karol burbon komja co to jest
ENCYKLOPEDIA Karol X Burbon, Komisja Luksemburska, Kult Jednostki, Korona Królestwa Polskiego.

Postacie historyczne, biografia na K

 • Kim był SPRAWIEDLIWY KAZIMIERZ Co zrobił krakowski od 1177, mazowiecki i kujawski od 1186, z rodu Piastów, syn Bolesława Krzywoustego. Tron krakowski zawdzięczał możnym małopolskim, którzy pomogli mu kazimierz sprawiedliwy.
 • Kim był WUJEK KOPALNIA Co zrobił kopalnia węgla kamiennego w Katowicach, gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego 16 XII 1981 doszło do masakry strajkujących górników poprzez wojsko i milicję kopalnia "wujek".
 • Kim był POLSKIEGO KRÓLESTWA KONSTYTUCJA Co zrobił 1815 poprzez Aleksandra I; Królestwo Pol. powiązane było unią personalną z Rosją, pełna władza należała do cara jako króla pol., a w trakcie jego nieobecności konstytucja królestwa polskiego.
 • Kim był URHO KEKKONEN Co zrobił polityk fiński, 1950-56 premier (z przerwami), 1956-81 prezydent Finlandii, gospodarz konferencji KBWE. Zwolennik aktywnej neutralności swego państwie kekkonen urho.
 • Kim był KATAKUMBY Co zrobił mechanizm podziemnych korytarzy, pierwotnie zbudowanych do celów militarnych, potem przydzielonych na cmentarze wczesnochrześcijańskie. Groby wykuwano w katakumby.
 • Kim był PRZYLĄDKOWY KRAJ Co zrobił skrajnym pd. krańcu Afryki, odkryte w XV w. poprzez Portugalczyków, od 1652 kolonia hol., kolonizowana poprzez hol. chłopów, zwanych Burami. W 1806 pozyskana kraj przylądkowy.
 • Kim był ALEKSANDER KOŁCZAK Co zrobił dowódca Floty Czarnomorskiej. Jesienią 1918 artysta uznanego poprzez aliantów antybolszewickiego rządu na Syberii, ogłosił się Najwyższym Naczelnikiem kołczak aleksander.
 • Kim był KEDYW Co zrobił Dywersji Armii Krajowej, utworzone w XI 1942; organizowało działalność dywersyjną i oddziały partyzanckie. Kedyw uwalniał więźniów, likwidował przedstawicieli kedyw.
 • Kim był KALWIN JAN, WŁ. JEAN CALVIN Co zrobił Kościoła ewangelicko-reformowanego. K. odrzucał hierarchię kościelną, tradycję soborową. Uznawał tylko dwa sakramenty - chrztu i komunii. Głosił jedynie kalwin jan, wł. jean calvin.
 • Kim był NAPOLEONA KODEKS Co zrobił przygotowany pod auspicjami Napoleona, realizował w dziedzinie prawa cywilnego idee rewolucji franc.; oparty na zasadzie wolności osobistej jednostki, równości kodeks napoleona.
 • Kim był KANCELARIA Co zrobił zajmująca się przygotowywaniem pism urzędowych i korespondencją i sporządzaniem dokumentacji związanej z działalnością określonej instytucji kancelaria.
 • Kim był LUDWIK KRZYWICKI Co zrobił działacz społ. i oświatowy; w latach 1884-85 w Lipsku, Zurychu i Paryżu, studiował ekonomię i antropologię; czł. zagranicznych kół I Proletariatu, od 1888 krzywicki ludwik.
 • Kim był KONWOJE Co zrobił wprowadzony w okresie I wojny świat., a użytkowany także w okresie II wojny świat. celem ochrony transportów wojsk. i żeglugi handlowej. Ekipa statków płynęła konwoje.
 • Kim był KONFUCJANIZM Co zrobił etyczna sformułowana poprzez Konfucjusza i jego następców, stała się oficjalną ideologią i religią państwową w Chinach od II w. przed naszą erą Istotą k. jest konfucjanizm.
 • Kim był KLODWIG Co zrobił Merowingów, zjednoczył wszystkie plemiona frankijskie; w 496 przyjął chrzest; podbił terytoria Alemanów; w 507 pod Vouill pokonał Wizygotów i zajął Akwitanię klodwig.
 • Kim był GOŁĄBSKA KONFEDERACJA Co zrobił w Gołąbiu (Lubelskie) poprzez zwołane na wojnę z Turcją pospolite ruszenie szlachty. Konfederaci występowali w obronie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego konfederacja gołąbska.
 • Kim był KATON STARSZY, ZW. TEŻ CENZOR Co zrobił zacięty wróg Kartaginy (z wyjątkiem tematu, każde z przemówień w senacie kończył słynnym: a oprócz tego uważam, Iż Kartaginę należy zniszczyć ). Propagował katon starszy, zw. też cenzor.
 • Kim był ZYGMUNT KRASIŃSKI Co zrobił pol. pisarz, dramatopisarz romantyczny, jeden z trzech ogromnych wieszczów XIX w.; autor Nie-Boskiej komedii krasiński zygmunt.
 • Kim był KŁAJPEDA Co zrobił kolonizowane w średniow. poprzez Niemców, od 1328 w kraju krzyżackim, później Prusach. Od 1920 opierając się na traktatu wersalskiego wspólnie z okręgiem wolne kłajpeda.
 • Kim był ŁAWR KORNIŁOW Co zrobił rewolucji lutowej 1917 dow. Piotrogrodzkiego Okręgu Wojsk. Od VII głównodowodzący armii ros. próbował w IX 1917 zamachu stanu przeciw Rządowi Tymczasowemu korniłow ławr.
 • Kim był KLASZTOR Co zrobił miejsce zamieszkiwania wspólnoty zakonnej rządzącej się jedną regułą, obejmuje kompleks budowli mieszkalnych, kultowych i gosp klasztor.
 • Kim był STANISŁAW KUNICKI Co zrobił Narodnej Woli i I Proletariatu; działał w Petersburgu, Warszawie i Paryżu; IX 1883-VII 1884 lider partii; zwolennik akcji terrorystycznych wobec tajnej policji kunicki stanisław.
 • Kim był KOSOWO Co zrobił Serbii. Teren związany z najwcześniejszymi dziejami państwa serbskiego. Po 1389 w granicach Turcji. Od XVIII w. region intensywnie zasiedlany poprzez kosowo.
 • Kim był KALIFAT Co zrobił władza kalifa albo podległa mu organizacja społ.-polit kalifat.
 • Kim był SUESKI KANAŁ Co zrobił z M. Czerwonym, a tym samym otwierający najkrótszą drogę morską na Bliski i Daleki Wschód, został zbudowany pod kierunkiem F. Lessepsa (otwarty 1869) za kanał sueski.
 • Kim był ONUFRY KOPCZYŃSKI Co zrobił podręcznika gramatyki pol. (1780) i Elementarza dla szkół parafialnych narodowych (1785); w Księstwie Warsz. czł. Dyrekcji Edukacyjnej; działacz Warsz kopczyński onufry.
 • Kim był KATARZYNA II, KSIĘŻNA ZOFIA AUGUSTA VON ANHALT-ZERBST Co zrobił następcy tronu w Rosji w. ks. Piotra (od 1745). Dokonała w 1762 zamachu stanu usuwając męża. Przeprowadziła sporo reform w pierwszej kolejności w miastach, w katarzyna ii, księżna zofia augusta von anhalt-zerbst.
 • Kim był KOPIA Co zrobił poprzez jazdę do pchnięcia przeciwnika, wyparła podobną do niej, ale zdecydowanie krótszą włócznię; w Polsce udoskonalona k. stosowana była do końca XVII w kopia.
 • Kim był ALEKSANDER KAMIŃSKI Co zrobił momencie międzywojennym artysta ruchu zuchowego, w latach wojny komendant Organizacji Małego Sabotażu Wawer , pracował w propagandzie ZWZ-AK. Po 1945 odsunięty kamiński aleksander.
 • Kim był GREGORIAŃSKI KALENDARZ Co zrobił zwany k. nowego stylu, wprowadzony w 1582 z inicjatywy papieża Grzegorza XIII, poprawiono w nim błąd k. juliańskiego; etapowo przyjął się w całej Europie kalendarz gregoriański.
 • Kim był CZECZEŃSKI KONFLIKT Co zrobił Czeczenii, dawnej republiki autonomicznej w ramach ZSRR. Gen. Dżochar Dudajew, od października 1991 prezydent Czeczenii, dążył do pełnego uniezależnienia się konflikt czeczeński.
 • Kim był JAN KOZIETULSKI Co zrobił szwadronu pol. szwoleżerów gwardii Napoleona I; sławę przyniósł mu udział w szarży w wąwozie Somosierry (30 XI 1808), którą dowodził w pierwszej fazie kozietulski jan.
 • Kim był PUBLICZNEGO OCALENIA KOMITET Co zrobił wykonawczy parlamentu, powołany w III 1793; kierował polityką wewn. i zagr. Francji; przystosował gospodarkę do potrzeb wojny, wprowadził powszechne, bezpłatne komitet ocalenia publicznego.
 • Kim był JÓZEF KOSSAKOWSKI Co zrobił bp inflancki, przeciwnik Konstytucji 3 maja, lider konfederacji targowickiej na Litwie. W okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794 powieszony w Warszawie kossakowski józef.
 • Kim był WEWNĘTRZNEGO BEZPIECZEŃSTWA KORPUS Co zrobił Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i MSW powołana w 1945 do zwalczania antykomunist. podziemia w pierwszych latach PRL. Rozwiązana w 1965 korpus bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Kim był KOSMOPOLITYZM Co zrobił postawa uznająca, Iż ojczyzną człowieka jest cały świat, charakteryzująca się biernym stosunkiem do tradycji i kultury nar kosmopolityzm.
 • Kim był ANTON WENZEL KAUNITZ Co zrobił w. ks. austr., polityk; współtwórca reform Marii Teresy i Józefa II; autor odwrócenia przymierzy (sojuszu antyprus. z Francją kaunitz wenzel anton.
 • Kim był MAROKAŃSKI KRYZYS Co zrobił międzynar. lat 1905-06, wywołanemu próbą Niemiec rozbicia świeżego przymierza franc.-z angielskiego: przez przeciwstawienie się zajmowaniu Maroka poprzez kryzys marokański.
 • Kim był HAITAŃSKI KRYZYS Co zrobił międzynar. presja dyplomatyczna pod kierunkiem USA w celu przywrócenia legalnych władz Haiti (prezydenta J.B. Aristida) obalonych poprzez juntę wojskową kryzys haitański.
 • Kim był TAMILSKI KONFLIKT Co zrobił etniczne na wyspie Cejlon (kraj Sri Lanka) pomiędzy Syngalezami stanowiącymi 70% ludności i walczącymi o niepodległość Tamilami w pn. części wyspy stanowiącymi konflikt tamilski.
 • Kim był JAN KILIŃSKI Co zrobił w trakcie stworzenia kościuszkowskiego 1794, odegrał istotną rolę w startowym okresie insurekcji w Warszawie (17-18 IV 1794), czł. Porady Najwyższej, 2 VII kiliński jan.
 • Kim był ARAGOŃSKA KATARZYNA Co zrobił angielskiego: księcia Walii Artura (1501-02), a w dalszym ciągu króla Anglii Henryka VIII (od 1509), matka Marii Tudor. Nie mogąc doczekać się męskiego potomka katarzyna aragońska.
 • Kim był UPRZYWILEJOWANIA NAJWYŻSZEGO KLAUZULA Co zrobił z umawiających się stron korzysta ze wszystkich uprawnień nadanych poprzez dany państwo innym krajom trzecim. Zobowiązanie do honorowania udogodnień handlowych klauzula najwyższego uprzywilejowania.
 • Kim był KAMPANIA BAŁKAŃSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Co zrobił toczonych wiosną 1941 poprzez Niemcy i Włochy z Jugosławią i Grecją. Wobec niepowodzeń Włoch, które 28 X 1940 zaatakowały Grecję prowokując pomoc z kampania bałkańska w ii wojnie świat..
 • Kim był KONCYLIARYZM Co zrobił w chrześcijaństwie zach. pogląd o wyższości władzy soboru nad papiestwem, wiodący nurt reformy Kościoła w dobie schizmy zach koncyliaryzm.
 • Kim był KLUCZ Co zrobił w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. kompleks dóbr ziemskich składający się z wielu folwarków i mający swoją administrację klucz.
 • Kim był PAWŁOWICZ KONSTANTY Co zrobił I, uczestnik kampanii A.W. Suworowa przeciw Francuzom, brał udział w wojnie 1812-13; w 1815-30 wódz naczelny armii Królestwa Pol.; kapryśny, wybuchowy konstanty pawłowicz.
 • Kim był KATOLICKIEJ INTELIGENCJI KLUBY Co zrobił w większych miastach Polski stowarzyszenia katolików świeckich starających się tworzyć konstruktywną opozycję wobec reżimu komunist. Od lat 70. coraz czynniej kluby inteligencji katolickiej.
 • Kim był DEMOKRATYCZNY LIBERALNO KONGRES Co zrobił poprzez środowisko gdańskich liberałów skupionych wokół J. K. Bieleckiego i D. Tuska. W 1994 KLD połączył się z UD, tworząc razem Unię Wolności kongres liberalno-demokratyczny.
 • Kim był STANISŁAW KOPAŃSKI Co zrobił pol. w Rosji, od 1918 w Wojsku Polskim walczył o Lwów i Wilno. Po kampanii wrześniowej we Francji. 1940 zorganizował Brygadę Strzelców Karpackich i dowodził kopański stanisław.
 • Kim był JOHN KEYNES Co zrobił głośny dzięki książce Ekonomiczne skutki pokoju (1919), gdzie skrytykował rozwiązania przyjęte na paryskiej konferencji pokojowej twierdząc, Iż doprowadzą one keynes john.
 • Kim był KRECIE NA KNOSSOS Co zrobił siedziba władców wyspy, między innymi legendarnego Minosa, któremu przypisywano budowę wspaniałego pałacu, zw. także labiryntem kreteńskim. Ruiny odkryte na knossos na krecie.
 • Kim był BEHEMA BALTAZARA KODEKS Co zrobił zawierająca odpisy praw i przywilejów miasta Krakowa, ustaw cechowych i tak dalej, ofiarowana w 1505 radzie miejskiej w Krakowie poprzez notariusza i pisarza kodeks baltazara behema.
 • Kim był KAPER Co zrobił XVIII w. w Europie kapitan okrętu, który opierając się na wydanego poprzez władze swojego państwie listu kaperskiego zwalczał żeglugę nieprzyjaciela w zamian kaper.
 • Kim był ALVENSLEBENA KONWENCJA Co zrobił II 1863 z inicjatywy Bismarcka poprzez gen. prus. G. Alvenslebena (stąd nazwa); zezwalała wojskom ros. przekraczać granicę prus. w operacjach przeciw konwencja alvenslebena.
 • Kim był AUGUSTYN KORDECKI Co zrobił Jasnej Górze. W okresie potopu bronił klasztoru przed wojskami szwedz. Autor pamiętnika opisującego obronę klasztoru (Nova Gigantomachia..., przekład pol kordecki augustyn.
 • Kim był TADEUSZ KOŚCIUSZKO Co zrobił niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-83) jako inż. wojsk; przyczynił się tam do ważnego zwycięstwa pod Saratogą (1777); w wojnie z Rosją 1792 dowodził w kościuszko tadeusz.
 • Kim był ZWIERZĄT KULT Co zrobił forma czci bogów, co do których wierzono, Iż objawiają się pod postaciami zwierząt. Na przykład w staroż. Egipcie, gdzie śladem tego kultu było przedstawianie kult zwierząt.
 • Kim był KUŁAK Co zrobił komunistów w Rosji, później także innych państwach na ustalenie bogatego chłopa, którego trzeba zniszczyć, bo jest wrogiem mechanizmu i przeszkadza w kułak.
 • Kim był GEORG KURT KIESINGER Co zrobił latach 1966-69. Stał na czele rządu tak zwany ogromnej koalicji CDU/CSU i SPD. Jako szef rządu osiągnął stabilizację ekonomiczną i poprawę stosunków ze wsch kiesinger kurt georg.
 • Kim był LUDOWY KOMISARZ Co zrobił stanowisko w rządzie radz. odpowiadające stanowisku ministra w innych państwach komisarz ludowy.
 • Kim był KOMPANIA Co zrobił oddział żołnierzy o różnej liczebności oferujący swe usługi walczącym stronom; 2. od XVI w. do dziś pododdział wojska liczący 70-300 ludzi kompania.
 • Kim był PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ Co zrobił ortodoksyjny, ustalenie Kościołów na Wschodzie z patriarchami na czele, odnoszone w pierwszej kolejności do K.p. z patriarchą w Konstantynopolu po schizmie kościół prawosławny.
 • Kim był KRÓLEWICZ Co zrobił w Rzeczyspospolitej XVI-XVIII w. tytuł przysługujący synowi królewskiemu królewicz.
 • Kim był ODNOWICIEL KAZIMIERZ Co zrobił z dyn. Piastów, syn Mieszka II. Zmuszony do opuszczenia Polski po Zgonu ojca w wyniku stworzenia ludowego, powrócił w 1038 dzięki pomocy cesarza Henryka III kazimierz odnowiciel.
 • Kim był I KAROL Co zrobił 1625 (dyn. Stuartów). Wzorem ojca Jakuba I zmierzał do wzmocnienia władzy władca., na podstawie Kościele anglikańskim i wprowadzanych bez zgody parlamentu karol i.
 • Kim był KRAJU OBRONY KOMITET Co zrobił decyzyjny o problemach obronności państwa. Kompetencje KOK znacznie rozszerzono w okresie stanu wojennego w 1983. Na jego czele stał wówczas jako zwierzchnik komitet obrony kraju.
 • Kim był VII KLEOPATRA Co zrobił 31 r. przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII odzyskała ją przy użyciu Cezara Juliusza w 47 r. przed Chr. Po dwuletnim pobycie w Rzymie w 37 kleopatra vii.
 • Kim był POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ KONSTYTUCJA Co zrobił większości centrolewicowej (SLD, PSL, UW, UP), która mimo ostrej krytyki prawicy po zatwierdzeniu w referendum weszła w życie 17 X 1997. Konstytucja zapewnia konstytucja rzeczypospolitej polskiej.
 • Kim był MARCIN KROMER Co zrobił bp warmiński, historyk, dyplomata, autor dzieła o historii Polski De origine et rebus gestis Polonorum kromer marcin.
 • Kim był BYDGOSKA NIEDZIELA KRWAWA Co zrobił niem. nazwa wydarzeń w Bydgoszczy we IX 1939. 3 IX doszło tu do ataku dywersantów niem. na wojsko pol. Reagując na to żołnierze, harcerze i cywile pol. w 2 krwawa niedziela bydgoska.
 • Kim był PANAMSKI KANAŁ Co zrobił Pacyfik poprzez Przesmyk Panamski. Budowę środkami finansowymi międzynar. konsorcjum rozpoczął franc. przedsiębiorca F. Lesseps w 1881, jednak na skutek kanał panamski.
 • Kim był KSZATRIOWIE Co zrobił warna (u nie wszystkich autorów kasta) w dawnych Indiach, druga po braminach; wojownicy kszatriowie.
 • Kim był KOMITET POROZUMIEWAWCZY STOWARZYSZEŃ TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH Co zrobił jedna z licznych organizacji stworzonych na fali ożywienia społ. po sierpniu 1980 komitet porozumiewawczy stowarzyszeń twórczych i naukowych.
 • Kim był STANISŁAW KANIA Co zrobił PPR, a w dalszym ciągu w PZPR. Pracownik aparatu partyjnego wysokiego szczebla. W 1980/81 jako I sekr. KC PZPR dążył do pokojowego rozwiązania konfliktów kania stanisław.
 • Kim był KAZUISTYKA Co zrobił sposób ustalania regulaminów prawa polegająca na przewidywaniu szczegółowych wypadków, a nie podawaniu ogólnych zasad postępowania kazuistyka.
 • Kim był KSERKSES Co zrobił pers. z dyn. Achemenidów, syn Dariusza I Wielkiego, organizator nieudanych wypraw na Grecję ( wojny perskie), budowniczy wspaniałego pałacu w Persepolis kserkses.
 • Kim był TYSZOWIECKA KONFEDERACJA Co zrobił 29 XII 1655, w Tyszowcach (Zamojskie) poprzez hetmanów pol. S. Potockiego i S. Lanckorońskiego do walki ze Szwedami. Doprowadziła do konsolidacji oporu przeciw konfederacja tyszowiecka.
 • Kim był TADEUSZ KUTRZEBA Co zrobił od 1918 w wojsku polskim. W wojnie 1920 szef sztabów na początku dywizji, później armii i frontu. W dalszym ciągu wykładowca Wyższej Szkoły Sztabu kutrzeba tadeusz.
 • Kim był KMIEĆ Co zrobił urzędnik książęcy; 2. ogólnie: chłop; w węższym sensie: w XIII-XIV w. posiadacze gospodarstw na prawie czynszowym, w XV-XIX w. chłopi zobowiązani do kmieć.
 • Kim był SOLARNE KULTY Co zrobił ustalenie różnych form czci oddawanej bóstwom słonecznym (solarnym), stanowiącym uosobienie siły kosmicznej identyfikowanej ze Słońcem kulty solarne.
 • Kim był A KONWENT Co zrobił sekretna organizacja piłsudczyków kierująca jego zwolennikami po aresztowaniu J. Piłsudskiego poprzez Niemców w VII 1917 konwent a.
 • Kim był KONFERENCJA W BRETTON WOODS Co zrobił spotkanie 44 krajów sprzymierzonych w 1944 w celu stabilizacji gł. walut świat. i powstania nowego mechanizmu kredytowego dla sfinansowania odbudowy konferencja w bretton woods.
 • Kim był KBWE Co zrobił Współpracy w Europie z udziałem 35 krajów z Europy i USA i Kanady zorganizowana w Helsinkach (rokowania również w Genewie); zakończona spotkaniem 30 VII-1 VIII kbwe.
 • Kim był STEFCZYKA KASY Co zrobił oszczędnościowo-pożyczkowe; pierwsza została zał. w 1890 w Czernichowie pod Krakowem poprzez Franciszka Stefczyka (po jego Zgonu w 1924 kasy te nazwano jego kasy stefczyka.
 • Kim był KUBAŃSKI KRYZYS Co zrobił w skutku zainstalowania radz. rakiet w regionie Kuby. Wobec stanowczej postawy prez. USA J.F. Kennedy'ego i uporu przywódcy ZSRR N.S. Chruszczowa fakt ten kryzys kubański.
 • Kim był KOMPENDIUM Co zrobił podręczny zestaw fundamentalnych informacje z jakiejś dziedziny wiedzy; w średniow. bardzo popularne kompendium.
 • Kim był KETTELER WILHELM EMANUEL VON Co zrobił encykliki Rerum novarum ketteler wilhelm emanuel von.
 • Kim był MICHAŁ KAJKA Co zrobił mazurski pisarz ludowy, z zawodu cieśla. Publikował zwł. w gazetach pol. zaboru prus. Obrońca języka pol., działacz regionalny w Prusach Wsch kajka michał.
 • Kim był KIBUC Co zrobił roln. organizowana na zasadach socjalist. w Palestynie poprzez osiedlających się tam Żydów. Kibuce zaczęto tworzyć jeszcze w pierwszych latach XX w.; po II kibuc.
 • Kim był SOMALIJSKI KONFLIKT Co zrobił różnorodnymi skrzydłami opozycji, która w I 1991 obaliła dyktatora S. Barre. W celu przerwania krwawych walk wysłano korpus sił zbrojnych ONZ, który jednak konflikt somalijski.
 • Kim był WSCHODNIA KWESTIA Co zrobił wiekach regularnie na ustalenie problemów związanych z Bliskim Wsch., w tym zwł. kłopotów sprawianych poprzez słabość Turcji i politykę tego państwa wobec kwestia wschodnia.
 • Kim był IL DZONG KIM Co zrobił północnokoreański działacz komunist., marszałek, od 1980 członek Biura Politycznego KC Partii Pracy Korei. Od 1992 naczelny dowódca sił zbrojnych. Po Zgonu kim dzong il.
 • Kim był SEWERYN KRZYŻANOWSKI Co zrobił niepodl.; w latach 1808-11 walczył w szeregach Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii; uczestnik kampanii 1813-14; 1821 wstąpił do Tow. Patriotycznego; po uwięzieniu krzyżanowski seweryn.
 • Kim był 1812 ROSYJSKA KAMPANIA Co zrobił jej sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500 tys. żołnierzy armii Napoleona (tak zwany Ogromnej Armii) w wojnie wzięło udział 100 tys. żołnierzy pol kampania rosyjska 1812.
 • Kim był SARDYNII KRÓLESTWO Co zrobił oddaniu poprzez Austrię wyspy Sardynii dyn. sabaudzkiej, w latach 1799-1814 przyłączone do Francji, od kongresu wiedeńskiego (1815) znów niezależne kraj królestwo sardynii.
 • Kim był MIEJSKI KOMITET Co zrobił Czerwonych zawiązane w X 1861 w Warszawie z inicjatywy A. Korzeniowskiego, w poł. 1862 przekształciło się w Komitet Centralny Narodowy komitet miejski.
 • Kim był MARCIN KOBER Co zrobił znakomity pol. portrecista końca XVI w.; najsłynniejszy obraz to całopostaciowy portret Stefana Batorego kober marcin.
 • Kim był KAMPANIA WŁOSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Co zrobił z angielskiego: po zwycięskiej kampanii afrykańskiej 9 VII 1943 lądowaniem na Sycylii, co doprowadziło do obalenia rządów Mussoliniego we Włoszech i kampania włoska w ii wojnie świat..
 • Kim był KASZTELAN Co zrobił XIII w. urzędnik panującego o władzy adm. (między innymi ściągał podatki), wojsk. i sądowniczej, któremu powierzono zarząd nad grodem i związanym z nim kasztelan.
 • Kim był CZARNOBYLU W KATASTROFA Co zrobił nuklearnych na terenie Ukrainy (wówczas ZSRR) w dniu 25/26 IV 1986 wywołane brakiem nadzoru nad przestarzałą technologią. Wyzwolone zostało promieniowanie katastrofa w czarnobylu.
 • Kim był CHŁOPSKIEJ SAMOOBRONY KOMITET Co zrobił lokalne komitety na wsi powstające po 1978 na tle obaw przed zapowiadanym socjalistycznym przeobrażeniem wsi i stałym utrudnianiem wznoszenia kościołów poprzez komitet samoobrony chłopskiej.
 • Kim był KONNICA Co zrobił odmiennie jazda, ustalenie stosowane wobec kawalerii do około XVI w konnica.
 • Kim był KOKANDA Co zrobił w XVI w. na ruinach imperium Tamerlana. Szczyt rozkwitu osiągnął w XVIII w. W 1876 r. zlikwidowany poprzez Rosję, która zajęła jego ziemie. Dziś na terenie kokanda.
 • Kim był KOLONOWIE Co zrobił dzierżawcy gruntów, początkowo wolni, a od 332 n.e. przypisani do ziemi. W II i III w. n.e. stali się dominującą warstwą w rolnictwie cesarstwa, w jej skład kolonowie.
 • Kim był JAPONII KAPITULACJA Co zrobił podpisana 2 IX 1945 na okręcie liniowym Missouri w Zat. Tokijskiej kapitulacja japonii.
 • Kim był BOHATERÓW KULT Co zrobił prahistorycznych i pogańskich u progu średniow. otaczano nim postacie mitologiczne, nadludzkie, półboskie - tak zwany bohaterów. Zobacz heros kult bohaterów.
 • Kim był WARSZAWSKA KONFEDERACJA Co zrobił zakończenie konwokacji (6-28 I 1573), w okresie 1. bezkrólewia w Polsce, gwarantował pokój rel. między rozróżnionymi w wierze reprezentantami Kościołów chrześc konfederacja warszawska.
 • Kim był KARBONARYZM Co zrobił Europie w 1 poł. XIX w. skierowany przeciwko absolutyzmowi; nazwa pochodzi od wypalaczy węgla (wł. carbo) drzewnego, którzy udzielali schronienia zbiegom polit karbonaryzm.
 • Kim był KRONPRINZ Co zrobił tytuł następcy tronu w Prusach, od 1871 w Rzeszy Niem. i w Austrii (do 1918 kronprinz.
 • Kim był WIELKI KAROL Co zrobił Longobardów od 774 i cesarz od 800, najwybitniejszy z dyn. Karolingów, syn Pepina Małego. Zapewnił największy postęp terytorialny państwu Franków włączając do karol wielki.
 • Kim był KAROLINGOWIE Co zrobił Arnulfa, bpa Metzu, sprawująca władzę w kraju Franków od VII w. jako majordomowie, a od 751 jako królowie. Po podziale w 843 rządzili we Włoszech do 887, w karolingowie.
 • Kim był ROBERT KOCH Co zrobił 1882 odkrył zarazek gruźlicy (prątek Kocha), później 1884 bakterie cholery. Autor ważnej dla bakteriologii sposoby badań etiologicznych koch robert.
 • Kim był KOLONIZACJA Co zrobił obszarach słabo zaludnionych albo pustych; w zależności od położenia w relacji do państwa rodzimego osadników, dwie odmiany: wewn. i zewn kolonizacja.
 • Kim był KONSTANTYNOPOL Co zrobił założone w 330 n.e. poprzez cesarza Konstantyna Wielkiego nad Bosforem w miejscu dawnej kolonii gr. ( Bizancjum). Stało się stolicą całego imperium rzym konstantynopol.
 • Kim był BOŚNIACKI KRYZYS Co zrobił międzynar. spowodowanemu poprzez anektowanie w 1908 poprzez Austro-Węgry okupowanych poprzez nie od 1878, lecz oficjalnie nadal należących do Turcji Bośni i kryzys bośniacki.
 • Kim był KOMORNICY Co zrobił bezrolna ludność chłopska; w XIX w. część z nich stała się robotnikami rolnymi na folwarkach albo u bogatych chłopów, część przeniosła się do miast komornicy.
 • Kim był PRUSKA KONSTYTUCJA Co zrobił poprzez Fryderyka Wilhelma IV; utrzymywała formułę władzy władca. wywodzącej się z łaski Bożej ; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą wszystkich konstytucja pruska.
 • Kim był KOLONIZACYJNA KOMISJA Co zrobił zaborze prus. w 1886 celem wykupywania w Poznańskiem i na Pomorzu ziemi od Polaków i osiedlania na niej sprowadzonych z Niemiec chłopów. Do I wojny wydała na komisja kolonizacyjna.
 • Kim był EGIPSKI KALENDARZ Co zrobił 3 pory: wylew Nilu, siew i zbiory; 12-miesięczny rok liczył 365 dni i na skutek braku lat przestępnych jego start przesuwał się. Miesiące liczyły 30 dni, stąd kalendarz egipski.
 • Kim był POWSZECHNEGO BEZPIECZEŃSTWA KOMITET Co zrobił w 1792 poprzez Konwent Nar.; rozwinął szeroką działalność w momencie terroru, za który w sporym stopniu był odpowiedzialny; rozwiązany w 1795 komitet bezpieczeństwa powszechnego.
 • Kim był EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Co zrobił 30 min. przemysłu i handlu, budowniczy Gdyni, 1935-1939 wicepremier i min. skarbu, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie kierownik kwiatkowski eugeniusz.
 • Kim był POLSKI NARODOWY KOMITET Co zrobił Ogromnej Emigracji, zał. 15 XII w Paryżu pod kierunkiem J. Lelewela; była kontynuacją warsz. Towarzystwa Patriotycznego, w IV 1832 liczył 608 czł.; wskutek komitet narodowy polski.
 • Kim był WSCHODNIOINDYJSKA KOMPANIA Co zrobił handlowa, zał. w 1600; działała raczej w Indiach i na wyspach Oceanu Indyjskiego; miała prawo utrzymywania fortec i wojska, bicia monety i jurysdykcji na kompania wschodnioindyjska.
 • Kim był WODZÓW KULT Co zrobił odmiana kultu związana z legendarnymi wodzami, analogiczna do kultu bohaterów kult wodzów.
 • Kim był PAUL KRUGER Co zrobił prezydent południowoafrykańskiej republiki Transwal, zasłużony w staraniach o utrzymanie niezależności swego państwie, zwł. w okresie wojny burskiej z Anglią kruger paul.
 • Kim był NORWESKA KAMPANIA Co zrobił zaczętych poprzez Niemcy 9 IV 1940 celem zajęcia Danii (która poddała się 1. dnia) i Norwegii. Pomimo pomocy alianckiej, przejściowego opanowania poprzez kampania norweska.
 • Kim był POLSCE W KOLONIZACJA Co zrobił miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa niemieckiego już istniejącym, prowadzona poprzez władców i ogromnych właścicieli ziemskich (w tym kolonizacja w polsce.
 • Kim był KAJETAN KOŹMIAN Co zrobił w insurekcji 1794 sekr. Komisji Porządkowej woj. lubelskiego, potem wysoki urzędnik w Księstwie Warsz. i Królestwie Pol.; od 1829 senator kasztelan koźmian kajetan.
 • Kim był ETRURII KRÓLESTWO Co zrobił poprzez Napoleona I Bonaparte w 1801 z Wielkiego Księstwa Toskańskiego, w 1808 wcielone do cesarstwa franc., w 1809 przekształcone znowu w Ogromne Księstwo królestwo etrurii.
 • Kim był KAMIKAZE Co zrobił nazwa jap. pilotów samobójców (również ich samolotów) atakujących okręty amer. 1944-45 kamikaze.
 • Kim był KYBELE Co zrobił urodzaju i wiosny, gór i obronnych miast, czczona w całej Azji Mniejszej jako Ogromna Macierz Bogów, w dalszym ciągu w Grecji i Rzymie, utożsamiana między kybele.
 • Kim był CHIN PARTIA KOMUNISTYCZNA Co zrobił współpracuje z Kuomintangiem. Lider Mao Zedong. Kuomintang w 1927 zerwał relacje z KPCh i rozpoczął wojnę domową w Chinach. KPCh w 1934 zarządziła tak zwany komunistyczna partia chin.
 • Kim był MIKOŁAJ KOPERNIK Co zrobił doktor. Torunianin. Kanonik kapituły warmińskiej. Jego dzieło O obrotach sfer niebieskich (1543), zawierające teorię heliocentryczną, doprowadziło do przewrotu kopernik mikołaj.
 • Kim był KOLISZCZYZNA Co zrobił Ukrainie pod wodzą Maksyma Żeleźniaka i Iwana Gonty w r. 1768, które dokonało tak zwanej rzezi humańskiej mordując tysiące szlachty, mieszczan i Żydów koliszczyzna.
 • Kim był MODIBO KEITA Co zrobił malijski działacz niepodl.; od 1960 prezydent niepodległego Mali; obalony wskutek zamachu stanu keita modibo.
 • Kim był GRECKA KOLONIZACJA Co zrobił prowadzona poprzez Greków od 2 poł. VIII do VI w. przed naszą erą Kluczowe powody: wygnanie zwyciężonych w walkach wewn.; głód ziemi i poszukiwanie kolonizacja grecka.
 • Kim był PRL KONSTYTUCJA Co zrobił Ustawodawczy 22 VII 1952, wzorowana na konstytucji radz. z 1936, była w pierwszej kolejności dokumentem ideologicznym i polit. Ustrój Polski określała jako konstytucja prl.
 • Kim był SŁUCKA KONFEDERACJA Co zrobił dysydentów religijnych litew. w Słucku na Białorusi z inspiracji Rosji. W Koronie dysydenci zawiązali podobną konfederację w Toruniu. Żądali oni konfederacja słucka.
 • Kim był JULIAŃSKI KALENDARZ Co zrobił wprowadzony w 46 przed naszą erą poprzez Juliusza Cezara, przetrwał w większości krajów Europy do 1582; zawierał błąd w obliczeniu roku (powyżej 11 min kalendarz juliański.
 • Kim był STANISŁAW KIERBEDŹ Co zrobił stalowych; między innymi w latach 1842-50 pierwszego stałego mostu na Newie w Petersburgu i zbudowanego w 1861-63 mostu na Wiśle w Warszawie (most Kierbedzia kierbedź stanisław.
 • Kim był KRÓLÓW KRÓL Co zrobił tytuł staroż. władców Persji "król królów".
 • Kim był KOMANDOR KOMTUR Co zrobił w zakonach rycerskich zwierzchnik domu zakonnego, a w dalszym ciągu okręgu (komturii) w zakładanych poprzez nie krajach komtur, komandor.
 • Kim był POMORSKI KORYTARZ Co zrobił popularna nazwa pasa terytorium pol. między terenami należącymi do Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska, łączącego Rzeczpospolitą międzywojenną z Bałtykiem korytarz pomorski.
 • Kim był KANON Co zrobił sztuce: podstawowa reguła w przedstawianiu proporcji (zwł. ciała ludzkiego); 2. w religii: zestaw ksiąg Biblii, również zasada prawa kościelnego kanon.
 • Kim był HENRY KISSINGER Co zrobił dyplomata, prof. uniwersytecki, doradca prezydentów R. Nixona i G. Forda w latach 1969-76, w 1973-77 sekretarz stanu. Jeden z głównych architektów porozumienia kissinger henry.
 • Kim był KOLUMB KRZYSZTOF WŁ. CRISTOFORO COLOMBO, HISZP. CRISTOBAL COLON Co zrobił hiszp. 12 X 1492 dopłynął do wysp Bahama. W następnych wyprawach (1493-1496 i 1498-1500) zbadał wybrzeża Ameryki Pd., a w IV wyprawie (1502-1504) dotarł do kolumb krzysztof wł. cristoforo colombo, hiszp. cristobal colon.
 • Kim był II KAROL Co zrobił Szkocji od 1660, syn Karola I. Pomimo poparcia poprzez Szkotów (1649 koronowany królem Szkocji) w 1651 zmuszony do ucieczki na kontynent. Ponownie przybył do karol ii.
 • Kim był AUSTRIACKA KONSTYTUCJA Co zrobił poprzez cesarza Franciszka Józefa I; potwierdzała zasady konstytucji z 1848, lecz ograniczała kompetencje parlamentu; 31 XII 1851 uchylona konstytucja austriacka.
 • Kim był KONSTYTUANTA Co zrobił określano ciała prawodawcze, których kluczowym celem było opracowanie konstytucji. W najwyższym stopniu znana w historii była Konstytuanta (formalnie konstytuanta.
 • Kim był ROLNICTWA KOLEKTYWIZACJA Co zrobił oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc spółdzielni produkcyjnych, i sowchozów , a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako kolektywizacja rolnictwa.
 • Kim był KONTESTACJA Co zrobił demonstracyjny sprzeciw na przykład młodzieży w 1968 wobec dotychczasowych form życia publicznego Europy Zach kontestacja.
 • Kim był KWIETNIOWA KONSTYTUCJA Co zrobił państwa i czołową rolę prezydenta wybieranego na 7 lat w głosowaniu powszechnym. Prezydent mianował premiera i rząd, mógł rozwiązywać sejm i senat, był konstytucja kwietniowa.
 • Kim był LOTARYŃSKI KAROL Co zrobił kandydat do tronu pol. w 1669 i 1674; ożeniony z wdową po Michale Korybucie Wiśniowieckim Eleonorą Marią Habsburg. Podkomendny Jana III Sobieskiego pod karol lotaryński.
 • Kim był KAPITEL Co zrobił głowica, najwyższa część kolumny albo filara, zdobiona, o różnych kształtach kapitel.
 • Kim był WRZEŚNIOWA KAMPANIA Co zrobił ustalenie wojny pol.-niem. 1 IX-5 X 1939. Po stronie niem. walczyło 1,6 mln żołnierzy, 3 tys. czołgów, 4 tys. dział, 3 tys. samolotów, po stronie pol. 1,2 mln kampania wrześniowa.
 • Kim był WYBORCZE KURIE Co zrobił wyborczym nie wszystkich krajów, zwł. w XIX w., mające zapewnić uprzywilejowanie szlacheckich wyborców i zagwarantować im nawet przy powszechnym prawie kurie wyborcze.
 • Kim był PIOTR SAHAJDACZNY KONASZEWICZ Co zrobił hetmanów kozackich XVII w., uczestniczył w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w 1618. W 1621 przyprowadził olbrzymią armię kozacką pod Chocim i wziął konaszewicz-sahajdaczny piotr.
 • Kim był KOŚCIUSZKI KOPIEC Co zrobił wzniesiona z inicjatywy mieszkańców Wolnego M. Krakowa ku czci T. Kościuszki; usypany pod Krakowem w latach 1820-23; w XIX w. miejsce pielgrzymek Polaków kopiec kościuszki.
 • Kim był KARADZIORDZIE Co zrobił wódz pierwszego antytur. stworzenia serb., po kilku zwycięstwach i wyzwoleniu Belgradu (1806) sułtan przyznał Serbii autonomię. K. został pierwszym księciem karadziordzie.
 • Kim był LUKSEMBURSKI IV KAROL Co zrobił cesarz od 1355, z dyn. Luksemburgów. Założył uniw. praski (1348). Od Kazimierza Wielkiego uzyskał zrzeczenie się praw do Śląska na mocy pokoju w Namysłowie karol iv luksemburski.
 • Kim był TARGOWICKA KONFEDERACJA Co zrobił pol. opozycjonistów Konstytucji 3 maja w Petersburgu, a ogłoszona 14 V 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica. Jej artystami byli Szczęsny Potocki, Seweryn konfederacja targowicka.
 • Kim był WACŁAWA ŚW KORONA Co zrobił korona królów czes. Nazwą K.św.W. określano państwa podległe królom czes.: Czechy, Morawy, Śląsk (od poł. XVIII w. Śląsk Cieszyński), Łużyce korona św. wacława.
 • Kim był KULTURA Co zrobił niepodległościowej po II wojnie świat. wydawany poprzez Instytut Literacki od 1947 na początku w Rzymie, później w Paryżu, pod red. J. Giedroycia. Przemycany "kultura".
 • Kim był DZIKOWSKA KONFEDERACJA Co zrobił zwolenników Stanisława Leszczyńskiego pod laską Adama Tarły w Dzikowie (dziś część Tarnobrzega). Pokonana poprzez wojska saskie i ros. W 1736 na sejmie konfederacja dzikowska.
 • Kim był SPOŁECZNEGO OPORU KOMITET Co zrobił organizacja opozycji demokr. w latach stanu wojennego 1982-89 i czasopismo KOS ukazujące się poza cenzurą komitet oporu społecznego.
 • Kim był JAKUB KROTOWSKI KRAUTHOFER Co zrobił działacz demokr.; uczestnik stworzenia wielkopolskiego 1848; jako prawnik domagał się wprowadzenia języka pol. w sądach; utrzymywał kontakty z emigracją; 1848 krauthofer-krotowski jakub.
 • Kim był KAABA Co zrobił pogańska, a od 630 stanowiąca gł. centrum kultowe islamu, cel pielgrzymek ( Mahomet). Ma postać czworobocznej budowli umieszczonej na dziedzińcu meczetu. W kaaba.
 • Kim był KOŁO POLSKIE W WIEDNIU Co zrobił Galicji w parlamencie austr. (porada Państwa); powstało w latach 60. XIX w., kierowane poprzez K. Grocholskiego; ostatecznie zreorganizowane w 1873, posłów koło polskie w wiedniu.
 • Kim był WŁOSKIE KRÓLESTWO Co zrobił na pocz. 1805 z dawnej Republiki Włoskiej wskutek traktatu pokojowego, zawartego w Preszburgu (dziś Bratysława); w XII 1805 do Królestwa Wł. dołączono Wenecję królestwo włoskie.
 • Kim był LEOPOLD KRONENBERG Co zrobił polityk, lider Białych; pochodził z rodz. żyd.; w 1859 przejął Gazetę Codzienną , która miała propagować idee liberalne i łagodzić antagonizm pol.-żyd kronenberg leopold.
 • Kim był IX KAROL Co zrobił Walezjuszów) od 1560, syn Henryka II i Katarzyny Medycejskiej, brat Henryka III. Posiadał niezdecydowany charakter; współodpowiedzialny za noc św. Bartłomieja karol ix.
 • Kim był KONFERENCJE POKOJOWE W HADZE Co zrobił 1899 z inicjatywy cara Mikołaja II zainteresowanego zmniejszeniem kosztów na zbrojenia; na konferencji tej pojawiła się idea powołania Międzynarodowego konferencje pokojowe w hadze.
 • Kim był KRZYŻOWIEC Co zrobił uczestnik krucjaty krzyżowiec.
 • Kim był KAZNODZIEJA Co zrobił duchowny zajmujący się wygłaszaniem kazań kaznodzieja.
 • Kim był KREOL Co zrobił potomek kolonizatorów gł. hiszp. i portug. i franc. urodzony w Ameryce Pd. albo na pd. Stanów Zjedn kreol.
 • Kim był KREML Co zrobił twierdz budowanych w miastach ruskich. Kreml moskiewski powstał około 1156 jako siedziba książąt Moskwy, później carów ros. Rozbudowany w XV-XVII w kreml.
 • Kim był AMERYKAŃSKICH ZAKŁADNIKÓW KRYZYS Co zrobił konflikt pomiędzy USA i Iranem na tle okupacji ambasady amerykańskiej w Teheranie poprzez studentów islamskich 4 XI 1979-20 I 1981 kryzys zakładników amerykańskich.
 • Kim był CYPRYJSKI KONFLIKT Co zrobił Cyprze pomiędzy ludnością gr. (około 80%) i turecką (około 20%), który doprowadził do interwencji wojsk tur. w 1975 i z powodu podziału wyspy na dwa państewka konflikt cypryjski.
 • Kim był KALIF Co zrobił tytuł następców Mahometa sprawujących władzę świecką, a zwł. rel.; szyici (odłam muzułmanów) uznawali jedynie świecką władzę k., duchowną oddając imamowi kalif.
 • Kim był KUKULLA Co zrobił zakonny płaszcz z fałdami i szerokimi rękawami stosowany poprzez benedyktynów; także kaptur kukulla.
 • Kim był JANUSZ KUSOCIŃSKI Co zrobił mistrz olimpijski na 10 km z Los Angeles (1932), parokrotny rekordzista świata i mistrz olimpijski na długie dystanse. W okresie wojny w konspiracji, stracony kusociński janusz.
 • Kim był WIEDEŃSKI KONGRES Co zrobił ministrowie 16 krajów euro. walczących z Napoleonem; zwołany z inicjatywy Rosji, Anglii, Austrii i Prus. Celem było przeprowadzenie zmian ustrojowych (wg kongres wiedeński.
 • Kim był SUDERMAŃSKI IX KAROL Co zrobił Eryka XIV i Jana III. Od 1592 regent w Szwecji. Lider opozycji protestanckiej przeciw rządom w tym państwie katolika Zygmunta III. W 1599 sejm szwedz karol ix sudermański.
 • Kim był HELMUT KOHL Co zrobił Przedtem znany polityk chadecki i przywódca CDU 1973-1998. Jako szef rządu wykorzystał sprzyjającą koniunkturę po 1989 i doprowadził do hist. zjednoczenia kohl helmut.
 • Kim był POLSKI PARTIA KOMUNISTYCZNA Co zrobił 1918 (początkowo jako Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. Weszła do Międzynarodówki Komunistycznej jako jej sekcja pol komunistyczna partia polski.
 • Kim był KUOMINTANG Co zrobił Chinach założona w 1912 poprzez Sun Yat-sena; w momencie międzywojennym dążyła do pełnej suwerenności i jedności Chin; współpracowała z ZSRR i komunistami; w kuomintang.
 • Kim był KLISTENES KLEISTENES KLEJSTENES Co zrobił demokracji ateńskiej, autor reform z 508/507 przed naszą erą Na miejsce dawnego podziału rodowego wprowadził podział państwie na 10 jednostek terytorialnych klejstenes, kleistenes, klistenes.
 • Kim był HORATIO KITCHENER Co zrobił anglo-egipskiej, która odbiła Sudan (1896-98) z rąk mahdystów ( stworzenie Mahdiego). W latach 1900-1902 dowódca wojsk bryt. w wojnie burskiej. W I wojnie kitchener horatio.
 • Kim był NIEMIEC PARTIA KOMUNISTYCZNA Co zrobił Berlinie, 1919-23 organizatorka rozruchów i powstań, 1933 zdelegalizowana; 1946 na nowo powstała w Niemczech wsch., 21 IV 1946 połączyła się z SPD radzieckiej komunistyczna partia niemiec.
 • Kim był FITZGERALD JOHN KENNEDY Co zrobił pierwszy katolik na tym urzędzie, demokrata. Prowadził stanowczą politykę zagr. wobec rozprzestrzeniania się komunizmu i prospołeczną politykę wewn., starał kennedy john fitzgerald.
 • Kim był KOSMAS Co zrobił pierwszy kronikarz czes., duchowny, autor sięgającej czasów legendarnych Kroniki Czechów (zw. Kroniką Kosmasa); zawarł w niej wiadomości dotyczące Polski kosmas.
 • Kim był KASYNO Co zrobił przedstawicieli elity społ. z danej miejscowości bądź pracowników pewnej instytucji; również nazwa siedziby klubu; w 1 poł. XIX w. k. ziemiańskie w kasyno.
 • Kim był JUSTYNIANA KODEKS Co zrobił a od XII w. Corpus iuris civilis (zestaw prawa cywilnego) w zestawieniu z Corpus iuris canonici (zestaw prawa kościelnego); zestaw prawa rzym. powstały w kodeks justyniana.
 • Kim był POLSKIE KRÓLESTWO Co zrobił kongresu wiedeńskiego; objęło większą część byłego Księstwa Warsz.; region: 127 tys. km2, ludność w 1816 - 2,7 mln, w 1870 - 6,1 mln, a w 1910 - 10 mln królestwo polskie.
 • Kim był SZYMON KOSSAKOWSKI Co zrobił hetman litew., brat Józefa, lider konfederacji targowickiej na Litwie. Powieszony w okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794 kossakowski szymon.
 • Kim był KANCLERZ Co zrobił najwyższych urzędników państwowych prowadzący kancelarią książąt dzielnicowych albo królewską (kanclerz koronny); odpowiadał za politykę zagr.; członek porady kanclerz.
 • Kim był LUDOWE KOMUNY Co zrobił komunizmu w Chińskiej Republice Ludowej poprzez organizowanie w latach 50. wielkich wspólnot wiejskich, gdzie zlikwidowano indywidualną własność ziemi komuny ludowe.
 • Kim był PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCJALIZACJA Co zrobił PRL z 31 I 1989 decyzja radykalnych zmian w zarządzaniu gospodarką podjęta poprzez rząd M. Rakowskiego, celem poszerzenia samodzielności ekon. zakładów pracy komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego.
 • Kim był BANDUNGU W KONFERENCJA Co zrobił pierwsza wspólna narada państw Afryki i Azji odbyta w kwietniu 1955 w Indonezji z udziałem 29 delegacji, która dała start ruchowi krajów niezaangażowanych konferencja w bandungu.
 • Kim był ATLANTYCKA KARTA Co zrobił 1941 na okręcie Prince of Wales u wybrzeży Kanady poprzez W. Churchilla i F.D. Roosevelta określająca zasady polityki W. Brytanii i USA. Uznawała prawo każdego karta atlantycka.
 • Kim był INACZEJ WSCHODNI KOŚCIÓŁ Co zrobił Kościół prawosławny, ortodoksyjny. Zobacz także chrześcijaństwo, schizma wschodnia kościół wschodni, inaczej.
 • Kim był KOMNENOWIE Co zrobił dynastia panująca w cesarstwie bizant. w latach 1057-59 i 1081-1185 komnenowie.
 • Kim był WIEDZA I KSIĄŻKA Co zrobił w latach PRL wydawnictwo książkowe PZPR, powstałe w 1948; publikowało bardzo zróżnicowane tytuły od prac naukowych, poprzez popularne po literaturę piękną "książka i wiedza".
 • Kim był B LEW KAMIENIEW Co zrobił współpracownik Lenina po rewolucji październikowej. Po jego Zgonu członek ekipy opozycji wobec Stalina, w 1927 usunięty ze stanowisk, po 1934 parokrotnie kamieniew lew b..
 • Kim był KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ KOR Co zrobił KOR-u w IX 1977 z pomocy dla prześladowanych po czerwcu 1976 na walkę z wszelkimi represjami w PRL użytkowanymi z przyczyn polit., światopoglądowych i komitet samoobrony społecznej "kor".
 • Kim był INDYJSKI CHIŃSKO KONFLIKT Co zrobił starcia zbrojne na granicy chiń.-ind. na tle sporów terytorialnych. Chiny wystąpiły jako agresor siłą opanowując sporne terytorium w Kaszmirze konflikt chińsko-indyjski.
 • Kim był KOMINFORM Co zrobił Komunist. i Robotn. powstałe na naradzie 9 partii 22-27 IX 1947 w Szklarskiej Porębie (zdominowane poprzez KPZR). Kominform był narzędziem w rękach J. Stalina kominform.
 • Kim był KGB Co zrobił Państwowego w ZSRR, radz. służba szczególna obejmująca funkcje policji polit., wywiadu i kontrwywiadu, wyodrębniona z innych służb 13 III 1954, nawiązywała do kgb.
 • Kim był BARSKA KONFEDERACJA Co zrobił Ukraina) poprzez grupę pol. magnatów z J. Pułaskim na czele. Jej hasłem było utrzymanie przywilejów szlachty i niezależność państwa pol. Po startowych konfederacja barska.
 • Kim był KOMITET DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI Co zrobił centralny organ administracji państwowej powołany w latach PRL do kontroli i kierowania wymienionymi mediami. Po 1993 ostatecznie zlikwidowany komitet do spraw radia i telewizji.
 • Kim był KANAAN Co zrobił w staroż. kraina na Bliskim Wschodzie (nad M. Śródziemnym), region późniejszej Palestyny i częściowo Syrii i Fenicji kanaan.
 • Kim był HUGO KOŁŁĄTAJ Co zrobił oświecenia; reformator Akademii Krakowskiej; lider ekipy radykalnych publicystów (Kuźnica Kołłątajowska); w okresie Sejmu Wielkiego czołowy lider obozu kołłątaj hugo.
 • Kim był KONFEDERACJA Co zrobił mający wspólne nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II wojny świat. projektowano na przykład konfederację pol.-czechosł.; 2. w Europie Środk. od konfederacja.
 • Kim był STANISŁAW KARNKOWSKI Co zrobił arcybp gnieźnieński od 1581. Współtwórca Statutów Karnkowskiego regulujących pozycję Gdańska w Rzeczypospolitej (1568-70 karnkowski stanisław.
 • Kim był CYWILNEJ WALKI KIEROWNICTWO Co zrobił pol. powołana w XII 1942 poprzez S. Korbońskiego celem utrzymywania właściwej postawy społeczeństwa wobec okupanta. Zorganizowała między innymi sądy podziemne kierownictwo walki cywilnej.
 • Kim był LAJOS KOSSUTH Co zrobił przeciw Habsburgom 1848-49, dziennikarz, prawnik; po wybuchu rewolucji min. finansów, potem na czele Kom. Obrony Nar., kluczowy organizator armii nar., z jego kossuth lajos.
 • Kim był STANISŁAW KONARSKI Co zrobił Reformator szkolnictwa pijarskiego w Polsce, założyciel nowoczesnej szkoły Collegium Nobilium. Zainicjował zgromadzenie i wydanie pol. konstytucji sejmowych konarski stanisław.
 • Kim był KLUB MYŚLI POLITYCZNEJ DZIEKANIA Co zrobił jedna z pierwszych zarejestrowanych organizacji opozycyjnych w 1988. Przewarzająca część działaczy poparła mechanizm przemian demokr. po 4 VI 1989 klub myśli politycznej "dziekania".
 • Kim był PRZYMIERZA ŚWIĘTEGO KONGRESY Co zrobił Karlsbadzie (1819), Opawie (1820; sformułowano zasadę wspólnej odpowiedzialności członków Świętego Przymierza za utrzymanie porządku w Europie), Lublanie (1821 kongresy świętego przymierza.
 • Kim był KOALICJA Co zrobił partii polit. przed wyborami (k. wyborcza) albo późniejsze porozumienie w celu uzyskania większości w parlamencie i utworzenia rządu (k. rządząca koalicja.
 • Kim był MIKOŁAJEWICZ KONSTANTY Co zrobił Królestwa Pol. (VII 1862-IX 1864), syn Mikołaja I i młodszy brat Aleksandra II; związany z ros. kołami liberalnymi, rzecznik ugodowej polityki wobec Polaków konstanty mikołajewicz.
 • Kim był WASZYNGTOŃSKA KONFERENCJA Co zrobił 1922, a celem jej było rozwiązanie problemu wyścigu zbrojeń morskich po I wojnie świat. i uporządkowanie spraw Dalekiego Wschodu. Zwołano ją z inicjatywy USA konferencja waszyngtońska.
 • Kim był KOOPERATYWA Co zrobił dobrowolne zrzeszenie osób na zasadach demokr., prowadzące ustaloną działalność gosp. w interesie swoich członków kooperatywa.
 • Kim był KOLONIA Co zrobił poza granicami państwie ojczystego na przykład poprzez Greków czy Rzymian. W epoce nowoż. lub nowa osada na nie zagospodarowanym wcześniej terenie, lub kolonia.
 • Kim był ALBERT KAROL Co zrobił dyn. sabaudzkiej; sprawował rządy absolutne, w 1848 ogłosił konstytucję; przegrał wojnę 1848-49 z Austrią ( bitwa pod Custozzą i Novarą); w skutku abdykował na karol albert.
 • Kim był HELSIŃSKI KOMITET Co zrobił powstała w Polsce w 1982, by kontrolować przestrzeganie praw człowieka gwarantowanych poprzez ratyfikowane poprzez Polskę konwencje i zobowiązania KBWE. Od komitet helsiński.
 • Kim był KARL KAUTSKY Co zrobił socjalist., dziennikarz. Kluczowy autor tak zwany programu erfurckiego (1891) niem. socjaldemokracji, wyrzekał się metod rewolucyjnych na rzecz walki o kautsky karl.
 • Kim był CZESŁAW KISZCZAK Co zrobił wojsku od 1945 do 1981, między innymi szef wywiadu wojskowego. W stanie wojennym do 1990 min. spraw wewn.; 1989-90 wicepremier. W III RP obciążany kiszczak czesław.
 • Kim był KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Co zrobił powstała w 1993 w celu sprawowania nadzoru nad mediami elektronicznymi i przydziału koncesji na ich działalność. Powoływana poprzez prezydenta, sejm i senat krajowa rada radiofonii i telewizji.
 • Kim był GYORGY KLAPKA Co zrobił węg. gen., uczestnik rewolucji 1848-49 (dowodził obroną Komarna), potem na emigracji klapka gyorgy.
 • Kim był NARODOWY CENTRALNY KOMITET Co zrobił Czerwonych, wyłonione w V 1862 z Komitetu Miejskiego; prowadził przygotowania do stworzenia: rozbudował organizację konspiracyjną, wyznaczył podatek nar komitet centralny narodowy.
 • Kim był HELLENISTYCZNA KULTURA Co zrobił się w jedno przedmiotów kultury gr. i kultur wsch. w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego i osadnictwa gr. na terenach monarchii hellenistycznych. Wyraźnie kultura hellenistyczna.
 • Kim był KOMENDACJA Co zrobił zależności, a również sam dokument ją ustanawiający. Polegała na oddaniu się osoby wolnej (gł. chłopa) w opiekę silniejszemu bez straty wolności osobistej komendacja.
 • Kim był LUBELSKI UNIWERSYTET KATOLICKI Co zrobił uczelnia prywatna, kościelna, założona w 1918. Od 1945 do 1990 jedyna kościelna uczelnia o profilu nie tylko teologicznym, lecz i ogólnym w krajach komunist katolicki uniwersytet lubelski.
 • Kim był KARDYNAŁ Co zrobił dostojnik Kościoła katol. Od 1059 kolegium kardynałów wybiera papieża kardynał.
 • Kim był STANISŁAW KONIECPOLSKI Co zrobił jeden z najwybitniejszych wodzów pol. XVII w., walczył z królem szwedz. Gustawem Adolfem (1627-29), Tatarami (1624, 1644). Zwolennik modernizacji armii koniecpolski stanisław.
 • Kim był STANISŁAW KOCIOŁEK Co zrobił działacz komunist., wysoki funkcjonariusz PZPR, między innymi wicepremier w 1970, współodpowiedzialny za wydarzenia grudniowe 1970 kociołek stanisław.
 • Kim był KOLABORACJA Co zrobił obywateli podbitego państwa z władzami okupacyjnymi agresora. Zazwyczaj jest uważana za zdradę i ścigana po odzyskaniu niepodległości poprzez wymiar kolaboracja.
 • Kim był PRZYSIĘGOWY KRYZYS Co zrobił spowodowanego odmową Piłsudskiego, a za jego odpowiednikiem większości żołnierzy I i III Brygady Legionów Polskich, złożenia przysięgi na wierność cesarzom kryzys przysięgowy.
 • Kim był JOHANNES KEPLER Co zrobił niem. astronom i matematyk, opracował tabele ruchu planet, a w dalszym ciągu trzy prawa Keplera dotyczące kształtu eliptycznego ruchu planet kepler johannes.
 • Kim był KA Co zrobił obiekt w człowieku, po Zgonu wędrujący do nieba, nawiązuje kontakt ze światem pozagrobowym i pozostając w nim równocześnie powraca do grobu, mumii, gdzie karmi "ka".
 • Kim był AUGUSTOWSKI KANAŁ Co zrobił Niemnem (102 km); zbudowany w latach 1824-39 wg projektu I. Prądzyńskiego; inicjatorem budowy był F. K. Lubecki-Drucki; K. A. miał chronić eksport Królestwa kanał augustowski.
 • Kim był KODEKS Co zrobił 1. pierwotna forma książki złożona z cienkich deseczek, papirusu albo pergaminu pisana ręcznie; 2. zestaw praw kodeks.
 • Kim był KONKORDAT Co zrobił Stolicą Apostolską jako podmiotem prawa międzynar. a danym krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a czynnikami kościelnymi na jego terytorium konkordat.
 • Kim był ARCHEOLOGICZNA KULTURA Co zrobił inne ślady działalności człowieka występujące na danym obszarze w ustalonym przedziale czasowym, które stanowią jedną grupę wyodrębnioną poprzez badaczy kultura archeologiczna.
 • Kim był KRUCJATY Co zrobił muzułmanami i poganami, a również heretykami podejmowane pod patronatem papiestwa bądź monarchów świeckich z intencją walki za wiarę jako wojna święta krucjaty.
 • Kim był KURLANDIA Co zrobił 1561 w kraju zakonu kawalerów mieczowych, od jego sekularyzacji 1561 księstwo lenne Polski. 1795 wcielona do Rosji. Po 1918 i aktualnie część Łotwy kurlandia.
 • Kim był KONSUL Co zrobił urzędnik w dobie republiki wybierany od momentu wypędzenia królów (509 przed naszą erą). Powoływano dwóch konsulów, początkowo sprawowali niepodzielną władzę konsul.
 • Kim był MARIAN KRZAKLEWSKI Co zrobił przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność nieprzerwanie od 1991; lider AWS, współtwórca rządu J. Buzka. Po wyborach 1997 szef klubu parlamentarnego AWS, a w krzaklewski marian.
 • Kim był ZENON KLISZKO Co zrobił działacz komunist.; od 1931 w KPP, współzałożyciel PPR w 1943. Po 1956 wysoki funkcjonariusz PZPR, bliski współpracownik W. Gomułki kliszko zenon.
 • Kim był KONSULAT Co zrobił latach1799-1804, po zamachu 18 brumaire'a, charakteryzująca się mocną władzą wykonawczą sprawowaną poprzez pierwszego konsula ( Napoleon Bonaparte konsulat.
 • Kim był KATOLICYZM Co zrobił jeden z trzech gł. nurtów chrześcijaństwa; edukacja i liturgia Kościoła rzym.-katol katolicyzm.
 • Kim był DAVID KENNETH KAUNDA Co zrobił polityk zambijski, od 1960 do 1991 prezydent tego państwa, niekwestionowany lider niepodległej Zambii kaunda kenneth david.
 • Kim był KASZMIR Co zrobił pakistańsko-ind., które od początku istnienia obu krajów jest obiektem sporu. W 1947 panujący tam maharadża przyłączył je do Indii, lecz około 80% ludności tej kaszmir.
 • Kim był KRETA Co zrobił Śródziemnym, górzysta, na przełomie IV i III tys. przed naszą erą powstała na niej cywilizacja minojska - najstarsza w basenie M. Egejskiego. Słynna także z kreta.
 • Kim był JAN KOCHANOWSKI Co zrobił doby renesansu. Twórczość K. była różnorodna, od żartobliwych utworów (poemat Szachy) pełnych afirmacji życia (Fraszki), aż do poważnych patriotycznych pieśni kochanowski jan.
 • Kim był KSENOFOBIA Co zrobił wrogość albo niechęć wobec osób o innej narodowości, religii czy kolorze skóry, która regularnie staje się fundamentem haseł nacjonalistycznych ksenofobia.
 • Kim był MAJA 3 KONSTYTUCJA Co zrobił uchwalona poprzez Sejm Ogromny 3 V 1791 w obecności około 1/3 posłów. Utrzymywała uprzywilejowaną pozycję szlachty-posesjonatów, zwiększała uprawnienia konstytucja 3 maja.
 • Kim był KARIATYDA Co zrobił kształcie posągu kobiety, użytkowana w budownictwie stylu jońskiego. W najwyższym stopniu znane k. występują w Delfach i w Atenach na Akropolu, w Erechtejonie kariatyda.
 • Kim był JACEK KUROŃ Co zrobił latach 1956-64 w PZPR, a w dalszym ciągu w opozycji demokr. Wielokrotnie więziony. Członek KOR i KSS KOR. Doradca NSZZ Solidarność 1980-81. Min. pracy i kuroń jacek.
 • Kim był KAMBODŻA Co zrobił 1867 protektorat franc., odzyskanie niepodległości w 1953. W latach 1975-79 państwo ten padł ofiarą ludobójczej totalitarnej dyktatury Czerwonych Khmerów kambodża.
 • Kim był OKTROJOWANA KONSTYTUCJA Co zrobił konstytucja narzucona poprzez monarchę (z fr. octroyer - nadać). Termin stosowany zwł. w epoce Wiosny Ludów konstytucja oktrojowana.
 • Kim był KASATA Co zrobił likwidacja, unieważnienie; regularnie odnosząc się do zakonów kasata.
 • Kim był RZESZY III KAPITULACJA Co zrobił 1945 w kwaterze głównej gen. D. Eisenhowera w Reims, później 8 V 1945 w kwaterze gen. G. Żukowa w Berlinie, w obecności przedstawicieli USA, W. Brytanii i kapitulacja iii rzeszy.
 • Kim był KONSUMPCJONIZM Co zrobił szeroko rozpowszechniona w XX w. postawa życiowa skoncentrowana na maksymalnym używaniu dóbr i usług konsumpcjonizm.
 • Kim był KAPITUŁA Co zrobił wspólnota duchownych przy katedrze albo kolegiacie, tak zwany kanoników, którzy zobowiązani byli do wspólnych modlitw i utrzymywali się z majątku kościelnego kapituła.
 • Kim był PRZODKÓW KULT Co zrobił cześć rel. wobec zmarłych przodków, traktowanych jako opiekunów, na przykład w społeczeństwach pierwotnych albo orientalnych kult przodków.
 • Kim był PALIWOWY KRYZYS Co zrobił naftowej na świecie wskutek sankcji krajów zrzeszonych w OPEC wobec USA po wybuchu wojny arab.-izrael. 7 X 1973 do 13 II 1974, który spowodował światowy kryzys kryzys paliwowy.
 • Kim był SUDAŃSKI KONFLIKT Co zrobił nieustannych sporów islamskiej pn. państwie z chrześcijańskim i animistycznym pd. W obawie przed islamizacją na pd. państwie nieustannie toczy się walka konflikt sudański.
 • Kim był JERZY KIRCHMAYER Co zrobił od 1918, ranny w bitwie nad Bzurą w 1939. W trakcie okupacji w ZWZ-AK. Od 1944 w Ludowym WP. Przeniesiony w stan spoczynku w 1948, aresztowany w 1950 i skazany kirchmayer jerzy.
 • Kim był KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZĄCYM NSZZ SOLIDARNOŚĆ Co zrobił powołany 18 XII 1988 poprzez grono 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę, które miały poprowadzić rokowania z władzami PRL komitet obywatelski przy przewodniczącym nszz "solidarność".
 • Kim był GUSTAW X KAROL Co zrobił dyn. Wittelsbachów. W 1648 generalissimus armii szwedz. w Niemczech, od 1649 następca tronu w Szwecji. W 1655 obawiając się ekspansji ros. w Polsce zdecydował karol x gustaw.
 • Kim był KRONIKA Co zrobił chronologiczny zapis (w formie literackiej) wydarzeń związanych z danym krajem albo dynastią i tak dalej, sporządzany dla podniesienia ich znaczenia, nie kronika.
 • Kim był STALINOWSKA KONSTYTUCJA Co zrobił uchwalona w 1936 oficjalnie zapewniała obywatelom ZSRR wszystkie swobody demokratyczne, będąc przykrywką nowego etapu terroru i represji konstytucja stalinowska.
 • Kim był KUJAWY Co zrobił Notecią a Wisłą. W momencie rozdrobnienia dzielnicowego (XII w.) odrębne jedno, później dwa księstwa. Weszła w skład Polski Władysława Łokietka. Przejściowo kujawy.
 • Kim był PRAWA KODYFIKACJA Co zrobił kolekcja i uporządkowanie istniejących regulaminów prawa kodyfikacja prawa.
 • Kim był MYKEŃSKA KULTURA Co zrobił cywilizacji minojskiej na terenie Peloponezu, rozrost w 2 poł. II tys. przed naszą erą, zniszczona w XII i XI w. przed naszą erą w wyniku osłabienia wewn kultura mykeńska.
 • Kim był NARODOWA RADA KRAJOWA Co zrobił w noc 31 XII 1943/1 I 1944 w Warszawie porada, do której wchodzili w okolicy PPR, ekipa Robotnicza PPS i lewicy ludowej. Przewodniczący B. Bierut. Program jej krajowa rada narodowa.
 • Kim był KARTA Co zrobił czasopismo wychodzące w latach 1982-90 poza cenzurą, później na mocy prawa, przeznaczone historii najnowszej Polski i Kresom Wschodnim "karta".
 • Kim był EUROPEJSKA KOMISJA Co zrobił pierwszymi wspólnymi organami euro. w tym zwł. EWG. (zobacz integracja europejska). Złożona jest z 20 komisarzy; Francja, RFN, Anglia, Hiszpania i Włochy mają komisja europejska.
 • Kim był BIAFRAŃSKI KONFLIKT Co zrobił latach 1967-70 spowodowana próbą secesji najbogatszej w ropę naftową wsch. części Nigerii. Zamieszkujące ten obszar plemię Ibo ogłaszając secesję powołało do konflikt biafrański.
 • Kim był KRÓLEWSZCZYZNY Co zrobił ziemskie należące do króla. Oddawanie k. magnaterii w dzierżawę albo darowiznę wzbudziło opór średniej szlachty ( ruch egzekucyjny) z racji na drastycznie królewszczyzny.
 • Kim był RADZIECKI CHIŃSKO KONFLIKT Co zrobił polit. pomiędzy ZSRR i ChRL zaznaczyła się pod koniec lat 50. na tle walki o prymat w świat. ruchu komunist. W atmosferze zadrażnień 23 I 1969 doszło do konflikt chińsko-radziecki.
 • Kim był XII KAROL Co zrobił Wittelsbachów) od 1697. Znakomity wódz szwedz., zaatakowany w 1700 poprzez koalicję Danii, Saksonii i Rosji rozbił po kolei przeciwników, wkraczając na teren karol xii.
 • Kim był IGNACY KRASICKI Co zrobił gnieźnieński od 1795, pisarz, dziennikarz, współtwórca gazety Monitor . Książę pisarzy polskiego oświecenia, krytyk sarmatyzmu, pisał bajki, satyry, poematy krasicki ignacy.
 • Kim był KOMSOMOŁ Co zrobił ros. nazwa utworzonej w 1918 masowej organizacji w Rosji bolszewickiej i ZSRR, mającej na celu komunist. indoktrynację i kontrolę młodzieży. Istniał do 1991 komsomoł.
 • Kim był FRANCISZEK KAMIŃSKI Co zrobił gen., działacz ruchu ludowego, w okresie II wojny świat. komendant Batalionów Chłopskich, w PRL więziony. Po 1989 honorowy prezes PSL kamiński franciszek.
 • Kim był GÓRNICZY KORPUS Co zrobił organizacja zawodowa górników i hutników w Królestwie Pol., zał. w 1817; robotnicy należący do K.G. byli zwolnieni ze służby wojsk., mieli zapewnioną opiekę korpus górniczy.
 • Kim był MEDYCEJSKA KATARZYNA Co zrobił po jego Zgonu z uwagi na małoletniość synów odgrywała najważniejszą rolę w polityce państwa. Inspiratorka rzezi w noc św. Bartłomieja katarzyna medycejska.
 • Kim był KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ Co zrobił ludności zaboru prus. powołana w XI 1918 początkowo w składzie: ks. S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński, w grudniu rozszerzony. Chciał oderwania od Niemiec komisariat naczelnej rady ludowej.
 • Kim był KONSEKRACJA Co zrobił jakiegoś przedmiotu do celów rel. w myśl, Iż staje się on czymś świętym, uobecniającym rzeczywistość nadprzyrodzoną; również udzielenie święceń biskupich konsekracja.
 • Kim był JAN KRUKOWIECKI Co zrobił 1831, skrajny konserwatysta; służył w armii austr., franc., Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., uczestnik kampanii napoleońskich 1807-14; po wybuchu stworzenia krukowiecki jan.
 • Kim był PATRIOCI KSIĘŻA Co zrobił manipulowana poprzez komunist. władze bezpieczeństwa drogą szantażu w celu rozbicia Kościoła katol. w Polsce. Ruch zapoczątkowany w 1949 był mocny w latach "księża patrioci".
 • Kim był KADŁUBEK WINCENTY, WINCENTY ZW. KADŁUBKIEM Co zrobił pierwszy w Polsce wybrany poprzez kapitułę katedralną), przedtem związany z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy rodzimy polski kronikarz, autor ?Xac kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.
 • Kim był VI KAROL Co zrobił Habsburgów od 1711; kandydat do tronu hiszp. (1701-14), uzyskał posiadłości we Włoszech i Niderlandy Hiszp. Nie mając męskiego następcy przeprowadził w karol vi.
 • Kim był KOZACY Co zrobił początkowo bractwa żołnierskie powstałe na pogranicznych obszarach Litwy, Polski, Moskwy i Turcji zakładane w celu obrony przed Tatarami. Od końca XVI w. k kozacy.
 • Kim był ALEKSIEJ KOSYGIN Co zrobił ZSRR od 1940, a od 1964 po N. Chruszczowie nieomal do Zgonu premier. Uległy wobec następnych liderów KPZR: Stalina, Chruszczowa i Breżniewa kosygin aleksiej.
 • Kim był ADAM KOC Co zrobił rządowej sanacyjnej Gazety Polskiej , artysta i szef (1936-37) OZON-u, zwolennik twardego kursu sanacji. Na emigracji zwolennik porozumienia z grupą gen koc adam.
 • Kim był MUAMMAR KADAFI Co zrobił oskarżany poprzez Zachód o wspieranie międzynar. terroryzmu. Na czele państwa od obalenia monarchii w 1969. Promując arab. nacjonalizm połączony z elementami kadafi muammar.
 • Kim był HANDLOWA KOMPANIA Co zrobił w Europie od schyłku średniow. firma handlowa przeznaczoną do prowadzenia handlu zamorskiego kompania handlowa.
 • Kim był KASTA Co zrobił społ. stanowiąca obiekt mechanizmu prawnego i rel.; posiada swoje tradycje, prawa, przywileje, normalnie przynależność do niej jest dziedziczna. W Indiach od kasta.
 • Kim był KRYZYS GOSPODARCZY W POLSCE Co zrobił dotarł do Polski pod koniec 1929. Dla Polski specyficzny był spadek zwł. cen artykułów rolnych o 50-70%. W przemyśle produkcja spadła w 1932 do 63% produkcji z kryzys gospodarczy w polsce.
 • Kim był WIEDEŃSKA WARSZAWSKO KOLEJ Co zrobił Królestwie Pol. (jedna z najdłuższych w ówczesnej Europie); otwarta w latach 1845-48 łączyła Warszawę z koleją krakowsko-górnośląską, a poprzez nią z Krakowem kolej warszawsko-wiedeńska.
 • Kim był MARCIN KASPRZAK Co zrobił współzałożyciel II Proletariatu, w 1890 współorganizator pierwszego obchodu 1 maja w Warszawie, w latach 1896-97 działacz PPS w zaborze prus., od 1904 czł kasprzak marcin.
 • Kim był BERLIŃSKIE KRYZYSY Co zrobił statusu Berlina i opanowania Berlina Zach. poprzez komunistów drogą blokady gosp. i komunikacyjnej podejmowane z inspiracji ZSRR. W 1948 powodem była reforma kryzysy berlińskie.
 • Kim był KATYŃ Co zrobił od Smoleńska, gdzie najwcześniej odkryto groby wymordowanych w IV-V 1940 pol. oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR. Decyzję o mordzie podjął Stalin katyń.
 • Kim był KOMUNIZM Co zrobił budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona własność prywatna i co za tym idzie, podział na klasy społ. Artystą tej koncepcji był filozof K komunizm.
 • Kim był JAN KIEPURA Co zrobił Już 1926 rozpoczął karierę międzynar. w Europie, później także Ameryce, gdzie 1938-42 występował w Metropolitan Opera (Nowy Jork). Idealny jako tenor w ariach kiepura jan.
 • Kim był KORPORACJONIZM Co zrobił związana z edukacją społ. Kościoła, budująca ustrój na prawnie zorganizowanych ekipach zawodowych, w ramach których występują razem pracodawcy i pracobiorcy korporacjonizm.
 • Kim był LIBAŃSKI KONFLIKT Co zrobił latach 1975-90 połączona z ingerencją ościennych sił: Palestyńczyków, Syrii i Izraela. Stronami konfliktu były społeczności rel.: muzułmanie i chrześcijanie konflikt libański.
 • Kim był POROZUMIEWAWCZA KOMISJA KRAJOWA Co zrobił działała od chwili utworzenia centralnych władz NSZZ Solidarność 17 IX 1980 jako najwyższy organ związku z L. Wałęsą na czele krajowa komisja porozumiewawcza.
 • Kim był WOJCIECH KORFANTY Co zrobił 1901 przeciwstawił się rządom niem. partii Centrum na Górnym Śląsku, 1903 poseł do parlamentu niem., później także sejmu prus. W 1918-19 czł. Komisariatu korfanty wojciech.
 • Kim był JÓZEF KMIETOWICZ Co zrobił chochołowskiego 1846; od 1843 wikariusz parafii Chochołów na Podhalu, wraz z J. K. Andrusikiewiczem prowadził agitację pośród chłopów; 21 II 1846 stanął na ich kmietowicz józef.
 • Kim był KOŁA KRZYWEGO KLUB Co zrobił forum dyskusyjne zał. w 1955, organizujące spotkania na różnorodne tematy w atmosferze swobody wypowiedzi. Rozwiązany poprzez władze komunist. w 1962 klub krzywego koła.
 • Kim był KRZYŻACY Co zrobił Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zał. w 1190, w 1198 przekształcony w zakon rycerski. Nazwa K. pochodzi od czarnych krzyży na krzyżacy.
 • Kim był FRANCISZEK KLEEBERG Co zrobił austr., później w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach, w tym szef depart. Min. Spraw Wojsk., szef sztabu armii, później dowództwa kleeberg franciszek.
 • Kim był ROBERT KAROL Co zrobił Andegawenów. Sprzymierzeniec Władysława Łokietka w walce z Krzyżakami i Luksemburgami; w 1320 poślubił jego córkę Elżbietę Łokietkównę karol robert.
 • Kim był POLSKI NARODOWY KOMITET Co zrobił Lozannie (jednak za siedzibę obrał Paryż) jako reprezentacja interesów pol., złożony z polityków nastawionych na współpracę z ententą. Przewodn. R. Dmowski. 20 komitet narodowy polski.
 • Kim był KALISZANIE Co zrobił w większości z Kaliskiego, działający w latach 1820-31 w Królestwie Pol.; reprezentowali interesy zamożnej szlachty, bronili konstytucji i autonomii Królestwa kaliszanie.
 • Kim był KAMPANIA AFRYKAŃSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Co zrobił niespodziewanym atakiem Brytyjczyków na wł. placówki w Libii, a kontynuowana w IX 1940 wł. atakiem z Libii na Egipt. W XII 1940 bryt. kontrofensywa zajęła kampania afrykańska w ii wojnie świat..
 • Kim był LEONID KUCZMA Co zrobił premier w latach 1992-93, w dalszym ciągu prezydent od 1994 wybrany ponownie na następną kadencję w 2000 r. Deklaruje się jako zwolennik szybkiej modernizacji kuczma leonid.
 • Kim był KIEJSTUT Co zrobił współrządził na Litwie z Olgierdem, syn Giedymina, tata Witolda. Walczył z Krzyżakami. Po Zgonu Olgierda popadł w konflikt zbrojny z jego następcą Władysławem kiejstut.
 • Kim był KRYTYKA Co zrobił kwartalnik politologiczno--hist. o orientacji liberalnej, ukazujący się poza cenzurą w PRL od 1978 "krytyka".
 • Kim był KĘTRZYŃSKI WOJCIECH, PIERWOTNIE ADALBERT VON WINKLER Co zrobił dziennikarz; pochodził ze zniemczonej rodziny wywodzącej się ze szlachty pol.; od 1859 studiował w Królewcu; w 1863 wspierał stworzenie, za co był więziony kętrzyński wojciech, pierwotnie adalbert von winkler.
 • Kim był KAPETYNGOWIE Co zrobił latach 987-1328, wywodzili się od niej w linii bocznej między innymi Walezjusze. Zobacz także Hugo Kapet; Filip II August; Ludwik IX Święty; Filip IV Piękny kapetyngowie.
 • Kim był KOMOROWSKI TADEUSZ, PSEUD. BÓR Co zrobił w Wojsku Polskim. Od 1939 w konspiracji wojsk.; 1943-44 dowódca AK, również w trakcie stworzenia warsz. We IX 1944 mianowany naczelnym wodzem Polskich Sił komorowski tadeusz, pseud. bór.
 • Kim był KATEDRA Co zrobił kluczowy kościół w diecezji pod zwierzchnictwem biskupa katedra.
 • Kim był KORAN Co zrobił zredagowana w VII w., zawiera fundamentalne zasady rel. i moralne. Złożona jest z 114 rozdziałów, tak zwany sur. Stanowi skarb literatury arab koran.
 • Kim był STEFANA ŚW KORONA Co zrobił korona królów węg. Nazwą K.św.S. określano państwa składające się na hist. królestwo węg. (Banat, Chorwacja, Dalmacja, Siedmiogród, Słowacja, Węgry zgodne korona św. stefana.
 • Kim był KOLEGIATA Co zrobił w katolicyzmie kościół nie będący katedrą, przy którym zbiera się zebranie (kolegium) kanoników - członków kapituły kolegiata.
 • Kim był KALWINIZM Co zrobił chrześcijaństwie zapoczątkowany poprzez J. Kalwina. Podstawę teologiczną stanowiło dzieło Kalwina Christianae religionis institutio (1536) i II wyznanie kalwinizm.
 • Kim był ŁYSY II KAROL Co zrobił władca zachodniofrankijski od 843 ( traktat z Verdun), z dyn. Karolingów, syn Ludwika Pobożnego, od 876 również władca Italii, a przedtem (875) cesarz rzym karol ii łysy.
 • Kim był KATANGA Co zrobił najbogatsza prowincja w pd. Kongu, element wojny domowej w 1960. Po ogłoszeniu niepodległości Konga M. Czombe próbował utworzyć niezależne kraj - Katanga katanga.
 • Kim był OTTO KAROL KNIAZIEWICZ Co zrobił ros. 1792 i insurekcji 1794; od 1797 w Legionach Pol. w Włoszech; w latach1799-1801 dowódca Legii Naddunajskiej (odznaczył się w bitwie pod Hohenlinden); wziął kniaziewicz karol otto.
 • Kim był FRANZ KUTSCHERA Co zrobił w okresie okupacji hitlerowskiej szef policji i SS dystryktu warsz. odpowiedzialny za masowe egzekucje. Zabity 1 II 1944 w zamachu zorganizowanym poprzez AK kutschera franz.
 • Kim był TARNOGRODZKA KONFEDERACJA Co zrobił laską Stanisława Ledóchowskiego, skierowana przeciwko zamiarom wzmocnienia władzy Augusta II. Przewagę bardzo błyskawicznie zyskała strona królewska. Przy konfederacja tarnogrodzka.
 • Kim był KONDOTIER Co zrobił przedsiębiorca wojskowy organizujący oddział wojska wyłącznie jemu podporządkowany i oferujący swe usługi zainteresowanym stronom; 2. w XIX i XX w. potoczne kondotier.
 • Kim był KYRENA Co zrobił w staroż. kolonia gr. Tery założona w Libii około 626 r. przed naszą erą; ogromne centrum handlowe i kulturalne kyrena.
 • Kim był JAGIELLOŃCZYK KAZIMIERZ Co zrobił Polski od 1447, z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Przyłączył Pomorze Gdańskie i część ziem prus. do Polski ( wojna trzynastoletnia) i księstwo kazimierz jagiellończyk.
 • Kim był KNIAŹ Co zrobił średniow. tytuł księcia na Litwie i Rusi kniaź.
 • Kim był TEHERAŃSKA KONFERENCJA Co zrobił Teheranie narada tak zwany ogromnej trójki (Churchilla, Roosevelta i Stalina), która zadecydowała o utworzeniu drugiego frontu w Europie w pn. Francji. Podjęto konferencja teherańska.
 • Kim był RZĄDZĄCA KOMISJA Co zrobił zwierzchnia ziem I i II zaboru prus., zajętych poprzez wojska franc. w 1806 i 1807; powołana poprzez Napoleona 14 I 1807, składała się z 7 osób, przewodn. S komisja rządząca.
 • Kim był KATOLICKI KOŚCIÓŁ Co zrobił odmiennie Kościół rzymskokatolicki. Zobacz także chrześcijaństwo, papież kościół katolicki.
 • Kim był KONWENT Co zrobił zgromadzenie członków zakonu w Kościele katol., nieraz zawężone tylko do uprawnionych do decydowania o kwestiach większej wagi konwent.
 • Kim był KAPŁANI Co zrobił społeczeństwie wymagania kultowe na stałe. W staroż. Egipcie wyłonili się z urzędników, służyli konkretnemu bóstwu albo świątyni, nie stając się osobną ekipą kapłani.
 • Kim był KADECI Co zrobił Korpusu Kadetów - wychowanków szkół wojsk. najniższego szczebla przygotowujących młodzież wielu państw zwł. w XIX w. do służby wojsk.; 2. skrót nazwy kadeci.
 • Kim był NARODOWY KOMITET Co zrobił kierował ruchem pol. w Poznańskiem; ziemiańska prawica KN dążyła do uzyskania autonomii Poznańskiego, lewica zdecydowana na walkę o niepodległość zmierzała do komitet narodowy.
 • Kim był POLSKI KONKORDAT Co zrobił Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską podpisany w II 1925. Przewidywał nominację biskupów po zasięgnięciu recenzji rządu. Wprowadzał nowy podział diecezji konkordat polski.
 • Kim był KLAN KLUX KU Co zrobił terrorystyczna, zał. w 1866 na Południu USA, celem zastraszenia Murzynów, by nie korzystali z nadanych im poprawkami do konstytucji praw obywatelskich, i ku-klux-klan.
 • Kim był PODOLSKI KAMIENIEC Co zrobił na Podolu. Od XII w. gród księstwa halickiego, później w Litwie, od 1430 w Polsce znany jako silna twierdza zdobywana parokrotnie poprzez Turków. Od 1793 w kamieniec podolski.
 • Kim był BERLIŃSKI KONGRES Co zrobił Bismarcka, celem uspokojenia Austro-Węgier i Anglii zaniepokojonych ostatnimi zdobyczami i rosnącymi wpływami Rosji na Bałkanach kongres mocarstw euro kongres berliński.
 • Kim był WINCENTY KRASIŃSKI Co zrobił dow. pułku szwoleżerów pol. gwardii Napoleona, uczestnik kampanii napoleońskich; wyróżnił się w bitwie pod Wagram; od 1814 gen. dywizji; po abdykacji Napoleona krasiński wincenty.
 • Kim był WIELKI KONSTANTYN Co zrobił początkowo współrządził z Licyniuszem (władcą wsch. części), lecz po pokonaniu go w 324 stał się jedynowładcą. W 313 wprowadził tolerancję wobec konstantyn wielki.
 • Kim był KOMANDOSI Co zrobił regularnie dzieci przywódców partyjnych, znani z organizowania nieoczekiwanych desantów na różnorodne zgromadzenia studenckie i publicznego przedstawiania "komandosi".
 • Kim był KOMITET EKONOMICZNY RADY MINISTRÓW Co zrobił organ rządowy powołany w latach PRL koordynujący i nadzorujący działalność różnorodnych ministerstw decyzyjnych w kwestiach gosp komitet ekonomiczny rady ministrów.
 • Kim był VACLAV KLAUS Co zrobił 1 I 1993-97, przywódca Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Znany jako znakomity ekonomista zapewnił w pierwszych latach rządów stabilność ekon. Czech klaus vaclav.
 • Kim był SPOŁECZNA NAUKA KATOLICKA Co zrobił życia społ. wynikających z Ewangelii; formalnie zapoczątkowana w XIX w. zwł. od papieskiej encykliki Rerum novarum z 15 V 1891, a oparta na podstawowych katolicka nauka społeczna.
 • Kim był MISSOURI KOMPROMIS Co zrobił poprzez Kongres USA, by zakończyć spór co do tego, czy Missouri ma wejść do Unii jako stan wolny, czy stan, gdzie będzie dozwolone niewolnictwo. W zamian za kompromis missouri.
 • Kim był KORDELIERZY Co zrobił poprzez G. Dantona, J.P. Marata, C. Desmoulinsa, J.R. Heberta oficjalnie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela; w 1792 wraz z kordelierzy.
 • Kim był LUTHER MARTIN KING Co zrobił walczącego o równouprawnienie czarnej ludności USA. Organizator (od 1955) wielu spektakularnych akcji pokojowych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1964 king martin luther.
 • Kim był HAMMURABIEGO KODEKS Co zrobił inicjatywy władcy Babilonii Hammurabiego, przed 1750 przed naszą erą, należący do najstarszych w świecie, oparty po części na zasadzie odwetu ( oko za oko kodeks hammurabiego.
 • Kim był MASOWA KULTURA Co zrobił wszelakie formy jednolitej kultury użytkowanej poprzez ogromne masy odbiorców, albo zwyczajnie treści przekazywane w drugiej połowie XX w. poprzez środki kultura masowa.
 • Kim był UMARŁYCH KSIĘGA Co zrobił na papirusie zestaw formuł modlitewnych i magicznych, znajdowany w grobach staroż. Egipcjan, mający pomóc zmarłemu odnaleźć się w zaświatach (na przykład "księga umarłych".
 • Kim był MARCOWA KONSTYTUCJA Co zrobił Polsce ustrój demokracji parlamentarnej, lecz jednocześnie przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Władza ustawodawcza: sejm i senat wybierane były co 5 konstytucja marcowa.
 • Kim był NAUKOWYCH BADAŃ KOMITET Co zrobił optymalnego zastosowania środków na cele naukowe. Corocznie przyznaje tak zwany granty, a więc dotacje na wykonanie konkretnych zadań naukowo--badawczych komitet badań naukowych.
 • Kim był KONGIJSKI KONFLIKT Co zrobił po ogłoszeniu niepodległości Konga Belgijskiego 30 VI 1960. W okolicy rywalizacji pomiędzy zwolennikami prezydenta J. Kasavubu i premiera P. Lumumby wybuchła konflikt kongijski.
 • Kim był KONFUCJUSZ, INACZEJ KUNG FU-TSY, DOSŁ. MISTRZ KUNG Co zrobił myśliciel chiń., artysta konfucjanizmu, czczony także jako założyciel religii konfucjusz, inaczej kung fu-tsy, dosł. "mistrz kung".
 • Kim był ALEKSIEJEWICZ PIETR KROPOTKIN Co zrobił anarchizmu komunistycznego, geograf. W młodości jako oficer badał Syberię. Później pod wpływem M. Bakunina i narodników. Od 1876 na emigracji agitował za kropotkin pietr aleksiejewicz.
 • Kim był MIANOWSKIEGO IM KASA Co zrobił finansowo badania naukowe i działalność wydawniczą, powstała w Warszawie w 1881 z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza; w nazwie upamiętniała Józefa kasa im. mianowskiego.
 • Kim był WIELKI KAZIMIERZ Co zrobił ostatni z dyn. Piastów, syn Władysława Łokietka. Znakomity polityk, arbiter sporów międzynar., dbał o postęp gospodarki i stworzył mechanizm obronny państwie kazimierz wielki.
 • Kim był KULTURKAMPF Co zrobił poprzez kanclerza Rzeszy Niemieckiej O. v. Bismarcka, a przy poparciu liberałów, walka z katol. partią Centrum i wspierającym ją Kościołem katol kulturkampf.
 • Kim był KONSTYTUCJA Co zrobił regulująca podstawy ustroju państwa; pierwszą pisaną konstytucją na świecie była konstytucja amer. (1787), drugą - a pierwszą w Europie - Konstytucja 3 maja konstytucja.
 • Kim był ŁUŻYCKA KULTURA Co zrobił epoce brązu i epoce żelaza, objęła pomiędzy 1400 a 300 przed naszą erą obszary obecnej Polski (bez pn.-wsch. części), Łużyc, pn. Czech, Moraw i Słowacji. Cechy kultura łużycka.
 • Kim był MAZOWIECKI KONRAD Co zrobił sieradzki i łęczycki od 1202, krakowski w 1229 i 1241-1243, z rodu Piastów, syn Kazimierza Sprawiedliwego. Prowadząc ekspansję na tereny Prusów sprowadził konrad mazowiecki.
 • Kim był KOMORNIK Co zrobił XI-XII w. pełniący różnorodne wymagania bądź przedstawiciel ludności służebnej powoływanej do szczególnych posług; 2. w XII-XIV w. urzędnik sądowy komornik.
 • Kim był PRZYWIŚLAŃSKI KRAJ Co zrobił urzędowa nazwa Królestwa Pol. nadana po stworzeniu styczniowym kraj przywiślański.
 • Kim był CASABLANCE W KONFERENCJA Co zrobił Churchilla i F. D. Roosevelta zadecydowało o walce z krajami Osi aż do ich bezwarunkowej kapitulacji. Ustalono także priorytet inwazji na Płw. Apeniński konferencja w casablance.
 • Kim był KONTEMPLACJA Co zrobił medytowanie; w filozofii i religii poznawanie świata (zwł. duchowego) na drodze intuicji, zatopienia w myślach, poprzez mistyków uznawana za wyższy stopień kontemplacja.
 • Kim był AUSTRIACKA KONSTYTUCJA Co zrobił naciskiem wydarzeń rewolucji 25 IV poprzez cesarza Ferdynanda I; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą, prasy, zgromadzeń i stowarzyszeń konstytucja austriacka.
 • Kim był KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, PSEUD. BOGDAN BOLESŁAWITA Co zrobił polit.; 1830 uczestnik konspiracji przedpowstaniowej, w latach 1830-32 więziony; w 1841-52 wydawał Atheneum ; 1859-62 red. Gazety Codziennej w Warszawie (od kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.
 • Kim był LUDWIK KULCZYCKI Co zrobił działacz społ.; współzałożyciel II Proletariatu, w latach 1895-99 na zesłaniu na Syberii; po rewolucji 1905-06 odszedł od socjalizmu; w momencie międzywojennym kulczycki ludwik.
 • Kim był OSKAR KOLBERG Co zrobił kompozytor; w 1839 zaczął wędrówki po państwie, poprzez 50 lat zbierał materiały folklorystyczne (życie, kultura, twórczość lud.); autor monumentalnej pracy kolberg oskar.
 • Kim był SZYMON KONARSKI Co zrobił radykalny demokrata; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związał się z J. Lelewelem, w 1833 uczestniczył w wyprawie J. Zaliwskiego, w 1835 w konarski szymon.
 • Kim był TRANSSYBERYJSKA KOLEJ Co zrobił kolejowa mająca połączyć Moskwę z Oceanem Spokojnym, otworzyć nowe możliwości handlu z Chinami i strefą Pacyfiku, a również pozwolić na większą eksploatację kolej transsyberyjska.
 • Kim był KATORGA Co zrobił osiedlenia w wyznaczonych miejscach; stosowano ją w Rosji carskiej wobec więźniów polit. i kryminalnych; połączona z zesłaniem na Sybir; w Królestwie Pol katorga.
 • Kim był ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI Co zrobił działacz komunist. młodego pokolenia. Od 1977 w PZPR, a od 1985 min. w następnych rządach grupy gen. W. Jaruzelskiego. Od 1990 przewodn. Porady Naczelnej SdRP kwaśniewski aleksander.
 • Kim był KORONACJA Co zrobił ceremonia przekazania władcy insygniów królewskich na symbol jego pozycji wobec poddanych i innych monarchów koronacja.
 • Kim był NIEDZIELA KRWAWA Co zrobił petersburskich 22 I 1905 w trakcie manifestacji zorganizowanej poprzez popa Gapona; zginęło powyżej tys. osób; wydarzenie to dało start rewolucji 1905-07 "krwawa niedziela".
 • Kim był JANOS KADAR Co zrobił lider partii komunist. w tym państwie. Po wojnie pełnił różnorodne wysokie stanowiska państwowe i partyjne. Represjonowany w czasach stalinowskich 1951-54. Po kadar janos.
 • Kim był NARODOWY KONGRES Co zrobił założona 1885 w Bombaju, prowadząca od 1906 walkę o emancypację i uwolnienie Indii od Brytyjczyków. Długoletnie wysiłki skończyły się sukcesem 15 VIII 1947 kongres narodowy.
 • Kim był ALGIERSKI KRYZYS Co zrobił wywołany zwycięstwem wyborczym fundamentalistów islamskich 26 XII 1991. W obawie przed rewolucją islamską po przejęciu władzy poprzez zwycięskich islamistów kryzys algierski.
 • Kim był HABSBURG V KAROL Co zrobił jako Karol I), cesarz (1519-56). Dziedzic olbrzymiego imperium (Niderlandy, Burgundia, Hiszpania, Neapol, Sycylia, Austria i kolonie). Za jego panowania doszło karol v habsburg.
 • Kim był NARODOWY KONWENT Co zrobił wybrany w głosowaniu powszechnym, obradujący w latach 1792-93; na pierwszym posiedzeniu 22 IX 1792 ogłosił zniesienie monarchii, a w dalszym ciągu - po konwent narodowy.
 • Kim był ALEKSANDER KIEREŃSKI Co zrobił związany z tak zwany eserowcami, po rewolucji lutowej 1917 minister w Rządzie Tymczasowym księcia Lwowa, w VII 1917 premier, później także naczelny wódz. Od kiereński aleksander.
 • Kim był KOCZOWNICY Co zrobił ekipy ludności (plemiona) prowadzące wędrowny tryb życia koczownicy.
 • Kim był NOVI NIHIL KONSTYTUCJA Co zrobił naciskiem średniej szlachty. Wg niej nic nowego (nihil novi) nie mogło być wprowadzone do prawa bez zgody króla, senatu i izby poselskiej. K.n.n. stanowiła konstytucja nihil novi.
 • Kim był ZAPOROSCY KOZACY Co zrobił w. w dolnym biegu Dniepru ze zbiegłych awanturników szlacheckich, chłopów, mieszczan w celu obrony przed czambułami tatar. Z czasem wartość wojsk. kozaków kozacy zaporoscy.
 • Kim był KOLOSEUM Co zrobił amfiteatru wzniesionego w Rzymie w 80 n.e. poprzez cesarzy z dyn. Flawiuszów (stąd zw. także Amfiteatrem Flawiuszów). Wspaniała budowla, której ruiny istnieją koloseum.
 • Kim był WIELKI II KANUT Co zrobił podboju Anglii od 1016 władca Anglii (jako Kanut I Ogromny), w 1028 opanował Norwegię i część Szwecji, sprzymierzył się z cesarzem Konradem II przeciwko kanut ii wielki.
 • Kim był SYCYLII OBOJGA KRÓLESTWO Co zrobił 1130, rządzone kolejno poprzez dynastie: normańską, Hohenstaufów, Andegawenów, aragońską; w 1504 włączone do Hiszpanii, ponownie odrębne w 1735 hiszpańskich królestwo obojga sycylii.
 • Kim był BABILOŃSKI KALENDARZ Co zrobił początkowo oparty na obserwacji Księżyca, później także i Słońca, ustalił 7-dniowy tydzień, 12-godzinną dobę i 60-minutową godzinę kalendarz babiloński.
 • Kim był WAZA FERDYNAND KAROL Co zrobił Konstancji Habsburżanki, bp wrocławski od 1625. W 1648 kandydat księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na tron Polski. Zrezygnował umożliwiając wybór brata Jana karol ferdynand waza.
 • Kim był KOŁO POLSKIE W PARYŻU Co zrobił utworzony w 1853 poprzez czł. TDP pozostających w opozycji do Centralizacji Londyńskiej (K. Branicki, J. Ordęga, L. Mierosławski, A. Wysocki), współpracował z koło polskie w paryżu.
 • Kim był KALINOWSKI KONSTANTY, ZW. KASTUŚ Co zrobił przywódców stworzenia styczniowego na Litwie i Białorusi; w 1862 wydawał sekretne pismo w języku białoruskim Mużyckaja Prauda ; należał do kierownictwa kalinowski konstanty, zw. kastuś.
 • Kim był SEN IR KIM Co zrobił komunist. od 1926. Po wojnie został dzięki poparciu Armii Czerwonej liderem koreańskich komunistów. Zaczął wojnę koreańską (1950-53), był w jej czasie kim ir sen.
 • Kim był OBYWATELSKIE KOMITETY Co zrobił 1989 lokalne struktury Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność , które stosunkowo powstawania normalnej sceny polit. traciły znaczenie komitety obywatelskie.
 • Kim był FRANCISZEK KARPIŃSKI Co zrobił Czartoryskiego, od 1800 czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; autor wierszy lirycznych (między innymi Laura i Filon) i pamiętników karpiński franciszek.
 • Kim był BOŻE KRÓLESTWO Co zrobił Testamentu, głosząca, Iż w momencie pojawienia się Jezusa Chrystusa dokonało się zwycięstwo nad szatanem i zaczął się czas panowania Boga, a więc K.B.; nie ono królestwo boże.
 • Kim był KOLONIALIZM Co zrobił do anektowania i eksploatacji terytoriów zamorskich zamieszkałych poprzez ludność znajdującą się najczę- ściej na niższym poziomie rozwoju społ. i gosp kolonializm.
 • Kim był NIEPODLEGŁEJ POLSKI KONFEDERACJA Co zrobił orientacji niepodl., nawiązująca do symboliki piłsudczykowskiej. W czasach PRL ostro atakowana poprzez media, regularnie represjonowana i pozostająca do 1989 w konfederacja polski niepodległej.
 • Kim był IMMANUEL KANT Co zrobił filozofów Europy nowoż. Artysta kierunku zw. krytycyzmem teoriopoznawczym. Główne prace Krytyka czystego rozumu, Uzasadnienie metafizyki moralności, Krytyka kant immanuel.
 • Kim był KOMENSKY, KOMEŃSKI, COMENIUS, JAN AMOS Co zrobił czes. pedagog, teoretyk nowoż. mechanizmu nauki (dzieło Ogromna nauka), w latach 1628-55 na emigracji w Lesznie. Agent szwedz., po 1655 w Amsterdamie komensky, komeński, comenius, jan amos.
 • Kim był KOMPUT Co zrobił w Polsce od 1652 etat wojska uchwalany na sejmie komput.
 • Kim był BRUNO KREISKY Co zrobił polityk austr., działacz socjalist., od 1953 w rządzie swego państwie. Negocjował traktat pokojowy z 1955. 1970-83 kanclerz Austrii kreisky bruno.
 • Kim był KLEMENSÓW Co zrobił Lubelszczyźnie; 1843-47 miejsce zjazdów ziemian skupionych wokół Zamoyskiego, zwolenników unowocześnienia rolnictwa (tak zwany klemensowczycy); w trakcie klemensów.
 • Kim był TADEUSZ KRĘPOWIECKI Co zrobił publicysta; członek Związku Wolnych Polaków; jeden z założycieli i wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego (2); przeciwnik dyktatury J. Chłopickiego; od II 1831 krępowiecki tadeusz.
 • Kim był KOMITET OBRONY PRAW CZŁOWIEKA W ZSRR Co zrobił zał. w 1970 poprzez fizyka atomowego A. Sacharowa zmierzał do piętnowania licznych przypadków łamania praw człowieka w ZSRR komitet obrony praw człowieka w zsrr.
 • Kim był RZYMSKA KURIA Co zrobił wspomagających papieża w zarządzaniu Kościołem katol. na szczeblu centralnym. Na przykład przykładem ministerstw są kongregacje, trybunały mają kompetencje kuria rzymska.
 • Kim był KARTAGINA Co zrobił przed naszą erą poprzez Fenicjan w pn. Afryce (aktualnie Tunezji), stolica potężnego państwa K. powstałego w pn. Afryce i na wyspach śródziemnomorskich kartagina.
 • Kim był KATARAKTA Co zrobił odmiennie poroh, próg rzeczny w Afryce (gł. na Nilu katarakta.
 • Kim był PAWEŁ KOTZEBUE Co zrobił namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875 kotzebue paweł.
 • Kim był JAŁTAŃSKA KONFERENCJA Co zrobił Churchilla, F.D. Roosevelta i J. Stalina) odbyta w Jałcie na Krymie 4-11 II 1945, która ostatecznie zadecydowała o podziale pobitych Niemiec na strefy konferencja jałtańska.
 • Kim był KATASTER Co zrobił celów podatkowych. Pierwsze k. sporządzano w Europie (Włochy, Austria) już w XVIII w., w XIX w. już w wielu państwach. Księgi k. są kapitalnym źródłem do kataster.
 • Kim był ROBERT KENNEDY Co zrobił demokratycznej, brat J. F. Kennedy'ego, prokurator generalny 1961-64, kandydat na prezydenta USA w 1968, zginął w zamachu w trakcie kampanii wyborczej kennedy robert.
 • Kim był KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Co zrobił podyplomowa uczelnia założona w 1991 w celu kształcenia kadr dla administracji państwowej. Wzoruje się między innymi na znanych uczelniach franc krajowa szkoła administracji publicznej.
 • Kim był KUFSTEIN Co zrobił Inn; jedno z najcięższych austr. więzień polit. (w średniow. zamku); więziono tam uczestników wyprawy J. Zaliwskiego, spisków galic. lat 30. i 40. XIX w kufstein.
 • Kim był MUSTAFA KARA Co zrobił Kierował wojnami Turcji od 1677. W 1683 przystąpił do oblężenia Wiednia, pokonany poprzez wojska, które przyszły na odsiecz miastu, został stracony na rozkaz kara mustafa.
 • Kim był KONSERWATYZM Co zrobił dążąca do zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem doświadczeń rewolucji franc.; gł. artysty myśli konserwatyzm.
 • Kim był WARSZAWSKIE KSIĘSTWO Co zrobił Napoleona I Bonaparte na mocy pokoju w Tylży; region: około 104 tys. km2, po 1809 - około 154 tys. km2, ludność: 2,6 mln w 1808, 4,3 mln w 1810; dzieliło się księstwo warszawskie.
 • Kim był PIOTR KOCHANOWSKI Co zrobił tłumacz Orlanda szalonego L. Ariosta i Goffred, abo Jeruzalem wyzwolona T. Tassa, ogromnych poematów rycerskich wł. renesansu. Jego tłumaczenia wywarły wpływ kochanowski piotr.
 • Kim był KONWENCJA Co zrobił wielostronna, dotycząca ściśle ustalonych spraw - konsularnych, handlowych; na przykład haska konwencja 1907 w kwestii pokojowego załatwiania sporów międzynar konwencja.
 • Kim był ROBOTNIKÓW OBRONY KOMITET Co zrobił 14 osób, które ogłosiły Apel do społeczeństwa i władz PRL domagając się amnestii dla uczestników wydarzeń czerwcowych 1976, przywrócenia do pracy zwolnionych i komitet obrony robotników.
 • Kim był VII KAROL Co zrobił dynastii Walezjuszów. W 1420 został wydziedziczony z następstwa tronu na mocy traktatu w Troyes zawartego pomiędzy jego umysłowo chorym ojcem Karolem Szalonym karol vii.
 • Kim był KAMIEŃSKI HENRYK, PSEUD. FILARET PRAWDOSKI Co zrobił filozof; uczestnik stworzenia listopadowego; jeden z przywódców spisku w Królestwie Pol. w latach 40. XIX w. (Związek Narodu Pol.); współpracował z Hotelem kamieński henryk, pseud. filaret prawdoski.
 • Kim był LEONID KRAWCZUK Co zrobił przewodniczacy Porady Najwyższej Ukraińskiej SRR, pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy od 1991 znalazł się w otwartym sporze z Rosją między innymi o krawczuk leonid.
 • Kim był POLSKI NARODOWY KOMITET Co zrobił 1914 skupiał polityków prorosyjskich. Kluczową postacią był R. Dmowski. Podjął on niewiele udaną próbę tworzenia oddziałów polskich po stronie ros. Zobacz komitet narodowy polski.
 • Kim był MIECZOWI KAWALEROWIE Co zrobił 1202 w Inflantach do walki z tamtejszymi ludami pogańskimi; ich godłem był czerwony miecz z krzyżem, stąd nazwa; w 1237, po klęsce poniesionej z rąk Litwinów kawalerowie mieczowi.
 • Kim był TADŻYCKI KONFLIKT Co zrobił republice radz. po rozpadzie ZSRR pomiędzy postkomunistami i fundamentalistami islamskimi o władzę i wizję przyszłości tego państwie. Długookresowe walki konflikt tadżycki.
 • Kim był KIAUCZOU Co zrobił nasady półwyspu Szantung zajęta w 1897, gdzie największą wartość miał port Tsingtao. Niemcy rozbudowali go na bazę swej eskadry dalekowschodniej. Enklawa kiauczou.
 • Kim był KLERYKALIZM Co zrobił postawa polit. broniąca znaczącej roli religii i Kościoła w życiu publicznym. W skrajnym znaczeniu dążenie duchowieństwa do kontroli nad życiem osób świeckich klerykalizm.
 • Kim był ROBOTNICZEGO SAMORZĄDU KONFERENCJE Co zrobił władz PRL, w teorii mające współzarządzać fabrykami, obejmowały poza członkami porady robotn. również przedstawicieli porady zakładowej, administracji i POP konferencje samorządu robotniczego.
 • Kim był WOJENNY KOMUNIZM Co zrobił Rosji radz. w okresie wojny domowej i interwencji obcej 1918-21. Zakładała pełną mobilizację środków ludności dla wojny, czyli: obligatoryjne dostawy żywności komunizm wojenny.
 • Kim był JOMO KENYATTA Co zrobił zwolennik polityki prozachodniej i antykomunistycznej. Prowadził politykę pojednania z białą ludnością i Azjatami, wykazując spore umiarkowanie w sprawach gosp kenyatta jomo.
 • Kim był KOŁO POLSKIE W BERLINIE Co zrobił sejmie pruskim (Landtag) od 1849 do I wojny świat.; liczyło 12-27 posłów, którzy zobowiązani byli do jednolitego głosowania; broniło pol. praw nar koło polskie w berlinie.
 • Kim był RADOMSKA KONFEDERACJA Co zrobił carskiego w Warszawie N. Repnina poprzez katol. szlachtę w 1767 po fiasku konfederacji dysydenckich w Słucku i Toruniu. Na jej czele stanął książę K. Radziwiłł konfederacja radomska.
 • Kim był FRANCUSKA KAMPANIA Co zrobił Francji zaczętych 10 V 1940 atakiem niem. prowadzonym poprzez terytorium Belgii i Holandii, później także poprzez Ardeny. Wobec sukcesów niem. wojny kampania francuska.
 • Kim był PARYSKA KOMUNA Co zrobił bojowo i nieprzejednanie nastawionym Paryżu 28 III 1871 w konsekwencji kompromitacji rządu franc., jaką była kapitulacja przed Prusakami. Porada Komuny (rząd komuna paryska.
 • Kim był POCZDAMSKA KONFERENCJA Co zrobił 1945 w Poczdamie (na zach. od Berlina) narada przywódców USA, W. Brytanii i ZSRR (H. Trumana, W. Churchilla, potem C. Attlee, i J. Stalina), mająca konferencja poczdamska.
 • Kim był NADDNIESTRZAŃSKI KONFLIKT Co zrobił Socjalistycznej Republice Radzieckiej Mołdawii na tle przyszłych losów tego państwa. Rosyjskojęzyczni mieszkańcy występując przeciw unii z Rumunią postulowali konflikt naddniestrzański.
 • Kim był STEFANOVIĆ VUK KARADŽIĆ Co zrobił serb. językoznawca i etnograf, artysta współcz. serb.-chorw. języka literackiego wprowadzonego około 1850 karadžić vuk stefanović.
 • Kim był POGRANICZA OCHRONY KORPUS Co zrobił 1924 do ochrony granicy wsch. Polski przed penetracją agentów i terrorystów ze wschodu. Odegrał ważną rolę w walkach przeciw agresji 17 września 1939 korpus ochrony pogranicza.
 • Kim był KONFEDERACJA GENERALNA KRÓLESTWA POLSKIEGO Co zrobił nadzwyczajnej sesji Sejmu Księstwa Warsz., z księciem A.K. Czartoryskim na czele, nawiązywała do staropolskich form ustrojowych; organem wykonawczym była konfederacja generalna królestwa polskiego.
 • Kim był KRYPTA Co zrobił sklepione podziemne pomieszczenie w kościele, zazwyczaj pod prezbiterium, zawierające relikwie bądź grobowce krypta.
 • Kim był KAHAŁ Co zrobił gmina żyd. spełniająca tradycyjnie zarówno funkcje rel., jak i adm. w relacji do społeczności żyd kahał.
 • Kim był DE FREDERIK KLERK Co zrobił od 1989 premier Republiki Południowej Afryki, zaczął politykę odchodzenia od apartheidu i demokratyzacji mechanizmu politycznego RPA; zalegalizował Afrykański klerk frederik de.
 • Kim był APOLLO KORZENIOWSKI Co zrobił Conrada; w 1861 działał w ruchu spiskowym w Warszawie, czł. Kom. Miejskiego, związany z Czerwonymi; aresztowany i zesłany w 1862 w głąb Rosji; w 1867 korzeniowski apollo.
 • Kim był GOTTHARD KETTLER Co zrobił ostatni ogromny mistrz zakonu kawalerów mieczowych i pierwszy książę Kurlandii. W 1561 skasował zakon i poddał Inflanty Polsce i Litwie kettler gotthard.
 • Kim był KOŁO POLSKIE W PETERSBURGU Co zrobił Królestwa Pol. w ros. Dumie Państwowej; istniało w latach 1906-17, liczyło 34 posłów w Dumie I i II; 11 posłów w Dumie III; 9 posłów w Dumie IV koło polskie w petersburgu.
 • Kim był NARODOWEJ EDUKACJI KOMISJA Co zrobił najpierw miała za zadanie zagospodarować dorobek po skasowanym zakonie jezuitów. Bardzo błyskawicznie przekształciła się w rodzaj ministerstwa oświaty komisja edukacji narodowej.
 • Kim był KROTOWSKI JAKUB ZOB. KRAUTHOFER Co zrobił Krotowski Jakub krotowski jakub zob. krauthofer.
 • Kim był II KONRAD Co zrobił władca niem. (z dyn. salickiej) od 1024, cesarz od 1027; w sojuszu z Rusią pokonał Mieszka II i zmusił go do rezygnacji z tytułu królewskiego konrad ii.
 • Kim był KARTEL Co zrobił samodzielnych przedsiębiorców danej branży, przeważnie w celu określenia min. cen zbytu swoich towarów, ewentualnie podziału rynków. Szczególnie popularne w 2 kartel.
 • Kim był KOMITET NARODOWY EMIGRACJI POLSKIEJ Co zrobił poprzez J. Dwernickiego w celu polit. zjednoczenia emigracji; próby pojednania demokratów z ekipą A.J. Czartoryskiego skończyły się niepowodzeniem; rozwiązany komitet narodowy emigracji polskiej.
 • Kim był PRUSKA KONSTYTUCJA Co zrobił poprzez Fryderyka Wilhelma IV; ograniczała uprawnienia sejmu, a wzmacniała władzę króla, potwierdzała równość obywateli wobec prawa i likwidowała pozostałości konstytucja pruska.
 • Kim był HALINA KONOPACKA Co zrobił pol. sportsmenka, mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem z Amsterdamu (1928), pięciokrotna rekordzistka świata. Od II wojny w stanach zjednoczonych ameryki konopacka halina.
 • Kim był KURDOWIE Co zrobił zamieszkujący pograniczne rejony: Turcji, Iraku, Syrii, Iranu i Zakaukazia. Dążąc do niepodległości prowadzi od pocz. XX w. walkę z wymienionymi krajami, które kurdowie.
 • Kim był SUESKI KRYZYS Co zrobił nacjonalizacji Kanału Sueskiego dokonanej poprzez prezydenta Egiptu G. Nasera. Francja i W. Brytania, których interesy zostały w najwyższym stopniu naruszone kryzys sueski.
 • Kim był KACERZ Co zrobił dawniej odstępca od wiary kościelnej, heretyk kacerz.
 • Kim był ŁAZAR KAGANOWICZ Co zrobił polityk radz. blisko współpracujący ze Stalinem w momencie ogromnych czystek w ZSRR. Po jego Zgonu odsunięty od władzy i wysłany na emeryturę w 1961 kaganowicz łazar.
 • Kim był WARSZAWSKIEGO KSIĘSTWA KONSTYTUCJA Co zrobił podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając prawa polit. dla konstytucja księstwa warszawskiego.
 • Kim był MICHAIŁ KUTUZOW Co zrobił dowódca; po przegranej w bitwie pod Austerlitz odsunięty od dowodzenia; w 1811 dowodził w wojnie z Turcją; w wojnie z Napoleonem 1812 głównodowodzący armią kutuzow michaił.
 • Kim był MŁOT KAROL Co zrobił majordom w kraju Franków i rzeczywisty jego król, pobił Arabów pod Poitiers w 732, wzmocnił kraj i zapewnił potęgę rodu Karolingów, zwanych tak od jego imienia karol młot.
 • Kim był 77 KARTA Co zrobił ugrupowanie opozycyjne w Czechosłowacji, powołane do życia 1 I 1977 jako ruch obrony praw człowieka. Zobacz także Vaclav Havel karta 77.
 • Kim był POLSKIEGO KRÓLESTWA KORONA Co zrobił przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego, ustalenie państwa pol.; zawierało ono w sobie postulat nienaruszalności terytorialnej i pełnego zjednoczenia ziem korona królestwa polskiego.
 • Kim był JEDNOSTKI KULT Co zrobił władzy poprzez dyktatorów stosowane od czasu Zgonu J. Stalina i krytyki jego rządów w ZSRR. Występował normalnie w totalitarnych systemach, gdzie fundamentem kult jednostki.
 • Kim był LUKSEMBURSKA KOMISJA Co zrobił Rząd Tymczasowy II Republiki Franc.; nazwa od miejsca posiedzeń w Pałacu Luksemburskim; miała zająć się nowym ustawodawstwem pracy i zapobiegać bezrobociu komisja luksemburska.
 • Kim był BURBON X KAROL Co zrobił latach 1824-30; od 1789 na emigracji, do państwie powrócił w 1814; prowadził politykę konserwatywną, zmuszony do abdykacji poprzez rewolucję lipcową karol x burbon.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był ENCYKLOPEDIA Karol X Burbon, Komisja Luksemburska, Kult Jednostki, Korona Królestwa Polskiego, Karta 77, Karol Młot, Kutuzow Michaił, Konstytucja Księstwa Warszawskiego zasługi.

Bohater Co oznacza Karol X Burbon, Komisja Luksemburska, Kult Jednostki co zrobił.