 1981 arcybp metropolita glemp józef.
 • Kim był ANTONIO GAUDI Co zrobił głośny architekt hiszp. (wł. kataloński), który po 1890 wykształcił własny, unikalny styl. Tworzył w Barcelonie. Najsłynniejszym dziełem kościół Sagrada Familia gaudi antonio.
 • Kim był SEWERYN GAŁĘZOWSKI Co zrobił listopadowego, działacz emigracyjny; studia medyczne odbył w Wilnie, w okresie stworzenia 1831 kierował lazaretami, po 1831 na emigracji w Niemczech, Meksyku i gałęzowski seweryn.
 • Kim był LUDOWA GWARDIA Co zrobił Partii Robotniczej; utworzona w III 1942. Słynna ze spektakularnych akcji przeciw Niemcom, jak zamach na Caf Club w Warszawie w X 1942. Od V 1942 tworzyła gwardia ludowa.
 • Kim był POLSKI DLA GWARANCJE Co zrobił Brytania w oświadczeniu premiera N. Chamberlaina 31 III 1939. Gwarancje te sprowokowały Hitlera do wypowiedzenia 28 IV pol.-niem. deklaracji o niestosowaniu gwarancje dla polski.
 • Kim był JOANNA GRUDZIŃSKA Co zrobił żona w. ks. Konstantego, księżna łowicka; w 1820 poślubiła Konstantego, który dla niej zrzekł się praw do tronu ros grudzińska joanna.
 • Kim był KAZIMIERZ GROCHOLSKI Co zrobił podolaków; w młodości członek sekretnych związków; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do wiedeńskiej Porady Państwa (długoletni prezes Koła Polskiego grocholski kazimierz.
 • Kim był STATYSTYCZNY URZĄD GŁÓWNY Co zrobił zał. w 1918, prowadzi stałe badania dotyczące życia społ.-gosp. w Polsce, wydaje między innymi Rocznik Statystyczny i inne czasopisma główny urząd statystyczny.
 • Kim był GOSZYZM Co zrobił lewicowe nurty ideowe 2 poł. XX w., upowszechniony w szczególności po 1968. Symbolizuje idee rewolucji proletariackiej i egalitaryzmu, lansowane regularnie goszyzm.
 • Kim był LUDWIK GORZKOWSKI Co zrobił 1835-38 adiunkt UJ, czł. Stow. Ludu Pol., potem Konfederacji Powszechnej Narodu Pol., od 1844 czł. komitetu konspiracyjnego w Krakowie; w 1846 w trakcie gorzkowski ludwik.
 • Kim był IWAN GONTA Co zrobił jeden z przywódców stworzenia chłopskiego na Ukrainie w 1768; pochwycony poprzez Rosjan, wydany władzom pol. i stracony gonta iwan.
 • Kim był GŁOS Co zrobił prawicowy miesięcznik polit. ukazujący się w PRL poza cenzurą od 1977, red. nacz. A. Macierewicz "głos".
 • Kim był GOŚĆ Co zrobił kategoria ludności kolonizującej pustkowia na zasadzie czasowej dzierżawy za wyjątkiem swobody opuszczenia gospodarstwa, bez prawa dziedziczenia. Po osiedleniu gość.
 • Kim był GRECJA Co zrobił w staroż. nazwa w znaczeniu geograficznym i kulturowym na ustalenie ekipy miast-krajów gr., a nie jednolitego państwa grecja.
 • Kim był BONDONE DI GIOTTO Co zrobił słynny rysownik i architekt wł., tworzył obrazy i freski, stał się prekursorem renesansu przełamując tradycje sztuki bizant giotto di bondone.
 • Kim był GEOPOLITYKA Co zrobił doktryna polit. powstała na przeł. XIX i XX w., głosząca, Iż położenie geogr. krajów powoduje ich politykę geopolityka.
 • Kim był VAN VINCENT GOGH Co zrobił głośny postimpresjonistyczny rysownik hol. Słynne są jego różne wersje Słoneczników, lecz także: Most w Arles, Kościół w Auvers, Autoportret przy sztalugach gogh vincent van.
 • Kim był GŁÓWNA KOMISJA BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH W POLSCE Co zrobił do przeprowadzenia dochodzeń w kwestii zbrodni okupanta, w 1991 przekształcona w Kluczową Komisję Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu główna komisja badania zbrodni hitlerowskich w polsce.
 • Kim był KONSTANTY GASZYŃSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego, walczył na Litwie w korpusie A. Giełguda, poźniej emigrował, od 1833 we Francji; autor popularnych wierszy i piosenek gaszyński konstanty.
 • Kim był ALEKSANDER GRZEGORZEWSKI Co zrobił 1846, sybirak; od 1845 zamieszkał w Krakowie; w stworzeniu 1846 wszedł w skład Rządu Nar. w okolicy J. Tyssowskiego i L. Gorzkowskiego reprezentując Królestwo grzegorzewski aleksander.
 • Kim był GRZYWNA Co zrobił w średniow. i czasach nowoż. jednostka wagowo-pieniężna, w Polsce (około 210 g), Czechach i na Rusi; również kara pieniężna grzywna.
 • Kim był STANISŁAW KAZIMIERZ GZOWSKI Co zrobił powstaniec, inż.; uczestnik stworzenia listopadowego, w 1833 deportowany do Stanów Zjedn., w 1849-53 budował pierwszą kanadyjską linię kolejową nad rz. Niagara gzowski kazimierz stanisław.
 • Kim był GURT Co zrobił w architekturze płaski łuk podtrzymujący sklepienie, również obiekt dekoracyjny gurt.
 • Kim był KLEMENT GOTTWALD Co zrobił Republiki Czechosłowackiej w latach 1948-53. W 1921 jeden z artystów, od 1929 sekr. gener. Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Premier rządu koalicyjnego gottwald klement.
 • Kim był MAKSYMILIAN GIERYMSKI Co zrobił stworzenia styczniowego; walczył w oddziale J. Oxińskiego; studiował malarstwo w Warszawie i Monachium; zdobył sławę jako autor pejzaży i kompozycji hist.; w gierymski maksymilian.
 • Kim był GERMANOWIE Co zrobił Indoeuropejczycy), ich kolebką była pd. Skandynawia i Płw. Jutlandzki (przełom II/I tys. przed naszą erą). Migracje G. prowadzone tak na pn., jak i na pd germanowie.
 • Kim był GRÓD Co zrobił ufortyfikowana (otoczona wałem, fosą i tak dalej); na ziemiach pol. g. znane już były w momencie kultury łużyckiej, a potem plemiennym. W kraju pol. do XIII w gród.
 • Kim był JURIJ GAGARIN Co zrobił odbył pierwszy w historii lot człowieka w kosmos okrążając Ziemię w 1 godz. 48 min na statku kosmicznym Wostok 1. Zginął tragicznie w trakcie lotu treningowego gagarin jurij.
 • Kim był INDIRA GANDHI Co zrobił po 1947 rozpoczęła szybką karierę polit., zostając w 1966 przywódcą Indyjskiego Kongresu Narodowego i premierem. Utraciła władzę po klęsce wyborczej w 1977 gandhi indira.
 • Kim był HUGO GROTIUS Co zrobił niderl. prawnik, polityk, dyplomata, artysta podstaw nowożytnego prawa międzynar. Fundamentalne dzieło Trzy księgi o prawie wojny i pokoju grotius hugo.
 • Kim był SEWERYN GOSZCZYŃSKI Co zrobił romantyczny; czł. Związku Wolnych Polaków i sprzysiężenia P. Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego; w latach 1832-38 przebywał w Galicji goszczyński seweryn.
 • Kim był GREENPEACE Co zrobił kanadyjskich działaczy organizacja początkowo prowadząca akcje antynuklearne, w tym zwł. przeszkadzająca we franc. próbach atomowych na Pacyfiku (1975 greenpeace.
 • Kim był MŁODSZY AGENOR GOŁUCHOWSKI Co zrobił w austr. służbie dyplomatycznej, w latach 1895-96 min. spraw zagr. Austro-Węgier; dążył do utrzymania dobrych stosunków z Niemcami i Rosją gołuchowski agenor, młodszy.
 • Kim był WOLFGANG JOHANN GOETHE Co zrobił największy pisarz niem. romantyzmu. Działał gł. w Weimarze. Najsłynniejsze dzieła: Faust, Cierpienia młodego Wertera goethe johann wolfgang.
 • Kim był GALL ANONIM, ANONIM ZW. GALLEM Co zrobił przypuszczalnie benedyktyn, pochodzący z Francji albo Włoch, nadworny kronikarz Bolesława Krzywoustego, którego panowaniu w pierwszej kolejności poświęcił gall anonim, anonim zw. gallem.
 • Kim był JOSEPH GOEBBELS Co zrobił najwyższym stopniu utalentowanych współpracowników A. Hitlera, publicysta, organizator mechanizmu totalnej propagandy. Od 1933 min. propagandy i informacji III goebbels joseph.
 • Kim był GOPR Co zrobił Ratunkowe zał. w 1952 (w miejsce Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) do niesienia pomocy ofiarom wypadków w pol. górach gopr.
 • Kim był WYBORCZA GAZETA Co zrobił początkowo całej opozycji solidarnościowej, ukazujący się od 1989 decyzją Okrągłego Stołu . Kierowany poprzez A. Michnika osiągnął największy nakład w III RP "gazeta wyborcza".
 • Kim był GIBRALTAR Co zrobił Pirenejskim u wejścia na M. Śródziemne. W 1704 zajęta poprzez W. Brytanię. Odegrała ogromną rolę w obu wojnach świat. Element długotrwałego sporu pomiędzy gibraltar.
 • Kim był GIERMEK Co zrobił w średniow. młody człowiek (14-20 lat) przygotowujący się u boku doświadczonego rycerza do przyjęcia w szeregi rycerstwa giermek.
 • Kim był GEZOWIE Co zrobił od 1567 z panowaniem hiszp., początkowo w lasach (g. leśni), a w dalszym ciągu na morzu (g. morscy). Zajęcie poprzez nich w 1572 portu Briel wywołało wybuch gezowie.
 • Kim był GERUZJA Co zrobił w staroż. Sparcie porada starszych, licząca 28 obywateli w wieku ponad 60 lat, wybieranych poprzez zebranie ludowe geruzja.
 • Kim był ALEKSANDER GUTTRY Co zrobił działacz demokr., uczestnik powstań narodowych; w 1831 walczył jako ochotnik, potem członek organizacji spiskowej; w stworzeniu poznańskim 1848 adiutant L guttry aleksander.
 • Kim był D MICHAIŁ GORCZAKOW Co zrobił gubernator wojenny w Warszawie, w 1855-61 namiestnik Królestwa Pol.; popierał politykę rusyfikacyjną w szkolnictwie; w 1861 w momencie manifestacji gorczakow michaił d..
 • Kim był ŚW GRAAL Co zrobił wg legend średniow. kielich, gdzie miała być zgromadzona krew ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa; stanowił on przedmiot poszukiwań rycerzy Okrągłego Stołu ( Artur graal św..
 • Kim był GAPON Co zrobił policji; za zgodą policji utworzył Stowarzyszenie Rosyjskich Robotników Fabrycznych Miasta Petersburga; 22 I 1905 zorganizował pochód pod Pałac Zimowy w celu gapon.
 • Kim był NARODOWA GWARDIA Co zrobił zorganizowane na wzór regularnego wojska; milicja obywatelska; 1. oddziały samoobrony powstałe w VII 1879 we Francji do obrony państwie i utrzymania porządku gwardia narodowa.
 • Kim był GALLIKANIZM Co zrobił Kościoła katol. we Francji datujący się od XIII w. Miał on poparcie królów franc., prowadził do konfliktów z papiestwem (zwł. za Filipa IV Pięknego gallikanizm.
 • Kim był JAKUB GIEYSZTOR Co zrobił 1861 artysta organizacji spiskowych na Litwie, w 1863 prezes Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy; w 1865 skazany na 12 lat ciężkich robót; w 1872 gieysztor jakub.
 • Kim był FRANCISZEK GORZKOWSKI Co zrobił Uczestnik insurekcji 1794; w 1796 przygotował we wsi Cisie na Podhalu stworzenie chłopskie, chciał wprowadzić ustrój republikański i obalić przywileje szlachty gorzkowski franciszek.
 • Kim był GRUPA ROBOCZA KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Co zrobił zał. w 1987 poprzez działaczy związkowych przeciwnych L. Wałęsie i jego polityce, kierowana poprzez A. Gwiazdę, w dalszym ciągu lidera Solidarności 80 grupa robocza komisji krajowej nszz "solidarność".
 • Kim był ŚLĄSK GÓRNY Co zrobił Polska dostała powiaty katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, świętochłowicki i tarnogórski o pow. 3,2 tys. km2 z 996 tys. ludności (w tym 250 tys górny śląsk.
 • Kim był ANTONI GIEŁGUD Co zrobił listopadowym; uczestnik kampanii 1812; od 1818 generał; w 1831 odznaczył się w bitwach pod Wawrem i Grochowem; po bitwie pod Ostrołęką podjął działania giełgud antoni.
 • Kim był GALLIPOLI Co zrobił wejścia do cieśniny Dardanele prowadzącej na M. Czarne, znany gł. z desantu i walk wojsk z angielskiego:--franc. od IV 1915 do I 1916. Celem tej operacji gallipoli.
 • Kim był JERZY GIEDROYC Co zrobił amb. Rogera Raczyńskiego w Rumunii do 1939 r., założyciel Instytutu Literackiego w Rzymie, od 1947 w Paryżu. Wydawał Kulturę i Zeszyty Historyczne , gdzie w giedroyc jerzy.
 • Kim był WYSZEHRADZKA GRUPA Co zrobił regionalnej pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją zawarty 15 II 1991 w Wyszehradzie. Celem miała być współpraca gosp., polit., obronna, kulturalna grupa wyszehradzka.
 • Kim był ERNESTO CHE GUEVARA Co zrobił działający w całej Ameryce Południowej. Walczył między innymi u boku F. Castro i wszedł do rządu rewol. Kuby. Stworzył swoją oryginalną teorię wojny guevara che ernesto.
 • Kim był DA VASCO GAMA Co zrobił żeglarz portug., odkrywca morskiej drogi do Indii (1497-99), założyciel portug. faktorii w Mozambiku (Afryka) i Indiach gama vasco da.
 • Kim był GETTO Co zrobił zamieszkiwana poprzez ustaloną grupę rel. albo nar.; ustalenie g. pojawiło się w średniow. odnosząc się do ulic i dzielnic zajmowanych dobrowolnie poprzez getto.
 • Kim był GIMNAZJON Co zrobił miejski poświęcony do uprawiania sportu i życia towarzyskiego, zazwyczaj gaj z odpowiednimi przedmiotami (bieżnią, boiskiem, łaźniami i tym podobne), a również gimnazjon.
 • Kim był GRECY Co zrobił wprowadzona poprzez Rzymian najprawdopodobniej od plemienia Graików. Ludzie od pocz. II tys. przed naszą erą osiadali w Grecji, przybywając znad Dunaju grecy.
 • Kim był GŁÓWNY URZĄD KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK Co zrobił centralny urząd cenzury w PRL, istniejący oficjalnie od 1946 (naprawdę od 1945), działający opierając się na tak zwany zapisów cenzury, zlikwidowany w 1990 główny urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk.
 • Kim był GUBERNATOR GENERAŁ Co zrobił administracji i wojska na obszarze kilku guberni; w latach 1813-15 g.-g. zarządzał ziemiami Księstwa Warsz., od 1874 Państwem Przywiślańskim (a więc Królestwem generał-gubernator.
 • Kim był GLADIATOR Co zrobił cyrkowy ( igrzyska) walczący na Zgon i życie z przeciwnikiem (człowiekiem albo zwierzęciem) dzięki miecza (stąd nazwa gladiator od ?Xac. gladius - miecz) albo gladiator.
 • Kim był WŁADYSŁAW GOMUŁKA Co zrobił działacz związkowy, od 1926 w KPP, od 1942 działacz PPR. W latach 1943-48 sekr. generalny PPR, w 1945-48 wicepremier i min. Ziem Odzyskanych, w 1948 oskarżony gomułka władysław.
 • Kim był OSZCZĘDNOŚCI KASA GALICYJSKA Co zrobił kredytowa, zał. we Lwowie w 1844; gromadziła oszczędności i udzielała pożyczek hipotecznych i pod zastaw nieruchomości; kredytowała przedsięwzięcia gosp. (gł galicyjska kasa oszczędności.
 • Kim był S MICHAIŁ GORBACZOW Co zrobił generalny KPZR w latach 1985-91. Realizując politykę pierestrojki dał nieformalne przyzwolenie na stopniowy demontaż obozu socjalist. Od 1990 piastował gorbaczow michaił s..
 • Kim był GRZEGORZ I WIELKI, ŚW. Co zrobił jego twórczość (zwł. słynne Dialogi) była popularna w całym średniow., zreformował liturgię ( chorał gregoriański). Wysłał misjonarzy do Anglii (św. Augustyn grzegorz i wielki, św..
 • Kim był GIEDYMIN Co zrobił Zapewnił postęp terytorialny Litwy kosztem Rusi. Walczył z Krzyżakami zawierając sojusz z Polską przypieczętowany w 1325 małżeństwem córki Aldony z Kazimierzem giedymin.
 • Kim był OTTO GROTEWOHL Co zrobił działacz komunist. w Niemczech, po 1945 współorganizator partii komunist. we wschodniej części Niemiec. Premier NRD od 1949 grotewohl otto.
 • Kim był GOSPODARCZE TOWARZYSTWO GALICYJSKIE Co zrobił zajmowało się propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. także chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję Wsch galicyjskie towarzystwo gospodarcze.
 • Kim był GENERACJA Co zrobił danym okresie dziejowym (regularnie nieomal rówieśnicza) albo pozostających w jednakowym relacji pokrewieństwa ze znanym powszechnie przodkiem generacja.
 • Kim był LJUDEVIT GAJ Co zrobił chorw. działacz polit. i społ., współtwórca reformy pisowni języka chorw., autor pieśni patriotycznych gaj ljudevit.
 • Kim był KRESKA GRUBA Co zrobił poprzez premiera T. Mazowieckiego w IX 1989, określająca relacja nowych władz do PRL. Oznaczać miała odcięcie się od komunist. przeszłości w Polsce "gruba kreska".
 • Kim był OGIEŃ GRECKI Co zrobił substancja zapalająca w płynie użytkowana w Bizancjum. Zapewnił niejednokrotnie zwycięstwa Bizancjum w walce, między innymi z Arabami grecki ogień.
 • Kim był GALICJA Co zrobił Lodomerii, nawiązująca do pretensji monarchów węgierskich do Halicza nazwa nadana zajętej poprzez Austrię w rozbiorach części Polski. Granice do 1846 zmienne galicja.
 • Kim był GISZ Co zrobił naczelny organ wojsk. istniejący w Polsce 1926-39, mający przygotować państwo do wojny. Na jego czele do 1935 stał J. Piłsudski, a później E. Rydz-Śmigły gisz.
 • Kim był PŁOMIENISTY GOTYK Co zrobił odmiana późnego gotyku, nacechowana między innymi powiększoną jasnością wnętrz i wzbogaconą dekoracją sklepień gotyk płomienisty.
 • Kim był WOLFF I GEBETHNER Co zrobił zał. w 1857 w Warszawie poprzez G. Gebethnera i R. Wolffa; wydawała nie tylko literaturę piękną (dzieła H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego), lecz także gebethner i wolff.
 • Kim był STEFAN GARCZYŃSKI Co zrobił listopadowego; w 1831 na emigracji w Dreźnie i Szwajcarii; przyjaźnił się z A. Mickiewiczem, który korzystał z jego stosunku pisząc Redutę Ordona garczyński stefan.
 • Kim był STANISŁAW GRABOWSKI Co zrobił Poniatowskiego i E. Grabowskiej, od 1820 min. wyznań rel. i oświecenia publicznego w Królestwie Pol.; reprezentował poglądy klerykalno-zachowawcze grabowski stanisław.
 • Kim był WŁADYSŁAW GRABSKI Co zrobił Premier VI-VII 1920, później 19 XII 1923-12 XI 1925 premier i min. skarbu; skończył z inflacją w Polsce przeprowadzając reformę walutową i tworząc niezależny grabski władysław.
 • Kim był ARPAD GONCZ Co zrobił dożywocie za udział w stworzeniu węg. w 1956, amnestionowany w 1963 został znanym literatem. W 1988 założył Związek Wolnych Demokratów i w 1990 został goncz arpad.
 • Kim był RAJIV GANDHI Co zrobił po jej Zgonu objął kierownictwo Indyjskiego Kongresu Narodowego i został premierem Indii. Próbował prowadzić politykę jednakowego dystansu wobec USA i ZSRR gandhi rajiv.
 • Kim był GIUSEPPE GARIBALDI Co zrobił skrzydła w walce o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch, w 1833 wstąpił do Młodych Włoch, w 1835 wyjechał do Ameryki Pd., walczył w Brazylii i Urugwaju; na czele garibaldi giuseppe.
 • Kim był GLEJT Co zrobił list żelazny, w średniow. dokument wystawiany poprzez panującego zapewniający danej osobie nietykalność w regionie jego państwa glejt.
 • Kim był ŻAROWA GOSPODARKA Co zrobił łanowa; prymitywny mechanizm uprawy roli, polegał na obsiewaniu zbożem terenów wypalonego lasu - urodzajność gleby na kilka lat zapewniał popiół drzewny gospodarka żarowa.
 • Kim był FRANÇOIS GUIZOT Co zrobił prof. Sorbony, jeden z artystów doktryny liberalnej; w latach 1832-37 min. oświaty, przyczynił się do upowszechnienia nauczania podstawowego; w 1840-47 min guizot françois.
 • Kim był GIZA Co zrobił miasto w Egipcie k. Kairu, w pobliżu ruiny piramid (między innymi Chefrena, Cheopsa), słynny sfinks. Zobacz także Chefren; sfinks giza.
 • Kim był KARABACH GÓRNY Co zrobił niewielka enklawa armeńska w regionie Azerbejdżanu. Wielokrotnie w XX w. (na przykład po rewolucji październikowej) element sporu Armenii i Azerbejdżanu górny karabach.
 • Kim był GEORGE CHARLES GORDON Co zrobił gen. bryt. w służbie egipskiej, gubernator Sudanu. W niebezpieczeństwie powstaniem Mahdiego bronił Chartumu. Zginął przy obronie miasta gordon charles george.
 • Kim był JÓZEF GODLEWSKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794; w 1809 i 1811 poseł na sejm Księstwa Warsz., na którym zasłynął jako krytyk polityki rządu, w 1818-25 poseł na sejm Królestwa Pol godlewski józef.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był ZNACZENIE Godlewski Józef, Gordon Charles George, Górny Karabach, Giza, Guizot François, Gospodarka Żarowa, Glejt, Garibaldi Giuseppe, Gandhi Rajiv, Goncz Arpad, Grabski zasługi.

Bohater Encyklopedia Godlewski Józef, Gordon Charles George, Górny Karabach co zrobił.