wojewoda wojciech wodzicki co to jest
Wojewoda, Wojciech Św., Wodzicki Ludwik, Włodkowic Paweł, Własow Andriej, Władysław Łokietek.

Postacie historyczne, biografia na W

 • Kim był AFGAŃSKA WOJNA Co zrobił interwencją zbrojną ZSRR w Afganistanie w 1979 w celu wsparcia tamtejszych komunistów próbujących przejąć władzę drogą zamachu stanu. Po latach krwawych walk wojna afgańska.
 • Kim był WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756-63 Co zrobił Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Saksonii, państw Rzeszy Niem. i Szwecji. Naprawdę działania wojenne między wojna siedmioletnia 1756-63.
 • Kim był HISZPAŃSKA AMERYKAŃSKO WOJNA Co zrobił Pretekstem była krwawa rozprawa Hiszpanów z powstańcami kubańskimi i niewyjaśniony wybuch na amer. okręcie Maine w porcie hawańskim. Istotną rolę w wojna amerykańsko-hiszpańska.
 • Kim był POLSKA AUSTRIACKO WOJNA Co zrobił poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys.) zaatakował Księstwo wojna austriacko-polska.
 • Kim był PRUSKA AUSTRIACKO WOJNA Co zrobił i Prus o hegemonię w Niemczech; przyczyną było zajęcie Holsztynu, dotąd administrowanego poprzez Austrię, poprzez wojska prus. Prusy wystąpiły razem z Włochami wojna austriacko-pruska.
 • Kim był WOJNA DOMOWA W ROSJI Co zrobił powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak zwany wojna domowa w rosji.
 • Kim był DUŃSKA WOJNA Co zrobił dążącą do wcielenia Szlezwiku (księstwa niem. Szlezwik i Holsztyn w latach 1460-1864 pozostawały w unii personalnej z Danią); Dania poniosła klęskę wojna duńska.
 • Kim był RÓŻ DWÓCH WOJNA Co zrobił 85 toczone pomiędzy dwoma ogromnymi rodami z angielskiego:: Lancastrów (w herbie czerwona róża) i Yorków (w herbie biała róża). U źródeł konfliktu tkwiły wojna dwóch róż.
 • Kim był PRUSKA FRANCUSKO WOJNA Co zrobił pozostałymi krajami niem. (niezależnie od Austrii), spowodowana aspiracjami Prus do hegemonii w Niemczech, czemu przeciwstawiał się Napoleon III; działania wojna francusko-pruska.
 • Kim był INDOCHIŃSKA WOJNA Co zrobił Francję o utrzymanie panowania kolonialnego nad kolonią zwaną wówczas Francuskimi Indochinami. W okresie II wojny rozwinęła się tam antyjapońska partyzantka wojna indochińska.
 • Kim był INFLANCKA WOJNA Co zrobił krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską wojna inflancka.
 • Kim był KRYMSKA WOJNA Co zrobił pomiędzy Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Anglią, Francją i Sardynią (Piemontem); spowodowana została próbą Rosji zdobycia kontroli nad Turcją, do czego wojna krymska.
 • Kim był KRZYŻE O WOJNA Co zrobił sprzeciw społ. w Polsce wobec akcji usuwania krzyży z sal szkolnych w okresie stanu wojennego (od XII 1981 "wojna o krzyże".
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ AUSTRIACKĄ 1740-48 Co zrobił konflikt o następstwo tronu austr. po cesarzu Karolu VI, który jeszcze w 1713 w tak zwany sankcji pragmatycznej ustalił zarówno niepodzielność państw wojna o sukcesję austriacką 1740-48.
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ BAWARSKĄ 1778-79 Co zrobił bawarskiego Maksymiliana Józefa. Elektor Palatynatu Karol Teodor obiecał cesarzowi Józefowi II część Bawarii w zamian za poparcie. Wystąpił przeciw temu wojna o sukcesję bawarską 1778-79.
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ 1701-14 Co zrobił imperium hiszp. po Zgonu bezdzietnego Karola II, ostatniego Habsburga na tronie hiszp. Po wymuszeniu poprzez króla franc. Ludwika XIV ogłoszenia królem Filipa wojna o sukcesję hiszpańską 1701-14.
 • Kim był WOJNA O SUKCESJĘ POLSKĄ 1733-35 Co zrobił Francji, Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i Rosji wywołany interwencją ros. i austr. w Polsce w trakcie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Gł. działania wojna o sukcesję polską 1733-35.
 • Kim był WOJNA POLSKO-MOSKIEWSKA 1654-67 Co zrobił Kozaków zaporoskich zwierzchności Moskwy. Latem 1654 armie moskiewskie zaatakowały ziemie wsch., opanowując pośrodku roku nie tylko Smoleńsk (3 X 1654), lecz i wojna polsko-moskiewska 1654-67.
 • Kim był SZWEDZKA POLSKO WOJNA Co zrobił propozycję pomocy króla szwedz. Karola Gustawa przeciw Moskwie w zamian za rekompensaty terytorialne. W VII 1655 rusza inwazja na Wielkopolskę i Litwę wojna polsko-szwedzka.
 • Kim był WOJNA POLSKO-SZWEDZKA 1600-35 Co zrobił inflanckiej. Gdy sejm szwedz. zdetronizował Zygmunta III, ten ogłosił podłączenie Inflant do Polski. Wybuchła wojna. Mimo zwycięstw ( bitwa pod Kircholmem 27 wojna polsko-szwedzka 1600-35.
 • Kim był WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA O GALICJĘ WSCHODNIĄ Co zrobił Ukraińcy kierując się z zaskoczenia opanowali większą część m. Lwowa, a w dalszym ciągu zajęli przewarzająca część Galicji Wsch. po Przemyśl, tworząc wojna polsko-ukraińska o galicję wschodnią.
 • Kim był WOJNA RADZIECKO-FIŃSKA 1939-40 Co zrobił Mołotow Finlandia znalazła się w radz. strefie wpływów, w X 1939 ZSRR zażądał od Finlandii terenów na tak zwany Przesmyku Karelskim blisko Leningradu i innych wojna radziecko-fińska 1939-40.
 • Kim był JAPOŃSKA ROSYJSKO WOJNA Co zrobił wywołana była konfliktem interesów w Korei i Chinach; wojnę zaczął 9 II 1904 niespodziewany atak jap. na flotę ros. w Port Arthur. Pod jego wrażeniem car wojna rosyjsko-japońska.
 • Kim był WOJNA ROSYJSKO-TURECKA 1877-78 Co zrobił powstań Słowian w Bośni i Hercegowinie krwawo stłumionych poprzez Turków. Uciemiężonym postanowiła pomóc Rosja marząca o zdobyciu dostępu do M. Śródziemnego w wojna rosyjsko-turecka 1877-78.
 • Kim był SECESYJNA WOJNA Co zrobił miedzy uprzemysłowionymi stanami Północy (Unia) a stanami Południa ( Konfederacja 5.), wywołana secesją liczących na pomoc Anglii stanów pd. (4 II 1861) i wojna secesyjna.
 • Kim był STULETNIA WOJNA Co zrobił Anglią w 1337-1453. Bezpośrednią powodem wybuchu w.s. był spór o tron franc. po wygaśnięciu Kapetyngów. Łamiąc dawną zasadę prawa franc., eliminującą wojna stuletnia.
 • Kim był SZEŚCIODNIOWA WOJNA Co zrobił od 5 do 10 VI 1967. Wobec zawarcia sojuszu wrogich krajów arab. (Egiptu, Syrii i Jordanii) i wiedząc o ich przygotowaniach do wojny mających na celu likwidację wojna sześciodniowa.
 • Kim był TROJAŃSKA WOJNA Co zrobił pierwszej kolejności Homera Iliady i Odysei) wojna sprzymierzonych krajów gr. przeciwko Troi, około przeł. XIII/XII w. przed naszą erą Powodem miało być wojna trojańska.
 • Kim był BAŁKAŃSKIE WOJNY Co zrobił 18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały Turcję w wojny bałkańskie.
 • Kim był BURSKIE WOJNY Co zrobił Brytanię przeciw Burom (osadnikom holenderskiego pochodzenia zamieszkującym pd. Afrykę) w celu zajęcia bogatych w pokłady złota i diamentów republik: Orania i wojny burskie.
 • Kim był WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA 1618-48 Co zrobił sprzeciw stanów wobec polityki dworów niem., konflikt protestantów i katolików, ambicje terytorialne mocarstw euro. Bezpośrednią powodem wojny był sprzeciw wojna trzydziestoletnia 1618-48.
 • Kim był OPIUMOWE WOJNY Co zrobił toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było otwarcie wojny opiumowe.
 • Kim był PUNICKIE WOJNY Co zrobił i II w. przed naszą erą o panowanie nad zach. częścią basenu M. Śródziemnego; nazwa punickie pochodzi od państwie Puni i Punijczyków, rzym. ustalenia wojny punickie.
 • Kim był WŁOSKIE WOJNY Co zrobił 1491-1559) zapoczątkowany inwazją Królestwa Neapolu dokonaną poprzez króla franc. Karola VIII. Na przełomie XV i XVI w. doszło do stworzenia koalicji antyfranc wojny włoskie.
 • Kim był WOLNOMULARSTWO Co zrobił organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow. bractw wolnomularstwo.
 • Kim był GDAŃSK MIASTO WOLNE Co zrobił utworzona na mocy traktatu wersalskiego w 1920 z Gdańska i okolicy pod opieką Ligi Narodów, połączona z Polską unią celną, o przewadze ludności i wpływów niem wolne miasto gdańsk.
 • Kim był NARODOWE WOLNOMULARSTWO Co zrobił 1819 w Warszawie poprzez W. Łukasińskiego; jego celem było zjednoczenie i odbudowa niepodległości Polski; lewe skrzydło organizacji wysuwało hasło uwłaszczenia wolnomularstwo narodowe.
 • Kim był WOLTER Co zrobił euro. W swej bogatej twórczości publicystycznej (Listy o Anglikach, Powiastki filozoficzne) i literackiej (Kandyd Prostaczek) popularyzował idee oświeceniowie wolter.
 • Kim był WOŁYŃ Co zrobił dorzeczu górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem. Początkowo pod wpływami Rusi Kijowskiej, później samodzielne księstwo. Od czasów Kazimierza Wielkiego wołyń.
 • Kim był STANISŁAW WORCELL Co zrobił dziennikarz; poseł na sejm powstańczy 1831; od 1832 na emigracji we Francji, uczestniczył w przygotowaniach do partyzantki J. Zaliwskiego; 1835 współzałożyciel worcell stanisław.
 • Kim był WRZEŚNIA Co zrobił Wielkopolsce głośne ze strajku dzieci pol. w 1901. Gdy w tamtejszej szkole zaczęto wprowadzać język niem. do szkolnej edukacji religii i na odpowiedzi w języku września.
 • Kim był PAŃSTW NIEPODLEGŁYCH WSPÓLNOTA Co zrobił kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi. W praktyce wspólnota niepodległych państw.
 • Kim był POLSKA WSPÓLNOTA Co zrobił stowarzyszenie założone w 1990 w celu pomocy Polakom w państwach byłego ZSRR i podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską "wspólnota polska".
 • Kim był JÓZEF WYBICKI Co zrobił jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik insurekcji 1794; brał wybicki józef.
 • Kim był WOJNA POLSKO-TURECKA 1620-21 Co zrobił było wzięcie pod opiekę poprzez Rzeczypospolitą mołd. hospodara (wojewody) Gaspara Grazzianiego. Hetman w. kor. Stanisław Żółkiewski planował wkroczenie do wojna polsko-turecka 1620-21.
 • Kim był 1976 CZERWCOWE WYDARZENIA Co zrobił zmianą polityki gosp. PRL i zamierzaną drastyczną podwyżką cen żywności. Największe zaburzenia na tym tle były 25 VI w Radomiu i Ursusie. W Radomiu spalono wydarzenia czerwcowe 1976.
 • Kim był 1970 GRUDNIOWE WYDARZENIA Co zrobił Gdyni, Szczecinie i Elblągu (14 XII- 18 XII) spowodowane podwyżką cen artykułów spożywczych zakończone strzelaniem poprzez wojsko i policję do robotników, w wydarzenia grudniowe 1970.
 • Kim był EGIPSKA WYPRAWA Co zrobił ekipą uczonych wyruszył 19 V 1798 na podbój Egiptu; zamierzał umocnić się na Bliskim Wsch. i w ten sposób zagrozić panowaniu Anglii w Indiach. 21 VII 1798 pod wyprawa egipska.
 • Kim był BOLESŁAW WYSŁOUCH Co zrobił działacz ludowy. Od 1889 wydawał we Lwowie z żoną Marią czasopismo Przyjaciel Ludu , które odegrało ogromną rolę w przygotowaniu stworzenia ruchu ludowego w wysłouch bolesław.
 • Kim był ODZYSKANYCH ZIEM WYSTAWA Co zrobił została zorganizowana jesienią 1948 we Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48 wystawa ziem odzyskanych.
 • Kim był STEFAN WYSZYŃSKI Co zrobił warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol. komunistom. 1953 wyszyński stefan.
 • Kim był LUDÓW WIOSNA Co zrobił latach 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy, Austrię i Węgry. Jego powodem był fakt, Iż mechanizm społ.-polit. utrwalony na kongresie wiosna ludów.
 • Kim był WACHLARZ Co zrobił oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i "wachlarz".
 • Kim był ANDRZEJ WAJDA Co zrobił reżyserów filmowych. Autor takich filmów, jak : Kanał , Popiół i diament , Człowiek z żelaza , Pan Tadeusz . W wyborach z 4 VI 1989 wybrany na senatora RP wajda andrzej.
 • Kim był LECH WAŁĘSA Co zrobił Solidarność ; pierwszy prezydent Polski wybrany w wyborach powszechnych na lata 1990-95, laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Przyczynił się w sporym wałęsa lech.
 • Kim był WAREGOWIE Co zrobił podejmowali wyprawy na Ruś i na tereny bizant. i arab., aktywni jako kupcy i wojownicy. W. odegrali znaczną rolę w pocz. Rusi, angażując się w rozgrywki polit waregowie.
 • Kim był WARNY Co zrobił ekipy, na które podzieliła się pierwotnie społeczność Ariów: kapłanów ( bramini), wojowników ( kszatriowie) i chłopów, rzemieślników i kupców ( wajsjowie warny.
 • Kim był WARSKI ADOLF, WŁAŚC. ADOLF WARSZAWSKI Co zrobił komunist. Członek pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski, od warski adolf, właśc. adolf warszawski.
 • Kim był LUDWIK WARYŃSKI Co zrobił robotn.; 1876-78 współtwórca kółek socjalist. w Królestwie Pol. pośród robotników i studentów; IX 1878 współautor pierwszego programu socjalistów pol waryński ludwik.
 • Kim był WASZYNGTON JERZY, WASHINGTON GEORGE Co zrobił milicji kolonialnej, uczestnik akcji niepodl. kolonii amer., organizator i naczelny dow. Armii Kontynentalnej w latach 1775-83, zwycięzca pod Trenton (1776 waszyngton jerzy, washington george.
 • Kim był WESTERPLATTE Co zrobił Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H. Sucharskiego broniła westerplatte.
 • Kim był WETTYNOWIE Co zrobił XI w. rządząca całe wieki w Saksonii (do 1918), częściowo także Turyngii, a w latach 1697-1763 również w Polsce, gdzie była znana jako dynastia saska wettynowie.
 • Kim był TOMASZ WAWRZECKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794; jeden z dowódców na Litwie; po bitwie pod Maciejowicami wybrany na naczelnika stworzenia; 16 XI pod Radoszycami wzięty do niewoli wawrzecki tomasz.
 • Kim był MAX WEBER Co zrobił prawnik, ekonomista. Autor b. cenionych studiów z zakresu metodologii badań społ. i socjologii władzy. W odróżnieniu do marksizmu podkreślał wielorakość weber max.
 • Kim był WEDY Co zrobił wedyzmu, braminizmu i hinduizmu, najstarsze teksty w poezji indoeuropejskiej, podzielone na 4 zbiory, powstały od około 2500 przed naszą erą do około 500 przed wedy.
 • Kim był WEIHAIWEI Co zrobił port chiń. na pn.-wsch. wybrzeżu półwyspu Szantung, w latach 1898-1930 dzierżawiony poprzez W. Brytanię. Miał służyć za bazę szachującą Port Arthur weihaiwei.
 • Kim był ARTHUR WELLINGTON Co zrobił angielskiego:; początkowo walczył w Indiach; od 1808 dowódca wojsk z angielskiego: na Płw. Pirenejskim, do 1814 wyparł wojska franc. z Portugalii i Hiszpanii wellington arthur.
 • Kim był WENEDZI WENETOWIE WENEDOWIE Co zrobił rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa W. została wenedowie, wenetowie, wenedzi.
 • Kim był WENUS Co zrobił roślinności i ogrodów, w II w. przed naszą erą utożsamiona z gr. Afrodytą. Liczne przedstawienia w sztuce na czele z Wenus z Milo (Afrodyta z Melos), jednym z wenus.
 • Kim był WERSAL Co zrobił miasto pod Paryżem słynne z wspaniałego pałacu zbudowanego poprzez Ludwika XIV. Zobacz także traktat wersalski wersal.
 • Kim był MAXIME WEYGAND Co zrobił świat. szef sztabu marsz. F. Focha. W 1920 szef franc. misji wojsk. w Polsce, doradca pol. sztabu gener. W okresie kampanii franc.1940 nacz. dow. armii franc weygand maxime.
 • Kim był WOJNA POLSKO-TURECKA 1672-76 Co zrobił konflikt pol.-kozacko-tatar. na Ukrainie. Ponadto Turcja wskutek reform wewn. prowadziła wówczas politykę ekspansji. Najazd tur. zaczął się w chwili zaciętej wojna polsko-turecka 1672-76.
 • Kim był WIEC Co zrobił plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych wiec.
 • Kim był EMIGRACJA WIELKA Co zrobił stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk. pochodzenia wielka emigracja.
 • Kim był NOWENNA WIELKA Co zrobił moralnych i nar. na lata 1957-66 ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Bożego Ciała 1957 dla uczczenia Millennium Chrztu Polski w wielka nowenna.
 • Kim był TRWOGA WIELKA Co zrobił latem 1789 masowo atakowali dwory i klasztory niszcząc dokumenty zawierające wykazy feudalnych powinności i zagrażając życiu i mieniu szlachty wielka trwoga.
 • Kim był KSIĄŻĘ WIELKI Co zrobił stosowany zwł. na Rusi Kijowskiej, w Ogromnym Księstwie Litewskim i kraju moskiewskim (potem odnosząc się do przedstawicieli rodziny carów Rosji wielki książę.
 • Kim był SKOK WIELKI Co zrobił industrializacji Chin w latach 1958-61 wykonywana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W skutku błędnych "wielki skok".
 • Kim był PERSKIE WOJNY Co zrobił Grecją wywołane pers. planami podboju Płw. Bałkańskiego. Bezpośrednią powodem było poparcie udzielone poprzez Grecję (zwł. poprzez Ateny) buntującym się wojny perskie.
 • Kim był STANISŁAWA WALASIEWICZÓWNA Co zrobił m zyskała złoty medal na igrzyskach w Los Angeles (1932) i Berlinie (1936), wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i świata, dziesięciokrotna rekordzistka walasiewiczówna stanisława.
 • Kim był KURYLSKIE WYSPY Co zrobił ros. Sachalinem a jap. Hokkaido. Od 1875 w posiadaniu Japonii. 1945 zajęte poprzez ZSRR. Element sporu pomiędzy ZSRR a Japonią uniemożliwiający poprzez sporo wyspy kurylskie.
 • Kim był WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-20 Co zrobił Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania się Armii Czerwonej na zach. (w ramach eksportu zwycięskiej rewolucji komunist.) i datujących się już od II 1919 wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
 • Kim był WITRAŻ Co zrobił kawałków kolorowego szkła połączonych ramkami z ołowiu, wypełniająca okno. W. stosowano od wczesnego średniow., a w najwyższym stopniu dostępne były w dobie witraż.
 • Kim był STANISŁAW WIGURA Co zrobił inż. lotniczy i pilot. Współkonstruktor samolotów RWD typów 1-5. Zobacz także F. Żwirko wigura stanisław.
 • Kim był WOLSINII Co zrobił w staroż. miasto etruskie pozyskane poprzez Rzym wolsinii.
 • Kim był WALONOWIE Co zrobił lud zamieszkujący pd. i środk. Belgię; wzięli udział w średniow. kolonizacji w Polsce walonowie.
 • Kim był WYROCZNIA Co zrobił wyrok bogów, ich wypowiedź, przepowiednia, niejednokrotnie przekazywana poprzez wieszczów, kapłanów; 2. miejsce kultowe, zazwyczaj świątynia, gdzie przebywają wyrocznia.
 • Kim był SMUTA WIELKA Co zrobił dynastyczny, polit., gosp. i społ. w kraju moskiewskim na przełomie XVI i XVII w. (1584-1613). Za start w.s. uznaje się Zgon cara Iwana IV Groźnego, którego wielka smuta.
 • Kim był PÓŁNOCNA WOJNA WIELKA Co zrobił Szwecją a koalicją antyszwedz. (tak zwany Liga Północna), składającą się pocz. z Danii, Rosji i Saksonii; w 1715 w skład Ligi weszły jeszcze Prusy i Hanower wielka wojna północna.
 • Kim był SPARTAŃSKIE WYCHOWANIE Co zrobił wychowania młodzieży kontrolowany poprzez kraj ( eforowie). Miało na celu zwł. przygotowanie idealnych żołnierzy, aczkolwiek obejmowało także dziewczęta wychowanie spartańskie.
 • Kim był WIEK Co zrobił moment stu lat mierzony od pierwszego roku następnego stulecia (na przykład w. X obejmował lata 901-1000 wiek.
 • Kim był WALERY WRÓBLEWSKI Co zrobił gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i wróblewski walery.
 • Kim był ALEKSANDER WASZKOWSKI Co zrobił Warszawy w okresie stworzenia styczniowego; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; II 1863 wykradł mapy sztabowe Królestwa Pol.; 6-9 VI 1863 zorganizował waszkowski aleksander.
 • Kim był WNP Co zrobił zobacz Wspólnota Niepodległych Krajów wnp.
 • Kim był STANISŁAW WOJCIECHOWSKI Co zrobił polityk; jeden z założycieli i przywódców PPS, pionier ruchu spółdzielczego. 1917-18 w NKN. W 1919-20 min. spraw wewn., 20 XII 1922 wybrany na prezydenta wojciechowski stanisław.
 • Kim był II WACŁAW Co zrobił samodzielny od 1283), książę krakowski od 1291, władca pol. od 1300, węg. od 1301, z dynastii Przemyślidów, syn Przemysła Ottokara II. Prowadził ekspansję na wacław ii.
 • Kim był GWIEZDNE WOJNY Co zrobił formalnie zw. Inicjatywa Obrony Strategicznej (SDI); była to inicjatywa administracji prez. USA R. Reagana z III 1983 zmierzająca do uzyskania przewagi "wojny gwiezdne".
 • Kim był WEHRMACHT Co zrobił Rzeszy obowiązująca od 1935. W. oparto od 16 III 1935 na obowiązkowej służbie wojsk. łamiąc zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego. Powstał on w wehrmacht.
 • Kim był WOJNA DOMOWA W HISZPANII Co zrobił 1936 rebelią sił prawicowych pod wodzą gen. F. Franco przeciw lewicowemu rządowi ludowemu. Wojna ta stała się poligonem mocarstw. Włochy i Niemcy wspierały gen wojna domowa w hiszpanii.
 • Kim był WOJNA POLSKO-TURECKA 1683-99 Co zrobił Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po zaatakowaniu w VII wojna polsko-turecka 1683-99.
 • Kim był WANDEA Co zrobił gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój dając W wandea.
 • Kim był EUROPA WOLNA Co zrobił radiowej nadającej od 1952 z Monachium audycje w językach państw bloku komunist. zapewniająca informację poza cenzurą dla społeczeństw tych krajów. Poprzez "wolna europa".
 • Kim był WALLENSTEIN Co zrobił cesarski, jeden z najwybitniejszych organizatorów wojsk. w momencie wojny 30-letniej. Początkowo występował po stronie powstańców czes., później przeszedł na wallenstein.
 • Kim był JÓZEF WYSOCKI Co zrobił listopadowego, na emigracji czł. TDP, wspólnie z L. Mierosławskim opracował plan trójzaborowego stworzenia 1846; w 1848 w Krakowie, czł. Komitetu Nar., potem wysocki józef.
 • Kim był WIELKI KRYZYS 1929-1933 Co zrobił niespotykanym spadkiem kursów na giełdzie nowojorskiej. Powodem była nadprodukcja przemysłu w relacji do siły nabywczej ludności USA i spekulacje na giełdzie wielki kryzys 1929-1933.
 • Kim był STANISŁAW WYSPIAŃSKI Co zrobił rysownik, reformator teatru; jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski; 1884-95 student Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; 1898-99 kier. artystyczny tyg wyspiański stanisław.
 • Kim był WIETNAMSKA WOJNA Co zrobił pomiędzy Demokr. Republiką Wietnamu wspieraną poprzez Chiny i cały obóz socjalistyczny a Republiką Wietnamu wspieraną poprzez USA. Geneza wojna indochińska. W wojna wietnamska.
 • Kim był JANUSZ WORONICZ Co zrobił listopadowego, działacz emigracyjny, dziennikarz, bratanek J.P. Woronicza; na emigracji stronnik J.A. Czartoryskiego, brał udział w misjach polit. do woronicz janusz.
 • Kim był LUTYCY LUCICE WIELECI Co zrobił zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4 gł. plemiona wieleci, lucice, lutycy.
 • Kim był ZYGMUNT WIELOPOLSKI Co zrobił Rosją; syn Aleksandra; 1862-63 prezydent m. Warszawy; po 1864 starał się stworzyć obóz konserwatywno-ugodowy w Królestwie Pol, zrezygnował z postulatu wielopolski zygmunt.
 • Kim był WERGILIUSZ Co zrobił zwolennik rządów cesarza Oktawiana Augusta; gł. dzieła: Bukoliki - zestaw sielanek, Georgiki - poemat dydaktyczny sławiący trud rolnika i najsłynniejsza - nar wergiliusz.
 • Kim był WARNEŃCZYK III WŁADYSŁAW Co zrobił władca Węgier od 1440 z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Gł. rolę w państwie za rządów W.W. odgrywał Zbigniew Oleśnicki. W 1444 W.W. podjął władysław iii warneńczyk.
 • Kim był BEZKRÓLEWIE WIELKIE Co zrobił Zgonu ostatniego władcy z rodu Hohenstaufów do objęcia tronu poprzez Rudolfa Habsburga; cechował go brak władzy centralnej (króla) przy wzroście znaczenia wielkie bezkrólewie.
 • Kim był EIFFLA WIEŻA Co zrobił stalowej zbudowana na Polach Marsowych w Paryżu z okoliczności Wystawy Powszechnej w 1889 poprzez inżyniera Gustawa Eiffla (1832-1923). Pierwotnie liczyła 300 wieża eiffla.
 • Kim był WIKINGOWIE Co zrobił morscy podejmujący na łodziach wyprawy grabieżcze na tereny Europy w VIII-XI w., wpływając rzekami w głąb lądu; poprzez nie wszystkich autorów utożsamiani z wikingowie.
 • Kim był II EMANUEL WIKTOR Co zrobił władca zjednoczonych Włoch, koronowany w 1861; w latach 1848-49 jako król Sardynii prowadził wojny z Austrią, 1859 za pomoc Francji w walce z Austrią o wiktor emanuel ii.
 • Kim był I WILHELM Co zrobił niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na stanowisko szefa wilhelm i.
 • Kim był WILHELM I ORAŃSKI MILCZĄCY Co zrobił lider stworzenia antyhiszp. w Niderlandach. Od 1567 kierował walką o wolność. W 1581 został namiestnikiem i dowódcą armii Zjednoczonych Prowincji wilhelm i orański milczący.
 • Kim był WIRYLIŚCI Co zrobił parlamentarnych zasiadający w nich nie z wyboru, lecz w konsekwencji sprawowanego stanowiska, na przykład w sejmie galic. zasiadali jako wiryliści rektorzy wiryliści.
 • Kim był KAZIMIERZ WITASZEWSKI Co zrobił kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie polskiego października (1956) miał opinię witaszewski kazimierz.
 • Kim był SIERGIEJ WITTE Co zrobił 1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu ros.-franc witte siergiej.
 • Kim był WIZA Co zrobił przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do paszportu wiza.
 • Kim był WKP Co zrobił skrót ros. nazwy partii bolszewickiej zobacz bolszewicy wkp.
 • Kim był WYGNANIEC II WŁADYSŁAW Co zrobił książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił się w władysław ii wygnaniec.
 • Kim był WIELKI WŁODZIMIERZ Co zrobił Kijowska) od 980 z dyn. Rurykowiczów; objął tron po pokonaniu brata. W 981 zajął Grody Czerwieńskie. W 988 przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum. Zapewnił włodzimierz wielki.
 • Kim był WŁÓCZNIA Co zrobił w staroż. i średniow. rodzaj broni wykonany z drzewca dł. do 2,5 m i osadzonego na nim ostrza, stosowana do pchnięcia włócznia.
 • Kim był ALGIERSKA WOJNA Co zrobił prowadzona z Francją poprzez algierski Front Wyzwolenia Nar. w latach 1954-62, zakończona proklamowaniem 3 VII 1962 niepodległości Algierii pod przywództwem wojna algierska.
 • Kim był WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA Co zrobił chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce traktatem wersalskim. Gdy Niemcy ogłosiły, Iż nie zgodzą się na import pol. węgla wojna celna polsko-niemiecka.
 • Kim był WOJNA IRACKO-IRAŃSKA 1980-88 Co zrobił prewencyjnym atakiem Iraku kierowanym poprzez Saddama Husajna na sąsiada, a równocześnie rywala w staraniach o zdobycie przewagi w basenie Zat. Perskiej wojna iracko-irańska 1980-88.
 • Kim był WOJNA KOREAŃSKA 1950-53 Co zrobił spowodowany agresją zachęconej zwycięstwem komunistów w Chinach komunist. Korei Pn. (lider Kim Ir Sen) na prozachodnią Koreę Pd. (25 VI 1950). Porada wojna koreańska 1950-53.
 • Kim był FALKLANDY O WOJNA Co zrobił i Argentyny w 1982 po zbrojnym zajęciu wysp poprzez wojska argentyńskie skończony zwycięstwem Londynu i przywróceniem bryt. administracji na spornym terytorium wojna o falklandy.
 • Kim był PELOPONESKA WOJNA Co zrobił latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek Peloponeski). O ile wojna peloponeska.
 • Kim był ZAWODOWE ZWIĄZKI WOLNE Co zrobił poprzedzające Solidarność organizacje związkowe powiązane z demokr. opozycją polit. w PRL; zał. w 1978 poprzez L. Wałęsę, B. Borusewicza i A. Gwiazdę wolne związki zawodowe.
 • Kim był POZYCYJNA WOJNA Co zrobił frontu zwł. zach. w I wojnie świat. po załamaniu się planu niem. wojny błyskawicznej we IX 1914. Wobec braku efektywnych środków przełamywania frontu obie wojna pozycyjna.
 • Kim był SMOLEŃSKA WOJNA Co zrobił rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła w momencie wojna smoleńska.
 • Kim był NAPOLEOŃSKIE WOJNY Co zrobił by osiągnąć i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna z II koalicją 1798-99 (Anglia, Turcja, Neapol, Rosja, Austria) przyniosła Francji początkowo wojny napoleońskie.
 • Kim był KWARCIANE WOJSKO Co zrobił oddziały stałego wojska utrzymywane z 1/4 (a więc kwarty ) dochodów z majątków króla (królewszczyzn). Liczbowo nie przekraczało 4 tys. ludzi wojsko kwarciane.
 • Kim był WOJSKO POLSKIE WE FRANCJI Co zrobił obozie Coetquidan w Bretanii. Składało się z 1. Dyw. Grenadierów, 2. Dyw. Strzelców Pieszych, 3. Dyw. Piechoty, 4. Dyw. Piechoty, Samodz. Bryg. Strzelców wojsko polskie we francji.
 • Kim był WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO Co zrobił pozakonstytucyjny organ władzy utworzony 12/13 XII 1981, administrujący Polską w okresie stanu wojennego, kierowany poprzez gen. W. Jaruzelskiego wojskowa rada ocalenia narodowego.
 • Kim był NIEZAWISŁOŚĆ I WOLNOŚĆ Co zrobił utworzona 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w Polsce wolność i niezawisłość.
 • Kim był POKÓJ I WOLNOŚĆ Co zrobił pacyfistyczny ruch polit. założony w 1985, kontestujący rzeczywistość społ.-polit. w PRL "wolność i pokój".
 • Kim był WILBUR WRIGHT Co zrobił Orville opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903 dokonali pierwszych przelotów samodzielnie skonstruowanym samolotem; najdłuższy lot trwał 59 wright wilbur.
 • Kim był WELES WOŁOS Co zrobił ogólnosłowiański naczelny bóg magii i pan zaświatów; stał na straży przysiąg wołos, weles.
 • Kim był WOŁOSZCZYZNA Co zrobił nad dolnym Dunajem powstałe w XIV w. i rządzone poprzez hospodara. Od 1411 pod zwierzchnictwem tur., spod którego wielokrotnie próbowało się wyzwolić wołoszczyzna.
 • Kim był PAWEŁ JAN WORONICZ Co zrobił bp krakowski, od 1828 arcybp warsz. i prymas Królestwa Pol. (koronował Mikołaja I na króla pol.); od 1800 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; głosił woronicz jan paweł.
 • Kim był PIOTR WRANGEL Co zrobił wojnie domowej w Rosji walczył na początku w armii A. Denikina, później Armii Ochotniczej, w IV 1920 jako dowódca Frontu Południowego zajął Krym i Kubań. Gdy wrangel piotr.
 • Kim był EUROPEJSKA WSPÓLNOTA Co zrobił ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przyjęto wspólnota europejska.
 • Kim był WYDARZENIA NA PL. TIAN'ANMEN Co zrobił chiń. prowadzących na placu strajk okupacyjny pod hasłami powiększenia swobód obywatelskich i demokracji w Chinach dokonana poprzez komunist. władze ChRL 4 VI wydarzenia na pl. tian'anmen.
 • Kim był WYPRAWA TYSIĄCA CZERWONYCH KOSZUL Co zrobił na czele powyżej 1000 ochotników przybył 11 V 1860 na Sycylię w celu wsparcia stworzenia przeciw Burbonom; pośrodku 3 miesięcy oswobodził wyspę; akcja wyprawa tysiąca czerwonych koszul.
 • Kim był WYZNAWCY Co zrobił prześladowanych za wiarę we inicjalnym chrześcijaństwie, które nie zmarły śmiercią męczeńską ( męczennicy); kategoria świętych ( święci) w Kościele katol wyznawcy.
 • Kim był WYWŁASZCZENIE Co zrobił odebranie albo ograniczenie prawa własności danej osoby drogą ustawową wywłaszczenie.
 • Kim był LUKSEMBURSKI IV WACŁAW Co zrobił Karola IV Luksemburskiego. Zdetronizowany w Niemczech przez wzgląd na nieudolnością w prowadzeniu polityki wacław iv luksemburski.
 • Kim był WYZWOLENIEC Co zrobił dawny niewolnik, który dostał wolność na drodze prawnej z łaski swego właściciela lub poprzez wykupienie wolności zazwyczaj za swoje oszczędności wyzwoleniec.
 • Kim był JÓZEF WĘGRZYN Co zrobił aktor i reżyser raczej teatrów warsz., lecz gościnnie i innych; idealny w sztukach klasycznych i rolach tragicznych. Grał także w kilkudziesięciu filmach węgrzyn józef.
 • Kim był III WACŁAW Co zrobił W. III został zamordowany w momencie przygotowywania wyprawy przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Jego Zgon oznaczała kres unii pol.-czes wacław iii.
 • Kim był WAJSJOWIE Co zrobił trzecia warna (u nie wszystkich autorów kasta) w staroż. Indiach, utworzona z rolników, kupców, rzemieślników wajsjowie.
 • Kim był KURT WALDHEIM Co zrobił zagr. 1968-1970, sekr. gen. ONZ w latach 1972-1981, prezydent Austrii 1986-1992, odszedł w niesławie, bo zataił swą nazistowską przeszłość waldheim kurt.
 • Kim był WALEZJUSZE Co zrobił dynastia rządząca we Francji (1328-1589) wywodząca się od Kapetyngów walezjusze.
 • Kim był NARODOWOWYZWOLEŃCZA WALKA Co zrobił dążenie zniewolonych narodów do uzyskania prawa do samostanowienia i niepodległości, szczególnie nasilona na całym świecie po II wojnie świat walka narodowowyzwoleńcza.
 • Kim był POMORSKI WAŁ Co zrobił umocnień mającego chronić Rzeszę od wschodu budowanego w latach 1932-34, a później pod koniec II wojny świat. Główne punkty obronne były koło Wałcza i wał pomorski.
 • Kim był WAŁY ŚLĄSKIE, WAŁY CHROBREGO Co zrobił ziemnych powiązany z naturalnymi barierami (puszcze, bagna i tak dalej) powstały najprawdopodobniej w X-XI w.; rozciąga się wzdłuż rzeki Bóbr w jej dolnym i wały śląskie, wały chrobrego.
 • Kim był WANDALOWIE Co zrobił Skandynawii; w IV w. osiedli nad Dunajem, później pod naporem Gotów u progu V w. wtargnęli do Hiszpanii, a w dalszym ciągu pn. Afryki, gdzie w 429 założyli wandalowie.
 • Kim był BERNARD WAPOWSKI Co zrobił astronom pol., w 1526 wydał mapę Europy Wsch. (Sarmacji) - Tabulae Sarmatiae, a w dalszym ciągu pierwszą mapę Polski. Gł. dzieło hist. to Kronika obejmujące wapowski bernard.
 • Kim był I WARCISŁAW Co zrobił książę Pomorza Zach. (Szczecińskie), od 1129 lennik Bolesława Krzywoustego, wprowadził chrześcijaństwo na Pomorzu warcisław i.
 • Kim był WASAL Co zrobił hołd seniorowi, po inwestyturze zostawał lennikiem, mógł równocześnie być seniorem dla własnych wasali, nawet władcą udzielnego państwa wasal.
 • Kim był WANDA WASILEWSKA Co zrobił komunist. Od 1923 w PPS. W 1941 wstąpiła do WKP(b), zaufana Stalina, organizatorka i przewodn. Związku Patriotów Polskich współorganizatorka Pierwszej Dywizji wasilewska wanda.
 • Kim był HIPOLIT WAWELBERG Co zrobił bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie wawelberg hipolit.
 • Kim był WERWOLF Co zrobił podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947 werwolf.
 • Kim był PIOTR WAWRZYNIAK Co zrobił w Poznańskiem; zasłużony jako organizator spółdzielczości kredytowej i roln.; w latach 1891-1910 patron Związku Firm Zarobkowych zrzeszającego banki ludowe wawrzyniak piotr.
 • Kim był STATE WELFARE Co zrobił oznaczający daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi obywatelami wykonywaną przeważnie w silniej rozwiniętych gosp. państwach, których udziałem stał welfare state.
 • Kim był WENDETTA WENDETA Co zrobił zabójstwa, do której zobowiązani byli członkowie rodziny osoby zamordowanej; powszechna w średniow., później użytkowana regularnie w pd. Włoszech i na wendeta, wendetta.
 • Kim był WENUS Z DOLNI VESTONICE Co zrobił ceramicznej z epoki paleolitu, egzemplarz znalezisk określanych jako Wenus paleolityczna, a więc figurek przedstawiających kobietę o przesadnie wyeksponowanych wenus z dolni vestonice.
 • Kim był RAD REPUBLIKA WĘGIERSKA Co zrobił kraj komunist. obwołane 21 III 1919. Lider Bela Kun. Zlikwidowane wspólnymi akcjami zbrojnymi antykomunist. sił węg., wojsk czechosł. i rum. 1 VIII 1919 węgierska republika rad.
 • Kim był MADZIARZY WĘGRZY Co zrobił ugrofińskiego przybyły nareszcie IX w. ze stepów nad M. Azowskim i Donem nad środk. bieg Dunaju, gdzie założyli kraj węg. Ich najazdy na państwa sąsiednie, zwł węgrzy, madziarzy.
 • Kim był WALT WHITMAN Co zrobił pisarzy i myślicieli opiewających demokrację USA (Democratic Vistas). Największym jego dziełem był zestaw literaturze Źdźbła traw. Opiewał wolność jednostki whitman walt.
 • Kim był KOALICJA WIELKA Co zrobił krajów antyhitlerowskich w II wojnie świat., gdzie kluczową rolę odgrywały USA, W. Brytania, i ZSRR. U podstaw W.K. leżała Karta Atlantycka, a w szczególności wielka koalicja.
 • Kim był MACIERZ WIELKA Co zrobił czczone już w dobie neolitu; liczne figuralne przedstawienia, na przykład rodzącej W.M. Zobacz także Izyda; Hathor; Artemida; Kybele wielka macierz.
 • Kim był TRÓJKA WIELKA Co zrobił na ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę Ogromnej Koalicji w wielka trójka.
 • Kim był MUR WIELKI Co zrobił mechanizm obwarowań (dł. 2400 km) wzniesiony w Chinach nareszcie III w. przed naszą erą w celu obrony przed najazdami plemion koczowniczych; aktualny kształt wielki mur.
 • Kim był WŁOŚĆ Co zrobił wsie wraz poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w średniow. czy włość.
 • Kim był WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454-66 Co zrobił zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie) Prus do Polski wojna trzynastoletnia 1454-66.
 • Kim był WARUNA Co zrobił bóg indyjski, wg Wed pan wszechświata strzegący jego praw i moralności, pierwotnie największy z bogów, stracił na znaczeniu w dobie hinduizmu waruna.
 • Kim był RADZIECKA NIEMIECKO WOJNA Co zrobił 3 grup armii skierowanych na Leningrad, Moskwę i Ukrainę. W XII 1941 Niemcy zostali zatrzymani w bitwie pod Moskwą. W V 1942 najmocniejsze uderzenie wojna niemiecko-radziecka.
 • Kim był WATYKAN Co zrobił pow. 44 ha, którego głową jest każdorazowy papież, powstałe opierając się na traktatu zawartego 11 II 1929 pomiędzy Królestwem Włoskim a papieżem Piusem XI watykan.
 • Kim był ALEKSANDER WALEWSKI Co zrobił I i Marii Walewskiej; w trakcie stworzenia listopadowego czł. misji dyplomatycznej w Londynie; 1831-37 oficer armii franc.; 1851 ambasador franc. w Hiszpanii walewski aleksander.
 • Kim był WHO Co zrobił Jedna z agend ONZ. Powstała w 1946, a rozpoczęła działalność na rzecz poprawy ochrony zdrowia na świecie w 1948. Aktualnie liczy 187 członków z siedzibą w who.
 • Kim był PIOTR WYSOCKI Co zrobił instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie; w 1828 współzałożyciel i lider spisku zw. sprzysiężeniem W.; 29 XI 1830 zaczął na czele podchorążych wysocki piotr.
 • Kim był BYDGOSKIE WYDARZENIA Co zrobił wymierzona przeciw działaczom NSZZ Solidarność 19 III 1981 w Bydgoszczy, gdzie trzech przedstawicieli związku zostało brutalnie pobitych poprzez MO w trakcie wydarzenia bydgoskie.
 • Kim był LUDÓW WĘDRÓWKI Co zrobił ludności plemiennej, normalnie tym mianem ustala się przesunięcia na tereny cesarstwa rzym. i późniejszych krajów wczesnośredniow. plemion germańskich, słow. i wędrówki ludów.
 • Kim był GRECJA WIELKA Co zrobił Italię zasiedloną poprzez Greków w momencie kolonizacji (VIII-VI w. przed naszą erą), w walkach zakładanych polis z miejscowymi mieszkańcami gł. rolę odegrały wielka grecja.
 • Kim był WIELKIE CZYSTKI W ZSRR Co zrobił nasilenia bezwzlędnej walki J. Stalina z potencjalnymi i urojonymi przeciwnikami zapoczątkowany w 1934 śmiercią S. Kirowa. Szczyt przypadł na lata 1936-38 wielkie czystki w zsrr.
 • Kim był LITEWSKIE KSIĘSTWO WIELKIE Co zrobił poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w. również Wołyń wielkie księstwo litewskie.
 • Kim był POZNAŃSKIE KSIĘSTWO WIELKIE Co zrobił oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu; W.K.P wielkie księstwo poznańskie.
 • Kim był GEOGRAFICZNE ODKRYCIA WIELKIE Co zrobił kolejności poszukiwanie kruszców szlachetnych i marzenie poznania drogi do Indii. W 1492 K. Kolumb odkrył Amerykę. Pd., część tego kontynentu szczegółowiej wielkie odkrycia geograficzne.
 • Kim był ALEKSANDER WIELOPOLSKI Co zrobił konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej wielopolski aleksander.
 • Kim był WIGOWIE Co zrobił domowej nazwa zwolenników parlamentu, później tych, którzy chcieli wykluczyć Jakuba II, jako katolika, z prawa dziedziczenia w Anglii. Nareszcie partia wigowie.
 • Kim był ORAŃSKI III WILHELM Co zrobił Prowincji (od 1672), władca Anglii, Szkocji i Irlandii (od 1688). Wskutek stworzenia wyniesiony w Niderlandach do najwyższych godności, w 1688 zaproszony wilhelm iii orański.
 • Kim był WILHELM WILLISEN Co zrobił uczestnik wojen napoleońskich; znawca spraw pol.; 24 III 1848 komisarz władca. w Ogromnym Księstwie Poznańskim, usiłował działać na rzecz porozumienia pol willisen wilhelm.
 • Kim był WIKLEF JAN, PISANY TEŻ: WIKLIF JOHN, J. WYCLIF, J. WYCLIFFE, J. WICLIF Co zrobił prof. (w Oxfordzie), reformator rel., postulował wyrzeczenie się poprzez Kościół jego dóbr na rzecz ubóstwa, zniesienie organizacji kościelnej i przejęcie jej wiklef jan, pisany też: wiklif john, j. wyclif, j. wycliffe, j. wiclif.
 • Kim był WIKTORIA Co zrobił Brytanii i Irlandii od 1837, cesarzowa Indii od 1876. Wywodziła się z dyn. hanowerskiej. Usiłowała wywierać wpływ na rząd bez większego powodzenia; w sprawach wiktoria.
 • Kim był ZDOBYWCA I WILHELM Co zrobił bitwie pod Hastings władca Anglii, zapoczątkował dyn. normandzką w Anglii, a zarazem królestwo anglo-normandzkie; wprowadził, odmiennie niż na kontynencie wilhelm i zdobywca.
 • Kim był WOODROW THOMAS WILSON Co zrobił ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo wilson thomas woodrow.
 • Kim był VON ALFRED WINDISCHGRAETZ Co zrobił tych wojskowych, którzy w okresie Wiosny Ludów w najwyższym stopniu przyczynili się do uratowania monarchii habsburskiej: w 1848 stłumił stworzenie w Pradze i windischgraetz alfred von.
 • Kim był WISZNU Co zrobił jeden z trzech gł. bogów hinduizmu, zbawca i nauczyciel, w przypadku katastrof miał wspomagać ludzi w postaciach cielesnych wisznu.
 • Kim był WITOLD Co zrobił Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399 witold.
 • Kim był WINCENTY WITOS Co zrobił stanu. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu w Wiedniu, 1913 współzałożyciel Polskiego Stronnictwa witos wincenty.
 • Kim był WIZYGOCI Co zrobił Gotów, w 375 uciekli znad M. Czarnego przed Hunami i schronili się w rzym. prowincji Tracji. W 410 złupili Rzym, w dalszym ciągu założyli kraj w pd. Galii wizygoci.
 • Kim był HERMAN WŁADYSŁAW Co zrobił Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Objął rządy po wygnaniu jego brata Bolesława Śmiałego. W polityce zagr. uznał zwierzchność cesarstwa i sprzymierzył się z władysław herman.
 • Kim był JAGIELLOŃCZYK II WŁADYSŁAW Co zrobił 1490, z dyn. Jagiellonów, syn Kazimierza Jagiellończyka, tata Ludwika II. Ugodowy w relacji do magnaterii. Na zjeździe w Wiedniu (1515) z cesarzem władysław ii jagiellończyk.
 • Kim był WAZA IV WŁADYSŁAW Co zrobił władca szwedz. (od 1632) i car moskiewski (1610-34), bardzo dostępny pośród szlachty syn Zygmunta III. Brał udział w wojnie chocimskiej (1621). Dobrze władysław iv waza.
 • Kim był JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW Co zrobił 1401, władca Polski od 1386. Na mocy aktu krewskiego przyjął chrześcijaństwo, poślubił Jadwigę, stając się królem pol. Po oddaniu Litwy w zarząd Witoldowi władysław jagiełło.
 • Kim był LASKONOGI WŁADYSŁAW Co zrobił krakowski (1202, 1228-31) z rodu Piastów syn Mieszka III Starego, po którego Zgonu (1202) nie zdołał utrzymać dzielnicy krakowskiej. Rywalizował o wpływy w władysław laskonogi.
 • Kim był ŁOKIETEK WŁADYSŁAW Co zrobił sieradzki, wielkopol., pomorski, krakowski i sandomierski; władca Polski od 1320, z rodu Piastów; jednoczyciel państwa pol. Walczył o tron krakowski od 1288 z władysław łokietek.
 • Kim był ANDRIEJ WŁASOW Co zrobił Czerwonej; w okresie II wojny świat. otrzymał się do niewoli niem.; w 1943 stanął na czele współpracującego z Niemcami Ros. Ruchu Wyzwoleńczego, a rok później własow andriej.
 • Kim był PAWEŁ WŁODKOWIC Co zrobił Krakowskiej; na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu Krzyżackiego włodkowic paweł.
 • Kim był LUDWIK WODZICKI Co zrobił dziennikarz; w momencie stworzenia styczniowego współpracował z Hotelem Lambert, czł. Komitetu Nar. Zach. Galicji; VI 1863 walczył w Królestwie Pol. w wodzicki ludwik.
 • Kim był ŚW WOJCIECH Co zrobił bp Pragi od 983. Po wymordowaniu jego rodu w 995 przybył do Polski. W dalszym ciągu podjął misję w Prusach, w trakcie której poniósł Zgon męczeńską. Ciało św wojciech św..
 • Kim był WOJEWODA Co zrobił urzędnik dworski (tak zwany palatyn), zastępca panującego gł. w wojskowości i sądownictwie; od XIII w. urzędnik lokalny (ziemski) stojący na czele podległego wojewoda.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Wojewoda, Wojciech Św., Wodzicki Ludwik, Włodkowic Paweł, Własow Andriej, Władysław Łokietek, Władysław Laskonogi, Władysław Jagiełło, Władysław Iv Waza zasługi.

Bohater Wojewoda, Wojciech Św., Wodzicki Ludwik, Włodkowic Paweł co zrobił.