wojskowy krzyż co to jest
Definicja Krzyż Wojskowy. Co to znaczy ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie.

Czy przydatne?

Definicja Krzyż Wojskowy

Co to znaczy Krzyż Wojskowy: Krzyż Wojskowy Polskie odznaczenie wojskowe. Zostało ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach.Nadawany za zasługi bojowe w okresie pokoju. Dostają go żołnierze i osoby cywilne za zasłużone gesty w działaniach antyterrorystycznych, a również w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych.Krzyż Wojskowy może być przyznawany czterokrotnie jednej osobie.Nadaje go, wręcza i może odebrać Prezydent RP, z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra d.s. obrony albo d.s. wewnętrznych

Czym jest Krzyż Wojskowy znaczenie w Jak działa K .