flesza co to jest
Definicja Flesza. Co to znaczy zewnętrzna, która umożliwiała ostrzelanie ukrytych podejść.

Czy przydatne?

Definicja Flesza

Co to znaczy Flesza: Flesza- w fortyfikacji bastionowej szczególna budowla zewnętrzna, która umożliwiała ostrzelanie ukrytych podejść nieprzyjaciela

Definicja Falkonet:
Co znaczy działo o długiej lufie i kalibrze ( 55- 70 mm), rodzaj broni odprzodowej używanej w XVI i XVII w. Użytkowana było zarówno w walkach na lądzie ( jako działko polowe piechoty albo w małych zameczkach flesza.
Definicja Furta Bramna:
Co znaczy Furta bramna- wąskie przejście w okolicy bramy warownej flesza.
Definicja Flanka:
Co znaczy Flanka- bok, ramię narożnika twierdzy; narożna wieża twierdzy flesza.
Definicja Floret:
Co znaczy sportowa ( szermierka) pochodzenia włosko- hiszpańskiego. Floret mierzy 110 cm i jest skończony aluminiową tulejką. Głownia ma przekrój kwadratowy. Niegdyś floret nie był bronią stosowaną w walce, a flesza.

Czym jest Flesza znaczenie w Jak działa F .

  • Dodano:
  • Autor: