wojsko kwarciane wettynowie co to jest
Wajda Andrzej co znaczy wiryliści krzyżówka Wolność i Niezawisłość co to jest Wawelberg Hipolit.

Postacie historyczne, biografia na W

 • Kto to KWARCIANE WOJSKO Kto to 1562-1652 oddziały stałego wojska utrzymywane z 1/4 (a więc kwarty ) dochodów z majątków króla (królewszczyzn). Liczbowo nie przekraczało 4 tys. ludzi porównanie wojsko kwarciane.
 • Kim był WETTYNOWIE Kim był pochodząca z XI w. rządząca całe wieki w Saksonii (do 1918), częściowo także Turyngii, a w latach 1697-1763 również w Polsce, gdzie była znana jako dynastia dlaczego wettynowie.
 • życiorys 1970 GRUDNIOWE WYDARZENIA życiorys w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu (14 XII- 18 XII) spowodowane podwyżką cen artykułów spożywczych zakończone strzelaniem poprzez wojsko i policję do jak lepiej wydarzenia grudniowe 1970.
 • Kim jest WARNY Kim jest zamknięte ekipy, na które podzieliła się pierwotnie społeczność Ariów: kapłanów ( bramini), wojowników ( kszatriowie) i chłopów, rzemieślników i kupców kiedy warny.
 • Bohater WENEDZI WENETOWIE WENEDOWIE Bohater źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa od czego zależy wenedowie, wenetowie, wenedzi.
 • Czego dokonał WIELKI WŁODZIMIERZ Czego dokonał Ruś Kijowska) od 980 z dyn. Rurykowiczów; objął tron po pokonaniu brata. W 981 zajął Grody Czerwieńskie. W 988 przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum. Zapewnił na czym polega włodzimierz wielki.
 • Kogo BURSKIE WOJNY Kogo W. Brytanię przeciw Burom (osadnikom holenderskiego pochodzenia zamieszkującym pd. Afrykę) w celu zajęcia bogatych w pokłady złota i diamentów republik: Orania różnice wojny burskie.
 • Biografia RADZIECKA NIEMIECKO WOJNA Biografia 1941 atakiem 3 grup armii skierowanych na Leningrad, Moskwę i Ukrainę. W XII 1941 Niemcy zostali zatrzymani w bitwie pod Moskwą. W V 1942 najmocniejsze wady i zalety wojna niemiecko-radziecka.
 • Najważniejsze informacje SMUTA WIELKA Najważniejsze informacje wszechogarniający kryzys dynastyczny, polit., gosp. i społ. w kraju moskiewskim na przełomie XVI i XVII w. (1584-1613). Za start w.s. uznaje się Zgon cara podobieństwa wielka smuta.
 • Ciekawostki WOODROW THOMAS WILSON Ciekawostki 21 z ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo czemu wilson thomas woodrow.
 • Małżonek WYPRAWA TYSIĄCA CZERWONYCH KOSZUL Małżonek Garibaldiego, który na czele powyżej 1000 ochotników przybył 11 V 1860 na Sycylię w celu wsparcia stworzenia przeciw Burbonom; pośrodku 3 miesięcy oswobodził co gorsze wyprawa tysiąca czerwonych koszul.
 • Partner WOJNA POLSKO-TURECKA 1672-76 Partner wojny był konflikt pol.-kozacko-tatar. na Ukrainie. Ponadto Turcja wskutek reform wewn. prowadziła wówczas politykę ekspansji. Najazd tur. zaczął się w chwili porównaj wojna polsko-turecka 1672-76.
 • Ile lat WKP Ile lat skrót ros. nazwy partii bolszewickiej zobacz bolszewicy porównanie wkp.
 • Kto to WOJNA ROSYJSKO-TURECKA 1877-78 Kto to konsekwencji powstań Słowian w Bośni i Hercegowinie krwawo stłumionych poprzez Turków. Uciemiężonym postanowiła pomóc Rosja marząca o zdobyciu dostępu do M dlaczego wojna rosyjsko-turecka 1877-78.
 • Kim był WOJNA DOMOWA W HISZPANII Kim był zapoczątkowana w VII 1936 rebelią sił prawicowych pod wodzą gen. F. Franco przeciw lewicowemu rządowi ludowemu. Wojna ta stała się poligonem mocarstw. Włochy i jak lepiej wojna domowa w hiszpanii.
 • życiorys WYWŁASZCZENIE życiorys odebranie albo ograniczenie prawa własności danej osoby drogą ustawową kiedy wywłaszczenie.
 • Kim jest WOJNA DOMOWA W ROSJI Kim jest poł. 1918 powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak od czego zależy wojna domowa w rosji.
 • Bohater LUKSEMBURSKI IV WACŁAW Bohater Karola IV Luksemburskiego. Zdetronizowany w Niemczech przez wzgląd na nieudolnością w prowadzeniu polityki na czym polega wacław iv luksemburski.
 • Czego dokonał WISZNU Czego dokonał jeden z trzech gł. bogów hinduizmu, zbawca i nauczyciel, w przypadku katastrof miał wspomagać ludzi w postaciach cielesnych różnice wisznu.
 • Kogo II EMANUEL WIKTOR Kogo pierwszy władca zjednoczonych Włoch, koronowany w 1861; w latach 1848-49 jako król Sardynii prowadził wojny z Austrią, 1859 za pomoc Francji w walce z Austrią wady i zalety wiktor emanuel ii.
 • Biografia STANISŁAWA WALASIEWICZÓWNA Biografia biegach na 100 m zyskała złoty medal na igrzyskach w Los Angeles (1932) i Berlinie (1936), wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i świata, dziesięciokrotna podobieństwa walasiewiczówna stanisława.
 • Najważniejsze informacje WIEC Najważniejsze informacje dobie plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych czemu wiec.
 • Ciekawostki NOWENNA WIELKA Ciekawostki wartości rel., moralnych i nar. na lata 1957-66 ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Bożego Ciała 1957 dla uczczenia Millennium co gorsze wielka nowenna.
 • Małżonek WOŁOSZCZYZNA Małżonek położone nad dolnym Dunajem powstałe w XIV w. i rządzone poprzez hospodara. Od 1411 pod zwierzchnictwem tur., spod którego wielokrotnie próbowało się wyzwolić porównaj wołoszczyzna.
 • Partner LECH WAŁĘSA Partner Solidarność ; pierwszy prezydent Polski wybrany w wyborach powszechnych na lata 1990-95, laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Przyczynił się w sporym porównanie wałęsa lech.
 • Ile lat JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW Ile lat latach 1377-1401, władca Polski od 1386. Na mocy aktu krewskiego przyjął chrześcijaństwo, poślubił Jadwigę, stając się królem pol. Po oddaniu Litwy w zarząd dlaczego władysław jagiełło.
 • Kto to WINCENTY WITOS Kto to i mąż stanu. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu w Wiedniu, 1913 współzałożyciel Polskiego jak lepiej witos wincenty.
 • Kim był TRÓJKA WIELKA Kim był stosowany na ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę Ogromnej kiedy wielka trójka.
 • życiorys MAXIME WEYGAND życiorys wojnie świat. szef sztabu marsz. F. Focha. W 1920 szef franc. misji wojsk. w Polsce, doradca pol. sztabu gener. W okresie kampanii franc.1940 nacz. dow. armii od czego zależy weygand maxime.
 • Kim jest JÓZEF WĘGRZYN Kim jest aktor i reżyser raczej teatrów warsz., lecz gościnnie i innych; idealny w sztukach klasycznych i rolach tragicznych. Grał także w kilkudziesięciu filmach na czym polega węgrzyn józef.
 • Bohater WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-20 Bohater spór o pol. Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania się Armii Czerwonej na zach. (w ramach eksportu zwycięskiej rewolucji komunist.) i datujących się już różnice wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
 • Czego dokonał WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454-66 Czego dokonał pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie wady i zalety wojna trzynastoletnia 1454-66.
 • Kogo BERNARD WAPOWSKI Kogo i astronom pol., w 1526 wydał mapę Europy Wsch. (Sarmacji) - Tabulae Sarmatiae, a w dalszym ciągu pierwszą mapę Polski. Gł. dzieło hist. to Kronika obejmujące podobieństwa wapowski bernard.
 • Biografia STANISŁAW WOJCIECHOWSKI Biografia spółdzielczy, polityk; jeden z założycieli i przywódców PPS, pionier ruchu spółdzielczego. 1917-18 w NKN. W 1919-20 min. spraw wewn., 20 XII 1922 wybrany na czemu wojciechowski stanisław.
 • Najważniejsze informacje WANDEA Najważniejsze informacje zach. Francji, gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój co gorsze wandea.
 • Ciekawostki OPIUMOWE WOJNY Ciekawostki wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było porównaj wojny opiumowe.
 • Małżonek I WILHELM Małżonek cesarz niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na stanowisko porównanie wilhelm i.
 • Partner EMIGRACJA WIELKA Partner stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk dlaczego wielka emigracja.
 • Ile lat WEDY Ile lat religii ind. - wedyzmu, braminizmu i hinduizmu, najstarsze teksty w poezji indoeuropejskiej, podzielone na 4 zbiory, powstały od około 2500 przed naszą erą do jak lepiej wedy.
 • Kto to PAŃSTW NIEPODLEGŁYCH WSPÓLNOTA Kto to formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i kiedy wspólnota niepodległych państw.
 • Kim był ZYGMUNT WIELOPOLSKI Kim był obozu ugody z Rosją; syn Aleksandra; 1862-63 prezydent m. Warszawy; po 1864 starał się stworzyć obóz konserwatywno-ugodowy w Królestwie Pol, zrezygnował z od czego zależy wielopolski zygmunt.
 • życiorys POKÓJ I WOLNOŚĆ życiorys pacyfistyczny ruch polit. założony w 1985, kontestujący rzeczywistość społ.-polit. w PRL na czym polega "wolność i pokój".
 • Kim jest SIERGIEJ WITTE Kim jest latach 1892-1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu różnice witte siergiej.
 • Bohater BOLESŁAW WYSŁOUCH Bohater ideolog, działacz ludowy. Od 1889 wydawał we Lwowie z żoną Marią czasopismo Przyjaciel Ludu , które odegrało ogromną rolę w przygotowaniu stworzenia ruchu wady i zalety wysłouch bolesław.
 • Czego dokonał POLSKA WSPÓLNOTA Czego dokonał stowarzyszenie założone w 1990 w celu pomocy Polakom w państwach byłego ZSRR i podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską podobieństwa "wspólnota polska".
 • Kogo EUROPEJSKA WSPÓLNOTA Kogo Europy ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej czemu wspólnota europejska.
 • Biografia SZWEDZKA POLSKO WOJNA Biografia szwedz. propozycję pomocy króla szwedz. Karola Gustawa przeciw Moskwie w zamian za rekompensaty terytorialne. W VII 1655 rusza inwazja na Wielkopolskę i Litwę co gorsze wojna polsko-szwedzka.
 • Najważniejsze informacje STATE WELFARE Najważniejsze informacje Termin oznaczający daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi obywatelami wykonywaną przeważnie w silniej rozwiniętych gosp. państwach, których porównaj welfare state.
 • Ciekawostki PUNICKIE WOJNY Ciekawostki Kartaginą w III i II w. przed naszą erą o panowanie nad zach. częścią basenu M. Śródziemnego; nazwa punickie pochodzi od państwie Puni i Punijczyków, rzym porównanie wojny punickie.
 • Małżonek WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756-63 Małżonek między Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Saksonii, państw Rzeszy Niem. i Szwecji. Naprawdę działania wojenne między dlaczego wojna siedmioletnia 1756-63.
 • Partner LUDWIK WODZICKI Partner konserwatywny, dziennikarz; w momencie stworzenia styczniowego współpracował z Hotelem Lambert, czł. Komitetu Nar. Zach. Galicji; VI 1863 walczył w Królestwie jak lepiej wodzicki ludwik.
 • Ile lat ANDRIEJ WŁASOW Ile lat początkowo w Armii Czerwonej; w okresie II wojny świat. otrzymał się do niewoli niem.; w 1943 stanął na czele współpracującego z Niemcami Ros. Ruchu kiedy własow andriej.
 • Kto to EUROPA WOLNA Kto to rozgłośni radiowej nadającej od 1952 z Monachium audycje w językach państw bloku komunist. zapewniająca informację poza cenzurą dla społeczeństw tych krajów od czego zależy "wolna europa".
 • Kim był TROJAŃSKA WOJNA Kim był legend (w pierwszej kolejności Homera Iliady i Odysei) wojna sprzymierzonych krajów gr. przeciwko Troi, około przeł. XIII/XII w. przed naszą erą Powodem miało na czym polega wojna trojańska.
 • życiorys ODZYSKANYCH ZIEM WYSTAWA życiorys została zorganizowana jesienią 1948 we Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48 różnice wystawa ziem odzyskanych.
 • Kim jest GWIEZDNE WOJNY Kim jest plan formalnie zw. Inicjatywa Obrony Strategicznej (SDI); była to inicjatywa administracji prez. USA R. Reagana z III 1983 zmierzająca do uzyskania przewagi wady i zalety "wojny gwiezdne".
 • Bohater WOLTER Bohater oświecenia euro. W swej bogatej twórczości publicystycznej (Listy o Anglikach, Powiastki filozoficzne) i literackiej (Kandyd Prostaczek) popularyzował idee podobieństwa wolter.
 • Czego dokonał PRUSKA AUSTRIACKO WOJNA Czego dokonał rywalizacją Austrii i Prus o hegemonię w Niemczech; przyczyną było zajęcie Holsztynu, dotąd administrowanego poprzez Austrię, poprzez wojska prus. Prusy czemu wojna austriacko-pruska.
 • Kogo INDOCHIŃSKA WOJNA Kogo poprzez Francję o utrzymanie panowania kolonialnego nad kolonią zwaną wówczas Francuskimi Indochinami. W okresie II wojny rozwinęła się tam antyjapońska co gorsze wojna indochińska.
 • Biografia WIKLEF JAN, PISANY TEŻ: WIKLIF JOHN, J. WYCLIF, J. WYCLIFFE, J. WICLIF Biografia kaznodzieja i prof. (w Oxfordzie), reformator rel., postulował wyrzeczenie się poprzez Kościół jego dóbr na rzecz ubóstwa, zniesienie organizacji kościelnej i porównaj wiklef jan, pisany też: wiklif john, j. wyclif, j. wycliffe, j. wiclif.
 • Najważniejsze informacje ARTHUR WELLINGTON Najważniejsze informacje polityk z angielskiego:; początkowo walczył w Indiach; od 1808 dowódca wojsk z angielskiego: na Płw. Pirenejskim, do 1814 wyparł wojska franc. z Portugalii i porównanie wellington arthur.
 • Ciekawostki II WACŁAW Ciekawostki 1278 (samodzielny od 1283), książę krakowski od 1291, władca pol. od 1300, węg. od 1301, z dynastii Przemyślidów, syn Przemysła Ottokara II. Prowadził dlaczego wacław ii.
 • Małżonek WELES WOŁOS Małżonek ogólnosłowiański naczelny bóg magii i pan zaświatów; stał na straży przysiąg jak lepiej wołos, weles.
 • Partner POZYCYJNA WOJNA Partner wojennych frontu zwł. zach. w I wojnie świat. po załamaniu się planu niem. wojny błyskawicznej we IX 1914. Wobec braku efektywnych środków przełamywania frontu kiedy wojna pozycyjna.
 • Ile lat KRYMSKA WOJNA Ile lat 1853-56 pomiędzy Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Anglią, Francją i Sardynią (Piemontem); spowodowana została próbą Rosji zdobycia kontroli nad Turcją od czego zależy wojna krymska.
 • Kto to KAZIMIERZ WITASZEWSKI Kto to komunist. kolejno w KPP, PPR i PZPR. Oficer WP w ZSRR. W latach PRL między innymi szef Gł. Zarządu Polit. Wojska Pol. W okresie polskiego października (1956 na czym polega witaszewski kazimierz.
 • Kim był WOJNA POLSKO-SZWEDZKA 1600-35 Kim był z wojny inflanckiej. Gdy sejm szwedz. zdetronizował Zygmunta III, ten ogłosił podłączenie Inflant do Polski. Wybuchła wojna. Mimo zwycięstw ( bitwa pod różnice wojna polsko-szwedzka 1600-35.
 • życiorys WERSAL życiorys miasto pod Paryżem słynne z wspaniałego pałacu zbudowanego poprzez Ludwika XIV. Zobacz także traktat wersalski wady i zalety wersal.
 • Kim jest KURT WALDHEIM Kim jest min. spr. zagr. 1968-1970, sekr. gen. ONZ w latach 1972-1981, prezydent Austrii 1986-1992, odszedł w niesławie, bo zataił swą nazistowską przeszłość podobieństwa waldheim kurt.
 • Bohater POZNAŃSKIE KSIĘSTWO WIELKIE Bohater Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu czemu wielkie księstwo poznańskie.
 • Czego dokonał WATYKAN Czego dokonał Rzym, o pow. 44 ha, którego głową jest każdorazowy papież, powstałe opierając się na traktatu zawartego 11 II 1929 pomiędzy Królestwem Włoskim a papieżem co gorsze watykan.
 • Kogo ALEKSANDER WIELOPOLSKI Kogo konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej porównaj wielopolski aleksander.
 • Biografia WAREGOWIE Biografia w IX w. podejmowali wyprawy na Ruś i na tereny bizant. i arab., aktywni jako kupcy i wojownicy. W. odegrali znaczną rolę w pocz. Rusi, angażując się w porównanie waregowie.
 • Najważniejsze informacje WARSKI ADOLF, WŁAŚC. ADOLF WARSZAWSKI Najważniejsze informacje i komunist. Członek pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski dlaczego warski adolf, właśc. adolf warszawski.
 • Ciekawostki WARUNA Ciekawostki bóg indyjski, wg Wed pan wszechświata strzegący jego praw i moralności, pierwotnie największy z bogów, stracił na znaczeniu w dobie hinduizmu jak lepiej waruna.
 • Małżonek WAŁY ŚLĄSKIE, WAŁY CHROBREGO Małżonek pas umocnień ziemnych powiązany z naturalnymi barierami (puszcze, bagna i tak dalej) powstały najprawdopodobniej w X-XI w.; rozciąga się wzdłuż rzeki Bóbr w kiedy wały śląskie, wały chrobrego.
 • Partner FALKLANDY O WOJNA Partner Brytanii i Argentyny w 1982 po zbrojnym zajęciu wysp poprzez wojska argentyńskie skończony zwycięstwem Londynu i przywróceniem bryt. administracji na spornym od czego zależy wojna o falklandy.
 • Ile lat WŁOŚĆ Ile lat ziemska (wsie wraz poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w na czym polega włość.
 • Kto to WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA 1618-48 Kto to przyczyn: sprzeciw stanów wobec polityki dworów niem., konflikt protestantów i katolików, ambicje terytorialne mocarstw euro. Bezpośrednią powodem wojny był różnice wojna trzydziestoletnia 1618-48.
 • Kim był WALT WHITMAN Kim był największych amer. pisarzy i myślicieli opiewających demokrację USA (Democratic Vistas). Największym jego dziełem był zestaw literaturze Źdźbła traw. Opiewał wady i zalety whitman walt.
 • życiorys WYZWOLENIEC życiorys dawny niewolnik, który dostał wolność na drodze prawnej z łaski swego właściciela lub poprzez wykupienie wolności zazwyczaj za swoje oszczędności podobieństwa wyzwoleniec.
 • Kim jest PAWEŁ JAN WORONICZ Kim jest od 1815 bp krakowski, od 1828 arcybp warsz. i prymas Królestwa Pol. (koronował Mikołaja I na króla pol.); od 1800 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; głosił czemu woronicz jan paweł.
 • Bohater NARODOWOWYZWOLEŃCZA WALKA Bohater dążenie zniewolonych narodów do uzyskania prawa do samostanowienia i niepodległości, szczególnie nasilona na całym świecie po II wojnie świat co gorsze walka narodowowyzwoleńcza.
 • Czego dokonał TOMASZ WAWRZECKI Czego dokonał Czteroletni, uczestnik insurekcji 1794; jeden z dowódców na Litwie; po bitwie pod Maciejowicami wybrany na naczelnika stworzenia; 16 XI pod Radoszycami wzięty porównaj wawrzecki tomasz.
 • Kogo WEIHAIWEI Kogo port chiń. na pn.-wsch. wybrzeżu półwyspu Szantung, w latach 1898-1930 dzierżawiony poprzez W. Brytanię. Miał służyć za bazę szachującą Port Arthur porównanie weihaiwei.
 • Biografia JÓZEF WYSOCKI Biografia stworzenia listopadowego, na emigracji czł. TDP, wspólnie z L. Mierosławskim opracował plan trójzaborowego stworzenia 1846; w 1848 w Krakowie, czł. Komitetu dlaczego wysocki józef.
 • Najważniejsze informacje WILBUR WRIGHT Najważniejsze informacje lotnictwa. Orville opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903 dokonali pierwszych przelotów samodzielnie skonstruowanym samolotem; najdłuższy lot jak lepiej wright wilbur.
 • Ciekawostki LUDWIK WARYŃSKI Ciekawostki pol. ruchu robotn.; 1876-78 współtwórca kółek socjalist. w Królestwie Pol. pośród robotników i studentów; IX 1878 współautor pierwszego programu socjalistów kiedy waryński ludwik.
 • Małżonek HERMAN WŁADYSŁAW Małżonek z dyn. Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Objął rządy po wygnaniu jego brata Bolesława Śmiałego. W polityce zagr. uznał zwierzchność cesarstwa i od czego zależy władysław herman.
 • Partner JANUSZ WORONICZ Partner stworzenia listopadowego, działacz emigracyjny, dziennikarz, bratanek J.P. Woronicza; na emigracji stronnik J.A. Czartoryskiego, brał udział w misjach polit na czym polega woronicz janusz.
 • Ile lat WERWOLF Ile lat podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947 różnice werwolf.
 • Kto to WENUS Kto to bogini wiosny, roślinności i ogrodów, w II w. przed naszą erą utożsamiona z gr. Afrodytą. Liczne przedstawienia w sztuce na czele z Wenus z Milo (Afrodyta z wady i zalety wenus.
 • Kim był WIGOWIE Kim był angielskiej wojny domowej nazwa zwolenników parlamentu, później tych, którzy chcieli wykluczyć Jakuba II, jako katolika, z prawa dziedziczenia w Anglii podobieństwa wigowie.
 • życiorys BEZKRÓLEWIE WIELKIE życiorys Niemiec od Zgonu ostatniego władcy z rodu Hohenstaufów do objęcia tronu poprzez Rudolfa Habsburga; cechował go brak władzy centralnej (króla) przy wzroście czemu wielkie bezkrólewie.
 • Kim jest LUDÓW WĘDRÓWKI Kim jest przemieszczenia ludności plemiennej, normalnie tym mianem ustala się przesunięcia na tereny cesarstwa rzym. i późniejszych krajów wczesnośredniow. plemion co gorsze wędrówki ludów.
 • Bohater DUŃSKA WOJNA Bohater Prus z Danią dążącą do wcielenia Szlezwiku (księstwa niem. Szlezwik i Holsztyn w latach 1460-1864 pozostawały w unii personalnej z Danią); Dania poniosła porównaj wojna duńska.
 • Czego dokonał PIOTR WAWRZYNIAK Czego dokonał gosp. i społ. w Poznańskiem; zasłużony jako organizator spółdzielczości kredytowej i roln.; w latach 1891-1910 patron Związku Firm Zarobkowych zrzeszającego porównanie wawrzyniak piotr.
 • Kogo WOLNOMULARSTWO Kogo półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow dlaczego wolnomularstwo.
 • Biografia BYDGOSKIE WYDARZENIA Biografia PRL wymierzona przeciw działaczom NSZZ Solidarność 19 III 1981 w Bydgoszczy, gdzie trzech przedstawicieli związku zostało brutalnie pobitych poprzez MO w jak lepiej wydarzenia bydgoskie.
 • Najważniejsze informacje WACHLARZ Najważniejsze informacje oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i kiedy "wachlarz".
 • Ciekawostki ALEKSANDER WALEWSKI Ciekawostki Napoleona I i Marii Walewskiej; w trakcie stworzenia listopadowego czł. misji dyplomatycznej w Londynie; 1831-37 oficer armii franc.; 1851 ambasador franc. w od czego zależy walewski aleksander.
 • Małżonek WYROCZNIA Małżonek staroż. wyrok bogów, ich wypowiedź, przepowiednia, niejednokrotnie przekazywana poprzez wieszczów, kapłanów; 2. miejsce kultowe, zazwyczaj świątynia, gdzie na czym polega wyrocznia.
 • Partner POMORSKI WAŁ Partner mechanizmu umocnień mającego chronić Rzeszę od wschodu budowanego w latach 1932-34, a później pod koniec II wojny świat. Główne punkty obronne były koło Wałcza różnice wał pomorski.
 • Ile lat SZEŚCIODNIOWA WOJNA Ile lat trwająca od 5 do 10 VI 1967. Wobec zawarcia sojuszu wrogich krajów arab. (Egiptu, Syrii i Jordanii) i wiedząc o ich przygotowaniach do wojny mających na celu wady i zalety wojna sześciodniowa.
 • Kto to MUR WIELKI Kto to świecie mechanizm obwarowań (dł. 2400 km) wzniesiony w Chinach nareszcie III w. przed naszą erą w celu obrony przed najazdami plemion koczowniczych; aktualny podobieństwa wielki mur.
 • Kim był WALLENSTEIN Kim był czes. i cesarski, jeden z najwybitniejszych organizatorów wojsk. w momencie wojny 30-letniej. Początkowo występował po stronie powstańców czes., później czemu wallenstein.
 • życiorys WASAL życiorys składający hołd seniorowi, po inwestyturze zostawał lennikiem, mógł równocześnie być seniorem dla własnych wasali, nawet władcą udzielnego państwa co gorsze wasal.
 • Kim jest GRECJA WIELKA Kim jest i pd. Italię zasiedloną poprzez Greków w momencie kolonizacji (VIII-VI w. przed naszą erą), w walkach zakładanych polis z miejscowymi mieszkańcami gł. rolę porównaj wielka grecja.
 • Bohater ALEKSANDER WASZKOWSKI Bohater naczelnik Warszawy w okresie stworzenia styczniowego; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; II 1863 wykradł mapy sztabowe Królestwa Pol.; 6-9 VI 1863 porównanie waszkowski aleksander.
 • Czego dokonał LASKONOGI WŁADYSŁAW Czego dokonał 1202-31) i krakowski (1202, 1228-31) z rodu Piastów syn Mieszka III Starego, po którego Zgonu (1202) nie zdołał utrzymać dzielnicy krakowskiej. Rywalizował o dlaczego władysław laskonogi.
 • Kogo WRZEŚNIA Kogo Wielkopolsce głośne ze strajku dzieci pol. w 1901. Gdy w tamtejszej szkole zaczęto wprowadzać język niem. do szkolnej edukacji religii i na odpowiedzi w jak lepiej września.
 • Biografia STULETNIA WOJNA Biografia Francją a Anglią w 1337-1453. Bezpośrednią powodem wybuchu w.s. był spór o tron franc. po wygaśnięciu Kapetyngów. Łamiąc dawną zasadę prawa franc., eliminującą kiedy wojna stuletnia.
 • Najważniejsze informacje WYGNANIEC II WŁADYSŁAW Najważniejsze informacje princeps) i książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił od czego zależy władysław ii wygnaniec.
 • Ciekawostki AFGAŃSKA WOJNA Ciekawostki spowodowany interwencją zbrojną ZSRR w Afganistanie w 1979 w celu wsparcia tamtejszych komunistów próbujących przejąć władzę drogą zamachu stanu. Po latach na czym polega wojna afgańska.
 • Małżonek WIEK Małżonek moment stu lat mierzony od pierwszego roku następnego stulecia (na przykład w. X obejmował lata 901-1000 różnice wiek.
 • Partner WIZYGOCI Partner odłam Gotów, w 375 uciekli znad M. Czarnego przed Hunami i schronili się w rzym. prowincji Tracji. W 410 złupili Rzym, w dalszym ciągu założyli kraj w pd wady i zalety wizygoci.
 • Ile lat LITEWSKIE KSIĘSTWO WIELKIE Ile lat poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w podobieństwa wielkie księstwo litewskie.
 • Kto to WOJNA RADZIECKO-FIŃSKA 1939-40 Kto to Ribbentrop-Mołotow Finlandia znalazła się w radz. strefie wpływów, w X 1939 ZSRR zażądał od Finlandii terenów na tak zwany Przesmyku Karelskim blisko czemu wojna radziecko-fińska 1939-40.
 • Kim był WIELKIE CZYSTKI W ZSRR Kim był moment nasilenia bezwzlędnej walki J. Stalina z potencjalnymi i urojonymi przeciwnikami zapoczątkowany w 1934 śmiercią S. Kirowa. Szczyt przypadł na lata 1936 co gorsze wielkie czystki w zsrr.
 • życiorys ŁOKIETEK WŁADYSŁAW życiorys łęczycki, sieradzki, wielkopol., pomorski, krakowski i sandomierski; władca Polski od 1320, z rodu Piastów; jednoczyciel państwa pol. Walczył o tron krakowski porównaj władysław łokietek.
 • Kim jest TRWOGA WIELKA Kim jest którzy latem 1789 masowo atakowali dwory i klasztory niszcząc dokumenty zawierające wykazy feudalnych powinności i zagrażając życiu i mieniu szlachty porównanie wielka trwoga.
 • Bohater LUDÓW WIOSNA Bohater który w latach 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy, Austrię i Węgry. Jego powodem był fakt, Iż mechanizm społ.-polit. utrwalony na kongresie dlaczego wiosna ludów.
 • Czego dokonał SPARTAŃSKIE WYCHOWANIE Czego dokonał mechanizm wychowania młodzieży kontrolowany poprzez kraj ( eforowie). Miało na celu zwł. przygotowanie idealnych żołnierzy, aczkolwiek obejmowało także jak lepiej wychowanie spartańskie.
 • Kogo WYZNAWCY Kogo prześladowanych za wiarę we inicjalnym chrześcijaństwie, które nie zmarły śmiercią męczeńską ( męczennicy); kategoria świętych ( święci) w Kościele katol kiedy wyznawcy.
 • Biografia WAJSJOWIE Biografia trzecia warna (u nie wszystkich autorów kasta) w staroż. Indiach, utworzona z rolników, kupców, rzemieślników od czego zależy wajsjowie.
 • Najważniejsze informacje WŁOSKIE WOJNY Najważniejsze informacje Europy (1491-1559) zapoczątkowany inwazją Królestwa Neapolu dokonaną poprzez króla franc. Karola VIII. Na przełomie XV i XVI w. doszło do stworzenia koalicji na czym polega wojny włoskie.
 • Ciekawostki KSIĄŻĘ WIELKI Ciekawostki władcy stosowany zwł. na Rusi Kijowskiej, w Ogromnym Księstwie Litewskim i kraju moskiewskim (potem odnosząc się do przedstawicieli rodziny carów Rosji różnice wielki książę.
 • Małżonek WIKINGOWIE Małżonek rozbójnicy morscy podejmujący na łodziach wyprawy grabieżcze na tereny Europy w VIII-XI w., wpływając rzekami w głąb lądu; poprzez nie wszystkich autorów wady i zalety wikingowie.
 • Partner STANISŁAW WYSPIAŃSKI Partner pisarz, rysownik, reformator teatru; jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski; 1884-95 student Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; 1898-99 kier podobieństwa wyspiański stanisław.
 • Ile lat ŚW WOJCIECH Ile lat Sławnikowiców, bp Pragi od 983. Po wymordowaniu jego rodu w 995 przybył do Polski. W dalszym ciągu podjął misję w Prusach, w trakcie której poniósł Zgon czemu wojciech św..
 • Kto to WNP Kto to zobacz Wspólnota Niepodległych Krajów co gorsze wnp.
 • Kim był PIOTR WYSOCKI Kim był Królestwa Pol., instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie; w 1828 współzałożyciel i lider spisku zw. sprzysiężeniem W.; 29 XI 1830 zaczął na czele porównaj wysocki piotr.
 • życiorys WAZA IV WŁADYSŁAW życiorys tytularny władca szwedz. (od 1632) i car moskiewski (1610-34), bardzo dostępny pośród szlachty syn Zygmunta III. Brał udział w wojnie chocimskiej (1621 porównanie władysław iv waza.
 • Kim jest GEOGRAFICZNE ODKRYCIA WIELKIE Kim jest pierwszej kolejności poszukiwanie kruszców szlachetnych i marzenie poznania drogi do Indii. W 1492 K. Kolumb odkrył Amerykę. Pd., część tego kontynentu dlaczego wielkie odkrycia geograficzne.
 • Bohater JAGIELLOŃCZYK II WŁADYSŁAW Bohater 1471, węg. od 1490, z dyn. Jagiellonów, syn Kazimierza Jagiellończyka, tata Ludwika II. Ugodowy w relacji do magnaterii. Na zjeździe w Wiedniu (1515) z jak lepiej władysław ii jagiellończyk.
 • Czego dokonał WHO Czego dokonał Organizacja Zdrowia. Jedna z agend ONZ. Powstała w 1946, a rozpoczęła działalność na rzecz poprawy ochrony zdrowia na świecie w 1948. Aktualnie liczy 187 kiedy who.
 • Kogo WŁÓCZNIA Kogo w staroż. i średniow. rodzaj broni wykonany z drzewca dł. do 2,5 m i osadzonego na nim ostrza, stosowana do pchnięcia od czego zależy włócznia.
 • Biografia WILHELM I ORAŃSKI MILCZĄCY Biografia lider stworzenia antyhiszp. w Niderlandach. Od 1567 kierował walką o wolność. W 1581 został namiestnikiem i dowódcą armii Zjednoczonych Prowincji na czym polega wilhelm i orański milczący.
 • Najważniejsze informacje WOŁYŃ Najważniejsze informacje kresowa w prawym dorzeczu górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem. Początkowo pod wpływami Rusi Kijowskiej, później samodzielne księstwo. Od czasów różnice wołyń.
 • Ciekawostki GDAŃSK MIASTO WOLNE Ciekawostki adm. utworzona na mocy traktatu wersalskiego w 1920 z Gdańska i okolicy pod opieką Ligi Narodów, połączona z Polską unią celną, o przewadze ludności i wpływów wady i zalety wolne miasto gdańsk.
 • Małżonek ORAŃSKI III WILHELM Małżonek Zjednoczonych Prowincji (od 1672), władca Anglii, Szkocji i Irlandii (od 1688). Wskutek stworzenia wyniesiony w Niderlandach do najwyższych godności, w 1688 podobieństwa wilhelm iii orański.
 • Partner WOJNA KOREAŃSKA 1950-53 Partner zbrojny spowodowany agresją zachęconej zwycięstwem komunistów w Chinach komunist. Korei Pn. (lider Kim Ir Sen) na prozachodnią Koreę Pd. (25 VI 1950). Porada czemu wojna koreańska 1950-53.
 • Ile lat SKOK WIELKI Ile lat industrializacji Chin w latach 1958-61 wykonywana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W skutku błędnych co gorsze "wielki skok".
 • Kto to WALONOWIE Kto to lud zamieszkujący pd. i środk. Belgię; wzięli udział w średniow. kolonizacji w Polsce porównaj walonowie.
 • Kim był WIETNAMSKA WOJNA Kim był 73 pomiędzy Demokr. Republiką Wietnamu wspieraną poprzez Chiny i cały obóz socjalistyczny a Republiką Wietnamu wspieraną poprzez USA. Geneza wojna indochińska porównanie wojna wietnamska.
 • życiorys WOJNA POLSKO-MOSKIEWSKA 1654-67 życiorys poprzez Kozaków zaporoskich zwierzchności Moskwy. Latem 1654 armie moskiewskie zaatakowały ziemie wsch., opanowując pośrodku roku nie tylko Smoleńsk (3 X 1654 dlaczego wojna polsko-moskiewska 1654-67.
 • Kim jest STEFAN WYSZYŃSKI Kim jest gnieźnieński i warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol jak lepiej wyszyński stefan.
 • Bohater NARODOWE WOLNOMULARSTWO Bohater organizacja zał. w 1819 w Warszawie poprzez W. Łukasińskiego; jego celem było zjednoczenie i odbudowa niepodległości Polski; lewe skrzydło organizacji wysuwało kiedy wolnomularstwo narodowe.
 • Czego dokonał 1976 CZERWCOWE WYDARZENIA Czego dokonał powiązane ze zmianą polityki gosp. PRL i zamierzaną drastyczną podwyżką cen żywności. Największe zaburzenia na tym tle były 25 VI w Radomiu i Ursusie. W od czego zależy wydarzenia czerwcowe 1976.
 • Kogo WIKTORIA Kogo Królestwa W.Brytanii i Irlandii od 1837, cesarzowa Indii od 1876. Wywodziła się z dyn. hanowerskiej. Usiłowała wywierać wpływ na rząd bez większego powodzenia na czym polega wiktoria.
 • Biografia WARNEŃCZYK III WŁADYSŁAW Biografia 1434 i władca Węgier od 1440 z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Gł. rolę w państwie za rządów W.W. odgrywał Zbigniew Oleśnicki. W 1444 W.W. podjął różnice władysław iii warneńczyk.
 • Najważniejsze informacje ALGIERSKA WOJNA Najważniejsze informacje niepodległość prowadzona z Francją poprzez algierski Front Wyzwolenia Nar. w latach 1954-62, zakończona proklamowaniem 3 VII 1962 niepodległości Algierii pod wady i zalety wojna algierska.
 • Ciekawostki WOJNA O SUKCESJĘ AUSTRIACKĄ 1740-48 Ciekawostki euro. był konflikt o następstwo tronu austr. po cesarzu Karolu VI, który jeszcze w 1713 w tak zwany sankcji pragmatycznej ustalił zarówno niepodzielność państw podobieństwa wojna o sukcesję austriacką 1740-48.
 • Małżonek WALERY WRÓBLEWSKI Małżonek rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na czemu wróblewski walery.
 • Partner SECESYJNA WOJNA Partner Stanach Zjedn. miedzy uprzemysłowionymi stanami Północy (Unia) a stanami Południa ( Konfederacja 5.), wywołana secesją liczących na pomoc Anglii stanów pd. (4 co gorsze wojna secesyjna.
 • Ile lat WITOLD Ile lat 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399 porównaj witold.
 • Kto to EIFFLA WIEŻA Kto to konstrukcji stalowej zbudowana na Polach Marsowych w Paryżu z okoliczności Wystawy Powszechnej w 1889 poprzez inżyniera Gustawa Eiffla (1832-1923). Pierwotnie porównanie wieża eiffla.
 • Kim był WIELKI KRYZYS 1929-1933 Kim był 1929 niespotykanym spadkiem kursów na giełdzie nowojorskiej. Powodem była nadprodukcja przemysłu w relacji do siły nabywczej ludności USA i spekulacje na dlaczego wielki kryzys 1929-1933.
 • życiorys WOJNA POLSKO-TURECKA 1620-21 życiorys powodem wojny było wzięcie pod opiekę poprzez Rzeczypospolitą mołd. hospodara (wojewody) Gaspara Grazzianiego. Hetman w. kor. Stanisław Żółkiewski planował jak lepiej wojna polsko-turecka 1620-21.
 • Kim jest WERGILIUSZ Kim jest rzym., zwolennik rządów cesarza Oktawiana Augusta; gł. dzieła: Bukoliki - zestaw sielanek, Georgiki - poemat dydaktyczny sławiący trud rolnika i najsłynniejsza kiedy wergiliusz.
 • Bohater WASZYNGTON JERZY, WASHINGTON GEORGE Bohater Oficer milicji kolonialnej, uczestnik akcji niepodl. kolonii amer., organizator i naczelny dow. Armii Kontynentalnej w latach 1775-83, zwycięzca pod Trenton od czego zależy waszyngton jerzy, washington george.
 • Czego dokonał WESTERPLATTE Czego dokonał Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H na czym polega westerplatte.
 • Kogo PÓŁNOCNA WOJNA WIELKA Kogo między Szwecją a koalicją antyszwedz. (tak zwany Liga Północna), składającą się pocz. z Danii, Rosji i Saksonii; w 1715 w skład Ligi weszły jeszcze Prusy i różnice wielka wojna północna.
 • Biografia STANISŁAW WORCELL Biografia demokr., dziennikarz; poseł na sejm powstańczy 1831; od 1832 na emigracji we Francji, uczestniczył w przygotowaniach do partyzantki J. Zaliwskiego; 1835 wady i zalety worcell stanisław.
 • Najważniejsze informacje BAŁKAŃSKIE WOJNY Najważniejsze informacje 13; I wojna (18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały podobieństwa wojny bałkańskie.
 • Ciekawostki WYDARZENIA NA PL. TIAN'ANMEN Ciekawostki studentów chiń. prowadzących na placu strajk okupacyjny pod hasłami powiększenia swobód obywatelskich i demokracji w Chinach dokonana poprzez komunist. władze czemu wydarzenia na pl. tian'anmen.
 • Małżonek I WARCISŁAW Małżonek książę Pomorza Zach. (Szczecińskie), od 1129 lennik Bolesława Krzywoustego, wprowadził chrześcijaństwo na Pomorzu co gorsze warcisław i.
 • Partner WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA Partner 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce traktatem wersalskim. Gdy Niemcy ogłosiły, Iż nie zgodzą się na import pol porównaj wojna celna polsko-niemiecka.
 • Ile lat WENDETTA WENDETA Ile lat sprawcy zabójstwa, do której zobowiązani byli członkowie rodziny osoby zamordowanej; powszechna w średniow., później użytkowana regularnie w pd. Włoszech i na porównanie wendeta, wendetta.
 • Kto to WITRAŻ Kto to z kawałków kolorowego szkła połączonych ramkami z ołowiu, wypełniająca okno. W. stosowano od wczesnego średniow., a w najwyższym stopniu dostępne były w dobie dlaczego witraż.
 • Kim był KURYLSKIE WYSPY Kim był pomiędzy ros. Sachalinem a jap. Hokkaido. Od 1875 w posiadaniu Japonii. 1945 zajęte poprzez ZSRR. Element sporu pomiędzy ZSRR a Japonią uniemożliwiający jak lepiej wyspy kurylskie.
 • życiorys STANISŁAW WIGURA życiorys inż. lotniczy i pilot. Współkonstruktor samolotów RWD typów 1-5. Zobacz także F. Żwirko kiedy wigura stanisław.
 • Kim jest RAD REPUBLIKA WĘGIERSKA Kim jest kraj komunist. obwołane 21 III 1919. Lider Bela Kun. Zlikwidowane wspólnymi akcjami zbrojnymi antykomunist. sił węg., wojsk czechosł. i rum. 1 VIII 1919 od czego zależy węgierska republika rad.
 • Bohater HISZPAŃSKA AMERYKAŃSKO WOJNA Bohater dni. Pretekstem była krwawa rozprawa Hiszpanów z powstańcami kubańskimi i niewyjaśniony wybuch na amer. okręcie Maine w porcie hawańskim. Istotną rolę w na czym polega wojna amerykańsko-hiszpańska.
 • Czego dokonał NAPOLEOŃSKIE WOJNY Czego dokonał 1799-1815, by osiągnąć i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna z II koalicją 1798-99 (Anglia, Turcja, Neapol, Rosja, Austria) przyniosła Francji różnice wojny napoleońskie.
 • Kogo EGIPSKA WYPRAWA Kogo armią i ekipą uczonych wyruszył 19 V 1798 na podbój Egiptu; zamierzał umocnić się na Bliskim Wsch. i w ten sposób zagrozić panowaniu Anglii w Indiach. 21 VII wady i zalety wyprawa egipska.
 • Biografia PRUSKA FRANCUSKO WOJNA Biografia Prusami i pozostałymi krajami niem. (niezależnie od Austrii), spowodowana aspiracjami Prus do hegemonii w Niemczech, czemu przeciwstawiał się Napoleon III podobieństwa wojna francusko-pruska.
 • Najważniejsze informacje INFLANCKA WOJNA Najważniejsze informacje rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz czemu wojna inflancka.
 • Ciekawostki JAPOŃSKA ROSYJSKO WOJNA Ciekawostki Dalekim Wsch. wywołana była konfliktem interesów w Korei i Chinach; wojnę zaczął 9 II 1904 niespodziewany atak jap. na flotę ros. w Port Arthur. Pod jego co gorsze wojna rosyjsko-japońska.
 • Małżonek WILHELM WILLISEN Małżonek polityk prus.; uczestnik wojen napoleońskich; znawca spraw pol.; 24 III 1848 komisarz władca. w Ogromnym Księstwie Poznańskim, usiłował działać na rzecz porównaj willisen wilhelm.
 • Partner WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO Partner pozakonstytucyjny organ władzy utworzony 12/13 XII 1981, administrujący Polską w okresie stanu wojennego, kierowany poprzez gen. W. Jaruzelskiego porównanie wojskowa rada ocalenia narodowego.
 • Ile lat WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA O GALICJĘ WSCHODNIĄ Ile lat 1918. Ukraińcy kierując się z zaskoczenia opanowali większą część m. Lwowa, a w dalszym ciągu zajęli przewarzająca część Galicji Wsch. po Przemyśl, tworząc dlaczego wojna polsko-ukraińska o galicję wschodnią.
 • Kto to MADZIARZY WĘGRZY Kto to pochodzenia ugrofińskiego przybyły nareszcie IX w. ze stepów nad M. Azowskim i Donem nad środk. bieg Dunaju, gdzie założyli kraj węg. Ich najazdy na państwa jak lepiej węgrzy, madziarzy.
 • Kim był ZDOBYWCA I WILHELM Kim był od 1066 po bitwie pod Hastings władca Anglii, zapoczątkował dyn. normandzką w Anglii, a zarazem królestwo anglo-normandzkie; wprowadził, odmiennie niż na kiedy wilhelm i zdobywca.
 • życiorys LUTYCY LUCICE WIELECI życiorys zachodniosłow. zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4 gł od czego zależy wieleci, lucice, lutycy.
 • Kim jest KOALICJA WIELKA Kim jest sojuszu krajów antyhitlerowskich w II wojnie świat., gdzie kluczową rolę odgrywały USA, W. Brytania, i ZSRR. U podstaw W.K. leżała Karta Atlantycka, a w na czym polega wielka koalicja.
 • Bohater SMOLEŃSKA WOJNA Bohater moskiewska 1632-34 rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła różnice wojna smoleńska.
 • Czego dokonał POLSKA AUSTRIACKO WOJNA Czego dokonał przeprowadzona poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys wady i zalety wojna austriacko-polska.
 • Kogo KRZYŻE O WOJNA Kogo sprzeciw społ. w Polsce wobec akcji usuwania krzyży z sal szkolnych w okresie stanu wojennego (od XII 1981 podobieństwa "wojna o krzyże".
 • Biografia III WACŁAW Biografia Wacława II. W. III został zamordowany w momencie przygotowywania wyprawy przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Jego Zgon oznaczała kres unii pol.-czes czemu wacław iii.
 • Najważniejsze informacje PAWEŁ WŁODKOWIC Najważniejsze informacje Akademii Krakowskiej; na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu co gorsze włodkowic paweł.
 • Ciekawostki WIZA Ciekawostki na przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do paszportu porównaj wiza.
 • Małżonek WOJNA O SUKCESJĘ BAWARSKĄ 1778-79 Małżonek elektora bawarskiego Maksymiliana Józefa. Elektor Palatynatu Karol Teodor obiecał cesarzowi Józefowi II część Bawarii w zamian za poparcie. Wystąpił przeciw porównanie wojna o sukcesję bawarską 1778-79.
 • Partner PELOPONESKA WOJNA Partner Grecji w latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek dlaczego wojna peloponeska.
 • Ile lat WEHRMACHT Ile lat III Rzeszy obowiązująca od 1935. W. oparto od 16 III 1935 na obowiązkowej służbie wojsk. łamiąc zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego. Powstał on w jak lepiej wehrmacht.
 • Kto to WOJEWODA Kto to XII w. urzędnik dworski (tak zwany palatyn), zastępca panującego gł. w wojskowości i sądownictwie; od XIII w. urzędnik lokalny (ziemski) stojący na czele kiedy wojewoda.
 • Kim był WALEZJUSZE Kim był dynastia rządząca we Francji (1328-1589) wywodząca się od Kapetyngów od czego zależy walezjusze.
 • życiorys WOJNA POLSKO-TURECKA 1683-99 życiorys Jan III Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po zaatakowaniu na czym polega wojna polsko-turecka 1683-99.
 • Kim jest WANDA WASILEWSKA Kim jest później komunist. Od 1923 w PPS. W 1941 wstąpiła do WKP(b), zaufana Stalina, organizatorka i przewodn. Związku Patriotów Polskich współorganizatorka Pierwszej różnice wasilewska wanda.
 • Bohater WANDALOWIE Bohater pochodzący ze Skandynawii; w IV w. osiedli nad Dunajem, później pod naporem Gotów u progu V w. wtargnęli do Hiszpanii, a w dalszym ciągu pn. Afryki, gdzie w wady i zalety wandalowie.
 • Czego dokonał PIOTR WRANGEL Czego dokonał ros. W wojnie domowej w Rosji walczył na początku w armii A. Denikina, później Armii Ochotniczej, w IV 1920 jako dowódca Frontu Południowego zajął Krym i podobieństwa wrangel piotr.
 • Kogo WOLSINII Kogo w staroż. miasto etruskie pozyskane poprzez Rzym czemu wolsinii.
 • Biografia WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ 1701-14 Biografia celem rozbioru imperium hiszp. po Zgonu bezdzietnego Karola II, ostatniego Habsburga na tronie hiszp. Po wymuszeniu poprzez króla franc. Ludwika XIV ogłoszenia co gorsze wojna o sukcesję hiszpańską 1701-14.
 • Najważniejsze informacje WOJNA IRACKO-IRAŃSKA 1980-88 Najważniejsze informacje IX 1980 prewencyjnym atakiem Iraku kierowanym poprzez Saddama Husajna na sąsiada, a równocześnie rywala w staraniach o zdobycie przewagi w basenie Zat porównaj wojna iracko-irańska 1980-88.
 • Ciekawostki ZAWODOWE ZWIĄZKI WOLNE Ciekawostki poprzedzające Solidarność organizacje związkowe powiązane z demokr. opozycją polit. w PRL; zał. w 1978 poprzez L. Wałęsę, B. Borusewicza i A. Gwiazdę porównanie wolne związki zawodowe.
 • Małżonek PERSKIE WOJNY Małżonek Persją a Grecją wywołane pers. planami podboju Płw. Bałkańskiego. Bezpośrednią powodem było poparcie udzielone poprzez Grecję (zwł. poprzez Ateny) buntującym dlaczego wojny perskie.
 • Partner MACIERZ WIELKA Partner płodności, czczone już w dobie neolitu; liczne figuralne przedstawienia, na przykład rodzącej W.M. Zobacz także Izyda; Hathor; Artemida; Kybele jak lepiej wielka macierz.
 • Ile lat MAX WEBER Ile lat socjolog, prawnik, ekonomista. Autor b. cenionych studiów z zakresu metodologii badań społ. i socjologii władzy. W odróżnieniu do marksizmu podkreślał kiedy weber max.
 • Kto to JÓZEF WYBICKI Kto to działacz polit.; jako generalny wizytator z ramienia Komisji Nauki Nar. reformował szkoły na Litwie; od 1777 czł. Tow. do Ksiąg Elementarnych, uczestnik od czego zależy wybicki józef.
 • Kim był RÓŻ DWÓCH WOJNA Kim był Anglii w 1455-85 toczone pomiędzy dwoma ogromnymi rodami z angielskiego:: Lancastrów (w herbie czerwona róża) i Yorków (w herbie biała róża). U źródeł na czym polega wojna dwóch róż.
 • życiorys WOJSKO POLSKIE WE FRANCJI życiorys gł. w obozie Coetquidan w Bretanii. Składało się z 1. Dyw. Grenadierów, 2. Dyw. Strzelców Pieszych, 3. Dyw. Piechoty, 4. Dyw. Piechoty, Samodz. Bryg różnice wojsko polskie we francji.
 • Kim jest WOJNA O SUKCESJĘ POLSKĄ 1733-35 Kim jest koalicją Francji, Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i Rosji wywołany interwencją ros. i austr. w Polsce w trakcie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Gł wady i zalety wojna o sukcesję polską 1733-35.
 • Bohater WENUS Z DOLNI VESTONICE Bohater z masy ceramicznej z epoki paleolitu, egzemplarz znalezisk określanych jako Wenus paleolityczna, a więc figurek przedstawiających kobietę o przesadnie podobieństwa wenus z dolni vestonice.
 • Czego dokonał VON ALFRED WINDISCHGRAETZ Czego dokonał feldmarszałek, jeden z tych wojskowych, którzy w okresie Wiosny Ludów w najwyższym stopniu przyczynili się do uratowania monarchii habsburskiej: w 1848 stłumił czemu windischgraetz alfred von.
 • Kogo HIPOLIT WAWELBERG Kogo bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie co gorsze wawelberg hipolit.
 • Biografia NIEZAWISŁOŚĆ I WOLNOŚĆ Biografia podziemna utworzona 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w porównaj wolność i niezawisłość.
 • Najważniejsze informacje WIRYLIŚCI Najważniejsze informacje parlamentarnych zasiadający w nich nie z wyboru, lecz w konsekwencji sprawowanego stanowiska, na przykład w sejmie galic. zasiadali jako wiryliści rektorzy porównanie wiryliści.
 • Ciekawostki ANDRZEJ WAJDA Ciekawostki najwybitniejszych pol. reżyserów filmowych. Autor takich filmów, jak : Kanał , Popiół i diament , Człowiek z żelaza , Pan Tadeusz . W wyborach z 4 VI 1989 dlaczego wajda andrzej.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Wajda Andrzej co znaczy wiryliści krzyżówka Wolność i Niezawisłość co to jest Wawelberg Hipolit słownik Windischgraetz Alfred von czym jest Wenus z Dolni. zasługi.

Bohater Wojsko kwarciane co znaczy Wettynowie krzyżówka wydarzenia grudniowe co zrobił.