szamasz sinn fein krzyżówka co to jest
Sun Yat-sen co znaczy Świnka Jakub krzyżówka Stanisław św. co to jest Socjaldemokracja Królestwa.

Postacie historyczne, biografia na S

 • Kto to SZAMASZ Kto to w staroż. Mezopotamii bóstwo Słońca, prawa i przepowiedni; poświęcono mu świątynię między innymi w Larsie porównanie szamasz.
 • Kim był FEIN SINN Kim był nazwa irl. partii nar. założonej w 1905, walczącej o niepodległość Irlandii. Jest ona polit. ramieniem Irlandzkiej Armii Republikańskiej dlaczego sinn fein.
 • życiorys STALIN JOSIF W., WŁAŚC. J. DŻUGASZWILI życiorys Gruzin. Czł. ros. partii socj. (od 1898), od 1903 bolszewik, po przewrocie bolszewickim XI 1917 komisarz ludowy do spraw narodowości, należący początkowo do jak lepiej stalin josif w., właśc. j. dżugaszwili.
 • Kim jest STANISŁAW EUSTACHY SANGUSZKO Kim jest polityk konserwatywny; 1873-1901 poseł do Sejmu Krajowego; 1873-79 poseł do wiedeńskiej Porady Państwa; 1895-98 namiestnik Galicji, zwolennik porozumienia pol kiedy sanguszko eustachy stanisław.
 • Bohater STEFAN STARZYŃSKI Bohater legionista; w latach 1934-39 prezydent m. Warszawy; komisarz cywilny obrony miasta w 1939, odegrał ogromną rolę w podnoszeniu ducha obrońców. W X 1939 od czego zależy starzyński stefan.
 • Czego dokonał SS Czego dokonał Schutzstaffeln) NSDAP utworzone w 1923 jako bojówki partii hitlerowskiej. Członkowie SS musieli spełniać wysokie wymogi fizyczne, rasowe ( czyste pochodzenie na czym polega ss.
 • Kogo STATUT Kogo ustanowienie zasad prawnych działania ustalonych instytucji w społeczeństwie (odpowiednik dzisiejszej ustawy); zestaw praw przyznanych poprzez monarchę różnice statut.
 • Biografia RYCERSKA SZKOŁA Biografia młodzieży szlacheckiej, korpus kadetów, założona w 1765 r. poprzez króla Stanisława Augusta, ucząca i wychowująca w duchu oświecenia (utrzymała się do 1794 wady i zalety szkoła rycerska.
 • Najważniejsze informacje STEFAN ADAM SAPIEHA Najważniejsze informacje krakowski (1912), arcybp metropolita krakowski (od 1925), kardynał (1946). W okresie I wojny świat. orga- nizator pomocy dla dotkniętych wojną. W 1937 w podobieństwa sapieha adam stefan.
 • Ciekawostki SIEDMIOGRÓD Ciekawostki nazywana dawniej także Transylwanią położona we wsch. łuku Karpatów. Od IX w. pod wpływami Węgrów, od XI w kraju węg. Osiedlano tam Węgrów i Sasów, lecz czemu siedmiogród.
 • Małżonek SIWA Małżonek jeden z trzech naczelnych bogów w hinduizmie, pan i stwórca świata, lecz i niszczyciel, opiekun ascetów, dramatu, tańca i literatury co gorsze siwa.
 • Partner ERAZM EUSTACHY SANGUSZKO Partner Sejm Czteroletni, poparł Konstytucję 3 maja; w wojnie pol.-ros. odznaczył się pod Zieleńcami; uczestnik insurekcji 1794, w bitwie pod Szczekocinami uratował porównaj sanguszko eustachy erazm.
 • Ile lat JAN ŚNIADECKI Ile lat matematyk, astronom i filozof; studiował w Krakowie, Getyndze i Paryżu; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; od 1807 prof. Uniw. Wileńskiego, artysta pol porównanie śniadecki jan.
 • Kto to LESZCZYŃSKI STANISŁAW Kto to 1699 wojewoda poznański, w 1703 poparł króla szwedz. Karola XII. W 1705 wybrany pod naciskiem szwedz. antykrólem. Po klęsce połtawskiej (1709) na emigracji dlaczego stanisław leszczyński.
 • Kim był WYSOCKIEGO PIOTRA SPRZYSIĘŻENIE Kim był konspiracyjna dążąca do wywołania stworzenia w Królestwie Pol.; zał. w XII 1828 poprzez ppor. P. Wysockiego w Szkole Podchorążych w Warszawie; w 1829 nawiązano jak lepiej sprzysiężenie piotra wysockiego.
 • życiorys IV LATERAŃSKI SOBÓR życiorys papieża Innocentego III do Rzymu w 1215; poruszano sprawy doktrynalne, stąd potępiono ruchy heretyckie (między innymi albigensów i waldensów), uchwalono kiedy sobór laterański iv.
 • Kim jest ŚWIĘTOWIT SWANTEWIT Kim jest naczelne bóstwo czczone poprzez Słowian na Rugii, ogromny posąg S. o czterech głowach znajdował się w świątyni w Arkonie od czego zależy swantewit, świętowit.
 • Bohater NIEMY SEJM Bohater 1 II 1717 potwierdzający punkty traktatu warsz. zawartego między Augustem II a opozycjonistami z konfederacji tarnogrodzkiej (zawiązanej 26 XI 1715 na czym polega sejm niemy.
 • Czego dokonał SAUDOWIE Czego dokonał niepodzielnie w Arabii Saudyjskiej od 1932. Założycielem jej był Ibn Saud, władca Hedżasu. Saudowie sprawują opiekę nad świętymi miejscami muzułmanów: Mekką i różnice saudowie.
 • Kogo SOCJALIZM Kogo powstała w XIX w. dążąca do zastąpienia gospodarki kapitalistycznej takim systemem społ.-polit., gdzie właścicielem większości środków produkcji będzie kraj, i wady i zalety socjalizm.
 • Biografia SAINT-SIMONE CLAUDE HENRI Biografia myśliciel społ., socjalista utopijny; uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjedn.; krytyk kapitalizmu, opowiadał się za społeczeństwem industrialnym opartym podobieństwa saint-simone claude henri.
 • Najważniejsze informacje ORGANICZNY STATUT Najważniejsze informacje 26 II 1832 poprzez Mikołaja I w ramach represji po stworzeniu listopadowym zastępujący konstytucję Królestwa Pol.; zlikwidował samodzielną armię pol. i sejm, a czemu statut organiczny.
 • Ciekawostki KAROL SIENKIEWICZ Ciekawostki dziennikarz, pisarz; w latach 1823-31 bibliotekarz w Puławach, sekretarz A.J. Czartoryskiego; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związany z co gorsze sienkiewicz karol.
 • Małżonek SPIRYTUAŁOWIE Małżonek radykalny nurt w zakonie franciszkańskim protestujący (XIII-XIV w. ) przeciw złagodzeniu reguły zakonnej (gł. w sprawie ubóstwa porównaj spirytuałowie.
 • Partner SABAUDIA Partner hrabstwo, później księstwo (od XV w. ) w pn.-zach. Włoszech, kraina, która dała dynastię Sardynii, a później Włochom. W 1860 przyłączona do Francji porównanie sabaudia.
 • Ile lat SUFRAŻYSTKI Ile lat wyborcze (z angielskiego: suffrage) i równouprawnienie kobiet, gł. w Anglii i Stanach Zjedn. w 2 poł. XIX i na pocz. XX w. Uciekały się nawet do działań dlaczego sufrażystki.
 • Kto to IRENA SZEWIŃSKA Kto to pol. lekkoatletka i rekordzistka, zdobywczyni 3 złotych medali olimpijskich (1964 w Tokio, 1968 w Meksyku, 1976 w Montrealu) i 2 srebrnych i 2 brązowych jak lepiej szewińska irena.
 • Kim był JÓZEF SUŁKOWSKI Kim był uczestnik wojny pol.-ros. 1792; na emigracji związał się z Deputacją; od 1796 oficer armii franc., jako adiutant Napoleona I walczył w kampanii wł. 1796-97 i kiedy sułkowski józef.
 • życiorys SEMICI życiorys ludność zamieszkująca od staroż. Azję Zach., należąca do semickiej ekipy językowej, której nazwa pochodzi od biblijnego Sema, syna Noego od czego zależy semici.
 • Kim jest ROBERT SCHUMAN Kim jest chadecki; premier Francji w latach 1947-48; wielokrotny minister między innymi finansów i spraw zagr. Jeden z dwu głownych inicjatorów jednoczenia Europy na czym polega schuman robert.
 • Bohater SOCJALIZM Z LUDZKĄ TWARZĄ Bohater regularnie podejmowane hasło odnowy i reform w państwach bloku radz. rzucone między innymi poprzez I sekr. KC KPCz A. Dubczeka w dniach praskiej wiosny 1968 różnice "socjalizm z ludzką twarzą".
 • Czego dokonał SUŁTAN Czego dokonał tytuł władcy krajów muzułmańskich. Stosowany w pracach hist. przeważnie odnosząc się do monarchy cesarstwa ottomańskiego (tureckiego wady i zalety sułtan.
 • Kogo SEKTA Kogo odrywająca się od większego organizmu, zwł. kościoła, silnie strzegąca własnej koncepcji wiary i etyki, normalnie opozycyjnie nastawiona wobec macierzystej podobieństwa sekta.
 • Biografia JAVIER SOLANA Biografia działacz socjalistyczny, min. spr. zagr. Hiszpanii 1992-1995, w dalszym ciągu sekretarz generalny NATO 1995-1999, na tym stanowisku dał się poznać jako czemu solana javier.
 • Najważniejsze informacje TECUMSEH WILLIAM SHERMAN Najważniejsze informacje wojsk Unii (Północy) na zachodzie w wojnie secesyjnej 1861-65; w latach 1864-65 straszliwie spustoszył Georgię i Pd. Karolinę; 1869-84 nacz. dow. armii Stanów co gorsze sherman william tecumseh.
 • Ciekawostki STAROOBRZĘDOWCY Ciekawostki społ. powstały w XVII w. wskutek reform patriarchy Nikona, a prowadzący się przeciw oficjalnemu prawosławiu. Regularnie wiązał się z ruchami społ., takimi jak porównaj staroobrzędowcy.
 • Małżonek TRZECI STAN Małżonek Francji przedrewolucyjnej na ustalenie ludności nie posiadającej przywilejów duchowieństwa (stan pierwszy) i szlachty (stan drugi). W praktyce w Stanach porównanie stan trzeci.
 • Partner PAX STOWARZYSZENIE Partner skupiająca grupę inteligencji katol. uważającej za niezbędną współpracę z władzami PRL; powstała w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro . Zarejestrowana jako dlaczego stowarzyszenie "pax".
 • Ile lat CESARZY TRZECH SOJUSZ Ile lat inicjatywy O. v. Bismarcka w 1873 sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Rosji deklaratywnie przeciw siłom rewol., w rzeczywistości, by odebrać Francji ewentualnych jak lepiej sojusz trzech cesarzy.
 • Kto to SOKRATES Kto to działający w Atenach, podobnie jak sofiści nauczał na ulicach, ale nie pobierał opłat. Głosił istnienie absolutnego dobra i prawdy, czym sprzeciwiał się kiedy sokrates.
 • Kim był I SALT Kim był ograniczenia zbrojeń strategicznych pomiędzy ZSRR a USA podjęte w 1969, a w dalszym ciągu również określany tą nazwą tymczasowy układ o ograniczeniu zbrojeń od czego zależy salt i.
 • życiorys STAN życiorys społeczeństwa feudalnego, której odrębność prawna kształtowała się od XIII w.; w dawnej Polsce odznacza się stany: rycerstwo (szlachta), duchowieństwo na czym polega stan.
 • Kim jest JÓZEF SZAFRANEK Kim jest nar. na Śląsku; od 1840 proboszcz w Bytomiu; 1848 jeden z założycieli Dziennika Górnośląskiego ; w 1848 i 1849 wybrany posłem z Bytomia do sejmu prus., walczył różnice szafranek józef.
 • Bohater SOFOKLES Bohater podniósł rolę ludzi w akcji dramatu, ograniczając ingerencję boską, wprowadził trzeciego aktora; gł. dzieła to. między innymi Antygona, Elektra, Władca Edyp wady i zalety sofokles.
 • Czego dokonał FRANZ SCHUBERT Czego dokonał przedstawiciel romantyzmu w muzyce; artysta pieśni romantycznych (około 600, między innymi cykl Piękna młynarka; Małgorzata przy kołowrotku, Polna różyczka), 8 podobieństwa schubert franz.
 • Kogo SCHIZMA Kogo oddzielenie się części jego członków pod hasłami doktrynalnymi, społecznymi i tak dalej Przeważnie definicja s. odnosi się do rozerwania łączności z czemu schizma.
 • Biografia JÓZEF SZUJSKI Biografia konserwatywny, dziennikarz; w trakcie stworzenia styczniowego związany z obozem Czerwonych, potem zwolennik ugody z Austrią; 1869 jeden z autorów Teki co gorsze szujski józef.
 • Najważniejsze informacje WISŁAWA SZYMBORSKA Najważniejsze informacje polska, jej twórczość to raczej liryka refleksyjno-moralistyczna. Wiersze charakteryzują się lapidarnością i wspaniałym wyczuciem ironii. Zdobyła Literacką porównaj szymborska wisława.
 • Ciekawostki POLSKI ZWYCIĘSTWU SŁUŻBA Ciekawostki polit.-wojsk. organizacja utworzona w IX 1939 poprzez M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. Rozwiązana w XII 1939, jej miejsce zajął Związek Walki Zbrojnej porównanie służba zwycięstwu polski.
 • Małżonek SZAMIL Małżonek wyzwoleńczej górskich ludów Kaukazu 1834-59, imam muzułmański; wprowadził jednolitą organizację rel.-polit. pośród górali Dagestanu, stworzył 30-tys. armię dlaczego szamil.
 • Partner MOSTÓW BUDOWY STRATEGIA Partner zapoczątkowana poprzez Francję gen. de Gaulle'a próba poprawy stosunków pomiędzy ZSRR i krajami Europy Zach. kosztem ograniczenia roli USA jak lepiej strategia "budowy mostów".
 • Ile lat SPOŁECZNY SOLIDARYZM Ile lat naturalną wspólnotę interesów różnych grup społ. w ramach jednego państwa. Częsta w różnych koncepcjach ideowych XIX i XX w., zwł. w ruchach nar., lecz także w kiedy solidaryzm społeczny.
 • Kto to LUDOWE STRONNICTWO Kto to chłopska na ziemiach pol. powstała w Galicji 23 VII 1895 w celu obrony interesów gosp., społ. i polit. chłopów; założycielami jej byli B. Wysłouch, K od czego zależy stronnictwo ludowe.
 • Kim był SERWITUTY Kim był do korzystania z dworskich lasów łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia były obiektem licznych zatargów pomiędzy wsią a dworem; w zaborze prus. zniesione na czym polega serwituty.
 • życiorys KAROL ŚWIERCZEWSKI życiorys komunist. Od 1918 w Armii Czerwonej; uczestnik wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-38 jako generał Walter; później znów w Armii Czerwonej. Od 1943 zast różnice świerczewski karol.
 • Kim jest JAKUB SZELA Kim jest gospodarz ze wsi Smarzowa w Jasielskiem, reprezentował wieś w procesach z właścicielami dóbr, Boguszami; w trakcie rabacji galicyjskiej kierował napadami na wady i zalety szela jakub.
 • Bohater ROBERT SCHUMANN Bohater przedstawiciel romantyzmu w muzyce; 1834 zał. czasopismo Neue Zeitschrift fuer Musik ; jako krytyk muzyczny entuzjastycznie przyjął twórczość F. Chopina podobieństwa schumann robert.
 • Czego dokonał SEATO, ORGANIZACJA PAKTU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI Czego dokonał polit. (podpisany 8 IX 1954 w Manili) ?Xączący Australię, Filipiny, Francję, Nową Zelandię, Pakistan, Tajlandię, USA i W. Brytanię. Celem było powstrzymanie czemu seato, organizacja paktu południowo-wschodniej azji.
 • Kogo WESTMINSTERSKI STATUT Kogo Wspólnoty Narodów uchwalony w 1931 dawał wszystkim jej członkom (w tym dominiom) takie same równe prawa jak W. Brytanii, a obywatelom tych krajów prawo co gorsze statut westminsterski.
 • Biografia ANDRIEJ SACHAROW Biografia bomby wodorowej w 1953, w dalszym ciągu od 1966 jeden z czołowych dysydentów w ZSRR. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1975. Po potępieniu agresji w porównaj sacharow andriej.
 • Najważniejsze informacje SZEREGI SZARE Najważniejsze informacje Związku Harcerstwa Polskiego w momencie okupacji hitlerowskiej. Liczyły około 15 tys. członków; Sz.Sz. dzieliły się na kategorie wiekowe - Zawisza (najmłodsi porównanie szare szeregi.
 • Ciekawostki SAMOSIERRA Ciekawostki Górach Kastylijskich (Hiszpania) głośne z szarży polskiego pułku szwoleżerów pod dow. J. Kozietulskiego, która w 1808 r. otworzyła armii napoleońskiej drogę na dlaczego samosierra.
 • Małżonek ZAKONNE ŚLUBY Małżonek zobowiązania czynione w sposób uroczysty poprzez zakonników bądź kandydatów do zakonu o przestrzeganiu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa jak lepiej śluby zakonne.
 • Partner KAROL SCHEIBLER Partner łódzki pochodzący z niemieckiego Nadrenii; 1848 przybył do Polski, został dyr. przędzalni Schloesserów w Ozorkowie; 1854 zał. w Łodzi nowoczesną fabrykę kiedy scheibler karol.
 • Ile lat ŚREDNIOWIECZE Ile lat poprzez bibliotekarza papieskiego Giovanniego de Bussis w 1469 jako ustalenie epoki uznanej za przejściową pomiędzy staroż. a jej odrodzeniem (stąd wieki od czego zależy średniowiecze.
 • Kto to ROMAŃSKI STYL Kto to XI-XIII w.) powstały we Francji, rozpowszechniany zwł. poprzez benedyktynów i cystersów, zaznaczył się w pierwszej kolejności w architekturze. Budowle na czym polega styl romański.
 • Kim był GENERALNE STANY Kim był więc przedstawicieli duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa zwoływane od XIV w. we Francji poprzez króla, gł. w celu uchwalenia podatków; w momencie różnice stany generalne.
 • życiorys GIROLAMO SAVONAROLA życiorys dominikanin i kaznodzieja piętnujący zepsucie duchowieństwa. Po wypędzeniu z Florencji Medyceuszy 1494 wprowadził w tym mieście dyktaturę opartą na surowych wady i zalety savonarola girolamo.
 • Kim jest WAWRZYNIEC SUROWIECKI Kim jest dziennikarz, historyk; od 1807 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk, 1811-13 prof. Szkoły Prawa i Administracji; był jednym z pierwszych w Polsce zwolenników zasad podobieństwa surowiecki wawrzyniec.
 • Bohater STRAJK Bohater pracy poprzez pracowników najemnych podejmowane dla obrony swych interesów ekon. albo polit. W ostatnich dwu wiekach wypracowano różne formy strajków: s czemu strajk.
 • Czego dokonał WIT STWOSZ Czego dokonał rysownik, jeden z czołowych przedstawicieli gotyku, działał w Norymberdze, a później w Krakowie, gdzie wykonał między innymi słynny ołtarz w Kościele Mariackim co gorsze stwosz wit.
 • Kogo SOLID Kogo złota moneta rzym. i bizant. (bita od 1 poł. IV w. ); s. bito również w średniow. kraju Franków za Karolingów (stanowił równowartość 12 denarów porównaj solid.
 • Biografia SINGAPUR Biografia terytorialnie (625,6 km2), ale b. mocne gosp. kraj w Azji Pd.-Wsch. Przewarzająca część ludności stanowią Chińczycy. Od 1819 posiadłość bryt. Kompanii porównanie singapur.
 • Najważniejsze informacje DEMOKRATYCZNE STRONNICTWO Najważniejsze informacje ugrupowanie założone w 1938 poprzez lewicę sanacyjną. W okresie okupacji opanowane poprzez działaczy prokomunist.; 2. reaktywowane poprzez działaczy dlaczego stronnictwo demokratyczne.
 • Ciekawostki STAROŻYTNOŚĆ Ciekawostki najstarszej cywilizacji Europy i Bliskiego Wschodu od około IV tys. przed naszą erą do IV-VI w. n.e., regularnie do 476 - umownie upadku cesarstwa rzym. na jak lepiej starożytność.
 • Małżonek SAMOOBRONA Małżonek zawodowy zał. w 1991 poprzez zadłużonych rolników z A. Lepperem na czele. Zasłynął z radykalnych akcji protestacyjnych raczej w formie blokady dróg kiedy "samoobrona".
 • Partner STALINIZM Partner panującego w ZSRR od poł. lat 20. XX w., potem także w tak zwany państwach demokracji ludowej (od 1948) charakteryzującego się pełną kontrolą całego życia od czego zależy stalinizm.
 • Ile lat SPIELBERG Ile lat Brna na Morawach; w latach 1740-1858 jedno z najcięższych austr. więzień polit., gdzie więziono między innymi Polaków, uczestników konspiracji galic. lat 30. i na czym polega spielberg.
 • Kto to SARACENI Kto to w średniow. ustalenie muzułmanów różnice saraceni.
 • Kim był SALOMON Kim był około 970 przed naszą erą, syn Dawida, jego rządy to czas rozkwitu gosp. (gł. handlu) i kulturalnego; wprowadził stałą armię i mechanizm podatkowy; zbudował wady i zalety salomon.
 • życiorys STANISŁAW STOMMA życiorys dziennikarz, prawnik; związany z Tygodnikiem Powszechnym ; w latach 1957-76 poseł na sejm z koła poselskiego symbol ; w trakcie głosowania w sejmie w 1976 podobieństwa stomma stanisław.
 • Kim jest SASI Kim jest zamieszkujący u progu średniow. na ziemiach obecnej Saksonii. W IV-V w. część S. wspólnie z Anglami i Jutami osiedliła się na W. Brytyjskich. Pozostałych na czemu sasi.
 • Bohater SOCREALIZM Bohater socjalistyczny - obowiązujący od 1932 w ZSRR program nowej sztuki, która ma odzwierciedlać wiernie rzeczywistość i spełniać istotne zadania propagandowe. Tak co gorsze socrealizm.
 • Czego dokonał STOLNIK Czego dokonał w średniow. Polsce urzędnik trzymający pieczę nad stołem monarchy; od XIV w. tytuł honorowy porównaj stolnik.
 • Kogo ACHMED SUKARNO Kogo w latach 1945-67; jeden z najpopularniejszych liderów Trzeciego Świata; w 1955 gospodarz konferencji w Bandungu. Prowadząc polity- kę prokomunist., utracił porównanie sukarno achmed.
 • Biografia CIESZYŃSKI ŚLĄSK Biografia księstwo piastowskie, później pod władzą Austrii. Teren zamieszkany poprzez Niemców, Czechów i Polaków. Dzięki rozkwitowi przemysłu zasiedlany w XIX w. poprzez dlaczego śląsk cieszyński.
 • Najważniejsze informacje JÓZEF SIERAKOWSKI Najważniejsze informacje zastępca czł. Porady Najwyższej Nar.; 1779 przybył z Wielkopolski do Warszawy; 1793 starszy cechu rzeźników; na przełomie 1793/94 wciągnięty poprzez J jak lepiej sierakowski józef.
 • Ciekawostki STANISŁAW STOJAŁOWSKI Ciekawostki ruchu ludowego w Galicji; od 1875 red. i wydawca pism ludowych Wieniec i Pszczółka ; organizował wiece chłopskie, zakładał kółka roln., propagował oświatę kiedy stojałowski stanisław.
 • Małżonek INDYWIDUALNYCH ROLNIKÓW SOLIDARNOŚĆ Małżonek związek zawodowy zał. jesienią 1980, w stanie wojennym zdelegalizowany, działał w konspiracji; ponownie zalegalizowany 20 IV 1989 od czego zależy "solidarność rolników indywidualnych".
 • Partner INWESTYTURĘ O SPÓR Partner zderzenia interesów pomiędzy cesarstwem niem. a papiestwem realizującym postulaty reformy gregoriańskiej, pośród których znalazło się odebranie władcom na czym polega spór o inwestyturę.
 • Ile lat RP SEJM Ile lat konstytucją z 1997 organ ustawodawczy wybierany na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim, proporcjonalnym i tajnym. Złożona jest różnice sejm rp.
 • Kto to GALICYJSKI KRAJOWY SEJM Kto to autonomicznych władz w Galicji w latach 1861-1914, obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 posłów wady i zalety sejm krajowy galicyjski.
 • Kim był FELICJAN SŁAWOJ SKŁADKOWSKI Kim był sanacyjny. Doktor w Legionach Piłsudskiego, później bliski i wierny współpracownik. 1926-29 i 1930-31 minister spraw wewn., od 1931 wiceminister spraw wojsk podobieństwa składkowski sławoj felicjan.
 • życiorys SANKTUARIUM życiorys miejsce kultowe, przeważnie budowla (świątynia) albo jej w najwyższym stopniu czczona część czemu sanktuarium.
 • Kim jest SZOGUN Kim jest hierarchii stanowisk państwowych w feudalnej Japonii; szogunowie uzyskali bardzo mocną władzę w kraju, w praktyce odsuwając od rządów cesarzy (mechanizm rządów co gorsze szogun.
 • Bohater HANNA SUCHOCKA Bohater latach PRL członek SD. Po 1989 w obozie solidarnościowym. Od 1991 w Unii Demokratycznej, a w dalszym ciągu w Unii Wolności. 1992-93 premier rządu RP mającego porównaj suchocka hanna.
 • Czego dokonał SANSKRYT Czego dokonał język staroindyjski, stosowany poprzez indoeuropejskich Ariów, powstała w nim poezja rel., przetrwał do dziś porównanie sanskryt.
 • Kogo POLSKIEGO LUDU STOWARZYSZENIE Kogo organizacja niepodl., działająca gł. w Galicji; zał. w II 1835; powstała z inspiracji emisariuszy Młodej Polski, władzą naczelną był Zbór Kluczowy w Krakowie dlaczego stowarzyszenie ludu polskiego.
 • Biografia DORYCKI STYL Biografia architekturze staroż. Grecji powstały w VII w. przed naszą erą, surowy, monumentalny, ciężkie proporcje, kolumny ostro żłobkowane, zwężające się ku górze jak lepiej styl dorycki.
 • Najważniejsze informacje POZAGROBOWY ŚWIAT Najważniejsze informacje różnych ludów miejsce przebywania umarłych; ś.p. odgrywał sporą rolę w wierzeniach staroż. Egiptu ( ka, mumia, Księga Umarłych); obecnie na przykład w kiedy świat pozagrobowy.
 • Ciekawostki SERBIA Ciekawostki królestwo od 1169, w XIV w. opanowało przewarzająca część Bałkanów, po klęsce 1389 na Kosowym Polu państwo (od 1459) poprzez wieki poddany Turcji. Stworzenia od czego zależy serbia.
 • Małżonek SALAZAR ANTÓNIO DE OLIVEIRA Małżonek 1932 premier, w praktyce dyktator, zorganizował państwo na wzór faszystowski przeprowadzając także reformy społ. i gosp. wzorowane na wł. W okresie II wojny na czym polega salazar antónio de oliveira.
 • Partner SYNKRETYZM Partner stapianie w jedną całość rozmaitych poglądów w filozofii, sztuce czy wierzeniach, na przykład s. religijny różnice synkretyzm.
 • Ile lat SZLISSELBURG Ile lat wypływu Newy z jez. Ładoga; w latach 1730-1917 ciężkie więzienie polit. poświęcone dla osób szczególnie groźnych dla caratu (przebywali tu m. in. W wady i zalety szlisselburg.
 • Kto to ANTANAS SMETONA Kto to latach 1917-19 przewodn. litew. porady nar. (Taryby), proklamował 16 II 1918 niepodległość państwa litew. 1919-22 prezydent Litwy, 1926 po prawicowym zamachu podobieństwa smetona antanas.
 • Kim był SOKÓŁ Kim był gimnastyczne i społ.-wychowawcze, zał. w 1867 we Lwowie; od 1885 działało również w zaborze prus., od 1906 w Królestwie Pol.; przed 1914 przybrało charakter czemu "sokół".
 • życiorys SFINKS życiorys Egiptu postać lwa z głową ludzką (albo barana czy jastrzębia). Nieraz umieszczane w rzędach po obu stronach alei prowadzącej do świątyń (ulica sfinksów co gorsze sfinks.
 • Kim jest FRANCISZEK SIARCZYŃSKI Kim jest bibliotekarz, ksiądz; wykładowca w Collegium Nobilium; 1801 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; IX 1827 pierwszy dyr. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we porównaj siarczyński franciszek.
 • Bohater A PIOTR STOŁYPIN Bohater 1906 min. spraw wewn. i premier; krwawo stłumił rewolucję 1905-07; w 1907 rozwiązał II Dumę Państwową, w walce z ruchem rewol. stosował ostre środki; w latach porównanie stołypin piotr a..
 • Czego dokonał SWETONIUSZ Czego dokonał podstawie archiwach cesarskich napisał wybitne dzieło Żywoty cezarów obejmujące 12 biografii od Cezara do Domicjana (81-96), będące kopalnią informacje o dlaczego swetoniusz.
 • Kogo PRACY SOLIDARNOŚĆ Kogo socjaldemokr. organizacja zał. w 1991 między innymi poprzez grupę parlamentarzystów, którzy opuścili OKP, przekształcona w 1992 w Unię Pracy jak lepiej "solidarność pracy".
 • Biografia DNI STO Biografia we Francji po powrocie z Elby 20 III 1815 zakończone przegraną bitwą pod Waterloo; po powtórnej abdykacji (7 VII 1815) Napoleon został uwięziony poprzez kiedy sto dni.
 • Najważniejsze informacje SOWCHOZ Najważniejsze informacje ros. nazwa państwowych gospodarstw rolnych tworzonych od lat 30. XX w. w ZSRR od czego zależy sowchoz.
 • Ciekawostki SELEUCYDZI Ciekawostki wywodząca się od jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego, Seleukosa I (około 358-281 przed naszą erą), władająca w Syrii od 312 do 64 przed naszą erą Zobacz na czym polega seleucydzi.
 • Małżonek W ALEKSANDER SUWOROW Małżonek zwalczał konfederację barską; uczestniczył w wojnach z Turcją (1768-73), tłumił stworzenie Pugaczowa (1773-74) i insurekcję 1794, między innymi zyskał różnice suworow aleksander w..
 • Partner DEMOKRATYCZNEJ LEWICY SOJUSZ Partner ugrupowań wywodzących się z tradycji PRL z SdRP i OPZZ na czele; powstał w 1991, a od wyborów w 1993 razem z PSL sprawował władzę do wyborów parlamentarnych wady i zalety sojusz lewicy demokratycznej.
 • Ile lat STALAG Ile lat nazwa obozu jenieckiego dla żołnierzy i podoficerów. W okresie II wojny świat. były one rozrzucone po całej Europie. Do w najwyższym stopniu znanych stalagów podobieństwa stalag.
 • Kto to FRANZ STADION Kto to gubernator Galicji 1847-48; 22 IV 1848 z własnej inicjatywy ogłosił patent cesarski zapowiadający zniesienie od 15 V pańszczyzny za odszkodowaniem; po czemu stadion franz.
 • Kim był ALEKSANDER SOŁŻENICYN Kim był dysydent, laureat Literackiej Nagrody Nobla 1970; więzień radz. łagrów w latach 1945-53. Autor między innymi głośnej książki Archipelag Gułag. Deportowany z co gorsze sołżenicyn aleksander.
 • życiorys GUSTAV STRESEMANN życiorys 1923 kanclerz, 1923-29 min. spraw zagr. Autor zwrotu w polityce niem. od bojkotowania postanowień traktatu wersalskiego do współpracy z krajami zach. Powiodło porównaj stresemann gustav.
 • Kim jest JAN STAPIŃSKI Kim jest ludowego. Współtworzący Stronnictwo Ludowe w Galicji w 1895, później od 1903 działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 1913 radykalnego PSL- Lewicy porównanie stapiński jan.
 • Bohater ŚWIĄTYNIA Bohater kompleks budynków) przeznaczoną do oddawania w niej czci istotom boskim; w staroż. Egipcie prowadziła do niej ulica sfinksów, bramę umieszczano pomiędzy dlaczego świątynia.
 • Czego dokonał WERNER SIEMENS Czego dokonał przemysłu elektrotechnicznego. Wynalazł prądnicę, turbinę pozwalającą wspólnie z prądnicą przetworzyć energię wodną na prąd elektryczny, zbudował pierwszą jak lepiej siemens werner.
 • Kogo SCHOLASTYKA Kogo zachodnioeur. filozofii i teologii w średniow. zorientowany na rozumowe dowodzenie prawd wiary chrześcijańskiej. Nie licząc doświadczenie opierano się z jednej kiedy scholastyka.
 • Biografia ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI SIEĆ Biografia porozumienie największych organizacji zakładowych NSZZ Solidarność w zakładach pracy całego państwie tworzone od III 1981 od czego zależy sieć organizacji zakładowych.
 • Najważniejsze informacje SZLAK ŚWIETLISTY Najważniejsze informacje ruch terrorystyczny w Peru działający od 1970 z powodu rozłamu w Komunist. Partii Peru. Od 1980 prowadził liczne akcje zbrojne (niekiedy przy współpracy z na czym polega świetlisty szlak.
 • Ciekawostki SPARTIACI Ciekawostki obywatele mający pełnię praw polit., trudnili się wyłącznie rzemiosłem wojennym, posiadali równe działki ziemi (stąd sami nazywali się wspólnotą jednakowych różnice spartiaci.
 • Małżonek PUŁAWIANIE Małżonek jednej z frakcji w kierownictwie PZPR (nazwa od miejsca spotkań przy ul. Puławskiej w Warszawie) walczącej o władzę przed październikiem 1956, dążącej do wady i zalety "puławianie".
 • Partner SAUL Partner pierwszy władca izrael., ustanowiony poprzez proroka Samuela; około 1020 zjednoczył plemiona izrael podobieństwa saul.
 • Ile lat WARSZAWSKIEGO KSIĘSTWA SEJM Ile lat przedstawicielski o kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Księstwa Warsz. z 1807; jego kompetencje ograniczono na rzecz władzy czemu sejm księstwa warszawskiego.
 • Kto to SANACJA Kto to się od głoszonego poprzez J. Piłsudskiego po zamachu majowym programu sanacji , a więc uzdrowienia życia publicznego, a kolokwialnie rozumiany jako moment co gorsze sanacja.
 • Kim był SZEJK Kim był pierwotnie tytuł naczelnika rodu albo całego plemienia, a w dalszym ciągu zwierzchnika jednostki adm., niekiedy ustala się tak także uczonych islamskich porównaj szejk.
 • życiorys SZLACHECKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ SENAT życiorys sejmujących ukształtowany z porady królewskiej na przeł. 1492/93 składający się z arcybiskupów (2), biskupów ordynariuszy, wojewodów, kasztelanów i ministrów porównanie senat rzeczypospolitej szlacheckiej.
 • Kim jest FRANCISZEK SZLACHCIC Kim jest komunist., żołnierz AL. Od 1945 pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1971 min. spraw wewn., 1974-76 wicepremier. Pełnił sporo wysokich dlaczego szlachcic franciszek.
 • Bohater STAROBIELSK Bohater miasto we wsch. Ukrainie, gdzie w latach 1939-1940 był obóz jeniecki dla około 4 tys. oficerów pol. zamordowanych potem pod Charkowem jak lepiej starobielsk.
 • Czego dokonał NIEBIOS SYN Czego dokonał tradycyjny tytuł cesarzy chiń. uzasadniający ich pozycję wolą boga niebios kiedy "syn niebios".
 • Kogo SZAŁAS Kogo prymitywne pomieszczenie mieszkalne z chrustu, trawy, gałęzi, znane już homo erectus, stosowane gł. poprzez koczowników od czego zależy szałas.
 • Biografia SOLIDARNOŚCI KOMITETY STUDENCKIE Biografia niezależne organizacje studenckie grupujące od 1977 sympatyków opozycji demokr. w Polsce na czym polega studenckie komitety solidarności.
 • Najważniejsze informacje STANISŁAW SZCZEPANOWSKI Najważniejsze informacje naftowego w Galicji; od 1886 poseł do wiedeńskiej Porady Państwa, od 1889 do Sejmu Krajowego; zbliżony do demokratów, potem do Ligi Nar.; rzecznik różnice szczepanowski stanisław.
 • Ciekawostki PIOTR ŚCIEGIENNY Ciekawostki rewol.; nauczyciel ludowy w Chodlu (Lubelskie); 1843 wikary, organizator spisku zawiązanego w latach 1842-44 pośród inteligencji i chłopów (Związek Chłopski wady i zalety ściegienny piotr.
 • Małżonek FRYDERYK SKARBEK Małżonek działacz społ.; 1818-31 prof. Uniw. Warsz.; 1821 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1842 artysta i pierwszy prezes Dyrekcji Ubezpieczeń; czołowy teoretyk pol podobieństwa skarbek fryderyk.
 • Partner KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI Partner polityk; w latach 1981-84 w Prymasowskiej Radzie Społ.; w 1989-93 min. spraw zagr. we wszystkich gabinetach solidarnościowych. Artysta niezależnej polskiej czemu skubiszewski krzysztof.
 • Ile lat KAZIMIERZ ŚWITALSKI Ile lat Już od 1916 jeden z w najwyższym stopniu zaufanych współpracowników J. Piłsudskiego. Od 1912 w Związku Strzeleckim, 1914-17 w Legionach. Obrońca Lwowa. Od 1918 co gorsze świtalski kazimierz.
 • Kto to STRZELEC Kto to stosowana nazwa legalnych organizacji paramilitarnych założonych we Lwowie w 1910 z inicjatywy J. Piłsudskiego jako Związek Strzelecki, a w Krakowie jako porównaj "strzelec".
 • Kim był NARODOWE STRONNICTWO Kim był polit. utworzona w X 1928 ze Związku Ludowo-Narodowego i części Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego. W opozycji do sanacji początkowo broniło demokracji. Od porównanie stronnictwo narodowe.
 • życiorys SKRYPTORIUM życiorys w średniow. pomieszczenie poświęcone do ręcznego przepisywania ksiąg normalnie w klasztorach dlaczego skryptorium.
 • Kim jest TRYDENCKI SOBÓR Kim jest Lutra w Niemczech domagano się zwołania soboru powszechnego w celu przeprowadzenia reformy w Kościele. Sobór w Trydencie zwołano jednak dopiero w 1545 i jak lepiej sobór trydencki.
 • Bohater SIR WALTER SCOTT Bohater angielskiego: pisarz i powieściopisarz; gł. tematem jego twórczości była baśniowo-rycerska przeszłość Szkocji; stworzył wzór powieści hist. łączącej fakty i kiedy scott walter sir.
 • Czego dokonał PRZYMIERZE ŚWIĘTE Czego dokonał Austrii i Prus zawarte w 1815 z inicjatywy Aleksandra I w celu obrony zasad legitymizmu i porządku polit. przyjętego poprzez kongres wiedeński; skierowane od czego zależy święte przymierze.
 • Kogo STAROSTA Kogo wprowadzony poprzez Wacława II u schyłku XIII w. tytuł urzędnika, odpowiedzialnego za określone terytorium; od XVI w. tytularny urząd ziemski. Od 1918 urzędnik na czym polega starosta.
 • Biografia SAMIZDAT Biografia powszechnie stosowana nazwa druków publikowanych w ZSRR konspiracyjnie poza zasięgiem cenzury, krążących raczej w środowiskach dysydentów różnice samizdat.
 • Najważniejsze informacje STRATEG Najważniejsze informacje nacz. dowódca wojska (armii albo floty); w Atenach od reform Klejstenesa powoływano kolegium 10 strategów; 2. w cesarstwie bizant. dowódca okręgu wojsk.; 3 wady i zalety strateg.
 • Ciekawostki JOŃSKI STYL Ciekawostki architekturze staroż. Grecji (V w. przed naszą erą) styl charakteryzujący się lekkością, smukłością proporcji i dekoracyjnością; kolumny żłobkowane z głowicami podobieństwa styl joński.
 • Małżonek WALCZĄCA SOLIDARNOŚĆ Małżonek opozycyjna zał. w okresie stanu wojennego w 1982 we Wrocławiu jako zakonspirowana struktura o programie niepodl. W 1990 jej przywódca K. Morawiecki założył w czemu "solidarność walcząca".
 • Partner DAĆBÓG SWAROŻYC Partner ogólnosłowiański bóg ognia domowego i ofiarnego; u Wieletów również bóg wojny i kluczowy patron plemienny co gorsze swarożyc-daćbóg.
 • Ile lat SUWEREN Ile lat król nie podlegający niczyjej zwierzchności porównaj suweren.
 • Kto to LUDOWE KONSERWATYWNO STRONNICTWO Kto to najmocniejszych partii prawicowych w AWS. Założone w 1997 z połączenia Stronnictwa Chrześc.-Ludowego i Partii Konserwatywnej. Program zakłada wspieranie budowy porównanie stronnictwo konserwatywno-ludowe.
 • Kim był SŁOWIANIE Kim był indoeuropejskich ( Indoeuropejczycy) charakteryzująca się przed okresem wędrówek wspólnym językiem tak zwany prasłowiańskim; pierwotne siedziby normalnie dlaczego słowianie.
 • życiorys SECESJA życiorys przełomu XIX i XX w. przejawiający się zwł. w architekturze, wystroju wnętrz, rzemiośle artystycznym. Spora rola ozdób, motywy z natury, fantazyjność jak lepiej secesja.
 • Kim jest SOFISTA, Z GR. MĘDRZEC Kim jest w staroż. Grecji w V w. regularnie zmieniający miejsce pobytu, przygotowywał młodzież do życia publicznego poprzez naukę literatury, matematyki, zagadnień kiedy sofista, z gr. mędrzec.
 • Bohater ADAM STRZEMBOSZ Bohater Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wiceminister sprawiedliwości 1989-1990, I prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu od 1990 do 1998 od czego zależy strzembosz adam.
 • Czego dokonał LUDWIK SOLSKI Czego dokonał 1876 związany raczej z Warszawą, lecz występujący także w Krakowie i Lwowie. 1931-32 i 1936-38 dyrektor Teatru Narodowego. Wspaniały w rolach sztuk Fredry na czym polega solski ludwik.
 • Kogo NAKŁADCZY SYSTEM Kogo produkcji zapoczątkowana w miastach wł. XIII w. (jedwabnictwo, sukiennictwo), gdzie zamożny kupiec albo właściciel warsztatu (od tego momentu nakładca) zlecał różnice system nakładczy.
 • Biografia JONATHAN SWIFT Biografia Kościoła anglikańskiego opowiadający się za równouprawnieniem Irlandczyków, czynny w prasie z angielskiego: Najsłynniejsze dzieło Podróże Guliwera w różne wady i zalety swift jonathan.
 • Najważniejsze informacje GÓRNICZA AKADEMICZNO SZKOŁA Najważniejsze informacje wyższa szkoła techniczna utworzona w 1816 w Kielcach z inicjatywy S. Staszica; przygotowywała fachowców z zakresu górnictwa i hutnictwa; 1826 przeniesiona do podobieństwa szkoła akademiczno-górnicza.
 • Ciekawostki 80 SOLIDARNOŚĆ Ciekawostki zał. w 1990 poprzez działaczy związkowych sprzeciwiających się porozumieniom Okrągłego Stołu i dominacji Lecha Wałęsy. Radykalnie broni interesów ludzi pracy czemu "solidarność 80".
 • Małżonek SYNAGOGA Małżonek wyznawców judaizmu; pierwsze s. powstawały w miejscowościach poza Jerozolimą w chwili rozproszenia się Żydów na obczyźnie, potem także w Jerozolimie co gorsze synagoga.
 • Partner HOLSZTYN I SZLEZWIK Partner księstwo w pd. Jutlandii podlegające przemiennie Danii i Niemcom. Od 1386 połączone z hrabstwem Holsztynu (zamieszkałym poprzez Sasów). Od 1460 w unii porównaj szlezwik i holsztyn.
 • Ile lat WALENTY SOBOLEWSKI Ile lat polityk; 1816-19 min. spraw wewn.; 1826-30 prezes Porady Administracyjnej Królestwa Pol.; wierny wykonawca polityki w. ks. Konstantego porównanie sobolewski walenty.
 • Kto to POLSKICH DZIENNIKARZY STOWARZYSZENIE Kto to zawodowa dziennikarzy zał. w 1951. W latach 1980-81 współpracowała z NSZZ Solidarność , pomagając w tworzeniu wolnej prasy; w stanie wojennym zdelegalizowana dlaczego stowarzyszenie dziennikarzy polskich.
 • Kim był SYJONIZM Kim był zapoczątkowany nareszcie XIX w., zmierzający do wzmocnienia świadomości nar. Żydów i utworzenia państwa żyd. w Palestynie, był reakcją na pogromy, nacjonalizm jak lepiej syjonizm.
 • życiorys SENIOR życiorys feudał obejmujący na mocy umowy ( komendacja) zwierzchność nad składającym mu hołd wasalem nadając mu lenno albo beneficjum; najwyższym seniorem w kraju był kiedy senior.
 • Kim jest II WATYKAŃSKI SOBÓR Kim jest powszechny w życiu Kościoła katol., który obradował w Rzymie pomiędzy 11 X 1962 a 8 XII 1965, wprowadzając jego głębokie przemiany. Brało w nim udział około 2 od czego zależy sobór watykański ii.
 • Bohater RZYMSKI SENAT Bohater dobie monarchii porada władca., w dalszym ciągu gł. organ rządzący republiką rzym., w momencie cesarstwa tracił etapowo na znaczeniu przekształcając się w na czym polega senat rzymski.
 • Czego dokonał KONWOKACYJNY SEJM Czego dokonał s. wyjątkowy zwoływany poprzez prymasa po Zgonu króla. S.k. był skonfederowany, tzn. obowiązywała w jego obradach zasada większości głosów różnice sejm konwokacyjny.
 • Kogo ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Kogo silna organizacja kombatancka zał. w 1990 po połączeniu krajowych i emigracyjnych skupisk byłych żołnierzy AK wady i zalety światowy związek żołnierzy armii krajowej.
 • Biografia SAMURAJ Biografia wojsk. od XII do XIX w., odpowiadającej pod pewnymi względami euro. rycerstwu. Otrzymywał on dorobek ziemski i przywileje, w zamian zobowiązany był służyć w podobieństwa samuraj.
 • Najważniejsze informacje SIKHOWIE Najważniejsze informacje polit. w Indiach. Powstała w XVI w. wskutek próby pogodzenia hinduizmu i islamu. Aktualnie liczba Sikhów sięga 10 mln. Dążą oni do zbudowania niepodległego czemu sikhowie.
 • Ciekawostki SŁUŻKA Ciekawostki w architekturze gotyckiej smukła kolumienka wtopiona w mur albo filar podtrzymująca sklepienie dzięki połączeniu z gurtem albo żebrem co gorsze służka.
 • Małżonek ALBIN SIWAK Małżonek aktywista komunist. W latach stanu wojennego (1981-1986) czł. Biura Polit. KC PZPR; jeden z czołowych przedstawicieli tak zwany betonu partyjnego. W latach porównaj siwak albin.
 • Partner SAARA Partner Niemczech na pograniczu z Francją. W 1919 został oddany w administrację franc. pod auspicjami Ligi Narodów. Po plebiscycie w 1935 wrócił do Niemiec porównanie saara.
 • Ile lat II SYLWESTER Ile lat współpracownik cesarza Ottona III w realizacji planów uniwersalistycznych; wyraził zgodę wspólnie z Ottonem III na założenie metropolii gnieźnieńskiej ( zjazd dlaczego sylwester ii.
 • Kto to ŚWIĘTY I STEFAN Kto to książę Węgier od 997, władca od 1001, z dynastii Arpadów. Wprowadził chrześcijaństwo na Węgrzech, założył arcybiskupstwo w Esztregomie w 1000. Podzielił jak lepiej stefan i święty.
 • Kim był EMILIA SCZANIECKA Kim był patriotyczna; ziemianka z Poznańskiego; w okresie stworzenia listopadowego, wielkopolskiego 1848 i styczniowego organizowała pomoc rannym; 1870 kiedy sczaniecka emilia.
 • życiorys PRACY STRONNICTWO życiorys połączenia Narodowej Partii Robotniczej i Chrześcijańskiej Demokracji. Głosiło hasła solidaryzmu klasowego, opozycji do sanacji, opowiadało się za demokracją od czego zależy stronnictwo pracy.
 • Kim jest STANISŁAW STASZIC Kim jest działacz i poeta polit.; w momencie Sejmu Czteroletniego wspierał stronnictwo patriotyczne; po rozbiorach poświęcił się pracy nad postępem gosp. państwie na czym polega staszic stanisław.
 • Bohater SEJM Bohater od 1492/93) najwyższa reprezentacja społeczeństwa szlacheckiego. Składał się z 3 stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej. Po unii lubelskiej różnice sejm.
 • Czego dokonał JÓZEF SOWIŃSKI Czego dokonał Szkoły Rycerskiej; uczestnik insurekcji 1794, oficer armii prus., od 1811 Księstwa Warsz. (w kampanii 1812 stracił nogę); w Królestwie Pol. komendant Szkoły wady i zalety sowiński józef.
 • Kogo SALADYN Kogo 1171, artysta wielkiego państwa tur. (objęło część Syrii i Mezopotamii). W 1187 zyskał Jerozolimę, co stało się powodem III krucjaty. Na mocy układu z podobieństwa saladyn.
 • Biografia PONIATOWSKI AUGUST STANISŁAW Biografia 95. Wszechstronnie wykształcony, esteta, w młodości w służbie dyplomatycznej w Petersburgu, kochanek późniejszej carycy Katarzyny II. Wskazany poprzez nią jako czemu stanisław august poniatowski.
 • Najważniejsze informacje GERHARD SCHROEDER Najważniejsze informacje polityk niemiecki, socjaldemokrata, premier Dolnej Saksonii w latach 1990-1998. Od 1998 po zwycięstwie wyborczym SPD kanclerz RFN co gorsze schroeder gerhard.
 • Ciekawostki SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI Ciekawostki utworzona w Warszawie w 1808 (początkowo do 1811 jako Szkoła Prawa); edukacja trwała 3 lata; jej ukończenie było warunkiem otrzymania wyższych stanowisk w porównaj szkoła prawa i administracji.
 • Małżonek SAGI Małżonek staroskandynawskiej prozy, opowieści o unikalnym klimacie, wprowadzające w świat mitów, legend, a również historii, spisane w XIII-XIV w. na Islandii porównanie sagi.
 • Partner SKRYBA Partner dawniej poeta przepisujący teksty dlaczego skryba.
 • Ile lat START Ile lat rozbrojeniowe w zakresie redukcji zbrojeń strategicznych podjęte w nowej formule obejmującej między innymi również broń kosmiczną. Negocjowane kilka lat jak lepiej start.
 • Kto to KAZIMIERZ SOSNKOWSKI Kto to początkowo członek Organizacji Bojowej PPS, później współzałożyciel Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego w Galicji, 1914-16 szef sztabu I Brygady kiedy sosnkowski kazimierz.
 • Kim był EUGENIUSZ WŁADYSŁAW SIKORSKI Kim był Przed 1914 współorganizator ruchu niepodl. w Galicji, 1914-17 szef departamentu wojsk. Naczelnego Komitetu Narodowego, pułkownik Legionów, 1922-23 premier od czego zależy sikorski władysław eugeniusz.
 • życiorys KONSTANCJI W SOBÓR życiorys inicjatywy Zygmunta Luksemburskiego w latach 1414-18 w celu zakończenia schizmy zachodniej; przewagę zdobyli na nim zwolennicy koncyliaryzmu. Ponadto s. w K na czym polega sobór w konstancji.
 • Kim jest WILLIAM SIEMENS Kim jest niem. inż. i wynalazca działający w Anglii. Wynalazca nowej sposoby szybkiego wytopu stali zwanego później procesem Siemensa-Martina. Zobacz także Martin Pierre różnice siemens william.
 • Bohater SIECIECH Bohater Hermana, na którego wywierał wielki wpływ i w jego imieniu rządził państwem; odsunięty od władzy siłą poprzez Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego i wygnany z wady i zalety sieciech.
 • Czego dokonał ZYGMUNT SIERAKOWSKI Czego dokonał Czerwonych; oficer ros.; 1857-59 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, organizator antycarskiej konspiracji w wojsku ros.; w 1863 wystąpił z podobieństwa sierakowski zygmunt.
 • Kogo SZLACHTA Kogo warstwa społeczeństwa, stan powstały z rycerstwa w Europie Zach. od XIII w., a w Polsce od XIV w. Gł. obowiązkiem sz. była służba wojsk. (pospolite ruszenie czemu szlachta.
 • Biografia STOCZNIA GDAŃSKA IM. LENINA Biografia gdzie mieściła się siedziba Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w trakcie strajku na Wybrzeżu w sierpniu 1980, tutaj zrodził się ruch Solidarności , a w co gorsze stocznia gdańska im. lenina.
 • Najważniejsze informacje DEMOKRATYCZNE NARODOWO STRONNICTWO Najważniejsze informacje nacjonalistyczna zał. w 1897 w Królestwie Pol. jako masowa ekspozytura Ligi Narodowej; głosiła hasła demokr. i wolnościowe, później jednak zajmowała stanowisko porównaj stronnictwo narodowo-demokratyczne.
 • Ciekawostki SENIORAT Ciekawostki komendacji zwierzchność i opieka seniora nad wasalem; 2. zasada dziedzicznego obejmowania tronu monarszego, wg której przypadał on najstarszemu z rodu porównanie seniorat.
 • Małżonek SEJMUJĄCE STANY Małżonek w Polsce od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) władca, senat i izba poselska dlaczego stany sejmujące.
 • Partner SZCZERBIEC Partner miecz koronacyjny królów pol. od 1320. Zobacz insygnia koronacyjne jak lepiej szczerbiec.
 • Ile lat BATORY STEFAN Ile lat siedmiogrodzki (od 1571), władca pol. (od 1575), walczył z Habsburgami o niezależność Siedmiogrodu. Znakomity dowódca. Po startowym konflikcie z opozycją w kiedy stefan batory.
 • Kto to SZKARPA Kto to architektury gotyckiej umieszczona na zewnątrz podpora muru w kształcie filara, do której dochodzą łuki oporowe przenoszące na nią z muru siłę działającą od czego zależy szkarpa.
 • Kim był ADAM SMITH Kim był ekonomista, artysta klasycznej ekonomii. Zwolennik liberalizmu w gospodarce, pozostawał pod wpływem franc. encyklopedystów i fizjokratów, stworzył jednak nową na czym polega smith adam.
 • życiorys RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDNA życiorys NSZZ Solidarność przyjęty w trakcie zjazdu związku w IX 1981, postulujący rozwiązanie problemów spornych drogą dialogu, demokratyzację życia publicznego różnice "samorządna rzeczpospolita".
 • Kim jest WIEŚ ŚWIATOWA Kim jest termin komunist. przywódcy ChRL Mao określający Chiny i ich sojuszników zagrożonych poprzez miasto - szeroko rozumianą cywilizację zach wady i zalety "światowa wieś".
 • Bohater SŁOWIANOFILSTWO Bohater ideologiczny postulujący polit. albo kulturalne jednoczenie się Słowian, podkreślający odrębną tradycję i charakter nar. i odrębność, a nawet antagonizm wobec podobieństwa słowianofilstwo.
 • Czego dokonał SIPAJOWIE Czego dokonał nazwa żołnierzy hinduskich wykorzystywanych w armii bryt. w XIX w. Zobacz stworzenie sipajów czemu sipajowie.
 • Kogo SEWASTOPOL Kogo port wojenny ros. na Krymie głośny z trwającej około roku bohaterskiej obrony w okresie wojny krymskiej (1854-55) przed wojskami franc., z angielskiego: i tur co gorsze sewastopol.
 • Biografia SYNOD Biografia duchowieństwa obradujący nad węzłowymi problemami Kościoła i w tej formie utrzymał się do dziś w katolicyzmie (na przykład zjazd biskupów państwie, zjazd porównaj synod.
 • Najważniejsze informacje SPÓR O UNIWERSALIA, SPÓR O POWSZECHNIKI Najważniejsze informacje w filozofii średniow. (gł. w XI-XII w. ), którego obiektem były uniwersalia (powszechniki), a więc elementy ogólne, definicje (na przykład stół w ogóle , a nie porównanie spór o uniwersalia, spór o powszechniki.
 • Ciekawostki POSTĘPU DLA SOJUSZ Ciekawostki mający doprowadzić do rozwoju gosp. i przebudowy stosunków społ. w państwach Ameryki ?Xac. zaproponowany w 1961 poprzez prez. USA J. Kennedy'ego jako reakcja dlaczego "sojusz dla postępu".
 • Małżonek SPD Małżonek Socjaldemokratyczna Partia Niemiec. Powstała w 1875 w Gotha jako Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec ze zjednoczenia dwu mniejszych organizacji socjalist jak lepiej spd.
 • Partner ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI Partner dziennikarz pozytywizmu warsz., znany propagator pozytywizmu euro. w Polsce. W 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego wspierającej finansowo pol. prace kiedy świętochowski aleksander.
 • Ile lat BURSZTYNOWY SZLAK Ile lat ścieżek wiodący z Italii (Akwileja) nad Bałtyk (ujścia Odry i Wisły), stosowany w staroż. (zwł. I-II n.e.) poprzez kupców handlujących bursztynem, a również od czego zależy szlak bursztynowy.
 • Kto to SEJM CZTEROLETNI ZW. TEŻ. SEJMEM WIELKIM Kto to 29 V 1792 w Warszawie. Kluczowym zadaniem S.Cz. była próba zreformowania archaicznej struktury państwa i chęć wyzwolenia się spod kurateli Rosji. Wykorzystując na czym polega sejm czteroletni zw. też. sejmem wielkim.
 • Kim był SPARTA Kim był krajów w staroż. Grecji, zajmujące na pd. Peloponezu dolinę rz. Eurotas i Lakonię i Messenię. Pocz. S. stanowiło 5 osad, które wskutek podboju rozrosły się w różnice sparta.
 • życiorys JULIUSZ SŁOWACKI życiorys dramatopisarz, czołowy reprezentant romantyzmu w poezji pol.; III 1831 na emigracji, w 1838 osiadł na stałe w Paryżu; 1842-43 pozostawał pod wpływem A wady i zalety słowacki juliusz.
 • Kim jest POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ SOCJALDEMOKRACJA Kim jest założona w 1990 na kadrowej i majątkowej bazie PZRR. Organ prasowy Trybuna . W kolejnych latach kluczowa siła lewicowego klubu parlamentarnego SLD po wygranych podobieństwa socjaldemokracja rzeczypospolitej polskiej.
 • Bohater JAN PAWEŁ SAPIEHA Bohater Jana, wojewoda witebski, hetman w. litew. (od 1656), w 1655 przeciwnik Radziwiłłów i Karola X Gustawa opowiedział się za Janem Kazimierzem. Brał udział w czemu sapieha paweł jan.
 • Czego dokonał KALASANTY JÓZEF SZANIAWSKI Czego dokonał dziennikarz, jakobin pol.; po 1815 konserwatywny polityk; uczestnik insurekcji 1794; od 1797 w Paryżu związany z Deputacją, od 1801 w państwie, czł. Warsz. Tow co gorsze szaniawski józef kalasanty.
 • Kogo II SALT Kogo ograniczający strategiczne zbrojenia ofensywne i określający liczebność strategicznych środków przenoszenia broni nuklearnej, podpisany w Wiedniu 18 VI 1979 porównaj salt ii.
 • Biografia SANKIULOCI Biografia stopniu radykalna część ludu Paryża w okresie rewolucji franc.; pierwotnie pogardliwe ustalenie nadawane rewol. biedocie noszącej zamiast modnych, obcisłych porównanie sankiuloci.
 • Najważniejsze informacje SZYICI Najważniejsze informacje jeden z odłamów islamu dominujący na przykład w Iranie. Odrzucają późniejszą tradycję interpretacji Koranu dlaczego szyici.
 • Ciekawostki SYNDYKALIZM Ciekawostki polit. powstały nareszcie XIX w. w związkowym ruchu robotn., ?Xączący koncepcje anarchistyczne z socjalist., negujący konieczność istnienia państwa i jak lepiej syndykalizm.
 • Małżonek GALICYJSKI STANOWY SEJM Małżonek miał charakter organu doradczego, obradował we Lwowie; istniał w latach 1775-88, wznowiony w 1817, zbierał się do 1848; z jego petycjami rząd się nie liczył kiedy sejm stanowy galicyjski.
 • Partner SAMNICI Partner w staroż. lud italski zamieszkujący Samnium, podbity poprzez Rzym. Zobacz Samnium od czego zależy samnici.
 • Ile lat STEIN KARL VON UND ZUM Ile lat 1804-08 min. skarbu i przemysłu, przeprowadził przełomowe reformy (między innymi zniesienie ceł wewn., zniesienie poddaństwa chłopów, wprowadzenie samorządu na czym polega stein karl von und zum.
 • Kto to HENRY STANLEY Kto to publicysta, który odegrał najważniejszą rolę w zwiększeniu zainteresowania Europejczyków słabo jeszcze poznanym czarnym kontynentem. W 1871 wysłany z wyprawą różnice stanley henry.
 • Kim był SORBONA Kim był paryskiego uniwersytetu powstałego oficjalnie w 1215, który stał się wzorem dla wielu innych wyższych uczelni. Po 1968 podzielona na kilkanaście uniwersytetów wady i zalety sorbona.
 • życiorys WARSZAWSKA GŁÓWNA SZKOŁA życiorys utworzona w 1862; składała się z 4 wydziałów, rektorem był J. Mianowski; istotny ośrodek edukacji i kultury pol., jej wychowankowie (między innymi Z. Gloger, B podobieństwa szkoła główna warszawska.
 • Kim jest WILEŃSKA SPRAWA Kim jest spotykane ustalenie sporu o Wilno toczonego w momencie międzywojennym pomiędzy Litwą, uznającą to miasto za własną stolicę, a Polską, zdaniem której gród ten czemu sprawa wileńska.
 • Bohater SUDETY Bohater międzywojennym zbiorcza nazwa ziem pogranicznych Czechosłowacji i Niemiec i Austrii zamieszkanych poprzez mocną (powyżej 3 mln), stanowiącą na tych terenach co gorsze sudety.
 • Czego dokonał GENERALNY SEJMIK Czego dokonał Polsce sejmik powstały ze zjazdów szlachty wielkopol. i małopolskiej i sejmów krajowych Mazowsza i Prus. Od XVI w. posłowie szlacheccy przed przybyciem na sejm porównaj sejmik generalny.
 • Kogo BEZPIECZEŃSTWA SŁUŻBA Kogo PRL (do 1956 pod nazwą Urzędu Bezpieczeństwa). Mocno rozbudowana, inwigilowała nieomal całe życie publiczne w PRL, niszcząc opozycję wszelkimi sposobami ( ks porównanie służba bezpieczeństwa.
 • Biografia WALENTY STEFAŃSKI Biografia Wielkopolsce, uczestnik stworzenia listopadowego; w 1839 otworzył księgarnię, a w 1840 drukarnię w Poznaniu; 1842 zał. Związek Plebejuszy; 1848 czł. Kom. Nar dlaczego stefański walenty.
 • Najważniejsze informacje SOLON Najważniejsze informacje reformator, pisarz; w 594 przed naszą erą przeprowadził najważniejszą dla uformowania się ustroju Aten reformę państwowości: między innymi jednokrotnie zniósł jak lepiej solon.
 • Ciekawostki EMANUEL SMOŁKA Ciekawostki działacz nar. na Śląsku, 1846-53 nauczyciel w szkole elementarnej w Bytomiu; czł. zarządu Tow. Pracującego dla Oświaty Ludu Górnośląskiego; 1848-49 kiedy smołka emanuel.
 • Małżonek HENRYK SIEMIRADZKI Małżonek rysownik pol. mieszkający gł. w Rzymie. Artysta wielu dzieł o tematyce staroż., współautor Panoramy racławickiej od czego zależy siemiradzki henryk.
 • Partner SUMEROWIE Partner pochodzeniu przybyły ze wsch. do pd. Mezopotamii w IV tys. przed naszą erą S. cywilizacyjnie przeważali nad miejscową ludnością, która poddała się ich wpływom na czym polega sumerowie.
 • Ile lat SUZEREN Ile lat w średniow. senior stojący na czele mechanizmu feudalnego w kraju (monarcha różnice suzeren.
 • Kto to SKARBIMIR Kto to wychowawca, a w dalszym ciągu palatyn Bolesława III Krzywoustego, z rodu Awdańców; organizator buntu przeciw Krzywoustemu - został pojmany i oślepiony wady i zalety skarbimir.
 • Kim był SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK STUDENTÓW POLSKICH Kim był młodzieżowa organizacja polit. pod kierownictwem PZPR działająca na wyższych uczelniach od 1973 do 1982, kiedy to został rozwiązany podobieństwa socjalistyczny związek studentów polskich.
 • życiorys HENRI PAUL SPAAK życiorys latach 1938-39 i 1947-49 premier Belgii, 1961-1966 min. spr. zagr. 1957-1961 sekr. gen. NATO . Wraz z R. Schumanem jeden z głównych inicjatorów jednoczenia czemu spaak paul henri.
 • Kim jest ŚWIĘCI Kim jest Zgonu poprzez Kościół katol. kanonizacji, a więc ogłoszone jako święte; otaczane powszechną czcią i modlitwą (kult świętych), prezentowane jako wzór co gorsze święci.
 • Bohater HUSAJN SADDAM Bohater lider Iraku. Współorganizator rewolucji republikańskiej w 1968. Prezydent od 1979. Inicjator przegranych wojen: z Iranem 1980-88 i o Kuwejt 1990-91, z koalicją porównaj saddam husajn.
 • Czego dokonał LEON SAPIEHA Czego dokonał przemysłowiec galic., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego; współzałożyciel Galic. Kasy Oszczędności i Tow porównanie sapieha leon.
 • Kogo FLORIAN SIWICKI Kogo gen., w trakcie wojny w ZSRR. W PPR od 1945. W latach 1983-90 min. obrony nar. W okresie stanu wojennego jeden z artystów i wpływowych członków WRON dlaczego siwicki florian.
 • Biografia WSCHODNIA SCHIZMA Biografia wsch., rozłam chrześcijaństwa na wsch. (prawosławne) i zach. (rzymskokatol.) w 1054. S.w. poprzedzały okresy napięć i zrywania jedności pomiędzy papiestwem a jak lepiej schizma wschodnia.
 • Najważniejsze informacje UTOPIJNY SOCJALIZM Najważniejsze informacje zakładająca przebudowę społeczeństwa w imię zasad sprawiedliwości społ.; oparta na marzeniach o idealnym społeczeństwie bezklasowym, rozwijana w XVI-XIX w kiedy socjalizm utopijny.
 • Ciekawostki WŁODZIMIERZ SPASOWICZ Ciekawostki dziennikarz, historyk literatury; 1857-61 prof. prawa Uniw. w Petersburgu; poźniej adwokat (między innymi bronił w 1885 czł. I Proletariatu); liberał i od czego zależy spasowicz włodzimierz.
 • Małżonek SFRAGISTYKA Małżonek pieczęciach, które w przeszłości służyły do zamykania i nadawania wiarygodności dokumentów. Analizuje funkcje, znaczenie prawne, formy i przemiany treści na czym polega sfragistyka.
 • Partner STAŃCZYCY Partner konserwatywnego obozu polit. w Galicji, powstał w latach 60. XIX w. (nazwa od pamfletu polit. Teka Stańczyka drukowanego w Przeglądzie Polskim w 1869, a różnice stańczycy.
 • Ile lat SŁOWACJA Ile lat raz pierwszy w konsekwencji oddzielenia się (przy poparciu Niemiec) od Czechosłowacji 14 III 1939. Do 1945 Słowacja, której gł. postacią był ks. J. Tiso, była wady i zalety słowacja.
 • Kto to WIELKI III STEFAN Kto to od 1457. Wspomagał Polskę w walce z Maciejem Korwinem (1467), zwycięsko zmagał się z Turkami (1475). W 1497 rozbił na Bukowinie wojska pol. pod wodzą Jana podobieństwa stefan iii wielki.
 • Kim był SOBÓR Kim był w Kościele prawosławnym świątynia (cerkiew) o charakterze katedralnym czemu sobór.
 • życiorys JÓZEF SIEMASZKO życiorys od 1833), prawosławny arcybp litew.-wileński (od 1840), metropolita tytularny (1852); 1827 przedstawił Mikołajowi I memoriał o ujednoliceniu liturgii unickiej co gorsze siemaszko józef.
 • Kim jest WŁODZIMIERZ STEYER Kim jest Oficer ros. Od 1919 w pol. Marynarce Wojennej na różnych stanowiskach, w tym komendant Portu Wojennego Gdynia. Od 1938 dowódca Rejonu Umocnionego Hel; w porównaj steyer włodzimierz.
 • Bohater SZOWINIZM Bohater ideologia stanowiąca skrajną formę nacjonalizmu wyrażająca się w apoteozie własnego narodu, a zarazem propagująca pogardę i nienawiść do innych porównanie szowinizm.
 • Czego dokonał POŁABSCY SŁOWIANIE Czego dokonał zachodnich ( Słowianie) osiadłe przynajmniej od VII w. pomiędzy Bałtykiem, Łabą, Soławą, Odrą, Nysą Łużycką, Rudawami. W skład S.p. wchodziły na pd. ekipa dlaczego słowianie połabscy.
 • Kogo SARKOFAG Kogo grobowiec w kształcie trumny, zazwyczaj zdobiony jak lepiej sarkofag.
 • Biografia STALINOGRÓD Biografia 1953-1956 oficjalna nazwa Katowic kiedy stalinogród.
 • Najważniejsze informacje KORONACYJNY SPISEK Najważniejsze informacje albo zabicia) cara Mikołaja I w trakcie jego koronacji na króla pol. w Warszawie w V 1829; miał być przeprowadzony poprzez czł. sprzysiężenia P. Wysockiego od czego zależy spisek koronacyjny.
 • Ciekawostki RÓWNYCH SPRZYSIĘŻENIE Ciekawostki organizacja kierowana poprzez G. Babeufa i P. Buonarrotiego w środowisku dawnych jakobinów i sankiulotów; głosiła zlikwidowanie różnic majątkowych, równy na czym polega sprzysiężenie równych.
 • Małżonek STRUKTURY POZIOME W PZPR Małżonek powstały po sierpniu 1980 ruch postulujący oddolne reformy w partii komunist., łamiący zasadę bezwzględnego posłuszeństwa partyjnej górze różnice struktury poziome w pzpr.
 • Partner STANISŁAW STROŃSKI Partner dziennikarz i polityk. Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1927 KUL-u. Działacz Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego, później Stronnictwa Narodowego. W wady i zalety stroński stanisław.
 • Ile lat SZKOLNY STRAJK Ile lat poprzez warsz. młodzież szkolną, która przestała uczęszczać do szkół; przywódcy strajku związani byli z Ligą Nar.; domagano się przywrócenia szkół pol podobieństwa strajk szkolny.
 • Kto to SZKAPLERZ Kto to zakonna, długi prosty płat sukna noszony na habicie; 2. miniatura szkaplerza zakonnego noszona poprzez osoby świeckie albo medalik z wizerunkiem czemu szkaplerz.
 • Kim był HENRYK SIENKIEWICZ Kim był powieści historycznych (Krzyżacy, Ogniem i mieczem, Potop, Quo vadis), laureat Nagrody Nobla. Zaangażowany w sprawę obrony polskości w zaborze prus. Autor co gorsze sienkiewicz henryk.
 • życiorys BRONISŁAW SZWARC życiorys Czerwonych, zesłaniec; syn emigranta z 1831; 1855 ukończył politechnikę w Paryżu; 1861-62 zakładał w Białymstoku organizację konspiracyjną; 1862 wszedł do porównaj szwarc bronisław.
 • Kim jest MICHAIŁ SUSŁOW Kim jest wpływowy polityk radz.; czołowy ideolog KPZR po Zgonu Stalina. Odegrał gł. rolę w obaleniu N. Chruszczowa w 1964. Za rządów L. Breżniewa druga osoba w kraju porównanie susłow michaił.
 • Bohater HERBERT SPENCER Bohater filozof i socjolog z angielskiego: Głosił konieczność korygującej roli państwa w relacjach międzyludzkich. Jeden z artystów organicyzmu łączącego ewolucjonizm dlaczego spencer herbert.
 • Czego dokonał HENRYK SUCHARSKI Czego dokonał 1914 w pol. ruchu niepodl., później oficer austr. Od 1918 w wojsku pol. na różnych stanowiskach. W stopniu majora dowodził 1-7 IX 1939 obroną pol. składnicy na jak lepiej sucharski henryk.
 • Kogo SIUDROWIE Kogo ekipy ( warny) społeczeństwa staroż. Indii, obejmującej poświęconą do obowiązków służebnych ludność niearyjską (Ariowie zgrupowali się w pierwszych trzech kiedy siudrowie.
 • Biografia SOBÓR Biografia zjazd wszystkich biskupów i kardynałów obradujący nad sprawami wiary, moralności i organizacji kościelnej. Określenia soborowe obejmują wszystkich wiernych od czego zależy sobór.
 • Najważniejsze informacje WYZWOLONYCH SZTUK SIEDEM Najważniejsze informacje na zdolności, które powinien posiadać człowiek wolny w przeciwieństwie od niewolnika; u progu średniow. ustalono ich liczbę na siedem i podzielono na dwa na czym polega siedem sztuk wyzwolonych.
 • Ciekawostki OSTATECZNY SĄD Ciekawostki religiach idea zdania kwestie z uczynków życia ludzkiego przed majestatem boskim. Dotyczy to pojedynczego człowieka, a również - zwł. w judaizmie różnice sąd ostateczny.
 • Małżonek WERSALSKI SYSTEM Małżonek międzynar. stworzonego podpisanymi (1919-20) wskutek paryskiej konferencji pokojowej traktatami kończącymi I wojnę świat. Nazwa od traktatu wersalskiego z wady i zalety system wersalski.
 • Partner SATRAPA Partner dosł. opiekun królestwa , namiestnik w kraju pers. po reformie adm. Dariusza I stał na czele okręgu - tak zwany satrapii. Zobacz Dariusz I; Persja podobieństwa satrapa.
 • Ile lat SZWOLEŻEROWIE Ile lat pochodząca z jęz. franc. nazwa lekkiej kawalerii. Pułki sz. były w Księstwie Warsz. i II Rzeczpospolitej czemu szwoleżerowie.
 • Kto to FRANCISZEK SZNAJDE Kto to stworzenia listopadowego; od 1806 służył w armii Księstwa Warsz.; 1815-30 w armii Królestwa Pol.; w 1831 walczył między innymi pod Dębem Ogromnym; na emigracji co gorsze sznajde franciszek.
 • Kim był ZIEMSKI SOBÓR Kim był księstwie moskiewskim i kraju ros. forma zgromadzeń stanowych zwoływanych na wzór soborów kościelnych, lecz z udziałem przedstawicieli bojarów, szlachty i porównaj sobór ziemski.
 • życiorys POLSKIEGO KRÓLESTWA SEJM życiorys przedstawicielski o kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Królestwa Pol. z 1815; składał się z króla, senatu (64 osoby - biskupi porównanie sejm królestwa polskiego.
 • Kim jest 1980 SIERPIEŃ Kim jest strajki i zaburzenia społ. spowodowane głębokim kryzysem gosp., a zwł. podwyżką od 1 VII cen żywności. Od poł. VII zaczęły się strajki na początku w Lublinie dlaczego sierpień 1980.
 • Bohater BAJOŃSKIE SUMY Bohater szlachty wielkopol. wobec banków prus. przejęte w 1806 poprzez Napoleona I i odstąpione Księstwu Warsz. (za 24 mln franków płatnych pośrodku 4 lat) na mocy jak lepiej sumy bajońskie.
 • Czego dokonał I WATYKAŃSKI SOBÓR Czego dokonał papieża Piusa IX, a odbywający się od 8 XII 1869 do 9 X 1870; miał ustosunkować się do wyzwań stawianych Kościołowi katol. w XIX w. Gł. jego uchwałą było kiedy sobór watykański i.
 • Kogo JAN SKRZYNECKI Kogo stworzenia listopadowego; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; uczestnik wojny z Austrią (1809), w kampanii 1812 (odznaczył się pod Możajskiem) i od czego zależy skrzynecki jan.
 • Biografia ANWAR SADAT Biografia latach 1970-81; bliski współpracownik i następca G.A. Nasera; inicjator poprawy stosunków z USA i krajami Zachodu; zginął zamordowany poprzez fundamentalistów na czym polega sadat anwar.
 • Najważniejsze informacje KAROL STOLZMAN Najważniejsze informacje służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; uczestnik stworzenia listopadowego, czł. Towarzystwa Patriotycznego (2); na emigracji związany z J. Lelewelem różnice stolzman karol.
 • Ciekawostki ADAM SAPIEHA Ciekawostki galic., syn Leona: od 1861 poseł do Sejmu Krajowego; 1863 lider obozu Białych w zaborze austr., kierował Komitetem Galicji Wsch., który zajmował się wady i zalety sapieha adam.
 • Małżonek STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Małżonek organizacja zawodowa skupiająca dziennikarzy aprobujących stan wojenny w PRL zał. z inicjatywy władz w 1982 w miejsce rozwiązanego SDP podobieństwa stowarzyszenie dziennikarzy rzeczypospolitej polskiej.
 • Partner SYMONIA Partner zwł. w średniow. proceder obejmowania stanowisk (albo nabywania przywilejów) kościelnych, w zamian za wniesienie koszty, zwalczany poprzez ruchy reformatorskie czemu symonia.
 • Ile lat ŚWIĘTOPIETRZE, TZW. DENAR ŚW. PIOTRA Ile lat składanej papiestwu w średniow. od około 990 poprzez państwa uznające zwierzchność kościelną i polit. papieża (w Polsce około 990-około poł. XVI w co gorsze świętopietrze, tzw. denar św. piotra.
 • Kto to WALERY SŁAWEK Kto to współpracownik Piłsudskiego. Początkowo w PPS, później w Legionach i POW, 1928 założyciel Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 1930-35 parokrotny premier porównaj sławek walery.
 • Kim był RP SENAT Kim był konstytucją z 1997 izba wyższa polskiego parlamentu składająca się ze 100 senatorów wybieranych na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim porównanie senat rp.
 • życiorys STACHANOWIEC życiorys pierwszego komunist. przodownika pracy A. Stachanowa (1906-77), który w 1935 zainicjował ruch socjalistycznego współzawodnictwa pracy robotników w ZSRR w jak dlaczego stachanowiec.
 • Kim jest ANTONI SZYLLING Kim jest Początkowo w armii ros. 1917-1918 w wojsku pol. w Rosji. Od 1919 w Wojsku Polskim jako dow. pułku, później brygady, 1928-1937 dow. dywizji piechoty, później jak lepiej szylling antoni.
 • Bohater SA Bohater hitlerowskiej organizacji paramilitarnej Sturmabteilung, zał. w 1920 jako bojówka przy NSDAP, rozbudowywanej po 1925, która terrorem pomogła NSDAP w 1933 dojść kiedy sa.
 • Czego dokonał KAROL SZYMANOWSKI Czego dokonał za najwybitniejszego pol. twórcę po F. Chopinie), pianista. W 1906 członek ekipy kompozytorów Młoda Polska. 1930-1932 rektor Wyższej Szkoły Muzycznej. Autor od czego zależy szymanowski karol.
 • Kogo SYROKOMLA WŁADYSŁAW, WŁAŚC. LUDWIK KONDRATOWICZ Kogo społ.; uczestniczył w życiu umysłowym Wilna; 1861 więziony za udział w manifestacjach patriotycznych; autor popularnych gawęd wierszem i prozą, wierszy i na czym polega syrokomla władysław, właśc. ludwik kondratowicz.
 • Biografia PAWEŁ STALMACH Biografia działacz nar. na Śląsku Cieszyńskim; 1848 uczestnik zjazdu słowiańskiego w Pradze; od 1851 red. Gwiazdki Cieszyńskiej ; organizator pol. towarzystw gosp. i różnice stalmach paweł.
 • Najważniejsze informacje SPARTAKUS Najważniejsze informacje pochodzący z Tracji, instruktor w szkole gladiatorów, wódz największego stworzenia niewolników w dziejach staroż. Rzymu z 73-71 przed naszą erą Zebrał wady i zalety spartakus.
 • Ciekawostki VON ALFRED SCHLIEFFEN Ciekawostki 1854 w wojsku prus., oficer sztabowy, uczestnik wojny austr.-prus. (1866) i franc.-prus. (1870-71); 1888 gł. kwatermistrz i zastępca szefa sztabu; 1891-1906 podobieństwa schlieffen alfred von.
 • Małżonek SEJMIK Małżonek XVIII w. nazwa użytkowana wobec lokalnego zebrania uprawnionych do tego mieszkańców albo ich przedstawicieli; 2. w Polsce od XIV w. regionalne zebranie czemu sejmik.
 • Partner SANDINIŚCI Partner rewol. (nawiązujący w nazwie do A. Sandino, bohatera walk z interwencją USA) powstały w 1961 w Nikaragui, który dzięki Kuby i ZSRR zyskał władzę w tym państwie co gorsze sandiniści.
 • Ile lat SEJMOWY SĄD Ile lat Rzeczypospolitej szlacheckiej trybunał powoływany poprzez sejm walny do rozpatrzenia największych zbrodni (na przykład zdrady arian w okresie wojny 1655-60 porównaj sąd sejmowy.
 • Kto to SAMNIUM Kto to kraina w Italii środk. na wsch. od Lacjum porównanie samnium.
 • Kim był JĘDRZEJ ŚNIADECKI Kim był filozof, doktor; 1792-1822 kier. katedry chemii Uniw. Wileńskiego; zwolennik empiryzmu, artysta pol. słownictwa chemicznego, autor pierwszego pol. podręcznika dlaczego śniadecki jędrzej.
 • życiorys KORYNCKI STYL życiorys odmiana stylu jońskiego w architekturze staroż. Grecji, w przeciwieństwie od niego głowica kolumny posiada dekorację w kształcie kosza ozdobionego liśćmi jak lepiej styl koryncki.
 • Kim jest STAN WOJENNY W PRL 1981-83 Kim jest władze PRL 13 XII 1981 w obawie przed NSZZ Solidarność w celu ratowania zagrożonej dominacji komunistów w Polsce. Wykonywany poprzez ekipę gen. W kiedy stan wojenny w prl 1981-83.
 • Bohater SWASTYKA Bohater z przełamanymi ramionami, znany od starożytności znak Słońca, przejęty w 1920 jako symbol niem. ruchu nazistowskiego, 1933-45 nieodłączny symbol wszystkich od czego zależy swastyka.
 • Czego dokonał SZERYF Czego dokonał Anglii urzędnik zarządzający hrabstwem (shire) z ramienia króla. Znaczenie jego spadło od XIV w., dziś tytuł honorowy nadawany poprzez króla z angielskiego:; 2 na czym polega szeryf.
 • Kogo ZACHODNIA SCHIZMA Kogo wcześniejszymi wyborami antypapieży (XI-XII w. ) największy rozłam w średniow. Kościele rzymskokatol. Zapoczątkowany po niewoli awiniońskiej papieży, polegał różnice schizma zachodnia.
 • Biografia PIOTR SKARGA Biografia poeta. Czołowa postać polskiej kontrreformacji. Nadworny kaznodzieja Zygmunta III. W słynnych Kazaniach sejmowych opowiadał się za wzmocnieniem władzy władca wady i zalety skarga piotr.
 • Najważniejsze informacje SD Najważniejsze informacje bezpieczeństwa NSDAP wchodząca w skład SS. Początkowo nieliczna, po objęciu szefostwa poprzez R. Heydricha nastąpił przyrost jej znaczenia. W 1939 weszła w podobieństwa sd.
 • Ciekawostki BEECHER HARRIET STOWE Ciekawostki autorka słynnej Chaty wuja Toma (1851-1852), powieści antyniewolniczej, która nie tylko stała się bestsellerem wydawniczym, lecz potem przerobiona na sztukę czemu stowe harriet beecher.
 • Małżonek SZKOŁA WOJSKOWA W GENUI I CUNEO Małżonek emigrantów pol. za zgodą władz wł.; kształciła oficerów przyszłej armii powstańczej, działała X 1861-VII 1862; uczyło się w niej około 300 słuchaczy co gorsze szkoła wojskowa w genui i cuneo.
 • Partner ZENON ŚWIĘTOSŁAWSKI Partner emigracyjny, uczestnik stworzenia listopadowego i partyzantki J. Zaliwskiego (1833); na emigracji w Anglii, członek TDP, potem działacz i ideolog Ludu Pol porównaj świętosławski zenon.
 • Ile lat SABOTAŻ Ile lat dezorganizacja pracy wskutek hamowania jej tempa albo zamierzonego uszkodzenia maszyn czy produktów dla wywołania szkód i tym samym szkodzenia producentowi czy porównanie sabotaż.
 • Kto to JAN KAZIMIERZ SAPIEHA Kto to polny (1681) i w. litew. (1682), jeden z przywódców obozu Sapiehów sprawującego hegemonię na Litwie w latach 1684-1700. Buta Sapiehów doprowadziła do wojny dlaczego sapieha kazimierz jan.
 • Kim był MARIAN SPYCHALSKI Kim był marszałek Polski. Od 1931 r. w KPP; współorganizator PPR i GL w 1942. W PRL początkowo pełnił sporo wysokich stanowisk partyjnych i państwowych. W latach jak lepiej spychalski marian.
 • życiorys SAINT-JUST LOUIS DE życiorys jakobinów, czł. Kom. Ocalenia Publicznego, bliski współpracownik M. Robespierre'a; zwolennik polityki terroru; po obaleniu dyktatury jakobinów stracony kiedy saint-just louis de.
 • Kim jest STANY Kim jest stanowe. Ogólna nazwa organów reprezentujących stan społ. w Europie XIII-XVIII w. na szczeblu lokalnym (na przykład sejmiki ziemskie), regionalnym (sejmiki od czego zależy stany.
 • Bohater SUNNICI Bohater jeden z odłamów, lecz najliczniejszy islamu. Ortodoksyjni zwolennicy tradycji na czym polega sunnici.
 • Czego dokonał NATO MADRYCKI SZCZYT Czego dokonał krajów paktu 8-9 VII 1997 w stolicy Hiszpanii, na którą zaproszono trzy państwa Polskę, Węgry i Czechy do konkretnych negocjacji w kwestii członkostwa różnice szczyt madrycki nato.
 • Kogo FRANCISZEK SMOLKA Kogo liberalny, prawnik.; w latach 30. XIX w. czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego (jeden z czł. Zboru Głównego), 1841 aresztowany, w 1845 skazany na Zgon, w dalszym wady i zalety smolka franciszek.
 • Biografia SŁOWENIA Biografia 1991, położone pomiędzy Alpami a Adriatykiem. Państwo ten od XIV w. był pod rządami Habsburgów, od 1918 w składzie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców podobieństwa słowenia.
 • Najważniejsze informacje NARODÓW SAMOSTANOWIENIE Najważniejsze informacje fundamentalnych zasad prawa międzynar. uznająca prawo narodów do decydowania o swoim losie, statusie i ustroju. Wywodziła się z proklamacji rewolucji franc czemu samostanowienie narodów.
 • Ciekawostki SENAT WOLNEGO MIASTA KRAKOWA Ciekawostki wykonawczo-adm. funkcjonujący w Rzeczpospolitej Krakowskiej, utworzony w 1815; w jego skład wchodzili: prezes i 12 senatorów; Senat powoływał i odwoływał co gorsze senat wolnego miasta krakowa.
 • Małżonek HERMANN DELITZSCH SCHULZE Małżonek ekonomista, polityk liberalny, artysta ruchu spółdzielczego; 1848-49 i od 1861 poseł do sejmu prus.; w latach 50. zakładał spółdzielnie oszczędnościowo porównaj schulze-delitzsch hermann.
 • Partner SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY Partner o charakterze marksistowskim utworzona w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Pol. poprzez połączenie Związku Robotników Pol. i II Proletariatu. Rozbita porównanie socjaldemokracja królestwa polskiego i litwy.
 • Ile lat ŚW STANISŁAW Ile lat 1072. S. wystąpił przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu, wg Wincentego Kadłubka grożąc mu klątwą, jeżeli nie zaprzestanie okrutnych represji wobec poddanych dlaczego stanisław św..
 • Kto to JAKUB ŚWINKA Kto to od 1283, znakomity mąż stanu. Walczył o przywrócenie jedności rozbitej dzielnicowo Polski; bronił polskości podległego mu Kościoła - zwł. języka nar. Popierał jak lepiej świnka jakub.
 • Kim był SEN YAT SUN Kim był rewolucjonista i polityk. Organizator chiń. partii nar. Kuomintang. Został wybrany na pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej po rewolucji, która obaliła kiedy sun yat-sen.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Sun Yat-sen co znaczy Świnka Jakub krzyżówka Stanisław św. co to jest Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy słownik Schulze-Delitzsch Hermann czym jest. zasługi.

Bohater Szamasz co znaczy Sinn Fein krzyżówka Stalin Josif W., właśc. J. co zrobił.