ludzie luźni lt łukasiński co to jest
PRZYKŁADY Ludzie Luźni, List 34, Łukasiński Walerian, Ludwik Filip I, Lassalle Ferdinand, Lisowski.

Postacie historyczne, biografia na L

 • Kim był LENNIK Co zrobił wasal posiadający lenno, zobowiązany hołdem do wypełniania zobowiązań wobec seniora lennik.
 • Kim był LENNO Co zrobił nadawana poprzez seniora wasalowi (składającemu hołd) o różnej rozpiętości terytorialnej (od księstw do majątków rycerskich) w zamian za służbę lenną. W l lenno.
 • Kim był WŁADYSŁAW LANGNER Co zrobił 1917 z chwilą rozwiązania Legionów wcielony do armii austr. walczył we Włoszech. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku. Od 1928 w Ministerstwie langner władysław.
 • Kim był ERICH LUDENDORFF Co zrobił współtwórca (wspólnie z P. v. Hindenburgiem) zwycięstwa nad Rosjanami w bitwie pod Tannenbergiem, VIII 1916-X 1918 generalny kwatermistrz armii niem. o ludendorff erich.
 • Kim był ŁAN Co zrobił pomiaru powierzchni ziemi; początkowo (do XIII w.) dział ziemi dany osadnikowi pod uprawę. Podział: łan mały około 16 ha, łan ogromny około 25 ha łan.
 • Kim był WILHELM LIEBKNECHT Co zrobił ruchu robotn.; uczestnik rewolucji 1848-49 w Niemczech, współorganizator niem. sekcji I Międzynarodówki, jeden z założycieli Socjaldemokr. Partii Robotników liebknecht wilhelm.
 • Kim był JUSTUS LIEBIG Co zrobił organicznej. Opracował analizę elementarną (1831) i udowodnił, Iż składniki mineralne potrzebne do rozwoju rośliny czerpią z gleby (1840 liebig justus.
 • Kim był LESEFERYZM Co zrobił termin pochodzenia franc. oznaczający pełną swobodę produkowania i handlu. Powstał w XVIII, dostępny zwł. w XIX w leseferyzm.
 • Kim był LOMBARDIA Co zrobił 1714 w granicach Austrii, 1797-1815 pod wpływami Francji, później znów w Austrii, 1848 teren stworzenia nar., od 1859 w granicach Sardynii, 1861 Włoch. Zobacz lombardia.
 • Kim był PENG LI Co zrobił polityk chiń., premier od 1987, odpowiedzialny za wydarzenia na placu Tian'anmen w 1989 li peng.
 • Kim był NOL LON Co zrobił marszałek, polityk kambodżański, autor zamachu stanu w 1970, a w dalszym ciągu premier Kambodży. Prezydent w latach 1972-75, obalony poprzez Czerwonych Khmerów lon nol.
 • Kim był MAN SYNG LI Co zrobił działacz ruchu niepodl. w Korei. W latach 1948-60 prezydent i premier Korei Pd. o dyktatorskiej władzy. Szef państwa w wojnie koreańskiej li syng-man.
 • Kim był ŻELAZNY LIST Co zrobił bezpieczeństwa udzielana poprzez władcę, w XX w. pismo wydawane poprzez organa sprawiedliwości oskarżonemu przebywającemu za granicą, gwarantujące mu wolność list żelazny.
 • Kim był LABIRYNT Co zrobił w staroż. budowla zawierająca zawiły mechanizm pomieszczeń i korytarzy uniemożliwiających osobie niewtajemniczonej wydostanie się na zewnątrz labirynt.
 • Kim był LATERAN Co zrobił kościoły, na przykład słynna bazylika św. Jana) w Rzymie na Mons Coelius; siedziba papieży do 1308, miejsce 5 soborów; dziś należy do państwa watykańskiego i lateran.
 • Kim był LUKSEMBURGOWIE Co zrobił Luksemburgu (XIII-XV w. ), w dalszym ciągu w XIV-XV w. w Czechach, na Węgrzech i w Brandenburgii; okresowo na tronie cesarskim; pierwszym władcą niem. z L. był luksemburgowie.
 • Kim był YEW KUAN LEE Co zrobił niepodległego Singapuru, premier w latach 1959-90. Potrafił zapewnić temu państwu moment wielkiego rozwoju gosp. stosując paternalistyczną formę rządów lee kuan yew.
 • Kim był XVIII LUDWIK Co zrobił 1791-1814 na emigracji, po obaleniu Napoleona władca Francji od 1814; początkowo prowadził politykę liberalną, od 1821 oparł się na konserwatystach ludwik xviii.
 • Kim był DE ALPHONSE LAMARTINE Co zrobił liberalny, jeden z artystów francuskiego romantyzmu; w 1848 minister spraw zagranicznych w Rządzie Tymczasowym; w 1851, po zamachu stanu Ludwika Bonaparte lamartine alphonse de.
 • Kim był ŚWIĘTY IX LUDWIK Co zrobił Kapetyngów. Wzmocnił władzę królewską, zreorganizował administrację państwową. W polityce zagr. nastawiony pokojowo, arbiter w sporach. Przywiązywał ogromną ludwik ix święty.
 • Kim był XIV LUDWIK Co zrobił Austriaczki, władca Francji od 1643. Faktyczne rządy objął w 1661 po Zgonu kard. G. Mazariniego. Za jego czasów odsunięto kompletnie arystokrację od wpływu na ludwik xiv.
 • Kim był LOKACJA Co zrobił zakładanie nowych osad albo organizowanie istniejących na nowych prawach, szerzej zobacz kolonizacja lokacja.
 • Kim był LEGAT Co zrobił Rzymie wysłannik do obcego państwa, a w dalszym ciągu dowódca legionu; w Kościele katol. wysłannik papieski obdarzony ustalonymi kompetencjami występujący na legat.
 • Kim był ALEXANDRE ROLLIN LEDRU Co zrobił opozycji w okresie monarchii lipcowej, w 1848 min. spraw wewn. Rządu Tymczasowego; przeciwnik Ludwika Napoleona. Zobacz Napoleon III ledru-rollin alexandre.
 • Kim był LIZYP Co zrobił rzeźbiarzy gr., tworzył na dworze Aleksandra Wielkiego, wprowadził bardziej wysmuklony kanon ciała ludzkiego niż u Polikleta; znane dzieła L. to między innymi lizyp.
 • Kim był LIGA Co zrobił W Europie Zach. od czasów średniow. odpowiednik konfederacji liga.
 • Kim był LENIN WŁODZIMIERZ I., WŁAŚC. W.I. ULJANOW Co zrobił postać Rosji radzieckiej. Od młodości w kółkach marksistowskich, jeden z organizatorów ruchu socjalist. w Rosji, od 1903 lider lewicowego skrzydła (zwanego lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
 • Kim był LEGION POLSKI NA WĘGRZECH Co zrobił porozumienia z powstańczym rządem węg.; służyli w nim ochotnicy z Galicji, Królestwa Pol. i emigranci z gen. J. Wysockim na czele; w V 1849 liczył około 2,5 legion polski na węgrzech.
 • Kim był NARODOWA LIGA Co zrobił powstała z Ligi Polskiej (2) w 1893; pełniła rolę ośrodka prowadzącego ruchem narodowodemokr. (endecją); gł. zadaniem L.N. było ujednolicenie polityki pol liga narodowa.
 • Kim był ŁAGRY Co zrobił pracy przymusowej na rzecz NKWD czy potem KGB. W ZSRR kierowano do nich zarówno przeciwników polit., jak i zwyczajnych kryminalistów. Stworzono tam nieludzkie łagry.
 • Kim był PATRICE LUMUMBA Co zrobił niepodl., więziony poprzez władze kolonialne, od 1960 premier republiki Kongo, obalony poprzez zamach stanu S. Mobutu, w dalszym ciągu zamordowany lumumba patrice.
 • Kim był NADWIŚLAŃSKA LEGIA Co zrobił Warsz. z części Legionów Polskich i jazdy Legii Naddunajskiej (7 pułk lansjerów); 1808-11 brała udział w walkach w Hiszpanii i kampanii rosyjskiej Napoleona legia nadwiślańska.
 • Kim był LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH Co zrobił wskutek umowy zawartej, za zgodą Napoleona Bonaparte, ówczesnego dow. armii franc. we Włoszech, 9 I 1797 pomiędzy gen. J.H. Dąbrowskim (działającym na zlecenie legiony polskie we włoszech.
 • Kim był ŁOTWA Co zrobił dzięki okupacji niem. (w I wojnie świat.) i rozpadowi cesarstwa ros. w 1918. Wskutek paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR wymusił wejście tam radz. garnizonów, a w łotwa.
 • Kim był LIKEJON Co zrobił znany gimnazjon w staroż. Atenach, gdzie wykładał Arystoteles; dziś ustalenie szkoły średniej nawiązujące do tej staroż. nazwy likejon.
 • Kim był FERDINAND LESSEPS Co zrobił franc. dyplomata i przedsiębiorca; w latach 1859-69 prowadził budowę Kanału Sueskiego, w 1881 rozpoczął także przerwaną w 1889 budowę Kanału Panamskiego lesseps ferdinand.
 • Kim był LE CHAPELIER ISAAC RENE GUY Co zrobił zgłosił projekt ustawy, która zakazywała pracownikom najemnym tworzenia związków i organizowania strajków; obowiązywała we Francji do 1864 le chapelier isaac rene guy.
 • Kim był KAROL LIBELT Co zrobił działacz demokr.; uczestnik stworzenia listopadowego, współorganizator Towarzystwa Naukowej Pomocy (1841); od 1839 należał do 5-osobowego komitetu związanego z libelt karol.
 • Kim był IX LEON Co zrobił papież w 1049-1055, zobacz schizma wschodnia leon ix.
 • Kim był BOLESŁAW LIMANOWSKI Co zrobił Pierwszy (w latach 70.) pol. dziennikarz socjalist. Od 1878 na emigracji, organizator kółek socjalist., oprócz tego historyk, socjolog. Jeden z artystów limanowski bolesław.
 • Kim był LEBENSRAUM Co zrobił przestrzeń życiową znany od pocz. XX w.; używany poprzez ideologów nacjonalistycznych, a zwł. poprzez A. Hitlera w Mein Kampf i w propagandzie hitlerowskiej lebensraum.
 • Kim był ŁEMKOWIE Co zrobił zamieszkująca Beskid Niski, zaznaczająca regularnie swą odrębność językową i kulturową, w 1947 przymusowo przesiedlona na Ziemie Odzyskane wskutek akcji Wisła łemkowie.
 • Kim był LIVIUS TITUS LIWIUSZ Co zrobił ogromny historyk rzym., świetny poeta, autor historii Rzymu od jego założenia do 9 przed naszą erą pt. Ab urbe condita libri... (Od założenia miasta księgi liwiusz, titus livius.
 • Kim był LIBANIZACJA Co zrobił rozkład państwowości w wyniku podziału państwie pomiędzy zwalczające się zaciekle frakcje rel. bądź polit. dysponujące swoimi bojówkami. Nazwa pochodzi od libanizacja.
 • Kim był ŁAMBINOWICE Co zrobił w czasach I i II wojny świat. niem. obóz dla jeńców wojennych, po 1945 okryty niedobrą sławą obóz dla internowanych Niemców, wysiedlanych ze Śląska Opolskiego łambinowice.
 • Kim był I LOTAR Co zrobił od 840 z dyn. Karolingów, syn Ludwika I Pobożnego. W 841 pokonany poprzez braci zgodził się na podział państwa Franków w 843 ( traktat z Verdun), zatrzymując lotar i.
 • Kim był KRAJU OBRONY LIGA Co zrobił organizacja powołana w 1962, w miejsce wcześniejszej Ligi Przyjaciół Żołnierza, do szkolenia ludności w celu wzmocnienia obronności państwa liga obrony kraju.
 • Kim był RZYMSKI LEGIONISTA Co zrobił żołnierz legionu rzym.; uzbrojenie: hełm, pancerz, prostokątna tarcza, dwusieczny miecz, ciężka włócznia (oszczep) zw. pilum legionista rzymski.
 • Kim był LACJUM Co zrobił kraina w środk. Italii pomiędzy Apeninami a M. Tyrreńskim, w staroż. kolebka państwa rzym., zamieszkana poprzez Latynów lacjum.
 • Kim był XV LUDWIK Co zrobił następca od 1715. Żonaty z Marią Leszczyńską, córką Stanisława Leszczyńskiego. Popierał starania Leszczyńskiego o koronę pol. Na rządy miały wpływ faworyty J.A ludwik xv.
 • Kim był KRZEMIEŃCU W LICEUM Co zrobił Czackiego przy współpracy H. Kołłątaja, obejmowało częściowo program szkoły wyższej, edukacja trwała 10 lat; od 1819 podniesione do rangi liceum, w programie liceum w krzemieńcu.
 • Kim był LOPE DE VEGA, WŁAŚC. LOPE FELIX DE VEGA CARPIO Co zrobił hiszp. dramaturg i poeta, artysta hiszp. teatru nar. Napisał około 1500 komedii, z których zachowało się 500 lope de vega, właśc. lope felix de vega carpio.
 • Kim był KRAJOWA LISTA Co zrobił wyborczej ułatwiająca wybór przywódców partyjnych poza okręgami wyborczymi. Szczególnie głośna z przełomowych wyborów 1989; 50 liderów polit. PRL z premierem M lista krajowa.
 • Kim był JOACHIM LELEWEL Co zrobił numizmatyk; w latach 1815-24 prof. Uniw. Wileńskiego; w okresie stworzenia listopadowego czł. Rządu Narodowego, prezes Tow. Patriotycznego (2); od XII 1831 na lelewel joachim.
 • Kim był LEGIONY POLSKIE 1914-17 Co zrobił tworzona przy armii austr. od VIII 1914, składająca się raczej z młodzieży szkolonej wojskowo przed 1914 w Galicji. Początkowo był Legion Zachodni i Legion legiony polskie 1914-17.
 • Kim był FELIKS ŁUBIEŃSKI Co zrobił Warsz., ziemianin; poseł na Sejm Czteroletni, należał do stronnictwa patriotycznego; wprowadził w Księstwie Warsz. Kodeks Napoleona, przyczynił się do wydania łubieński feliks.
 • Kim był POBOŻNY I LUDWIK Co zrobił władca Franków i cesarz rzym. z dyn. Karolingów, jedyny z synów Karola Wielkiego, który go przeżył ludwik i pobożny.
 • Kim był JAN ŁASKI Co zrobił 1510, arcybp gnieźnieński od 1510. Jeden z przywódców szlacheckiego ruchu egzekucyjnego w Wielkopolsce. Z jego inicjatywy spisano zestaw statutów i przywilejów łaski jan.
 • Kim był MARCIN LUTER Co zrobił luteranizmu. Początkowo zakonnik w klasztorze augustianów w Erfurcie; jako wykładowca Pisma św. na uniw. w Wittenberdze w 1517 ogłosił 95 tez, gdzie wystąpił luter marcin.
 • Kim był WILLIAM LAUD Co zrobił Anglii. Doradca Karola I. Zwolennik wzmocnienia władzy królewskiej i pozycji wyższego duchowieństwa w Kościele anglikańskim. Przeciwnik purytan i laud william.
 • Kim był LEON X, GIOVANNI DE MEDICI Co zrobił papież od 1513; w 1517 zakończył V sobór laterański; potępił M. Lutra. Znakomity humanista, protektor twórców leon x, giovanni de medici.
 • Kim był KRETEŃSKI LABIRYNT Co zrobił jeden z najsłynniejszych, wg legendy zbudowany poprzez Dedala z rozkazu Minosa na siedzibę dla Minotaura labirynt kreteński.
 • Kim był ARABSKICH PAŃSTW LIGA Co zrobił 22 państwa arabskie i OWP. Najwyższym organem jest Porada. Koryguje ona współdziałanie polit., wojsk., gosp. i wymianę kulturalną tych krajów. W kwestiach liga państw arabskich.
 • Kim był II LEOPOLD Co zrobił przedsiębiorca; sfinansował badawczą wyprawę H.M. Stanleya (1879) do środk. Afryki i późniejsze wyprawy zdobywcze, gdzie wyniku w 1885 powstało tak zwany Wolne leopold ii.
 • Kim był IGNACY ŁUKASIEWICZ Co zrobił przemysłu naftowego; w 1852 wskutek destylacji ropy naftowej wydzielił naftę, w 1853 skonstruował lampę naftową; 1854 zał. w Bobrze k. Krosna pierwszą na łukasiewicz ignacy.
 • Kim był SPORTOWE ZESPOŁY LUDOWE Co zrobił kluby sportowe zakładane od 1946 w celu propagowania sportu na wsi ludowe zespoły sportowe.
 • Kim był LANDTAG Co zrobił sejm w państwach niem. W Polsce termin stosowany przeważnie odnosząc się do sejmu prus landtag.
 • Kim był XVI LUDWIK Co zrobił panował we Francji 1774-92, prowadził niezdecydowaną politykę zarówno w momencie samodzielnych rządów (do 1789), jak i w okresie rewolucji wobec Zebrania Nar ludwik xvi.
 • Kim był ABRAHAM LINCOLN Co zrobił USA. Polityk republikański, głośny mówca, zwolennik likwidacji niewolnictwa; jego wybór w 1860 na prezydenta uznany poprzez Południe USA za zagrożenie, stał lincoln abraham.
 • Kim był III LEON Co zrobił papież, zobacz Karol Ogromny leon iii.
 • Kim był VETO LIBERUM Co zrobił prawo sprzeciwu jednego albo kilku posłów wobec projektu uchwał sejmowych (konstytucji). Wywodzi się ono z ogólnoeuropejskiej zasady co wszystkich dotyczy liberum veto.
 • Kim był LUDDYŚCI Co zrobił z angielskiego: uczestnicy wystąpień przeciwko wykorzystaniu maszyn w przemyśle nareszcie XVIII i na pocz. XIX w luddyści.
 • Kim był WĘGIERSKI LUDWIK Co zrobił Polski od 1370, z dyn. Andegawenów, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny. Dzięki reformom wewn. zapewnił Węgrom wszechstronny rozrost na niespotykaną ludwik węgierski.
 • Kim był LUBECKI-DRUCKI FRANCISZEK KSAWERY Co zrobił polityk konserwatywny; w latach 1794-1800 w armii ros., 1813-15 czł. Porady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warsz.; 1821-1830 min. skarbu Królestwa Pol lubecki-drucki franciszek ksawery.
 • Kim był LEON XIII, VINCENZO GIOACCHINO PECCI Co zrobił konkordat z Rosją; 1887 doprowadził do zakończenia kulturkampfu w Niemczech. W 1891 wydał encyklikę Rerum novarum będącą przełomem w myśli społ. Kościoła leon xiii, vincenzo gioacchino pecci.
 • Kim był HABSBURG I LEOPOLD Co zrobił cesarz od 1658, sojusznik Polski w momencie potopu (1655-60) i w latach wojny z Turcją (1683-99 leopold i habsburg.
 • Kim był HONOROWA LEGIA Co zrobił odznaczenie franc. nadawane za zasługi wojsk. i cywilne, ustanowione w 1802 poprzez Napoleona I legia honorowa.
 • Kim był XIII LUDWIK Co zrobił IV i Marii Medycejskiej, władca Francji od 1610 r. Od 1624 r. jego kluczowym współpracownikiem i faktycznym rządcą państwie był kard. A.J. Richelieu. Za ludwik xiii.
 • Kim był KATOLICKA LIGA Co zrobił sojusz katol. książąt Rzeszy z lat 1609-1632 liga katolicka.
 • Kim był WILHELM GOTTFRIED LEIBNIZ Co zrobił opracował rachunek całkowy i różniczkowy (jednocześnie z Newtonem), prekursor oświecenia niem. W filozofii autor koncepcji monad, jest to fundamentalnych leibniz gottfried wilhelm.
 • Kim był POLSKI LUD Co zrobił radykalno-demokr. działająca w latach 1835-46 w Anglii; członkami byli dawni żołnierze i podoficerowie stworzenia listopadowego gł. pochodzenia chłopskiego; L lud polski.
 • Kim był GOSPODARCZY LIBERALIZM Co zrobił leseferyzmem, powstała w XVIII w., głosząca swobodę kapitalistycznej produkcji i handlu i walki konkurencyjnej, wolnej od ingerencji państwa, które powinno liberalizm gospodarczy.
 • Kim był LONGOBARDOWIE Co zrobił najechał na pn. Italię i założył tam kraj zagrażające posiadłościom bizant., a później papiestwu. Na prośbę papieża Stefana II król Franków Pepin Mały pokonał longobardowie.
 • Kim był LUFTWAFFE Co zrobił odrębny rodzaj broni oficjalnie od 1935 na bazie już przedtem wbrew traktatowi wersalskiemu rozwijanych oddziałów lotniczych. Intensywnie rozbudowywane poprzez luftwaffe.
 • Kim był LEWANT Co zrobił stosowane w ubiegłych wiekach zbiorcze ustalenie państw wsch. części basenu M. Śródziemnego lewant.
 • Kim był ŁAWA Co zrobił organ sądowniczy we wsiach pol. w średniow. lokowanych na prawie niem.; złożony z sołtysa i 7 ławników. Zobacz także kolonizacja w Polsce ława.
 • Kim był BIAŁY LESZEK Co zrobił krakowski w 1194-99, 1201 i 1202-27, z rodu Piastów, syn Kazimierza II Sprawiedliwego. Walczył o tron krakowski i jego utrzymanie z innymi książętami, zwł leszek biały.
 • Kim był ŚRODKOWA LITWA Co zrobił powołany do życia poprzez gen. L. Żeligowskiego w X 1920 na terenie zamieszkanej najczęściej poprzez Polaków Wileńszczyzny celem niedopuszczenia do oddania litwa środkowa.
 • Kim był LAURION Co zrobił Attyka), w staroż. miejsce wydobycia rud srebra i ołowiu poprzez Ateny, co stanowiło jedną z podstaw ich zamożności; złoża wyczerpały się w I w. n.e laurion.
 • Kim był III LOTAR Co zrobił niem. od 1125, cesarz od 1133; w 1135 na zjeździe w Merseburgu zhołdował Bolesława Krzywoustego, któremu jednak powiodło uzyskać się papieskie potwierdzenie lotar iii.
 • Kim był RÓŻA LUKSEMBURG Co zrobił i niem. ruchu socjalist. Współzałożycielka SDKPiL, później lewicy niem. socjaldemokracji. Współzałożycielka Związku Spartakusa i Komunistycznej Partii Niemiec luksemburg róża.
 • Kim był LUWR Co zrobił wyrosły na miejscu średniow. zamku (z 1190) Od XIV w. przebudowany na siedzibę królów Francji, w XVI przebudowany w stylu odrodzenia i dobudowany pałac luwr.
 • Kim był VYTAUTAS LANDSBERGIS Co zrobił polityk litewski, lider ruchu niepodległościowego Sajudis w latach 1988-93. Prezydent Litwy w latach 1990-92. Po wyborach w 1996 przewodniczący parlamentu landsbergis vytautas.
 • Kim był VINCI DA LEONARDO Co zrobił rzeźbiarz, teoretyk, sztuki, genialny uczony. Znane dzieła malarskie to Dama z łasiczką, fresk Ostatnia wieczerza, portret Mona Lisa, Św. Jan Chrzciciel. Sporo leonardo da vinci.
 • Kim był LAKONIA Co zrobił w staroż. kraina hist. w Grecji (pd.-wsch. część Peloponezu), siedziba Spartan. Zobacz Sparta lakonia.
 • Kim był RUMPO LIBERUM Co zrobił dosł. wolne zrywam; w Rzeczypospolitej XVIII w. ustalenie na zdarzenie zrywania sejmów, sejmików i Trybunału liberum rumpo.
 • Kim był LANDRAT Co zrobił rangi starosty stojący na czele powiatu ziemskiego, sprawował władzę adm. i policyjną; od 1872 stał także na czele Wydzia-łu Powiatowego, organu wykonawczego landrat.
 • Kim był LITURGIA Co zrobił ponoszone poprzez bogatych obywateli na rzecz polis (na przykład organizacja igrzysk, wystawienie okrętu wojennego); w chrześcijaństwie kult publiczny liturgia.
 • Kim był JOHN LOCKE Co zrobił jeden z pionierów oświecenia euro. Był zwolennikiem empiryzmu - umysł ludzi w momencie narodzin był jego zdaniem niezapisaną tablicą (tabula rasa) - i teorii locke john.
 • Kim był LEGION Co zrobił jednostka bojowa; w dobie wczesnej republiki rzym. armia konsularna składała się z 2 legionów i 2 skrzydeł sprzymierzeńców o sile legionu i podwójnej ilości legion.
 • Kim był MARIAN LANGIEWICZ Co zrobił styczniowego; uczestnik stworzenia poznańskiego 1848; w 1860 walczył w szeregach G. Garibaldiego; od 1861 wykładowca w pol. szkole wojsk. w Paryżu, potem w langiewicz marian.
 • Kim był LEGITYMIZM Co zrobił 1814, głosząca, Iż prawa historyczne dynastii są nienaruszalne; legitymizm, w okolicy równowagi sił, druga podstawowa zasada obowiązująca w trakcie obrad legitymizm.
 • Kim był SIERGIEJEWICZ WASILIJ ŁANSKOJ Co zrobił gen. ros., w latach 1813-15 generał-gubernator Księstwa Warsz. i prezes Porady Najwyższej Tymczasowej, w 1825-28 min. spraw wewn. Rosji łanskoj wasilij siergiejewicz.
 • Kim był PUŁAWSKI LEGION Co zrobił pol. tworzonego po stronie ros. w 1914. Ostatecznie zgłosiło się do niego tylko 900 osób. Istniał do września 1915, w dalszym ciągu wszedł w skład Brygady legion puławski.
 • Kim był HERMAN LIEBERMAN Co zrobił socjalista pol.; członek PPSD Galicji i Śląska, poseł do parlamentu austr., później sejmu pol. (1919-33), więzień Brześcia (1930), 1941 min. rządu RP w Londynie lieberman herman.
 • Kim był DAVID GEORGE LLOYD Co zrobił 1905 w rządzie, w okresie I wojny świat. od 1915 min. zaopatrzenia; przyczynił się do wielkiego rozwinięcia produkcji zbrojeniowej (w tym gł. propagator lloyd george david.
 • Kim był NADDUNAJSKA LEGIA Co zrobił przy poparciu Francji w Republice Batawskiej (dziś Holandia), dowodzony poprzez gen. K. Kniaziewicza; L.N. w 1800 walczyła w składzie armii reńskiej gen. J.V legia naddunajska.
 • Kim był LEONIDAS Co zrobił władca Sparty od 491 przed naszą erą, zobacz bitwa pod Termopilami leonidas.
 • Kim był LITWA Co zrobił zjednoczenia plemion bałtyckich w poł. XIII w. poprzez Mendoga, a rozbudowane o obszerne ziemie rus. poprzez Giedymina (XIV w. ) w Ogromne Księstwo Litewskie litwa.
 • Kim był NARODÓW LIGA Co zrobił strzec pokoju świat. i zapobiegać konfliktom zbrojnym, powołana do życia z inicjatywy prez. USA T. Wilsona. Pakt Ligi przyjęty 28 IV 1919 poprzez 32 państwa liga narodów.
 • Kim był CUDZOZIEMSKA LEGIA Co zrobił złożona z opłacanych obcokrajowców; utworzona w 1831 poprzez władze franc. z myślą o podbojach kolonialnych w Afryce i Azji; jednostki te kierowane są na w legia cudzoziemska.
 • Kim był MARCEL LEFEBVRE Co zrobił napiętnowany poprzez Watykan za samowolne decyzje i odrzucenie określeń Soboru Watykańskiego II. Stał na czele ruchu tradycjonalistów katol. sprzeciwiającym lefebvre marcel.
 • Kim był ŁACINA Co zrobił potem oficjalny język w imperium rzym., powszechnie stosowany w średniow. Europie Zach., dała start językom romańskim, wpłynęła na postęp wszystkich języków łacina.
 • Kim był LITWACY Co zrobił przesiedlających się w obawie przed pogromami albo w konsekwencji represji adm. od końca XIX w. z Litwy, Białorusi i Ukrainy na teren Królestwa Pol litwacy.
 • Kim był ŁUBIANKA Co zrobił siedzibę radz. aparatu bezpieczeństwa. W budynku tym znajdowało się także więzienie śledcze, dokonywano tam także straceń. Zobacz także CZEKA, NKWD łubianka.
 • Kim był E THOMAS LAWRENCE Co zrobił z angielskiego: pułkownik, orientalista, słynny sekretny agent w I wojnie świat.; w 1916-18 pomógł zmobilizować Arabów do walki z Turcją lawrence thomas e..
 • Kim był LA FAYETTE MARIE JOSEPH DE Co zrobił o niepodległość Stanów Zjedn.; w 1789 wybrany do Stanów Generalnych, był inicjatorem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela; dowódca Gwardii Narodowej w Paryżu la fayette marie joseph de.
 • Kim był LUSITANIA Co zrobił pasażerski zatopiony 7 V 1915 z 1200 osobami na pokładzie (w tym 120 obywateli amer.) poprzez niem. okręt podwodny. Spowodowało to olbrzymie wrażenie w świecie "lusitania".
 • Kim był LUDWIK NIEMIEC, LUDWIK NIEMIECKI Co zrobił władca Franków z dyn. Karolingów, po podziale monarchii Karola Wielkiego w 843 objął we władanie późniejsze Niemcy ludwik niemiec, ludwik niemiecki.
 • Kim był LEDÓCHOWSKI, HALKA-LEDÓCHOWSKI MIECZYSŁAW Co zrobił od 1851 w dyplomacji papieskiej; od 1865 arcybp poznański i gnieźnieński; początkowo współpracował z władzami prus. ograniczając udział duchowieństwa pol. w ledóchowski, halka-ledóchowski mieczysław.
 • Kim był LE PEN JEAN MARIE Co zrobił skrajnie prawicowy polityk franc., w 1972 zał. partię Front Narodowy. Doskonały mówca, potrafi zdobyć poparcie dla swych kontrowersyjnych haseł le pen jean marie.
 • Kim był KHAN ALI LIAKAT Co zrobił polityk ind., członek Ligi Muzułmańskiej, zwolennik odrębnego państwa islamskiego, pierwszy szef rządu niepodległego Pakistanu po 1947 liakat ali khan.
 • Kim był BOGUMIŁ SAMUEL LINDE Co zrobił języka pol. na uniw. w Lipsku, od 1804 dyrektor Liceum Warsz., czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; w latach 1807-14 wydał Leksykon j. polskiego (t. 1-6 linde samuel bogumił.
 • Kim był ROBERT LEE Co zrobił Konfederacji w wojnie secesyjnej; absolwent Akademii Wojsk. w West Point, walcząc w armii amer. brał udział w wojnie z Meksykiem 1848, w 1859 stłumił lee robert.
 • Kim był LOYOLA IGNACY, INIGO LOPEZ DE LOYOLA ŚW. Co zrobił w 1534 założyciel zakonu jezuitów. Od 1541 jego pierwszy generał; kanonizowany w 1622. Powołał w Rzymie kolegium Il Gesu (1551 loyola ignacy, inigo lopez de loyola św..
 • Kim był CURZONA LINIA Co zrobił grubsza zbliżone do etnicznych wsch. granice Polski, zaproponowana 11 VII 1920 poprzez bryt. min. spraw zagr. lorda Curzona. Przebiegała od Suwałk, na zach. od linia curzona.
 • Kim był LEGENDA Co zrobił fantastycznymi o postaciach i wydarzeniach hist. czerpiąca z podań ludowych (na przykład o świętych czy bohaterach), rozpowszechniona w średniow legenda.
 • Kim był PIOTR ŁAWROW Co zrobił socjolog, jeden z ideologów narodników; w 1870 zbiegł z zesłania za granicę, uczestnik Komuny Paryskiej, w latach 1873-77 redagował w Zurychu czasopismo ławrow piotr.
 • Kim był HALVDAN TRYGVE LIE Co zrobił sekretarz ONZ w latach 1946-53. Próbując zachować niezależną postawę naraził się krajom Zachodu popierając wprowadzenie komunist. ChRL do ONZ, i państwom lie trygve halvdan.
 • Kim był POLSKA LIGA Co zrobił polit. działające w latach 1848-50 w zaborze prus.; zał. w Berlinie z inicjatywy A. Cieszkowskiego; L.P. miała koordynować pracę organiczną w 3 zaborach liga polska.
 • Kim był XII LUDWIK Co zrobił władca Francji (od 1498) z dyn. Walezjuszów. Kontynuował wojny włoskie, lecz zakończył je pokojem w 1514 r ludwik xii.
 • Kim był MAGINOTA LINIA Co zrobił na granicy franc.-niem. budowany od 1929 z inicjatywy franc. min. obrony A. Maginota, a mający zabezpieczyć Francję przed agresją Niemiec. W kampanii franc linia maginota.
 • Kim był KAROL LEVITTOUX Co zrobił pol. spiskowiec; pochodził z rodz. pol.-franc.; związany ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; 1841 aresztowany i osadzony w Cytadeli warsz.; popełnił samobójstwo levittoux karol.
 • Kim był LATYNOWIE Co zrobił Lacjum, w VI-IV w. przed naszą erą zawiązały Związek Latyński, gdzie przewodził Rzym, później doszło do walki pomiędzy Związkiem Latyńskim a Rzymem, który latynowie.
 • Kim był LOUVOIS MICHEL LE TELLIER DE Co zrobił potęgi militarnej w czasach Ludwika XIV, reformator armii. Zniósł sprzedaż stopni oficerskich (niezależnie od kapitana i pułkownika), wprowadził starszeństwo louvois michel le tellier de.
 • Kim był LUSTRACJA Co zrobił próba wyeliminowania z życia publicznego sekretnych agentów komunist. Służby Bezpieczeństwa lustracja.
 • Kim był LUIZJANA Co zrobił terytorium położone raczej na zach. od Missisipi, zbadane w XVI w. poprzez Hiszpanów, później kolonizowane poprzez Francuzów (1717 założyli miasto Nowy Orlean luizjana.
 • Kim był ŁAWA Co zrobił organ sądowniczy w średniow. miastach pol. lokowanych na prawie niem.; złożony z wójta i ławników (zazwyczaj siedmiu). Zobacz także kolonizacja w Polsce ława.
 • Kim był LOCARNO Co zrobił gdzie Belgia, Francja, W. Brytania, Niemcy i Włochy podpisały w 1925 tak zwany pakt reński. Państwa te gwarantowały zach. granicę Niemiec, a tym samym jakby locarno.
 • Kim był LOMPA JÓZEF, PSEUD. A. MIECZYŃSKI Co zrobił nauczyciel, poeta; autor i tłumacz podręczników szkolnych (Krótkie wyobrażenie Śląska dla szkół elementarnych, 1821), zbiorów opowiadań (w latach 1844-45 w lompa józef, pseud. a. mieczyński.
 • Kim był LATYFUNDIUM Co zrobił od czasów staroż. Rzymu olbrzymi, zwarty dorobek ziemski latyfundium.
 • Kim był LA FONTAINE JEAN DE Co zrobił bajek (12 ksiąg), które wzorowane na antycznych pierwowzorach stały się inspiracją dla wielu autorów kolejnych epok (między innymi A. Mickiewicza la fontaine jean de.
 • Kim był LIBERALIZM Co zrobił światopoglądowa oparta na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka; doktryna głosząca, Iż wolna i nieskrępowana działalność jednostek jest liberalizm.
 • Kim był LUTERANIZM Co zrobił zapoczątkowany poprzez M. Lutra. Zasady l. zostały wyłożone w Sporym katechizmie (1529), Augsburskim wyznaniu wiary (1530), Artykułach szmalkandzkich (1575 luteranizm.
 • Kim był IGNACY ŁYSKOWSKI Co zrobił Pomorzu; 1848 protestował w parlamencie frankfurckim przeciw planom włączenia Pomorza do Związku Niem.; 1848-50 działacz Ligi Polskiej; 1862-63 należał do łyskowski ignacy.
 • Kim był JAGIELLOŃCZYK II LUDWIK Co zrobił władca Węgier i Czech (od 1516), syn Władysława Jagiellończyka, zginął w bitwie z Turkami pod Mohaczem ludwik ii jagiellończyk.
 • Kim był HABSBURG II LEOPOLD Co zrobił książę Toskanii. We Włoszech zapisał się jako reformator w duchu absolutyzmu oświeconego. Cesarz od 1790, z uwagi na opór szlachty odwołał część reform brata leopold ii habsburg.
 • Kim był LIST OJCA ŚWIĘTEGO GRZEGORZA PAPIEŻA DO ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW Z RZYMU PRZYSŁANY Co zrobił około 1840-41 poprzez P. Ściegiennego; krytykował panujące relacje społ. i kreślił wizję przyszłego społeczeństwa po uwłaszczeniu chłopów "list ojca świętego grzegorza papieża do rolników i rzemieślników z rzymu przysłany".
 • Kim był KARL LIEBKNECHT Co zrobił socjaldemokracji, współzałożyciel Związku Spartakusa, Komunistycznej Partii Niemiec, jedna z głównych postaci rewolucji niem. 1918, zamordowany I 1919 liebknecht karl.
 • Kim był SEBASTIAN JERZY LUBOMIRSKI Co zrobił hetman polny kor. od 1657. Znakomity wódz pol., rzeczywisty zwycięzca wojsk moskiewskich pod Cudnowem i Słobodyszczem (1660). Przeciwnik reform Jana Kazimierza lubomirski jerzy sebastian.
 • Kim był TRYUMFALNY ŁUK Co zrobił bramy o dekorowanych okolicznościowo ścianach (rzeźby, napisy) wznoszona pierwotnie w staroż. Rzymie dla uczczenia bohatera (wodza, władcy i tym podobne) w łuk tryumfalny.
 • Kim był JÓZEF ALEKSANDER LISOWSKI Co zrobił pułkownik, organizator oddziałów lekkiej jazdy (osławionych lisowczyków ) głośnych z łupiestwa i grabieży. Uczestnik interwencji w Moskwie ( ogromna smuta lisowski aleksander józef.
 • Kim był FERDINAND LASSALLE Co zrobił jeden z organizatorów ruchu robotn. w Niemczech; zwolennik zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus, rzecznik legalnych metod działania ruchu robotn.; w 1863 lassalle ferdinand.
 • Kim był I FILIP LUDWIK Co zrobił 1830-48, syn księcia orleańskiego Ludwika Filipa zw. galit, z młodszej linii Burbonów; w 1789-93 czł. klubu jakobinów, potem na emigracji; objął władzę w ludwik filip i.
 • Kim był WALERIAN ŁUKASIŃSKI Co zrobił armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., major 4 pułku piechoty liniowej ( Czwartacy ); w 1819 zał. Wolnomularstwo Narodowe, w 1821 Towarzystwo Patriotyczne (1 łukasiński walerian.
 • Kim był 34 LIST Co zrobił znakomitych pisarzy i uczonych skierowane 14 III 1964 na ręce premiera J. Cyrankiewicza domagające się złagodzenia cenzury i większych przydziałów papieru list 34.
 • Kim był LUŹNI LUDZIE Co zrobił XVIII w. osoby nie posiadające stałego miejsca pobytu, nieokreślone pod względem stanowym. W Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. tworzyli odrębną kategorię ludzie luźni.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był PRZYKŁADY Ludzie Luźni, List 34, Łukasiński Walerian, Ludwik Filip I, Lassalle Ferdinand, Lisowski Aleksander Józef, Łuk Tryumfalny, Lubomirski Jerzy Sebastian zasługi.

Bohater Co znaczy Ludzie Luźni, List 34, Łukasiński Walerian, Ludwik Filip I co zrobił.