ockham wilhelm obrenowicie co to jest
Ostrogski Konstanty Wasyl co znaczy obywatelstwo krzyżówka Omajjadzi, Umajjadzi co to jest oflag.

Postacie historyczne, biografia na O

 • Kto to WILHELM OCKHAM Kto to angielskiego:, prof. uniw. w Oxfordzie, przedstawiciel tak zwany nominalizmu; głosił oddzielenie teologii, opartej na wierze i Objawieniu, od filozofii porównanie ockham wilhelm.
 • Kim był OBRENOWICIE Kim był XIX w., potem królewska, panująca w Serbii w latach 1817-42, 1858-1903; zał. poprzez Miłosza Obrenowicia (1780-1860), księcia Serbii 1817-39 i 1858-60; za dlaczego obrenowicie.
 • życiorys OLIMPIA życiorys kultu Zeusa w Elidzie na Peloponezie; był to święty gaj otoczony murem, mieszczący świątynie i ołtarze bogów (zw. olimpijskimi), z gł. świątynią i wspaniałym jak lepiej olimpia.
 • Kim jest JAN ALOJZY ORCHOWSKI Kim jest pol.; w okresie insurekcji 1794 proponował nadać wolność chłopom i ziemię odebraną zdrajcom narodu; działacz Tow. Republikanów; w Księstwie Warsz. sędzia sądu kiedy orchowski alojzy jan.
 • Bohater AUGUST OKTAWIAN Bohater przed naszą erą; krewny Juliusza Cezara, który go adoptował; członek II triumwiratu; po pokonaniu przeciwników objął tron jako jedynowładca otrzymując od od czego zależy oktawian august.
 • Czego dokonał JULIAN ORDON Czego dokonał stworzenia listopadowego; w trakcie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli; sławny dzięki poematowi A. Mickiewicza Reduta Ordona; po stworzeniu przebywał w na czym polega ordon julian.
 • Kogo OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO, ZW. OZONEM Kogo 1937 organizacja mająca jednoczyć obywateli wokół sanacji. Powołał ją do życia płk A. Koc kierując się z mandatu marsz. E. Rydza-Śmigłego. OZN zbudowany był różnice obóz zjednoczenia narodowego, zw. ozonem.
 • Biografia ROBERT OWEN Biografia poeta, socjalista utopijny, pionier ruchu spółdzielczego; w 1823 założył w stanach zjednoczonych ameryki osadę spółdzielczą, która zbankrutowała; od 1829 wady i zalety owen robert.
 • Najważniejsze informacje EDWARD MORAWSKI OSÓBKA Najważniejsze informacje w okresie okupacji w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Zwolennik ścisłej współpracy z PPR. Wiceprzewodniczący Krajowej Porady Narodowej podobieństwa osóbka-morawski edward.
 • Ciekawostki III OTTON Ciekawostki władca niem. od 983 i cesarz od 996 z dynastii saskiej, początkowo rządziła za niego matka cesarzowa Teofano, później babka Adelajda. Po usamodzielnieniu czemu otton iii.
 • Małżonek PARLAMENTARNY KLUB OBYWATELSKI Małżonek VI 1989 poprzez posłów i senatorów Komitetu Obywatelskiego Solidarność skupionych wokół Lecha Wałęsy; początkowo w składzie 161 posłów i 99 senatorów pod co gorsze obywatelski klub parlamentarny.
 • Partner OZYRYS Partner w staroż. Egipcie bóg życia i świata zmarłych, mąż Izydy, tata Horusa porównaj ozyrys.
 • Ile lat OKCYDENTALIŚCI Ile lat społ. w latach 40. i 50. XIX w., opowiadający się za zniesieniem poddaństwa chłopów i przebudową Rosji, polegający się na doświadczeniach Europy Zach porównanie okcydentaliści.
 • Kto to ALEKSANDER ORŁOWSKI Kto to grafik; uczestnik insurekcji 1794; od 1802 w Petersburgu; nadworny rysownik w. ks. Konstantego Pawłowicza; malował portrety, sceny batalistyczne i pejzaże dlaczego orłowski aleksander.
 • Kim był ODPRĘŻENIE Kim był zimnej wojny charakteryzujący się pewnym złagodzeniem stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zapoczątkowany w 1963 założeniem tak zwany gorącej linii (a więc jak lepiej odprężenie.
 • życiorys P NIKOŁAJ OGARIOW życiorys demokrata, dziennikarz, pisarz i filozof; w 1834 za działalność opozycyjną skazany na zesłanie, od 1856 w Londynie, razem z Hercenem wydawał Kołokoł kiedy ogariow nikołaj p..
 • Kim jest PALESTYNY WYZWOLENIA ORGANIZACJA Kim jest jednocząc kilkanaście ugrupowań arab. ludności Palestyny, głosząca program wyzwolenia terytoriów opanowanych poprzez Izrael drogą walki zbrojnej z okupantem od czego zależy organizacja wyzwolenia palestyny.
 • Bohater OSTRACYZM Bohater staroż. Atenach odmiana sądu (zapoczątkowana najprawdopodobniej poprzez Klejstenesa). O. chronił kraj przed tyranią albo przewrotem przez wygnanie osoby na czym polega ostracyzm.
 • Czego dokonał OSTFLUCHT Czego dokonał oznaczający przenoszenie się ludności ze wschodnich terenów Rzeszy do szybciej uprzemysławiających się i dających lepsze możliwości zarobku w XIX i XX w różnice ostflucht.
 • Kogo MILTON APOLLO OBOTE Kogo działacz niepodl. w momencie kolonialnym, premier Ugandy 1962-66 i prezydent 1966-71. Obalony poprzez zamach stanu, przejściowo na emigracji w Tanzanii. Po wady i zalety obote apollo milton.
 • Biografia LEOPOLD OTTO Biografia 1849 pastor w Warszawie (w latach 1866-75 na Śląsku Cieszyńskim); zwolennik polonizacji protestantów; 1861-62 popierał pol. ruch nar. w momencie manifestacji podobieństwa otto leopold.
 • Najważniejsze informacje OBSTRUKCJA Najważniejsze informacje hamowanie; o. parlamentarna - sposób walki polegająca na utrudnianiu normalnej działalności parlamentu (na przykład poprzez max. zastosowanie możliwości czemu obstrukcja.
 • Ciekawostki OLIGARCHIA Ciekawostki decydującą rolę odgrywa nieliczna ekipa wyodrębniona spośród arystokracji rodowej albo elit majątkowych. W staroż. Grecji o. przeciwstawiano arystokracji co gorsze oligarchia.
 • Małżonek 1939 WARSZAWY OBRONA Małżonek zaczęto już 3 IX. Dow. gen. W. Czuma. 9 IX pierwszy atak Niemców z marszu na Ochocie i Woli. Wobec jego niepowodzenia zaczęło się regularne oblężenie. Sporą porównaj obrona warszawy 1939.
 • Partner OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Partner stanu wojennego centrala związkowa skupiająca od 1984 prorządowe, później lewicowe związki zawodowe. Od 1991 wchodzi w skład Sojuszu Lewicy Demokratycznej porównanie ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych.
 • Ile lat OBODRYCI OBODRZYCE Ile lat plemion zachodniosłow. zamieszkujących na prawym brzegu dolnej Łaby; poświadczeni w źródłach już w VIII w.; zjednoczeni w księstwo w poł. X w.; w poł. XII w dlaczego obodrzyce, obodryci.
 • Kto to OWIDIUSZ Kto to najwybitniejszych pisarzy rzym. doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi elegie miłosne, poemat oparty na mitach gr. i rzym. Metamorfozy ( Przemiany ). W jak lepiej owidiusz.
 • Kim był ORGANIZACJA BOJOWA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ Kim był dokonywała zamachów na urzędy carskie, kasy skarbowe, pociągi przewożące kapitał rządowe; wysuwała na czoło działalności PPS akcje terrorystyczne; w 1906 po kiedy organizacja bojowa polskiej partii socjalistycznej.
 • życiorys II OTTON życiorys 961 władca niem., a od 967 cesarz; został pobity poprzez Arabów w Italii (982), a stworzenie Słowian połabskich z 983 przyniosło kres władzy niem. na ich od czego zależy otton ii.
 • Kim jest ODOAKER Kim jest służbie rzym., w 476 odsunął od tronu ostatniego w staroż. cesarza rzym. na Zachodzie Romulusa Augustulusa i ogłosił się królem, ubiegając się bezskutecznie o na czym polega odoaker.
 • Bohater OKUPACJA NIEMIECKA NA ZIEMIACH POLSKICH 1939-1945 Bohater podzielono 8 X 1939 na wcielone do Rzeszy (woj. poznańskie, pomorskie, śląskie, przewarzająca część łódzkiego, połowa warsz.), z których wysiedlano Polaków, a różnice okupacja niemiecka na ziemiach polskich 1939-1945.
 • Czego dokonał OKRĄGŁOGŁOWI Czego dokonał w Anglii w momencie wojny domowej 1640-1648 nazwa nadana zwolennikom parlamentu wady i zalety okrągłogłowi.
 • Kogo OCHRANA Kogo tajnej policji polit. w Rosji carskiej; powstała w 1881 po zamachu na Aleksandra II, na początku w Petersburgu, potem w Moskwie i w innych większych miastach podobieństwa ochrana.
 • Biografia KRZYSZTOF OPALIŃSKI Biografia od 1637, poeta, dziennikarz. Krytycznie odnosił się do rzeczywistości Rzeczypospolitej (Satyry lub Przestrogi dla naprawy rządu). W 1655 podpisał kapitulację czemu opaliński krzysztof.
 • Najważniejsze informacje JAN OLSZEWSKI Najważniejsze informacje żołnierz Szarych Szeregów w stworzeniu warsz. Jeden z wybitniejszych członków polskiej masonerii w latach 1962-1991. W czasach PRL obrońca polit., bronił wielu co gorsze olszewski jan.
 • Ciekawostki OKINAWA Ciekawostki japońskich wysp archipelagu Riukiu. 1 IV-21 VI 1945 słynną bitwę o jej zdobycie Amerykanie okupili sporymi utratami (47 tys. ludzi). Poprzez sporo lat teren porównaj okinawa.
 • Małżonek ODSTRASZANIE Małżonek militarna zakładająca, że nagromadzenie odpowiedniej ilości broni powstrzymuje potencjalnego napastnika przed agresją. Jako strategia zdobyła na znaczeniu w porównanie odstraszanie.
 • Partner NACJONALISTYCZNE PRAWICOWO ODCHYLENIE Partner czasach stalinowskich poprzez ekipę B. Bieruta na ustalenie poglądów W. Gomułki i jego ekipy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, lecz również z tradycji dlaczego "odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne".
 • Ile lat WIELKI I OTTON Ile lat dynastii saskiej od 936 i cesarz rzym. od 962, uporał się z opozycją wewn. przy użyciu duchowieństwa, w dalszym ciągu zyskał Włochy i stał się opiekunem i jak lepiej otton i wielki.
 • Kto to ZAGŁADY OBOZY Kto to ludobójstwa, na przykład w okresie II wojny świat. organizowane poprzez władze III Rzeszy w celu ostatecznej zagłady Żydów (jak Oświęcim-Brzezinka, Treblinka kiedy obozy zagłady.
 • Kim był PRACY OBOZY Kim był koncentracyjne zakładane raczej dla zastosowania siły roboczej. Na olbrzymią skalę tworzone w Rosji bolszewickiej i ZSRR. Służyły również do fizycznego od czego zależy obozy pracy.
 • życiorys OFIARA życiorys element albo istota żywa) składany istotom nadprzyrodzonym (spalany, oddawany do świątyni) w celu błagalnym, dziękczynnym i tak dalej; również obrzęd składania na czym polega ofiara.
 • Kim jest AXEL OXENSTIERNA Kim jest najwybitniejszych polityków XVII w.; zwany nawet mężem stanu XVII w. Kanclerz szwedz. od 1612, bliski współpracownik Gustawa Adolfa. Od Zgonu króla (1632 różnice oxenstierna axel.
 • Bohater KLEOFAS MICHAŁ OGIŃSKI Bohater emigracyjny, kompozytor; poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik sojuszu z Prusami; przystąpił do insurekcji 1794 na Litwie (czł. Najwyższej Porady Litewskiej wady i zalety ogiński michał kleofas.
 • Czego dokonał NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH ORGANIZACJA Czego dokonał sekretna organizacja zmierzająca do utworzenia państwa ukr., b. czynna na ziemiach wschodnich w Polsce międzywojennej (w tym akcje dywersyjno-sabotażowe i podobieństwa organizacja ukraińskich nacjonalistów.
 • Kogo ANDRZEJ OLECHOWSKI Kogo polityk, w młodości także prezenter radiowy. Od 1973 prac. instytucji międzynar., gdzie reprezentował PRL. Przy Okrągłym Stole zasiadał po stronie rządowej. Po czemu olechowski andrzej.
 • Biografia WYBORCZA ORDYNACJA Biografia ustawa regulująca zasady i tryb demokratycznych wyborów co gorsze ordynacja wyborcza.
 • Najważniejsze informacje OKULICKI LEOPOLD, PS. NIEDŹWIADEK Najważniejsze informacje Legionista, uczestnik wojny 1920, od X 1939 w SZP, 1940 dow. ZWZ na ziemiach wcielonych do ZSRR. Aresztowany poprzez władze radz. w 1941, po zwolnieniu został porównaj okulicki leopold, ps. niedźwiadek.
 • Ciekawostki ORDA Ciekawostki pierwotnie dom (jurta), dwór, kwatera władcy, a wreszcie ustalenie państwa mong. albo tur.; 2. w dawnej Polsce ustalenie całości wojska tatar. bądź jego obozu porównanie orda.
 • Małżonek STEFAN OLSZOWSKI Małżonek w latach 1970-1980 i 1980-1985 członek Biura Politycznego KC PZPR, wpływowy sekr. KC PZPR związany z M. Moczarem i jego frakcją, w dalszym ciągu lider tak dlaczego olszowski stefan.
 • Partner OLIVARES GASPAR DE GUZMAN Partner 1621 do 1643 pierwszy minister, dążył do przywrócenia imperium hiszp., w wojnie 30-letniej wspierał Habsburgów austr., liczył na ich pomoc w walce z jak lepiej olivares gaspar de guzman.
 • Ile lat OŁTARZ Ile lat miejsce składania ofiar istotom nadprzyrodzonym kiedy ołtarz.
 • Kto to ZJEDNOCZONYCH NARODÓW ORGANIZACJA Kto to organizacja międzynar. suwerennych krajów zał. na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej fundamentalne cele w Karcie ONZ podpisanej 26 VI 1945 od czego zależy organizacja narodów zjednoczonych.
 • Kim był MAGNACKA OLIGARCHIA Kim był szlacheckiej od poł. XVII w. tendencja do zmonopolizowania poprzez magnatów władzy w kraju. W przeciwieństwie od innych istniejących naprawdę mechanizmów na czym polega oligarchia magnacka.
 • życiorys OPACTWO życiorys w Kościele katol. klasztor z opatem na czele różnice opactwo.
 • Kim jest OTOCZAK Kim jest zaokrąglony i wygładzony w trakcie przemieszczania się w wodzie (na przykład rzece), służył do wyrobu najprymitywniejszych narzędzi paleolitycznych wady i zalety otoczak.
 • Bohater OKUPACJA NIEMIEC PO 1945 Bohater militarnej Trzeciej Rzeszy i podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji poprzez jej przedstawicieli w maju 1945 r. terytorium Niemiec zostało podzielone na podobieństwa okupacja niemiec po 1945.
 • Czego dokonał OPEC Czego dokonał Eksportujących Ropę Naftową założona w Bagdadzie w 1960 do koordynowania wielkości produkcji i konsultowania cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych w czemu opec.
 • Kogo OREGON Kogo dzisiejszym zachodnim pograniczu USA i Kanady w dolinie rzeki Columbia (wiele większa od dzisiejszego stanu Oregon) administrowana razem poprzez Stany Zjedn. i co gorsze oregon.
 • Biografia OSTROGOCI Biografia wschodni odłam Gotów, w III-IV w. przebywali nad M. Czarnym. W 375 podbici poprzez Hunów, po ich upadku osiedli w prowincji rzym. Panonii. W latach 488-493 pod porównaj ostrogoci.
 • Najważniejsze informacje STÓŁ OKRĄGŁY Najważniejsze informacje rokowań pomiędzy dwoma albo więcej stronami zakładająca równe prawa uczestników, czasem odnosząca się do rozmów pomiędzy rządem a opozycją. W Polsce terminem porównanie "okrągły stół".
 • Ciekawostki NIE ORGANIZACJA Ciekawostki konspiracyjna tworzona z inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona była na działania długoplanowe. Miała dlaczego organizacja "nie".
 • Małżonek ELIZA ORZESZKOWA Małżonek publicystka; 1863-64 działała w organizacji nar. wspierającej stworzenie; 1866 zamieszkała w Grodnie; reprezentantka pozytywizmu; w swej twórczości podejmowała jak lepiej orzeszkowa eliza.
 • Partner OKRZEJA STEFAN, PSEUD. WITOLD Partner od 1904; czł. Organizacji Bojowej PPS; 26 III 1905 dokonał zamachu bombowego na komisariat policji na Pradze; został schwytany i skazany na Zgon kiedy okrzeja stefan, pseud. witold.
 • Ile lat OAS Ile lat organizacja założona w 1961 poprzez franc. wojskowych w Algierze. Walczyła, także na terenie Francji, o utrzymanie franc. panowania w Algierii. Występowała od czego zależy oas.
 • Kto to AFRYKAŃSKIEJ JEDNOŚCI ORGANIZACJA Kto to kontynentu afrykańskiego. Zapoczątkowana w Gwinei w 1958. Ostatecznie ukształtowana 25 V 1963 w Addis Abebie, gdzie podpisano Kartę OJA. Występuje przeciw na czym polega organizacja jedności afrykańskiej.
 • Kim był DANIEL SAAVEDRA ORTEGA Kim był nikaraguański, przywódca sandinistów, lewicowego ugrupowania rządzącego po obaleniu dyktatury Somozów, w 1979 szef rządu, a w dalszym ciągu 1984-90 prezydent różnice ortega saavedra daniel.
 • życiorys POLSKI WIELKIEJ OBÓZ życiorys organizacja polit. powołana w XII 1926 z inicjatywy R. Dmowskiego w celu zebrania prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływania na masy w duchu ideologii wady i zalety obóz wielkiej polski.
 • Kim jest RADYKALNY NARODOWO OBÓZ Kim jest skrajnie prawicowe utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma Sztafeta , a krytykujących zbyt oportunistyczną, ich podobieństwa obóz narodowo-radykalny.
 • Bohater MAKSYMILIAN JÓZEF OSSOLIŃSKI Bohater literatury, ziemianin; 1771-73 współpracował z pismem Zabawy Przyjemne i Pożyteczne ; od 1793 w Wiedniu; od 1809 prefekt (a więc dyrektor) cesarskiej czemu ossoliński józef maksymilian.
 • Czego dokonał JERZY OSSOLIŃSKI Czego dokonał kanclerz w. kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem co gorsze ossoliński jerzy.
 • Kogo OPOLE Kogo średniow. u Słowian Zach. związek sąsiedzki na ustalonym terytorium; z początku region służący razem poprzez wolnych osadników; od XII w. do pocz. XIV w. w porównaj opole.
 • Biografia DEI OPUS Biografia katol. utworzone w Hiszpanii w 1928 miało w swym założeniu łączyć tradycyjną religijność z nowoczesnymi formami działalności w polityce i gospodarce, jest to porównanie opus dei.
 • Najważniejsze informacje JÓZEF ORDĘGA Najważniejsze informacje działacz emigracyjny; w czasach Królestwa Pol. współpracował z kaliszanami; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. TDP (należał do umiarkowanego dlaczego ordęga józef.
 • Ciekawostki ORMO Ciekawostki ochotnicza i społ. założona w 1946 w celu zapewnienia wsparcia dla działań milicji. W latach PRL brała także udział w zwalczaniu demokr. opozycji. Rozwiązana w jak lepiej ormo.
 • Małżonek EDWARD OCHAB Małżonek od 1929 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w PRL pełnił sporo wysokich stanowisk państwowych i partyjnych. W latach 1954-1968 członek Biura Polit. KC PZPR. W 1956 kiedy ochab edward.
 • Partner OGRADZANIE Partner ustalenie procesu masowego zajmowania ziem gminnych poprzez z angielskiego: właścicieli ziemskich w XIII-XVIII w. Grunta będące tradycyjnie własnością całej od czego zależy ogradzanie.
 • Ile lat OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO Ile lat bloku krajów faszyst. i totalitarnych współpracujących od 1936. Pierwsza była tak zwany oś Berlin-Rzym, a więc porozumienie niem.-wł. z 25 X 1936 uzgadniające na czym polega oś berlin-rzym-tokio.
 • Kto to AMERYKAŃSKICH PAŃSTW ORGANIZACJA Kto to Bogocie. Tworzą ją państwa zach. półkuli. Kluczowe jej zadania to: umacnianie pokoju i pokojowe rozwiązywanie konfliktów i wsparcie ekonomicznego i różnice organizacja państw amerykańskich.
 • Kim był OBYWATELSKIE KOMITETY OCALENIA NARODOWEGO Kim był ruch społ. organizowany poprzez WRON w 1981 w celu zdobycia poparcia społ. dla artystów stanu wojennego, przekształcony w dalszym ciągu w 1983 w PRON wady i zalety obywatelskie komitety ocalenia narodowego.
 • życiorys ORANIA życiorys poprzez Burów (potomków kolonistów hol. z XVII w.) w pd. Afryce w 1837; w 1854 ogłoszona republiką; w okresie wojny z angielskiego:-burskiej 1899-1902 podobieństwa orania.
 • Kim jest OPAT Kim jest tytuł przełożonego stosowany w nie wszystkich zakonach czemu opat.
 • Bohater KOSOWIE W OPERACJA Bohater krajów NATO w 1999 skierowana przeciw wojskom serb. operującym w Kosowie podjęta w obronie autochtonicznej ludności albańskiej poddanej represjom poprzez reżim co gorsze operacja w kosowie.
 • Czego dokonał ZBIGNIEW OLEŚNICKI Czego dokonał 1423, kardynał od 1449, znakomity polityk. Sekretarz Władysława Jagiełły, wkrótce lider możnych małopolskich. Wielką rolę w kraju odgrywał u kresu życia porównaj oleśnicki zbigniew.
 • Kogo JULIUSZ OSTERWA Kogo 1919 będąc pod wpływem ros. reformatorów sceny utworzył w Warszawie eksperymentalny teatr-stowarzyszenie Reduta , gdzie przeszedł od realizmu poprzez symbolizm porównanie osterwa juliusz.
 • Biografia KONCENTRACYJNE OBOZY Biografia wykorzystywane gromadzeniu ludzi uważanych za niebezpiecznych albo niewygodnych przeważnie z przyczyn militarnych albo polit. Pierwsze w XX w. były obozy dlaczego obozy koncentracyjne.
 • Najważniejsze informacje JÓZEF OLEKSY Najważniejsze informacje SdRP. W latach PRL wieloletni pracownik aparatu partyjnego PZPR, między innymi minister ds. związków zawodowych w 1989, od wyborów 4 VI 1989 poseł na sejm RP jak lepiej oleksy józef.
 • Ciekawostki OBRZEZANIE Ciekawostki rytualne obcięcie części napletka, użytkowane jako symbol poświęcenia sile boskiej użytkowane u kapłanów (na przykład egipskich) bądź powszechnie (na przykład kiedy obrzezanie.
 • Małżonek SŁUŻEBNA OSADA Małżonek osada, której mieszkańcy zobowiązani byli do ustalonych świadczeń na rzecz księcia albo pobliskiego grodu. Zamieszkiwali ją zazwyczaj ludzie jednego zawodu, o od czego zależy osada służebna.
 • Partner SAMUEL ORGELBRAND Partner syn kupca żyd.; 1836 otworzył w Warszawie firmę S. Orgelbrand i S-ka składającą się z księgarni, drukarni (od 1844) i składu książek; z czasem gł. placówka na czym polega orgelbrand samuel.
 • Ile lat OSTPOLITIK Ile lat polit. zrodzona w łonie SPD po II wojnie świat. zakładająca dobre relacje z ZSRR i państwami bloku komunist. w celu stopniowego rozmiękczania komunizmu drogą różnice ostpolitik.
 • Kto to LUDWIK OBORSKI Kto to lewicy emigracyjnej. Służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., walczył w stworzeniu listopadowym, wziął udział w bitwie pod Grochowem i Dębem Ogromnym wady i zalety oborski ludwik.
 • Kim był ODWILŻ Kim był ustalenie bardziej liberalnej polityki komunist. władz ZSRR zapoczątkowanej po Zgonu J. Stalina (1953). Nazwa pochodzi od tytułu powieści Ilji Erenburga Odwilż podobieństwa "odwilż".
 • życiorys OECD życiorys Współpracy Gospodarczej i Rozwoju utworzona 30 IX 1961 w Paryżu, grupująca najbogatsze państwa świata w celu koordynowania współpracy w dziedzinie rozwoju gosp czemu oecd.
 • Kim jest OLĘDRZY Kim jest XVI-XVIII w. osadnicy sprowadzani z Niderlandów, osadzani na terenach bagnistych (Żuławy, dolina Noteci), osobiście wolni. Nieśli ze sobą znajomość wyższej co gorsze olędrzy.
 • Bohater LUDWIK ORPISZEWSKI Bohater stworzenia listopadowego, działacz emigracyjny; 29 XI 1830 brał udział w ataku na Belweder; czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji bliski współpracownik ks porównaj orpiszewski ludwik.
 • Czego dokonał ORTODOKSJA Czego dokonał prawowierność, wierne trwanie przy jakiejś doktrynie albo idei, zwł. religijnej. Zobacz także prawosławie porównanie ortodoksja.
 • Kogo TOMASZ WŁADYSŁAW OSTROWSKI Kogo powstańczego 1830-31; służył w armii Księstwa Warsz.; XII 1830 wybrany marszałkiem izby poselskiej, przyczynił się do przyjęcia poprzez sejm 25 I 1831 uchwały dlaczego ostrowski władysław tomasz.
 • Biografia OFLAG Biografia nazwa obozu jenieckiego dla oficerów. Do w najwyższym stopniu znanych oflagów zalicza się: Woldenberg (a więc Dobiegniewo), Colditz, Neubrandenburg, Prenzlau jak lepiej oflag.
 • Najważniejsze informacje UMAJJADZI OMAJJADZI Najważniejsze informacje kalifów panująca w Damaszku w latach 661-750 i w Kordobie w latach 756-1031 Założyciel O. Moawia przeniósł stolicę kalifatu z Medyny do Damaszku. Za panowania kiedy omajjadzi, umajjadzi.
 • Ciekawostki OBYWATELSTWO Ciekawostki państwowa osoby fizycznej związana zarówno z ustalonymi uprawnieniami, jak i obowiązkami. Te ostatnie są normalnie zapisane w konstytucji danego państwa od czego zależy obywatelstwo.
 • Małżonek WASYL KONSTANTY OSTROGSKI Małżonek kijowski (od 1559). Posiadacz olbrzymich (największych w Rzeczpospolitej) majątków na Ukrainie i Wołyniu, opiekun prawosławnych, przeciwnik unii brzeskiej. W na czym polega ostrogski konstanty wasyl.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Ostrogski Konstanty Wasyl co znaczy obywatelstwo krzyżówka Omajjadzi, Umajjadzi co to jest oflag słownik Ostrowski Władysław Tomasz czym jest ortodoksja co. zasługi.

Bohater Ockham Wilhelm co znaczy Obrenowicie krzyżówka Olimpia co to jest co zrobił.