sczaniecka emilia sejmowy co to jest
Szogun co znaczy Siwicki Florian krzyżówka syndykalizm co to jest Siwa słownik Szela Jakub czym.

Postacie historyczne, biografia na S

 • Kto to EMILIA SCZANIECKA Kto to patriotyczna; ziemianka z Poznańskiego; w okresie stworzenia listopadowego, wielkopolskiego 1848 i styczniowego organizowała pomoc rannym; 1870 porównanie sczaniecka emilia.
 • Kim był SEJMOWY SĄD Kim był Rzeczypospolitej szlacheckiej trybunał powoływany poprzez sejm walny do rozpatrzenia największych zbrodni (na przykład zdrady arian w okresie wojny 1655-60 dlaczego sąd sejmowy.
 • życiorys SABAUDIA życiorys hrabstwo, później księstwo (od XV w. ) w pn.-zach. Włoszech, kraina, która dała dynastię Sardynii, a później Włochom. W 1860 przyłączona do Francji jak lepiej sabaudia.
 • Kim jest BAJOŃSKIE SUMY Kim jest szlachty wielkopol. wobec banków prus. przejęte w 1806 poprzez Napoleona I i odstąpione Księstwu Warsz. (za 24 mln franków płatnych pośrodku 4 lat) na mocy kiedy sumy bajońskie.
 • Bohater STALINOGRÓD Bohater 1953-1956 oficjalna nazwa Katowic od czego zależy stalinogród.
 • Czego dokonał STAŃCZYCY Czego dokonał konserwatywnego obozu polit. w Galicji, powstał w latach 60. XIX w. (nazwa od pamfletu polit. Teka Stańczyka drukowanego w Przeglądzie Polskim w 1869, a na czym polega stańczycy.
 • Kogo KORYNCKI STYL Kogo odmiana stylu jońskiego w architekturze staroż. Grecji, w przeciwieństwie od niego głowica kolumny posiada dekorację w kształcie kosza ozdobionego liśćmi różnice styl koryncki.
 • Biografia STAN WOJENNY W PRL 1981-83 Biografia władze PRL 13 XII 1981 w obawie przed NSZZ Solidarność w celu ratowania zagrożonej dominacji komunistów w Polsce. Wykonywany poprzez ekipę gen. W wady i zalety stan wojenny w prl 1981-83.
 • Najważniejsze informacje MOSTÓW BUDOWY STRATEGIA Najważniejsze informacje zapoczątkowana poprzez Francję gen. de Gaulle'a próba poprawy stosunków pomiędzy ZSRR i krajami Europy Zach. kosztem ograniczenia roli USA podobieństwa strategia "budowy mostów".
 • Ciekawostki KAROL SIENKIEWICZ Ciekawostki dziennikarz, pisarz; w latach 1823-31 bibliotekarz w Puławach, sekretarz A.J. Czartoryskiego; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związany z czemu sienkiewicz karol.
 • Małżonek SINGAPUR Małżonek terytorialnie (625,6 km2), ale b. mocne gosp. kraj w Azji Pd.-Wsch. Przewarzająca część ludności stanowią Chińczycy. Od 1819 posiadłość bryt. Kompanii co gorsze singapur.
 • Partner WIEŚ ŚWIATOWA Partner termin komunist. przywódcy ChRL Mao określający Chiny i ich sojuszników zagrożonych poprzez miasto - szeroko rozumianą cywilizację zach porównaj "światowa wieś".
 • Ile lat SEJMIK Ile lat XVIII w. nazwa użytkowana wobec lokalnego zebrania uprawnionych do tego mieszkańców albo ich przedstawicieli; 2. w Polsce od XIV w. regionalne zebranie porównanie sejmik.
 • Kto to POLSKIEGO LUDU STOWARZYSZENIE Kto to organizacja niepodl., działająca gł. w Galicji; zał. w II 1835; powstała z inspiracji emisariuszy Młodej Polski, władzą naczelną był Zbór Kluczowy w Krakowie dlaczego stowarzyszenie ludu polskiego.
 • Kim był NAKŁADCZY SYSTEM Kim był produkcji zapoczątkowana w miastach wł. XIII w. (jedwabnictwo, sukiennictwo), gdzie zamożny kupiec albo właściciel warsztatu (od tego momentu nakładca) zlecał jak lepiej system nakładczy.
 • życiorys SPOŁECZNY SOLIDARYZM życiorys naturalną wspólnotę interesów różnych grup społ. w ramach jednego państwa. Częsta w różnych koncepcjach ideowych XIX i XX w., zwł. w ruchach nar., lecz także w kiedy solidaryzm społeczny.
 • Kim jest NIEMY SEJM Kim jest 1 II 1717 potwierdzający punkty traktatu warsz. zawartego między Augustem II a opozycjonistami z konfederacji tarnogrodzkiej (zawiązanej 26 XI 1715 od czego zależy sejm niemy.
 • Bohater SZKARPA Bohater architektury gotyckiej umieszczona na zewnątrz podpora muru w kształcie filara, do której dochodzą łuki oporowe przenoszące na nią z muru siłę działającą na czym polega szkarpa.
 • Czego dokonał SIPAJOWIE Czego dokonał nazwa żołnierzy hinduskich wykorzystywanych w armii bryt. w XIX w. Zobacz stworzenie sipajów różnice sipajowie.
 • Kogo WALENTY STEFAŃSKI Kogo Wielkopolsce, uczestnik stworzenia listopadowego; w 1839 otworzył księgarnię, a w 1840 drukarnię w Poznaniu; 1842 zał. Związek Plebejuszy; 1848 czł. Kom. Nar wady i zalety stefański walenty.
 • Biografia SALADYN Biografia 1171, artysta wielkiego państwa tur. (objęło część Syrii i Mezopotamii). W 1187 zyskał Jerozolimę, co stało się powodem III krucjaty. Na mocy układu z podobieństwa saladyn.
 • Najważniejsze informacje CIESZYŃSKI ŚLĄSK Najważniejsze informacje księstwo piastowskie, później pod władzą Austrii. Teren zamieszkany poprzez Niemców, Czechów i Polaków. Dzięki rozkwitowi przemysłu zasiedlany w XIX w. poprzez czemu śląsk cieszyński.
 • Ciekawostki ŚWIĘTOWIT SWANTEWIT Ciekawostki naczelne bóstwo czczone poprzez Słowian na Rugii, ogromny posąg S. o czterech głowach znajdował się w świątyni w Arkonie co gorsze swantewit, świętowit.
 • Małżonek SŁOWACJA Małżonek raz pierwszy w konsekwencji oddzielenia się (przy poparciu Niemiec) od Czechosłowacji 14 III 1939. Do 1945 Słowacja, której gł. postacią był ks. J. Tiso, była porównaj słowacja.
 • Partner SOBÓR Partner zjazd wszystkich biskupów i kardynałów obradujący nad sprawami wiary, moralności i organizacji kościelnej. Określenia soborowe obejmują wszystkich wiernych porównanie sobór.
 • Ile lat HOLSZTYN I SZLEZWIK Ile lat księstwo w pd. Jutlandii podlegające przemiennie Danii i Niemcom. Od 1386 połączone z hrabstwem Holsztynu (zamieszkałym poprzez Sasów). Od 1460 w unii dlaczego szlezwik i holsztyn.
 • Kto to SS Kto to Schutzstaffeln) NSDAP utworzone w 1923 jako bojówki partii hitlerowskiej. Członkowie SS musieli spełniać wysokie wymogi fizyczne, rasowe ( czyste pochodzenie jak lepiej ss.
 • Kim był STEFAN ADAM SAPIEHA Kim był krakowski (1912), arcybp metropolita krakowski (od 1925), kardynał (1946). W okresie I wojny świat. orga- nizator pomocy dla dotkniętych wojną. W 1937 w kiedy sapieha adam stefan.
 • życiorys ZAKONNE ŚLUBY życiorys zobowiązania czynione w sposób uroczysty poprzez zakonników bądź kandydatów do zakonu o przestrzeganiu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa od czego zależy śluby zakonne.
 • Kim jest SOCREALIZM Kim jest socjalistyczny - obowiązujący od 1932 w ZSRR program nowej sztuki, która ma odzwierciedlać wiernie rzeczywistość i spełniać istotne zadania propagandowe. Tak na czym polega socrealizm.
 • Bohater PRZYMIERZE ŚWIĘTE Bohater Austrii i Prus zawarte w 1815 z inicjatywy Aleksandra I w celu obrony zasad legitymizmu i porządku polit. przyjętego poprzez kongres wiedeński; skierowane różnice święte przymierze.
 • Czego dokonał BURSZTYNOWY SZLAK Czego dokonał ścieżek wiodący z Italii (Akwileja) nad Bałtyk (ujścia Odry i Wisły), stosowany w staroż. (zwł. I-II n.e.) poprzez kupców handlujących bursztynem, a również wady i zalety szlak bursztynowy.
 • Kogo ZIEMSKI SOBÓR Kogo księstwie moskiewskim i kraju ros. forma zgromadzeń stanowych zwoływanych na wzór soborów kościelnych, lecz z udziałem przedstawicieli bojarów, szlachty i podobieństwa sobór ziemski.
 • Biografia ANWAR SADAT Biografia latach 1970-81; bliski współpracownik i następca G.A. Nasera; inicjator poprawy stosunków z USA i krajami Zachodu; zginął zamordowany poprzez fundamentalistów czemu sadat anwar.
 • Najważniejsze informacje SANACJA Najważniejsze informacje się od głoszonego poprzez J. Piłsudskiego po zamachu majowym programu sanacji , a więc uzdrowienia życia publicznego, a kolokwialnie rozumiany jako moment co gorsze sanacja.
 • Ciekawostki FRANZ STADION Ciekawostki gubernator Galicji 1847-48; 22 IV 1848 z własnej inicjatywy ogłosił patent cesarski zapowiadający zniesienie od 15 V pańszczyzny za odszkodowaniem; po porównaj stadion franz.
 • Małżonek SOFOKLES Małżonek podniósł rolę ludzi w akcji dramatu, ograniczając ingerencję boską, wprowadził trzeciego aktora; gł. dzieła to. między innymi Antygona, Elektra, Władca Edyp porównanie sofokles.
 • Partner SEMICI Partner ludność zamieszkująca od staroż. Azję Zach., należąca do semickiej ekipy językowej, której nazwa pochodzi od biblijnego Sema, syna Noego dlaczego semici.
 • Ile lat SIR WALTER SCOTT Ile lat angielskiego: pisarz i powieściopisarz; gł. tematem jego twórczości była baśniowo-rycerska przeszłość Szkocji; stworzył wzór powieści hist. łączącej fakty i jak lepiej scott walter sir.
 • Kto to NARODOWE STRONNICTWO Kto to polit. utworzona w X 1928 ze Związku Ludowo-Narodowego i części Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego. W opozycji do sanacji początkowo broniło demokracji. Od kiedy stronnictwo narodowe.
 • Kim był SPÓR O UNIWERSALIA, SPÓR O POWSZECHNIKI Kim był w filozofii średniow. (gł. w XI-XII w. ), którego obiektem były uniwersalia (powszechniki), a więc elementy ogólne, definicje (na przykład stół w ogóle , a nie od czego zależy spór o uniwersalia, spór o powszechniki.
 • życiorys SZLAK ŚWIETLISTY życiorys ruch terrorystyczny w Peru działający od 1970 z powodu rozłamu w Komunist. Partii Peru. Od 1980 prowadził liczne akcje zbrojne (niekiedy przy współpracy z na czym polega świetlisty szlak.
 • Kim jest PAX STOWARZYSZENIE Kim jest skupiająca grupę inteligencji katol. uważającej za niezbędną współpracę z władzami PRL; powstała w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro . Zarejestrowana jako różnice stowarzyszenie "pax".
 • Bohater BEECHER HARRIET STOWE Bohater autorka słynnej Chaty wuja Toma (1851-1852), powieści antyniewolniczej, która nie tylko stała się bestsellerem wydawniczym, lecz potem przerobiona na sztukę wady i zalety stowe harriet beecher.
 • Czego dokonał ORGANICZNY STATUT Czego dokonał 26 II 1832 poprzez Mikołaja I w ramach represji po stworzeniu listopadowym zastępujący konstytucję Królestwa Pol.; zlikwidował samodzielną armię pol. i sejm, a podobieństwa statut organiczny.
 • Kogo DNI STO Kogo we Francji po powrocie z Elby 20 III 1815 zakończone przegraną bitwą pod Waterloo; po powtórnej abdykacji (7 VII 1815) Napoleon został uwięziony poprzez czemu sto dni.
 • Biografia ANDRIEJ SACHAROW Biografia bomby wodorowej w 1953, w dalszym ciągu od 1966 jeden z czołowych dysydentów w ZSRR. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1975. Po potępieniu agresji w co gorsze sacharow andriej.
 • Najważniejsze informacje STANISŁAW STASZIC Najważniejsze informacje działacz i poeta polit.; w momencie Sejmu Czteroletniego wspierał stronnictwo patriotyczne; po rozbiorach poświęcił się pracy nad postępem gosp. państwie porównaj staszic stanisław.
 • Ciekawostki SZCZERBIEC Ciekawostki miecz koronacyjny królów pol. od 1320. Zobacz insygnia koronacyjne porównanie szczerbiec.
 • Małżonek SKARBIMIR Małżonek wychowawca, a w dalszym ciągu palatyn Bolesława III Krzywoustego, z rodu Awdańców; organizator buntu przeciw Krzywoustemu - został pojmany i oślepiony dlaczego skarbimir.
 • Partner STACHANOWIEC Partner pierwszego komunist. przodownika pracy A. Stachanowa (1906-77), który w 1935 zainicjował ruch socjalistycznego współzawodnictwa pracy robotników w ZSRR w jak jak lepiej stachanowiec.
 • Ile lat ŚWIĄTYNIA Ile lat kompleks budynków) przeznaczoną do oddawania w niej czci istotom boskim; w staroż. Egipcie prowadziła do niej ulica sfinksów, bramę umieszczano pomiędzy kiedy świątynia.
 • Kto to STAROOBRZĘDOWCY Kto to społ. powstały w XVII w. wskutek reform patriarchy Nikona, a prowadzący się przeciw oficjalnemu prawosławiu. Regularnie wiązał się z ruchami społ., takimi jak od czego zależy staroobrzędowcy.
 • Kim był POZAGROBOWY ŚWIAT Kim był różnych ludów miejsce przebywania umarłych; ś.p. odgrywał sporą rolę w wierzeniach staroż. Egiptu ( ka, mumia, Księga Umarłych); obecnie na przykład w na czym polega świat pozagrobowy.
 • życiorys SPARTA życiorys krajów w staroż. Grecji, zajmujące na pd. Peloponezu dolinę rz. Eurotas i Lakonię i Messenię. Pocz. S. stanowiło 5 osad, które wskutek podboju rozrosły się w różnice sparta.
 • Kim jest SEKTA Kim jest odrywająca się od większego organizmu, zwł. kościoła, silnie strzegąca własnej koncepcji wiary i etyki, normalnie opozycyjnie nastawiona wobec macierzystej wady i zalety sekta.
 • Bohater STALIN JOSIF W., WŁAŚC. J. DŻUGASZWILI Bohater Gruzin. Czł. ros. partii socj. (od 1898), od 1903 bolszewik, po przewrocie bolszewickim XI 1917 komisarz ludowy do spraw narodowości, należący początkowo do podobieństwa stalin josif w., właśc. j. dżugaszwili.
 • Czego dokonał SZYICI Czego dokonał jeden z odłamów islamu dominujący na przykład w Iranie. Odrzucają późniejszą tradycję interpretacji Koranu czemu szyici.
 • Kogo POLSKICH DZIENNIKARZY STOWARZYSZENIE Kogo zawodowa dziennikarzy zał. w 1951. W latach 1980-81 współpracowała z NSZZ Solidarność , pomagając w tworzeniu wolnej prasy; w stanie wojennym zdelegalizowana co gorsze stowarzyszenie dziennikarzy polskich.
 • Biografia KAZIMIERZ SOSNKOWSKI Biografia początkowo członek Organizacji Bojowej PPS, później współzałożyciel Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego w Galicji, 1914-16 szef sztabu I Brygady porównaj sosnkowski kazimierz.
 • Najważniejsze informacje SERWITUTY Najważniejsze informacje do korzystania z dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były obiektem licznych zatargów pomiędzy wsią a dworem; w zaborze prus. zniesione porównanie serwituty.
 • Ciekawostki JĘDRZEJ ŚNIADECKI Ciekawostki filozof, doktor; 1792-1822 kier. katedry chemii Uniw. Wileńskiego; zwolennik empiryzmu, artysta pol. słownictwa chemicznego, autor pierwszego pol. podręcznika dlaczego śniadecki jędrzej.
 • Małżonek SPARTAKUS Małżonek pochodzący z Tracji, instruktor w szkole gladiatorów, wódz największego stworzenia niewolników w dziejach staroż. Rzymu z 73-71 przed naszą erą Zebrał jak lepiej spartakus.
 • Partner BATORY STEFAN Partner siedmiogrodzki (od 1571), władca pol. (od 1575), walczył z Habsburgami o niezależność Siedmiogrodu. Znakomity dowódca. Po startowym konflikcie z opozycją w kiedy stefan batory.
 • Ile lat STANISŁAW STOMMA Ile lat dziennikarz, prawnik; związany z Tygodnikiem Powszechnym ; w latach 1957-76 poseł na sejm z koła poselskiego symbol ; w trakcie głosowania w sejmie w 1976 od czego zależy stomma stanisław.
 • Kto to ANTONI SZYLLING Kto to Początkowo w armii ros. 1917-1918 w wojsku pol. w Rosji. Od 1919 w Wojsku Polskim jako dow. pułku, później brygady, 1928-1937 dow. dywizji piechoty, później na czym polega szylling antoni.
 • Kim był SYNKRETYZM Kim był stapianie w jedną całość rozmaitych poglądów w filozofii, sztuce czy wierzeniach, na przykład s. religijny różnice synkretyzm.
 • życiorys KONWOKACYJNY SEJM życiorys s. wyjątkowy zwoływany poprzez prymasa po Zgonu króla. S.k. był skonfederowany, tzn. obowiązywała w jego obradach zasada większości głosów wady i zalety sejm konwokacyjny.
 • Kim jest SZKOŁA WOJSKOWA W GENUI I CUNEO Kim jest emigrantów pol. za zgodą władz wł.; kształciła oficerów przyszłej armii powstańczej, działała X 1861-VII 1862; uczyło się w niej około 300 słuchaczy podobieństwa szkoła wojskowa w genui i cuneo.
 • Bohater SŁOWENIA Bohater 1991, położone pomiędzy Alpami a Adriatykiem. Państwo ten od XIV w. był pod rządami Habsburgów, od 1918 w składzie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców czemu słowenia.
 • Czego dokonał SANDINIŚCI Czego dokonał rewol. (nawiązujący w nazwie do A. Sandino, bohatera walk z interwencją USA) powstały w 1961 w Nikaragui, który dzięki Kuby i ZSRR zyskał władzę w tym państwie co gorsze sandiniści.
 • Kogo 1980 SIERPIEŃ Kogo strajki i zaburzenia społ. spowodowane głębokim kryzysem gosp., a zwł. podwyżką od 1 VII cen żywności. Od poł. VII zaczęły się strajki na początku w Lublinie porównaj sierpień 1980.
 • Biografia ŚWIĘCI Biografia Zgonu poprzez Kościół katol. kanonizacji, a więc ogłoszone jako święte; otaczane powszechną czcią i modlitwą (kult świętych), prezentowane jako wzór porównanie święci.
 • Najważniejsze informacje GUSTAV STRESEMANN Najważniejsze informacje 1923 kanclerz, 1923-29 min. spraw zagr. Autor zwrotu w polityce niem. od bojkotowania postanowień traktatu wersalskiego do współpracy z krajami zach. Powiodło dlaczego stresemann gustav.
 • Ciekawostki RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDNA Ciekawostki NSZZ Solidarność przyjęty w trakcie zjazdu związku w IX 1981, postulujący rozwiązanie problemów spornych drogą dialogu, demokratyzację życia publicznego jak lepiej "samorządna rzeczpospolita".
 • Małżonek KAROL ŚWIERCZEWSKI Małżonek komunist. Od 1918 w Armii Czerwonej; uczestnik wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-38 jako generał Walter; później znów w Armii Czerwonej. Od 1943 zast kiedy świerczewski karol.
 • Partner SANSKRYT Partner język staroindyjski, stosowany poprzez indoeuropejskich Ariów, powstała w nim poezja rel., przetrwał do dziś od czego zależy sanskryt.
 • Ile lat SEJM Ile lat od 1492/93) najwyższa reprezentacja społeczeństwa szlacheckiego. Składał się z 3 stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej. Po unii lubelskiej na czym polega sejm.
 • Kto to STEIN KARL VON UND ZUM Kto to 1804-08 min. skarbu i przemysłu, przeprowadził przełomowe reformy (między innymi zniesienie ceł wewn., zniesienie poddaństwa chłopów, wprowadzenie samorządu różnice stein karl von und zum.
 • Kim był SARACENI Kim był w średniow. ustalenie muzułmanów wady i zalety saraceni.
 • życiorys EMANUEL SMOŁKA życiorys działacz nar. na Śląsku, 1846-53 nauczyciel w szkole elementarnej w Bytomiu; czł. zarządu Tow. Pracującego dla Oświaty Ludu Górnośląskiego; 1848-49 podobieństwa smołka emanuel.
 • Kim jest HANNA SUCHOCKA Kim jest latach PRL członek SD. Po 1989 w obozie solidarnościowym. Od 1991 w Unii Demokratycznej, a w dalszym ciągu w Unii Wolności. 1992-93 premier rządu RP mającego czemu suchocka hanna.
 • Bohater POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ SOCJALDEMOKRACJA Bohater założona w 1990 na kadrowej i majątkowej bazie PZRR. Organ prasowy Trybuna . W kolejnych latach kluczowa siła lewicowego klubu parlamentarnego SLD po wygranych co gorsze socjaldemokracja rzeczypospolitej polskiej.
 • Czego dokonał PIOTR ŚCIEGIENNY Czego dokonał rewol.; nauczyciel ludowy w Chodlu (Lubelskie); 1843 wikary, organizator spisku zawiązanego w latach 1842-44 pośród inteligencji i chłopów (Związek Chłopski porównaj ściegienny piotr.
 • Kogo SAMOSIERRA Kogo Górach Kastylijskich (Hiszpania) głośne z szarży polskiego pułku szwoleżerów pod dow. J. Kozietulskiego, która w 1808 r. otworzyła armii napoleońskiej drogę na porównanie samosierra.
 • Biografia SPIELBERG Biografia Brna na Morawach; w latach 1740-1858 jedno z najcięższych austr. więzień polit., gdzie więziono między innymi Polaków, uczestników konspiracji galic. lat 30. i dlaczego spielberg.
 • Najważniejsze informacje ADAM STRZEMBOSZ Najważniejsze informacje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wiceminister sprawiedliwości 1989-1990, I prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu od 1990 do 1998 jak lepiej strzembosz adam.
 • Ciekawostki INDYWIDUALNYCH ROLNIKÓW SOLIDARNOŚĆ Ciekawostki związek zawodowy zał. jesienią 1980, w stanie wojennym zdelegalizowany, działał w konspiracji; ponownie zalegalizowany 20 IV 1989 kiedy "solidarność rolników indywidualnych".
 • Małżonek KALASANTY JÓZEF SZANIAWSKI Małżonek dziennikarz, jakobin pol.; po 1815 konserwatywny polityk; uczestnik insurekcji 1794; od 1797 w Paryżu związany z Deputacją, od 1801 w państwie, czł. Warsz. Tow od czego zależy szaniawski józef kalasanty.
 • Partner KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI Partner polityk; w latach 1981-84 w Prymasowskiej Radzie Społ.; w 1989-93 min. spraw zagr. we wszystkich gabinetach solidarnościowych. Artysta niezależnej polskiej na czym polega skubiszewski krzysztof.
 • Ile lat SZAŁAS Ile lat prymitywne pomieszczenie mieszkalne z chrustu, trawy, gałęzi, znane już homo erectus, stosowane gł. poprzez koczowników różnice szałas.
 • Kto to SZERYF Kto to Anglii urzędnik zarządzający hrabstwem (shire) z ramienia króla. Znaczenie jego spadło od XIV w., dziś tytuł honorowy nadawany poprzez króla z angielskiego:; 2 wady i zalety szeryf.
 • Kim był SOCJALIZM Kim był powstała w XIX w. dążąca do zastąpienia gospodarki kapitalistycznej takim systemem społ.-polit., gdzie właścicielem większości środków produkcji będzie kraj, i podobieństwa socjalizm.
 • życiorys GENERALNE STANY życiorys więc przedstawicieli duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa zwoływane od XIV w. we Francji poprzez króla, gł. w celu uchwalenia podatków; w momencie czemu stany generalne.
 • Kim jest SEJM CZTEROLETNI ZW. TEŻ. SEJMEM WIELKIM Kim jest 29 V 1792 w Warszawie. Kluczowym zadaniem S.Cz. była próba zreformowania archaicznej struktury państwa i chęć wyzwolenia się spod kurateli Rosji. Wykorzystując co gorsze sejm czteroletni zw. też. sejmem wielkim.
 • Bohater SA Bohater hitlerowskiej organizacji paramilitarnej Sturmabteilung, zał. w 1920 jako bojówka przy NSDAP, rozbudowywanej po 1925, która terrorem pomogła NSDAP w 1933 dojść porównaj sa.
 • Czego dokonał EUGENIUSZ WŁADYSŁAW SIKORSKI Czego dokonał Przed 1914 współorganizator ruchu niepodl. w Galicji, 1914-17 szef departamentu wojsk. Naczelnego Komitetu Narodowego, pułkownik Legionów, 1922-23 premier porównanie sikorski władysław eugeniusz.
 • Kogo ŚWIĘTY I STEFAN Kogo książę Węgier od 997, władca od 1001, z dynastii Arpadów. Wprowadził chrześcijaństwo na Węgrzech, założył arcybiskupstwo w Esztregomie w 1000. Podzielił dlaczego stefan i święty.
 • Biografia A PIOTR STOŁYPIN Biografia 1906 min. spraw wewn. i premier; krwawo stłumił rewolucję 1905-07; w 1907 rozwiązał II Dumę Państwową, w walce z ruchem rewol. stosował ostre środki; w latach jak lepiej stołypin piotr a..
 • Najważniejsze informacje WYZWOLONYCH SZTUK SIEDEM Najważniejsze informacje na zdolności, które powinien posiadać człowiek wolny w przeciwieństwie od niewolnika; u progu średniow. ustalono ich liczbę na siedem i podzielono na dwa kiedy siedem sztuk wyzwolonych.
 • Ciekawostki JÓZEF SZUJSKI Ciekawostki konserwatywny, dziennikarz; w trakcie stworzenia styczniowego związany z obozem Czerwonych, potem zwolennik ugody z Austrią; 1869 jeden z autorów Teki od czego zależy szujski józef.
 • Małżonek SUFRAŻYSTKI Małżonek wyborcze (z angielskiego: suffrage) i równouprawnienie kobiet, gł. w Anglii i Stanach Zjedn. w 2 poł. XIX i na pocz. XX w. Uciekały się nawet do działań na czym polega sufrażystki.
 • Partner SIECIECH Partner Hermana, na którego wywierał wielki wpływ i w jego imieniu rządził państwem; odsunięty od władzy siłą poprzez Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego i wygnany z różnice sieciech.
 • Ile lat STALINIZM Ile lat panującego w ZSRR od poł. lat 20. XX w., potem także w tak zwany państwach demokracji ludowej (od 1948) charakteryzującego się pełną kontrolą całego życia wady i zalety stalinizm.
 • Kto to SAARA Kto to Niemczech na pograniczu z Francją. W 1919 został oddany w administrację franc. pod auspicjami Ligi Narodów. Po plebiscycie w 1935 wrócił do Niemiec podobieństwa saara.
 • Kim był HENRYK SIENKIEWICZ Kim był powieści historycznych (Krzyżacy, Ogniem i mieczem, Potop, Quo vadis), laureat Nagrody Nobla. Zaangażowany w sprawę obrony polskości w zaborze prus. Autor czemu sienkiewicz henryk.
 • życiorys SOWCHOZ życiorys ros. nazwa państwowych gospodarstw rolnych tworzonych od lat 30. XX w. w ZSRR co gorsze sowchoz.
 • Kim jest STRUKTURY POZIOME W PZPR Kim jest powstały po sierpniu 1980 ruch postulujący oddolne reformy w partii komunist., łamiący zasadę bezwzględnego posłuszeństwa partyjnej górze porównaj struktury poziome w pzpr.
 • Bohater NATO MADRYCKI SZCZYT Bohater krajów paktu 8-9 VII 1997 w stolicy Hiszpanii, na którą zaproszono trzy państwa Polskę, Węgry i Czechy do konkretnych negocjacji w kwestii członkostwa porównanie szczyt madrycki nato.
 • Czego dokonał SAUDOWIE Czego dokonał niepodzielnie w Arabii Saudyjskiej od 1932. Założycielem jej był Ibn Saud, władca Hedżasu. Saudowie sprawują opiekę nad świętymi miejscami muzułmanów: Mekką i dlaczego saudowie.
 • Kogo FRANCISZEK SIARCZYŃSKI Kogo bibliotekarz, ksiądz; wykładowca w Collegium Nobilium; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; IX 1827 pierwszy dyr. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we jak lepiej siarczyński franciszek.
 • Biografia LESZCZYŃSKI STANISŁAW Biografia 1699 wojewoda poznański, w 1703 poparł króla szwedz. Karola XII. W 1705 wybrany pod naciskiem szwedz. antykrólem. Po klęsce połtawskiej (1709) na emigracji kiedy stanisław leszczyński.
 • Najważniejsze informacje HERBERT SPENCER Najważniejsze informacje filozof i socjolog z angielskiego: Głosił konieczność korygującej roli państwa w relacjach międzyludzkich. Jeden z artystów organicyzmu łączącego ewolucjonizm od czego zależy spencer herbert.
 • Ciekawostki RYCERSKA SZKOŁA Ciekawostki młodzieży szlacheckiej, korpus kadetów, założona w 1765 r. poprzez króla Stanisława Augusta, ucząca i wychowująca w duchu oświecenia (utrzymała się do 1794 na czym polega szkoła rycerska.
 • Małżonek SZKOLNY STRAJK Małżonek poprzez warsz. młodzież szkolną, która przestała uczęszczać do szkół; przywódcy strajku związani byli z Ligą Nar.; domagano się przywrócenia szkół pol różnice strajk szkolny.
 • Partner SALOMON Partner około 970 przed naszą erą, syn Dawida, jego rządy to czas rozkwitu gosp. (gł. handlu) i kulturalnego; wprowadził stałą armię i mechanizm podatkowy; zbudował wady i zalety salomon.
 • Ile lat SAINT-SIMONE CLAUDE HENRI Ile lat myśliciel społ., socjalista utopijny; uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjedn.; krytyk kapitalizmu, opowiadał się za społeczeństwem industrialnym opartym podobieństwa saint-simone claude henri.
 • Kto to TECUMSEH WILLIAM SHERMAN Kto to wojsk Unii (Północy) na zachodzie w wojnie secesyjnej 1861-65; w latach 1864-65 straszliwie spustoszył Georgię i Pd. Karolinę; 1869-84 nacz. dow. armii Stanów czemu sherman william tecumseh.
 • Kim był ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI Kim był dziennikarz pozytywizmu warsz., znany propagator pozytywizmu euro. w Polsce. W 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego wspierającej finansowo pol. prace co gorsze świętochowski aleksander.
 • życiorys JÓZEF SIERAKOWSKI życiorys zastępca czł. Porady Najwyższej Nar.; 1779 przybył z Wielkopolski do Warszawy; 1793 starszy cechu rzeźników; na przełomie 1793/94 wciągnięty poprzez J porównaj sierakowski józef.
 • Kim jest PIOTR SKARGA Kim jest poeta. Czołowa postać polskiej kontrreformacji. Nadworny kaznodzieja Zygmunta III. W słynnych Kazaniach sejmowych opowiadał się za wzmocnieniem władzy władca porównanie skarga piotr.
 • Bohater SAMOOBRONA Bohater zawodowy zał. w 1991 poprzez zadłużonych rolników z A. Lepperem na czele. Zasłynął z radykalnych akcji protestacyjnych raczej w formie blokady dróg dlaczego "samoobrona".
 • Czego dokonał SABOTAŻ Czego dokonał dezorganizacja pracy wskutek hamowania jej tempa albo zamierzonego uszkodzenia maszyn czy produktów dla wywołania szkód i tym samym szkodzenia producentowi czy jak lepiej sabotaż.
 • Kogo PAWEŁ STALMACH Kogo działacz nar. na Śląsku Cieszyńskim; 1848 uczestnik zjazdu słowiańskiego w Pradze; od 1851 red. Gwiazdki Cieszyńskiej ; organizator pol. towarzystw gosp. i kiedy stalmach paweł.
 • Biografia SUNNICI Biografia jeden z odłamów, lecz najliczniejszy islamu. Ortodoksyjni zwolennicy tradycji od czego zależy sunnici.
 • Najważniejsze informacje SŁOWIANIE Najważniejsze informacje indoeuropejskich ( Indoeuropejczycy) charakteryzująca się przed okresem wędrówek wspólnym językiem tak zwany prasłowiańskim; pierwotne siedziby normalnie na czym polega słowianie.
 • Ciekawostki JÓZEF SOWIŃSKI Ciekawostki Szkoły Rycerskiej; uczestnik insurekcji 1794, oficer armii prus., od 1811 Księstwa Warsz. (w kampanii 1812 stracił nogę); w Królestwie Pol. komendant Szkoły różnice sowiński józef.
 • Małżonek SZEJK Małżonek pierwotnie tytuł naczelnika rodu albo całego plemienia, a w dalszym ciągu zwierzchnika jednostki adm., niekiedy ustala się tak także uczonych islamskich wady i zalety szejk.
 • Partner SYNAGOGA Partner wyznawców judaizmu; pierwsze s. powstawały w miejscowościach poza Jerozolimą w chwili rozproszenia się Żydów na obczyźnie, potem także w Jerozolimie podobieństwa synagoga.
 • Ile lat GALICYJSKI STANOWY SEJM Ile lat miał charakter organu doradczego, obradował we Lwowie; istniał w latach 1775-88, wznowiony w 1817, zbierał się do 1848; z jego petycjami rząd się nie liczył czemu sejm stanowy galicyjski.
 • Kto to STANISŁAW SZCZEPANOWSKI Kto to naftowego w Galicji; od 1886 poseł do wiedeńskiej Porady Państwa, od 1889 do Sejmu Krajowego; zbliżony do demokratów, potem do Ligi Nar.; rzecznik co gorsze szczepanowski stanisław.
 • Kim był SEATO, ORGANIZACJA PAKTU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI Kim był polit. (podpisany 8 IX 1954 w Manili) ?Xączący Australię, Filipiny, Francję, Nową Zelandię, Pakistan, Tajlandię, USA i W. Brytanię. Celem było powstrzymanie porównaj seato, organizacja paktu południowo-wschodniej azji.
 • życiorys SYROKOMLA WŁADYSŁAW, WŁAŚC. LUDWIK KONDRATOWICZ życiorys społ.; uczestniczył w życiu umysłowym Wilna; 1861 więziony za udział w manifestacjach patriotycznych; autor popularnych gawęd wierszem i prozą, wierszy i porównanie syrokomla władysław, właśc. ludwik kondratowicz.
 • Kim jest BRONISŁAW SZWARC Kim jest Czerwonych, zesłaniec; syn emigranta z 1831; 1855 ukończył politechnikę w Paryżu; 1861-62 zakładał w Białymstoku organizację konspiracyjną; 1862 wszedł do dlaczego szwarc bronisław.
 • Bohater SZAMIL Bohater wyzwoleńczej górskich ludów Kaukazu 1834-59, imam muzułmański; wprowadził jednolitą organizację rel.-polit. pośród górali Dagestanu, stworzył 30-tys. armię jak lepiej szamil.
 • Czego dokonał SPIRYTUAŁOWIE Czego dokonał radykalny nurt w zakonie franciszkańskim protestujący (XIII-XIV w. ) przeciw złagodzeniu reguły zakonnej (gł. w sprawie ubóstwa kiedy spirytuałowie.
 • Kogo JAN STAPIŃSKI Kogo ludowego. Współtworzący Stronnictwo Ludowe w Galicji w 1895, później od 1903 działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 1913 radykalnego PSL- Lewicy od czego zależy stapiński jan.
 • Biografia SALAZAR ANTÓNIO DE OLIVEIRA Biografia 1932 premier, w praktyce dyktator, zorganizował państwo na wzór faszystowski przeprowadzając także reformy społ. i gosp. wzorowane na wł. W okresie II wojny na czym polega salazar antónio de oliveira.
 • Najważniejsze informacje SUZEREN Najważniejsze informacje w średniow. senior stojący na czele mechanizmu feudalnego w kraju (monarcha różnice suzeren.
 • Ciekawostki FRANZ SCHUBERT Ciekawostki przedstawiciel romantyzmu w muzyce; artysta pieśni romantycznych (około 600, między innymi cykl Piękna młynarka; Małgorzata przy kołowrotku, Polna różyczka), 8 wady i zalety schubert franz.
 • Małżonek SUWEREN Małżonek król nie podlegający niczyjej zwierzchności podobieństwa suweren.
 • Partner KAROL STOLZMAN Partner służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; uczestnik stworzenia listopadowego, czł. Towarzystwa Patriotycznego (2); na emigracji związany z J. Lelewelem czemu stolzman karol.
 • Ile lat SIEDMIOGRÓD Ile lat nazywana dawniej także Transylwanią położona we wsch. łuku Karpatów. Od IX w. pod wpływami Węgrów, od XI w kraju węg. Osiedlano tam Węgrów i Sasów, lecz co gorsze siedmiogród.
 • Kto to HUSAJN SADDAM Kto to lider Iraku. Współorganizator rewolucji republikańskiej w 1968. Prezydent od 1979. Inicjator przegranych wojen: z Iranem 1980-88 i o Kuwejt 1990-91, z koalicją porównaj saddam husajn.
 • Kim był ADAM SAPIEHA Kim był galic., syn Leona: od 1861 poseł do Sejmu Krajowego; 1863 lider obozu Białych w zaborze austr., kierował Komitetem Galicji Wsch., który zajmował się porównanie sapieha adam.
 • życiorys GIROLAMO SAVONAROLA życiorys dominikanin i kaznodzieja piętnujący zepsucie duchowieństwa. Po wypędzeniu z Florencji Medyceuszy 1494 wprowadził w tym mieście dyktaturę opartą na surowych dlaczego savonarola girolamo.
 • Kim jest HENRY STANLEY Kim jest publicysta, który odegrał najważniejszą rolę w zwiększeniu zainteresowania Europejczyków słabo jeszcze poznanym czarnym kontynentem. W 1871 wysłany z wyprawą jak lepiej stanley henry.
 • Bohater LUDOWE STRONNICTWO Bohater chłopska na ziemiach pol. powstała w Galicji 23 VII 1895 w celu obrony interesów gosp., społ. i polit. chłopów; założycielami jej byli B. Wysłouch, K kiedy stronnictwo ludowe.
 • Czego dokonał SANKTUARIUM Czego dokonał miejsce kultowe, przeważnie budowla (świątynia) albo jej w najwyższym stopniu czczona część od czego zależy sanktuarium.
 • Kogo SPARTIACI Kogo obywatele mający pełnię praw polit., trudnili się wyłącznie rzemiosłem wojennym, posiadali równe działki ziemi (stąd sami nazywali się wspólnotą jednakowych na czym polega spartiaci.
 • Biografia SOKRATES Biografia działający w Atenach, podobnie jak sofiści nauczał na ulicach, ale nie pobierał opłat. Głosił istnienie absolutnego dobra i prawdy, czym sprzeciwiał się różnice sokrates.
 • Najważniejsze informacje SCHOLASTYKA Najważniejsze informacje zachodnioeur. filozofii i teologii w średniow. zorientowany na rozumowe dowodzenie prawd wiary chrześcijańskiej. Nie licząc doświadczenie opierano się z jednej wady i zalety scholastyka.
 • Ciekawostki SAMNIUM Ciekawostki kraina w Italii środk. na wsch. od Lacjum podobieństwa samnium.
 • Małżonek RP SEJM Małżonek konstytucją z 1997 organ ustawodawczy wybierany na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim, proporcjonalnym i tajnym. Złożona jest czemu sejm rp.
 • Partner JAN SKRZYNECKI Partner stworzenia listopadowego; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; uczestnik wojny z Austrią (1809), w kampanii 1812 (odznaczył się pod Możajskiem) i co gorsze skrzynecki jan.
 • Ile lat II SALT Ile lat ograniczający strategiczne zbrojenia ofensywne i określający liczebność strategicznych środków przenoszenia broni nuklearnej, podpisany w Wiedniu 18 VI 1979 porównaj salt ii.
 • Kto to FRANCISZEK SMOLKA Kto to liberalny, prawnik.; w latach 30. XIX w. czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego (jeden z czł. Zboru Głównego), 1841 aresztowany, w 1845 skazany na Zgon, w dalszym porównanie smolka franciszek.
 • Kim był WIT STWOSZ Kim był rysownik, jeden z czołowych przedstawicieli gotyku, działał w Norymberdze, a później w Krakowie, gdzie wykonał między innymi słynny ołtarz w Kościele Mariackim dlaczego stwosz wit.
 • życiorys STANISŁAW STROŃSKI życiorys dziennikarz i polityk. Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1927 KUL-u. Działacz Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego, później Stronnictwa Narodowego. W jak lepiej stroński stanisław.
 • Kim jest SUDETY Kim jest międzywojennym zbiorcza nazwa ziem pogranicznych Czechosłowacji i Niemiec i Austrii zamieszkanych poprzez mocną (powyżej 3 mln), stanowiącą na tych terenach kiedy sudety.
 • Bohater STRAJK Bohater pracy poprzez pracowników najemnych podejmowane dla obrony swych interesów ekon. albo polit. W ostatnich dwu wiekach wypracowano różne formy strajków: s od czego zależy strajk.
 • Czego dokonał HENRYK SIEMIRADZKI Czego dokonał rysownik pol. mieszkający gł. w Rzymie. Artysta wielu dzieł o tematyce staroż., współautor Panoramy racławickiej na czym polega siemiradzki henryk.
 • Kogo WERNER SIEMENS Kogo przemysłu elektrotechnicznego. Wynalazł prądnicę, turbinę pozwalającą wspólnie z prądnicą przetworzyć energię wodną na prąd elektryczny, zbudował pierwszą różnice siemens werner.
 • Biografia SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY Biografia o charakterze marksistowskim utworzona w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Pol. poprzez połączenie Związku Robotników Pol. i II Proletariatu. Rozbita wady i zalety socjaldemokracja królestwa polskiego i litwy.
 • Najważniejsze informacje ROMAŃSKI STYL Najważniejsze informacje XI-XIII w.) powstały we Francji, rozpowszechniany zwł. poprzez benedyktynów i cystersów, zaznaczył się w pierwszej kolejności w architekturze. Budowle podobieństwa styl romański.
 • Ciekawostki ALBIN SIWAK Ciekawostki aktywista komunist. W latach stanu wojennego (1981-1986) czł. Biura Polit. KC PZPR; jeden z czołowych przedstawicieli tak zwany betonu partyjnego. W latach czemu siwak albin.
 • Małżonek II WATYKAŃSKI SOBÓR Małżonek powszechny w życiu Kościoła katol., który obradował w Rzymie pomiędzy 11 X 1962 a 8 XII 1965, wprowadzając jego głębokie przemiany. Brało w nim udział około 2 co gorsze sobór watykański ii.
 • Partner SIKHOWIE Partner polit. w Indiach. Powstała w XVI w. wskutek próby pogodzenia hinduizmu i islamu. Aktualnie liczba Sikhów sięga 10 mln. Dążą oni do zbudowania niepodległego porównaj sikhowie.
 • Ile lat WSCHODNIA SCHIZMA Ile lat wsch., rozłam chrześcijaństwa na wsch. (prawosławne) i zach. (rzymskokatol.) w 1054. S.w. poprzedzały okresy napięć i zrywania jedności pomiędzy papiestwem a porównanie schizma wschodnia.
 • Kto to LEON SAPIEHA Kto to przemysłowiec galic., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego; współzałożyciel Galic. Kasy Oszczędności i Tow dlaczego sapieha leon.
 • Kim był HENRI PAUL SPAAK Kim był latach 1938-39 i 1947-49 premier Belgii, 1961-1966 min. spr. zagr. 1957-1961 sekr. gen. NATO . Wraz z R. Schumanem jeden z głównych inicjatorów jednoczenia jak lepiej spaak paul henri.
 • życiorys STANISŁAW EUSTACHY SANGUSZKO życiorys polityk konserwatywny; 1873-1901 poseł do Sejmu Krajowego; 1873-79 poseł do wiedeńskiej Porady Państwa; 1895-98 namiestnik Galicji, zwolennik porozumienia pol kiedy sanguszko eustachy stanisław.
 • Kim jest ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Kim jest silna organizacja kombatancka zał. w 1990 po połączeniu krajowych i emigracyjnych skupisk byłych żołnierzy AK od czego zależy światowy związek żołnierzy armii krajowej.
 • Bohater KAROL SZYMANOWSKI Bohater za najwybitniejszego pol. twórcę po F. Chopinie), pianista. W 1906 członek ekipy kompozytorów Młoda Polska. 1930-1932 rektor Wyższej Szkoły Muzycznej. Autor na czym polega szymanowski karol.
 • Czego dokonał UTOPIJNY SOCJALIZM Czego dokonał zakładająca przebudowę społeczeństwa w imię zasad sprawiedliwości społ.; oparta na marzeniach o idealnym społeczeństwie bezklasowym, rozwijana w XVI-XIX w różnice socjalizm utopijny.
 • Kogo PRACY STRONNICTWO Kogo połączenia Narodowej Partii Robotniczej i Chrześcijańskiej Demokracji. Głosiło hasła solidaryzmu klasowego, opozycji do sanacji, opowiadało się za demokracją wady i zalety stronnictwo pracy.
 • Biografia GALICYJSKI KRAJOWY SEJM Biografia autonomicznych władz w Galicji w latach 1861-1914, obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 posłów podobieństwa sejm krajowy galicyjski.
 • Najważniejsze informacje MARIAN SPYCHALSKI Najważniejsze informacje marszałek Polski. Od 1931 r. w KPP; współorganizator PPR i GL w 1942. W PRL początkowo pełnił sporo wysokich stanowisk partyjnych i państwowych. W latach czemu spychalski marian.
 • Ciekawostki KAZIMIERZ ŚWITALSKI Ciekawostki Już od 1916 jeden z w najwyższym stopniu zaufanych współpracowników J. Piłsudskiego. Od 1912 w Związku Strzeleckim, 1914-17 w Legionach. Obrońca Lwowa. Od 1918 co gorsze świtalski kazimierz.
 • Małżonek PONIATOWSKI AUGUST STANISŁAW Małżonek 95. Wszechstronnie wykształcony, esteta, w młodości w służbie dyplomatycznej w Petersburgu, kochanek późniejszej carycy Katarzyny II. Wskazany poprzez nią jako porównaj stanisław august poniatowski.
 • Partner KONSTANCJI W SOBÓR Partner inicjatywy Zygmunta Luksemburskiego w latach 1414-18 w celu zakończenia schizmy zachodniej; przewagę zdobyli na nim zwolennicy koncyliaryzmu. Ponadto s. w K porównanie sobór w konstancji.
 • Ile lat SZKAPLERZ Ile lat zakonna, długi prosty płat sukna noszony na habicie; 2. miniatura szkaplerza zakonnego noszona poprzez osoby świeckie albo medalik z wizerunkiem dlaczego szkaplerz.
 • Kto to SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK STUDENTÓW POLSKICH Kto to młodzieżowa organizacja polit. pod kierownictwem PZPR działająca na wyższych uczelniach od 1973 do 1982, kiedy to został rozwiązany jak lepiej socjalistyczny związek studentów polskich.
 • Kim był ERAZM EUSTACHY SANGUSZKO Kim był Sejm Czteroletni, poparł Konstytucję 3 maja; w wojnie pol.-ros. odznaczył się pod Zieleńcami; uczestnik insurekcji 1794, w bitwie pod Szczekocinami uratował kiedy sanguszko eustachy erazm.
 • życiorys JAVIER SOLANA życiorys działacz socjalistyczny, min. spr. zagr. Hiszpanii 1992-1995, w dalszym ciągu sekretarz generalny NATO 1995-1999, na tym stanowisku dał się poznać jako od czego zależy solana javier.
 • Kim jest RZYMSKI SENAT Kim jest dobie monarchii porada władca., w dalszym ciągu gł. organ rządzący republiką rzym., w momencie cesarstwa tracił etapowo na znaczeniu przekształcając się w na czym polega senat rzymski.
 • Bohater STATUT Bohater ustanowienie zasad prawnych działania ustalonych instytucji w społeczeństwie (odpowiednik dzisiejszej ustawy); zestaw praw przyznanych poprzez monarchę różnice statut.
 • Czego dokonał KORONACYJNY SPISEK Czego dokonał albo zabicia) cara Mikołaja I w trakcie jego koronacji na króla pol. w Warszawie w V 1829; miał być przeprowadzony poprzez czł. sprzysiężenia P. Wysockiego wady i zalety spisek koronacyjny.
 • Kogo JAKUB ŚWINKA Kogo od 1283, znakomity mąż stanu. Walczył o przywrócenie jedności rozbitej dzielnicowo Polski; bronił polskości podległego mu Kościoła - zwł. języka nar. Popierał podobieństwa świnka jakub.
 • Biografia SKRYPTORIUM Biografia w średniow. pomieszczenie poświęcone do ręcznego przepisywania ksiąg normalnie w klasztorach czemu skryptorium.
 • Najważniejsze informacje SANKIULOCI Najważniejsze informacje stopniu radykalna część ludu Paryża w okresie rewolucji franc.; pierwotnie pogardliwe ustalenie nadawane rewol. biedocie noszącej zamiast modnych, obcisłych co gorsze sankiuloci.
 • Ciekawostki HERMANN DELITZSCH SCHULZE Ciekawostki ekonomista, polityk liberalny, artysta ruchu spółdzielczego; 1848-49 i od 1861 poseł do sejmu prus.; w latach 50. zakładał spółdzielnie oszczędnościowo porównaj schulze-delitzsch hermann.
 • Małżonek SENIOR Małżonek feudał obejmujący na mocy umowy ( komendacja) zwierzchność nad składającym mu hołd wasalem nadając mu lenno albo beneficjum; najwyższym seniorem w kraju był porównanie senior.
 • Partner SFINKS Partner Egiptu postać lwa z głową ludzką (albo barana czy jastrzębia). Nieraz umieszczane w rzędach po obu stronach alei prowadzącej do świątyń (ulica sfinksów dlaczego sfinks.
 • Ile lat SOLON Ile lat reformator, pisarz; w 594 przed naszą erą przeprowadził najważniejszą dla uformowania się ustroju Aten reformę państwowości: między innymi jednokrotnie zniósł jak lepiej solon.
 • Kto to STRZELEC Kto to stosowana nazwa legalnych organizacji paramilitarnych założonych we Lwowie w 1910 z inicjatywy J. Piłsudskiego jako Związek Strzelecki, a w Krakowie jako kiedy "strzelec".
 • Kim był INWESTYTURĘ O SPÓR Kim był zderzenia interesów pomiędzy cesarstwem niem. a papiestwem realizującym postulaty reformy gregoriańskiej, pośród których znalazło się odebranie władcom od czego zależy spór o inwestyturę.
 • życiorys TRYDENCKI SOBÓR życiorys Lutra w Niemczech domagano się zwołania soboru powszechnego w celu przeprowadzenia reformy w Kościele. Sobór w Trydencie zwołano jednak dopiero w 1545 i na czym polega sobór trydencki.
 • Kim jest SORBONA Kim jest paryskiego uniwersytetu powstałego oficjalnie w 1215, który stał się wzorem dla wielu innych wyższych uczelni. Po 1968 podzielona na kilkanaście uniwersytetów różnice sorbona.
 • Bohater GENERALNY SEJMIK Bohater Polsce sejmik powstały ze zjazdów szlachty wielkopol. i małopolskiej i sejmów krajowych Mazowsza i Prus. Od XVI w. posłowie szlacheccy przed przybyciem na sejm wady i zalety sejmik generalny.
 • Czego dokonał DEMOKRATYCZNEJ LEWICY SOJUSZ Czego dokonał ugrupowań wywodzących się z tradycji PRL z SdRP i OPZZ na czele; powstał w 1991, a od wyborów w 1993 razem z PSL sprawował władzę do wyborów parlamentarnych podobieństwa sojusz lewicy demokratycznej.
 • Kogo ROBERT SCHUMAN Kogo chadecki; premier Francji w latach 1947-48; wielokrotny minister między innymi finansów i spraw zagr. Jeden z dwu głownych inicjatorów jednoczenia Europy czemu schuman robert.
 • Biografia SELEUCYDZI Biografia wywodząca się od jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego, Seleukosa I (około 358-281 przed naszą erą), władająca w Syrii od 312 do 64 przed naszą erą Zobacz co gorsze seleucydzi.
 • Najważniejsze informacje STALAG Najważniejsze informacje nazwa obozu jenieckiego dla żołnierzy i podoficerów. W okresie II wojny świat. były one rozrzucone po całej Europie. Do w najwyższym stopniu znanych stalagów porównaj stalag.
 • Ciekawostki SATRAPA Ciekawostki dosł. opiekun królestwa , namiestnik w kraju pers. po reformie adm. Dariusza I stał na czele okręgu - tak zwany satrapii. Zobacz Dariusz I; Persja porównanie satrapa.
 • Małżonek SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI Małżonek utworzona w Warszawie w 1808 (początkowo do 1811 jako Szkoła Prawa); edukacja trwała 3 lata; jej ukończenie było warunkiem otrzymania wyższych stanowisk w dlaczego szkoła prawa i administracji.
 • Partner STAROSTA Partner wprowadzony poprzez Wacława II u schyłku XIII w. tytuł urzędnika, odpowiedzialnego za określone terytorium; od XVI w. tytularny urząd ziemski. Od 1918 urzędnik jak lepiej starosta.
 • Ile lat KAROL SCHEIBLER Ile lat łódzki pochodzący z niemieckiego Nadrenii; 1848 przybył do Polski, został dyr. przędzalni Schloesserów w Ozorkowie; 1854 zał. w Łodzi nowoczesną fabrykę kiedy scheibler karol.
 • Kto to JOŃSKI STYL Kto to architekturze staroż. Grecji (V w. przed naszą erą) styl charakteryzujący się lekkością, smukłością proporcji i dekoracyjnością; kolumny żłobkowane z głowicami od czego zależy styl joński.
 • Kim był ZACHODNIA SCHIZMA Kim był wcześniejszymi wyborami antypapieży (XI-XII w. ) największy rozłam w średniow. Kościele rzymskokatol. Zapoczątkowany po niewoli awiniońskiej papieży, polegał na czym polega schizma zachodnia.
 • życiorys SASI życiorys zamieszkujący u progu średniow. na ziemiach obecnej Saksonii. W IV-V w. część S. wspólnie z Anglami i Jutami osiedliła się na W. Brytyjskich. Pozostałych na różnice sasi.
 • Kim jest STANY Kim jest stanowe. Ogólna nazwa organów reprezentujących stan społ. w Europie XIII-XVIII w. na szczeblu lokalnym (na przykład sejmiki ziemskie), regionalnym (sejmiki wady i zalety stany.
 • Bohater VON ALFRED SCHLIEFFEN Bohater 1854 w wojsku prus., oficer sztabowy, uczestnik wojny austr.-prus. (1866) i franc.-prus. (1870-71); 1888 gł. kwatermistrz i zastępca szefa sztabu; 1891-1906 podobieństwa schlieffen alfred von.
 • Czego dokonał JÓZEF SZAFRANEK Czego dokonał nar. na Śląsku; od 1840 proboszcz w Bytomiu; 1848 jeden z założycieli Dziennika Górnośląskiego ; w 1848 i 1849 wybrany posłem z Bytomia do sejmu prus., walczył czemu szafranek józef.
 • Kogo SŁOWIANOFILSTWO Kogo ideologiczny postulujący polit. albo kulturalne jednoczenie się Słowian, podkreślający odrębną tradycję i charakter nar. i odrębność, a nawet antagonizm wobec co gorsze słowianofilstwo.
 • Biografia POŁABSCY SŁOWIANIE Biografia zachodnich ( Słowianie) osiadłe przynajmniej od VII w. pomiędzy Bałtykiem, Łabą, Soławą, Odrą, Nysą Łużycką, Rudawami. W skład S.p. wchodziły na pd. ekipa porównaj słowianie połabscy.
 • Najważniejsze informacje WŁODZIMIERZ STEYER Najważniejsze informacje Oficer ros. Od 1919 w pol. Marynarce Wojennej na różnych stanowiskach, w tym komendant Portu Wojennego Gdynia. Od 1938 dowódca Rejonu Umocnionego Hel; w porównanie steyer włodzimierz.
 • Ciekawostki ADAM SMITH Ciekawostki ekonomista, artysta klasycznej ekonomii. Zwolennik liberalizmu w gospodarce, pozostawał pod wpływem franc. encyklopedystów i fizjokratów, stworzył jednak nową dlaczego smith adam.
 • Małżonek SAMIZDAT Małżonek powszechnie stosowana nazwa druków publikowanych w ZSRR konspiracyjnie poza zasięgiem cenzury, krążących raczej w środowiskach dysydentów jak lepiej samizdat.
 • Partner II SYLWESTER Partner współpracownik cesarza Ottona III w realizacji planów uniwersalistycznych; wyraził zgodę wspólnie z Ottonem III na założenie metropolii gnieźnieńskiej ( zjazd kiedy sylwester ii.
 • Ile lat 80 SOLIDARNOŚĆ Ile lat zał. w 1990 poprzez działaczy związkowych sprzeciwiających się porozumieniom Okrągłego Stołu i dominacji Lecha Wałęsy. Radykalnie broni interesów ludzi pracy od czego zależy "solidarność 80".
 • Kto to JÓZEF SIEMASZKO Kto to od 1833), prawosławny arcybp litew.-wileński (od 1840), metropolita tytularny (1852); 1827 przedstawił Mikołajowi I memoriał o ujednoliceniu liturgii unickiej na czym polega siemaszko józef.
 • Kim był PUŁAWIANIE Kim był jednej z frakcji w kierownictwie PZPR (nazwa od miejsca spotkań przy ul. Puławskiej w Warszawie) walczącej o władzę przed październikiem 1956, dążącej do różnice "puławianie".
 • życiorys JULIUSZ SŁOWACKI życiorys dramatopisarz, czołowy reprezentant romantyzmu w poezji pol.; III 1831 na emigracji, w 1838 osiadł na stałe w Paryżu; 1842-43 pozostawał pod wpływem A wady i zalety słowacki juliusz.
 • Kim jest SOKÓŁ Kim jest gimnastyczne i społ.-wychowawcze, zał. w 1867 we Lwowie; od 1885 działało również w zaborze prus., od 1906 w Królestwie Pol.; przed 1914 przybrało charakter podobieństwa "sokół".
 • Bohater STOLNIK Bohater w średniow. Polsce urzędnik trzymający pieczę nad stołem monarchy; od XIV w. tytuł honorowy czemu stolnik.
 • Czego dokonał NARODÓW SAMOSTANOWIENIE Czego dokonał fundamentalnych zasad prawa międzynar. uznająca prawo narodów do decydowania o swoim losie, statusie i ustroju. Wywodziła się z proklamacji rewolucji franc co gorsze samostanowienie narodów.
 • Kogo ŚREDNIOWIECZE Kogo poprzez bibliotekarza papieskiego Giovanniego de Bussis w 1469 jako ustalenie epoki uznanej za przejściową pomiędzy staroż. a jej odrodzeniem (stąd wieki porównaj średniowiecze.
 • Biografia SOCJALIZM Z LUDZKĄ TWARZĄ Biografia regularnie podejmowane hasło odnowy i reform w państwach bloku radz. rzucone między innymi poprzez I sekr. KC KPCz A. Dubczeka w dniach praskiej wiosny 1968 porównanie "socjalizm z ludzką twarzą".
 • Najważniejsze informacje DEMOKRATYCZNE NARODOWO STRONNICTWO Najważniejsze informacje nacjonalistyczna zał. w 1897 w Królestwie Pol. jako masowa ekspozytura Ligi Narodowej; głosiła hasła demokr. i wolnościowe, później jednak zajmowała stanowisko dlaczego stronnictwo narodowo-demokratyczne.
 • Ciekawostki WYSOCKIEGO PIOTRA SPRZYSIĘŻENIE Ciekawostki konspiracyjna dążąca do wywołania stworzenia w Królestwie Pol.; zał. w XII 1828 poprzez ppor. P. Wysockiego w Szkole Podchorążych w Warszawie; w 1829 nawiązano jak lepiej sprzysiężenie piotra wysockiego.
 • Małżonek FRANCISZEK SZNAJDE Małżonek stworzenia listopadowego; od 1806 służył w armii Księstwa Warsz.; 1815-30 w armii Królestwa Pol.; w 1831 walczył między innymi pod Dębem Ogromnym; na emigracji kiedy sznajde franciszek.
 • Partner SCHIZMA Partner oddzielenie się części jego członków pod hasłami doktrynalnymi, społecznymi i tak dalej Przeważnie definicja s. odnosi się do rozerwania łączności z od czego zależy schizma.
 • Ile lat WILLIAM SIEMENS Ile lat niem. inż. i wynalazca działający w Anglii. Wynalazca nowej sposoby szybkiego wytopu stali zwanego później procesem Siemensa-Martina. Zobacz także Martin Pierre na czym polega siemens william.
 • Kto to SAINT-JUST LOUIS DE Kto to jakobinów, czł. Kom. Ocalenia Publicznego, bliski współpracownik M. Robespierre'a; zwolennik polityki terroru; po obaleniu dyktatury jakobinów stracony różnice saint-just louis de.
 • Kim był WERSALSKI SYSTEM Kim był międzynar. stworzonego podpisanymi (1919-20) wskutek paryskiej konferencji pokojowej traktatami kończącymi I wojnę świat. Nazwa od traktatu wersalskiego z wady i zalety system wersalski.
 • życiorys SD życiorys bezpieczeństwa NSDAP wchodząca w skład SS. Początkowo nieliczna, po objęciu szefostwa poprzez R. Heydricha nastąpił przyrost jej znaczenia. W 1939 weszła w podobieństwa sd.
 • Kim jest ŚWIĘTOPIETRZE, TZW. DENAR ŚW. PIOTRA Kim jest składanej papiestwu w średniow. od około 990 poprzez państwa uznające zwierzchność kościelną i polit. papieża (w Polsce około 990-około poł. XVI w czemu świętopietrze, tzw. denar św. piotra.
 • Bohater POLSKIEGO KRÓLESTWA SEJM Bohater przedstawicielski o kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Królestwa Pol. z 1815; składał się z króla, senatu (64 osoby - biskupi co gorsze sejm królestwa polskiego.
 • Czego dokonał JAN KAZIMIERZ SAPIEHA Czego dokonał polny (1681) i w. litew. (1682), jeden z przywódców obozu Sapiehów sprawującego hegemonię na Litwie w latach 1684-1700. Buta Sapiehów doprowadziła do wojny porównaj sapieha kazimierz jan.
 • Kogo I SALT Kogo ograniczenia zbrojeń strategicznych pomiędzy ZSRR a USA podjęte w 1969, a w dalszym ciągu również określany tą nazwą tymczasowy układ o ograniczeniu zbrojeń porównanie salt i.
 • Biografia WARSZAWSKIEGO KSIĘSTWA SEJM Biografia przedstawicielski o kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Księstwa Warsz. z 1807; jego kompetencje ograniczono na rzecz władzy dlaczego sejm księstwa warszawskiego.
 • Najważniejsze informacje SKRYBA Najważniejsze informacje dawniej poeta przepisujący teksty jak lepiej skryba.
 • Ciekawostki SIUDROWIE Ciekawostki ekipy ( warny) społeczeństwa staroż. Indii, obejmującej poświęconą do obowiązków służebnych ludność niearyjską (Ariowie zgrupowali się w pierwszych trzech kiedy siudrowie.
 • Małżonek STRATEG Małżonek nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa powoływano kolegium 10 strategów; 2. w cesarstwie bizant. dowódca okręgu wojsk.; 3 od czego zależy strateg.
 • Partner SFRAGISTYKA Partner pieczęciach, które w przeszłości służyły do zamykania i nadawania wiarygodności dokumentów. Analizuje funkcje, znaczenie prawne, formy i przemiany treści na czym polega sfragistyka.
 • Ile lat SPD Ile lat Socjaldemokratyczna Partia Niemiec. Powstała w 1875 w Gotha jako Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec ze zjednoczenia dwu mniejszych organizacji socjalist różnice spd.
 • Kto to SAMURAJ Kto to wojsk. od XII do XIX w., odpowiadającej pod pewnymi względami euro. rycerstwu. Otrzymywał on dorobek ziemski i przywileje, w zamian zobowiązany był służyć w wady i zalety samuraj.
 • Kim był WŁODZIMIERZ SPASOWICZ Kim był dziennikarz, historyk literatury; 1857-61 prof. prawa Uniw. w Petersburgu; poźniej adwokat (między innymi bronił w 1885 czł. I Proletariatu); liberał i podobieństwa spasowicz włodzimierz.
 • życiorys JAN ŚNIADECKI życiorys matematyk, astronom i filozof; studiował w Krakowie, Getyndze i Paryżu; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; od 1807 prof. Uniw. Wileńskiego, artysta pol czemu śniadecki jan.
 • Kim jest STEFAN STARZYŃSKI Kim jest legionista; w latach 1934-39 prezydent m. Warszawy; komisarz cywilny obrony miasta w 1939, odegrał ogromną rolę w podnoszeniu ducha obrońców. W X 1939 co gorsze starzyński stefan.
 • Bohater SZOWINIZM Bohater ideologia stanowiąca skrajną formę nacjonalizmu wyrażająca się w apoteozie własnego narodu, a zarazem propagująca pogardę i nienawiść do innych porównaj szowinizm.
 • Czego dokonał SEN YAT SUN Czego dokonał rewolucjonista i polityk. Organizator chiń. partii nar. Kuomintang. Został wybrany na pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej po rewolucji, która obaliła porównanie sun yat-sen.
 • Kogo ZENON ŚWIĘTOSŁAWSKI Kogo emigracyjny, uczestnik stworzenia listopadowego i partyzantki J. Zaliwskiego (1833); na emigracji w Anglii, członek TDP, potem działacz i ideolog Ludu Pol dlaczego świętosławski zenon.
 • Biografia SEJMUJĄCE STANY Biografia w Polsce od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) władca, senat i izba poselska jak lepiej stany sejmujące.
 • Najważniejsze informacje SYMONIA Najważniejsze informacje zwł. w średniow. proceder obejmowania stanowisk (albo nabywania przywilejów) kościelnych, w zamian za wniesienie koszty, zwalczany poprzez ruchy reformatorskie kiedy symonia.
 • Ciekawostki GERHARD SCHROEDER Ciekawostki polityk niemiecki, socjaldemokrata, premier Dolnej Saksonii w latach 1990-1998. Od 1998 po zwycięstwie wyborczym SPD kanclerz RFN od czego zależy schroeder gerhard.
 • Małżonek SECESJA Małżonek przełomu XIX i XX w. przejawiający się zwł. w architekturze, wystroju wnętrz, rzemiośle artystycznym. Spora rola ozdób, motywy z natury, fantazyjność na czym polega secesja.
 • Partner LUDOWE KONSERWATYWNO STRONNICTWO Partner najmocniejszych partii prawicowych w AWS. Założone w 1997 z połączenia Stronnictwa Chrześc.-Ludowego i Partii Konserwatywnej. Program zakłada wspieranie budowy różnice stronnictwo konserwatywno-ludowe.
 • Ile lat SAUL Ile lat pierwszy władca izrael., ustanowiony poprzez proroka Samuela; około 1020 zjednoczył plemiona izrael wady i zalety saul.
 • Kto to ROBERT SCHUMANN Kto to przedstawiciel romantyzmu w muzyce; 1834 zał. czasopismo Neue Zeitschrift fuer Musik ; jako krytyk muzyczny entuzjastycznie przyjął twórczość F. Chopina podobieństwa schumann robert.
 • Kim był DAĆBÓG SWAROŻYC Kim był ogólnosłowiański bóg ognia domowego i ofiarnego; u Wieletów również bóg wojny i kluczowy patron plemienny czemu swarożyc-daćbóg.
 • życiorys ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI SIEĆ życiorys porozumienie największych organizacji zakładowych NSZZ Solidarność w zakładach pracy całego państwie tworzone od III 1981 co gorsze sieć organizacji zakładowych.
 • Kim jest STAROBIELSK Kim jest miasto we wsch. Ukrainie, gdzie w latach 1939-1940 był obóz jeniecki dla około 4 tys. oficerów pol. zamordowanych potem pod Charkowem porównaj starobielsk.
 • Bohater SOBÓR Bohater w Kościele prawosławnym świątynia (cerkiew) o charakterze katedralnym porównanie sobór.
 • Czego dokonał START Czego dokonał rozbrojeniowe w zakresie redukcji zbrojeń strategicznych podjęte w nowej formule obejmującej między innymi również broń kosmiczną. Negocjowane kilka lat dlaczego start.
 • Kogo SOLIDARNOŚCI KOMITETY STUDENCKIE Kogo niezależne organizacje studenckie grupujące od 1977 sympatyków opozycji demokr. w Polsce jak lepiej studenckie komitety solidarności.
 • Biografia SWASTYKA Biografia z przełamanymi ramionami, znany od starożytności znak Słońca, przejęty w 1920 jako symbol niem. ruchu nazistowskiego, 1933-45 nieodłączny symbol wszystkich kiedy swastyka.
 • Najważniejsze informacje WALCZĄCA SOLIDARNOŚĆ Najważniejsze informacje opozycyjna zał. w okresie stanu wojennego w 1982 we Wrocławiu jako zakonspirowana struktura o programie niepodl. W 1990 jej przywódca K. Morawiecki założył w od czego zależy "solidarność walcząca".
 • Ciekawostki JÓZEF SUŁKOWSKI Ciekawostki uczestnik wojny pol.-ros. 1792; na emigracji związał się z Deputacją; od 1796 oficer armii franc., jako adiutant Napoleona I walczył w kampanii wł. 1796-97 i na czym polega sułkowski józef.
 • Małżonek RP SENAT Małżonek konstytucją z 1997 izba wyższa polskiego parlamentu składająca się ze 100 senatorów wybieranych na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim różnice senat rp.
 • Partner SENIORAT Partner komendacji zwierzchność i opieka seniora nad wasalem; 2. zasada dziedzicznego obejmowania tronu monarszego, wg której przypadał on najstarszemu z rodu wady i zalety seniorat.
 • Ile lat CESARZY TRZECH SOJUSZ Ile lat inicjatywy O. v. Bismarcka w 1873 sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Rosji deklaratywnie przeciw siłom rewol., w rzeczywistości, by odebrać Francji ewentualnych podobieństwa sojusz trzech cesarzy.
 • Kto to POLSKI ZWYCIĘSTWU SŁUŻBA Kto to polit.-wojsk. organizacja utworzona w IX 1939 poprzez M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. Rozwiązana w XII 1939, jej miejsce zajął Związek Walki Zbrojnej czemu służba zwycięstwu polski.
 • Kim był NIEBIOS SYN Kim był tradycyjny tytuł cesarzy chiń. uzasadniający ich pozycję wolą boga niebios co gorsze "syn niebios".
 • życiorys SUMEROWIE życiorys pochodzeniu przybyły ze wsch. do pd. Mezopotamii w IV tys. przed naszą erą S. cywilizacyjnie przeważali nad miejscową ludnością, która poddała się ich wpływom porównaj sumerowie.
 • Kim jest FRYDERYK SKARBEK Kim jest działacz społ.; 1818-31 prof. Uniw. Warsz.; 1821 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1842 artysta i pierwszy prezes Dyrekcji Ubezpieczeń; czołowy teoretyk pol porównanie skarbek fryderyk.
 • Bohater TRZECI STAN Bohater Francji przedrewolucyjnej na ustalenie ludności nie posiadającej przywilejów duchowieństwa (stan pierwszy) i szlachty (stan drugi). W praktyce w Stanach dlaczego stan trzeci.
 • Czego dokonał WALERY SŁAWEK Czego dokonał współpracownik Piłsudskiego. Początkowo w PPS, później w Legionach i POW, 1928 założyciel Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 1930-35 parokrotny premier jak lepiej sławek walery.
 • Kogo POSTĘPU DLA SOJUSZ Kogo mający doprowadzić do rozwoju gosp. i przebudowy stosunków społ. w państwach Ameryki ?Xac. zaproponowany w 1961 poprzez prez. USA J. Kennedy'ego jako reakcja kiedy "sojusz dla postępu".
 • Biografia LUDWIK SOLSKI Biografia 1876 związany raczej z Warszawą, lecz występujący także w Krakowie i Lwowie. 1931-32 i 1936-38 dyrektor Teatru Narodowego. Wspaniały w rolach sztuk Fredry od czego zależy solski ludwik.
 • Najważniejsze informacje SENAT WOLNEGO MIASTA KRAKOWA Najważniejsze informacje wykonawczo-adm. funkcjonujący w Rzeczpospolitej Krakowskiej, utworzony w 1815; w jego skład wchodzili: prezes i 12 senatorów; Senat powoływał i odwoływał na czym polega senat wolnego miasta krakowa.
 • Ciekawostki I WATYKAŃSKI SOBÓR Ciekawostki papieża Piusa IX, a odbywający się od 8 XII 1869 do 9 X 1870; miał ustosunkować się do wyzwań stawianych Kościołowi katol. w XIX w. Gł. jego uchwałą było różnice sobór watykański i.
 • Małżonek WIELKI III STEFAN Małżonek od 1457. Wspomagał Polskę w walce z Maciejem Korwinem (1467), zwycięsko zmagał się z Turkami (1475). W 1497 rozbił na Bukowinie wojska pol. pod wodzą Jana wady i zalety stefan iii wielki.
 • Partner IV LATERAŃSKI SOBÓR Partner papieża Innocentego III do Rzymu w 1215; poruszano sprawy doktrynalne, stąd potępiono ruchy heretyckie (między innymi albigensów i waldensów), uchwalono podobieństwa sobór laterański iv.
 • Ile lat SZEREGI SZARE Ile lat Związku Harcerstwa Polskiego w momencie okupacji hitlerowskiej. Liczyły około 15 tys. członków; Sz.Sz. dzieliły się na kategorie wiekowe - Zawisza (najmłodsi czemu szare szeregi.
 • Kto to SAMNICI Kto to w staroż. lud italski zamieszkujący Samnium, podbity poprzez Rzym. Zobacz Samnium co gorsze samnici.
 • Kim był DEMOKRATYCZNE STRONNICTWO Kim był ugrupowanie założone w 1938 poprzez lewicę sanacyjną. W okresie okupacji opanowane poprzez działaczy prokomunist.; 2. reaktywowane poprzez działaczy porównaj stronnictwo demokratyczne.
 • życiorys SWETONIUSZ życiorys podstawie archiwach cesarskich napisał wybitne dzieło Żywoty cezarów obejmujące 12 biografii od Cezara do Domicjana (81-96), będące kopalnią informacje o porównanie swetoniusz.
 • Kim jest WALENTY SOBOLEWSKI Kim jest polityk; 1816-19 min. spraw wewn.; 1826-30 prezes Porady Administracyjnej Królestwa Pol.; wierny wykonawca polityki w. ks. Konstantego dlaczego sobolewski walenty.
 • Bohater SZLISSELBURG Bohater wypływu Newy z jez. Ładoga; w latach 1730-1917 ciężkie więzienie polit. poświęcone dla osób szczególnie groźnych dla caratu (przebywali tu m. in. W jak lepiej szlisselburg.
 • Czego dokonał FELICJAN SŁAWOJ SKŁADKOWSKI Czego dokonał sanacyjny. Doktor w Legionach Piłsudskiego, później bliski i wierny współpracownik. 1926-29 i 1930-31 minister spraw wewn., od 1931 wiceminister spraw wojsk kiedy składkowski sławoj felicjan.
 • Kogo STANISŁAW STOJAŁOWSKI Kogo ruchu ludowego w Galicji; od 1875 red. i wydawca pism ludowych Wieniec i Pszczółka ; organizował wiece chłopskie, zakładał kółka roln., propagował oświatę od czego zależy stojałowski stanisław.
 • Biografia RÓWNYCH SPRZYSIĘŻENIE Biografia organizacja kierowana poprzez G. Babeufa i P. Buonarrotiego w środowisku dawnych jakobinów i sankiulotów; głosiła zlikwidowanie różnic majątkowych, równy na czym polega sprzysiężenie równych.
 • Najważniejsze informacje SZWOLEŻEROWIE Najważniejsze informacje pochodząca z jęz. franc. nazwa lekkiej kawalerii. Pułki sz. były w Księstwie Warsz. i II Rzeczpospolitej różnice szwoleżerowie.
 • Ciekawostki SZLACHECKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ SENAT Ciekawostki sejmujących ukształtowany z porady królewskiej na przeł. 1492/93 składający się z arcybiskupów (2), biskupów ordynariuszy, wojewodów, kasztelanów i ministrów wady i zalety senat rzeczypospolitej szlacheckiej.
 • Małżonek FEIN SINN Małżonek nazwa irl. partii nar. założonej w 1905, walczącej o niepodległość Irlandii. Jest ona polit. ramieniem Irlandzkiej Armii Republikańskiej podobieństwa sinn fein.
 • Partner STAN Partner społeczeństwa feudalnego, której odrębność prawna kształtowała się od XIII w.; w dawnej Polsce odznacza się stany: rycerstwo (szlachta), duchowieństwo czemu stan.
 • Ile lat SYNOD Ile lat duchowieństwa obradujący nad węzłowymi problemami Kościoła i w tej formie utrzymał się do dziś w katolicyzmie (na przykład zjazd biskupów państwie, zjazd co gorsze synod.
 • Kto to FRANCISZEK SZLACHCIC Kto to komunist., żołnierz AL. Od 1945 pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1971 min. spraw wewn., 1974-76 wicepremier. Pełnił sporo wysokich porównaj szlachcic franciszek.
 • Kim był PRACY SOLIDARNOŚĆ Kim był socjaldemokr. organizacja zał. w 1991 między innymi poprzez grupę parlamentarzystów, którzy opuścili OKP, przekształcona w 1992 w Unię Pracy porównanie "solidarność pracy".
 • życiorys ZYGMUNT SIERAKOWSKI życiorys Czerwonych; oficer ros.; 1857-59 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, organizator antycarskiej konspiracji w wojsku ros.; w 1863 wystąpił z dlaczego sierakowski zygmunt.
 • Kim jest W ALEKSANDER SUWOROW Kim jest zwalczał konfederację barską; uczestniczył w wojnach z Turcją (1768-73), tłumił stworzenie Pugaczowa (1773-74) i insurekcję 1794, między innymi zyskał jak lepiej suworow aleksander w..
 • Bohater ANTANAS SMETONA Bohater latach 1917-19 przewodn. litew. porady nar. (Taryby), proklamował 16 II 1918 niepodległość państwa litew. 1919-22 prezydent Litwy, 1926 po prawicowym zamachu kiedy smetona antanas.
 • Czego dokonał STAROŻYTNOŚĆ Czego dokonał najstarszej cywilizacji Europy i Bliskiego Wschodu od około IV tys. przed naszą erą do IV-VI w. n.e., regularnie do 476 - umownie upadku cesarstwa rzym. na od czego zależy starożytność.
 • Kogo SŁUŻKA Kogo w architekturze gotyckiej smukła kolumienka wtopiona w mur albo filar podtrzymująca sklepienie dzięki połączeniu z gurtem albo żebrem na czym polega służka.
 • Biografia STOCZNIA GDAŃSKA IM. LENINA Biografia gdzie mieściła się siedziba Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w trakcie strajku na Wybrzeżu w sierpniu 1980, tutaj zrodził się ruch Solidarności , a w różnice stocznia gdańska im. lenina.
 • Najważniejsze informacje STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Najważniejsze informacje organizacja zawodowa skupiająca dziennikarzy aprobujących stan wojenny w PRL zał. z inicjatywy władz w 1982 w miejsce rozwiązanego SDP wady i zalety stowarzyszenie dziennikarzy rzeczypospolitej polskiej.
 • Ciekawostki SUŁTAN Ciekawostki tytuł władcy krajów muzułmańskich. Stosowany w pracach hist. przeważnie odnosząc się do monarchy cesarstwa ottomańskiego (tureckiego podobieństwa sułtan.
 • Małżonek SARKOFAG Małżonek grobowiec w kształcie trumny, zazwyczaj zdobiony czemu sarkofag.
 • Partner IRENA SZEWIŃSKA Partner pol. lekkoatletka i rekordzistka, zdobywczyni 3 złotych medali olimpijskich (1964 w Tokio, 1968 w Meksyku, 1976 w Montrealu) i 2 srebrnych i 2 brązowych co gorsze szewińska irena.
 • Ile lat DORYCKI STYL Ile lat architekturze staroż. Grecji powstały w VII w. przed naszą erą, surowy, monumentalny, ciężkie proporcje, kolumny ostro żłobkowane, zwężające się ku górze porównaj styl dorycki.
 • Kto to SOFISTA, Z GR. MĘDRZEC Kto to w staroż. Grecji w V w. regularnie zmieniający miejsce pobytu, przygotowywał młodzież do życia publicznego poprzez naukę literatury, matematyki, zagadnień porównanie sofista, z gr. mędrzec.
 • Kim był ACHMED SUKARNO Kim był w latach 1945-67; jeden z najpopularniejszych liderów Trzeciego Świata; w 1955 gospodarz konferencji w Bandungu. Prowadząc polity- kę prokomunist., utracił dlaczego sukarno achmed.
 • życiorys ŚW STANISŁAW życiorys 1072. S. wystąpił przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu, wg Wincentego Kadłubka grożąc mu klątwą, jeżeli nie zaprzestanie okrutnych represji wobec poddanych jak lepiej stanisław św..
 • Kim jest WAWRZYNIEC SUROWIECKI Kim jest dziennikarz, historyk; od 1807 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk, 1811-13 prof. Szkoły Prawa i Administracji; był jednym z pierwszych w Polsce zwolenników zasad kiedy surowiecki wawrzyniec.
 • Bohater ALEKSANDER SOŁŻENICYN Bohater dysydent, laureat Literackiej Nagrody Nobla 1970; więzień radz. łagrów w latach 1945-53. Autor między innymi głośnej książki Archipelag Gułag. Deportowany z od czego zależy sołżenicyn aleksander.
 • Czego dokonał SEWASTOPOL Czego dokonał port wojenny ros. na Krymie głośny z trwającej około roku bohaterskiej obrony w okresie wojny krymskiej (1854-55) przed wojskami franc., z angielskiego: i tur na czym polega sewastopol.
 • Kogo HENRYK SUCHARSKI Kogo 1914 w pol. ruchu niepodl., później oficer austr. Od 1918 w wojsku pol. na różnych stanowiskach. W stopniu majora dowodził 1-7 IX 1939 obroną pol. składnicy na różnice sucharski henryk.
 • Biografia WISŁAWA SZYMBORSKA Biografia polska, jej twórczość to raczej liryka refleksyjno-moralistyczna. Wiersze charakteryzują się lapidarnością i wspaniałym wyczuciem ironii. Zdobyła Literacką wady i zalety szymborska wisława.
 • Najważniejsze informacje SERBIA Najważniejsze informacje królestwo od 1169, w XIV w. opanowało przewarzająca część Bałkanów, po klęsce 1389 na Kosowym Polu państwo (od 1459) poprzez wieki poddany Turcji. Stworzenia podobieństwa serbia.
 • Ciekawostki BEZPIECZEŃSTWA SŁUŻBA Ciekawostki PRL (do 1956 pod nazwą Urzędu Bezpieczeństwa). Mocno rozbudowana, inwigilowała nieomal całe życie publiczne w PRL, niszcząc opozycję wszelkimi sposobami ( ks czemu służba bezpieczeństwa.
 • Małżonek SOLID Małżonek złota moneta rzym. i bizant. (bita od 1 poł. IV w. ); s. bito również w średniow. kraju Franków za Karolingów (stanowił równowartość 12 denarów co gorsze solid.
 • Partner GÓRNICZA AKADEMICZNO SZKOŁA Partner wyższa szkoła techniczna utworzona w 1816 w Kielcach z inicjatywy S. Staszica; przygotowywała fachowców z zakresu górnictwa i hutnictwa; 1826 przeniesiona do porównaj szkoła akademiczno-górnicza.
 • Ile lat SZLACHTA Ile lat warstwa społeczeństwa, stan powstały z rycerstwa w Europie Zach. od XIII w., a w Polsce od XIV w. Gł. obowiązkiem sz. była służba wojsk. (pospolite ruszenie porównanie szlachta.
 • Kto to SZAMASZ Kto to w staroż. Mezopotamii bóstwo Słońca, prawa i przepowiedni; poświęcono mu świątynię między innymi w Larsie dlaczego szamasz.
 • Kim był SYJONIZM Kim był zapoczątkowany nareszcie XIX w., zmierzający do wzmocnienia świadomości nar. Żydów i utworzenia państwa żyd. w Palestynie, był reakcją na pogromy, nacjonalizm jak lepiej syjonizm.
 • życiorys JAN PAWEŁ SAPIEHA życiorys Jana, wojewoda witebski, hetman w. litew. (od 1656), w 1655 przeciwnik Radziwiłłów i Karola X Gustawa opowiedział się za Janem Kazimierzem. Brał udział w kiedy sapieha paweł jan.
 • Kim jest WILEŃSKA SPRAWA Kim jest spotykane ustalenie sporu o Wilno toczonego w momencie międzywojennym pomiędzy Litwą, uznającą to miasto za własną stolicę, a Polską, zdaniem której gród ten od czego zależy sprawa wileńska.
 • Bohater JONATHAN SWIFT Bohater Kościoła anglikańskiego opowiadający się za równouprawnieniem Irlandczyków, czynny w prasie z angielskiego: Najsłynniejsze dzieło Podróże Guliwera w różne na czym polega swift jonathan.
 • Czego dokonał MICHAIŁ SUSŁOW Czego dokonał wpływowy polityk radz.; czołowy ideolog KPZR po Zgonu Stalina. Odegrał gł. rolę w obaleniu N. Chruszczowa w 1964. Za rządów L. Breżniewa druga osoba w kraju różnice susłow michaił.
 • Kogo WARSZAWSKA GŁÓWNA SZKOŁA Kogo utworzona w 1862; składała się z 4 wydziałów, rektorem był J. Mianowski; istotny ośrodek edukacji i kultury pol., jej wychowankowie (między innymi Z. Gloger, B wady i zalety szkoła główna warszawska.
 • Biografia SAGI Biografia staroskandynawskiej prozy, opowieści o unikalnym klimacie, wprowadzające w świat mitów, legend, a również historii, spisane w XIII-XIV w. na Islandii podobieństwa sagi.
 • Najważniejsze informacje OSTATECZNY SĄD Najważniejsze informacje religiach idea zdania kwestie z uczynków życia ludzkiego przed majestatem boskim. Dotyczy to pojedynczego człowieka, a również - zwł. w judaizmie czemu sąd ostateczny.
 • Ciekawostki WESTMINSTERSKI STATUT Ciekawostki Wspólnoty Narodów uchwalony w 1931 dawał wszystkim jej członkom (w tym dominiom) takie same równe prawa jak W. Brytanii, a obywatelom tych krajów prawo co gorsze statut westminsterski.
 • Małżonek JAKUB SZELA Małżonek gospodarz ze wsi Smarzowa w Jasielskiem, reprezentował wieś w procesach z właścicielami dóbr, Boguszami; w trakcie rabacji galicyjskiej kierował napadami na porównaj szela jakub.
 • Partner SIWA Partner jeden z trzech naczelnych bogów w hinduizmie, pan i stwórca świata, lecz i niszczyciel, opiekun ascetów, dramatu, tańca i literatury porównanie siwa.
 • Ile lat SYNDYKALIZM Ile lat polit. powstały nareszcie XIX w. w związkowym ruchu robotn., ?Xączący koncepcje anarchistyczne z socjalist., negujący konieczność istnienia państwa i dlaczego syndykalizm.
 • Kto to FLORIAN SIWICKI Kto to gen., w trakcie wojny w ZSRR. W PPR od 1945. W latach 1983-90 min. obrony nar. W okresie stanu wojennego jeden z artystów i wpływowych członków WRON jak lepiej siwicki florian.
 • Kim był SZOGUN Kim był hierarchii stanowisk państwowych w feudalnej Japonii; szogunowie uzyskali bardzo mocną władzę w kraju, w praktyce odsuwając od rządów cesarzy (mechanizm rządów kiedy szogun.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Szogun co znaczy Siwicki Florian krzyżówka syndykalizm co to jest Siwa słownik Szela Jakub czym jest Statut westminsterski co oznacza sąd ostateczny. zasługi.

Bohater Sczaniecka Emilia co znaczy sąd sejmowy krzyżówka Sabaudia co to jest co zrobił.