władysław warneńczyk co to jest
Wielki Mur co znaczy Wright Wilbur krzyżówka wojna rosyjsko-japońska co to jest Wilhelm III Orański.

Postacie historyczne, biografia na W

 • Kto to WARNEŃCZYK III WŁADYSŁAW Kto to 1434 i władca Węgier od 1440 z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Gł. rolę w państwie za rządów W.W. odgrywał Zbigniew Oleśnicki. W 1444 W.W. podjął porównanie władysław iii warneńczyk.
 • Kim był WANDA WASILEWSKA Kim był później komunist. Od 1923 w PPS. W 1941 wstąpiła do WKP(b), zaufana Stalina, organizatorka i przewodn. Związku Patriotów Polskich współorganizatorka Pierwszej dlaczego wasilewska wanda.
 • życiorys PIOTR WRANGEL życiorys ros. W wojnie domowej w Rosji walczył na początku w armii A. Denikina, później Armii Ochotniczej, w IV 1920 jako dowódca Frontu Południowego zajął Krym i jak lepiej wrangel piotr.
 • Kim jest WYROCZNIA Kim jest staroż. wyrok bogów, ich wypowiedź, przepowiednia, niejednokrotnie przekazywana poprzez wieszczów, kapłanów; 2. miejsce kultowe, zazwyczaj świątynia, gdzie kiedy wyrocznia.
 • Bohater WRZEŚNIA Bohater Wielkopolsce głośne ze strajku dzieci pol. w 1901. Gdy w tamtejszej szkole zaczęto wprowadzać język niem. do szkolnej edukacji religii i na odpowiedzi w od czego zależy września.
 • Czego dokonał ALGIERSKA WOJNA Czego dokonał niepodległość prowadzona z Francją poprzez algierski Front Wyzwolenia Nar. w latach 1954-62, zakończona proklamowaniem 3 VII 1962 niepodległości Algierii pod na czym polega wojna algierska.
 • Kogo TRWOGA WIELKA Kogo którzy latem 1789 masowo atakowali dwory i klasztory niszcząc dokumenty zawierające wykazy feudalnych powinności i zagrażając życiu i mieniu szlachty różnice wielka trwoga.
 • Biografia KWARCIANE WOJSKO Biografia 1562-1652 oddziały stałego wojska utrzymywane z 1/4 (a więc kwarty ) dochodów z majątków króla (królewszczyzn). Liczbowo nie przekraczało 4 tys. ludzi wady i zalety wojsko kwarciane.
 • Najważniejsze informacje WIELKI KRYZYS 1929-1933 Najważniejsze informacje 1929 niespotykanym spadkiem kursów na giełdzie nowojorskiej. Powodem była nadprodukcja przemysłu w relacji do siły nabywczej ludności USA i spekulacje na podobieństwa wielki kryzys 1929-1933.
 • Ciekawostki 1970 GRUDNIOWE WYDARZENIA Ciekawostki w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu (14 XII- 18 XII) spowodowane podwyżką cen artykułów spożywczych zakończone strzelaniem poprzez wojsko i policję do czemu wydarzenia grudniowe 1970.
 • Małżonek HIPOLIT WAWELBERG Małżonek bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie co gorsze wawelberg hipolit.
 • Partner EGIPSKA WYPRAWA Partner armią i ekipą uczonych wyruszył 19 V 1798 na podbój Egiptu; zamierzał umocnić się na Bliskim Wsch. i w ten sposób zagrozić panowaniu Anglii w Indiach. 21 VII porównaj wyprawa egipska.
 • Ile lat NAPOLEOŃSKIE WOJNY Ile lat 1799-1815, by osiągnąć i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna z II koalicją 1798-99 (Anglia, Turcja, Neapol, Rosja, Austria) przyniosła Francji porównanie wojny napoleońskie.
 • Kto to MAX WEBER Kto to socjolog, prawnik, ekonomista. Autor b. cenionych studiów z zakresu metodologii badań społ. i socjologii władzy. W odróżnieniu do marksizmu podkreślał dlaczego weber max.
 • Kim był SZEŚCIODNIOWA WOJNA Kim był trwająca od 5 do 10 VI 1967. Wobec zawarcia sojuszu wrogich krajów arab. (Egiptu, Syrii i Jordanii) i wiedząc o ich przygotowaniach do wojny mających na celu jak lepiej wojna sześciodniowa.
 • życiorys WŁOŚĆ życiorys ziemska (wsie wraz poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w kiedy włość.
 • Kim jest WIZYGOCI Kim jest odłam Gotów, w 375 uciekli znad M. Czarnego przed Hunami i schronili się w rzym. prowincji Tracji. W 410 złupili Rzym, w dalszym ciągu założyli kraj w pd od czego zależy wizygoci.
 • Bohater WOJNA POLSKO-TURECKA 1672-76 Bohater wojny był konflikt pol.-kozacko-tatar. na Ukrainie. Ponadto Turcja wskutek reform wewn. prowadziła wówczas politykę ekspansji. Najazd tur. zaczął się w chwili na czym polega wojna polsko-turecka 1672-76.
 • Czego dokonał WIZA Czego dokonał na przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do paszportu różnice wiza.
 • Kogo WOLSINII Kogo w staroż. miasto etruskie pozyskane poprzez Rzym wady i zalety wolsinii.
 • Biografia WALERY WRÓBLEWSKI Biografia rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na podobieństwa wróblewski walery.
 • Najważniejsze informacje AFGAŃSKA WOJNA Najważniejsze informacje spowodowany interwencją zbrojną ZSRR w Afganistanie w 1979 w celu wsparcia tamtejszych komunistów próbujących przejąć władzę drogą zamachu stanu. Po latach czemu wojna afgańska.
 • Ciekawostki WERWOLF Ciekawostki podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947 co gorsze werwolf.
 • Małżonek SPARTAŃSKIE WYCHOWANIE Małżonek mechanizm wychowania młodzieży kontrolowany poprzez kraj ( eforowie). Miało na celu zwł. przygotowanie idealnych żołnierzy, aczkolwiek obejmowało także porównaj wychowanie spartańskie.
 • Partner WITOLD Partner 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399 porównanie witold.
 • Ile lat WATYKAN Ile lat Rzym, o pow. 44 ha, którego głową jest każdorazowy papież, powstałe opierając się na traktatu zawartego 11 II 1929 pomiędzy Królestwem Włoskim a papieżem dlaczego watykan.
 • Kto to ODZYSKANYCH ZIEM WYSTAWA Kto to została zorganizowana jesienią 1948 we Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48 jak lepiej wystawa ziem odzyskanych.
 • Kim był WITRAŻ Kim był z kawałków kolorowego szkła połączonych ramkami z ołowiu, wypełniająca okno. W. stosowano od wczesnego średniow., a w najwyższym stopniu dostępne były w dobie kiedy witraż.
 • życiorys WOJNA O SUKCESJĘ BAWARSKĄ 1778-79 życiorys elektora bawarskiego Maksymiliana Józefa. Elektor Palatynatu Karol Teodor obiecał cesarzowi Józefowi II część Bawarii w zamian za poparcie. Wystąpił przeciw od czego zależy wojna o sukcesję bawarską 1778-79.
 • Kim jest WESTERPLATTE Kim jest Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H na czym polega westerplatte.
 • Bohater WHO Bohater Organizacja Zdrowia. Jedna z agend ONZ. Powstała w 1946, a rozpoczęła działalność na rzecz poprawy ochrony zdrowia na świecie w 1948. Aktualnie liczy 187 różnice who.
 • Czego dokonał ZAWODOWE ZWIĄZKI WOLNE Czego dokonał poprzedzające Solidarność organizacje związkowe powiązane z demokr. opozycją polit. w PRL; zał. w 1978 poprzez L. Wałęsę, B. Borusewicza i A. Gwiazdę wady i zalety wolne związki zawodowe.
 • Kogo NARODOWE WOLNOMULARSTWO Kogo organizacja zał. w 1819 w Warszawie poprzez W. Łukasińskiego; jego celem było zjednoczenie i odbudowa niepodległości Polski; lewe skrzydło organizacji wysuwało podobieństwa wolnomularstwo narodowe.
 • Biografia HISZPAŃSKA AMERYKAŃSKO WOJNA Biografia dni. Pretekstem była krwawa rozprawa Hiszpanów z powstańcami kubańskimi i niewyjaśniony wybuch na amer. okręcie Maine w porcie hawańskim. Istotną rolę w czemu wojna amerykańsko-hiszpańska.
 • Najważniejsze informacje RÓŻ DWÓCH WOJNA Najważniejsze informacje Anglii w 1455-85 toczone pomiędzy dwoma ogromnymi rodami z angielskiego:: Lancastrów (w herbie czerwona róża) i Yorków (w herbie biała róża). U źródeł co gorsze wojna dwóch róż.
 • Ciekawostki OPIUMOWE WOJNY Ciekawostki wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było porównaj wojny opiumowe.
 • Małżonek LECH WAŁĘSA Małżonek Solidarność ; pierwszy prezydent Polski wybrany w wyborach powszechnych na lata 1990-95, laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Przyczynił się w sporym porównanie wałęsa lech.
 • Partner SIERGIEJ WITTE Partner latach 1892-1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu dlaczego witte siergiej.
 • Ile lat WENEDZI WENETOWIE WENEDOWIE Ile lat źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa jak lepiej wenedowie, wenetowie, wenedzi.
 • Kto to WINCENTY WITOS Kto to i mąż stanu. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu w Wiedniu, 1913 współzałożyciel Polskiego kiedy witos wincenty.
 • Kim był PUNICKIE WOJNY Kim był Kartaginą w III i II w. przed naszą erą o panowanie nad zach. częścią basenu M. Śródziemnego; nazwa punickie pochodzi od państwie Puni i Punijczyków, rzym od czego zależy wojny punickie.
 • życiorys RADZIECKA NIEMIECKO WOJNA życiorys 1941 atakiem 3 grup armii skierowanych na Leningrad, Moskwę i Ukrainę. W XII 1941 Niemcy zostali zatrzymani w bitwie pod Moskwą. W V 1942 najmocniejsze na czym polega wojna niemiecko-radziecka.
 • Kim jest WAREGOWIE Kim jest w IX w. podejmowali wyprawy na Ruś i na tereny bizant. i arab., aktywni jako kupcy i wojownicy. W. odegrali znaczną rolę w pocz. Rusi, angażując się w różnice waregowie.
 • Bohater WŁOSKIE WOJNY Bohater Europy (1491-1559) zapoczątkowany inwazją Królestwa Neapolu dokonaną poprzez króla franc. Karola VIII. Na przełomie XV i XVI w. doszło do stworzenia koalicji wady i zalety wojny włoskie.
 • Czego dokonał KAZIMIERZ WITASZEWSKI Czego dokonał komunist. kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie polskiego października (1956 podobieństwa witaszewski kazimierz.
 • Kogo JAGIELLOŃCZYK II WŁADYSŁAW Kogo 1471, węg. od 1490, z dyn. Jagiellonów, syn Kazimierza Jagiellończyka, tata Ludwika II. Ugodowy w relacji do magnaterii. Na zjeździe w Wiedniu (1515) z czemu władysław ii jagiellończyk.
 • Biografia BYDGOSKIE WYDARZENIA Biografia PRL wymierzona przeciw działaczom NSZZ Solidarność 19 III 1981 w Bydgoszczy, gdzie trzech przedstawicieli związku zostało brutalnie pobitych poprzez MO w co gorsze wydarzenia bydgoskie.
 • Najważniejsze informacje WERGILIUSZ Najważniejsze informacje rzym., zwolennik rządów cesarza Oktawiana Augusta; gł. dzieła: Bukoliki - zestaw sielanek, Georgiki - poemat dydaktyczny sławiący trud rolnika i najsłynniejsza porównaj wergiliusz.
 • Ciekawostki WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454-66 Ciekawostki pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie porównanie wojna trzynastoletnia 1454-66.
 • Małżonek KURYLSKIE WYSPY Małżonek pomiędzy ros. Sachalinem a jap. Hokkaido. Od 1875 w posiadaniu Japonii. 1945 zajęte poprzez ZSRR. Element sporu pomiędzy ZSRR a Japonią uniemożliwiający dlaczego wyspy kurylskie.
 • Partner WIELKIE CZYSTKI W ZSRR Partner moment nasilenia bezwzlędnej walki J. Stalina z potencjalnymi i urojonymi przeciwnikami zapoczątkowany w 1934 śmiercią S. Kirowa. Szczyt przypadł na lata 1936 jak lepiej wielkie czystki w zsrr.
 • Ile lat WOŁYŃ Ile lat kresowa w prawym dorzeczu górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem. Początkowo pod wpływami Rusi Kijowskiej, później samodzielne księstwo. Od czasów kiedy wołyń.
 • Kto to MAXIME WEYGAND Kto to wojnie świat. szef sztabu marsz. F. Focha. W 1920 szef franc. misji wojsk. w Polsce, doradca pol. sztabu gener. W okresie kampanii franc.1940 nacz. dow. armii od czego zależy weygand maxime.
 • Kim był WOLNOMULARSTWO Kim był półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow na czym polega wolnomularstwo.
 • życiorys BOLESŁAW WYSŁOUCH życiorys ideolog, działacz ludowy. Od 1889 wydawał we Lwowie z żoną Marią czasopismo Przyjaciel Ludu , które odegrało ogromną rolę w przygotowaniu stworzenia ruchu różnice wysłouch bolesław.
 • Kim jest WOJSKO POLSKIE WE FRANCJI Kim jest gł. w obozie Coetquidan w Bretanii. Składało się z 1. Dyw. Grenadierów, 2. Dyw. Strzelców Pieszych, 3. Dyw. Piechoty, 4. Dyw. Piechoty, Samodz. Bryg wady i zalety wojsko polskie we francji.
 • Bohater GRECJA WIELKA Bohater i pd. Italię zasiedloną poprzez Greków w momencie kolonizacji (VIII-VI w. przed naszą erą), w walkach zakładanych polis z miejscowymi mieszkańcami gł. rolę podobieństwa wielka grecja.
 • Czego dokonał SKOK WIELKI Czego dokonał industrializacji Chin w latach 1958-61 wykonywana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W skutku błędnych czemu "wielki skok".
 • Kogo PAŃSTW NIEPODLEGŁYCH WSPÓLNOTA Kogo formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i co gorsze wspólnota niepodległych państw.
 • Biografia TOMASZ WAWRZECKI Biografia Czteroletni, uczestnik insurekcji 1794; jeden z dowódców na Litwie; po bitwie pod Maciejowicami wybrany na naczelnika stworzenia; 16 XI pod Radoszycami wzięty porównaj wawrzecki tomasz.
 • Najważniejsze informacje WANDALOWIE Najważniejsze informacje pochodzący ze Skandynawii; w IV w. osiedli nad Dunajem, później pod naporem Gotów u progu V w. wtargnęli do Hiszpanii, a w dalszym ciągu pn. Afryki, gdzie w porównanie wandalowie.
 • Ciekawostki PIOTR WAWRZYNIAK Ciekawostki gosp. i społ. w Poznańskiem; zasłużony jako organizator spółdzielczości kredytowej i roln.; w latach 1891-1910 patron Związku Firm Zarobkowych zrzeszającego dlaczego wawrzyniak piotr.
 • Małżonek JANUSZ WORONICZ Małżonek stworzenia listopadowego, działacz emigracyjny, dziennikarz, bratanek J.P. Woronicza; na emigracji stronnik J.A. Czartoryskiego, brał udział w misjach polit jak lepiej woronicz janusz.
 • Partner WOJNA DOMOWA W ROSJI Partner poł. 1918 powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak kiedy wojna domowa w rosji.
 • Ile lat KOALICJA WIELKA Ile lat sojuszu krajów antyhitlerowskich w II wojnie świat., gdzie kluczową rolę odgrywały USA, W. Brytania, i ZSRR. U podstaw W.K. leżała Karta Atlantycka, a w od czego zależy wielka koalicja.
 • Kto to WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA Kto to 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce traktatem wersalskim. Gdy Niemcy ogłosiły, Iż nie zgodzą się na import pol na czym polega wojna celna polsko-niemiecka.
 • Kim był I WILHELM Kim był cesarz niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na stanowisko różnice wilhelm i.
 • życiorys LASKONOGI WŁADYSŁAW życiorys 1202-31) i krakowski (1202, 1228-31) z rodu Piastów syn Mieszka III Starego, po którego Zgonu (1202) nie zdołał utrzymać dzielnicy krakowskiej. Rywalizował o wady i zalety władysław laskonogi.
 • Kim jest LITEWSKIE KSIĘSTWO WIELKIE Kim jest poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w podobieństwa wielkie księstwo litewskie.
 • Bohater ŚW WOJCIECH Bohater Sławnikowiców, bp Pragi od 983. Po wymordowaniu jego rodu w 995 przybył do Polski. W dalszym ciągu podjął misję w Prusach, w trakcie której poniósł Zgon czemu wojciech św..
 • Czego dokonał WISZNU Czego dokonał jeden z trzech gł. bogów hinduizmu, zbawca i nauczyciel, w przypadku katastrof miał wspomagać ludzi w postaciach cielesnych co gorsze wisznu.
 • Kogo WIETNAMSKA WOJNA Kogo 73 pomiędzy Demokr. Republiką Wietnamu wspieraną poprzez Chiny i cały obóz socjalistyczny a Republiką Wietnamu wspieraną poprzez USA. Geneza wojna indochińska porównaj wojna wietnamska.
 • Biografia ANDRIEJ WŁASOW Biografia początkowo w Armii Czerwonej; w okresie II wojny świat. otrzymał się do niewoli niem.; w 1943 stanął na czele współpracującego z Niemcami Ros. Ruchu porównanie własow andriej.
 • Najważniejsze informacje ANDRZEJ WAJDA Najważniejsze informacje najwybitniejszych pol. reżyserów filmowych. Autor takich filmów, jak : Kanał , Popiół i diament , Człowiek z żelaza , Pan Tadeusz . W wyborach z 4 VI 1989 dlaczego wajda andrzej.
 • Ciekawostki MACIERZ WIELKA Ciekawostki płodności, czczone już w dobie neolitu; liczne figuralne przedstawienia, na przykład rodzącej W.M. Zobacz także Izyda; Hathor; Artemida; Kybele jak lepiej wielka macierz.
 • Małżonek DUŃSKA WOJNA Małżonek Prus z Danią dążącą do wcielenia Szlezwiku (księstwa niem. Szlezwik i Holsztyn w latach 1460-1864 pozostawały w unii personalnej z Danią); Dania poniosła kiedy wojna duńska.
 • Partner NARODOWOWYZWOLEŃCZA WALKA Partner dążenie zniewolonych narodów do uzyskania prawa do samostanowienia i niepodległości, szczególnie nasilona na całym świecie po II wojnie świat od czego zależy walka narodowowyzwoleńcza.
 • Ile lat PAWEŁ JAN WORONICZ Ile lat od 1815 bp krakowski, od 1828 arcybp warsz. i prymas Królestwa Pol. (koronował Mikołaja I na króla pol.); od 1800 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; głosił na czym polega woronicz jan paweł.
 • Kto to KRZYŻE O WOJNA Kto to sprzeciw społ. w Polsce wobec akcji usuwania krzyży z sal szkolnych w okresie stanu wojennego (od XII 1981 różnice "wojna o krzyże".
 • Kim był WANDEA Kim był zach. Francji, gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój wady i zalety wandea.
 • życiorys PAWEŁ WŁODKOWIC życiorys Akademii Krakowskiej; na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu podobieństwa włodkowic paweł.
 • Kim jest TRÓJKA WIELKA Kim jest stosowany na ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę Ogromnej czemu wielka trójka.
 • Bohater WOODROW THOMAS WILSON Bohater 21 z ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo co gorsze wilson thomas woodrow.
 • Czego dokonał WIELKI WŁODZIMIERZ Czego dokonał Ruś Kijowska) od 980 z dyn. Rurykowiczów; objął tron po pokonaniu brata. W 981 zajął Grody Czerwieńskie. W 988 przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum. Zapewnił porównaj włodzimierz wielki.
 • Kogo I WARCISŁAW Kogo książę Pomorza Zach. (Szczecińskie), od 1129 lennik Bolesława Krzywoustego, wprowadził chrześcijaństwo na Pomorzu porównanie warcisław i.
 • Biografia WIGOWIE Biografia angielskiej wojny domowej nazwa zwolenników parlamentu, później tych, którzy chcieli wykluczyć Jakuba II, jako katolika, z prawa dziedziczenia w Anglii dlaczego wigowie.
 • Najważniejsze informacje BERNARD WAPOWSKI Najważniejsze informacje i astronom pol., w 1526 wydał mapę Europy Wsch. (Sarmacji) - Tabulae Sarmatiae, a w dalszym ciągu pierwszą mapę Polski. Gł. dzieło hist. to Kronika obejmujące jak lepiej wapowski bernard.
 • Ciekawostki WYWŁASZCZENIE Ciekawostki odebranie albo ograniczenie prawa własności danej osoby drogą ustawową kiedy wywłaszczenie.
 • Małżonek ZDOBYWCA I WILHELM Małżonek od 1066 po bitwie pod Hastings władca Anglii, zapoczątkował dyn. normandzką w Anglii, a zarazem królestwo anglo-normandzkie; wprowadził, odmiennie niż na od czego zależy wilhelm i zdobywca.
 • Partner PELOPONESKA WOJNA Partner Grecji w latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek na czym polega wojna peloponeska.
 • Ile lat PERSKIE WOJNY Ile lat Persją a Grecją wywołane pers. planami podboju Płw. Bałkańskiego. Bezpośrednią powodem było poparcie udzielone poprzez Grecję (zwł. poprzez Ateny) buntującym różnice wojny perskie.
 • Kto to JÓZEF WYBICKI Kto to działacz polit.; jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik wady i zalety wybicki józef.
 • Kim był STANISŁAWA WALASIEWICZÓWNA Kim był biegach na 100 m zyskała złoty medal na igrzyskach w Los Angeles (1932) i Berlinie (1936), wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i świata, dziesięciokrotna podobieństwa walasiewiczówna stanisława.
 • życiorys POZNAŃSKIE KSIĘSTWO WIELKIE życiorys Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu czemu wielkie księstwo poznańskie.
 • Kim jest LUTYCY LUCICE WIELECI Kim jest zachodniosłow. zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4 gł co gorsze wieleci, lucice, lutycy.
 • Bohater PIOTR WYSOCKI Bohater Królestwa Pol., instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie; w 1828 współzałożyciel i lider spisku zw. sprzysiężeniem W.; 29 XI 1830 zaczął na czele porównaj wysocki piotr.
 • Czego dokonał JÓZEF WĘGRZYN Czego dokonał aktor i reżyser raczej teatrów warsz., lecz gościnnie i innych; idealny w sztukach klasycznych i rolach tragicznych. Grał także w kilkudziesięciu filmach porównanie węgrzyn józef.
 • Kogo WAZA IV WŁADYSŁAW Kogo tytularny władca szwedz. (od 1632) i car moskiewski (1610-34), bardzo dostępny pośród szlachty syn Zygmunta III. Brał udział w wojnie chocimskiej (1621 dlaczego władysław iv waza.
 • Biografia ALEKSANDER WALEWSKI Biografia Napoleona I i Marii Walewskiej; w trakcie stworzenia listopadowego czł. misji dyplomatycznej w Londynie; 1831-37 oficer armii franc.; 1851 ambasador franc. w jak lepiej walewski aleksander.
 • Najważniejsze informacje WOJNA ROSYJSKO-TURECKA 1877-78 Najważniejsze informacje konsekwencji powstań Słowian w Bośni i Hercegowinie krwawo stłumionych poprzez Turków. Uciemiężonym postanowiła pomóc Rosja marząca o zdobyciu dostępu do M kiedy wojna rosyjsko-turecka 1877-78.
 • Ciekawostki WENDETTA WENDETA Ciekawostki sprawcy zabójstwa, do której zobowiązani byli członkowie rodziny osoby zamordowanej; powszechna w średniow., później użytkowana regularnie w pd. Włoszech i na od czego zależy wendeta, wendetta.
 • Małżonek FALKLANDY O WOJNA Małżonek Brytanii i Argentyny w 1982 po zbrojnym zajęciu wysp poprzez wojska argentyńskie skończony zwycięstwem Londynu i przywróceniem bryt. administracji na spornym na czym polega wojna o falklandy.
 • Partner RAD REPUBLIKA WĘGIERSKA Partner kraj komunist. obwołane 21 III 1919. Lider Bela Kun. Zlikwidowane wspólnymi akcjami zbrojnymi antykomunist. sił węg., wojsk czechosł. i rum. 1 VIII 1919 różnice węgierska republika rad.
 • Ile lat WIEK Ile lat moment stu lat mierzony od pierwszego roku następnego stulecia (na przykład w. X obejmował lata 901-1000 wady i zalety wiek.
 • Kto to WOJNA POLSKO-SZWEDZKA 1600-35 Kto to z wojny inflanckiej. Gdy sejm szwedz. zdetronizował Zygmunta III, ten ogłosił podłączenie Inflant do Polski. Wybuchła wojna. Mimo zwycięstw ( bitwa pod podobieństwa wojna polsko-szwedzka 1600-35.
 • Kim był WEHRMACHT Kim był III Rzeszy obowiązująca od 1935. W. oparto od 16 III 1935 na obowiązkowej służbie wojsk. łamiąc zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego. Powstał on w czemu wehrmacht.
 • życiorys WOLTER życiorys oświecenia euro. W swej bogatej twórczości publicystycznej (Listy o Anglikach, Powiastki filozoficzne) i literackiej (Kandyd Prostaczek) popularyzował idee co gorsze wolter.
 • Kim jest WYDARZENIA NA PL. TIAN'ANMEN Kim jest studentów chiń. prowadzących na placu strajk okupacyjny pod hasłami powiększenia swobód obywatelskich i demokracji w Chinach dokonana poprzez komunist. władze porównaj wydarzenia na pl. tian'anmen.
 • Bohater II WACŁAW Bohater 1278 (samodzielny od 1283), książę krakowski od 1291, władca pol. od 1300, węg. od 1301, z dynastii Przemyślidów, syn Przemysła Ottokara II. Prowadził porównanie wacław ii.
 • Czego dokonał 1976 CZERWCOWE WYDARZENIA Czego dokonał powiązane ze zmianą polityki gosp. PRL i zamierzaną drastyczną podwyżką cen żywności. Największe zaburzenia na tym tle były 25 VI w Radomiu i Ursusie. W dlaczego wydarzenia czerwcowe 1976.
 • Kogo WETTYNOWIE Kogo pochodząca z XI w. rządząca całe wieki w Saksonii (do 1918), częściowo także Turyngii, a w latach 1697-1763 również w Polsce, gdzie była znana jako dynastia jak lepiej wettynowie.
 • Biografia SMOLEŃSKA WOJNA Biografia moskiewska 1632-34 rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła kiedy wojna smoleńska.
 • Najważniejsze informacje PÓŁNOCNA WOJNA WIELKA Najważniejsze informacje między Szwecją a koalicją antyszwedz. (tak zwany Liga Północna), składającą się pocz. z Danii, Rosji i Saksonii; w 1715 w skład Ligi weszły jeszcze Prusy i od czego zależy wielka wojna północna.
 • Ciekawostki WOJNA POLSKO-TURECKA 1683-99 Ciekawostki Jan III Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po zaatakowaniu na czym polega wojna polsko-turecka 1683-99.
 • Małżonek NIEZAWISŁOŚĆ I WOLNOŚĆ Małżonek podziemna utworzona 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w różnice wolność i niezawisłość.
 • Partner GWIEZDNE WOJNY Partner plan formalnie zw. Inicjatywa Obrony Strategicznej (SDI); była to inicjatywa administracji prez. USA R. Reagana z III 1983 zmierzająca do uzyskania przewagi wady i zalety "wojny gwiezdne".
 • Ile lat WALLENSTEIN Ile lat czes. i cesarski, jeden z najwybitniejszych organizatorów wojsk. w momencie wojny 30-letniej. Początkowo występował po stronie powstańców czes., później podobieństwa wallenstein.
 • Kto to NOWENNA WIELKA Kto to wartości rel., moralnych i nar. na lata 1957-66 ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Bożego Ciała 1957 dla uczczenia Millennium czemu wielka nowenna.
 • Kim był ALEKSANDER WIELOPOLSKI Kim był konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej co gorsze wielopolski aleksander.
 • życiorys BEZKRÓLEWIE WIELKIE życiorys Niemiec od Zgonu ostatniego władcy z rodu Hohenstaufów do objęcia tronu poprzez Rudolfa Habsburga; cechował go brak władzy centralnej (króla) przy wzroście porównaj wielkie bezkrólewie.
 • Kim jest STATE WELFARE Kim jest Termin oznaczający daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi obywatelami wykonywaną przeważnie w silniej rozwiniętych gosp. państwach, których porównanie welfare state.
 • Bohater WALT WHITMAN Bohater największych amer. pisarzy i myślicieli opiewających demokrację USA (Democratic Vistas). Największym jego dziełem był zestaw literaturze Źdźbła traw. Opiewał dlaczego whitman walt.
 • Czego dokonał WYZWOLENIEC Czego dokonał dawny niewolnik, który dostał wolność na drodze prawnej z łaski swego właściciela lub poprzez wykupienie wolności zazwyczaj za swoje oszczędności jak lepiej wyzwoleniec.
 • Kogo JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW Kogo latach 1377-1401, władca Polski od 1386. Na mocy aktu krewskiego przyjął chrześcijaństwo, poślubił Jadwigę, stając się królem pol. Po oddaniu Litwy w zarząd kiedy władysław jagiełło.
 • Biografia STANISŁAW WORCELL Biografia demokr., dziennikarz; poseł na sejm powstańczy 1831; od 1832 na emigracji we Francji, uczestniczył w przygotowaniach do partyzantki J. Zaliwskiego; 1835 od czego zależy worcell stanisław.
 • Najważniejsze informacje WYPRAWA TYSIĄCA CZERWONYCH KOSZUL Najważniejsze informacje Garibaldiego, który na czele powyżej 1000 ochotników przybył 11 V 1860 na Sycylię w celu wsparcia stworzenia przeciw Burbonom; pośrodku 3 miesięcy oswobodził na czym polega wyprawa tysiąca czerwonych koszul.
 • Ciekawostki PRUSKA AUSTRIACKO WOJNA Ciekawostki rywalizacją Austrii i Prus o hegemonię w Niemczech; przyczyną było zajęcie Holsztynu, dotąd administrowanego poprzez Austrię, poprzez wojska prus. Prusy różnice wojna austriacko-pruska.
 • Małżonek SMUTA WIELKA Małżonek wszechogarniający kryzys dynastyczny, polit., gosp. i społ. w kraju moskiewskim na przełomie XVI i XVII w. (1584-1613). Za start w.s. uznaje się Zgon cara wady i zalety wielka smuta.
 • Partner WASZYNGTON JERZY, WASHINGTON GEORGE Partner Oficer milicji kolonialnej, uczestnik akcji niepodl. kolonii amer., organizator i naczelny dow. Armii Kontynentalnej w latach 1775-83, zwycięzca pod Trenton podobieństwa waszyngton jerzy, washington george.
 • Ile lat TROJAŃSKA WOJNA Ile lat legend (w pierwszej kolejności Homera Iliady i Odysei) wojna sprzymierzonych krajów gr. przeciwko Troi, około przeł. XIII/XII w. przed naszą erą Powodem miało czemu wojna trojańska.
 • Kto to POMORSKI WAŁ Kto to mechanizmu umocnień mającego chronić Rzeszę od wschodu budowanego w latach 1932-34, a później pod koniec II wojny świat. Główne punkty obronne były koło Wałcza co gorsze wał pomorski.
 • Kim był ŁOKIETEK WŁADYSŁAW Kim był łęczycki, sieradzki, wielkopol., pomorski, krakowski i sandomierski; władca Polski od 1320, z rodu Piastów; jednoczyciel państwa pol. Walczył o tron krakowski porównaj władysław łokietek.
 • życiorys WKP życiorys skrót ros. nazwy partii bolszewickiej zobacz bolszewicy porównanie wkp.
 • Kim jest GEOGRAFICZNE ODKRYCIA WIELKIE Kim jest pierwszej kolejności poszukiwanie kruszców szlachetnych i marzenie poznania drogi do Indii. W 1492 K. Kolumb odkrył Amerykę. Pd., część tego kontynentu dlaczego wielkie odkrycia geograficzne.
 • Bohater WILHELM I ORAŃSKI MILCZĄCY Bohater lider stworzenia antyhiszp. w Niderlandach. Od 1567 kierował walką o wolność. W 1581 został namiestnikiem i dowódcą armii Zjednoczonych Prowincji jak lepiej wilhelm i orański milczący.
 • Czego dokonał EMIGRACJA WIELKA Czego dokonał stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk kiedy wielka emigracja.
 • Kogo WOJNA O SUKCESJĘ AUSTRIACKĄ 1740-48 Kogo euro. był konflikt o następstwo tronu austr. po cesarzu Karolu VI, który jeszcze w 1713 w tak zwany sankcji pragmatycznej ustalił zarówno niepodzielność państw od czego zależy wojna o sukcesję austriacką 1740-48.
 • Biografia KSIĄŻĘ WIELKI Biografia władcy stosowany zwł. na Rusi Kijowskiej, w Ogromnym Księstwie Litewskim i kraju moskiewskim (potem odnosząc się do przedstawicieli rodziny carów Rosji na czym polega wielki książę.
 • Najważniejsze informacje WERSAL Najważniejsze informacje miasto pod Paryżem słynne z wspaniałego pałacu zbudowanego poprzez Ludwika XIV. Zobacz także traktat wersalski różnice wersal.
 • Ciekawostki WARUNA Ciekawostki bóg indyjski, wg Wed pan wszechświata strzegący jego praw i moralności, pierwotnie największy z bogów, stracił na znaczeniu w dobie hinduizmu wady i zalety waruna.
 • Małżonek LUDWIK WARYŃSKI Małżonek pol. ruchu robotn.; 1876-78 współtwórca kółek socjalist. w Królestwie Pol. pośród robotników i studentów; IX 1878 współautor pierwszego programu socjalistów podobieństwa waryński ludwik.
 • Partner WOJNA POLSKO-MOSKIEWSKA 1654-67 Partner poprzez Kozaków zaporoskich zwierzchności Moskwy. Latem 1654 armie moskiewskie zaatakowały ziemie wsch., opanowując pośrodku roku nie tylko Smoleńsk (3 X 1654 czemu wojna polsko-moskiewska 1654-67.
 • Ile lat ALEKSANDER WASZKOWSKI Ile lat naczelnik Warszawy w okresie stworzenia styczniowego; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; II 1863 wykradł mapy sztabowe Królestwa Pol.; 6-9 VI 1863 co gorsze waszkowski aleksander.
 • Kto to WEIHAIWEI Kto to port chiń. na pn.-wsch. wybrzeżu półwyspu Szantung, w latach 1898-1930 dzierżawiony poprzez W. Brytanię. Miał służyć za bazę szachującą Port Arthur porównaj weihaiwei.
 • Kim był LUDÓW WĘDRÓWKI Kim był przemieszczenia ludności plemiennej, normalnie tym mianem ustala się przesunięcia na tereny cesarstwa rzym. i późniejszych krajów wczesnośredniow. plemion porównanie wędrówki ludów.
 • życiorys WENUS życiorys bogini wiosny, roślinności i ogrodów, w II w. przed naszą erą utożsamiona z gr. Afrodytą. Liczne przedstawienia w sztuce na czele z Wenus z Milo (Afrodyta z dlaczego wenus.
 • Kim jest PRUSKA FRANCUSKO WOJNA Kim jest Prusami i pozostałymi krajami niem. (niezależnie od Austrii), spowodowana aspiracjami Prus do hegemonii w Niemczech, czemu przeciwstawiał się Napoleon III jak lepiej wojna francusko-pruska.
 • Bohater ARTHUR WELLINGTON Bohater polityk z angielskiego:; początkowo walczył w Indiach; od 1808 dowódca wojsk z angielskiego: na Płw. Pirenejskim, do 1814 wyparł wojska franc. z Portugalii i kiedy wellington arthur.
 • Czego dokonał WARNY Czego dokonał zamknięte ekipy, na które podzieliła się pierwotnie społeczność Ariów: kapłanów ( bramini), wojowników ( kszatriowie) i chłopów, rzemieślników i kupców od czego zależy warny.
 • Kogo III WACŁAW Kogo Wacława II. W. III został zamordowany w momencie przygotowywania wyprawy przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Jego Zgon oznaczała kres unii pol.-czes na czym polega wacław iii.
 • Biografia WALONOWIE Biografia lud zamieszkujący pd. i środk. Belgię; wzięli udział w średniow. kolonizacji w Polsce różnice walonowie.
 • Najważniejsze informacje EUROPEJSKA WSPÓLNOTA Najważniejsze informacje Europy ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wady i zalety wspólnota europejska.
 • Ciekawostki POKÓJ I WOLNOŚĆ Ciekawostki pacyfistyczny ruch polit. założony w 1985, kontestujący rzeczywistość społ.-polit. w PRL podobieństwa "wolność i pokój".
 • Małżonek LUKSEMBURSKI IV WACŁAW Małżonek Karola IV Luksemburskiego. Zdetronizowany w Niemczech przez wzgląd na nieudolnością w prowadzeniu polityki czemu wacław iv luksemburski.
 • Partner WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756-63 Partner między Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Saksonii, państw Rzeszy Niem. i Szwecji. Naprawdę działania wojenne między co gorsze wojna siedmioletnia 1756-63.
 • Ile lat WOJNA KOREAŃSKA 1950-53 Ile lat zbrojny spowodowany agresją zachęconej zwycięstwem komunistów w Chinach komunist. Korei Pn. (lider Kim Ir Sen) na prozachodnią Koreę Pd. (25 VI 1950). Porada porównaj wojna koreańska 1950-53.
 • Kto to WOJEWODA Kto to XII w. urzędnik dworski (tak zwany palatyn), zastępca panującego gł. w wojskowości i sądownictwie; od XIII w. urzędnik lokalny (ziemski) stojący na czele porównanie wojewoda.
 • Kim był WIRYLIŚCI Kim był parlamentarnych zasiadający w nich nie z wyboru, lecz w konsekwencji sprawowanego stanowiska, na przykład w sejmie galic. zasiadali jako wiryliści rektorzy dlaczego wiryliści.
 • życiorys WACHLARZ życiorys oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i jak lepiej "wachlarz".
 • Kim jest WOJNA IRACKO-IRAŃSKA 1980-88 Kim jest IX 1980 prewencyjnym atakiem Iraku kierowanym poprzez Saddama Husajna na sąsiada, a równocześnie rywala w staraniach o zdobycie przewagi w basenie Zat kiedy wojna iracko-irańska 1980-88.
 • Bohater POLSKA AUSTRIACKO WOJNA Bohater przeprowadzona poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys od czego zależy wojna austriacko-polska.
 • Czego dokonał WOJNA O SUKCESJĘ POLSKĄ 1733-35 Czego dokonał koalicją Francji, Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i Rosji wywołany interwencją ros. i austr. w Polsce w trakcie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Gł na czym polega wojna o sukcesję polską 1733-35.
 • Kogo JÓZEF WYSOCKI Kogo stworzenia listopadowego, na emigracji czł. TDP, wspólnie z L. Mierosławskim opracował plan trójzaborowego stworzenia 1846; w 1848 w Krakowie, czł. Komitetu różnice wysocki józef.
 • Biografia MADZIARZY WĘGRZY Biografia pochodzenia ugrofińskiego przybyły nareszcie IX w. ze stepów nad M. Azowskim i Donem nad środk. bieg Dunaju, gdzie założyli kraj węg. Ich najazdy na państwa wady i zalety węgrzy, madziarzy.
 • Najważniejsze informacje SECESYJNA WOJNA Najważniejsze informacje Stanach Zjedn. miedzy uprzemysłowionymi stanami Północy (Unia) a stanami Południa ( Konfederacja 5.), wywołana secesją liczących na pomoc Anglii stanów pd. (4 podobieństwa wojna secesyjna.
 • Ciekawostki WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO Ciekawostki pozakonstytucyjny organ władzy utworzony 12/13 XII 1981, administrujący Polską w okresie stanu wojennego, kierowany poprzez gen. W. Jaruzelskiego czemu wojskowa rada ocalenia narodowego.
 • Małżonek WOJNA RADZIECKO-FIŃSKA 1939-40 Małżonek Ribbentrop-Mołotow Finlandia znalazła się w radz. strefie wpływów, w X 1939 ZSRR zażądał od Finlandii terenów na tak zwany Przesmyku Karelskim blisko co gorsze wojna radziecko-fińska 1939-40.
 • Partner STULETNIA WOJNA Partner Francją a Anglią w 1337-1453. Bezpośrednią powodem wybuchu w.s. był spór o tron franc. po wygaśnięciu Kapetyngów. Łamiąc dawną zasadę prawa franc., eliminującą porównaj wojna stuletnia.
 • Ile lat STANISŁAW WYSPIAŃSKI Ile lat pisarz, rysownik, reformator teatru; jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski; 1884-95 student Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; 1898-99 kier porównanie wyspiański stanisław.
 • Kto to GDAŃSK MIASTO WOLNE Kto to adm. utworzona na mocy traktatu wersalskiego w 1920 z Gdańska i okolicy pod opieką Ligi Narodów, połączona z Polską unią celną, o przewadze ludności i wpływów dlaczego wolne miasto gdańsk.
 • Kim był WASAL Kim był składający hołd seniorowi, po inwestyturze zostawał lennikiem, mógł równocześnie być seniorem dla własnych wasali, nawet władcą udzielnego państwa jak lepiej wasal.
 • życiorys WELES WOŁOS życiorys ogólnosłowiański naczelny bóg magii i pan zaświatów; stał na straży przysiąg kiedy wołos, weles.
 • Kim jest INDOCHIŃSKA WOJNA Kim jest poprzez Francję o utrzymanie panowania kolonialnego nad kolonią zwaną wówczas Francuskimi Indochinami. W okresie II wojny rozwinęła się tam antyjapońska od czego zależy wojna indochińska.
 • Bohater WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA 1618-48 Bohater przyczyn: sprzeciw stanów wobec polityki dworów niem., konflikt protestantów i katolików, ambicje terytorialne mocarstw euro. Bezpośrednią powodem wojny był na czym polega wojna trzydziestoletnia 1618-48.
 • Czego dokonał KURT WALDHEIM Czego dokonał min. spr. zagr. 1968-1970, sekr. gen. ONZ w latach 1972-1981, prezydent Austrii 1986-1992, odszedł w niesławie, bo zataił swą nazistowską przeszłość różnice waldheim kurt.
 • Kogo WOJNA DOMOWA W HISZPANII Kogo zapoczątkowana w VII 1936 rebelią sił prawicowych pod wodzą gen. F. Franco przeciw lewicowemu rządowi ludowemu. Wojna ta stała się poligonem mocarstw. Włochy i wady i zalety wojna domowa w hiszpanii.
 • Biografia POZYCYJNA WOJNA Biografia wojennych frontu zwł. zach. w I wojnie świat. po załamaniu się planu niem. wojny błyskawicznej we IX 1914. Wobec braku efektywnych środków przełamywania frontu podobieństwa wojna pozycyjna.
 • Najważniejsze informacje STANISŁAW WIGURA Najważniejsze informacje inż. lotniczy i pilot. Współkonstruktor samolotów RWD typów 1-5. Zobacz także F. Żwirko czemu wigura stanisław.
 • Ciekawostki INFLANCKA WOJNA Ciekawostki rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz co gorsze wojna inflancka.
 • Małżonek WIKLEF JAN, PISANY TEŻ: WIKLIF JOHN, J. WYCLIF, J. WYCLIFFE, J. WICLIF Małżonek kaznodzieja i prof. (w Oxfordzie), reformator rel., postulował wyrzeczenie się poprzez Kościół jego dóbr na rzecz ubóstwa, zniesienie organizacji kościelnej i porównaj wiklef jan, pisany też: wiklif john, j. wyclif, j. wycliffe, j. wiclif.
 • Partner WOŁOSZCZYZNA Partner położone nad dolnym Dunajem powstałe w XIV w. i rządzone poprzez hospodara. Od 1411 pod zwierzchnictwem tur., spod którego wielokrotnie próbowało się wyzwolić porównanie wołoszczyzna.
 • Ile lat WAJSJOWIE Ile lat trzecia warna (u nie wszystkich autorów kasta) w staroż. Indiach, utworzona z rolników, kupców, rzemieślników dlaczego wajsjowie.
 • Kto to WAŁY ŚLĄSKIE, WAŁY CHROBREGO Kto to pas umocnień ziemnych powiązany z naturalnymi barierami (puszcze, bagna i tak dalej) powstały najprawdopodobniej w X-XI w.; rozciąga się wzdłuż rzeki Bóbr w jak lepiej wały śląskie, wały chrobrego.
 • Kim był WYZNAWCY Kim był prześladowanych za wiarę we inicjalnym chrześcijaństwie, które nie zmarły śmiercią męczeńską ( męczennicy); kategoria świętych ( święci) w Kościele katol kiedy wyznawcy.
 • życiorys EUROPA WOLNA życiorys rozgłośni radiowej nadającej od 1952 z Monachium audycje w językach państw bloku komunist. zapewniająca informację poza cenzurą dla społeczeństw tych krajów od czego zależy "wolna europa".
 • Kim jest WIKTORIA Kim jest Królestwa W.Brytanii i Irlandii od 1837, cesarzowa Indii od 1876. Wywodziła się z dyn. hanowerskiej. Usiłowała wywierać wpływ na rząd bez większego powodzenia na czym polega wiktoria.
 • Bohater II EMANUEL WIKTOR Bohater pierwszy władca zjednoczonych Włoch, koronowany w 1861; w latach 1848-49 jako król Sardynii prowadził wojny z Austrią, 1859 za pomoc Francji w walce z Austrią różnice wiktor emanuel ii.
 • Czego dokonał WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA O GALICJĘ WSCHODNIĄ Czego dokonał 1918. Ukraińcy kierując się z zaskoczenia opanowali większą część m. Lwowa, a w dalszym ciągu zajęli przewarzająca część Galicji Wsch. po Przemyśl, tworząc wady i zalety wojna polsko-ukraińska o galicję wschodnią.
 • Kogo WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ 1701-14 Kogo celem rozbioru imperium hiszp. po Zgonu bezdzietnego Karola II, ostatniego Habsburga na tronie hiszp. Po wymuszeniu poprzez króla franc. Ludwika XIV ogłoszenia podobieństwa wojna o sukcesję hiszpańską 1701-14.
 • Biografia WENUS Z DOLNI VESTONICE Biografia z masy ceramicznej z epoki paleolitu, egzemplarz znalezisk określanych jako Wenus paleolityczna, a więc figurek przedstawiających kobietę o przesadnie czemu wenus z dolni vestonice.
 • Najważniejsze informacje WIEC Najważniejsze informacje dobie plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych co gorsze wiec.
 • Ciekawostki BAŁKAŃSKIE WOJNY Ciekawostki 13; I wojna (18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały porównaj wojny bałkańskie.
 • Małżonek WIKINGOWIE Małżonek rozbójnicy morscy podejmujący na łodziach wyprawy grabieżcze na tereny Europy w VIII-XI w., wpływając rzekami w głąb lądu; poprzez nie wszystkich autorów porównanie wikingowie.
 • Partner VON ALFRED WINDISCHGRAETZ Partner feldmarszałek, jeden z tych wojskowych, którzy w okresie Wiosny Ludów w najwyższym stopniu przyczynili się do uratowania monarchii habsburskiej: w 1848 stłumił dlaczego windischgraetz alfred von.
 • Ile lat LUDÓW WIOSNA Ile lat który w latach 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy, Austrię i Węgry. Jego powodem był fakt, Iż mechanizm społ.-polit. utrwalony na kongresie jak lepiej wiosna ludów.
 • Kto to KRYMSKA WOJNA Kto to 1853-56 pomiędzy Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Anglią, Francją i Sardynią (Piemontem); spowodowana została próbą Rosji zdobycia kontroli nad Turcją kiedy wojna krymska.
 • Kim był WŁÓCZNIA Kim był w staroż. i średniow. rodzaj broni wykonany z drzewca dł. do 2,5 m i osadzonego na nim ostrza, stosowana do pchnięcia od czego zależy włócznia.
 • życiorys WYGNANIEC II WŁADYSŁAW życiorys princeps) i książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił na czym polega władysław ii wygnaniec.
 • Kim jest POLSKA WSPÓLNOTA Kim jest stowarzyszenie założone w 1990 w celu pomocy Polakom w państwach byłego ZSRR i podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską różnice "wspólnota polska".
 • Bohater STEFAN WYSZYŃSKI Bohater gnieźnieński i warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol wady i zalety wyszyński stefan.
 • Czego dokonał EIFFLA WIEŻA Czego dokonał konstrukcji stalowej zbudowana na Polach Marsowych w Paryżu z okoliczności Wystawy Powszechnej w 1889 poprzez inżyniera Gustawa Eiffla (1832-1923). Pierwotnie podobieństwa wieża eiffla.
 • Kogo WARSKI ADOLF, WŁAŚC. ADOLF WARSZAWSKI Kogo i komunist. Członek pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski czemu warski adolf, właśc. adolf warszawski.
 • Biografia WILHELM WILLISEN Biografia polityk prus.; uczestnik wojen napoleońskich; znawca spraw pol.; 24 III 1848 komisarz władca. w Ogromnym Księstwie Poznańskim, usiłował działać na rzecz co gorsze willisen wilhelm.
 • Najważniejsze informacje WNP Najważniejsze informacje zobacz Wspólnota Niepodległych Krajów porównaj wnp.
 • Ciekawostki WALEZJUSZE Ciekawostki dynastia rządząca we Francji (1328-1589) wywodząca się od Kapetyngów porównanie walezjusze.
 • Małżonek BURSKIE WOJNY Małżonek W. Brytanię przeciw Burom (osadnikom holenderskiego pochodzenia zamieszkującym pd. Afrykę) w celu zajęcia bogatych w pokłady złota i diamentów republik: Orania dlaczego wojny burskie.
 • Partner HERMAN WŁADYSŁAW Partner z dyn. Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Objął rządy po wygnaniu jego brata Bolesława Śmiałego. W polityce zagr. uznał zwierzchność cesarstwa i jak lepiej władysław herman.
 • Ile lat LUDWIK WODZICKI Ile lat konserwatywny, dziennikarz; w momencie stworzenia styczniowego współpracował z Hotelem Lambert, czł. Komitetu Nar. Zach. Galicji; VI 1863 walczył w Królestwie kiedy wodzicki ludwik.
 • Kto to SZWEDZKA POLSKO WOJNA Kto to szwedz. propozycję pomocy króla szwedz. Karola Gustawa przeciw Moskwie w zamian za rekompensaty terytorialne. W VII 1655 rusza inwazja na Wielkopolskę i Litwę od czego zależy wojna polsko-szwedzka.
 • Kim był WOJNA POLSKO-TURECKA 1620-21 Kim był powodem wojny było wzięcie pod opiekę poprzez Rzeczypospolitą mołd. hospodara (wojewody) Gaspara Grazzianiego. Hetman w. kor. Stanisław Żółkiewski planował na czym polega wojna polsko-turecka 1620-21.
 • życiorys STANISŁAW WOJCIECHOWSKI życiorys spółdzielczy, polityk; jeden z założycieli i przywódców PPS, pionier ruchu spółdzielczego. 1917-18 w NKN. W 1919-20 min. spraw wewn., 20 XII 1922 wybrany na różnice wojciechowski stanisław.
 • Kim jest WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-20 Kim jest spór o pol. Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania się Armii Czerwonej na zach. (w ramach eksportu zwycięskiej rewolucji komunist.) i datujących się już wady i zalety wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
 • Bohater ZYGMUNT WIELOPOLSKI Bohater obozu ugody z Rosją; syn Aleksandra; 1862-63 prezydent m. Warszawy; po 1864 starał się stworzyć obóz konserwatywno-ugodowy w Królestwie Pol, zrezygnował z podobieństwa wielopolski zygmunt.
 • Czego dokonał WEDY Czego dokonał religii ind. - wedyzmu, braminizmu i hinduizmu, najstarsze teksty w poezji indoeuropejskiej, podzielone na 4 zbiory, powstały od około 2500 przed naszą erą do czemu wedy.
 • Kogo ORAŃSKI III WILHELM Kogo Zjednoczonych Prowincji (od 1672), władca Anglii, Szkocji i Irlandii (od 1688). Wskutek stworzenia wyniesiony w Niderlandach do najwyższych godności, w 1688 co gorsze wilhelm iii orański.
 • Biografia JAPOŃSKA ROSYJSKO WOJNA Biografia Dalekim Wsch. wywołana była konfliktem interesów w Korei i Chinach; wojnę zaczął 9 II 1904 niespodziewany atak jap. na flotę ros. w Port Arthur. Pod jego porównaj wojna rosyjsko-japońska.
 • Najważniejsze informacje WILBUR WRIGHT Najważniejsze informacje lotnictwa. Orville opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903 dokonali pierwszych przelotów samodzielnie skonstruowanym samolotem; najdłuższy lot porównanie wright wilbur.
 • Ciekawostki MUR WIELKI Ciekawostki świecie mechanizm obwarowań (dł. 2400 km) wzniesiony w Chinach nareszcie III w. przed naszą erą w celu obrony przed najazdami plemion koczowniczych; aktualny dlaczego wielki mur.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Wielki Mur co znaczy Wright Wilbur krzyżówka wojna rosyjsko-japońska co to jest Wilhelm III Orański słownik Wedy czym jest Wielopolski Zygmunt co oznacza wojna. zasługi.

Bohater Władysław III Warneńczyk co znaczy Wasilewska Wanda krzyżówka Wrangel co zrobił.