jakobini polscy jakub co to jest
Jakobini co znaczy Jurczyk Marian krzyżówka Janowski Jan Nepomucen co to jest Justynian I Wielki.

Postacie historyczne, biografia na J

 • Kto to POLSCY JAKOBINI Kto to z okresu Sejmu Czteroletniego i insurekcji 1794; domagali się gruntownych zmian społ. i ustrojowych, między innymi zniesienia pańszczyzny i poddaństwa chłopów porównanie jakobini polscy.
 • Kim był II JAKUB Kim był Szkocji w latach 1685-88 z dyn. Stuartów. Jako katolik dążył do wzmocnienia władzy królewskiej i tolerancji wobec katolików poprzez co był b. niepopularny dlaczego jakub ii.
 • życiorys JAN STANISŁAW JABŁOŃSKI życiorys 1682, współpracownik Jana III Sobieskiego, aczkolwiek regularnie znajdował się w opozycji wobec króla. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Polskę w jak lepiej jabłoński stanisław jan.
 • Kim jest NARCYZ JANKOWSKI Kim jest Związku Trojnickiego; od 1858 student Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie, organizator niepodległościowych kółek konspiracyjnych; w 1860 aresztowany i kiedy jankowski narcyz.
 • Bohater JOSEPH JOFFRE Bohater marszałek franc., 1914-16 naczelny dow. wojsk franc., 1914 zwycięzca w decydującej o losie I wojny świat. bitwie nad Marną (pierwszej od czego zależy joffre joseph.
 • Czego dokonał CZARNKOWA Z JANKO Czego dokonał kronikarz, duchowny, podkanclerzy Kazimierza Wielkiego, autor kroniki obejmującej moment 1333-84 na czym polega janko z czarnkowa.
 • Kogo AUSTRIA DE JUAN Kogo naturalny Karola V Habsburga. Znakomity wódz hiszp., rozbił flotę tur. pod Lepanto, w 1576 namiestnik w Niderlandach; wysokiej klasy dow. wojskowy o słabych różnice juan de austria.
 • Biografia JAĆWINGOWIE JAŹWIEŻ Biografia bałtycki spokrewniony z Prusami; zamieszkiwali dzisiejszą Suwalszczyznę; poświadczeni w źródłach od X w., napadali na sąsiadów - Polskę i Ruś; ostatecznie wady i zalety jaźwież, jaćwingowie.
 • Najważniejsze informacje BAPTISTE JEAN JOURDAN Najważniejsze informacje gen., od 1804 marszałek Francji, odniósł sporo zwycięstw w momencie wojen rewol. 1792-94; w 1808 szef sztabu armii Józefa Bonaparte w Hiszpanii podobieństwa jourdan jean-baptiste.
 • Ciekawostki NIKOŁAJ JEŻOW Ciekawostki działacz komunist., w latach 1936-38 szef NKWD, wykonawca ogromnych czystek w ZSRR, stracony w 1940 czemu jeżow nikołaj.
 • Małżonek JUDA Małżonek Palestynie (stolica Jerozolima), powstało około 930 przed naszą erą po rozpadzie państwa Salomona ( Izrael). Nareszcie VIII w. przed naszą erą J. została co gorsze juda.
 • Partner JUGOSŁAWIA Partner XII 1918 jako Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców , lecz obejmujące także Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Kosowo. Od 1929 rządzone dyktatorsko poprzez porównaj jugosławia.
 • Ile lat JAN PAWEŁ II, KAROL WOJTYŁA Ile lat pierwszy od 400 lat spoza Włoch. Biskup od 1958. W dalszym ciągu arcybp krakowski od 1963, od 1967 kardynał. W 1981 na jego życie dokonano zamachu porównanie jan paweł ii, karol wojtyła.
 • Kto to LUDÓW JESIEŃ Kto to państwach bloku komunist. u schyłku 1989, prowadzące do odzyskania niezależności wobec ZSRR, a łączące się przeważnie z odsunięciem komunistów od władzy dlaczego "jesień ludów".
 • Kim był HENRYK JABŁOŃSKI Kim był związany od 1931 z PPS, a w dalszym ciągu z PZPR. W latach PRL pełnił sporo wysokich stanowisk partyjnych i państwowych; 1971-1981 członek Biura Polit. KC PZPR jak lepiej jabłoński henryk.
 • życiorys OLBRACHT I JAN życiorys 1492, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Za czasów J. I wykształcił się w Polsce sejm walny. W 1492 zakupił księstwo zatorskie, a w 1495 kiedy jan i olbracht.
 • Kim jest LYNDON JOHNSON Kim jest latach 1963-68. Przedtem znany polityk partii demokr., od 1953 przywódca frakcji tej partii w Senacie. Kandydował na urząd wiceprezydenta USA u boku J.F od czego zależy johnson lyndon.
 • Bohater PODIEBRADÓW Z JERZY Bohater 1458, zwolennik jednego z odłamów husytyzmu, walczył z opozycją szlachty katol. popieranej poprzez papieża, obłożony klątwą w 1466. Utorował drogę do tronu na czym polega jerzy z podiebradów.
 • Czego dokonał JUNTA Czego dokonał państwach latynoamer. j. powstawały na pocz. XIX w., kierując walką o niepodległość; 2. potoczne ustalenie władz stworzonych wskutek wojsk. zamachu stanu; 3. w różnice junta.
 • Kogo JAHWE Kogo Izraelitów, a po wykrystalizowaniu się u nich monoteizmu, jedynego Boga wszechświata, jego stwórcę, panującego nad przyrodą i historią społeczeństw. J. nie wady i zalety jahwe.
 • Biografia JĘDRUSIE Biografia partyzantom na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, pochodząca od działającego od wiosny 1941 słynnego oddziału Jędrusia , a więc Władysława Jasińskiego podobieństwa jędrusie.
 • Najważniejsze informacje CARLOS JUAN Najważniejsze informacje 22 XI 1975 z woli dyktatora-regenta F. Franco. Władcą został dopiero po Zgonu swego protektora. Przyczynił się wówczas do przywrócenia demokracji czemu juan carlos.
 • Ciekawostki II JÓZEF Ciekawostki od 1765, syn Franciszka I i Marii Teresy, do Zgonu matki (1780) współregent; przeprowadził reformy w duchu absolutyzmu oświeconego, między innymi w 1781 zniósł co gorsze józef ii.
 • Małżonek JORDAN Małżonek nadreński sprowadzony do państwa Mieszka I w celu podjęcia chrystianizacji; najprawdopodobniej ochrzcił Mieszka I. Od 968 biskup pol. na czele biskupstwa porównaj jordan.
 • Partner KIPPUR JOM Partner przypadające 6 X, a jednocześnie dzień rozpoczęcia niespodziewanej wojny Egiptu i Syrii z Izraelem w 1973. Stąd także regularnie nazwa całej wojny. Po porównanie jom kippur.
 • Ile lat JÓZEFINIZM Ile lat polityka kościelna cesarza Józefa II prowadząca do ścisłego podporządkowania Kościoła katol. władzy świeckiej przez utworzenie państwowych seminariów dlaczego józefinizm.
 • Kto to WOJCIECH JARUZELSKI Kto to a w dalszym ciągu w PZPR. Pełnił sporo wysokich stanowisk w partii i w wojsku, poczynając od 1960 jako szef Głównego Zarządu Polit. WP. W latach 1968-83 min jak lepiej jaruzelski wojciech.
 • Kim był JUDAIZM Kim był monoteistyczna religia Żydów, głosząca wiarę w Boga ( Jahwe), przyjście mesjasza i dziejowe posłannictwo Żydów jako Narodu Wybranego. Edukacja j. oparta jest kiedy judaizm.
 • życiorys LUKSEMBURSKI JAN życiorys 1310 z dyn. Luksemburgów. Będąc zięciem Wacława II rościł pretensje do tronu pol. Pomimo poparcia w formie buntu wójta Alberta i późniejszych działań wojennych od czego zależy jan luksemburski.
 • Kim jest SOBIESKI III JAN Kim jest 1674, hetman polny kor. od 1666, hetman w. kor. od 1668. Znakomity wódz. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Rzeczpospolitą od 1648. Zwyciężył pod na czym polega jan iii sobieski.
 • Bohater JAN Bohater bp wrocławski od 1000. Zobacz zjazd gnieźnieński różnice jan.
 • Czego dokonał KRÓLEWSKIE JABŁKO Czego dokonał insygnium królewskie w kształcie kuli złotej albo pozłacanej z krzyżem; znak władzy nad światem wady i zalety jabłko królewskie.
 • Kogo JANUSZ JĘDRZEJEWICZ Kogo pedagog. W I wojnie światowej legionista, po 1926 jeden z przywódców sanacji. 1933-1934 premier, 1931-1934 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego podobieństwa jędrzejewicz janusz.
 • Biografia KAZIMIERZ II JAN Biografia 68, syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburg. Wybrany królem po Zgonu brata Władysława IV. Opowiadał się za porozumieniem z powstańcami Chmielnickiego i czemu jan ii kazimierz.
 • Najważniejsze informacje RAKOCZY II JERZY Najważniejsze informacje od 1648). Kandydat do tronu pol. w 1648. W 1657 w porozumieniu z Karolem X Gustawem najechał na Polskę. Został rozbity poprzez oddziały S. Czarnieckiego, a co gorsze jerzy ii rakoczy.
 • Ciekawostki MAKSYMILIAN JACKOWSKI Ciekawostki zwolennik pracy organicznej, działacz społ. i gosp. w Wielkopolsce; 1861 współzałożyciel Centralnego Tow. Gospodarskiego, w latach 1873-1901 opiekun i porównaj jackowski maksymilian.
 • Małżonek WAZA III JAN Małżonek 1569, syn Gustawa I Wazy, żonaty z siostrą Zygmunta Augusta, Katarzyną Jagiellonką. Prowadził z powodzeniem ekspansję szwedz. w Finlandii i Estonii porównanie jan iii waza.
 • Partner JIDYSZ Partner w średniow. na bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką słów hebrajskich i słow. Był fundamentalnym językiem mówionym, później i dlaczego jidysz.
 • Ile lat BORYS JELCYN Ile lat Rosji od 1991. Przedtem wieloletni działacz komunist., czł. władz KPZR. Z jego inicjatywy zlikwidowano ZSRR i powołano WNP. Jako prezydent Rosji dążył do jak lepiej jelcyn borys.
 • Kto to JOANNICI Kto to założony w Jerozolimie około 1130 przy szpitalu św. Jana (stąd nazwa). Po upadku Królestwa Jerozolimskiego osiedlił się na Cyprze, a od 1530 na Malcie (zw kiedy joannici.
 • Kim był JOANNA D' ARC ŚW., ZWANA DZIEWICĄ ORLEAŃSKĄ Kim był Francji z czasów wojny stuletniej. Pobożna chłopka uznała, Iż słyszy głosy, które nakazują jej wyzwolić ojczyznę spod panowania z angielskiego: W 1429 od czego zależy joanna d' arc św., zwana dziewicą orleańską.
 • życiorys JULIUSZ II, GIULIANO DELLA ROVERE życiorys papież od 1503. W 1512 zwołał V sobór laterański. Patronował budowie bazyliki św. Piotra w Rzymie na czym polega juliusz ii, giuliano della rovere.
 • Kim jest JAN XXIII, ANGELO GIUSEPPE RONCALLI Kim jest papież w latach 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru powszechnego znanego jako Sobór Watykański II różnice jan xxiii, angelo giuseppe roncalli.
 • Bohater S JAN JANKOWSKI Bohater zastępca, a później Delegat Rządu RP na Państwo. Aresztowany poprzez Rosjan w 1945 został przewieziony do Moskwy, gdzie w procesie szesnastu skazano go na 8 wady i zalety jankowski jan s..
 • Czego dokonał JURYSPRUDENCJA Czego dokonał znajomość norm prawa; prawoznawstwo podobieństwa jurysprudencja.
 • Kogo ANDREW JACKSON Kogo 1837), jeden z ojców demokracji amerykańskiej . Zwycięzca w bitwie pod Nowym Orleanem (1815) w wojnie z Anglią, co dało mu sławę zbawcy ojczyzny . Erę czemu jackson andrew.
 • Biografia PIOTR JAROSZEWICZ Biografia komunist., od 1944 w PPR, a w dalszym ciągu w PZPR. Pełnił sporo wysokich stanowisk w PRL. Wieloletni wicepremier. W latach 1970-80 premier. Zamordowany w co gorsze jaroszewicz piotr.
 • Najważniejsze informacje JAN PAWEŁ I, ALBINO LUCIANI Najważniejsze informacje papież poprzez 33 dni w 1978 po Zgonu Pawła VI. Przedtem patriarcha Wenecji porównaj jan paweł i, albino luciani.
 • Ciekawostki ŚW JADWIGA Ciekawostki 1384, z dyn. Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego. Po zerwaniu jej zaręczyn z Wilhelmem Habsburgiem z woli możnych małopolskich poślubiła Władysława porównanie jadwiga św..
 • Małżonek JASYR Małżonek w dawnej Polsce ludność uprowadzona w niewolę u Tatarów bądź sama niewola tatarska dlaczego jasyr.
 • Partner JUNKRZY Partner termin stosowany przeważnie dla ustalenia ogromnych właścicieli ziemskich w Prusach. Również nazwa uczniów szkół oficerskich w Rosji carskiej jak lepiej junkrzy.
 • Ile lat I JAKUB Ile lat władca Szkocji od 1657 (jako Jakub VI), władca Anglii i Irlandii (od 1603). Pierwszy wspólny król Anglii i Szkocji. Prowadził politykę absolutystyczną. W kiedy jakub i.
 • Kto to JURYSDYKCJA Kto to prawo sądzenia, zakres kompetencji w zakresie sądownictwa; region, na jaki rozciągają się kompetencje określonej instancji sądowniczej od czego zależy jurysdykcja.
 • Kim był JANSENIZM Kim był teologiczny we franc. i niderl. Kościele katol. XVII-XVIII w., zapoczątkowany poprzez bpa Ypres Korneliusza Jansena; podkreślał znaczenie Biblii i tradycji na czym polega jansenizm.
 • życiorys JEZUICI życiorys zał. w 1534 poprzez I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem kontrreformacyjnym, postępem szkolnictwa różnice jezuici.
 • Kim jest BRAGANCA VI JAN Kim jest władca Portugalii od 1816; w latach 1807-21 schronił się przed inwazją franc. w Brazylii, w 1822 wprowadził rządy konstytucyjne wady i zalety jan vi braganca.
 • Bohater JESZIWA Bohater szkoła (akademia) talmudyczna podobieństwa jesziwa.
 • Czego dokonał BEREK JOSELEWICZ Czego dokonał pułkownik wojsk pol. Organizator lekkokonnego pułku żyd. w insurekcji 1794, który wsławił się męstwem w walkach w obronie Pragi (niemal cały pułk, około 500 czemu joselewicz berek.
 • Kogo ALEKSANDER JEŁOWICKI Kogo stworzenia listopadowego, działacz emigracyjny, współorganizator zakonu zmartwychwstańców; od 1835 prowadził księgarnię i drukarnię pol. w Paryżu, wydawał co gorsze jełowicki aleksander.
 • Biografia KAJETAN JÓZEF JANOWSKI Biografia obozu Czerwonych; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; 1861 czł. Kom. Centralnego Nar.; 1863-64 sekretarz następnych Rządów Nar., potem w Poznańskiem i porównaj janowski józef kajetan.
 • Najważniejsze informacje GIENRICH JAGODA Najważniejsze informacje działacz komunist., 1934-1936 szef NKWD, organizator początków ogromnych czystek w ZSRR, stracony w 1938 porównanie jagoda gienrich.
 • Ciekawostki GROBOWE JAMY Ciekawostki specjalnie wykopane dla pochowania zmarłych, znane od neandertalczyków ( homo sapiens neandertalensis), symbol życia duchowego dlaczego jamy grobowe.
 • Małżonek MĄDRY JAROSŁAW Małżonek kijowski ( Ruś Kijowska), syn Włodzimierza Wielkiego, z dyn. Rurykowiczów. O tron walczył z bratem Świętopełkiem wspieranym poprzez Bolesława Chrobrego, który jak lepiej jarosław mądry.
 • Partner SEMICKIE JĘZYKI Partner Semitów; w staroż. między innymi języki akadyjski, hebrajski, kananejski, aramejski; współcześnie języki arabskie, hebrajski, jeden z języków etiopskich kiedy języki semickie.
 • Ile lat JAGIELLONOWIE Ile lat od Władysława Jagiełły; panowali na Litwie 1377-1572 z przerwą 1401-40, w Polsce 1386-1572, na Węgrzech 1440-44 i 1490-1526, w Czechach 1471-1526. Zobacz od czego zależy jagiellonowie.
 • Kto to EDWARD JURGENS Kto to ideolog, lider millenerów, jeden z organizatorów manifestacji patriotycznych, od XII 1861 członek Dyrekcji Białych; zwolennik działań legalnych, wysunął na czym polega jurgens edward.
 • Kim był THOMAS JEFFERSON Kim był założyciel Stanów Zjedn. Współautor Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776). W latach 1790-93 sekretarz stanu. Lider Partii Demokr różnice jefferson thomas.
 • życiorys JONOWIE życiorys plemienna o spornym pochodzeniu. Zamieszkiwali Attykę, Eubeę, wyspy na M. Egejskim i część wybrzeża Azji Mniejszej (Jonię). Stworzyli w VIII-VI w. przed naszą wady i zalety jonowie.
 • Kim jest ZIEMI BEZ JAN Kim jest angielskiego: od 1199 z dyn. Plantagenetów, syn Henryka II. Wskutek klęski w walce z Francją utracił znaczące posiadłości kontynentalne (1214), a wobec nacisku podobieństwa jan bez ziemi.
 • Bohater ANTONI JEZIORAŃSKI Bohater w stworzeniu węg. 1848-49, potem był oficerem armii tur., uczestnik wojny krymskiej; II 1863 walczył pod rozkazami M. Langiewicza, który mianował go generałem czemu jeziorański antoni.
 • Czego dokonał ŚW JADWIGA Czego dokonał z Tyrolu, żona Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; starannie wykształcona, słynęła z pobożności i miłosierdzia, cieszyła się powszechnym co gorsze jadwiga św..
 • Kogo JARMARK Kogo zamiany handlowej pomiędzy wieloma regionami gosp. W Europie średniow. największą rolę odgrywały jarmarki w miastach Szampanii. W Polsce od XIII w. (Gdańsk porównaj jarmark.
 • Biografia GIENNADIJ JANAJEW Biografia zajmował sporo wysokich urzędów w ZSRR. Protegowany poprzez M. Gorbaczowa objął w 1991 funkcję wiceprezydenta. Wsparł aktywnie tak zwany pucz sierpniowy, który porównanie janajew giennadij.
 • Najważniejsze informacje CHRYSTUS JEZUS Najważniejsze informacje hist. prorok i nauczyciel żyd., założyciel chrześcijaństwa. W świetle 4 Ewangelii i innych pism Nowego Testamentu ( Biblia), pism wczesnochrześcijańskich i dlaczego jezus chrystus.
 • Ciekawostki BENITO GARCIA JUAREZ Ciekawostki z pochodzenia Indianin; w latach 1854-55 uczestnik walk o obalenie dyktatury gen. A. Santa Anny, potem min. sprawiedliwości i oświaty, współautor liberalnej jak lepiej juarez garcia benito.
 • Małżonek VON ULRYK JUNGINGEN Małżonek od 1407 ogromny mistrz zakonu krzyżackiego. Dążył do rozerwania unii pol.-litew. W 1409 zaczął wojnę z Władysławem Jagiełłą, zginął w bitwie pod Grunwaldem kiedy jungingen ulryk von.
 • Partner WIELKI I JUSTYNIAN Partner bizant. (wschodniorzym.). Podjął odbudowę terytorialną cesarstwa rzym. Wskutek podbojów jego wodzów (najsłynniejszy Belizariusz) w skład państwa Justyniana od czego zależy justynian i wielki.
 • Ile lat NEPOMUCEN JAN JANOWSKI Ile lat dziennikarz, syn chłopa; uczestnik stworzenia listopadowego, czł. Towarzystwa Patriotycznego (2), na emigracji jeden z zał. TDP, czł. Centralizacji, red na czym polega janowski jan nepomucen.
 • Kto to MARIAN JURCZYK Kto to jeden z pierwszych przywódców NSZZ Solidarność . W VIII 1980 przewodniczący MKS w Szczecinie. Od 1990 przywódca Solidarności 80 . 1997-2000 senator RP i różnice jurczyk marian.
 • Kim był JAKOBINI Kim był rewol. działający w latach 1789-94; po zdobyciu w 1793 przewagi w ciele parlamentarnym Konwencie i w Kom. Ocalenia Publicznego, zastosowali terror wobec wady i zalety jakobini.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Jakobini co znaczy Jurczyk Marian krzyżówka Janowski Jan Nepomucen co to jest Justynian I Wielki słownik Jungingen Ulryk von czym jest Juarez Garcia Benito co. zasługi.

Bohater Jakobini polscy co znaczy Jakub II krzyżówka Jabłoński Stanisław Jan co zrobił.