kronenberg leopold kazimierz co to jest
Kapitel co znaczy Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów krzyżówka Kohl Helmut co to jest Kserkses.

Postacie historyczne, biografia na K

 • Kto to LEOPOLD KRONENBERG Kto to przemysłowiec, polityk, lider Białych; pochodził z rodz. żyd.; w 1859 przejął Gazetę Codzienną , która miała propagować idee liberalne i łagodzić antagonizm porównanie kronenberg leopold.
 • Kim był ODNOWICIEL KAZIMIERZ Kim był albo 1038, z dyn. Piastów, syn Mieszka II. Zmuszony do opuszczenia Polski po Zgonu ojca w wyniku stworzenia ludowego, powrócił w 1038 dzięki pomocy cesarza dlaczego kazimierz odnowiciel.
 • życiorys KONGIJSKI KONFLIKT życiorys wybuchła po ogłoszeniu niepodległości Konga Belgijskiego 30 VI 1960. W okolicy rywalizacji pomiędzy zwolennikami prezydenta J. Kasavubu i premiera P. Lumumby jak lepiej konflikt kongijski.
 • Kim jest KLISTENES KLEISTENES KLEJSTENES Kim jest artysta demokracji ateńskiej, autor reform z 508/507 przed naszą erą Na miejsce dawnego podziału rodowego wprowadził podział państwie na 10 jednostek kiedy klejstenes, kleistenes, klistenes.
 • Bohater KONSUMPCJONIZM Bohater szeroko rozpowszechniona w XX w. postawa życiowa skoncentrowana na maksymalnym używaniu dóbr i usług od czego zależy konsumpcjonizm.
 • Czego dokonał HENRY KISSINGER Czego dokonał politolog i dyplomata, prof. uniwersytecki, doradca prezydentów R. Nixona i G. Forda w latach 1969-76, w 1973-77 sekretarz stanu. Jeden z głównych architektów na czym polega kissinger henry.
 • Kogo WARSZAWSKA KONFEDERACJA Kogo 1573 na zakończenie konwokacji (6-28 I 1573), w okresie 1. bezkrólewia w Polsce, gwarantował pokój rel. między rozróżnionymi w wierze reprezentantami Kościołów różnice konfederacja warszawska.
 • Biografia LUBELSKI UNIWERSYTET KATOLICKI Biografia uczelnia prywatna, kościelna, założona w 1918. Od 1945 do 1990 jedyna kościelna uczelnia o profilu nie tylko teologicznym, lecz i ogólnym w krajach komunist wady i zalety katolicki uniwersytet lubelski.
 • Najważniejsze informacje LOTARYŃSKI KAROL Najważniejsze informacje wódz austr., kandydat do tronu pol. w 1669 i 1674; ożeniony z wdową po Michale Korybucie Wiśniowieckim Eleonorą Marią Habsburg. Podkomendny Jana III podobieństwa karol lotaryński.
 • Ciekawostki KASTA Ciekawostki zamknięta ekipa społ. stanowiąca obiekt mechanizmu prawnego i rel.; posiada swoje tradycje, prawa, przywileje, normalnie przynależność do niej jest dziedziczna czemu kasta.
 • Małżonek KONSTANTYNOPOL Małżonek Konstantyna, założone w 330 n.e. poprzez cesarza Konstantyna Wielkiego nad Bosforem w miejscu dawnej kolonii gr. ( Bizancjum). Stało się stolicą całego co gorsze konstantynopol.
 • Partner NARODOWEJ EDUKACJI KOMISJA Partner sejm w 1773, najpierw miała za zadanie zagospodarować dorobek po skasowanym zakonie jezuitów. Bardzo błyskawicznie przekształciła się w rodzaj ministerstwa porównaj komisja edukacji narodowej.
 • Ile lat MYKEŃSKA KULTURA Ile lat wpływem cywilizacji minojskiej na terenie Peloponezu, rozrost w 2 poł. II tys. przed naszą erą, zniszczona w XII i XI w. przed naszą erą w wyniku osłabienia porównanie kultura mykeńska.
 • Kto to KOMITET NARODOWY EMIGRACJI POLSKIEJ Kto to Paryżu poprzez J. Dwernickiego w celu polit. zjednoczenia emigracji; próby pojednania demokratów z ekipą A.J. Czartoryskiego skończyły się niepowodzeniem dlaczego komitet narodowy emigracji polskiej.
 • Kim był NADDNIESTRZAŃSKI KONFLIKT Kim był Socjalistycznej Republice Radzieckiej Mołdawii na tle przyszłych losów tego państwa. Rosyjskojęzyczni mieszkańcy występując przeciw unii z Rumunią postulowali jak lepiej konflikt naddniestrzański.
 • życiorys STANISŁAW KARNKOWSKI życiorys arcybp gnieźnieński od 1581. Współtwórca Statutów Karnkowskiego regulujących pozycję Gdańska w Rzeczypospolitej (1568-70 kiedy karnkowski stanisław.
 • Kim jest KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Kim jest państwowa powstała w 1993 w celu sprawowania nadzoru nad mediami elektronicznymi i przydziału koncesji na ich działalność. Powoływana poprzez prezydenta, sejm od czego zależy krajowa rada radiofonii i telewizji.
 • Bohater KANCLERZ Bohater jeden z najwyższych urzędników państwowych prowadzący kancelarią książąt dzielnicowych albo królewską (kanclerz koronny); odpowiadał za politykę zagr.; członek na czym polega kanclerz.
 • Czego dokonał BIAFRAŃSKI KONFLIKT Czego dokonał Nigerii w latach 1967-70 spowodowana próbą secesji najbogatszej w ropę naftową wsch. części Nigerii. Zamieszkujące ten obszar plemię Ibo ogłaszając secesję różnice konflikt biafrański.
 • Kogo KOSMOPOLITYZM Kogo postawa uznająca, Iż ojczyzną człowieka jest cały świat, charakteryzująca się biernym stosunkiem do tradycji i kultury nar wady i zalety kosmopolityzm.
 • Biografia MARCIN KROMER Biografia bp warmiński, historyk, dyplomata, autor dzieła o historii Polski De origine et rebus gestis Polonorum podobieństwa kromer marcin.
 • Najważniejsze informacje KLUCZ Najważniejsze informacje w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. kompleks dóbr ziemskich składający się z wielu folwarków i mający swoją administrację czemu klucz.
 • Ciekawostki KOŁO POLSKIE W PARYŻU Ciekawostki polit. utworzony w 1853 poprzez czł. TDP pozostających w opozycji do Centralizacji Londyńskiej (K. Branicki, J. Ordęga, L. Mierosławski, A. Wysocki co gorsze koło polskie w paryżu.
 • Małżonek KATOLICYZM Małżonek jeden z trzech gł. nurtów chrześcijaństwa; edukacja i liturgia Kościoła rzym.-katol porównaj katolicyzm.
 • Partner STANISŁAW KONARSKI Partner poeta polit. Reformator szkolnictwa pijarskiego w Polsce, założyciel nowoczesnej szkoły Collegium Nobilium. Zainicjował zgromadzenie i wydanie pol. konstytucji porównanie konarski stanisław.
 • Ile lat KURDOWIE Ile lat naród zamieszkujący pograniczne rejony: Turcji, Iraku, Syrii, Iranu i Zakaukazia. Dążąc do niepodległości prowadzi od pocz. XX w. walkę z wymienionymi krajami dlaczego kurdowie.
 • Kto to KMIEĆ Kto to XIV w. urzędnik książęcy; 2. ogólnie: chłop; w węższym sensie: w XIII-XIV w. posiadacze gospodarstw na prawie czynszowym, w XV-XIX w. chłopi zobowiązani do jak lepiej kmieć.
 • Kim był KARTEL Kim był zrzeszenie samodzielnych przedsiębiorców danej branży, przeważnie w celu określenia min. cen zbytu swoich towarów, ewentualnie podziału rynków. Szczególnie kiedy kartel.
 • życiorys VII KLEOPATRA życiorys latach 51-31 r. przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII odzyskała ją przy użyciu Cezara Juliusza w 47 r. przed Chr. Po dwuletnim pobycie w od czego zależy kleopatra vii.
 • Kim jest WIEDEŃSKI KONGRES Kim jest władcy i ministrowie 16 krajów euro. walczących z Napoleonem; zwołany z inicjatywy Rosji, Anglii, Austrii i Prus. Celem było przeprowadzenie zmian ustrojowych na czym polega kongres wiedeński.
 • Bohater ROBOTNICZEGO SAMORZĄDU KONFERENCJE Bohater inicjatywy władz PRL, w teorii mające współzarządzać fabrykami, obejmowały poza członkami porady robotn. również przedstawicieli porady zakładowej różnice konferencje samorządu robotniczego.
 • Czego dokonał POLSKIEGO KRÓLESTWA KORONA Czego dokonał po przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego, ustalenie państwa pol.; zawierało ono w sobie postulat nienaruszalności terytorialnej i pełnego zjednoczenia ziem wady i zalety korona królestwa polskiego.
 • Kogo RZESZY III KAPITULACJA Kogo początku 7 V 1945 w kwaterze głównej gen. D. Eisenhowera w Reims, później 8 V 1945 w kwaterze gen. G. Żukowa w Berlinie, w obecności przedstawicieli USA, W podobieństwa kapitulacja iii rzeszy.
 • Biografia RADOMSKA KONFEDERACJA Biografia inspiracji posła carskiego w Warszawie N. Repnina poprzez katol. szlachtę w 1767 po fiasku konfederacji dysydenckich w Słucku i Toruniu. Na jej czele stanął czemu konfederacja radomska.
 • Najważniejsze informacje DE FREDERIK KLERK Najważniejsze informacje południowoafrykański, od 1989 premier Republiki Południowej Afryki, zaczął politykę odchodzenia od apartheidu i demokratyzacji mechanizmu politycznego RPA co gorsze klerk frederik de.
 • Ciekawostki ARAGOŃSKA KATARZYNA Ciekawostki żona z angielskiego: księcia Walii Artura (1501-02), a w dalszym ciągu króla Anglii Henryka VIII (od 1509), matka Marii Tudor. Nie mogąc doczekać się męskiego porównaj katarzyna aragońska.
 • Małżonek II KONRAD Małżonek władca niem. (z dyn. salickiej) od 1024, cesarz od 1027; w sojuszu z Rusią pokonał Mieszka II i zmusił go do rezygnacji z tytułu królewskiego porównanie konrad ii.
 • Partner SARDYNII KRÓLESTWO Partner dzięki oddaniu poprzez Austrię wyspy Sardynii dyn. sabaudzkiej, w latach 1799-1814 przyłączone do Francji, od kongresu wiedeńskiego (1815) znów niezależne kraj dlaczego królestwo sardynii.
 • Ile lat ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI Ile lat PRL znany działacz komunist. młodego pokolenia. Od 1977 w PZPR, a od 1985 min. w następnych rządach grupy gen. W. Jaruzelskiego. Od 1990 przewodn. Porady jak lepiej kwaśniewski aleksander.
 • Kto to TADEUSZ KRĘPOWIECKI Kto to polit., publicysta; członek Związku Wolnych Polaków; jeden z założycieli i wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego (2); przeciwnik dyktatury J. Chłopickiego; od kiedy krępowiecki tadeusz.
 • Kim był KACERZ Kim był dawniej odstępca od wiary kościelnej, heretyk od czego zależy kacerz.
 • życiorys MARCOWA KONSTYTUCJA życiorys odrodzonej Polsce ustrój demokracji parlamentarnej, lecz jednocześnie przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Władza ustawodawcza: sejm i senat wybierane na czym polega konstytucja marcowa.
 • Kim jest KIEJSTUT Kim jest 1345, współrządził na Litwie z Olgierdem, syn Giedymina, tata Witolda. Walczył z Krzyżakami. Po Zgonu Olgierda popadł w konflikt zbrojny z jego następcą różnice kiejstut.
 • Bohater OSKAR KOLBERG Bohater folklorysta i kompozytor; w 1839 zaczął wędrówki po państwie, poprzez 50 lat zbierał materiały folklorystyczne (życie, kultura, twórczość lud.); autor wady i zalety kolberg oskar.
 • Czego dokonał IGNACY KRASICKI Czego dokonał 1766, arcybp gnieźnieński od 1795, pisarz, dziennikarz, współtwórca gazety Monitor . Książę pisarzy polskiego oświecenia, krytyk sarmatyzmu, pisał bajki podobieństwa krasicki ignacy.
 • Kogo KAMIEŃSKI HENRYK, PSEUD. FILARET PRAWDOSKI Kogo ekonomista, filozof; uczestnik stworzenia listopadowego; jeden z przywódców spisku w Królestwie Pol. w latach 40. XIX w. (Związek Narodu Pol.); współpracował z czemu kamieński henryk, pseud. filaret prawdoski.
 • Biografia TADŻYCKI KONFLIKT Biografia byłej republice radz. po rozpadzie ZSRR pomiędzy postkomunistami i fundamentalistami islamskimi o władzę i wizję przyszłości tego państwie. Długookresowe walki co gorsze konflikt tadżycki.
 • Najważniejsze informacje IMMANUEL KANT Najważniejsze informacje najwybitniejszych filozofów Europy nowoż. Artysta kierunku zw. krytycyzmem teoriopoznawczym. Główne prace Krytyka czystego rozumu, Uzasadnienie metafizyki porównaj kant immanuel.
 • Ciekawostki KONCYLIARYZM Ciekawostki w chrześcijaństwie zach. pogląd o wyższości władzy soboru nad papiestwem, wiodący nurt reformy Kościoła w dobie schizmy zach porównanie koncyliaryzm.
 • Małżonek SUESKI KANAŁ Małżonek Śródziemne z M. Czerwonym, a tym samym otwierający najkrótszą drogę morską na Bliski i Daleki Wschód, został zbudowany pod kierunkiem F. Lessepsa (otwarty 1869 dlaczego kanał sueski.
 • Partner KOMORNICY Partner bezrolna ludność chłopska; w XIX w. część z nich stała się robotnikami rolnymi na folwarkach albo u bogatych chłopów, część przeniosła się do miast jak lepiej komornicy.
 • Ile lat KONSTYTUANTA Ile lat skrótowo określano ciała prawodawcze, których kluczowym celem było opracowanie konstytucji. W najwyższym stopniu znana w historii była Konstytuanta (formalnie kiedy konstytuanta.
 • Kto to KUKULLA Kto to zakonny płaszcz z fałdami i szerokimi rękawami stosowany poprzez benedyktynów; także kaptur od czego zależy kukulla.
 • Kim był AUGUSTYN KORDECKI Kim był paulinów na Jasnej Górze. W okresie potopu bronił klasztoru przed wojskami szwedz. Autor pamiętnika opisującego obronę klasztoru (Nova Gigantomachia na czym polega kordecki augustyn.
 • życiorys KUFSTEIN życiorys dolinie rz. Inn; jedno z najcięższych austr. więzień polit. (w średniow. zamku); więziono tam uczestników wyprawy J. Zaliwskiego, spisków galic. lat 30. i 40 różnice kufstein.
 • Kim jest KONDOTIER Kim jest Europie przedsiębiorca wojskowy organizujący oddział wojska wyłącznie jemu podporządkowany i oferujący swe usługi zainteresowanym stronom; 2. w XIX i XX w wady i zalety kondotier.
 • Bohater KRONIKA Bohater chronologiczny zapis (w formie literackiej) wydarzeń związanych z danym krajem albo dynastią i tak dalej, sporządzany dla podniesienia ich znaczenia, nie podobieństwa kronika.
 • Czego dokonał KWIETNIOWA KONSTYTUCJA Czego dokonał nadrzędność państwa i czołową rolę prezydenta wybieranego na 7 lat w głosowaniu powszechnym. Prezydent mianował premiera i rząd, mógł rozwiązywać sejm i senat czemu konstytucja kwietniowa.
 • Kogo JAKUB KROTOWSKI KRAUTHOFER Kogo radykalny działacz demokr.; uczestnik stworzenia wielkopolskiego 1848; jako prawnik domagał się wprowadzenia języka pol. w sądach; utrzymywał kontakty z co gorsze krauthofer-krotowski jakub.
 • Biografia KOŁA KRZYWEGO KLUB Biografia forum dyskusyjne zał. w 1955, organizujące spotkania na różnorodne tematy w atmosferze swobody wypowiedzi. Rozwiązany poprzez władze komunist. w 1962 porównaj klub krzywego koła.
 • Najważniejsze informacje HANDLOWA KOMPANIA Najważniejsze informacje w Europie od schyłku średniow. firma handlowa przeznaczoną do prowadzenia handlu zamorskiego porównanie kompania handlowa.
 • Ciekawostki KOŁO POLSKIE W WIEDNIU Ciekawostki pol. z Galicji w parlamencie austr. (porada Państwa); powstało w latach 60. XIX w., kierowane poprzez K. Grocholskiego; ostatecznie zreorganizowane w 1873 dlaczego koło polskie w wiedniu.
 • Małżonek DEMOKRATYCZNY LIBERALNO KONGRES Małżonek w 1990 poprzez środowisko gdańskich liberałów skupionych wokół J. K. Bieleckiego i D. Tuska. W 1994 KLD połączył się z UD, tworząc razem Unię Wolności jak lepiej kongres liberalno-demokratyczny.
 • Partner KRETA Partner M. Śródziemnym, górzysta, na przełomie IV i III tys. przed naszą erą powstała na niej cywilizacja minojska - najstarsza w basenie M. Egejskiego. Słynna także kiedy kreta.
 • Ile lat DAVID KENNETH KAUNDA Ile lat polityk zambijski, od 1960 do 1991 prezydent tego państwa, niekwestionowany lider niepodległej Zambii od czego zależy kaunda kenneth david.
 • Kto to ARCHEOLOGICZNA KULTURA Kto to znaleziska i inne ślady działalności człowieka występujące na danym obszarze w ustalonym przedziale czasowym, które stanowią jedną grupę wyodrębnioną poprzez na czym polega kultura archeologiczna.
 • Kim był KOŚCIUSZKI KOPIEC Kim był pomnik wzniesiona z inicjatywy mieszkańców Wolnego M. Krakowa ku czci T. Kościuszki; usypany pod Krakowem w latach 1820-23; w XIX w. miejsce pielgrzymek różnice kopiec kościuszki.
 • życiorys KONSTYTUCJA życiorys zasadnicza regulująca podstawy ustroju państwa; pierwszą pisaną konstytucją na świecie była konstytucja amer. (1787), drugą - a pierwszą w Europie wady i zalety konstytucja.
 • Kim jest KAMPANIA BAŁKAŃSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Kim jest walk toczonych wiosną 1941 poprzez Niemcy i Włochy z Jugosławią i Grecją. Wobec niepowodzeń Włoch, które 28 X 1940 zaatakowały Grecję prowokując pomoc z podobieństwa kampania bałkańska w ii wojnie świat..
 • Bohater CZESŁAW KISZCZAK Bohater komunist. W wojsku od 1945 do 1981, między innymi szef wywiadu wojskowego. W stanie wojennym do 1990 min. spraw wewn.; 1989-90 wicepremier. W III RP obciążany czemu kiszczak czesław.
 • Czego dokonał CHŁOPSKIEJ SAMOOBRONY KOMITET Czego dokonał władzy PZRR lokalne komitety na wsi powstające po 1978 na tle obaw przed zapowiadanym socjalistycznym przeobrażeniem wsi i stałym utrudnianiem wznoszenia co gorsze komitet samoobrony chłopskiej.
 • Kogo KAPETYNGOWIE Kogo Francji w latach 987-1328, wywodzili się od niej w linii bocznej między innymi Walezjusze. Zobacz także Hugo Kapet; Filip II August; Ludwik IX Święty; Filip IV porównaj kapetyngowie.
 • Biografia JOHANNES KEPLER Biografia niem. astronom i matematyk, opracował tabele ruchu planet, a w dalszym ciągu trzy prawa Keplera dotyczące kształtu eliptycznego ruchu planet porównanie kepler johannes.
 • Najważniejsze informacje WSCHODNIOINDYJSKA KOMPANIA Najważniejsze informacje kompania handlowa, zał. w 1600; działała raczej w Indiach i na wyspach Oceanu Indyjskiego; miała prawo utrzymywania fortec i wojska, bicia monety i jurysdykcji dlaczego kompania wschodnioindyjska.
 • Ciekawostki VI KAROL Ciekawostki cesarz z dyn. Habsburgów od 1711; kandydat do tronu hiszp. (1701-14), uzyskał posiadłości we Włoszech i Niderlandy Hiszp. Nie mając męskiego następcy jak lepiej karol vi.
 • Małżonek KODEKS Małżonek 1. pierwotna forma książki złożona z cienkich deseczek, papirusu albo pergaminu pisana ręcznie; 2. zestaw praw kiedy kodeks.
 • Partner LUDWIK KRZYWICKI Partner ekonomista, działacz społ. i oświatowy; w latach 1884-85 w Lipsku, Zurychu i Paryżu, studiował ekonomię i antropologię; czł. zagranicznych kół I Proletariatu od czego zależy krzywicki ludwik.
 • Ile lat STANISŁAW KOPAŃSKI Ile lat w wojsku pol. w Rosji, od 1918 w Wojsku Polskim walczył o Lwów i Wilno. Po kampanii wrześniowej we Francji. 1940 zorganizował Brygadę Strzelców Karpackich i na czym polega kopański stanisław.
 • Kto to KATAKUMBY Kto to Rzymie, mechanizm podziemnych korytarzy, pierwotnie zbudowanych do celów militarnych, potem przydzielonych na cmentarze wczesnochrześcijańskie. Groby wykuwano różnice katakumby.
 • Kim był ALEKSIEJEWICZ PIETR KROPOTKIN Kim był teoretyk anarchizmu komunistycznego, geograf. W młodości jako oficer badał Syberię. Później pod wpływem M. Bakunina i narodników. Od 1876 na emigracji wady i zalety kropotkin pietr aleksiejewicz.
 • życiorys ADAM KOC życiorys założyciel rządowej sanacyjnej Gazety Polskiej , artysta i szef (1936-37) OZON-u, zwolennik twardego kursu sanacji. Na emigracji zwolennik porozumienia z grupą podobieństwa koc adam.
 • Kim jest LUTHER MARTIN KING Kim jest lider ruchu walczącego o równouprawnienie czarnej ludności USA. Organizator (od 1955) wielu spektakularnych akcji pokojowych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w czemu king martin luther.
 • Bohater RZĄDZĄCA KOMISJA Bohater władza zwierzchnia ziem I i II zaboru prus., zajętych poprzez wojska franc. w 1806 i 1807; powołana poprzez Napoleona 14 I 1807, składała się z 7 osób co gorsze komisja rządząca.
 • Czego dokonał KIAUCZOU Czego dokonał Chinach u nasady półwyspu Szantung zajęta w 1897, gdzie największą wartość miał port Tsingtao. Niemcy rozbudowali go na bazę swej eskadry dalekowschodniej porównaj kiauczou.
 • Kogo KREOL Kogo potomek kolonizatorów gł. hiszp. i portug. i franc. urodzony w Ameryce Pd. albo na pd. Stanów Zjedn porównanie kreol.
 • Biografia CASABLANCE W KONFERENCJA Biografia spotkanie W. Churchilla i F. D. Roosevelta zadecydowało o walce z krajami Osi aż do ich bezwarunkowej kapitulacji. Ustalono także priorytet inwazji na Płw dlaczego konferencja w casablance.
 • Najważniejsze informacje PODOLSKI KAMIENIEC Najważniejsze informacje pograniczu Mołdawii, na Podolu. Od XII w. gród księstwa halickiego, później w Litwie, od 1430 w Polsce znany jako silna twierdza zdobywana parokrotnie poprzez jak lepiej kamieniec podolski.
 • Ciekawostki GOŁĄBSKA KONFEDERACJA Ciekawostki zawiązana w 1672 w Gołąbiu (Lubelskie) poprzez zwołane na wojnę z Turcją pospolite ruszenie szlachty. Konfederaci występowali w obronie króla Michała Korybuta kiedy konfederacja gołąbska.
 • Małżonek TADEUSZ KUTRZEBA Małżonek oficer austr., od 1918 w wojsku polskim. W wojnie 1920 szef sztabów na początku dywizji, później armii i frontu. W dalszym ciągu wykładowca Wyższej Szkoły od czego zależy kutrzeba tadeusz.
 • Partner KOLABORACJA Partner współpraca obywateli podbitego państwa z władzami okupacyjnymi agresora. Zazwyczaj jest uważana za zdradę i ścigana po odzyskaniu niepodległości poprzez wymiar na czym polega kolaboracja.
 • Ile lat PRUSKA KONSTYTUCJA Ile lat 31 I poprzez Fryderyka Wilhelma IV; ograniczała uprawnienia sejmu, a wzmacniała władzę króla, potwierdzała równość obywateli wobec prawa i likwidowała różnice konstytucja pruska.
 • Kto to STEFCZYKA KASY Kto to spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe; pierwsza została zał. w 1890 w Czernichowie pod Krakowem poprzez Franciszka Stefczyka (po jego Zgonu w 1924 kasy te wady i zalety kasy stefczyka.
 • Kim był MEDYCEJSKA KATARZYNA Kim był Henryka II, po jego Zgonu z uwagi na małoletniość synów odgrywała najważniejszą rolę w polityce państwa. Inspiratorka rzezi w noc św. Bartłomieja podobieństwa katarzyna medycejska.
 • życiorys BARSKA KONFEDERACJA życiorys 1768 w Barze (Ukraina) poprzez grupę pol. magnatów z J. Pułaskim na czele. Jej hasłem było utrzymanie przywilejów szlachty i niezależność państwa pol. Po czemu konfederacja barska.
 • Kim jest SYCYLII OBOJGA KRÓLESTWO Kim jest Włoszech w 1130, rządzone kolejno poprzez dynastie: normańską, Hohenstaufów, Andegawenów, aragońską; w 1504 włączone do Hiszpanii, ponownie odrębne w 1735 co gorsze królestwo obojga sycylii.
 • Bohater KOLOSEUM Bohater staroż. amfiteatru wzniesionego w Rzymie w 80 n.e. poprzez cesarzy z dyn. Flawiuszów (stąd zw. także Amfiteatrem Flawiuszów). Wspaniała budowla, której ruiny porównaj koloseum.
 • Czego dokonał KOLONIA Czego dokonał zakładana poza granicami państwie ojczystego na przykład poprzez Greków czy Rzymian. W epoce nowoż. lub nowa osada na nie zagospodarowanym wcześniej terenie porównanie kolonia.
 • Kogo WOJENNY KOMUNIZM Kogo użytkowana w Rosji radz. w okresie wojny domowej i interwencji obcej 1918-21. Zakładała pełną mobilizację środków ludności dla wojny, czyli: obligatoryjne dlaczego komunizm wojenny.
 • Biografia NARODOWY KONGRES Biografia polit. założona 1885 w Bombaju, prowadząca od 1906 walkę o emancypację i uwolnienie Indii od Brytyjczyków. Długoletnie wysiłki skończyły się sukcesem 15 VIII jak lepiej kongres narodowy.
 • Najważniejsze informacje OKTROJOWANA KONSTYTUCJA Najważniejsze informacje konstytucja narzucona poprzez monarchę (z fr. octroyer - nadać). Termin stosowany zwł. w epoce Wiosny Ludów kiedy konstytucja oktrojowana.
 • Ciekawostki KUOMINTANG Ciekawostki demkr. w Chinach założona w 1912 poprzez Sun Yat-sena; w momencie międzywojennym dążyła do pełnej suwerenności i jedności Chin; współpracowała z ZSRR i od czego zależy kuomintang.
 • Małżonek BANDUNGU W KONFERENCJA Małżonek pierwsza wspólna narada państw Afryki i Azji odbyta w kwietniu 1955 w Indonezji z udziałem 29 delegacji, która dała start ruchowi krajów niezaangażowanych na czym polega konferencja w bandungu.
 • Partner KBWE Partner Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem 35 krajów z Europy i USA i Kanady zorganizowana w Helsinkach (rokowania również w Genewie); zakończona różnice kbwe.
 • Ile lat NARODOWY CENTRALNY KOMITET Ile lat kierownictwo obozu Czerwonych, wyłonione w V 1862 z Komitetu Miejskiego; prowadził przygotowania do stworzenia: rozbudował organizację konspiracyjną, wyznaczył wady i zalety komitet centralny narodowy.
 • Kto to JOHN KEYNES Kto to angielskiego: głośny dzięki książce Ekonomiczne skutki pokoju (1919), gdzie skrytykował rozwiązania przyjęte na paryskiej konferencji pokojowej twierdząc, Iż podobieństwa keynes john.
 • Kim był HAITAŃSKI KRYZYS Kim był międzynar. presja dyplomatyczna pod kierunkiem USA w celu przywrócenia legalnych władz Haiti (prezydenta J.B. Aristida) obalonych poprzez juntę wojskową czemu kryzys haitański.
 • życiorys KOMPENDIUM życiorys podręczny zestaw fundamentalnych informacje z jakiejś dziedziny wiedzy; w średniow. bardzo popularne co gorsze kompendium.
 • Kim jest GYORGY KLAPKA Kim jest węg. gen., uczestnik rewolucji 1848-49 (dowodził obroną Komarna), potem na emigracji porównaj klapka gyorgy.
 • Bohater MARIAN KRZAKLEWSKI Bohater i polit., przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność nieprzerwanie od 1991; lider AWS, współtwórca rządu J. Buzka. Po wyborach 1997 szef klubu parlamentarnego porównanie krzaklewski marian.
 • Czego dokonał KONTEMPLACJA Czego dokonał medytowanie; w filozofii i religii poznawanie świata (zwł. duchowego) na drodze intuicji, zatopienia w myślach, poprzez mistyków uznawana za wyższy stopień dlaczego kontemplacja.
 • Kogo KALIFAT Kogo władza kalifa albo podległa mu organizacja społ.-polit jak lepiej kalifat.
 • Biografia KOLONIZACJA Biografia osad na obszarach słabo zaludnionych albo pustych; w zależności od położenia w relacji do państwa rodzimego osadników, dwie odmiany: wewn. i zewn kiedy kolonizacja.
 • Najważniejsze informacje KATOLICKIEJ INTELIGENCJI KLUBY Najważniejsze informacje październiku 1956 w większych miastach Polski stowarzyszenia katolików świeckich starających się tworzyć konstruktywną opozycję wobec reżimu komunist. Od lat od czego zależy kluby inteligencji katolickiej.
 • Ciekawostki KONTESTACJA Ciekawostki demonstracyjny sprzeciw na przykład młodzieży w 1968 wobec dotychczasowych form życia publicznego Europy Zach na czym polega kontestacja.
 • Małżonek KORPORACJONIZM Małżonek polit. związana z edukacją społ. Kościoła, budująca ustrój na prawnie zorganizowanych ekipach zawodowych, w ramach których występują razem pracodawcy i różnice korporacjonizm.
 • Partner POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ KONSTYTUCJA Partner uchwalona głosami większości centrolewicowej (SLD, PSL, UW, UP), która mimo ostrej krytyki prawicy po zatwierdzeniu w referendum weszła w życie 17 X 1997 wady i zalety konstytucja rzeczypospolitej polskiej.
 • Ile lat VACLAV KLAUS Ile lat premier Czech 1 I 1993-97, przywódca Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Znany jako znakomity ekonomista zapewnił w pierwszych latach rządów stabilność podobieństwa klaus vaclav.
 • Kto to ALEKSIEJ KOSYGIN Kto to wicepremier ZSRR od 1940, a od 1964 po N. Chruszczowie nieomal do Zgonu premier. Uległy wobec następnych liderów KPZR: Stalina, Chruszczowa i Breżniewa czemu kosygin aleksiej.
 • Kim był LUDWIK KULCZYCKI Kim był dziennikarz, działacz społ.; współzałożyciel II Proletariatu, w latach 1895-99 na zesłaniu na Syberii; po rewolucji 1905-06 odszedł od socjalizmu; w momencie co gorsze kulczycki ludwik.
 • życiorys WODZÓW KULT życiorys odmiana kultu związana z legendarnymi wodzami, analogiczna do kultu bohaterów porównaj kult wodzów.
 • Kim jest MICHAŁ KAJKA Kim jest mazurski pisarz ludowy, z zawodu cieśla. Publikował zwł. w gazetach pol. zaboru prus. Obrońca języka pol., działacz regionalny w Prusach Wsch porównanie kajka michał.
 • Bohater KYRENA Bohater w staroż. kolonia gr. Tery założona w Libii około 626 r. przed naszą erą; ogromne centrum handlowe i kulturalne dlaczego kyrena.
 • Czego dokonał GOTTHARD KETTLER Czego dokonał ostatni ogromny mistrz zakonu kawalerów mieczowych i pierwszy książę Kurlandii. W 1561 skasował zakon i poddał Inflanty Polsce i Litwie jak lepiej kettler gotthard.
 • Kogo KALWINIZM Kogo chrześcijaństwie zapoczątkowany poprzez J. Kalwina. Podstawę teologiczną stanowiło dzieło Kalwina Christianae religionis institutio (1536) i II wyznanie kiedy kalwinizm.
 • Biografia GREGORIAŃSKI KALENDARZ Biografia zwany k. nowego stylu, wprowadzony w 1582 z inicjatywy papieża Grzegorza XIII, poprawiono w nim błąd k. juliańskiego; etapowo przyjął się w całej Europie od czego zależy kalendarz gregoriański.
 • Najważniejsze informacje KATARAKTA Najważniejsze informacje odmiennie poroh, próg rzeczny w Afryce (gł. na Nilu na czym polega katarakta.
 • Ciekawostki LUKSEMBURSKA KOMISJA Ciekawostki 1848 poprzez Rząd Tymczasowy II Republiki Franc.; nazwa od miejsca posiedzeń w Pałacu Luksemburskim; miała zająć się nowym ustawodawstwem pracy i zapobiegać różnice komisja luksemburska.
 • Małżonek KLASZTOR Małżonek miejsce zamieszkiwania wspólnoty zakonnej rządzącej się jedną regułą, obejmuje kompleks budowli mieszkalnych, kultowych i gosp wady i zalety klasztor.
 • Partner KOMENSKY, KOMEŃSKI, COMENIUS, JAN AMOS Partner czes. pedagog, teoretyk nowoż. mechanizmu nauki (dzieło Ogromna nauka), w latach 1628-55 na emigracji w Lesznie. Agent szwedz., po 1655 w Amsterdamie podobieństwa komensky, komeński, comenius, jan amos.
 • Ile lat A KONWENT Ile lat sekretna organizacja piłsudczyków kierująca jego zwolennikami po aresztowaniu J. Piłsudskiego poprzez Niemców w VII 1917 czemu konwent a.
 • Kto to JAŁTAŃSKA KONFERENCJA Kto to trójki (W. Churchilla, F.D. Roosevelta i J. Stalina) odbyta w Jałcie na Krymie 4-11 II 1945, która ostatecznie zadecydowała o podziale pobitych Niemiec na co gorsze konferencja jałtańska.
 • Kim był INACZEJ WSCHODNI KOŚCIÓŁ Kim był Kościół prawosławny, ortodoksyjny. Zobacz także chrześcijaństwo, schizma wschodnia porównaj kościół wschodni, inaczej.
 • życiorys KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ życiorys podyplomowa uczelnia założona w 1991 w celu kształcenia kadr dla administracji państwowej. Wzoruje się między innymi na znanych uczelniach franc porównanie krajowa szkoła administracji publicznej.
 • Kim jest II KAROL Kim jest Irlandii i Szkocji od 1660, syn Karola I. Pomimo poparcia poprzez Szkotów (1649 koronowany królem Szkocji) w 1651 zmuszony do ucieczki na kontynent. Ponownie dlaczego karol ii.
 • Bohater MIECZOWI KAWALEROWIE Bohater założony w 1202 w Inflantach do walki z tamtejszymi ludami pogańskimi; ich godłem był czerwony miecz z krzyżem, stąd nazwa; w 1237, po klęsce poniesionej z rąk jak lepiej kawalerowie mieczowi.
 • Czego dokonał KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, PSEUD. BOGDAN BOLESŁAWITA Czego dokonał działacz polit.; 1830 uczestnik konspiracji przedpowstaniowej, w latach 1830-32 więziony; w 1841-52 wydawał Atheneum ; 1859-62 red. Gazety Codziennej w kiedy kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.
 • Kogo RADZIECKI CHIŃSKO KONFLIKT Kogo ideologiczna i polit. pomiędzy ZSRR i ChRL zaznaczyła się pod koniec lat 50. na tle walki o prymat w świat. ruchu komunist. W atmosferze zadrażnień 23 I 1969 od czego zależy konflikt chińsko-radziecki.
 • Biografia KONWENT Biografia zgromadzenie członków zakonu w Kościele katol., nieraz zawężone tylko do uprawnionych do decydowania o kwestiach większej wagi na czym polega konwent.
 • Najważniejsze informacje WIELKI KAROL Najważniejsze informacje 768, władca Longobardów od 774 i cesarz od 800, najwybitniejszy z dyn. Karolingów, syn Pepina Małego. Zapewnił największy postęp terytorialny państwu Franków różnice karol wielki.
 • Ciekawostki WUJEK KOPALNIA Ciekawostki kopalnia węgla kamiennego w Katowicach, gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego 16 XII 1981 doszło do masakry strajkujących górników poprzez wojsko i milicję wady i zalety kopalnia "wujek".
 • Małżonek ALEKSANDER KIEREŃSKI Małżonek opozycyjny związany z tak zwany eserowcami, po rewolucji lutowej 1917 minister w Rządzie Tymczasowym księcia Lwowa, w VII 1917 premier, później także naczelny podobieństwa kiereński aleksander.
 • Partner KONFEDERACJA Partner krajów mający wspólne nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II wojny świat. projektowano na przykład konfederację pol.-czechosł.; 2. w Europie czemu konfederacja.
 • Ile lat FRANCISZEK KARPIŃSKI Ile lat sekretarz A.K. Czartoryskiego, od 1800 czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; autor wierszy lirycznych (między innymi Laura i Filon) i pamiętników co gorsze karpiński franciszek.
 • Kto to NIEMIEC PARTIA KOMUNISTYCZNA Kto to 1918 w Berlinie, 1919-23 organizatorka rozruchów i powstań, 1933 zdelegalizowana; 1946 na nowo powstała w Niemczech wsch., 21 IV 1946 połączyła się z SPD porównaj komunistyczna partia niemiec.
 • Kim był STANISŁAW KUNICKI Kim był czł. Narodnej Woli i I Proletariatu; działał w Petersburgu, Warszawie i Paryżu; IX 1883-VII 1884 lider partii; zwolennik akcji terrorystycznych wobec tajnej porównanie kunicki stanisław.
 • życiorys LEONID KUCZMA życiorys początkowo premier w latach 1992-93, w dalszym ciągu prezydent od 1994 wybrany ponownie na następną kadencję w 2000 r. Deklaruje się jako zwolennik szybkiej dlaczego kuczma leonid.
 • Kim jest ALEKSANDER KAMIŃSKI Kim jest harcerski, w momencie międzywojennym artysta ruchu zuchowego, w latach wojny komendant Organizacji Małego Sabotażu Wawer , pracował w propagandzie ZWZ-AK. Po jak lepiej kamiński aleksander.
 • Bohater KETTELER WILHELM EMANUEL VON Bohater encykliki Rerum novarum kiedy ketteler wilhelm emanuel von.
 • Czego dokonał PRZODKÓW KULT Czego dokonał cześć rel. wobec zmarłych przodków, traktowanych jako opiekunów, na przykład w społeczeństwach pierwotnych albo orientalnych od czego zależy kult przodków.
 • Kogo KARIATYDA Kogo podpora w kształcie posągu kobiety, użytkowana w budownictwie stylu jońskiego. W najwyższym stopniu znane k. występują w Delfach i w Atenach na Akropolu, w na czym polega kariatyda.
 • Biografia POLSKIE KRÓLESTWO Biografia 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego; objęło większą część byłego Księstwa Warsz.; region: 127 tys. km2, ludność w 1816 - 2,7 mln, w 1870 - 6,1 mln, a w 1910 różnice królestwo polskie.
 • Najważniejsze informacje TYSZOWIECKA KONFEDERACJA Najważniejsze informacje potopu , 29 XII 1655, w Tyszowcach (Zamojskie) poprzez hetmanów pol. S. Potockiego i S. Lanckorońskiego do walki ze Szwedami. Doprowadziła do konsolidacji wady i zalety konfederacja tyszowiecka.
 • Ciekawostki JANOS KADAR Ciekawostki wieloletni lider partii komunist. w tym państwie. Po wojnie pełnił różnorodne wysokie stanowiska państwowe i partyjne. Represjonowany w czasach stalinowskich podobieństwa kadar janos.
 • Małżonek KROTOWSKI JAKUB ZOB. KRAUTHOFER Małżonek Krotowski Jakub czemu krotowski jakub zob. krauthofer.
 • Partner FITZGERALD JOHN KENNEDY Partner 63, pierwszy katolik na tym urzędzie, demokrata. Prowadził stanowczą politykę zagr. wobec rozprzestrzeniania się komunizmu i prospołeczną politykę wewn co gorsze kennedy john fitzgerald.
 • Ile lat KLAN KLUX KU Ile lat organizacja terrorystyczna, zał. w 1866 na Południu USA, celem zastraszenia Murzynów, by nie korzystali z nadanych im poprawkami do konstytucji praw porównaj ku-klux-klan.
 • Kto to KOPIA Kto to średniow. poprzez jazdę do pchnięcia przeciwnika, wyparła podobną do niej, ale zdecydowanie krótszą włócznię; w Polsce udoskonalona k. stosowana była do końca porównanie kopia.
 • Kim był FRANCISZEK KAMIŃSKI Kim był gen., działacz ruchu ludowego, w okresie II wojny świat. komendant Batalionów Chłopskich, w PRL więziony. Po 1989 honorowy prezes PSL dlaczego kamiński franciszek.
 • życiorys PATRIOCI KSIĘŻA życiorys duchownych manipulowana poprzez komunist. władze bezpieczeństwa drogą szantażu w celu rozbicia Kościoła katol. w Polsce. Ruch zapoczątkowany w 1949 był mocny w jak lepiej "księża patrioci".
 • Kim jest BRUNO KREISKY Kim jest polityk austr., działacz socjalist., od 1953 w rządzie swego państwie. Negocjował traktat pokojowy z 1955. 1970-83 kanclerz Austrii kiedy kreisky bruno.
 • Bohater HORATIO KITCHENER Bohater Dowódca armii anglo-egipskiej, która odbiła Sudan (1896-98) z rąk mahdystów ( stworzenie Mahdiego). W latach 1900-1902 dowódca wojsk bryt. w wojnie burskiej. W od czego zależy kitchener horatio.
 • Czego dokonał KRYTYKA Czego dokonał kwartalnik politologiczno--hist. o orientacji liberalnej, ukazujący się poza cenzurą w PRL od 1978 na czym polega "krytyka".
 • Kogo JOMO KENYATTA Kogo 1964, zwolennik polityki prozachodniej i antykomunistycznej. Prowadził politykę pojednania z białą ludnością i Azjatami, wykazując spore umiarkowanie w różnice kenyatta jomo.
 • Biografia VII KAROL Biografia 1422, z dynastii Walezjuszów. W 1420 został wydziedziczony z następstwa tronu na mocy traktatu w Troyes zawartego pomiędzy jego umysłowo chorym ojcem Karolem wady i zalety karol vii.
 • Najważniejsze informacje GRECKA KOLONIZACJA Najważniejsze informacje kolonizacja, prowadzona poprzez Greków od 2 poł. VIII do VI w. przed naszą erą Kluczowe powody: wygnanie zwyciężonych w walkach wewn.; głód ziemi i podobieństwa kolonizacja grecka.
 • Ciekawostki KALIF Ciekawostki tytuł następców Mahometa sprawujących władzę świecką, a zwł. rel.; szyici (odłam muzułmanów) uznawali jedynie świecką władzę k., duchowną oddając imamowi czemu kalif.
 • Małżonek KOMANDOSI Małżonek PRL, regularnie dzieci przywódców partyjnych, znani z organizowania nieoczekiwanych desantów na różnorodne zgromadzenia studenckie i publicznego przedstawiania co gorsze "komandosi".
 • Partner JERZY KIRCHMAYER Partner w wojsku od 1918, ranny w bitwie nad Bzurą w 1939. W trakcie okupacji w ZWZ-AK. Od 1944 w Ludowym WP. Przeniesiony w stan spoczynku w 1948, aresztowany w 1950 porównaj kirchmayer jerzy.
 • Ile lat SPOŁECZNEGO OPORU KOMITET Ile lat organizacja opozycji demokr. w latach stanu wojennego 1982-89 i czasopismo KOS ukazujące się poza cenzurą porównanie komitet oporu społecznego.
 • Kto to PIOTR KOCHANOWSKI Kto to wybitny tłumacz Orlanda szalonego L. Ariosta i Goffred, abo Jeruzalem wyzwolona T. Tassa, ogromnych poematów rycerskich wł. renesansu. Jego tłumaczenia wywarły dlaczego kochanowski piotr.
 • Kim był KUŁAK Kim był poprzez komunistów w Rosji, później także innych państwach na ustalenie bogatego chłopa, którego trzeba zniszczyć, bo jest wrogiem mechanizmu i przeszkadza w jak lepiej kułak.
 • życiorys SOMALIJSKI KONFLIKT życiorys pomiędzy różnorodnymi skrzydłami opozycji, która w I 1991 obaliła dyktatora S. Barre. W celu przerwania krwawych walk wysłano korpus sił zbrojnych ONZ, który kiedy konflikt somalijski.
 • Kim jest KAMPANIA WŁOSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Kim jest siły amer.-z angielskiego: po zwycięskiej kampanii afrykańskiej 9 VII 1943 lądowaniem na Sycylii, co doprowadziło do obalenia rządów Mussoliniego we Włoszech i od czego zależy kampania włoska w ii wojnie świat..
 • Bohater UMARŁYCH KSIĘGA Bohater zapisany na papirusie zestaw formuł modlitewnych i magicznych, znajdowany w grobach staroż. Egipcjan, mający pomóc zmarłemu odnaleźć się w zaświatach (na na czym polega "księga umarłych".
 • Czego dokonał WRZEŚNIOWA KAMPANIA Czego dokonał stosowane ustalenie wojny pol.-niem. 1 IX-5 X 1939. Po stronie niem. walczyło 1,6 mln żołnierzy, 3 tys. czołgów, 4 tys. dział, 3 tys. samolotów, po stronie pol różnice kampania wrześniowa.
 • Kogo FRANCISZEK KLEEBERG Kogo 1915 oficer austr., później w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach, w tym szef depart. Min. Spraw Wojsk., szef sztabu armii, później wady i zalety kleeberg franciszek.
 • Biografia KOLONIALIZM Biografia zmierzająca do anektowania i eksploatacji terytoriów zamorskich zamieszkałych poprzez ludność znajdującą się najczę- ściej na niższym poziomie rozwoju społ. i podobieństwa kolonializm.
 • Najważniejsze informacje PAWEŁ KOTZEBUE Najważniejsze informacje namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875 czemu kotzebue paweł.
 • Ciekawostki POWSZECHNEGO BEZPIECZEŃSTWA KOMITET Ciekawostki powołany w 1792 poprzez Konwent Nar.; rozwinął szeroką działalność w momencie terroru, za który w sporym stopniu był odpowiedzialny; rozwiązany w 1795 co gorsze komitet bezpieczeństwa powszechnego.
 • Małżonek APOLLO KORZENIOWSKI Małżonek pisarz; tata J. Conrada; w 1861 działał w ruchu spiskowym w Warszawie, czł. Kom. Miejskiego, związany z Czerwonymi; aresztowany i zesłany w 1862 w głąb Rosji porównaj korzeniowski apollo.
 • Partner WIELKI KAZIMIERZ Partner 1333, ostatni z dyn. Piastów, syn Władysława Łokietka. Znakomity polityk, arbiter sporów międzynar., dbał o postęp gospodarki i stworzył mechanizm obronny porównanie kazimierz wielki.
 • Ile lat CZECZEŃSKI KONFLIKT Ile lat niepodległość Czeczenii, dawnej republiki autonomicznej w ramach ZSRR. Gen. Dżochar Dudajew, od października 1991 prezydent Czeczenii, dążył do pełnego dlaczego konflikt czeczeński.
 • Kto to WIEDEŃSKA WARSZAWSKO KOLEJ Kto to kolejowa w Królestwie Pol. (jedna z najdłuższych w ówczesnej Europie); otwarta w latach 1845-48 łączyła Warszawę z koleją krakowsko-górnośląską, a poprzez nią jak lepiej kolej warszawsko-wiedeńska.
 • Kim był STEFANOVIĆ VUK KARADŽIĆ Kim był serb. językoznawca i etnograf, artysta współcz. serb.-chorw. języka literackiego wprowadzonego około 1850 kiedy karadžić vuk stefanović.
 • życiorys MISSOURI KOMPROMIS życiorys 1820 poprzez Kongres USA, by zakończyć spór co do tego, czy Missouri ma wejść do Unii jako stan wolny, czy stan, gdzie będzie dozwolone niewolnictwo. W zamian od czego zależy kompromis missouri.
 • Kim jest KASZTELAN Kim jest Polsce XII-XIII w. urzędnik panującego o władzy adm. (między innymi ściągał podatki), wojsk. i sądowniczej, któremu powierzono zarząd nad grodem i związanym z na czym polega kasztelan.
 • Bohater PAWŁOWICZ KONSTANTY Bohater Aleksandra I, uczestnik kampanii A.W. Suworowa przeciw Francuzom, brał udział w wojnie 1812-13; w 1815-30 wódz naczelny armii Królestwa Pol.; kapryśny różnice konstanty pawłowicz.
 • Czego dokonał GÓRNICZY KORPUS Czego dokonał zmilitaryzowana organizacja zawodowa górników i hutników w Królestwie Pol., zał. w 1817; robotnicy należący do K.G. byli zwolnieni ze służby wojsk., mieli wady i zalety korpus górniczy.
 • Kogo KONWENCJA Kogo albo wielostronna, dotycząca ściśle ustalonych spraw - konsularnych, handlowych; na przykład haska konwencja 1907 w kwestii pokojowego załatwiania sporów podobieństwa konwencja.
 • Biografia AMERYKAŃSKICH ZAKŁADNIKÓW KRYZYS Biografia konflikt pomiędzy USA i Iranem na tle okupacji ambasady amerykańskiej w Teheranie poprzez studentów islamskich 4 XI 1979-20 I 1981 czemu kryzys zakładników amerykańskich.
 • Najważniejsze informacje KSENOFOBIA Najważniejsze informacje manifestowana wrogość albo niechęć wobec osób o innej narodowości, religii czy kolorze skóry, która regularnie staje się fundamentem haseł nacjonalistycznych co gorsze ksenofobia.
 • Ciekawostki CYPRYJSKI KONFLIKT Ciekawostki władzę na Cyprze pomiędzy ludnością gr. (około 80%) i turecką (około 20%), który doprowadził do interwencji wojsk tur. w 1975 i z powodu podziału wyspy na dwa porównaj konflikt cypryjski.
 • Małżonek KOMPUT Małżonek w Polsce od 1652 etat wojska uchwalany na sejmie porównanie komput.
 • Partner KRÓLEWSZCZYZNY Partner dobra ziemskie należące do króla. Oddawanie k. magnaterii w dzierżawę albo darowiznę wzbudziło opór średniej szlachty ( ruch egzekucyjny) z racji na dlaczego królewszczyzny.
 • Ile lat NORWESKA KAMPANIA Ile lat wojennych zaczętych poprzez Niemcy 9 IV 1940 celem zajęcia Danii (która poddała się 1. dnia) i Norwegii. Pomimo pomocy alianckiej, przejściowego opanowania jak lepiej kampania norweska.
 • Kto to STANISŁAW KANIA Kto to od 1945 w PPR, a w dalszym ciągu w PZPR. Pracownik aparatu partyjnego wysokiego szczebla. W 1980/81 jako I sekr. KC PZPR dążył do pokojowego rozwiązania kiedy kania stanisław.
 • Kim był BOŚNIACKI KRYZYS Kim był kryzysowi międzynar. spowodowanemu poprzez anektowanie w 1908 poprzez Austro-Węgry okupowanych poprzez nie od 1878, lecz oficjalnie nadal należących do Turcji od czego zależy kryzys bośniacki.
 • życiorys LUDOWE KOMUNY życiorys przyspieszenia budowy komunizmu w Chińskiej Republice Ludowej poprzez organizowanie w latach 50. wielkich wspólnot wiejskich, gdzie zlikwidowano indywidualną na czym polega komuny ludowe.
 • Kim jest POLSKI NARODOWY KOMITET Kim jest 1917 w Lozannie (jednak za siedzibę obrał Paryż) jako reprezentacja interesów pol., złożony z polityków nastawionych na współpracę z ententą. Przewodn. R różnice komitet narodowy polski.
 • Bohater MŁOT KAROL Bohater majordom w kraju Franków i rzeczywisty jego król, pobił Arabów pod Poitiers w 732, wzmocnił kraj i zapewnił potęgę rodu Karolingów, zwanych tak od jego imienia wady i zalety karol młot.
 • Czego dokonał NAUKOWYCH BADAŃ KOMITET Czego dokonał celu optymalnego zastosowania środków na cele naukowe. Corocznie przyznaje tak zwany granty, a więc dotacje na wykonanie konkretnych zadań naukowo--badawczych podobieństwa komitet badań naukowych.
 • Kogo KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZĄCYM NSZZ SOLIDARNOŚĆ Kogo powołany 18 XII 1988 poprzez grono 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę, które miały poprowadzić rokowania z władzami PRL czemu komitet obywatelski przy przewodniczącym nszz "solidarność".
 • Biografia EGIPSKI KALENDARZ Biografia dzielił rok na 3 pory: wylew Nilu, siew i zbiory; 12-miesięczny rok liczył 365 dni i na skutek braku lat przestępnych jego start przesuwał się. Miesiące co gorsze kalendarz egipski.
 • Najważniejsze informacje KRONPRINZ Najważniejsze informacje tytuł następcy tronu w Prusach, od 1871 w Rzeszy Niem. i w Austrii (do 1918 porównaj kronprinz.
 • Ciekawostki KALWIN JAN, WŁ. JEAN CALVIN Ciekawostki współtwórca Kościoła ewangelicko-reformowanego. K. odrzucał hierarchię kościelną, tradycję soborową. Uznawał tylko dwa sakramenty - chrztu i komunii. Głosił porównanie kalwin jan, wł. jean calvin.
 • Małżonek WEWNĘTRZNEGO BEZPIECZEŃSTWA KORPUS Małżonek podlegająca Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i MSW powołana w 1945 do zwalczania antykomunist. podziemia w pierwszych latach PRL. Rozwiązana w 1965 dlaczego korpus bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Partner KOCZOWNICY Partner ekipy ludności (plemiona) prowadzące wędrowny tryb życia jak lepiej koczownicy.
 • Ile lat 77 KARTA Ile lat ugrupowanie opozycyjne w Czechosłowacji, powołane do życia 1 I 1977 jako ruch obrony praw człowieka. Zobacz także Vaclav Havel kiedy karta 77.
 • Kto to KOLONIZACYJNA KOMISJA Kto to utworzona w zaborze prus. w 1886 celem wykupywania w Poznańskiem i na Pomorzu ziemi od Polaków i osiedlania na niej sprowadzonych z Niemiec chłopów. Do I wojny od czego zależy komisja kolonizacyjna.
 • Kim był ALGIERSKI KRYZYS Kim był Algierii wywołany zwycięstwem wyborczym fundamentalistów islamskich 26 XII 1991. W obawie przed rewolucją islamską po przejęciu władzy poprzez zwycięskich na czym polega kryzys algierski.
 • życiorys AUSTRIACKA KONSTYTUCJA życiorys pod naciskiem wydarzeń rewolucji 25 IV poprzez cesarza Ferdynanda I; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą, prasy, zgromadzeń i stowarzyszeń różnice konstytucja austriacka.
 • Kim jest KIBUC Kim jest wspólnoty roln. organizowana na zasadach socjalist. w Palestynie poprzez osiedlających się tam Żydów. Kibuce zaczęto tworzyć jeszcze w pierwszych latach XX w wady i zalety kibuc.
 • Bohater ONUFRY KOPCZYŃSKI Bohater autor podręcznika gramatyki pol. (1780) i Elementarza dla szkół parafialnych narodowych (1785); w Księstwie Warsz. czł. Dyrekcji Edukacyjnej; działacz Warsz podobieństwa kopczyński onufry.
 • Czego dokonał IL DZONG KIM Czego dokonał północnokoreański działacz komunist., marszałek, od 1980 członek Biura Politycznego KC Partii Pracy Korei. Od 1992 naczelny dowódca sił zbrojnych. Po Zgonu czemu kim dzong il.
 • Kogo B LEW KAMIENIEW Kogo bliski współpracownik Lenina po rewolucji październikowej. Po jego Zgonu członek ekipy opozycji wobec Stalina, w 1927 usunięty ze stanowisk, po 1934 co gorsze kamieniew lew b..
 • Biografia POLSKI NARODOWY KOMITET Biografia organizacja Ogromnej Emigracji, zał. 15 XII w Paryżu pod kierunkiem J. Lelewela; była kontynuacją warsz. Towarzystwa Patriotycznego, w IV 1832 liczył 608 czł porównaj komitet narodowy polski.
 • Najważniejsze informacje KANAAN Najważniejsze informacje w staroż. kraina na Bliskim Wschodzie (nad M. Śródziemnym), region późniejszej Palestyny i częściowo Syrii i Fenicji porównanie kanaan.
 • Ciekawostki KULTURA Ciekawostki emigracji niepodległościowej po II wojnie świat. wydawany poprzez Instytut Literacki od 1947 na początku w Rzymie, później w Paryżu, pod red. J. Giedroycia dlaczego "kultura".
 • Małżonek DZIKOWSKA KONFEDERACJA Małżonek poprzez zwolenników Stanisława Leszczyńskiego pod laską Adama Tarły w Dzikowie (dziś część Tarnobrzega). Pokonana poprzez wojska saskie i ros. W 1736 na sejmie jak lepiej konfederacja dzikowska.
 • Partner KOLISZCZYZNA Partner chłopskie na Ukrainie pod wodzą Maksyma Żeleźniaka i Iwana Gonty w r. 1768, które dokonało tak zwanej rzezi humańskiej mordując tysiące szlachty, mieszczan i kiedy koliszczyzna.
 • Ile lat POLSCE W KOLONIZACJA Ile lat lokacji miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa niemieckiego już istniejącym, prowadzona poprzez władców i ogromnych właścicieli ziemskich od czego zależy kolonizacja w polsce.
 • Kto to ALEKSANDER KOŁCZAK Kto to wojnie świat. dowódca Floty Czarnomorskiej. Jesienią 1918 artysta uznanego poprzez aliantów antybolszewickiego rządu na Syberii, ogłosił się Najwyższym na czym polega kołczak aleksander.
 • Kim był KATORGA Kim był pracy i osiedlenia w wyznaczonych miejscach; stosowano ją w Rosji carskiej wobec więźniów polit. i kryminalnych; połączona z zesłaniem na Sybir; w Królestwie różnice katorga.
 • życiorys MODIBO KEITA życiorys malijski działacz niepodl.; od 1960 prezydent niepodległego Mali; obalony wskutek zamachu stanu wady i zalety keita modibo.
 • Kim jest PRZYMIERZA ŚWIĘTEGO KONGRESY Kim jest Karlsbadzie (1819), Opawie (1820; sformułowano zasadę wspólnej odpowiedzialności członków Świętego Przymierza za utrzymanie porządku w Europie), Lublanie podobieństwa kongresy świętego przymierza.
 • Bohater BERLIŃSKIE KRYZYSY Bohater wyjątkowego statusu Berlina i opanowania Berlina Zach. poprzez komunistów drogą blokady gosp. i komunikacyjnej podejmowane z inspiracji ZSRR. W 1948 powodem czemu kryzysy berlińskie.
 • Czego dokonał ALVENSLEBENA KONWENCJA Czego dokonał zawarty 8 II 1863 z inicjatywy Bismarcka poprzez gen. prus. G. Alvenslebena (stąd nazwa); zezwalała wojskom ros. przekraczać granicę prus. w operacjach co gorsze konwencja alvenslebena.
 • Kogo HALINA KONOPACKA Kogo pol. sportsmenka, mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem z Amsterdamu (1928), pięciokrotna rekordzistka świata. Od II wojny w stanach zjednoczonych ameryki porównaj konopacka halina.
 • Biografia ROBOTNIKÓW OBRONY KOMITET Biografia poprzez 14 osób, które ogłosiły Apel do społeczeństwa i władz PRL domagając się amnestii dla uczestników wydarzeń czerwcowych 1976, przywrócenia do pracy porównanie komitet obrony robotników.
 • Najważniejsze informacje WASZYNGTOŃSKA KONFERENCJA Najważniejsze informacje 1921 - II 1922, a celem jej było rozwiązanie problemu wyścigu zbrojeń morskich po I wojnie świat. i uporządkowanie spraw Dalekiego Wschodu. Zwołano ją z dlaczego konferencja waszyngtońska.
 • Ciekawostki KLODWIG Ciekawostki dyn. Merowingów, zjednoczył wszystkie plemiona frankijskie; w 496 przyjął chrzest; podbił terytoria Alemanów; w 507 pod Vouill pokonał Wizygotów i zajął jak lepiej klodwig.
 • Małżonek KAROLINGOWIE Małżonek się od Arnulfa, bpa Metzu, sprawująca władzę w kraju Franków od VII w. jako majordomowie, a od 751 jako królowie. Po podziale w 843 rządzili we Włoszech do 887 kiedy karolingowie.
 • Partner KANON Partner zasada; 1. w sztuce: podstawowa reguła w przedstawianiu proporcji (zwł. ciała ludzkiego); 2. w religii: zestaw ksiąg Biblii, również zasada prawa kościelnego od czego zależy kanon.
 • Ile lat I KAROL Ile lat Szkocji od 1625 (dyn. Stuartów). Wzorem ojca Jakuba I zmierzał do wzmocnienia władzy władca., na podstawie Kościele anglikańskim i wprowadzanych bez zgody na czym polega karol i.
 • Kto to PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ Kto to ortodoksyjny, ustalenie Kościołów na Wschodzie z patriarchami na czele, odnoszone w pierwszej kolejności do K.p. z patriarchą w Konstantynopolu po schizmie różnice kościół prawosławny.
 • Kim był ŁAZAR KAGANOWICZ Kim był polityk radz. blisko współpracujący ze Stalinem w momencie ogromnych czystek w ZSRR. Po jego Zgonu odsunięty od władzy i wysłany na emeryturę w 1961 wady i zalety kaganowicz łazar.
 • życiorys KAZNODZIEJA życiorys duchowny zajmujący się wygłaszaniem kazań podobieństwa kaznodzieja.
 • Kim jest KRYZYS GOSPODARCZY W POLSCE Kim jest Kryzys dotarł do Polski pod koniec 1929. Dla Polski specyficzny był spadek zwł. cen artykułów rolnych o 50-70%. W przemyśle produkcja spadła w 1932 do 63 czemu kryzys gospodarczy w polsce.
 • Bohater ZENON KLISZKO Bohater działacz komunist.; od 1931 w KPP, współzałożyciel PPR w 1943. Po 1956 wysoki funkcjonariusz PZPR, bliski współpracownik W. Gomułki co gorsze kliszko zenon.
 • Czego dokonał ZWIERZĄT KULT Czego dokonał kulturach forma czci bogów, co do których wierzono, Iż objawiają się pod postaciami zwierząt. Na przykład w staroż. Egipcie, gdzie śladem tego kultu było porównaj kult zwierząt.
 • Kogo KSZATRIOWIE Kogo warna (u nie wszystkich autorów kasta) w dawnych Indiach, druga po braminach; wojownicy porównanie kszatriowie.
 • Biografia KUJAWY Biografia pomiędzy Gopłem, Notecią a Wisłą. W momencie rozdrobnienia dzielnicowego (XII w.) odrębne jedno, później dwa księstwa. Weszła w skład Polski Władysława dlaczego kujawy.
 • Najważniejsze informacje KLUB MYŚLI POLITYCZNEJ DZIEKANIA Najważniejsze informacje jedna z pierwszych zarejestrowanych organizacji opozycyjnych w 1988. Przewarzająca część działaczy poparła mechanizm przemian demokr. po 4 VI 1989 jak lepiej klub myśli politycznej "dziekania".
 • Ciekawostki POCZDAMSKA KONFERENCJA Ciekawostki 1945-2 VIII 1945 w Poczdamie (na zach. od Berlina) narada przywódców USA, W. Brytanii i ZSRR (H. Trumana, W. Churchilla, potem C. Attlee, i J. Stalina), mająca kiedy konferencja poczdamska.
 • Małżonek JULIAŃSKI KALENDARZ Małżonek stylu, wprowadzony w 46 przed naszą erą poprzez Juliusza Cezara, przetrwał w większości krajów Europy do 1582; zawierał błąd w obliczeniu roku (powyżej 11 min od czego zależy kalendarz juliański.
 • Partner WYBORCZE KURIE Partner w prawie wyborczym nie wszystkich krajów, zwł. w XIX w., mające zapewnić uprzywilejowanie szlacheckich wyborców i zagwarantować im nawet przy powszechnym na czym polega kurie wyborcze.
 • Ile lat MUSTAFA KARA Ile lat od 1676). Kierował wojnami Turcji od 1677. W 1683 przystąpił do oblężenia Wiednia, pokonany poprzez wojska, które przyszły na odsiecz miastu, został stracony różnice kara mustafa.
 • Kto to BYDGOSKA NIEDZIELA KRWAWA Kto to propagandę niem. nazwa wydarzeń w Bydgoszczy we IX 1939. 3 IX doszło tu do ataku dywersantów niem. na wojsko pol. Reagując na to żołnierze, harcerze i cywile wady i zalety krwawa niedziela bydgoska.
 • Kim był EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Kim był latach 1926-30 min. przemysłu i handlu, budowniczy Gdyni, 1935-1939 wicepremier i min. skarbu, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie podobieństwa kwiatkowski eugeniusz.
 • życiorys KONSUL życiorys najwyższy urzędnik w dobie republiki wybierany od momentu wypędzenia królów (509 przed naszą erą). Powoływano dwóch konsulów, początkowo sprawowali czemu konsul.
 • Kim jest WOJCIECH KORFANTY Kim jest dziennikarz. W 1901 przeciwstawił się rządom niem. partii Centrum na Górnym Śląsku, 1903 poseł do parlamentu niem., później także sejmu prus. W 1918-19 czł co gorsze korfanty wojciech.
 • Bohater SUDAŃSKI KONFLIKT Bohater Sudanie na tle nieustannych sporów islamskiej pn. państwie z chrześcijańskim i animistycznym pd. W obawie przed islamizacją na pd. państwie nieustannie toczy porównaj konflikt sudański.
 • Czego dokonał CYWILNEJ WALKI KIEROWNICTWO Czego dokonał organizacja państwa pol. powołana w XII 1942 poprzez S. Korbońskiego celem utrzymywania właściwej postawy społeczeństwa wobec okupanta. Zorganizowała między porównanie kierownictwo walki cywilnej.
 • Kogo KRÓLEWICZ Kogo w Rzeczyspospolitej XVI-XVIII w. tytuł przysługujący synowi królewskiemu dlaczego królewicz.
 • Biografia KYBELE Biografia płodności, urodzaju i wiosny, gór i obronnych miast, czczona w całej Azji Mniejszej jako Ogromna Macierz Bogów, w dalszym ciągu w Grecji i Rzymie, utożsamiana jak lepiej kybele.
 • Najważniejsze informacje SUDERMAŃSKI IX KAROL Najważniejsze informacje brat Eryka XIV i Jana III. Od 1592 regent w Szwecji. Lider opozycji protestanckiej przeciw rządom w tym państwie katolika Zygmunta III. W 1599 sejm szwedz kiedy karol ix sudermański.
 • Ciekawostki BEHEMA BALTAZARA KODEKS Ciekawostki zawierająca odpisy praw i przywilejów miasta Krakowa, ustaw cechowych i tak dalej, ofiarowana w 1505 radzie miejskiej w Krakowie poprzez notariusza i pisarza od czego zależy kodeks baltazara behema.
 • Małżonek KAZUISTYKA Małżonek sposób ustalania regulaminów prawa polegająca na przewidywaniu szczegółowych wypadków, a nie podawaniu ogólnych zasad postępowania na czym polega kazuistyka.
 • Partner KOSOWO Partner zach. Serbii. Teren związany z najwcześniejszymi dziejami państwa serbskiego. Po 1389 w granicach Turcji. Od XVIII w. region intensywnie zasiedlany poprzez różnice kosowo.
 • Ile lat ANTON WENZEL KAUNITZ Ile lat w. ks. austr., polityk; współtwórca reform Marii Teresy i Józefa II; autor odwrócenia przymierzy (sojuszu antyprus. z Francją wady i zalety kaunitz wenzel anton.
 • Kto to KONSEKRACJA Kto to poświęcenie jakiegoś przedmiotu do celów rel. w myśl, Iż staje się on czymś świętym, uobecniającym rzeczywistość nadprzyrodzoną; również udzielenie święceń podobieństwa konsekracja.
 • Kim był KOMENDACJA Kim był feudalnym forma zależności, a również sam dokument ją ustanawiający. Polegała na oddaniu się osoby wolnej (gł. chłopa) w opiekę silniejszemu bez straty czemu komendacja.
 • życiorys TRANSSYBERYJSKA KOLEJ życiorys linia kolejowa mająca połączyć Moskwę z Oceanem Spokojnym, otworzyć nowe możliwości handlu z Chinami i strefą Pacyfiku, a również pozwolić na większą co gorsze kolej transsyberyjska.
 • Kim jest JAN KILIŃSKI Kim jest mieszczan warsz. w trakcie stworzenia kościuszkowskiego 1794, odegrał istotną rolę w startowym okresie insurekcji w Warszawie (17-18 IV 1794), czł. Porady porównaj kiliński jan.
 • Bohater KONSERWATYZM Bohater polit., dążąca do zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem doświadczeń rewolucji franc.; gł. artysty porównanie konserwatyzm.
 • Czego dokonał STALINOWSKA KONSTYTUCJA Czego dokonał uchwalona w 1936 oficjalnie zapewniała obywatelom ZSRR wszystkie swobody demokratyczne, będąc przykrywką nowego etapu terroru i represji dlaczego konstytucja stalinowska.
 • Kogo WACŁAWA ŚW KORONA Kogo korona królów czes. Nazwą K.św.W. określano państwa podległe królom czes.: Czechy, Morawy, Śląsk (od poł. XVIII w. Śląsk Cieszyński), Łużyce jak lepiej korona św. wacława.
 • Biografia POLSKI NARODOWY KOMITET Biografia Warszawie w XI 1914 skupiał polityków prorosyjskich. Kluczową postacią był R. Dmowski. Podjął on niewiele udaną próbę tworzenia oddziałów polskich po stronie kiedy komitet narodowy polski.
 • Najważniejsze informacje KATANGA Najważniejsze informacje najbogatsza prowincja w pd. Kongu, element wojny domowej w 1960. Po ogłoszeniu niepodległości Konga M. Czombe próbował utworzyć niezależne kraj - Katanga od czego zależy katanga.
 • Ciekawostki KOMANDOR KOMTUR Ciekawostki w zakonach rycerskich zwierzchnik domu zakonnego, a w dalszym ciągu okręgu (komturii) w zakładanych poprzez nie krajach na czym polega komtur, komandor.
 • Małżonek FRANCUSKA KAMPANIA Małżonek wojennych we Francji zaczętych 10 V 1940 atakiem niem. prowadzonym poprzez terytorium Belgii i Holandii, później także poprzez Ardeny. Wobec sukcesów niem różnice kampania francuska.
 • Partner KOMITET OBRONY PRAW CZŁOWIEKA W ZSRR Partner zał. w 1970 poprzez fizyka atomowego A. Sacharowa zmierzał do piętnowania licznych przypadków łamania praw człowieka w ZSRR wady i zalety komitet obrony praw człowieka w zsrr.
 • Ile lat ROBERT KOCH Ile lat który w 1882 odkrył zarazek gruźlicy (prątek Kocha), później 1884 bakterie cholery. Autor ważnej dla bakteriologii sposoby badań etiologicznych podobieństwa koch robert.
 • Kto to KANCELARIA Kto to administracji zajmująca się przygotowywaniem pism urzędowych i korespondencją i sporządzaniem dokumentacji związanej z działalnością określonej instytucji czemu kancelaria.
 • Kim był BERLIŃSKI KONGRES Kim był inicjatywy Bismarcka, celem uspokojenia Austro-Węgier i Anglii zaniepokojonych ostatnimi zdobyczami i rosnącymi wpływami Rosji na Bałkanach kongres mocarstw co gorsze kongres berliński.
 • życiorys KARBONARYZM życiorys w Europie w 1 poł. XIX w. skierowany przeciwko absolutyzmowi; nazwa pochodzi od wypalaczy węgla (wł. carbo) drzewnego, którzy udzielali schronienia zbiegom porównaj karbonaryzm.
 • Kim jest PRZYWIŚLAŃSKI KRAJ Kim jest urzędowa nazwa Królestwa Pol. nadana po stworzeniu styczniowym porównanie kraj przywiślański.
 • Bohater KALISZANIE Bohater ziemiańscy w większości z Kaliskiego, działający w latach 1820-31 w Królestwie Pol.; reprezentowali interesy zamożnej szlachty, bronili konstytucji i autonomii dlaczego kaliszanie.
 • Czego dokonał MICHAIŁ KUTUZOW Czego dokonał znakomity dowódca; po przegranej w bitwie pod Austerlitz odsunięty od dowodzenia; w 1811 dowodził w wojnie z Turcją; w wojnie z Napoleonem 1812 jak lepiej kutuzow michaił.
 • Kogo JACEK KUROŃ Kogo dziennikarz. W latach 1956-64 w PZPR, a w dalszym ciągu w opozycji demokr. Wielokrotnie więziony. Członek KOR i KSS KOR. Doradca NSZZ Solidarność 1980-81. Min kiedy kuroń jacek.
 • Biografia JEDNOSTKI KULT Biografia sprawowania władzy poprzez dyktatorów stosowane od czasu Zgonu J. Stalina i krytyki jego rządów w ZSRR. Występował normalnie w totalitarnych systemach, gdzie od czego zależy kult jednostki.
 • Najważniejsze informacje KONWOJE Najważniejsze informacje statków wprowadzony w okresie I wojny świat., a użytkowany także w okresie II wojny świat. celem ochrony transportów wojsk. i żeglugi handlowej. Ekipa statków na czym polega konwoje.
 • Ciekawostki IX KAROL Ciekawostki dyn. Walezjuszów) od 1560, syn Henryka II i Katarzyny Medycejskiej, brat Henryka III. Posiadał niezdecydowany charakter; współodpowiedzialny za noc św różnice karol ix.
 • Małżonek SUESKI KRYZYS Małżonek nacjonalizacji Kanału Sueskiego dokonanej poprzez prezydenta Egiptu G. Nasera. Francja i W. Brytania, których interesy zostały w najwyższym stopniu naruszone wady i zalety kryzys sueski.
 • Partner KAPER Partner W XVI-XVIII w. w Europie kapitan okrętu, który opierając się na wydanego poprzez władze swojego państwie listu kaperskiego zwalczał żeglugę nieprzyjaciela w podobieństwa kaper.
 • Ile lat KARTAGINA Ile lat zał. w 814 przed naszą erą poprzez Fenicjan w pn. Afryce (aktualnie Tunezji), stolica potężnego państwa K. powstałego w pn. Afryce i na wyspach czemu kartagina.
 • Kto to SEWERYN KRZYŻANOWSKI Kto to działacz niepodl.; w latach 1808-11 walczył w szeregach Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii; uczestnik kampanii 1813-14; 1821 wstąpił do Tow. Patriotycznego; po co gorsze krzyżanowski seweryn.
 • Kim był 1812 ROSYJSKA KAMPANIA Kim był Francją i jej sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500 tys. żołnierzy armii Napoleona (tak zwany Ogromnej Armii) w wojnie wzięło udział 100 tys porównaj kampania rosyjska 1812.
 • życiorys KRZYŻACY życiorys Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zał. w 1190, w 1198 przekształcony w zakon rycerski. Nazwa K. pochodzi od czarnych porównanie krzyżacy.
 • Kim jest LIBAŃSKI KONFLIKT Kim jest Libanie w latach 1975-90 połączona z ingerencją ościennych sił: Palestyńczyków, Syrii i Izraela. Stronami konfliktu były społeczności rel.: muzułmanie i dlaczego konflikt libański.
 • Bohater KĘTRZYŃSKI WOJCIECH, PIERWOTNIE ADALBERT VON WINKLER Bohater dziennikarz; pochodził ze zniemczonej rodziny wywodzącej się ze szlachty pol.; od 1859 studiował w Królewcu; w 1863 wspierał stworzenie, za co był więziony jak lepiej kętrzyński wojciech, pierwotnie adalbert von winkler.
 • Czego dokonał ROBERT KENNEDY Czego dokonał partii demokratycznej, brat J. F. Kennedy'ego, prokurator generalny 1961-64, kandydat na prezydenta USA w 1968, zginął w zamachu w trakcie kampanii wyborczej kiedy kennedy robert.
 • Kogo PIOTR SAHAJDACZNY KONASZEWICZ Kogo najwybitniejszych hetmanów kozackich XVII w., uczestniczył w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w 1618. W 1621 przyprowadził olbrzymią armię kozacką pod od czego zależy konaszewicz-sahajdaczny piotr.
 • Biografia AUSTRIACKA KONSTYTUCJA Biografia 4 II poprzez cesarza Franciszka Józefa I; potwierdzała zasady konstytucji z 1848, lecz ograniczała kompetencje parlamentu; 31 XII 1851 uchylona na czym polega konstytucja austriacka.
 • Najważniejsze informacje PARYSKA KOMUNA Najważniejsze informacje utworzona w bojowo i nieprzejednanie nastawionym Paryżu 28 III 1871 w konsekwencji kompromitacji rządu franc., jaką była kapitulacja przed Prusakami. Porada różnice komuna paryska.
 • Ciekawostki KONFERENCJA W BRETTON WOODS Ciekawostki spotkanie 44 krajów sprzymierzonych w 1944 w celu stabilizacji gł. walut świat. i powstania nowego mechanizmu kredytowego dla sfinansowania odbudowy wady i zalety konferencja w bretton woods.
 • Małżonek MIKOŁAJ KOPERNIK Małżonek astronom, doktor. Torunianin. Kanonik kapituły warmińskiej. Jego dzieło O obrotach sfer niebieskich (1543), zawierające teorię heliocentryczną, doprowadziło do podobieństwa kopernik mikołaj.
 • Partner MARCIN KOBER Partner znakomity pol. portrecista końca XVI w.; najsłynniejszy obraz to całopostaciowy portret Stefana Batorego czemu kober marcin.
 • Ile lat KATYŃ Ile lat na zach. od Smoleńska, gdzie najwcześniej odkryto groby wymordowanych w IV-V 1940 pol. oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR. Decyzję o mordzie podjął co gorsze katyń.
 • Kto to KOKANDA Kto to powstały w XVI w. na ruinach imperium Tamerlana. Szczyt rozkwitu osiągnął w XVIII w. W 1876 r. zlikwidowany poprzez Rosję, która zajęła jego ziemie. Dziś na porównaj kokanda.
 • Kim był ŁUŻYCKA KULTURA Kim był archeologiczna w epoce brązu i epoce żelaza, objęła pomiędzy 1400 a 300 przed naszą erą obszary obecnej Polski (bez pn.-wsch. części), Łużyc, pn. Czech, Moraw porównanie kultura łużycka.
 • życiorys HABSBURG V KAROL życiorys 1516 (jako Karol I), cesarz (1519-56). Dziedzic olbrzymiego imperium (Niderlandy, Burgundia, Hiszpania, Neapol, Sycylia, Austria i kolonie). Za jego panowania dlaczego karol v habsburg.
 • Kim jest KOLEGIATA Kim jest w katolicyzmie kościół nie będący katedrą, przy którym zbiera się zebranie (kolegium) kanoników - członków kapituły jak lepiej kolegiata.
 • Bohater KGB Bohater Bezpieczeństwa Państwowego w ZSRR, radz. służba szczególna obejmująca funkcje policji polit., wywiadu i kontrwywiadu, wyodrębniona z innych służb 13 III 1954 kiedy kgb.
 • Czego dokonał EUROPEJSKA KOMISJA Czego dokonał z pierwszymi wspólnymi organami euro. w tym zwł. EWG. (zobacz integracja europejska). Złożona jest z 20 komisarzy; Francja, RFN, Anglia, Hiszpania i Włochy od czego zależy komisja europejska.
 • Kogo KARDYNAŁ Kogo dostojnik Kościoła katol. Od 1059 kolegium kardynałów wybiera papieża na czym polega kardynał.
 • Biografia KLERYKALIZM Biografia postawa polit. broniąca znaczącej roli religii i Kościoła w życiu publicznym. W skrajnym znaczeniu dążenie duchowieństwa do kontroli nad życiem osób świeckich różnice klerykalizm.
 • Najważniejsze informacje PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCJALIZACJA Najważniejsze informacje ustawy Sejmu PRL z 31 I 1989 decyzja radykalnych zmian w zarządzaniu gospodarką podjęta poprzez rząd M. Rakowskiego, celem poszerzenia samodzielności ekon wady i zalety komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego.
 • Ciekawostki KEDYW Ciekawostki Kierownictwo Dywersji Armii Krajowej, utworzone w XI 1942; organizowało działalność dywersyjną i oddziały partyzanckie. Kedyw uwalniał więźniów, likwidował podobieństwa kedyw.
 • Małżonek JÓZEF KOSSAKOWSKI Małżonek bp inflancki, przeciwnik Konstytucji 3 maja, lider konfederacji targowickiej na Litwie. W okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794 powieszony w Warszawie czemu kossakowski józef.
 • Partner KAMPANIA AFRYKAŃSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Partner 1940 niespodziewanym atakiem Brytyjczyków na wł. placówki w Libii, a kontynuowana w IX 1940 wł. atakiem z Libii na Egipt. W XII 1940 bryt. kontrofensywa zajęła co gorsze kampania afrykańska w ii wojnie świat..
 • Ile lat NARODOWY KOMITET Ile lat 1848, kierował ruchem pol. w Poznańskiem; ziemiańska prawica KN dążyła do uzyskania autonomii Poznańskiego, lewica zdecydowana na walkę o niepodległość porównaj komitet narodowy.
 • Kto to STANISŁAW KIERBEDŹ Kto to mostów stalowych; między innymi w latach 1842-50 pierwszego stałego mostu na Newie w Petersburgu i zbudowanego w 1861-63 mostu na Wiśle w Warszawie (most porównanie kierbedź stanisław.
 • Kim był KASZMIR Kim był pograniczu pakistańsko-ind., które od początku istnienia obu krajów jest obiektem sporu. W 1947 panujący tam maharadża przyłączył je do Indii, lecz około 80 dlaczego kaszmir.
 • życiorys JAN KOCHANOWSKI życiorys pisarz doby renesansu. Twórczość K. była różnorodna, od żartobliwych utworów (poemat Szachy) pełnych afirmacji życia (Fraszki), aż do poważnych jak lepiej kochanowski jan.
 • Kim jest KRAJU OBRONY KOMITET Kim jest decyzyjny o problemach obronności państwa. Kompetencje KOK znacznie rozszerzono w okresie stanu wojennego w 1983. Na jego czele stał wówczas jako zwierzchnik kiedy komitet obrony kraju.
 • Bohater KOZACY Bohater od XVI w. początkowo bractwa żołnierskie powstałe na pogranicznych obszarach Litwy, Polski, Moskwy i Turcji zakładane w celu obrony przed Tatarami. Od końca od czego zależy kozacy.
 • Czego dokonał PALIWOWY KRYZYS Czego dokonał cen ropy naftowej na świecie wskutek sankcji krajów zrzeszonych w OPEC wobec USA po wybuchu wojny arab.-izrael. 7 X 1973 do 13 II 1974, który spowodował na czym polega kryzys paliwowy.
 • Kogo STANISŁAW KOCIOŁEK Kogo działacz komunist., wysoki funkcjonariusz PZPR, między innymi wicepremier w 1970, współodpowiedzialny za wydarzenia grudniowe 1970 różnice kociołek stanisław.
 • Biografia KOMSOMOŁ Biografia ros. nazwa utworzonej w 1918 masowej organizacji w Rosji bolszewickiej i ZSRR, mającej na celu komunist. indoktrynację i kontrolę młodzieży. Istniał do 1991 wady i zalety komsomoł.
 • Najważniejsze informacje ALBERT KAROL Najważniejsze informacje 1831) z dyn. sabaudzkiej; sprawował rządy absolutne, w 1848 ogłosił konstytucję; przegrał wojnę 1848-49 z Austrią ( bitwa pod Custozzą i Novarą); w skutku podobieństwa karol albert.
 • Ciekawostki BOŻE KRÓLESTWO Ciekawostki Nowego Testamentu, głosząca, Iż w momencie pojawienia się Jezusa Chrystusa dokonało się zwycięstwo nad szatanem i zaczął się czas panowania Boga, a więc K.B czemu królestwo boże.
 • Małżonek BABILOŃSKI KALENDARZ Małżonek początkowo oparty na obserwacji Księżyca, później także i Słońca, ustalił 7-dniowy tydzień, 12-godzinną dobę i 60-minutową godzinę co gorsze kalendarz babiloński.
 • Partner PRUSKA KONSTYTUCJA Partner 5 XII poprzez Fryderyka Wilhelma IV; utrzymywała formułę władzy władca. wywodzącej się z łaski Bożej ; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą porównaj konstytucja pruska.
 • Ile lat KADŁUBEK WINCENTY, WINCENTY ZW. KADŁUBKIEM Ile lat 1218) (pierwszy w Polsce wybrany poprzez kapitułę katedralną), przedtem związany z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy rodzimy polski kronikarz, autor porównanie kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.
 • Kto to MUAMMAR KADAFI Kto to Libii, oskarżany poprzez Zachód o wspieranie międzynar. terroryzmu. Na czele państwa od obalenia monarchii w 1969. Promując arab. nacjonalizm połączony z dlaczego kadafi muammar.
 • Kim był KARL KAUTSKY Kim był teoretyk socjalist., dziennikarz. Kluczowy autor tak zwany programu erfurckiego (1891) niem. socjaldemokracji, wyrzekał się metod rewolucyjnych na rzecz walki jak lepiej kautsky karl.
 • życiorys NARODOWY KONWENT życiorys parlament wybrany w głosowaniu powszechnym, obradujący w latach 1792-93; na pierwszym posiedzeniu 22 IX 1792 ogłosił zniesienie monarchii, a w dalszym ciągu kiedy konwent narodowy.
 • Kim jest KOOPERATYWA Kim jest dobrowolne zrzeszenie osób na zasadach demokr., prowadzące ustaloną działalność gosp. w interesie swoich członków od czego zależy kooperatywa.
 • Bohater XII KAROL Bohater dyn. Wittelsbachów) od 1697. Znakomity wódz szwedz., zaatakowany w 1700 poprzez koalicję Danii, Saksonii i Rosji rozbił po kolei przeciwników, wkraczając na na czym polega karol xii.
 • Czego dokonał MASOWA KULTURA Czego dokonał oznaczające wszelakie formy jednolitej kultury użytkowanej poprzez ogromne masy odbiorców, albo zwyczajnie treści przekazywane w drugiej połowie XX w. poprzez różnice kultura masowa.
 • Kogo OBYWATELSKIE KOMITETY Kogo wyborami 4 VI 1989 lokalne struktury Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność , które stosunkowo powstawania normalnej sceny polit wady i zalety komitety obywatelskie.
 • Biografia FRANZ KUTSCHERA Biografia w okresie okupacji hitlerowskiej szef policji i SS dystryktu warsz. odpowiedzialny za masowe egzekucje. Zabity 1 II 1944 w zamachu zorganizowanym poprzez AK podobieństwa kutschera franz.
 • Najważniejsze informacje MIEJSKI KOMITET Najważniejsze informacje kierownictwo obozu Czerwonych zawiązane w X 1861 w Warszawie z inicjatywy A. Korzeniowskiego, w poł. 1862 przekształciło się w Komitet Centralny Narodowy czemu komitet miejski.
 • Ciekawostki KONFUCJANIZM Ciekawostki społ.-etyczna sformułowana poprzez Konfucjusza i jego następców, stała się oficjalną ideologią i religią państwową w Chinach od II w. przed naszą erą Istotą k co gorsze konfucjanizm.
 • Małżonek LAJOS KOSSUTH Małżonek stworzenia węg. przeciw Habsburgom 1848-49, dziennikarz, prawnik; po wybuchu rewolucji min. finansów, potem na czele Kom. Obrony Nar., kluczowy organizator porównaj kossuth lajos.
 • Partner JAGIELLOŃCZYK KAZIMIERZ Partner 1440, władca Polski od 1447, z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Przyłączył Pomorze Gdańskie i część ziem prus. do Polski ( wojna trzynastoletnia) i porównanie kazimierz jagiellończyk.
 • Ile lat SPOŁECZNA NAUKA KATOLICKA Ile lat ocen zjawisk życia społ. wynikających z Ewangelii; formalnie zapoczątkowana w XIX w. zwł. od papieskiej encykliki Rerum novarum z 15 V 1891, a oparta na dlaczego katolicka nauka społeczna.
 • Kto to ROLNICTWA KOLEKTYWIZACJA Kto to oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc spółdzielni produkcyjnych, i sowchozów , a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako jak lepiej kolektywizacja rolnictwa.
 • Kim był ZYGMUNT KRASIŃSKI Kim był pol. pisarz, dramatopisarz romantyczny, jeden z trzech ogromnych wieszczów XIX w.; autor Nie-Boskiej komedii kiedy krasiński zygmunt.
 • życiorys WINCENTY KRASIŃSKI życiorys Zygmunta; dow. pułku szwoleżerów pol. gwardii Napoleona, uczestnik kampanii napoleońskich; wyróżnił się w bitwie pod Wagram; od 1814 gen. dywizji; po abdykacji od czego zależy krasiński wincenty.
 • Kim jest STANISŁAW KONIECPOLSKI Kim jest 1632), jeden z najwybitniejszych wodzów pol. XVII w., walczył z królem szwedz. Gustawem Adolfem (1627-29), Tatarami (1624, 1644). Zwolennik modernizacji armii na czym polega koniecpolski stanisław.
 • Bohater NARODOWA RADA KRAJOWA Bohater komunistów w noc 31 XII 1943/1 I 1944 w Warszawie porada, do której wchodzili w okolicy PPR, ekipa Robotnicza PPS i lewicy ludowej. Przewodniczący B. Bierut różnice krajowa rada narodowa.
 • Czego dokonał KOLUMB KRZYSZTOF WŁ. CRISTOFORO COLOMBO, HISZP. CRISTOBAL COLON Czego dokonał w służbie hiszp. 12 X 1492 dopłynął do wysp Bahama. W następnych wyprawach (1493-1496 i 1498-1500) zbadał wybrzeża Ameryki Pd., a w IV wyprawie (1502-1504 wady i zalety kolumb krzysztof wł. cristoforo colombo, hiszp. cristobal colon.
 • Kogo PRAWA KODYFIKACJA Kogo kolekcja i uporządkowanie istniejących regulaminów prawa podobieństwa kodyfikacja prawa.
 • Biografia JAPONII KAPITULACJA Biografia podpisana 2 IX 1945 na okręcie liniowym Missouri w Zat. Tokijskiej czemu kapitulacja japonii.
 • Najważniejsze informacje CZARNOBYLU W KATASTROFA Najważniejsze informacje nuklearnych na terenie Ukrainy (wówczas ZSRR) w dniu 25/26 IV 1986 wywołane brakiem nadzoru nad przestarzałą technologią. Wyzwolone zostało promieniowanie co gorsze katastrofa w czarnobylu.
 • Ciekawostki KAMBODŻA Ciekawostki Azji, od 1867 protektorat franc., odzyskanie niepodległości w 1953. W latach 1975-79 państwo ten padł ofiarą ludobójczej totalitarnej dyktatury Czerwonych porównaj kambodża.
 • Małżonek JAN KRUKOWIECKI Małżonek Nar. w 1831, skrajny konserwatysta; służył w armii austr., franc., Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., uczestnik kampanii napoleońskich 1807-14; po wybuchu porównanie krukowiecki jan.
 • Partner KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ Partner pol. ludności zaboru prus. powołana w XI 1918 początkowo w składzie: ks. S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński, w grudniu rozszerzony. Chciał oderwania od dlaczego komisariat naczelnej rady ludowej.
 • Ile lat PRZYSIĘGOWY KRYZYS Ile lat spowodowanego odmową Piłsudskiego, a za jego odpowiednikiem większości żołnierzy I i III Brygady Legionów Polskich, złożenia przysięgi na wierność cesarzom jak lepiej kryzys przysięgowy.
 • Kto to KARTA Kto to czasopismo wychodzące w latach 1982-90 poza cenzurą, później na mocy prawa, przeznaczone historii najnowszej Polski i Kresom Wschodnim kiedy "karta".
 • Kim był WIELKI II KANUT Kim był 1018, a po podboju Anglii od 1016 władca Anglii (jako Kanut I Ogromny), w 1028 opanował Norwegię i część Szwecji, sprzymierzył się z cesarzem Konradem II od czego zależy kanut ii wielki.
 • życiorys WIELKI KONSTANTYN życiorys początkowo współrządził z Licyniuszem (władcą wsch. części), lecz po pokonaniu go w 324 stał się jedynowładcą. W 313 wprowadził tolerancję wobec na czym polega konstantyn wielki.
 • Kim jest POLSKIEGO KRÓLESTWA KONSTYTUCJA Kim jest 27 XI 1815 poprzez Aleksandra I; Królestwo Pol. powiązane było unią personalną z Rosją, pełna władza należała do cara jako króla pol., a w trakcie jego różnice konstytucja królestwa polskiego.
 • Bohater TARGOWICKA KONFEDERACJA Bohater 1792 poprzez pol. opozycjonistów Konstytucji 3 maja w Petersburgu, a ogłoszona 14 V 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica. Jej artystami byli Szczęsny wady i zalety konfederacja targowicka.
 • Czego dokonał JÓZEF KMIETOWICZ Czego dokonał stworzenia chochołowskiego 1846; od 1843 wikariusz parafii Chochołów na Podhalu, wraz z J. K. Andrusikiewiczem prowadził agitację pośród chłopów; 21 II 1846 podobieństwa kmietowicz józef.
 • Kogo JUSTYNIANA KODEKS Kogo Corpus iuris, a od XII w. Corpus iuris civilis (zestaw prawa cywilnego) w zestawieniu z Corpus iuris canonici (zestaw prawa kościelnego); zestaw prawa rzym czemu kodeks justyniana.
 • Biografia POLSKI PARTIA KOMUNISTYCZNA Biografia powstała 16 XII 1918 (początkowo jako Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. Weszła do Międzynarodówki Komunistycznej jako co gorsze komunistyczna partia polski.
 • Najważniejsze informacje KONFEDERACJA GENERALNA KRÓLESTWA POLSKIEGO Najważniejsze informacje w trakcie nadzwyczajnej sesji Sejmu Księstwa Warsz., z księciem A.K. Czartoryskim na czele, nawiązywała do staropolskich form ustrojowych; organem wykonawczym porównaj konfederacja generalna królestwa polskiego.
 • Ciekawostki KŁAJPEDA Ciekawostki Bałtyku kolonizowane w średniow. poprzez Niemców, od 1328 w kraju krzyżackim, później Prusach. Od 1920 opierając się na traktatu wersalskiego wspólnie z porównanie kłajpeda.
 • Małżonek KARADZIORDZIE Małżonek Karadziordziewiciów, wódz pierwszego antytur. stworzenia serb., po kilku zwycięstwach i wyzwoleniu Belgradu (1806) sułtan przyznał Serbii autonomię. K. został dlaczego karadziordzie.
 • Partner KATON STARSZY, ZW. TEŻ CENZOR Partner mówca i poeta, zacięty wróg Kartaginy (z wyjątkiem tematu, każde z przemówień w senacie kończył słynnym: a oprócz tego uważam, Iż Kartaginę należy zniszczyć jak lepiej katon starszy, zw. też cenzor.
 • Ile lat MAZOWIECKI KONRAD Ile lat kujawski, sieradzki i łęczycki od 1202, krakowski w 1229 i 1241-1243, z rodu Piastów, syn Kazimierza Sprawiedliwego. Prowadząc ekspansję na tereny Prusów kiedy konrad mazowiecki.
 • Kto to ŁYSY II KAROL Kto to władca zachodniofrankijski od 843 ( traktat z Verdun), z dyn. Karolingów, syn Ludwika Pobożnego, od 876 również władca Italii, a przedtem (875) cesarz rzym od czego zależy karol ii łysy.
 • Kim był KATASTER Kim był gruntów dla celów podatkowych. Pierwsze k. sporządzano w Europie (Włochy, Austria) już w XVIII w., w XIX w. już w wielu państwach. Księgi k. są kapitalnym na czym polega kataster.
 • życiorys URHO KEKKONEN życiorys polityk fiński, 1950-56 premier (z przerwami), 1956-81 prezydent Finlandii, gospodarz konferencji KBWE. Zwolennik aktywnej neutralności swego państwie różnice kekkonen urho.
 • Kim jest KOŁO POLSKIE W BERLINIE Kim jest pol.; 1. w sejmie pruskim (Landtag) od 1849 do I wojny świat.; liczyło 12-27 posłów, którzy zobowiązani byli do jednolitego głosowania; broniło pol. praw nar wady i zalety koło polskie w berlinie.
 • Bohater KONKORDAT Bohater pomiędzy Stolicą Apostolską jako podmiotem prawa międzynar. a danym krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a czynnikami kościelnymi na jego podobieństwa konkordat.
 • Czego dokonał KOMUNIZM Czego dokonał głosząca idee budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona własność prywatna i co za tym idzie, podział na klasy społ. Artystą tej koncepcji był czemu komunizm.
 • Kogo MAROKAŃSKI KRYZYS Kogo kryzysowi międzynar. lat 1905-06, wywołanemu próbą Niemiec rozbicia świeżego przymierza franc.-z angielskiego: przez przeciwstawienie się zajmowaniu Maroka co gorsze kryzys marokański.
 • Biografia NAPOLEONA KODEKS Biografia zestaw praw przygotowany pod auspicjami Napoleona, realizował w dziedzinie prawa cywilnego idee rewolucji franc.; oparty na zasadzie wolności osobistej porównaj kodeks napoleona.
 • Najważniejsze informacje KOMITET DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI Najważniejsze informacje centralny organ administracji państwowej powołany w latach PRL do kontroli i kierowania wymienionymi mediami. Po 1993 ostatecznie zlikwidowany porównanie komitet do spraw radia i telewizji.
 • Ciekawostki KRZYŻOWIEC Ciekawostki uczestnik krucjaty dlaczego krzyżowiec.
 • Małżonek KORAN Małżonek islamu zredagowana w VII w., zawiera fundamentalne zasady rel. i moralne. Złożona jest z 114 rozdziałów, tak zwany sur. Stanowi skarb literatury arab jak lepiej koran.
 • Partner TARNOGRODZKA KONFEDERACJA Partner 1715 pod laską Stanisława Ledóchowskiego, skierowana przeciwko zamiarom wzmocnienia władzy Augusta II. Przewagę bardzo błyskawicznie zyskała strona królewska kiedy konfederacja tarnogrodzka.
 • Ile lat KA Ile lat niematerialny obiekt w człowieku, po Zgonu wędrujący do nieba, nawiązuje kontakt ze światem pozagrobowym i pozostając w nim równocześnie powraca do grobu od czego zależy "ka".
 • Kto to KATEDRA Kto to kluczowy kościół w diecezji pod zwierzchnictwem biskupa na czym polega katedra.
 • Kim był WSCHODNIA KWESTIA Kim był ubiegłych wiekach regularnie na ustalenie problemów związanych z Bliskim Wsch., w tym zwł. kłopotów sprawianych poprzez słabość Turcji i politykę tego państwa różnice kwestia wschodnia.
 • życiorys TADEUSZ KOŚCIUSZKO życiorys walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-83) jako inż. wojsk; przyczynił się tam do ważnego zwycięstwa pod Saratogą (1777); w wojnie z Rosją 1792 wady i zalety kościuszko tadeusz.
 • Kim jest ŁAWR KORNIŁOW Kim jest monarchista. Po rewolucji lutowej 1917 dow. Piotrogrodzkiego Okręgu Wojsk. Od VII głównodowodzący armii ros. próbował w IX 1917 zamachu stanu przeciw Rządowi podobieństwa korniłow ławr.
 • Bohater KOMINFORM Bohater Partii Komunist. i Robotn. powstałe na naradzie 9 partii 22-27 IX 1947 w Szklarskiej Porębie (zdominowane poprzez KPZR). Kominform był narzędziem w rękach J czemu kominform.
 • Czego dokonał KOMITET POROZUMIEWAWCZY STOWARZYSZEŃ TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH Czego dokonał jedna z licznych organizacji stworzonych na fali ożywienia społ. po sierpniu 1980 co gorsze komitet porozumiewawczy stowarzyszeń twórczych i naukowych.
 • Kogo NOVI NIHIL KONSTYTUCJA Kogo uchwalona pod naciskiem średniej szlachty. Wg niej nic nowego (nihil novi) nie mogło być wprowadzone do prawa bez zgody króla, senatu i izby poselskiej. K.n.n porównaj konstytucja nihil novi.
 • Biografia WIEDZA I KSIĄŻKA Biografia w latach PRL wydawnictwo książkowe PZPR, powstałe w 1948; publikowało bardzo zróżnicowane tytuły od prac naukowych, poprzez popularne po literaturę piękną porównanie "książka i wiedza".
 • Najważniejsze informacje KOALICJA Najważniejsze informacje przeważnie sojusz partii polit. przed wyborami (k. wyborcza) albo późniejsze porozumienie w celu uzyskania większości w parlamencie i utworzenia rządu (k dlaczego koalicja.
 • Ciekawostki PRZYLĄDKOWY KRAJ Ciekawostki na skrajnym pd. krańcu Afryki, odkryte w XV w. poprzez Portugalczyków, od 1652 kolonia hol., kolonizowana poprzez hol. chłopów, zwanych Burami. W 1806 jak lepiej kraj przylądkowy.
 • Małżonek STEFANA ŚW KORONA Małżonek korona królów węg. Nazwą K.św.S. określano państwa składające się na hist. królestwo węg. (Banat, Chorwacja, Dalmacja, Siedmiogród, Słowacja, Węgry zgodne kiedy korona św. stefana.
 • Partner BOHATERÓW KULT Partner staroż., prahistorycznych i pogańskich u progu średniow. otaczano nim postacie mitologiczne, nadludzkie, półboskie - tak zwany bohaterów. Zobacz heros od czego zależy kult bohaterów.
 • Ile lat SZYMON KONARSKI Ile lat emisariusz, radykalny demokrata; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związał się z J. Lelewelem, w 1833 uczestniczył w wyprawie J. Zaliwskiego, w na czym polega konarski szymon.
 • Kto to LUDOWY KOMISARZ Kto to stanowisko w rządzie radz. odpowiadające stanowisku ministra w innych państwach różnice komisarz ludowy.
 • Kim był POGRANICZA OCHRONY KORPUS Kim był utworzona w 1924 do ochrony granicy wsch. Polski przed penetracją agentów i terrorystów ze wschodu. Odegrał ważną rolę w walkach przeciw agresji 17 września wady i zalety korpus ochrony pogranicza.
 • życiorys MAJA 3 KONSTYTUCJA życiorys Rządowa uchwalona poprzez Sejm Ogromny 3 V 1791 w obecności około 1/3 posłów. Utrzymywała uprzywilejowaną pozycję szlachty-posesjonatów, zwiększała uprawnienia podobieństwa konstytucja 3 maja.
 • Kim jest HELSIŃSKI KOMITET Kim jest niezależna powstała w Polsce w 1982, by kontrolować przestrzeganie praw człowieka gwarantowanych poprzez ratyfikowane poprzez Polskę konwencje i zobowiązania czemu komitet helsiński.
 • Bohater CHIN PARTIA KOMUNISTYCZNA Bohater początkowo współpracuje z Kuomintangiem. Lider Mao Zedong. Kuomintang w 1927 zerwał relacje z KPCh i rozpoczął wojnę domową w Chinach. KPCh w 1934 zarządziła co gorsze komunistyczna partia chin.
 • Czego dokonał LEONID KRAWCZUK Czego dokonał Od 1990 przewodniczacy Porady Najwyższej Ukraińskiej SRR, pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy od 1991 znalazł się w otwartym sporze z Rosją między innymi porównaj krawczuk leonid.
 • Kogo KOMPANIA Kogo w. oddział żołnierzy o różnej liczebności oferujący swe usługi walczącym stronom; 2. od XVI w. do dziś pododdział wojska liczący 70-300 ludzi porównanie kompania.
 • Biografia KAABA Biografia na początku pogańska, a od 630 stanowiąca gł. centrum kultowe islamu, cel pielgrzymek ( Mahomet). Ma postać czworobocznej budowli umieszczonej na dziedzińcu dlaczego kaaba.
 • Najważniejsze informacje ROBERT KAROL Najważniejsze informacje 1308, z dyn. Andegawenów. Sprzymierzeniec Władysława Łokietka w walce z Krzyżakami i Luksemburgami; w 1320 poślubił jego córkę Elżbietę Łokietkównę jak lepiej karol robert.
 • Ciekawostki OTTO KAROL KNIAZIEWICZ Ciekawostki wojny pol.-ros. 1792 i insurekcji 1794; od 1797 w Legionach Pol. w Włoszech; w latach1799-1801 dowódca Legii Naddunajskiej (odznaczył się w bitwie pod kiedy kniaziewicz karol otto.
 • Małżonek KAPITUŁA Małżonek wspólnota duchownych przy katedrze albo kolegiacie, tak zwany kanoników, którzy zobowiązani byli do wspólnych modlitw i utrzymywali się z majątku kościelnego od czego zależy kapituła.
 • Partner WARSZAWSKIEGO KSIĘSTWA KONSTYTUCJA Partner polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając na czym polega konstytucja księstwa warszawskiego.
 • Ile lat GEORG KURT KIESINGER Ile lat kanclerz RFN w latach 1966-69. Stał na czele rządu tak zwany ogromnej koalicji CDU/CSU i SPD. Jako szef rządu osiągnął stabilizację ekonomiczną i poprawę różnice kiesinger kurt georg.
 • Kto to WAZA FERDYNAND KAROL Kto to Wazy i Konstancji Habsburżanki, bp wrocławski od 1625. W 1648 kandydat księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na tron Polski. Zrezygnował umożliwiając wybór brata wady i zalety karol ferdynand waza.
 • Kim był KRÓLÓW KRÓL Kim był tytuł staroż. władców Persji podobieństwa "król królów".
 • życiorys SPRAWIEDLIWY KAZIMIERZ życiorys od 1173, krakowski od 1177, mazowiecki i kujawski od 1186, z rodu Piastów, syn Bolesława Krzywoustego. Tron krakowski zawdzięczał możnym małopolskim, którzy czemu kazimierz sprawiedliwy.
 • Kim jest NIEDZIELA KRWAWA Kim jest petersburskich 22 I 1905 w trakcie manifestacji zorganizowanej poprzez popa Gapona; zginęło powyżej tys. osób; wydarzenie to dało start rewolucji 1905-07 co gorsze "krwawa niedziela".
 • Bohater WARSZAWSKIE KSIĘSTWO Bohater 1807 poprzez Napoleona I Bonaparte na mocy pokoju w Tylży; region: około 104 tys. km2, po 1809 - około 154 tys. km2, ludność: 2,6 mln w 1808, 4,3 mln w 1810 porównaj księstwo warszawskie.
 • Czego dokonał KOSMAS Czego dokonał pierwszy kronikarz czes., duchowny, autor sięgającej czasów legendarnych Kroniki Czechów (zw. Kroniką Kosmasa); zawarł w niej wiadomości dotyczące Polski porównanie kosmas.
 • Kogo PUBLICZNEGO OCALENIA KOMITET Kogo organ wykonawczy parlamentu, powołany w III 1793; kierował polityką wewn. i zagr. Francji; przystosował gospodarkę do potrzeb wojny, wprowadził powszechne dlaczego komitet ocalenia publicznego.
 • Biografia KONNICA Biografia odmiennie jazda, ustalenie stosowane wobec kawalerii do około XVI w jak lepiej konnica.
 • Najważniejsze informacje GUSTAW X KAROL Najważniejsze informacje 1655 r. z dyn. Wittelsbachów. W 1648 generalissimus armii szwedz. w Niemczech, od 1649 następca tronu w Szwecji. W 1655 obawiając się ekspansji ros. w Polsce kiedy karol x gustaw.
 • Ciekawostki KURLANDIA Ciekawostki Inflanty. Do 1561 w kraju zakonu kawalerów mieczowych, od jego sekularyzacji 1561 księstwo lenne Polski. 1795 wcielona do Rosji. Po 1918 i aktualnie część od czego zależy kurlandia.
 • Małżonek SŁUCKA KONFEDERACJA Małżonek poprzez dysydentów religijnych litew. w Słucku na Białorusi z inspiracji Rosji. W Koronie dysydenci zawiązali podobną konfederację w Toruniu. Żądali oni na czym polega konfederacja słucka.
 • Partner KOŁO POLSKIE W PETERSBURGU Partner pol. z Królestwa Pol. w ros. Dumie Państwowej; istniało w latach 1906-17, liczyło 34 posłów w Dumie I i II; 11 posłów w Dumie III; 9 posłów w Dumie IV różnice koło polskie w petersburgu.
 • Ile lat PAUL KRUGER Ile lat prezydent południowoafrykańskiej republiki Transwal, zasłużony w staraniach o utrzymanie niezależności swego państwie, zwł. w okresie wojny burskiej z Anglią wady i zalety kruger paul.
 • Kto to INDYJSKI CHIŃSKO KONFLIKT Kto to starcia zbrojne na granicy chiń.-ind. na tle sporów terytorialnych. Chiny wystąpiły jako agresor siłą opanowując sporne terytorium w Kaszmirze podobieństwa konflikt chińsko-indyjski.
 • Kim był KORONACJA Kim był ceremonia przekazania władcy insygniów królewskich na symbol jego pozycji wobec poddanych i innych monarchów czemu koronacja.
 • życiorys MARCIN KASPRZAK życiorys drukarz; współzałożyciel II Proletariatu, w 1890 współorganizator pierwszego obchodu 1 maja w Warszawie, w latach 1896-97 działacz PPS w zaborze prus., od 1904 co gorsze kasprzak marcin.
 • Kim jest KREML Kim jest nazwa twierdz budowanych w miastach ruskich. Kreml moskiewski powstał około 1156 jako siedziba książąt Moskwy, później carów ros. Rozbudowany w XV-XVII w porównaj kreml.
 • Bohater POROZUMIEWAWCZA KOMISJA KRAJOWA Bohater działała od chwili utworzenia centralnych władz NSZZ Solidarność 17 IX 1980 jako najwyższy organ związku z L. Wałęsą na czele porównanie krajowa komisja porozumiewawcza.
 • Czego dokonał HUGO KOŁŁĄTAJ Czego dokonał filarów pol. oświecenia; reformator Akademii Krakowskiej; lider ekipy radykalnych publicystów (Kuźnica Kołłątajowska); w okresie Sejmu Wielkiego czołowy lider dlaczego kołłątaj hugo.
 • Kogo KORDELIERZY Kogo założony w 1790 poprzez G. Dantona, J.P. Marata, C. Desmoulinsa, J.R. Heberta oficjalnie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela; w 1792 jak lepiej kordelierzy.
 • Biografia ETRURII KRÓLESTWO Biografia Włoszech poprzez Napoleona I Bonaparte w 1801 z Wielkiego Księstwa Toskańskiego, w 1808 wcielone do cesarstwa franc., w 1809 przekształcone znowu w Ogromne kiedy królestwo etrurii.
 • Najważniejsze informacje KAHAŁ Najważniejsze informacje gmina żyd. spełniająca tradycyjnie zarówno funkcje rel., jak i adm. w relacji do społeczności żyd od czego zależy kahał.
 • Ciekawostki RZYMSKA KURIA Ciekawostki wspomagających papieża w zarządzaniu Kościołem katol. na szczeblu centralnym. Na przykład przykładem ministerstw są kongregacje, trybunały mają kompetencje na czym polega kuria rzymska.
 • Małżonek KATARZYNA II, KSIĘŻNA ZOFIA AUGUSTA VON ANHALT-ZERBST Małżonek Żona następcy tronu w Rosji w. ks. Piotra (od 1745). Dokonała w 1762 zamachu stanu usuwając męża. Przeprowadziła sporo reform w pierwszej kolejności w różnice katarzyna ii, księżna zofia augusta von anhalt-zerbst.
 • Partner MIKOŁAJEWICZ KONSTANTY Partner namiestnik Królestwa Pol. (VII 1862-IX 1864), syn Mikołaja I i młodszy brat Aleksandra II; związany z ros. kołami liberalnymi, rzecznik ugodowej polityki wobec wady i zalety konstanty mikołajewicz.
 • Ile lat KOLONOWIE Ile lat rzym. dzierżawcy gruntów, początkowo wolni, a od 332 n.e. przypisani do ziemi. W II i III w. n.e. stali się dominującą warstwą w rolnictwie cesarstwa, w jej podobieństwa kolonowie.
 • Kto to PRL KONSTYTUCJA Kto to Sejm Ustawodawczy 22 VII 1952, wzorowana na konstytucji radz. z 1936, była w pierwszej kolejności dokumentem ideologicznym i polit. Ustrój Polski określała czemu konstytucja prl.
 • Kim był KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ KOR Kim był rozszerzeniu zadań KOR-u w IX 1977 z pomocy dla prześladowanych po czerwcu 1976 na walkę z wszelkimi represjami w PRL użytkowanymi z przyczyn polit co gorsze komitet samoobrony społecznej "kor".
 • życiorys KASYNO życiorys grupujący przedstawicieli elity społ. z danej miejscowości bądź pracowników pewnej instytucji; również nazwa siedziby klubu; w 1 poł. XIX w. k. ziemiańskie w porównaj kasyno.
 • Kim jest KADECI Kim jest zwany Korpusu Kadetów - wychowanków szkół wojsk. najniższego szczebla przygotowujących młodzież wielu państw zwł. w XIX w. do służby wojsk.; 2. skrót nazwy porównanie kadeci.
 • Bohater KAPŁANI Bohater w społeczeństwie wymagania kultowe na stałe. W staroż. Egipcie wyłonili się z urzędników, służyli konkretnemu bóstwu albo świątyni, nie stając się osobną dlaczego kapłani.
 • Czego dokonał JANUSZ KUSOCIŃSKI Czego dokonał lekkoatleta, mistrz olimpijski na 10 km z Los Angeles (1932), parokrotny rekordzista świata i mistrz olimpijski na długie dystanse. W okresie wojny w jak lepiej kusociński janusz.
 • Kogo HAMMURABIEGO KODEKS Kogo powstały z inicjatywy władcy Babilonii Hammurabiego, przed 1750 przed naszą erą, należący do najstarszych w świecie, oparty po części na zasadzie odwetu ( oko kiedy kodeks hammurabiego.
 • Biografia SOLARNE KULTY Biografia ustalenie różnych form czci oddawanej bóstwom słonecznym (solarnym), stanowiącym uosobienie siły kosmicznej identyfikowanej ze Słońcem od czego zależy kulty solarne.
 • Najważniejsze informacje KLEMENSÓW Najważniejsze informacje Zamoyskiego na Lubelszczyźnie; 1843-47 miejsce zjazdów ziemian skupionych wokół Zamoyskiego, zwolenników unowocześnienia rolnictwa (tak zwany klemensowczycy na czym polega klemensów.
 • Ciekawostki KULTURKAMPF Ciekawostki 1871-80 poprzez kanclerza Rzeszy Niemieckiej O. v. Bismarcka, a przy poparciu liberałów, walka z katol. partią Centrum i wspierającym ją Kościołem katol różnice kulturkampf.
 • Małżonek ZAPOROSCY KOZACY Małżonek powstałe w XVI w. w dolnym biegu Dniepru ze zbiegłych awanturników szlacheckich, chłopów, mieszczan w celu obrony przed czambułami tatar. Z czasem wartość wady i zalety kozacy zaporoscy.
 • Partner KONFUCJUSZ, INACZEJ KUNG FU-TSY, DOSŁ. MISTRZ KUNG Partner myśliciel chiń., artysta konfucjanizmu, czczony także jako założyciel religii podobieństwa konfucjusz, inaczej kung fu-tsy, dosł. "mistrz kung".
 • Ile lat KOMNENOWIE Ile lat dynastia panująca w cesarstwie bizant. w latach 1057-59 i 1081-1185 czemu komnenowie.
 • Kto to KNIAŹ Kto to średniow. tytuł księcia na Litwie i Rusi co gorsze kniaź.
 • Kim był TAMILSKI KONFLIKT Kim był walki etniczne na wyspie Cejlon (kraj Sri Lanka) pomiędzy Syngalezami stanowiącymi 70% ludności i walczącymi o niepodległość Tamilami w pn. części wyspy porównaj konflikt tamilski.
 • życiorys KAJETAN KOŹMIAN życiorys konserwatywny; w insurekcji 1794 sekr. Komisji Porządkowej woj. lubelskiego, potem wysoki urzędnik w Księstwie Warsz. i Królestwie Pol.; od 1829 senator porównanie koźmian kajetan.
 • Kim jest POMORSKI KORYTARZ Kim jest popularna nazwa pasa terytorium pol. między terenami należącymi do Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska, łączącego Rzeczpospolitą międzywojenną z Bałtykiem dlaczego korytarz pomorski.
 • Bohater BURBON X KAROL Bohater panował w latach 1824-30; od 1789 na emigracji, do państwie powrócił w 1814; prowadził politykę konserwatywną, zmuszony do abdykacji poprzez rewolucję lipcową jak lepiej karol x burbon.
 • Czego dokonał LUKSEMBURSKI IV KAROL Czego dokonał od 1346, cesarz od 1355, z dyn. Luksemburgów. Założył uniw. praski (1348). Od Kazimierza Wielkiego uzyskał zrzeczenie się praw do Śląska na mocy pokoju w kiedy karol iv luksemburski.
 • Kogo JAN KOZIETULSKI Kogo dowódca szwadronu pol. szwoleżerów gwardii Napoleona I; sławę przyniósł mu udział w szarży w wąwozie Somosierry (30 XI 1808), którą dowodził w pierwszej fazie od czego zależy kozietulski jan.
 • Biografia KRYPTA Biografia sklepione podziemne pomieszczenie w kościele, zazwyczaj pod prezbiterium, zawierające relikwie bądź grobowce na czym polega krypta.
 • Najważniejsze informacje SEN IR KIM Najważniejsze informacje działacz komunist. od 1926. Po wojnie został dzięki poparciu Armii Czerwonej liderem koreańskich komunistów. Zaczął wojnę koreańską (1950-53), był w jej różnice kim ir sen.
 • Ciekawostki KASATA Ciekawostki likwidacja, unieważnienie; regularnie odnosząc się do zakonów wady i zalety kasata.
 • Małżonek KRUCJATY Małżonek muzułmanami i poganami, a również heretykami podejmowane pod patronatem papiestwa bądź monarchów świeckich z intencją walki za wiarę jako wojna święta podobieństwa krucjaty.
 • Partner AUGUSTOWSKI KANAŁ Partner Narew z Niemnem (102 km); zbudowany w latach 1824-39 wg projektu I. Prądzyńskiego; inicjatorem budowy był F. K. Lubecki-Drucki; K. A. miał chronić eksport czemu kanał augustowski.
 • Ile lat HELLENISTYCZNA KULTURA Ile lat stopienia się w jedno przedmiotów kultury gr. i kultur wsch. w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego i osadnictwa gr. na terenach monarchii hellenistycznych co gorsze kultura hellenistyczna.
 • Kto to KAMIKAZE Kto to nazwa jap. pilotów samobójców (również ich samolotów) atakujących okręty amer. 1944-45 porównaj kamikaze.
 • Kim był KALINOWSKI KONSTANTY, ZW. KASTUŚ Kim był jeden z przywódców stworzenia styczniowego na Litwie i Białorusi; w 1862 wydawał sekretne pismo w języku białoruskim Mużyckaja Prauda ; należał do kierownictwa porównanie kalinowski konstanty, zw. kastuś.
 • życiorys PANAMSKI KANAŁ życiorys Atlantyk i Pacyfik poprzez Przesmyk Panamski. Budowę środkami finansowymi międzynar. konsorcjum rozpoczął franc. przedsiębiorca F. Lesseps w 1881, jednak na dlaczego kanał panamski.
 • Kim jest SZYMON KOSSAKOWSKI Kim jest hetman litew., brat Józefa, lider konfederacji targowickiej na Litwie. Powieszony w okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794 jak lepiej kossakowski szymon.
 • Bohater TEHERAŃSKA KONFERENCJA Bohater 1943 w Teheranie narada tak zwany ogromnej trójki (Churchilla, Roosevelta i Stalina), która zadecydowała o utworzeniu drugiego frontu w Europie w pn. Francji kiedy konferencja teherańska.
 • Czego dokonał KOMOROWSKI TADEUSZ, PSEUD. BÓR Czego dokonał od 1918 w Wojsku Polskim. Od 1939 w konspiracji wojsk.; 1943-44 dowódca AK, również w trakcie stworzenia warsz. We IX 1944 mianowany naczelnym wodzem od czego zależy komorowski tadeusz, pseud. bór.
 • Kogo JAN KIEPURA Kogo śpiewak. Już 1926 rozpoczął karierę międzynar. w Europie, później także Ameryce, gdzie 1938-42 występował w Metropolitan Opera (Nowy Jork). Idealny jako tenor na czym polega kiepura jan.
 • Biografia KONSULAT Biografia Francji w latach1799-1804, po zamachu 18 brumaire'a, charakteryzująca się mocną władzą wykonawczą sprawowaną poprzez pierwszego konsula ( Napoleon Bonaparte różnice konsulat.
 • Najważniejsze informacje KONFERENCJE POKOJOWE W HADZE Najważniejsze informacje zwołana w 1899 z inicjatywy cara Mikołaja II zainteresowanego zmniejszeniem kosztów na zbrojenia; na konferencji tej pojawiła się idea powołania wady i zalety konferencje pokojowe w hadze.
 • Ciekawostki WŁOSKIE KRÓLESTWO Ciekawostki Napoleona I na pocz. 1805 z dawnej Republiki Włoskiej wskutek traktatu pokojowego, zawartego w Preszburgu (dziś Bratysława); w XII 1805 do Królestwa Wł podobieństwa królestwo włoskie.
 • Małżonek KRECIE NA KNOSSOS Małżonek naszą erą siedziba władców wyspy, między innymi legendarnego Minosa, któremu przypisywano budowę wspaniałego pałacu, zw. także labiryntem kreteńskim. Ruiny czemu knossos na krecie.
 • Partner MIANOWSKIEGO IM KASA Partner wspierająca finansowo badania naukowe i działalność wydawniczą, powstała w Warszawie w 1881 z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza; w nazwie co gorsze kasa im. mianowskiego.
 • Ile lat KOMORNIK Ile lat książęcy w Polsce XI-XII w. pełniący różnorodne wymagania bądź przedstawiciel ludności służebnej powoływanej do szczególnych posług; 2. w XII-XIV w. urzędnik porównaj komornik.
 • Kto to ATLANTYCKA KARTA Kto to podpisana 14 VIII 1941 na okręcie Prince of Wales u wybrzeży Kanady poprzez W. Churchilla i F.D. Roosevelta określająca zasady polityki W. Brytanii i USA porównanie karta atlantycka.
 • Kim był UPRZYWILEJOWANIA NAJWYŻSZEGO KLAUZULA Kim był że każda z umawiających się stron korzysta ze wszystkich uprawnień nadanych poprzez dany państwo innym krajom trzecim. Zobowiązanie do honorowania udogodnień dlaczego klauzula najwyższego uprzywilejowania.
 • życiorys POLSKI KONKORDAT życiorys pomiędzy Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską podpisany w II 1925. Przewidywał nominację biskupów po zasięgnięciu recenzji rządu. Wprowadzał nowy podział jak lepiej konkordat polski.
 • Kim jest KATOLICKI KOŚCIÓŁ Kim jest odmiennie Kościół rzymskokatolicki. Zobacz także chrześcijaństwo, papież kiedy kościół katolicki.
 • Bohater NIEPODLEGŁEJ POLSKI KONFEDERACJA Bohater w 1979 o orientacji niepodl., nawiązująca do symboliki piłsudczykowskiej. W czasach PRL ostro atakowana poprzez media, regularnie represjonowana i pozostająca od czego zależy konfederacja polski niepodległej.
 • Czego dokonał KUBAŃSKI KRYZYS Czego dokonał USA i ZSRR w skutku zainstalowania radz. rakiet w regionie Kuby. Wobec stanowczej postawy prez. USA J.F. Kennedy'ego i uporu przywódcy ZSRR N.S. Chruszczowa na czym polega kryzys kubański.
 • Kogo KSERKSES Kogo erą władca pers. z dyn. Achemenidów, syn Dariusza I Wielkiego, organizator nieudanych wypraw na Grecję ( wojny perskie), budowniczy wspaniałego pałacu w różnice kserkses.
 • Biografia HELMUT KOHL Biografia 1998. Przedtem znany polityk chadecki i przywódca CDU 1973-1998. Jako szef rządu wykorzystał sprzyjającą koniunkturę po 1989 i doprowadził do hist wady i zalety kohl helmut.
 • Najważniejsze informacje KOMITET EKONOMICZNY RADY MINISTRÓW Najważniejsze informacje organ rządowy powołany w latach PRL koordynujący i nadzorujący działalność różnorodnych ministerstw decyzyjnych w kwestiach gosp podobieństwa komitet ekonomiczny rady ministrów.
 • Ciekawostki KAPITEL Ciekawostki głowica, najwyższa część kolumny albo filara, zdobiona, o różnych kształtach czemu kapitel.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Kapitel co znaczy Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów krzyżówka Kohl Helmut co to jest Kserkses słownik kryzys kubański czym jest Konfederacja Polski. zasługi.

Bohater Kronenberg Leopold co znaczy Kazimierz Odnowiciel krzyżówka konflikt co zrobił.