heath edward henryk haller co to jest
SŁOWNIK Heath Edward, Henryk Vi, Haller Stanisław, Ho Chi Minh, Hieroglify, Hurko Iosif W., Właśc.

Postacie historyczne, biografia na H

 • Kim był HAKATA Co zrobił nacjonalistyczna utworzona 28 IX 1894 w Poznaniu, zw. tak kolokwialnie od pierwszych liter nazwisk założycieli: F. Hansemann, H. Kennemann, H. Tiedemann; od hakata.
 • Kim był HABIT Co zrobił ubiór określony regułą danego zakonu habit.
 • Kim był HADES Co zrobił w mitol. gr.: 1. bóg podziemi, świata zmarłych, mąż Persefony; 2. królestwo boga Hadesa - świat podziemny hades.
 • Kim był HIROHITO Co zrobił Stał na czele swego państwie w latach II wojny świat. W orędziu do narodu z 1 I 1946 wyrzekł się boskości i stał się zwolennikiem nowoczesnej monarchii hirohito.
 • Kim był HERALDYKA Co zrobił edukacja o stworzeniu i rozwoju herbów, ich znaczeniu prawnym. Początki jej sięgają XIV w. Opisuje zarówno treść, jak i przemiany formy herbów heraldyka.
 • Kim był HERB Co zrobił na zbrojach, tarczach, pieczęciach albo chorągwiach; stosowany na początku poprzez rody rycerskie (pierwsze znane z 1130). Wyrósł z potrzeb związanych z herb.
 • Kim był HOPLITA Co zrobił ciężkozbrojny piechur, wywodzący się ze średniozamożnej warstwy obywateli. Uzbrojenie h. - pancerz, hełm, miecz, tarcza i włócznia - ważyło około 35 kg hoplita.
 • Kim był ALEXANDER HAMILTON Co zrobił wojny o niepodległość Stanów Zjedn. sekretarz i adiutant J. Waszyngtona; zwolennik silnej władzy centralnej. Jako sekr. skarbu artysta krajowego mechanizmu hamilton alexander.
 • Kim był HALLOWEEN Co zrobił pojawiają się dusze zmarłych, wybitny pretekst dla amer. dzieci, aby przebierać się w cudaczne stroje i pokazywać w zamian za słodycze sztuczki halloween.
 • Kim był HERBARZ Co zrobił ich rysunki, opisy, tłumaczenie pochodzenia i lista rodów ich używających. Powstawały już od XIII w. W najwyższym stopniu znane polskie h. opracowali K herbarz.
 • Kim był ACT HOMESTEAD Co zrobił uchwalona poprzez Kongres USA w 1862 przeznaczała niezajęte jeszcze ziemie w zach. stanach na potrzeby nowych osadników. Po 5 latach od osiedlenia ziemia homestead act.
 • Kim był HAMMURABI Co zrobił od 1792 przed naszą erą ogromny król babiloński, zajął całą Mezopotamię, wydał słynny Kodeks Hammurabiego hammurabi.
 • Kim był HEROLD Co zrobił w średniow. wysłannik władcy, poseł obwieszczający istotne zarządzenia; znawca herbów i obyczajów, sędziujący na turniejach rycerskich herold.
 • Kim był HIPPISI Co zrobił Członkowie subkultury młodzieżowej w latach 60. XX w. powstałej na tle kryzysu dotychczasowych wartości społ., dążącej do wyzwolenia od określających je norm hippisi.
 • Kim był V HENRYK Co zrobił salijskiej od 1106, cesarz od 1111, syn Henryka IV. Podjął nieudaną wyprawę na Polskę Bolesława Krzywoustego w 1109. Zakończył spór o inwestyturę henryk v.
 • Kim był HONGKONG Co zrobił Chinach od 1842. Uzyskano ją wskutek pierwszej wojny opiumowej. Miasto i istotny gospodarczo port. Wskutek rozmów chiń.-bryt. i wspólnej deklaracji z 19 XII hongkong.
 • Kim był HASKALA Co zrobił zrodzony w XVIII w. w Niemczech, który później rozszerzył się także na Polskę i Litwę. Za inicjatora i głównego przedstawiciela uważany jest Moses Mendelssohn haskala.
 • Kim był HISTORIOZOFIA Co zrobił filozofia historii, rozważania nad sensem dziejów historiozofia.
 • Kim był HANNIBAL Co zrobił mąż stanu z rodu Barkidów, nieprzejednany wróg Rzymu, dowodził armią kartagińską w trakcie II wojny punickiej, po klęsce w 202 przed naszą erą wrócił do hannibal.
 • Kim był HAGANA Co zrobił utworzona w Palestynie w 1920 do walki z Arabami i okupującymi państwo Brytyjczykami. W początkach swej działalności posługująca się również terrorem. Służbę w hagana.
 • Kim był ERECTUS HOMO Co zrobił odmiennie pitekantrop, przed około 1 mln lat żył w niewielkich ekipach w schroniskach naturalnych albo szałasach, używał ognia; zajęcia: myślistwo i zbieractwo homo erectus.
 • Kim był LEW HENRYK Co zrobił rodu Welfów, najpotężniejszy po cesarzu feudał w Niemczech; podbijał i kolonizował ziemie Słowian połabskich; dążył do samodzielności polit., w wojnie domowej henryk lew.
 • Kim był SANDOMIERSKI HENRYK Co zrobił rodu Piastów; czwarty syn Bolesława Krzywoustego, nie uwzględniony w testamencie ojca; zginął w walkach z Prusami. Zobacz testament Krzywoustego henryk sandomierski.
 • Kim był HALIKARNASU Z HERODOT Co zrobił Grek, uznawany za ojca historiografii, autor Dziejów; pierwszy użył definicje historia odnosząc się do badania dziejów herodot z halikarnasu.
 • Kim był DOMOWA WOJNA HISZPAŃSKA Co zrobił sił prawicowych (kierowanych poprzez gen. F. Franco) przeciw rządowi lewicowemu ludowemu 17 VII 1936. Wojna ta stała się poligonem mocarstw. Włochy i Niemcy hiszpańska wojna domowa.
 • Kim był HARACZ Co zrobił określająca: 1. podatek nakładany na ludność niemuzułmańską w krajach islamskich; 2. roczną daninę państw podbitych na rzecz władców Turcji osmańskiej; 3 haracz.
 • Kim był HUMANIZM Co zrobił umysłowy i kulturalny w Europie (XIV-XVI w. ) odchodzący od średniow. poglądu na świat skoncentrowanego na kwestiach kościelnych; w centrum zainteresowania h humanizm.
 • Kim był SELLASJE HAJLE Co zrobił 75; lider bohaterskiej obrony przed agresją włoską w 1935; współtwórca OJA w 1963. Obalony poprzez rewolucję w 1974 zmarł na emigracji hajle sellasje.
 • Kim był HELLENIZM Co zrobił Aleksandra Wielkiego do całkowitego podbicia monarchii stworzonych na gruzach jego imperium poprzez Rzym, jest to do zajęcia Egiptu poprzez cesarza Oktawiana hellenizm.
 • Kim był HARDENBERG KARL AUGUST VON Co zrobił w latach 1804-06 kierował polityką zagr., od 1810 kanclerz Prus; kontynuował zasadniczą reformę państwa prus. zapoczątkowaną poprzez K. Steina hardenberg karl august von.
 • Kim był HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH Co zrobił przedstawicieli klasycznej filozofii niem. Aczkolwiek idealista, fundamentem jego mechanizmu był dialektyczny postęp idei. Wywarł ogromny wpływ na dalszy hegel georg wilhelm friedrich.
 • Kim był WSCHODNIE INDIE HOLENDERSKIE Co zrobił Archipelagu Malajskim (dziś Indonezja) opanowywana od pocz. XVII w. początkowo z Jawy poprzez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską, a z chwilą likwidacji holenderskie indie wschodnie.
 • Kim był HEFAJSTOS Co zrobił w mitol. gr. bóg ognia, boski kowal i złotnik, miał kuć pioruny dla Zeusa hefajstos.
 • Kim był NEANDERTALENSIS SAPIENS HOMO Co zrobił neandertalski , odmiennie neandertalczyk; forma praczłowieka sprzed około 200 tys. lat o znacząco większej od jego przodków objętości mózgu i odmiennej budowie homo sapiens neandertalensis.
 • Kim był SOPHIA HAGIA Co zrobił Konstantynopolu (dziś meczet w Stambule), najsłynniejsza z budowli cesarza Justyniana I Wielkiego powstała w latach 532-537. Imponujące rozwiązania hagia sophia.
 • Kim był HOŁD Co zrobił publiczna przysięga wierności składana poprzez wasala seniorowi w zamian za opiekę i przyjaźń. Z h. mogła wiązać się inwestytura, lecz niekoniecznie, gdyż h hołd.
 • Kim był HUSYCI Co zrobił zwolennicy husytyzmu husyci.
 • Kim był HIERARCHIA Co zrobił urzędów władzy uporządkowany wg stopni, występujący w ramach instytucji (na przykład h. wojskowa, h. kościelna); szerzej: porządek rzeczy, problemów ustalony hierarchia.
 • Kim był GŁOGOWSKI III HENRYK Co zrobił wielkopolski od 1306, z rodu Piastów, sprzymierzeniec Henryka IV Probusa, zwolennik zjednoczenia ziem pol.; na mocy testamentu Przemysła II opanował henryk iii głogowski.
 • Kim był WALEZY HENRYK Co zrobił władca Francji (jako Henryk III) od 1574, ostatni z dyn. Walezjuszy we Francji. Wybrany na króla Polski. Po Zgonu brata Karola IX potajemnie opuścił Kraków i henryk walezy.
 • Kim był ADOLF HITLER Co zrobił ruchu faszystowskiego. Urodzony w Austrii, walczył w armii niem. w I wojnie świat. W 1923 organizator tak zwany puczu monachijskiego, później w więzieniu autor hitler adolf.
 • Kim był JÓZEF BOSAK HAUKE Co zrobił styczniowym, działacz emigracyjny. W IX 1863 mianowany naczelnikiem woj. krakowskiego i sandomierskiego; walczył do IV 1864; na emigracji działacz Ogniska hauke-bosak józef.
 • Kim był BARON GEORGES HAUSSMANN Co zrobił prefekt departamentu Sekwany; w latach 1852-56 przeprowadził na polecenie Napoleona III ogromną przebudowę urbanistyczną Paryża (między innymi Pola Elizejskie haussmann georges baron.
 • Kim był HORACY Co zrobił liryczny staroż. Rzymu, tworzył na dworze Oktawiana Augusta; w słynnym liście Do Pizonów zawarł teorię sztuki poetyckiej. Tworzył między innymi satyry, epody i horacy.
 • Kim był HUMAŃ Co zrobił Bohem a Dnieprem na Ukrainie, po której zdobyciu w 1768 r. powstańcy chłopscy tak zwanej koliszczyzny wymordowali chroniących się tam uciekinierów: polskiej humań.
 • Kim był HOSPODARSTWO Co zrobił kraj rządzone poprzez hospodara hospodarstwo.
 • Kim był MŁODSZY HANS HOLBEIN Co zrobił rysownik niem., grafik i rytownik renesansowy, działający w Anglii, wybitny portrecista (Henryk VIII holbein hans młodszy.
 • Kim był HORUS Co zrobił w staroż. Egipcie bóg niebios, opiekun faraonów; przedstawiany jako sokół horus.
 • Kim był JÓZEF HALLER Co zrobił nar. Od 1914 w Legionach, dow. II Brygady, Polskiego Korpusu Posiłkowego. Od 1918 tworzył we Francji armię Hallera, po powrocie prowadził walki z Ukraińcami i haller józef.
 • Kim był VII HENRYK Co zrobił po bitwie pod Bosworth (1485) władca Anglii. Zakończył wojnę Dwóch Róż. Założyciel dyn. Tudorów henryk vii.
 • Kim był HEGEMONIA Co zrobił przewodnictwo, czołowa rola jakiejś ekipy albo państwa; staroż. Grecy określali tym terminem zwierzchnictwo jednej z polis nad innymi hegemonia.
 • Kim był ALEKSANDER HALL Co zrobił związany z Solidarnością od 1980. Bliski współpracownik T. Mazowieckiego, a w dalszym ciągu przywódca Partii Konserwatywnej. Jeden z założycieli i liderów hall aleksander.
 • Kim był WIELKI HEROD Co zrobił władca Judei od 37 przed naszą erą, popierany poprzez Rzym, któremu podlegał, zapewnił Judei autonomię i wszechstronny postęp herod wielki.
 • Kim był HERETYK Co zrobił wyznawca herezji heretyk.
 • Kim był HUSYTYZM Co zrobił i narod. zainicjowany poprzez J. Husa nabrał szczególnej dynamiki po jego Zgonu, objął Czechy oddziałując na państwa sąsiednie (miał zwolenników w Polsce husytyzm.
 • Kim był TEODOR HERZL Co zrobił żyd., artysta i ideolog syjonizmu; działał w Wiedniu; w 1896 pod wpływem afery Dreyfusa we Francji napisał broszurę Judenstaat, gdzie wystąpił przeciw herzl teodor.
 • Kim był HUBAL Co zrobił Dobrzańskiego (1897-1940), który jako pierwszy podjął we IX 1939 działania partyzanckie na Kielecczyźnie walcząc na czele około 300 żołnierzy do IV 1940, kiedy hubal.
 • Kim był HUNWEJBINI Co zrobił oddziały Czerwonej Gwardii w Chińskiej Republice Ludowej grupujące fanatycznych zwolenników ideologii Mao w trakcie rewolucji kulturalnej (1966-68 hunwejbini.
 • Kim był HOLOCAUST Co zrobił akcji wymordowania Żydów poprzez hitlerowców rozpoczęta w 1942 w ramach tak zwany ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Doprowadziło to do uśmiercenia w holocaust.
 • Kim był HENRYK IV PROBUS, ZW. PRAWYM Co zrobił krakowski od 1288, z rodu Piastów. Dążył do zjednoczenia ziem polskich, zwycięsko konkurował z Władysławem Łokietkiem w walce o tron krakowski. Krzewił kulturę henryk iv probus, zw. prawym.
 • Kim był FRANS HALS Co zrobił jeden z najwybitniejszych malarzy i portrecistów niderl. XVII w. (na przykład słynny Bankiet strzelców Gwardii św. Jerzego hals frans.
 • Kim był ANDRZEJ HORODYSKI Co zrobił działacz polit., współzałożyciel i sekretarz Tow. Republikanów Polskich, od 1803 czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; w 1831 min. spraw zagr. Rządu Nar horodyski andrzej.
 • Kim był TALAL IBN HUSAJN Co zrobił Haszymidów. Od 1956 uniezależnił się od W. Brytanii. Następne klęski w wojnach z Izraelem skłoniły go do poszukiwania pokojowego rozwiązania problemu palest husajn ibn talal.
 • Kim był THOMAS HOBBES Co zrobił z angielskiego: filozof, materialista, współtwórca teorii umowy społ. i niezmienności natury ludzkiej; główne dzieło Lewiatan hobbes thomas.
 • Kim był HEZBOLLAH Co zrobił fundamentalistyczne ugrupowanie arab. założone w 1982 poprzez Irańczyków w Libanie, znane z krwawych (regularnie samobójczych) ataków terrorystycznych przeciw hezbollah.
 • Kim był II HENRYK Co zrobił rzym. od 1014, z dynastii saskiej, toczył wojny z Bolesławem I Chrobrym w 1002-1018; wyprawiał się do Włoch w celu podporządkowania tamtejszych książąt henryk ii.
 • Kim był ERICH HONECKER Co zrobił Demokratycznej w latach 1971-89. Znany działacz komunist. od 1926, więziony w III Rzeszy, po wojnie we władzach NRD. 1971-89 I sekr. (później gen. sekr.) SED honecker erich.
 • Kim był JOSEPH HAYDN Co zrobił kompozytor austr. jeden z artystów klasycyzmu w muzyce. Liczne symfonie (104), oratoria (Pory roku), hymn cesarski haydn joseph.
 • Kim był HOHENZOLLERNOWIE Co zrobił ze Szwabii. Główna jej gałąź rządziła od 1415 w Brandenburgii, później w Prusach (od 1525) i Niemczech (od 1871 do 1918), druga w Rumunii (1866-1947 hohenzollernowie.
 • Kim był HEREZJA Co zrobił sprzeczny z oficjalną edukacją danej religii, stanowiący z punktu widzenia panującej religii błąd, odstępstwo od wiary; również ruch społ.-rel. powstały w herezja.
 • Kim był STANISŁAW HOZJUSZ Co zrobił znakomity przedstawiciel potrydenckiego duchowieństwa. W 1565 założył w Braniewie pierwsze kolegium jezuickie. Przeciwnik pol. Kościoła narodowego hozjusz stanisław.
 • Kim był HOHENSTAUFOWIE Co zrobił Niemczech (1138-1254) i na Sycylii (1194-1268); zapoczątkowana poprzez króla niem. Konrada III, wygasła na Konradynie panującym na Sycylii, wnuku Fryderyka II hohenstaufowie.
 • Kim był ŚWIĘTY HUFIEC Co zrobił poprzez L. Oborskiego, złożony z emigrantów pol. we Francji; wyruszył 7 IV 1833 z Besançon na pomoc stworzeniu we Frankfurcie; nim jednak dotarł na miejsce hufiec święty.
 • Kim był HEBERTYŚCI Co zrobił jakobinów, zwolennicy J.R. Hberta, domagali się zaostrzenia terroru i równości majątkowej wszystkich obywateli; w III 1794 próbowali przejąć władzę z rąk hebertyści.
 • Kim był JÓZEF HURTIG Co zrobił ros. 1792 i insurekcji 1794; od 1806 w armii Księstwa Warsz. (uczestniczył w kampaniach 1807, 1809 i 1812-14), potem w armii Królestwa Pol., w VI 1831 hurtig józef.
 • Kim był POBOŻNY II HENRYK Co zrobił i wielkopolski od 1238, z rodu Piastów, syn Henryka I Brodatego. Współdziałał z ojcem, a w dalszym ciągu kontynuował jego politykę jednoczenia ziem pol. Poległ henryk ii pobożny.
 • Kim był RULE HOME Co zrobił o autonomię w latach 1870-1921; spopularyzował je w 1870 irl. poseł do Izby Gmin I. Butt; zwolennicy h.r. odrzucali walkę zbrojną; h.r. próbował przeforsować home rule.
 • Kim był HOSPODAR Co zrobił dosł. pan, król; tytuł książęcy noszony poprzez władców Mołdawii i Wołoszczyzny (tereny obecnej Rumunii), a również na Litwie poprzez ogromnych książąt hospodar.
 • Kim był HODŻA Co zrobił Albanii od 1941 i charyzmatyczny lider tego państwie od 1944. Jako skrajny dogmatyk, propagujący kult Stalina i stosujący bezwzględny terror, doprowadził do hodża.
 • Kim był HINDUIZM Co zrobił z ogromnych światowych, uformowała się w IV w. przed naszą erą na podłożu braminizmu i kultów lokalnych. H. bazuje na wielobóstwie, specjalną czcią otacza hinduizm.
 • Kim był HUGENOCI Co zrobił dawnych wyznawców kalwinizmu we Francji. Ich działalność datuje się od 1550. Po wielu wojnach rel. w 1598 edyktem nantejskim uzyskali równouprawnienie z hugenoci.
 • Kim był HANZA Co zrobił miast euro. zawiązany na płaszczyźnie wspólnoty interesów kupieckich, walki o przywileje ułatwiające handel i tak dalej Zobacz także Hanza niemiecka hanza.
 • Kim był JAN HUS Co zrobił uniwersytetu w Pradze, kaznodzieja i reformator rel., zwolennik poglądów Wiklefa, pod zarzutem herezji spalony na stosie w trakcie soboru w Konstancji. Zobacz hus jan.
 • Kim był GUSTAV HUSAK Co zrobił Czechosłowacji, więziony w latach stalinowskich 1952-60; po upadku praskiej wiosny szef partii od 1969, a w dalszym ciągu prezydent od 1975. Pozbawiony husak gustav.
 • Kim był HISTORIOGRAFIA Co zrobił piśmiennictwo hist. obejmujące dzieła z czasów odległych, jak kroniki czy opowiadania spisane z ustnej tradycji ( sagi i tak dalej), a w pierwszej kolejności historiografia.
 • Kim był JANOS HUNYADY Co zrobił 1441 wojewoda siedmiogrodzki, ocalił część sił podlegających Władysławowi Warneńczykowi w bitwie pod Warną, odnosił sporo sukcesów w walkach z Turkami; regent hunyady janos.
 • Kim był LAMBERT HOTEL Co zrobił Ogromnej Emigracji kierowany poprzez A.J. Czartoryskiego, od 1861 poprzez W. Czartoryskiego; nazwa pochodzi od nabytej w 1843 poprzez Czartoryskiego rezydencji hotel lambert.
 • Kim był OTTO HAHN Co zrobił fizyk niem. 1938 pierwszy przeprowadził reakcję rozszczepienia atomu hahn otto.
 • Kim był FRIEDRICH GEORG HAENDEL Co zrobił tworzący od 1712 w Anglii. Autor wspaniałych oratoriów (w tym Mesjasz), koncertów organowych i 40 oper stylu włoskiego (między innymi Juliusz Cezar haendel georg friedrich.
 • Kim był HERAKLES Co zrobił i kobiety, obdarzony niezwykłą siłą dokonał słynnych dwunastu prac (między innymi zabił hydrę lernejską, wyczyścił stajnię Augiasza, zerwał złote jabłka z herakles.
 • Kim był AUGUST HLOND Co zrobił gnieźnieński, prymas Polski, 1927 kardynał, 1946-48 arcybp gnieźnieński i warszawski, w trakcie wojny między innymi w Rzymie, w 1945 wrócił do państwie hlond august.
 • Kim był BRODATY I HENRYK Co zrobił krakowski od 1232 i wielkopolski od 1234, z dyn. Piastów, tata Henryka Pobożnego, mąż św. Jadwigi. Po Zgonu Leszka Białego (1227) doprowadził do zjednoczenia henryk i brodaty.
 • Kim był HAN Co zrobił w staroż. dynastia panująca w Chinach (206 przed naszą erą-220 n.e.), jej władcy zapewnili postęp kulturalny, centralizację władzy, upowszechnili konfucjanizm han.
 • Kim był DAVID HUME Co zrobił historyk i ekonomista, zwolennik metod empirycznych w poznaniu. Prekursor liberalizmu w gospodarce, agnostyk, odrzucał dowody na istnienie Boga. Kluczowe hume david.
 • Kim był SAPIENS SAPIENS HOMO Co zrobił właściwy, ostateczna forma antropogenezy powstała z ewolucji części neandertalczyków około 40 tys. lat temu, najwyższy postęp psychiki i życia społecznego homo sapiens sapiens.
 • Kim był HEINRICH HIMMLER Co zrobił Hitlera. Od 1929 wódz SS, od 1934 gestapo, od 1936 całej policji niem. Artysta olbrzymiej potęgi SS. Odpowiedzialny za liczne zbrodnie. Aresztowany poprzez himmler heinrich.
 • Kim był KAPET HUGO Co zrobił lokalnych dynastii w podzielonym dawnym kraju Karola Łysego, od 987 władca Francji, założył dyn. Kapetyngów. Sam przeprowadził koronację syna zapewniając hugo kapet.
 • Kim był VII HENRYK Co zrobił władca niem. w 1220-37, z dyn. Hohenstaufów, syn Fryderyka II Hohenstaufa. Objął rządy w Niemczech po koronacji ojca na cesarza w 1220 henryk vii.
 • Kim był HUFIEC Co zrobił w armiach średniow. jednostka bojowa licząca kilka chorągwi; aktualnie ustalenie jednostki w składzie nie wszystkich organizacji (na przykład harcerstwie hufiec.
 • Kim był MAUR HRABAN Co zrobił benedyktyn, znakomita postać doby karolińskiej, autor dzieła encyklopedycznego, arcybp Moguncji, uczeń Alkuina hraban maur.
 • Kim był EDGAR JOHN HOOVER Co zrobił głośny szef FBI od 1924 aż do Zgonu. Współpracował z ośmioma kolejnymi prezydentami. W latach 40. i 50. czynny w walce z komunizmem hoover john edgar.
 • Kim był TUDOR VIII HENRYK Co zrobił wystąpienie przeciw tezom M. Lutra uzyskał od papieża tytuł Obrońcy wiary . Ze względów osobistych (brak zgody papieża na unieważnienie małżeństwa i następne henryk viii tudor.
 • Kim był HELLENOWIE Co zrobił nazwa, którą Grecy przybrali sami, pochodząca od niewielkiego plemienia z pd. Tesalii; ludność mówiąca po gr. i żyjąca na gr. sposób ( Grecy hellenowie.
 • Kim był HRABIA Co zrobił oddziału; w kraju Franków urzędnik stojący na czele hrabstwa dysponujący władzą wojskową i sądowniczą. Z czasem urząd h. stał się dziedziczny i piastujący go hrabia.
 • Kim był HIROSZIMA Co zrobił miasto japońskie, na które 6 VIII 1945 Amerykanie zrzucili po raz pierwszy bombę atomową. Zobacz Nagasaki hiroszima.
 • Kim był ŻEGLARZ HENRYK Co zrobił syn króla Jana I, organizator wypraw morskich wzdłuż wybrzeży Afryki (sam w nich nie uczestniczył), zainicjował osadnictwo na wyspach między innymi na Azorach henryk żeglarz.
 • Kim był HOMER Co zrobił uznany za pierwszego twórcę literatury euro., artysta eposu bohaterskiego. Informacje o jego pochodzeniu są niejasne (najprawdopodobniej ur. w Smyrnie w Azji homer.
 • Kim był HERA Co zrobił w mitol. gr. bogini opiekunka rodziny, roku kalendarzowego (pór roku), obdarzała zdolnością wieszczenia hera.
 • Kim był HINDUS Co zrobił mieszkaniec Indii; również, pisany małą literą - wyznawca hinduizmu hindus.
 • Kim był JAN HEWELIUSZ Co zrobił pol. astronom, gdańszczanin, odkrywca komet, gwiazdozbiorów (między innymi Tarczy Sobieskiego), badacz powierzchni Księżyca heweliusz jan.
 • Kim był HEROSTRATOS Co zrobił który - pragnąc nieśmiertelnej sławy - w 356 przed naszą erą spalił słynną świątynię Artemidy tak zwany Artemizjon. Skazano go na Zgon i zapomnienie (zakaz herostratos.
 • Kim był MAURYCY HAUKE Co zrobił niem.; uczestnik insurekcji 1794; od 1798 w Legionach Polskich we Włoszech; wraz z gen. J.H. Dąbrowskim organizował armię Księstwa Warsz.; w latach 1815-30 hauke maurycy.
 • Kim był ALEKSANDER HERCEN Co zrobił demokrata; od 1847 na emigracji, w Londynie wydawał od 1857 Kołokoł ; zwolennik współdziałania rewolucjonistów pol. i ros.; 1862 podpisał umowę z Kom hercen aleksander.
 • Kim był HABILIS HOMO Co zrobił dosł. człowiek uzdolniony, gatunek ludzki, powstał z australopiteków wskutek przemian genetycznych, subtelniejsza budowa czaszki i większa objętość mózgu homo habilis.
 • Kim był MIKLOS HORTHY Co zrobił przed 1918 admirał austr. Po I wojnie świat. lider sił węg. walczących z komunist. Węgierską Republiką Rad. W latach 1920-44 regent Węgier, wprowadził horthy miklos.
 • Kim był HUNOWIE Co zrobił azjatyckie, pojawiły się w poł. IV w. n.e. na stepach nadczarnomorskich powodując masowe przesunięcia uciekających przed nimi ludów. W 375 pobili Gotów hunowie.
 • Kim był IV HENRYK Co zrobił salijskiej od 1056, cesarz od 1084. W okresie sporu o inwestyturę początkowo zlekceważył papieża, ogłaszając pozbawienie go tronu. Jako odpowiedź papież rzucił henryk iv.
 • Kim był HRYNIEWIECKI Co zrobił rewolucjonista ros. z pochodzenia Polak; od 1879 czł. Narodnej Woli (Wola Ludu); 1(13) III 1881 dokonał (razem z N. Rysakowem) udanego zamachu na Aleksandra II hryniewiecki.
 • Kim był HIPOKRATES Co zrobił najsłynniejszy doktor staroż. Grecji, zw. ojcem medycyny hipokrates.
 • Kim był HELOTA Co zrobił w staroż. Sparcie członek zbliżonej do niewolników warstwy rolniczej pracujący na rzecz pełnoprawnego obywatela, nie będący jednak jego własnością, ale państwa helota.
 • Kim był WIKTOR HELTMAN Co zrobił jeden z założycieli Związku Wolnych Polaków, uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji lider i ideolog TDP, redagował między innymi Manifest heltman wiktor.
 • Kim był HELLADA Co zrobił początkowo siedziba plemienia Hellenów w pd. Tesalii, w dalszym ciągu całość obszaru zamieszkana poprzez Greków, a więc Hellenów hellada.
 • Kim był VON PAUL HINDENBURG Co zrobił feldmarszałek niem., w 1914 zwycięzca w bitwie pod Tannenbergiem, 1916-18 szef niem. sztabu generalnego, 1925-34 prezydent Rzeszy hindenburg paul von.
 • Kim był HIDALGO Y COSTILLA MIGUEL Co zrobił ksiądz, meksykański bojownik o niepodległość; jeden z przywódców stworzenia przeciw Hiszpanom w 1810 hidalgo y costilla miguel.
 • Kim był III HENRYK Co zrobił od 1039, cesarz od 1046; wzmocnił pozycję cesarstwa poprzez utrwalenie wpływów w Polsce, Czechach i na Węgrzech, a w pierwszej kolejności przez henryk iii.
 • Kim był HERMES Co zrobił dróg; opiekun kupców, pasterzy; boski posłaniec (na przykład Zeusa) przedstawiany w formie młodzieńca w kapeluszu i sandałach ze skrzydełkami hermes.
 • Kim był VACLAV HAVEL Co zrobił stanu. W komunist. Czechosłowacji jeden z czołowych dysydentów, współinicjator ruchu Karta 77 . Prezydent od 29 XII 1989 aż do rozpadu Czechosłowacji, gdy havel vaclav.
 • Kim był II HENRYK Co zrobił 1154, założyciel dyn. Plantagenetów, jako suwerenny król Anglii był równocześnie wasalem króla Francji z tytułu posiadania ziem na kontynencie. W toku henryk ii.
 • Kim był NIEMIECKA HANZA Co zrobił nadbałtyckich, zawiązane w poł. XIII w. pod przewodnictwem Lubeki; opanowało handel północnoeuropejski, spore wpływy miało na Rusi, w Anglii i Niderlandach. W hanza niemiecka.
 • Kim był IV HENRYK Co zrobił władca Francji od 1589. Do 1589 lider hugenotów. W okresie nocy św. Bartłomieja ocalał przechodząc na katolicyzm. W latach 1584-89 walczył o tron franc. Aby henryk iv.
 • Kim był HEYDENREICH Co zrobił styczniowym; naczelnik wojskowy woj. lubelskiego i podlaskiego, zwyciężył pod Chruślicą (4 VII 1863) i Żyrzynem (8 VIII); 1864 na emigracji, od 1872 w Galicji heydenreich.
 • Kim był HRABSTWO Co zrobił okręg zarządzany poprzez hrabiego albo szeryfa; aktualnie jednostka administracji terenowej między innymi w stanach zjednoczonych ameryki i W. Brytanii (county hrabstwo.
 • Kim był HOFFMANOWA KLEMENTYNA Z TAŃSKICH Co zrobił umiarkowanych reform w wychowaniu dziewcząt; autorka powieści i poradników wychowawczych, gdzie propagowała edukację w duchu patriotycznym i praktycznym; od hoffmanowa klementyna z tańskich.
 • Kim był HABSBURGOWIE Co zrobił trony w różnych państwach euro. od 1273 do poł. XVIII w., a w dalszym ciągu jako dyn. habsbursko-lotaryńska do 1918. Założycielem dyn. H. był Rudolf Habsburg habsburgowie.
 • Kim był RUDOLF HEINRICH HERTZ Co zrobił niem. fizyk. Pierwszy wytworzył falę elektromagnetyczną (1886) i odkrył zdarzenie fotoelektryczności (1887). Stworzył podstawy radiokomunikacji hertz heinrich rudolf.
 • Kim był HATHOR Co zrobił w staroż. Egipcie bogini nieba, potem także miłości, uosobienie Ogromnej Macierzy hathor.
 • Kim był HEROS Co zrobił półboska, zrodzony ze związku jakiegoś boga z kobietą, normalnie dobroczyńca ludzkości (na przykład Herakles, Tezeusz). Nieraz tytuł h. przyznawano jednostkom heros.
 • Kim był ANTYPAS HEROD Co zrobił przed naszą erą do 39 przed naszą erą zarządca Galilei z ramienia Rzymu, wg Biblii napiętnowany poprzez Jana Chrzciciela za kazirodczy związek małżeński (kazał herod antypas.
 • Kim był HURKO IOSIF W., WŁAŚC. I. W. ROMEJKO-HURKO Co zrobił gubernator warsz. (1883-94); należał do w najwyższym stopniu zaciekłych rusyfikatorów; polityka antypol. za jego rządów osiągnęła największe natężenie; usunął hurko iosif w., właśc. i. w. romejko-hurko.
 • Kim był HIEROGLIFY Co zrobił staroż. Egipcie, powstała z przekształcenia pisma obrazkowego, obejmowała mozaikę przedstawień różnych elementów, którym odpowiadały poszczególne dźwięki mowy hieroglify.
 • Kim był MINH CHI HO Co zrobił 1941. Współzałożyciel i wieloletni lider Komunist. Partii Wietnamu. Zwycięzca w wojnie o niepodległość z Francją 1946-54. Od 1946 prezydent Demokratycznej ho chi minh.
 • Kim był STANISŁAW HALLER Co zrobił austr. W I wojnie światowej na różnych stanowiskach, 1917 płk, 1918 dowodzi na froncie włoskim. Od XI 1918 w Wojsku Polskim. II 1919 zast., później p.o. szefa haller stanisław.
 • Kim był VI HENRYK Co zrobił od 1191, z dyn. Hohenstaufów, syn Fryderyka I Barbarossy. Dzięki małżeństwu (1186) z dziedziczką tronu Sycylii (1186), po walkach z ówczesnym władcą wyspy henryk vi.
 • Kim był EDWARD HEATH Co zrobił premier W. Brytanii w latach 1970-75. Wprowadził swój państwo do EWG w 1973. Po przegranych wyborach w 1975 utracił przywództwo w partii konserwatywnej na heath edward.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był SŁOWNIK Heath Edward, Henryk Vi, Haller Stanisław, Ho Chi Minh, Hieroglify, Hurko Iosif W., Właśc. I. W. Romejko-Hurko, Herod Antypas, Heros, Hathor, Hertz Heinrich zasługi.

Bohater Znaczenie Heath Edward, Henryk Vi, Haller Stanisław, Ho Chi Minh co zrobił.