rubens peter paul republika co to jest
Rodezja co znaczy ród rycerski krzyżówka rząd pułkowników co to jest Rouget de Lisle Claude Joseph.

Postacie historyczne, biografia na R

 • Kto to PAUL PETER RUBENS Kto to jeden z najwybitniejszych malarzy XVII w. w Europie. Przewarzająca część swej twórczości poświęcił tematyce rel., aczkolwiek nieobce mu były także dziedzina porównanie rubens peter paul.
 • Kim był LOMBARDZKA REPUBLIKA Kim był poprzez Napoleona Bonaparte, obejmowała okręg Mediolanu; w 1797 połączona z Republiką Cispadańską, wskutek czego powstała Republika Cisalpińska; w 1802-05 dlaczego republika lombardzka.
 • życiorys 1846 NARODOWY RZĄD życiorys władzy w stworzeniu krakowskim; ujawniony 22 II w składzie: L. Gorzkowski, A. Grzegorzewski i J. Tyssowski; wydał manifest; 24 II Tyssowski ogłosił się jak lepiej rząd narodowy 1846.
 • Kim jest REPARACJE Kim jest odszkodowania, jakie po wojnie mają płacić państwa odpowiedzialne za wojnę innym państwom. Problem reparacji (wobec ich olbrzymiej wysokości) był po I wojnie kiedy reparacje.
 • Bohater WŁOSKA REPUBLIKA Bohater z Republiki Cisalpińskiej, w 1805 przekształcona w Królestwo Włoch; 2. powstała w 1946 po referendum, w konsekwencji którego zlikwidowano skompromitowaną od czego zależy republika włoska.
 • Czego dokonał TADEUSZ ROZWADOWSKI Czego dokonał 1886 oficer artylerii w armii austr. Od 1913 generał. W I wojnie świat. początkowo walczył w armii austr. jako dow. brygady, dywizji. Od 1916 z przyczyn polit na czym polega rozwadowski tadeusz.
 • Kogo ADAM RAPACKI Kogo PPS od 1945, a w dalszym ciągu w PZPR. W PRL pełnił sporo wysokich funkcji państwowych i partyjnych. Jako min. spraw zagr. 1956-68 wystąpił w 1957 z planem różnice rapacki adam.
 • Biografia FRANCUSKA REPUBLIKA Biografia proklamowana w 1792 poprzez Konwent Narodowy po obaleniu monarchii Ludwika XVI istniała do 1804; II Republika, proklamowana 24 II 1848, istniała do 1852, kiedy wady i zalety republika francuska.
 • Najważniejsze informacje CECIL RHODES Najważniejsze informacje finansista bryt., działacz kolonialny, inicjator rozszerzenia panowania bryt. w Afryce Pd.; w 1885 przyczynił się do ustanowienia z angielskiego: protektoratu podobieństwa rhodes cecil.
 • Ciekawostki STOŁU OKRĄGŁEGO RYCERZE Ciekawostki bohaterzy cyklu legend średniow. związanych z osobą króla Artura czemu rycerze okrągłego stołu.
 • Małżonek KULTURALNA REWOLUCJA Małżonek wstrząsów polit. w Chinach w latach 1965-76 zainicjowany poprzez Mao Zedonga w celu usunięcia narastającej opozycji w KPCh. Kluczową rolę w rewolucji odegrała co gorsze rewolucja kulturalna.
 • Partner DE PIERRE RONSARD Partner najwybitniejszy pisarz franc. renesansu zw. księciem pisarzy. Tworzył zarówno w gatunkach klasycznych (ody, hymny), jak i pod wpływem Petrarki sonety porównaj ronsard pierre de.
 • Ile lat ROCZNIKI Ile lat odmiennie annały, znane w staroż., a powszechne w średniow., zwięzłe zbiory zapisów dotyczących najistotniejszch wydarzeń hist., ułożone wg dat rocznych porównanie roczniki.
 • Kto to REHABILITACJA Kto to dobrego imienia utraconych na mocy wyroku sądowego. W PRL niezbędne po latach terroru stalinowskiego i sfingowanych procesach. Na sporą skalę po 1956 dlaczego rehabilitacja.
 • Kim był POLSKI ROZBIORY Kim był Rzeczypospolitej nareszcie XVIII w., które doprowadziły do straty niepodległości. Układy rozbiorowe Polski nie były wyjątkiem w XVIII w. (na przykład Hiszpania jak lepiej rozbiory polski.
 • życiorys MUDŻIBUR RAHMAN życiorys niepodl. pośród muzułmanów w Pakistanie Wsch. Po stworzeniu Bangladeszu ogłoszony prezydentem 1971-72, a w dalszym ciągu premier od 1972. Ponownie został kiedy rahman mudżibur.
 • Kim jest ODRODZENIE IN RENESANS Kim jest kultury euro. (XV-XVI w. ) i towarzyszący jej ruch społ.-kulturowy zapoczątkowany we Włoszech w XIV w. Epokę r. cechowały: wszechstronny postęp edukacji od czego zależy renesans, in.: odrodzenie.
 • Bohater ODROBKOWA RENTA Bohater pańszczyzna. Forma renty feudalnej polegająca na bezpłatnej pracy na polu pańskim. Postęp r.o. nastąpił w Europie Wsch. w XVI w. wspólnie z postępem folwarku na czym polega renta odrobkowa.
 • Czego dokonał DZIELNICOWE ROZBICIE Czego dokonał feudalne, w średniow. faza w dziejach krajów feudalnych, na którym dochodziło do ich rozpadu na mniejsze struktury terytorialne, zdobywające coraz większą różnice rozbicie dzielnicowe.
 • Kogo RYDWAN Kogo w staroż. dwukołowy wóz otwarty z tyłu zaprzężony w konie, poświęcony do działań wojennych, igrzysk (wyścigi), ceremonii rel. i państwowych wady i zalety rydwan.
 • Biografia PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA Biografia XVIII w. w Anglii, później także na zach. kontynentu euro., a kontynuowany w XIX w. w Europie Środk. i Wsch. i Ameryce i Azji opierający na masowym podobieństwa rewolucja przemysłowa.
 • Najważniejsze informacje POLSKI ODBUDOWY RUCH Najważniejsze informacje ugrupowanie polit. powstałe po wyborach prezydenckich w 1995 w oparciu o komitety wyborcze J. Olszewskiego, stawiające sobie za cel przejęcie władzy z rąk SLD czemu ruch odbudowy polski.
 • Ciekawostki GRAKCHÓW REFORMY Ciekawostki reformy w 133-121 przed naszą erą przeprowadzone poprzez braci Grakchów w celu ratowania od upadku osłabionej poprzez wojny punickie drobnej własności co gorsze reformy grakchów.
 • Małżonek REGALIA Małżonek przywileje zarezerwowane dla władcy w ustalonych dziedzinach (na przykład dochody z bicia monety, eksploatacji kopalń, ceł, polowania); 2. również insygnia porównaj regalia.
 • Partner PAŹDZIERNIKOWA REWOLTA Partner Moskwie pomiędzy prezydentem Rosji B. Jelcynem, zwolennikiem reform rynkowych i otwarcia Rosji na świat, a zdominowanym poprzez komunistów i nacjonalistów porównanie rewolta październikowa.
 • Ile lat RAPPERSWIL Ile lat gdzie w 1870 W. Plater utworzył Muzeum Nar. Pol. Do 1927, kiedy zbiory muzeum sprowadzono do Warszawy, było ośrodkiem pol. życia na emigracji dlaczego rapperswil.
 • Kto to NIEZAANGAŻOWANYCH PAŃSTW RUCH Kto to krajów zaliczanych normalnie do Trzeciego Świata zapoczątkowane w 1955 w Bandungu w celu rozszerzenia ich wpływu na politykę świat. i przeciwdziałania jak lepiej ruch państw "niezaangażowanych".
 • Kim był REFERENDUM 29 XI 1987 Kim był postawiły wówczas dwa pytania: pierwsze dotyczyło zgody na przeprowadzenie reform gosp., drugie ewentualnej demokratyzacji mechanizmu polit. Gdyż frekwencja kiedy referendum 29 xi 1987.
 • życiorys ERWIN ROMMEL życiorys słynny dowódca Afrika Korps w okresie kampanii afrykańskiej od 1941 i udanych ofensyw wojsk Osi na Egipt. Pobity w bitwie pod Al-Alamajn (1942) poprzez od czego zależy rommel erwin.
 • Kim jest RATUSZ Kim jest dawniej budowla wznoszona normalnie w centrum miasta jako siedziba władz miejskich i sądu na czym polega ratusz.
 • Bohater REJENCJA Bohater jednostka adm. w kraju prus. (nazwa pol. od niem. Regierungsbezirk) w XIX i XX w.; ogniwo pośrednie pomiędzy prowincją a powiatem. Rządził nią prezydent r różnice rejencja.
 • Czego dokonał MEIDŻI REWOLUCJA Czego dokonał moment rządów (1868-1912) cesarza Mutsuhito; przeprowadzono wówczas modernizację Japonii na wzór euro.: w 1868 zlikwidowano szogunat, zniesiono przywileje wady i zalety rewolucja meidżi.
 • Kogo MACIEJ RATAJ Kogo 1913 czł. PSL Piast , 1920-21 min. oświecenia publicznego, 1922-28 marszałek sejmu; po Zgonu Narutowicza (1922) i po zamachu majowym (1926) pełnił wymagania podobieństwa rataj maciej.
 • Biografia REFERENDUM 25 V 1997 Biografia o przyjęciu albo odrzuceniu poprzez naród nowej konstytucji Rzeczypospolitej uchwalonej poprzez lewicowo-centrową przewarzająca część parlamentarną; 52 czemu referendum 25 v 1997.
 • Najważniejsze informacje RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Najważniejsze informacje pol. organizacja utworzona 19 X 1918 przejęła 30 X władzę na Śląsku Cieszyńskim i ogłosiła jego przynależność do Polski. Istniała do 1920 co gorsze rada narodowa księstwa cieszyńskiego.
 • Ciekawostki JULIUSZ RÓMMEL Ciekawostki Początkowo oficer rosyjski, od 1918 w wojsku pol. W wojnie 1919-20 dowódca pułku, później brygady, dywizji, nareszcie korpusu jazdy. 1921-1923 inspektor jazdy porównaj rómmel juliusz.
 • Małżonek RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Małżonek jawna organizacja opozycyjna w czasach PRL założona w 1977 poprzez środowiska niepodl. bez sformalizowanej struktury wewn porównanie ruch obrony praw człowieka i obywatela.
 • Partner ILIA RIEPIN Partner rysownik realistyczny. Autor słynnych Burłaków na Wołdze (1870-73). Szczyt twórczości w latach 80. (Car Iwan Groźny z synem Iwanem, Zaporożcy piszący list do dlaczego riepin ilia.
 • Ile lat CZECHOSŁOWACJI ROZPAD Ile lat państwa Czechów i Słowaków po 74 latach wspólnej państwowości, który stał się rezultatem odmiennej ewolucji sceny polit. w obu państwach. Narastanie tendencji jak lepiej rozpad czechosłowacji.
 • Kto to REICHSTAG Kto to w cesarstwie rzym. narodu niem. przedstawicielstwo stanów do 1806, po zjednoczeniu Niemiec (1871) parlament wybierany w wyborach powszechnych kiedy reichstag.
 • Kim był MAU MAU REWOLTA Kim był plemienia Kikuju w Kenii przeciw kolonistom bryt. w latach 1952-60. Terrorystyczne sposoby tego ruchu wywołały utratę poparcia miejscowej ludności od czego zależy rewolta mau mau.
 • życiorys VON GERD RUNDSTEDT życiorys Oficer w I wojnie świat., później w Reichswehrze. Jeden z głośniejszych niem. dowódców II wojny świat. W kampanii wrześniowej dowódca Ekipy Armii Południe . W na czym polega rundstedt gerd von.
 • Kim jest REGENCYJNA RADA Kim jest w Warszawie poprzez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier jako najwyższa władza tymczasowa w Królestwie Pol. Skład: arcybp A. Kakowski, ks. Z. Lubomirski, hr. J różnice rada regencyjna.
 • Bohater REPUBLIKA Bohater forma ustroju państwa, gdzie władze zwierzchnie: prezydent i parlament obierane są na czas określony w wyborach wady i zalety republika.
 • Czego dokonał REWOLUCJA 1905-07 NA ZIEMIACH POLSKICH Czego dokonał rewolucji miała również charakter walki o zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol. rozpoczęła się w I 1905 od strajków polit. w Warszawie, Łodzi i okręgu podobieństwa rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich.
 • Kogo RUCH OPORU W POLSCE Kogo Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, stworzenie warszawskie, Burza, Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo, Bataliony Chłopskie, Armia Ludowa czemu ruch oporu w polsce.
 • Biografia EDWARD ŚMIGŁY RYDZ Biografia żołnierz, polityk, bliski współpracownik J. Piłsudskiego. Od 1908 w Związku Walki Czynnej, od 1912 w Związku Strzeleckim, oficer I Brygady Legionów, 1917 co gorsze rydz-śmigły edward.
 • Najważniejsze informacje EUROPEJSKA RADA Najważniejsze informacje mocy aktu prawnego, lecz opierając się na praktyki spotkań na szczycie szefów krajów i rządów UE od 1961. Zakres jej kompetencji nadal nie jest prawnie porównaj rada europejska.
 • Ciekawostki RESTAURACJA Ciekawostki w Anglii XVII w. i Francji XIX w. odnowienie monarchii obalonej wskutek rewolucji; przywrócenie do władzy dynastii obalonej poprzez rewolucję porównanie restauracja.
 • Małżonek AMERYKAŃSKA REWOLUCJA Małżonek protekcjonistyczną politykę Anglii wobec 13 kolonii amer., która godziła w fundamentalne interesy gospodarki kolonii. Koloniści mający doświadczenia w walce z dlaczego rewolucja amerykańska.
 • Partner RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO Partner utworzona w 1815, dzieliła się na Zebranie Ogólne i Radę Administracyjną (zebranie Ogólne przygotowywało projekty ustaw sejmowych i dekretów władca jak lepiej rada stanu królestwa polskiego.
 • Ile lat KONSTANTY ROKOSSOWSKI Ile lat pol. Z pochodzenia Polak, od 1918 w Armii Czerwonej, w II wojnie świat. jeden z najlepszych dow. radz., głośny zwł. z bitwy pod Stalingradem, dowódca Frontów kiedy rokossowski konstanty.
 • Kto to RADZIWIŁŁ KAROL STANISŁAW, ZW. PANIE KOCHANKU Kto to wileński (1762-64, 1768-90), przeciwnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, lider konfederacji radomskiej (1767), zwolennik konfederacji barskiej, po jej upadku od czego zależy radziwiłł karol stanisław, zw. panie kochanku.
 • Kim był F KONDRATIJ RYLEJEW Kim był tłumacz literaturze A. Mickiewicza; 1814-18 służył w armii ros., potem literat; od 1823 jeden z przywódców tajnego Związku Północnego; po upadku stworzenia na czym polega rylejew kondratij f..
 • życiorys LASZLO RAJK życiorys komunist., między innymi 1945-48 czł. władz partii komunist., 1946-48 min. spraw wewn., aresztowany, oskarżony o działalność antypartyjną i antypaństwową różnice rajk laszlo.
 • Kim jest REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI Kim jest Rosji (wg gregoriańskiego kalendarza 12 III 1917), który doprowadził do obalenia caratu. Rewolucję rozpoczął spontaniczny strajk kobiet z fabryk tekstylnych wady i zalety rewolucja lutowa w rosji.
 • Bohater KRAJOWA SZKOLNA RADA Bohater prowadzący szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w Galicji; utworzony w 1867 z inicjatywy namiestnika A. Gołuchowskiego i lwow. Porady Miejskiej podobieństwa rada szkolna krajowa.
 • Czego dokonał WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ Czego dokonał polityk, prezydent RP na wychodźstwie od jesieni 1939; nie zgadzał się z polityką wobec ZSRR wykonywaną poprzez gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka czemu raczkiewicz władysław.
 • Kogo AGRARNA REWOLUCJA Kogo nazywa się przemiany w rolnictwie euro. zaczęte na Zachodzie (zwł. w Anglii i Holandii) na przełomie XVII i XVIII w. opierające na przejściu z trójpolówki do co gorsze rewolucja agrarna.
 • Biografia MARIE JEAN ROLAND Biografia franc. polityk, min. spraw wewn. 1792-93, należał do stronnictwa żyrondystów porównaj roland jean marie.
 • Najważniejsze informacje PAŃSTWA OBRONY RADA Najważniejsze informacje powołana do życia na czas wojny 1 VII 1920, w momencie zagrożenia egzystencji Polski najazdem bolszewickim. W jej skład wchodzili: wódz naczelny, marszałek porównanie rada obrony państwa.
 • Ciekawostki CISPADAŃSKA REPUBLIKA Ciekawostki utworzona w 1796 poprzez Napoleona Bonaparte z księstwa Modeny i Reggio i Bolonii i Ferrary; w 1797 przyłączona do Republiki Cisalpińskiej dlaczego republika cispadańska.
 • Małżonek MICHAŁ RADZIWIŁŁ Małżonek kampanii napoleońskich; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; w stworzeniu listopadowym formalny wódz nacz. armii pol. 20 I-26 II 1831, aczkolwiek jak lepiej radziwiłł michał.
 • Partner RASIZM Partner w 2 poł. XIX w. nawiązując do teorii Darwina, zakładająca zasadniczą nierówność biologiczną i psychiczną pomiędzy rasami ludzkimi. W jej stworzeniu sporą rolę kiedy rasizm.
 • Ile lat RA Ile lat w staroż. Egipcie główne bóstwo - bóg-Słońce przedstawiany jako człowiek z głową sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną od czego zależy ra.
 • Kto to MARIE JEANNE ROLAND Kto to działaczka stronnictwa żyrondystów, w głośnym salonie skupiła znakomitych przedstawicieli rewolucji, przeciwniczka terroru wprowadzonego poprzez jakobinów na czym polega roland jeanne marie.
 • Kim był REKONKWISTA Kim był prowadzonych od VIII w. poprzez ludność chrześcijańską (z udziałem rycerstwa z całej Europy Zach.) na Płw. Pirenejskim w celu całkowitego wyparcia stamtąd różnice rekonkwista.
 • życiorys REWIZJONIŚCI życiorys stosowane w PRL ustalenie tych kręgów w PZPR, które po 1956 konsekwentnie domagały się liberalizacji mechanizmu polit. i odnowy wewnątrz partii komunist wady i zalety "rewizjoniści".
 • Kim jest RÓD Kim jest oparta na wspólnym nazwisku, herbie, posługująca się tym samym dialektem. Więzi rodowe były fundamentem uformowania się tak zwany wspólnoty rodowej, która podobieństwa ród.
 • Bohater RURYK Bohater pierwszego państwa rus., wódz normańskiego pochodzenia, wg Powieści minionych lat (latopis Nestora) miał panować w Nowogrodzie od 862, zapoczątkował dyn czemu ruryk.
 • Czego dokonał REFORMA ROLNA W POLSCE LUDOWEJ Czego dokonał IX 1944 wywłaszczono bez odszkodowania właścicieli majątków ziemskich ponad 50 ha, na ziemiach zach. ponad 100 ha; w praktyce z naruszeniem prawa wywłaszczano co gorsze reforma rolna w polsce ludowej.
 • Kogo VON JOACHIM RIBBENTROP Kogo III Rzeszy (1938-45), współtwórca jej agresywnej polityki na arenie międzynar. Osądzony i skazany na Zgon w procesach norymberskich. Zobacz także pakt porównaj ribbentrop joachim von.
 • Biografia MACIEJ RYBIŃSKI Biografia nacz. stworzenia listopadowego; oficer armii Księstwa Warsz.; odbył kampanię 1809, 1812 (odznaczony Legią Honorową) i 1813; 3 XII 1830 poparł stworzenie porównanie rybiński maciej.
 • Najważniejsze informacje REFORMACJA Najważniejsze informacje i społ. w Kościele Zachodnim zapoczątkowany wystąpieniem M. Lutra (31 X 1517) w Wittenberdze. Geneza i charakter - wokół genezy i charakteru r. toczy się dlaczego reformacja.
 • Ciekawostki FRANÇOIS RABELAIS Ciekawostki doby renesansu. Autor arcydzieła Gargantua i Pantagruel opartego na tradycjach franc. kultury ludowej późnego średniow. Humor, wnikliwość obserwacji jak lepiej rabelais françois.
 • Małżonek RUŚ Małżonek ustalenie (zaczerpnięte z języka fińskiego) plemion wschodniosłowiańskich i zamieszkiwanego poprzez nie terytorium, w XI w. utożsamiane z Rusią Kijowską, w kiedy ruś.
 • Partner REFORMACJA W POLSCE I NA LITWIE Partner Polski przenikały dzięki wyjazdom szlachty i kontaktom mieszczan (w tym pochodzenia niem.). Stąd luteranizm znajdował zwolenników w miastach prus., z kolei od czego zależy reformacja w polsce i na litwie.
 • Ile lat GIROLAMO RAMORINO Ile lat piemoncki, z pochodzenia Włoch; uczestnik wojen napoleońskich; w stworzeniu listopadowym dowódca korpusu, który działał niefortunnie na prawym brzegu Wisły, 18 na czym polega ramorino girolamo.
 • Kto to LWOWSKA NARODOWA RADA Kto to organ pol. ludności Galicji w momencie Wiosny Ludów; utworzony 14 IV 1848 w miejsce Komitetu Nar.; w jej skład wchodzili przedstawiciele ziemiaństwa różnice rada narodowa lwowska.
 • Kim był REWOLUCJA LIPCOWA 1830 WE FRANCJI Kim był VII. Wybuchła przeciw rządom króla Karola X, który przywrócił przywileje arystokracji (między innymi szlachcie wypłacono odszkodowanie za utracone w rewolucji wady i zalety rewolucja lipcowa 1830 we francji.
 • życiorys RZĄD NARODOWY 1863-64 życiorys w trakcie stworzenia styczniowego; od 22 I 1863 jako Tymczasowy Rząd Nar. wyłoniony z Komitetu Centralnego Nar.; po upadku dyktatury M. Langiewicza przejął podobieństwa rząd narodowy 1863-64.
 • Kim jest REALIŚCI Kim jest nazwa członków konserwatywnego, ugodowego wobec Rosji Stronnictwa Polityki Realnej zał. w Warszawie w 1905; gł. działacze E. Piltz i Z. Wielkopolski czemu realiści.
 • Bohater RONALD REAGAN Bohater amer.; 1937-1957 znany aktor filmowy i telewizyjny, 1967-75 gubernator Kalifornii; prezydent USA w latach 1981-89 z ramienia republikanów, znany z twardej co gorsze reagan ronald.
 • Czego dokonał SANDOMIERSKI ROKOSZ Czego dokonał reformatorskie dworu Zygmunta III zmierzające do wzmocnienia władzy władca. doprowadziły do wystąpienia w 1605 szlachty pol. pod przywództwem Mikołaja porównaj rokosz sandomierski.
 • Kogo REWOLUCJA NIEMIECKA 1918/19 Kogo 1918 powstaniem marynarzy w Kilonii, później rozszerzyła się na państwo; 9 XI 1918 w Berlinie obwołano republikę, zmieniono rząd na socjalist. Wobec rządów porównanie rewolucja niemiecka 1918/19.
 • Biografia RUCH OPORU W OKUPOWANEJ EUROPIE Biografia mocny we Francji, ZSRR, Jugosławii, Włoszech, Grecji i Polsce. W wielu państwach (zwł. Francji, Włoszech, Grecji i Jugosławii) związany w komunistami. W dlaczego ruch oporu w okupowanej europie.
 • Najważniejsze informacje CISALPIŃSKA REPUBLIKA Najważniejsze informacje poprzez Napoleona Bonaparte z Republiki Transpadańskiej, zwiększona o Republikę Cispadańską; stolica Mediolan, konstytucja wzorowana na franc.; w skład armii R jak lepiej republika cisalpińska.
 • Ciekawostki AUGUSTULUS ROMULUS Ciekawostki ostatni cesarz zachodniorzym. od 475, w 476 odsunięty od tronu poprzez Odoakra, co wg tradycji miało zakończyć epokę staroż kiedy romulus augustulus.
 • Małżonek DEMOKRACI REWOLUCYJNI Małżonek obozu rewol. w latach 30.-70. XIX w. w Europie Środk. i Wsch., którego działacze dążyli do radykalnej likwidacji mechanizmu feudalnego przez uwłaszczenie od czego zależy rewolucyjni demokraci.
 • Partner RAF Partner oficjalna nazwa bryt. lotnictwa wojsk. od 1918 na czym polega raf.
 • Ile lat RESURSA Ile lat klubu służącego zabawie i rozrywce, podejmującego także działalność kulturalną i charytatywną; r. skupiały ziemian (szlachtę), bogate mieszczaństwo i różnice resursa.
 • Kto to CRUISE RAKIETY Kto to średniego zasięgu rozmieszczone w państwach Europy Zach. za kadencji prezydenta USA R. Reagana (1981-89) dla zrównoważenia strategicznej przewagi radz. w tego wady i zalety rakiety cruise.
 • Kim był JEAN RACINE Kim był franc. dramatopisarz, zwolennik tradycji gr. w dramacie. Sztuki jego wstrząsały współczesnymi siłą namiętności bohaterów. Gł. dzieła: Fedra, Brytanik podobieństwa racine jean.
 • życiorys REFERENDUM 30 VI 1946 życiorys było powstanie wrażenia masowego poparcia dla nowej polityki komunistów w Polsce, a równocześnie próbą generalną przed planowanymi na rok kolejny wyborami do czemu referendum 30 vi 1946.
 • Kim jest ICCHAK RABIN Kim jest izrael.; w latach 1974-77 i od 1992 lider Partii Pracy, wielokrotny minister; premier 1974-77 i od 1992; w 1993 doprowadził do podpisania porozumienia z OWP co gorsze rabin icchak.
 • Bohater RISORGIMENTO Bohater wł. od końca XVIII i w XIX w. o wyzwolenie nar. i zjednoczenie państwa; G. Mazzini i Młode Włochy i G. Garibaldi reprezentowali demokr. i republ. nurt r porównaj risorgimento.
 • Czego dokonał MIEJSKA RADA Czego dokonał Polsce od XIII w. ) najwyższy organ samorządu w miastach zakładanych na prawie niemieckim; w jej skład wchodzili rajcy i burmistrzowie; kierowała porównanie rada miejska.
 • Kogo 20 SS RAKIETY Kogo przenoszące broń jądrową wycelowane w miasta zachodnioeuropejskie, za których pomocą ZSRR w latach 70. próbował prowadzić politykę zastraszania krajów euro dlaczego rakiety ss-20.
 • Biografia KAROL RUPRECHT Biografia zaboru ros., działacz obozu Białych; II 1846 aresztowany przez wzgląd na przygotowaniami do wywołania trójzaborowego stworzenia; zesłany na katorgę; od 1856 w jak lepiej ruprecht karol.
 • Najważniejsze informacje ŚWIATOWA REWOLUCJA Najważniejsze informacje poprzez bolszewików po przewrocie bolszewickim w Rosji zakładająca, Iż w kolejnym etapie komunizm musi zwyciężyć na całym świecie. Idea ta legła u podstaw kiedy rewolucja światowa.
 • Ciekawostki INICJACYJNE RYTY Ciekawostki obrzędy rel. wprowadzające młodego człowieka w krąg dorosłych od czego zależy ryty inicjacyjne.
 • Małżonek EDMUND RÓŻYCKI Małżonek styczniowym; od 1861 służył w armii ros.; od 1862 związany z obozem Czerwonych w Kijowie; lider Kom. Wołyńskiego; VII 1863 mianowany poprzez Rząd Nar. nacz na czym polega różycki edmund.
 • Partner RUCH OBYWATELSKI AKCJA DEMOKRATYCZNA Partner organizacja polit. zwolenników premiera T. Mazowieckiego utworzona w 1990 przed wyborami prezydenckimi. ROAD współtworzył w dalszym ciągu Unię Demokratyczną różnice ruch obywatelski akcja demokratyczna.
 • Ile lat NEOLITYCZNA REWOLUCJA Ile lat gospodarki z przyswajającej na wytwórczą, gł. udomowienia roślin i zwierząt, co kończy paleolit. R.n. umożliwiła przyrost liczebności grup ludzi, bo mniejszy wady i zalety rewolucja neolityczna.
 • Kto to ADMINISTRACYJNA RADA Kto to rządowy Królestwa Pol., powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych poprzez króla; w latach 1826-30 stała się główną podobieństwa rada administracyjna.
 • Kim był REMBRANDT, WŁAŚC. REMBRANDT HARMENSZ VAN RIJN Kim był grafik i malarz, jeden z największych malarzy w dziejach. Odznacza się w jego twórczości 2 okresy: barokowy (1631-42) i klasyczny (1642-69). Mistrzostwo R czemu rembrandt, właśc. rembrandt harmensz van rijn.
 • życiorys MŁODOTURECKA REWOLUCJA życiorys wojsk. zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo co gorsze rewolucja młodoturecka.
 • Kim jest ALEKSANDER RADISZCZEW Kim jest dziennikarz; autor słynnej powieści Podróż z Petersburga do Moskwy (1790), opublikowanej poprzez nieuwagę cenzora, powieść zawierała tak krytyczny opis porównaj radiszczew aleksander.
 • Bohater NARODOWEJ JEDNOŚCI RADA Bohater osób powołana 9 I 1944 poprzez Delegata Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało doradcze (następczyni Krajowej Reprezentacji Politycznej porównanie rada jedności narodowej.
 • Czego dokonał II KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ Czego dokonał Mikołaja; hetman polny litew. (od 1615), hetman w. litew. (od 1635), walczył ze Szwedami w Inflantach (1617-18, 1621-22), odzyskał między innymi Mitawę. Bronił dlaczego radziwiłł krzysztof ii.
 • Kogo REICHSWEHRA Kogo traktatem wersalskim 115 tys. ochotniczej i zawodowej armii niem. (co uniemożliwiało szkolenie rezerw), pozbawionej ciężkiej broni i lotnictwa bojowego. W 1935 jak lepiej reichswehra.
 • Biografia POLSKI MŁODEJ RUCH Biografia organizacja młodej antykomunist. inteligencji założona w 1979 w Gdańsku, wydająca poza cenzurą pismo Bratniak ; po VIII 1980 wsparła NSZZ Solidarność kiedy ruch młodej polski.
 • Najważniejsze informacje BOGUSŁAW RADZIWIŁŁ Najważniejsze informacje walczył pod Beresteczkiem (1651). W potopie 1655 opowiedział się i walczył po stronie Karola X Gustawa, gubernator Prus Książęcych (1657-65), amnestionowany od czego zależy radziwiłł bogusław.
 • Ciekawostki LIGURYJSKA REPUBLIKA Ciekawostki utworzona poprzez Napoleona Bonaparte w 1797, obejmowała Genuę i okolice; w 1805 przyłączona do Francji na czym polega republika liguryjska.
 • Małżonek PAŃSTWA RADA Małżonek Polsce powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór nad poradami narodowymi, zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, dysponowała inicjatywą różnice rada państwa.
 • Partner ABDUL TUNKU RAHMAN Partner polityk malezyjski, od 1957 pierwszy premier Federacji Malajskiej. Stał na czele rządu niepodległej Malezji do 1970 wady i zalety rahman tunku abdul.
 • Ile lat AFRYKI POŁUDNIOWEJ REPUBLIKA Ile lat Afryki leżące na jej pd. krańcu ogłoszone niepodległym w 1961, a powstałe z utworzonego w 1910 dominium bryt., Unii Pd. Afryki. W polityce wewn. biała podobieństwa republika południowej afryki.
 • Kto to NIEMIEC FEDERALNA REPUBLIKA Kto to federacyjne powołane do życia 23 V 1949 z zach. stref okupacyjnych. Złożone z 10, a od 3 X 1990, po przyłączeniu dawnej NRD z 15 państw (landów). Pierwszym jej czemu republika federalna niemiec.
 • Kim był ZAKONNA REGUŁA Kim był w Kościele zespół norm ustalających warunki życia zakonników dany poprzez założyciela i zatwierdzony poprzez biskupa albo papieża co gorsze reguła zakonna.
 • życiorys TARNOBRZESKA REPUBLIKA życiorys została 6 XI 1918 w Tarnobrzegu poprzez radykalnych chłopów pod przywództwem T. Dąbala i ks. E. Okonia, którzy przestali uznawać władze austr. i zaczęli porównaj republika tarnobrzeska.
 • Kim jest RZYMSKA REPUBLIKA Kim jest poprzez zwolenników G. Mazziniego; po interwencji wojsk franc. w VII 1849 upadła i przywrócono Kraj Kościelne, gdzie stacjonowały wojska franc. do IX 1870 porównanie republika rzymska.
 • Bohater REWOLUCJA 1905-07 W ROSJI Bohater spowodowana kryzysem ekon. 1900-03 i klęską w wojnie z Japonią; rozpoczęła się w I 1905 w Petersburgu ( krwawa niedziela ); do strajkujących robotników stolicy dlaczego rewolucja 1905-07 w rosji.
 • Czego dokonał RICHELIEU ARMAND JEAN DU PLESSIS DE Czego dokonał franc. mąż stanu. Od 1606 bp Luçon, 1622 kardynał, od 1624 do Zgonu kluczowy i wszechpotężny minister króla Ludwika XIII; bezlitośnie likwidował opozycję jak lepiej richelieu armand jean du plessis de.
 • Kogo RUMUŃSKA REWOLUCJA Kogo społeczeństwa rum. inspirowane poprzez spisek w aparacie władzy komunist. przeciw dyktaturze N. Ceauşescu spowodowane dramatycznie niską stopą życiową w tym kiedy rewolucja rumuńska.
 • Biografia FRANCUSKA REWOLUCJA Biografia spowodowana kryzysem społ.-gosp. i polit.; nieurodzaj i związana z tym drożyzna, uderzający w rodzimą gospodarkę układ handlowy z Anglią wywołały przyrost od czego zależy rewolucja francuska.
 • Najważniejsze informacje RYCHEZA Najważniejsze informacje Polski, żona Mieszka II od 1013, matka Kazimierza I Odnowiciela. Wypędzona wspólnie z synem w 1034 z Polski po Zgonu męża. R. przypisuje się wywiezienie do na czym polega rycheza.
 • Ciekawostki RAPALLO Ciekawostki Włoszech, głośne z podpisanego 17 IV 1922 nieoczekiwanie dla świata traktatu niem.-radz., gdzie obie strony zrezygnowały z wzajemnych pretensji finansowych, a różnice rapallo.
 • Małżonek MIECZYSŁAW RAKOWSKI Małżonek działacz polit. w latach PRL. Od 1946 w PPR, w dalszym ciągu w PZPR. W 1958-82 red. nacz. tygodnika Polityka umocnił jego opinię jako forum liberalnej frakcji wady i zalety rakowski mieczysław.
 • Partner REKONSTRUKCJA Partner prowadzonej w stanach zjednoczonych ameryki wobec byłych stanów Konfederacji w latach 1867-1877, której fundamentem było wprowadzenie na Południu rządów podobieństwa rekonstrukcja.
 • Ile lat ROKOKO Ile lat nierzadko uważany za schyłkową fazę baroku, datowany na lata 1720-1780. Cechowała go sielankowość i sentymentalność, forma lekka i wykwintna, egzotyczne motywy czemu rokoko.
 • Kto to REPATRIACJA Kto to osób pozostających wcześniej z różnorodnych przyczyn poza jej granicami. W Polsce wystąpiła na masową skalę po 1945 (regularnie mylona z przesiedleniem co gorsze repatriacja.
 • Kim był GALICYJSKA RABACJA Kim był antyszlacheckie i antypowstańcze chłopów w II i III 1846 w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Jasła i Sanoka; rozpoczęły się w momencie ciężkiej sytuacji ekon. i porównaj rabacja galicyjska.
 • życiorys REFERENDUM 16 II 1996 życiorys inicjatywy sejmu i prezydenta RP. Pytania dotyczyły przeprowadzenia uwłaszczenia obywateli. W głosowaniu nie wzięła udziału wymagana liczba obywateli porównanie referendum 16 ii 1996.
 • Kim jest REWOLUCJA LUTOWA 1848 WE FRANCJI Kim jest niezadowoleniem z rządów Ludwika Filipa I i kryzysem ekon.-społ. (nieurodzaj, bezrobocie); opozycja republikańska z A. Ledru-Rollin na czele organizowała dlaczego rewolucja lutowa 1848 we francji.
 • Bohater RATYFIKACJA Bohater potwierdzenie poprzez głowę państwa albo parlament podpisanej przedtem poprzez rząd umowy międzynar. wymagane poprzez konstytucję albo zawarte w umowie dwóch jak lepiej ratyfikacja.
 • Czego dokonał TRANSFEROWY RUBEL Czego dokonał umowna jednostka walutowa stosowana do rozliczeń w ramach RWPG kiedy rubel transferowy.
 • Kogo ROJALISTA Kogo monarchista, zwolennik monarchii; termin dostępny zwł. w okresie rewolucji franc. na ustalenie tych, którzy dążyli do przywrócenia władzy władca od czego zależy rojalista.
 • Biografia GREGORIAŃSKA REFORMA Biografia reformatorskie podjęte w Kościele katol. w XI-XII w. w celu usunięcia symonii (handlu godnościami i urzędami kościelnymi), wprowadzenia celibatu (bezżeństwa na czym polega reforma gregoriańska.
 • Najważniejsze informacje REGALIŚCI Najważniejsze informacje nazwa nadawana zwolennikom aktualnej polityki królewskiej ewentualnie członkom obozu dworskiego różnice regaliści.
 • Ciekawostki REWOLUCJA ISLAMSKA W IRANIE Ciekawostki niezadowolenie z autokratycznych, lecz opartych na współpracy z Zachodem rządów szacha Rezy Pahlaviego. Najmocniejsza opozycja pojawiła się w kołach rel wady i zalety rewolucja islamska w iranie.
 • Małżonek EDWARD RACZYŃSKI Małżonek pol. od 1919, między innymi ambasador w W. Brytanii w latach 1934-45, minister spr. zagr. w rządzie Wł. Sikorskiego, prezydent RP na emigracji 1979-86 podobieństwa raczyński edward.
 • Partner ROTUNDA Partner budowla na planie koła czemu rotunda.
 • Ile lat REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPY Ile lat z działalnością Lutra zaczął w Zurichu nauczanie Ulrich Zwingli (1484-1531). Prócz głoszenia czystej ewangelii , odrzucenia wszystkich ceremonii nie co gorsze reformacja w innych krajach europy.
 • Kto to REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA W WIELKIEJ BRYTANII Kto to wynalazków, które pozwoliły na masową produkcję. Wykorzystanie węgla kamiennego do wytopu żelaza (1735 - A. Derby) pozwoliło na masową produkcję tego porównaj rewolucja przemysłowa w wielkiej brytanii.
 • Kim był KRAKOWSKA RZECZPOSPOLITA Kim był Krakowa z okolicą utworzony na kongresie wiedeńskim (1815) jako miasto wolne pod opieką trzech mocarstw. Władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący, aczkolwiek porównanie rzeczpospolita krakowska.
 • życiorys NIEMIECKA RZESZA życiorys albo państwa niem. (niem. Deutsches Reich): I Rzesza ( cesarstwo rzym. fakt. niem. w 962-1806); II Rzesza (cesarstwo niem. powstałe wskutek zjednoczenia dlaczego rzesza niemiecka.
 • Kim jest REMILITARYZACJA Kim jest się państwa przejściowo pozbawionego sił zbrojnych, na przykład remilitaryzacja Niemiec w latach 1934-38. W latach zimnej wojny przeprowadzono r. zarówno w RFN jak lepiej remilitaryzacja.
 • Bohater W FIODOR ROSTOPCZIN Bohater gubernator Moskwy; najprawdopodobniej z jego polecenia podpalono Moskwę, gdy wkraczały do miasta wojska franc. w poł. IX 1812 kiedy rostopczin fiodor w..
 • Czego dokonał PARTENOPEJSKA REPUBLIKA Czego dokonał utworzona w I 1799 po wypędzeniu Burbonów z Neapolu od czego zależy republika partenopejska.
 • Kogo RADZIWIŁŁ KRZYSZTOF MIKOŁAJ, ZW. PIORUNEM Kogo od 1572); w 1581 dowodził zagonem w głąb państwa moskiewskiego sięgającym aż nad Wołgę i osłonił marsz Stefana Batorego na Psków. Walczył ze Szwedami w na czym polega radziwiłł krzysztof mikołaj, zw. piorunem.
 • Biografia RZĄD NARODOWY 1830-31 Biografia Warszawie w trakcie stworzenia listopadowego; początkowo władzę wykonawczą sprawowały różne rządy czasowe: Porada Administracyjna, Rząd Tymczasowy; 29 I 1831 różnice rząd narodowy 1830-31.
 • Najważniejsze informacje JANUSZ RADZIWIŁŁ Najważniejsze informacje książę, hetman w. litew. (od 1654), wybitny dowódca, walczył z powstańcami kozackimi. W 1655 opowiedział się za Szwedami. Zmarł w oblężonym Tykocinie wady i zalety radziwiłł janusz.
 • Ciekawostki RZĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA WYCHODŹSTWIE Ciekawostki Francji 30 IX 1939 (wobec internowania rządu RP w Rumunii) w oparciu o konstytucję kwietniową. Od 1940 urzędował na terenie W. Brytanii. Pierwszy premier W podobieństwa rząd rzeczpospolitej polskiej na wychodźstwie.
 • Małżonek REBELIA Małżonek inne ustalenie spisku, buntu albo stworzenia czemu rebelia.
 • Partner HENRYK ANTONI RADZIWIŁŁ Partner wiolonczelista i mecenas sztuki, w latach 1815-31 namiestnik W. Ks. Poznańskiego; ożeniony z księżniczką prus. Luizą (stryjeczną siostrą króla prus. Fryderyka co gorsze radziwiłł antoni henryk.
 • Ile lat NIEUSTAJĄCA RADA Ile lat sejm rozbiorowy 1775, złożona z 18 senatorów i 18 posłów, podzielona na 5 departamentów - interesów cudzoziemskich, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbowy porównaj rada nieustająca.
 • Kto to STANU RACJA Kto to wprowadzona poprzez teoretyków prawa w Europie XVI-XVIII w. w celu uzasadnienia absolutnej władzy monarchy, potem definicja stosowane na ustalenie porównanie racja stanu.
 • Kim był EUROPY RADA Kim był międzynar. powołana 4 V 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w zakresie polit., ekon. i kulturalnej. Jej członkiem może zostać każde kraj Europy, które dlaczego rada europy.
 • życiorys PRUSKIE RUGI życiorys nie mających obywatelstwa prus., gł. z terenu Poznańskiego i Śląska; akcja podjęta z inicjatywy O. v. Bismarcka na mocy rozporządzenia min. spraw wewn. Prus z jak lepiej rugi pruskie.
 • Kim jest JACQUES JEAN ROUSSEAU Kim jest głośny oświeceniowy poeta polit. Jego Umowa socjalna akcentująca prawa człowieka odegrała ogromną rolę już w okresie rewolucji franc., a do dziś stanowi kiedy rousseau jean-jacques.
 • Bohater SEWERYN RZEWUSKI Bohater hetman polny koronny (1774-93), lider przeciwnego reformom obozu hetmańskiego w okresie Sejmu Czteroletniego, w 1792 jeden z artystów konfederacji targowickiej od czego zależy rzewuski seweryn.
 • Czego dokonał REFORMA PRAWA WYBORCZEGO W WIELKIEJ BRYTANII Czego dokonał etapach. Pierwsza, z 1832 rozszerzyła prawo wyborcze, lecz mimo to obejmowało ono tylko 20% mężczyzn. W 1835 prawo wyborcze otrzymali wszyscy płatnicy na czym polega reforma prawa wyborczego w wielkiej brytanii.
 • Kogo GRIGORIJ RASPUTIN Kogo prawosławny, który zyskał ogromny wpływ na dwór ros., zwł. na carową Aleksandrę, żonę Mikołaja II, co umożliwiło mu ważny wpływ na decyzje polit. i personalne różnice rasputin grigorij.
 • Biografia RELIKWIE Biografia materialne pozostałości po świętych (szczątki ciała, elementy z nimi powiązane i tak dalej), przechowywane w relikwiarzach (z metali szlachetnych zdobionych wady i zalety relikwie.
 • Najważniejsze informacje RADY DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH Najważniejsze informacje poprzez rewolucjonistów ros., od rewolucji lutowej 1917 obejmujące władzę w terenie i starające się kontrolować organy państwa. Po przewrocie bolszewickim podobieństwa rady delegatów robotniczych i żołnierskich.
 • Ciekawostki RYCERSTWO Ciekawostki warstwa społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w kraju Franków z ciężkozbrojnej jazdy opartej na relacjach senior - wasal czemu rycerstwo.
 • Małżonek RURYKOWICZE Małżonek dynastia książąt rus. od poł. IX w., a później carów moskiewskich wywodząca się od legendarnego Ruryka, wygasła w 1598 co gorsze rurykowicze.
 • Partner REWANŻYZM Partner lansowana w kraju pokonanym wobec krajów zwycięskich, na przykład silna we Francji po klęsce 1870, kiedy to domagano się odebrania Niemcom Alzacji i Lotaryngii porównaj rewanżyzm.
 • Ile lat RYSZARD I LWIE SERCE Ile lat angielskiego: od 1189, z dyn. Plantagenetów. Z angielskiego: bohater wojen krzyżowych, opiewany w legendach. Jego nieobecność w państwie przez wzgląd na porównanie ryszard i lwie serce.
 • Kto to 1968 STUDENCKA REWOLTA Kto to protestacyjny (strajki, demonstracje, brutalne walki uliczne) młodzieży w bogatych państwach Zachodu (Francja, RFN, USA), rozpoczęty pod hasłami przerwania dlaczego rewolta studencka 1968.
 • Kim był STANISŁAW RADKIEWICZ Kim był generał, od 1925 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w latach 1945-1955 członek Biura Polit. KC PPR, a w dalszym ciągu PZPR, od 1944 do 1954 kierownik Ministerstwa jak lepiej radkiewicz stanisław.
 • życiorys RYTUAŁ życiorys ustalony zestaw czynności magicznych albo praktyk rel., a w szerszym sensie również zewn. kształt obrzędów i uroczystości kiedy rytuał.
 • Kim jest RADA STANU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Kim jest utworzony w 1807; przygotowywała projekty ustaw sejmowych i dekretów władca., była sądem kasacyjnym, należało do niej sądownictwo adm.; w skład R.S. wchodzili od czego zależy rada stanu księstwa warszawskiego.
 • Bohater RADYKALIZM Bohater ustalenie ruchów i ideologii domagających się zasadniczych zmian w danej dziedzinie zarówno w poglądach, jak i metodach działania na czym polega radykalizm.
 • Czego dokonał EGZEKUCYJNY RUCH Czego dokonał średniej szlachty pol., powstały na przełomie XV i XVI w. dążący do ograniczenia roli możnowładztwa zmierzającego do przekształcenia się w wyższy stan różnice ruch egzekucyjny.
 • Kogo RUBIKON Kogo stanowiąca kiedyś jej granicę z Galią. Juliusz Cezar przekraczając ją w 49 r. przed Chr. zaczął wojnę domową z Pompejuszem. Odtąd definicja przysłowiowe wady i zalety rubikon.
 • Biografia NAJWYŻSZA RADA Biografia prawodawcze wprowadzone konstytucją 1936 w ZSRR. Składało się z wybieranej w wyborach powszechnych Porady Związku i Porady Narodowości. Istniało do końca ZSRR podobieństwa rada najwyższa.
 • Najważniejsze informacje RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, ZW. CZARNYM Najważniejsze informacje od 1544), kanclerz w. litew. (od 1550), współtwórca znaczenia rodziny Radziwiłłów na Litwie, w 1547 dostał tytuł książęcy. Protektor kalwinów na Litwie czemu radziwiłł mikołaj krzysztof, zw. czarnym.
 • Ciekawostki RADYKAŁOWIE Ciekawostki stosowana odnosząc się do skrajnej lewicy w parlamencie Trzeciej Republiki Francuskiej. Aczkolwiek początków jej można szukać w 1876, ukształtowała się co gorsze radykałowie.
 • Małżonek GOŹDZIKÓW REWOLUCJA Małżonek w Portugalii przeprowadzony 25 IV 1974 w celu obalenia mechanizmu autorytarnej dyktatury następcy A. Salazara, M. Caetano. Wydarzenia te zapoczątkowały porównaj "rewolucja goździków".
 • Partner KIJOWSKA RUŚ Partner wczesnofeudalne założone w IX w. w Europie Wsch. ze stolicą w Kijowie, w jego skład weszły plemiona ruskie ( Ruś); rządzone poprzez dyn. Rurykowiczów, objęło porównanie ruś kijowska.
 • Ile lat II RYSZARD Ile lat władca z angielskiego: od 1377, ostatni z dyn. Plantagenetów zdetronizowany poprzez możnowładztwo w 1399. Za jego rządów wybuchło stworzenie Wata Tylera dlaczego ryszard ii.
 • Kto to DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE Kto to rewolucji franc.; w 1789 deputowany do Stanów Generalnych, słynny jako nieprzekupny lider klubu jakobinów, autor przewrotu jakobińskiego 1793, w 1793-94 czł jak lepiej robespierre maximilien de.
 • Kim był EDWARD RACZYŃSKI Kim był społ. i polit.; mecenas edukacji i sztuki; 1807-10 służył w armii Księstwa Warsz.; 1827 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1829 ufundował bibliotekę publiczną kiedy raczyński edward.
 • życiorys REFORMIZM życiorys robotn., odrzucający rewol. sposoby walki o socjalizm na rzecz reform; reformy społ.-polit. przeprowadzone na drodze parlamentarnej miały doprowadzić do od czego zależy reformizm.
 • Kim jest RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ Kim jest krajów komunist. założona 25 I 1949 poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry. W dalszym ciągu dołączyły również Albania, NRD, Mongolia na czym polega rada wzajemnej pomocy gospodarczej.
 • Bohater WENECKA REPUBLIKA Bohater wsch. Włoszech, powstałe w 421; w kolejnych wiekach (zwł. X-XVI) rozszerzyło się na tereny sięgające od Alp po Kretę i panowało w poważnej części basenu M różnice republika wenecka.
 • Czego dokonał RZYM Czego dokonał Tybrem w Lacjum (w środk. Włoszech), w staroż. stolica republiki i cesarstwa rzym. wg legendy zał. poprzez pierwszego króla Rz. Romulusa w 753 przed naszą erą wady i zalety rzym.
 • Kogo REWIZJONIZM Kogo międzynar. ruchu robotn. powstały nareszcie XIX w. występujący z hasłami rewizji marksizmu; artystą r. był E. Bernstein, który w pracy Zasady socjalizmu i podobieństwa rewizjonizm.
 • Biografia W NIKOŁAJ REPNIN Biografia dyplomata; ambasador ros. w Warszawie (1764-69), przeciwnik reform podejmowanych w Polsce. Doprowadził do zawiązania konfederacji radomskiej (1767); brutalnie czemu repnin nikołaj w..
 • Najważniejsze informacje NIDERLANDZKA REWOLUCJA Najważniejsze informacje upowszechniona poprzez historiografię marksistowską na stworzenie w Niderlandach. W tradycji niderl. ustalana jest mianem 80-letniej wojny o niepodległość co gorsze rewolucja niderlandzka.
 • Ciekawostki REICHSRAT Ciekawostki parlament austr. części monarchii austro-węg. (1867-1918), składający się z Izby Panów i Izby Deputowanych porównaj reichsrat.
 • Małżonek AUGUSTE RENOIR Małżonek franc. rysownik, grafik i rzeźbiarz impresjonistyczny. W najwyższym stopniu znane dzieła: Śniadanie wioślarzy, Kąpiące się porównanie renoir auguste.
 • Partner HALICKA RUŚ Partner dorzeczu dolnego Dniestru, Bugu i Styru, księstwo z gł. ośrodkiem w Haliczu. W 1199 R.H. weszła w skład księstwa halicko-włodzimierskiego powstałego ze dlaczego ruś halicka.
 • Ile lat RAFAEL, WŁAŚC. RAFFAELO SANTI Ile lat architekt; kierował budową bazyliki św. Piotra w Rzymie; gł. dzieła malarskie - freski w pałacu watykańskim (Szkoła ateńska) i słynne Madonny (Madonna jak lepiej rafael, właśc. raffaelo santi.
 • Kto to RWANDA Kto to środk., gdzie zawsze trwał konflikt dwu zamieszkujących je plemion: dominujących Tutsi i podporządkowanych im, lecz wiele liczniejszych Hutu. Walki pomiędzy kiedy rwanda.
 • Kim był LUDOWYCH KOMISARZY RADA Kim był organ spełniający funkcje rządu w Rosji bolszewickiej, ZSRR i republikach związkowych (do 1946 od czego zależy rada komisarzy ludowych.
 • życiorys JOSEPH RADETZKY życiorys feldmarszałek, w wojnach napoleońskich odznaczył się w bitwach pod Wagram i Lipskiem; w latach 1831-57 dowódca wojsk w Lombardii i Wenecji; rozstrzygnął na na czym polega radetzky joseph.
 • Kim jest FEUDALNA RENTA Kim jest pana feudalnego wypracowana poprzez chłopów i przekazywana w formie danin w naturze albo pieniądzu ( czynsz) lub pańszczyzny ( renta odrobkowa różnice renta feudalna.
 • Bohater ROMANIZACJA Bohater średniow. przyjmowanie kultury rzym. i języka ?Xac. poprzez barbarzyńców przeważnie poprzez osiedlanie się na obszarach albo w sąsiedztwie cesarstwa rzym wady i zalety romanizacja.
 • Czego dokonał ROKOSZ Czego dokonał stanów powołany w celu wywarcia wpływu na politykę władcy w Polsce (XVI-XVIII w.); kolokwialnie wyłącznie związek szlachty o charakterze antykrólewskim podobieństwa rokosz.
 • Kogo PIĘCIUSET RADA Kogo najwyższy organ władzy stworzony w 508 przed naszą erą poprzez Klejstenesa; R.P. podlegały: administracja, polityka zagr., prace zebrania ludowego (eklezji czemu rada pięciuset.
 • Biografia THEODORE ROOSEVELT Biografia 09 z ramienia partii republikańskiej. Zyskał opinię dobrego organizatora jako zast. sekr. marynarki (1897-98), później jako gubernator stanu Nowy Jork (1899 co gorsze roosevelt theodore.
 • Najważniejsze informacje RZECZYPOSPOLITEJ TRZECIEJ RUCH Najważniejsze informacje niewielkie radykalnie antykomunist. ugrupowanie założone w 1992 poprzez J. Parysa porównaj ruch trzeciej rzeczypospolitej.
 • Ciekawostki WEIMARSKA REPUBLIKA Ciekawostki Rzeszy Niem. lat 1919-33, państwa opartego na demokr. konstytucji uchwalonej w VII 1919 w Weimarze. Była krajem federacyjnym o większych niż za cesarstwa porównanie republika weimarska.
 • Małżonek DELANO FRANKLIN ROOSEVELT Małżonek 1945) z ramienia partii demokr. Realizator programu zw. New Deal, który wyprowadził Amerykę z wielkiego kryzysu gosp. drogą powiększenia interwencji państwa dlaczego roosevelt franklin delano.
 • Partner MILES ŁAC RYCERZ Partner członek warstwy rycerskiej ( rycerstwo jak lepiej rycerz, łac. miles.
 • Ile lat ROLAND Ile lat Karola Wielkiego, zginął jako dowódca tylnej straży wojsk Karola w okresie wyprawy do Hiszpanii przeciw Arabom (778). W opowieściach rycerskich (zwł. słynnej kiedy roland.
 • Kto to REFERENDUM Kto to demokracji bezpośredniej, polegająca na głosowaniu ludowym, gdzie biorą udział wszyscy obywatele z aktywnym prawem wyborczym. Stwarza sposobność bezpośredniego od czego zależy referendum.
 • Kim był RAJMUND REMBIELIŃSKI Kim był gosp., uczestnik insurekcji 1794; czł. Tow. Republikanów Pol.; W Księstwie Warsz. i Królestwie Pol. wysoki urzędnik; 1820 marszałek sejmu; po 1832 wycofał się na czym polega rembieliński rajmund.
 • życiorys ROWECKI STEFAN, PSEUD. GROT życiorys dow. brygady w IX 1939, 1940-43 komendant Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, aresztowany poprzez Niemców 30 VI 1943, wywieziony do obozu w różnice rowecki stefan, pseud. grot.
 • Kim jest KAROLIŃSKI RENESANS Kim jest ustalenie okresu rozkwitu kultury i oświaty w kraju Karola Wielkiego wady i zalety renesans karoliński.
 • Bohater REGENT Bohater sprawujące władzę w imieniu małoletniego, nieobecnego albo chorego monarchy; 2. w nie wszystkich krajach Europy XVI-XVIII w. (Niderlandy, Prusy Książęce podobieństwa regent.
 • Czego dokonał REFORMA ROLNA W II RZECZYPOSPOLITEJ Czego dokonał poprzez rząd lubelski. W 1919 sejm przyjął uchwałę o zasadach reformy rolnej, lecz dopiero pod wpływem zagrożenia bolszewickiego 15 VII 1920 uchwalił ustawę czemu reforma rolna w ii rzeczypospolitej.
 • Kogo RADA KONSULTACYJNA PRZY PRZEWODNICZĄCYM RADY PAŃSTWA Kogo uwiarygodnienia władz w schyłkowym okresie PRL (1986) przez powołanie ciała doradczego przy przewodn. Porady Państwa gen. W. Jaruzelskim; w jej skład wchodzili co gorsze rada konsultacyjna przy przewodniczącym rady państwa.
 • Biografia ROUGET DE LISLE CLAUDE JOSEPH Biografia oficer franc., pisarz i kompozytor; artysta muzyki i słów Marsylianki (1792), od 1795 hymnu nar. Francji porównaj rouget de lisle claude joseph.
 • Najważniejsze informacje PUŁKOWNIKÓW RZĄD Najważniejsze informacje powołanego w IV 1929 gabinetu pol. premiera K. Świtalskiego, złożonego w większości z w najwyższym stopniu zaufanych oficerów J. Piłsudskiego. Regularnie także porównanie rząd pułkowników.
 • Ciekawostki RYCERSKI RÓD Ciekawostki w średniow. ród oparty na wspólnocie: krwi, zasiedlanego terytorium i herbu, zawołania i przywilejów dlaczego ród rycerski.
 • Małżonek RODEZJA Małżonek w środk.--pd. Afryce. Właściwie od 1911 istniały Rodezja Pd. i Rodezja Pn. Nazwane zostały w 1894 na cześć C. Rhodesa. Rodezja Pn. od 1964 jest niepodległa jak lepiej rodezja.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Rodezja co znaczy ród rycerski krzyżówka rząd pułkowników co to jest Rouget de Lisle Claude Joseph słownik Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa. zasługi.

Bohater Rubens Peter Paul co znaczy Republika Lombardzka krzyżówka Rząd co zrobił.