rahman mudżibur rada narodowa co to jest
Rekonkwista co znaczy rehabilitacja krzyżówka Ruch Młodej Polski co to jest Rada Najwyższa słownik.

Postacie historyczne, biografia na R

 • Kto to MUDŻIBUR RAHMAN Kto to niepodl. pośród muzułmanów w Pakistanie Wsch. Po stworzeniu Bangladeszu ogłoszony prezydentem 1971-72, a w dalszym ciągu premier od 1972. Ponownie został porównanie rahman mudżibur.
 • Kim był RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Kim był pol. organizacja utworzona 19 X 1918 przejęła 30 X władzę na Śląsku Cieszyńskim i ogłosiła jego przynależność do Polski. Istniała do 1920 dlaczego rada narodowa księstwa cieszyńskiego.
 • życiorys JOSEPH RADETZKY życiorys feldmarszałek, w wojnach napoleońskich odznaczył się w bitwach pod Wagram i Lipskiem; w latach 1831-57 dowódca wojsk w Lombardii i Wenecji; rozstrzygnął na jak lepiej radetzky joseph.
 • Kim jest II KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ Kim jest Mikołaja; hetman polny litew. (od 1615), hetman w. litew. (od 1635), walczył ze Szwedami w Inflantach (1617-18, 1621-22), odzyskał między innymi Mitawę. Bronił kiedy radziwiłł krzysztof ii.
 • Bohater ODRODZENIE IN RENESANS Bohater kultury euro. (XV-XVI w. ) i towarzyszący jej ruch społ.-kulturowy zapoczątkowany we Włoszech w XIV w. Epokę r. cechowały: wszechstronny postęp edukacji od czego zależy renesans, in.: odrodzenie.
 • Czego dokonał REICHSRAT Czego dokonał parlament austr. części monarchii austro-węg. (1867-1918), składający się z Izby Panów i Izby Deputowanych na czym polega reichsrat.
 • Kogo TARNOBRZESKA REPUBLIKA Kogo została 6 XI 1918 w Tarnobrzegu poprzez radykalnych chłopów pod przywództwem T. Dąbala i ks. E. Okonia, którzy przestali uznawać władze austr. i zaczęli różnice republika tarnobrzeska.
 • Biografia RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, ZW. CZARNYM Biografia od 1544), kanclerz w. litew. (od 1550), współtwórca znaczenia rodziny Radziwiłłów na Litwie, w 1547 dostał tytuł książęcy. Protektor kalwinów na Litwie wady i zalety radziwiłł mikołaj krzysztof, zw. czarnym.
 • Najważniejsze informacje WEIMARSKA REPUBLIKA Najważniejsze informacje Rzeszy Niem. lat 1919-33, państwa opartego na demokr. konstytucji uchwalonej w VII 1919 w Weimarze. Była krajem federacyjnym o większych niż za cesarstwa podobieństwa republika weimarska.
 • Ciekawostki EGZEKUCYJNY RUCH Ciekawostki średniej szlachty pol., powstały na przełomie XV i XVI w. dążący do ograniczenia roli możnowładztwa zmierzającego do przekształcenia się w wyższy stan czemu ruch egzekucyjny.
 • Małżonek W FIODOR ROSTOPCZIN Małżonek gubernator Moskwy; najprawdopodobniej z jego polecenia podpalono Moskwę, gdy wkraczały do miasta wojska franc. w poł. IX 1812 co gorsze rostopczin fiodor w..
 • Partner RADZIWIŁŁ KRZYSZTOF MIKOŁAJ, ZW. PIORUNEM Partner od 1572); w 1581 dowodził zagonem w głąb państwa moskiewskiego sięgającym aż nad Wołgę i osłonił marsz Stefana Batorego na Psków. Walczył ze Szwedami w porównaj radziwiłł krzysztof mikołaj, zw. piorunem.
 • Ile lat THEODORE ROOSEVELT Ile lat 09 z ramienia partii republikańskiej. Zyskał opinię dobrego organizatora jako zast. sekr. marynarki (1897-98), później jako gubernator stanu Nowy Jork (1899 porównanie roosevelt theodore.
 • Kto to RATYFIKACJA Kto to potwierdzenie poprzez głowę państwa albo parlament podpisanej przedtem poprzez rząd umowy międzynar. wymagane poprzez konstytucję albo zawarte w umowie dwóch dlaczego ratyfikacja.
 • Kim był RUMUŃSKA REWOLUCJA Kim był społeczeństwa rum. inspirowane poprzez spisek w aparacie władzy komunist. przeciw dyktaturze N. Ceauşescu spowodowane dramatycznie niską stopą życiową w tym jak lepiej rewolucja rumuńska.
 • życiorys RA życiorys w staroż. Egipcie główne bóstwo - bóg-Słońce przedstawiany jako człowiek z głową sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną kiedy ra.
 • Kim jest RADA KONSULTACYJNA PRZY PRZEWODNICZĄCYM RADY PAŃSTWA Kim jest uwiarygodnienia władz w schyłkowym okresie PRL (1986) przez powołanie ciała doradczego przy przewodn. Porady Państwa gen. W. Jaruzelskim; w jej skład wchodzili od czego zależy rada konsultacyjna przy przewodniczącym rady państwa.
 • Bohater WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ Bohater polityk, prezydent RP na wychodźstwie od jesieni 1939; nie zgadzał się z polityką wobec ZSRR wykonywaną poprzez gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka na czym polega raczkiewicz władysław.
 • Czego dokonał REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPY Czego dokonał z działalnością Lutra zaczął w Zurichu nauczanie Ulrich Zwingli (1484-1531). Prócz głoszenia czystej ewangelii , odrzucenia wszystkich ceremonii nie różnice reformacja w innych krajach europy.
 • Kogo HALICKA RUŚ Kogo dorzeczu dolnego Dniestru, Bugu i Styru, księstwo z gł. ośrodkiem w Haliczu. W 1199 R.H. weszła w skład księstwa halicko-włodzimierskiego powstałego ze wady i zalety ruś halicka.
 • Biografia MEIDŻI REWOLUCJA Biografia moment rządów (1868-1912) cesarza Mutsuhito; przeprowadzono wówczas modernizację Japonii na wzór euro.: w 1868 zlikwidowano szogunat, zniesiono przywileje podobieństwa rewolucja meidżi.
 • Najważniejsze informacje DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE Najważniejsze informacje rewolucji franc.; w 1789 deputowany do Stanów Generalnych, słynny jako nieprzekupny lider klubu jakobinów, autor przewrotu jakobińskiego 1793, w 1793-94 czł czemu robespierre maximilien de.
 • Ciekawostki REPATRIACJA Ciekawostki osób pozostających wcześniej z różnorodnych przyczyn poza jej granicami. W Polsce wystąpiła na masową skalę po 1945 (regularnie mylona z przesiedleniem co gorsze repatriacja.
 • Małżonek REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA W WIELKIEJ BRYTANII Małżonek wynalazków, które pozwoliły na masową produkcję. Wykorzystanie węgla kamiennego do wytopu żelaza (1735 - A. Derby) pozwoliło na masową produkcję tego porównaj rewolucja przemysłowa w wielkiej brytanii.
 • Partner RELIKWIE Partner materialne pozostałości po świętych (szczątki ciała, elementy z nimi powiązane i tak dalej), przechowywane w relikwiarzach (z metali szlachetnych zdobionych porównanie relikwie.
 • Ile lat VON JOACHIM RIBBENTROP Ile lat III Rzeszy (1938-45), współtwórca jej agresywnej polityki na arenie międzynar. Osądzony i skazany na Zgon w procesach norymberskich. Zobacz także pakt dlaczego ribbentrop joachim von.
 • Kto to RADY DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH Kto to poprzez rewolucjonistów ros., od rewolucji lutowej 1917 obejmujące władzę w terenie i starające się kontrolować organy państwa. Po przewrocie bolszewickim jak lepiej rady delegatów robotniczych i żołnierskich.
 • Kim był VON GERD RUNDSTEDT Kim był Oficer w I wojnie świat., później w Reichswehrze. Jeden z głośniejszych niem. dowódców II wojny świat. W kampanii wrześniowej dowódca Ekipy Armii Południe . W kiedy rundstedt gerd von.
 • życiorys ODROBKOWA RENTA życiorys pańszczyzna. Forma renty feudalnej polegająca na bezpłatnej pracy na polu pańskim. Postęp r.o. nastąpił w Europie Wsch. w XVI w. wspólnie z postępem folwarku od czego zależy renta odrobkowa.
 • Kim jest ADMINISTRACYJNA RADA Kim jest rządowy Królestwa Pol., powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych poprzez króla; w latach 1826-30 stała się główną na czym polega rada administracyjna.
 • Bohater RADA STANU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Bohater utworzony w 1807; przygotowywała projekty ustaw sejmowych i dekretów władca., była sądem kasacyjnym, należało do niej sądownictwo adm.; w skład R.S. wchodzili różnice rada stanu księstwa warszawskiego.
 • Czego dokonał ROLAND Czego dokonał Karola Wielkiego, zginął jako dowódca tylnej straży wojsk Karola w okresie wyprawy do Hiszpanii przeciw Arabom (778). W opowieściach rycerskich (zwł. słynnej wady i zalety roland.
 • Kogo RISORGIMENTO Kogo wł. od końca XVIII i w XIX w. o wyzwolenie nar. i zjednoczenie państwa; G. Mazzini i Młode Włochy i G. Garibaldi reprezentowali demokr. i republ. nurt r podobieństwa risorgimento.
 • Biografia REFERENDUM 16 II 1996 Biografia inicjatywy sejmu i prezydenta RP. Pytania dotyczyły przeprowadzenia uwłaszczenia obywateli. W głosowaniu nie wzięła udziału wymagana liczba obywateli czemu referendum 16 ii 1996.
 • Najważniejsze informacje REFERENDUM Najważniejsze informacje demokracji bezpośredniej, polegająca na głosowaniu ludowym, gdzie biorą udział wszyscy obywatele z aktywnym prawem wyborczym. Stwarza sposobność bezpośredniego co gorsze referendum.
 • Ciekawostki RUCH OBYWATELSKI AKCJA DEMOKRATYCZNA Ciekawostki organizacja polit. zwolenników premiera T. Mazowieckiego utworzona w 1990 przed wyborami prezydenckimi. ROAD współtworzył w dalszym ciągu Unię Demokratyczną porównaj ruch obywatelski akcja demokratyczna.
 • Małżonek EUROPEJSKA RADA Małżonek mocy aktu prawnego, lecz opierając się na praktyki spotkań na szczycie szefów krajów i rządów UE od 1961. Zakres jej kompetencji nadal nie jest prawnie porównanie rada europejska.
 • Partner AGRARNA REWOLUCJA Partner nazywa się przemiany w rolnictwie euro. zaczęte na Zachodzie (zwł. w Anglii i Holandii) na przełomie XVII i XVIII w. opierające na przejściu z trójpolówki do dlaczego rewolucja agrarna.
 • Ile lat RATUSZ Ile lat dawniej budowla wznoszona normalnie w centrum miasta jako siedziba władz miejskich i sądu jak lepiej ratusz.
 • Kto to RAF Kto to oficjalna nazwa bryt. lotnictwa wojsk. od 1918 kiedy raf.
 • Kim był ROJALISTA Kim był monarchista, zwolennik monarchii; termin dostępny zwł. w okresie rewolucji franc. na ustalenie tych, którzy dążyli do przywrócenia władzy władca od czego zależy rojalista.
 • życiorys REWOLUCJA NIEMIECKA 1918/19 życiorys 1918 powstaniem marynarzy w Kilonii, później rozszerzyła się na państwo; 9 XI 1918 w Berlinie obwołano republikę, zmieniono rząd na socjalist. Wobec rządów na czym polega rewolucja niemiecka 1918/19.
 • Kim jest REGENCYJNA RADA Kim jest w Warszawie poprzez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier jako najwyższa władza tymczasowa w Królestwie Pol. Skład: arcybp A. Kakowski, ks. Z. Lubomirski, hr. J różnice rada regencyjna.
 • Bohater W NIKOŁAJ REPNIN Bohater dyplomata; ambasador ros. w Warszawie (1764-69), przeciwnik reform podejmowanych w Polsce. Doprowadził do zawiązania konfederacji radomskiej (1767); brutalnie wady i zalety repnin nikołaj w..
 • Czego dokonał REPARACJE Czego dokonał odszkodowania, jakie po wojnie mają płacić państwa odpowiedzialne za wojnę innym państwom. Problem reparacji (wobec ich olbrzymiej wysokości) był po I wojnie podobieństwa reparacje.
 • Kogo STANISŁAW RADKIEWICZ Kogo generał, od 1925 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w latach 1945-1955 członek Biura Polit. KC PPR, a w dalszym ciągu PZPR, od 1944 do 1954 kierownik Ministerstwa czemu radkiewicz stanisław.
 • Biografia ICCHAK RABIN Biografia izrael.; w latach 1974-77 i od 1992 lider Partii Pracy, wielokrotny minister; premier 1974-77 i od 1992; w 1993 doprowadził do podpisania porozumienia z OWP co gorsze rabin icchak.
 • Najważniejsze informacje RAPPERSWIL Najważniejsze informacje gdzie w 1870 W. Plater utworzył Muzeum Nar. Pol. Do 1927, kiedy zbiory muzeum sprowadzono do Warszawy, było ośrodkiem pol. życia na emigracji porównaj rapperswil.
 • Ciekawostki RUŚ Ciekawostki ustalenie (zaczerpnięte z języka fińskiego) plemion wschodniosłowiańskich i zamieszkiwanego poprzez nie terytorium, w XI w. utożsamiane z Rusią Kijowską, w porównanie ruś.
 • Małżonek REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI Małżonek Rosji (wg gregoriańskiego kalendarza 12 III 1917), który doprowadził do obalenia caratu. Rewolucję rozpoczął spontaniczny strajk kobiet z fabryk tekstylnych dlaczego rewolucja lutowa w rosji.
 • Partner INICJACYJNE RYTY Partner obrzędy rel. wprowadzające młodego człowieka w krąg dorosłych jak lepiej ryty inicjacyjne.
 • Ile lat NARODOWEJ JEDNOŚCI RADA Ile lat osób powołana 9 I 1944 poprzez Delegata Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało doradcze (następczyni Krajowej Reprezentacji Politycznej kiedy rada jedności narodowej.
 • Kto to EDMUND RÓŻYCKI Kto to styczniowym; od 1861 służył w armii ros.; od 1862 związany z obozem Czerwonych w Kijowie; lider Kom. Wołyńskiego; VII 1863 mianowany poprzez Rząd Nar. nacz od czego zależy różycki edmund.
 • Kim był PARTENOPEJSKA REPUBLIKA Kim był utworzona w I 1799 po wypędzeniu Burbonów z Neapolu na czym polega republika partenopejska.
 • życiorys NEOLITYCZNA REWOLUCJA życiorys gospodarki z przyswajającej na wytwórczą, gł. udomowienia roślin i zwierząt, co kończy paleolit. R.n. umożliwiła przyrost liczebności grup ludzi, bo mniejszy różnice rewolucja neolityczna.
 • Kim jest REWOLUCJA 1905-07 W ROSJI Kim jest spowodowana kryzysem ekon. 1900-03 i klęską w wojnie z Japonią; rozpoczęła się w I 1905 w Petersburgu ( krwawa niedziela ); do strajkujących robotników stolicy wady i zalety rewolucja 1905-07 w rosji.
 • Bohater REKONSTRUKCJA Bohater prowadzonej w stanach zjednoczonych ameryki wobec byłych stanów Konfederacji w latach 1867-1877, której fundamentem było wprowadzenie na Południu rządów podobieństwa rekonstrukcja.
 • Czego dokonał MACIEJ RATAJ Czego dokonał 1913 czł. PSL Piast , 1920-21 min. oświecenia publicznego, 1922-28 marszałek sejmu; po Zgonu Narutowicza (1922) i po zamachu majowym (1926) pełnił wymagania czemu rataj maciej.
 • Kogo REMILITARYZACJA Kogo się państwa przejściowo pozbawionego sił zbrojnych, na przykład remilitaryzacja Niemiec w latach 1934-38. W latach zimnej wojny przeprowadzono r. zarówno w RFN co gorsze remilitaryzacja.
 • Biografia REMBRANDT, WŁAŚC. REMBRANDT HARMENSZ VAN RIJN Biografia grafik i malarz, jeden z największych malarzy w dziejach. Odznacza się w jego twórczości 2 okresy: barokowy (1631-42) i klasyczny (1642-69). Mistrzostwo R porównaj rembrandt, właśc. rembrandt harmensz van rijn.
 • Najważniejsze informacje CZECHOSŁOWACJI ROZPAD Najważniejsze informacje państwa Czechów i Słowaków po 74 latach wspólnej państwowości, który stał się rezultatem odmiennej ewolucji sceny polit. w obu państwach. Narastanie tendencji porównanie rozpad czechosłowacji.
 • Ciekawostki PAUL PETER RUBENS Ciekawostki jeden z najwybitniejszych malarzy XVII w. w Europie. Przewarzająca część swej twórczości poświęcił tematyce rel., aczkolwiek nieobce mu były także dziedzina dlaczego rubens peter paul.
 • Małżonek RYTUAŁ Małżonek ustalony zestaw czynności magicznych albo praktyk rel., a w szerszym sensie również zewn. kształt obrzędów i uroczystości jak lepiej rytuał.
 • Partner MIECZYSŁAW RAKOWSKI Partner działacz polit. w latach PRL. Od 1946 w PPR, w dalszym ciągu w PZPR. W 1958-82 red. nacz. tygodnika Polityka umocnił jego opinię jako forum liberalnej frakcji kiedy rakowski mieczysław.
 • Ile lat LUDOWYCH KOMISARZY RADA Ile lat organ spełniający funkcje rządu w Rosji bolszewickiej, ZSRR i republikach związkowych (do 1946 od czego zależy rada komisarzy ludowych.
 • Kto to JULIUSZ RÓMMEL Kto to Początkowo oficer rosyjski, od 1918 w wojsku pol. W wojnie 1919-20 dowódca pułku, później brygady, dywizji, nareszcie korpusu jazdy. 1921-1923 inspektor jazdy na czym polega rómmel juliusz.
 • Kim był WŁOSKA REPUBLIKA Kim był z Republiki Cisalpińskiej, w 1805 przekształcona w Królestwo Włoch; 2. powstała w 1946 po referendum, w konsekwencji którego zlikwidowano skompromitowaną różnice republika włoska.
 • życiorys RADYKAŁOWIE życiorys stosowana odnosząc się do skrajnej lewicy w parlamencie Trzeciej Republiki Francuskiej. Aczkolwiek początków jej można szukać w 1876, ukształtowała się wady i zalety radykałowie.
 • Kim jest CISALPIŃSKA REPUBLIKA Kim jest poprzez Napoleona Bonaparte z Republiki Transpadańskiej, zwiększona o Republikę Cispadańską; stolica Mediolan, konstytucja wzorowana na franc.; w skład armii R podobieństwa republika cisalpińska.
 • Bohater SANDOMIERSKI ROKOSZ Bohater reformatorskie dworu Zygmunta III zmierzające do wzmocnienia władzy władca. doprowadziły do wystąpienia w 1605 szlachty pol. pod przywództwem Mikołaja czemu rokosz sandomierski.
 • Czego dokonał JACQUES JEAN ROUSSEAU Czego dokonał głośny oświeceniowy poeta polit. Jego Umowa socjalna akcentująca prawa człowieka odegrała ogromną rolę już w okresie rewolucji franc., a do dziś stanowi co gorsze rousseau jean-jacques.
 • Kogo KRAKOWSKA RZECZPOSPOLITA Kogo Krakowa z okolicą utworzony na kongresie wiedeńskim (1815) jako miasto wolne pod opieką trzech mocarstw. Władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący, aczkolwiek porównaj rzeczpospolita krakowska.
 • Biografia REFERENDUM 29 XI 1987 Biografia postawiły wówczas dwa pytania: pierwsze dotyczyło zgody na przeprowadzenie reform gosp., drugie ewentualnej demokratyzacji mechanizmu polit. Gdyż frekwencja porównanie referendum 29 xi 1987.
 • Najważniejsze informacje DE PIERRE RONSARD Najważniejsze informacje najwybitniejszy pisarz franc. renesansu zw. księciem pisarzy. Tworzył zarówno w gatunkach klasycznych (ody, hymny), jak i pod wpływem Petrarki sonety dlaczego ronsard pierre de.
 • Ciekawostki REFERENDUM 30 VI 1946 Ciekawostki było powstanie wrażenia masowego poparcia dla nowej polityki komunistów w Polsce, a równocześnie próbą generalną przed planowanymi na rok kolejny wyborami do jak lepiej referendum 30 vi 1946.
 • Małżonek FRANÇOIS RABELAIS Małżonek doby renesansu. Autor arcydzieła Gargantua i Pantagruel opartego na tradycjach franc. kultury ludowej późnego średniow. Humor, wnikliwość obserwacji kiedy rabelais françois.
 • Partner RYCHEZA Partner Polski, żona Mieszka II od 1013, matka Kazimierza I Odnowiciela. Wypędzona wspólnie z synem w 1034 z Polski po Zgonu męża. R. przypisuje się wywiezienie do od czego zależy rycheza.
 • Ile lat REWIZJONIŚCI Ile lat stosowane w PRL ustalenie tych kręgów w PZPR, które po 1956 konsekwentnie domagały się liberalizacji mechanizmu polit. i odnowy wewnątrz partii komunist na czym polega "rewizjoniści".
 • Kto to NIEZAANGAŻOWANYCH PAŃSTW RUCH Kto to krajów zaliczanych normalnie do Trzeciego Świata zapoczątkowane w 1955 w Bandungu w celu rozszerzenia ich wpływu na politykę świat. i przeciwdziałania różnice ruch państw "niezaangażowanych".
 • Kim był RESTAURACJA Kim był w Anglii XVII w. i Francji XIX w. odnowienie monarchii obalonej wskutek rewolucji; przywrócenie do władzy dynastii obalonej poprzez rewolucję wady i zalety restauracja.
 • życiorys GALICYJSKA RABACJA życiorys antyszlacheckie i antypowstańcze chłopów w II i III 1846 w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Jasła i Sanoka; rozpoczęły się w momencie ciężkiej sytuacji ekon. i podobieństwa rabacja galicyjska.
 • Kim jest AUGUSTE RENOIR Kim jest franc. rysownik, grafik i rzeźbiarz impresjonistyczny. W najwyższym stopniu znane dzieła: Śniadanie wioślarzy, Kąpiące się czemu renoir auguste.
 • Bohater JEAN RACINE Bohater franc. dramatopisarz, zwolennik tradycji gr. w dramacie. Sztuki jego wstrząsały współczesnymi siłą namiętności bohaterów. Gł. dzieła: Fedra, Brytanik co gorsze racine jean.
 • Czego dokonał REGALIA Czego dokonał przywileje zarezerwowane dla władcy w ustalonych dziedzinach (na przykład dochody z bicia monety, eksploatacji kopalń, ceł, polowania); 2. również insygnia porównaj regalia.
 • Kogo RZĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA WYCHODŹSTWIE Kogo Francji 30 IX 1939 (wobec internowania rządu RP w Rumunii) w oparciu o konstytucję kwietniową. Od 1940 urzędował na terenie W. Brytanii. Pierwszy premier W porównanie rząd rzeczpospolitej polskiej na wychodźstwie.
 • Biografia TADEUSZ ROZWADOWSKI Biografia 1886 oficer artylerii w armii austr. Od 1913 generał. W I wojnie świat. początkowo walczył w armii austr. jako dow. brygady, dywizji. Od 1916 z przyczyn polit dlaczego rozwadowski tadeusz.
 • Najważniejsze informacje ILIA RIEPIN Najważniejsze informacje rysownik realistyczny. Autor słynnych Burłaków na Wołdze (1870-73). Szczyt twórczości w latach 80. (Car Iwan Groźny z synem Iwanem, Zaporożcy piszący list do jak lepiej riepin ilia.
 • Ciekawostki MACIEJ RYBIŃSKI Ciekawostki nacz. stworzenia listopadowego; oficer armii Księstwa Warsz.; odbył kampanię 1809, 1812 (odznaczony Legią Honorową) i 1813; 3 XII 1830 poparł stworzenie kiedy rybiński maciej.
 • Małżonek RICHELIEU ARMAND JEAN DU PLESSIS DE Małżonek franc. mąż stanu. Od 1606 bp Luçon, 1622 kardynał, od 1624 do Zgonu kluczowy i wszechpotężny minister króla Ludwika XIII; bezlitośnie likwidował opozycję od czego zależy richelieu armand jean du plessis de.
 • Partner REFERENDUM 25 V 1997 Partner o przyjęciu albo odrzuceniu poprzez naród nowej konstytucji Rzeczypospolitej uchwalonej poprzez lewicowo-centrową przewarzająca część parlamentarną; 52 na czym polega referendum 25 v 1997.
 • Ile lat PAŹDZIERNIKOWA REWOLTA Ile lat Moskwie pomiędzy prezydentem Rosji B. Jelcynem, zwolennikiem reform rynkowych i otwarcia Rosji na świat, a zdominowanym poprzez komunistów i nacjonalistów różnice rewolta październikowa.
 • Kto to PAŃSTWA OBRONY RADA Kto to powołana do życia na czas wojny 1 VII 1920, w momencie zagrożenia egzystencji Polski najazdem bolszewickim. W jej skład wchodzili: wódz naczelny, marszałek wady i zalety rada obrony państwa.
 • Kim był EUROPY RADA Kim był międzynar. powołana 4 V 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w zakresie polit., ekon. i kulturalnej. Jej członkiem może zostać każde kraj Europy, które podobieństwa rada europy.
 • życiorys ROTUNDA życiorys budowla na planie koła czemu rotunda.
 • Kim jest RYCERSKI RÓD Kim jest w średniow. ród oparty na wspólnocie: krwi, zasiedlanego terytorium i herbu, zawołania i przywilejów co gorsze ród rycerski.
 • Bohater MAU MAU REWOLTA Bohater plemienia Kikuju w Kenii przeciw kolonistom bryt. w latach 1952-60. Terrorystyczne sposoby tego ruchu wywołały utratę poparcia miejscowej ludności porównaj rewolta mau mau.
 • Czego dokonał 1968 STUDENCKA REWOLTA Czego dokonał protestacyjny (strajki, demonstracje, brutalne walki uliczne) młodzieży w bogatych państwach Zachodu (Francja, RFN, USA), rozpoczęty pod hasłami przerwania porównanie rewolta studencka 1968.
 • Kogo REWOLUCJA LUTOWA 1848 WE FRANCJI Kogo niezadowoleniem z rządów Ludwika Filipa I i kryzysem ekon.-społ. (nieurodzaj, bezrobocie); opozycja republikańska z A. Ledru-Rollin na czele organizowała dlaczego rewolucja lutowa 1848 we francji.
 • Biografia NIEMIECKA RZESZA Biografia albo państwa niem. (niem. Deutsches Reich): I Rzesza ( cesarstwo rzym. fakt. niem. w 962-1806); II Rzesza (cesarstwo niem. powstałe wskutek zjednoczenia jak lepiej rzesza niemiecka.
 • Najważniejsze informacje REWIZJONIZM Najważniejsze informacje międzynar. ruchu robotn. powstały nareszcie XIX w. występujący z hasłami rewizji marksizmu; artystą r. był E. Bernstein, który w pracy Zasady socjalizmu i kiedy rewizjonizm.
 • Ciekawostki DEMOKRACI REWOLUCYJNI Ciekawostki obozu rewol. w latach 30.-70. XIX w. w Europie Środk. i Wsch., którego działacze dążyli do radykalnej likwidacji mechanizmu feudalnego przez uwłaszczenie od czego zależy rewolucyjni demokraci.
 • Małżonek STANU RACJA Małżonek wprowadzona poprzez teoretyków prawa w Europie XVI-XVIII w. w celu uzasadnienia absolutnej władzy monarchy, potem definicja stosowane na ustalenie na czym polega racja stanu.
 • Partner RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ Partner krajów komunist. założona 25 I 1949 poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry. W dalszym ciągu dołączyły również Albania, NRD, Mongolia różnice rada wzajemnej pomocy gospodarczej.
 • Ile lat CRUISE RAKIETY Ile lat średniego zasięgu rozmieszczone w państwach Europy Zach. za kadencji prezydenta USA R. Reagana (1981-89) dla zrównoważenia strategicznej przewagi radz. w tego wady i zalety rakiety cruise.
 • Kto to REGENT Kto to sprawujące władzę w imieniu małoletniego, nieobecnego albo chorego monarchy; 2. w nie wszystkich krajach Europy XVI-XVIII w. (Niderlandy, Prusy Książęce podobieństwa regent.
 • Kim był AFRYKI POŁUDNIOWEJ REPUBLIKA Kim był Afryki leżące na jej pd. krańcu ogłoszone niepodległym w 1961, a powstałe z utworzonego w 1910 dominium bryt., Unii Pd. Afryki. W polityce wewn. biała czemu republika południowej afryki.
 • życiorys DELANO FRANKLIN ROOSEVELT życiorys 1945) z ramienia partii demokr. Realizator programu zw. New Deal, który wyprowadził Amerykę z wielkiego kryzysu gosp. drogą powiększenia interwencji państwa co gorsze roosevelt franklin delano.
 • Kim jest REWOLUCJA ISLAMSKA W IRANIE Kim jest niezadowolenie z autokratycznych, lecz opartych na współpracy z Zachodem rządów szacha Rezy Pahlaviego. Najmocniejsza opozycja pojawiła się w kołach rel porównaj rewolucja islamska w iranie.
 • Bohater FRANCUSKA REPUBLIKA Bohater proklamowana w 1792 poprzez Konwent Narodowy po obaleniu monarchii Ludwika XVI istniała do 1804; II Republika, proklamowana 24 II 1848, istniała do 1852, kiedy porównanie republika francuska.
 • Czego dokonał ZAKONNA REGUŁA Czego dokonał w Kościele zespół norm ustalających warunki życia zakonników dany poprzez założyciela i zatwierdzony poprzez biskupa albo papieża dlaczego reguła zakonna.
 • Kogo ADAM RAPACKI Kogo PPS od 1945, a w dalszym ciągu w PZPR. W PRL pełnił sporo wysokich funkcji państwowych i partyjnych. Jako min. spraw zagr. 1956-68 wystąpił w 1957 z planem jak lepiej rapacki adam.
 • Biografia RAFAEL, WŁAŚC. RAFFAELO SANTI Biografia architekt; kierował budową bazyliki św. Piotra w Rzymie; gł. dzieła malarskie - freski w pałacu watykańskim (Szkoła ateńska) i słynne Madonny (Madonna kiedy rafael, właśc. raffaelo santi.
 • Najważniejsze informacje ROUGET DE LISLE CLAUDE JOSEPH Najważniejsze informacje oficer franc., pisarz i kompozytor; artysta muzyki i słów Marsylianki (1792), od 1795 hymnu nar. Francji od czego zależy rouget de lisle claude joseph.
 • Ciekawostki REFORMA ROLNA W II RZECZYPOSPOLITEJ Ciekawostki poprzez rząd lubelski. W 1919 sejm przyjął uchwałę o zasadach reformy rolnej, lecz dopiero pod wpływem zagrożenia bolszewickiego 15 VII 1920 uchwalił ustawę na czym polega reforma rolna w ii rzeczypospolitej.
 • Małżonek RAJMUND REMBIELIŃSKI Małżonek gosp., uczestnik insurekcji 1794; czł. Tow. Republikanów Pol.; W Księstwie Warsz. i Królestwie Pol. wysoki urzędnik; 1820 marszałek sejmu; po 1832 wycofał się różnice rembieliński rajmund.
 • Partner REICHSWEHRA Partner traktatem wersalskim 115 tys. ochotniczej i zawodowej armii niem. (co uniemożliwiało szkolenie rezerw), pozbawionej ciężkiej broni i lotnictwa bojowego. W 1935 wady i zalety reichswehra.
 • Ile lat GRAKCHÓW REFORMY Ile lat reformy w 133-121 przed naszą erą przeprowadzone poprzez braci Grakchów w celu ratowania od upadku osłabionej poprzez wojny punickie drobnej własności podobieństwa reformy grakchów.
 • Kto to RAPALLO Kto to Włoszech, głośne z podpisanego 17 IV 1922 nieoczekiwanie dla świata traktatu niem.-radz., gdzie obie strony zrezygnowały z wzajemnych pretensji finansowych, a czemu rapallo.
 • Kim był AUGUSTULUS ROMULUS Kim był ostatni cesarz zachodniorzym. od 475, w 476 odsunięty od tronu poprzez Odoakra, co wg tradycji miało zakończyć epokę staroż co gorsze romulus augustulus.
 • życiorys 20 SS RAKIETY życiorys przenoszące broń jądrową wycelowane w miasta zachodnioeuropejskie, za których pomocą ZSRR w latach 70. próbował prowadzić politykę zastraszania krajów euro porównaj rakiety ss-20.
 • Kim jest WENECKA REPUBLIKA Kim jest wsch. Włoszech, powstałe w 421; w kolejnych wiekach (zwł. X-XVI) rozszerzyło się na tereny sięgające od Alp po Kretę i panowało w poważnej części basenu M porównanie republika wenecka.
 • Bohater ROKOSZ Bohater stanów powołany w celu wywarcia wpływu na politykę władcy w Polsce (XVI-XVIII w.); kolokwialnie wyłącznie związek szlachty o charakterze antykrólewskim dlaczego rokosz.
 • Czego dokonał ABDUL TUNKU RAHMAN Czego dokonał polityk malezyjski, od 1957 pierwszy premier Federacji Malajskiej. Stał na czele rządu niepodległej Malezji do 1970 jak lepiej rahman tunku abdul.
 • Kogo RZĄD NARODOWY 1863-64 Kogo w trakcie stworzenia styczniowego; od 22 I 1863 jako Tymczasowy Rząd Nar. wyłoniony z Komitetu Centralnego Nar.; po upadku dyktatury M. Langiewicza przejął kiedy rząd narodowy 1863-64.
 • Biografia REICHSTAG Biografia w cesarstwie rzym. narodu niem. przedstawicielstwo stanów do 1806, po zjednoczeniu Niemiec (1871) parlament wybierany w wyborach powszechnych od czego zależy reichstag.
 • Najważniejsze informacje GIROLAMO RAMORINO Najważniejsze informacje piemoncki, z pochodzenia Włoch; uczestnik wojen napoleońskich; w stworzeniu listopadowym dowódca korpusu, który działał niefortunnie na prawym brzegu Wisły, 18 na czym polega ramorino girolamo.
 • Ciekawostki EDWARD ŚMIGŁY RYDZ Ciekawostki żołnierz, polityk, bliski współpracownik J. Piłsudskiego. Od 1908 w Związku Walki Czynnej, od 1912 w Związku Strzeleckim, oficer I Brygady Legionów, 1917 różnice rydz-śmigły edward.
 • Małżonek CISPADAŃSKA REPUBLIKA Małżonek utworzona w 1796 poprzez Napoleona Bonaparte z księstwa Modeny i Reggio i Bolonii i Ferrary; w 1797 przyłączona do Republiki Cisalpińskiej wady i zalety republika cispadańska.
 • Partner HENRYK ANTONI RADZIWIŁŁ Partner wiolonczelista i mecenas sztuki, w latach 1815-31 namiestnik W. Ks. Poznańskiego; ożeniony z księżniczką prus. Luizą (stryjeczną siostrą króla prus. Fryderyka podobieństwa radziwiłł antoni henryk.
 • Ile lat AMERYKAŃSKA REWOLUCJA Ile lat protekcjonistyczną politykę Anglii wobec 13 kolonii amer., która godziła w fundamentalne interesy gospodarki kolonii. Koloniści mający doświadczenia w walce z czemu rewolucja amerykańska.
 • Kto to RYCERSTWO Kto to warstwa społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w kraju Franków z ciężkozbrojnej jazdy opartej na relacjach senior - wasal co gorsze rycerstwo.
 • Kim był JANUSZ RADZIWIŁŁ Kim był książę, hetman w. litew. (od 1654), wybitny dowódca, walczył z powstańcami kozackimi. W 1655 opowiedział się za Szwedami. Zmarł w oblężonym Tykocinie porównaj radziwiłł janusz.
 • życiorys RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA życiorys jawna organizacja opozycyjna w czasach PRL założona w 1977 poprzez środowiska niepodl. bez sformalizowanej struktury wewn porównanie ruch obrony praw człowieka i obywatela.
 • Kim jest MARIE JEAN ROLAND Kim jest franc. polityk, min. spraw wewn. 1792-93, należał do stronnictwa żyrondystów dlaczego roland jean marie.
 • Bohater MIEJSKA RADA Bohater Polsce od XIII w. ) najwyższy organ samorządu w miastach zakładanych na prawie niemieckim; w jej skład wchodzili rajcy i burmistrzowie; kierowała jak lepiej rada miejska.
 • Czego dokonał SEWERYN RZEWUSKI Czego dokonał hetman polny koronny (1774-93), lider przeciwnego reformom obozu hetmańskiego w okresie Sejmu Czteroletniego, w 1792 jeden z artystów konfederacji targowickiej kiedy rzewuski seweryn.
 • Kogo REWANŻYZM Kogo lansowana w kraju pokonanym wobec krajów zwycięskich, na przykład silna we Francji po klęsce 1870, kiedy to domagano się odebrania Niemcom Alzacji i Lotaryngii od czego zależy rewanżyzm.
 • Biografia EDWARD RACZYŃSKI Biografia pol. od 1919, między innymi ambasador w W. Brytanii w latach 1934-45, minister spr. zagr. w rządzie Wł. Sikorskiego, prezydent RP na emigracji 1979-86 na czym polega raczyński edward.
 • Najważniejsze informacje RZYMSKA REPUBLIKA Najważniejsze informacje poprzez zwolenników G. Mazziniego; po interwencji wojsk franc. w VII 1849 upadła i przywrócono Kraj Kościelne, gdzie stacjonowały wojska franc. do IX 1870 różnice republika rzymska.
 • Ciekawostki LWOWSKA NARODOWA RADA Ciekawostki organ pol. ludności Galicji w momencie Wiosny Ludów; utworzony 14 IV 1848 w miejsce Komitetu Nar.; w jej skład wchodzili przedstawiciele ziemiaństwa wady i zalety rada narodowa lwowska.
 • Małżonek EDWARD RACZYŃSKI Małżonek społ. i polit.; mecenas edukacji i sztuki; 1807-10 służył w armii Księstwa Warsz.; 1827 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1829 ufundował bibliotekę publiczną podobieństwa raczyński edward.
 • Partner REGALIŚCI Partner nazwa nadawana zwolennikom aktualnej polityki królewskiej ewentualnie członkom obozu dworskiego czemu regaliści.
 • Ile lat PUŁKOWNIKÓW RZĄD Ile lat powołanego w IV 1929 gabinetu pol. premiera K. Świtalskiego, złożonego w większości z w najwyższym stopniu zaufanych oficerów J. Piłsudskiego. Regularnie także co gorsze rząd pułkowników.
 • Kto to GRIGORIJ RASPUTIN Kto to prawosławny, który zyskał ogromny wpływ na dwór ros., zwł. na carową Aleksandrę, żonę Mikołaja II, co umożliwiło mu ważny wpływ na decyzje polit. i personalne porównaj rasputin grigorij.
 • Kim był ROCZNIKI Kim był odmiennie annały, znane w staroż., a powszechne w średniow., zwięzłe zbiory zapisów dotyczących najistotniejszch wydarzeń hist., ułożone wg dat rocznych porównanie roczniki.
 • życiorys NIEUSTAJĄCA RADA życiorys sejm rozbiorowy 1775, złożona z 18 senatorów i 18 posłów, podzielona na 5 departamentów - interesów cudzoziemskich, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbowy dlaczego rada nieustająca.
 • Kim jest GREGORIAŃSKA REFORMA Kim jest reformatorskie podjęte w Kościele katol. w XI-XII w. w celu usunięcia symonii (handlu godnościami i urzędami kościelnymi), wprowadzenia celibatu (bezżeństwa jak lepiej reforma gregoriańska.
 • Bohater REFORMACJA W POLSCE I NA LITWIE Bohater Polski przenikały dzięki wyjazdom szlachty i kontaktom mieszczan (w tym pochodzenia niem.). Stąd luteranizm znajdował zwolenników w miastach prus., z kolei kiedy reformacja w polsce i na litwie.
 • Czego dokonał 1846 NARODOWY RZĄD Czego dokonał władzy w stworzeniu krakowskim; ujawniony 22 II w składzie: L. Gorzkowski, A. Grzegorzewski i J. Tyssowski; wydał manifest; 24 II Tyssowski ogłosił się od czego zależy rząd narodowy 1846.
 • Kogo POLSKI ROZBIORY Kogo Rzeczypospolitej nareszcie XVIII w., które doprowadziły do straty niepodległości. Układy rozbiorowe Polski nie były wyjątkiem w XVIII w. (na przykład Hiszpania na czym polega rozbiory polski.
 • Biografia RZECZYPOSPOLITEJ TRZECIEJ RUCH Biografia niewielkie radykalnie antykomunist. ugrupowanie założone w 1992 poprzez J. Parysa różnice ruch trzeciej rzeczypospolitej.
 • Najważniejsze informacje RURYKOWICZE Najważniejsze informacje dynastia książąt rus. od poł. IX w., a później carów moskiewskich wywodząca się od legendarnego Ruryka, wygasła w 1598 wady i zalety rurykowicze.
 • Ciekawostki ERWIN ROMMEL Ciekawostki słynny dowódca Afrika Korps w okresie kampanii afrykańskiej od 1941 i udanych ofensyw wojsk Osi na Egipt. Pobity w bitwie pod Al-Alamajn (1942) poprzez podobieństwa rommel erwin.
 • Małżonek RÓD Małżonek oparta na wspólnym nazwisku, herbie, posługująca się tym samym dialektem. Więzi rodowe były fundamentem uformowania się tak zwany wspólnoty rodowej, która czemu ród.
 • Partner ŚWIATOWA REWOLUCJA Partner poprzez bolszewików po przewrocie bolszewickim w Rosji zakładająca, Iż w kolejnym etapie komunizm musi zwyciężyć na całym świecie. Idea ta legła u podstaw co gorsze rewolucja światowa.
 • Ile lat NIDERLANDZKA REWOLUCJA Ile lat upowszechniona poprzez historiografię marksistowską na stworzenie w Niderlandach. W tradycji niderl. ustalana jest mianem 80-letniej wojny o niepodległość porównaj rewolucja niderlandzka.
 • Kto to REFORMIZM Kto to robotn., odrzucający rewol. sposoby walki o socjalizm na rzecz reform; reformy społ.-polit. przeprowadzone na drodze parlamentarnej miały doprowadzić do porównanie reformizm.
 • Kim był RWANDA Kim był środk., gdzie zawsze trwał konflikt dwu zamieszkujących je plemion: dominujących Tutsi i podporządkowanych im, lecz wiele liczniejszych Hutu. Walki pomiędzy dlaczego rwanda.
 • życiorys RUCH OPORU W OKUPOWANEJ EUROPIE życiorys mocny we Francji, ZSRR, Jugosławii, Włoszech, Grecji i Polsce. W wielu państwach (zwł. Francji, Włoszech, Grecji i Jugosławii) związany w komunistami. W jak lepiej ruch oporu w okupowanej europie.
 • Kim jest BOGUSŁAW RADZIWIŁŁ Kim jest walczył pod Beresteczkiem (1651). W potopie 1655 opowiedział się i walczył po stronie Karola X Gustawa, gubernator Prus Książęcych (1657-65), amnestionowany kiedy radziwiłł bogusław.
 • Bohater KULTURALNA REWOLUCJA Bohater wstrząsów polit. w Chinach w latach 1965-76 zainicjowany poprzez Mao Zedonga w celu usunięcia narastającej opozycji w KPCh. Kluczową rolę w rewolucji odegrała od czego zależy rewolucja kulturalna.
 • Czego dokonał MILES ŁAC RYCERZ Czego dokonał członek warstwy rycerskiej ( rycerstwo na czym polega rycerz, łac. miles.
 • Kogo RODEZJA Kogo w środk.--pd. Afryce. Właściwie od 1911 istniały Rodezja Pd. i Rodezja Pn. Nazwane zostały w 1894 na cześć C. Rhodesa. Rodezja Pn. od 1964 jest niepodległa różnice rodezja.
 • Biografia KAROLIŃSKI RENESANS Biografia ustalenie okresu rozkwitu kultury i oświaty w kraju Karola Wielkiego wady i zalety renesans karoliński.
 • Najważniejsze informacje ROKOKO Najważniejsze informacje nierzadko uważany za schyłkową fazę baroku, datowany na lata 1720-1780. Cechowała go sielankowość i sentymentalność, forma lekka i wykwintna, egzotyczne motywy podobieństwa rokoko.
 • Ciekawostki MŁODOTURECKA REWOLUCJA Ciekawostki wojsk. zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo czemu rewolucja młodoturecka.
 • Małżonek PAŃSTWA RADA Małżonek Polsce powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór nad poradami narodowymi, zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, dysponowała inicjatywą co gorsze rada państwa.
 • Partner KRAJOWA SZKOLNA RADA Partner prowadzący szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w Galicji; utworzony w 1867 z inicjatywy namiestnika A. Gołuchowskiego i lwow. Porady Miejskiej porównaj rada szkolna krajowa.
 • Ile lat RUCH OPORU W POLSCE Ile lat Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, stworzenie warszawskie, Burza, Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo, Bataliony Chłopskie, Armia Ludowa porównanie ruch oporu w polsce.
 • Kto to REWOLUCJA LIPCOWA 1830 WE FRANCJI Kto to VII. Wybuchła przeciw rządom króla Karola X, który przywrócił przywileje arystokracji (między innymi szlachcie wypłacono odszkodowanie za utracone w rewolucji dlaczego rewolucja lipcowa 1830 we francji.
 • Kim był NIEMIEC FEDERALNA REPUBLIKA Kim był federacyjne powołane do życia 23 V 1949 z zach. stref okupacyjnych. Złożone z 10, a od 3 X 1990, po przyłączeniu dawnej NRD z 15 państw (landów). Pierwszym jej jak lepiej republika federalna niemiec.
 • życiorys MARIE JEANNE ROLAND życiorys działaczka stronnictwa żyrondystów, w głośnym salonie skupiła znakomitych przedstawicieli rewolucji, przeciwniczka terroru wprowadzonego poprzez jakobinów kiedy roland jeanne marie.
 • Kim jest RYDWAN Kim jest w staroż. dwukołowy wóz otwarty z tyłu zaprzężony w konie, poświęcony do działań wojennych, igrzysk (wyścigi), ceremonii rel. i państwowych od czego zależy rydwan.
 • Bohater II RYSZARD Bohater władca z angielskiego: od 1377, ostatni z dyn. Plantagenetów zdetronizowany poprzez możnowładztwo w 1399. Za jego rządów wybuchło stworzenie Wata Tylera na czym polega ryszard ii.
 • Czego dokonał LASZLO RAJK Czego dokonał komunist., między innymi 1945-48 czł. władz partii komunist., 1946-48 min. spraw wewn., aresztowany, oskarżony o działalność antypartyjną i antypaństwową różnice rajk laszlo.
 • Kogo REBELIA Kogo inne ustalenie spisku, buntu albo stworzenia wady i zalety rebelia.
 • Biografia KIJOWSKA RUŚ Biografia wczesnofeudalne założone w IX w. w Europie Wsch. ze stolicą w Kijowie, w jego skład weszły plemiona ruskie ( Ruś); rządzone poprzez dyn. Rurykowiczów, objęło podobieństwa ruś kijowska.
 • Najważniejsze informacje REJENCJA Najważniejsze informacje jednostka adm. w kraju prus. (nazwa pol. od niem. Regierungsbezirk) w XIX i XX w.; ogniwo pośrednie pomiędzy prowincją a powiatem. Rządził nią prezydent r czemu rejencja.
 • Ciekawostki PRUSKIE RUGI Ciekawostki nie mających obywatelstwa prus., gł. z terenu Poznańskiego i Śląska; akcja podjęta z inicjatywy O. v. Bismarcka na mocy rozporządzenia min. spraw wewn. Prus z co gorsze rugi pruskie.
 • Małżonek RZYM Małżonek Tybrem w Lacjum (w środk. Włoszech), w staroż. stolica republiki i cesarstwa rzym. wg legendy zał. poprzez pierwszego króla Rz. Romulusa w 753 przed naszą erą porównaj rzym.
 • Partner RASIZM Partner w 2 poł. XIX w. nawiązując do teorii Darwina, zakładająca zasadniczą nierówność biologiczną i psychiczną pomiędzy rasami ludzkimi. W jej stworzeniu sporą rolę porównanie rasizm.
 • Ile lat RESURSA Ile lat klubu służącego zabawie i rozrywce, podejmującego także działalność kulturalną i charytatywną; r. skupiały ziemian (szlachtę), bogate mieszczaństwo i dlaczego resursa.
 • Kto to RADYKALIZM Kto to ustalenie ruchów i ideologii domagających się zasadniczych zmian w danej dziedzinie zarówno w poglądach, jak i metodach działania jak lepiej radykalizm.
 • Kim był REWOLUCJA 1905-07 NA ZIEMIACH POLSKICH Kim był rewolucji miała również charakter walki o zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol. rozpoczęła się w I 1905 od strajków polit. w Warszawie, Łodzi i okręgu kiedy rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich.
 • życiorys ALEKSANDER RADISZCZEW życiorys dziennikarz; autor słynnej powieści Podróż z Petersburga do Moskwy (1790), opublikowanej poprzez nieuwagę cenzora, powieść zawierała tak krytyczny opis od czego zależy radiszczew aleksander.
 • Kim jest FRANCUSKA REWOLUCJA Kim jest spowodowana kryzysem społ.-gosp. i polit.; nieurodzaj i związana z tym drożyzna, uderzający w rodzimą gospodarkę układ handlowy z Anglią wywołały przyrost na czym polega rewolucja francuska.
 • Bohater KONSTANTY ROKOSSOWSKI Bohater pol. Z pochodzenia Polak, od 1918 w Armii Czerwonej, w II wojnie świat. jeden z najlepszych dow. radz., głośny zwł. z bitwy pod Stalingradem, dowódca Frontów różnice rokossowski konstanty.
 • Czego dokonał STOŁU OKRĄGŁEGO RYCERZE Czego dokonał bohaterzy cyklu legend średniow. związanych z osobą króla Artura wady i zalety rycerze okrągłego stołu.
 • Kogo POLSKI ODBUDOWY RUCH Kogo ugrupowanie polit. powstałe po wyborach prezydenckich w 1995 w oparciu o komitety wyborcze J. Olszewskiego, stawiające sobie za cel przejęcie władzy z rąk SLD podobieństwa ruch odbudowy polski.
 • Biografia PIĘCIUSET RADA Biografia najwyższy organ władzy stworzony w 508 przed naszą erą poprzez Klejstenesa; R.P. podlegały: administracja, polityka zagr., prace zebrania ludowego (eklezji czemu rada pięciuset.
 • Najważniejsze informacje FEUDALNA RENTA Najważniejsze informacje pana feudalnego wypracowana poprzez chłopów i przekazywana w formie danin w naturze albo pieniądzu ( czynsz) lub pańszczyzny ( renta odrobkowa co gorsze renta feudalna.
 • Ciekawostki CECIL RHODES Ciekawostki finansista bryt., działacz kolonialny, inicjator rozszerzenia panowania bryt. w Afryce Pd.; w 1885 przyczynił się do ustanowienia z angielskiego: protektoratu porównaj rhodes cecil.
 • Małżonek RZĄD NARODOWY 1830-31 Małżonek Warszawie w trakcie stworzenia listopadowego; początkowo władzę wykonawczą sprawowały różne rządy czasowe: Porada Administracyjna, Rząd Tymczasowy; 29 I 1831 porównanie rząd narodowy 1830-31.
 • Partner LIGURYJSKA REPUBLIKA Partner utworzona poprzez Napoleona Bonaparte w 1797, obejmowała Genuę i okolice; w 1805 przyłączona do Francji dlaczego republika liguryjska.
 • Ile lat RONALD REAGAN Ile lat amer.; 1937-1957 znany aktor filmowy i telewizyjny, 1967-75 gubernator Kalifornii; prezydent USA w latach 1981-89 z ramienia republikanów, znany z twardej jak lepiej reagan ronald.
 • Kto to RUBIKON Kto to stanowiąca kiedyś jej granicę z Galią. Juliusz Cezar przekraczając ją w 49 r. przed Chr. zaczął wojnę domową z Pompejuszem. Odtąd definicja przysłowiowe kiedy rubikon.
 • Kim był PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA Kim był XVIII w. w Anglii, później także na zach. kontynentu euro., a kontynuowany w XIX w. w Europie Środk. i Wsch. i Ameryce i Azji opierający na masowym od czego zależy rewolucja przemysłowa.
 • życiorys F KONDRATIJ RYLEJEW życiorys tłumacz literaturze A. Mickiewicza; 1814-18 służył w armii ros., potem literat; od 1823 jeden z przywódców tajnego Związku Północnego; po upadku stworzenia na czym polega rylejew kondratij f..
 • Kim jest GOŹDZIKÓW REWOLUCJA Kim jest w Portugalii przeprowadzony 25 IV 1974 w celu obalenia mechanizmu autorytarnej dyktatury następcy A. Salazara, M. Caetano. Wydarzenia te zapoczątkowały różnice "rewolucja goździków".
 • Bohater RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO Bohater utworzona w 1815, dzieliła się na Zebranie Ogólne i Radę Administracyjną (zebranie Ogólne przygotowywało projekty ustaw sejmowych i dekretów władca wady i zalety rada stanu królestwa polskiego.
 • Czego dokonał REFORMA PRAWA WYBORCZEGO W WIELKIEJ BRYTANII Czego dokonał etapach. Pierwsza, z 1832 rozszerzyła prawo wyborcze, lecz mimo to obejmowało ono tylko 20% mężczyzn. W 1835 prawo wyborcze otrzymali wszyscy płatnicy podobieństwa reforma prawa wyborczego w wielkiej brytanii.
 • Kogo REFORMACJA Kogo i społ. w Kościele Zachodnim zapoczątkowany wystąpieniem M. Lutra (31 X 1517) w Wittenberdze. Geneza i charakter - wokół genezy i charakteru r. toczy się czemu reformacja.
 • Biografia REALIŚCI Biografia nazwa członków konserwatywnego, ugodowego wobec Rosji Stronnictwa Polityki Realnej zał. w Warszawie w 1905; gł. działacze E. Piltz i Z. Wielkopolski co gorsze realiści.
 • Najważniejsze informacje RURYK Najważniejsze informacje pierwszego państwa rus., wódz normańskiego pochodzenia, wg Powieści minionych lat (latopis Nestora) miał panować w Nowogrodzie od 862, zapoczątkował dyn porównaj ruryk.
 • Ciekawostki KAROL RUPRECHT Ciekawostki zaboru ros., działacz obozu Białych; II 1846 aresztowany przez wzgląd na przygotowaniami do wywołania trójzaborowego stworzenia; zesłany na katorgę; od 1856 w porównanie ruprecht karol.
 • Małżonek LOMBARDZKA REPUBLIKA Małżonek poprzez Napoleona Bonaparte, obejmowała okręg Mediolanu; w 1797 połączona z Republiką Cispadańską, wskutek czego powstała Republika Cisalpińska; w 1802-05 dlaczego republika lombardzka.
 • Partner REPUBLIKA Partner forma ustroju państwa, gdzie władze zwierzchnie: prezydent i parlament obierane są na czas określony w wyborach jak lepiej republika.
 • Ile lat DZIELNICOWE ROZBICIE Ile lat feudalne, w średniow. faza w dziejach krajów feudalnych, na którym dochodziło do ich rozpadu na mniejsze struktury terytorialne, zdobywające coraz większą kiedy rozbicie dzielnicowe.
 • Kto to RYSZARD I LWIE SERCE Kto to angielskiego: od 1189, z dyn. Plantagenetów. Z angielskiego: bohater wojen krzyżowych, opiewany w legendach. Jego nieobecność w państwie przez wzgląd na od czego zależy ryszard i lwie serce.
 • Kim był MICHAŁ RADZIWIŁŁ Kim był kampanii napoleońskich; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; w stworzeniu listopadowym formalny wódz nacz. armii pol. 20 I-26 II 1831, aczkolwiek na czym polega radziwiłł michał.
 • życiorys ROMANIZACJA życiorys średniow. przyjmowanie kultury rzym. i języka ?Xac. poprzez barbarzyńców przeważnie poprzez osiedlanie się na obszarach albo w sąsiedztwie cesarstwa rzym różnice romanizacja.
 • Kim jest RADZIWIŁŁ KAROL STANISŁAW, ZW. PANIE KOCHANKU Kim jest wileński (1762-64, 1768-90), przeciwnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, lider konfederacji radomskiej (1767), zwolennik konfederacji barskiej, po jej upadku wady i zalety radziwiłł karol stanisław, zw. panie kochanku.
 • Bohater REFORMA ROLNA W POLSCE LUDOWEJ Bohater IX 1944 wywłaszczono bez odszkodowania właścicieli majątków ziemskich ponad 50 ha, na ziemiach zach. ponad 100 ha; w praktyce z naruszeniem prawa wywłaszczano podobieństwa reforma rolna w polsce ludowej.
 • Czego dokonał ROWECKI STEFAN, PSEUD. GROT Czego dokonał dow. brygady w IX 1939, 1940-43 komendant Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, aresztowany poprzez Niemców 30 VI 1943, wywieziony do obozu w czemu rowecki stefan, pseud. grot.
 • Kogo TRANSFEROWY RUBEL Kogo umowna jednostka walutowa stosowana do rozliczeń w ramach RWPG co gorsze rubel transferowy.
 • Biografia NAJWYŻSZA RADA Biografia prawodawcze wprowadzone konstytucją 1936 w ZSRR. Składało się z wybieranej w wyborach powszechnych Porady Związku i Porady Narodowości. Istniało do końca ZSRR porównaj rada najwyższa.
 • Najważniejsze informacje POLSKI MŁODEJ RUCH Najważniejsze informacje organizacja młodej antykomunist. inteligencji założona w 1979 w Gdańsku, wydająca poza cenzurą pismo Bratniak ; po VIII 1980 wsparła NSZZ Solidarność porównanie ruch młodej polski.
 • Ciekawostki REHABILITACJA Ciekawostki dobrego imienia utraconych na mocy wyroku sądowego. W PRL niezbędne po latach terroru stalinowskiego i sfingowanych procesach. Na sporą skalę po 1956 dlaczego rehabilitacja.
 • Małżonek REKONKWISTA Małżonek prowadzonych od VIII w. poprzez ludność chrześcijańską (z udziałem rycerstwa z całej Europy Zach.) na Płw. Pirenejskim w celu całkowitego wyparcia stamtąd jak lepiej rekonkwista.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Rekonkwista co znaczy rehabilitacja krzyżówka Ruch Młodej Polski co to jest Rada Najwyższa słownik rubel transferowy czym jest Rowecki Stefan, pseud. Grot co. zasługi.

Bohater Rahman Mudżibur co znaczy Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego co zrobił.