łacina lta krajowa krzyżówka co to jest
Litwa Środkowa co znaczy La Fontaine Jean de krzyżówka Liga Katolicka co to jest Lamartine Alphonse.

Postacie historyczne, biografia na L

 • Kto to ŁACINA Kto to Latynów, potem oficjalny język w imperium rzym., powszechnie stosowany w średniow. Europie Zach., dała start językom romańskim, wpłynęła na postęp wszystkich porównanie łacina.
 • Kim był KRAJOWA LISTA Kim był ordynacji wyborczej ułatwiająca wybór przywódców partyjnych poza okręgami wyborczymi. Szczególnie głośna z przełomowych wyborów 1989; 50 liderów polit. PRL z dlaczego lista krajowa.
 • życiorys LENIN WŁODZIMIERZ I., WŁAŚC. W.I. ULJANOW życiorys czołowa postać Rosji radzieckiej. Od młodości w kółkach marksistowskich, jeden z organizatorów ruchu socjalist. w Rosji, od 1903 lider lewicowego skrzydła jak lepiej lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
 • Kim jest XVIII LUDWIK Kim jest latach 1791-1814 na emigracji, po obaleniu Napoleona władca Francji od 1814; początkowo prowadził politykę liberalną, od 1821 oparł się na konserwatystach kiedy ludwik xviii.
 • Bohater JOHN LOCKE Bohater filozof, jeden z pionierów oświecenia euro. Był zwolennikiem empiryzmu - umysł ludzi w momencie narodzin był jego zdaniem niezapisaną tablicą (tabula rasa) - i od czego zależy locke john.
 • Czego dokonał LEONIDAS Czego dokonał władca Sparty od 491 przed naszą erą, zobacz bitwa pod Termopilami na czym polega leonidas.
 • Kogo PATRICE LUMUMBA Kogo działacz niepodl., więziony poprzez władze kolonialne, od 1960 premier republiki Kongo, obalony poprzez zamach stanu S. Mobutu, w dalszym ciągu zamordowany różnice lumumba patrice.
 • Biografia ŻELAZNY LIST Biografia gwarancja bezpieczeństwa udzielana poprzez władcę, w XX w. pismo wydawane poprzez organa sprawiedliwości oskarżonemu przebywającemu za granicą, gwarantujące mu wady i zalety list żelazny.
 • Najważniejsze informacje XII LUDWIK Najważniejsze informacje władca Francji (od 1498) z dyn. Walezjuszów. Kontynuował wojny włoskie, lecz zakończył je pokojem w 1514 r podobieństwa ludwik xii.
 • Ciekawostki LENNIK Ciekawostki wasal posiadający lenno, zobowiązany hołdem do wypełniania zobowiązań wobec seniora czemu lennik.
 • Małżonek MARCEL LEFEBVRE Małżonek napiętnowany poprzez Watykan za samowolne decyzje i odrzucenie określeń Soboru Watykańskiego II. Stał na czele ruchu tradycjonalistów katol. sprzeciwiającym co gorsze lefebvre marcel.
 • Partner LIZYP Partner najsłynniejszych rzeźbiarzy gr., tworzył na dworze Aleksandra Wielkiego, wprowadził bardziej wysmuklony kanon ciała ludzkiego niż u Polikleta; znane dzieła L porównaj lizyp.
 • Ile lat LANDRAT Ile lat państwowy rangi starosty stojący na czele powiatu ziemskiego, sprawował władzę adm. i policyjną; od 1872 stał także na czele Wydzia-łu Powiatowego, organu porównanie landrat.
 • Kto to ALEXANDRE ROLLIN LEDRU Kto to demokr., lider opozycji w okresie monarchii lipcowej, w 1848 min. spraw wewn. Rządu Tymczasowego; przeciwnik Ludwika Napoleona. Zobacz Napoleon III dlaczego ledru-rollin alexandre.
 • Kim był VYTAUTAS LANDSBERGIS Kim był polityk litewski, lider ruchu niepodległościowego Sajudis w latach 1988-93. Prezydent Litwy w latach 1990-92. Po wyborach w 1996 przewodniczący parlamentu jak lepiej landsbergis vytautas.
 • życiorys LATYNOWIE życiorys italskie w Lacjum, w VI-IV w. przed naszą erą zawiązały Związek Latyński, gdzie przewodził Rzym, później doszło do walki pomiędzy Związkiem Latyńskim a Rzymem kiedy latynowie.
 • Kim jest I FILIP LUDWIK Kim jest latach 1830-48, syn księcia orleańskiego Ludwika Filipa zw. galit, z młodszej linii Burbonów; w 1789-93 czł. klubu jakobinów, potem na emigracji; objął władzę od czego zależy ludwik filip i.
 • Bohater WILHELM GOTTFRIED LEIBNIZ Bohater matematyk, opracował rachunek całkowy i różniczkowy (jednocześnie z Newtonem), prekursor oświecenia niem. W filozofii autor koncepcji monad, jest to na czym polega leibniz gottfried wilhelm.
 • Czego dokonał RZYMSKI LEGIONISTA Czego dokonał żołnierz legionu rzym.; uzbrojenie: hełm, pancerz, prostokątna tarcza, dwusieczny miecz, ciężka włócznia (oszczep) zw. pilum różnice legionista rzymski.
 • Kogo LEGIONY POLSKIE 1914-17 Kogo wojsk. tworzona przy armii austr. od VIII 1914, składająca się raczej z młodzieży szkolonej wojskowo przed 1914 w Galicji. Początkowo był Legion Zachodni i wady i zalety legiony polskie 1914-17.
 • Biografia RÓŻA LUKSEMBURG Biografia teoretyczka pol. i niem. ruchu socjalist. Współzałożycielka SDKPiL, później lewicy niem. socjaldemokracji. Współzałożycielka Związku Spartakusa i podobieństwa luksemburg róża.
 • Najważniejsze informacje LUWR Najważniejsze informacje Paryżu wyrosły na miejscu średniow. zamku (z 1190) Od XIV w. przebudowany na siedzibę królów Francji, w XVI przebudowany w stylu odrodzenia i dobudowany pałac czemu luwr.
 • Ciekawostki WĘGIERSKI LUDWIK Ciekawostki 1342, władca Polski od 1370, z dyn. Andegawenów, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny. Dzięki reformom wewn. zapewnił Węgrom wszechstronny rozrost na co gorsze ludwik węgierski.
 • Małżonek LUSTRACJA Małżonek próba wyeliminowania z życia publicznego sekretnych agentów komunist. Służby Bezpieczeństwa porównaj lustracja.
 • Partner LENNO Partner ziemia nadawana poprzez seniora wasalowi (składającemu hołd) o różnej rozpiętości terytorialnej (od księstw do majątków rycerskich) w zamian za służbę lenną. W porównanie lenno.
 • Ile lat WILLIAM LAUD Ile lat prymas Anglii. Doradca Karola I. Zwolennik wzmocnienia władzy królewskiej i pozycji wyższego duchowieństwa w Kościele anglikańskim. Przeciwnik purytan i dlaczego laud william.
 • Kto to I LOTAR Kto to cesarz rzym. od 840 z dyn. Karolingów, syn Ludwika I Pobożnego. W 841 pokonany poprzez braci zgodził się na podział państwa Franków w 843 ( traktat z Verdun jak lepiej lotar i.
 • Kim był LEGENDA Kim był wątkami fantastycznymi o postaciach i wydarzeniach hist. czerpiąca z podań ludowych (na przykład o świętych czy bohaterach), rozpowszechniona w średniow kiedy legenda.
 • życiorys KAROL LIBELT życiorys dziennikarz, działacz demokr.; uczestnik stworzenia listopadowego, współorganizator Towarzystwa Naukowej Pomocy (1841); od 1839 należał do 5-osobowego komitetu od czego zależy libelt karol.
 • Kim jest BOLESŁAW LIMANOWSKI Kim jest socjalizmu pol. Pierwszy (w latach 70.) pol. dziennikarz socjalist. Od 1878 na emigracji, organizator kółek socjalist., oprócz tego historyk, socjolog. Jeden z na czym polega limanowski bolesław.
 • Bohater NARODÓW LIGA Bohater międzynar. mająca strzec pokoju świat. i zapobiegać konfliktom zbrojnym, powołana do życia z inicjatywy prez. USA T. Wilsona. Pakt Ligi przyjęty 28 IV 1919 różnice liga narodów.
 • Czego dokonał WŁADYSŁAW LANGNER Czego dokonał Legionach. 1917 z chwilą rozwiązania Legionów wcielony do armii austr. walczył we Włoszech. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku. Od 1928 w wady i zalety langner władysław.
 • Kogo JOACHIM LELEWEL Kogo historyk, numizmatyk; w latach 1815-24 prof. Uniw. Wileńskiego; w okresie stworzenia listopadowego czł. Rządu Narodowego, prezes Tow. Patriotycznego (2); od podobieństwa lelewel joachim.
 • Biografia WILHELM LIEBKNECHT Biografia międzynar. ruchu robotn.; uczestnik rewolucji 1848-49 w Niemczech, współorganizator niem. sekcji I Międzynarodówki, jeden z założycieli Socjaldemokr. Partii czemu liebknecht wilhelm.
 • Najważniejsze informacje ŁAMBINOWICE Najważniejsze informacje opolskim, w czasach I i II wojny świat. niem. obóz dla jeńców wojennych, po 1945 okryty niedobrą sławą obóz dla internowanych Niemców, wysiedlanych ze Śląska co gorsze łambinowice.
 • Ciekawostki MAN SYNG LI Ciekawostki działacz ruchu niepodl. w Korei. W latach 1948-60 prezydent i premier Korei Pd. o dyktatorskiej władzy. Szef państwa w wojnie koreańskiej porównaj li syng-man.
 • Małżonek LUSITANIA Małżonek parowiec pasażerski zatopiony 7 V 1915 z 1200 osobami na pokładzie (w tym 120 obywateli amer.) poprzez niem. okręt podwodny. Spowodowało to olbrzymie wrażenie porównanie "lusitania".
 • Partner DAVID GEORGE LLOYD Partner bryt. Od 1905 w rządzie, w okresie I wojny świat. od 1915 min. zaopatrzenia; przyczynił się do wielkiego rozwinięcia produkcji zbrojeniowej (w tym gł dlaczego lloyd george david.
 • Ile lat ŁAWA Ile lat organ sądowniczy we wsiach pol. w średniow. lokowanych na prawie niem.; złożony z sołtysa i 7 ławników. Zobacz także kolonizacja w Polsce jak lepiej ława.
 • Kto to III LOTAR Kto to 1106, władca niem. od 1125, cesarz od 1133; w 1135 na zjeździe w Merseburgu zhołdował Bolesława Krzywoustego, któremu jednak powiodło uzyskać się papieskie kiedy lotar iii.
 • Kim był LOCARNO Kim był Szwajcarii, gdzie Belgia, Francja, W. Brytania, Niemcy i Włochy podpisały w 1925 tak zwany pakt reński. Państwa te gwarantowały zach. granicę Niemiec, a tym od czego zależy locarno.
 • życiorys LEGION życiorys podstawowa jednostka bojowa; w dobie wczesnej republiki rzym. armia konsularna składała się z 2 legionów i 2 skrzydeł sprzymierzeńców o sile legionu i na czym polega legion.
 • Kim jest JUSTUS LIEBIG Kim jest artysta chemii organicznej. Opracował analizę elementarną (1831) i udowodnił, Iż składniki mineralne potrzebne do rozwoju rośliny czerpią z gleby (1840 różnice liebig justus.
 • Bohater BOGUMIŁ SAMUEL LINDE Bohater 1794 lektor języka pol. na uniw. w Lipsku, od 1804 dyrektor Liceum Warsz., czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; w latach 1807-14 wydał Leksykon j wady i zalety linde samuel bogumił.
 • Czego dokonał XIV LUDWIK Czego dokonał Anny Austriaczki, władca Francji od 1643. Faktyczne rządy objął w 1661 po Zgonu kard. G. Mazariniego. Za jego czasów odsunięto kompletnie arystokrację od podobieństwa ludwik xiv.
 • Kogo IGNACY ŁYSKOWSKI Kogo społ. na Pomorzu; 1848 protestował w parlamencie frankfurckim przeciw planom włączenia Pomorza do Związku Niem.; 1848-50 działacz Ligi Polskiej; 1862-63 czemu łyskowski ignacy.
 • Biografia XV LUDWIK Biografia jego następca od 1715. Żonaty z Marią Leszczyńską, córką Stanisława Leszczyńskiego. Popierał starania Leszczyńskiego o koronę pol. Na rządy miały wpływ co gorsze ludwik xv.
 • Najważniejsze informacje III LEON Najważniejsze informacje papież, zobacz Karol Ogromny porównaj leon iii.
 • Ciekawostki MARCIN LUTER Ciekawostki artysta luteranizmu. Początkowo zakonnik w klasztorze augustianów w Erfurcie; jako wykładowca Pisma św. na uniw. w Wittenberdze w 1517 ogłosił 95 tez, gdzie porównanie luter marcin.
 • Małżonek TRYUMFALNY ŁUK Małżonek budowla w formie bramy o dekorowanych okolicznościowo ścianach (rzeźby, napisy) wznoszona pierwotnie w staroż. Rzymie dla uczczenia bohatera (wodza, władcy i dlaczego łuk tryumfalny.
 • Partner JÓZEF ALEKSANDER LISOWSKI Partner pułkownik, organizator oddziałów lekkiej jazdy (osławionych lisowczyków ) głośnych z łupiestwa i grabieży. Uczestnik interwencji w Moskwie ( ogromna smuta jak lepiej lisowski aleksander józef.
 • Ile lat HERMAN LIEBERMAN Ile lat socjalista pol.; członek PPSD Galicji i Śląska, poseł do parlamentu austr., później sejmu pol. (1919-33), więzień Brześcia (1930), 1941 min. rządu RP w Londynie kiedy lieberman herman.
 • Kto to LUDWIK NIEMIEC, LUDWIK NIEMIECKI Kto to władca Franków z dyn. Karolingów, po podziale monarchii Karola Wielkiego w 843 objął we władanie późniejsze Niemcy od czego zależy ludwik niemiec, ludwik niemiecki.
 • Kim był LITWACY Kim był Żydów przesiedlających się w obawie przed pogromami albo w konsekwencji represji adm. od końca XIX w. z Litwy, Białorusi i Ukrainy na teren Królestwa Pol na czym polega litwacy.
 • życiorys FELIKS ŁUBIEŃSKI życiorys Księstwa Warsz., ziemianin; poseł na Sejm Czteroletni, należał do stronnictwa patriotycznego; wprowadził w Księstwie Warsz. Kodeks Napoleona, przyczynił się do różnice łubieński feliks.
 • Kim jest 34 LIST Kim jest znakomitych pisarzy i uczonych skierowane 14 III 1964 na ręce premiera J. Cyrankiewicza domagające się złagodzenia cenzury i większych przydziałów papieru wady i zalety list 34.
 • Bohater POBOŻNY I LUDWIK Bohater władca Franków i cesarz rzym. z dyn. Karolingów, jedyny z synów Karola Wielkiego, który go przeżył podobieństwa ludwik i pobożny.
 • Czego dokonał LONGOBARDOWIE Czego dokonał który w 568 najechał na pn. Italię i założył tam kraj zagrażające posiadłościom bizant., a później papiestwu. Na prośbę papieża Stefana II król Franków Pepin czemu longobardowie.
 • Kogo ŁAWA Kogo organ sądowniczy w średniow. miastach pol. lokowanych na prawie niem.; złożony z wójta i ławników (zazwyczaj siedmiu). Zobacz także kolonizacja w Polsce co gorsze ława.
 • Biografia LEWANT Biografia stosowane w ubiegłych wiekach zbiorcze ustalenie państw wsch. części basenu M. Śródziemnego porównaj lewant.
 • Najważniejsze informacje LUBECKI-DRUCKI FRANCISZEK KSAWERY Najważniejsze informacje gosp., polityk konserwatywny; w latach 1794-1800 w armii ros., 1813-15 czł. Porady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warsz.; 1821-1830 min. skarbu Królestwa Pol porównanie lubecki-drucki franciszek ksawery.
 • Ciekawostki LEBENSRAUM Ciekawostki oznaczający przestrzeń życiową znany od pocz. XX w.; używany poprzez ideologów nacjonalistycznych, a zwł. poprzez A. Hitlera w Mein Kampf i w propagandzie dlaczego lebensraum.
 • Małżonek MARIAN LANGIEWICZ Małżonek stworzenia styczniowego; uczestnik stworzenia poznańskiego 1848; w 1860 walczył w szeregach G. Garibaldiego; od 1861 wykładowca w pol. szkole wojsk. w Paryżu jak lepiej langiewicz marian.
 • Partner LEON X, GIOVANNI DE MEDICI Partner papież od 1513; w 1517 zakończył V sobór laterański; potępił M. Lutra. Znakomity humanista, protektor twórców kiedy leon x, giovanni de medici.
 • Ile lat LE CHAPELIER ISAAC RENE GUY Ile lat 1791 zgłosił projekt ustawy, która zakazywała pracownikom najemnym tworzenia związków i organizowania strajków; obowiązywała we Francji do 1864 od czego zależy le chapelier isaac rene guy.
 • Kto to YEW KUAN LEE Kto to autorytet niepodległego Singapuru, premier w latach 1959-90. Potrafił zapewnić temu państwu moment wielkiego rozwoju gosp. stosując paternalistyczną formę na czym polega lee kuan yew.
 • Kim był SPORTOWE ZESPOŁY LUDOWE Kim był kluby sportowe zakładane od 1946 w celu propagowania sportu na wsi różnice ludowe zespoły sportowe.
 • życiorys NARODOWA LIGA życiorys organizacja polit. powstała z Ligi Polskiej (2) w 1893; pełniła rolę ośrodka prowadzącego ruchem narodowodemokr. (endecją); gł. zadaniem L.N. było wady i zalety liga narodowa.
 • Kim jest HALVDAN TRYGVE LIE Kim jest pierwszy sekretarz ONZ w latach 1946-53. Próbując zachować niezależną postawę naraził się krajom Zachodu popierając wprowadzenie komunist. ChRL do ONZ, i podobieństwa lie trygve halvdan.
 • Bohater IX LEON Bohater papież w 1049-1055, zobacz schizma wschodnia czemu leon ix.
 • Czego dokonał LIKEJON Czego dokonał znany gimnazjon w staroż. Atenach, gdzie wykładał Arystoteles; dziś ustalenie szkoły średniej nawiązujące do tej staroż. nazwy co gorsze likejon.
 • Kogo LUFTWAFFE Kogo powietrzne jako odrębny rodzaj broni oficjalnie od 1935 na bazie już przedtem wbrew traktatowi wersalskiemu rozwijanych oddziałów lotniczych. Intensywnie porównaj luftwaffe.
 • Biografia PUŁAWSKI LEGION Biografia oddziału pol. tworzonego po stronie ros. w 1914. Ostatecznie zgłosiło się do niego tylko 900 osób. Istniał do września 1915, w dalszym ciągu wszedł w skład porównanie legion puławski.
 • Najważniejsze informacje LUŹNI LUDZIE Najważniejsze informacje stanowym XV-XVIII w. osoby nie posiadające stałego miejsca pobytu, nieokreślone pod względem stanowym. W Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. tworzyli odrębną dlaczego ludzie luźni.
 • Ciekawostki ABRAHAM LINCOLN Ciekawostki prezydent USA. Polityk republikański, głośny mówca, zwolennik likwidacji niewolnictwa; jego wybór w 1860 na prezydenta uznany poprzez Południe USA za jak lepiej lincoln abraham.
 • Małżonek CUDZOZIEMSKA LEGIA Małżonek we Francji złożona z opłacanych obcokrajowców; utworzona w 1831 poprzez władze franc. z myślą o podbojach kolonialnych w Afryce i Azji; jednostki te kierowane kiedy legia cudzoziemska.
 • Partner KRAJU OBRONY LIGA Partner organizacja powołana w 1962, w miejsce wcześniejszej Ligi Przyjaciół Żołnierza, do szkolenia ludności w celu wzmocnienia obronności państwa od czego zależy liga obrony kraju.
 • Ile lat PIOTR ŁAWROW Ile lat filozof i socjolog, jeden z ideologów narodników; w 1870 zbiegł z zesłania za granicę, uczestnik Komuny Paryskiej, w latach 1873-77 redagował w Zurychu na czym polega ławrow piotr.
 • Kto to KARL LIEBKNECHT Kto to socjaldemokracji, współzałożyciel Związku Spartakusa, Komunistycznej Partii Niemiec, jedna z głównych postaci rewolucji niem. 1918, zamordowany I 1919 różnice liebknecht karl.
 • Kim był ARABSKICH PAŃSTW LIGA Kim był tworzą ją 22 państwa arabskie i OWP. Najwyższym organem jest Porada. Koryguje ona współdziałanie polit., wojsk., gosp. i wymianę kulturalną tych krajów. W wady i zalety liga państw arabskich.
 • życiorys LUDDYŚCI życiorys z angielskiego: uczestnicy wystąpień przeciwko wykorzystaniu maszyn w przemyśle nareszcie XVIII i na pocz. XIX w podobieństwa luddyści.
 • Kim jest LUIZJANA Kim jest ogromne terytorium położone raczej na zach. od Missisipi, zbadane w XVI w. poprzez Hiszpanów, później kolonizowane poprzez Francuzów (1717 założyli miasto Nowy czemu luizjana.
 • Bohater LAURION Bohater Grecji ( Attyka), w staroż. miejsce wydobycia rud srebra i ołowiu poprzez Ateny, co stanowiło jedną z podstaw ich zamożności; złoża wyczerpały się w I w. n.e co gorsze laurion.
 • Czego dokonał POLSKI LUD Czego dokonał organizacja radykalno-demokr. działająca w latach 1835-46 w Anglii; członkami byli dawni żołnierze i podoficerowie stworzenia listopadowego gł. pochodzenia porównaj lud polski.
 • Kogo GOSPODARCZY LIBERALIZM Kogo ekonomiczna zw. leseferyzmem, powstała w XVIII w., głosząca swobodę kapitalistycznej produkcji i handlu i walki konkurencyjnej, wolnej od ingerencji państwa porównanie liberalizm gospodarczy.
 • Biografia HABSBURG I LEOPOLD Biografia cesarz od 1658, sojusznik Polski w momencie potopu (1655-60) i w latach wojny z Turcją (1683-99 dlaczego leopold i habsburg.
 • Najważniejsze informacje LIBERALIZM Najważniejsze informacje światopoglądowa oparta na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka; doktryna głosząca, Iż wolna i nieskrępowana działalność jednostek jest jak lepiej liberalizm.
 • Ciekawostki LOMPA JÓZEF, PSEUD. A. MIECZYŃSKI Ciekawostki Śląsku, nauczyciel, poeta; autor i tłumacz podręczników szkolnych (Krótkie wyobrażenie Śląska dla szkół elementarnych, 1821), zbiorów opowiadań (w latach 1844 kiedy lompa józef, pseud. a. mieczyński.
 • Małżonek ŁOTWA Małżonek powstałe dzięki okupacji niem. (w I wojnie świat.) i rozpadowi cesarstwa ros. w 1918. Wskutek paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR wymusił wejście tam radz od czego zależy łotwa.
 • Partner LOKACJA Partner zakładanie nowych osad albo organizowanie istniejących na nowych prawach, szerzej zobacz kolonizacja na czym polega lokacja.
 • Ile lat JAGIELLOŃCZYK II LUDWIK Ile lat władca Węgier i Czech (od 1516), syn Władysława Jagiellończyka, zginął w bitwie z Turkami pod Mohaczem różnice ludwik ii jagiellończyk.
 • Kto to LIVIUS TITUS LIWIUSZ Kto to ogromny historyk rzym., świetny poeta, autor historii Rzymu od jego założenia do 9 przed naszą erą pt. Ab urbe condita libri... (Od założenia miasta księgi wady i zalety liwiusz, titus livius.
 • Kim był XVI LUDWIK Kim był Burbonów; panował we Francji 1774-92, prowadził niezdecydowaną politykę zarówno w momencie samodzielnych rządów (do 1789), jak i w okresie rewolucji wobec podobieństwa ludwik xvi.
 • życiorys ROBERT LEE życiorys wojsk Konfederacji w wojnie secesyjnej; absolwent Akademii Wojsk. w West Point, walcząc w armii amer. brał udział w wojnie z Meksykiem 1848, w 1859 stłumił czemu lee robert.
 • Kim jest PENG LI Kim jest polityk chiń., premier od 1987, odpowiedzialny za wydarzenia na placu Tian'anmen w 1989 co gorsze li peng.
 • Bohater LATYFUNDIUM Bohater od czasów staroż. Rzymu olbrzymi, zwarty dorobek ziemski porównaj latyfundium.
 • Czego dokonał ŁEMKOWIE Czego dokonał ukr. zamieszkująca Beskid Niski, zaznaczająca regularnie swą odrębność językową i kulturową, w 1947 przymusowo przesiedlona na Ziemie Odzyskane wskutek akcji porównanie łemkowie.
 • Kogo LITWA Kogo konsekwencji zjednoczenia plemion bałtyckich w poł. XIII w. poprzez Mendoga, a rozbudowane o obszerne ziemie rus. poprzez Giedymina (XIV w. ) w Ogromne dlaczego litwa.
 • Biografia SEBASTIAN JERZY LUBOMIRSKI Biografia od 1650, hetman polny kor. od 1657. Znakomity wódz pol., rzeczywisty zwycięzca wojsk moskiewskich pod Cudnowem i Słobodyszczem (1660). Przeciwnik reform Jana jak lepiej lubomirski jerzy sebastian.
 • Najważniejsze informacje KRZEMIEŃCU W LICEUM Najważniejsze informacje T. Czackiego przy współpracy H. Kołłątaja, obejmowało częściowo program szkoły wyższej, edukacja trwała 10 lat; od 1819 podniesione do rangi liceum, w kiedy liceum w krzemieńcu.
 • Ciekawostki NOL LON Ciekawostki marszałek, polityk kambodżański, autor zamachu stanu w 1970, a w dalszym ciągu premier Kambodży. Prezydent w latach 1972-75, obalony poprzez Czerwonych Khmerów od czego zależy lon nol.
 • Małżonek VINCI DA LEONARDO Małżonek architekt, rzeźbiarz, teoretyk, sztuki, genialny uczony. Znane dzieła malarskie to Dama z łasiczką, fresk Ostatnia wieczerza, portret Mona Lisa, Św. Jan na czym polega leonardo da vinci.
 • Partner LOUVOIS MICHEL LE TELLIER DE Partner franc. potęgi militarnej w czasach Ludwika XIV, reformator armii. Zniósł sprzedaż stopni oficerskich (niezależnie od kapitana i pułkownika), wprowadził różnice louvois michel le tellier de.
 • Ile lat LACJUM Ile lat kraina w środk. Italii pomiędzy Apeninami a M. Tyrreńskim, w staroż. kolebka państwa rzym., zamieszkana poprzez Latynów wady i zalety lacjum.
 • Kto to LOYOLA IGNACY, INIGO LOPEZ DE LOYOLA ŚW. Kto to w 1534 założyciel zakonu jezuitów. Od 1541 jego pierwszy generał; kanonizowany w 1622. Powołał w Rzymie kolegium Il Gesu (1551 podobieństwa loyola ignacy, inigo lopez de loyola św..
 • Kim był CURZONA LINIA Kim był tylko z grubsza zbliżone do etnicznych wsch. granice Polski, zaproponowana 11 VII 1920 poprzez bryt. min. spraw zagr. lorda Curzona. Przebiegała od Suwałk, na czemu linia curzona.
 • życiorys BIAŁY LESZEK życiorys od 1194, krakowski w 1194-99, 1201 i 1202-27, z rodu Piastów, syn Kazimierza II Sprawiedliwego. Walczył o tron krakowski i jego utrzymanie z innymi książętami co gorsze leszek biały.
 • Kim jest LUKSEMBURGOWIE Kim jest Luksemburgu (XIII-XV w. ), w dalszym ciągu w XIV-XV w. w Czechach, na Węgrzech i w Brandenburgii; okresowo na tronie cesarskim; pierwszym władcą niem. z L porównaj luksemburgowie.
 • Bohater HONOROWA LEGIA Bohater odznaczenie franc. nadawane za zasługi wojsk. i cywilne, ustanowione w 1802 poprzez Napoleona I porównanie legia honorowa.
 • Czego dokonał RUMPO LIBERUM Czego dokonał dosł. wolne zrywam; w Rzeczypospolitej XVIII w. ustalenie na zdarzenie zrywania sejmów, sejmików i Trybunału dlaczego liberum rumpo.
 • Kogo LEGITYMIZM Kogo sformułowana w 1814, głosząca, Iż prawa historyczne dynastii są nienaruszalne; legitymizm, w okolicy równowagi sił, druga podstawowa zasada obowiązująca w jak lepiej legitymizm.
 • Biografia FERDINAND LESSEPS Biografia franc. dyplomata i przedsiębiorca; w latach 1859-69 prowadził budowę Kanału Sueskiego, w 1881 rozpoczął także przerwaną w 1889 budowę Kanału Panamskiego kiedy lesseps ferdinand.
 • Najważniejsze informacje XIII LUDWIK Najważniejsze informacje syn Henryka IV i Marii Medycejskiej, władca Francji od 1610 r. Od 1624 r. jego kluczowym współpracownikiem i faktycznym rządcą państwie był kard. A.J od czego zależy ludwik xiii.
 • Ciekawostki LITURGIA Ciekawostki świadczenia ponoszone poprzez bogatych obywateli na rzecz polis (na przykład organizacja igrzysk, wystawienie okrętu wojennego); w chrześcijaństwie kult na czym polega liturgia.
 • Małżonek LAKONIA Małżonek w staroż. kraina hist. w Grecji (pd.-wsch. część Peloponezu), siedziba Spartan. Zobacz Sparta różnice lakonia.
 • Partner KAROL LEVITTOUX Partner pol. spiskowiec; pochodził z rodz. pol.-franc.; związany ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; 1841 aresztowany i osadzony w Cytadeli warsz.; popełnił samobójstwo wady i zalety levittoux karol.
 • Ile lat ŚWIĘTY IX LUDWIK Ile lat 1226 z dyn. Kapetyngów. Wzmocnił władzę królewską, zreorganizował administrację państwową. W polityce zagr. nastawiony pokojowo, arbiter w sporach podobieństwa ludwik ix święty.
 • Kto to MAGINOTA LINIA Kto to umocnień na granicy franc.-niem. budowany od 1929 z inicjatywy franc. min. obrony A. Maginota, a mający zabezpieczyć Francję przed agresją Niemiec. W kampanii czemu linia maginota.
 • Kim był LANDTAG Kim był sejm w państwach niem. W Polsce termin stosowany przeważnie odnosząc się do sejmu prus co gorsze landtag.
 • życiorys ŁAGRY życiorys odosobnienia i pracy przymusowej na rzecz NKWD czy potem KGB. W ZSRR kierowano do nich zarówno przeciwników polit., jak i zwyczajnych kryminalistów. Stworzono porównaj łagry.
 • Kim jest NADWIŚLAŃSKA LEGIA Kim jest Księstwie Warsz. z części Legionów Polskich i jazdy Legii Naddunajskiej (7 pułk lansjerów); 1808-11 brała udział w walkach w Hiszpanii i kampanii rosyjskiej porównanie legia nadwiślańska.
 • Bohater LA FAYETTE MARIE JOSEPH DE Bohater uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjedn.; w 1789 wybrany do Stanów Generalnych, był inicjatorem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela; dowódca Gwardii dlaczego la fayette marie joseph de.
 • Czego dokonał FERDINAND LASSALLE Czego dokonał socjalist., jeden z organizatorów ruchu robotn. w Niemczech; zwolennik zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus, rzecznik legalnych metod działania ruchu robotn jak lepiej lassalle ferdinand.
 • Kogo KRETEŃSKI LABIRYNT Kogo jeden z najsłynniejszych, wg legendy zbudowany poprzez Dedala z rozkazu Minosa na siedzibę dla Minotaura kiedy labirynt kreteński.
 • Biografia HABSBURG II LEOPOLD Biografia ogromny książę Toskanii. We Włoszech zapisał się jako reformator w duchu absolutyzmu oświeconego. Cesarz od 1790, z uwagi na opór szlachty odwołał część reform od czego zależy leopold ii habsburg.
 • Najważniejsze informacje LESEFERYZM Najważniejsze informacje termin pochodzenia franc. oznaczający pełną swobodę produkowania i handlu. Powstał w XVIII, dostępny zwł. w XIX w na czym polega leseferyzm.
 • Ciekawostki LIST OJCA ŚWIĘTEGO GRZEGORZA PAPIEŻA DO ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW Z RZYMU PRZYSŁANY Ciekawostki napisany około 1840-41 poprzez P. Ściegiennego; krytykował panujące relacje społ. i kreślił wizję przyszłego społeczeństwa po uwłaszczeniu chłopów różnice "list ojca świętego grzegorza papieża do rolników i rzemieślników z rzymu przysłany".
 • Małżonek NADDUNAJSKA LEGIA Małżonek utworzony w 1799 przy poparciu Francji w Republice Batawskiej (dziś Holandia), dowodzony poprzez gen. K. Kniaziewicza; L.N. w 1800 walczyła w składzie armii wady i zalety legia naddunajska.
 • Partner LOMBARDIA Partner Włoszech, od 1714 w granicach Austrii, 1797-1815 pod wpływami Francji, później znów w Austrii, 1848 teren stworzenia nar., od 1859 w granicach Sardynii, 1861 podobieństwa lombardia.
 • Ile lat IGNACY ŁUKASIEWICZ Ile lat pol. przemysłu naftowego; w 1852 wskutek destylacji ropy naftowej wydzielił naftę, w 1853 skonstruował lampę naftową; 1854 zał. w Bobrze k. Krosna pierwszą na czemu łukasiewicz ignacy.
 • Kto to E THOMAS LAWRENCE Kto to z angielskiego: pułkownik, orientalista, słynny sekretny agent w I wojnie świat.; w 1916-18 pomógł zmobilizować Arabów do walki z Turcją co gorsze lawrence thomas e..
 • Kim był LEGION POLSKI NA WĘGRZECH Kim był wskutek porozumienia z powstańczym rządem węg.; służyli w nim ochotnicy z Galicji, Królestwa Pol. i emigranci z gen. J. Wysockim na czele; w V 1849 liczył porównaj legion polski na węgrzech.
 • życiorys LIGA życiorys W Europie Zach. od czasów średniow. odpowiednik konfederacji porównanie liga.
 • Kim jest KHAN ALI LIAKAT Kim jest polityk ind., członek Ligi Muzułmańskiej, zwolennik odrębnego państwa islamskiego, pierwszy szef rządu niepodległego Pakistanu po 1947 dlaczego liakat ali khan.
 • Bohater LEDÓCHOWSKI, HALKA-LEDÓCHOWSKI MIECZYSŁAW Bohater kardynał; od 1851 w dyplomacji papieskiej; od 1865 arcybp poznański i gnieźnieński; początkowo współpracował z władzami prus. ograniczając udział jak lepiej ledóchowski, halka-ledóchowski mieczysław.
 • Czego dokonał VETO LIBERUM Czego dokonał pozwalam; prawo sprzeciwu jednego albo kilku posłów wobec projektu uchwał sejmowych (konstytucji). Wywodzi się ono z ogólnoeuropejskiej zasady co wszystkich kiedy liberum veto.
 • Kogo LEON XIII, VINCENZO GIOACCHINO PECCI Kogo 1882 zawarł konkordat z Rosją; 1887 doprowadził do zakończenia kulturkampfu w Niemczech. W 1891 wydał encyklikę Rerum novarum będącą przełomem w myśli społ od czego zależy leon xiii, vincenzo gioacchino pecci.
 • Biografia LEGAT Biografia staroż. Rzymie wysłannik do obcego państwa, a w dalszym ciągu dowódca legionu; w Kościele katol. wysłannik papieski obdarzony ustalonymi kompetencjami na czym polega legat.
 • Najważniejsze informacje LATERAN Najważniejsze informacje pałace, kościoły, na przykład słynna bazylika św. Jana) w Rzymie na Mons Coelius; siedziba papieży do 1308, miejsce 5 soborów; dziś należy do państwa różnice lateran.
 • Ciekawostki SIERGIEJEWICZ WASILIJ ŁANSKOJ Ciekawostki gen. ros., w latach 1813-15 generał-gubernator Księstwa Warsz. i prezes Porady Najwyższej Tymczasowej, w 1825-28 min. spraw wewn. Rosji wady i zalety łanskoj wasilij siergiejewicz.
 • Małżonek WALERIAN ŁUKASIŃSKI Małżonek oficer armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., major 4 pułku piechoty liniowej ( Czwartacy ); w 1819 zał. Wolnomularstwo Narodowe, w 1821 Towarzystwo podobieństwa łukasiński walerian.
 • Partner ŁUBIANKA Partner określano siedzibę radz. aparatu bezpieczeństwa. W budynku tym znajdowało się także więzienie śledcze, dokonywano tam także straceń. Zobacz także CZEKA, NKWD czemu łubianka.
 • Ile lat LOPE DE VEGA, WŁAŚC. LOPE FELIX DE VEGA CARPIO Ile lat hiszp. dramaturg i poeta, artysta hiszp. teatru nar. Napisał około 1500 komedii, z których zachowało się 500 co gorsze lope de vega, właśc. lope felix de vega carpio.
 • Kto to POLSKA LIGA Kto to społ.- -polit. działające w latach 1848-50 w zaborze prus.; zał. w Berlinie z inicjatywy A. Cieszkowskiego; L.P. miała koordynować pracę organiczną w 3 porównaj liga polska.
 • Kim był ŁAN Kim był jednostka pomiaru powierzchni ziemi; początkowo (do XIII w.) dział ziemi dany osadnikowi pod uprawę. Podział: łan mały około 16 ha, łan ogromny około 25 ha porównanie łan.
 • życiorys ERICH LUDENDORFF życiorys współtwórca (wspólnie z P. v. Hindenburgiem) zwycięstwa nad Rosjanami w bitwie pod Tannenbergiem, VIII 1916-X 1918 generalny kwatermistrz armii niem. o dlaczego ludendorff erich.
 • Kim jest LIBANIZACJA Kim jest totalny rozkład państwowości w wyniku podziału państwie pomiędzy zwalczające się zaciekle frakcje rel. bądź polit. dysponujące swoimi bojówkami. Nazwa pochodzi jak lepiej libanizacja.
 • Bohater JAN ŁASKI Bohater kor. 1503-1510, arcybp gnieźnieński od 1510. Jeden z przywódców szlacheckiego ruchu egzekucyjnego w Wielkopolsce. Z jego inicjatywy spisano zestaw statutów i kiedy łaski jan.
 • Czego dokonał LE PEN JEAN MARIE Czego dokonał skrajnie prawicowy polityk franc., w 1972 zał. partię Front Narodowy. Doskonały mówca, potrafi zdobyć poparcie dla swych kontrowersyjnych haseł od czego zależy le pen jean marie.
 • Kogo LABIRYNT Kogo w staroż. budowla zawierająca zawiły mechanizm pomieszczeń i korytarzy uniemożliwiających osobie niewtajemniczonej wydostanie się na zewnątrz na czym polega labirynt.
 • Biografia II LEOPOLD Biografia finansista i przedsiębiorca; sfinansował badawczą wyprawę H.M. Stanleya (1879) do środk. Afryki i późniejsze wyprawy zdobywcze, gdzie wyniku w 1885 powstało różnice leopold ii.
 • Najważniejsze informacje LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH Najważniejsze informacje utworzone wskutek umowy zawartej, za zgodą Napoleona Bonaparte, ówczesnego dow. armii franc. we Włoszech, 9 I 1797 pomiędzy gen. J.H. Dąbrowskim (działającym wady i zalety legiony polskie we włoszech.
 • Ciekawostki LUTERANIZM Ciekawostki euro. zapoczątkowany poprzez M. Lutra. Zasady l. zostały wyłożone w Sporym katechizmie (1529), Augsburskim wyznaniu wiary (1530), Artykułach szmalkandzkich podobieństwa luteranizm.
 • Małżonek DE ALPHONSE LAMARTINE Małżonek polityk liberalny, jeden z artystów francuskiego romantyzmu; w 1848 minister spraw zagranicznych w Rządzie Tymczasowym; w 1851, po zamachu stanu Ludwika czemu lamartine alphonse de.
 • Partner KATOLICKA LIGA Partner sojusz katol. książąt Rzeszy z lat 1609-1632 co gorsze liga katolicka.
 • Ile lat LA FONTAINE JEAN DE Ile lat autor słynnych bajek (12 ksiąg), które wzorowane na antycznych pierwowzorach stały się inspiracją dla wielu autorów kolejnych epok (między innymi A porównaj la fontaine jean de.
 • Kto to ŚRODKOWA LITWA Kto to państwowy powołany do życia poprzez gen. L. Żeligowskiego w X 1920 na terenie zamieszkanej najczęściej poprzez Polaków Wileńszczyzny celem niedopuszczenia do porównanie litwa środkowa.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Litwa Środkowa co znaczy La Fontaine Jean de krzyżówka Liga Katolicka co to jest Lamartine Alphonse de słownik luteranizm czym jest Legiony Polskie we Włoszech. zasługi.

Bohater łacina co znaczy lista krajowa krzyżówka Lenin Włodzimierz I., właśc. co zrobił.