encyklopedia ostpolitik co to jest
CO ZNACZY Ostpolitik, Oleśnicki Zbigniew, Otton Ii, Osóbka-Morawski Edward, Ordęga Józef, Ormo.

Postacie historyczne, biografia na O

 • Kim był P NIKOŁAJ OGARIOW Co zrobił dziennikarz, pisarz i filozof; w 1834 za działalność opozycyjną skazany na zesłanie, od 1856 w Londynie, razem z Hercenem wydawał Kołokoł ogariow nikołaj p..
 • Kim był JAN OLSZEWSKI Co zrobił Szarych Szeregów w stworzeniu warsz. Jeden z wybitniejszych członków polskiej masonerii w latach 1962-1991. W czasach PRL obrońca polit., bronił wielu olszewski jan.
 • Kim był DANIEL SAAVEDRA ORTEGA Co zrobił przywódca sandinistów, lewicowego ugrupowania rządzącego po obaleniu dyktatury Somozów, w 1979 szef rządu, a w dalszym ciągu 1984-90 prezydent państwa ściśle ortega saavedra daniel.
 • Kim był 1939 WARSZAWY OBRONA Co zrobił IX. Dow. gen. W. Czuma. 9 IX pierwszy atak Niemców z marszu na Ochocie i Woli. Wobec jego niepowodzenia zaczęło się regularne oblężenie. Sporą rolę w obrona warszawy 1939.
 • Kim był OPAT Co zrobił tytuł przełożonego stosowany w nie wszystkich zakonach opat.
 • Kim był SŁUŻEBNA OSADA Co zrobił której mieszkańcy zobowiązani byli do ustalonych świadczeń na rzecz księcia albo pobliskiego grodu. Zamieszkiwali ją zazwyczaj ludzie jednego zawodu, o czym osada służebna.
 • Kim był OŁTARZ Co zrobił miejsce składania ofiar istotom nadprzyrodzonym ołtarz.
 • Kim był JÓZEF OLEKSY Co zrobił latach PRL wieloletni pracownik aparatu partyjnego PZPR, między innymi minister ds. związków zawodowych w 1989, od wyborów 4 VI 1989 poseł na sejm RP. W latach oleksy józef.
 • Kim był III OTTON Co zrobił od 983 i cesarz od 996 z dynastii saskiej, początkowo rządziła za niego matka cesarzowa Teofano, później babka Adelajda. Po usamodzielnieniu rozpoczął wcielać otton iii.
 • Kim był OWIDIUSZ Co zrobił pisarzy rzym. doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi elegie miłosne, poemat oparty na mitach gr. i rzym. Metamorfozy ( Przemiany ). W 8 n.e. zesłany do owidiusz.
 • Kim był OKINAWA Co zrobił archipelagu Riukiu. 1 IV-21 VI 1945 słynną bitwę o jej zdobycie Amerykanie okupili sporymi utratami (47 tys. ludzi). Poprzez sporo lat teren protestów okinawa.
 • Kim był ODPRĘŻENIE Co zrobił charakteryzujący się pewnym złagodzeniem stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zapoczątkowany w 1963 założeniem tak zwany gorącej linii (a więc odprężenie.
 • Kim był EDWARD OCHAB Co zrobił KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w PRL pełnił sporo wysokich stanowisk państwowych i partyjnych. W latach 1954-1968 członek Biura Polit. KC PZPR. W 1956 ochab edward.
 • Kim był OSTROGOCI Co zrobił Gotów, w III-IV w. przebywali nad M. Czarnym. W 375 podbici poprzez Hunów, po ich upadku osiedli w prowincji rzym. Panonii. W latach 488-493 pod wodzą ostrogoci.
 • Kim był MAKSYMILIAN JÓZEF OSSOLIŃSKI Co zrobił literatury, ziemianin; 1771-73 współpracował z pismem Zabawy Przyjemne i Pożyteczne ; od 1793 w Wiedniu; od 1809 prefekt (a więc dyrektor) cesarskiej ossoliński józef maksymilian.
 • Kim był OKRZEJA STEFAN, PSEUD. WITOLD Co zrobił czł. Organizacji Bojowej PPS; 26 III 1905 dokonał zamachu bombowego na komisariat policji na Pradze; został schwytany i skazany na Zgon okrzeja stefan, pseud. witold.
 • Kim był UMAJJADZI OMAJJADZI Co zrobił panująca w Damaszku w latach 661-750 i w Kordobie w latach 756-1031 Założyciel O. Moawia przeniósł stolicę kalifatu z Medyny do Damaszku. Za panowania tej omajjadzi, umajjadzi.
 • Kim był OFLAG Co zrobił obozu jenieckiego dla oficerów. Do w najwyższym stopniu znanych oflagów zalicza się: Woldenberg (a więc Dobiegniewo), Colditz, Neubrandenburg, Prenzlau oflag.
 • Kim był ALEKSANDER ORŁOWSKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794; od 1802 w Petersburgu; nadworny rysownik w. ks. Konstantego Pawłowicza; malował portrety, sceny batalistyczne i pejzaże orłowski aleksander.
 • Kim był PARLAMENTARNY KLUB OBYWATELSKI Co zrobił poprzez posłów i senatorów Komitetu Obywatelskiego Solidarność skupionych wokół Lecha Wałęsy; początkowo w składzie 161 posłów i 99 senatorów pod kierownictwem obywatelski klub parlamentarny.
 • Kim był OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Co zrobił wojennego centrala związkowa skupiająca od 1984 prorządowe, później lewicowe związki zawodowe. Od 1991 wchodzi w skład Sojuszu Lewicy Demokratycznej ściśle ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych.
 • Kim był OKRĄGŁOGŁOWI Co zrobił w Anglii w momencie wojny domowej 1640-1648 nazwa nadana zwolennikom parlamentu okrągłogłowi.
 • Kim był KRZYSZTOF OPALIŃSKI Co zrobił poeta, dziennikarz. Krytycznie odnosił się do rzeczywistości Rzeczypospolitej (Satyry lub Przestrogi dla naprawy rządu). W 1655 podpisał kapitulację przed opaliński krzysztof.
 • Kim był ZJEDNOCZONYCH NARODÓW ORGANIZACJA Co zrobił międzynar. suwerennych krajów zał. na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej fundamentalne cele w Karcie ONZ podpisanej 26 VI 1945 uznano między organizacja narodów zjednoczonych.
 • Kim był NACJONALISTYCZNE PRAWICOWO ODCHYLENIE Co zrobił stalinowskich poprzez ekipę B. Bieruta na ustalenie poglądów W. Gomułki i jego ekipy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, lecz również z tradycji pol "odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne".
 • Kim był ELIZA ORZESZKOWA Co zrobił działała w organizacji nar. wspierającej stworzenie; 1866 zamieszkała w Grodnie; reprezentantka pozytywizmu; w swej twórczości podejmowała główne ówczesne orzeszkowa eliza.
 • Kim był OPACTWO Co zrobił w Kościele katol. klasztor z opatem na czele opactwo.
 • Kim był OBRZEZANIE Co zrobił obcięcie części napletka, użytkowane jako symbol poświęcenia sile boskiej użytkowane u kapłanów (na przykład egipskich) bądź powszechnie (na przykład u żydów obrzezanie.
 • Kim był OGRADZANIE Co zrobił procesu masowego zajmowania ziem gminnych poprzez z angielskiego: właścicieli ziemskich w XIII-XVIII w. Grunta będące tradycyjnie własnością całej gminy i ogradzanie.
 • Kim był OLIGARCHIA Co zrobił rolę odgrywa nieliczna ekipa wyodrębniona spośród arystokracji rodowej albo elit majątkowych. W staroż. Grecji o. przeciwstawiano arystokracji (rządom oligarchia.
 • Kim był OZYRYS Co zrobił w staroż. Egipcie bóg życia i świata zmarłych, mąż Izydy, tata Horusa ozyrys.
 • Kim był JULIUSZ OSTERWA Co zrobił pod wpływem ros. reformatorów sceny utworzył w Warszawie eksperymentalny teatr-stowarzyszenie Reduta , gdzie przeszedł od realizmu poprzez symbolizm po osterwa juliusz.
 • Kim był OPEC Co zrobił Eksportujących Ropę Naftową założona w Bagdadzie w 1960 do koordynowania wielkości produkcji i konsultowania cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych w opec.
 • Kim był TOMASZ WŁADYSŁAW OSTROWSKI Co zrobił 1830-31; służył w armii Księstwa Warsz.; XII 1830 wybrany marszałkiem izby poselskiej, przyczynił się do przyjęcia poprzez sejm 25 I 1831 uchwały o ostrowski władysław tomasz.
 • Kim był OFIARA Co zrobił istota żywa) składany istotom nadprzyrodzonym (spalany, oddawany do świątyni) w celu błagalnym, dziękczynnym i tak dalej; również obrzęd składania daru bóstwu ofiara.
 • Kim był STEFAN OLSZOWSKI Co zrobił 1970-1980 i 1980-1985 członek Biura Politycznego KC PZPR, wpływowy sekr. KC PZPR związany z M. Moczarem i jego frakcją, w dalszym ciągu lider tak zwany olszowski stefan.
 • Kim był POLSKI WIELKIEJ OBÓZ Co zrobił polit. powołana w XII 1926 z inicjatywy R. Dmowskiego w celu zebrania prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływania na masy w duchu ideologii nar. Popularna obóz wielkiej polski.
 • Kim był OAS Co zrobił w 1961 poprzez franc. wojskowych w Algierze. Walczyła, także na terenie Francji, o utrzymanie franc. panowania w Algierii. Występowała przeciw polityce Ch. de oas.
 • Kim był ORTODOKSJA Co zrobił prawowierność, wierne trwanie przy jakiejś doktrynie albo idei, zwł. religijnej. Zobacz także prawosławie ortodoksja.
 • Kim był OKUPACJA NIEMIECKA NA ZIEMIACH POLSKICH 1939-1945 Co zrobił X 1939 na wcielone do Rzeszy (woj. poznańskie, pomorskie, śląskie, przewarzająca część łódzkiego, połowa warsz.), z których wysiedlano Polaków, a osiedlano okupacja niemiecka na ziemiach polskich 1939-1945.
 • Kim był OKULICKI LEOPOLD, PS. NIEDŹWIADEK Co zrobił uczestnik wojny 1920, od X 1939 w SZP, 1940 dow. ZWZ na ziemiach wcielonych do ZSRR. Aresztowany poprzez władze radz. w 1941, po zwolnieniu został szefem okulicki leopold, ps. niedźwiadek.
 • Kim był OSTRACYZM Co zrobił Atenach odmiana sądu (zapoczątkowana najprawdopodobniej poprzez Klejstenesa). O. chronił kraj przed tyranią albo przewrotem przez wygnanie osoby uznanej za ostracyzm.
 • Kim był JULIAN ORDON Co zrobił listopadowego; w trakcie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli; sławny dzięki poematowi A. Mickiewicza Reduta Ordona; po stworzeniu przebywał w Anglii i we ordon julian.
 • Kim był MILTON APOLLO OBOTE Co zrobił niepodl. w momencie kolonialnym, premier Ugandy 1962-66 i prezydent 1966-71. Obalony poprzez zamach stanu, przejściowo na emigracji w Tanzanii. Po powrocie do obote apollo milton.
 • Kim był ORDA Co zrobił jurta), dwór, kwatera władcy, a wreszcie ustalenie państwa mong. albo tur.; 2. w dawnej Polsce ustalenie całości wojska tatar. bądź jego obozu orda.
 • Kim był RADYKALNY NARODOWO OBÓZ Co zrobił prawicowe utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma Sztafeta , a krytykujących zbyt oportunistyczną, ich zdaniem obóz narodowo-radykalny.
 • Kim był ODWILŻ Co zrobił ustalenie bardziej liberalnej polityki komunist. władz ZSRR zapoczątkowanej po Zgonu J. Stalina (1953). Nazwa pochodzi od tytułu powieści Ilji Erenburga Odwilż "odwilż".
 • Kim był STÓŁ OKRĄGŁY Co zrobił pomiędzy dwoma albo więcej stronami zakładająca równe prawa uczestników, czasem odnosząca się do rozmów pomiędzy rządem a opozycją. W Polsce terminem tym "okrągły stół".
 • Kim był OPOLE Co zrobił Słowian Zach. związek sąsiedzki na ustalonym terytorium; z początku region służący razem poprzez wolnych osadników; od XII w. do pocz. XIV w. w Polsce opole.
 • Kim był OSTFLUCHT Co zrobił przenoszenie się ludności ze wschodnich terenów Rzeszy do szybciej uprzemysławiających się i dających lepsze możliwości zarobku w XIX i XX w. terenów Niemiec ostflucht.
 • Kim był AMERYKAŃSKICH PAŃSTW ORGANIZACJA Co zrobił Tworzą ją państwa zach. półkuli. Kluczowe jej zadania to: umacnianie pokoju i pokojowe rozwiązywanie konfliktów i wsparcie ekonomicznego i kulturalnego rozwoju organizacja państw amerykańskich.
 • Kim był SAMUEL ORGELBRAND Co zrobił żyd.; 1836 otworzył w Warszawie firmę S. Orgelbrand i S-ka składającą się z księgarni, drukarni (od 1844) i składu książek; z czasem gł. placówka księgarsko orgelbrand samuel.
 • Kim był OLIVARES GASPAR DE GUZMAN Co zrobił 1643 pierwszy minister, dążył do przywrócenia imperium hiszp., w wojnie 30-letniej wspierał Habsburgów austr., liczył na ich pomoc w walce z Niderlandami olivares gaspar de guzman.
 • Kim był OECD Co zrobił Gospodarczej i Rozwoju utworzona 30 IX 1961 w Paryżu, grupująca najbogatsze państwa świata w celu koordynowania współpracy w dziedzinie rozwoju gosp., wzrostu oecd.
 • Kim był WASYL KONSTANTY OSTROGSKI Co zrobił 1559). Posiadacz olbrzymich (największych w Rzeczpospolitej) majątków na Ukrainie i Wołyniu, opiekun prawosławnych, przeciwnik unii brzeskiej. W Ostrogu ostrogski konstanty wasyl.
 • Kim był LUDWIK ORPISZEWSKI Co zrobił listopadowego, działacz emigracyjny; 29 XI 1830 brał udział w ataku na Belweder; czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji bliski współpracownik ks. A.J orpiszewski ludwik.
 • Kim był MAGNACKA OLIGARCHIA Co zrobił szlacheckiej od poł. XVII w. tendencja do zmonopolizowania poprzez magnatów władzy w kraju. W przeciwieństwie od innych istniejących naprawdę mechanizmów oligarchia magnacka.
 • Kim był JERZY OSSOLIŃSKI Co zrobił kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem pozycji dworu ossoliński jerzy.
 • Kim był JAN ALOJZY ORCHOWSKI Co zrobił okresie insurekcji 1794 proponował nadać wolność chłopom i ziemię odebraną zdrajcom narodu; działacz Tow. Republikanów; w Księstwie Warsz. sędzia sądu orchowski alojzy jan.
 • Kim był OBYWATELSKIE KOMITETY OCALENIA NARODOWEGO Co zrobił ruch społ. organizowany poprzez WRON w 1981 w celu zdobycia poparcia społ. dla artystów stanu wojennego, przekształcony w dalszym ciągu w 1983 w PRON obywatelskie komitety ocalenia narodowego.
 • Kim był OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO Co zrobił krajów faszyst. i totalitarnych współpracujących od 1936. Pierwsza była tak zwany oś Berlin-Rzym, a więc porozumienie niem.-wł. z 25 X 1936 uzgadniające oś berlin-rzym-tokio.
 • Kim był OCHRANA Co zrobił policji polit. w Rosji carskiej; powstała w 1881 po zamachu na Aleksandra II, na początku w Petersburgu, potem w Moskwie i w innych większych miastach; gł ochrana.
 • Kim był OTOCZAK Co zrobił wygładzony w trakcie przemieszczania się w wodzie (na przykład rzece), służył do wyrobu najprymitywniejszych narzędzi paleolitycznych otoczak.
 • Kim był LEOPOLD OTTO Co zrobił pastor w Warszawie (w latach 1866-75 na Śląsku Cieszyńskim); zwolennik polonizacji protestantów; 1861-62 popierał pol. ruch nar. w momencie manifestacji w otto leopold.
 • Kim był OBODRYCI OBODRZYCE Co zrobił zachodniosłow. zamieszkujących na prawym brzegu dolnej Łaby; poświadczeni w źródłach już w VIII w.; zjednoczeni w księstwo w poł. X w.; w poł. XII w. podbici obodrzyce, obodryci.
 • Kim był KLEOFAS MICHAŁ OGIŃSKI Co zrobił emigracyjny, kompozytor; poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik sojuszu z Prusami; przystąpił do insurekcji 1794 na Litwie (czł. Najwyższej Porady Litewskiej ogiński michał kleofas.
 • Kim był KOSOWIE W OPERACJA Co zrobił 1999 skierowana przeciw wojskom serb. operującym w Kosowie podjęta w obronie autochtonicznej ludności albańskiej poddanej represjom poprzez reżim S operacja w kosowie.
 • Kim był OKCYDENTALIŚCI Co zrobił latach 40. i 50. XIX w., opowiadający się za zniesieniem poddaństwa chłopów i przebudową Rosji, polegający się na doświadczeniach Europy Zach okcydentaliści.
 • Kim był OKUPACJA NIEMIEC PO 1945 Co zrobił Rzeszy i podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji poprzez jej przedstawicieli w maju 1945 r. terytorium Niemiec zostało podzielone na konferencji pokojowej w okupacja niemiec po 1945.
 • Kim był ROBERT OWEN Co zrobił socjalista utopijny, pionier ruchu spółdzielczego; w 1823 założył w stanach zjednoczonych ameryki osadę spółdzielczą, która zbankrutowała; od 1829 organizator owen robert.
 • Kim był ODSTRASZANIE Co zrobił zakładająca, że nagromadzenie odpowiedniej ilości broni powstrzymuje potencjalnego napastnika przed agresją. Jako strategia zdobyła na znaczeniu w dobie broni odstraszanie.
 • Kim był PALESTYNY WYZWOLENIA ORGANIZACJA Co zrobił kilkanaście ugrupowań arab. ludności Palestyny, głosząca program wyzwolenia terytoriów opanowanych poprzez Izrael drogą walki zbrojnej z okupantem. Liderem OWP organizacja wyzwolenia palestyny.
 • Kim był OLĘDRZY Co zrobił w. osadnicy sprowadzani z Niderlandów, osadzani na terenach bagnistych (Żuławy, dolina Noteci), osobiście wolni. Nieśli ze sobą znajomość wyższej kultury olędrzy.
 • Kim był ORGANIZACJA BOJOWA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ Co zrobił dokonywała zamachów na urzędy carskie, kasy skarbowe, pociągi przewożące kapitał rządowe; wysuwała na czoło działalności PPS akcje terrorystyczne; w 1906 po organizacja bojowa polskiej partii socjalistycznej.
 • Kim był KONCENTRACYJNE OBOZY Co zrobił gromadzeniu ludzi uważanych za niebezpiecznych albo niewygodnych przeważnie z przyczyn militarnych albo polit. Pierwsze w XX w. były obozy tworzone poprzez obozy koncentracyjne.
 • Kim był WIELKI I OTTON Co zrobił saskiej od 936 i cesarz rzym. od 962, uporał się z opozycją wewn. przy użyciu duchowieństwa, w dalszym ciągu zyskał Włochy i stał się opiekunem i faktycznym otton i wielki.
 • Kim był NIE ORGANIZACJA Co zrobił tworzona z inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona była na działania długoplanowe. Miała prowadzić organizacja "nie".
 • Kim był OBSTRUKCJA Co zrobił parlamentarna - sposób walki polegająca na utrudnianiu normalnej działalności parlamentu (na przykład poprzez max. zastosowanie możliwości proceduralnych) w obstrukcja.
 • Kim był AUGUST OKTAWIAN Co zrobił naszą erą; krewny Juliusza Cezara, który go adoptował; członek II triumwiratu; po pokonaniu przeciwników objął tron jako jedynowładca otrzymując od Senatu oktawian august.
 • Kim był WYBORCZA ORDYNACJA Co zrobił ustawa regulująca zasady i tryb demokratycznych wyborów ordynacja wyborcza.
 • Kim był PRACY OBOZY Co zrobił zakładane raczej dla zastosowania siły roboczej. Na olbrzymią skalę tworzone w Rosji bolszewickiej i ZSRR. Służyły również do fizycznego wyniszczenia obozy pracy.
 • Kim był ODOAKER Co zrobił w 476 odsunął od tronu ostatniego w staroż. cesarza rzym. na Zachodzie Romulusa Augustulusa i ogłosił się królem, ubiegając się bezskutecznie o formalne odoaker.
 • Kim był NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH ORGANIZACJA Co zrobił organizacja zmierzająca do utworzenia państwa ukr., b. czynna na ziemiach wschodnich w Polsce międzywojennej (w tym akcje dywersyjno-sabotażowe i zamachy organizacja ukraińskich nacjonalistów.
 • Kim był OLIMPIA Co zrobił w Elidzie na Peloponezie; był to święty gaj otoczony murem, mieszczący świątynie i ołtarze bogów (zw. olimpijskimi), z gł. świątynią i wspaniałym posągiem olimpia.
 • Kim był AXEL OXENSTIERNA Co zrobił polityków XVII w.; zwany nawet mężem stanu XVII w. Kanclerz szwedz. od 1612, bliski współpracownik Gustawa Adolfa. Od Zgonu króla (1632) rzeczywisty szef oxenstierna axel.
 • Kim był ZAGŁADY OBOZY Co zrobił na przykład w okresie II wojny świat. organizowane poprzez władze III Rzeszy w celu ostatecznej zagłady Żydów (jak Oświęcim-Brzezinka, Treblinka, Sobibór obozy zagłady.
 • Kim był AFRYKAŃSKIEJ JEDNOŚCI ORGANIZACJA Co zrobił afrykańskiego. Zapoczątkowana w Gwinei w 1958. Ostatecznie ukształtowana 25 V 1963 w Addis Abebie, gdzie podpisano Kartę OJA. Występuje przeciw przejawom organizacja jedności afrykańskiej.
 • Kim był WILHELM OCKHAM Co zrobił angielskiego:, prof. uniw. w Oxfordzie, przedstawiciel tak zwany nominalizmu; głosił oddzielenie teologii, opartej na wierze i Objawieniu, od filozofii ockham wilhelm.
 • Kim był LUDWIK OBORSKI Co zrobił emigracyjnej. Służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., walczył w stworzeniu listopadowym, wziął udział w bitwie pod Grochowem i Dębem Ogromnym i w oborski ludwik.
 • Kim był ORANIA Co zrobił potomków kolonistów hol. z XVII w.) w pd. Afryce w 1837; w 1854 ogłoszona republiką; w okresie wojny z angielskiego:-burskiej 1899-1902 anektowana poprzez W orania.
 • Kim był OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO, ZW. OZONEM Co zrobił organizacja mająca jednoczyć obywateli wokół sanacji. Powołał ją do życia płk A. Koc kierując się z mandatu marsz. E. Rydza-Śmigłego. OZN zbudowany był obóz zjednoczenia narodowego, zw. ozonem.
 • Kim był OBYWATELSTWO Co zrobił fizycznej związana zarówno z ustalonymi uprawnieniami, jak i obowiązkami. Te ostatnie są normalnie zapisane w konstytucji danego państwa obywatelstwo.
 • Kim był DEI OPUS Co zrobił utworzone w Hiszpanii w 1928 miało w swym założeniu łączyć tradycyjną religijność z nowoczesnymi formami działalności w polityce i gospodarce, jest to opus dei.
 • Kim był OREGON Co zrobił zachodnim pograniczu USA i Kanady w dolinie rzeki Columbia (wiele większa od dzisiejszego stanu Oregon) administrowana razem poprzez Stany Zjedn. i W. Brytanię oregon.
 • Kim był OBRENOWICIE Co zrobił potem królewska, panująca w Serbii w latach 1817-42, 1858-1903; zał. poprzez Miłosza Obrenowicia (1780-1860), księcia Serbii 1817-39 i 1858-60; za jego rządów obrenowicie.
 • Kim był ANDRZEJ OLECHOWSKI Co zrobił młodości także prezenter radiowy. Od 1973 prac. instytucji międzynar., gdzie reprezentował PRL. Przy Okrągłym Stole zasiadał po stronie rządowej. Po 1989 w olechowski andrzej.
 • Kim był ORMO Co zrobił założona w 1946 w celu zapewnienia wsparcia dla działań milicji. W latach PRL brała także udział w zwalczaniu demokr. opozycji. Rozwiązana w 1989 ormo.
 • Kim był JÓZEF ORDĘGA Co zrobił emigracyjny; w czasach Królestwa Pol. współpracował z kaliszanami; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. TDP (należał do umiarkowanego skrzydła ordęga józef.
 • Kim był EDWARD MORAWSKI OSÓBKA Co zrobił okresie okupacji w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Zwolennik ścisłej współpracy z PPR. Wiceprzewodniczący Krajowej Porady Narodowej, przewodniczący osóbka-morawski edward.
 • Kim był II OTTON Co zrobił niem., a od 967 cesarz; został pobity poprzez Arabów w Italii (982), a stworzenie Słowian połabskich z 983 przyniosło kres władzy niem. na ich terenach i otton ii.
 • Kim był ZBIGNIEW OLEŚNICKI Co zrobił kardynał od 1449, znakomity polityk. Sekretarz Władysława Jagiełły, wkrótce lider możnych małopolskich. Wielką rolę w kraju odgrywał u kresu życia Jagiełły i oleśnicki zbigniew.
 • Kim był OSTPOLITIK Co zrobił zrodzona w łonie SPD po II wojnie świat. zakładająca dobre relacje z ZSRR i państwami bloku komunist. w celu stopniowego rozmiękczania komunizmu drogą ostpolitik.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był CO ZNACZY Ostpolitik, Oleśnicki Zbigniew, Otton Ii, Osóbka-Morawski Edward, Ordęga Józef, Ormo, Olechowski Andrzej, Obrenowicie, Oregon, Opus Dei, Obywatelstwo, Obóz zasługi.

Bohater Encyklopedia Ostpolitik, Oleśnicki Zbigniew, Otton Ii, Osóbka-Morawski co zrobił.