rabacja galicyjska rzym co to jest
Rabacja Galicyjska, Rzym, Radziwiłł Karol Stanisław, Zw. Panie Kochanku, Rewolucja Kulturalna.

Postacie historyczne, biografia na R

 • Kim był RONALD REAGAN Co zrobił 1957 znany aktor filmowy i telewizyjny, 1967-75 gubernator Kalifornii; prezydent USA w latach 1981-89 z ramienia republikanów, znany z twardej postawy wobec reagan ronald.
 • Kim był REFERENDUM Co zrobił bezpośredniej, polegająca na głosowaniu ludowym, gdzie biorą udział wszyscy obywatele z aktywnym prawem wyborczym. Stwarza sposobność bezpośredniego referendum.
 • Kim był REFERENDUM 29 XI 1987 Co zrobił dwa pytania: pierwsze dotyczyło zgody na przeprowadzenie reform gosp., drugie ewentualnej demokratyzacji mechanizmu polit. Gdyż frekwencja nie przekroczyła 50 referendum 29 xi 1987.
 • Kim był DE PIERRE RONSARD Co zrobił najwybitniejszy pisarz franc. renesansu zw. księciem pisarzy. Tworzył zarówno w gatunkach klasycznych (ody, hymny), jak i pod wpływem Petrarki sonety ronsard pierre de.
 • Kim był ROUGET DE LISLE CLAUDE JOSEPH Co zrobił oficer franc., pisarz i kompozytor; artysta muzyki i słów Marsylianki (1792), od 1795 hymnu nar. Francji rouget de lisle claude joseph.
 • Kim był GREGORIAŃSKA REFORMA Co zrobił podjęte w Kościele katol. w XI-XII w. w celu usunięcia symonii (handlu godnościami i urzędami kościelnymi), wprowadzenia celibatu (bezżeństwa) księży i reforma gregoriańska.
 • Kim był RYCERSKI RÓD Co zrobił w średniow. ród oparty na wspólnocie: krwi, zasiedlanego terytorium i herbu, zawołania i przywilejów ród rycerski.
 • Kim był INICJACYJNE RYTY Co zrobił obrzędy rel. wprowadzające młodego człowieka w krąg dorosłych ryty inicjacyjne.
 • Kim był RYTUAŁ Co zrobił ustalony zestaw czynności magicznych albo praktyk rel., a w szerszym sensie również zewn. kształt obrzędów i uroczystości rytuał.
 • Kim był RADA KONSULTACYJNA PRZY PRZEWODNICZĄCYM RADY PAŃSTWA Co zrobił schyłkowym okresie PRL (1986) przez powołanie ciała doradczego przy przewodn. Porady Państwa gen. W. Jaruzelskim; w jej skład wchodzili gł. działacze PZPR i rada konsultacyjna przy przewodniczącym rady państwa.
 • Kim był ICCHAK RABIN Co zrobił latach 1974-77 i od 1992 lider Partii Pracy, wielokrotny minister; premier 1974-77 i od 1992; w 1993 doprowadził do podpisania porozumienia z OWP; razem z J rabin icchak.
 • Kim był EUROPEJSKA RADA Co zrobił prawnego, lecz opierając się na praktyki spotkań na szczycie szefów krajów i rządów UE od 1961. Zakres jej kompetencji nadal nie jest prawnie uregulowany. W rada europejska.
 • Kim był NARODOWEJ JEDNOŚCI RADA Co zrobił powołana 9 I 1944 poprzez Delegata Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało doradcze (następczyni Krajowej Reprezentacji Politycznej rada jedności narodowej.
 • Kim był LWOWSKA NARODOWA RADA Co zrobił ludności Galicji w momencie Wiosny Ludów; utworzony 14 IV 1848 w miejsce Komitetu Nar.; w jej skład wchodzili przedstawiciele ziemiaństwa, mieszczaństwa i rada narodowa lwowska.
 • Kim był NIEUSTAJĄCA RADA Co zrobił rozbiorowy 1775, złożona z 18 senatorów i 18 posłów, podzielona na 5 departamentów - interesów cudzoziemskich, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbowy. R.N rada nieustająca.
 • Kim był PAŃSTWA OBRONY RADA Co zrobił na czas wojny 1 VII 1920, w momencie zagrożenia egzystencji Polski najazdem bolszewickim. W jej skład wchodzili: wódz naczelny, marszałek sejmu, premier rada obrony państwa.
 • Kim był PIĘCIUSET RADA Co zrobił organ władzy stworzony w 508 przed naszą erą poprzez Klejstenesa; R.P. podlegały: administracja, polityka zagr., prace zebrania ludowego (eklezji), sądownictwo rada pięciuset.
 • Kim był RADA STANU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Co zrobił przygotowywała projekty ustaw sejmowych i dekretów władca., była sądem kasacyjnym, należało do niej sądownictwo adm.; w skład R.S. wchodzili ministrowie i rada stanu księstwa warszawskiego.
 • Kim był RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ Co zrobił komunist. założona 25 I 1949 poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry. W dalszym ciągu dołączyły również Albania, NRD, Mongolia, Kuba i rada wzajemnej pomocy gospodarczej.
 • Kim był JOSEPH RADETZKY Co zrobił wojnach napoleońskich odznaczył się w bitwach pod Wagram i Lipskiem; w latach 1831-57 dowódca wojsk w Lombardii i Wenecji; rozstrzygnął na korzyść Austrii radetzky joseph.
 • Kim był STANISŁAW RADKIEWICZ Co zrobił od 1925 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w latach 1945-1955 członek Biura Polit. KC PPR, a w dalszym ciągu PZPR, od 1944 do 1954 kierownik Ministerstwa radkiewicz stanisław.
 • Kim był HENRYK ANTONI RADZIWIŁŁ Co zrobił wiolonczelista i mecenas sztuki, w latach 1815-31 namiestnik W. Ks. Poznańskiego; ożeniony z księżniczką prus. Luizą (stryjeczną siostrą króla prus. Fryderyka radziwiłł antoni henryk.
 • Kim był JANUSZ RADZIWIŁŁ Co zrobił książę, hetman w. litew. (od 1654), wybitny dowódca, walczył z powstańcami kozackimi. W 1655 opowiedział się za Szwedami. Zmarł w oblężonym Tykocinie radziwiłł janusz.
 • Kim był MICHAŁ RADZIWIŁŁ Co zrobił napoleońskich; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; w stworzeniu listopadowym formalny wódz nacz. armii pol. 20 I-26 II 1831, aczkolwiek naprawdę radziwiłł michał.
 • Kim był RAFAEL, WŁAŚC. RAFFAELO SANTI Co zrobił kierował budową bazyliki św. Piotra w Rzymie; gł. dzieła malarskie - freski w pałacu watykańskim (Szkoła ateńska) i słynne Madonny (Madonna Sykstyńska, Madonna rafael, właśc. raffaelo santi.
 • Kim był ABDUL TUNKU RAHMAN Co zrobił polityk malezyjski, od 1957 pierwszy premier Federacji Malajskiej. Stał na czele rządu niepodległej Malezji do 1970 rahman tunku abdul.
 • Kim był 20 SS RAKIETY Co zrobił broń jądrową wycelowane w miasta zachodnioeuropejskie, za których pomocą ZSRR w latach 70. próbował prowadzić politykę zastraszania krajów euro rakiety ss-20.
 • Kim był RASIZM Co zrobił XIX w. nawiązując do teorii Darwina, zakładająca zasadniczą nierówność biologiczną i psychiczną pomiędzy rasami ludzkimi. W jej stworzeniu sporą rolę odegra-ły rasizm.
 • Kim był RATYFIKACJA Co zrobił poprzez głowę państwa albo parlament podpisanej przedtem poprzez rząd umowy międzynar. wymagane poprzez konstytucję albo zawarte w umowie dwóch stron ratyfikacja.
 • Kim był AUGUSTE RENOIR Co zrobił franc. rysownik, grafik i rzeźbiarz impresjonistyczny. W najwyższym stopniu znane dzieła: Śniadanie wioślarzy, Kąpiące się renoir auguste.
 • Kim był REFORMACJA W POLSCE I NA LITWIE Co zrobił przenikały dzięki wyjazdom szlachty i kontaktom mieszczan (w tym pochodzenia niem.). Stąd luteranizm znajdował zwolenników w miastach prus., z kolei kalwinizm reformacja w polsce i na litwie.
 • Kim był GRAKCHÓW REFORMY Co zrobił 133-121 przed naszą erą przeprowadzone poprzez braci Grakchów w celu ratowania od upadku osłabionej poprzez wojny punickie drobnej własności chłopskiej reformy grakchów.
 • Kim był REGENT Co zrobił sprawujące władzę w imieniu małoletniego, nieobecnego albo chorego monarchy; 2. w nie wszystkich krajach Europy XVI-XVIII w. (Niderlandy, Prusy Książęce regent.
 • Kim był REHABILITACJA Co zrobił imienia utraconych na mocy wyroku sądowego. W PRL niezbędne po latach terroru stalinowskiego i sfingowanych procesach. Na sporą skalę po 1956 rehabilitacja.
 • Kim był REICHSWEHRA Co zrobił wersalskim 115 tys. ochotniczej i zawodowej armii niem. (co uniemożliwiało szkolenie rezerw), pozbawionej ciężkiej broni i lotnictwa bojowego. W 1935 Hitler w reichswehra.
 • Kim był REKONKWISTA Co zrobił od VIII w. poprzez ludność chrześcijańską (z udziałem rycerstwa z całej Europy Zach.) na Płw. Pirenejskim w celu całkowitego wyparcia stamtąd Arabów, co stało rekonkwista.
 • Kim był REKONSTRUKCJA Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki wobec byłych stanów Konfederacji w latach 1867-1877, której fundamentem było wprowadzenie na Południu rządów militarnych i rekonstrukcja.
 • Kim był RELIKWIE Co zrobił pozostałości po świętych (szczątki ciała, elementy z nimi powiązane i tak dalej), przechowywane w relikwiarzach (z metali szlachetnych zdobionych drogimi relikwie.
 • Kim był RAJMUND REMBIELIŃSKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794; czł. Tow. Republikanów Pol.; W Księstwie Warsz. i Królestwie Pol. wysoki urzędnik; 1820 marszałek sejmu; po 1832 wycofał się z życia rembieliński rajmund.
 • Kim był REMBRANDT, WŁAŚC. REMBRANDT HARMENSZ VAN RIJN Co zrobił malarz, jeden z największych malarzy w dziejach. Odznacza się w jego twórczości 2 okresy: barokowy (1631-42) i klasyczny (1642-69). Mistrzostwo R. ujawnia się rembrandt, właśc. rembrandt harmensz van rijn.
 • Kim był REMILITARYZACJA Co zrobił państwa przejściowo pozbawionego sił zbrojnych, na przykład remilitaryzacja Niemiec w latach 1934-38. W latach zimnej wojny przeprowadzono r. zarówno w RFN remilitaryzacja.
 • Kim był FEUDALNA RENTA Co zrobił feudalnego wypracowana poprzez chłopów i przekazywana w formie danin w naturze albo pieniądzu ( czynsz) lub pańszczyzny ( renta odrobkowa renta feudalna.
 • Kim był ODROBKOWA RENTA Co zrobił renty feudalnej polegająca na bezpłatnej pracy na polu pańskim. Postęp r.o. nastąpił w Europie Wsch. w XVI w. wspólnie z postępem folwarku pańszczyźnianego. R renta odrobkowa.
 • Kim był REPARACJE Co zrobił odszkodowania, jakie po wojnie mają płacić państwa odpowiedzialne za wojnę innym państwom. Problem reparacji (wobec ich olbrzymiej wysokości) był po I wojnie reparacje.
 • Kim był NIEMIEC FEDERALNA REPUBLIKA Co zrobił powołane do życia 23 V 1949 z zach. stref okupacyjnych. Złożone z 10, a od 3 X 1990, po przyłączeniu dawnej NRD z 15 państw (landów). Pierwszym jej kanclerzem republika federalna niemiec.
 • Kim był FRANCUSKA REPUBLIKA Co zrobił 1792 poprzez Konwent Narodowy po obaleniu monarchii Ludwika XVI istniała do 1804; II Republika, proklamowana 24 II 1848, istniała do 1852, kiedy to Ludwik republika francuska.
 • Kim był TARNOBRZESKA REPUBLIKA Co zrobił 1918 w Tarnobrzegu poprzez radykalnych chłopów pod przywództwem T. Dąbala i ks. E. Okonia, którzy przestali uznawać władze austr. i zaczęli parcelować majątki republika tarnobrzeska.
 • Kim był WEIMARSKA REPUBLIKA Co zrobił lat 1919-33, państwa opartego na demokr. konstytucji uchwalonej w VII 1919 w Weimarze. Była krajem federacyjnym o większych niż za cesarstwa uprawnieniach republika weimarska.
 • Kim był WENECKA REPUBLIKA Co zrobił Włoszech, powstałe w 421; w kolejnych wiekach (zwł. X-XVI) rozszerzyło się na tereny sięgające od Alp po Kretę i panowało w poważnej części basenu M republika wenecka.
 • Kim był WŁOSKA REPUBLIKA Co zrobił Republiki Cisalpińskiej, w 1805 przekształcona w Królestwo Włoch; 2. powstała w 1946 po referendum, w konsekwencji którego zlikwidowano skompromitowaną republika włoska.
 • Kim był RESTAURACJA Co zrobił w Anglii XVII w. i Francji XIX w. odnowienie monarchii obalonej wskutek rewolucji; przywrócenie do władzy dynastii obalonej poprzez rewolucję restauracja.
 • Kim był RESURSA Co zrobił służącego zabawie i rozrywce, podejmującego także działalność kulturalną i charytatywną; r. skupiały ziemian (szlachtę), bogate mieszczaństwo i inteligencję resursa.
 • Kim był REWIZJONIZM Co zrobił ruchu robotn. powstały nareszcie XIX w. występujący z hasłami rewizji marksizmu; artystą r. był E. Bernstein, który w pracy Zasady socjalizmu i zadania rewizjonizm.
 • Kim był PAŹDZIERNIKOWA REWOLTA Co zrobił pomiędzy prezydentem Rosji B. Jelcynem, zwolennikiem reform rynkowych i otwarcia Rosji na świat, a zdominowanym poprzez komunistów i nacjonalistów parlamentem rewolta październikowa.
 • Kim był REWOLUCJA 1905-07 NA ZIEMIACH POLSKICH Co zrobił również charakter walki o zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol. rozpoczęła się w I 1905 od strajków polit. w Warszawie, Łodzi i okręgu, Zagłębiu Dąbrowskim rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich.
 • Kim był FRANCUSKA REWOLUCJA Co zrobił kryzysem społ.-gosp. i polit.; nieurodzaj i związana z tym drożyzna, uderzający w rodzimą gospodarkę układ handlowy z Anglią wywołały przyrost niezadowolenia rewolucja francuska.
 • Kim był REWOLUCJA 1905-07 W ROSJI Co zrobił kryzysem ekon. 1900-03 i klęską w wojnie z Japonią; rozpoczęła się w I 1905 w Petersburgu ( krwawa niedziela ); do strajkujących robotników stolicy dołączyli rewolucja 1905-07 w rosji.
 • Kim był AGRARNA REWOLUCJA Co zrobił przemiany w rolnictwie euro. zaczęte na Zachodzie (zwł. w Anglii i Holandii) na przełomie XVII i XVIII w. opierające na przejściu z trójpolówki do płodozmianu rewolucja agrarna.
 • Kim był AMERYKAŃSKA REWOLUCJA Co zrobił protekcjonistyczną politykę Anglii wobec 13 kolonii amer., która godziła w fundamentalne interesy gospodarki kolonii. Koloniści mający doświadczenia w walce z rewolucja amerykańska.
 • Kim był REWOLUCJA LIPCOWA 1830 WE FRANCJI Co zrobił Wybuchła przeciw rządom króla Karola X, który przywrócił przywileje arystokracji (między innymi szlachcie wypłacono odszkodowanie za utracone w rewolucji 1789 rewolucja lipcowa 1830 we francji.
 • Kim był REWOLUCJA LUTOWA 1848 WE FRANCJI Co zrobił rządów Ludwika Filipa I i kryzysem ekon.-społ. (nieurodzaj, bezrobocie); opozycja republikańska z A. Ledru-Rollin na czele organizowała bankiety, na których rewolucja lutowa 1848 we francji.
 • Kim był REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI Co zrobił gregoriańskiego kalendarza 12 III 1917), który doprowadził do obalenia caratu. Rewolucję rozpoczął spontaniczny strajk kobiet z fabryk tekstylnych Piotrogrodu rewolucja lutowa w rosji.
 • Kim był MŁODOTURECKA REWOLUCJA Co zrobił zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo jedynie jego rewolucja młodoturecka.
 • Kim był NEOLITYCZNA REWOLUCJA Co zrobił z przyswajającej na wytwórczą, gł. udomowienia roślin i zwierząt, co kończy paleolit. R.n. umożliwiła przyrost liczebności grup ludzi, bo mniejszy region mógł rewolucja neolityczna.
 • Kim był REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA W WIELKIEJ BRYTANII Co zrobił które pozwoliły na masową produkcję. Wykorzystanie węgla kamiennego do wytopu żelaza (1735 - A. Derby) pozwoliło na masową produkcję tego ostatniego i rewolucja przemysłowa w wielkiej brytanii.
 • Kim był JACQUES JEAN ROUSSEAU Co zrobił oświeceniowy poeta polit. Jego Umowa socjalna akcentująca prawa człowieka odegrała ogromną rolę już w okresie rewolucji franc., a do dziś stanowi klasyczne rousseau jean-jacques.
 • Kim był RUMUŃSKA REWOLUCJA Co zrobił inspirowane poprzez spisek w aparacie władzy komunist. przeciw dyktaturze N. Ceauşescu spowodowane dramatycznie niską stopą życiową w tym państwie i terrorem rewolucja rumuńska.
 • Kim był ŚWIATOWA REWOLUCJA Co zrobił bolszewików po przewrocie bolszewickim w Rosji zakładająca, Iż w kolejnym etapie komunizm musi zwyciężyć na całym świecie. Idea ta legła u podstaw przewrotów rewolucja światowa.
 • Kim był DEMOKRACI REWOLUCYJNI Co zrobił rewol. w latach 30.-70. XIX w. w Europie Środk. i Wsch., którego działacze dążyli do radykalnej likwidacji mechanizmu feudalnego przez uwłaszczenie chłopów i rewolucyjni demokraci.
 • Kim był RICHELIEU ARMAND JEAN DU PLESSIS DE Co zrobił stanu. Od 1606 bp Luçon, 1622 kardynał, od 1624 do Zgonu kluczowy i wszechpotężny minister króla Ludwika XIII; bezlitośnie likwidował opozycję szlachty, dążąc richelieu armand jean du plessis de.
 • Kim był RODEZJA Co zrobił pd. Afryce. Właściwie od 1911 istniały Rodezja Pd. i Rodezja Pn. Nazwane zostały w 1894 na cześć C. Rhodesa. Rodezja Pn. od 1964 jest niepodległa jako Zambia rodezja.
 • Kim był ROKOKO Co zrobił uważany za schyłkową fazę baroku, datowany na lata 1720-1780. Cechowała go sielankowość i sentymentalność, forma lekka i wykwintna, egzotyczne motywy. Sporą rokoko.
 • Kim był ROKOSZ Co zrobił powołany w celu wywarcia wpływu na politykę władcy w Polsce (XVI-XVIII w.); kolokwialnie wyłącznie związek szlachty o charakterze antykrólewskim rokosz.
 • Kim był SANDOMIERSKI ROKOSZ Co zrobił Zygmunta III zmierzające do wzmocnienia władzy władca. doprowadziły do wystąpienia w 1605 szlachty pol. pod przywództwem Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza rokosz sandomierski.
 • Kim był ROLAND Co zrobił Wielkiego, zginął jako dowódca tylnej straży wojsk Karola w okresie wyprawy do Hiszpanii przeciw Arabom (778). W opowieściach rycerskich (zwł. słynnej Pieśni o roland.
 • Kim był THEODORE ROOSEVELT Co zrobił ramienia partii republikańskiej. Zyskał opinię dobrego organizatora jako zast. sekr. marynarki (1897-98), później jako gubernator stanu Nowy Jork (1899-1900 roosevelt theodore.
 • Kim był DZIELNICOWE ROZBICIE Co zrobił średniow. faza w dziejach krajów feudalnych, na którym dochodziło do ich rozpadu na mniejsze struktury terytorialne, zdobywające coraz większą samodzielność rozbicie dzielnicowe.
 • Kim był POLSKI ROZBIORY Co zrobił nareszcie XVIII w., które doprowadziły do straty niepodległości. Układy rozbiorowe Polski nie były wyjątkiem w XVIII w. (na przykład Hiszpania). Niezwykły był rozbiory polski.
 • Kim był TADEUSZ ROZWADOWSKI Co zrobił artylerii w armii austr. Od 1913 generał. W I wojnie świat. początkowo walczył w armii austr. jako dow. brygady, dywizji. Od 1916 z przyczyn polit. w stanie rozwadowski tadeusz.
 • Kim był JULIUSZ RÓMMEL Co zrobił oficer rosyjski, od 1918 w wojsku pol. W wojnie 1919-20 dowódca pułku, później brygady, dywizji, nareszcie korpusu jazdy. 1921-1923 inspektor jazdy w Wilnie rómmel juliusz.
 • Kim był EDMUND RÓŻYCKI Co zrobił od 1861 służył w armii ros.; od 1862 związany z obozem Czerwonych w Kijowie; lider Kom. Wołyńskiego; VII 1863 mianowany poprzez Rząd Nar. nacz. wodzem ziem różycki edmund.
 • Kim był EGZEKUCYJNY RUCH Co zrobił pol., powstały na przełomie XV i XVI w. dążący do ograniczenia roli możnowładztwa zmierzającego do przekształcenia się w wyższy stan szlachecki, niełączenia ruch egzekucyjny.
 • Kim był RUCH OPORU W OKUPOWANEJ EUROPIE Co zrobił Francji, ZSRR, Jugosławii, Włoszech, Grecji i Polsce. W wielu państwach (zwł. Francji, Włoszech, Grecji i Jugosławii) związany w komunistami. W Jugosławii ruch oporu w okupowanej europie.
 • Kim był KAROL RUPRECHT Co zrobił działacz obozu Białych; II 1846 aresztowany przez wzgląd na przygotowaniami do wywołania trójzaborowego stworzenia; zesłany na katorgę; od 1856 w państwie ruprecht karol.
 • Kim był RURYKOWICZE Co zrobił dynastia książąt rus. od poł. IX w., a później carów moskiewskich wywodząca się od legendarnego Ruryka, wygasła w 1598 rurykowicze.
 • Kim był RUŚ Co zrobił zaczerpnięte z języka fińskiego) plemion wschodniosłowiańskich i zamieszkiwanego poprzez nie terytorium, w XI w. utożsamiane z Rusią Kijowską, w dalszym ciągu ruś.
 • Kim był KIJOWSKA RUŚ Co zrobił w IX w. w Europie Wsch. ze stolicą w Kijowie, w jego skład weszły plemiona ruskie ( Ruś); rządzone poprzez dyn. Rurykowiczów, objęło dorzecze górnej Wołgi i ruś kijowska.
 • Kim był MACIEJ RYBIŃSKI Co zrobił stworzenia listopadowego; oficer armii Księstwa Warsz.; odbył kampanię 1809, 1812 (odznaczony Legią Honorową) i 1813; 3 XII 1830 poparł stworzenie listopadowe rybiński maciej.
 • Kim był RYCERSTWO Co zrobił społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w kraju Franków z ciężkozbrojnej jazdy opartej na relacjach senior - wasal. Wasalem był rycerstwo.
 • Kim był EDWARD ŚMIGŁY RYDZ Co zrobił bliski współpracownik J. Piłsudskiego. Od 1908 w Związku Walki Czynnej, od 1912 w Związku Strzeleckim, oficer I Brygady Legionów, 1917 komendant Pol rydz-śmigły edward.
 • Kim był RZĄD NARODOWY 1863-64 Co zrobił stworzenia styczniowego; od 22 I 1863 jako Tymczasowy Rząd Nar. wyłoniony z Komitetu Centralnego Nar.; po upadku dyktatury M. Langiewicza przejął ponownie rząd narodowy 1863-64.
 • Kim był KRAKOWSKA RZECZPOSPOLITA Co zrobił okolicą utworzony na kongresie wiedeńskim (1815) jako miasto wolne pod opieką trzech mocarstw. Władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący, aczkolwiek rzeczpospolita krakowska.
 • Kim był NIEMIECKA RZESZA Co zrobił państwa niem. (niem. Deutsches Reich): I Rzesza ( cesarstwo rzym. fakt. niem. w 962-1806); II Rzesza (cesarstwo niem. powstałe wskutek zjednoczenia poprzez rzesza niemiecka.
 • Kim był RADYKALIZM Co zrobił ustalenie ruchów i ideologii domagających się zasadniczych zmian w danej dziedzinie zarówno w poglądach, jak i metodach działania radykalizm.
 • Kim był REFORMACJA Co zrobił w Kościele Zachodnim zapoczątkowany wystąpieniem M. Lutra (31 X 1517) w Wittenberdze. Geneza i charakter - wokół genezy i charakteru r. toczy się pośród reformacja.
 • Kim był RUBIKON Co zrobił kiedyś jej granicę z Galią. Juliusz Cezar przekraczając ją w 49 r. przed Chr. zaczął wojnę domową z Pompejuszem. Odtąd definicja przysłowiowe ( przekroczyć rubikon.
 • Kim był MARIE JEANNE ROLAND Co zrobił działaczka stronnictwa żyrondystów, w głośnym salonie skupiła znakomitych przedstawicieli rewolucji, przeciwniczka terroru wprowadzonego poprzez jakobinów roland jeanne marie.
 • Kim był LUDOWYCH KOMISARZY RADA Co zrobił organ spełniający funkcje rządu w Rosji bolszewickiej, ZSRR i republikach związkowych (do 1946 rada komisarzy ludowych.
 • Kim był REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPY Co zrobił działalnością Lutra zaczął w Zurichu nauczanie Ulrich Zwingli (1484-1531). Prócz głoszenia czystej ewangelii , odrzucenia wszystkich ceremonii nie wynikających reformacja w innych krajach europy.
 • Kim był RAF Co zrobił oficjalna nazwa bryt. lotnictwa wojsk. od 1918 raf.
 • Kim był RATUSZ Co zrobił dawniej budowla wznoszona normalnie w centrum miasta jako siedziba władz miejskich i sądu ratusz.
 • Kim był REGALIA Co zrobił zarezerwowane dla władcy w ustalonych dziedzinach (na przykład dochody z bicia monety, eksploatacji kopalń, ceł, polowania); 2. również insygnia władzy króla regalia.
 • Kim był PAUL PETER RUBENS Co zrobił najwybitniejszych malarzy XVII w. w Europie. Przewarzająca część swej twórczości poświęcił tematyce rel., aczkolwiek nieobce mu były także dziedzina mityczna i rubens peter paul.
 • Kim był SEWERYN RZEWUSKI Co zrobił hetman polny koronny (1774-93), lider przeciwnego reformom obozu hetmańskiego w okresie Sejmu Czteroletniego, w 1792 jeden z artystów konfederacji targowickiej rzewuski seweryn.
 • Kim był MACIEJ RATAJ Co zrobił PSL Piast , 1920-21 min. oświecenia publicznego, 1922-28 marszałek sejmu; po Zgonu Narutowicza (1922) i po zamachu majowym (1926) pełnił wymagania prezydenta rataj maciej.
 • Kim był ADMINISTRACYJNA RADA Co zrobił Królestwa Pol., powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych poprzez króla; w latach 1826-30 stała się główną władzą rada administracyjna.
 • Kim był ODRODZENIE IN RENESANS Co zrobił euro. (XV-XVI w. ) i towarzyszący jej ruch społ.-kulturowy zapoczątkowany we Włoszech w XIV w. Epokę r. cechowały: wszechstronny postęp edukacji, sztuki i renesans, in.: odrodzenie.
 • Kim był HALICKA RUŚ Co zrobił dolnego Dniestru, Bugu i Styru, księstwo z gł. ośrodkiem w Haliczu. W 1199 R.H. weszła w skład księstwa halicko-włodzimierskiego powstałego ze zjednoczenia ruś halicka.
 • Kim był MIECZYSŁAW RAKOWSKI Co zrobił w latach PRL. Od 1946 w PPR, w dalszym ciągu w PZPR. W 1958-82 red. nacz. tygodnika Polityka umocnił jego opinię jako forum liberalnej frakcji w PZPR. W rakowski mieczysław.
 • Kim był RYSZARD I LWIE SERCE Co zrobił 1189, z dyn. Plantagenetów. Z angielskiego: bohater wojen krzyżowych, opiewany w legendach. Jego nieobecność w państwie przez wzgląd na uczestnictwem w III ryszard i lwie serce.
 • Kim był PAŃSTWA RADA Co zrobił powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór nad poradami narodowymi, zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, dysponowała inicjatywą rada państwa.
 • Kim był RUCH OPORU W POLSCE Co zrobił Armia Krajowa, stworzenie warszawskie, Burza, Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo, Bataliony Chłopskie, Armia Ludowa ruch oporu w polsce.
 • Kim był RISORGIMENTO Co zrobił końca XVIII i w XIX w. o wyzwolenie nar. i zjednoczenie państwa; G. Mazzini i Młode Włochy i G. Garibaldi reprezentowali demokr. i republ. nurt r.; zwyciężył risorgimento.
 • Kim był RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO Co zrobił 1815, dzieliła się na Zebranie Ogólne i Radę Administracyjną (zebranie Ogólne przygotowywało projekty ustaw sejmowych i dekretów władca.); rozstrzygała duży rada stanu królestwa polskiego.
 • Kim był ERWIN ROMMEL Co zrobił dowódca Afrika Korps w okresie kampanii afrykańskiej od 1941 i udanych ofensyw wojsk Osi na Egipt. Pobity w bitwie pod Al-Alamajn (1942) poprzez Brytyjczyków rommel erwin.
 • Kim był REICHSRAT Co zrobił parlament austr. części monarchii austro-węg. (1867-1918), składający się z Izby Panów i Izby Deputowanych reichsrat.
 • Kim był RWANDA Co zrobił gdzie zawsze trwał konflikt dwu zamieszkujących je plemion: dominujących Tutsi i podporządkowanych im, lecz wiele liczniejszych Hutu. Walki pomiędzy nimi rwanda.
 • Kim był VON GERD RUNDSTEDT Co zrobił wojnie świat., później w Reichswehrze. Jeden z głośniejszych niem. dowódców II wojny świat. W kampanii wrześniowej dowódca Ekipy Armii Południe . W kampanii rundstedt gerd von.
 • Kim był REWOLUCJA NIEMIECKA 1918/19 Co zrobił powstaniem marynarzy w Kilonii, później rozszerzyła się na państwo; 9 XI 1918 w Berlinie obwołano republikę, zmieniono rząd na socjalist. Wobec rządów rewolucja niemiecka 1918/19.
 • Kim był NIDERLANDZKA REWOLUCJA Co zrobił historiografię marksistowską na stworzenie w Niderlandach. W tradycji niderl. ustalana jest mianem 80-letniej wojny o niepodległość (1568-1648) przeciw rewolucja niderlandzka.
 • Kim był REFERENDUM 30 VI 1946 Co zrobił powstanie wrażenia masowego poparcia dla nowej polityki komunistów w Polsce, a równocześnie próbą generalną przed planowanymi na rok kolejny wyborami do sejmu referendum 30 vi 1946.
 • Kim był AFRYKI POŁUDNIOWEJ REPUBLIKA Co zrobił leżące na jej pd. krańcu ogłoszone niepodległym w 1961, a powstałe z utworzonego w 1910 dominium bryt., Unii Pd. Afryki. W polityce wewn. biała mniejszość republika południowej afryki.
 • Kim był RÓD Co zrobił wspólnym nazwisku, herbie, posługująca się tym samym dialektem. Więzi rodowe były fundamentem uformowania się tak zwany wspólnoty rodowej, która stanowiła ród.
 • Kim był REFORMA PRAWA WYBORCZEGO W WIELKIEJ BRYTANII Co zrobił Pierwsza, z 1832 rozszerzyła prawo wyborcze, lecz mimo to obejmowało ono tylko 20% mężczyzn. W 1835 prawo wyborcze otrzymali wszyscy płatnicy podatków reforma prawa wyborczego w wielkiej brytanii.
 • Kim był PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA Co zrobił w Anglii, później także na zach. kontynentu euro., a kontynuowany w XIX w. w Europie Środk. i Wsch. i Ameryce i Azji opierający na masowym wykorzystaniu rewolucja przemysłowa.
 • Kim był REBELIA Co zrobił inne ustalenie spisku, buntu albo stworzenia rebelia.
 • Kim był ROTUNDA Co zrobił budowla na planie koła rotunda.
 • Kim był TRANSFEROWY RUBEL Co zrobił umowna jednostka walutowa stosowana do rozliczeń w ramach RWPG rubel transferowy.
 • Kim był RZECZYPOSPOLITEJ TRZECIEJ RUCH Co zrobił niewielkie radykalnie antykomunist. ugrupowanie założone w 1992 poprzez J. Parysa ruch trzeciej rzeczypospolitej.
 • Kim był MILES ŁAC RYCERZ Co zrobił członek warstwy rycerskiej ( rycerstwo rycerz, łac. miles.
 • Kim był REWIZJONIŚCI Co zrobił ustalenie tych kręgów w PZPR, które po 1956 konsekwentnie domagały się liberalizacji mechanizmu polit. i odnowy wewnątrz partii komunist "rewizjoniści".
 • Kim był RA Co zrobił w staroż. Egipcie główne bóstwo - bóg-Słońce przedstawiany jako człowiek z głową sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną ra.
 • Kim był FRANÇOIS RABELAIS Co zrobił renesansu. Autor arcydzieła Gargantua i Pantagruel opartego na tradycjach franc. kultury ludowej późnego średniow. Humor, wnikliwość obserwacji zapewniają mu rabelais françois.
 • Kim był WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ Co zrobił prezydent RP na wychodźstwie od jesieni 1939; nie zgadzał się z polityką wobec ZSRR wykonywaną poprzez gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka, traktując ją jako raczkiewicz władysław.
 • Kim był ROJALISTA Co zrobił monarchista, zwolennik monarchii; termin dostępny zwł. w okresie rewolucji franc. na ustalenie tych, którzy dążyli do przywrócenia władzy władca rojalista.
 • Kim był JEAN RACINE Co zrobił franc. dramatopisarz, zwolennik tradycji gr. w dramacie. Sztuki jego wstrząsały współczesnymi siłą namiętności bohaterów. Gł. dzieła: Fedra, Brytanik racine jean.
 • Kim był STANU RACJA Co zrobił teoretyków prawa w Europie XVI-XVIII w. w celu uzasadnienia absolutnej władzy monarchy, potem definicja stosowane na ustalenie fundamentalnych, zdaniem racja stanu.
 • Kim był EUROPY RADA Co zrobił powołana 4 V 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w zakresie polit., ekon. i kulturalnej. Jej członkiem może zostać każde kraj Europy, które przestrzega rada europy.
 • Kim był MIEJSKA RADA Co zrobił XIII w. ) najwyższy organ samorządu w miastach zakładanych na prawie niemieckim; w jej skład wchodzili rajcy i burmistrzowie; kierowała ustawodawstwem i rada miejska.
 • Kim był NAJWYŻSZA RADA Co zrobił wprowadzone konstytucją 1936 w ZSRR. Składało się z wybieranej w wyborach powszechnych Porady Związku i Porady Narodowości. Istniało do końca ZSRR. W praktyce rada najwyższa.
 • Kim był RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Co zrobił pol. organizacja utworzona 19 X 1918 przejęła 30 X władzę na Śląsku Cieszyńskim i ogłosiła jego przynależność do Polski. Istniała do 1920 rada narodowa księstwa cieszyńskiego.
 • Kim był REGENCYJNA RADA Co zrobił Warszawie poprzez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier jako najwyższa władza tymczasowa w Królestwie Pol. Skład: arcybp A. Kakowski, ks. Z. Lubomirski, hr. J rada regencyjna.
 • Kim był II KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ Co zrobił hetman polny litew. (od 1615), hetman w. litew. (od 1635), walczył ze Szwedami w Inflantach (1617-18, 1621-22), odzyskał między innymi Mitawę. Bronił Litwy w radziwiłł krzysztof ii.
 • Kim był ALEKSANDER RADISZCZEW Co zrobił autor słynnej powieści Podróż z Petersburga do Moskwy (1790), opublikowanej poprzez nieuwagę cenzora, powieść zawierała tak krytyczny opis rzeczywistości ros radiszczew aleksander.
 • Kim był RADY DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH Co zrobił rewolucjonistów ros., od rewolucji lutowej 1917 obejmujące władzę w terenie i starające się kontrolować organy państwa. Po przewrocie bolszewickim władza rady delegatów robotniczych i żołnierskich.
 • Kim był RADYKAŁOWIE Co zrobił odnosząc się do skrajnej lewicy w parlamencie Trzeciej Republiki Francuskiej. Aczkolwiek początków jej można szukać w 1876, ukształtowała się oficjalnie w 1901 radykałowie.
 • Kim był BOGUSŁAW RADZIWIŁŁ Co zrobił pod Beresteczkiem (1651). W potopie 1655 opowiedział się i walczył po stronie Karola X Gustawa, gubernator Prus Książęcych (1657-65), amnestionowany w radziwiłł bogusław.
 • Kim był MUDŻIBUR RAHMAN Co zrobił pośród muzułmanów w Pakistanie Wsch. Po stworzeniu Bangladeszu ogłoszony prezydentem 1971-72, a w dalszym ciągu premier od 1972. Ponownie został prezydentem w rahman mudżibur.
 • Kim był RADZIWIŁŁ KRZYSZTOF MIKOŁAJ, ZW. PIORUNEM Co zrobił w 1581 dowodził zagonem w głąb państwa moskiewskiego sięgającym aż nad Wołgę i osłonił marsz Stefana Batorego na Psków. Walczył ze Szwedami w Inflantach radziwiłł krzysztof mikołaj, zw. piorunem.
 • Kim był RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, ZW. CZARNYM Co zrobił kanclerz w. litew. (od 1550), współtwórca znaczenia rodziny Radziwiłłów na Litwie, w 1547 dostał tytuł książęcy. Protektor kalwinów na Litwie radziwiłł mikołaj krzysztof, zw. czarnym.
 • Kim był LASZLO RAJK Co zrobił między innymi 1945-48 czł. władz partii komunist., 1946-48 min. spraw wewn., aresztowany, oskarżony o działalność antypartyjną i antypaństwową, stracony po rajk laszlo.
 • Kim był CRUISE RAKIETY Co zrobił zasięgu rozmieszczone w państwach Europy Zach. za kadencji prezydenta USA R. Reagana (1981-89) dla zrównoważenia strategicznej przewagi radz. w tego rodzaju rakiety cruise.
 • Kim był RAPALLO Co zrobił z podpisanego 17 IV 1922 nieoczekiwanie dla świata traktatu niem.-radz., gdzie obie strony zrezygnowały z wzajemnych pretensji finansowych, a naprawdę także rapallo.
 • Kim był RAPPERSWIL Co zrobił 1870 W. Plater utworzył Muzeum Nar. Pol. Do 1927, kiedy zbiory muzeum sprowadzono do Warszawy, było ośrodkiem pol. życia na emigracji rapperswil.
 • Kim był GRIGORIJ RASPUTIN Co zrobił który zyskał ogromny wpływ na dwór ros., zwł. na carową Aleksandrę, żonę Mikołaja II, co umożliwiło mu ważny wpływ na decyzje polit. i personalne. Nielubiany rasputin grigorij.
 • Kim był GIROLAMO RAMORINO Co zrobił pochodzenia Włoch; uczestnik wojen napoleońskich; w stworzeniu listopadowym dowódca korpusu, który działał niefortunnie na prawym brzegu Wisły, 18 IX 1831 ramorino girolamo.
 • Kim był REALIŚCI Co zrobił nazwa członków konserwatywnego, ugodowego wobec Rosji Stronnictwa Polityki Realnej zał. w Warszawie w 1905; gł. działacze E. Piltz i Z. Wielkopolski realiści.
 • Kim był REFERENDUM 16 II 1996 Co zrobił sejmu i prezydenta RP. Pytania dotyczyły przeprowadzenia uwłaszczenia obywateli. W głosowaniu nie wzięła udziału wymagana liczba obywateli referendum 16 ii 1996.
 • Kim był REGALIŚCI Co zrobił nazwa nadawana zwolennikom aktualnej polityki królewskiej ewentualnie członkom obozu dworskiego regaliści.
 • Kim był REFORMA ROLNA W POLSCE LUDOWEJ Co zrobił wywłaszczono bez odszkodowania właścicieli majątków ziemskich ponad 50 ha, na ziemiach zach. ponad 100 ha; w praktyce z naruszeniem prawa wywłaszczano także reforma rolna w polsce ludowej.
 • Kim był REFORMIZM Co zrobił odrzucający rewol. sposoby walki o socjalizm na rzecz reform; reformy społ.-polit. przeprowadzone na drodze parlamentarnej miały doprowadzić do stopniowego reformizm.
 • Kim był REICHSTAG Co zrobił w cesarstwie rzym. narodu niem. przedstawicielstwo stanów do 1806, po zjednoczeniu Niemiec (1871) parlament wybierany w wyborach powszechnych reichstag.
 • Kim był REJENCJA Co zrobił jednostka adm. w kraju prus. (nazwa pol. od niem. Regierungsbezirk) w XIX i XX w.; ogniwo pośrednie pomiędzy prowincją a powiatem. Rządził nią prezydent r rejencja.
 • Kim był KAROLIŃSKI RENESANS Co zrobił ustalenie okresu rozkwitu kultury i oświaty w kraju Karola Wielkiego renesans karoliński.
 • Kim był REPATRIACJA Co zrobił pozostających wcześniej z różnorodnych przyczyn poza jej granicami. W Polsce wystąpiła na masową skalę po 1945 (regularnie mylona z przesiedleniem ludności na repatriacja.
 • Kim był W NIKOŁAJ REPNIN Co zrobił ambasador ros. w Warszawie (1764-69), przeciwnik reform podejmowanych w Polsce. Doprowadził do zawiązania konfederacji radomskiej (1767); brutalnie rozprawił repnin nikołaj w..
 • Kim był RZYMSKA REPUBLIKA Co zrobił zwolenników G. Mazziniego; po interwencji wojsk franc. w VII 1849 upadła i przywrócono Kraj Kościelne, gdzie stacjonowały wojska franc. do IX 1870 republika rzymska.
 • Kim był CISALPIŃSKA REPUBLIKA Co zrobił Napoleona Bonaparte z Republiki Transpadańskiej, zwiększona o Republikę Cispadańską; stolica Mediolan, konstytucja wzorowana na franc.; w skład armii R.C republika cisalpińska.
 • Kim był CISPADAŃSKA REPUBLIKA Co zrobił utworzona w 1796 poprzez Napoleona Bonaparte z księstwa Modeny i Reggio i Bolonii i Ferrary; w 1797 przyłączona do Republiki Cisalpińskiej republika cispadańska.
 • Kim był LIGURYJSKA REPUBLIKA Co zrobił utworzona poprzez Napoleona Bonaparte w 1797, obejmowała Genuę i okolice; w 1805 przyłączona do Francji republika liguryjska.
 • Kim był LOMBARDZKA REPUBLIKA Co zrobił Napoleona Bonaparte, obejmowała okręg Mediolanu; w 1797 połączona z Republiką Cispadańską, wskutek czego powstała Republika Cisalpińska; w 1802-05 weszła w republika lombardzka.
 • Kim był PARTENOPEJSKA REPUBLIKA Co zrobił utworzona w I 1799 po wypędzeniu Burbonów z Neapolu republika partenopejska.
 • Kim był REPUBLIKA Co zrobił forma ustroju państwa, gdzie władze zwierzchnie: prezydent i parlament obierane są na czas określony w wyborach republika.
 • Kim był REWANŻYZM Co zrobił kraju pokonanym wobec krajów zwycięskich, na przykład silna we Francji po klęsce 1870, kiedy to domagano się odebrania Niemcom Alzacji i Lotaryngii rewanżyzm.
 • Kim był MAU MAU REWOLTA Co zrobił Kikuju w Kenii przeciw kolonistom bryt. w latach 1952-60. Terrorystyczne sposoby tego ruchu wywołały utratę poparcia miejscowej ludności rewolta mau mau.
 • Kim był 1968 STUDENCKA REWOLTA Co zrobił strajki, demonstracje, brutalne walki uliczne) młodzieży w bogatych państwach Zachodu (Francja, RFN, USA), rozpoczęty pod hasłami przerwania wojny wietnamskiej rewolta studencka 1968.
 • Kim był GOŹDZIKÓW REWOLUCJA Co zrobił Portugalii przeprowadzony 25 IV 1974 w celu obalenia mechanizmu autorytarnej dyktatury następcy A. Salazara, M. Caetano. Wydarzenia te zapoczątkowały mechanizm "rewolucja goździków".
 • Kim był REWOLUCJA ISLAMSKA W IRANIE Co zrobił niezadowolenie z autokratycznych, lecz opartych na współpracy z Zachodem rządów szacha Rezy Pahlaviego. Najmocniejsza opozycja pojawiła się w kołach rel rewolucja islamska w iranie.
 • Kim był ILIA RIEPIN Co zrobił realistyczny. Autor słynnych Burłaków na Wołdze (1870-73). Szczyt twórczości w latach 80. (Car Iwan Groźny z synem Iwanem, Zaporożcy piszący list do sułtana riepin ilia.
 • Kim był DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE Co zrobił franc.; w 1789 deputowany do Stanów Generalnych, słynny jako nieprzekupny lider klubu jakobinów, autor przewrotu jakobińskiego 1793, w 1793-94 czł. Komitetu robespierre maximilien de.
 • Kim był MARIE JEAN ROLAND Co zrobił franc. polityk, min. spraw wewn. 1792-93, należał do stronnictwa żyrondystów roland jean marie.
 • Kim był ROMANIZACJA Co zrobił przyjmowanie kultury rzym. i języka ?Xac. poprzez barbarzyńców przeważnie poprzez osiedlanie się na obszarach albo w sąsiedztwie cesarstwa rzym. (bądź krajów romanizacja.
 • Kim był AUGUSTULUS ROMULUS Co zrobił ostatni cesarz zachodniorzym. od 475, w 476 odsunięty od tronu poprzez Odoakra, co wg tradycji miało zakończyć epokę staroż romulus augustulus.
 • Kim był W FIODOR ROSTOPCZIN Co zrobił gubernator Moskwy; najprawdopodobniej z jego polecenia podpalono Moskwę, gdy wkraczały do miasta wojska franc. w poł. IX 1812 rostopczin fiodor w..
 • Kim był CZECHOSŁOWACJI ROZPAD Co zrobił Czechów i Słowaków po 74 latach wspólnej państwowości, który stał się rezultatem odmiennej ewolucji sceny polit. w obu państwach. Narastanie tendencji rozpad czechosłowacji.
 • Kim był RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Co zrobił jawna organizacja opozycyjna w czasach PRL założona w 1977 poprzez środowiska niepodl. bez sformalizowanej struktury wewn ruch obrony praw człowieka i obywatela.
 • Kim był RUCH OBYWATELSKI AKCJA DEMOKRATYCZNA Co zrobił organizacja polit. zwolenników premiera T. Mazowieckiego utworzona w 1990 przed wyborami prezydenckimi. ROAD współtworzył w dalszym ciągu Unię Demokratyczną ruch obywatelski akcja demokratyczna.
 • Kim był POLSKI ODBUDOWY RUCH Co zrobił powstałe po wyborach prezydenckich w 1995 w oparciu o komitety wyborcze J. Olszewskiego, stawiające sobie za cel przejęcie władzy z rąk SLD. Znane z ostrej ruch odbudowy polski.
 • Kim był RURYK Co zrobił rus., wódz normańskiego pochodzenia, wg Powieści minionych lat (latopis Nestora) miał panować w Nowogrodzie od 862, zapoczątkował dyn. Rurykowiczów ruryk.
 • Kim był STOŁU OKRĄGŁEGO RYCERZE Co zrobił bohaterzy cyklu legend średniow. związanych z osobą króla Artura rycerze okrągłego stołu.
 • Kim był PRUSKIE RUGI Co zrobił obywatelstwa prus., gł. z terenu Poznańskiego i Śląska; akcja podjęta z inicjatywy O. v. Bismarcka na mocy rozporządzenia min. spraw wewn. Prus z 26 III 1885 rugi pruskie.
 • Kim był RYCHEZA Co zrobił Mieszka II od 1013, matka Kazimierza I Odnowiciela. Wypędzona wspólnie z synem w 1034 z Polski po Zgonu męża. R. przypisuje się wywiezienie do Niemiec rycheza.
 • Kim był RYDWAN Co zrobił w staroż. dwukołowy wóz otwarty z tyłu zaprzężony w konie, poświęcony do działań wojennych, igrzysk (wyścigi), ceremonii rel. i państwowych rydwan.
 • Kim był F KONDRATIJ RYLEJEW Co zrobił literaturze A. Mickiewicza; 1814-18 służył w armii ros., potem literat; od 1823 jeden z przywódców tajnego Związku Północnego; po upadku stworzenia dekabrystów rylejew kondratij f..
 • Kim był II RYSZARD Co zrobił władca z angielskiego: od 1377, ostatni z dyn. Plantagenetów zdetronizowany poprzez możnowładztwo w 1399. Za jego rządów wybuchło stworzenie Wata Tylera ryszard ii.
 • Kim był RZĄD NARODOWY 1830-31 Co zrobił trakcie stworzenia listopadowego; początkowo władzę wykonawczą sprawowały różne rządy czasowe: Porada Administracyjna, Rząd Tymczasowy; 29 I 1831 sejm powołał rząd narodowy 1830-31.
 • Kim był RZĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA WYCHODŹSTWIE Co zrobił IX 1939 (wobec internowania rządu RP w Rumunii) w oparciu o konstytucję kwietniową. Od 1940 urzędował na terenie W. Brytanii. Pierwszy premier W. Sikorski, po rząd rzeczpospolitej polskiej na wychodźstwie.
 • Kim był ZAKONNA REGUŁA Co zrobił w Kościele zespół norm ustalających warunki życia zakonników dany poprzez założyciela i zatwierdzony poprzez biskupa albo papieża reguła zakonna.
 • Kim był CECIL RHODES Co zrobił działacz kolonialny, inicjator rozszerzenia panowania bryt. w Afryce Pd.; w 1885 przyczynił się do ustanowienia z angielskiego: protektoratu nad Beczuaną, 1889 rhodes cecil.
 • Kim był MEIDŻI REWOLUCJA Co zrobił rządów (1868-1912) cesarza Mutsuhito; przeprowadzono wówczas modernizację Japonii na wzór euro.: w 1868 zlikwidowano szogunat, zniesiono przywileje samurajów rewolucja meidżi.
 • Kim był EDWARD RACZYŃSKI Co zrobił 1919, między innymi ambasador w W. Brytanii w latach 1934-45, minister spr. zagr. w rządzie Wł. Sikorskiego, prezydent RP na emigracji 1979-86 raczyński edward.
 • Kim był KRAJOWA SZKOLNA RADA Co zrobił szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w Galicji; utworzony w 1867 z inicjatywy namiestnika A. Gołuchowskiego i lwow. Porady Miejskiej; Porada rada szkolna krajowa.
 • Kim był POLSKI MŁODEJ RUCH Co zrobił organizacja młodej antykomunist. inteligencji założona w 1979 w Gdańsku, wydająca poza cenzurą pismo Bratniak ; po VIII 1980 wsparła NSZZ Solidarność ruch młodej polski.
 • Kim był VON JOACHIM RIBBENTROP Co zrobił 1938-45), współtwórca jej agresywnej polityki na arenie międzynar. Osądzony i skazany na Zgon w procesach norymberskich. Zobacz także pakt Ribbentrop-Mołotow ribbentrop joachim von.
 • Kim był REFERENDUM 25 V 1997 Co zrobił przyjęciu albo odrzuceniu poprzez naród nowej konstytucji Rzeczypospolitej uchwalonej poprzez lewicowo-centrową przewarzająca część parlamentarną; 52 referendum 25 v 1997.
 • Kim był 1846 NARODOWY RZĄD Co zrobił stworzeniu krakowskim; ujawniony 22 II w składzie: L. Gorzkowski, A. Grzegorzewski i J. Tyssowski; wydał manifest; 24 II Tyssowski ogłosił się dyktatorem rząd narodowy 1846.
 • Kim był EDWARD RACZYŃSKI Co zrobił polit.; mecenas edukacji i sztuki; 1807-10 służył w armii Księstwa Warsz.; 1827 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1829 ufundował bibliotekę publiczną w raczyński edward.
 • Kim był NIEZAANGAŻOWANYCH PAŃSTW RUCH Co zrobił zaliczanych normalnie do Trzeciego Świata zapoczątkowane w 1955 w Bandungu w celu rozszerzenia ich wpływu na politykę świat. i przeciwdziałania różnorodnym ruch państw "niezaangażowanych".
 • Kim był KONSTANTY ROKOSSOWSKI Co zrobił pochodzenia Polak, od 1918 w Armii Czerwonej, w II wojnie świat. jeden z najlepszych dow. radz., głośny zwł. z bitwy pod Stalingradem, dowódca Frontów rokossowski konstanty.
 • Kim był PUŁKOWNIKÓW RZĄD Co zrobił IV 1929 gabinetu pol. premiera K. Świtalskiego, złożonego w większości z w najwyższym stopniu zaufanych oficerów J. Piłsudskiego. Regularnie także nazwa rząd pułkowników.
 • Kim był ROWECKI STEFAN, PSEUD. GROT Co zrobił brygady w IX 1939, 1940-43 komendant Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, aresztowany poprzez Niemców 30 VI 1943, wywieziony do obozu w rowecki stefan, pseud. grot.
 • Kim był ROCZNIKI Co zrobił odmiennie annały, znane w staroż., a powszechne w średniow., zwięzłe zbiory zapisów dotyczących najistotniejszch wydarzeń hist., ułożone wg dat rocznych roczniki.
 • Kim był DELANO FRANKLIN ROOSEVELT Co zrobił ramienia partii demokr. Realizator programu zw. New Deal, który wyprowadził Amerykę z wielkiego kryzysu gosp. drogą powiększenia interwencji państwa. Program roosevelt franklin delano.
 • Kim był ADAM RAPACKI Co zrobił 1945, a w dalszym ciągu w PZPR. W PRL pełnił sporo wysokich funkcji państwowych i partyjnych. Jako min. spraw zagr. 1956-68 wystąpił w 1957 z planem utworzenia rapacki adam.
 • Kim był REFORMA ROLNA W II RZECZYPOSPOLITEJ Co zrobił lubelski. W 1919 sejm przyjął uchwałę o zasadach reformy rolnej, lecz dopiero pod wpływem zagrożenia bolszewickiego 15 VII 1920 uchwalił ustawę przewidującą reforma rolna w ii rzeczypospolitej.
 • Kim był KULTURALNA REWOLUCJA Co zrobił polit. w Chinach w latach 1965-76 zainicjowany poprzez Mao Zedonga w celu usunięcia narastającej opozycji w KPCh. Kluczową rolę w rewolucji odegrała tak zwany rewolucja kulturalna.
 • Kim był RADZIWIŁŁ KAROL STANISŁAW, ZW. PANIE KOCHANKU Co zrobił 1762-64, 1768-90), przeciwnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, lider konfederacji radomskiej (1767), zwolennik konfederacji barskiej, po jej upadku do 1777 radziwiłł karol stanisław, zw. panie kochanku.
 • Kim był RZYM Co zrobił w środk. Włoszech), w staroż. stolica republiki i cesarstwa rzym. wg legendy zał. poprzez pierwszego króla Rz. Romulusa w 753 przed naszą erą; najdawniejsze rzym.
 • Kim był GALICYJSKA RABACJA Co zrobił antypowstańcze chłopów w II i III 1846 w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Jasła i Sanoka; rozpoczęły się w momencie ciężkiej sytuacji ekon. i wzrostu fali rabacja galicyjska.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Rabacja Galicyjska, Rzym, Radziwiłł Karol Stanisław, Zw. Panie Kochanku, Rewolucja Kulturalna, Reforma Rolna W Ii Rzeczypospolitej, Rapacki Adam, Roosevelt zasługi.

Bohater Rabacja Galicyjska, Rzym, Radziwiłł Karol Stanisław, Zw co zrobił.