najlepszy wojna siedmioletnia co to jest
ENCYKLOPEDIA Wojna Siedmioletnia 1756-63, Wasal, Władysław Iv Waza, Witaszewski Kazimierz, Wiosna.

Postacie historyczne, biografia na W

 • Kim był WYGNANIEC II WŁADYSŁAW Co zrobił książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił się w władysław ii wygnaniec.
 • Kim był WALONOWIE Co zrobił lud zamieszkujący pd. i środk. Belgię; wzięli udział w średniow. kolonizacji w Polsce walonowie.
 • Kim był PIOTR WYSOCKI Co zrobił instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie; w 1828 współzałożyciel i lider spisku zw. sprzysiężeniem W.; 29 XI 1830 zaczął na czele podchorążych wysocki piotr.
 • Kim był ANDRZEJ WAJDA Co zrobił reżyserów filmowych. Autor takich filmów, jak : Kanał , Popiół i diament , Człowiek z żelaza , Pan Tadeusz . W wyborach z 4 VI 1989 wybrany na senatora RP wajda andrzej.
 • Kim był WYZNAWCY Co zrobił prześladowanych za wiarę we inicjalnym chrześcijaństwie, które nie zmarły śmiercią męczeńską ( męczennicy); kategoria świętych ( święci) w Kościele katol wyznawcy.
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ AUSTRIACKĄ 1740-48 Co zrobił konflikt o następstwo tronu austr. po cesarzu Karolu VI, który jeszcze w 1713 w tak zwany sankcji pragmatycznej ustalił zarówno niepodzielność państw wojna o sukcesję austriacką 1740-48.
 • Kim był WESTERPLATTE Co zrobił Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H. Sucharskiego broniła westerplatte.
 • Kim był RADZIECKA NIEMIECKO WOJNA Co zrobił 3 grup armii skierowanych na Leningrad, Moskwę i Ukrainę. W XII 1941 Niemcy zostali zatrzymani w bitwie pod Moskwą. W V 1942 najmocniejsze uderzenie wojna niemiecko-radziecka.
 • Kim był WENEDZI WENETOWIE WENEDOWIE Co zrobił rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa W. została wenedowie, wenetowie, wenedzi.
 • Kim był BURSKIE WOJNY Co zrobił Brytanię przeciw Burom (osadnikom holenderskiego pochodzenia zamieszkującym pd. Afrykę) w celu zajęcia bogatych w pokłady złota i diamentów republik: Orania i wojny burskie.
 • Kim był GRECJA WIELKA Co zrobił Italię zasiedloną poprzez Greków w momencie kolonizacji (VIII-VI w. przed naszą erą), w walkach zakładanych polis z miejscowymi mieszkańcami gł. rolę odegrały wielka grecja.
 • Kim był WARUNA Co zrobił bóg indyjski, wg Wed pan wszechświata strzegący jego praw i moralności, pierwotnie największy z bogów, stracił na znaczeniu w dobie hinduizmu waruna.
 • Kim był LUTYCY LUCICE WIELECI Co zrobił zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4 gł. plemiona wieleci, lucice, lutycy.
 • Kim był GEOGRAFICZNE ODKRYCIA WIELKIE Co zrobił kolejności poszukiwanie kruszców szlachetnych i marzenie poznania drogi do Indii. W 1492 K. Kolumb odkrył Amerykę. Pd., część tego kontynentu szczegółowiej wielkie odkrycia geograficzne.
 • Kim był KRZYŻE O WOJNA Co zrobił sprzeciw społ. w Polsce wobec akcji usuwania krzyży z sal szkolnych w okresie stanu wojennego (od XII 1981 "wojna o krzyże".
 • Kim był WACHLARZ Co zrobił oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i "wachlarz".
 • Kim był WYROCZNIA Co zrobił wyrok bogów, ich wypowiedź, przepowiednia, niejednokrotnie przekazywana poprzez wieszczów, kapłanów; 2. miejsce kultowe, zazwyczaj świątynia, gdzie przebywają wyrocznia.
 • Kim był WIETNAMSKA WOJNA Co zrobił pomiędzy Demokr. Republiką Wietnamu wspieraną poprzez Chiny i cały obóz socjalistyczny a Republiką Wietnamu wspieraną poprzez USA. Geneza wojna indochińska. W wojna wietnamska.
 • Kim był WENUS Z DOLNI VESTONICE Co zrobił ceramicznej z epoki paleolitu, egzemplarz znalezisk określanych jako Wenus paleolityczna, a więc figurek przedstawiających kobietę o przesadnie wyeksponowanych wenus z dolni vestonice.
 • Kim był LUDWIK WODZICKI Co zrobił dziennikarz; w momencie stworzenia styczniowego współpracował z Hotelem Lambert, czł. Komitetu Nar. Zach. Galicji; VI 1863 walczył w Królestwie Pol. w wodzicki ludwik.
 • Kim był WOJNA DOMOWA W ROSJI Co zrobił powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak zwany wojna domowa w rosji.
 • Kim był WOŁOSZCZYZNA Co zrobił nad dolnym Dunajem powstałe w XIV w. i rządzone poprzez hospodara. Od 1411 pod zwierzchnictwem tur., spod którego wielokrotnie próbowało się wyzwolić wołoszczyzna.
 • Kim był WOODROW THOMAS WILSON Co zrobił ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo wilson thomas woodrow.
 • Kim był MUR WIELKI Co zrobił mechanizm obwarowań (dł. 2400 km) wzniesiony w Chinach nareszcie III w. przed naszą erą w celu obrony przed najazdami plemion koczowniczych; aktualny kształt wielki mur.
 • Kim był JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW Co zrobił 1401, władca Polski od 1386. Na mocy aktu krewskiego przyjął chrześcijaństwo, poślubił Jadwigę, stając się królem pol. Po oddaniu Litwy w zarząd Witoldowi władysław jagiełło.
 • Kim był ALEKSANDER WIELOPOLSKI Co zrobił konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej wielopolski aleksander.
 • Kim był WIZA Co zrobił przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do paszportu wiza.
 • Kim był 1970 GRUDNIOWE WYDARZENIA Co zrobił Gdyni, Szczecinie i Elblągu (14 XII- 18 XII) spowodowane podwyżką cen artykułów spożywczych zakończone strzelaniem poprzez wojsko i policję do robotników, w wydarzenia grudniowe 1970.
 • Kim był WIEC Co zrobił plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych wiec.
 • Kim był WŁOSKIE WOJNY Co zrobił 1491-1559) zapoczątkowany inwazją Królestwa Neapolu dokonaną poprzez króla franc. Karola VIII. Na przełomie XV i XVI w. doszło do stworzenia koalicji antyfranc wojny włoskie.
 • Kim był KOALICJA WIELKA Co zrobił krajów antyhitlerowskich w II wojnie świat., gdzie kluczową rolę odgrywały USA, W. Brytania, i ZSRR. U podstaw W.K. leżała Karta Atlantycka, a w szczególności wielka koalicja.
 • Kim był GDAŃSK MIASTO WOLNE Co zrobił utworzona na mocy traktatu wersalskiego w 1920 z Gdańska i okolicy pod opieką Ligi Narodów, połączona z Polską unią celną, o przewadze ludności i wpływów niem wolne miasto gdańsk.
 • Kim był INFLANCKA WOJNA Co zrobił krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską wojna inflancka.
 • Kim był WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA 1618-48 Co zrobił sprzeciw stanów wobec polityki dworów niem., konflikt protestantów i katolików, ambicje terytorialne mocarstw euro. Bezpośrednią powodem wojny był sprzeciw wojna trzydziestoletnia 1618-48.
 • Kim był WOLSINII Co zrobił w staroż. miasto etruskie pozyskane poprzez Rzym wolsinii.
 • Kim był KURT WALDHEIM Co zrobił zagr. 1968-1970, sekr. gen. ONZ w latach 1972-1981, prezydent Austrii 1986-1992, odszedł w niesławie, bo zataił swą nazistowską przeszłość waldheim kurt.
 • Kim był ORAŃSKI III WILHELM Co zrobił Prowincji (od 1672), władca Anglii, Szkocji i Irlandii (od 1688). Wskutek stworzenia wyniesiony w Niderlandach do najwyższych godności, w 1688 zaproszony wilhelm iii orański.
 • Kim był WIELKI WŁODZIMIERZ Co zrobił Kijowska) od 980 z dyn. Rurykowiczów; objął tron po pokonaniu brata. W 981 zajął Grody Czerwieńskie. W 988 przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum. Zapewnił włodzimierz wielki.
 • Kim był WANDALOWIE Co zrobił Skandynawii; w IV w. osiedli nad Dunajem, później pod naporem Gotów u progu V w. wtargnęli do Hiszpanii, a w dalszym ciągu pn. Afryki, gdzie w 429 założyli wandalowie.
 • Kim był WOJEWODA Co zrobił urzędnik dworski (tak zwany palatyn), zastępca panującego gł. w wojskowości i sądownictwie; od XIII w. urzędnik lokalny (ziemski) stojący na czele podległego wojewoda.
 • Kim był I WARCISŁAW Co zrobił książę Pomorza Zach. (Szczecińskie), od 1129 lennik Bolesława Krzywoustego, wprowadził chrześcijaństwo na Pomorzu warcisław i.
 • Kim był WERWOLF Co zrobił podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947 werwolf.
 • Kim był WRZEŚNIA Co zrobił Wielkopolsce głośne ze strajku dzieci pol. w 1901. Gdy w tamtejszej szkole zaczęto wprowadzać język niem. do szkolnej edukacji religii i na odpowiedzi w języku września.
 • Kim był KRYMSKA WOJNA Co zrobił pomiędzy Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Anglią, Francją i Sardynią (Piemontem); spowodowana została próbą Rosji zdobycia kontroli nad Turcją, do czego wojna krymska.
 • Kim był WOJNA DOMOWA W HISZPANII Co zrobił 1936 rebelią sił prawicowych pod wodzą gen. F. Franco przeciw lewicowemu rządowi ludowemu. Wojna ta stała się poligonem mocarstw. Włochy i Niemcy wspierały gen wojna domowa w hiszpanii.
 • Kim był EGIPSKA WYPRAWA Co zrobił ekipą uczonych wyruszył 19 V 1798 na podbój Egiptu; zamierzał umocnić się na Bliskim Wsch. i w ten sposób zagrozić panowaniu Anglii w Indiach. 21 VII 1798 pod wyprawa egipska.
 • Kim był FALKLANDY O WOJNA Co zrobił i Argentyny w 1982 po zbrojnym zajęciu wysp poprzez wojska argentyńskie skończony zwycięstwem Londynu i przywróceniem bryt. administracji na spornym terytorium wojna o falklandy.
 • Kim był WIRYLIŚCI Co zrobił parlamentarnych zasiadający w nich nie z wyboru, lecz w konsekwencji sprawowanego stanowiska, na przykład w sejmie galic. zasiadali jako wiryliści rektorzy wiryliści.
 • Kim był WOJNA KOREAŃSKA 1950-53 Co zrobił spowodowany agresją zachęconej zwycięstwem komunistów w Chinach komunist. Korei Pn. (lider Kim Ir Sen) na prozachodnią Koreę Pd. (25 VI 1950). Porada wojna koreańska 1950-53.
 • Kim był WHO Co zrobił Jedna z agend ONZ. Powstała w 1946, a rozpoczęła działalność na rzecz poprawy ochrony zdrowia na świecie w 1948. Aktualnie liczy 187 członków z siedzibą w who.
 • Kim był ALGIERSKA WOJNA Co zrobił prowadzona z Francją poprzez algierski Front Wyzwolenia Nar. w latach 1954-62, zakończona proklamowaniem 3 VII 1962 niepodległości Algierii pod przywództwem wojna algierska.
 • Kim był JAPOŃSKA ROSYJSKO WOJNA Co zrobił wywołana była konfliktem interesów w Korei i Chinach; wojnę zaczął 9 II 1904 niespodziewany atak jap. na flotę ros. w Port Arthur. Pod jego wrażeniem car wojna rosyjsko-japońska.
 • Kim był LECH WAŁĘSA Co zrobił Solidarność ; pierwszy prezydent Polski wybrany w wyborach powszechnych na lata 1990-95, laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Przyczynił się w sporym wałęsa lech.
 • Kim był WEHRMACHT Co zrobił Rzeszy obowiązująca od 1935. W. oparto od 16 III 1935 na obowiązkowej służbie wojsk. łamiąc zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego. Powstał on w wehrmacht.
 • Kim był PIOTR WRANGEL Co zrobił wojnie domowej w Rosji walczył na początku w armii A. Denikina, później Armii Ochotniczej, w IV 1920 jako dowódca Frontu Południowego zajął Krym i Kubań. Gdy wrangel piotr.
 • Kim był NAPOLEOŃSKIE WOJNY Co zrobił by osiągnąć i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna z II koalicją 1798-99 (Anglia, Turcja, Neapol, Rosja, Austria) przyniosła Francji początkowo wojny napoleońskie.
 • Kim był MAXIME WEYGAND Co zrobił świat. szef sztabu marsz. F. Focha. W 1920 szef franc. misji wojsk. w Polsce, doradca pol. sztabu gener. W okresie kampanii franc.1940 nacz. dow. armii franc weygand maxime.
 • Kim był ALEKSANDER WASZKOWSKI Co zrobił Warszawy w okresie stworzenia styczniowego; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; II 1863 wykradł mapy sztabowe Królestwa Pol.; 6-9 VI 1863 zorganizował waszkowski aleksander.
 • Kim był RÓŻ DWÓCH WOJNA Co zrobił 85 toczone pomiędzy dwoma ogromnymi rodami z angielskiego:: Lancastrów (w herbie czerwona róża) i Yorków (w herbie biała róża). U źródeł konfliktu tkwiły wojna dwóch róż.
 • Kim był STANISŁAWA WALASIEWICZÓWNA Co zrobił m zyskała złoty medal na igrzyskach w Los Angeles (1932) i Berlinie (1936), wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i świata, dziesięciokrotna rekordzistka walasiewiczówna stanisława.
 • Kim był NARODOWOWYZWOLEŃCZA WALKA Co zrobił dążenie zniewolonych narodów do uzyskania prawa do samostanowienia i niepodległości, szczególnie nasilona na całym świecie po II wojnie świat walka narodowowyzwoleńcza.
 • Kim był BEZKRÓLEWIE WIELKIE Co zrobił Zgonu ostatniego władcy z rodu Hohenstaufów do objęcia tronu poprzez Rudolfa Habsburga; cechował go brak władzy centralnej (króla) przy wzroście znaczenia wielkie bezkrólewie.
 • Kim był WOJNA ROSYJSKO-TURECKA 1877-78 Co zrobił powstań Słowian w Bośni i Hercegowinie krwawo stłumionych poprzez Turków. Uciemiężonym postanowiła pomóc Rosja marząca o zdobyciu dostępu do M. Śródziemnego w wojna rosyjsko-turecka 1877-78.
 • Kim był WENUS Co zrobił roślinności i ogrodów, w II w. przed naszą erą utożsamiona z gr. Afrodytą. Liczne przedstawienia w sztuce na czele z Wenus z Milo (Afrodyta z Melos), jednym z wenus.
 • Kim był PÓŁNOCNA WOJNA WIELKA Co zrobił Szwecją a koalicją antyszwedz. (tak zwany Liga Północna), składającą się pocz. z Danii, Rosji i Saksonii; w 1715 w skład Ligi weszły jeszcze Prusy i Hanower wielka wojna północna.
 • Kim był MAX WEBER Co zrobił prawnik, ekonomista. Autor b. cenionych studiów z zakresu metodologii badań społ. i socjologii władzy. W odróżnieniu do marksizmu podkreślał wielorakość weber max.
 • Kim był ARTHUR WELLINGTON Co zrobił angielskiego:; początkowo walczył w Indiach; od 1808 dowódca wojsk z angielskiego: na Płw. Pirenejskim, do 1814 wyparł wojska franc. z Portugalii i Hiszpanii wellington arthur.
 • Kim był WARSKI ADOLF, WŁAŚC. ADOLF WARSZAWSKI Co zrobił komunist. Członek pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski, od warski adolf, właśc. adolf warszawski.
 • Kim był NIEZAWISŁOŚĆ I WOLNOŚĆ Co zrobił utworzona 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w Polsce wolność i niezawisłość.
 • Kim był SPARTAŃSKIE WYCHOWANIE Co zrobił wychowania młodzieży kontrolowany poprzez kraj ( eforowie). Miało na celu zwł. przygotowanie idealnych żołnierzy, aczkolwiek obejmowało także dziewczęta wychowanie spartańskie.
 • Kim był POLSKA WSPÓLNOTA Co zrobił stowarzyszenie założone w 1990 w celu pomocy Polakom w państwach byłego ZSRR i podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską "wspólnota polska".
 • Kim był WOLNOMULARSTWO Co zrobił organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow. bractw wolnomularstwo.
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ BAWARSKĄ 1778-79 Co zrobił bawarskiego Maksymiliana Józefa. Elektor Palatynatu Karol Teodor obiecał cesarzowi Józefowi II część Bawarii w zamian za poparcie. Wystąpił przeciw temu wojna o sukcesję bawarską 1778-79.
 • Kim był WAJSJOWIE Co zrobił trzecia warna (u nie wszystkich autorów kasta) w staroż. Indiach, utworzona z rolników, kupców, rzemieślników wajsjowie.
 • Kim był PUNICKIE WOJNY Co zrobił i II w. przed naszą erą o panowanie nad zach. częścią basenu M. Śródziemnego; nazwa punickie pochodzi od państwie Puni i Punijczyków, rzym. ustalenia wojny punickie.
 • Kim był WOJNA RADZIECKO-FIŃSKA 1939-40 Co zrobił Mołotow Finlandia znalazła się w radz. strefie wpływów, w X 1939 ZSRR zażądał od Finlandii terenów na tak zwany Przesmyku Karelskim blisko Leningradu i innych wojna radziecko-fińska 1939-40.
 • Kim był WIELKIE CZYSTKI W ZSRR Co zrobił nasilenia bezwzlędnej walki J. Stalina z potencjalnymi i urojonymi przeciwnikami zapoczątkowany w 1934 śmiercią S. Kirowa. Szczyt przypadł na lata 1936-38 wielkie czystki w zsrr.
 • Kim był JÓZEF WYBICKI Co zrobił jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik insurekcji 1794; brał wybicki józef.
 • Kim był STANISŁAW WORCELL Co zrobił dziennikarz; poseł na sejm powstańczy 1831; od 1832 na emigracji we Francji, uczestniczył w przygotowaniach do partyzantki J. Zaliwskiego; 1835 współzałożyciel worcell stanisław.
 • Kim był DUŃSKA WOJNA Co zrobił dążącą do wcielenia Szlezwiku (księstwa niem. Szlezwik i Holsztyn w latach 1460-1864 pozostawały w unii personalnej z Danią); Dania poniosła klęskę wojna duńska.
 • Kim był KSIĄŻĘ WIELKI Co zrobił stosowany zwł. na Rusi Kijowskiej, w Ogromnym Księstwie Litewskim i kraju moskiewskim (potem odnosząc się do przedstawicieli rodziny carów Rosji wielki książę.
 • Kim był WOLTER Co zrobił euro. W swej bogatej twórczości publicystycznej (Listy o Anglikach, Powiastki filozoficzne) i literackiej (Kandyd Prostaczek) popularyzował idee oświeceniowie wolter.
 • Kim był SMOLEŃSKA WOJNA Co zrobił rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła w momencie wojna smoleńska.
 • Kim był SMUTA WIELKA Co zrobił dynastyczny, polit., gosp. i społ. w kraju moskiewskim na przełomie XVI i XVII w. (1584-1613). Za start w.s. uznaje się Zgon cara Iwana IV Groźnego, którego wielka smuta.
 • Kim był AFGAŃSKA WOJNA Co zrobił interwencją zbrojną ZSRR w Afganistanie w 1979 w celu wsparcia tamtejszych komunistów próbujących przejąć władzę drogą zamachu stanu. Po latach krwawych walk wojna afgańska.
 • Kim był III WACŁAW Co zrobił W. III został zamordowany w momencie przygotowywania wyprawy przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Jego Zgon oznaczała kres unii pol.-czes wacław iii.
 • Kim był MADZIARZY WĘGRZY Co zrobił ugrofińskiego przybyły nareszcie IX w. ze stepów nad M. Azowskim i Donem nad środk. bieg Dunaju, gdzie założyli kraj węg. Ich najazdy na państwa sąsiednie, zwł węgrzy, madziarzy.
 • Kim był WOJNA IRACKO-IRAŃSKA 1980-88 Co zrobił prewencyjnym atakiem Iraku kierowanym poprzez Saddama Husajna na sąsiada, a równocześnie rywala w staraniach o zdobycie przewagi w basenie Zat. Perskiej wojna iracko-irańska 1980-88.
 • Kim był ODZYSKANYCH ZIEM WYSTAWA Co zrobił została zorganizowana jesienią 1948 we Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48 wystawa ziem odzyskanych.
 • Kim był WYZWOLENIEC Co zrobił dawny niewolnik, który dostał wolność na drodze prawnej z łaski swego właściciela lub poprzez wykupienie wolności zazwyczaj za swoje oszczędności wyzwoleniec.
 • Kim był PIOTR WAWRZYNIAK Co zrobił w Poznańskiem; zasłużony jako organizator spółdzielczości kredytowej i roln.; w latach 1891-1910 patron Związku Firm Zarobkowych zrzeszającego banki ludowe wawrzyniak piotr.
 • Kim był EMIGRACJA WIELKA Co zrobił stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk. pochodzenia wielka emigracja.
 • Kim był WKP Co zrobił skrót ros. nazwy partii bolszewickiej zobacz bolszewicy wkp.
 • Kim był WELES WOŁOS Co zrobił ogólnosłowiański naczelny bóg magii i pan zaświatów; stał na straży przysiąg wołos, weles.
 • Kim był SKOK WIELKI Co zrobił industrializacji Chin w latach 1958-61 wykonywana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W skutku błędnych "wielki skok".
 • Kim był WŁOŚĆ Co zrobił wsie wraz poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w średniow. czy włość.
 • Kim był LUDWIK WARYŃSKI Co zrobił robotn.; 1876-78 współtwórca kółek socjalist. w Królestwie Pol. pośród robotników i studentów; IX 1878 współautor pierwszego programu socjalistów pol waryński ludwik.
 • Kim był WALT WHITMAN Co zrobił pisarzy i myślicieli opiewających demokrację USA (Democratic Vistas). Największym jego dziełem był zestaw literaturze Źdźbła traw. Opiewał wolność jednostki whitman walt.
 • Kim był WAŁY ŚLĄSKIE, WAŁY CHROBREGO Co zrobił ziemnych powiązany z naturalnymi barierami (puszcze, bagna i tak dalej) powstały najprawdopodobniej w X-XI w.; rozciąga się wzdłuż rzeki Bóbr w jej dolnym i wały śląskie, wały chrobrego.
 • Kim był WŁÓCZNIA Co zrobił w staroż. i średniow. rodzaj broni wykonany z drzewca dł. do 2,5 m i osadzonego na nim ostrza, stosowana do pchnięcia włócznia.
 • Kim był PERSKIE WOJNY Co zrobił Grecją wywołane pers. planami podboju Płw. Bałkańskiego. Bezpośrednią powodem było poparcie udzielone poprzez Grecję (zwł. poprzez Ateny) buntującym się wojny perskie.
 • Kim był EUROPEJSKA WSPÓLNOTA Co zrobił ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przyjęto wspólnota europejska.
 • Kim był WISZNU Co zrobił jeden z trzech gł. bogów hinduizmu, zbawca i nauczyciel, w przypadku katastrof miał wspomagać ludzi w postaciach cielesnych wisznu.
 • Kim był WANDA WASILEWSKA Co zrobił komunist. Od 1923 w PPS. W 1941 wstąpiła do WKP(b), zaufana Stalina, organizatorka i przewodn. Związku Patriotów Polskich współorganizatorka Pierwszej Dywizji wasilewska wanda.
 • Kim był KURYLSKIE WYSPY Co zrobił ros. Sachalinem a jap. Hokkaido. Od 1875 w posiadaniu Japonii. 1945 zajęte poprzez ZSRR. Element sporu pomiędzy ZSRR a Japonią uniemożliwiający poprzez sporo wyspy kurylskie.
 • Kim był POLSKA AUSTRIACKO WOJNA Co zrobił poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys.) zaatakował Księstwo wojna austriacko-polska.
 • Kim był WINCENTY WITOS Co zrobił stanu. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu w Wiedniu, 1913 współzałożyciel Polskiego Stronnictwa witos wincenty.
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ 1701-14 Co zrobił imperium hiszp. po Zgonu bezdzietnego Karola II, ostatniego Habsburga na tronie hiszp. Po wymuszeniu poprzez króla franc. Ludwika XIV ogłoszenia królem Filipa wojna o sukcesję hiszpańską 1701-14.
 • Kim był WERSAL Co zrobił miasto pod Paryżem słynne z wspaniałego pałacu zbudowanego poprzez Ludwika XIV. Zobacz także traktat wersalski wersal.
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ POLSKĄ 1733-35 Co zrobił Francji, Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i Rosji wywołany interwencją ros. i austr. w Polsce w trakcie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Gł. działania wojna o sukcesję polską 1733-35.
 • Kim był WITOLD Co zrobił Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399 witold.
 • Kim był WILHELM I ORAŃSKI MILCZĄCY Co zrobił lider stworzenia antyhiszp. w Niderlandach. Od 1567 kierował walką o wolność. W 1581 został namiestnikiem i dowódcą armii Zjednoczonych Prowincji wilhelm i orański milczący.
 • Kim był STANISŁAW WIGURA Co zrobił inż. lotniczy i pilot. Współkonstruktor samolotów RWD typów 1-5. Zobacz także F. Żwirko wigura stanisław.
 • Kim był SIERGIEJ WITTE Co zrobił 1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu ros.-franc witte siergiej.
 • Kim był WETTYNOWIE Co zrobił XI w. rządząca całe wieki w Saksonii (do 1918), częściowo także Turyngii, a w latach 1697-1763 również w Polsce, gdzie była znana jako dynastia saska wettynowie.
 • Kim był WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA O GALICJĘ WSCHODNIĄ Co zrobił Ukraińcy kierując się z zaskoczenia opanowali większą część m. Lwowa, a w dalszym ciągu zajęli przewarzająca część Galicji Wsch. po Przemyśl, tworząc wojna polsko-ukraińska o galicję wschodnią.
 • Kim był WIKINGOWIE Co zrobił morscy podejmujący na łodziach wyprawy grabieżcze na tereny Europy w VIII-XI w., wpływając rzekami w głąb lądu; poprzez nie wszystkich autorów utożsamiani z wikingowie.
 • Kim był BOLESŁAW WYSŁOUCH Co zrobił działacz ludowy. Od 1889 wydawał we Lwowie z żoną Marią czasopismo Przyjaciel Ludu , które odegrało ogromną rolę w przygotowaniu stworzenia ruchu ludowego w wysłouch bolesław.
 • Kim był WYWŁASZCZENIE Co zrobił odebranie albo ograniczenie prawa własności danej osoby drogą ustawową wywłaszczenie.
 • Kim był WENDETTA WENDETA Co zrobił zabójstwa, do której zobowiązani byli członkowie rodziny osoby zamordowanej; powszechna w średniow., później użytkowana regularnie w pd. Włoszech i na wendeta, wendetta.
 • Kim był WOJSKO POLSKIE WE FRANCJI Co zrobił obozie Coetquidan w Bretanii. Składało się z 1. Dyw. Grenadierów, 2. Dyw. Strzelców Pieszych, 3. Dyw. Piechoty, 4. Dyw. Piechoty, Samodz. Bryg. Strzelców wojsko polskie we francji.
 • Kim był WILHELM WILLISEN Co zrobił uczestnik wojen napoleońskich; znawca spraw pol.; 24 III 1848 komisarz władca. w Ogromnym Księstwie Poznańskim, usiłował działać na rzecz porozumienia pol willisen wilhelm.
 • Kim był STEFAN WYSZYŃSKI Co zrobił warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol. komunistom. 1953 wyszyński stefan.
 • Kim był WIEK Co zrobił moment stu lat mierzony od pierwszego roku następnego stulecia (na przykład w. X obejmował lata 901-1000 wiek.
 • Kim był ALEKSANDER WALEWSKI Co zrobił I i Marii Walewskiej; w trakcie stworzenia listopadowego czł. misji dyplomatycznej w Londynie; 1831-37 oficer armii franc.; 1851 ambasador franc. w Hiszpanii walewski aleksander.
 • Kim był LUDÓW WĘDRÓWKI Co zrobił ludności plemiennej, normalnie tym mianem ustala się przesunięcia na tereny cesarstwa rzym. i późniejszych krajów wczesnośredniow. plemion germańskich, słow. i wędrówki ludów.
 • Kim był WYDARZENIA NA PL. TIAN'ANMEN Co zrobił chiń. prowadzących na placu strajk okupacyjny pod hasłami powiększenia swobód obywatelskich i demokracji w Chinach dokonana poprzez komunist. władze ChRL 4 VI wydarzenia na pl. tian'anmen.
 • Kim był ŚW WOJCIECH Co zrobił bp Pragi od 983. Po wymordowaniu jego rodu w 995 przybył do Polski. W dalszym ciągu podjął misję w Prusach, w trakcie której poniósł Zgon męczeńską. Ciało św wojciech św..
 • Kim był JAGIELLOŃCZYK II WŁADYSŁAW Co zrobił 1490, z dyn. Jagiellonów, syn Kazimierza Jagiellończyka, tata Ludwika II. Ugodowy w relacji do magnaterii. Na zjeździe w Wiedniu (1515) z cesarzem władysław ii jagiellończyk.
 • Kim był WIKTORIA Co zrobił Brytanii i Irlandii od 1837, cesarzowa Indii od 1876. Wywodziła się z dyn. hanowerskiej. Usiłowała wywierać wpływ na rząd bez większego powodzenia; w sprawach wiktoria.
 • Kim był PAŃSTW NIEPODLEGŁYCH WSPÓLNOTA Co zrobił kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi. W praktyce wspólnota niepodległych państw.
 • Kim był ŁOKIETEK WŁADYSŁAW Co zrobił sieradzki, wielkopol., pomorski, krakowski i sandomierski; władca Polski od 1320, z rodu Piastów; jednoczyciel państwa pol. Walczył o tron krakowski od 1288 z władysław łokietek.
 • Kim był WIELKI KRYZYS 1929-1933 Co zrobił niespotykanym spadkiem kursów na giełdzie nowojorskiej. Powodem była nadprodukcja przemysłu w relacji do siły nabywczej ludności USA i spekulacje na giełdzie wielki kryzys 1929-1933.
 • Kim był II WACŁAW Co zrobił samodzielny od 1283), książę krakowski od 1291, władca pol. od 1300, węg. od 1301, z dynastii Przemyślidów, syn Przemysła Ottokara II. Prowadził ekspansję na wacław ii.
 • Kim był JÓZEF WĘGRZYN Co zrobił aktor i reżyser raczej teatrów warsz., lecz gościnnie i innych; idealny w sztukach klasycznych i rolach tragicznych. Grał także w kilkudziesięciu filmach węgrzyn józef.
 • Kim był ZDOBYWCA I WILHELM Co zrobił bitwie pod Hastings władca Anglii, zapoczątkował dyn. normandzką w Anglii, a zarazem królestwo anglo-normandzkie; wprowadził, odmiennie niż na kontynencie wilhelm i zdobywca.
 • Kim był TOMASZ WAWRZECKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794; jeden z dowódców na Litwie; po bitwie pod Maciejowicami wybrany na naczelnika stworzenia; 16 XI pod Radoszycami wzięty do niewoli wawrzecki tomasz.
 • Kim był RAD REPUBLIKA WĘGIERSKA Co zrobił kraj komunist. obwołane 21 III 1919. Lider Bela Kun. Zlikwidowane wspólnymi akcjami zbrojnymi antykomunist. sił węg., wojsk czechosł. i rum. 1 VIII 1919 węgierska republika rad.
 • Kim był WEIHAIWEI Co zrobił port chiń. na pn.-wsch. wybrzeżu półwyspu Szantung, w latach 1898-1930 dzierżawiony poprzez W. Brytanię. Miał służyć za bazę szachującą Port Arthur weihaiwei.
 • Kim był WYPRAWA TYSIĄCA CZERWONYCH KOSZUL Co zrobił na czele powyżej 1000 ochotników przybył 11 V 1860 na Sycylię w celu wsparcia stworzenia przeciw Burbonom; pośrodku 3 miesięcy oswobodził wyspę; akcja wyprawa tysiąca czerwonych koszul.
 • Kim był WERGILIUSZ Co zrobił zwolennik rządów cesarza Oktawiana Augusta; gł. dzieła: Bukoliki - zestaw sielanek, Georgiki - poemat dydaktyczny sławiący trud rolnika i najsłynniejsza - nar wergiliusz.
 • Kim był WEDY Co zrobił wedyzmu, braminizmu i hinduizmu, najstarsze teksty w poezji indoeuropejskiej, podzielone na 4 zbiory, powstały od około 2500 przed naszą erą do około 500 przed wedy.
 • Kim był WALLENSTEIN Co zrobił cesarski, jeden z najwybitniejszych organizatorów wojsk. w momencie wojny 30-letniej. Początkowo występował po stronie powstańców czes., później przeszedł na wallenstein.
 • Kim był EIFFLA WIEŻA Co zrobił stalowej zbudowana na Polach Marsowych w Paryżu z okoliczności Wystawy Powszechnej w 1889 poprzez inżyniera Gustawa Eiffla (1832-1923). Pierwotnie liczyła 300 wieża eiffla.
 • Kim był MACIERZ WIELKA Co zrobił czczone już w dobie neolitu; liczne figuralne przedstawienia, na przykład rodzącej W.M. Zobacz także Izyda; Hathor; Artemida; Kybele wielka macierz.
 • Kim był GWIEZDNE WOJNY Co zrobił formalnie zw. Inicjatywa Obrony Strategicznej (SDI); była to inicjatywa administracji prez. USA R. Reagana z III 1983 zmierzająca do uzyskania przewagi "wojny gwiezdne".
 • Kim był WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO Co zrobił pozakonstytucyjny organ władzy utworzony 12/13 XII 1981, administrujący Polską w okresie stanu wojennego, kierowany poprzez gen. W. Jaruzelskiego wojskowa rada ocalenia narodowego.
 • Kim był WITRAŻ Co zrobił kawałków kolorowego szkła połączonych ramkami z ołowiu, wypełniająca okno. W. stosowano od wczesnego średniow., a w najwyższym stopniu dostępne były w dobie witraż.
 • Kim był ZAWODOWE ZWIĄZKI WOLNE Co zrobił poprzedzające Solidarność organizacje związkowe powiązane z demokr. opozycją polit. w PRL; zał. w 1978 poprzez L. Wałęsę, B. Borusewicza i A. Gwiazdę wolne związki zawodowe.
 • Kim był WANDEA Co zrobił gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój dając W wandea.
 • Kim był EUROPA WOLNA Co zrobił radiowej nadającej od 1952 z Monachium audycje w językach państw bloku komunist. zapewniająca informację poza cenzurą dla społeczeństw tych krajów. Poprzez "wolna europa".
 • Kim był LUKSEMBURSKI IV WACŁAW Co zrobił Karola IV Luksemburskiego. Zdetronizowany w Niemczech przez wzgląd na nieudolnością w prowadzeniu polityki wacław iv luksemburski.
 • Kim był BAŁKAŃSKIE WOJNY Co zrobił 18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały Turcję w wojny bałkańskie.
 • Kim był WALEZJUSZE Co zrobił dynastia rządząca we Francji (1328-1589) wywodząca się od Kapetyngów walezjusze.
 • Kim był ZYGMUNT WIELOPOLSKI Co zrobił Rosją; syn Aleksandra; 1862-63 prezydent m. Warszawy; po 1864 starał się stworzyć obóz konserwatywno-ugodowy w Królestwie Pol, zrezygnował z postulatu wielopolski zygmunt.
 • Kim był INDOCHIŃSKA WOJNA Co zrobił Francję o utrzymanie panowania kolonialnego nad kolonią zwaną wówczas Francuskimi Indochinami. W okresie II wojny rozwinęła się tam antyjapońska partyzantka wojna indochińska.
 • Kim był STULETNIA WOJNA Co zrobił Anglią w 1337-1453. Bezpośrednią powodem wybuchu w.s. był spór o tron franc. po wygaśnięciu Kapetyngów. Łamiąc dawną zasadę prawa franc., eliminującą wojna stuletnia.
 • Kim był PRUSKA AUSTRIACKO WOJNA Co zrobił i Prus o hegemonię w Niemczech; przyczyną było zajęcie Holsztynu, dotąd administrowanego poprzez Austrię, poprzez wojska prus. Prusy wystąpiły razem z Włochami wojna austriacko-pruska.
 • Kim był JÓZEF WYSOCKI Co zrobił listopadowego, na emigracji czł. TDP, wspólnie z L. Mierosławskim opracował plan trójzaborowego stworzenia 1846; w 1848 w Krakowie, czł. Komitetu Nar., potem wysocki józef.
 • Kim był KWARCIANE WOJSKO Co zrobił oddziały stałego wojska utrzymywane z 1/4 (a więc kwarty ) dochodów z majątków króla (królewszczyzn). Liczbowo nie przekraczało 4 tys. ludzi wojsko kwarciane.
 • Kim był WOJNA POLSKO-TURECKA 1620-21 Co zrobił było wzięcie pod opiekę poprzez Rzeczypospolitą mołd. hospodara (wojewody) Gaspara Grazzianiego. Hetman w. kor. Stanisław Żółkiewski planował wkroczenie do wojna polsko-turecka 1620-21.
 • Kim był WIZYGOCI Co zrobił Gotów, w 375 uciekli znad M. Czarnego przed Hunami i schronili się w rzym. prowincji Tracji. W 410 złupili Rzym, w dalszym ciągu założyli kraj w pd. Galii wizygoci.
 • Kim był STANISŁAW WOJCIECHOWSKI Co zrobił polityk; jeden z założycieli i przywódców PPS, pionier ruchu spółdzielczego. 1917-18 w NKN. W 1919-20 min. spraw wewn., 20 XII 1922 wybrany na prezydenta wojciechowski stanisław.
 • Kim był WOJNA POLSKO-TURECKA 1672-76 Co zrobił konflikt pol.-kozacko-tatar. na Ukrainie. Ponadto Turcja wskutek reform wewn. prowadziła wówczas politykę ekspansji. Najazd tur. zaczął się w chwili zaciętej wojna polsko-turecka 1672-76.
 • Kim był II EMANUEL WIKTOR Co zrobił władca zjednoczonych Włoch, koronowany w 1861; w latach 1848-49 jako król Sardynii prowadził wojny z Austrią, 1859 za pomoc Francji w walce z Austrią o wiktor emanuel ii.
 • Kim był WOJNA POLSKO-TURECKA 1683-99 Co zrobił Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po zaatakowaniu w VII wojna polsko-turecka 1683-99.
 • Kim był STATE WELFARE Co zrobił oznaczający daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi obywatelami wykonywaną przeważnie w silniej rozwiniętych gosp. państwach, których udziałem stał welfare state.
 • Kim był I WILHELM Co zrobił niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na stanowisko szefa wilhelm i.
 • Kim był VON ALFRED WINDISCHGRAETZ Co zrobił tych wojskowych, którzy w okresie Wiosny Ludów w najwyższym stopniu przyczynili się do uratowania monarchii habsburskiej: w 1848 stłumił stworzenie w Pradze i windischgraetz alfred von.
 • Kim był PAWEŁ WŁODKOWIC Co zrobił Krakowskiej; na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu Krzyżackiego włodkowic paweł.
 • Kim był HIPOLIT WAWELBERG Co zrobił bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie wawelberg hipolit.
 • Kim był WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454-66 Co zrobił zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie) Prus do Polski wojna trzynastoletnia 1454-66.
 • Kim był POKÓJ I WOLNOŚĆ Co zrobił pacyfistyczny ruch polit. założony w 1985, kontestujący rzeczywistość społ.-polit. w PRL "wolność i pokój".
 • Kim był LASKONOGI WŁADYSŁAW Co zrobił krakowski (1202, 1228-31) z rodu Piastów syn Mieszka III Starego, po którego Zgonu (1202) nie zdołał utrzymać dzielnicy krakowskiej. Rywalizował o wpływy w władysław laskonogi.
 • Kim był TROJAŃSKA WOJNA Co zrobił pierwszej kolejności Homera Iliady i Odysei) wojna sprzymierzonych krajów gr. przeciwko Troi, około przeł. XIII/XII w. przed naszą erą Powodem miało być wojna trojańska.
 • Kim był SECESYJNA WOJNA Co zrobił miedzy uprzemysłowionymi stanami Północy (Unia) a stanami Południa ( Konfederacja 5.), wywołana secesją liczących na pomoc Anglii stanów pd. (4 II 1861) i wojna secesyjna.
 • Kim był POZYCYJNA WOJNA Co zrobił frontu zwł. zach. w I wojnie świat. po załamaniu się planu niem. wojny błyskawicznej we IX 1914. Wobec braku efektywnych środków przełamywania frontu obie wojna pozycyjna.
 • Kim był WILBUR WRIGHT Co zrobił Orville opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903 dokonali pierwszych przelotów samodzielnie skonstruowanym samolotem; najdłuższy lot trwał 59 wright wilbur.
 • Kim był BYDGOSKIE WYDARZENIA Co zrobił wymierzona przeciw działaczom NSZZ Solidarność 19 III 1981 w Bydgoszczy, gdzie trzech przedstawicieli związku zostało brutalnie pobitych poprzez MO w trakcie wydarzenia bydgoskie.
 • Kim był SZEŚCIODNIOWA WOJNA Co zrobił od 5 do 10 VI 1967. Wobec zawarcia sojuszu wrogich krajów arab. (Egiptu, Syrii i Jordanii) i wiedząc o ich przygotowaniach do wojny mających na celu likwidację wojna sześciodniowa.
 • Kim był NARODOWE WOLNOMULARSTWO Co zrobił 1819 w Warszawie poprzez W. Łukasińskiego; jego celem było zjednoczenie i odbudowa niepodległości Polski; lewe skrzydło organizacji wysuwało hasło uwłaszczenia wolnomularstwo narodowe.
 • Kim był POMORSKI WAŁ Co zrobił umocnień mającego chronić Rzeszę od wschodu budowanego w latach 1932-34, a później pod koniec II wojny świat. Główne punkty obronne były koło Wałcza i wał pomorski.
 • Kim był OPIUMOWE WOJNY Co zrobił toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było otwarcie wojny opiumowe.
 • Kim był NOWENNA WIELKA Co zrobił moralnych i nar. na lata 1957-66 ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Bożego Ciała 1957 dla uczczenia Millennium Chrztu Polski w wielka nowenna.
 • Kim był LITEWSKIE KSIĘSTWO WIELKIE Co zrobił poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w. również Wołyń wielkie księstwo litewskie.
 • Kim był WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-20 Co zrobił Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania się Armii Czerwonej na zach. (w ramach eksportu zwycięskiej rewolucji komunist.) i datujących się już od II 1919 wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
 • Kim był PAWEŁ JAN WORONICZ Co zrobił bp krakowski, od 1828 arcybp warsz. i prymas Królestwa Pol. (koronował Mikołaja I na króla pol.); od 1800 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; głosił woronicz jan paweł.
 • Kim był WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA Co zrobił chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce traktatem wersalskim. Gdy Niemcy ogłosiły, Iż nie zgodzą się na import pol. węgla wojna celna polsko-niemiecka.
 • Kim był PRUSKA FRANCUSKO WOJNA Co zrobił pozostałymi krajami niem. (niezależnie od Austrii), spowodowana aspiracjami Prus do hegemonii w Niemczech, czemu przeciwstawiał się Napoleon III; działania wojna francusko-pruska.
 • Kim był WAREGOWIE Co zrobił podejmowali wyprawy na Ruś i na tereny bizant. i arab., aktywni jako kupcy i wojownicy. W. odegrali znaczną rolę w pocz. Rusi, angażując się w rozgrywki polit waregowie.
 • Kim był WOJNA POLSKO-SZWEDZKA 1600-35 Co zrobił inflanckiej. Gdy sejm szwedz. zdetronizował Zygmunta III, ten ogłosił podłączenie Inflant do Polski. Wybuchła wojna. Mimo zwycięstw ( bitwa pod Kircholmem 27 wojna polsko-szwedzka 1600-35.
 • Kim był WNP Co zrobił zobacz Wspólnota Niepodległych Krajów wnp.
 • Kim był WOJNA POLSKO-MOSKIEWSKA 1654-67 Co zrobił Kozaków zaporoskich zwierzchności Moskwy. Latem 1654 armie moskiewskie zaatakowały ziemie wsch., opanowując pośrodku roku nie tylko Smoleńsk (3 X 1654), lecz i wojna polsko-moskiewska 1654-67.
 • Kim był WOŁYŃ Co zrobił dorzeczu górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem. Początkowo pod wpływami Rusi Kijowskiej, później samodzielne księstwo. Od czasów Kazimierza Wielkiego wołyń.
 • Kim był WASZYNGTON JERZY, WASHINGTON GEORGE Co zrobił milicji kolonialnej, uczestnik akcji niepodl. kolonii amer., organizator i naczelny dow. Armii Kontynentalnej w latach 1775-83, zwycięzca pod Trenton (1776 waszyngton jerzy, washington george.
 • Kim był SZWEDZKA POLSKO WOJNA Co zrobił propozycję pomocy króla szwedz. Karola Gustawa przeciw Moskwie w zamian za rekompensaty terytorialne. W VII 1655 rusza inwazja na Wielkopolskę i Litwę wojna polsko-szwedzka.
 • Kim był 1976 CZERWCOWE WYDARZENIA Co zrobił zmianą polityki gosp. PRL i zamierzaną drastyczną podwyżką cen żywności. Największe zaburzenia na tym tle były 25 VI w Radomiu i Ursusie. W Radomiu spalono wydarzenia czerwcowe 1976.
 • Kim był HERMAN WŁADYSŁAW Co zrobił Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Objął rządy po wygnaniu jego brata Bolesława Śmiałego. W polityce zagr. uznał zwierzchność cesarstwa i sprzymierzył się z władysław herman.
 • Kim był TRWOGA WIELKA Co zrobił latem 1789 masowo atakowali dwory i klasztory niszcząc dokumenty zawierające wykazy feudalnych powinności i zagrażając życiu i mieniu szlachty wielka trwoga.
 • Kim był WARNEŃCZYK III WŁADYSŁAW Co zrobił władca Węgier od 1440 z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Gł. rolę w państwie za rządów W.W. odgrywał Zbigniew Oleśnicki. W 1444 W.W. podjął władysław iii warneńczyk.
 • Kim był POZNAŃSKIE KSIĘSTWO WIELKIE Co zrobił oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu; W.K.P wielkie księstwo poznańskie.
 • Kim był WATYKAN Co zrobił pow. 44 ha, którego głową jest każdorazowy papież, powstałe opierając się na traktatu zawartego 11 II 1929 pomiędzy Królestwem Włoskim a papieżem Piusem XI watykan.
 • Kim był BERNARD WAPOWSKI Co zrobił astronom pol., w 1526 wydał mapę Europy Wsch. (Sarmacji) - Tabulae Sarmatiae, a w dalszym ciągu pierwszą mapę Polski. Gł. dzieło hist. to Kronika obejmujące wapowski bernard.
 • Kim był WALERY WRÓBLEWSKI Co zrobił gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i wróblewski walery.
 • Kim był ANDRIEJ WŁASOW Co zrobił Czerwonej; w okresie II wojny świat. otrzymał się do niewoli niem.; w 1943 stanął na czele współpracującego z Niemcami Ros. Ruchu Wyzwoleńczego, a rok później własow andriej.
 • Kim był STANISŁAW WYSPIAŃSKI Co zrobił rysownik, reformator teatru; jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski; 1884-95 student Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; 1898-99 kier. artystyczny tyg wyspiański stanisław.
 • Kim był WIGOWIE Co zrobił domowej nazwa zwolenników parlamentu, później tych, którzy chcieli wykluczyć Jakuba II, jako katolika, z prawa dziedziczenia w Anglii. Nareszcie partia wigowie.
 • Kim był JANUSZ WORONICZ Co zrobił listopadowego, działacz emigracyjny, dziennikarz, bratanek J.P. Woronicza; na emigracji stronnik J.A. Czartoryskiego, brał udział w misjach polit. do woronicz janusz.
 • Kim był TRÓJKA WIELKA Co zrobił na ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę Ogromnej Koalicji w wielka trójka.
 • Kim był WARNY Co zrobił ekipy, na które podzieliła się pierwotnie społeczność Ariów: kapłanów ( bramini), wojowników ( kszatriowie) i chłopów, rzemieślników i kupców ( wajsjowie warny.
 • Kim był PELOPONESKA WOJNA Co zrobił latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek Peloponeski). O ile wojna peloponeska.
 • Kim był HISZPAŃSKA AMERYKAŃSKO WOJNA Co zrobił Pretekstem była krwawa rozprawa Hiszpanów z powstańcami kubańskimi i niewyjaśniony wybuch na amer. okręcie Maine w porcie hawańskim. Istotną rolę w wojna amerykańsko-hiszpańska.
 • Kim był WIKLEF JAN, PISANY TEŻ: WIKLIF JOHN, J. WYCLIF, J. WYCLIFFE, J. WICLIF Co zrobił prof. (w Oxfordzie), reformator rel., postulował wyrzeczenie się poprzez Kościół jego dóbr na rzecz ubóstwa, zniesienie organizacji kościelnej i przejęcie jej wiklef jan, pisany też: wiklif john, j. wyclif, j. wycliffe, j. wiclif.
 • Kim był LUDÓW WIOSNA Co zrobił latach 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy, Austrię i Węgry. Jego powodem był fakt, Iż mechanizm społ.-polit. utrwalony na kongresie wiosna ludów.
 • Kim był KAZIMIERZ WITASZEWSKI Co zrobił kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie polskiego października (1956) miał opinię witaszewski kazimierz.
 • Kim był WAZA IV WŁADYSŁAW Co zrobił władca szwedz. (od 1632) i car moskiewski (1610-34), bardzo dostępny pośród szlachty syn Zygmunta III. Brał udział w wojnie chocimskiej (1621). Dobrze władysław iv waza.
 • Kim był WASAL Co zrobił hołd seniorowi, po inwestyturze zostawał lennikiem, mógł równocześnie być seniorem dla własnych wasali, nawet władcą udzielnego państwa wasal.
 • Kim był WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756-63 Co zrobił Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Saksonii, państw Rzeszy Niem. i Szwecji. Naprawdę działania wojenne między wojna siedmioletnia 1756-63.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był ENCYKLOPEDIA Wojna Siedmioletnia 1756-63, Wasal, Władysław Iv Waza, Witaszewski Kazimierz, Wiosna Ludów, Wiklef Jan, Pisany Też: Wiklif John, J. Wyclif, J. Wycliffe, J zasługi.

Bohater Najlepszy Wojna Siedmioletnia 1756-63, Wasal, Władysław Iv Waza co zrobił.