falkonet co to jest
Definicja Falkonet. Co to znaczy mm), rodzaj broni odprzodowej używanej w XVI i XVII w. Użytkowana.

Czy przydatne?

Definicja Falkonet

Co to znaczy Falkonet: Falkonet- lekkie działo o długiej lufie i kalibrze ( 55- 70 mm), rodzaj broni odprzodowej używanej w XVI i XVII w. Użytkowana było zarówno w walkach na lądzie ( jako działko polowe piechoty albo w małych zameczkach do obrony) i na morzu ( przy abordażu). Działko to w  ówczesnej Polsce było znane pod nazwą sokolika

Definicja Forteczna Bateria Pancerna:
Co znaczy Forteczna bateria pancerna- murowany obiekt fortyfikacji obronnych złożony z wież pancernych, regularnie także zaopatrzony w wieżę obserwacyjną, magazyny amunicji, izby pogotowia bojowego falkonet co to jest.
Definicja Flesza:
Co znaczy Flesza- w fortyfikacji bastionowej szczególna budowla zewnętrzna, która umożliwiała ostrzelanie ukrytych podejść nieprzyjaciela falkonet definicja.
Definicja Furta Bramna:
Co znaczy Furta bramna- wąskie przejście w okolicy bramy warownej falkonet co znaczy.
Definicja Floret:
Co znaczy sportowa ( szermierka) pochodzenia włosko- hiszpańskiego. Floret mierzy 110 cm i jest skończony aluminiową tulejką. Głownia ma przekrój kwadratowy. Niegdyś floret nie był bronią stosowaną w walce, a falkonet słownik.

Czym jest Falkonet znaczenie w Jak działa F .

  • Dodano:
  • Autor: